Groep Brussel Lambert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groep Brussel Lambert"

Transcriptie

1 Groep Brussel Lambert Jaarverslag 2013

2 Aanvullende informatie online U kunt bijkomende informatie vinden op de website van de vennootschap, onder meer:: Historische informatie van GBL De jaarlijkse en halfjaarlijkse verslagen evenals de kwartaal persberichten Aangepast netto-actief op een wekelijkse basis De persberichten De deelnemingen Informatie bestemd voor investeerders Online inschrijving voor het verkrijgen van informatie voor investeerders (kennisgevingen, persberichten,...) via onze website. Investor relations Tel.: +32 (0)

3 Inhoud ESSENTIEEL 02 Overzicht van GBL 02 Mededeling van de Voorzitter van de Raad van Bestuur 04 Mededeling van de CEO en de Gedelegeerde Bestuurders 06 Strategie 08 Vooruitzichten 12 Concurrentiële omgeving 13 Markante feiten 14 Kerncijfers 16 Economische analyse van het geconsolideerd resultaat 18 Aangepast netto-actief 23 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 26 HET GBL-AANDEEL EN BEURSGEGEVENS 28 Aandeel prestaties in Distributie en dividendvoorstel 31 Investor relations 31 Financiële agenda 31 Beursgegevens and beursinformatie 32 Besluiten voorgesteld aan de aandeelhouders 33 RISICOBEHEER 34 Belangrijkste risico s 36 Specifieke risico s in verband met deelnemingen 37 Risicobeheer en interne controle 39 ACTIVITEITENVERSLAG 44 Portefeuille per 31 december Strategische Deelnemingen 46 Total 48 Lafarge 50 Imerys 52 SGS 54 Pernod Ricard 56 GDF SUEZ 58 Suez Environnement 60 Kweekvijver- of Incubator-investeringen 62 Umicore 64 Financiële Pijler 66 Ergon Capital Partners 68 Sagard 69 Kartesia 70 REKENINGEN PER 31 DECEMBER Geconsolideerde financiële staten 74 Geconsolideerde balans per 31 december 74 Geconsolideerd overzicht van het volledige resultaat per 31 december 75 Geconsolideerd overzicht van de wijzigingen in het eigen vermogen 76 Geconsolideerd overzicht van de kasstromen 77 Boekhoudkundige principes 78 Consolidatiekring 86 Noten 88 Verslag van de Commissaris 130 Verkorte jaarrekening per 31 december 132 Uitkeringsbeleid 134 Historische gegevens 135 DEUGDELIJK BESTUUR 138 Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur 140 Raad van Bestuur 141 Comités van de Raad 153 Remuneratieverslag 155 Controle van de rekeningen 158 Personeel en organisatie 159 Risicobeheer en interne controle 161 Beleid inzake belangenconflicten 163 Beleid inzake de transacties met GBL-aandelen 165 Aandeelhouders 165 Maatschappelijke en Milieuverantwoordelijkheid van GBL 168 Andere informatie over de Vennootschap 169 Mandaten van de Bestuurders tussen 2009 en WOORDENLIJST 186 VERANTWOORDELIJKE PERSONEN 188 VOOR MEER INLICHTINGEN Voorlaatste omslag

4 2 GBL Jaarverslag 2013 Essentieel Overzicht van GBL GBL is de tweede grootste Europese genoteerde participatieholding qua grootte, met een aangepast netto-actief van 14,9 miljard euro en een beurskapitalisatie van 10,8 miljard euro eind GBL is een portefeuillemaatschappij die voorrang geeft aan waardecreatie op lange termijn en kan bogen op een stabiel en familiaal aandeelhouderschap. De portefeuille is samengesteld uit industrie- en dienstenbedrijven van wereldformaat, die leiders zijn op hun markt en waarvoor zij haar rol van professionele aandeelhouder vervult. Het voornaamste doel van GBL is waarde scheppen voor haar aandeelhouders. Ze legt zich toe op de ontwikkeling van een kwaliteitsvolle portefeuille die gericht is op een klein aantal ondernemingen die leider zijn in hun markt en waarin zij op lange termijn haar actieve rol van professionele aandeelhouder speelt. De portefeuille zal zich mettertijd ontwikkelen om tot een grotere sectorale en geografische spreiding te komen en het evenwicht tussen groei- en rendementsinvesteringen te optimaliseren. GBL investeert en desinvesteert naargelang de levensloop van de ondernemingen en de marktopportuniteiten om haar doelstellingen te verwezenlijken, namelijk waarde creëren en een solide financiële structuur in stand houden. GBL voert een dividendbeleid dat het midden wil houden tussen een aantrekkelijk rendement voor de aandeelhouder en een waardestijging van het aandeel. Voornaamste eigenschappen Evolutie van de koers van het aandeel over 10 jaar Tweede holding (qua grootte) in Europa Opgericht in 1902 en beursgenoteerd sinds 1956 Gecontroleerd door de families Frère (België) en Desmarais (Canada) Streven naar een resilient track record with above market averages Uitvoerend Management: Albert Frère, Ian Gallienne en Gérard Lamarche Gericht op leiders van wereldformaat in de industriële en dienstverleningssector Geleidelijke spreiding van de portefeuille qua sectoren, geografische zones, type van activa en aantal activa Beleid dat een in de tijd beperkte schuldenlast nastreeft Grote financiële liquiditeit Competitieve kostenstructuur Koersverloop van het aandeel over 10 jaar EUR per aandeel 250 Beurskoers GBL BEL 20 CAC Outperformance van GBL tegenover de indexen en meer bepaald vanaf de crisis van 2008 Evolutie van het aangepaste netto-actief (1) en koers van het aandeel over 10 jaar Jaren van betaling Aangepast netto-actief (EUR) Koers van het aandeel (EUR) 92,45 66, , , GBL heeft de laatste tien jaar een gestage groei van de dividenden behouden (gemiddeld + 6%) Het aandeel weerspiegelt op een disagio van 27,8% op het aangepaste netto-actief (1) Bertelsmann is gewaardeerd op grond van het deel van GBL in het geconsolideerde eigen vermogen van de onderneming tot midden 2006

5 GBL Jaarverslag 2013 Essentieel Strategische Deelnemingen Total is een geïntegreerde olie- en aardgasgroep van wereldformaat die ook actief is in de chemiesector Deel in de portefeuille van GBL Waarde in de portefeuille 24,8% Lafarge is een wereldmarktleider in bouwmaterialen: cement, aggregaten en beton Deel in de portefeuille van GBL Waarde in de portefeuille 21,3% 3.818M Deelneming van GBL in het kapitaal 3,6% Positie in de sector 5 top Deelneming van GBL in het kapitaal 21,0% Waarde in de portefeuille Positie in de sector 15,0% Positie in de sector Nr1 Nr2 Deel in de portefeuille van GBL Waarde in de portefeuille 10,7% Deelneming van GBL in het kapitaal 7,5% Positie in de sector Nr2 Suez Environnement is een wereldwijde speler die gespecialiseerd is in water- en afvalbeheer Waarde in de portefeuille Deel in de portefeuille van GBL 1,5% 7,2% Positie in de sector Nr2 5,6% Nr1 GDF SUEZ is een energiebedrijf van wereldformaat op het gebied van elektriciteit, gas en diensten Deel in de portefeuille van GBL Waarde in de portefeuille 6,1% 935M Deelneming van GBL in het kapitaal 2,4% Positie in de sector Nr1 Financiële Pijler De Financiële Pijler groepeert de alternatieve investeringen (private equity- en schuld fondsen, hedge fondsen of andere specifieke fondsen) van GBL Waarde in de portefeuille 228M Deelneming van GBL in het kapitaal Positie in de sector Umicore is een groep gespecialiseerd in materiaaltechnologie en recyclage van edele metalen 401M Deelneming van GBL in het kapitaal 56,2% Kweekvijver- of Incubatorinvesteringen 2,6% Deelneming van GBL in het kapitaal 1.647M Deel in de portefeuille van GBL 2.709M Pernod Ricard is co-wereldleider in wijnen en gedistilleerde dranken, met een toppositie op alle continenten 1.962M Deelneming van GBL in het kapitaal Waarde in de portefeuille 17,6% SGS is s werelds grootste onderneming op het vlak van inspectie, kwaliteitscontrole, testing en certificering 12,7% Deel in de portefeuille van GBL 3.285M Deel in de portefeuille van GBL Imerys is wereldleider in gespecialiseerde mineralen en heeft zowat 250 vestigingen in 50 landen Waarde in de portefeuille Deel in de portefeuille van GBL 402M 2,6% 3 Positie in de sector top 3

6 4 GBL Jaarverslag 2013 Essentieel Mededeling van de Voorzitter van de Raad van Bestuur Het wegvallen van Paul Desmarais heeft iedereen die hem kende en het voorrecht had om met hem samen te werken diep getroffen. De kandidatuur van Paul Desmarais III, zijn kleinzoon, om hem als Bestuurder op te volgen, zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de volgende Algemene Vergadering. Ondanks de nog altijd bijzonder onzekere macro-economische conjunctuur vervolgde GBL in 2013 haar strategie van professionele belegger op lange termijn, actief in de governance van haar deelnemingen. Om op bestendige wijze een rendement dat hoger is dan het marktgemiddelde te kunnen blijven bieden, is GBL uitgebreid gestart met het programma voor de herschikking en diversifiëring van haar portefeuille dat in 2012 werd aangekondigd. Vermogen om vastberaden vooruitgang te boeken in een moeilijk klimaat In 2013 zijn de economieën geleidelijk weer beginnen groeien, maar wel niet overal even sterk. De groeilanden bleven de motor van het wereldwijde herstel met een vooruitgang van 4,5%, die naargelang de regio echter lager kon uitvallen. Dankzij het soepele monetaire beleid van de FED is het BBP in de Verenigde Staten met 1,6% toegenomen. In de eurozone daarentegen blijven de resultaten ietwat achterop, in 2013 is het BBP namelijk met 0,4% gedaald, na de - 0,6% in In een context van lage inflatie en een sterke euro is het financiële klimaat minder gespannen geworden: de aandelenmarkten kunnen goede prestaties optekenen, de rentevoeten staan nog altijd op een historisch laag peil en de eerste verschijnselen van terugkeer van de buitenlandse kapitalen naar de Europese markten doen zich voor. Het is in dit kader dat we de verrichtingen van GBL moeten beoordelen, die de verwezenlijking van haar doelstelling van herschikking van de portefeuille en van diversificatie van haar posities van invloedrijke aandeelhouder op lange termijn heeft verder gezet, in overeenstemming met de strategische veranderingen die begin 2012 werden aangekondigd. Zo hebben we de voorbije twee jaar 6,7 miljard euro aan verrichtingen doorgevoerd in de vorm van overdrachten, uitgiften van obligaties of investeringen, goed voor 40% van het aangepaste netto-actief. Eerbetoon aan Paul Desmarais Op 8 oktober 2013 is Paul Desmarais van ons heengegaan, omringd door zijn familie. Hij laat hen en allen die hem hebben gekend diepbedroefd achter. Zijn werk was immens, zijn loopbaan buitengewoon, zijn succes heel bijzonder, en toch is hij altijd een eenvoudig man gebleven. Hij bleef gemakkelijk te benaderen, beschikbaar en was altijd bereid om te luisteren naar zijn gesprekspartner, die hij dadelijk op zijn gemak wist te stellen. Paul Desmarais had in zijn contacten niet de gewoonte om breedsprakig te zijn. En hoewel hij altijd beleefd bleef, hanteerde hij een directe spreekstijl en was hij rechtdoorzee: in alle omstandigheden ging hij recht op zijn doel af, het bewijs van een ongelooflijk pragmatisme en een uitzonderlijke scherpzinnigheid. Hij was menselijk, kende de mens en zijn zwakheden: als scherpzinnig psycholoog wist hij zich goed te omringen. In zaken had hij een neus voor partnerships. Op persoonlijk vlak was vriendschap geen hol begrip voor hem en zijn familie was heilig. Hij was in alle opzichten een edelmoedig man, vol humor, met een open blik op de wereld en zeer gecultiveerd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij een groot mecenas was. We kunnen hem nooit genoeg bedanken voor zijn onschatbare bijdrage tot de herschikking van de activiteiten van onze groep en de ontwikkeling ervan. Vorig jaar verwierf de groep een deelneming van 15% in SGS voor 2,0 miljard euro en een positie van meer dan 5% in het kapitaal van Umicore in het kader van onze investeringen van het Kwijkvijver - type. Daarnaast verkochten we een blok van 2,7% van GDF SUEZ en 0,3% van onze positie in Total voor 1,4 miljard euro. Bovendien konden we bijzonder aantrekkelijke financieringsvoorwaarden op middellange termijn in de wacht slepen via de uitgifte van 0,4 miljard euro in GBL-aandelen converteerbare obligaties en van 1,0 miljard in GDF SUEZ-effecten omwisselbare obligaties.

7 GBL Jaarverslag 2013 Essentieel 5 Sterke waardecreatie in 2013 en een bijzonder solide financiële positie In de loop van het voorbije boekjaar is het aangepaste nettoactief van GBL met 1,7 miljard euro, hetzij 12,6%, gestegen naar 14,9 miljard euro eind december en kwam op 92,5 euro per aandeel uit. Aan het einde van het jaar is onze beurskoers met 11% toegenomen tot 66,7 euro, terwijl het disagio van de holding van ongeveer 28% in overeenstemming met het historische gemiddelde bleef. Ons geconsolideerde nettoresultaat van 621 miljoen euro is sterk gestegen ten opzichte van 2012 (256 miljoen euro). Tegelijk komen onze cash earnings eind 2013 uit op 467 miljoen euro, dat is een lichte daling tegenover 2012 (489 miljoen euro). Dit weerspiegelt onze strategie om de portefeuille in evenwicht te brengen ten voordele van de groeiwaarden en dus tegen lager rendement. We handhaven ons dividendbeleid en stellen voor om het brutodividend per aandeel met 2,6% op te trekken tot 2,72 euro, wat goed is voor een yield van 4,1% op de beurskoers van eind 2013 Met een beperkte nettoschuldenlast in verhouding van de waarde van de portefeuille blijft onze financiële positie gezond en we zullen deze blijven behouden als we onze strategische flexibiliteit laten spelen. Toename van het dividend, een bewijs van het vertrouwen in onze strategie Zo heeft onze groep vorig jaar nog bewezen dat ze in staat is om op lange termijn waarde te scheppen voor haar aandeelhouders, via de voortdurende toename van de waarde van haar aangepaste netto-actief en haar beurskoers. GBL heeft haar sterke identiteit en haar voornaamste troeven die u bekend zijn altijd al weten te handhaven en we willen deze graag veiligstellen: een rol van actieve en vriendschappelijke belegger op lange termijn, die veel belang hecht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen; een stabiel controleaandeelhouderschap; de overeenkomst tussen de familiale aandeelhouders die in 1990 werd aangegaan, is verlengd tot in 2029; een sterk reactievermogen om marktopportuniteiten te grijpen en de governance van onze deelnemingen te ondersteunen, dankzij een ervaren managementteam en een efficiënt besluitvormingsproces; een stevige financiële basis en een lage schuldenlast die wij op lange termijn willen handhaven. Het positieve verloop van onze resultaten in 2013 en onze verdere waardecreatie bevestigen dat onze strategie loont en dat we in staat zijn de noodzakelijke portefeuillespreiding tot een goed einde te brengen om ons aldus aan te passen aan een almaar sneller veranderende omgeving. Rekening houdend met de resultaten van GBL dit jaar zal de Raad van Bestuur dus aan de Gewone Algemene Vergadering voorstellen om het dividend per aandeel met 2,6% te verhogen tot 2,72 euro per aandeel, dat is een rendement van 4,1% op de beurskoers eind Gérald Frère Voorzitter van de Raad van Bestuur

8 6 GBL Jaarverslag 2013 Essentieel Mededeling van de CEO en de Gedelegeerde Bestuurders Overeenkomstig het beleid dat in 2012 werd ingezet, ging GBL in 2013 door met de geleidelijke herschikking van haar portefeuille volgens een ongewijzigd strategisch doel: een rol van actieve belegger op lange termijn spelen in bedrijven met een leidende positie, die wereldwijd actief zijn en veel potentieel bieden om waarde te creëren. Voortzetting van onze strategie in 2013 Ondanks de economische crisis in Europa konden we dankzij de strategie van GBL onze aandeelhouders in 2013 een hoger rendement blijven bieden dan het marktgemiddelde. We doen dit door onze deelnemingen in aantal en diversiteit te laten toenemen, de portefeuille in evenwicht te brengen ten voordele van de groeiwaarden en een gezonde financiële positie aan te houden. Zoals aangekondigd, is GBL blijven evolueren naar een geheel dat coherent is samengesteld: voor het merendeel uit gediversifieerde Strategische Deelnemingen in beursgenoteerde ondernemingen waarin we een positie van referentieaandeelhouder bekleden; een beperkte selectie van investeringen in al dan niet beursgenoteerde minder omvangrijke vennootschappen die een Kweekvijver zijn om op termijn strategische activa te worden; invloedrijke deelnemingen in investerings- of privateequityfondsen die in de Financiële Pijler worden ondergebracht. Sinds 2012 is GBL begonnen met de herschikking van haar Strategische Deelnemingen. Zo gaf ze onder meer een converteerbare obligatie uit voor haar hele deelneming in Suez Environnement. In januari 2013 ging ze daarop door met de uitgifte van een in GDF SUEZ-effecten omwisselbare obligatie, gevolgd in mei door de overdracht van een blok voor de rest van onze deelneming. In juni 2013 verwierf GBL 15% in de groep SGS, s werelds grootste onderneming op het vlak van inspectie, controle, analyse en certificering. Dankzij zijn globale netwerk biedt SGS heel wat potentieel qua interne groei in een industrie die wordt gesteund door de opmars van de internationale handel, de striktere reglementering, de beveiliging van complexe bevoorradingsketens en een beter beheer van de natuurlijke hulpbronnen. Zijn zeer sterke marktpositie en de versnippering van de meeste andere actoren bieden het bedrijf bovendien mogelijkheden voor een regelmatige en aanzienlijke externe groei. Met drie Bestuurders in de Raad van Bestuur van SGS is GBL voortaan een van de referentieaandeelhouders aan de zijde van de groep von Finck. In september wist GBL voordeel te halen uit de zeer gunstige marktvoorwaarden door 428 miljoen euro in eigen effecten tegen 90,1 euro converteerbare obligaties, met een coupon van 0,375%. In november ten slotte bouwde GBL haar positie in Total binnen haar Strategische Deelnemingen af tot 3,6%, van het kapitaal van de oliemaatschappij met de overdracht van 8,2 miljoen aandelen hetzij 0,3% van het kapitaal. GBL wil tegelijkertijd haar investeringen van het Kwijkvijver - type ontwikkelen en overschreed in december de drempel van 5% in Umicore, een groep die gespecialiseerd is in duurzame technologieën toegepast op materialen en op de recyclage van zeldzame metalen. Daarnaast zette GBL de ontwikkeling van haar Financiële Pijler voort. Onze groep verbond zich ertoe om voor 150 miljoen euro deel te nemen in het nieuw schuldenfonds Kartesia dat zal beleggen in LBO-kredieten op de primaire en secundaire markt. Verder bleef ze het fonds Sagard steunen, door de verbintenis aan te gaan om voor 200 miljoen euro in te schrijven in Sagard III. Nauwe samenwerking met onze deelnemingen met het oog op solide prestaties Via onze inzet bij onze deelnemingen streven we naar een maximale waardecreatie door in hun Raden van Bestuur een actieve rol te spelen in de governance en strategische beslissingen, dit in nauwe samenwerking met de leidinggevende teams. Zo is de waardering van onze portefeuille met 12,6% toegenomen met stevige prestaties in elke vennootschap. Total vervolgde zijn investeringsprogramma gekoppeld aan de verkoop van activa en de herbestemming van kapitalen ten voordele van de divisie Ontginning. Dit ambitieuze plan zou zijn vruchten moeten afwerpen, met de verwachte versnelde inproductiestelling van nieuwe projecten waardoor meer cashflow zal kunnen worden voortgebracht, terwijl de gearing op 23% uitkomt. Die gunstige tendens is merkbaar in de beurskoers, die vorig jaar met 14% is gestegen, ook al wordt het boekjaar 2013 gekenmerkt door een daling van het aangepaste nettoresultaat met 12%. In februari 2014 stelde Total voor om zijn kwartaaldividend met 3,5% te verhogen. Lafarge zette zijn plan om te desinvesteren in niet-strategische geografische zones en activiteiten voort (gips in de VS, Honduras, aggregaten in Georgië enz.) en voerde zijn kostenreductieprogramma ter waarde van 450 miljoen euro door. Zo wil het weer een gezondere financiële structuur krijgen door haar nettoschuld met 1 miljard euro over de periode af te bouwen, ondanks een EBITDA die stabiel op miljoen euro is gebleven bij ongewijzigde perimeter en wisselkoers. De markt reageerde positief op die maatregelen en op de versterkte doelstellingen qua operationele efficiëntie, in overeenstemming met de betere marktstandaarden. De koers is op jaarbasis dan ook met 13% gestegen, ondanks het nog altijd moeilijke economische klimaat, onder meer in Europa. Het voorgestelde dividend blijft stabiel (1 euro per aandeel).

9 GBL Jaarverslag 2013 Essentieel 7 Imerys vertoont een lichte verbetering van zijn marges en van zijn courant nettoresultaat tot 306 miljoen euro met een solide vrije operationele cashflow. De beurskoers is in 2013 met 31% gestegen dankzij de anticipatie op gunstige vooruitzichten, onder meer onder impuls van het verwachte herstel van de industriële productie in Europa en de Verenigde Staten. In februari 2014, stelde Imerys voor om zijn jaarlijkse dividend met 3,2% te verhogen. Pernod Ricard meldde in 2012/2013 (boekjaar afgesloten op 30 juni) een omzetgroei van 4%, een bedrijfsmarge die oploopt tot 26% en een courant nettoresultaat dat 5% is gestegen, ondanks het moeilijkere klimaat, onder meer in de groeilanden. De groep heeft ook zijn schuldenlast verder afgebouwd. Het effect weerspiegelde de moeilijke context in Azië en is in 2013 met 5% gedaald. SGS, dat sinds juni 2013 in de portefeuille zit, bevestigde zijn positie als wereldleider met een gestage groei van 5%, een lichte stijging van zijn aangepaste operationele marge tot 16,9% en een sterke cashflowgeneratie. De koersstijging (+ 1% in 2013) had te lijden van de vertragende activiteit in Europa en in de mijnbouwdiensten. In 2013 deed SGS 12 nieuwe investeringen. Het management rekent op mooie groeiperspectieven op middellange termijn en stelde een dividend van 65 CHF voor, dat is een toename van 12%. Betere transparantie en continuïteit In het verlengde van de historische strategie van de groep, is onze portefeuille op gevoelige wijze geëvolueerd in de loop van dit boekjaar. Bij het doorvoeren van die verrichtingen zijn we volledig transparant gebleven tegenover onze aandeelhouders en de financiële markt. Zo hielden we in 2013 acht roadshows in Europa en Noord-Amerika, namen we deel aan talrijke financiële conferenties en verstevigden we onze contacten met de gespecialiseerde pers De kwaliteit van onze resultaten en de degelijkheid van onze teams zetten ons ertoe aan op de ingeslagen weg door te gaan om de waarde van de activa van onze aandeelhouders verder te laten groeien Ian Gallienne Gedelegeerd Bestuurder Baron Frère CEO en Gedelegeerd Bestuurder Gérard Lamarche Gedelegeerd Bestuurder

10 8 GBL Jaarverslag 2013 Essentieel Strategie GBL heeft zich vier strategische prioriteiten gesteld met als doel op lange termijn waarde te creëren voor haar aandeelhouders en tegelijk een aantrekkelijk dividendrendement te waarborgen. Strategische prioriteiten 1 Een gediversifieerde portefeuille aanhouden, met een evenwicht tussen groei en rendement De strategie van GBL bestaat erin een geheel van deelnemingen aan te houden die gespreid zijn over verschillende sectoren en geografische zones en waarin zij een actieve rol van aandeelhouder speelt om op lange termijn waarde te creëren. Haar deelnemingen moeten een leiderspositie hebben en wereldwijd actief zijn in sectoren en geografische zones die gunstig zijn voor de groei. Om een evenwicht te bewaren tussen groei en rendement investeert GBL in drie activatypes: (1) Strategische Deelnemingen hoofdzakelijk in beursgenoteerde ondernemingen die het leeuwendeel van de portefeuille uitmaken, (2) investeringen van het type Kweekvijver voor een beperkte selectie van minder grote activa, al dan niet beursgenoteerd, die het potentieel bezitten om op termijn Strategische Deelnemingen te worden en (3) de Financiële Pijler met investeringen in private-equity-, schuld- of specifieke themafondsen, waarvan GBL de referentie-aandeelhouder is en waarin ze een cruciale rol speelt in de governance. Strategische Deelnemingen Positie in de sector Dividendrendement Top 5 Nr 2 Nr 1 Nr 1 Nr 2 Nr 1 Nr 2 5,9% 2,0% 3,1% 3,0% 1,8% 9,2% 5,9% 2 Een continue en duurzame groei van haar intrinsieke waarde en dividenduitkering aanhouden GBL wil betere prestaties dan het marktgemiddelde blijven boeken voor de waardestijging van haar aandeel en tegelijkertijd haar dividend regelmatig doen groeien. In het verleden keerde de groep minder dividenden uit dan zij er van haar deelnemingen kreeg uitbetaald, waardoor een positief saldo ontstond (na financiële en structurele kosten). Het gevoerde beleid streeft naar een evenwicht tussen een aantrekkelijk dividendrendement en een groeipotentieel van de investeringsportefeuille op lange termijn. Evolutie van het dividend per aandeel 1,60 2,42 6,1%/jaar 3,0%/jaar 2,72 Bookjaar 2004 Betaald in

11 GBL Jaarverslag 2013 Essentieel 9 3 Een solide en soepele financiële structuur handhaven GBL streeft ernaar een gezonde financiële structuur te handhaven, met een positieve nettothesaurie en een stevige balans, waardoor ze snel, indien nodig, middelen kan vrijmaken en ze tijdelijk schulden kan dragen bij verschuivingen in haar portefeuille. Dit beleid biedt GBL de nodige flexibiliteit om snel investeringskansen te grijpen of om zo nodig kapitaal in haar deelnemingen te injecteren. Eind 2013 bedraagt de loan to value van GBL bijgevolg 5,9% en haar liquiditeit 2,9 miljard euro. Bovendien ziet GBL toe op het behoud van een lichte kostenstructuur in verhouding tot haar beurskapitalisatie. Loan to value van GBL per 31/12/13 (in miljoen EUR) Brutothesaurie Min: Brutoschuld (2.801) = Schuld zonder eigen aandelen (912) De loan to value van GBL vertegenwoordigt 5,9% van de waarde van de portefeuille 4 Een actieve en verantwoordlijke belegger zijn GBL is een participatieholding met een langetermijnvisie. Afgaande op haar ervaring is zij ervan overtuigd dat de groei van de waarde en het rendement van haar beleggingen tot stand komen door nauw samen te werken met het management in het kader van hun Raden van Bestuur. Zo investeert GBL in bedrijven waarin zij een voldoende grote positie en invloed heeft om haar rol van professionele aandeelhouder te spelen. Haar strategie is erop gericht tot de belangrijkste aandeelhouders te behoren, een vriendschappelijke aanpak op lange termijn te hanteren en een actieve rol te spelen in de bestuursorganen, onder meer op het vlak van de strategische ondernemingsbeslissingen. GBL houdt de impact van haar investeringen op milieu en maatschappij nauwlettend in de gaten en moedigt het gebruik van best practices voor duurzame ontwikkeling aan in al haar deelnemingen. 21 Aantal zetels in de Raden van Bestuur van de zeven belangrijkste investeringen Strategische Deelnemingen Plaats van GBL in de bezitsstructuur / bezitspercentage Aanwezigheid van GBL in de Raad van Bestuur Nr 2 / 3,6% 2 / 15 Nr 1 / 21,0% 3 / 15 Nr 1 / 56,2% 6 / 15 Nr 1 / 15,0% 3 / 9 Nr 2 / 7,5% 2 / 14 Aantal leden in de Comités Auditcomité 1 Strategisch Comité 1 Totaal 2 Auditcomité 1 Comité van Strategie, Ontwikkeling en Duurzame ontwikkeling 1 Remuneratiecomité 1 Comité van Deugdelijk Bestuur en Benoemingen 1 Totaal 4 Auditcomité 1 Strategisch Comité 5 Benoemings- en Remuneratiecomité 2 Totaal 8 Auditcomité 1 Benoemings- en Remuneratiecomité 1 Totaal 2 Auditcomité 1 Benoemings- en Remuneratiecomité 1 Totaal 2 Nr 3 / 2,4% 2 / censor Nr 2 / 7,2% 2 / 17 Audit- en Rekeningencomité 1 Strategisch Comité 1 Benoemings- en Remuneratiecomité 1 Totaal 3

12 10 GBL Jaarverslag 2013 Essentieel Model van waardecreatie Investeringsmodel van GBL Nettodividenden van deelnemingen Portefeuillerotatie Financiering Financiële/ interestopbrengsten en -kosten - Bedrijfsopbrengsten en -kosten = Cash earnings Belastingen Uitkerings- en investeringscapaciteit Duidelijke investeringscriteria GBL investeert in Europese ondernemingen van wereldformaat die actief zijn in sterk groeiende markten. De investeringen moeten aan de volgende hoofdcriteria voldoen: Strategische criteria Toonaangevend in hun activiteitssector Groep in Europa en internationaal actieterrein Management van een grote kwaliteit Intern en extern groeipotentieel Blootstelling aan de groeimarkten Eenvoudig en stevig bedrijfsmodel dat waarde creëert Financieel voldoende flexibel om strategische opportuniteiten te benutten Criteria voor deugdelijk bestuur Positie als voornaamste aandeelhouder (eerste of tweede) Actieve bijdrage tot waardecreatie, in nauwe samenwerking met het management Actieve rol in de bestuursorganen (Raad van Bestuur en Comités) Inspraak in de strategische besluitvorming, de benoeming en bezoldiging van het management en de afstemming van de financiële structuur op de toe komstige ontwikkeling van de deelnemingen Financiële criteria (op het niveau van GBL) Aangroei van het aangepaste netto-actief Toename van de cash earnings

13 GBL Jaarverslag 2013 Essentieel 11 Ondersteuning van het beleid van onze deelnemingen Actieve ondersteuning van het directieteam van Lafarge in de volgende domeinen: aanpassing van de kostenstructuur aan de terugloop van de volumes in bepaalde regio s en bevordering van innovatie om de groep verder te laten groeien in producten met een grote toegevoegde waarde; afbouw van de bankschulden en continue optimalisering van de kapitaalspreiding: verkopen van bepaalde regio s en van producten waarvan de verwachte waardecreatie niet-optimaal is, de heraanwending van de vrijgekomen kapitalen in markten in volle groei; ondersteuning van de vergoeding voor de aandeelhouders. Ondersteuning van het management bij Pernod Ricard: uitwerking in 2012 van de plannen voor de opvolging op directieniveau en beheer van de overgangsperiode; implementatie van de strategie om duurdere producten te ontwikkelen en optimalisatie van de merkenportefeuille met de bedoeling selectief te investeren in regio s die een groot groeipotentieel bieden; herziening van de balansstructuur. Laag niveau van functioneringskosten Kostenstructuur in verhouding tot de beurskapitalisatie op 31/12/2013 Structuur van gemiddelede kosten (buiten GBL): 0,9% 0,2% 0,2% GBL De laagste van de beursgenoteerde holdings 3,6% De hoogste van de beursgenoteerde holdings Bron: FactSet Beursgenoteerde holdings: 3i, Paris Orléans, Brederode, FFP, Wendel, Eurazeo, Sofina, Investor, Exor, Ackermans, Industrivärden Validatie van het nieuwe ontwikkelingsplan van Imerys: zoektocht naar nieuwe interne en externe groeihefbomen (innovatie, doelgerichte aanvullende overnames, enz.); overdracht van non-core-/op lange termijn niet-rendabele activiteiten; bevordering van innovatie en samenwerking tussen teams van de verschillende divisies. Ondersteuning van het directieteam van Total voor de volgende aspecten: implementatie van het ambitieuze en gedisciplineerde meerjarige investeringsplan in de ontginning; herstructurering en betere integratie van de activiteiten in de verwerking; maatregelen om de kosten aan te passen. Zorgen voor de overgang na afloop (juli 2013) van het aandeelhouderspact met Suez Environnement. 35 Aantal werknemers van GBL (1) Gemiddelde leeftijd: 44 (1) Voltijdse equivalenten

14 12 GBL Jaarverslag 2013 Essentieel Vooruitzichten Een kwaliteitsportefeuille die drie categorieën van activa omvat Overzicht van de verdere ontwikkeling van de portefeuille Strategische Deelnemingen Kweekvijverinvesteringen Financiële Pijler Investeringen hoofdzakelijk in genoteerde vennootschappen van, in het algemeen, meer dan 1 miljard euro, die het aangepast netto-actief grotendeels vormen Een beperkte selectie van minder grote deelnemingen, genoteerd of niet, die op termijn strategisch mogen worden Significante deelnemingen in private-equity fondsen, fondsen in obligaties of thematische fondsen Per 31/12/13 95,8% Per 31/12/13 1,6% Per 31/12/13 2,6% Doelstelling voor de lange termijn 75% - 80% 12,0 Md Doelstelling voor de lange termijn 10% - 15% 1,5 tot 2,0 Md Doelstelling voor de lange termijn 10% 1,0 tot 1,5 Md De cijfers vertegenwoordigen de beoogde allocaties tegen portefeuillewaarde

15 GBL Jaarverslag 2013 Essentieel 13

16 14 GBL Jaarverslag 2013 Essentieel Markante feiten In het kader van haar strategische prioriteiten verrichtte GBL, sinds begin 2012, verrichtingen in de vorm van aankopen, verkopen of obligatie-uitgiftes voor zowat 6,7 miljard euro, wat 45% van haar aangepaste netto-actief vertegenwoordigt ,4 Md 0,5 Md 0,4 Md 1,0 Md 13/03/2012 Arkema Verkoop van 10% van het kapitaal 14/03/2012 Pernod Ricard Verkoop van 2,3% van het kapitaal 07/09/2012 Suez Environnement In Suez Environnementaandelen omruilbare obligaties voor 401 miljoen euro 24/01/2013 GDF SUEZ In GDF SUEZeffecten omruilbare obligaties voor 1,0 miljard euro

17 GBL Jaarverslag 2013 Essentieel 15 Aankopen 2,5Md 03/06/2013 SGS Aankoop van 15% van het kapitaal Sinds juli 2013 Umicore Aankoop van 5,6% van het kapitaal 08/10/2013 Kartesia / Sagard Verdere ontwikkeling van de Financiële Pijler 1,0 Md 2,0 Md 0,2 Md 0,5 Md 0,3 Md 0,4 Md 13/05/2013 GDF SUEZ 27/09/2013 GBL 07/11/2013 Total Verkoop van 2,7% van het kapitaal Uitgifte van in GBL-aandelen converteerbare obligaties op vijf jaar voor 428 miljoen euro Verkoop van 0,3% van het kapitaal Financiering en verkopen 4,2Md Voor gedetailleerde informatie met betrekking tot deze verrichtingen, zie pagina 135.

18 16 GBL Jaarverslag 2013 Essentieel Kerncijfers Eind 2013 bedroeg het aangespaste netto-actief van GBL 14,9 miljard euro, dat is 1,7 miljard meer dan in 2012 (+ 12,6%). Het geconsolideerde resultaat Trésorerienet 2013 (912) is 2,1 keer zo hoog geworden. Tegelijkertijd 10 ans ondersteunen de cash earnings 2012 (27) 2011 (1.008) van 467 miljoen euro een stijgende Trésorerienet dividenduitkering van 2,6%. ANA 10 ans 2013 (912) ans 2012 De financiële situatie blijft bijzonder gezond met (27) eenverhouding 176 van 5,9% 2011 (1.008) van de nettoschuld ten opzichte van de portefeuille Aangepaste netto-actief over 10 jaar In miljoen EUR Resultant net 10 ans Resultant net 10 ans (1) (1) (688) (688) (372) Bijdrage 2005 van (372) de deelnemingen tot het 2004 aangepaste netto-actief 388 Op 31/12/ A 10 ans A 10 ans A 10 ans earnings 10 ans earnings 10 ans earnings 10 ans ultant net 10 ans ultant net 10 ans ultant net 10 ans orerienet 10 ans orerienet 10 ans orerienet 10 ans Contribution potefeuile Cash earnings Contribution ans potefeuile Cash earnings In 2013miljoen EUR Contribution dividende Resultant Contribution net dividende 10 ans Nettoresultaat, deel van de groep (1) In miljoen EUR (1) Trésorerienet ans 2008 (688) (1) (688) (688) (912) (1) 2012 De ter vergelijking vermelde (27) cijfers werden aangepast aan de toepassing van de herziene IAS 19-norm over de personeelsbeloningen 2011 (1.008) (912) (27) Contribution (1.008) (912) potefeuile (27) (1.008) (372) (372) (372) Financiële Pijler 2,6% Kweekvijver 1,6% Financiële Suez Pijler 2,6% 2013 Environnement 2,6% Kweekvijver ,6% 2011 Suez GDF SUEZ 6,1% 2010 Environnement Pernod Ricard 2,6% 10,7% 2009 GDF 2008 SGS SUEZ 12,7% 6,1% 2007 Pernod Ricard 10,7% 2006 SGS ,7% 2004 Suez Andere Environnement 1,3% 4,6% ,8% Total 21,5% Lafarge ,5% Lafarge 17,6% Imerys Bijdrage van de deelnemingen tot de totale dividenden Andere 1,3% In ,8% Total 17,6% Imerys 38,7% Total 2013 Suez Pernod Ricard 6,5% ,7% Total 2012 Environnement 4,6% 256 (1) 2011 Lafarge 12,1% 71 Pernod 2010 Ricard 6,5% Imerys 13,3% Lafarge 12,1% 2008 (688) 23,5% GDF SUEZ 2007 Imerys 13,3% ,5% GDF SUEZ Evolutie van de nettothesaurie/nettoschulden In miljoen EUR 2013 (912) 2012 (27) 2011 (1.008) (372) Financiële Pijler 2,6% Kweekvijver 1,6% Suez Environnement 2,6% GDF SUEZ 6,1% Pernod Ricard 10,7% SGS 12,7% ,8% Total 21,5% Lafarge 17,6% Imerys

19 GBL Jaarverslag 2013 Essentieel 17 In miljoen EUR (1) 2011 (1) 2010 (1) 2009 Aangepast netto-actief , , , , ,2 Portefeuille , , , , ,8 Cash/nettoshuld/trading/eigen aandelen (911,7) (26,6) (1.007,9) 128,8 176,5 Eigen aandelen 415,5 365,9 313,7 380,2 391,9 Verschil van jaar tot jaar (in %) + 12,6 + 14,6-19,3-6,0 +18,9 In EUR Aangepast netto-actief per aandeel 92,45 82,10 71,65 88,77 94,40 Beurskoers 66,73 60,14 51,51 62,93 66,05 Disagio (in %) 27,8 26,7 28,1 29,1 30,0 In miljoen EUR Geconsolideerd resultaat Cash earnings 467,0 489,3 522,3 565,0 603,5 Mark to market en andere non cash (167,4) (25,7) 17,6 (20,0) 4,7 Operationele ondernemingen (geassocieerde of geconsolideerde) en private equity 256,0 189,0 281,8 260,2 135,5 Eliminaties, meerwaarden, waardeverminderingen en terugnemingen 65,0 (397,0) (750,6) (164,4) 314,0 Geconsolideerd resultaat, deel van de groep 620,6 255,6 71,1 640, ,7 Geconsolideerd resultaat van de periode 724,7 375,5 161,7 638, ,7 Totale uitkering 438,9 427,6 419,5 409,9 390,5 Geconsolideerde balans Activa Niet-courante activa , , , , ,7 Courante activa 3.226, , ,2 818,7 632,2 Passiva Eigen vermogen , , , , ,8 Niet-courante passiva 4.266, , ,6 685,0 428,4 Courante passiva 1.000, , ,2 106,7 69,7 Aantal aandelen op het einde van het jaar (2) Gewoon Verwaterd Pay-out (in %) Dividend/cash earnings 94,0 87,4 80,3 72,5 64,7 Dividend/geconsolideerd resultaat 60,6 113,9 259,4 64,2 36,9 Geconsolideerd resultaat per aandeel 4,00 1,65 0,46 4,13 6,80 Geconsolideerde cash earnings per aandeel 2,89 3,03 3,24 3,50 3,74 (1) De ter vergelijking meegedeelde cijfers werden aangepast om rekening te houden met de herziene IFRS 19 over de personeelsbeloningen en met de foutcorrectie van Imerys (2) De berekening van het aantal aandelen (gewoon en verwaterd) wordt gedetailleerd op pagina 123

20 18 GBL Jaarverslag 2013 Essentieel Economische analyse van het geconsolideerd resultaat In miljoen EUR Deel van de groep Cash earnings Mark to market en andere non cash Operationele ondernemingen (geassocieerde of geconsolideerde) en Financiële Pijler Eliminaties, meerwaarden, waardeverminderingen en terugnemingen Geconsolideerd Geconsolideerd Nettoresultaat van de geassocieerde en operationele geconsolideerde ondernemingen ,6-267,6 217,7 Nettodividenden van deelnemingen 499,0 (4,1) - (126,9) 368,0 436,4 Opbrengsten en kosten van interesten (31,1) (13,1) (2,1) - (46,3) (30,3) Andere financiële opbrengsten en kosten 23,4 (146,6) - - (123,2) (16,3) Andere bedrijfsopbrengsten en -kosten (24,3) (3,6) (9,8) - (37,7) (28,2) Resultaten op overdrachten, waardeverminderingen en terugnemingen van niet-courante activa - - 0,3 191,9 192,2 (323,9) Belastingen ,2 Geconsolideerd resultaat IFRS (2013) 467,0 (167,4) 256,0 65,0 620,6 Geconsolideerd resultaat IFRS (2012) 489,3 (25,7) 189,0 (397,0) 255,6 Het geconsolideerde nettoresultaat, deel van de groep bedraagt 621 miljoen euro op 31 december 2013, tegenover 256 miljoen euro (1) op 31 december Het resultaat van het boekjaar 2013 omvat 260 miljoen netto meerwaarden, in hoofdzaak verwezenlijkt op de overdracht van ongeveer 2,7% van het in GDF SUEZ aangehouden kapitaal (78 miljoen euro) en op de overdracht van ongeveer 0,3% van het kapitaal van Total (174 miljoen euro). Het omvat ook - 69 miljoen euro aanvullende waardeverminderingen, geboekt in toepassing van de IFRS, in hoofdzaak op GDF SUEZ en zonder effect op de cash earnings. In 2012 werd het nettoresultaat beïnvloed door de resultaten op overdrachten ter waarde van 472 miljoen euro en een waardevermindering op de effecten van GDF SUEZ en Iberdrola voor miljoen euro. Zonder resultaten op overdrachten, waardeverminderingen en terugnemingen van niet-courante activa bedraagt het (aangepaste) nettoresultaat 428 miljoen euro, tegenover 580 miljoen euro over dezelfde periode in De evolutie van het (aangepaste) nettoresultaat is voornamelijk het gevolg van de waardering tegen marktwaarde van de afgeleide component van de in aandelen (Suez Environnement, GDF SUEZ en GBL) omruilbare/converteerbare obligaties voor miljoen euro en in mindere mate van de daling van de dividendbijdragen van GDF SUEZ en Total vanaf het derde en vierde kwartaal 2013 als gevolg van de verkopen die GBL in de loop van het jaar verrichtte (impact van - 67 miljoen euro). (1) De ter vergelijking vermelde cijfers werden aangepast aan de toepassing van de herziene IAS 19-norm over de personeelsbeloningen. Dat heeft een negatieve impact van - 20 miljoen euro op het nettoresultaat van 2012 (in de economische voorstelling hoofdzakelijk geboekt in het nettoresultaat van de geassocieerde en geconsolideerde operationele ondernemingen)

Gewone Algemene Vergadering Actieplan en verwezenlijkingen 2012

Gewone Algemene Vergadering Actieplan en verwezenlijkingen 2012 Gewone Algemene Vergadering 2013 en verwezenlijkingen 2012 Doelstellingen GBL werkte in 2012 een actieplan uit in het kader van haar doelstelling om waarde te creëren, namelijk: 1 1. De rotatie van de

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering 2013. Financiële presentatie

Gewone Algemene Vergadering 2013. Financiële presentatie Gewone Algemene Vergadering 2013 Financiële presentatie Kerncijfers Stevige resultaten en prestaties in vergelijking met 2011, dankzij de uitvoering van het actieplan 2012 Stabiel x 3,7 + 1 Md + 15 % 522

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering

Gewone Algemene Vergadering Groep Brussel Lambert Gewone Algemene Vergadering 2012 Financiële presentatie 1) Resultaten 2) Cash earnings 3) Dividend 4) Investeringen 5) Financiële structuur 6) Beursevolutie 7) Aangepast netto-actief

Nadere informatie

Resultaten op 31 maart 2013

Resultaten op 31 maart 2013 Resultaten op 31 maart 2013 8 mei 2013 na 17.45 uur Gereglementeerde informatie Tussentijdse verklaring Toename van de cash earnings tot 39 miljoen euro; Groei van het aangepaste netto-actief tot 13,6

Nadere informatie

Resultaten van het boekjaar 2013

Resultaten van het boekjaar 2013 12 maart 2014 na 17.45 uur Gereglementeerde informatie Resultaten van het boekjaar 2013 Geconsolideerd nettoresultaat van 621 miljoen euro tegenover 256 miljoen euro eind 2012 (1). Cash earnings van 467

Nadere informatie

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01)

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01) Groep Brussel Lambert 7 november 2008 Na 7.15 u Gereglementeerde informatie - Tussentijdse verklaring Gegevens eind september 2008 (eind september 2007) Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen

Nadere informatie

Resultaten per 30 september 2012

Resultaten per 30 september 2012 9 november 2012 - Na 17.45u Gereglementeerde informatie Tussentijdse verklaring Resultaten per 30 september 2012 Stijging van het nettoresultaat en standvastigheid van de cash earnings Versterking van

Nadere informatie

Nettoresultaat EUR 596 miljoen (EUR miljoen) EUR 3,84 (EUR 6,91)

Nettoresultaat EUR 596 miljoen (EUR miljoen) EUR 3,84 (EUR 6,91) Groep Brussel Lambert 5 november Na 17u45 Gereglementeerde informatie Tussentijdse verklaring Gegevens eind september (eind september ) (globaal/per aandeel) Nettoresultaat EUR 596 miljoen (EUR 1.076 miljoen)

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS

Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS 1 Executive summary Executive summary Verwerving van 15% van SGS voor 2 miljard Investering sluit aan bij de strategie van GBL en voldoet aan haar strategische en financiële

Nadere informatie

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht Groep Brussel Lambert 26 maart 2003 Persbericht Stijging van het courante resultaat 2002 met 138% tot EUR 161 miljoen Geconsolideerd verlies van EUR 238 miljoen door impairments bij Bertelsmann (Zomba)

Nadere informatie

Resultaten op 31 maart 2014

Resultaten op 31 maart 2014 6 mei 2014 na 17.45 uur Gereglementeerde informatie Tussentijdse verklaring Resultaten op 31 maart 2014 Toename van de cash earnings en het geconsolideerde nettoresultaat - Eerste dividendbijdrage van

Nadere informatie

Resultaten per 31 maart 2015

Resultaten per 31 maart 2015 5 mei 2015 na 17.45 uur Gereglementeerde informatie Tussentijdse verklaring Resultaten per 31 maart 2015 Stijging van het geconsolideerde nettoresultaat tot 146 miljoen euro, hoofdzakelijk als gevolg van

Nadere informatie

David Plas. Strategie en actieplan

David Plas. Strategie en actieplan David Plas Strategie en actieplan Gewone Algemene Vergadering 2015 1. GBL boekt stevige resultaten in 2014... 2.... dankzij het nieuwe actieplan voor de rebalancing van de portefeuille 3. Dat plan ging

Nadere informatie

Halfjaarresultaten per 30 juni 2012

Halfjaarresultaten per 30 juni 2012 Halfjaarresultaten per 30 juni 2012 TOT 30 juli 2012 Na 17.45 u Gereglementeerde informatie Halfjaarverslag Standhoudende cash earnings en aangepast netto-actief in een gespannen conjunctuur en op een

Nadere informatie

Resultaten op 31 maart 2016

Resultaten op 31 maart 2016 3 mei 2016 na 17.45 uur Gereglementeerde informatie Tussentijdse verklaring Resultaten op 31 maart 2016 Toename van de cash earnings met 9%, tot 104 miljoen euro Negatief geconsolideerd nettoresultaat

Nadere informatie

Groep Brussel Lambert 4 september 2003

Groep Brussel Lambert 4 september 2003 Groep Brussel Lambert 4 september 2003 Sterke stijging van het nettoresultaat, maar daling van het courante resultaat. Behoud van sterke cash earnings. De Raad van Bestuur van 4 september 2003 heeft het

Nadere informatie

Groep Brussel Lambert

Groep Brussel Lambert Groep Brussel Lambert Jaarverslag 2013 Aanvullende informatie online www.gbl.be U kunt bijkomende informatie vinden op de website van de vennootschap, onder meer:: Informatie bestemd voor investeerders

Nadere informatie

Groep Brussel Lambert 3 september 2002

Groep Brussel Lambert 3 september 2002 Groep Brussel Lambert 3 september 2002 Stijging van het courante resultaat met 27 % tot EUR 202 miljoen Als gevolg van de impact van een voorziening bij Bertelsmann wegens waardevermindering van activa,

Nadere informatie

Voornaamste financiële gegevens. Cash earnings ,4% 489 Nettoresultaat

Voornaamste financiële gegevens. Cash earnings ,4% 489 Nettoresultaat 30 juli 2013 Na 17.45 uur Gereglementeerde informatie Halfjaarverslag Halfjaarresultaten per 30 juni 2013 Toename van de cash earnings tot 344 miljoen EUR (+ 11,4%) en een nettoresultaat van 206 miljoen

Nadere informatie

Groep Brussel Lambert. Jaarverslag 2014

Groep Brussel Lambert. Jaarverslag 2014 Groep Brussel Lambert Jaarverslag 2014 Aanvullende informatie online www.gbl.be U kunt bijkomende informatie vinden op de website van de Vennootschap, onder meer: Historische informatie over GBL De jaarlijkse

Nadere informatie

Resultaten op 31 maart 2017

Resultaten op 31 maart 2017 4 mei 2017 Na 17.45 uur Gereglementeerde informatie Tussentijdse verklaring Resultaten op 31 maart 2017 Toename van het aangepast nettoactief met 9% tot 18,5 miljard euro Geconsolideerd nettoresultaat

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Experience. Our greatest asset. WorldReginfo - 2f7ffeb1-f530-4bb4-bd69-3d46f5c85897. Groep Brussel Lambert

Jaarverslag 2015. Experience. Our greatest asset. WorldReginfo - 2f7ffeb1-f530-4bb4-bd69-3d46f5c85897. Groep Brussel Lambert Jaarverslag 2015 Experience. Our greatest asset. Groep Brussel Lambert Aanvullende informatie online www.gbl.be U kunt bijkomende informatie vinden op de website van de Vennootschap, onder meer: Historische

Nadere informatie

Halfjaarresultaten per 30 juni 2014

Halfjaarresultaten per 30 juni 2014 Halfjaarresultaten per 30 juni 2014 31 juli 2014 Na 17.45uur Gereglementeerde informatie Stijging van het geconsolideerde nettoresultaat tot 502 miljoen euro dankzij de meerwaarden op de verkoop van 0,4%

Nadere informatie

Groep Brussel Lambert. Jaarverslag 2014

Groep Brussel Lambert. Jaarverslag 2014 Groep Brussel Lambert Jaarverslag 2014 Aanvullende informatie online www.gbl.be U kunt bijkomende informatie vinden op de website van de Vennootschap, onder meer: Historische informatie over GBL De jaarlijkse

Nadere informatie

Resultaten op 30 september 2016

Resultaten op 30 september 2016 4 november 206 na 7.45 uur Gereglementeerde informatie Tussentijdse verklaring Resultaten op 30 september 206 Toename van het aangepast netto-actief met 9%, tot 6,6 miljard euro.083 miljoen euro aan investeringen

Nadere informatie

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009 Embargo, 3 maart 211 te 17uur5 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 21 IN VERGELIJKING MET 29 1. De Raad van Bestuur heeft per 31 december 21 de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering 13 april 2010

Gewone Algemene Vergadering 13 april 2010 Gewone Algemene Vergadering 13 april 2010 Kerncijfers 2009 1. Aangepast netto-actief 2. Investeringen 3. Thesaurie 4. Geconsolideerd resultaat 5. Cash earnings 6. Beurskoers 7. Voorgesteld dividend 15.232

Nadere informatie

jaarverslag 2011 Groep Brussel Lambert

jaarverslag 2011 Groep Brussel Lambert jaarverslag 2011 Groep Brussel Lambert Groep Brussel Lambert GBL streeft ernaar om waarde te scheppen voor haar aandeelhouders. GBL legt zich toe op het ontwikkelen van een deelnemingsportefeuille die

Nadere informatie

De Raad van Bestuur heeft vervolgens de IFRS geconsolideerde financiële staten van GBL voor het boekjaar 2014 afgesloten.

De Raad van Bestuur heeft vervolgens de IFRS geconsolideerde financiële staten van GBL voor het boekjaar 2014 afgesloten. 13 maart 2015 na 17.45 uur Gereglementeerde informatie Resultaten van het boekjaar 2014 Stijging van het geconsolideerde nettoresultaat tot 875 miljoen euro, hoofdzakelijk onder invloed van meerwaarden

Nadere informatie

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG SOLVAC NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Ransbeekstraat 310 - B-1120 Brussel België Tel. + 32 2 639 66 30 Fax + 32 2 639 66 31 www.solvac.be Persbericht Embargo, 1 augustus om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Nettoresultaat EUR 297 miljoen (EUR 98 miljoen) EUR 1,91 (EUR 0,63)

Nettoresultaat EUR 297 miljoen (EUR 98 miljoen) EUR 1,91 (EUR 0,63) Groep Brussel Lambert 30 juli 2010 Na 17u45 Gereglementeerde informatie Halfjaarlijks financieel verslag Gegevens eind juni 2010 (eind juni 2009) (globaal/per aandeel) Nettoresultaat EUR 297 miljoen (EUR

Nadere informatie

SOLVAC: CASHRESULTAAT EN DIVIDEND IN 2011 HOGER DAN IN 2010

SOLVAC: CASHRESULTAAT EN DIVIDEND IN 2011 HOGER DAN IN 2010 Embargo, 1 maart 2012 te 17.50 uur GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE SOLVAC: CASHRESULTAAT EN DIVIDEND IN 2011 HOGER DAN IN 2010 1. De Raad van Bestuur heeft per 31 december 2011 de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

GBL Jaarlijks financieel verslag 2010

GBL Jaarlijks financieel verslag 2010 GBL Jaarlijks financieel verslag 2010 1. Inhoud Jaarverslag Verantwoordelijke voor het document en de wettelijke controle belaste accountants Boodschap aan de aandeelhouders Geselecteerde financiële informatie

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST) , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2016/2017 af met een winst van 843,2 miljoen euro, in hoofdzaak bepaald door dividendinkomsten en de terugname van waardeverminderingen KBC Ancora boekte in het afgelopen

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

GBL Jaarlijks financieel verslag 2009

GBL Jaarlijks financieel verslag 2009 GBL Jaarlijks financieel verslag 2009 1. Inhoud Jaarverslag Verantwoordelijke voor het document en de wettelijke controle belaste accountants Boodschap aan de aandeelhouders Geselecteerde financiële informatie

Nadere informatie

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO Embargo: 31 augustus 2011 om 17.50 uur GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE FINANCIËLE HALFJAARRESULTATEN SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO 1. De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag 2016/2017

Halfjaarlijks financieel verslag 2016/2017 , Leuven, 2016/2017 In het eerste halfjaar van boekjaar 2016/2017 realiseerde KBC Ancora een winst van 67,2 miljoen euro, ten opzichte van een verlies van 10,5 miljoen euro over dezelfde periode in het

Nadere informatie

GBL Jaarlijks financieel verslag 2008

GBL Jaarlijks financieel verslag 2008 GBL Jaarlijks financieel verslag 2008 1. Inhoud Jaarverslag Verantwoordelijke voor het document en de wettelijke controle belaste accountants Boodschap aan de aandeelhouders Geselecteerde financiële informatie

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015 , Leuven, boekjaar 2014/2015 In het eerste halfjaar van boekjaar 2014/2015 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,7 miljoen euro. Dit resultaat werd in hoofdzaak bepaald door gebruikelijke

Nadere informatie

Groep Brussel Lambert. Jaarverslag 2014

Groep Brussel Lambert. Jaarverslag 2014 Groep Brussel Lambert Jaarverslag 2014 Aanvullende informatie online www.gbl.be U kunt bijkomende informatie vinden op de website van de Vennootschap, onder meer: Historische informatie over GBL De jaarlijkse

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

PERSBERICHT TOTALE PASSIVA , , , , , , , ,73 741, ,90 75.

PERSBERICHT TOTALE PASSIVA , , , , , , , ,73 741, ,90 75. PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2009 van DEFICOM GROUP NV ("DEFICOM") Gereglementeerde informatie in de zin van het Koninklijk besluit van 14 november 2007 JAARREKENINGEN DOORGELICHT OP 31 DECEMBER 2009 BALANS

Nadere informatie

Sleutelvragen & antwoorden voor een beter begrip van de jaarresultaten over 2013

Sleutelvragen & antwoorden voor een beter begrip van de jaarresultaten over 2013 Sleutelvragen & antwoorden voor een beter begrip van de jaarresultaten over 2013 Hoe kan het jaar 2013 worden geanalyseerd? In 2013 heeft de Groep, ondanks de situatie van de Europese energiemarkten, goede

Nadere informatie

Persmededeling Financieel halfjaarverslag per 30 juni 2012 31 augustus 2012, 17.45 u (Gereglementeerde informatie)

Persmededeling Financieel halfjaarverslag per 30 juni 2012 31 augustus 2012, 17.45 u (Gereglementeerde informatie) Persmededeling Financieel halfjaarverslag per 30 juni 2012 31 augustus 2012, 17.45 u (Gereglementeerde informatie) Halfjaarlijks resultaat: 62 miljoen (tegenover 35 miljoen in juni 2011) Eigen vermogen

Nadere informatie

BE EUR 27/05/2015. Blz. Datum neerlegging. Nr. NAT. D VOL 1.1

BE EUR 27/05/2015. Blz. Datum neerlegging. Nr. NAT. D VOL 1.1 40 27/05/2015 BE 0407.040.209 156 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15139.00341 VOL 1.1 (in eenheden) (in eenheden) (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva) (post 450/3

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro Leuven, KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar een winst van 26,4 miljoen euro, hetzij 0,34 euro per aandeel, tegenover een winst van

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Resultaten van het boekjaar 2016

Resultaten van het boekjaar 2016 17 maart 2017 na 17.45 uur Gereglementeerde informatie Resultaten van het boekjaar 2016 Toename van het aangepast nettoactief met 12% tot 17,0 miljard euro Investeringen voor een totaal bedrag van 1,6

Nadere informatie

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier.

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier. 21 maart 2012, 17.30 u. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT 1 RESULTATEN 2011: Omzet: 265,0 mio (+ 19%) Bedrijfsresultaat: 9,6 mio (+ 2%) Nettoresultaat voor de periode: 6,6 mio (+ 9%) ******** DIVIDEND:

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

GBL Jaarverslag 2006

GBL Jaarverslag 2006 GBL O N T W E R P Jaarverslag 2006 1. Inhoud Verslag van de Raad van Bestuur Verantwoordelijke voor het document en de wettelijke controle belaste accountants Boodschap aan de aandeelhouders Geselecteerde

Nadere informatie

Financiële definities

Financiële definities Financieel Overzicht Bekaert Jaarverslag 2013 102 Financiële definities Boekwaarde per aandeel Dividendrendement Dochterondernemingen EBIT EBIT interestdekking EBITDA (Bedrijfscashflow) Eenmalige opbrengsten

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 555 miljoen (EUR 458 miljoen) EUR 3,56 (EUR 3,23)

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 555 miljoen (EUR 458 miljoen) EUR 3,56 (EUR 3,23) Groep Brussel Lambert 31 juli 2008 Na 20u Gereglementeerde informatie Halfjaarlijkse financiële verslaggeving Gegevens eind juni 2008 (eind juni 2007) Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 555 miljoen

Nadere informatie

NATIONALE PORTEFEUILLEMAATSCHAPPIJ

NATIONALE PORTEFEUILLEMAATSCHAPPIJ INFORMATIE PER 31 MAART 2011 Miljoen EUR EUR/aandeel % verschil vs 2010 RESULTATEN Eng geconsolideerd courant resultaat 9,2 0,087 n.s. per 31 maart 2011 Geconsolideerd totaal resultaat (aandeel van de

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2014/2015 een winst van 133,7 miljoen euro, hetzij 1,71 euro per aandeel, tegenover een winst

Nadere informatie

Jaarverslag Experience. Our greatest asset. Groep Brussel Lambert

Jaarverslag Experience. Our greatest asset. Groep Brussel Lambert Jaarverslag 2015 Experience. Our greatest asset. Groep Brussel Lambert Aanvullende informatie online www.gbl.be U kunt bijkomende informatie vinden op de website van de Vennootschap, onder meer: Historische

Nadere informatie

NATIONALE PORTEFEUILLEMAATSCHAPPIJ

NATIONALE PORTEFEUILLEMAATSCHAPPIJ INFORMATIE PER 30 SEPTEMBER 2009 Miljoen EUR EUR/aandeel % verschil RESULTATEN Eng geconsolideerd courant resultaat 159,2 1,45 + 1% (1) per 30 september 2009 Geconsolideerd courant resultaat (aandeel van

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend Jaarresultaten 2009 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2010. Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag 2015/2016

Halfjaarlijks financieel verslag 2015/2016 , Leuven, 2015/2016 In het eerste halfjaar van boekjaar 2015/2016 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,5 miljoen euro, 1,9% beter dan over dezelfde periode in het vorige boekjaar. Dit resultaat

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36% JAARLIJKS COMMUNIQUE 30 augustus 2006 Onder embargo tot woensdag 30 augustus 2006, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2013/2014

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2013/2014 , Leuven, 31 januari 2014 (17.40 CET) boekjaar 2013/2014 In het eerste halfjaar van boekjaar 2013/2014 realiseerde KBC Ancora een positief resultaat van 37,0 miljoen euro, ten opzichte van een negatief

Nadere informatie

Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007

Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007 Page 1 sur 7 Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007 De opbrengsten zijn gestegen met 7,6 % Het nettoresultaat, aandeel van de groep, bedraagt 46,8 miljoen EUR Rebit maal 3,5 De nettocashflow

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro , Leuven, 30 augustus 2013 (17.40 CEST) Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro Leuven, 30 augustus 2013 (17.40 CEST) KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2012/2013 een winst van 50,8

Nadere informatie

KBC Ancora sluit boekjaar 2015/2016 af met een negatief resultaat van 21,0 miljoen euro

KBC Ancora sluit boekjaar 2015/2016 af met een negatief resultaat van 21,0 miljoen euro , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2015/2016 af met een negatief resultaat van 21,0 miljoen euro KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2015/2016 een verlies van 21,0 miljoen euro, hetzij 0,27 euro

Nadere informatie

BELANGRIJKE FEITEN in HET BOEKJAAR 2000

BELANGRIJKE FEITEN in HET BOEKJAAR 2000 Projet - 02/05/02 Stijging van het courante nettoresultaat met 205 miljoen EUR (8,37 EUR per aandeel) Totaal geconsolideerd nettoresultaat, deel van de groep, van 515 miljoen EUR (21,07 EUR per aandeel)

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 Gereglementeerde informatie embargo 02/11/2009, 17.45 uur TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 van de raad van bestuur over de periode 01.07.2009 tot 30.09.2009 Operationeel uitkeerbaar

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2008

Halfjaarverslag per 30 juni 2008 Halfjaarverslag per 30 juni 2008 Groep Brussel Lambert Financiële kalender 2008 2009 7 november 2008: Bekendmaking van de resultaten over de eerste 9 maanden van 2008 Begin maart 2009: Bekendmaking van

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2015/2016

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2015/2016 PERSBERICHT Gereglementeerde informatie 4 augustus 2016 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2015/2016 Operationeel resultaat van 24,6 miljoen EUR (+ 9,7%)

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Cofinimmo, belangrijkste Belgische beursgenoteerde vastgoedvennootschap, kondigt aan:

Cofinimmo, belangrijkste Belgische beursgenoteerde vastgoedvennootschap, kondigt aan: - VERKOOP VAN DE AANDELEN VAN DE VENNOOTSCHAP GALAXY PROPERTIES, EIGENAAR VAN HET NORTH GALAXY GEBOUW - HERSTRUCTURERING VAN DE RENTEAFDEKKINGEN Cofinimmo, belangrijkste Belgische beursgenoteerde vastgoedvennootschap,

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni Groep Brussel Lambert

Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni Groep Brussel Lambert Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2010 Groep Brussel Lambert Groep Brussel Lambert Voor meer inlichtingen over GBL, gelieve u te richten tot Carine Dumasy Tel.: +32-2-289.17.17 Fax: +32-2-289.17.37

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating value in retail estate

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Groep Brussel Lambert

Jaarverslag 2007. Groep Brussel Lambert Jaarverslag 2007 Groep Brussel Lambert GBL streeft ernaar om op middellange termijn waarde te scheppen voor haar aandeelhouders. Hiertoe legt GBL zich toe op het in stand houden en het doen groeien van

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

JAARRESULTATEN 2014. IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007

JAARRESULTATEN 2014. IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007 Brussel, 27 maart 2015 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2014 IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007 Geconsolideerd nettoresultaat van 20 MEUR

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli juni 2005) Toename van het resultaat met 69%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli juni 2005) Toename van het resultaat met 69% JAARLIJKS COMMUNIQUE 1 september 2005 Onder embargo tot donderdag 1 september 2005, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2004-30 juni 2005) Toename van het resultaat met 69%

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 PERSBERICHT Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 28 augustus 2008 18u00 CET Gereguleerde informatie Antwerpen Thenergo (Euronext Brussels: THEB en

Nadere informatie

Dexia. Resultaten 1H /08/2017 Presentatie aan de pers

Dexia. Resultaten 1H /08/2017 Presentatie aan de pers Dexia Resultaten 1H 2017 31/08/2017 Presentatie aan de pers Een dynamisch beheer om de uitvoering van het geordende resolutieplan veilig te stellen (1/2) Een voluntaristisch beleid om verder het pad van

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie