Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004"

Transcriptie

1 Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004

2 Kerngegevens Netto-omzet EUR 642,1 miljoen Nettoresultaat EUR 88,6 miljoen Nettoresultaat per gewoon aandeel EUR 1,37 Medewerkers Tankterminals 72

3 Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004 Dit jaarverslag bestaat uit het verslag van de Raad van Bestuur, de jaarrekening en overige gegevens en is ook verkrijgbaar in het Engels. In geval van tekstuele afwijkingen tussen de Engelse en de Nederlandse versie prevaleert laatstgenoemde. This annual report, containing the report of the Executive Board, the financial statements and other information, is also available in English. In the event of textual inconsistencies between the English and the Dutch versions the latter shall prevail. Exemplaren van de Nederlandstalige en de in het Engels vertaalde versie van dit jaarverslag kunt u aanvragen bij Koninklijke Vopak N.V., afdeling Corporate Communication & Investor Relations: Telefoon: Telefax : Het jaarverslag is ook te vinden op de internetsite van Vopak: The annual report is also available on the internet: Koninklijke Vopak N.V. Westerlaan 10, 3016 CK Rotterdam Postbus 863, 3000 AW Rotterdam Telefoon: Telefax : Internet : Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer

4 Inhoud 3 Profiel 4 Kernpunten van beleid 6 Kerncijfers 7 Bericht van de Raad van Commissarissen 10 Bericht van de Voorzitter van de Raad van Bestuur aan de klanten, medewerkers, aandeelhouders en partners 12 Verslag van de Raad van Bestuur 12 Financiële gang van zaken 18 Kwaliteit van de organisatie 23 Gang van zaken per divisie 24 Chemie Europa, Midden-Oosten & Afrika (Chemie EMEA) 26 Olie Europa, Midden-Oosten & Afrika (Olie EMEA) 28 Azië 30 Noord-Amerika 32 Latijns-Amerika 34 De wereld van Vopak 36 Risico s en risicobeheersing 39 Bestuursrapportage 40 Informatie voor aandeelhouders 41 Corporate Governance 45 Jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 47 Geconsolideerde balans per 31 december voor voorgestelde winstbestemming 48 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 49 Grondslagen 54 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 58 Toelichting op de geconsolideerde balans 70 Vennootschappelijke jaarrekening 70 Vennootschappelijke winst- en verliesrekening 70 Vennootschappelijke balans per 31 december voor voorgestelde winstbestemming 71 Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening 77 Toepassing van de International Financial Reporting Standards (IFRS) 77 Voorwoord in verband met de overgang naar IFRS 77 Toepassing optionele uitzonderingen IFRS 1 78 Gevolgen toepassing IFRS op het geconsolideerd eigen vermogen per 1 januari 2004 (stelselwijziging) 78 Belangrijkste grondslagen voorzover afwijkend van NL GAAP 80 Gecomprimeerde (voorlopige) geconsolideerde winst- en verliesrekening 82 Gecomprimeerde (voorlopige) geconsolideerde balans per 31 december voor voorgestelde winstbestemming 83 Gecomprimeerd (voorlopig) kasstroomoverzicht Gevolgen toepassing standaarden IAS 32 en IAS 39 (financiële instrumenten) op de openingsbalans per 1 januari Overige gegevens 84 Gebeurtenissen na balansdatum met belangrijke financiële gevolgen 84 Accountantsverklaring 84 Statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst 85 Voorstel tot bestemming van het resultaat 85 Stichting Vopak 86 Stichting Administratiekantoor Financieringspreferente Aandelen Vopak ( de Stichting ) 86 Personalia Raad van Bestuur 87 Personalia Raad van Commissarissen 88 Lijst met belangrijkste leidinggevenden 89 Lijst van de belangrijkste groepsmaatschappijen en deelnemingen 90 Vijf jaar Vopak 91 Woordenlijst 2

5 Profiel Professionals in liquid bulk logistics Koninklijke Vopak N.V. is een wereldwijd opererende onafhankelijke tankterminal operator, gespecialiseerd in de opslag en overslag van vloeibare en gasvormige chemieproducten en olieproducten. Desgewenst levert Vopak logistieke diensten voor klanten van de terminal. Vopak exploiteert 72 terminals met een opslagcapaciteit van ruim 20 miljoen cbm in 29 landen. Deze liggen op strategische plaatsen ten opzichte van de gebruikers en de belangrijkste vaarroutes. Klanten zijn overwegend ondernemingen uit de chemische en olie-industrie voor wie Vopak een grote verscheidenheid aan producten opslaat die zijn weg naar een groot aantal industrieën vindt. Vopak is naar marktregio s georganiseerd. De grote terminals in Rotterdam/Antwerpen, Houston en Singapore vormen de belangrijkste draaischijven (hubs) in de wereldwijde logistiek van chemieproducten en olieproducten. Op deze hublocaties biedt Vopak alle verschillende functies van een terminal aan zoals de op- en overslag van producten bestemd voor de export naar andere landen of regio s of de import en distributie van producten voor de lokale markt. De overige locaties zijn veelal gespecialiseerd in één van deze functies. Daarnaast heeft Vopak op diverse plaatsen zogenoemde industrial terminals. Dit zijn terminals die geïntegreerd zijn in een groot chemisch complex of een raffinaderij. Deze ondersteunen de lokale logistiek en import en export waarbij de producenten de terminalfunctie uitbesteden aan Vopak op basis van langetermijnovereenkomsten. De kracht van Vopak ligt in een combinatie van factoren: Een wereldwijd netwerk van tankterminals Een gestructureerd beleid op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu Ervaren en goed opgeleide medewerkers Een herkenbare kwaliteit gebaseerd op de hoogste industrienormen Een effectieve ICT-infrastructuur ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen, effectieve communicatie met klanten en interne informatie-uitwisseling Een sterk trackrecord op het gebied van bouw en ontwikkeling van terminals en strategische samenwerking met derden De strategie van Vopak is gericht op het versterken van de wereldmarktleiderspositie door onder meer het verder uitbouwen en optimaliseren van het netwerk van de tankterminals en het aanbieden van samenhangende klantspecifieke logistieke oplossingen. Koninklijke Vopak N.V. JAARVERSLAG

6 Beleid Kernpunten van beleid Uitgangspunten Hoogwaardige professionele dienstverlening Veiligheid, gezondheid en milieu als kritische succesfactoren Focus op tankterminals en daarmee samenhangende logistieke diensten voor klanten van de terminal Slagvaardige organisatie met aantrekkelijke carrièremogelijkheden Langdurige relaties met klanten Strategische allianties met andere professionele dienstverleners Evenwichtige balans tussen de belangen van de verschillende stakeholders Duurzaam ondernemen in de betekenis van respectvol omgaan met mens, milieu en samenleving Financiële doelstellingen Rendement op gemiddeld geïnvesteerd vermogen (ROCE) van 16% Nettofinancieringspositie : EBITDA maximaal 2,5 : 1,0 na 2004 maximaal 3 : 1 4 Koninklijke Vopak N.V. JAARVERSLAG 2004

7 Tankterminal-Plus Strategie Uitbouwen en optimaliseren terminalnetwerk Uitbreiden en optimaliseren van bestaande terminals Selectieve overnames Focus op industrial terminals Aanbieden geïntegreerde logistieke concepten Verbeteren financiële ratio s Terugbrengen schuldenlast van EUR 820 miljoen naar maximaal EUR 700 miljoen Dividend 25 tot 40% van het nettoresultaat Verlagen kostenniveau Desinvesteren van laagrenderende niet-kernactiviteiten 2002 Uitbreiding capaciteit terminal Fujairah met cbm Uitbreiding capaciteit terminal Sebarok, Singapore, met cbm Start productspecialisatie terminal Botlek en terminal Europoort Start bouw industrial terminal Sjanghai Alliantie met Bröstrom voor zeetankvaart Start Interstream Barging voor binnenvaart van olieproducten 2002 Netto rentedragende schuld EUR 782,7 miljoen Verkoop Clarkson Verkoop COSM Verkoop belang in Bröstrom Dividend: 28,7% van het nettoresultaat voor houders van gewone aandelen Investeringen 2002 lager dan de afschrijvingen 2003 Uitbreiding capaciteit in Thailand met cbm in Overname belang van Shell in terminal in Tianjin, China Uitbreiding capaciteit overgenomen terminal in Tianjin, China, met ethyleentank Ombouw terminal Europoort voor uitbreiding capaciteit voor stookolie Start aanleg nieuwe steiger voor binnenvaartschepen in Rotterdam Europoort Bouw RVS-tanks in Vlaardingen cbm Overname van terminals HCI/Brenntag in Venezuela, Colombia en belang in terminal in Ecuador Overname terminal Dow Chemical in Long Beach, Californië, VS Alliantie met Stolt Nielsen in Azië 2003 Netto rentedragende schuld EUR 608,5 miljoen Verkoop Chemgas Verkoop participatie Van Ommeren Clipper Shipholdings Verkoop participatie Dockwise Transport, Dutch P&I en Dutch Shipping Defence Keuzedividend: 30% van het nettoresultaat voor houders van gewone aandelen Afronding rationalisatie hoofdkantoor 2004 Overname terminal en extra capaciteit in Tallinn, Estland, van cbm plus bouwrechten voor uitbreiding met cbm Uitbreiding chemiecapaciteit Santos, Brazilië, met cbm Afronding ombouw terminal Europoort voor uitbreiding capaciteit voor stookolie Ingebruikname nieuwe steiger voor binnenvaartschepen terminal Europoort Uitbreiding chemiecapaciteit Antwerpen, België met cbm Overname terminal Malmö, Zweden Deel eerste fase bouw industrial terminal Sjanghai cbm in gebruik genomen Start bouw terminal Darwin, Australië Start bouw terminal Banyan, Singapore Joint-venture Cosco in China voor landgeoriënteerde chemische logistiek 2004 Netto rentedragende schuld EUR 500,7 miljoen Verkoop Vopak Chemical Tankers Verkoop Zwitserse scheepvaartactiviteiten in de minerale olie Verkoop loodsen voor de opslag van verpakte chemicaliën in Rotterdam en Antwerpen Keuzedividend: voorstel 36% van het nettoresultaat voor houders van gewone aandelen Herstructurering cumulatief financieringspreferente aandelen Vervroegde aflossing specifiek deel langlopende schuld Koninklijke Vopak N.V. JAARVERSLAG

8 Kerncijfers in miljoenen EUR Resultaten Netto-omzet 642,1 749,6 EBITDA inclusief resultaat deelnemingen 235,3 307,2 EBIT 146,9 192,2 Nettoresultaat 88,6 104,5 Nettoresultaat voor gewone aandeelhouders 81,7 97,6 Kasstroom uit operationele activiteiten 141,6 203,4 Investeringen Netto-investeringen in materiële en financiële vaste activa en groepsmaatschappijen - 14,1 46,9 Gemiddeld bruto geïnvesteerd vermogen 2.048, ,6 Gemiddeld geïnvesteerd vermogen 1.112, ,0 Voorstel winstverdeling Dividend: Cumulatief financieringspreferente aandelen 6,9 6,9 Gewone aandelen * 30,5 30,0 Vermogen en financiering Eigen vermogen 545,0 521,2 Langlopende schulden 581,4 695,5 Netto rentedragende schuld 500,7 608,5 Verhoudingscijfers ROCE 13,2% 14,4% Vlottende activa : kortlopende schulden 1,3 1,4 Nettofinancieringspositie : EBITDA 2,17 2,42 Interestdekkingsgetal (EBITDA : netto-interest) 5,0 5,6 Kerncijfers per aandeel Winst per aandeel 1,37 1,67 Verwaterde winst per aandeel 1,37 1,67 Winst per aandeel (exclusief bijzondere posten) 1,26 1,28 Verwaterde winst per aandeel (exclusief bijzondere posten) 1,26 1,28 * Naar keuze in contanten of in aandelen 6 Koninklijke Vopak N.V. JAARVERSLAG 2004

9 Bericht van de Raad van Commissarissen Jaarrekening Met genoegen leggen wij u de door de Raad van Bestuur van Koninklijke Vopak N.V. opgemaakte jaarrekening 2004 voor. In verband met de sinds 1 januari 2005 van toepassing zijnde International Financial Reporting Standards (IFRS) is in de toelichting op pagina 77 tot en met 83 eveneens een conversie naar IFRS opgenomen, welke is opgemaakt met inachtneming van de huidige IFRS-richtlijnen. De jaarrekening is gecontroleerd door en besproken met de externe accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. op basis van het verslag van hun bevindingen. De goedkeurende verklaring is opgenomen op pagina 84. Wij hebben de jaarrekening in onze vergadering van 3 maart 2005 goedgekeurd en bieden u de jaarrekening ter vaststelling aan. vereiste in de zin van de desbetreffende Best Practice-bepaling in de Code. Zoals echter bekend voldoet de heer M. van der Vorm in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Raad van Bestuur van HAL Holding N.V., welke vennootschap een belang houdt in Koninklijke Vopak N.V., niet aan alle onafhankelijkheidscriteria van de Code. Voor de door de Code voorgeschreven gegevens van de leden van de Raad van Commissarissen verwijzen wij u naar pagina 87 van dit jaarverslag. Toezicht Tijdens het verslagjaar kwam de Raad van Commissarissen vijfmaal bijeen volgens een vooraf vastgesteld rooster. Geen van de leden van de Raad van Commissarissen is frequent afwezig geweest bij de vergaderingen van de Raad van Commissarissen. Wij stemmen in met het voorstel van de Raad van Bestuur om na de uitkering op de cumulatief financieringspreferente aandelen Koninklijke Vopak N.V. een bedrag groot EUR 30,5 miljoen naar keuze in contanten of in aandelen als dividend uit te keren aan de houders van gewone aandelen Koninklijke Vopak N.V. en het restant ad EUR 51,2 miljoen toe te voegen aan de overige reserves. Corporate Governance In samenspraak met de Raad van Bestuur hebben wij de Corporate governance-structuur van de vennootschap vorig jaar aangepast en besproken tijdens de in mei 2004 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders. In december 2004 hebben wij ingestemd met een wijziging van de statuten van Koninklijke Vopak N.V., de statuten van Stichting Administratiekantoor Financieringspreferente Aandelen Vopak (het Administratiekantoor ) alsmede de administratievoorwaarden van het Administratiekantoor, deels om de diverse bepalingen uit de Nederlandse Corporate Governance Code (de Code ) en de Wet van 9 juli 2004 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ook statutair vast te leggen en deels om de beperkte voortzetting van de cumulatief financieringspreferente aandelen te formaliseren. De hoofdlijnen van Vopaks Corporate governance-structuur zijn verder geoptimaliseerd en ook nu weer in een apart hoofdstuk in dit jaarverslag uiteengezet. Ook dit jaar zal de structuur onder een apart agendapunt ter bespreking aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden voorgelegd. Dit verslag over het functioneren en de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen over het afgelopen jaar en de periode tot verschijning van dit jaarverslag is opgesteld conform de bepalingen van de Code. Wij zijn van oordeel dat gezien de samenstelling van de Raad van Commissarissen is voldaan aan het onafhankelijkheids- In het kader van het door de Raad van Commissarissen te houden toezicht zijn in deze vergaderingen de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap besproken. Daarbij kwamen onder meer strategie (inclusief de daarbij behorende randvoorwaarden), budget, financiering van de onderneming, interne financiële kwartaal-, halfjaar- en jaarrapportages en de voortgang van lopende projecten uitgebreid aan de orde. Bij de behandeling van het jaarresultaat was de externe accountant aanwezig en werd het door deze uitgebrachte accountantsverslag besproken. Voorts werden telkens de notulen van de vergaderingen van de Auditcommissie aan de orde gesteld en besproken in een daaropvolgende vergadering van de Raad van Commissarissen. Ook besprak de Raad van Commissarissen wijzigingen van de statuten van Koninklijke Vopak N.V., de statuten van het Administratiekantoor alsmede de administratievoorwaarden van het Administratiekantoor en het daaraan verbonden beperkt voortzetten van de cumulatief financieringspreferente aandelen tegen flexibelere condities. In het kader van een mogelijk tegenstrijdig belang van één van de commissarissen hebben wij de voorwaarden verbonden aan het beperkt voortzetten van de cumulatief financieringspreferente aandelen akkoord bevonden, waarbij de relevante Best Practicebepalingen onder III.6. van de Code zijn nageleefd. De gewijzigde statuten van Koninklijke Vopak N.V., de gewijzigde statuten van het Administratiekantoor alsmede de gewijzigde administratievoorwaarden van het Administratiekantoor zijn geplaatst op de website van de vennootschap: onder Corporate governance. Daarnaast kwamen het beleid terzake van veiligheids-, gezondheids- en milieuvraagstukken (SHE) alsmede Human Resources en de ICT-strategie aan de orde en liet de Raad van Commissarissen zich door de betreffende staffunctionarissen informeren. Voorts boog de Raad van Commissarissen zich over voorstellen van diverse investerings- en samenwerkingsprojecten in Koninklijke Vopak N.V. JAARVERSLAG

10 onder meer Azië, Australië en Noord-Amerika en het afstoten van niet-kernactiviteiten. Tenslotte besprak de Raad van Commissarissen met de Raad van Bestuur de strategie en de risico s verbonden aan de onderneming en de uitkomsten van de beoordeling door de Raad van Bestuur van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen. In het kader van het zich vertrouwd maken met de Human Resource Planning woonden enige leden van de Raad van Commissarissen ook gedeelten van de jaarlijkse Corporate Management-bijeenkomst bij. Buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur besprak de Raad van Commissarissen zowel zijn eigen functioneren als dat van de Raad van Bestuur en het functioneren van de individuele leden van deze organen. Voorts besprak de Raad van Commissarissen het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de Raad van Commissarissen. Kerncommissies Gedurende het boekjaar 2004 had de Raad van Commissarissen een Auditcommissie, een Selectie- en Benoemingscommissie en een Bezoldigingscommissie. Voor de samenstelling van deze Commissies verwijzen wij u naar pagina 87 van dit jaarverslag. Auditcommissie De Auditcommissie kwam in 2004 vijfmaal bijeen. De externe accountants woonden hiervan vier vergaderingen bij. De kerntaken van deze commissie lagen op het gebied van een uitgebreide beoordeling van de financiële rapportage voordat deze behandeld werd in de vergadering van de voltallige Raad van Commissarissen, de financieringsstructuur, de invoering van IFRS, valutamanagement, de risico s verbonden aan onder meer de operationele, commerciële en financiële activiteiten van de onderneming en de opzet en werking van de daarop afgestemde interne risicobeheersings- en controlesystemen. Daarnaast besteedde de commissie ook aandacht aan de opdracht aan de externe accountant en de verdeling van de taken tussen de interne en externe accountant. Selectie- en Benoemingscommissie Deze commissie kwam driemaal bijeen. In deze vergaderingen zijn de herbenoeming van een lid van de Raad van Commissarissen, de benoeming van een nieuw lid van de Raad van Commissarissen en de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur behandeld. Bezoldigingscommissie De Bezoldigingscommissie kwam in het verslagjaar driemaal bijeen. Tijdens deze vergaderingen werd de bonus voor 2003 voor de Raad van Bestuur vastgesteld. Voorts werden voor het jaar 2004 persoonlijke doelstellingen met de leden van de Raad van Bestuur overeengekomen en werden de bestaande financiële doelstellingen nader gepreciseerd in het 2004 Bonus Plan. Tenslotte werd een voorstel geformuleerd voor een aanpassing van het bestaande bezoldigingsbeleid voor leden van de Raad van Bestuur en werden voorstellen voor de in 2005 van toepassing zijnde vaste en variabele gedeelten van het salaris voor de heren De Kreij en Broeders voorbereid. Alle voorstellen van de commissie inzake bovenstaande punten zijn door de voltallige Raad van Commissarissen besproken en goedgekeurd. Hoofdlijnen Remuneratierapport Tijdens de in mei 2004 gehouden jaarvergadering werd voor de eerste maal het bezoldigingsbeleid door de Algemene Vergadering vastgesteld. Het Remuneratierapport, zoals dat door de Bezoldigingscommissie is opgesteld en door de Raad van Commissarissen op 3 maart 2005 is vastgesteld, bevat een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2004 in de praktijk is gebracht en bevat tevens een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat voor het boekjaar 2005 en opvolgende boekjaren door de Raad van Commissarissen wordt voorzien. Het Remuneratierapport is op de website van de vennootschap geplaatst. In 2004 zijn wij, conform het bezoldigingsbeleid, het totale beloningspakket met de heer Broeders overeengekomen voordat hij tijdens de in 2004 gehouden jaarvergadering werd benoemd tot lid van de Raad van Bestuur. Zijn pakket is samengesteld uit een vast salaris, een korte termijn variabele component tot een maximum van 50 procent van het vaste salaris, optierechten op aandelen en een pensioenregeling gebaseerd op een zogenoemde beschikbare premieregeling, waarbij een pensioenleeftijd van 62 jaar zal gelden. Voorts zal een eventueel te betalen ontslagvergoeding worden bepaald met inachtneming van de bepaling van de Code. Ultimo 2004 hebben wij op voorstel van de Bezoldigingscommissie de vaste salariscomponenten van twee leden van de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2005 aangepast. Deze bedragen thans EUR voor de heer J.P. de Kreij en EUR voor de heer J.P.H. Broeders. Bij deze aanpassingen van de hoogte van de vaste componenten hebben wij erop gelet dat deze een adequate beloning blijven vormen voor de inspanningen en verantwoordelijkheden van de bestuurders zoals uitgedrukt in de functiegradering conform de Hay Group-methodiek. Voor hun prestaties in 2004 hebben wij, conform het bezoldigingsbeleid, aan de heren De Kreij en Broeders, een korte termijn variabele beloning toegekend ter grootte van respectievelijk EUR en EUR Voorts hebben wij in 2004, uit hoofde van de met hen gesloten arbeidsovereenkomsten, aan de heren De Kreij en Broeders, respectievelijk en optierechten verstrekt tegen uitoefenprijzen van EUR 15,05, respectievelijk EUR 13,75. Het bezoldigingspakket voor de heer Van den Driest is voor het boekjaar 2004 ongewijzigd gebleven. 8 Koninklijke Vopak N.V. JAARVERSLAG 2004

11 Voor 2005 en komende jaren stellen wij een wijziging voor van het beleid ten aanzien van zowel het korte als het lange termijn variabele deel van de bezoldiging van de Raad van Bestuur. Het gewijzigde bezoldigingsbeleid zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ter vaststelling worden voorgelegd. Voor het jaar 2005 wordt voorgesteld de financiële prestatiecriteria voor de bereikbare korte termijn variabele bezoldiging aan te passen en het maximum van deze bonus te verhogen tot 60 procent van het vaste brutosalaris. De financiële doelstellingen betreffen enerzijds het bereiken van een stijging van de winst per aandeel met 8 tot 12 procent of meer ten opzichte van de winst per aandeel van het daaraan voorafgaande jaar. Alsdan neemt het variabele salarisdeel pro rata toe vanaf 0 tot maximaal 20 procent van het vaste brutosalaris. Anderzijds dient een ROCE van ten minste 13 procent te worden gerealiseerd, in welk geval 2,5 procent van het vaste brutosalaris zal worden uitgekeerd. Loopt het percentage van de ROCE op, dan stijgt dit variabele deel eveneens pro rata met een maximum evenwel van 20 procent van het vaste brutosalaris indien de absolute ROCE 16 procent of meer bedraagt. Met het realiseren van de elk jaar overeen te komen persoonlijke doelstellingen kan de bestuurder maximaal nog eens 20 procent van zijn vaste brutosalaris verdienen. De lange termijn variabele component is thans nog gerelateerd aan de koersstijging van het aandeel en heeft twee varianten. Krachtens in het verleden afgesloten arbeidsovereenkomsten zijn aan twee leden van de Raad van Bestuur optierechten toegekend, uitoefening is pas toegestaan na verloop van drie jaar na toekenning. De tweede variant betreft de toezegging aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur dat hij in juli 2005 aanspraak heeft op 0,5 procent van de waardestijging van de marktkapitalisatie vanaf zijn aantreden op 1 juli 2002 (met een minimum van EUR en een maximum van EUR 1 miljoen). Voorts stellen wij voor om de huidige lange termijn variabele component te wijzigen in een nieuw plan voor een lange termijn variabele component van de bezoldiging in de vorm van een uitkering in contanten die gebonden zal zijn aan de ontwikkelingen van de winst per aandeel en wel over perioden van drie jaar met een afrekening in het vierde jaar. Gedurende deze driejaarsperiode dient de winst per aandeel met tenminste 25 procent toe te nemen. Alleen in dat geval krijgen de leden van de Raad van Bestuur in het vierde jaar een bedrag uitgekeerd van 60 procent van het gemiddelde vaste salaris over de driejaarsperiode. Dit percentage kan oplopen tot maximaal 120 procent indien de stijging van de winst per aandeel over deze periode 35 procent of meer zal bedragen. Aangezien per 1 juli 2005 de lange termijn variabele beloning van de Voorzitter van de Raad van Bestuur afloopt, zullen vanaf die datum de korte en lange termijn variabele bezoldigingscomponenten voor leden van de Raad van Bestuur ook voor de heer Van den Driest pro rata van toepassing zijn. Samenstelling van de Raad van Commissarissen Op de komende Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal de heer J.M. Hessels op eigen verzoek aftreden om aan de bepaling in de Code inzake het maximum aantal commissariaten te kunnen voldoen. Wij zijn de heer Hessels veel dank verschuldigd voor de waardevolle bijdragen die hij gedurende een periode van bijna 13 jaar aan de ontwikkeling van de onderneming en die van zijn rechtsvoorganger heeft geleverd. Ingevolge de in 2004 geëffectueerde benoeming van de heer F.J.G.M. Cremers zal de Raad van Commissarissen vanaf de komende jaarvergadering weer uit vijf leden bestaan. Tenslotte spreken wij onze bijzondere waardering uit voor de inspanningen die in het afgelopen jaar door de Raad van Bestuur en alle medewerkers zijn geleverd en de resultaten daarvan. Rotterdam, 3 maart 2005 Namens de Raad van Commissarissen J.D. Bax Voorzitter Koninklijke Vopak N.V. JAARVERSLAG

12 Bericht van de Voorzitter van de Raad van Bestuur aan de klanten, medewerkers, aandeelhouders en partners Raad van Bestuur, van links naar rechts: Carel van den Driest, John Paul Broeders, Jack de Kreij Hoewel het bedrijfsresultaat is gedaald van EUR 192,2 miljoen in 2003 naar EUR 146,9 miljoen in 2004, boekten we in 2004 opnieuw vooruitgang bij onze kernactiviteiten. Over de hele linie boekten we daar hogere resultaten, met uitzondering van de chemieopslag in Noord-Amerika en in Nederland. Het terminalnetwerk is uitgebreid met additionele capaciteit in Estland, Brazilië, Zweden, China en België. We hebben een gezonde cashflow, de schuldenlast is verder teruggebracht, onze fundamenten voor groei zijn verder versterkt. Ook op het gebied van ons SHE-beleid hebben we ondernemingsbreed verdere stappen gezet; en met goede resultaten. Resultaten Het uitblijvende wereldwijde herstel van de economie, hoge olieprijzen, zwakkere dollar en achterblijvende productie in de chemie kleurden het jaar Met een bedrijfsresultaat uit kernactiviteiten exclusief bijzondere posten van EUR 152,9 miljoen, hebben we onze resultaten goed op peil kunnen houden. Geschoond voor valutaomrekeningseffecten, met name een zwakkere dollar, was sprake van een stijging met 10%. Het nettoresultaat kwam uit op EUR 88,6 miljoen (2003: EUR 104,5 miljoen). Toenemende structurele onbalans op wereldoliemarkten heeft geleid tot een record doorzet van stookolie in Rotterdam en Singapore. Daarnaast stuwden recordvolumes in Tallinn het resultaat van de divisie Olie Europa, Midden- Oosten & Afrika omhoog. Mede door een sterke ontwikkeling van de industrial terminals in Azië liet deze divisie opnieuw groei zien, ondanks de lagere koers van de dollar en daaraan gerelateerde valuta ten opzichte van de euro. Ook Latijns-Amerika realiseerde opnieuw een stijging van de resultaten. Tegenover deze groei stond een daling van de resultaten van de chemieopslag in Noord-Amerika en Nederland. In Noord- Amerika was sprake van druk op de volumes door achterblijvende productie en sterke focus op kostenbeheersing en efficiencyverhoging in de chemische industrie. In Nederland ondervond Vopak een teruggang in de opslag van commodity chemicaliën in de spotmarkt. Op koers Begin 2004 hebben we met de verkoop van de chemicaliëntankers het geplande programma van desinvesteringen van niet-kernactiviteiten nagenoeg afgerond. We zijn goed gefocust, onze richting is helder en met een solide financiële basis kunnen we onze aandacht volledig richten op duurzame groei. Positieversterking in de regio s waar we al actief zijn is hierbij ons doel. Het gaat daarbij om uitbreiding van bestaande capaciteit, selectieve acquisities en nieuwbouw. Het zoeken naar de beste locaties, op het goede moment en inspelend op de verwachte ontwikkelingen in de markt, is leidend in onze aanpak. Het aantal en de kwaliteit van de mogelijkheden is meer dan voldoende om op deze manier een gecontroleerde groei te realiseren. Gezien de enorme groei van de industrie in Azië liggen er vooral op dit continent interessante kansen voor verdere ontwikkeling van ons industrial terminal-concept. In Singapore, Maleisië, Thailand en Pakistan zijn we al actief met dit concept. In China (Sjanghai) investeren we onder andere in de bouw van een industrial terminal. Eind 2004 is een deel van de eerste fase in gebruik genomen. Daarnaast zijn we in China voor landgeoriënteerde chemische logistiek een jointventure aangegaan met Cosco Logistics Company Limited. Het is een goed voorbeeld van hoe wij vorm geven aan onze 10 Koninklijke Vopak N.V. JAARVERSLAG 2004

13 Tankterminal-Plus-strategie met het aanbieden van relevante aanvullende diensten aan onze klanten. In Australië (Darwin) bouwen we een nieuwe terminal. Daarvoor hebben we met drie oliemaatschappijen contracten gesloten met een looptijd van 20 jaar. Ook Latijns-Amerika is een interessante groeimarkt voor ons, zeker vanuit de onderscheidende positie die we daar hebben als kwalitatief hoogwaardige tankterminal operator. Met de overname in 2003 van vier terminals hebben we in Latijns- Amerika bijna een volledige dekking gekregen. In het verslagjaar hebben we de capaciteit in Brazilië (Santos) uitgebreid. In de oliemarkten zien we een structurele onbalans tussen productielocatie en consumptielocatie. De gestegen consumptie van stookolie in China is een sprekend voorbeeld hiervan. Mede hierdoor is in de belangrijke doorvoerhaven Rotterdam het stookolievolume in een paar jaar tijd verdrievoudigd. Ook zien we een duidelijke groei van de bunkermarkt in Rotterdam en Singapore. De afgelopen jaren hebben we flink geïnvesteerd in extra opslag-, laad- en loscapaciteit, om de toenemende volumes stookolie op de Europoortterminal in Rotterdam op te vangen. We zijn voornemens de opslagcapaciteit in het komende jaar nog verder uit te breiden met circa cbm. Daarnaast hebben we onze positie in de oliemarkt versterkt met de overname van terminals in Tallinn en Malmö. Naast groei is er ook onverminderde aandacht voor kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering. In de Benelux zijn we in 2004 gestart met een aantal projecten ter verbetering van de efficiency en effectiviteit van de operationele processen. Ondernemerschap en kwaliteit Een voorwaarde voor winstgevende groei is ook commercieel en operationeel kunnen excelleren. In een dynamische, veeleisende markt met zowel multinationale als lokale klantprofielen zijn ondernemerschap, service, kwaliteit en veiligheid, gezondheid en milieu (SHE) essentiële factoren voor succes. Onze divisies zijn dicht op de markt georganiseerd. Een hoge mate van decentralisatie draagt bij aan een persoonlijke klantbenadering die in de markt herkend en gewaardeerd wordt. Onderling zijn de terminals als een sterke netwerkorganisatie met elkaar verbonden waarin SHE, Techniek, HR, Operaties, Marketing en Financiën stevig zijn verankerd en borg staan voor het ontwikkelen van best practices. Wij investeren dan ook continu in kennisontwikkeling en kennisoverdracht op alle niveaus in onze regio s en besteden daar veel aandacht aan. Daardoor bezetten steeds meer lokale mensen managementposities op onze buitenlandse terminals. Ook SHE-beleid vormt een geïntegreerd onderdeel van de bedrijfsvoering waarvoor het lijnmanagement direct verantwoordelijk is. In 2004 hebben we nieuwe initiatieven ontwikkeld om tot een nog hoger veiligheidsniveau te komen. Zo hebben we systematisch wereldwijd onze Vopak Fundamentals on Safety naar alle medewerkers gecommuniceerd. Constant goed presteren maakt Vopak tot een excellente onderneming en leidt bovendien tot een concurrentievoordeel. Vooruitzichten Vooruitzichten voor de ontwikkelingen op de oliemarkt zijn en blijven gunstig voor Vopak. In het licht hiervan wordt de capaciteit verder uitgebreid. Het merendeel van de uitbreidingen komt, met uitzondering van Darwin (tweede helft 2005), in 2006 beschikbaar. Als gevolg hiervan en de in 2004 reeds hoge bezettingsgraden van met name de olieterminals in Singapore, Rotterdam en Tallinn zullen naar verwachting de resultaten van de olieactiviteiten in 2005 beperkt stijgen. De vooruitzichten met betrekking tot de chemiemarkt zijn vooralsnog goed te noemen. Hoewel beperkt conjunctuurgevoelig zijn de resultaten van Vopak wel gevoelig voor sterke fluctuaties in economische ontwikkelingen in Europa, de Verenigde Staten en China. Daarnaast is Vopak afhankelijk van de koersverhouding euro dollar voor de omrekening van resultaten van dollar en dollargerelateerde valuta. In lijn met de positieve marktontwikkeling is de start van Vopak in 2005 bemoedigend te noemen. Tegen die achtergrond verwacht Vopak voor 2005 bijzondere omstandigheden voorbehouden een stijging van het bedrijfsresultaat uit kernactiviteiten exclusief bijzondere posten ten opzichte van We liggen op koers en vervolgen ook in 2005 onze weg, stap voor stap, met gedreven ondernemerschap. Daarbij weten we ons gesteund door alle partijen die met ons samenwerken bij het realiseren van die positie: onze klanten, onze medewerkers, onze aandeelhouders en onze partners. Daarvoor zeggen wij hen allen hartelijk dank. Rotterdam, 3 maart 2005 Carel van den Driest Voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke Vopak N.V. Koninklijke Vopak N.V. JAARVERSLAG

14 Verslag van de Raad van Bestuur Financiële gang van zaken Grondslagen Met ingang van het boekjaar 2005 zal Vopak haar financiële verslaggeving opstellen overeenkomstig de International Financial Reporting Standards (IFRS). De vergelijkende cijfers van het boekjaar 2004 zullen dan eveneens gebaseerd zijn op de van toepassing zijnde IFRS-grondslagen. In de jaarrekening zijn naast de verslaggeving gebaseerd op de huidige Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving ook de consequenties voor de jaarverslaggeving van de invoering van IFRS op de financiële rapportage weergegeven. De toelichtingen in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op de huidige Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Marktontwikkelingen Een stijgende en hoge olieprijs kenmerkte de oliemarkt in Daarnaast hadden de geografische onbalansen tussen vraag en aanbod een sterke invloed op de stromen van olieproducten over de wereld. Deze onbalans is in 2004 verder toegenomen. De vooruitzichten voor de middellange termijn wijzen op een verdere toename van deze onbalansen. De gestegen energiebehoefte in Azië met China in het bijzonder leidt tot een toenemende stroom van olieproducten vanuit het Midden-Oosten en zelfs vanuit Europa naar Azië. Singapore fungeert daarbij als hub voor regionale distributie van producten. Binnen Europa vindt het overschot aan Russische stookolie onder andere haar weg in de groeiende bunkermarkt. Daarnaast wordt Europese benzine in toenemende mate verscheept naar Noord-Amerika vanwege een tekort aan raffinagecapaciteit aldaar. Vopak profiteerde in 2004 van deze positieve marktontwikkelingen middels strategisch gelegen terminals op cruciale hublocaties in voornamelijk Rotterdam en Singapore. De hoge olieprijs van 2004 heeft voor de chemiemarkt geleid tot hoge grondstofprijzen. De chemische industrie stond daardoor in het eerste halfjaar van 2004 in met name de meer volwassen markten zoals Noord-Amerika en Europa onder druk. In de tweede helft van 2004 heeft economisch herstel geleid tot een toename van de vraag naar chemicaliën. De productie is hierdoor gegroeid en de marges in de chemische industrie zijn verbeterd. Voor Vopak werden de effecten van deze positieve ontwikkelingen pas tegen het eind van het vierde kwartaal zichtbaar. Hierdoor is de teleurstellende resultaatontwikkeling bij de hubterminals in chemie Rotterdam en Noord-Amerika van 2004 tot staan gebracht in het laatste kwartaal. Door de forse economische groei in Azië en in iets mindere mate Latijns-Amerika groeit de vraag naar chemicaliën waardoor de importen in deze regio s toenemen. In beide continenten heeft Vopak dankzij het uitgebreide netwerk daarvan kunnen profiteren. Bovendien neemt in Azië de productiecapaciteit sterk toe. Dit biedt goede mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe, vaak industrial, terminals. Omzet Vopak realiseerde in 2004 een netto-omzet van EUR 642,1 miljoen. De netto-omzet in 2003 bedroeg EUR 749,6 miljoen, daar zat bij inbegrepen EUR 117,4 miljoen netto-omzet uit 12 Koninklijke Vopak N.V. JAARVERSLAG 2004

15 inmiddels afgestoten niet-kernactiviteiten. Gecorrigeerd voor valuta-omrekeningseffecten (EUR 21,1 miljoen) en desinvesteringen nam de netto-omzet in 2004 toe met EUR 31,0 miljoen ten opzichte van De netto-omzet van de divisie Chemie Europa, Midden- Oosten & Afrika was in 2004 nagenoeg gelijk aan die van 2003 en kwam uit op EUR 245,4 miljoen (2003: EUR 243,3 miljoen). Het valuta-omrekeningseffect op de omzet was in deze divisie gering (EUR 1,1 miljoen positief). Met name de chemieterminals in Rotterdam hadden in de eerste zes maanden van 2004 te lijden onder de ongunstige omstandigheden in de opslag van spotpartijen commodity chemicaliën. In het vierde kwartaal werd het herstel in marktomstandigheden zichtbaar, wat resulteerde in een duidelijke stijging van de omzet. De netto-omzet van de divisie Olie Europa, Midden-Oosten & Afrika ontwikkelde zich positief in 2004 en kwam uit op EUR 128,9 miljoen (2003: 115,7 miljoen). Het valuta-omrekeningseffect op de omzet was bij deze divisie miniem van omvang. De olieterminals in Rotterdam hadden een uitstekend jaar met name door de sterke toename van de opslag en doorzet van stookolie. Vooral in het tweede halfjaar werden records behaald in termen van doorzet en bezettingsgraad. De terminal in Tallinn (Estland) slaagde er in 2004 wederom in de doorzet te verhogen. De netto-omzet van de divisie Azië daalde in 2004 door een negatief valuta-omrekeningseffect van EUR 6,1 miljoen tot EUR 92,2 (2003: EUR 93,8). De omzet omvat de activiteiten van onze groepsmaatschappijen in Australië, Singapore en Lanshan (China). Alle overige tankterminalactiviteiten in Azië worden uitgevoerd in joint-ventures. De resultaten hiervan zijn verantwoord onder resultaat deelnemingen. De gemiddelde bezettingsgraad bij zowel de olie- als de chemicaliënterminals lag boven de 90%. De omzet in Noord-Amerika in lokale valuta bleef in 2004 op peil. Na omrekening in euro s kwam de netto-omzet uit op EUR 96,6 miljoen (2003: EUR 104,8 miljoen), het valutaomrekeningseffect bedroeg EUR 12,1 miljoen negatief. Weliswaar daalde de bezettingsgraad door de onzekerheid binnen de chemische industrie, maar hogere doorzetvolumes compenseerden dit voldoende. In Latijns-Amerika ontwikkelde de omzet zich positief door de medio 2003 geacquireerde terminals in Venezuela en Colombia. Ondanks een negatief valuta-omrekeningseffect van EUR 3,9 miljoen steeg de netto-omzet tot EUR 45,9 miljoen (2003: EUR 40,1 miljoen). Netto-omzet in miljoenen EUR Chemie Europa, Midden-Oosten & Afrika 245,4 243,3 Olie Europa, Midden-Oosten & Afrika 128,9 115,7 Azië 92,2 93,8 Noord-Amerika 96,6 104,8 Latijns-Amerika 45,9 40,1 Overige 1,6 0,8 Kernactiviteiten 610,6 598,5 Beëindiging van bedrijfsactiviteiten 31,5 151,1 Totaal 642,1 749,6 Bedrijfsresultaat exclusief bijzondere posten en EBITDA in miljoenen EUR Chemie Europa, Midden-Oosten & Afrika 34,5 36,8 Olie Europa, Midden-Oosten & Afrika 48,7 41,5 Azië 57,0 56,3 Noord-Amerika 15,4 21,6 Latijns-Amerika 16,6 14,3 Overige - 19,3-22,2 Bedrijfsresultaat kernactiviteiten exclusief bijzondere posten 152,9 148,3 Beëindiging van bedrijfsactiviteiten - 2,0 18,4 Bedrijfsresultaat exclusief bijzondere posten 150,9 166,7 Bijzondere posten - 4,0 25,5 Bedrijfsresultaat (EBIT) 146,9 192,2 Afschrijvingen 88,4 115,0 Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) 235,3 307,2 Koninklijke Vopak N.V. JAARVERSLAG

16 Informatie deelnemingen in tankopslag (op 100% basis) in miljoenen EUR Resultaat deelnemingen tankopslag (op 100% basis) Netto-omzet 222,0 225,9 EBITDA 138,6 136,3 EBIT 106,9 99,2 Nettoresultaat 75,5 67,0 Resultaat deelnemingen Het resultaat van de niet-geconsolideerde deelnemingen daalde met EUR 10,9 miljoen naar EUR 31,6 miljoen (2003: EUR 42,5 miljoen). Deze teruggang is geheel toe te schrijven aan de desinvestering van niet-kernactiviteiten. Gecorrigeerd voor een negatief valuta-omrekeningsresultaat (EUR 2,6 miljoen) verbeterde het resultaat van de niet geconsolideerde deelnemingen uit kernactiviteiten met EUR 6,3 miljoen in vergelijking met Hogere volumes en bezettingsgraden bij de deelneming in Estland en de Aziatische deelnemingen hebben positief bijgedragen aan deze verbetering. Aandeel Vopak in nettoresultaat deelnemingen Tankterminals 32,7 28,6 Overige opbrengsten uit deelnemingen - 0,9 8,6 Opbrengsten uit verkoop deelnemingen - 0,2 5,3 Totaal opbrengst deelnemingen in resultaat Vopak 31,6 42,5 Verkorte balans deelnemingen tankopslag (op 100% basis) Activa 657,7 611,3 Passiva - 45,2-39,3 Geïnvesteerd vermogen 612,5 572,0 Aandeel Vopak in nettovermogenswaarde deelnemingen Tankterminals 166,3 145,4 Nettovermogen overige deelnemingen 11,4 14,9 Totaal nettovermogen deelnemingen 177,7 160,3 Om een zo goed mogelijk inzicht te geven in de ontwikkeling van de resultaten van de deelnemingen in tankterminals is hiernaast een overzicht toegevoegd waarbij de voornaamste kerncijfers op 100%-basis worden weergegeven. Desinvesteringen In het kader van de Tankterminal-Plus-strategie heeft Vopak in 2004 haar belangen in Vopak Chemical Tankers, de loodsen voor verpakte chemicaliën in Rotterdam en Antwerpen en de scheepvaartactiviteiten in minerale oliën in Zwitserland afgestoten. Per saldo is de opbrengst van deze desinvesteringen EUR 139,1 miljoen. Als gevolg hiervan is het aantal medewerkers met 543 gedaald. De verwachting is dat gedurende 2005 de desinvesteringen van enkele kleine niet-kernactiviteiten zullen worden afgerond. Hiermee zal het in 2003 gestarte desinvesteringsprogramma in het kader van de Tankterminal-Plus-strategie volledig zijn afgerond. Financiële ratio s deelnemingen tankopslag (op 100% basis) Interestdekkingsgetal 24,4 16,7 Nettofinancieringspositie : EBITDA 1,3 1,3 Bijzonder resultaat Het in het bedrijfsresultaat opgenomen saldo van bijzondere posten over 2004 bedraagt EUR 4,0 miljoen negatief (2003: EUR 25,5 miljoen positief). De belangrijkste onderdelen daarin zijn een per saldo positief verkoopresultaat van EUR 3,8 miljoen op beëindigde bedrijfsactiviteiten, bijzondere waardeverminderingen op met name nog af te ronden desinvesteringen (EUR 5,9 miljoen), getroffen voorziening voor jubileumuitkeringen van EUR 2,3 miljoen en ontvangen verzekeringsuitkeringen van EUR 1,1 miljoen. Bedrijfsresultaat en rendement op gemiddeld geïnvesteerd vermogen In 2004 bedroeg het totale bedrijfsresultaat EUR 146,9 miljoen (2003: EUR 192,2 miljoen). Het verschil wordt onder meer verklaard door de in 2003 verantwoorde eenmalige bate als gevolg van een vrijval van een voorziening inzake een aan Univar afgegeven garantie (EUR 33,2 miljoen). Daarnaast is het bedrijfsresultaat niet-kernactiviteiten door desinvesteringen gedaald met ruim EUR 20 miljoen. Het bedrijfsresultaat uit kernactiviteiten exclusief bijzondere posten steeg derhalve van EUR 148,3 miljoen in 2003 tot EUR 152,9 miljoen in Koninklijke Vopak N.V. JAARVERSLAG 2004

17 Deze stijging kwam mede door positieve marktontwikkelingen in het vierde kwartaal van Het bedrijfsresultaat van de divisies Olie EMEA, Azië en Latijns-Amerika verbeterde in Deze verbetering was meer dan voldoende om het lagere bedrijfsresultaat van de divisies Noord-Amerika en Chemie EMEA te compenseren. Gecorrigeerd voor valutaomrekeningseffect (EUR 8,7 miljoen) steeg het bedrijfsresultaat uit kernactiviteiten exclusief bijzondere posten met EUR 13,3 miljoen (10%). Het gemiddeld geïnvesteerd vermogen bedraagt EUR 1.112,5 miljoen (2003: EUR 1.336,0 miljoen). Dit leidde tot een ROCE inclusief bijzondere posten en beëindiging bedrijfsactiviteiten over 2004 van 13,2% (2003: 14,4%). Netto-interestlasten De netto-interestlasten over 2004 bedroegen EUR 46,8 miljoen (2003: EUR 47,9 miljoen). Dit is, ondanks een boete-rente van EUR 6,4 miljoen door vervroegde aflossingen, EUR 1,1 miljoen lager dan in het jaar De langlopende schuld van Vopak heeft een rentevoet van gemiddeld 7,7% en een gemiddelde looptijd van 4,8 jaar. De totale langlopende schuld ultimo 2004 bedraagt EUR 581,4 miljoen (2003: EUR 695,5 miljoen) en de netto rentedragende schuld bedraagt per eind 2004 EUR 500,7 (2003: EUR 608,5 miljoen). Belastingen Vopak boekte in 2004 een belastingbate van EUR 1,1 miljoen (2003: een last van EUR 27,4 miljoen). Deze bate was met name te danken aan een eenmalige belastingbate van EUR 14,1 miljoen door afwikkeling van belastingposities van voorgaande jaren. Daarnaast waren er positieve effecten door herwaardering van belastinglatenties en tariefverlagingen. Exclusief deze posten bedraagt de belastingdruk over het resultaat uit bedrijfsuitoefening 20,3% (2003: 19,7%). Bedrijfsresultaat en ROCE Gemiddeld geïnvesteerd in miljoenen EUR EBIT vermogen ROCE Chemie Europa, Midden-Oosten & Afrika 32,7 399,2 8,2% Olie Europa, Midden-Oosten & Afrika 48,6 122,4 39,7% Azië 60,7 270,5 22,4% Noord-Amerika 15,0 171,2 8,8% Latijns-Amerika 16,3 87,7 18,6% EBIT in 2004 naar valuta Overige - 20,3 11,8 negatief Bedrijfsresultaat kernactiviteiten inclusief bijzondere posten 153, ,8 14,4% Beëindiging van bedrijfsactiviteiten - 6,1 49,7 negatief Bedrijfsresultaat EUR 19% USD 30% SGD 30% Overig 22% inclusief bijzondere posten 146, ,5 13,2% Bijzondere posten - 4,0 Bedrijfsresultaat exclusief bijzondere posten 150,9 Beëindiging van bedrijfsactiviteiten exclusief bijzondere posten - 2,0 Bedrijfsresultaat kernactiviteiten exclusief bijzondere posten 152,9 Koninklijke Vopak N.V. JAARVERSLAG

18 Netto-investeringen per divisie in miljoenen EUR Chemie Europa, Midden-Oosten & Afrika 44,4 33,1 Olie Europa, Midden-Oosten & Afrika 23,3 15,1 Wanneer dit vervolgens wordt gecorrigeerd voor de van belasting vrijgestelde opbrengsten uit deelnemingen bedraagt de belastingdruk 27,0% (2003: 26,7%). Nettoresultaat Het nettoresultaat kwam uit op EUR 88,6 miljoen (2003: EUR 104,5 miljoen). Exclusief bijzondere posten bedroeg het nettoresultaat EUR 81,6 miljoen (2003: EUR 81,8 miljoen). Azië 42,6 30,0 Noord-Amerika 9,5 18,8 Latijns-Amerika 10,5 16,9 Overige - 2,5 4,2 127,8 118,1 Beëindiging van bedrijfsactiviteiten - 141,9-71,2 Netto-investeringen - 14,1 46,9 Dividend Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld over te gaan tot een dividenduitkering van EUR 0,50 per gewoon aandeel, naar keuze in contanten of in aandelen (36% van het nettoresultaat voor houders van gewone aandelen). Goodwill De balans van Vopak omvat slechts een zeer beperkt bedrag aan goodwill (EUR 3,2 miljoen). Dit immaterieel actief ontstond vanaf 2001 bij overnames en wordt over een periode van maximaal twintig jaar afgeschreven. In 2004 is er EUR 0,2 miljoen aan goodwill terugontvangen en is er EUR 2,6 miljoen aan afschrijvingen ten laste van het resultaat gebracht. Verder is er door verkoop EUR 0,6 miljoen gedeconsolideerd. Investeringen Cashflow en investeringen De opbrengst uit desinvesteringen ten bedrage van EUR 164,9 miljoen in 2004 en de operationele kasstroom van EUR 141,6 miljoen zijn met name benut voor investeringen in materiële in miljoenen EUR Investeringen Materiële vaste activa 125,7 106,5 Verkort kasstroomoverzicht Financiële vaste activa 25,1 22,5 in miljoenen EUR Groepsmaatschappijen 16,7 Subtotaal 150,8 145,7 Bruto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 114,1 154,4 Mutaties werkkapitaal en effect wijziging valutakoersen 27,5 49,0 Desinvesteringen Materiële vaste activa 7,4 26,2 Financiële vaste activa 18,4 39,8 Kasstroom uit operationele activiteiten 141,6 203,4 Investeringen - 150,8-145,7 Desinvesteringen 164,9 98,8 Groepsmaatschappijen 139,1 32,8 Saldo investeringen 14,1-46,9 Subtotaal 164,9 98,8 Kasstroom uit financieringsactiviteiten - 181,0-149,2 Saldo investeringen - 14,1 46,9 Netto kasstroom - 25,3 7,3 16 Koninklijke Vopak N.V. JAARVERSLAG 2004

19 vaste activa en deelnemingen van EUR 150,8 miljoen (2003: 145,7 miljoen), voor intrekking van cumulatief financieringspreferente aandelen met EUR 50,3 miljoen en aflossingen op de lang- en kortlopende schulden met EUR 127,3 miljoen. De belangrijkste investeringsprojecten in 2004 waren de investeringen voor de nieuwe terminals in Darwin (Australië) en Banyan (Singapore), het stookolieproject van terminal Europoort (Rotterdam), de uitbreiding van de terminal Santos (Brazilië) en de kapitaalstortingen voor het 50%-belang in Sjanghai (China). Financiering en financieringsratio s Het saldo van de operationele kasstroom en de netto-desinvesteringen is voor een deel gebruikt voor een verdere verlaging van de netto rentedragende schulden tot EUR 500,7 miljoen (ultimo 2003: EUR 608,5 miljoen). De nettofinancieringspositie in verhouding tot de in de financieringsvoorwaarden omschreven EBITDA, het interestdekkingsgetal gedefinieerd als EBITDA/netto-interest en de ontwikkeling van het minimaal vereiste eigen vermogen vormen de belangrijkste ratio s voor de langetermijnfinanciering via onderhandse lening. In 2004 is met de onderhandse leningverstrekkers overeengekomen dat voor de periode 1 juli 2004 tot en met 30 juni 2007 de maximum toegestane ratio verhoogd is naar 3,0 (was 2,75). Voor meer details verwijzen wij naar pagina 61 en 62 van dit jaarverslag. Voor wat betreft deze ratio s blijft Vopak ruim binnen de in de leningovereenkomsten vastgestelde grenzen. Valutakoersen Financieringspositie per EUR 1,00 USD SGD Gemiddelde koers 1,24 1,13 2,10 1,97 Gemiddelde koers na afdekking (omrekeningskoers resultaten) 1,10 1,94 Jaareinde koers (omrekeningskoers balansgegevens) 1,36 1,26 2,21 2,14 in miljoenen EUR Liquide middelen 116,3 152,4 Langlopende leningen - 581,4-695,5 Kortlopend deel langlopende schulden - 29,4-28,4 Schulden aan kredietinstellingen - 6,2-37,0 Netto rentedragende schuld - 500,7-608,5 Kredietvervangende garanties - 19,1-26,3 Niet vrij ter beschikking staande liquide middelen 14,7 15,9 Nettofinancieringspositie voor ratio berekening - 505,1-618,9 Nettofinancieringspositie : EBITDA 2,17 2,42 Interestdekkingsgetal 5,0 5,6 Koninklijke Vopak N.V. JAARVERSLAG

20 Kwaliteit van de organisatie Een belangrijke pijler onder de Tankterminal-Plus-strategie van Vopak is het realiseren van operationele en commerciële excellence. De merknaam Vopak staat voor een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening die aansluit bij de eisen van de petrochemische en olie-industrie. Gezondheid, veilig werken, een aantrekkelijke werkomgeving en het vermijden van overlast voor het milieu spelen een prominente rol en zijn gedurende 2004 verder ingebed in (beleids)regels en controle-instrumenten. Naast veiligheid, milieu en ICT ziet Vopak haar medewerkers als belangrijke kritische succesfactoren waaraan zij veel aandacht besteedt. Mede door een bottom-up aanpak worden de activiteiten op deze terreinen verder geïmplementeerd op decentraal niveau binnen de verschillende divisies en werkmaatschappijen. De centrale stafafdelingen spelen daarbij een coördinerende, faciliterende en ondersteunende rol. Veiligheid, gezondheid en milieu (SHE) Vopaks Safety, Health & Environment (SHE-)beleid weerspiegelt de grote aandacht en zorgvuldigheid die zij betracht op dit gebied. Belangrijkste doelstellingen van het SHE-beleid zijn het voorkomen van incidenten en het vermijden van overlast voor omgeving en milieu, het beheersen en minimaliseren van risico s die samenhangen met de bedrijfsactiviteiten en continue verbetering van de bedrijfsprocessen zodat deze veilig en beheersbaar blijven. De verplichting om goed met mensen en het milieu om te gaan, de groeiende en veeleisende wet- en regelgeving in vrijwel alle landen waar Vopak actief is en het belang van zo min mogelijk incidenten en bijna-incidenten dat hieraan ten grondslag ligt, beschouwt Vopak als een licence to operate. Vopak Fundamentals on Safety Het SHE-beleid vormt een geïntegreerd onderdeel van de bedrijfsvoering. Preventie heeft de hoogste prioriteit. Vopak streeft naar het voorkomen van incidenten en het vermijden van schade aan het milieu. Ofwel: iedereen die op een Vopaklocatie werkt, moet aan het einde van elke werkdag naar huis kunnen gaan zonder schade aan gezondheid of omgeving. De SHE-inspanning richt zich dan ook meer en meer op het menselijk gedrag als risicofactor. Op basis van onderzoek naar risico s in het verleden en uitwisseling van best practices op het gebied van SHE, communiceerde de Raad van Bestuur van Vopak eind 2003 de Vopak Fundamentals on Safety : een optimalisering van de meest belangrijke operationele gedragsregels voor Vopakterminals. Deze gedragsregels vormen de top van een intern eisenprogramma dat alle managers en medewerkers verplicht in acht moeten nemen bij hun dagelijkse werkzaamheden. Uit een assessment kwam naar voren dat medio 2004 voor 92% werd voldaan aan deze eisen. Training en bewustwording In 2004 is het programma Fundamentals on Safety systematisch gecommuniceerd en geïmplementeerd bij alle Vopak-terminals. Alle managers en medewerkers zijn op de hoogte van de nieuwe procedures en in trainingen werden de operationele en technische implicaties toegelicht. Essentieel onderdeel van de implementatie is het verder vergroten van het veiligheidsbesef bij alle medewerkers. Bewustwording is de voorwaarde om bij werknemers een fundamentele gedragsverandering te bewerkstelligen. LTIR-ontwikkeling * * LTIR = aantal ongevallen met verzuim per 1 miljoen gewerkte uren 18 Koninklijke Vopak N.V. JAARVERSLAG 2004

Vopak: Bedrijfsresultaat eerste kwartaal, exclusief bijzondere posten, stijgt met 28% tot EUR 67,6 miljoen

Vopak: Bedrijfsresultaat eerste kwartaal, exclusief bijzondere posten, stijgt met 28% tot EUR 67,6 miljoen Vopak: Bedrijfsresultaat eerste kwartaal, exclusief bijzondere posten, stijgt met 28% tot EUR 67,6 miljoen Rotterdam, 26 april 2007 print Kernpunten eerste kwartaal 2007 Onverminderd sterke vraag naar

Nadere informatie

Vopak: Groei bedrijfsresultaat zet door in eerste kwartaal met 15% tot EUR 79,2 miljoen

Vopak: Groei bedrijfsresultaat zet door in eerste kwartaal met 15% tot EUR 79,2 miljoen Koninklijke Vopak N.V. (Royal Vopak) Westerlaan 10 3016 CK Rotterdam Postbus 863 3000 AW Rotterdam Nederland Telefoon: +31 10 4002911 Fax: +31 10 4139829 E-mail: info@vopak.com Internet: www.vopak.com

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 AANZIENLIJKE STIJGING HALFJAARRESULTAAT HES BEHEER (+ 38,9%) H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft over het eerste halfjaar een nettoresultaat

Nadere informatie

Vopak: Groei bedrijfsresultaat zet door in eerste kwartaal met 15% tot EUR 79,2 miljoen. In EUR miljoen

Vopak: Groei bedrijfsresultaat zet door in eerste kwartaal met 15% tot EUR 79,2 miljoen. In EUR miljoen Koninklijke Vopak N.V. Westerlaan 10 3016 CK otterdam ersbericht Vopak: Groei bedrijfsresultaat zet door in eerste kwartaal met 15% tot U 79,2 miljoen otterdam, 22 april 2008 Kernpunten eerste kwartaal

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

30. Vennootschappelijke balans

30. Vennootschappelijke balans 30. Vennootschappelijke balans voor winstbestemming in EUR x 1.000 noot 31-12-2014 31-12-2013 Activa Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa 32.2 3 6 Financiële vaste activa Deelnemingen

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009 Jan Aalberts & John Eijgendaal Organisatie AALBERTS INDUSTRIES N.V. AALBERTS INDUSTRIES N.V. Gedecentraliseerde managementstructuur Operationele

Nadere informatie

Vopak: Q Bedrijfsresultaat -exclusief bijzondere posten- stijgt 10% tot EUR 115 miljoen Q3 2010

Vopak: Q Bedrijfsresultaat -exclusief bijzondere posten- stijgt 10% tot EUR 115 miljoen Q3 2010 Koninklijke Vopak N.V. Westerlaan 10 3016 CK otterdam ersbericht Vopak: Q3 2010 Bedrijfsresultaat -exclusief bijzondere posten- stijgt 10% tot U 115 miljoen otterdam, 12 november 2010 Kernpunten derde

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2014

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2014 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2014 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2014..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Persbericht investor relations

Persbericht investor relations Persbericht investor relations Bedrijfsresultaat Koninklijke Ten Cate (KTC) bijna verdubbeld in eerste kwartaal 2005 Koninklijke Ten Cate (technisch textiel en technische componenten) boekte over het eerste

Nadere informatie

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 Persbericht HAL BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 De nettowinst voor aandeelhouders van HAL Holding N.V. bedroeg over de eerste zes maanden van 2006 300,7 miljoen ( 4,72 per aandeel) vergeleken met

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2004 Agenda Resultaten 2003 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Omzet per kwartaal

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Voor publicatie: 14 mei 2013 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Rotterdam, 14 mei 2013 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel , Telefax

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel , Telefax PERSBERICHT HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel. 31 10 4869911, Telefax 31 10 4850355 Voor publicatie: 17 januari 2006 08.00 uur HUNTER DOUGLAS PRESENTEERT FINANCIËLE RESULTATEN OVER

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in miljoenen euro's Eerste halfjaar 2009 Eerste halfjaar 2008 1 Gehele jaar 2008 Doorlopende bedrijfsactiviteiten Netto-omzet uit hoofde van leveringen

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

PERSBERICHT. ARNHEM 3 augustus 2006 HALFJAARRESULTAAT 2006: ESSENT OP KOERS

PERSBERICHT. ARNHEM 3 augustus 2006 HALFJAARRESULTAAT 2006: ESSENT OP KOERS PERSBERICHT ARNHEM augustus 006 HALFJAARRESULTAAT 006: ESSENT OP KOERS Alle bedrijfsonderdelen laten een resultaatstijging zien De kabelactiviteiten zijn niet langer onderdeel van de doorlopende bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5 PERSBERICHT HOLLAND COLOURS FINANCIEEL RESULTAAT 2014/2015 HOGERE OMZET - STABIEL NETTORESULTAAT Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken koers 13/14 Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V.

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van

Nadere informatie

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2016 NedSense enterprises N.V. Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2016 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2016 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014

Remuneratierapport 2014 Remuneratierapport 2014 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

Vopak: Eerste kwartaal 2009 bedrijfsresultaat* stijgt 8% tot EUR 85,6 miljoen

Vopak: Eerste kwartaal 2009 bedrijfsresultaat* stijgt 8% tot EUR 85,6 miljoen Koninklijke Vopak N.V. Westerlaan 10 3016 CK otterdam ersbericht Vopak: erste kwartaal 2009 bedrijfsresultaat* stijgt 8% tot U 85,6 miljoen otterdam, 21 april 2009 Kernpunten eerste kwartaal 2009: In miljoenen

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2013 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2013..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. 2007: VERDER HERSTEL RESULTATEN. - Huuropbrengst + 19,6 % (van 9,1 naar 10,8 miljoen) - Bezetting gebouw van 63% naar 81,5% - Resultaat van 8.276.000 naar 12.643.000

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 15-05-2014 Bedrijf Adres groesman international amsterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,4 Betalingsscore 7,8

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen Persbericht Jaarcijfers 2013 Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen De winst over het boekjaar bedroeg 68 miljoen. Dat is een afname van 0,9% ten opzichte van 2012. Zoals op 2 januari 2014 bericht

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG P E R S B E R I C H T. Europoort/Rotterdam, 25 juli 2013

HALFJAARVERSLAG P E R S B E R I C H T. Europoort/Rotterdam, 25 juli 2013 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, H A L F J A A R W I N S T H E S B E H E E R 1 1, 0 MILJOEN ( - / - 4,3 % ) ; V E R B E T E R I N G R E S U L T A A T I N H E T T W E E D E K W A R T A A L HALFJAARVERSLAG

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Persbericht. Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep. Hilversum, 23 december Highlights eerste halfjaar 2008

Persbericht. Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep. Hilversum, 23 december Highlights eerste halfjaar 2008 Persbericht Hilversum, 23 december 2008 Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep Highlights eerste halfjaar 2008 Netto omzet eerste helft 2008 bedroeg 1,8 miljoen* Nettoresultaat over het eerste

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08.

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08. Voor publicatie: 8 november 2005 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE NEGEN MAANDEN 2005: 7,5% HOGERE OMZET EN 22,6% HOGERE WINST DERDE KWARTAAL 2005: 12,7% HOGERE OMZET, 79,4% HOGERE WINST Rotterdam,

Nadere informatie

Inhoud. A. Inleiding 1. B. Jaarrekening 2. C. Overige gegevens 9

Inhoud. A. Inleiding 1. B. Jaarrekening 2. C. Overige gegevens 9 Tata Steel Nederland Services BV Draft Jaarverslag 2015 Inhoud Page A. Inleiding 1 B. Jaarrekening 2 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling Toelichting

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Plus Datum 29-04-2016 Naam Groesman International BV Samenvatting Bedrijfsnaam Groesman International B.V. Vestigingsadres Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,5 Betalingsscore 7,8 Rating

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V. Jaarverslag Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4 Algemeen Royal FrieslandCampina in een oogopslag Royal FrieslandCampina in een oogopslag Elke dag voorziet Royal FrieslandCampina circa 1 miljard consumenten

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCdata N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V.

Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V. Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V. Het nettoresultaat van DOCDATA N.V. over het eerste halfjaar 2017 komt uit op een verlies van 202 duizend. Hierin zitten voor 120 duizend eenmalige kosten. Belangrijkste

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 22-04-2015 Bedrijf Adres AMSTERDAM - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,6 Betalingsscore 7,8 Rating Risico Bedrijfsstatus

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2010 Agenda Resultaten 2009 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2009 Eerste kwartaal 2010 Omzet per kwartaal EUR x

Nadere informatie

Remuneratierapport 2016

Remuneratierapport 2016 Remuneratierapport 2016 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen.

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. Persbericht JA ARCIJFERS 2014 Sligro Food Group N.V. Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. De nettowinst over het boekjaar bedroeg 69 miljoen. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2013.

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV

JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV Datum: 28 april 2015 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARSTUKKEN ROM- D CAPITAL BEHEER BV 2014 - BLADZIJDE 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming)

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9.1 Algemeen 9.1.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING

33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING 33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING De enkelvoudige jaarrekening van USG People N.V. wordt opgesteld

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Reesink

Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Reesink Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Reesink 27 mei 2014 Organisatieoverzicht 2014 Organigram 2014 Corporate Communications Royal Reesink Marktontwikkelingen Reesink Equipment Green Equipment

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2005

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2005 Remuneratierapport DOCdata N.V. 2005 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCdata N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie