Groep Brussel Lambert

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groep Brussel Lambert"

Transcriptie

1 Groep Brussel Lambert Jaarverslag 2013

2 Aanvullende informatie online U kunt bijkomende informatie vinden op de website van de vennootschap, onder meer:: Historische informatie van GBL De jaarlijkse en halfjaarlijkse verslagen evenals de kwartaal persberichten Aangepast netto-actief op een wekelijkse basis De persberichten De deelnemingen Informatie bestemd voor investeerders Online inschrijving voor het verkrijgen van informatie voor investeerders (kennisgevingen, persberichten,...) via onze website. Investor relations Tel.: +32 (0)

3 Inhoud ESSENTIEEL 02 Overzicht van GBL 02 Mededeling van de Voorzitter van de Raad van Bestuur 04 Mededeling van de CEO en de Gedelegeerde Bestuurders 06 Strategie 08 Vooruitzichten 12 Concurrentiële omgeving 13 Markante feiten 14 Kerncijfers 16 Economische analyse van het geconsolideerd resultaat 18 Aangepast netto-actief 23 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 26 HET GBL-AANDEEL EN BEURSGEGEVENS 28 Aandeel prestaties in Distributie en dividendvoorstel 31 Investor relations 31 Financiële agenda 31 Beursgegevens and beursinformatie 32 Besluiten voorgesteld aan de aandeelhouders 33 RISICOBEHEER 34 Belangrijkste risico s 36 Specifieke risico s in verband met deelnemingen 37 Risicobeheer en interne controle 39 ACTIVITEITENVERSLAG 44 Portefeuille per 31 december Strategische Deelnemingen 46 Total 48 Lafarge 50 Imerys 52 SGS 54 Pernod Ricard 56 GDF SUEZ 58 Suez Environnement 60 Kweekvijver- of Incubator-investeringen 62 Umicore 64 Financiële Pijler 66 Ergon Capital Partners 68 Sagard 69 Kartesia 70 REKENINGEN PER 31 DECEMBER Geconsolideerde financiële staten 74 Geconsolideerde balans per 31 december 74 Geconsolideerd overzicht van het volledige resultaat per 31 december 75 Geconsolideerd overzicht van de wijzigingen in het eigen vermogen 76 Geconsolideerd overzicht van de kasstromen 77 Boekhoudkundige principes 78 Consolidatiekring 86 Noten 88 Verslag van de Commissaris 130 Verkorte jaarrekening per 31 december 132 Uitkeringsbeleid 134 Historische gegevens 135 DEUGDELIJK BESTUUR 138 Verklaring inzake Deugdelijk Bestuur 140 Raad van Bestuur 141 Comités van de Raad 153 Remuneratieverslag 155 Controle van de rekeningen 158 Personeel en organisatie 159 Risicobeheer en interne controle 161 Beleid inzake belangenconflicten 163 Beleid inzake de transacties met GBL-aandelen 165 Aandeelhouders 165 Maatschappelijke en Milieuverantwoordelijkheid van GBL 168 Andere informatie over de Vennootschap 169 Mandaten van de Bestuurders tussen 2009 en WOORDENLIJST 186 VERANTWOORDELIJKE PERSONEN 188 VOOR MEER INLICHTINGEN Voorlaatste omslag

4 2 GBL Jaarverslag 2013 Essentieel Overzicht van GBL GBL is de tweede grootste Europese genoteerde participatieholding qua grootte, met een aangepast netto-actief van 14,9 miljard euro en een beurskapitalisatie van 10,8 miljard euro eind GBL is een portefeuillemaatschappij die voorrang geeft aan waardecreatie op lange termijn en kan bogen op een stabiel en familiaal aandeelhouderschap. De portefeuille is samengesteld uit industrie- en dienstenbedrijven van wereldformaat, die leiders zijn op hun markt en waarvoor zij haar rol van professionele aandeelhouder vervult. Het voornaamste doel van GBL is waarde scheppen voor haar aandeelhouders. Ze legt zich toe op de ontwikkeling van een kwaliteitsvolle portefeuille die gericht is op een klein aantal ondernemingen die leider zijn in hun markt en waarin zij op lange termijn haar actieve rol van professionele aandeelhouder speelt. De portefeuille zal zich mettertijd ontwikkelen om tot een grotere sectorale en geografische spreiding te komen en het evenwicht tussen groei- en rendementsinvesteringen te optimaliseren. GBL investeert en desinvesteert naargelang de levensloop van de ondernemingen en de marktopportuniteiten om haar doelstellingen te verwezenlijken, namelijk waarde creëren en een solide financiële structuur in stand houden. GBL voert een dividendbeleid dat het midden wil houden tussen een aantrekkelijk rendement voor de aandeelhouder en een waardestijging van het aandeel. Voornaamste eigenschappen Evolutie van de koers van het aandeel over 10 jaar Tweede holding (qua grootte) in Europa Opgericht in 1902 en beursgenoteerd sinds 1956 Gecontroleerd door de families Frère (België) en Desmarais (Canada) Streven naar een resilient track record with above market averages Uitvoerend Management: Albert Frère, Ian Gallienne en Gérard Lamarche Gericht op leiders van wereldformaat in de industriële en dienstverleningssector Geleidelijke spreiding van de portefeuille qua sectoren, geografische zones, type van activa en aantal activa Beleid dat een in de tijd beperkte schuldenlast nastreeft Grote financiële liquiditeit Competitieve kostenstructuur Koersverloop van het aandeel over 10 jaar EUR per aandeel 250 Beurskoers GBL BEL 20 CAC Outperformance van GBL tegenover de indexen en meer bepaald vanaf de crisis van 2008 Evolutie van het aangepaste netto-actief (1) en koers van het aandeel over 10 jaar Jaren van betaling Aangepast netto-actief (EUR) Koers van het aandeel (EUR) 92,45 66, , , GBL heeft de laatste tien jaar een gestage groei van de dividenden behouden (gemiddeld + 6%) Het aandeel weerspiegelt op een disagio van 27,8% op het aangepaste netto-actief (1) Bertelsmann is gewaardeerd op grond van het deel van GBL in het geconsolideerde eigen vermogen van de onderneming tot midden 2006

5 GBL Jaarverslag 2013 Essentieel Strategische Deelnemingen Total is een geïntegreerde olie- en aardgasgroep van wereldformaat die ook actief is in de chemiesector Deel in de portefeuille van GBL Waarde in de portefeuille 24,8% Lafarge is een wereldmarktleider in bouwmaterialen: cement, aggregaten en beton Deel in de portefeuille van GBL Waarde in de portefeuille 21,3% 3.818M Deelneming van GBL in het kapitaal 3,6% Positie in de sector 5 top Deelneming van GBL in het kapitaal 21,0% Waarde in de portefeuille Positie in de sector 15,0% Positie in de sector Nr1 Nr2 Deel in de portefeuille van GBL Waarde in de portefeuille 10,7% Deelneming van GBL in het kapitaal 7,5% Positie in de sector Nr2 Suez Environnement is een wereldwijde speler die gespecialiseerd is in water- en afvalbeheer Waarde in de portefeuille Deel in de portefeuille van GBL 1,5% 7,2% Positie in de sector Nr2 5,6% Nr1 GDF SUEZ is een energiebedrijf van wereldformaat op het gebied van elektriciteit, gas en diensten Deel in de portefeuille van GBL Waarde in de portefeuille 6,1% 935M Deelneming van GBL in het kapitaal 2,4% Positie in de sector Nr1 Financiële Pijler De Financiële Pijler groepeert de alternatieve investeringen (private equity- en schuld fondsen, hedge fondsen of andere specifieke fondsen) van GBL Waarde in de portefeuille 228M Deelneming van GBL in het kapitaal Positie in de sector Umicore is een groep gespecialiseerd in materiaaltechnologie en recyclage van edele metalen 401M Deelneming van GBL in het kapitaal 56,2% Kweekvijver- of Incubatorinvesteringen 2,6% Deelneming van GBL in het kapitaal 1.647M Deel in de portefeuille van GBL 2.709M Pernod Ricard is co-wereldleider in wijnen en gedistilleerde dranken, met een toppositie op alle continenten 1.962M Deelneming van GBL in het kapitaal Waarde in de portefeuille 17,6% SGS is s werelds grootste onderneming op het vlak van inspectie, kwaliteitscontrole, testing en certificering 12,7% Deel in de portefeuille van GBL 3.285M Deel in de portefeuille van GBL Imerys is wereldleider in gespecialiseerde mineralen en heeft zowat 250 vestigingen in 50 landen Waarde in de portefeuille Deel in de portefeuille van GBL 402M 2,6% 3 Positie in de sector top 3

6 4 GBL Jaarverslag 2013 Essentieel Mededeling van de Voorzitter van de Raad van Bestuur Het wegvallen van Paul Desmarais heeft iedereen die hem kende en het voorrecht had om met hem samen te werken diep getroffen. De kandidatuur van Paul Desmarais III, zijn kleinzoon, om hem als Bestuurder op te volgen, zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de volgende Algemene Vergadering. Ondanks de nog altijd bijzonder onzekere macro-economische conjunctuur vervolgde GBL in 2013 haar strategie van professionele belegger op lange termijn, actief in de governance van haar deelnemingen. Om op bestendige wijze een rendement dat hoger is dan het marktgemiddelde te kunnen blijven bieden, is GBL uitgebreid gestart met het programma voor de herschikking en diversifiëring van haar portefeuille dat in 2012 werd aangekondigd. Vermogen om vastberaden vooruitgang te boeken in een moeilijk klimaat In 2013 zijn de economieën geleidelijk weer beginnen groeien, maar wel niet overal even sterk. De groeilanden bleven de motor van het wereldwijde herstel met een vooruitgang van 4,5%, die naargelang de regio echter lager kon uitvallen. Dankzij het soepele monetaire beleid van de FED is het BBP in de Verenigde Staten met 1,6% toegenomen. In de eurozone daarentegen blijven de resultaten ietwat achterop, in 2013 is het BBP namelijk met 0,4% gedaald, na de - 0,6% in In een context van lage inflatie en een sterke euro is het financiële klimaat minder gespannen geworden: de aandelenmarkten kunnen goede prestaties optekenen, de rentevoeten staan nog altijd op een historisch laag peil en de eerste verschijnselen van terugkeer van de buitenlandse kapitalen naar de Europese markten doen zich voor. Het is in dit kader dat we de verrichtingen van GBL moeten beoordelen, die de verwezenlijking van haar doelstelling van herschikking van de portefeuille en van diversificatie van haar posities van invloedrijke aandeelhouder op lange termijn heeft verder gezet, in overeenstemming met de strategische veranderingen die begin 2012 werden aangekondigd. Zo hebben we de voorbije twee jaar 6,7 miljard euro aan verrichtingen doorgevoerd in de vorm van overdrachten, uitgiften van obligaties of investeringen, goed voor 40% van het aangepaste netto-actief. Eerbetoon aan Paul Desmarais Op 8 oktober 2013 is Paul Desmarais van ons heengegaan, omringd door zijn familie. Hij laat hen en allen die hem hebben gekend diepbedroefd achter. Zijn werk was immens, zijn loopbaan buitengewoon, zijn succes heel bijzonder, en toch is hij altijd een eenvoudig man gebleven. Hij bleef gemakkelijk te benaderen, beschikbaar en was altijd bereid om te luisteren naar zijn gesprekspartner, die hij dadelijk op zijn gemak wist te stellen. Paul Desmarais had in zijn contacten niet de gewoonte om breedsprakig te zijn. En hoewel hij altijd beleefd bleef, hanteerde hij een directe spreekstijl en was hij rechtdoorzee: in alle omstandigheden ging hij recht op zijn doel af, het bewijs van een ongelooflijk pragmatisme en een uitzonderlijke scherpzinnigheid. Hij was menselijk, kende de mens en zijn zwakheden: als scherpzinnig psycholoog wist hij zich goed te omringen. In zaken had hij een neus voor partnerships. Op persoonlijk vlak was vriendschap geen hol begrip voor hem en zijn familie was heilig. Hij was in alle opzichten een edelmoedig man, vol humor, met een open blik op de wereld en zeer gecultiveerd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij een groot mecenas was. We kunnen hem nooit genoeg bedanken voor zijn onschatbare bijdrage tot de herschikking van de activiteiten van onze groep en de ontwikkeling ervan. Vorig jaar verwierf de groep een deelneming van 15% in SGS voor 2,0 miljard euro en een positie van meer dan 5% in het kapitaal van Umicore in het kader van onze investeringen van het Kwijkvijver - type. Daarnaast verkochten we een blok van 2,7% van GDF SUEZ en 0,3% van onze positie in Total voor 1,4 miljard euro. Bovendien konden we bijzonder aantrekkelijke financieringsvoorwaarden op middellange termijn in de wacht slepen via de uitgifte van 0,4 miljard euro in GBL-aandelen converteerbare obligaties en van 1,0 miljard in GDF SUEZ-effecten omwisselbare obligaties.

7 GBL Jaarverslag 2013 Essentieel 5 Sterke waardecreatie in 2013 en een bijzonder solide financiële positie In de loop van het voorbije boekjaar is het aangepaste nettoactief van GBL met 1,7 miljard euro, hetzij 12,6%, gestegen naar 14,9 miljard euro eind december en kwam op 92,5 euro per aandeel uit. Aan het einde van het jaar is onze beurskoers met 11% toegenomen tot 66,7 euro, terwijl het disagio van de holding van ongeveer 28% in overeenstemming met het historische gemiddelde bleef. Ons geconsolideerde nettoresultaat van 621 miljoen euro is sterk gestegen ten opzichte van 2012 (256 miljoen euro). Tegelijk komen onze cash earnings eind 2013 uit op 467 miljoen euro, dat is een lichte daling tegenover 2012 (489 miljoen euro). Dit weerspiegelt onze strategie om de portefeuille in evenwicht te brengen ten voordele van de groeiwaarden en dus tegen lager rendement. We handhaven ons dividendbeleid en stellen voor om het brutodividend per aandeel met 2,6% op te trekken tot 2,72 euro, wat goed is voor een yield van 4,1% op de beurskoers van eind 2013 Met een beperkte nettoschuldenlast in verhouding van de waarde van de portefeuille blijft onze financiële positie gezond en we zullen deze blijven behouden als we onze strategische flexibiliteit laten spelen. Toename van het dividend, een bewijs van het vertrouwen in onze strategie Zo heeft onze groep vorig jaar nog bewezen dat ze in staat is om op lange termijn waarde te scheppen voor haar aandeelhouders, via de voortdurende toename van de waarde van haar aangepaste netto-actief en haar beurskoers. GBL heeft haar sterke identiteit en haar voornaamste troeven die u bekend zijn altijd al weten te handhaven en we willen deze graag veiligstellen: een rol van actieve en vriendschappelijke belegger op lange termijn, die veel belang hecht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen; een stabiel controleaandeelhouderschap; de overeenkomst tussen de familiale aandeelhouders die in 1990 werd aangegaan, is verlengd tot in 2029; een sterk reactievermogen om marktopportuniteiten te grijpen en de governance van onze deelnemingen te ondersteunen, dankzij een ervaren managementteam en een efficiënt besluitvormingsproces; een stevige financiële basis en een lage schuldenlast die wij op lange termijn willen handhaven. Het positieve verloop van onze resultaten in 2013 en onze verdere waardecreatie bevestigen dat onze strategie loont en dat we in staat zijn de noodzakelijke portefeuillespreiding tot een goed einde te brengen om ons aldus aan te passen aan een almaar sneller veranderende omgeving. Rekening houdend met de resultaten van GBL dit jaar zal de Raad van Bestuur dus aan de Gewone Algemene Vergadering voorstellen om het dividend per aandeel met 2,6% te verhogen tot 2,72 euro per aandeel, dat is een rendement van 4,1% op de beurskoers eind Gérald Frère Voorzitter van de Raad van Bestuur

8 6 GBL Jaarverslag 2013 Essentieel Mededeling van de CEO en de Gedelegeerde Bestuurders Overeenkomstig het beleid dat in 2012 werd ingezet, ging GBL in 2013 door met de geleidelijke herschikking van haar portefeuille volgens een ongewijzigd strategisch doel: een rol van actieve belegger op lange termijn spelen in bedrijven met een leidende positie, die wereldwijd actief zijn en veel potentieel bieden om waarde te creëren. Voortzetting van onze strategie in 2013 Ondanks de economische crisis in Europa konden we dankzij de strategie van GBL onze aandeelhouders in 2013 een hoger rendement blijven bieden dan het marktgemiddelde. We doen dit door onze deelnemingen in aantal en diversiteit te laten toenemen, de portefeuille in evenwicht te brengen ten voordele van de groeiwaarden en een gezonde financiële positie aan te houden. Zoals aangekondigd, is GBL blijven evolueren naar een geheel dat coherent is samengesteld: voor het merendeel uit gediversifieerde Strategische Deelnemingen in beursgenoteerde ondernemingen waarin we een positie van referentieaandeelhouder bekleden; een beperkte selectie van investeringen in al dan niet beursgenoteerde minder omvangrijke vennootschappen die een Kweekvijver zijn om op termijn strategische activa te worden; invloedrijke deelnemingen in investerings- of privateequityfondsen die in de Financiële Pijler worden ondergebracht. Sinds 2012 is GBL begonnen met de herschikking van haar Strategische Deelnemingen. Zo gaf ze onder meer een converteerbare obligatie uit voor haar hele deelneming in Suez Environnement. In januari 2013 ging ze daarop door met de uitgifte van een in GDF SUEZ-effecten omwisselbare obligatie, gevolgd in mei door de overdracht van een blok voor de rest van onze deelneming. In juni 2013 verwierf GBL 15% in de groep SGS, s werelds grootste onderneming op het vlak van inspectie, controle, analyse en certificering. Dankzij zijn globale netwerk biedt SGS heel wat potentieel qua interne groei in een industrie die wordt gesteund door de opmars van de internationale handel, de striktere reglementering, de beveiliging van complexe bevoorradingsketens en een beter beheer van de natuurlijke hulpbronnen. Zijn zeer sterke marktpositie en de versnippering van de meeste andere actoren bieden het bedrijf bovendien mogelijkheden voor een regelmatige en aanzienlijke externe groei. Met drie Bestuurders in de Raad van Bestuur van SGS is GBL voortaan een van de referentieaandeelhouders aan de zijde van de groep von Finck. In september wist GBL voordeel te halen uit de zeer gunstige marktvoorwaarden door 428 miljoen euro in eigen effecten tegen 90,1 euro converteerbare obligaties, met een coupon van 0,375%. In november ten slotte bouwde GBL haar positie in Total binnen haar Strategische Deelnemingen af tot 3,6%, van het kapitaal van de oliemaatschappij met de overdracht van 8,2 miljoen aandelen hetzij 0,3% van het kapitaal. GBL wil tegelijkertijd haar investeringen van het Kwijkvijver - type ontwikkelen en overschreed in december de drempel van 5% in Umicore, een groep die gespecialiseerd is in duurzame technologieën toegepast op materialen en op de recyclage van zeldzame metalen. Daarnaast zette GBL de ontwikkeling van haar Financiële Pijler voort. Onze groep verbond zich ertoe om voor 150 miljoen euro deel te nemen in het nieuw schuldenfonds Kartesia dat zal beleggen in LBO-kredieten op de primaire en secundaire markt. Verder bleef ze het fonds Sagard steunen, door de verbintenis aan te gaan om voor 200 miljoen euro in te schrijven in Sagard III. Nauwe samenwerking met onze deelnemingen met het oog op solide prestaties Via onze inzet bij onze deelnemingen streven we naar een maximale waardecreatie door in hun Raden van Bestuur een actieve rol te spelen in de governance en strategische beslissingen, dit in nauwe samenwerking met de leidinggevende teams. Zo is de waardering van onze portefeuille met 12,6% toegenomen met stevige prestaties in elke vennootschap. Total vervolgde zijn investeringsprogramma gekoppeld aan de verkoop van activa en de herbestemming van kapitalen ten voordele van de divisie Ontginning. Dit ambitieuze plan zou zijn vruchten moeten afwerpen, met de verwachte versnelde inproductiestelling van nieuwe projecten waardoor meer cashflow zal kunnen worden voortgebracht, terwijl de gearing op 23% uitkomt. Die gunstige tendens is merkbaar in de beurskoers, die vorig jaar met 14% is gestegen, ook al wordt het boekjaar 2013 gekenmerkt door een daling van het aangepaste nettoresultaat met 12%. In februari 2014 stelde Total voor om zijn kwartaaldividend met 3,5% te verhogen. Lafarge zette zijn plan om te desinvesteren in niet-strategische geografische zones en activiteiten voort (gips in de VS, Honduras, aggregaten in Georgië enz.) en voerde zijn kostenreductieprogramma ter waarde van 450 miljoen euro door. Zo wil het weer een gezondere financiële structuur krijgen door haar nettoschuld met 1 miljard euro over de periode af te bouwen, ondanks een EBITDA die stabiel op miljoen euro is gebleven bij ongewijzigde perimeter en wisselkoers. De markt reageerde positief op die maatregelen en op de versterkte doelstellingen qua operationele efficiëntie, in overeenstemming met de betere marktstandaarden. De koers is op jaarbasis dan ook met 13% gestegen, ondanks het nog altijd moeilijke economische klimaat, onder meer in Europa. Het voorgestelde dividend blijft stabiel (1 euro per aandeel).

9 GBL Jaarverslag 2013 Essentieel 7 Imerys vertoont een lichte verbetering van zijn marges en van zijn courant nettoresultaat tot 306 miljoen euro met een solide vrije operationele cashflow. De beurskoers is in 2013 met 31% gestegen dankzij de anticipatie op gunstige vooruitzichten, onder meer onder impuls van het verwachte herstel van de industriële productie in Europa en de Verenigde Staten. In februari 2014, stelde Imerys voor om zijn jaarlijkse dividend met 3,2% te verhogen. Pernod Ricard meldde in 2012/2013 (boekjaar afgesloten op 30 juni) een omzetgroei van 4%, een bedrijfsmarge die oploopt tot 26% en een courant nettoresultaat dat 5% is gestegen, ondanks het moeilijkere klimaat, onder meer in de groeilanden. De groep heeft ook zijn schuldenlast verder afgebouwd. Het effect weerspiegelde de moeilijke context in Azië en is in 2013 met 5% gedaald. SGS, dat sinds juni 2013 in de portefeuille zit, bevestigde zijn positie als wereldleider met een gestage groei van 5%, een lichte stijging van zijn aangepaste operationele marge tot 16,9% en een sterke cashflowgeneratie. De koersstijging (+ 1% in 2013) had te lijden van de vertragende activiteit in Europa en in de mijnbouwdiensten. In 2013 deed SGS 12 nieuwe investeringen. Het management rekent op mooie groeiperspectieven op middellange termijn en stelde een dividend van 65 CHF voor, dat is een toename van 12%. Betere transparantie en continuïteit In het verlengde van de historische strategie van de groep, is onze portefeuille op gevoelige wijze geëvolueerd in de loop van dit boekjaar. Bij het doorvoeren van die verrichtingen zijn we volledig transparant gebleven tegenover onze aandeelhouders en de financiële markt. Zo hielden we in 2013 acht roadshows in Europa en Noord-Amerika, namen we deel aan talrijke financiële conferenties en verstevigden we onze contacten met de gespecialiseerde pers De kwaliteit van onze resultaten en de degelijkheid van onze teams zetten ons ertoe aan op de ingeslagen weg door te gaan om de waarde van de activa van onze aandeelhouders verder te laten groeien Ian Gallienne Gedelegeerd Bestuurder Baron Frère CEO en Gedelegeerd Bestuurder Gérard Lamarche Gedelegeerd Bestuurder

10 8 GBL Jaarverslag 2013 Essentieel Strategie GBL heeft zich vier strategische prioriteiten gesteld met als doel op lange termijn waarde te creëren voor haar aandeelhouders en tegelijk een aantrekkelijk dividendrendement te waarborgen. Strategische prioriteiten 1 Een gediversifieerde portefeuille aanhouden, met een evenwicht tussen groei en rendement De strategie van GBL bestaat erin een geheel van deelnemingen aan te houden die gespreid zijn over verschillende sectoren en geografische zones en waarin zij een actieve rol van aandeelhouder speelt om op lange termijn waarde te creëren. Haar deelnemingen moeten een leiderspositie hebben en wereldwijd actief zijn in sectoren en geografische zones die gunstig zijn voor de groei. Om een evenwicht te bewaren tussen groei en rendement investeert GBL in drie activatypes: (1) Strategische Deelnemingen hoofdzakelijk in beursgenoteerde ondernemingen die het leeuwendeel van de portefeuille uitmaken, (2) investeringen van het type Kweekvijver voor een beperkte selectie van minder grote activa, al dan niet beursgenoteerd, die het potentieel bezitten om op termijn Strategische Deelnemingen te worden en (3) de Financiële Pijler met investeringen in private-equity-, schuld- of specifieke themafondsen, waarvan GBL de referentie-aandeelhouder is en waarin ze een cruciale rol speelt in de governance. Strategische Deelnemingen Positie in de sector Dividendrendement Top 5 Nr 2 Nr 1 Nr 1 Nr 2 Nr 1 Nr 2 5,9% 2,0% 3,1% 3,0% 1,8% 9,2% 5,9% 2 Een continue en duurzame groei van haar intrinsieke waarde en dividenduitkering aanhouden GBL wil betere prestaties dan het marktgemiddelde blijven boeken voor de waardestijging van haar aandeel en tegelijkertijd haar dividend regelmatig doen groeien. In het verleden keerde de groep minder dividenden uit dan zij er van haar deelnemingen kreeg uitbetaald, waardoor een positief saldo ontstond (na financiële en structurele kosten). Het gevoerde beleid streeft naar een evenwicht tussen een aantrekkelijk dividendrendement en een groeipotentieel van de investeringsportefeuille op lange termijn. Evolutie van het dividend per aandeel 1,60 2,42 6,1%/jaar 3,0%/jaar 2,72 Bookjaar 2004 Betaald in

11 GBL Jaarverslag 2013 Essentieel 9 3 Een solide en soepele financiële structuur handhaven GBL streeft ernaar een gezonde financiële structuur te handhaven, met een positieve nettothesaurie en een stevige balans, waardoor ze snel, indien nodig, middelen kan vrijmaken en ze tijdelijk schulden kan dragen bij verschuivingen in haar portefeuille. Dit beleid biedt GBL de nodige flexibiliteit om snel investeringskansen te grijpen of om zo nodig kapitaal in haar deelnemingen te injecteren. Eind 2013 bedraagt de loan to value van GBL bijgevolg 5,9% en haar liquiditeit 2,9 miljard euro. Bovendien ziet GBL toe op het behoud van een lichte kostenstructuur in verhouding tot haar beurskapitalisatie. Loan to value van GBL per 31/12/13 (in miljoen EUR) Brutothesaurie Min: Brutoschuld (2.801) = Schuld zonder eigen aandelen (912) De loan to value van GBL vertegenwoordigt 5,9% van de waarde van de portefeuille 4 Een actieve en verantwoordlijke belegger zijn GBL is een participatieholding met een langetermijnvisie. Afgaande op haar ervaring is zij ervan overtuigd dat de groei van de waarde en het rendement van haar beleggingen tot stand komen door nauw samen te werken met het management in het kader van hun Raden van Bestuur. Zo investeert GBL in bedrijven waarin zij een voldoende grote positie en invloed heeft om haar rol van professionele aandeelhouder te spelen. Haar strategie is erop gericht tot de belangrijkste aandeelhouders te behoren, een vriendschappelijke aanpak op lange termijn te hanteren en een actieve rol te spelen in de bestuursorganen, onder meer op het vlak van de strategische ondernemingsbeslissingen. GBL houdt de impact van haar investeringen op milieu en maatschappij nauwlettend in de gaten en moedigt het gebruik van best practices voor duurzame ontwikkeling aan in al haar deelnemingen. 21 Aantal zetels in de Raden van Bestuur van de zeven belangrijkste investeringen Strategische Deelnemingen Plaats van GBL in de bezitsstructuur / bezitspercentage Aanwezigheid van GBL in de Raad van Bestuur Nr 2 / 3,6% 2 / 15 Nr 1 / 21,0% 3 / 15 Nr 1 / 56,2% 6 / 15 Nr 1 / 15,0% 3 / 9 Nr 2 / 7,5% 2 / 14 Aantal leden in de Comités Auditcomité 1 Strategisch Comité 1 Totaal 2 Auditcomité 1 Comité van Strategie, Ontwikkeling en Duurzame ontwikkeling 1 Remuneratiecomité 1 Comité van Deugdelijk Bestuur en Benoemingen 1 Totaal 4 Auditcomité 1 Strategisch Comité 5 Benoemings- en Remuneratiecomité 2 Totaal 8 Auditcomité 1 Benoemings- en Remuneratiecomité 1 Totaal 2 Auditcomité 1 Benoemings- en Remuneratiecomité 1 Totaal 2 Nr 3 / 2,4% 2 / censor Nr 2 / 7,2% 2 / 17 Audit- en Rekeningencomité 1 Strategisch Comité 1 Benoemings- en Remuneratiecomité 1 Totaal 3

12 10 GBL Jaarverslag 2013 Essentieel Model van waardecreatie Investeringsmodel van GBL Nettodividenden van deelnemingen Portefeuillerotatie Financiering Financiële/ interestopbrengsten en -kosten - Bedrijfsopbrengsten en -kosten = Cash earnings Belastingen Uitkerings- en investeringscapaciteit Duidelijke investeringscriteria GBL investeert in Europese ondernemingen van wereldformaat die actief zijn in sterk groeiende markten. De investeringen moeten aan de volgende hoofdcriteria voldoen: Strategische criteria Toonaangevend in hun activiteitssector Groep in Europa en internationaal actieterrein Management van een grote kwaliteit Intern en extern groeipotentieel Blootstelling aan de groeimarkten Eenvoudig en stevig bedrijfsmodel dat waarde creëert Financieel voldoende flexibel om strategische opportuniteiten te benutten Criteria voor deugdelijk bestuur Positie als voornaamste aandeelhouder (eerste of tweede) Actieve bijdrage tot waardecreatie, in nauwe samenwerking met het management Actieve rol in de bestuursorganen (Raad van Bestuur en Comités) Inspraak in de strategische besluitvorming, de benoeming en bezoldiging van het management en de afstemming van de financiële structuur op de toe komstige ontwikkeling van de deelnemingen Financiële criteria (op het niveau van GBL) Aangroei van het aangepaste netto-actief Toename van de cash earnings

13 GBL Jaarverslag 2013 Essentieel 11 Ondersteuning van het beleid van onze deelnemingen Actieve ondersteuning van het directieteam van Lafarge in de volgende domeinen: aanpassing van de kostenstructuur aan de terugloop van de volumes in bepaalde regio s en bevordering van innovatie om de groep verder te laten groeien in producten met een grote toegevoegde waarde; afbouw van de bankschulden en continue optimalisering van de kapitaalspreiding: verkopen van bepaalde regio s en van producten waarvan de verwachte waardecreatie niet-optimaal is, de heraanwending van de vrijgekomen kapitalen in markten in volle groei; ondersteuning van de vergoeding voor de aandeelhouders. Ondersteuning van het management bij Pernod Ricard: uitwerking in 2012 van de plannen voor de opvolging op directieniveau en beheer van de overgangsperiode; implementatie van de strategie om duurdere producten te ontwikkelen en optimalisatie van de merkenportefeuille met de bedoeling selectief te investeren in regio s die een groot groeipotentieel bieden; herziening van de balansstructuur. Laag niveau van functioneringskosten Kostenstructuur in verhouding tot de beurskapitalisatie op 31/12/2013 Structuur van gemiddelede kosten (buiten GBL): 0,9% 0,2% 0,2% GBL De laagste van de beursgenoteerde holdings 3,6% De hoogste van de beursgenoteerde holdings Bron: FactSet Beursgenoteerde holdings: 3i, Paris Orléans, Brederode, FFP, Wendel, Eurazeo, Sofina, Investor, Exor, Ackermans, Industrivärden Validatie van het nieuwe ontwikkelingsplan van Imerys: zoektocht naar nieuwe interne en externe groeihefbomen (innovatie, doelgerichte aanvullende overnames, enz.); overdracht van non-core-/op lange termijn niet-rendabele activiteiten; bevordering van innovatie en samenwerking tussen teams van de verschillende divisies. Ondersteuning van het directieteam van Total voor de volgende aspecten: implementatie van het ambitieuze en gedisciplineerde meerjarige investeringsplan in de ontginning; herstructurering en betere integratie van de activiteiten in de verwerking; maatregelen om de kosten aan te passen. Zorgen voor de overgang na afloop (juli 2013) van het aandeelhouderspact met Suez Environnement. 35 Aantal werknemers van GBL (1) Gemiddelde leeftijd: 44 (1) Voltijdse equivalenten

14 12 GBL Jaarverslag 2013 Essentieel Vooruitzichten Een kwaliteitsportefeuille die drie categorieën van activa omvat Overzicht van de verdere ontwikkeling van de portefeuille Strategische Deelnemingen Kweekvijverinvesteringen Financiële Pijler Investeringen hoofdzakelijk in genoteerde vennootschappen van, in het algemeen, meer dan 1 miljard euro, die het aangepast netto-actief grotendeels vormen Een beperkte selectie van minder grote deelnemingen, genoteerd of niet, die op termijn strategisch mogen worden Significante deelnemingen in private-equity fondsen, fondsen in obligaties of thematische fondsen Per 31/12/13 95,8% Per 31/12/13 1,6% Per 31/12/13 2,6% Doelstelling voor de lange termijn 75% - 80% 12,0 Md Doelstelling voor de lange termijn 10% - 15% 1,5 tot 2,0 Md Doelstelling voor de lange termijn 10% 1,0 tot 1,5 Md De cijfers vertegenwoordigen de beoogde allocaties tegen portefeuillewaarde

15 GBL Jaarverslag 2013 Essentieel 13

16 14 GBL Jaarverslag 2013 Essentieel Markante feiten In het kader van haar strategische prioriteiten verrichtte GBL, sinds begin 2012, verrichtingen in de vorm van aankopen, verkopen of obligatie-uitgiftes voor zowat 6,7 miljard euro, wat 45% van haar aangepaste netto-actief vertegenwoordigt ,4 Md 0,5 Md 0,4 Md 1,0 Md 13/03/2012 Arkema Verkoop van 10% van het kapitaal 14/03/2012 Pernod Ricard Verkoop van 2,3% van het kapitaal 07/09/2012 Suez Environnement In Suez Environnementaandelen omruilbare obligaties voor 401 miljoen euro 24/01/2013 GDF SUEZ In GDF SUEZeffecten omruilbare obligaties voor 1,0 miljard euro

17 GBL Jaarverslag 2013 Essentieel 15 Aankopen 2,5Md 03/06/2013 SGS Aankoop van 15% van het kapitaal Sinds juli 2013 Umicore Aankoop van 5,6% van het kapitaal 08/10/2013 Kartesia / Sagard Verdere ontwikkeling van de Financiële Pijler 1,0 Md 2,0 Md 0,2 Md 0,5 Md 0,3 Md 0,4 Md 13/05/2013 GDF SUEZ 27/09/2013 GBL 07/11/2013 Total Verkoop van 2,7% van het kapitaal Uitgifte van in GBL-aandelen converteerbare obligaties op vijf jaar voor 428 miljoen euro Verkoop van 0,3% van het kapitaal Financiering en verkopen 4,2Md Voor gedetailleerde informatie met betrekking tot deze verrichtingen, zie pagina 135.

18 16 GBL Jaarverslag 2013 Essentieel Kerncijfers Eind 2013 bedroeg het aangespaste netto-actief van GBL 14,9 miljard euro, dat is 1,7 miljard meer dan in 2012 (+ 12,6%). Het geconsolideerde resultaat Trésorerienet 2013 (912) is 2,1 keer zo hoog geworden. Tegelijkertijd 10 ans ondersteunen de cash earnings 2012 (27) 2011 (1.008) van 467 miljoen euro een stijgende Trésorerienet dividenduitkering van 2,6%. ANA 10 ans 2013 (912) ans 2012 De financiële situatie blijft bijzonder gezond met (27) eenverhouding 176 van 5,9% 2011 (1.008) van de nettoschuld ten opzichte van de portefeuille Aangepaste netto-actief over 10 jaar In miljoen EUR Resultant net 10 ans Resultant net 10 ans (1) (1) (688) (688) (372) Bijdrage 2005 van (372) de deelnemingen tot het 2004 aangepaste netto-actief 388 Op 31/12/ A 10 ans A 10 ans A 10 ans earnings 10 ans earnings 10 ans earnings 10 ans ultant net 10 ans ultant net 10 ans ultant net 10 ans orerienet 10 ans orerienet 10 ans orerienet 10 ans Contribution potefeuile Cash earnings Contribution ans potefeuile Cash earnings In 2013miljoen EUR Contribution dividende Resultant Contribution net dividende 10 ans Nettoresultaat, deel van de groep (1) In miljoen EUR (1) Trésorerienet ans 2008 (688) (1) (688) (688) (912) (1) 2012 De ter vergelijking vermelde (27) cijfers werden aangepast aan de toepassing van de herziene IAS 19-norm over de personeelsbeloningen 2011 (1.008) (912) (27) Contribution (1.008) (912) potefeuile (27) (1.008) (372) (372) (372) Financiële Pijler 2,6% Kweekvijver 1,6% Financiële Suez Pijler 2,6% 2013 Environnement 2,6% Kweekvijver ,6% 2011 Suez GDF SUEZ 6,1% 2010 Environnement Pernod Ricard 2,6% 10,7% 2009 GDF 2008 SGS SUEZ 12,7% 6,1% 2007 Pernod Ricard 10,7% 2006 SGS ,7% 2004 Suez Andere Environnement 1,3% 4,6% ,8% Total 21,5% Lafarge ,5% Lafarge 17,6% Imerys Bijdrage van de deelnemingen tot de totale dividenden Andere 1,3% In ,8% Total 17,6% Imerys 38,7% Total 2013 Suez Pernod Ricard 6,5% ,7% Total 2012 Environnement 4,6% 256 (1) 2011 Lafarge 12,1% 71 Pernod 2010 Ricard 6,5% Imerys 13,3% Lafarge 12,1% 2008 (688) 23,5% GDF SUEZ 2007 Imerys 13,3% ,5% GDF SUEZ Evolutie van de nettothesaurie/nettoschulden In miljoen EUR 2013 (912) 2012 (27) 2011 (1.008) (372) Financiële Pijler 2,6% Kweekvijver 1,6% Suez Environnement 2,6% GDF SUEZ 6,1% Pernod Ricard 10,7% SGS 12,7% ,8% Total 21,5% Lafarge 17,6% Imerys

19 GBL Jaarverslag 2013 Essentieel 17 In miljoen EUR (1) 2011 (1) 2010 (1) 2009 Aangepast netto-actief , , , , ,2 Portefeuille , , , , ,8 Cash/nettoshuld/trading/eigen aandelen (911,7) (26,6) (1.007,9) 128,8 176,5 Eigen aandelen 415,5 365,9 313,7 380,2 391,9 Verschil van jaar tot jaar (in %) + 12,6 + 14,6-19,3-6,0 +18,9 In EUR Aangepast netto-actief per aandeel 92,45 82,10 71,65 88,77 94,40 Beurskoers 66,73 60,14 51,51 62,93 66,05 Disagio (in %) 27,8 26,7 28,1 29,1 30,0 In miljoen EUR Geconsolideerd resultaat Cash earnings 467,0 489,3 522,3 565,0 603,5 Mark to market en andere non cash (167,4) (25,7) 17,6 (20,0) 4,7 Operationele ondernemingen (geassocieerde of geconsolideerde) en private equity 256,0 189,0 281,8 260,2 135,5 Eliminaties, meerwaarden, waardeverminderingen en terugnemingen 65,0 (397,0) (750,6) (164,4) 314,0 Geconsolideerd resultaat, deel van de groep 620,6 255,6 71,1 640, ,7 Geconsolideerd resultaat van de periode 724,7 375,5 161,7 638, ,7 Totale uitkering 438,9 427,6 419,5 409,9 390,5 Geconsolideerde balans Activa Niet-courante activa , , , , ,7 Courante activa 3.226, , ,2 818,7 632,2 Passiva Eigen vermogen , , , , ,8 Niet-courante passiva 4.266, , ,6 685,0 428,4 Courante passiva 1.000, , ,2 106,7 69,7 Aantal aandelen op het einde van het jaar (2) Gewoon Verwaterd Pay-out (in %) Dividend/cash earnings 94,0 87,4 80,3 72,5 64,7 Dividend/geconsolideerd resultaat 60,6 113,9 259,4 64,2 36,9 Geconsolideerd resultaat per aandeel 4,00 1,65 0,46 4,13 6,80 Geconsolideerde cash earnings per aandeel 2,89 3,03 3,24 3,50 3,74 (1) De ter vergelijking meegedeelde cijfers werden aangepast om rekening te houden met de herziene IFRS 19 over de personeelsbeloningen en met de foutcorrectie van Imerys (2) De berekening van het aantal aandelen (gewoon en verwaterd) wordt gedetailleerd op pagina 123

20 18 GBL Jaarverslag 2013 Essentieel Economische analyse van het geconsolideerd resultaat In miljoen EUR Deel van de groep Cash earnings Mark to market en andere non cash Operationele ondernemingen (geassocieerde of geconsolideerde) en Financiële Pijler Eliminaties, meerwaarden, waardeverminderingen en terugnemingen Geconsolideerd Geconsolideerd Nettoresultaat van de geassocieerde en operationele geconsolideerde ondernemingen ,6-267,6 217,7 Nettodividenden van deelnemingen 499,0 (4,1) - (126,9) 368,0 436,4 Opbrengsten en kosten van interesten (31,1) (13,1) (2,1) - (46,3) (30,3) Andere financiële opbrengsten en kosten 23,4 (146,6) - - (123,2) (16,3) Andere bedrijfsopbrengsten en -kosten (24,3) (3,6) (9,8) - (37,7) (28,2) Resultaten op overdrachten, waardeverminderingen en terugnemingen van niet-courante activa - - 0,3 191,9 192,2 (323,9) Belastingen ,2 Geconsolideerd resultaat IFRS (2013) 467,0 (167,4) 256,0 65,0 620,6 Geconsolideerd resultaat IFRS (2012) 489,3 (25,7) 189,0 (397,0) 255,6 Het geconsolideerde nettoresultaat, deel van de groep bedraagt 621 miljoen euro op 31 december 2013, tegenover 256 miljoen euro (1) op 31 december Het resultaat van het boekjaar 2013 omvat 260 miljoen netto meerwaarden, in hoofdzaak verwezenlijkt op de overdracht van ongeveer 2,7% van het in GDF SUEZ aangehouden kapitaal (78 miljoen euro) en op de overdracht van ongeveer 0,3% van het kapitaal van Total (174 miljoen euro). Het omvat ook - 69 miljoen euro aanvullende waardeverminderingen, geboekt in toepassing van de IFRS, in hoofdzaak op GDF SUEZ en zonder effect op de cash earnings. In 2012 werd het nettoresultaat beïnvloed door de resultaten op overdrachten ter waarde van 472 miljoen euro en een waardevermindering op de effecten van GDF SUEZ en Iberdrola voor miljoen euro. Zonder resultaten op overdrachten, waardeverminderingen en terugnemingen van niet-courante activa bedraagt het (aangepaste) nettoresultaat 428 miljoen euro, tegenover 580 miljoen euro over dezelfde periode in De evolutie van het (aangepaste) nettoresultaat is voornamelijk het gevolg van de waardering tegen marktwaarde van de afgeleide component van de in aandelen (Suez Environnement, GDF SUEZ en GBL) omruilbare/converteerbare obligaties voor miljoen euro en in mindere mate van de daling van de dividendbijdragen van GDF SUEZ en Total vanaf het derde en vierde kwartaal 2013 als gevolg van de verkopen die GBL in de loop van het jaar verrichtte (impact van - 67 miljoen euro). (1) De ter vergelijking vermelde cijfers werden aangepast aan de toepassing van de herziene IAS 19-norm over de personeelsbeloningen. Dat heeft een negatieve impact van - 20 miljoen euro op het nettoresultaat van 2012 (in de economische voorstelling hoofdzakelijk geboekt in het nettoresultaat van de geassocieerde en geconsolideerde operationele ondernemingen)

KEEPING OUR COMMITMENTS IN MIND. Jaarlijks Financieel Verslag 2012

KEEPING OUR COMMITMENTS IN MIND. Jaarlijks Financieel Verslag 2012 KEEPING OUR COMMITMENTS IN MIND Jaarlijks Financieel Verslag 2012 2 INHOUDSTAFEL Profiel 3 Risicofactoren 4 Beheersverslag 13 Brief aan de aandeelhouders 14 Kerncijfers 16 Historiek van onze onderneming

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 2 Beheersverslag 92 Geconsolideerde jaarrekening 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen

Jaarverslag 2012. 2 Beheersverslag 92 Geconsolideerde jaarrekening 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen Jaarverslag 2012 2 92 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen 4 Profiel van de Groep 8 Woord van de voorzitters 10 Voornaamste gebeurtenissen 14 Verklaring inzake corporate governance 51 Informatie

Nadere informatie

Rekeningen en Verslagen Inhoud

Rekeningen en Verslagen Inhoud 2005 Rekeningen en Verslagen Inhoud Beheersverslag Activiteit en resultaten................................................ 1 Profiel en activiteit 2 Resultaten 3 Inkoop van eigen aandelen Corporate governance.................................................

Nadere informatie

Fortis Bank nv. Jaarverslag 2010

Fortis Bank nv. Jaarverslag 2010 Fortis Bank nv Jaarverslag 2010 Inleiding Het Jaarverslag 2010 van Fortis Bank omvat zowel de Geconsolideerde als de Niet-geconsolideerde Jaarrekeningen, voorafgegaan door het verslag van de Raad van

Nadere informatie

Investeren in een gediversifieerde en duurzame vastgoedportefeuille

Investeren in een gediversifieerde en duurzame vastgoedportefeuille JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 204 JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 204 Investeren in een gediversifieerde en duurzame vastgoedportefeuille Risicofactoren 2 Brief aan de aandeelhouders 8 Beheersverslag 0 Kerncijfers

Nadere informatie

short term has no future JAARVERSLAG 2007

short term has no future JAARVERSLAG 2007 short term has no future JAARVERSLAG 2007 2 // Dexia / Jaarverslag 2007 JAARVERSLAG 2007 INHOUD BEHEERSVERSLAG 2 GECONSOLIDEERDE 118 JAARRREKENING 236 AANVULLENDE INLICHTINGEN 265 Dexia / Jaarverslag 2007

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. 2 Beheersverslag 72 Geconsolideerde jaarrekening 178 Jaarrekening 204 Aanvullende inlichtingen

Jaarverslag 2014. 2 Beheersverslag 72 Geconsolideerde jaarrekening 178 Jaarrekening 204 Aanvullende inlichtingen Jaarverslag 2014 2 72 178 Jaarrekening 204 Aanvullende inlichtingen 4 Woord van de voorzitters 6 Profiel van de Groep 9 Voornaamste gebeurtenissen 14 Financiële resultaten 18 Risicobeheer 36 Informatie

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE NV TROONSTRAAT 130 1050 ELSENE 0412.101.728

TESSENDERLO CHEMIE NV TROONSTRAAT 130 1050 ELSENE 0412.101.728 TESSENDERLO CHEMIE NV TROONSTRAAT 130 1050 ELSENE 0412.101.728 ENKELVOUDIG JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET BETREKKING TOT HET BOEKJAAR 2011 (artikel 96 van het W. Venn.) Geachte aandeelhouders,

Nadere informatie

Jaarlijks financieel verslag

Jaarlijks financieel verslag 212 Jaarlijks financieel verslag 12 Inhoudstafel 1 Risicofactoren 3 2 Woord van de voorzitter aan de aandeelhouders 15 3 Strategie 19 4 Beheerverslag 27 1. Geconsolideerde kerncijfers 28 2. Toelichting

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven ING Groep Jaarverslag 2012 Verandering vormgeven > Continue focus op klantgerichtheid en duurzaamheid > Onderliggende nettowinst over 2012 EUR 2.603 miljoen, in een uitdagend klimaat > Kapitaal-, financierings-

Nadere informatie

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV Fortis Bank - Jaarrekening 2008 Jaarverslag 2008 Fortis Bank SA/NV Fortis Bank Jaarverslag 2008 Fortis Bank Jaarverslag 2008 Inleiding 2008 was een uitermate uitdagend jaar voor Fortis Bank. De bank zag

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Brief aan de aandeelhouders. 3 Kerncijfers

Inhoudsopgave. 2 Brief aan de aandeelhouders. 3 Kerncijfers JAARVERSLAG 2012 2/150 Inhoudsopgave 1 Risicofactoren 1.1 Marktrisico s 1.2 Risico s verbonden aan de vastgoedportefeuille van Montea 1.3 Financiële risico s 1.4 Reglementaire risico s 2 Brief aan de aandeelhouders

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 JAARVERSLAG 2007 inhoudstafel VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 BEDRIJFSINFORMATIE 13 1. Algemene informatie over Real 15 1. Geschiedenis

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING Leef vol vertrouwen INHOUD Leef vol vertrouwen 1 Kerncijfers van de AXA Groep in de wereld 1 De AXA-Visie 2 Boodschap van Jean-Pierre

Nadere informatie

Jaarrekening Fortis Bank 2006

Jaarrekening Fortis Bank 2006 Jaarrekening Fortis Bank N.V. 2006 1 Jaarrekening Fortis Bank 2006 Fortis Bank Geconsolideerde Jaarrekening Verslag van de Raad van Bestuur van Fortis Bank Jaarrekening Fortis Bank 2 Jaarrekening Fortis

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140.

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140 Prospectus Met betrekking tot HET OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING

Nadere informatie

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers-

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- 2011 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag

Nadere informatie

Interbrew Jaarverslag 2000. Financieel verslag

Interbrew Jaarverslag 2000. Financieel verslag Financieel verslag Inhoud Managementbespreking en Analyse van de Financiële Toestand en van de Bedrijfsresultaten Belangrijke transacties van 1998 tot en met 2000 55 Impact van vreemde munten 56 Belangrijke

Nadere informatie

Analyses. Monthly INHOUD EDITORIAAL. n 24 l DECEMBER 2013. 01 Editoriaal. 02 2014 De OESO is matig optimistisch. 03 GBL Een welgekomen nieuwe look

Analyses. Monthly INHOUD EDITORIAAL. n 24 l DECEMBER 2013. 01 Editoriaal. 02 2014 De OESO is matig optimistisch. 03 GBL Een welgekomen nieuwe look Analyses n 24 l DECEMBER 2013 Monthly INHOUD 01 Editoriaal 02 2014 De OESO is matig optimistisch 03 GBL Een welgekomen nieuwe look 04 Belasting op ICB's zonder Europese paspoort De laatste ontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 www.pcb.be

Jaarverslag 2013 www.pcb.be Jaarverslag 2013 www.pcb.be PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel Btw BE 0403.085.181 Inhoud 2 4 Kerncijfers 5 6 7 8 1. Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organigram van de PCB-groep per

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics ING Groep Jaarverslag 2009 Back to Basics 1.1 Ons profiel In dit verslag 1.1 Ons profiel Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Het aandeel ING 8 1.2 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Real Software NV. Dolmen Computers Applications NV

Real Software NV. Dolmen Computers Applications NV Real Software NV ( Real ) Vrijwillig en voorwaardelijk gemengd openbaar overnamebod op alle Aandelen en Warrants van Dolmen Computers Applications NV ( Dolmen ) eventueel gevolgd door een uitkoopbod Real

Nadere informatie

Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14

Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14 Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14 2 Ethias nv Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Ethias nv 3 Ethias nv Rue des Croisiers 24-4000 LUIK www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

VERANDERING VOOR DE TOEKOMST

VERANDERING VOOR DE TOEKOMST VERANDERING VOOR DE TOEKOMST Jaarverslag 2013 Nyrstar is een geïntegreerde onderneming voor mijnbouw Onze activiteiten staan in het teken van de uitdagingen van de toekomst. ROLAND JUNCK, CEO en metalen,

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH JAARVERSLAG 31.12.11 METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH PENSIOENSPAARFONDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag. Inschrijvingen

Nadere informatie

VALUE8 N.V. JAARVERSLAG CREATE AND VALUATE

VALUE8 N.V. JAARVERSLAG CREATE AND VALUATE VALUE VALUE8 N.V. JAARVERSLAG 2011 CREATE AND VALUATE VALUE VALUE8 NV JAARVERSLAG 2011 VALUE8 nv Girl with red pole (1932) 2 JAARVERSLAG 2011 Inhoud Voorwoord 5 1 Directieverslag 7 2 Verslag van de Raad

Nadere informatie

ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014

ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014 ONZE KOERS HOUDEN Financieel Verslag 2014 FINANCIEEL VERSLAG 1 2 - bpost JAARVERSLAG 2014 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2014 INHOUD Overzicht kerncijfers 3 Blikvangers 4 Belangrijkste gebeurtenissen in

Nadere informatie

Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van EUR 3,45 per Nieuw Aandeel Aanbod van 1 Aandeel voor 3 Rechten

Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van EUR 3,45 per Nieuw Aandeel Aanbod van 1 Aandeel voor 3 Rechten (Naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel op het adres Septestraat 27, 2640 Mortsel, België) Aanbod van 42.962.760 Nieuwe Aandelen met VVPR-Strips tegen een uitgifteprijs van

Nadere informatie

ING Groep. Jaarverslag. Slagvaardige bedrijfsvoering in een turbulente tijd

ING Groep. Jaarverslag. Slagvaardige bedrijfsvoering in een turbulente tijd ING Groep Jaarverslag 2008 Slagvaardige bedrijfsvoering in een turbulente tijd In dit verslag 1.1 Ons profiel Samenstelling van de Raden 2 Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Brief aan onze stakeholders 6

Nadere informatie