JAARVERSLAG 1999 DSM N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 1999 DSM N.V."

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 1999 DSM N.V.

2 2 voorflap jaarverslag Kerngegevens DSM 1999 = omzet EUR 6,3 miljard = nettoresultaat EUR 371 miljoen = nettoresultaat per gewoon aandeel - exclusief buitengewoon resultaat EUR 3,76 - inclusief buitengewoon resultaat EUR 3,63 = dividend per gewoon aandeel EUR 1,52 = investeringen (inclusief acquisities) EUR 0,6 miljard = circa medewerkers = ROI 13,4% Drie clusters = Life Science Products = Performance Materials = Polymers & Industrial Chemicals Belangrijkste markten = geneesmiddelen, automobiel/transport, verpakkingen, voedingsmiddelen, elektrische apparaten en elektronica, bouw, textiel, agro, metaal en machinebouw Strategie = winstgevende groei door: - focus op leiderschap - autonome volumegroei van 6% per jaar - portfolioverschuiving naar Life Science Products en Performance Materials vooral door acquisities - Operational Excellence = winst per gewoon aandeel in 2002: tussen 5 en 7 euro = betere geografische spreiding, hogere omzet in Amerika en Azië

3 3 achterflap jaarverslag Foto s jaarverslag 1999 De foto s in dit jaarverslag hebben als thema Mensen en Producten. Mensen over de hele wereld maken in hun dagelijkse leven gebruik van producten die het leven gezonder, aangenamer of praktischer maken. Meestal zonder zich te realiseren dat deze producten er zonder de chemische industrie niet zouden zijn. In het geval van DSM zijn het producten als geneesmiddelen, voedingsmiddelen, verpakkingen die voedsel langer houdbaar maken, auto s, huishoudelijke apparaten, elektronica, etc. De foto s in dit jaarverslag geven hiervan een impressie. Informatie Het jaarverslag is ook in het Engels en Duits beschikbaar. Exemplaren van het jaarverslag 1999 kunnen worden aangevraagd bij: DSM, bestellijn: tel , fax Overige publicaties en informatie: = Internet: = Responsible Care Progress Report 1999 (milieu- en veiligheidsjaarverslag) = Business Value (bulletin voor particuliere aandeelhouders) Adressen Particuliere aandeelhouders en andere geïnteresseerden: DSM, Corporate Public Relations, Postbus 6500, 6401 JH Heerlen tel , fax Institutionele beleggers en financiële analisten: DSM, Investor Relations, Postbus 6500, 6401 JH Heerlen tel , fax Colofon Productie: DSM, Corporate Public Relations Ontwerp: Total Design Maastricht Fotografie: Peter Strelitski Lithografie & druk: PlantijnCasparie, Eindhoven

4 4 Belangrijke financiële gegevens (geconsolideerd) EUR NLG in miljoen netto-omzet bedrijfsresultaat plus afschrijvingen (EBITDA) bedrijfsresultaat (EBIT) resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen nettoresultaat dividend afschrijvingen cashflow investeringen (incl. acquisities) nettoschuld eigen vermogen totaal vermogen geïnvesteerd vermogen per gewoon aandeel* nettoresultaat: - inclusief buitengewoon resultaat 3,63 4,00 7,99 8,81 - exclusief buitengewoon resultaat 3,76 4,09 8,30 9,02 dividend 1,52 1,51 3,35 3,33 cashflow 8,35 8,70 18,39 19,18 eigen vermogen 22,23 19,54 48,98 43,06 koersen DSM-aandeel, Amsterdam Exchanges (AEX) hoogste 42,08 33,79 laagste 23,87 20,87 ultimo jaar 39,80 27,00 aantal uitstaande gewone aandelen ultimo jaar (x 1 000) gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen (x 1 000) verhoudingsgetallen (in %) bedrijfsresultaat / netto-omzet (ROS) 8,7 9,2 bedrijfsresultaat / gemiddeld geïnvesteerd vermogen (ROI) 13,4 14,7 resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen / gemiddeld eigen vermogen (ROE) 16,2 18,2 nettoresultaat (toekomend aan de houders van gewone aandelen) / gemiddeld eigen vermogen 17,4 19,3 nettoschuld / groepsvermogen 54,2 65,1 EBIT / financiële baten en lasten 8,0 8,3 EBITDA / financiële baten en lasten 14,7 14,9 personeel gemiddelde personeelsbezetting personeelsbezetting ultimo jaar waarvan in Nederland (*) Het aandeel DSM is in september 1999 gesplitst in de verhouding 1 : 3.

5 5 Inhoud pagina Belangrijke financiële gegevens 4 Voorwoord 6 Het DSM-concern 8 Verslag van de Raad van Bestuur Strategie 14 Operational Excellence 14 Integratie Gist-brocades 14 Veiligheid, gezondheid en milieu 16 Personeel en organisatie 18 Onderzoek en ontwikkeling 19 Millennium 20 Euro 20 Informatie- en communicatietechnologie 20 International Accounting Standards 20 Financiële resultaten 21 Dividend 27 Vooruitzichten 28 Overzicht per cluster: 29. Life Science Products 31. Performance Materials 39. Polymers & Industrial Chemicals 46. Other activities 54 Concern-Ondernemingsraad 57 Bericht van de Raad van Commissarissen aan de aandeelhouders 59 Personalia 61 Jaarrekening Grondslagen 66 Geconsolideerde overzichten 69 Vennootschappelijke jaarrekening 89 Overige gegevens Winstbestemming 93 Accountantsverklaring 93 Gebeurtenissen na balansdatum 94 Bijzondere statutaire rechten 94 Informatie over het DSM-aandeel 95 Kwartaalgegevens 98 Tien jaar DSM 99 Toelichting op enkele financiële begrippen en kencijfers 101 Index 102 Bijlagen: - Organisatieschema DSM - DSM: producten en markten

6 6 Voorwoord Het jaar 1999 was voor DSM beter dan verwacht, alhoewel het resultaat onder het niveau van 1998 bleef. Het cluster Polymers & Industrial Chemicals kende een matige eerste helft van het jaar, maar herstelde zich goed in de tweede helft. Bij het cluster Performance Materials verbeterden de resultaten aanzienlijk ten opzichte van Zowel dit cluster als het cluster Life Science Products hebben een grotere en stabiliserende invloed op onze resultaten. Met een volumegroei van 7% in 1999 liggen we op koers. De omzet van DSM over 1999 bleef met EUR 6,3 miljard nagenoeg op het niveau van Het nettoresultaat kwam uit op EUR 371 miljoen (- 11%); het nettoresultaat per gewoon aandeel op EUR 3,63 (-9%). Op 1 juli 1999 nam ik het voorzitterschap van de Raad van Bestuur over van Simon de Bree. Hij verliet de onderneming na 33 jaar, waarvan zes jaar als voorzitter. Ik wil hem op deze plaats nogmaals van harte bedanken voor alles wat hij voor DSM tot stand heeft gebracht. Dit geldt met name voor de daadkrachtige wijze waarop hij de onderneming heeft geleid en voor de consistente uitvoering van de gekozen strategie. Het DSM-concern is inmiddels zijn 100-jarig bestaan in 2002 dicht genaderd. De onderneming heeft in zijn historie grote veranderingen doorgemaakt: van een steenkoolbedrijf tot een beursgenoteerd internationaal concern in life science-producten, hoogwaardige materialen en chemie. In 80% van onze activiteiten hebben we een topdriepositie in termen van marktaandeel. Ik ben trots op de leiderschapsposities die we in deze periode hebben bereikt. Onze strategie voor winstgevende groei is hierop gebaseerd. Kernelementen van deze strategie zijn autonome groei en acquisities bij onze groeiclusters Life Science Products en Performance Materials. Deze zullen leiden tot een portfolioverschuiving naar activiteiten met stabielere resultaten. De onderneming werd in 1998 versterkt door de overname van Gist-brocades. Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van de integratie van deze onderneming in het DSM-concern en van het verder versterken van onze goede financiële positie, waardoor DSM nu een krachtige financiële uitgangspositie heeft om grote acquisities te doen. De business groups in het cluster Life Science Products, waarin Gist-brocades is ondergebracht, ontwikkelen zich conform verwachting. Een uitzondering hierop is DSM Anti-Infectives dat met moeilijke marktomstandigheden te kampen heeft. Inmiddels hebben we een aantal ingrijpende maatregelen om de winstgevendheid te herstellen in gang gezet, zoals kostenreducties, verdere rationalisatie van het productienetwerk en technologische verbeteringen. Operational Excellence vormt eveneens een wezenlijk onderdeel van onze strategie voor winstgevende groei. Met een veelomvattend programma willen we het beste uit de onderneming halen en een excellente en zichzelf continu verbeterende organisatie zijn. In de clusters Performance Materials en Polymers & Industrial Chemicals zal dit programma een extra waarde van EUR 275 miljoen in 2002 opleveren. Onze strategie voor winstgevende groei zal leiden tot een winst per gewoon aandeel in 2002 tussen 5 en 7 euro. Een speerpunt voor het jaar 2000 is veiligheid, waaraan een extra impuls zal worden gegeven. Alhoewel de veiligheidsscore de laatste 10 jaar sterk verbeterde, is de vooruitgang de laatste jaren per saldo beperkt. DSM is pas tevreden als er géén ongevallen meer gebeuren.

7 Al met al is DSM een creatieve en goed presterende onderneming. Dit is voor alles te danken aan de kwaliteit en inzet van onze medewerkers. Voortdurende verbetering is een kenmerk geworden van DSM. De onderneming maakt zich op voor nieuwe sprongen voorwaarts. De aandeelhouders en andere belanghebbenden zullen hiervan de vruchten plukken. 7 Peter Elverding Voorzitter van de Raad van Bestuur adres:

8 8 Het DSM-concern DSM is een sterk geïntegreerd internationaal concern dat wereldwijd actief is in life science-producten, hoogwaardige materialen en chemie. DSM heeft een omzet van EUR 6,3 miljard en telt wereldwijd circa medewerkers, werkzaam in meer dan 200 vestigingen. Clusters De activiteiten van DSM zijn onderverdeeld in drie clusters: - Life Science Products - Performance Materials - Polymers & Industrial Chemicals In de clusters komt de strategische samenhang van DSM tot uitdrukking. De clusters worden eveneens gebruikt voor financiële rapportage. Binnen de clusters zijn coherente product- /marktcombinaties georganiseerd in 15 business groups. Life Science Products Dit zijn de producten die DSM levert aan met name de farmaceutische, voedingsmiddelen- en agrochemische industrie. Het cluster omvat de business groups DSM Fine Chemicals, DSM Anti-Infectives, DSM Food Specialties en DSM Bakery Ingredients. Het aandeel van dit cluster in de totale netto-omzet is 26%. Performance Materials Hiertoe behoren de hoogwaardige materialen, zoals elastomeren (rubbers), technische kunststoffen, verf- en constructieharsen en halffabrikaten uit technische kunststoffen. Dit cluster bestaat uit de business groups DSM Elastomers, DSM Engineering Plastics, DSM Coating Resins, DSM Composite Resins (voorheen DSM Industrial Resins & Compounds) en DSM Engineering Plastic Products. De netto-omzet van dit cluster is 29% van de totale netto-omzet. Polymers & Industrial Chemicals In dit cluster zijn de kunststoffen polyetheen en polypropeen, koolwaterstoffen en industriële chemische producten, zoals vezelgrondstoffen, melamine en kunstmest, opgenomen. Deze activiteiten zijn verdeeld over de business groups DSM Polyethylenes, DSM Polypropylenes, DSM Hydrocarbons, DSM Fibre Intermediates, DSM Melamine en DSM Agro. Het aandeel van dit cluster in de totale netto-omzet is 43%. Naast de drie genoemde clusters bestaat een segment Other activities, waarin een aantal activiteiten, zoals Energie Beheer Nederland, DSM Energy en Stamicarbon zijn ondergebracht. Markten DSM levert zijn producten aan klanten in industriële markten (business-to-business). In de afgelopen jaren heeft er een duidelijke verschuiving plaatsgevonden naar aantrekkelijke, hoogwaardige en snelgroeiende eindmarkten (zie tabel). De vijf belangrijkste eindmarkten (in % van de omzet) van DSM in 1995 en 1999 eindmarkt 1999 eindmarkt 1995 geneesmiddelen 15% verpakkingen 14% automobiel / transport 14% automobiel / transport 14% verpakkingen 13% bouw 10% voedingsmiddelen 12% agro 9% elektrische apparaten en elektronica 10% huishoudelijke producten 8% in % van totale omzet 64% in % van totale omzet 55%

9 9 De belangrijkste eindmarkten waarin de producten van DSM worden toegepast zijn: Geneesmiddelen DSM is een van de grootste toeleveranciers van de farmaceutische industrie in de wereld. Voor veel van de meest verkochte geneesmiddelen in de wereld levert DSM belangrijke grondstoffen. Voorbeelden van deze geneesmiddelen zijn antibiotica, middelen tegen hart- en vaatziekten en middelen voor de behandeling van depressies en AIDS. Automobiel/Transport DSM levert een uitgebreide serie kunststoffen, harsen en rubbers voor toepassing in auto s en andere voertuigen. In een aantal kunststofmaterialen heeft DSM leidende posities. Voorbeelden van toepassingen zijn bumpers, dashboards, deurafdichtingsprofielen en technische onderdelen onder de motorkap. Verpakkingen DSM is een van de grootste Europese leveranciers van kunststoffen, zoals polyetheen en polypropeen. Deze worden toegepast in een breed scala aan verpakkingsmaterialen voor bijvoorbeeld levensmiddelen en wasmiddelen. Voedingsmiddelen DSM is een belangrijke leverancier op het gebied van ingrediënten voor voedingsmiddelen. Dit zijn bijvoorbeeld gist, broodverbetermiddelen, bakkerij-enzymen, producten voor de zuivelindustrie, en ingrediënten voor soepen, sauzen, kant-en-klaarmaaltijden, snacks, vruchtensappen en babyvoeding. Daarnaast is DSM de tweede producent in de wereld van de laag-calorische zoetstof aspartaam. Elektrische apparaten en elektronica DSM levert een uitgebreid assortiment kunststoffen en harsen voor elektronische componenten en voor behuizingen van elektrische apparaten, zoals computers, stofzuigers en mobiele telefoons. DSM is wereldmarktleider in coatings voor glasvezelkabels die met name worden toegepast in telecommunicatie. Tevens is DSM wereldmarktleider met harsen voor poederverven, die onder meer worden toegepast in witgoed zoals koelkasten en wasmachines. Bouw DSM is wereldmarktleider met melamine dat wordt toegepast in laminaten en lijmen voor multiplex, fineerhout en spaanplaat, maar ook in aanrechtbladen voor keukens. DSM is tevens een belangrijke toeleverancier van de Europese verfindustrie. Daarnaast worden diverse materialen geleverd, zoals onverzadigde polyesterharsen voor sanitair en EPDM-rubber voor dakbedekkingssystemen. Textiel DSM is wereldwijd een van de leidende producenten van caprolactam, grondstof voor nylon. Nylon wordt toegepast in kleding, tapijten en bandengarens. Tevens wordt acrylonitril geproduceerd voor toepassing in onder meer kleding. De supersterke vezel Dyneema wordt toegepast in onder andere kogel- en scherfwerende weefsels, visnetten en sleepkabels. Agro In Noordwest-Europa is DSM een grote leverancier van kunstmest, met name voor de bemesting van grasland en akkerbouwgewassen. Verder levert DSM tussenproducten voor gewasbeschermingsmiddelen. Metaal en machinebouw DSM levert een groot aantal technische kunststoffen die in deze industrietak worden toegepast. DSM is wereldmarktleider in halffabrikaten van technische kunststofproducten, die worden toegepast in machineonderdelen zoals tandwielen.

10 10 Maatschappelijke waarde Een onderneming als DSM heeft grote maatschappelijke waarde. De producten leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het dagelijks leven. Samen met klanten werkt DSM aan producten die het leven gezonder, aangenamer of praktischer maken. Voorbeelden hiervan zijn geneesmiddelen, voedingsmiddelen, verpakkingen die voedsel langer houdbaar maken, auto s, huishoudelijke apparaten, elektronica, etc. Duurzaamheid en veiligheid spelen een belangrijke rol bij onze producten, terwijl bij de productie zo min mogelijk grondstoffen en energie worden gebruikt. Door onderzoek en ontwikkeling draagt DSM ook actief bij aan de stand van kennis en techniek. Daarnaast biedt DSM werkgelegenheid aan mensen en een veelvoud daarvan in de indirecte sfeer. Hiervan gaat een economische stimulans uit. De onderneming speelt voorts een actieve rol in de omgeving van zijn locaties. Veel van de medewerkers die DSM tot een succesvolle onderneming maken, zijn naast hun werk ook actief in allerlei maatschappelijke functies. Daarmee is de onderneming diep in de maatschappij verankerd. In de foto s van dit jaarverslag wordt onder het thema Mensen en Producten een beeld gegeven van de vele toepassingen van DSM s producten. (Grafiek 1: Omzet naar eindmarkt) (Grafiek 2: Omzet naar bestemming) (Grafiek 3: Omzet naar herkomst) (Grafiek 4: Omzet per cluster)

11 11 Corporate governance DSM streeft naar een open dialoog met aandeelhouders en andere belanghebbenden en wil op transparante wijze informatie verschaffen over de besturing van de onderneming. Belangrijke onderwerpen zijn de aard van de activiteiten en de effecten daarvan op de leefomgeving, de strategie, het financiële beleid, de organisatie van de onderneming en de behaalde resultaten. DSM N.V. is een structuurvennootschap met een Raad van Bestuur en een onafhankelijke Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de strategie, het portfoliobeleid en de inzet van middelen en ziet toe op de uitvoering van het beleid. De Raad van Commissarissen houdt toezicht en weegt de belangen van allen die bij de onderneming betrokken zijn. De Raad van Commissarissen legt de jaarrekening ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en geeft een toelichting op het in het voorafgaande jaar uitgeoefende toezicht. Strategie DSM's strategie is gericht op winstgevende groei. Belangrijke strategische doelstellingen voor de komende jaren zijn: = = = = Focus op leiderschap en het versterken van marktposities door het concentreren op activiteiten waarin het concern leidende posities kan behouden, uitbouwen of verwerven. Een autonome volumegroei van gemiddeld 6% per jaar. Een portfolioverschuiving in de richting van activiteiten met stabielere resultaten in de clusters Life Science Products en Performance Materials door acquisities. Waardecreatie door Operational Excellence. De basis hiervan zijn resultaatverbetering en het benutten van synergie tussen DSM s activiteiten. DSM is een samenhangend concern, waardoor naast holdingsynergie (financiering, verzekeringen, fiscaliteit, etc.) ook operationele synergievoordelen worden gerealiseerd op het gebied van marktbenadering, manufacturing excellence, site-integratie, personeelsbeleid, onderzoek en ontwikkeling, en informatietechnologie. Een Operational Excellence-programma bij de clusters Performance Materials en Polymers & Industrial Chemicals zal een extra waarde van EUR 275 miljoen in 2002 realiseren. Ongeveer 50% van deze extra waarde zal naar verwachting worden geabsorbeerd door inflatie en marge-erosie. Deze strategische doelen zullen leiden tot een winstniveau tussen 5 en 7 euro per gewoon aandeel in Daarnaast heeft de strategie een betere geografische spreiding van de omzet tot gevolg. Gestreefd wordt naar een omzetverdeling van 60% in Europa, 20% in Amerika en 20% in Azië en de rest van de wereld. Karakteristiek van DSM s activiteiten en ondernemingsrisico s Bij zijn activiteiten heeft DSM te maken met ondernemingsrisico's zoals macro-economische ontwikkelingen, veranderende marktomstandigheden, nieuwe concurrenten, politieke onzekerheden, valutaschommelingen en fluctuerende olie- en gasprijzen. Om op deze ontwikkelingen en de bijbehorende risico s in te spelen, worden strategische en operationele plannen opgesteld en worden bedrijfsprocessen geanalyseerd en waar mogelijk verbeterd. Een deel van DSM s activiteiten is kapitaalintensief en vindt plaats in het begin van de bedrijfskolom. Deze activiteiten hebben een cyclisch karakter, maar behalen gemiddeld genomen uitstekende financiële resultaten. Financieel beleid Het financiële uitgangspunt voor de ondernemingsstrategie is dat een gemiddeld rendement na belastingen over het werkzaam vermogen (vermogen nodig om alle activiteiten te financieren) dient te worden behaald (ROOC) dat hoger is dan de kosten van dat vermogen (WACC). Over de laatste vijf jaar heeft DSM een ROOC behaald van 10,5% bij vermogenskosten van 8%. Dit is het resultaat van concentratie op kernactiviteiten met winstgevende groei, aanpassing

12 12 van de organisatie om optimaal in te spelen op de veranderende behoeften van de markt en voortdurende verbetering van de processen en producten. Een rendement op het geïnvesteerd vermogen (ROI) van 15%, het streefcijfer van DSM, komt overeen met een ROOC van ruim 10%. Door het cyclische karakter van een deel van de activiteiten is een sterke financiële positie noodzakelijk om ook in periodes van economische teruggang de strategie uit te voeren. DSM streeft naar een groepsvermogen van 40% van het balanstotaal en een nettoschuld die niet meer dan 50% van het groepsvermogen bedraagt. Met de verdere verschuiving van de portfolio in de richting van producten met stabielere resultaten kunnen deze limieten worden verruimd. Een belangrijk onderdeel van de financiële strategie is de aanwending van de kasstroom. Deze wordt primair aangewend voor investeringen gericht op het behouden van goede businessposities, het versterken van de clusters Life Science Products en Performance Materials en het uitkeren van dividend aan de aandeelhouders. Het dividend wordt bepaald als een percentage van de cashflow. Dit percentage ligt, onvoorziene omstandigheden daargelaten, binnen een bandbreedte van 16 tot 20%. Cashflow is hier gedefinieerd als nettoresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (minus dividend op cumulatief preferente aandelen) plus afschrijvingen. Aangezien de afschrijvingen een stabiel element in de cashflow zijn, heeft ook het dividend een stabiel en voorspelbaar karakter. Bij het uitkeren van dividend bestaat de mogelijkheid tot keuzedividend. Om te voorkomen dat de winst per aandeel verwatert, door het uitkeren van stockdividend en de uitoefening van managementopties, koopt DSM voorzover wenselijk en mogelijk eigen aandelen in. Het aanwenden van de beschikbare financiële ruimte voor acquisities zal afhangen van de mogelijkheden die zich voordoen. Bij acquisities dient een over te nemen bedrijf te passen bij DSM's bestaande competenties met betrekking tot technologieën en/of markten. Verder mag een acquisitie niet leiden tot verwatering van de winst per aandeel. Bij een strategisch zeer aantrekkelijke acquisitie kan enige verwatering voor een beperkte periode acceptabel zijn. Een geacquireerde onderneming dient echter binnen enkele jaren aan DSM s rendementseisen te voldoen. Organisatie DSM heeft een decentrale organisatie, bestaande uit business groups die verantwoordelijk zijn voor alle bedrijfsfuncties. Op deze wijze is gewaarborgd dat flexibel, efficiënt en snel wordt gereageerd op veranderende marktomstandigheden. Op concernniveau worden de Raad van Bestuur en de business groups ondersteund door een aantal stafafdelingen. De diensten van een aantal gemeenschappelijke service-afdelingen, zoals DSM Research, worden door de business groups gecontracteerd tegen marktconforme tarieven. Binnen het concern wordt gewerkt volgens een aantal richtlijnen op het gebied van internal control, financiële verslaglegging, investeringsbeslissingen en normen voor veiligheid, gezondheid en milieu. Bovendien vervullen stafafdelingen een centrale taak met betrekking tot onderzoek, management development, informatietechnologie en communicatie. De strategie van een business group is gebaseerd op een diepgaand strategisch analyseproces dat gemiddeld eens in de drie jaar plaatsvindt en elk jaar wordt getoetst. Aan de uitkomsten daarvan worden 'key success factors en 'performance indicators' ontleend. Na goedkeuring door de Raad van Bestuur voert een business group zijn strategie uit met een grote mate van zelfstandigheid. De strategie van het concern wordt gebaseerd op een soortgelijk analyseproces. Met behulp daarvan wordt de langetermijnvisie van het concern bepaald en worden afwegingen en keuzes gemaakt ten aanzien van portfolio, investeringsprioriteiten en geografische spreiding. DSM hanteert een systeem van managementrapportage waarbij door elke business

13 13 group-directeur periodiek wordt gerapporteerd over de performance, waaronder zijn begrepen strategische, operationele en financiële indicatoren. De rapportages worden regelmatig besproken met de Raad van Bestuur. Essentieel in DSM s beheersstructuur zijn controles die op systematische wijze worden uitgevoerd door de interne accountantsdienst, tezamen met externe accountants, en de concernstafafdelingen, met name die voor veiligheid, gezondheid en milieu. Veiligheid, gezondheid en milieu Op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) wil DSM tot de beste ondernemingen in zijn soort behoren. DSM realiseert deze doelstelling door een VGM-managementsysteem dat gericht is op een voortdurend leer- en verbeterproces. Het beleid van DSM is gericht op: = Het realiseren van een ongevalsvrije werkomgeving, in de overtuiging dat ongevallen kunnen worden voorkomen. = Het voorkomen van beroepsziekten en gezondheidsproblemen ten gevolge van DSM-activiteiten. = Het voortdurend evalueren en verbeteren van de wijze van werken, de processen, de producten en diensten, opdat deze veilig en acceptabel zijn voor medewerkers, klanten, samenleving en milieu. Het VGM-managementsysteem van DSM wordt per business group en/of locatie in het eigen kwaliteits- en managementsysteem ingepast.

14 14 Verslag van de Raad van Bestuur Strategie In het afgelopen jaar is een nadere precisering gegeven voor DSM's strategie voor winstgevende groei. Met deze strategie wordt een toename van de winst per gewoon aandeel tot een niveau tussen 5 en 7 euro in het jaar 2002 verwacht. De bouwstenen voor dit winstniveau zijn een autonome groei van gemiddeld 6% per jaar (onder andere gebaseerd op het investeringsprogramma ), een verdere verschuiving van de portfolio in de richting van activiteiten met stabielere resultaten (de clusters Life Science Products en Performance Materials) en een in 1999 gestart Operational Excellence-programma. Ook een ingrijpend herstructureringsprogramma bij DSM Anti-Infectives zal aan dit nagestreefde winstniveau bijdragen. Het niveau van EUR 7 per gewoon aandeel in 2002 is gebaseerd op goede economische omstandigheden zoals in de periode , toen de winst per gewoon aandeel gemiddeld EUR 4 bedroeg. Indien de minder gunstige marktomstandigheden uit de eerste helft van 1999 zich voordoen, wordt in 2002 een winst per gewoon aandeel van EUR 5 verwacht. Operational Excellence Met het Operational Excellence-programma zal bij de clusters Performance Materials en Polymers & Industrial Chemicals een extra waarde van EUR 275 miljoen in 2002 worden gerealiseerd. Ongeveer 50% van deze extra waarde zal naar verwachting worden geabsorbeerd door inflatie en marge-erosie. Na belastingen resteert naar verwachting een bijdrage van EUR 1 aan de winst per aandeel. Naar de huidige inzichten zal dit programma in de komende drie jaar gepaard gaan met het wereldwijd verdwijnen van ongeveer arbeidsplaatsen bij DSM. Rekening houdend met doorstroommogelijkheden en natuurlijk verloop worden hierbij geen grote problemen verwacht. Het Operational Excellence-programma bestaat uit projecten gericht op resultaatverbetering en op een betere benutting van synergie, kennis en ervaring door de business groups. Voorbeelden van projecten zijn: manufacturing excellence, dat gericht is op hogere bezettingsgraden van de fabrieken, efficiëntere processen en standaardisering, coordinated sourcing, dat gericht is op een verhoging van de inkoopsynergie en order-to-cash, waarvan het doel een vereenvoudigde procesgang van klantorder tot betaling is, en informatie- en communicatietechnologie. Integratie Gist-brocades In mei werd de integratie van Gist-brocades in DSM succesvol afgesloten. De divisies van Gist-brocades zijn opgenomen in het cluster Life Science Products en in combinatie met DSM s fijnchemie-activiteiten omgevormd tot nieuwe business groups. Deze business groups zijn: DSM Fine Chemicals (inclusief DSM Specialty Intermediates), DSM Anti-Infectives, DSM Food Specialties en DSM Bakery Ingredients. De strategie binnen dit cluster is gericht op snelle expansie van de fijnchemie en de voedingsingrediënten met de daarbij behorende winstgroei. Het bovengenoemde Operational Excellence-programma staat los van een eerder aangekondigde waardevermeerdering bij het cluster Life Science Products. Hierbij is een verdubbeling van de resultaten (ten opzichte van 1997, inclusief Gist-brocades) tot EUR 300 miljoen in 2001 in het vooruitzicht gesteld. In de financiële targets van de business groups van dit cluster is Operational Excellence reeds meegenomen. De resultaten van de meeste business groups in het cluster Life Science Products ontwikkelen zich conform verwachting. De gestelde termijn voor winstverdubbeling binnen dit cluster zal, door de omstandigheden bij DSM Anti-Infectives, met een vertraging van een à twee jaar worden gerealiseerd. DSM Anti-Infectives heeft met moeilijke marktomstandigheden (structureel lagere penicillineprijzen) te kampen. Een ingrijpend herstructureringsprogramma zal de winstgevendheid bij DSM Anti-Infectives in twee à drie jaar herstellen tot het streefniveau (rendement op geïnvesteerd vermogen van 15%). Een belangrijk onderdeel van de maatregelen, die bestaan uit site-rationalisatie en substantiële kostenreductie, is het realiseren van een besparing van ongeveer EUR 40 miljoen na belastingen op jaarbasis. Naar de huidige inzichten zullen de herstructureringen in de komende twee tot drie jaar gepaard gaan met het wereldwijd vervallen van ruim arbeidsplaatsen op een totaal aantal van circa

15 Op de locatie Delft zullen door herstructureringen 400 tot 500 arbeidsplaatsen komen te vervallen; Delft blijft echter de hoofdlocatie voor DSM Anti-Infectives. Ten behoeve van de herstructureringsmaatregelen bij DSM Anti-Infectives is in het vierde kwartaal 1999 een voorziening getroffen van EUR 102 miljoen na belastingen. 15

16 16 Veiligheid, gezondheid en milieu Veiligheid en gezondheid In 1999 waren er gemiddeld 2,1 ongevallen met verzuim per medewerkers (exclusief Gist-brocades); in 1998 waren dit 3,3 ongevallen. De veiligheidsperformance van de onderneming vertoonde daarmee een duidelijke verbetering. Veiligheid en gezondheid hebben bij DSM een hoge prioriteit. DSM streeft naar een ongevalsvrije werkomgeving en naar het voorkomen van beroepsziekten en gezondheidsproblemen ten gevolge van activiteiten bij DSM. Het veiligheidsresultaat van DSM is de laatste 10 jaar sterk verbeterd en de veiligheidsprestaties van DSM zijn goed in vergelijking met andere chemieondernemingen. Desalniettemin is de vooruitgang in de laatste jaren per saldo beperkt. Nieuwe initiatieven op het gebied van veiligheid zullen tot nog betere resultaten moeten leiden. In 1999 is het DSM-systeem op het gebied van veiligheid binnen de voormalige Gist-brocades onderdelen geïntroduceerd. Dit heeft reeds geleid tot een halvering van het aantal ongevallen met verzuim, alhoewel dit aantal nog steeds hoger is dan het DSM-gemiddelde. Vanaf 2000 zal Gist-brocades in de DSM-cijfers worden meegenomen. De DSM Safety Award werd toegekend aan DSM Desotech in Elgin (Verenigde Staten). Deze vestiging realiseerde een periode van ruim 8 jaar zonder ongevallen met verzuim, waarbij gedurende meerdere jaren ook geen ongevallen bij firmamedewerkers hebben plaatsgevonden. Milieu De emissies naar lucht en water en de hoeveelheden afval zijn in het afgelopen jaar opnieuw verder afgenomen. Wel heeft zich een aantal incidenten voorgedaan. Een belangrijk incident vond plaats in juli toen op de locatie Delft een metalen opslagtank scheurde, waarbij ruim ton melasse (een restproduct uit de suikerindustrie, grondstof voor bakkersgist) over de locatie en de nabije omgeving uitstroomde. Hierbij hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Er was omvangrijke schade aan bedrijfsapparatuur, terwijl het enkele weken duurde voordat de productie op deze locatie weer op gang kwam. DSM betreurt de gebeurtenis in het bijzonder vanwege de (milieu)overlast voor de omgeving. DSM is nauw betrokken bij de Nederlandse implementatie van de Kyoto-afspraken over de wereldwijde reductie van broeikasgassen. Een belangrijke bijdrage wordt geleverd door de verbetering van producten steeds lichter, sterker, doelgerichter en door de verbetering van de energie-efficiency van DSM s fabrieken en processen. In 1999 is een nieuwe warmte/krachtcentrale in Geleen in bedrijf genomen, die bijdraagt aan de doelstelling om in 2000 in Nederland waar tweederde van het energiegebruik van DSM plaatsvindt met een 20% betere energie-efficiency te produceren (ten opzichte van 1989). Bovendien neemt de emissie van stikstofoxiden en zwaveldioxide hierdoor verder af. De Nederlandse chemische industrie, waaronder DSM, heeft met de Nederlandse overheid een nieuw convenant ondertekend, waarin afspraken zijn gemaakt over nog verdergaande vermindering van het energieverbruik. Gestreefd wordt naar een wereldtoppositie op het gebied van energie-efficiency. Als dit wordt gerealiseerd zal de overheid geen extra heffingen op energiegebruik en geen verdere beperkingen aan de emissies van kooldioxide opleggen. In Augusta (Verenigde Staten) werd de eerste grootschalige commerciële fabriek in de wereld opgestart voor de recycling van gebruikte nylon tapijten (zie DSM Fibre Intermediates). In relatie tot het convenant verpakkingen met de Nederlandse overheid heeft DSM samen met de papierindustrie een procédé ontwikkeld om bijproducten van de papierindustrie samen met kunststofafval te verwerken tot brandstof die in elektriciteitscentrales kan worden toegepast.

17 17 In het Responsible Care Progress Report 1999 (milieu- en veiligheidsjaarverslag) wordt uitgebreid ingegaan op de inspanningen, resultaten en incidenten met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu. In het verslag over 1999 wordt speciale aandacht besteed aan het werken met externe firma s op de DSM-locaties. (grafiek 22: Aantal ongevallen met verzuim per medewerkers) (grafiek 23: Afname energieverbruik DSM (1989=100%)

18 18 Personeel en organisatie De kwaliteit en motivatie van de medewerkers van DSM vormen de basis voor het bereiken van de strategische doelen. Een belangrijk onderdeel van de strategie van DSM is het streven naar Operational Excellence. Om dit te bereiken worden medewerkers direct bij het verbeteren van de processen betrokken en is het van elkaar leren essentieel. De Vita-aanpak, die gericht is op gedragsverandering bij medewerkers via gerichte trainingen en communicatie, werd in het afgelopen jaar actief voortgezet. Kernbegrippen voor Vita binnen de DSM-organisatie zijn: capable, reliable, empowered en responsive. Het verbeteren van de inzetbaarheid van medewerkers (employability) blijft van groot belang. Medewerkers moeten huidige of toekomstige functies adequaat kunnen blijven vervullen. Als vervolg op de studie Vrouwen en DSM zijn diverse acties aangezet, zoals het scheppen van flexibeler arbeidsvoorwaarden, om het voor vrouwen aantrekkelijker te maken bij DSM te werken c.q. werkzaam te blijven. De integratie van Gist-brocades heeft in het afgelopen jaar geleid tot een aantal veranderingen op het gebied van personeel en organisatie. Deze hebben met name betrekking op Management Development, waarin de best practices van zowel DSM als Gist-brocades zijn verwerkt. Op het gebied van marketing, control, ICT en internationaal management worden tekorten op de arbeidsmarkt zichtbaar. In het wervings- en aannamebeleid is daarom ingespeeld op de voor de lange termijn verwachte personeel- en managementbehoefte. Persoonlijke ontplooiing, training en uitdagende toekomstperspectieven moeten de aantrekkingskracht van en de band met de onderneming versterken. In 1999 werd de invoering van Europees Overleg voortgezet op basis van afspraken tussen het DSM-concern en de medewerkers binnen de Europese Unie. De Raad van Bestuur heeft waardering voor de betrokkenheid en de bijdrage die de Ondernemingsraden ook dit verslagjaar hadden en spreekt zijn dank uit voor de constructief-kritische opstelling en slagvaardige aanpak. In het verslagjaar is het totaal aantal medewerkers met 876 afgenomen tot Deze daling is voornamelijk het gevolg van deconsolidaties van een aantal ondernemingen. Personeel einde jaar werkzaam bij DSM in Europa in Nederland overige vestigingen in Europa Noord- en Zuid-Amerika Azië en Oceanië, Afrika totaal (Grafiek 25: Personeelsbezetting ultimo jaar, )

19 19 Onderzoek en ontwikkeling De uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D) bedroegen EUR 259 miljoen in 1999; dit is 4,1% van de netto-omzet. De researchintensiteit verschilt per cluster: bij Life Science Products was dit 5,6% van de netto-omzet, bij Performance Materials 4,8% en bij Polymers & Industrial Chemicals 2,0%. Het aandeel van de clusters Life Science Products en Performance Materials in de totale uitgaven voor onderzoek nam in het afgelopen jaar verder toe. Het totale aantal medewerkers in R&D bedroeg 2 050, bijna 10% van het totale aantal medewerkers. Onderzoek en ontwikkeling zijn van strategische betekenis voor de verdere ontwikkeling van DSM als internationale speler in life science-producten, hoogwaardige materialen en chemie. Veel producten die DSM aan klanten levert zijn gebaseerd op binnen de eigen onderneming ontwikkelde technologieën en processen. Binnen DSM s organisatie voor onderzoek en ontwikkeling zijn in het afgelopen jaar zogenaamde Competence Centers ingevoerd, die een wereldwijd virtueel laboratorium vormen. Deze Competence Centers verzorgen de ondersteuning van de business groups op korte en lange termijn op het gebied van nieuwe en bestaande producten en processen. Het grootste deel van de R&D (circa 90%) wordt gecontracteerd door de business groups. Enkele belangrijke resultaten in het afgelopen jaar waren: = Aanzienlijke verbetering van een aantal processen, zoals voor caprolactam, poederverfharsen en enkele farmaceutische tussenproducten. = De introductie van nieuwe producten zoals: een enzym dat de stevigheid van fruit in voedingsmiddelen verbetert, complexe tussenproducten en werkzame bestanddelen van geneesmiddelen, en een speciale poederverfhars die uithardt bij UV-licht. = Op het gebied van combinatoriële chemie en snelle screeningsmethoden werd goede voortgang geboekt. Deze technieken versnellen de ontwikkeling van nieuwe katalysatoren en producten. Voor onderzoek en ontwikkeling is intensieve samenwerking met externe partners van groot belang. DSM participeert in dit verband onder andere actief in twee van de vier Technologische Topinstituten die in Nederland zijn opgericht. Beide instituten het Dutch Polymer Institute (DPI) en het Wageningen Centre for Food Sciences (WCFS) zijn inmiddels operationeel, waarbij de onderzoekprogramma s via een intensieve samenwerking tussen industrie en universiteiten zijn ingevuld. Beide topinstituten leveren hiermee een belangrijke bijdrage aan de versterking van de kennisinfrastructuur in Nederland. Voor DSM betekent deelname een verbreding van kennis op het gebied van polymeren en voeding. (Grafiek 24: 'Uitgaven Research en ontwikkeling in % van de omzet' )

20 20 Millennium De overgang naar een nieuw millennium is bij DSM zonder noemenswaardige problemen verlopen. Alle kritieke systemen en apparatuur zijn in de afgelopen jaren op potentiële millenniumfouten onderzocht. Waar nodig zijn corrigerende acties uitgevoerd. Veiligheid en het voorkomen van schade hebben bij de voorzorgsmaatregelen de hoogste aandacht gehad. Bij de overgang naar het nieuwe millennium werd extra personeel ingezet. Euro Het DSM-concern heeft in 1999 de noodzakelijke voorbereidingen getroffen om de euro in te voeren. Per 1 januari 2000 is DSM binnen de eurozone een eurobedrijf. Vanaf deze datum worden alle verkopen en inkopen zoveel mogelijk in euro verwerkt. Inmiddels is de administratie en verslaglegging van de meeste business groups zowel op centraal niveau als in de verschillende eurolanden overgeschakeld op de euro. Alleen de salarissen worden nog tot 1 januari 2002 (ingangsdatum euro als officieel betaalmiddel) in nationale valuta s uitbetaald. In dit jaarverslag wordt voor het eerst volledig in euro s gerapporteerd. Daarnaast zijn nog enkele kengetallen in guldens weergegeven (pagina 4). Informatie- en communicatietechnologie Informatie- en communicatietechnologie (ICT) wordt steeds belangrijker als hulpmiddel om de verschillende bedrijfsprocessen binnen DSM en tussen DSM en zijn leveranciers en afnemers te ondersteunen. De aard en structuur van DSM s business zal, vanwege de snelle (technologische) ontwikkelingen op het gebied van informatie en communicatie, in de komende jaren ingrijpend veranderen. Op het gebied van ICT zijn vele projecten aangezet of worden momenteel ontwikkeld. Speerpunt daarbij vormen een verdere standaardisering van algemene ICT-middelen voor DSM, zoals het inrichten van een wereldwijd beveiligd elektronisch netwerk, met standaard hardware en software op elke werkplek, alsook het verder stroomlijnen en uniformeren van processen binnen het basisbusiness-systeem SAP. Daarnaast wordt grote aandacht gegeven aan het ontwikkelen en inrichten van e-business (naar leveranciers en afnemers) en supply chain management. Recent heeft dit geleid tot deelname van DSM aan ChemConnect Inc., de grootste wereldhandelsbeurs voor chemische producten en kunststoffen op internet. DSM zal ChemConnect gaan gebruiken als handelsbeurs voor de wereldwijde in- en verkoop van chemische producten en kunststoffen via het Internet. DSM heeft een aandeel in ChemConnect en is daarmee toegetreden tot de Charter members. Voorts zal prioriteit worden gegeven aan het inzetten van ICT-middelen ter optimalisatie van de uitwisseling van kennis in de diverse (functionele) werkgebieden en werkprocessen binnen DSM. International Accounting Standards DSM is op weg naar rapportage volgens IAS-regels (International Accounting Standards). Met ingang van 2000 wordt de goodwill van nieuwe acquisities geactiveerd en afgeschreven. Met ingang van 2001 zullen ook de voorzieningen en pensioenlasten aan IAS-regels zijn aangepast.

Change. Een integraal perspectief. DSM Nederland B.V. Jaarverslag 2010

Change. Een integraal perspectief. DSM Nederland B.V. Jaarverslag 2010 Change Een integraal perspectief. DSM Nederland B.V. Jaarverslag 21 DSM, de Life Sciences en Materials Sciences-onderneming Our purpose is to create brighter lives for people today and generations to come.

Nadere informatie

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G DUURZAAM H EI DSVERSLAG 2003 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 3 KPN en Duurzaamheid 4 Het bedrijf Profiel 6 Corporate governance

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004

Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 1 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 Missie Koninklijke Ten Cate is een technologisch gedreven, internationaal opererende, innovatieve onderneming die streeft naar

Nadere informatie

Koninklijke Ten Cate nv. Jaarverslag 2012 PROTECTING PEOPLE

Koninklijke Ten Cate nv. Jaarverslag 2012 PROTECTING PEOPLE Koninklijke Ten Cate nv Jaarverslag 2012 PROTECTING PEOPLE Commercieel overzicht Per 1 januari 2013 De sectoren van TenCate zijn onderverdeeld in marktgroepen. Elke marktgroep is een clustering van dochterondernemingen

Nadere informatie

A year of delivering Tomorrow s Answers Today

A year of delivering Tomorrow s Answers Today A year of delivering Tomorrow s Answers Today AkzoNobel in het kort 2010 Geografische spreiding en werknemers 39% 20% Noord-Amerika 10.400 Europa (volgroeide markten) 22.300 6% Europa (opkomende markten)

Nadere informatie

Enabling your business. Jaarverslag 2012 Koninklijke Reesink N.V.

Enabling your business. Jaarverslag 2012 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business Jaarverslag 2012 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 15:00 uur, CS Utrecht Overal en op

Nadere informatie

Enabling your business. Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V.

Enabling your business. Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

Nadere informatie

De essentie van 2004. het jaarverslag

De essentie van 2004. het jaarverslag De essentie van het jaarverslag Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur 2 Bericht van de Raad van Commissarissen 3 Profiel van Essent N.V. 4 Kerncijfers 5 Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

Roto Smeets Group in 2009. Jaarverslag

Roto Smeets Group in 2009. Jaarverslag Roto Smeets Group in 2009 Jaarverslag Roto Smeets Group in 2009 Jaarverslag 300 EBITDA als % van de toegevoegde waarde in miljoenen euro s 3500 Full-time Equivalents (FTE s) 80 Kasstroom operationele activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. 2014 Aalberts Industries N.V. Alle rechten voorbehouden.

Jaarverslag 2013. 2014 Aalberts Industries N.V. Alle rechten voorbehouden. Jaarverslag 2013 Kernpunten 2013 Sterk tweede halfjaar; netto-omzet +3% (autonoom >4%) en EBITA >10% Netto-omzet EUR 2.040 miljoen; autonome omzetgroei 1,2% Bedrijfsresultaat (EBITA) +3% naar EUR 225 miljoen;

Nadere informatie

Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd

Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd aan Nyse Euronext. Inhoud 5 Endless Energy Endless

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven ING Groep Jaarverslag 2012 Verandering vormgeven > Continue focus op klantgerichtheid en duurzaamheid > Onderliggende nettowinst over 2012 EUR 2.603 miljoen, in een uitdagend klimaat > Kapitaal-, financierings-

Nadere informatie

2012 Aalberts Industries N.V. Alle rechten voorbehouden.

2012 Aalberts Industries N.V. Alle rechten voorbehouden. JAARVERSLAG 2011 Kernpunten 2011 Netto-omzet +15% naar EUR 1.937 miljoen Autonome omzetgroei +8,6% (tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat (EBITA) +16% naar EUR 208,9 miljoen Nettoresultaat voor

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

TELEGRAAF MEDIA GROEP JAARVERSLAG 2013

TELEGRAAF MEDIA GROEP JAARVERSLAG 2013 TELEGRAAF MEDIA GROEP JAARVERSLAG 2013 Het jaarverslag is digitaal beschikbaar via: www.tmg.nl Voor meer informatie: concerncommunicatie@tmg.nl The annual report is available in the English language via:

Nadere informatie

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief Jaarverslag 2011/12 Betrokken Betrouwbaar Proactief Dit zijn de kernwaarden van Brocacef Groep. Deze waarden gelden altijd, voor iedereen. Dit zijn de waarden waarvoor wij staan, zij geven aan hoe wij

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. Een keten van kracht

Jaarverslag 2005. Een keten van kracht Jaarverslag 2005 Een keten van kracht Jaarverslag 2005 Een keten van kracht Inhoudsopgave Een keten van kracht 5 Profiel van Essent N.V. 6 Kerncijfers 2001-2005 8 1 Voorwoord voorzitter Raad van Bestuur

Nadere informatie

Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN

Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN N.V. Dit document voldoet aan de relevante regelgeving

Nadere informatie

B01 1 9 310 9 9 6812 AR

B01 1 9 310 9 9 6812 AR 1 9 9 9 JAARVERSLAG thema Voor Essent is een belangrijk jaar geweest. We hebben 85 jaar ervaring doorgegeven aan een nieuw merk. Een nieuw merk vraagt om een nieuwe visie. Het thema dat we kozen voor ons

Nadere informatie

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 inhoud profiel 3 onze diensten 4 onze missie 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze cultuur 5 onze kernwaarden

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten.

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2014 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Organisatie. Contact. Protecting people PROTECTING PEOPLE. Koninklijke Ten Cate nv Jaarverslag 2013 PROTECTING PEOPLE. Sectoren en marktgroepen

Organisatie. Contact. Protecting people PROTECTING PEOPLE. Koninklijke Ten Cate nv Jaarverslag 2013 PROTECTING PEOPLE. Sectoren en marktgroepen Koninklijke Ten Cate nv Protecting people Jaarverslag 2013 Contact In transit Organisatie Sectoren en marktgroepen Koninklijke Ten Cate nv Jaarverslag 2013 Koninklijke Ten Cate nv TenCate stelt uw mening

Nadere informatie

es sen Essent Holding J AAR Arnhem Businesspark VERSLA Utrechtseweg 310 Gebouw B01 6812 AR Arnhem Postbus 268 2001 6800 AG Arnhem

es sen Essent Holding J AAR Arnhem Businesspark VERSLA Utrechtseweg 310 Gebouw B01 6812 AR Arnhem Postbus 268 2001 6800 AG Arnhem JAARVERSLAG 2 0 0 1 In Duitsland gebruiken we de naam Essent niet. Toch voelen we ons wel degelijk verwant, want ook in Nederland kiest men voor dezelfde core-business als hier in Bremen. Aan het gebruik

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. De waarde van eenvoud

Jaarverslag 2009. De waarde van eenvoud Jaarverslag 2009 De waarde van eenvoud Profiel SNS REAAL is een financiële dienstverlener op het gebied van bankieren en verzekeren die zich vooral richt op de Nederlandse retailmarkt, inclusief het midden-

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 eople matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, res count. People matter,

Nadere informatie