SAMEN WERKEN AAN DE OLYMPISCHE AMBITIE IN OVERIJSSEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMEN WERKEN AAN DE OLYMPISCHE AMBITIE IN OVERIJSSEL"

Transcriptie

1 90 1 SAMEN WERKEN AAN DE OLYMPISCHE AMBITIE IN OVERIJSSEL Beleidsplan Stichting Topsport Overijssel/Regio Twente

2 90 2

3 90 3 Beleidsplan Stichting Topsport Overijssel/Regio Twente

4 INHOUDSOPGAVE INLEIDING pag DOELSTELLINGEN pag Onze missie pag Onze visie pag Kerntaken pag ORGANISATIE / STRUCTUUR pag CONCRETISERING KERNTAKEN / WAT DOEN WE pag Ondersteuning topsporters en talenten in Twente pag Topsportambitie pag Economische ambitie pag Evenementenambitie pag Media-aandacht ambitie pag VERBINDINGEN LEGGEN TUSSEN BREEDTESPORT, pag.12 TALENT-ONTWIKKELING EN TOPSPORT 4.1 Algemene taken pag Topsportambitie pag Economische ambitie pag Evenementenambitie pag Media-aandacht ambitie pag EEN EXPERTISECENTRUM ZIJN VOOR VRAGEN pag.13 RONDOM TOPSPORT, TALENTONTWIKKELING, EVENEMENTEN EN ACCOMMODATIE 5.1 Algemene taken pag Topsportambitie pag Economische ambitie pag Evenementenambitie pag Media-aandacht ambitie pag Financiële ondersteuning pag.13 Bijlage 1 Begroting 2012 pag.14

5 IINLEIDING Het kabinet staat achter de ambitie van de sportsector om Nederland tot de beste tien topsportlanden van de wereld te laten horen. Met deze zin uit de Beleidsbrief Sport 2011 zegt het kabinet dat de sportsector in Nederland er voor moet gaan en laten zien dat we deze ambitie waar kunnen maken. De beuk moet er in!! 90 5 In het verlengde van deze ambitie staat het door NOC*NSF in 2006 ontwikkelde - Olympisch Plan In dit plan wordt beschreven hoe ons land op Olympisch niveau kan komen, met als droom de organisatie van de Olympische en Paralympische Spelen in 2028 ( 100 jaar na Amsterdam 1928 ). Dat streven biedt goede kansen om Twentse sporters en talenten, de provincie Overijssel, de regio Twente en de bedrijven in Twente via de sport te promoten. Ook wij, als Topsport Overijssel, Regio Twente, kunnen en willen een rol spelen in deze Olympische ambitie. Toegroeien naar een regio van Olympisch niveau inspireert en biedt kansen voor zowel de Twentse sport als de Twentse samenleving in geheel. Er gaan diverse impulsen van uit waarvan Twente kan profiteren. Sport levert een bijdrage aan de gezondheid, aan persoonlijke ontwikkeling en geeft mensen een gevoel van betrokkenheid. Verenigingen zijn het voorbeeld van de kracht van de Twentse burgers. De inzet van de vele vrijwilligers in verenigingen creëert onderlinge betrokkenheid. Als partner binnen het Olympisch Netwerk Overijssel zijn wij, samen met onze partner in de regio Zwolle, dé topsportorganisatie in Overijssel. Er zijn gemiddeld 400 tot 500 sporters bij ons aangesloten, waarvoor wij de randvoorwaarden en faciliteiten leveren zodat zij optimaal kunnen presteren. Onze ambitie is om bij te dragen aan de ontwikkeling van het sportklimaat, waarin Twente in 2016 op Olympisch niveau kan zijn. Om tot een optimaal topsportklimaat te komen wordt extra aandacht gericht op herkenbare en intensieve ondersteuning van talenten en topsporters in Twente. Ons inziens is er sprake van een optimaal topsportklimaat wanneer er goede voorzieningen zijn, goede randvoorwaarden en een goed (sport technisch ) kader aanwezig is. In dit beleidsplan vindt u een beschrijving wat wij als organisatie willen bereiken en hoe we een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van een Olympisch klimaat. Gekozen is voor een periode van twee jaren ; het ligt in de bedoeling om elke twee jaren weer een aanvulling op deze nota te laten verschijnen zodat er altijd een actueel beeld kan worden geven van onze ambities en plannen. NEDERLAND = TOPSPORTLAND TUKKER WORDT TOPPER!!

6 1. DOELSTELLINGEN 1.1 Onze missie TOPSPORT OVERIJSSEL/TWENTE GAAT VOOR EEN OPTIMAAL SPORTKLIMAAT IN TWENTE; WIJ WILLEN DE SPIN IN HET WEB ZIJN VOOR ALLE TOPSPORTERS EN SPORTTALENTEN IN TWENTE ( INTERMEDIAIR ) Onder een optimaal sportklimaat moet worden verstaan een samenleving waar sport onderdeel uitmaakt van het leven van alle inwoners, waarin iedere inwoner de mogelijkheid heeft om sport bijdraagt aan verschillende maatschappelijke doelen. Daarnaast krijgen sporters die uitblinken in hun sport in een dergelijk klimaat de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen. 1.2 Onze visie SAMEN BRENGEN WE OVERIJSSEL/TWENTE NAAR OLYMPISCH NIVEAU Met deze visie wordt ingespeeld op de visie uit het Olympisch Plan Met dit plan wil Nederland zich kandidaat stellen voor de organisatie van de Olympische en Paralympische Spelen van In 2016 bepaalt de Council Olympisch Plan 2028 definitief of Nederland zich kandidaat stelt voor deze Spelen. In ieder geval heeft het Olympisch Plan 2028 de ambitie om met sport in de volle breedte een bijdrage te leveren aan Nederland. Zonder twijfel resulteert dit in veel positieve effecten op allerlei terreinen voor nú en in de toekomst. 1.3 Kerntaken 1. Adviseren en ondersteunen van talenten en topsporters 2. Stimuleren van wederzijdse afhankelijkheid tussen breedtesport, talentontwikkeling en topsport 3. Een expertisecentrum zijn voor vragen rondom topsport, talentontwikkeling, evenementen en accommodaties. Deze kerntaken voert Topsport Overijssel/Twente uit voor de sportieve ambities van topsporters en talenten, trainers, ouders, regionale gemeenten, provincie Overijssel, evenementenorganisatoren, nationale sportbonden, NOC*NSF, (top)sportverenigingen, scholen en het bedrijfsleven. De uitvoering van deze kerntaken doet Topsport Overijssel/Twente niet alleen maar met landelijke partners, zoals NOC*NSF, sportbonden en het Ministerie van VWS. Ook regionale partners werken mee zoals de gemeenten, lokale sportservice instellingen, Sportservice Overijssel, sportverenigingen, sportorganisaties, onderwijsinstellingen, medische instellingen, het bedrijfsleven en alle partners uit het faciliteitennetwerk van Topsport Overijssel/Twente. Wyomi Masela

7 2. ORGANISATIE/STRUCTUUR Onze regio bestaat uit de volgende gemeenten: Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hof van Twente, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden. Ten behoeve van de genoemde kerntaken voelt de gemeente Hardenberg zich ook verbonden met onze organisatie Onze Stichting kent een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Het bestuur ziet er als volgt uit: Frans Willeme voorzitter; Henk Nijhof plv. voorzitter; Gijs Eijsink plv. voorzitter; Jaap Heerze secretaris; Martijn Klein Haarhuis penningmeester; Gerald Oude Alink lid; Gerard Kokhuis lid. Zij worden ondersteund door Henk Pieters, directeur en Manfred Kamphuis, topsportbegeleider. Daarnaast zijn er op ad hoc basis nog mensen werkzaam op diverse aandachtsvelden zoals administratie en coördinatie/vorming Regionale Training Centra. Belangrijk is te vermelden dat onze Stichting een GOUDEN COMITE VAN AANBEVELING heeft gevormd door onze Twentse gouden medaille winnaars te weten: Hennie Kuiper ( 1972 ), Johan Reekers ( 1980 en 1984 ), Ellen van Langen ( 1992 ), Jos Lansink ( 1992 ); Jeroen Dubbeldam ( 2000 ),Maurits Hendriks ( 2000 ), Kenny van Weeghel ( 2004 ), Marleen Veldhuis ( 2008 ), Rianne Guichelaar ( 2008 ), Marieke van den Ham ( 2008 ) en Mark Tuitert ( 2010 ). Sophie de Boer

8 Uit prominente (sport)bestuurders is er een Raad van Advies in het leven geroepen; deze Raad komt ongeveer twee keer per jaar bij elkaar. Veel werk wordt ook verricht in de advies commissies. Commissie Topsporters en Talenten; Financiën en Sponsoring; Media en PR, Evenementen, Medisch en Onderwijs. Deze commissies worden voorgezeten door leden van het algemeen bestuur en worden gevormd door deskundigen van de eerdergenoemde aandachtsgebieden Deze hele organisatie, bestaande uit professionals en vele vrijwilligers zetten zich in om de Topsport in Twente op zo goed mogelijke manier van dienst te zijn met als doel dat Tukkers TOPPERS worden en blijven!!!! Hierbij dient ook expliciet de nauwe samenwerking met onze partner Topsport Overijssel, Regio Zwolle te worden genoemd. Als Topsport Overijssel zijn wij partner van het Olympisch Netwerk Overijssel. Daarin wordt onder andere samengewerkt met de Regio Gemeenten, Provincie Overijssel, Organisatoren van Topevenementen, de Betaald Voetbal Organisaties in onze Provincie, GGD, Sportservice Overijssel, Onderwijs ( Topsport Talenten Scholen ) enzovoort. Dit alles met als gezamenlijk doel te werken aan een optimaal sportklimaat in Overijssel. Als eerste resultaat van deze samenwerking kan worden genoemd de presentatie van de Ambitienota 2016, Overijssel naar Olympisch niveau. Lisanne Zonder

9 3. CONCRETISERING KERNTAKEN / WAT DOEN WE 09 In de Ambitienota 2016 vindt u ook de door iedere partner (dus ook door onze Stichting ) van het Olympisch Netwerk Overijssel onderschreven ambitie c.q. missie te weten: Wij geloven in Sport en Bewegen als een kwaliteitsvolle waarde in het leven van de inwoners van Overijssel; Wij laten ons daarbij inspireren door de beginselen van het Olympisch Plan: 1. Vitale samenleving; 2. Excellent presteren; 3. Economische impact; We voelen ons in Overijssel verbonden met de grondbeginselen van de Olympische gedachte: Meedoen is noodzakelijk om samen te winnen; Wij zijn actief op verschillende domeinen die zijn verbonden met Sport en Bewegen; Onderwijs, Evenementen; Beleid en initiatief, Inspiratoren, Sport en Bewegen, Accommodatie en Gemeenschapszin; Door deze domeinen met elkaar te verbinden ontstaat inhoudelijk meerwaarde en een duurzaam en krachtig netwerk. Tevens worden in deze nota de gezamenlijke doelen van het Olympisch Netwerk Overijssel genoemd. Hierbij zijn voor onze Stichting de volgende doelstellingen van belang: 1. Wij koesteren onze regionale inspiratoren. 2. Wij bieden ruimte voor uit de regio voortgekomen topsporters en talentencentra. 3. Aandacht van BVO s voor de regionale gemeenschap. De drie beginselen van het Olympisch Plan worden reeds mede door onze Stichting georganiseerd. Hiervan worden in de Ambitienota de volgende voorbeelden gegeven: 1. Vitale samenleving: onze Stichting adviseert en ondersteunt gemeenten, provincie, sportorganisaties en bedrijven rondom vraagstukken over (top)sport. Tevens worden er samenwerkingsverbanden met en tussen organisaties gerealiseerd waardoor breedtesport, talentontwikkeling en topsport elkaar versterken. 2. Excellente prestaties: alle topsporters en talenten voorzien van professionele advisering en ondersteuning op maat met betrekking tot hun sportcarrière en maatschappelijke loopbaan. Ook is er reeds sprake van advisering en facilitering bij het aantrekken en organiseren van sportevenementen 3. Economische impact: onderhouden van contacten met topsportvriendelijke bedrijven en organisaties waar sporters de mogelijkheid krijgen om te werken. En het mede stimuleren van bedrijfssport voor vitale werknemers en sterke bedrijven. Mede aan de hand van de voornoemde beginselen in het Olympisch Plan 2028 wordt hieronder aangegeven welke de belangrijkste ambities/kerntaken zijn voor onze Stichting gedurende de komende 2 jaren. Deze ambities zijn: a. Topsportambitie; b. Economische ambitie / spin-off; c. Evenementenambitie; d. Media-aandacht ambitie. De ambities genoemd onder b t/m d dragen bij aan onze topsportambitie. Talenten en topsporters zijn en blijven voor ons de belangrijkste ambitie!

10 3.1 Adviseren en ondersteunen van talenten en topsporters Deze taak is de belangrijkste taak van onze Stichting. De sporter staat centraal en sporters woonachtig en sportief actief in Twente met onderstaande statussen kunnen altijd terecht bij onze Stichting voor advies en ondersteuning. Deze statussen ( met uitzondering van de regio-status die door onze Stichting wordt verleend ) worden verleend door NOC*NSF Status: A B High Potential Internationaal Talent Nationaal Talent Belofte Regio Soort status: Topsportstatus Topsportstatus Topsportstatus Talentenstatus Talentenstatus Talentenstatus Regiostatus De volgende algemene taken blijven ook de komende twee jaren tot onze kerntaak horen: Adviseren, begeleiden en ondersteunen van talenten en topsporters; onderhouden van de kontakten met talenten en topsporters; aandacht blijven geven aan talentherkenning ondersteunen van gemeenten in Twente op het gebied van topsport(beleid); 3.2 Topsportambitie Alle topsporters en talenten in de regio Twente voorzien van professionele advisering en ondersteuning op maat met betrekking tot hun sportcarrière onderwijs en maatschappelijke loopbaan. 3.3 Economische ambitie Contacten leggen en onderhouden met organisaties die kennis hebben op het gebied van wetenschap en economie. Op het gebied van wetenschap worden kontakten gelegd met onder andere de Universiteit Twente. Kennis rondom economische onderwerpen kan worden gehaald bij de diverse bedrijven in Twente. Het netwerk dat zo wordt gerealiseerd inzetten voor de sporters, scholen, sportorganisaties, gemeenten, provincie en verenigingen. Cas Peters

11 Evenementenambitie Er voor zorgen dat de topsporters en talenten in Twente kunnen ( blijven ) deelnemen aan sterk bezette toernooien. Lobbyen bij evenementenorganisatoren, sportbonden e.d. dat er voor onze topsporters maar nog belangrijker voor onze talenten top toernooien worden georganiseerd. Wij gaan sportevenementen met een hoog prestatieniveau c.q. amusementswaarde ondersteunen. Tevens organisaties en overheden inspireren en ondersteunen om sportevenementen naar Twente te halen; hierdoor worden de topsporters en talenten een podium geboden om op een hoog niveau te presteren. Op deze manier krijgt het Twentse publiek een platform waarop men trots kan zijn en op de prestaties van onze Twentse Toppers in het bijzonder!! 3.5 Media-aandacht ambitie Intermediair zijn tussen deskundige organisaties en topsporters/talenten zodat er mediatraining kan worden gegeven aan onze sporters. Door kontakten met de pers onze sporters/talenten meer naamsbekendheid geven. In samenwerking met onder andere het Olympisch Netwerk Overijssel de organisatie van het Provinciaal Sport Gala professionaliseren en nog meer op de kaart zetten in Overijssel/Twente. Steven Lammertink

12 4. VERBINDINGEN LEGGEN TUSSEN BREEDTESPORT, TALENTONTWIKKELING EN TOPSPORT De volgende algemene taken kunnen worden genoemd: onderhouden en verstevigen van de kontakten met de sportbonden/organisaties; ondersteunen en stimulering van talentontwikkeling onder andere door vorming van Regionale Talenten Centra; overtuigen van het belang van topsport voor de maatschappij maar zeker ook voor de breedtesport ( topsport en breedtesport kunnen niet zonder elkaar ); helpen verbeteren van talentherkenning bij sportverenigingen en op scholen; onderhouden van kontakten met de breedtesport; in het jaar 2012 gaat onze Stichting in gesprek met alle sportverenigingen in de Regio met als doel: kennismaking c.q. naamsbekendheid van de Stichting en inventariseren hoeveel verenigingen ook een link hebben / willen hebben met de topsport; aan de hand van deze inventarisatie kunnen concrete plannen worden ontwikkeld; 4.2 Topsportambitie Realiseren van samenwerkingsverbanden tussen diverse organisaties met als doel dat de breedtesport, talentontwikkeling en topsport elkaar versterken. Hierdoor ontstaat een goed op elkaar afgestemd aanbod waarvan onze talenten en topsporters kunnen profiteren. 4.3 Economische ambitie Richting bedrijven in Twente communiceren over deze kerntaak met de nadruk op het realiseren en continueren van de lijn breedtesport talentontwikkeling topsport. Hierbij uiteraard wijzen op het belang voor de economie in ons gebied maar tevens op het nodig zijn van ondersteuning vanuit de economie om deze ambitie te bereiken ( sponsoring; levering van know-how ). 4.4 Evenementen-ambitie Op een proactieve manier stimuleren dat er toernooien worden gehouden waar breedtesport talenten en topsporters elkaar ontmoeten. Steeds meer toernooien bestaan uit een talententoernooi en een toptoernooi; deze ontwikkeling juichen wij toe en dient te worden uitgebreid. 4.5 Media-aandacht ambitie In het verlengde van wat onder de economische ambitie is vermeld zal ook de media worden gewezen op het belang van hun ondersteuning aan deze kerntaak. De kontakten met de media over dit onderwerp zullen worden versterkt. Job Kienhuis

13 5. EEN EXPERTISECENTRUM ZIJN VOOR VRAGEN RONDOM TOPSPORT, TALENTONTWIKKELING, EVENEMENTEN EN ACCOMMODATIE. 5.1 De volgende algemene taken kunnen worden genoemd advisering en ondersteuning bij evenementen; opzetten infocentrum voor sporters, sportorganisaties, verenigingen, scholen en bedrijven; advisering rondom het realiseren van specifieke topsportaccommodaties in Twente Topsportambitie Gemeenten, provincie, onderwijsinstellingen, bedrijven en sportorganisaties zullen wij adviseren omtrent vraagstukken rondom de topsport 5.3 Economische ambitie Overwogen zou kunnen worden om in de nabije toekomst een congres over topsport en talentontwikkeling te organiseren waar nadrukkelijk het thema innovatie en sport aan de orde wordt gesteld. Wellicht zou in samenwerking met de Regio Zwolle kunnen worden opgezet. Dit geldt overigens uiteraard voor meer initiatieven 5.4 Evenementenambitie Wij willen onze advies functie benadrukken bij de organisatie van sportevenementen op gebied van haalbaarheid en kaliber van een evenement. 5.5 Media-aandacht ambitie Een belangrijke rol bij de organisatie van onder andere evenementen speelt de media-aandacht. Mede door de media raakt de bevolking van Twente betrokken bij het evenement. Hierbij is de keuze van de strategie van elementair belang. Wij willen de kennis, van onder andere bedrijven die met dit bijltje hakken, inzetten ten behoeve van de organisatie van sportactiviteiten in brede zin. Al deze ambities overziend willen wij benadrukken dat de economische ambitie voor ons van groot belang zal zijn gedurende de komende 2 jaren. Nauwe samenwerking met het bedrijfsleven dient te resulteren in meer financiële armslag voor onze Stichting. De uitwerking van deze ambitie heeft voor ons hoge prioriteit!! 5.6 Financiële ondersteuning Om deze ambities waar te maken is geld nodig. Wij zijn van plan om de komende twee jaren intensief op zoek te gaan naar nog meer sponsoren/ondersteuners. Reeds vele gemeenten ondersteunen ons maar nog niet alle regio gemeenten. Met het Regiobestuur Twente en met de diverse gemeentebesturen zijn hierover gesprekken gaande. Tevens zal met een aantal bedrijven contact worden gezocht om hen te interesseren in ons werk. Uiteindelijke doel: ondersteuning in natura of in geld van onze Stichting. VOOR ONZE FINANCIELE POSITIE WORDT U VERWEZEN NAAR BIJLAGE 1. Zoals uit deze nota blijkt is er veel werk te doen. Wij doen dit met veel inzet en plezier met als uiteindelijke doel dat onze talenten en topsporters er beter van worden!! TUKKER WORDT TOPPER!!!!

14 Bijlage 1 Begroting Begroot Begroot Bijdragen onderwijs instellingen Twente Bijdragen gemeenten Twente Bijdrage ministerie VWS Bijdrage NOC*NSF Bijdrage Olympisch netwerk Overijssel Bijdrage Rabobank Bijdrage SMA Oost Rentebaten en overig Totaal baten Loonkosten Onkostenvergoedingen en telefoonkosten Vrijwilligersvergoeding Vergoedingen stagiairs Kosten alliantiemanager Overige kosten Totaal lasten Saldo positief / (negatief) Beschikbaar voor Talentenfonds Assumpties /voorbehouden: - De subsidie van Eur momenteel in aanvraag bij de regio Twente is niet meegenomen. - Budget Talentenfonds 2012 betreft niet uit gegevengelden 2011.

15 159 0

16 169 0

Ambitienota Overijssel naar Olympisch niveau 2016. Bijeenkomst 4 november Nijverdal

Ambitienota Overijssel naar Olympisch niveau 2016. Bijeenkomst 4 november Nijverdal Ambitienota Overijssel naar Olympisch niveau 2016 Bijeenkomst 4 november Nijverdal Olympisch Vuur 2028 Kernboodschap Olympisch Plan 2028: We zetten de verbindende kracht van sport en de magie van Spelen

Nadere informatie

1. Waarom is het systeem van talentherkenning in Nederland nog relatief onderontwikkeld?

1. Waarom is het systeem van talentherkenning in Nederland nog relatief onderontwikkeld? 1. Waarom is het systeem van talentherkenning in Nederland nog relatief onderontwikkeld? Door het fijnmazige systeem van ca. 29 000 sportverenigingen in ons land zal elk talent dat zich aandient als zodanig

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Topsport Overijssel Regio Twente. Kenmerk 2012 #3

Nieuwsbrief Stichting Topsport Overijssel Regio Twente. Kenmerk 2012 #3 Nieuwsbrief Stichting Topsport Overijssel Regio Twente Kenmerk 2012 #3 Inhoudsopgave: 1. Workshops 2. Administratieve ondersteuning 3. Ontwikkelingen NOC*NSF 4. Opening nieuwe kantoor partner/supplier

Nadere informatie

Olympisch Plan Brabant:Versterken sportinfrastructuur

Olympisch Plan Brabant:Versterken sportinfrastructuur Bijlage 3 bij Statenvoorstel 61/10 Olympisch Plan Brabant: versterken sportinfrastructuur : mogelijke invulling Algemeen Naam voorstel Investeringsdomein Olympisch Plan Brabant:Versterken sportinfrastructuur

Nadere informatie

Versterking. Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland 2012-2016. Professionalisering Positionering Samenwerking

Versterking. Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland 2012-2016. Professionalisering Positionering Samenwerking Versterking Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland Professionalisering Positionering Samenwerking 2012-2016 Samenleving Energie uit het hart van de samenleving Sportverenigingen Brancheorganisatie

Nadere informatie

Inleiding. 2 Overijssel naar Olympisch Niveau 3

Inleiding. 2 Overijssel naar Olympisch Niveau 3 Inleiding In ons land kennen we sinds een aantal jaren het Olympisch Plan 2028, een programma met de ambitie om Nederland op sportgebied naar Olympisch niveau te brengen zodat de positieve effecten op

Nadere informatie

12 Sportbeleidsstukken

12 Sportbeleidsstukken DC 12 Sportbeleidsstukken 1 Inleiding In dit thema bespreken we het overheidsbeleid ten aanzien van sport. We besteden aandacht aan de sportnota Tijd voor Sport. Het ministerie van VWS heeft in 2011 een

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Prestatieplan Topsport Bestuurlijke context

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Prestatieplan Topsport Bestuurlijke context Onderwerp Vaststelling Prestatieplan Topsport 2008 B & W-nota Portefeuille M. Divendal Auteur M.C. Struis / A.H. Arends Telefoon 5115710 / 511 5590 E-mail: mcstruis@haarlem.nl, arendsf@haarlem.nl STZ/EC

Nadere informatie

Voor het evenementenbeleid stellen wij voor ,-- beschikbaar te stellen.

Voor het evenementenbeleid stellen wij voor ,-- beschikbaar te stellen. Staten voorstel nr. PS/2016/380 Investeringsvoorstel Evenementenbeleid 2017-2019 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 31.05.2016 2016/0180465 mw. H.AJ. Meelissen, telefoon 038 499 74 88 e-mail H.Meelissen@overijssel.nl

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 65

Provinciaal blad 2010, 65 Provinciaal blad 2010, 65 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264149, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WOS 2009-2012 VOORZET OP MAAT

BELEIDSPLAN WOS 2009-2012 VOORZET OP MAAT BELEIDSPLAN WOS 2009- VOORZET OP MAAT BELEIDSPLAN 2005-2008 2008 SAMEN WINNEN Inleiding: Kerntaak CAO. Professionaliseren gaat verder! WOS als belangenbehartiger: CAO Sport, maatwerk, decentralisatie,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 19 van 2001 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Besluit van 23 maart 2001, nummer WEB-390, directie Welzijn, Economie en Bestuur, afdeling Welzijn, tot afkondiging van het besluit van Provinciale Staten

Nadere informatie

Cultuureducatie facts

Cultuureducatie facts deskundigheidsbevordering leerkrachten deelnemende scholen aantal leerlingen 1,50 1,50,50 tot 1,- Almelo Borne gezamenlijk bovenschools budget Dalfsen + Dinkelland Haaksbergen + gemeenten Hardenberg Hellendoorn

Nadere informatie

Maak van uw gemeente. een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag

Maak van uw gemeente. een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag Maak van uw gemeente een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag Op 3 maart 2010 gaat Nederland naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven De kaders van het rijk aangevuld met de gemeentelijke kaders vormen het CTO Eindhoven.

gemeente Eindhoven De kaders van het rijk aangevuld met de gemeentelijke kaders vormen het CTO Eindhoven. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 11R4646 11bst02172 Beslisdatum B&W 06 december 2011 Dossiernummer 11.49.751 RaadsvoorstelBeleidskader Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Inleiding

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil!

Vrijwilligers maken het verschil! Vrijwilligers maken het verschil! Het Oranje Fonds organiseert op 21 en 22 maart 2014 samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet stimuleert

Nadere informatie

GEEFT IEDERE ACHTERHOEKSE JONGERE VIA SPORT GOEDE ONTWIKKEL-

GEEFT IEDERE ACHTERHOEKSE JONGERE VIA SPORT GOEDE ONTWIKKEL- HUN EIGEN TOP TE HALEN! L E E R H E T B E S T E U I T J E Z E L F T E H A L E N WE ZIEN DE NOODZAAK EN KANSEN OM ONZE JEUGD IN DE ACHTERHOEK VIA SPORT EEN BETER ONTWIKKELKLIMAAT TE BIEDEN. OP SCHOOL, IN

Nadere informatie

Ambitieprogramma 2013-2016. Limburg 2016. een excellerende omgeving voor jonge sporters met een gouden droom

Ambitieprogramma 2013-2016. Limburg 2016. een excellerende omgeving voor jonge sporters met een gouden droom Ambitieprogramma 2013-2016 Limburg 2016 een excellerende omgeving voor jonge sporters met een gouden droom Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Missie... 5 3. Ambitie... 5 4. Doelgroep... 6 5. Organisatie... 6

Nadere informatie

Informatie 2016. www.erasmussport.nl Facebook.com/erasmus.sport Twitter@ erasmussport Instagram @ erasmussport #eursport #makeithappen

Informatie 2016. www.erasmussport.nl Facebook.com/erasmus.sport Twitter@ erasmussport Instagram @ erasmussport #eursport #makeithappen Informatie 2016 www.erasmussport.nl Facebook.com/erasmus.sport Twitter@ erasmussport Instagram @ erasmussport #eursport #makeithappen Voorwoord Maart 2016, Rotterdam Dit informatiepakket is bedoeld voor

Nadere informatie

NORDWIN COLLEGE TOPSPORTBELEID. Topsportbeleid voor VMBO-groen en MBO

NORDWIN COLLEGE TOPSPORTBELEID. Topsportbeleid voor VMBO-groen en MBO NORDWIN COLLEGE TOPSPORTBELEID Topsportbeleid voor VMBO-groen en MBO Inhoudsopgave Nordwin College: Topsportvriendelijk!... 2 Topsportbeleid... 2 Topsportfaciliteiten... 3 Contract... 4 Topsport Contract

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT Z&PC NUNSPEET

VISIEDOCUMENT Z&PC NUNSPEET VISIEDOCUMENT Z&PC NUNSPEET Visie Z&PC Nunspeet 2015 1 INHOUDSOPGAVE: 1. Missie en visie: 1.1 Statutair doel; 1.2 Missie en visie. 2. Organisatie: 2.1 Facilitaire doelstellingen; 2.2 Financiële doelstellingen;

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0020 Rv. nr..: 10.0020 B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.: 10.0129 Naam programma +onderdeel: 8. Cultuur, Sport en Recreatie Onderwerp: Evaluatie Topsportbeleid 2006 2008

Nadere informatie

Koersplan. Highschool Eindhoven

Koersplan. Highschool Eindhoven Koersplan Highschool Eindhoven 1 Inleiding Frits Philips lyceum- mavo is een toekomstgerichte school met de focus op talentontwikkeling. Leerlingen krijgen volop de mogelijkheid om hun talenten te ontdekken

Nadere informatie

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN NTFU JAARPLAN 2015 BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS MARKTPOSITIE BELANGENBEHARTIGING VOORWAARDEN STERKE BONDSORGANISATIE INNOVATIEF HANDELEN NAAMSBEKENDHEID

Nadere informatie

Opbouw Presentatie. Missie. Kernwaarden. Do better. Did well. Bewust voortzetten. Projecten richting 2020

Opbouw Presentatie. Missie. Kernwaarden. Do better. Did well. Bewust voortzetten. Projecten richting 2020 Opbouw Presentatie Missie Kernwaarden Norm Gedrag Did well Do better Bewust voortzetten Projecten richting 2020 Missie HV Abcoude is een familieclub waar sportiviteit, prestatie en plezier hand in hand

Nadere informatie

Optimist Club Nederland

Optimist Club Nederland Optimist Club Nederland Algemene Ledenvergadering 2013 Plezier, Trainen, Winnen Focus OCN Doelstellingen lange termijn vanuit WAAROM OCN Doelstelling korte termijn Activiteiten tbv realiseren van vastgestelde

Nadere informatie

Heroriëntatie Twentse samenwerking. Model formulering besluit in gemeenten REGELING REGIO TWENTE

Heroriëntatie Twentse samenwerking. Model formulering besluit in gemeenten REGELING REGIO TWENTE Heroriëntatie Twentse samenwerking Model formulering besluit in gemeenten REGELING REGIO TWENTE De gemeenteraden, colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Almelo, Borne,

Nadere informatie

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Inhoudsopgave Inleiding 2 Blz. 1. Verstevigen vereniging structuur 3 2. Werken aan de visie en missie 3. Versterken vereniging- ledengroei 4. Verbeteren kwaliteit

Nadere informatie

SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG

SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG www.livingvision.nl MANAGEMENT SAMENVATTING SPORTSTIMULERING IN DE OPVANG Oktober 2009 Meedoen, de uitdaging De sportvisie van de Federatie Opvang is onderdeel van het programma Meedoen van de Federatie

Nadere informatie

Bijlage bij notitie ZWC-0891 Versterking sportinfrastructuur Brabant: uitwerking investeringsvoorstel

Bijlage bij notitie ZWC-0891 Versterking sportinfrastructuur Brabant: uitwerking investeringsvoorstel Nadere informatie kansrijke initiatieven sportaccommodaties Bijlage bij notitie ZWC-0891 Versterking sportinfrastructuur Brabant: uitwerking investeringsvoorstel In het licht van Road to London 2012 zien

Nadere informatie

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio STERA De Stichting Top Events regio Alkmaar (STERA) stimuleert talentontwikkeling. Dit doet de stichting door top-events naar de regio Alkmaar

Nadere informatie

Demografie in Overijssel. Hans Peter Benschop Trendbureau Overijssel Conferentie Wonen in Beweging 22 september 2010

Demografie in Overijssel. Hans Peter Benschop Trendbureau Overijssel Conferentie Wonen in Beweging 22 september 2010 Demografie in Overijssel Hans Peter Benschop Trendbureau Overijssel Conferentie Wonen in Beweging 22 september 2010 Demografie Overijssel 1.400.000 Ontwikkeling bevolking Overijssel, 2007-2040 (in absolute

Nadere informatie

Scala college en Leonardo College worden Topsport Talentschool

Scala college en Leonardo College worden Topsport Talentschool Nieuwsbrief -7- mei 2011 Inhoudsopgave: Talentontwikkeling Scala college en Leonardo College worden Topsport Talentschool Beleidsbrief sport Waterpolo festival 2012 WOC meisjes < 15 jaar op stage naar

Nadere informatie

KENNISBANK - SUBSIDIES EN FONDSEN

KENNISBANK - SUBSIDIES EN FONDSEN KENNISBANK - SUBSIDIES EN FONDSEN SUBSIDIEREGELING SPORT NOORD-BRABANT 2013-2016 PROVINCIE NOORD-BRABANT Samenvatting De Subsidieregeling Sport Noord-Brabant 2013-2016 richt zich op 3 pijlers: topsportaccommodaties,

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Woerden, datum 2011 Ons kenmerk: Doorkiesnummer: 0348-75 35 23

Woerden, datum 2011 Ons kenmerk: Doorkiesnummer: 0348-75 35 23 Olympic Council t.a.v. Program Office Olympisch Plan 2028 Postbus 302 6800 AH Arnhem Woerden, datum 2011 Ons kenmerk: Doorkiesnummer: 0348-75 35 23 Onderwerp: aanbiedingsbrief bijdrage onderwijssector

Nadere informatie

Subsidies en fondsen: Kansen voor de sport

Subsidies en fondsen: Kansen voor de sport Subsidies en fondsen: Kansen voor de sport www.sportsubsidie.nl 1 Wat doe ik? Subsidieonderzoek Subsidies aanvragen (meestal no cure, no pay) Strategisch subsidieadvies Deskundigheidsbevordering Programma

Nadere informatie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie in feiten en cijfers Dit is het ROC van Twente ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. Ruim 2000 medewerkers verzorgen beroepsopleidingen,

Nadere informatie

Limburgse Olympische Ambitie (LOA) Heel Limburg op Olympisch niveau

Limburgse Olympische Ambitie (LOA) Heel Limburg op Olympisch niveau Limburgse Olympische Ambitie (LOA) Heel Limburg op Olympisch niveau Limburgse Olympische Ambitie: met sporten en bewegen, zowel als doel en/of als middel, in de volle breedte een optimaal vestigingsklimaat

Nadere informatie

Topsport en onderwijs

Topsport en onderwijs Topsport en onderwijs Topsporter word je niet zomaar Topsport vraagt veel van de sporter. Je wilt natuurlijk je talent optimaal ontwikkelen, maar aan de andere kant moet jouw sport ook te combineren zijn

Nadere informatie

VNG en IPO - Olympisch Plan 2028

VNG en IPO - Olympisch Plan 2028 POSITION PAPER VNG en IPO - Olympisch Plan 2028 Het Olympisch Plan 2028 (OP28) maakt Nederland beter. Bijvoorbeeld op sociaal-maatschappelijk, sportief, economisch of ruimtelijk gebied. Gemeenten en provincies

Nadere informatie

UITLEG SUBSIDIES NOC*NSF

UITLEG SUBSIDIES NOC*NSF UITLEG SUBSIDIES NOC*NSF Toelichting IOC/WDSF en NOC*NSF/NADB Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) erkent de World DanceSport Federation (WDSF) als het enige erkende Internationale danskanaal. Dit

Nadere informatie

Raadsvoorstel Sportvisie

Raadsvoorstel Sportvisie gemeente Eindhoven 16R7018 Raadsnummer Inboeknummer 16bst01331 Beslisdatum B&W 18 oktober 2016 Dossiernummer 16.42.751 Raadsvoorstel Sportvisie Inleiding We bieden u bijgaand de nieuwe Sport en Beweegvisie

Nadere informatie

André Bolhuis ter gelegenheid van afsluitende bijeenkomst. Het afblazen van de Olympische Spelen 2028 in Nederland heeft veel

André Bolhuis ter gelegenheid van afsluitende bijeenkomst. Het afblazen van de Olympische Spelen 2028 in Nederland heeft veel De toekomst van de sport in Nederland, André Bolhuis ter gelegenheid van afsluitende bijeenkomst Olympisch Vuur. Het afblazen van de Olympische Spelen 2028 in Nederland heeft veel losgemaakt in Nederland.

Nadere informatie

Regionale Talentontwikkeling

Regionale Talentontwikkeling Regionale Talentontwikkeling 1 Kaders Regionale Talentontwikkeling Instroomprogramma s voor Talenten onder regie van de sportbond 1.1 Inleiding Het Masterplan Talentontwikkeling heeft voor een enorme impuls

Nadere informatie

Meerjarenplan bijgewerkt

Meerjarenplan bijgewerkt Meerjarenplan 2015-2017 bijgewerkt 30-09-2015 Stichting De Slinger Almelo www.deslingeralmelo.nl 1 1. Missie en Visie De Slinger Almelo Missie De missie van De Slinger Almelo is de betrokkenheid (MBO)

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2015/2016. Gemeente Losser

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2015/2016. Gemeente Losser MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2015/2016 Gemeente Losser Voorwoord Groningen, oktober 2016 Geachte heer, mevrouw, Voor u ligt het resultaat van het in 2015 en 2016 gehouden onderzoek naar de

Nadere informatie

De beleidsregels zijn in werking getreden op 1 januari 2013.

De beleidsregels zijn in werking getreden op 1 januari 2013. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 019 Naam Beleidsregels Sport en Bewegen gemeente Nijmegen 2013 Publicatiedatum 8 januari 2013 Opmerkingen - Besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 20

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Informatiepakket Topsporters EUR 2014

Informatiepakket Topsporters EUR 2014 Informatiepakket Topsporters EUR 2014 Voorwoord Januari 2014, Rotterdam Dit informatiepakket is bedoeld voor topsporters die zich ingeschreven hebben of in willen schrijven bij Erasmus Topsport. Daarnaast

Nadere informatie

vv Noordwijk, onze club

vv Noordwijk, onze club vv, onze club Inleiding Wie zijn we? Wat vinden we belangrijk? Hoe ziet onze ideale vereniging eruit? Dit is onze visie. Hier staan wij voor. Dit is vv, onze club Kernwaarden: Waar staan wij voor? Plezier

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Pagina 1 Beleidsplan 2016-2019 Inleiding Wat ga ik later doen als ik klaar ben met school? Het lijkt een trend. Jongeren die niet weten wat ze na de opleiding gaan doen. Ik heb de studie commerciële economie

Nadere informatie

Trainingskampen Vitesse Hoofdkantoor NOC*NSF Arnhemhal Pitch&Putt Golf Athene zaal Vergaderzalen Hotel

Trainingskampen Vitesse Hoofdkantoor NOC*NSF Arnhemhal Pitch&Putt Golf Athene zaal Vergaderzalen Hotel voel de energie! Trainingskampen De velden en zalen met fitness en sauna zijn perfect voor trainingskampen. Vitesse De trainingsaccommodatie van Vitesse ligt schitterend en biedt alle faciliteiten. Hoofdkantoor

Nadere informatie

George de Jong Directeur InnoSportNL

George de Jong Directeur InnoSportNL George de Jong Directeur InnoSportNL 16 miljoen mensen 65% actief in sport > ambitie 75% ambitie > Top 10 in de wereld Werkgelegenheid sportsector 2011 200.000 FTE > in 10 jaar + 200% 1.6 miljoen vrijwilligers

Nadere informatie

Voorwaarden Topsportverenigingen

Voorwaarden Topsportverenigingen Voorwaarden Topsportverenigingen Inleiding Reeds in het Meerjarenplan 2009-2012 Kiezen voor de toekomst wordt de loopbaan naar topschutter beschreven. Bij de wedstrijdschutter met topsportambitie en de

Nadere informatie

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Het bondsbestuur heeft, naar aanleiding van de feedback van de afgevaardigden (tijdens jaar- en bondsvergaderingen en andere ontmoetingen) en op basis van eigen ervaring, geconcludeerd

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-10-2016 Agendapunt: Onderwerp: Cultuuragenda Kansen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Sportservice Overijssel. Rapportage: 15 december 2015

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Sportservice Overijssel. Rapportage: 15 december 2015 Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Sportservice Overijssel Rapportage: 15 december 2015 Colofon Titel Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Sportservice Overijssel Onderzoek en rapportage Eralt Boers Een onderzoek

Nadere informatie

Olympisch TNO. TNO-rapport. KvL/GB/2010.076. Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden. www.tno.nl

Olympisch TNO. TNO-rapport. KvL/GB/2010.076. Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden. www.tno.nl TNO-rapport KvL/GB/2010.076 Olympisch TNO Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 88 866 90 00 F +31 88 866 06 10 info-zorg@tno.nl Datum 23 november 2010 Auteur(s)

Nadere informatie

Voorstel aan Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Voorstel aan Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciale Staten Voorstel aan Provinciale Staten PS2008-680 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Uitwerking beleidsprioriteiten sport 2009-2012 (met wijziging 2 van de provinciale

Nadere informatie

Groninger Studenten Roeivereniging Aegir

Groninger Studenten Roeivereniging Aegir Groninger Studenten Roeivereniging Aegir G.S.R. Aegir is een vereniging om sporten en ontspanning te combineren. Het roeien gebeurt op zowel recreatief (competitieroeien) als topsport (wedstrijdroeien)

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Uitleg format Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Het voor u liggend formulier is bedoeld om subsidie aan te vragen bij de gemeente Almere voor een combinatiefuncties.

Nadere informatie

Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers

Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers Jeugd beleidsplan 2013-2018 Versie september 2008 3 1. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK BLZ INHOUDSOPGAVE 1 1. INLEIDING 2 2. ANALYSE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN 2 2.1 Stand

Nadere informatie

Sponsorbeleidsplan. Veluws College

Sponsorbeleidsplan. Veluws College Veluws College Mariëlle Wolthuis Hoofd PR&C sept 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Veluws College... 3 Missie... 3 Topsport Talentschool... 3 Ruimte voor talent... 3 Sponsorvisie... 4 Waarom sponsoren

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting OnbeperktSport

Beleidsplan Stichting OnbeperktSport Beleidsplan Stichting OnbeperktSport Inhoud Voorwoord 1 Organisatie 2 Doelgroep/Doelstellingen 3 Bestuur 4 Samenwerkingsverbanden 5. Het beheer van het vermogen 6. Financieel beleid 7 Promotie Voorwoord

Nadere informatie

NADERE REGELS VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTEVENEMENTEN IN AMSTELVEEN Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

NADERE REGELS VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTEVENEMENTEN IN AMSTELVEEN Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen. NADERE REGELS VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTEVENEMENTEN IN AMSTELVEEN 2014. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen. In deze nadere regels wordt verstaan onder: a. Algemene subsidieverordening:

Nadere informatie

Goed presteren in de sport en op school gaan vaak hand in hand

Goed presteren in de sport en op school gaan vaak hand in hand Jaap Breur, docent LOOT-school Goed presteren in de sport en op school gaan vaak hand in hand Sinds halverwege de jaren tachtig kunnen (aankomende) topsporters voortgezet onderwijs volgen dat is aangepast

Nadere informatie

College van burgemeester en wethouders t.a.v. demissionair wethouder Sport Postbus AE Amsterdam. Amsterdam, 3 april 2014

College van burgemeester en wethouders t.a.v. demissionair wethouder Sport Postbus AE Amsterdam. Amsterdam, 3 april 2014 College van burgemeester en wethouders t.a.v. demissionair wethouder Sport Postbus 202 1000AE Amsterdam Amsterdam, 3 april 2014 Betreft: Toekomst Olympisch Stadion Geacht demissionair wethouder Sport,

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel februari 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Ontwikkeling omvang niet-werkende

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.0837, d.d. 21 juli 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Evaluatie topsportbeleid 2006-2008; oprichting Stichting Topsport Leiden BESLUITEN 1. Kennis te nemen van de resultaten van evaluatie

Nadere informatie

Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout

Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout 2013-2017 Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout BELEIDSPLAN 1. Inleiding Twins is de roepnaam voor de in Oosterhout gevestigde vereniging Twins Sporting Club. Het beleid van Twins is gericht op het

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Profiel. Regio Twente. Secretaris/algemeen directeur

Profiel. Regio Twente. Secretaris/algemeen directeur Profiel Regio Twente Secretaris/algemeen directeur Regio Twente Secretaris/algemeen directeur Regio Twente Regio Twente is het samenwerkingsverband van veertien Twentse gemeenten met een verzorgingsgebied

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Behoefte Netwerken bestuurders

Behoefte Netwerken bestuurders Behoefte Netwerken bestuurders Inleiding Binnen het thema regie en samenwerking voert Arcon één onderzoek uit, namelijk een behoefteonderzoek naar een bovenregionaal netwerk van bestuurders. Arcon is van

Nadere informatie

Subsidieregeling sport Noord-Brabant

Subsidieregeling sport Noord-Brabant CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR124297_3 6 december 2016 Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2011-2016 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; Gelet op artikel 105 en artikel 143 van

Nadere informatie

Begroting 2013 Realisatie tm 2e kwartaal 2013 Verwachting 2013 Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat

Begroting 2013 Realisatie tm 2e kwartaal 2013 Verwachting 2013 Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat Rapportage 2e kw 2013 Totaaloverzicht Begroting 2013 Realisatie tm 2e kwartaal 2013 Verwachting 2013 Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat Breedtesport:

Nadere informatie

Provinciaal blad 2008, 37

Provinciaal blad 2008, 37 Provinciaal blad 2008, 37 ISSN 0920-105X Verordening van provinciale staten van Utrecht van 23 juni 2008, 2008int220620 houdende tijdelijke regels voor subsidiëring van vernieuwende projecten gericht op

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Sport en bewegen in Twente

Inhoudsopgave. 1 Sport en bewegen in Twente Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Gemeenten... 2 1.3 Regionale samenwerking... 2 1.4 Visie document... 3 1.5 Partners... 3 2. Prioritaire kansen... 4 2.1 Kansen... 4 2.2 Meedoen door

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woonlastenstijging Twentse gemeenten meer dan landelijk gemiddelde

NIEUWSBRIEF. Woonlastenstijging Twentse gemeenten meer dan landelijk gemiddelde 04 2014 NIEUWSBRIEF Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de professionalisering van onze organisatie, de activiteiten van de afdelingen en nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied. Woonlastenstijging

Nadere informatie

De provincie Overijssel telt 25 gemeenten, waarvan Zwolle de hoofdstad is. Hieronder is de Provincie schematisch weergegeven:

De provincie Overijssel telt 25 gemeenten, waarvan Zwolle de hoofdstad is. Hieronder is de Provincie schematisch weergegeven: Uitgangssituatie In dit hoofdstuk bespreken we de huidige breedbandsituatie in de provincie Overijssel. Het vorige hoofdstuk heeft laten zien wat het potentieel van breedband is, in dit hoofdstuk komt

Nadere informatie

Johan Cruyff College Enschede ROC van Twente Antwoordnummer 1701 7550 WB HENGELO

Johan Cruyff College Enschede ROC van Twente Antwoordnummer 1701 7550 WB HENGELO Postzegel niet nodig Johan Cruyff College Enschede ROC van Twente Antwoordnummer 1701 7550 WB HENGELO TOELATINGSEISEN Vmbo-diploma (kaderberoepsgerichte-, gemengde- of theoretische leerweg) Overgangsbewijs

Nadere informatie

Integrale Veiligheidszorg in Twente

Integrale Veiligheidszorg in Twente Integrale Veiligheidszorg in Twente -Achtergrond -Werkwijze & organisatie Platform IVZ -Actieplan IVZ 2009-2010 - Evaluatietraject -Resultaten Platform IVZ -Vervolg samenwerking in Twente Platform IVZ

Nadere informatie

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM Mantelzorg Op 10 november 2014 is het de Dag van de Mantelzorg. Dit jaar wordt deze dag voor de 16 e maal georganiseerd. De Dag van de Mantelzorg is bedoeld om mantelzorgers in het zonnetje te zetten en

Nadere informatie

Brigite van Haaften, gedeputeerde Cultuur en Samenleving:

Brigite van Haaften, gedeputeerde Cultuur en Samenleving: Sportplan 2016 Brigite van Haaften, gedeputeerde Cultuur en Samenleving: Heel Brabant in beweging! Sport leeft in Brabant. Brabanders vinden sport belangrijk en sport is belangrijk voor Brabant. Sporten

Nadere informatie

High School Breda 2015-2016. Geeft talent een kans. By Graaf Engelbrecht

High School Breda 2015-2016. Geeft talent een kans. By Graaf Engelbrecht High School Breda 2015-2016 Geeft talent een kans By Graaf Engelbrecht Inleiding Graaf Engelbrecht staat bekent om haar sportprofiel binnen VO Breda. Als één van de eerste scholen in Nederland, biedt zij

Nadere informatie

Voortgang Meerjarenprogramma Sport en Bewegen Ter informatie. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Voortgang Meerjarenprogramma Sport en Bewegen Ter informatie. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Voortgang Meerjarenprogramma Sport en Bewegen Ter informatie Steller E. Brakel / M. Visser De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 77 73 Bijlage(n) Ons

Nadere informatie

fjf^. provincie ^ 1 ^ ^ groningen

fjf^. provincie ^ 1 ^ ^ groningen fjf^. provincie ^ 1 ^ ^ groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr.: 050 316 49 33 wvifw.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

BELEIDSPLAN AAC 61 2013 VOORWOORD

BELEIDSPLAN AAC 61 2013 VOORWOORD BELEIDSPLAN AAC 61 2013 VOORWOORD Een sportvereniging kan niet zonder een beleidsplan. Een dergelijk plan moet sturing geven aan de voornemens die de club wil realiseren of nastreven. Het vorige beleidsplan

Nadere informatie

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord 1 identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord identiteitsbewijs onderwijsgroep noord I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 2 Onderwijs draait om mensen Als we met elkaar in het onderwijs

Nadere informatie

Sportaal. Spelverdeler in sport. Welkom bij de werksessie Structureel in beweging 28 februari 2017 Nancy Gerritsen

Sportaal. Spelverdeler in sport. Welkom bij de werksessie Structureel in beweging 28 februari 2017 Nancy Gerritsen Sportaal Spelverdeler in sport Welkom bij de werksessie Structureel in beweging 28 februari 2017 Nancy Gerritsen (n.gerritsen@sportaal.nl) Sportaal: even voorstellen Sportbedrijf in de gemeente Enschede

Nadere informatie

Stichting MeeDoen S&B

Stichting MeeDoen S&B Agenda 1. Initiatief bijzondere kinderen 2. Wat doet stichting MeeDoen S&B 3. Aanpak en Resultaat 4. Sportaanbod op maat Bijzondere kinderen Kinderen en tieners op speciaal onderwijs Kinderen en tieners

Nadere informatie

Belastinguitgave 2006

Belastinguitgave 2006 Belastinguitgave 2006 Gemeentelijke belastingen Inhoud Stijgingen per gemeente Ontwikkelingen opbrengsten Overzicht tarieven Belastingdruk Reservepositie Personeelsbezetting Voor u ligt de Belastinguitgave

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woonlastenstijging Twentse gemeenten meer dan landelijk gemiddelde

NIEUWSBRIEF. Woonlastenstijging Twentse gemeenten meer dan landelijk gemiddelde 2015 01 NIEUWSBRIEF Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de professionalisering van onze organisatie, de activiteiten van de afdelingen en nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied. Woonlastenstijging

Nadere informatie

UITVOERINGSNOTA UTRECHT IN BEWEGING. Provinciale uitvoeringsnota UTRECHT IN BEWEGING

UITVOERINGSNOTA UTRECHT IN BEWEGING. Provinciale uitvoeringsnota UTRECHT IN BEWEGING Provinciale uitvoeringsnota UTRECHT IN BEWEGING 1 Provincie Utrecht, juni 2008 Contact: Yvonne Knegt, telefoon: 030-2582379 E-mail: Yvonne.Knegt@provincie-utrecht.nl 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. PROVINCIALE

Nadere informatie

Beleidsplan Sport. Maart 2008

Beleidsplan Sport. Maart 2008 Startdocument Beleidsplan Sport Maart 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Naam initiatief Beleidsplan

Nadere informatie

REGIOBRANDING TWENTE. Eric Nijkamp Voorzitter

REGIOBRANDING TWENTE. Eric Nijkamp Voorzitter REGIOBRANDING TWENTE Eric Nijkamp Voorzitter Doel regiobranding Twente zowel nationaal als internationaal positioneren als innovatieve, ondernemende kennisregio in de komende 10 jaar. Een krachtige en

Nadere informatie