JAARVERSLAG 1999 DSM N.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 1999 DSM N.V."

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 1999 DSM N.V.

2 2 voorflap jaarverslag Kerngegevens DSM 1999 = omzet EUR 6,3 miljard = nettoresultaat EUR 371 miljoen = nettoresultaat per gewoon aandeel - exclusief buitengewoon resultaat EUR 3,76 - inclusief buitengewoon resultaat EUR 3,63 = dividend per gewoon aandeel EUR 1,52 = investeringen (inclusief acquisities) EUR 0,6 miljard = circa medewerkers = ROI 13,4% Drie clusters = Life Science Products = Performance Materials = Polymers & Industrial Chemicals Belangrijkste markten = geneesmiddelen, automobiel/transport, verpakkingen, voedingsmiddelen, elektrische apparaten en elektronica, bouw, textiel, agro, metaal en machinebouw Strategie = winstgevende groei door: - focus op leiderschap - autonome volumegroei van 6% per jaar - portfolioverschuiving naar Life Science Products en Performance Materials vooral door acquisities - Operational Excellence = winst per gewoon aandeel in 2002: tussen 5 en 7 euro = betere geografische spreiding, hogere omzet in Amerika en Azië

3 3 achterflap jaarverslag Foto s jaarverslag 1999 De foto s in dit jaarverslag hebben als thema Mensen en Producten. Mensen over de hele wereld maken in hun dagelijkse leven gebruik van producten die het leven gezonder, aangenamer of praktischer maken. Meestal zonder zich te realiseren dat deze producten er zonder de chemische industrie niet zouden zijn. In het geval van DSM zijn het producten als geneesmiddelen, voedingsmiddelen, verpakkingen die voedsel langer houdbaar maken, auto s, huishoudelijke apparaten, elektronica, etc. De foto s in dit jaarverslag geven hiervan een impressie. Informatie Het jaarverslag is ook in het Engels en Duits beschikbaar. Exemplaren van het jaarverslag 1999 kunnen worden aangevraagd bij: DSM, bestellijn: tel , fax Overige publicaties en informatie: = Internet: = Responsible Care Progress Report 1999 (milieu- en veiligheidsjaarverslag) = Business Value (bulletin voor particuliere aandeelhouders) Adressen Particuliere aandeelhouders en andere geïnteresseerden: DSM, Corporate Public Relations, Postbus 6500, 6401 JH Heerlen tel , fax Institutionele beleggers en financiële analisten: DSM, Investor Relations, Postbus 6500, 6401 JH Heerlen tel , fax Colofon Productie: DSM, Corporate Public Relations Ontwerp: Total Design Maastricht Fotografie: Peter Strelitski Lithografie & druk: PlantijnCasparie, Eindhoven

4 4 Belangrijke financiële gegevens (geconsolideerd) EUR NLG in miljoen netto-omzet bedrijfsresultaat plus afschrijvingen (EBITDA) bedrijfsresultaat (EBIT) resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen nettoresultaat dividend afschrijvingen cashflow investeringen (incl. acquisities) nettoschuld eigen vermogen totaal vermogen geïnvesteerd vermogen per gewoon aandeel* nettoresultaat: - inclusief buitengewoon resultaat 3,63 4,00 7,99 8,81 - exclusief buitengewoon resultaat 3,76 4,09 8,30 9,02 dividend 1,52 1,51 3,35 3,33 cashflow 8,35 8,70 18,39 19,18 eigen vermogen 22,23 19,54 48,98 43,06 koersen DSM-aandeel, Amsterdam Exchanges (AEX) hoogste 42,08 33,79 laagste 23,87 20,87 ultimo jaar 39,80 27,00 aantal uitstaande gewone aandelen ultimo jaar (x 1 000) gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen (x 1 000) verhoudingsgetallen (in %) bedrijfsresultaat / netto-omzet (ROS) 8,7 9,2 bedrijfsresultaat / gemiddeld geïnvesteerd vermogen (ROI) 13,4 14,7 resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen / gemiddeld eigen vermogen (ROE) 16,2 18,2 nettoresultaat (toekomend aan de houders van gewone aandelen) / gemiddeld eigen vermogen 17,4 19,3 nettoschuld / groepsvermogen 54,2 65,1 EBIT / financiële baten en lasten 8,0 8,3 EBITDA / financiële baten en lasten 14,7 14,9 personeel gemiddelde personeelsbezetting personeelsbezetting ultimo jaar waarvan in Nederland (*) Het aandeel DSM is in september 1999 gesplitst in de verhouding 1 : 3.

5 5 Inhoud pagina Belangrijke financiële gegevens 4 Voorwoord 6 Het DSM-concern 8 Verslag van de Raad van Bestuur Strategie 14 Operational Excellence 14 Integratie Gist-brocades 14 Veiligheid, gezondheid en milieu 16 Personeel en organisatie 18 Onderzoek en ontwikkeling 19 Millennium 20 Euro 20 Informatie- en communicatietechnologie 20 International Accounting Standards 20 Financiële resultaten 21 Dividend 27 Vooruitzichten 28 Overzicht per cluster: 29. Life Science Products 31. Performance Materials 39. Polymers & Industrial Chemicals 46. Other activities 54 Concern-Ondernemingsraad 57 Bericht van de Raad van Commissarissen aan de aandeelhouders 59 Personalia 61 Jaarrekening Grondslagen 66 Geconsolideerde overzichten 69 Vennootschappelijke jaarrekening 89 Overige gegevens Winstbestemming 93 Accountantsverklaring 93 Gebeurtenissen na balansdatum 94 Bijzondere statutaire rechten 94 Informatie over het DSM-aandeel 95 Kwartaalgegevens 98 Tien jaar DSM 99 Toelichting op enkele financiële begrippen en kencijfers 101 Index 102 Bijlagen: - Organisatieschema DSM - DSM: producten en markten

6 6 Voorwoord Het jaar 1999 was voor DSM beter dan verwacht, alhoewel het resultaat onder het niveau van 1998 bleef. Het cluster Polymers & Industrial Chemicals kende een matige eerste helft van het jaar, maar herstelde zich goed in de tweede helft. Bij het cluster Performance Materials verbeterden de resultaten aanzienlijk ten opzichte van Zowel dit cluster als het cluster Life Science Products hebben een grotere en stabiliserende invloed op onze resultaten. Met een volumegroei van 7% in 1999 liggen we op koers. De omzet van DSM over 1999 bleef met EUR 6,3 miljard nagenoeg op het niveau van Het nettoresultaat kwam uit op EUR 371 miljoen (- 11%); het nettoresultaat per gewoon aandeel op EUR 3,63 (-9%). Op 1 juli 1999 nam ik het voorzitterschap van de Raad van Bestuur over van Simon de Bree. Hij verliet de onderneming na 33 jaar, waarvan zes jaar als voorzitter. Ik wil hem op deze plaats nogmaals van harte bedanken voor alles wat hij voor DSM tot stand heeft gebracht. Dit geldt met name voor de daadkrachtige wijze waarop hij de onderneming heeft geleid en voor de consistente uitvoering van de gekozen strategie. Het DSM-concern is inmiddels zijn 100-jarig bestaan in 2002 dicht genaderd. De onderneming heeft in zijn historie grote veranderingen doorgemaakt: van een steenkoolbedrijf tot een beursgenoteerd internationaal concern in life science-producten, hoogwaardige materialen en chemie. In 80% van onze activiteiten hebben we een topdriepositie in termen van marktaandeel. Ik ben trots op de leiderschapsposities die we in deze periode hebben bereikt. Onze strategie voor winstgevende groei is hierop gebaseerd. Kernelementen van deze strategie zijn autonome groei en acquisities bij onze groeiclusters Life Science Products en Performance Materials. Deze zullen leiden tot een portfolioverschuiving naar activiteiten met stabielere resultaten. De onderneming werd in 1998 versterkt door de overname van Gist-brocades. Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van de integratie van deze onderneming in het DSM-concern en van het verder versterken van onze goede financiële positie, waardoor DSM nu een krachtige financiële uitgangspositie heeft om grote acquisities te doen. De business groups in het cluster Life Science Products, waarin Gist-brocades is ondergebracht, ontwikkelen zich conform verwachting. Een uitzondering hierop is DSM Anti-Infectives dat met moeilijke marktomstandigheden te kampen heeft. Inmiddels hebben we een aantal ingrijpende maatregelen om de winstgevendheid te herstellen in gang gezet, zoals kostenreducties, verdere rationalisatie van het productienetwerk en technologische verbeteringen. Operational Excellence vormt eveneens een wezenlijk onderdeel van onze strategie voor winstgevende groei. Met een veelomvattend programma willen we het beste uit de onderneming halen en een excellente en zichzelf continu verbeterende organisatie zijn. In de clusters Performance Materials en Polymers & Industrial Chemicals zal dit programma een extra waarde van EUR 275 miljoen in 2002 opleveren. Onze strategie voor winstgevende groei zal leiden tot een winst per gewoon aandeel in 2002 tussen 5 en 7 euro. Een speerpunt voor het jaar 2000 is veiligheid, waaraan een extra impuls zal worden gegeven. Alhoewel de veiligheidsscore de laatste 10 jaar sterk verbeterde, is de vooruitgang de laatste jaren per saldo beperkt. DSM is pas tevreden als er géén ongevallen meer gebeuren.

7 Al met al is DSM een creatieve en goed presterende onderneming. Dit is voor alles te danken aan de kwaliteit en inzet van onze medewerkers. Voortdurende verbetering is een kenmerk geworden van DSM. De onderneming maakt zich op voor nieuwe sprongen voorwaarts. De aandeelhouders en andere belanghebbenden zullen hiervan de vruchten plukken. 7 Peter Elverding Voorzitter van de Raad van Bestuur adres:

8 8 Het DSM-concern DSM is een sterk geïntegreerd internationaal concern dat wereldwijd actief is in life science-producten, hoogwaardige materialen en chemie. DSM heeft een omzet van EUR 6,3 miljard en telt wereldwijd circa medewerkers, werkzaam in meer dan 200 vestigingen. Clusters De activiteiten van DSM zijn onderverdeeld in drie clusters: - Life Science Products - Performance Materials - Polymers & Industrial Chemicals In de clusters komt de strategische samenhang van DSM tot uitdrukking. De clusters worden eveneens gebruikt voor financiële rapportage. Binnen de clusters zijn coherente product- /marktcombinaties georganiseerd in 15 business groups. Life Science Products Dit zijn de producten die DSM levert aan met name de farmaceutische, voedingsmiddelen- en agrochemische industrie. Het cluster omvat de business groups DSM Fine Chemicals, DSM Anti-Infectives, DSM Food Specialties en DSM Bakery Ingredients. Het aandeel van dit cluster in de totale netto-omzet is 26%. Performance Materials Hiertoe behoren de hoogwaardige materialen, zoals elastomeren (rubbers), technische kunststoffen, verf- en constructieharsen en halffabrikaten uit technische kunststoffen. Dit cluster bestaat uit de business groups DSM Elastomers, DSM Engineering Plastics, DSM Coating Resins, DSM Composite Resins (voorheen DSM Industrial Resins & Compounds) en DSM Engineering Plastic Products. De netto-omzet van dit cluster is 29% van de totale netto-omzet. Polymers & Industrial Chemicals In dit cluster zijn de kunststoffen polyetheen en polypropeen, koolwaterstoffen en industriële chemische producten, zoals vezelgrondstoffen, melamine en kunstmest, opgenomen. Deze activiteiten zijn verdeeld over de business groups DSM Polyethylenes, DSM Polypropylenes, DSM Hydrocarbons, DSM Fibre Intermediates, DSM Melamine en DSM Agro. Het aandeel van dit cluster in de totale netto-omzet is 43%. Naast de drie genoemde clusters bestaat een segment Other activities, waarin een aantal activiteiten, zoals Energie Beheer Nederland, DSM Energy en Stamicarbon zijn ondergebracht. Markten DSM levert zijn producten aan klanten in industriële markten (business-to-business). In de afgelopen jaren heeft er een duidelijke verschuiving plaatsgevonden naar aantrekkelijke, hoogwaardige en snelgroeiende eindmarkten (zie tabel). De vijf belangrijkste eindmarkten (in % van de omzet) van DSM in 1995 en 1999 eindmarkt 1999 eindmarkt 1995 geneesmiddelen 15% verpakkingen 14% automobiel / transport 14% automobiel / transport 14% verpakkingen 13% bouw 10% voedingsmiddelen 12% agro 9% elektrische apparaten en elektronica 10% huishoudelijke producten 8% in % van totale omzet 64% in % van totale omzet 55%

9 9 De belangrijkste eindmarkten waarin de producten van DSM worden toegepast zijn: Geneesmiddelen DSM is een van de grootste toeleveranciers van de farmaceutische industrie in de wereld. Voor veel van de meest verkochte geneesmiddelen in de wereld levert DSM belangrijke grondstoffen. Voorbeelden van deze geneesmiddelen zijn antibiotica, middelen tegen hart- en vaatziekten en middelen voor de behandeling van depressies en AIDS. Automobiel/Transport DSM levert een uitgebreide serie kunststoffen, harsen en rubbers voor toepassing in auto s en andere voertuigen. In een aantal kunststofmaterialen heeft DSM leidende posities. Voorbeelden van toepassingen zijn bumpers, dashboards, deurafdichtingsprofielen en technische onderdelen onder de motorkap. Verpakkingen DSM is een van de grootste Europese leveranciers van kunststoffen, zoals polyetheen en polypropeen. Deze worden toegepast in een breed scala aan verpakkingsmaterialen voor bijvoorbeeld levensmiddelen en wasmiddelen. Voedingsmiddelen DSM is een belangrijke leverancier op het gebied van ingrediënten voor voedingsmiddelen. Dit zijn bijvoorbeeld gist, broodverbetermiddelen, bakkerij-enzymen, producten voor de zuivelindustrie, en ingrediënten voor soepen, sauzen, kant-en-klaarmaaltijden, snacks, vruchtensappen en babyvoeding. Daarnaast is DSM de tweede producent in de wereld van de laag-calorische zoetstof aspartaam. Elektrische apparaten en elektronica DSM levert een uitgebreid assortiment kunststoffen en harsen voor elektronische componenten en voor behuizingen van elektrische apparaten, zoals computers, stofzuigers en mobiele telefoons. DSM is wereldmarktleider in coatings voor glasvezelkabels die met name worden toegepast in telecommunicatie. Tevens is DSM wereldmarktleider met harsen voor poederverven, die onder meer worden toegepast in witgoed zoals koelkasten en wasmachines. Bouw DSM is wereldmarktleider met melamine dat wordt toegepast in laminaten en lijmen voor multiplex, fineerhout en spaanplaat, maar ook in aanrechtbladen voor keukens. DSM is tevens een belangrijke toeleverancier van de Europese verfindustrie. Daarnaast worden diverse materialen geleverd, zoals onverzadigde polyesterharsen voor sanitair en EPDM-rubber voor dakbedekkingssystemen. Textiel DSM is wereldwijd een van de leidende producenten van caprolactam, grondstof voor nylon. Nylon wordt toegepast in kleding, tapijten en bandengarens. Tevens wordt acrylonitril geproduceerd voor toepassing in onder meer kleding. De supersterke vezel Dyneema wordt toegepast in onder andere kogel- en scherfwerende weefsels, visnetten en sleepkabels. Agro In Noordwest-Europa is DSM een grote leverancier van kunstmest, met name voor de bemesting van grasland en akkerbouwgewassen. Verder levert DSM tussenproducten voor gewasbeschermingsmiddelen. Metaal en machinebouw DSM levert een groot aantal technische kunststoffen die in deze industrietak worden toegepast. DSM is wereldmarktleider in halffabrikaten van technische kunststofproducten, die worden toegepast in machineonderdelen zoals tandwielen.

10 10 Maatschappelijke waarde Een onderneming als DSM heeft grote maatschappelijke waarde. De producten leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het dagelijks leven. Samen met klanten werkt DSM aan producten die het leven gezonder, aangenamer of praktischer maken. Voorbeelden hiervan zijn geneesmiddelen, voedingsmiddelen, verpakkingen die voedsel langer houdbaar maken, auto s, huishoudelijke apparaten, elektronica, etc. Duurzaamheid en veiligheid spelen een belangrijke rol bij onze producten, terwijl bij de productie zo min mogelijk grondstoffen en energie worden gebruikt. Door onderzoek en ontwikkeling draagt DSM ook actief bij aan de stand van kennis en techniek. Daarnaast biedt DSM werkgelegenheid aan mensen en een veelvoud daarvan in de indirecte sfeer. Hiervan gaat een economische stimulans uit. De onderneming speelt voorts een actieve rol in de omgeving van zijn locaties. Veel van de medewerkers die DSM tot een succesvolle onderneming maken, zijn naast hun werk ook actief in allerlei maatschappelijke functies. Daarmee is de onderneming diep in de maatschappij verankerd. In de foto s van dit jaarverslag wordt onder het thema Mensen en Producten een beeld gegeven van de vele toepassingen van DSM s producten. (Grafiek 1: Omzet naar eindmarkt) (Grafiek 2: Omzet naar bestemming) (Grafiek 3: Omzet naar herkomst) (Grafiek 4: Omzet per cluster)

11 11 Corporate governance DSM streeft naar een open dialoog met aandeelhouders en andere belanghebbenden en wil op transparante wijze informatie verschaffen over de besturing van de onderneming. Belangrijke onderwerpen zijn de aard van de activiteiten en de effecten daarvan op de leefomgeving, de strategie, het financiële beleid, de organisatie van de onderneming en de behaalde resultaten. DSM N.V. is een structuurvennootschap met een Raad van Bestuur en een onafhankelijke Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de strategie, het portfoliobeleid en de inzet van middelen en ziet toe op de uitvoering van het beleid. De Raad van Commissarissen houdt toezicht en weegt de belangen van allen die bij de onderneming betrokken zijn. De Raad van Commissarissen legt de jaarrekening ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en geeft een toelichting op het in het voorafgaande jaar uitgeoefende toezicht. Strategie DSM's strategie is gericht op winstgevende groei. Belangrijke strategische doelstellingen voor de komende jaren zijn: = = = = Focus op leiderschap en het versterken van marktposities door het concentreren op activiteiten waarin het concern leidende posities kan behouden, uitbouwen of verwerven. Een autonome volumegroei van gemiddeld 6% per jaar. Een portfolioverschuiving in de richting van activiteiten met stabielere resultaten in de clusters Life Science Products en Performance Materials door acquisities. Waardecreatie door Operational Excellence. De basis hiervan zijn resultaatverbetering en het benutten van synergie tussen DSM s activiteiten. DSM is een samenhangend concern, waardoor naast holdingsynergie (financiering, verzekeringen, fiscaliteit, etc.) ook operationele synergievoordelen worden gerealiseerd op het gebied van marktbenadering, manufacturing excellence, site-integratie, personeelsbeleid, onderzoek en ontwikkeling, en informatietechnologie. Een Operational Excellence-programma bij de clusters Performance Materials en Polymers & Industrial Chemicals zal een extra waarde van EUR 275 miljoen in 2002 realiseren. Ongeveer 50% van deze extra waarde zal naar verwachting worden geabsorbeerd door inflatie en marge-erosie. Deze strategische doelen zullen leiden tot een winstniveau tussen 5 en 7 euro per gewoon aandeel in Daarnaast heeft de strategie een betere geografische spreiding van de omzet tot gevolg. Gestreefd wordt naar een omzetverdeling van 60% in Europa, 20% in Amerika en 20% in Azië en de rest van de wereld. Karakteristiek van DSM s activiteiten en ondernemingsrisico s Bij zijn activiteiten heeft DSM te maken met ondernemingsrisico's zoals macro-economische ontwikkelingen, veranderende marktomstandigheden, nieuwe concurrenten, politieke onzekerheden, valutaschommelingen en fluctuerende olie- en gasprijzen. Om op deze ontwikkelingen en de bijbehorende risico s in te spelen, worden strategische en operationele plannen opgesteld en worden bedrijfsprocessen geanalyseerd en waar mogelijk verbeterd. Een deel van DSM s activiteiten is kapitaalintensief en vindt plaats in het begin van de bedrijfskolom. Deze activiteiten hebben een cyclisch karakter, maar behalen gemiddeld genomen uitstekende financiële resultaten. Financieel beleid Het financiële uitgangspunt voor de ondernemingsstrategie is dat een gemiddeld rendement na belastingen over het werkzaam vermogen (vermogen nodig om alle activiteiten te financieren) dient te worden behaald (ROOC) dat hoger is dan de kosten van dat vermogen (WACC). Over de laatste vijf jaar heeft DSM een ROOC behaald van 10,5% bij vermogenskosten van 8%. Dit is het resultaat van concentratie op kernactiviteiten met winstgevende groei, aanpassing

12 12 van de organisatie om optimaal in te spelen op de veranderende behoeften van de markt en voortdurende verbetering van de processen en producten. Een rendement op het geïnvesteerd vermogen (ROI) van 15%, het streefcijfer van DSM, komt overeen met een ROOC van ruim 10%. Door het cyclische karakter van een deel van de activiteiten is een sterke financiële positie noodzakelijk om ook in periodes van economische teruggang de strategie uit te voeren. DSM streeft naar een groepsvermogen van 40% van het balanstotaal en een nettoschuld die niet meer dan 50% van het groepsvermogen bedraagt. Met de verdere verschuiving van de portfolio in de richting van producten met stabielere resultaten kunnen deze limieten worden verruimd. Een belangrijk onderdeel van de financiële strategie is de aanwending van de kasstroom. Deze wordt primair aangewend voor investeringen gericht op het behouden van goede businessposities, het versterken van de clusters Life Science Products en Performance Materials en het uitkeren van dividend aan de aandeelhouders. Het dividend wordt bepaald als een percentage van de cashflow. Dit percentage ligt, onvoorziene omstandigheden daargelaten, binnen een bandbreedte van 16 tot 20%. Cashflow is hier gedefinieerd als nettoresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (minus dividend op cumulatief preferente aandelen) plus afschrijvingen. Aangezien de afschrijvingen een stabiel element in de cashflow zijn, heeft ook het dividend een stabiel en voorspelbaar karakter. Bij het uitkeren van dividend bestaat de mogelijkheid tot keuzedividend. Om te voorkomen dat de winst per aandeel verwatert, door het uitkeren van stockdividend en de uitoefening van managementopties, koopt DSM voorzover wenselijk en mogelijk eigen aandelen in. Het aanwenden van de beschikbare financiële ruimte voor acquisities zal afhangen van de mogelijkheden die zich voordoen. Bij acquisities dient een over te nemen bedrijf te passen bij DSM's bestaande competenties met betrekking tot technologieën en/of markten. Verder mag een acquisitie niet leiden tot verwatering van de winst per aandeel. Bij een strategisch zeer aantrekkelijke acquisitie kan enige verwatering voor een beperkte periode acceptabel zijn. Een geacquireerde onderneming dient echter binnen enkele jaren aan DSM s rendementseisen te voldoen. Organisatie DSM heeft een decentrale organisatie, bestaande uit business groups die verantwoordelijk zijn voor alle bedrijfsfuncties. Op deze wijze is gewaarborgd dat flexibel, efficiënt en snel wordt gereageerd op veranderende marktomstandigheden. Op concernniveau worden de Raad van Bestuur en de business groups ondersteund door een aantal stafafdelingen. De diensten van een aantal gemeenschappelijke service-afdelingen, zoals DSM Research, worden door de business groups gecontracteerd tegen marktconforme tarieven. Binnen het concern wordt gewerkt volgens een aantal richtlijnen op het gebied van internal control, financiële verslaglegging, investeringsbeslissingen en normen voor veiligheid, gezondheid en milieu. Bovendien vervullen stafafdelingen een centrale taak met betrekking tot onderzoek, management development, informatietechnologie en communicatie. De strategie van een business group is gebaseerd op een diepgaand strategisch analyseproces dat gemiddeld eens in de drie jaar plaatsvindt en elk jaar wordt getoetst. Aan de uitkomsten daarvan worden 'key success factors en 'performance indicators' ontleend. Na goedkeuring door de Raad van Bestuur voert een business group zijn strategie uit met een grote mate van zelfstandigheid. De strategie van het concern wordt gebaseerd op een soortgelijk analyseproces. Met behulp daarvan wordt de langetermijnvisie van het concern bepaald en worden afwegingen en keuzes gemaakt ten aanzien van portfolio, investeringsprioriteiten en geografische spreiding. DSM hanteert een systeem van managementrapportage waarbij door elke business

13 13 group-directeur periodiek wordt gerapporteerd over de performance, waaronder zijn begrepen strategische, operationele en financiële indicatoren. De rapportages worden regelmatig besproken met de Raad van Bestuur. Essentieel in DSM s beheersstructuur zijn controles die op systematische wijze worden uitgevoerd door de interne accountantsdienst, tezamen met externe accountants, en de concernstafafdelingen, met name die voor veiligheid, gezondheid en milieu. Veiligheid, gezondheid en milieu Op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) wil DSM tot de beste ondernemingen in zijn soort behoren. DSM realiseert deze doelstelling door een VGM-managementsysteem dat gericht is op een voortdurend leer- en verbeterproces. Het beleid van DSM is gericht op: = Het realiseren van een ongevalsvrije werkomgeving, in de overtuiging dat ongevallen kunnen worden voorkomen. = Het voorkomen van beroepsziekten en gezondheidsproblemen ten gevolge van DSM-activiteiten. = Het voortdurend evalueren en verbeteren van de wijze van werken, de processen, de producten en diensten, opdat deze veilig en acceptabel zijn voor medewerkers, klanten, samenleving en milieu. Het VGM-managementsysteem van DSM wordt per business group en/of locatie in het eigen kwaliteits- en managementsysteem ingepast.

14 14 Verslag van de Raad van Bestuur Strategie In het afgelopen jaar is een nadere precisering gegeven voor DSM's strategie voor winstgevende groei. Met deze strategie wordt een toename van de winst per gewoon aandeel tot een niveau tussen 5 en 7 euro in het jaar 2002 verwacht. De bouwstenen voor dit winstniveau zijn een autonome groei van gemiddeld 6% per jaar (onder andere gebaseerd op het investeringsprogramma ), een verdere verschuiving van de portfolio in de richting van activiteiten met stabielere resultaten (de clusters Life Science Products en Performance Materials) en een in 1999 gestart Operational Excellence-programma. Ook een ingrijpend herstructureringsprogramma bij DSM Anti-Infectives zal aan dit nagestreefde winstniveau bijdragen. Het niveau van EUR 7 per gewoon aandeel in 2002 is gebaseerd op goede economische omstandigheden zoals in de periode , toen de winst per gewoon aandeel gemiddeld EUR 4 bedroeg. Indien de minder gunstige marktomstandigheden uit de eerste helft van 1999 zich voordoen, wordt in 2002 een winst per gewoon aandeel van EUR 5 verwacht. Operational Excellence Met het Operational Excellence-programma zal bij de clusters Performance Materials en Polymers & Industrial Chemicals een extra waarde van EUR 275 miljoen in 2002 worden gerealiseerd. Ongeveer 50% van deze extra waarde zal naar verwachting worden geabsorbeerd door inflatie en marge-erosie. Na belastingen resteert naar verwachting een bijdrage van EUR 1 aan de winst per aandeel. Naar de huidige inzichten zal dit programma in de komende drie jaar gepaard gaan met het wereldwijd verdwijnen van ongeveer arbeidsplaatsen bij DSM. Rekening houdend met doorstroommogelijkheden en natuurlijk verloop worden hierbij geen grote problemen verwacht. Het Operational Excellence-programma bestaat uit projecten gericht op resultaatverbetering en op een betere benutting van synergie, kennis en ervaring door de business groups. Voorbeelden van projecten zijn: manufacturing excellence, dat gericht is op hogere bezettingsgraden van de fabrieken, efficiëntere processen en standaardisering, coordinated sourcing, dat gericht is op een verhoging van de inkoopsynergie en order-to-cash, waarvan het doel een vereenvoudigde procesgang van klantorder tot betaling is, en informatie- en communicatietechnologie. Integratie Gist-brocades In mei werd de integratie van Gist-brocades in DSM succesvol afgesloten. De divisies van Gist-brocades zijn opgenomen in het cluster Life Science Products en in combinatie met DSM s fijnchemie-activiteiten omgevormd tot nieuwe business groups. Deze business groups zijn: DSM Fine Chemicals (inclusief DSM Specialty Intermediates), DSM Anti-Infectives, DSM Food Specialties en DSM Bakery Ingredients. De strategie binnen dit cluster is gericht op snelle expansie van de fijnchemie en de voedingsingrediënten met de daarbij behorende winstgroei. Het bovengenoemde Operational Excellence-programma staat los van een eerder aangekondigde waardevermeerdering bij het cluster Life Science Products. Hierbij is een verdubbeling van de resultaten (ten opzichte van 1997, inclusief Gist-brocades) tot EUR 300 miljoen in 2001 in het vooruitzicht gesteld. In de financiële targets van de business groups van dit cluster is Operational Excellence reeds meegenomen. De resultaten van de meeste business groups in het cluster Life Science Products ontwikkelen zich conform verwachting. De gestelde termijn voor winstverdubbeling binnen dit cluster zal, door de omstandigheden bij DSM Anti-Infectives, met een vertraging van een à twee jaar worden gerealiseerd. DSM Anti-Infectives heeft met moeilijke marktomstandigheden (structureel lagere penicillineprijzen) te kampen. Een ingrijpend herstructureringsprogramma zal de winstgevendheid bij DSM Anti-Infectives in twee à drie jaar herstellen tot het streefniveau (rendement op geïnvesteerd vermogen van 15%). Een belangrijk onderdeel van de maatregelen, die bestaan uit site-rationalisatie en substantiële kostenreductie, is het realiseren van een besparing van ongeveer EUR 40 miljoen na belastingen op jaarbasis. Naar de huidige inzichten zullen de herstructureringen in de komende twee tot drie jaar gepaard gaan met het wereldwijd vervallen van ruim arbeidsplaatsen op een totaal aantal van circa

15 Op de locatie Delft zullen door herstructureringen 400 tot 500 arbeidsplaatsen komen te vervallen; Delft blijft echter de hoofdlocatie voor DSM Anti-Infectives. Ten behoeve van de herstructureringsmaatregelen bij DSM Anti-Infectives is in het vierde kwartaal 1999 een voorziening getroffen van EUR 102 miljoen na belastingen. 15

16 16 Veiligheid, gezondheid en milieu Veiligheid en gezondheid In 1999 waren er gemiddeld 2,1 ongevallen met verzuim per medewerkers (exclusief Gist-brocades); in 1998 waren dit 3,3 ongevallen. De veiligheidsperformance van de onderneming vertoonde daarmee een duidelijke verbetering. Veiligheid en gezondheid hebben bij DSM een hoge prioriteit. DSM streeft naar een ongevalsvrije werkomgeving en naar het voorkomen van beroepsziekten en gezondheidsproblemen ten gevolge van activiteiten bij DSM. Het veiligheidsresultaat van DSM is de laatste 10 jaar sterk verbeterd en de veiligheidsprestaties van DSM zijn goed in vergelijking met andere chemieondernemingen. Desalniettemin is de vooruitgang in de laatste jaren per saldo beperkt. Nieuwe initiatieven op het gebied van veiligheid zullen tot nog betere resultaten moeten leiden. In 1999 is het DSM-systeem op het gebied van veiligheid binnen de voormalige Gist-brocades onderdelen geïntroduceerd. Dit heeft reeds geleid tot een halvering van het aantal ongevallen met verzuim, alhoewel dit aantal nog steeds hoger is dan het DSM-gemiddelde. Vanaf 2000 zal Gist-brocades in de DSM-cijfers worden meegenomen. De DSM Safety Award werd toegekend aan DSM Desotech in Elgin (Verenigde Staten). Deze vestiging realiseerde een periode van ruim 8 jaar zonder ongevallen met verzuim, waarbij gedurende meerdere jaren ook geen ongevallen bij firmamedewerkers hebben plaatsgevonden. Milieu De emissies naar lucht en water en de hoeveelheden afval zijn in het afgelopen jaar opnieuw verder afgenomen. Wel heeft zich een aantal incidenten voorgedaan. Een belangrijk incident vond plaats in juli toen op de locatie Delft een metalen opslagtank scheurde, waarbij ruim ton melasse (een restproduct uit de suikerindustrie, grondstof voor bakkersgist) over de locatie en de nabije omgeving uitstroomde. Hierbij hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Er was omvangrijke schade aan bedrijfsapparatuur, terwijl het enkele weken duurde voordat de productie op deze locatie weer op gang kwam. DSM betreurt de gebeurtenis in het bijzonder vanwege de (milieu)overlast voor de omgeving. DSM is nauw betrokken bij de Nederlandse implementatie van de Kyoto-afspraken over de wereldwijde reductie van broeikasgassen. Een belangrijke bijdrage wordt geleverd door de verbetering van producten steeds lichter, sterker, doelgerichter en door de verbetering van de energie-efficiency van DSM s fabrieken en processen. In 1999 is een nieuwe warmte/krachtcentrale in Geleen in bedrijf genomen, die bijdraagt aan de doelstelling om in 2000 in Nederland waar tweederde van het energiegebruik van DSM plaatsvindt met een 20% betere energie-efficiency te produceren (ten opzichte van 1989). Bovendien neemt de emissie van stikstofoxiden en zwaveldioxide hierdoor verder af. De Nederlandse chemische industrie, waaronder DSM, heeft met de Nederlandse overheid een nieuw convenant ondertekend, waarin afspraken zijn gemaakt over nog verdergaande vermindering van het energieverbruik. Gestreefd wordt naar een wereldtoppositie op het gebied van energie-efficiency. Als dit wordt gerealiseerd zal de overheid geen extra heffingen op energiegebruik en geen verdere beperkingen aan de emissies van kooldioxide opleggen. In Augusta (Verenigde Staten) werd de eerste grootschalige commerciële fabriek in de wereld opgestart voor de recycling van gebruikte nylon tapijten (zie DSM Fibre Intermediates). In relatie tot het convenant verpakkingen met de Nederlandse overheid heeft DSM samen met de papierindustrie een procédé ontwikkeld om bijproducten van de papierindustrie samen met kunststofafval te verwerken tot brandstof die in elektriciteitscentrales kan worden toegepast.

17 17 In het Responsible Care Progress Report 1999 (milieu- en veiligheidsjaarverslag) wordt uitgebreid ingegaan op de inspanningen, resultaten en incidenten met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu. In het verslag over 1999 wordt speciale aandacht besteed aan het werken met externe firma s op de DSM-locaties. (grafiek 22: Aantal ongevallen met verzuim per medewerkers) (grafiek 23: Afname energieverbruik DSM (1989=100%)

18 18 Personeel en organisatie De kwaliteit en motivatie van de medewerkers van DSM vormen de basis voor het bereiken van de strategische doelen. Een belangrijk onderdeel van de strategie van DSM is het streven naar Operational Excellence. Om dit te bereiken worden medewerkers direct bij het verbeteren van de processen betrokken en is het van elkaar leren essentieel. De Vita-aanpak, die gericht is op gedragsverandering bij medewerkers via gerichte trainingen en communicatie, werd in het afgelopen jaar actief voortgezet. Kernbegrippen voor Vita binnen de DSM-organisatie zijn: capable, reliable, empowered en responsive. Het verbeteren van de inzetbaarheid van medewerkers (employability) blijft van groot belang. Medewerkers moeten huidige of toekomstige functies adequaat kunnen blijven vervullen. Als vervolg op de studie Vrouwen en DSM zijn diverse acties aangezet, zoals het scheppen van flexibeler arbeidsvoorwaarden, om het voor vrouwen aantrekkelijker te maken bij DSM te werken c.q. werkzaam te blijven. De integratie van Gist-brocades heeft in het afgelopen jaar geleid tot een aantal veranderingen op het gebied van personeel en organisatie. Deze hebben met name betrekking op Management Development, waarin de best practices van zowel DSM als Gist-brocades zijn verwerkt. Op het gebied van marketing, control, ICT en internationaal management worden tekorten op de arbeidsmarkt zichtbaar. In het wervings- en aannamebeleid is daarom ingespeeld op de voor de lange termijn verwachte personeel- en managementbehoefte. Persoonlijke ontplooiing, training en uitdagende toekomstperspectieven moeten de aantrekkingskracht van en de band met de onderneming versterken. In 1999 werd de invoering van Europees Overleg voortgezet op basis van afspraken tussen het DSM-concern en de medewerkers binnen de Europese Unie. De Raad van Bestuur heeft waardering voor de betrokkenheid en de bijdrage die de Ondernemingsraden ook dit verslagjaar hadden en spreekt zijn dank uit voor de constructief-kritische opstelling en slagvaardige aanpak. In het verslagjaar is het totaal aantal medewerkers met 876 afgenomen tot Deze daling is voornamelijk het gevolg van deconsolidaties van een aantal ondernemingen. Personeel einde jaar werkzaam bij DSM in Europa in Nederland overige vestigingen in Europa Noord- en Zuid-Amerika Azië en Oceanië, Afrika totaal (Grafiek 25: Personeelsbezetting ultimo jaar, )

19 19 Onderzoek en ontwikkeling De uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D) bedroegen EUR 259 miljoen in 1999; dit is 4,1% van de netto-omzet. De researchintensiteit verschilt per cluster: bij Life Science Products was dit 5,6% van de netto-omzet, bij Performance Materials 4,8% en bij Polymers & Industrial Chemicals 2,0%. Het aandeel van de clusters Life Science Products en Performance Materials in de totale uitgaven voor onderzoek nam in het afgelopen jaar verder toe. Het totale aantal medewerkers in R&D bedroeg 2 050, bijna 10% van het totale aantal medewerkers. Onderzoek en ontwikkeling zijn van strategische betekenis voor de verdere ontwikkeling van DSM als internationale speler in life science-producten, hoogwaardige materialen en chemie. Veel producten die DSM aan klanten levert zijn gebaseerd op binnen de eigen onderneming ontwikkelde technologieën en processen. Binnen DSM s organisatie voor onderzoek en ontwikkeling zijn in het afgelopen jaar zogenaamde Competence Centers ingevoerd, die een wereldwijd virtueel laboratorium vormen. Deze Competence Centers verzorgen de ondersteuning van de business groups op korte en lange termijn op het gebied van nieuwe en bestaande producten en processen. Het grootste deel van de R&D (circa 90%) wordt gecontracteerd door de business groups. Enkele belangrijke resultaten in het afgelopen jaar waren: = Aanzienlijke verbetering van een aantal processen, zoals voor caprolactam, poederverfharsen en enkele farmaceutische tussenproducten. = De introductie van nieuwe producten zoals: een enzym dat de stevigheid van fruit in voedingsmiddelen verbetert, complexe tussenproducten en werkzame bestanddelen van geneesmiddelen, en een speciale poederverfhars die uithardt bij UV-licht. = Op het gebied van combinatoriële chemie en snelle screeningsmethoden werd goede voortgang geboekt. Deze technieken versnellen de ontwikkeling van nieuwe katalysatoren en producten. Voor onderzoek en ontwikkeling is intensieve samenwerking met externe partners van groot belang. DSM participeert in dit verband onder andere actief in twee van de vier Technologische Topinstituten die in Nederland zijn opgericht. Beide instituten het Dutch Polymer Institute (DPI) en het Wageningen Centre for Food Sciences (WCFS) zijn inmiddels operationeel, waarbij de onderzoekprogramma s via een intensieve samenwerking tussen industrie en universiteiten zijn ingevuld. Beide topinstituten leveren hiermee een belangrijke bijdrage aan de versterking van de kennisinfrastructuur in Nederland. Voor DSM betekent deelname een verbreding van kennis op het gebied van polymeren en voeding. (Grafiek 24: 'Uitgaven Research en ontwikkeling in % van de omzet' )

20 20 Millennium De overgang naar een nieuw millennium is bij DSM zonder noemenswaardige problemen verlopen. Alle kritieke systemen en apparatuur zijn in de afgelopen jaren op potentiële millenniumfouten onderzocht. Waar nodig zijn corrigerende acties uitgevoerd. Veiligheid en het voorkomen van schade hebben bij de voorzorgsmaatregelen de hoogste aandacht gehad. Bij de overgang naar het nieuwe millennium werd extra personeel ingezet. Euro Het DSM-concern heeft in 1999 de noodzakelijke voorbereidingen getroffen om de euro in te voeren. Per 1 januari 2000 is DSM binnen de eurozone een eurobedrijf. Vanaf deze datum worden alle verkopen en inkopen zoveel mogelijk in euro verwerkt. Inmiddels is de administratie en verslaglegging van de meeste business groups zowel op centraal niveau als in de verschillende eurolanden overgeschakeld op de euro. Alleen de salarissen worden nog tot 1 januari 2002 (ingangsdatum euro als officieel betaalmiddel) in nationale valuta s uitbetaald. In dit jaarverslag wordt voor het eerst volledig in euro s gerapporteerd. Daarnaast zijn nog enkele kengetallen in guldens weergegeven (pagina 4). Informatie- en communicatietechnologie Informatie- en communicatietechnologie (ICT) wordt steeds belangrijker als hulpmiddel om de verschillende bedrijfsprocessen binnen DSM en tussen DSM en zijn leveranciers en afnemers te ondersteunen. De aard en structuur van DSM s business zal, vanwege de snelle (technologische) ontwikkelingen op het gebied van informatie en communicatie, in de komende jaren ingrijpend veranderen. Op het gebied van ICT zijn vele projecten aangezet of worden momenteel ontwikkeld. Speerpunt daarbij vormen een verdere standaardisering van algemene ICT-middelen voor DSM, zoals het inrichten van een wereldwijd beveiligd elektronisch netwerk, met standaard hardware en software op elke werkplek, alsook het verder stroomlijnen en uniformeren van processen binnen het basisbusiness-systeem SAP. Daarnaast wordt grote aandacht gegeven aan het ontwikkelen en inrichten van e-business (naar leveranciers en afnemers) en supply chain management. Recent heeft dit geleid tot deelname van DSM aan ChemConnect Inc., de grootste wereldhandelsbeurs voor chemische producten en kunststoffen op internet. DSM zal ChemConnect gaan gebruiken als handelsbeurs voor de wereldwijde in- en verkoop van chemische producten en kunststoffen via het Internet. DSM heeft een aandeel in ChemConnect en is daarmee toegetreden tot de Charter members. Voorts zal prioriteit worden gegeven aan het inzetten van ICT-middelen ter optimalisatie van de uitwisseling van kennis in de diverse (functionele) werkgebieden en werkprocessen binnen DSM. International Accounting Standards DSM is op weg naar rapportage volgens IAS-regels (International Accounting Standards). Met ingang van 2000 wordt de goodwill van nieuwe acquisities geactiveerd en afgeschreven. Met ingang van 2001 zullen ook de voorzieningen en pensioenlasten aan IAS-regels zijn aangepast.

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2013

Presentatie halfjaarcijfers 2013 Presentatie halfjaarcijfers 2013 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2013 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2013 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V. Jaarverslag Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4 Algemeen Royal FrieslandCampina in een oogopslag Royal FrieslandCampina in een oogopslag Elke dag voorziet Royal FrieslandCampina circa 1 miljard consumenten

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009 Jan Aalberts & John Eijgendaal Organisatie AALBERTS INDUSTRIES N.V. AALBERTS INDUSTRIES N.V. Gedecentraliseerde managementstructuur Operationele

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Persbericht investor relations

Persbericht investor relations Persbericht investor relations Bedrijfsresultaat Koninklijke Ten Cate (KTC) bijna verdubbeld in eerste kwartaal 2005 Koninklijke Ten Cate (technisch textiel en technische componenten) boekte over het eerste

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen PERSBERICHT Rotterdam, 20 april 2010 Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen Nettowinst 10,5 miljoen (2008: 8,7 miljoen) Voorstel slotdividend

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Presentatie halfjaarcijfers 2012 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2012 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2012 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Page 1 sur 12 11 september 2003 - Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Ingrijpende reorganisatie werpt vruchten af. Ballast Nedam weer op de goede weg: EBIT Euro 6 mln (halfjaar 2002 : Euro 93 mln verlies)

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Halfjaarcijfers 2015 Amsterdam, 24 juli 2015 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Agenda 1. Accell Group in H1 2015 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel 4. Vooruitzichten 24 juli 2015 Accell

Nadere informatie

PERSBERICHT. ARNHEM 3 augustus 2006 HALFJAARRESULTAAT 2006: ESSENT OP KOERS

PERSBERICHT. ARNHEM 3 augustus 2006 HALFJAARRESULTAAT 2006: ESSENT OP KOERS PERSBERICHT ARNHEM augustus 006 HALFJAARRESULTAAT 006: ESSENT OP KOERS Alle bedrijfsonderdelen laten een resultaatstijging zien De kabelactiviteiten zijn niet langer onderdeel van de doorlopende bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Inverko NV: Focus weer op groei na een moeizame herstructurering in 2014.

Inverko NV: Focus weer op groei na een moeizame herstructurering in 2014. PERSBERICHT 18 mei 2015 Inverko NV: Focus weer op groei na een moeizame herstructurering in 2014. Leek Inverko N.V. (kunststof recycling) heeft met een omzet van 14,7 miljoen in 2014 een nagenoeg gelijke

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2000 DSM N.V.

JAARVERSLAG 2000 DSM N.V. 1 Jaarverslag 2000 JAARVERSLAG 2000 DSM N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De jaarvergadering zal plaatsvinden op woensdag 28 maart 2001 op het hoofdkantoor van de vennootschap te Heerlen, aanvang

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei

12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei Page 1 sur 12 12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei Het in 2000 ingezette verbeteringsproces leidt zichtbaar tot resultaten. Ballast Nedam is op weg naar verdere winstgroei.

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Presentatie jaarcijfers 2009

Presentatie jaarcijfers 2009 Presentatie jaarcijfers Okura Hotel, Amsterdam 26 februari 2010 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Voor publicatie: 14 mei 2013 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Rotterdam, 14 mei 2013 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5 PERSBERICHT HOLLAND COLOURS FINANCIEEL RESULTAAT 2014/2015 HOGERE OMZET - STABIEL NETTORESULTAAT Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken koers 13/14 Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen.

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. Persbericht JA ARCIJFERS 2014 Sligro Food Group N.V. Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. De nettowinst over het boekjaar bedroeg 69 miljoen. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2013.

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving 17.1 Geef van elke uitspraak aan of hij juist of onjuist is. a b c d e f g h i Publicatie van de jaarrekening is verplicht voor alle ondernemingen. Het jaarverslag

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

half jaarbericht 2003

half jaarbericht 2003 halfjaarbericht 2003 Productinnovaties en kostenmaatregelen leiden tot sterk herstel resultaat TKH eerste helft 2003 Omzet eerste halfjaar 2003 met 190 miljoen nagenoeg gelijk aan omzet eerste halfjaar

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Reesink

Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Reesink Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Reesink 27 mei 2014 Organisatieoverzicht 2014 Organigram 2014 Corporate Communications Royal Reesink Marktontwikkelingen Reesink Equipment Green Equipment

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2004 Agenda Resultaten 2003 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Omzet per kwartaal

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Het Nederlandse bedrijf Cross nv is onderverdeeld in drie divisies: Cross Aerospace, Cross Technical Services en Cross Food Systems (zie

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders

DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Amsterdam, 23 april 2015 Disclaimer Bepaalde uitspraken in deze presentatie betreffen prognoses aangaande de toekomstige financiële conditie en resultaten

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2011 - I

Eindexamen m&o vwo 2011 - I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Het Nederlandse bedrijf Cross nv is onderverdeeld in drie divisies: Cross Aerospace, Cross Technical Services en Cross Food Systems (zie

Nadere informatie

3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in miljoenen euro's Eerste halfjaar 2009 Eerste halfjaar 2008 1 Gehele jaar 2008 Doorlopende bedrijfsactiviteiten Netto-omzet uit hoofde van leveringen

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Persbericht investor relations

Persbericht investor relations Persbericht investor relations 13% netto winstgroei in eerste kwartaal 2003 Koninklijke Ten Cate (technisch textiel en technische componenten) behaalde in het eerste kwartaal van 2003 een netto winst van

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen Persbericht Jaarcijfers 2013 Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen De winst over het boekjaar bedroeg 68 miljoen. Dat is een afname van 0,9% ten opzichte van 2012. Zoals op 2 januari 2014 bericht

Nadere informatie

Resultaten boekjaar 2006

Resultaten boekjaar 2006 PERSBERICHT Aantal pagina s: 6 Vijfhuizen, 28 februari 2007 Resultaten boekjaar 2006 Streven naar kwaliteit vertraagt installaties en verhoogt kosten bij RMS Vijfhuizen, woensdag 28 februari 2007 Punch

Nadere informatie

Aalberts Industries realiseert EUR 54,2 miljoen nettoresultaat

Aalberts Industries realiseert EUR 54,2 miljoen nettoresultaat Jaarverslag 2009 datum 25 februari 2010 meer informatie bij e-mail J. Aalberts / J. Eijgendaal info@aalberts.nl telefoon +31 (0)343 565 080 Aalberts Industries realiseert EUR 54,2 miljoen nettoresultaat

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Agenda Resultaten 2002 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Winst- & verliesrekening

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

Persbericht. CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen, 28 oktober 2009

Persbericht. CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen, 28 oktober 2009 CSM nv Corporate Communications Postbus 349 1000 AH Amsterdam Nienoord 13 1112 XE Diemen T +31 (0)20 590 62 16 F +31 (0)20 590 62 17 E communications@csm.nl Persbericht CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen,

Nadere informatie

Analisten conference call

Analisten conference call Analisten conference call 31 augustus 2012 Financiële kernpunten H1 2012 Geconsolideerde omzet: stijging met 6,7% naar 110,5 miljoen (H1 2011: 103,6 miljoen) Autonome omzetgroei 6,4% Omzet in het groene

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

HALFJAARCIJFERS ICT AUTOMATISERING N.V.

HALFJAARCIJFERS ICT AUTOMATISERING N.V. HALFJAARCIJFERS ICT AUTOMATISERING N.V. 8 september 2006 0 Inhoud presentatie Cijfers Operationele gang van zaken Personeel en organisatie Vooruitzichten 1 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 1e

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Accell Group N.V.

Halfjaarcijfers Accell Group N.V. Halfjaarcijfers Accell Group N.V. René Takens (CEO), Hielke Sybesma (CFO), Jeroen Snijders Blok (COO) Amsterdam, 1 Agenda Samenvatting resultaten Accell Group in 1e halfjaar 2005 Aandeel Accell Group Financieel

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2008

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2008 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 21 mei 2008 Inhoud presentatie Cijfers Operationele gang van zaken Aandachtspunten en vooruitzichten 2 Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening (x 1000) 2007 2006

Nadere informatie

Presentatie Algemene vergadering van aandeelhouders. 20 april Ralph van den Broek CEO. Novotel Rotterdam Brainpark

Presentatie Algemene vergadering van aandeelhouders. 20 april Ralph van den Broek CEO. Novotel Rotterdam Brainpark Presentatie Algemene vergadering van aandeelhouders 20 april 2016 Ralph van den Broek CEO Novotel Rotterdam Brainpark Inhoud Resultaten Batenburg Techniek Ontwikkelingen in 2015 Per divisie Handel en Assemblage

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2007

Halfjaarcijfers 2007 Halfjaarcijfers 2007 Inhoud presentatie Cijfers Operationele gang van zaken Personeel en organisatie Vooruitzichten 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 1e halfjaar 1e halfjaar Mutatie (x 1000)

Nadere informatie

DSM Press Release. 08N Heerlen (NL), 18 februari 2009. DSM meldt recordjaar ondanks wereldwijde economische teruggang in Q4

DSM Press Release. 08N Heerlen (NL), 18 februari 2009. DSM meldt recordjaar ondanks wereldwijde economische teruggang in Q4 DSM, Corporate Communications, P.O. Box 6500, 640 JH Heerlen, The Netherlands Telephone (3) 45 578242, Telefax (3) 45 5740680 Internet: www.dsm.com E-mail : media.relations@dsm.com 08N Heerlen (NL), 8

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008 Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2008 4 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16 hoofdstuk Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16.1 Onder de werking van boek 2 titel 9 van het burgerlijk wetboek vallen ondernemingen die gedreven worden in de vorm van een NV, BV,

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

TMG legt focus op kernbedrijf

TMG legt focus op kernbedrijf PERSBERICHT TMG legt focus op kernbedrijf In het transitiejaar 2012 bleef de omzet met 577,2 miljoen gelijk aan 2011 door acquisities en groei van digitale activiteiten. Genormaliseerd EBITDA-resultaat

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

ess release - Persbericht - Press release - Persb

ess release - Persbericht - Press release - Persb ATHLON STELT WINSTVERWACHTING NAAR BOVEN BIJ Hoofddorp, 10 november Hoofdpunten negen maanden Omzetstijging van 5,6% tot 737 mln Fraaie stijging resultaat voor belasting (+18%) Operationele nettowinst

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie

Examen HAVO. Management & Organisatie. Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2 Woensdag 21 juni uur. Boekje met informatie

Examen HAVO. Management & Organisatie. Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2 Woensdag 21 juni uur. Boekje met informatie Management & Organisatie Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.30 uur 20 00 Boekje met informatie 000014 35B Begin 1 Uitslag van de enquête van de leerlingenraad

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 Uden, 13 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2014.. 3 2. Geconsolideerde balans. 8 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 9 4.

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 AANZIENLIJKE STIJGING HALFJAARRESULTAAT HES BEHEER (+ 38,9%) H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft over het eerste halfjaar een nettoresultaat

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005

ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005 ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005 V0.3 Inhoud presentatie Highlights Cijfers IFRS Personeel & Organisatie Operationele gang van zaken Aandachtspunten en vooruitzichten 2 Highlights 2005 Omzet gestegen

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People

Nadere informatie