Risico Inventarisatie Gezondheid 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Risico Inventarisatie Gezondheid 2015"

Transcriptie

1 Risico Inventarisatie Gezondheid 2015

2 Inhoudsopgave Risico Inventarisatie Gezondheid Pagina Inhoudsopgave Toelichting RIG 2015 Inleiding 1. Stamgroep babygroep 1.1. Gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen 1.2. Gezondheidsrisico s als gevolg van het binnenmilieu 1.3. Gezondheidsrisico s als gevolg van het buitenmilieu 1.4. Gezondheidsrisico s ten gevolge van (het uitblijven van) medisch handelen 2. Stamgroep dreumesgroep 2.1. Gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen 2.2. Gezondheidsrisico s als gevolg van het binnenmilieu 2.3. Gezondheidsrisico s als gevolg van het buitenmilieu 2.4. Gezondheidsrisico s ten gevolge van (het uitblijven van) medisch handelen 3. Stamgroep peutergroep - montessori 3.1. Gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen 3.2. Gezondheidsrisico s als gevolg van het binnenmilieu 3.3. Gezondheidsrisico s als gevolg van het buitenmilieu 3.4. Gezondheidsrisico s ten gevolge van (het uitblijven van) medisch handelen 4. Stamgroep peutergroep - atelier 4.1. Gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen 4.2. Gezondheidsrisico s als gevolg van het binnenmilieu 4.3. Gezondheidsrisico s als gevolg van het buitenmilieu 4.4. Gezondheidsrisico s ten gevolge van (het uitblijven van) medisch handelen Bijlage 1 t/m 12: Werkinstructies (op alfabetische volgorde): 1. Flesvoeding klaarmaken 2. Gebruik potje 3. Handen wassen 4. Hoesten en niezen 5. Houdbaarheid voedingsmiddelen 6. Schoonmaken speelgoed 7. Snuiten en/of afvegen neus 8. Tekenbehandeling 9. Toedienen van medicijnen 10 Toiletgebruik 11. Verschonen en opmaken beddengoed 12. Verschonen luier (op commode) v.a. 43 2

3 Toelichting op de Risico Inventarisatie Gezondheid (RIG) Per item wordt een risico aangeven. De risico s zijn beoordeeld met de termen: klein, groot of uitgesloten en/of n.v.t. (niet van toepassing op de groep of op Mickey). Bij veel punten wordt een toelichting gegeven. Ook wordt er regelmatig verwezen naar werkinstructies en/of huisregels. Bij Mickey wordt meestal over leidster gesproken. Hiermee wordt de Pedagogisch Medewerker bedoeld. We gebruiken alleen de vrouwelijke vorm, omdat er momenteel alleen vrouwen bij ons werken. In dit document wordt af en toe de term groepsleiding gebruikt waarmee eveneens de leidster(s) wordt/worden bedoeld. Met de term leidster wordt in dit document eveneens een stagiaire bedoeld. In dit document wordt naar onze huisregels verwezen met afkortingen. Onze huisregels hebben de volgende afkortingen: Huisregels Ouders Kinderen: - Huisregels Ouders - HO - Huisregels dreumesen - HD Huisregels peuters - HP Huisregels (Pedagogisch) Medewerkers, stagiaires, vrijwilligers, overige medewerkers: - Huisregels Pedagogisch Beleid - HPB - Huisregels (Pedagogisch) Medewerkers en Stagiaires - HMS - Aanvullende Huisregels Stagiaires - HS Waar kunnen ouders en leidsters de RIG vinden? De RIG staat ook op onze website: De leidsters kunnen deze inzien via de ipad op de groep. Overige punten 2015: Nieuw buitenbed voor de baby s. Jaarlijkse RIG-evaluatie in teamvergadering d.d. 7 april 2015 De leidsters hebben de RIG doorgenomen. Tijdens het overleg worden de voorstellen tot wijziging besproken. Naar aanleiding daarvan komt het volgende punt aan de orde: Babygroep Bij gebruik van speelmat op de babygroep toevoegen dat dit een kunststof speelmat is. Staat niet overal zo vermeld. Het woord kleed of speelkleed moet worden vervangen door speelmat. Als er over flessen van kinderen gesproken wordt dan betreft dit ook vaak de spenen. Dit specifieker maken in de RIG. Bij Werkinstructie Flesvoeding klaarmaken toevoegen dat flesjes borstvoeding niet geschud mogen worden. De Werkinstructie hoesten en niezen aanpassen voor de babygroep. Als je een baby vasthoudt tijdens het voeden, lopen en/of verschonen kun je niet in je elleboog niezen. Dreumesgroep De lijst over de houdbaarheidstermijnen van de voedingsproductenmoet aangepast worden: geen smeerkaas en leverworst meer. Zie bijlage 5 van de RIG. Er zijn nu op de dreumesgroep ook kinderen die borstvoeding krijgen. 3

4 Peutergroep Montessorigroep Er zijn geen potjes (plassen) meer op de peutergroepen. Alle peuters maken gebruik van het toilet. Bij Werkinstructie: verschonen van een luier (op de commode) als aandachtspunt meenemen dat een leidster altijd bij de commode blijft staan zolang daar een kind op ligt of zit. Atelier Luiers worden na verschonen meegenomen door de peuterleidster en worden in de prullenbak van de peutergroep gegooid met een zakje eromheen. Dit is om de geur. Tussen de middag wordt de vuilniszak uit het atelier altijd verschoond. Bij de babygroep pas aan het eind van de dag. Buitenspeelruimte beneden Bij gebruik zandbak (buitenspeelruimte beneden) wordt altijd gecontroleerd op uitwerpselen van dieren. 4

5 Inleiding Gezondheid is een belangrijk goed voor een mens. Helemaal voor jonge kinderen is een gezonde, hygiënische omgeving van groot belang omdat jonge kinderen vrij kwetsbaar zijn. Ons doel met betrekking op gezondheid en hygiëne is voornamelijk het tegengaan en verspreiden van ziektekiemen zodat de kinderen gezond blijven. In dit document staat beschreven welke voorzorgsmaatregels wij treffen om een zo gezond mogelijk leefklimaat te creëren voor de kinderen die bij Mickey komen. De basis bij Mickey voor dit gezonde leefklimaat is om ruimtes en (speel)materialen zo schoon mogelijk te houden en om zo hygiënisch mogelijk te zijn in het contact met de kinderen en de omgeving. Dagelijks vinden er daarom schoonmaakwerkzaamheden plaats in iedere (groeps)ruimte in het pand. Tevens vinden wij het van belang om zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met voedingsproducten. Overige aspecten die wij belangrijk vinden voor een gezonde opvoeding zijn het aanbieden van vers fruit en gezonde voeding, continue ventilatie in alle ruimtes en frequent buiten spelen. In onze pedagogische benadering leren wij kinderen ook diverse handelingen met betrekking tot de persoonlijke hygiëne, zoals: handen wassen na toiletgebruik of na gebruik van plaksel of verf, handen wassen voor en na het eten of als je ergens aan hebt gezeten wat een beetje vies is. Er wordt met peuters ook gepraat waarom deze handelingen belangrijk zijn. Veel details met betrekking op gezondheid en hygiëne hebben we als team geïnventariseerd. De uitkomsten kunt u in dit document lezen. Ieder jaar nemen wij met ons hele team de totale risicoanalyse weer onder de loep, zodat we scherp blijven op onze omgeving en op ons eigen gedrag. We checken jaarlijks zeer gedetailleerd en bewust hoe gezond en hygiënisch de omgeving van onze kinderopvang is en wat we eventueel nog kunnen veranderen of aanscherpen. We kunnen echter niet voorkomen dat een kind op het kinderdagverblijf nooit iets oploopt in de vorm van een infectie. Ziektekiemen verspreiden zich immers gemakkelijk door de lucht. Kinderen bouwen hierdoor ook weerstand op wat eveneens belangrijk is. We hebben een ziektebeleid waarin staat hoe wij met diverse kinderziekten omgaan. Dit beleid wordt eveneens regelmatig in ons team en met de Oudercommissie van Mickey besproken. In dit document wordt verder niet op het ziektebeleid ingegaan. Ons team zet zich optimaal in voor een zo gezond en hygiënisch mogelijk speel- en leefklimaat waarbinnen elk kind zich op gezonde wijze kan ontwikkelen. Wij hopen bij kinderen een basis te zaaien voor een bewust, gezond leven. Manja Haze Directeur montessori-kinderdagverblijf Mickey Risico Analyse Gezondheid versie

6 1. Stamgroep babygroep 1.1. Gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen 1. Kind komt via ongewassen handen van groepsleiding in contact met ziektekiemen klein Zie ook bijlage Werkinstructie Handen wassen. 2. Kind komt via onzorgvuldig gewassen handen van groepsleiding in contact met ziektekiemen klein De kans is klein dat een kind via onzorgvuldig gewassen handen van de groepsleiding in contact komt met ziektekiemen. Leidsters wassen, zoals in de werkinstructie Handen wassen staat beschreven, vaak hun handen. Dit kan een keer door o.a. drukte iets minder zorgvuldig gebeuren. 3. Kind komt in contact met ziektekiemen van zieke groepsleiding klein De kans is klein dat een kind in contact komt met ziektekiemen van een zieke leidster. Als een leidster ziek is, zal zij niet aanwezig zijn op de groep. Bij een verkoudheid zorgt de leidster ervoor dat na het hoesten of het snuiten van de neus, de handen zorgvuldig worden gewassen en dat ze een kind niet kust of in het gezicht ademt. Leidsters niezen altijd in hun elleboogholte zodat er geen bacteriën op deze manier via de handen worden verspreid. 4. Kind komt in contact met pus of vocht uit blaasjes/wondjes van ander kind klein/groot Om het risico zo klein mogelijk te maken dat een kind in contact komt met pus of vocht uit blaasjes/wondjes van een ander kind, plakken wij het blaasje en/of wondje af met een verbandje of een pleister. In periodes dat er waterpokken heerst is deze kans groter. 5. Kind komt in contact met ziektekiemen door aanhoesten of niezen door groepsleiding klein Zie beschrijving van punt 3 en zie ook bijlage Werkinstructie Hoesten en niezen. 6. Kind komt in contact met ziektekiemen door aanhoesten of niezen door ander kind groot In de babygroep is het lastig om de kinderen te leren een hand voor hun mond te doen als ze niezen. Dit is cognitief niet te begrijpen voor een kind onder de 14 maanden. Daarom is de kans aanwezig dat dit voorkomt. 7. Kind komt via snot van ander kind in contact met ziektekiemen groot De kans dat een kind via snot van een ander kind in contact komt met ziektekiemen is groot. Dit omdat baby s veel op de speelmat spelen en het speelgoed nog ontdekken met hun mond. De materialen waar kinderen mee spelen worden dagelijks schoongemaakt en bij ernstige vervuiling vaker. Maar de kans is groot dat een kind in de babygroep in contact komt met ziekte kiemen. Zie ook bijlage Werkinstructie Snuiten en/of afvegen neus. 8. Kind komt door gezamenlijk gebruik van zakdoek in contact met ziektekiemen uitgesloten De kans is uitgesloten dat een kind door het gebruik van een gezamenlijke zakdoek in contact komt met ziektekiemen. Er wordt voor elk kind een aparte papieren tissue gepakt, die vervolgens na gebruik in de prullenbak wordt gegooid. De prullenbak zit in de lade van de commode die door kinderen niet te openen is. 6

7 9. Kind komt via spuugdoekje of slab van ander kind in contact met ziektekiemen klein Slab en spuugdoeken worden na gebruik direct in de wasmand gedaan, zodat kinderen hier niet mee gaan spelen. De wasmand zit in een lade in de commode. Deze lade is door baby s niet te openen. 10. Kind komt via washandje waarmee handen of monden van meerdere kinderen gewassen worden in contact met ziektekiemen klein De handen en/of monden van de kinderen worden met washandjes schoongemaakt. Per kind wordt een apart washandje gebruikt. Deze gaan na gebruik in de wasmand in de commode. De kans is dus heel klein, maar kun je niet volledig uitsluiten, omdat een kind in onbewaakt ogenblik een washandje van een ander kind kan pakken. 11. Kind raakt besmet met ziektekiemen via ander kind dat met ongewassen handen van toilet komt uitgesloten/n.v.t. Het gaat hier om de babygroep. Deze categorie kinderen gaat nog niet zelfstandig naar het toilet. 12. Kind raakt besmet met ziektekiemen via ander kind dat met onzorgvuldig gewassen handen van toilet komt uitgesloten/n.v.t. Ook bij deze vraag gaat het hier om de babygroep. Deze kinderen gaan nog niet zelfstandig naar toilet dus wassen ook niet zelfstandig hun handen. 13. Kind komt door gebruik van grote closetpot in contact met ontlasting/urine uitgesloten/n.v.t. 14. Kind komt door aanraken vuil potje in contact met ontlasting/urine klein. Kind komt door aanraken vuil potje in contact met ontlasting/urine lijkt ons klein omdat we zorgvuldig omgaan met het gebruik van het potje. Kinderen zitten altijd onder begeleiding van een leidster op een potje zodat zijzelf of andere kinderen niet met hun handen de ontlasting/urine kunnen aanraken. Zie ook bijlage Werkinstructie Gebruik potje. 15. Kind komt door aanraken vuile luier in contact met ontlasting/urine uitgesloten/n.v.t. Een kind komt door aanraken vuile luier in contact met ontlasting/urine achten wij uitgesloten omdat een baby wordt verschoond op de commode zodra de luier verschoond wordt door de leidster, wordt deze direct opgerold/dichtgevouwen en in de afvalbak gedaan. 16. Kind komt door verontreinigd(e) verschoontafel/aankleedkussen in contact met ontlasting/urine klein Het kan een keer voorkomen dat een leidster of stagiaire de verschoontafel of het aankleedkussen niet goed heeft schoongemaakt of een plekje heeft overgeslagen. We doen dit zo zorgvuldig mogelijk waardoor we deze kans als erg klein schatten. Bovendien liggen de kinderen op een handdoek die na elke verschoning in de was wordt gedaan. 17. Kind komt door on(zorgvuldig) gewassen handen groepsleiding in contact met ontlasting/urine klein De leidsters moeten na elke verschoning hun handen wassen. Het kan een keer voorkomen dat de leidster dit niet voldoende zorgvuldig heeft gedaan. 18. Kind komt via het afdrogen van handen aan een vuile handdoek of gebruik vuile kraan in contact met ziektekiemen klein Leidsters volgen het kind soms op de commode, waardoor een kind wel eens aan de kraan komt waar leidsters af en toe aan zitten als ze de kraan bewegen. Leidsters gaan zelf zo zorgvuldig mogelijk om met hygiëne waardoor we de kans op ziektekiemen klein achten. 7

8 19. Kind komt via speelgoed dat wordt meegenomen naar het toilet in contact met ziektekiemen uitgesloten/n.v.t. Dit is uitgesloten, omdat kinderen zoals eerder beschreven nog niet zelfstandig en/of nog geen gebruik maken van het toilet. 20. Kind komt door poetsen met zichtbaar vuile tandenborstel in contact met ziektekiemen uitgesloten/n.v.t. Dit punt achten wij uitgesloten omdat baby s niet hun tanden poetsen op het kinderdagverblijf. Deze toelichting geldt ook voor punt 21 en 22 hieronder. 21. Kind komt door gebruik andermans tandenborstel in contact met ziektekiemen of bloed uitgesloten/n.v.t. 22. Kind komt via onhygiënisch opgeborgen tandenborstel in contact met ziektekiemen of bloed uit gesloten/n.v.t. 23. Kind krijgt door het eten van onhygiënisch bereid voedsel ziektekiemen binnen klein Het voedsel dat bij Mickey aan de kinderen wordt gegeven is altijd vers. Alle eetbare producten worden voorzien van een sticker met datum van opening erop. Conform de richtlijnen voor houdbaarheid wordt dit gewaarborgd en gecontroleerd. Zie ook bijlage Werkinstructie Houdbaarheid voedingsmiddelen. Ouders geven kinderen soms zelf bereid eten mee. Wij gaan er vanuit dat dit eten hygiënisch bereid is. Hier hebben wij geen zicht op. Ouders zetten het eten s morgens in de koelkast. Het bereiden/opwarmen van het eten gebeurt zo hygiënisch mogelijk. Er worden schone materialen gebruikt en voor het bereiden wast de persoon in kwestie zorgvuldig haar handen. 24. Kind krijgt gifstoffen of ziektekiemen binnen door het eten van bedorven voeding klein De kans dat een kind ziektekiemen binnen krijgt door het eten van bedorven voedsel lijkt ons klein. Uitsluiten kunnen wij dit niet. Door het werken met stickers die wij op geopende voedingsproducten plakken hebben wij hier goed zicht op. Zie ook bijlage Werkinstructie Houdbaarheid voedingsmiddelen. 25. Baby krijgt door niet gekoelde meegebrachte borstvoeding ziektekiemen binnen klein De kans dat een baby door niet gekoelde meegebrachte borstvoeding ziektekiemen binnen krijgt achten wij klein omdat ouders altijd erg zorgvuldig met de borstvoeding omgaan. Ouders zetten de borstvoeding bij binnenkomst zelf in de koelkast. Leidsters geven kinderen alleen gekoelde borstvoeding of borstvoeding die net gekolfd is. 26. Baby krijgt ziektekiemen binnen door meegebrachte (thuis) bereide poedermelk uitgesloten De kans dat een baby ziektekiemen binnen krijgt is uitgesloten, omdat ouders geen kant en klare flessen met poedermelk mogen meenemen naar het kinderdagverblijf. Alleen ouders van kinderen die speciale voeding nodig hebben, nemen dit zelf mee. Deze poeder wordt aangeleverd in kleine melkpoedercontainers. Poeder voor standaard flesvoeding wordt door ons verstrekt. 27. Baby krijgt ziektekiemen binnen via onhygiënisch bereide flesvoeding klein De baby krijgt ziektekiemen binnen via onhygiënisch bereide flesvoeding achten wij klein omdat leidsters hier heel zorgvuldig mee omgaan. Zie ook bijlage Werkinstructie Flesvoeding klaarmaken. 8

9 28. Kind krijgt ziektekiemen binnen via onzorgvuldig gereinigde fles/speen klein De kans dat een kind ziektekiemen binnen krijgt via onzorgvuldig gereinigde fles/speen achten wij klein omdat alle flessen en spenen wekelijks worden uitgekookt, in een daarvoor bestemde uitkoker die wekelijks wordt gereinigd. Nieuwe flessen en spenen worden voor het eerste gebruik ook uitgekookt. 29. Kind krijgt door gebruik andermans drinkbeker, fles of bestek ziektekiemen binnen klein Het kan gebeuren dat kinderen ziektekiemen binnen krijgen door gebruik van andermans fles, bv. als kinderen aan tafel zitten en opeens een fles van een ander kind pakken en er vervolgens uit drinken. De kans daarop is klein, er is altijd toezicht van de leidster als er één of meerder baby s aan tafel zitten. 30. Kind komt door aanraken afval in contact met ziektekiemen uitgesloten De prullenbak is geïntegreerd in de commode. Deze schuifla kan niet door een baby worden opengetrokken. 31. Kind komt via vuile vaatdoek in contact met ziektekiemen uitgesloten tot klein Iedere gebruikte vaatdoek wordt direct in de wasmand gedeponeerd waar een kind niet bij kan komen. 32. Kind krijgt door gebruik vuile of andermans fopspeen ziektekiemen binnen groot Leidsters zien er op toe dat een kind tijdens het spelen niet een speen van een ander kind afpakt. Helaas kan het in een onbewaakt moment wel gebeuren. De speen wordt dan direct met heet water afgespoeld. In de praktijk hebben kinderen over het algemeen geen speen in de mond tijdens het spel. Deze wordt enkel gebruikt bij behoefte of als troost indien ouders dat willen. 33. Kind komt door gezamenlijk gebruik van het beddengoed in contact met ziektekiemen klein Hoeslakens worden dagelijks verschoond en bovenlakens wekelijks. Het kind heeft geen direct contact met deze deken. Bij vervuiling wordt het dekentje direct verschoond. 34. Kind komt via vuil speelgoed in contact met ziektekiemen groot Het speelgoed wordt dagelijks goed schoongemaakt met allesreiniger. Toch kan het voorkomen dat kinderen die hetzelfde speelmateriaal gebruiken (en dit in hun mond stoppen) in contact komen met ziektekiemen. 35. Kind komt via vuile verkleedkleren in contact met ziektekiemen uitgesloten/n.v.t. Er zijn geen verkleedkleren aanwezig op de babygroep. 36. Kind komt via onzorgvuldig of niet gewassen stoffen speelgoed / knuffels in contact met ziektekiemen klein De knuffels en/of andere stoffen speeltjes worden wekelijks gewassen. Bij vervuiling direct of dagelijks. 37. Kind komt via met ontlasting vervuild zwemwater in contact met ziektekiemen klein Baby s maken heel af en toe gebruik van een badje; alleen met erg warm weer. Op deze momenten kan het aantal baby s dat gebruik van dit badje maakt verschillen, maar dit zal er één per leidster of stagiaire zijn. Baby s gaan met blote billen in bad. Op het moment dat een kind ontlasting produceert en dit in het water komt, worden onmiddellijk elk kind eruit gehaald en wordt het water weggedaan waarna het eventueel wordt ververst. Het badje wordt grondig gereinigd. 9

10 38. Kind komt door zichtbaar vervuild zwemwater in contact met ziektekiemen klein Baby s zitten maar kort in het badje bij ons en het water wordt altijd regelmatig ververst waardoor het water zo schoon mogelijk is. 39. Kind krijgt ziektekiemen binnen doordat waterspeelgoed aanzet tot het drinken van zwemwater klein Over het algemeen is ons doel van het badje: kinderen laten ervaren en genieten van het water. Daarom is water-speelmateriaal niet altijd aan de orde. Is dit wel het geval dan zal de babyleidster zorgvuldig het materiaal kiezen. Stel dat zij voor een beker kiest en een kind drinkt hieruit, dan zal zij dit speelmateriaal vervangen om een kind zo weinig mogelijk badwater te laten binnenkrijgen. 40. Kind komt door eten, drinken, snoepen in het zwembadje in contact met ziektekiemen uitgesloten Kinderen mogen niet eten of drinken tijdens een badmoment. 41. Kind komt via (uitwerpselen van) ongedierte in contact met ziektekiemen uitgesloten/n.v.t. Wij hebben nog nooit ongedierte geconstateerd bij Mickey. Mochten leidsters toch uitwerpselen vinden, dan wordt dit direct schoongemaakt en er worden vervolgacties ondernomen. 42. Kind komt door bijten of krabben dier in contact met ziektekiemen uitgesloten/n.v.t. Er zijn geen dieren op het kinderdagverblijf Gezondheidsrisico s als gevolg van het binnenmilieu 1. Kind verblijft in een ruimte die bedompt ruikt klein Als er meerdere poepbroeken achter elkaar zijn en worden verschoond, kunnen wij het helaas niet voorkomen dat de groep wat bedompt ruikt. Er wordt permanent geventileerd. In de ruimte staat altijd een raam open. 2. Kind verblijft in een te koude ruimte klein De kans dat een kind in een te koude ruimte verblijft, achten wij erg klein omdat de leidsters de temperatuur goed in de gaten houden. Is de ruimte te warm dan wordt de ruimte extra geventileerd of wordt de airco aangezet. Als de ruimte te koud is, wordt een raam gesloten en/of de verwarming iets hoger gezet. 3. Kind verblijft in een te warme ruimte klein De kans dat een kind in een te warme ruimte verblijft, achten wij erg klein omdat de leidsters de temperatuur goed in de gaten houden. Is de ruimte te warm dan wordt de ruimte extra geventileerd of wordt de airco aangezet. 4. Kind verblijft in een muf ruikende, vochtige ruimte klein Net zoals bij punt staat beschreven kan een ruimte tijdelijk bedompt of muf ruiken. Dit kan bijvoorbeeld door een poepbroek worden veroorzaakt. Onze babyruimte is niet vochtig. Mocht er een muffe lucht hangen, dan wordt er extra gelucht. 5. Kind verblijft in een te droge ruimte klein De babygroep wordt niet als een droge ruimte ervaren. Er wordt iedere dag, de gehele dag, geventileerd door een open raam. 10

11 6. Kind komt in aanraking met allergenen via stoffering van verblijfsruimtes klein We hebben relatief weinig producten op de groep waar kinderen allergisch voor zijn. We hebben speelmatten op de grond (i.p.v. een kleed dat we eerst hadden) en veel speelmateriaal dat afneembaar is. Er zijn wel enkele speelmaterialen van stof, zoals stoffen blokken, stoffen boekjes, enkele boerenzakdoeken, een paar knuffels. Tevens hebben we enkele kleedjes die we in de box leggen. Deze stoffen materialen worden regelmatig gewassen op een hoge temperatuur. Materialen die een kind in de mond heeft gehad worden na gebruik direct in de wasmand gedaan. 7. Kind verblijft in een ruimte met rook uitgesloten Er geldt bij Mickey een algemeen rookverbod in het pand. 8. Kind verblijft in een stoffige ruimte klein De ruimte en de materialen worden elke dag schoongemaakt/afgestoft door de leidster en/of stagiaire. De vloer wordt dagelijks gedweild. De kans is dus klein dat het stoffig is. Er wordt in principe niet gestofzuigd in de aanwezigheid van kinderen omdat tijdens het stofzuigen zeer fijne stofdeeltjes via de uitgeblazen lucht in de ruimte terechtkomen. Tijdens het stofzuigen wordt er extra geventileerd. 9. Kind wordt blootgesteld aan vluchtige stoffen door het gebruik van spuitbussen, lijm of terpentine uitgesloten Deze producten gebruiken wij nooit in het bijzijn van kinderen. Als deze producten gebruikt worden, zijn er geen kinderen in het pand. 10. Kind wordt blootgesteld aan gassen uit (open) verbrandingstoestellen uitgesloten/n.v.t. 11. Kind verblijft in een ruimte met asbest uitgesloten/n.v.t. 12. Kind krijgt schadelijke stoffen binnen via ventilatievoorziening uitgesloten/n.v.t. Er is geen ventilatievoorziening in de babygroep. Er is wel een airconditioning. Door het gebruik ervan komen geen schadelijke stoffen vrij. 13. Kind wordt blootgesteld aan lawaai klein De kinderen in de groep maken meerdere, verschillende geluiden, zoals huilen of met speelmateriaal geluiden maken - zoals houten en roestvrijstalen bakjes tegen elkaar slaan of met de bakjes op de grond slaan of op het kruipplateau. Wanneer de kinderen al genoeg geluiden maken proberen wij de rest van de omgeving zo rustig mogelijk te houden, de leidsters praten zacht; ook tegen ouders. Heel af en toe staat er een CD op met rustgevende muziek. Het hardste geluid waar kinderen aan worden bloot gesteld zijn geluiden van sirenes die met enige regelmaat in het pand van Mickey te horen zijn en hard huilende baby s in de groepsruimte. Leidsters proberen huilende kinderen, o.a. om de rust in de groep te bewaken, zo goed mogelijk te troosten zodat het huilende kind zelf en de kinderen in de ruimte zich zo prettig mogelijk voelen. 14. Kind drinkt water uit loden leiding uitgesloten/n.v.t. 15. Kind verblijft in een ruimte met huisdieren die een allergie kunnen oproepen uitgesloten/n.v.t. Dit achten wij uitgesloten omdat er geen huisdieren bij Mickey zijn. 16. Kind verblijft in een ruimte met planten die een allergie kunnen oproepen klein Er zijn slechts een paar planten in de groepsruimte. Hier kunnen de kinderen zelf niet bij. We hebben niet het idee dat deze planten voor enige vorm van allergische reactie zorgen. Mocht dat wel het geval zijn bij een bepaald kind, dan halen we de betreffende plant onmiddellijk weg. 11

12 17. Kind verblijft in een vervuilde ruimte doordat schoonmaak ontoereikend is uitgesloten Er wordt dagelijks bij ons schoongemaakt. In de map van de babygroep staat wat er iedere dag en op welke dag wordt schoongemaakt. 18. Kind verblijft in een ruimte tijdens schoonmaakwerkzaamheden groot Op rustige momenten, dus wanneer de meeste baby s in bed liggen, worden er schoonmaaktaken verricht. Er wordt voor zorggedragen dat de overige kinderen op deze schoonmaakmomenten geen hinder ondervinden van de werkzaamheden. We houden de groep zo schoon en stofvrij mogelijk. Dagelijks wordt de groep schoongemaakt. Deze schoonmaakwerkzaamheden worden zowel door stagiaires als door leidsters verricht. Er is altijd een leidster die op deze momenten toezicht houden op de kinderen of met de kinderen bezig zijn. Er wordt op de babygroep niet gestofzuigd bij aanwezigheid van kinderen. 19. Kind komt in contact met allergenen via het beddengoed klein De kans dat een kind in contact komt met allergenen via beddengoed achten wij klein omdat het hoeslaken dagelijks worden verschoond en de lakens wekelijks. Bijna alle kinderen hebben een slaapzak aan waardoor kinderen nauwelijks contact maken met het laken. Als het laken vies is, dan wordt deze direct verschoond. Alle beddengoed wordt op 60 C gewassen. 20. Kind komt in contact met allergenen of huisstofmijten via verkleedkleren uitgesloten/n.v.t. 21. Kind komt in contact met allergenen of huisstofmijten via knuffels klein De kans dat een kind in contact komt met allergenen of huisstofmijten via knuffels achten wij klein omdat de knuffels wekelijks worden gewassen en bij vervuiling vaker Gezondheidsrisico s als gevolg van het buitenmilieu 1. Kind wordt blootgesteld aan stuifmeel van gras, onkruid of bomen die een allergie kunnen oproepen klein Met baby s wordt slechts zelden gewandeld. Baby s komen wel af en toe op het dakterras. Hier is geen gras en zijn geen planten. 2. Kind komt via in zandbak aanwezige ontlasting (hond/kat) in contact met ziektekiemen uitgesloten/n.v.t. Baby s spelen niet in de zandbak. Deze is niet aanwezig op het dakterras. We hebben nog nooit ontlasting van een dier gezien op het dakterras. 3. Kind wordt gebeten door een teek klein Doordat wij af en toe met de kinderen wandelen en onder bomen lopen is de kans aanwezig. De leidsters controleren de kinderen na een wandeling op teken. Zie: Werkinstructie behandelen tekenbeet. 4. Kind wordt gestoken door bij of wesp klein Een steek van bij of wesp kan tijdens een wandeling voorkomen; leidsters zijn hier echter wel erg alert op tijdens de periode dat er bijen en wespen zijn. 5. Kind krijgt zonnesteek uitgesloten Zie ook UV-beleid kinderdagverblijf Mickey. Bij hitte gaan wij niet met de kinderen naar buiten. 12

13 6. Kind droogt uit klein De leidsters stimuleren de kinderen om bij warm weer extra te drinken. Ook worden baby s niet in de zon gehouden, waardoor deze kans erg klein is. 7. Kind verbrandt door zon uitgesloten Baby s komen niet of nauwelijks in contact met de zon. Als het niet zo heel warm is, komen baby s bij ons niet of nauwelijks buiten. Als het wel warm is dan is altijd het zonnescherm uit en worden kinderen ingesmeerd. Zie ook UV-beleid kinderdagverblijf Mickey. 8. Kind raakt onderkoeld klein Leidsters voelen aan de kinderen of kinderen het niet te koud hebben. Leidsters weten dat baby s snel kunnen afkoelen en houden dit in de gaten door een kind voldoende warm aan te kleden en/of weg te leggen. 9. Kind komt in contact met bestrijdingsmiddelen uitgesloten/n.v.t. 10. Kind wordt blootgesteld aan chemisch vervuilde grond uitgesloten/n.v.t. 11. Kind wordt blootgesteld aan verontreinigde buitenlucht klein Baby s zijn bij ons weinig buiten, deels omdat dit niet mag van de buurvrouw in verband met geluidsoverlast op het dakterras en deels omdat het weer dit niet zo vaak toelaat en wij baby s niet telkens heel dik inpakken bij kou om wel even buiten te zijn. Ze ademen wel buitenlucht in door de lucht die in de groep naar binnenkomt. Het is in de wereld waarin wij leven en de plek waar Mickey staat niet uit te sluiten dat een kind geen verontreinigde lucht binnenkrijgt Gezondheidsrisico s ten gevolge van (het uit blijven van) medisch handelen 1. Kind krijgt medicatie verkeerd toegediend klein Als een leidster een kind een medicijn moet toedienen is er vooraf met ouders gesproken over de toediening ervan. Het kan echter voorkomen dat een kind teveel medicatie binnenkrijgt of het medicijn verkeerd wordt toegediend. Maar door de grote verantwoordelijkheid van de leidsters achten wij deze kans heel klein. Zie ook bijlage Werkinstructie Toedienen van medicijnen. 2. Kind krijgt bedorven medicament toegediend klein Er wordt altijd naar de datum gekeken die op het etiket van het medicijn staat. Wordt een medicijn zonder etiket, en dus zonder naam, gebracht, dan dienen wij dit niet toe. Zie ook bijlage Werkinstructie Toedienen van medicijnen. 3. Kind krijgt paracetamol zonder diagnose klein Ouders moeten een handtekening zetten voor het toedienen van medicijnen door leidsters. Een paracetamol zal alleen gegeven worden wanneer een kind lichte symptomen van ziek zijn en/of pijn vertoond. Ook al hebben ouders een handtekening gezet, dan nog wordt aan ouders telefonisch gevraagd of op dat moment het toedienen van een paracetamol akkoord is. Zie ook bijlage Werkinstructie Toedienen van medicijnen. 13

14 4. Kind wordt niet of onjuist medisch behandeld door onvolledige of onjuiste medische dossiers klein De kans dat een kind niet of onjuist medisch behandeld wordt door onvolledige of onjuiste medische dossiers achten wij klein. Dit omdat de ouders en de leidsters hier erg alert op zijn en dit soort gegevens altijd up-to-date zullen zijn. Bij onduidelijkheden en/of onzekerheden zullen de leidsters altijd contact opnemen met de ouders. Zie ook bijlage Werkinstructie Toedienen van medicijnen. 5. Kind wordt ondeskundig medisch behandeld door personeel klein tot uitgesloten De kans dat een kind ondeskundig medisch behandeld wordt door personeel achten wij klein omdat de medische handelingen hier van kleine aard zijn. Voor grote medische handelingen zijn de leidsters niet bevoegd en/of opgeleid. Zie ook bijlage Werkinstructie Toedienen van medicijnen. 6. Kind komt via koortsthermometer in contact met ziektekiemen uitgesloten Na het gebruik van een thermometer reinigt een leidster de koortsthermometer met 70 % alcohol. 7. Kind komt in contact met ziektekiemen via zalf of crème uitgesloten De kans dat een kind in contact komt met ziektekiemen via zalf of crème is uitgesloten, omdat een lik zalf of crème met een schone tissue uit een pot of tube wordt gehaald en met een tissue wordt aangebracht. 8. Kind komt door onhygiënische wondverzorging in contact met andermans bloed of wondvocht uitgesloten De leidsters zijn er alert op dat kinderen niet in contact komen met bloed of wondvocht van andere kinderen. Een leidster verbindt een wond(je) door deze af te dekken met een pleister of te verbinden met een verbandje. 14

15 2. Stamgroep dreumesgroep 2.1. Gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen 1. Kind komt via ongewassen handen van groepsleiding in contact met ziektekiemen klein Zie ook bijlage Werkinstructie Handen wassen. 2. Kind komt via onzorgvuldig gewassen handen van groepsleiding in contact met ziektekiemen klein De kans is klein dat een kind via onzorgvuldig gewassen handen van groepsleiding in contact komt met ziektekiemen. Leidsters wassen zoals in punt één beschreven vaak hun handen maar het kan een keer door drukte iets onzorgvuldiger gebeuren. Daarom sluiten wij dit niet uit dat een kind mogelijk een keer in contact komt met onzorgvuldig gewassen handen van groepsleiding. Zie ook bijlage Werkinstructie Handen wassen. 3. Kind komt in contact met ziektekiemen van zieke groepsleiding klein De kans is klein dat een kind in contact komt met ziektekiemen van een zieke leidster. Als een leidster ziek is zal zij niet aanwezig zijn op de groep. Bij een verkoudheid zorgt de leidster ervoor dat na het hoesten of het snuiten van de neus, de handen zorgvuldig worden gewassen en dat ze een kind niet kust of in het gezicht ademt. 4. Kind komt in contact met pus of vocht uit blaasjes/wondjes van ander kind klein/groot Om het risico zo klein mogelijk te maken dat een kind in contact komt met pus of vocht uit blaasjes/wondjes van een ander kind verbindt een leidster het blaasje en/of wondjes met een verbandje of plakt ze er een pleister op. In periodes dat er waterpokken heerst, is deze kans groter. 5. Kind komt in contact met ziektekiemen door aanhoesten of niezen door groepsleiding klein De leidsters doen bij het hoesten en niezen hun ellenboog voor hun mond. Het kan echter een keer voorkomen dat je een kind met twee handen vast hebt en op dat moment even geen arm/ellenboog vrij hebt. Een leidster zal dan opzij hoesten of niezen. Dus niet in de richting van het kind. Zie ook bijlage Werkinstructie Hoesten en niezen. 6. Kind komt in contact met ziektekiemen door aanhoesten of niezen door ander kind groot In de dreumesgroep proberen leidsters kinderen te leren een hand voor hun mond te houden als ze niezen. Dit is nog erg lastig voor jonge kinderen. 7. Kind komt via snot van ander kind in contact met ziektekiemen groot Zie ook bijlage Werkinstructie Snuiten en/of afvegen neus. 8. Kind komt door gezamenlijk gebruik van zakdoek in contact met ziektekiemen klein De kans dat een kind door het gebruik van een gezamenlijke zakdoek in contact komen met ziektekiemen is klein. Er wordt voor elk kind een papieren tissue apart gepakt, die vervolgens na gebruik in de prullenbak wordt gegooid. 9. Kind komt via spuugdoekje of slab van ander kind in contact met ziektekiemen klein Slab en spuugdoeken worden na gebruik direct in de wasmand gedaan. Als een slab nog erg schoon is dan wordt deze soms een tweede keer gebruikt. De slab wordt dan in het mandje van het kind gelegd, zodat een kind zijn eigen slab om krijgt en niet die van een ander kind. 15

16 10. Kind komt via washandje waarmee handen of monden van meerdere kinderen gewassen worden in contact met ziektekiemen klein De handen en/of monden van de kinderen worden met noetjes (vochtige wegwerpdoekjes) schoongemaakt. Per kind wordt een noetje gebruikt. Deze gaat na gebruik in de prullenbak. Bij ernstige vervuiling maken leidsters de handen en/of monden met een natte washand schoon. Er wordt één washand per kind gebruikt en deze gaat na gebruik in de wasmand. De ene kant van de washand wordt gebruikt voor de mond de andere kant voor de handen. 11. Kind raakt besmet met ziektekiemen via ander kind dat met ongewassen handen van toilet komt klein Slechts een enkele dreumes is reeds begonnen met naar het toilet gaan. Een leidster gaat daarna met het kind zijn handen wassen, zodat een kind van jongs af aan leert dat dit hoort na een toiletbezoek. 12. Kind raakt besmet met ziektekiemen via ander kind dat met onzorgvuldig gewassen handen van toilet komt klein Leidsters zien er zoveel mogelijk op toe dat kinderen die van het toilet komen hun handen zorgvuldig wassen. 13. Kind komt door gebruik van grote closetpot in contact met ontlasting/urine uitgesloten De dreumes die reeds naar het toilet gaat, wordt altijd begeleid door een leidster. Zij houdt in de gaten dat dit niet gebeurt. 14. Kind komt door aanraken vuil potje in contact met ontlasting/urine klein Het komt bijna niet voor dat een kind in de dreumesgroep op het potje gaat. De zindelijkheidstraining begint meestal bij de peuters. Als het wel voorkomt dan zal de leidster er op toezien dat dit zo hygiënisch mogelijk gebeurt en dat een kind niet in contact komt met zijn ontlasting en urine. Indien dit wel het geval is, dan zal de leidster de handen van het kind zorgvuldig gaan wassen en vervolgens haar eigen handen. Zie ook bijlage Werkinstructie Gebruik potje. 15. Kind komt door aanraken vuile luier in contact met ontlasting/urine klein Deze kans achten wij klein. Na een verschoning wordt de luier direct in de luieremmer gedaan. 16. Kind komt door verontreinigd(e) verschoontafel/aankleedkussen in contact met ontlasting/urine klein Er wordt telkens een schone handdoek gebruikt na een verschoning. Tevens wordt de commode vaak schoongemaakt met een desinfecterend middel. 17. Kind komt door on(zorgvuldig)gewassen handen groepsleiding in contact met ontlasting/urine klein Zie ook bijlage Werkinstructie Handen wassen. 18. Kind komt via het afdrogen van handen aan een vuile handdoek of gebruik vuile kraan in contact met ziektekiemen klein Kinderen kunnen hun handen afdrogen aan een papieren handdoek. Er is geen stoffen handdoek aanwezig voor kinderen om hun handen aan af te drogen bij het toilet. De kraan wordt regelmatig schoongemaakt. 16

17 19. Kind komt via speelgoed dat wordt meegenomen naar het toilet in contact met ziektekiemen uitgesloten/n.v.t. De leidster die de dreumes begeleidt naar het toilet, ziet er op toe dat het kind geen speelmateriaal meeneemt naar het toilet. 20. Kind komt door poetsen met zichtbaar vuile tandenborstel in contact met ziektekiemen uitgesloten/n.v.t. Kinderen poetsen niet hun tanden op het kinderdagverblijf. Deze uitleg geldt ook voor de punten 21 en 22 hieronder. 21. Kind komt door gebruik andermans tandenborstel in contact met ziektekiemen of bloed uitgesloten/n.v.t. 22. Kind komt via onhygiënisch opgeborgen tandenborstel in contact met ziektekiemen of bloed uitgesloten/n.v.t. 23. Kind krijgt door het eten van onhygiënisch bereid voedsel ziektekiemen binnen klein Het voedsel dat bij Mickey aan de kinderen wordt gegeven is altijd vers. Alle eetbare producten worden voorzien van een sticker met datum van opening erop. Conform de richtlijnen voor houdbaarheid wordt dit gewaarborgd en gecontroleerd. Zie ook bijlage Werkinstructie Houdbaarheid voedingsmiddelen. Ouders geven kinderen vaak zelf bereid eten mee. Wij gaan er vanuit dat dit eten hygiënisch bereid is. Hier hebben wij geen zicht op. Ouders zetten het eten s morgens in de koelkast. Het bereiden/opwarmen van het eten gebeurt zo hygiënisch mogelijk. Er worden schone materialen gebruikt en voor het bereiden wast de persoon in kwestie zorgvuldig haar handen. 24. Kind krijgt gifstoffen of ziektekiemen binnen door het eten van bedorven voeding klein De kans dat een kind ziektekiemen binnen krijgt door het eten van bedorven voedsel lijkt ons klein. Uitsluiten kunnen wij dit niet. Door het werken met stickers die wij op geopende voedingsproducten plakken en het hanteren van de houdbaarheidsdata voorkomen wij dit zoveel mogelijk. Zie ook bijlage Werkinstructie Houbaarheid voedingsmiddelen. 25. Kind krijgt door niet gekoelde meegebrachte borstvoeding ziektekiemen binnen klein De kans dat een dreumes door niet gekoelde meegebrachte borstvoeding ziektekiemen binnen krijgt achten wij klein omdat ouders altijd erg zorgvuldig met de borstvoeding omgaan. Ouders zetten de borstvoeding bij binnenkomst zelf in de koelkast. Leidsters geven kinderen alleen gekoelde borstvoeding of borstvoeding die net gekolfd is. 26. Kind krijgt ziektekiemen binnen door meegebrachte (thuis) bereide poedermelk uitgesloten De kans dat een baby ziektekiemen binnen krijgt is uitgesloten, omdat ouders geen kant en klare flessen met poedermelk mogen meenemen naar het kinderdagverblijf. Alleen ouders van kinderen die speciale voeding nodig hebben, nemen dit zelf mee. Deze poeder wordt aangeleverd in kleine melkpoedercontainers. Poeder voor standaard flesvoeding wordt door ons verstrekt. Het komt ook maar zelden voor dat een dreumes nog poedermelk drinkt. Meestal drinkt een dreumes gewoon verse melk uit de koelkast. 27. Kind krijgt ziektekiemen binnen via onhygiënisch bereide flesvoeding klein Zie ook bijlage Werkinstructie Flesvoeding klaarmaken. 17

18 28. Kind krijgt ziektekiemen binnen via onzorgvuldig gereinigde fles/speen klein Alle flessen en spenen worden in een daarvoor bestemde uit koker uitgekookt. 29. Kind krijgt door gebruik andermans drinkbeker, fles of bestek ziektekiemen binnen klein Het kan gebeuren dat kinderen ziektekiemen binnen krijgen door gebruik van andermans fles, bv als kinderen aan tafel zitten en een kind een fles van een ander kind pakt en eruit drinkt. Een leidster let erop dat dit zo min mogelijk kan gebeuren. Er is altijd een leidster die de kinderen begeleidt tijdens het drinken. 30. Kind komt door aanraken afval in contact met ziektekiemen klein De prullenbak staat op de grond. Het is mogelijk dat de dreumesen hierbij kunnen, maar als hij erg vuil of vol is wordt hij geleegd. De leidsters zien erop toe dat de dreumesen er niet aan zitten. Buiten op het plein staat geen grote afvalemmer (meer). 31. Kind komt via vuile vaatdoek in contact met ziektekiemen klein Een vaatdoek ligt nooit binnen handbereik van de kinderen waardoor kinderen geen ziektekiemen kunnen oplopen. 32. Kind krijgt door gebruik vuile of andermans fopspeen ziektekiemen binnen klein Leidsters zien er op toe dat een kind tijdens het spelen niet een speen van een ander kind afpakt. Helaas kan het in een onbewaakt moment wel gebeuren. De speen wordt dan direct met heet water afgespoeld. Kinderen hebben zo min mogelijk hun speen in op de dreumesgroep. 33. Kind komt door gezamenlijk gebruik van het beddengoed in contact met ziektekiemen klein Hoeslakens worden dagelijks verschoond. De dekbedden wekelijks. Bij ernstig vervuiling dagelijks. 34. Kind komt via vuil speelgoed in contact met ziektekiemen klein Het speelgoed wordt dagelijks goed schoongemaakt met interieurreiniger zodat kinderen hierdoor zo min mogelijk ziektekiemen binnenkrijgen. Zie ook bijlage Werkinstructie Schoonmaken speelgoed. 35. Kind komt via vuile verkleedkleren in contact met ziektekiemen uitgesloten Op de dreumesgroep zijn geen verkleedkleren aanwezig. 36. Kind komt via onzorgvuldig of niet gewassen stoffen speelgoed / knuffels in contact met ziektekiemen klein De knuffels en andere stoffen speelmaterialen worden wekelijks in de was gedaan. Bij vervuiling direct/dagelijks, bijvoorbeeld als een kind aan een stoffen materiaal heeft gesabbeld. 37. Kind komt via met ontlasting vervuild zwemwater in contact met ziektekiemen klein Kinderen die niet zindelijk zijn, dragen een (zwem)luier als ze in het zwembad zitten. Door het contact met de luier met het water kunnen wij niet garanderen dat het water totaal ziektekiemenvrij is. 38. Kind komt door zichtbaar vervuild zwemwater in contact met ziektekiemen klein In de zomer staan er buiten regelmatig zwembadjes gevuld met water dat elke dag ververst wordt. Wij achten de kans redelijk klein dat het water erg vervuild is. Hooguit met wat zand van het speelplein. Een beetje vervuild zal het water gauw worden. Leidsters zijn er zeer alert op dat er zo weinig mogelijk zwemwater gedronken wordt. 18

19 39. Kind krijgt ziektekiemen binnen doordat waterspeelgoed aanzet tot het drinken van zwemwater klein De kans dat een kind ziektekiemen binnenkrijgt doordat het waterspeelgoed aanzet tot drinken lijkt ons klein omdat er altijd een leidster bij de zwembadjes zit. Zij ziet erop toe dat dit niet gebeurt. 40. Kind komt door eten, drinken /snoepen in het zwembadje in contact met ziektekiemen uitgesloten Kinderen mogen niet eten of drinken tijdens een badmoment. 41. Kind komt via (uitwerpselen van) ongedierte in contact met ziektekiemen uitgesloten De kans dat een kind via uitwerpselen van ongedierte in contact komt met ziektekiemen achten wij heel erg klein. De kans kan aanwezig zijn dat een vogel op een van de speeltoestellen gepoept heeft. Mocht dit echter door de één van de leidsters opgemerkt worden, dan zal dit direct verwijderd/schoongemaakt worden. 42. Kind komt door bijten of krabben dier in contact met ziektekiemen uitgesloten/n.v.t. Er zijn geen dieren op het kinderdagverblijf Gezondheidsrisico s als gevolg van het binnenmilieu 1. Kind verblijft in een ruimte die bedompt ruikt klein Als er meerdere poepbroeken achter elkaar zijn, kan het niet voorkomen worden dat de groep tijdelijk wat bedompt ruikt. Er wordt de hele dag geventileerd door een rooster in de deur en via een ventilatiesysteem (nov. 2012). Meestal staat er ook een raam op een kier open. Als er een erg muffe lucht hangt door een poepbroek wordt een raam (verder) opengezet. Op momenten dat de dreumesen naar buiten gaan, wordt een raam opengezet om extra te ventileren. 2. Kind verblijft in een te koude ruimte klein De kans dat een kind in een te koude ruimte verblijft, achten wij klein omdat de leidsters de temperatuur goed in de gaten houden. Is de ruimte te koud dan wordt de verwarming tijdelijk iets hoger gezet. 3. Kind verblijft in een te warme ruimte klein De kans dat een kind in een te warme ruimte verblijft, achten wij klein omdat de leidsters de temperatuur goed in de gaten houden. Is de ruimte te warm dan wordt de ruimte extra geventileerd door een raam open te zetten of wordt de airco aangezet. 4. Kind verblijft in een muf ruikende, vochtige ruimte klein De dreumesruimte is niet muf of vochtig. Op sommige momenten kan de groepsruimte tijdelijk even muf ruiken doordat een kind een poepbroek heeft gehad. Zie ook punt Kind verblijft in een te droge ruimte klein De dreumesgroep wordt niet als een droge ruimte ervaren. Er wordt iedere dag geventileerd. Zie ook punt Kind komt in aanraking met allergenen via stoffering van verblijfsruimtes klein De kans dat een kind in aanraking komt met allergenen via stoffering van verblijfruimtes achten wij klein omdat wij zoveel mogelijk anti-allergene materialen gebruiken. Producten van stof worden vaak gereinigd. 19

20 7. Kind verblijft in een ruimte met rook uitgesloten/n.v.t. Er geldt een rookverbod in het pand bij Mickey. 8. Kind verblijft in een stoffige ruimte klein Elke week wordt de groepsruimte stofvrij gemaakt door een leidster/huishoudelijke hulp of stagiaire Helpende. Door vaak en goed details van de ruimte stofvrij te maken, voorkomen wij een stoffige ruimte. Er wordt in principe niet gestofzuigd in de aanwezigheid van kinderen omdat tijdens het stofzuigen zeer fijne stofdeeltjes via de uitgeblazen lucht in de ruimte terechtkomen. Tijdens het stofzuigen wordt er extra geventileerd. 9. Kind wordt blootgesteld aan vluchtige stoffen door het gebruik van spuitbussen, lijm of terpentine uitgesloten/n.v.t. Deze producten gebruiken wij nooit in het bijzijn van kinderen. Als deze producten gebruikt worden, zijn er geen kinderen in het pand. 10. Kind wordt blootgesteld aan gassen uit (open) verbrandingstoestellen uitgesloten/n.v.t 11. Kind verblijft in een ruimte met asbest uitgesloten/n.v.t. 12. Kind krijgt schadelijke stoffen binnen via ventilatievoorziening uitgesloten tot klein Het is ons niet bekend dat er via het ventilatiesysteem in de dreumesgroep schadelijke stoffen vrijkomen. Wij hebben hier bij aanschaf op gelet om een gezonde ventilatievoorziening te kiezen, maar dit kunnen wij niet 100% garanderen. 13. Kind wordt blootgesteld aan lawaai klein De kinderen in de groep maken meerdere, verschillende geluiden. Wanneer de kinderen al genoeg geluiden maken, proberen wij de rest van de omgeving zo rustig mogelijk te houden, bijvoorbeeld geen cd-speler aan op deze momenten. De leidster gebruikt telkens zoveel mogelijk een zachte stem, ook tijdens de ouderoverdracht. Ouders worden door leidsters soms ook op hard praten gewezen mocht dit de groepsrust storen. Door met een zacht volume tegen ouders te praten, gaan ouders vaak mee in dit zachte volumegebruik van hun stem. 14. Kind drinkt water uit loden leiding uitgesloten/n.v.t. 15. Kind verblijft in een ruimte met huisdieren die een allergie kunnen oproepen uitgesloten/n.v.t. Er zijn geen huisdieren op het kinderdagverblijf. 16. Kind verblijft in een ruimte met planten die een allergie kunnen oproepen klein De planten die wij hebben, hebben nog niet geleid tot allergisch reacties bij kinderen. 17. Kind verblijft in een vervuilde ruimte doordat schoonmaak ontoereikend is uitgesloten De leidsters houden de groep zo schoon en stofvrij mogelijk. Dagelijks wordt de groep schoongemaakt. Sommige dingen worden dagelijks schoongemaakt; andere dingen wekelijks. 18. Kind verblijft in een ruimte tijdens schoonmaakwerkzaamheden groot Op rustige momenten, bijvoorbeeld wanneer de meeste dreumesen in bed liggen, worden er schoonmaaktaken verricht. Er wordt zorg gedragen dat de overige kinderen op deze schoonmaakmomenten geen hinder ondervinden van de werkzaamheden. 20

Risicoinventarisatie gezondheid

Risicoinventarisatie gezondheid Gezondheidsrisico s door overdracht van 1 Kind komt via ongewassen handen van gastouder in contact met 2 Kind komt via onzorgvuldig gewassen handen van gastouder in contact met 3 Kind komt in contact met

Nadere informatie

Risico inventarisatie Gezondheid Naam Gastouder: Adres: Datum: 1 Gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen.

Risico inventarisatie Gezondheid Naam Gastouder: Adres: Datum: 1 Gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen. inventarisatie Gezondheid Naam Gastouder: Adres: Datum: 1 Gezondheidsrisico s door overdracht van 1 Kind komt via ongewassen handen van gastouder in contact met 2 Kind komt via onzorgvuldig gewassen handen

Nadere informatie

Gezondheidsmanagement Methode voor de kinderdagverblijven

Gezondheidsmanagement Methode voor de kinderdagverblijven LCHV Bijlage Landelijk 1A Inventarisatielijst Centrum Hygiëne en Veiligheid 15 Gezondheidsmanagement Methode voor de kinderdagverblijven Bijlage 1A Inventarisatielijst 15 Bijlage 1A Inventarisatielijst

Nadere informatie

Soort ongeval Urgentiecode Oplossingen Plan van aanpak Verantwoordelijk uitvoer of implementatie ZIEKTE KIEMEN. Is opgenomen in het protocol

Soort ongeval Urgentiecode Oplossingen Plan van aanpak Verantwoordelijk uitvoer of implementatie ZIEKTE KIEMEN. Is opgenomen in het protocol RIE en ACTIEPLAN VEILIGHEID 2012 Datum inventarisatie:april 2012 Datum goedgekeurd: sept. Definitieve datum actieplan gereed: juni 2012 Codes: U= uitgesloten A: kans is groot dat het kan gebeuren B: kans

Nadere informatie

Risico inventarisatie Gezondheid

Risico inventarisatie Gezondheid Risico inventarisatie Gezondheid Gezondheidsrisico s door overdracht van Risico 1.Kind komt via ongewassen handen van groepsleiding in contact met 2 Kind komt via onzorgvuldig gewassen handen van groepsleiding

Nadere informatie

Plan van aanpak risico-inventarisatie gezondheid: acties/afspraken/controles

Plan van aanpak risico-inventarisatie gezondheid: acties/afspraken/controles Plan van aanpak risico-inventarisatie gezondheid: acties/afspraken/controles LOCATIE: DRIBBEL PEUTERSPEELZAAL 1. Gezondheidsrisico s door overdracht van Risiconummer 1 Klein Kind komt via ongewassen Regelmatig

Nadere informatie

Risico inventarisatie 2009 gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen

Risico inventarisatie 2009 gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen Stichting BSO Voor af en toe Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Telefoon: 06-15677584 Mail: info@bsovoorafentoe.nl Risico inventarisatie 2009 gezondheidsrisico s door overdracht van Datum: 29 September

Nadere informatie

Beschrijving gezondheidsrisico: Kind komt via ongewassen handen van groepsleiding in contact met ziektekiemen.

Beschrijving gezondheidsrisico: Kind komt via ongewassen handen van groepsleiding in contact met ziektekiemen. 1 Kind komt via ongewassen handen van groepsleiding in contact met ziektekiemen. Er hangen bij de commode, keuken en volwassen toilet handenwas regels De babygroep heeft stromend water in de groep. 2 Kind

Nadere informatie

procedure wordt gevolgd

procedure wordt gevolgd Bij het tot stand komen van de risico-inventarisatie gezondheid is er voor gekozen om vier categorieën gezondheidsrisico s uit te werken die min of meer direct hun weerslag kunnen hebben op de gezondheid

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK RIG. : Peuterspeelgroep De Blokkendoos. Datum : 28 juli : Inspectiecommissie: Gerriëtte Königkrämer en Hanny Vink

PLAN VAN AANPAK RIG. : Peuterspeelgroep De Blokkendoos. Datum : 28 juli : Inspectiecommissie: Gerriëtte Königkrämer en Hanny Vink PLAN VAN AANPAK RIG Naam groep : Peuterspeelgroep De Blokkendoos : 28 juli Uitgewerkt door : Inspectiecommissie: Gerriëtte Königkrämer en Hanny Vink Betreffende gezondheidsrisico Te nemen maatregel Geen

Nadere informatie

Beschrijving gezondheidsrisico: Kind komt via ongewassen handen van groepsleiding in contact met ziektekiemen.

Beschrijving gezondheidsrisico: Kind komt via ongewassen handen van groepsleiding in contact met ziektekiemen. 1 Kind komt via ongewassen handen van groepsleiding in contact met ziektekiemen. Er hangen bij de commode, keuken en volwassen toilet handenwas regels De peuters hebben stromend water in de groep en handelen

Nadere informatie

Plan van aanpak gezondheid PSZ Aldoende Kans Omschrijving, eis Actie of maatregel Overige of extra

Plan van aanpak gezondheid PSZ Aldoende Kans Omschrijving, eis Actie of maatregel Overige of extra Plan van aanpak gezondheid PSZ Aldoende Kans Omschrijving, eis Actie of maatregel Overige of extra Gezondheidsrisico s door overdracht van Kind komt via onzorgvuldig gewassen handen van groepsleiding in

Nadere informatie

v yc& it, ,K1-1ORST BR(,JrAl 27 MOV. 2015 o a o o o e o o 't%f'1y? 0 Q 0 0 KANS DAT DE SITUATIE ZICH VOORDOET RISICO

v yc& it, ,K1-1ORST BR(,JrAl 27 MOV. 2015 o a o o o e o o 't%f'1y? 0 Q 0 0 KANS DAT DE SITUATIE ZICH VOORDOET RISICO BR(,JrAl,K1-1ORST WW 't%f'1y? v yc& it, 27 MOV. 2015 Al d el g rql Igiite., f-,.' '9'-., RISICO 1 Kind komt via ongewassen handen van groepsleiding in contact met ziektekiemen 2 Kind komt via onzorgvuldig

Nadere informatie

Risico-inventarisatie: Gezondheid Uitgevoerd door: Peggy Vleeshouwers Datum uitvoering: Binnenmilieu

Risico-inventarisatie: Gezondheid Uitgevoerd door: Peggy Vleeshouwers Datum uitvoering: Binnenmilieu Risico-inventarisatie: Gezondheid Datum uitvoering: 04-04-2016 Binnenmilieu Kind verblijft in een ruimte die bedompt ruikt. Bij het openen van Pollewop, ruimtes meteen luchten door ramen en deuren open

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Datum: feb 2014

Kinderdagverblijf Datum: feb 2014 Bij het tot stand komen van de risico-inventarisatie gezondheid is er voor gekozen om vier categorieën gezondheidsrisico s uit te werken die min of meer direct hun weerslag kunnen hebben op de gezondheid

Nadere informatie

Risico-inventarisatie: Gezondheid Groep BSO Uitgevoerd door: Peggy Vleeshouwers Datum uitvoering: Binnenmilieu

Risico-inventarisatie: Gezondheid Groep BSO Uitgevoerd door: Peggy Vleeshouwers Datum uitvoering: Binnenmilieu Risico-inventarisatie: Gezondheid Groep BSO Datum uitvoering: 02-02-2017 Binnenmilieu Kind verblijft in een ruimte die bedompt ruikt. Bij het openen van voortdurend Pollewop, ruimtes meteen luchten door

Nadere informatie

RI&E Gezondheid PSG Prinses Juliana

RI&E Gezondheid PSG Prinses Juliana RI&E Gezondheid PSG Prinses Juliana Januari 2015 Inleiding Om ervoor te zorgen dat de kinderen worden opgevangen in een schone en gezonde omgeving wordt er een risico inventarisatie gezondheid gedaan door

Nadere informatie

Risico inventarisatie gezondheid

Risico inventarisatie gezondheid Risico inventarisatie gezondheid Actieplan: Klein Kindercentrum Doortje Dartel Bonhoeffertstraat 34 9746 B Groningen Datum inventarisatie : 07-01-2015 Uitgevoerd door: Willemieke Verhoog (bemiddelingsmedewerker

Nadere informatie

RI&E Gezondheid BSO Prinses Juliana

RI&E Gezondheid BSO Prinses Juliana RI&E Gezondheid BSO Prinses Juliana Januari 2015 Inleiding Om ervoor te zorgen dat de kinderen worden opgevangen in een schone en gezonde omgeving wordt er een risico inventarisatie gezondheid gedaan door

Nadere informatie

1. Inleiding blz Risco-inventarisatie Gezondheid blz. 3

1. Inleiding blz Risco-inventarisatie Gezondheid blz. 3 18 APRIL 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Risco-inventarisatie Gezondheid blz. 3 2.1 Gezondheidsrisico s door overdracht met ziektekiemen blz. 3 2.2 Gezondheidsrisico s als gevolg van het binnenmilieu

Nadere informatie

Beleid t.a.v. gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen

Beleid t.a.v. gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen Beleid t.a.v. gezondheidsrisico s door overdracht van Kind komt in contact met via ongewassen handen van 1. Handen worden gewassen voor het aanraken van voedsel 2. Handen worden gewassen voor het eten

Nadere informatie

1. Inleiding blz Risco-inventarisatie Gezondheid blz. 4

1. Inleiding blz Risco-inventarisatie Gezondheid blz. 4 11-1-2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Risco-inventarisatie Gezondheid blz. 4 1.1 Gezondheidsrisico s door overdracht met ziektekiemen blz. 4 1.2 Gezondheidsrisico s als gevolg van het binnenmilieu

Nadere informatie

RI&E Gezondheid BSO Koningin Emma

RI&E Gezondheid BSO Koningin Emma RI&E Gezondheid BSO Koningin Emma 1 december 2014 Inleiding Om ervoor te zorgen dat de kinderen worden opgevangen in een schone en gezonde omgeving wordt er een risico inventarisatie gezondheid gedaan

Nadere informatie

Document gezondheid BSO Madelief

Document gezondheid BSO Madelief Document gezondheid BSO Madelief Oktober 2015 Document bevat: 1. Gezondheidsverslag 2. Risico inventarisatie gezondheid september 2015 en februari 2016 (in map GGD) 3. Actieplan gezondheid 4. Huisregels

Nadere informatie

RI&E Gezondheid KDV Het Kindercentrum.nl. RI&E Gezondheid. KDV de Bongerd

RI&E Gezondheid KDV Het Kindercentrum.nl. RI&E Gezondheid. KDV de Bongerd RI&E Gezondheid KDV de Bongerd 1 januari 2015 Inleiding Om ervoor te zorgen dat de kinderen worden opgevangen in een schone en gezonde omgeving wordt er een risico inventarisatie gezondheid gedaan door

Nadere informatie

1. Inleiding blz Risco-inventarisatie Gezondheid blz. 4

1. Inleiding blz Risco-inventarisatie Gezondheid blz. 4 30 september 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Risco-inventarisatie Gezondheid blz. 4 2.1 Gezondheidsrisico s door overdracht met blz. 4 2.2 Gezondheidsrisico s als gevolg van het binnenmilieu

Nadere informatie

RI&E gezondheid KDV Zwanevlot

RI&E gezondheid KDV Zwanevlot RI&E gezondheid KDV Zwanevlot Juli -2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Risco-inventarisatie Gezondheid 2.1 Gezondheidsrisico s door overdracht met ziektekiemen 2.2 Gezondheidsrisico s als gevolg van het

Nadere informatie

Gezondheidsmanagement KDV Struin

Gezondheidsmanagement KDV Struin Gezondheidsmanagement KDV Struin Door Eelke Dieme, Januari 2016 Locatie: Struin-huisje Dijkgraaf van Wijckweg 11 6522 KS Nijmegen Struin Ooysedijk 61 6522 KV Nijmegen 024-7506086 1. Kind komt via ongewassen

Nadere informatie

1. Inleiding blz Risco-inventarisatie Gezondheid blz. 4

1. Inleiding blz Risco-inventarisatie Gezondheid blz. 4 12 NUARI 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Risco-inventarisatie Gezondheid blz. 4 2.1 Gezondheidsrisico s door overdracht met blz. 4 2.2 Gezondheidsrisico s als gevolg van het binnenmilieu blz.

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Gezondheid

Risico-inventarisatie Gezondheid Risico-inventarisatie Gezondheid PSG Willem van Oranje 28-3-2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Risco-inventarisatie Gezondheid blz. 4 1.1 Gezondheidsrisico s door overdracht met blz. 4 1.2 Gezondheidsrisico

Nadere informatie

Datum concept actieplan: 19 mei 2011 Datum actieplan akkoord: inspectie d.d. 4 oktober 2012 wijzigingen en opmerkingen zijn doorgevoerd.

Datum concept actieplan: 19 mei 2011 Datum actieplan akkoord: inspectie d.d. 4 oktober 2012 wijzigingen en opmerkingen zijn doorgevoerd. RIE EN AKTIEPLAN GEZONDHEID GROEP OKE-huis Hofferie Datum inventarisatie: 14 januari 2013 Uitgevoerd door: A. Oosterholt en P. ter Riet Datum concept actieplan: 19 mei 2011 Datum actieplan akkoord: inspectie

Nadere informatie

1. Inleiding blz Risco-inventarisatie Gezondheid blz. 4

1. Inleiding blz Risco-inventarisatie Gezondheid blz. 4 6 NUARI 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Risco-inventarisatie Gezondheid blz. 4 2.1 Gezondheidsrisico s door overdracht met blz. 4 2.2 Gezondheidsrisico s als gevolg van het binnenmilieu blz.

Nadere informatie

RI&E Gezondheid BSO Prinses Beatrix

RI&E Gezondheid BSO Prinses Beatrix RI&E Gezondheid BSO Prinses Beatrix Januari 2015 Inleiding Om ervoor te zorgen dat de kinderen worden opgevangen in een schone en gezonde omgeving wordt er een risico inventarisatie gezondheid gedaan door

Nadere informatie

RI&E Gezondheid. PSG De Fontein

RI&E Gezondheid. PSG De Fontein RI&E Gezondheid PSG De Fontein Januari 2016 Inleiding Om ervoor te zorgen dat de kinderen worden opgevangen in een schone en gezonde omgeving wordt er een risico inventarisatie gezondheid gedaan door de

Nadere informatie

RI&E Gezondheid KDV Groot Driene 25 april RI&E Gezondheid. KDV Groot Driene

RI&E Gezondheid KDV Groot Driene 25 april RI&E Gezondheid. KDV Groot Driene RI&E Gezondheid KDV Groot Driene 25 april 2016 RI&E Gezondheid KDV Groot Driene Inleiding Om ervoor te zorgen dat de kinderen worden opgevangen in een schone en gezonde omgeving wordt er een risico inventarisatie

Nadere informatie

KDV Het groene Kroontje

KDV Het groene Kroontje RI&E Gezondheid KDV Het groene Kroontje 23-01-2015 Inleiding Om ervoor te zorgen dat de kinderen worden opgevangen in een schone en gezonde omgeving wordt er een risico inventarisatie gezondheid gedaan

Nadere informatie

RI&E Gezondheid. Kinderdagverblijf peuterspeelgroep Theo Thijssen

RI&E Gezondheid. Kinderdagverblijf peuterspeelgroep Theo Thijssen RI&E Gezondheid Kinderdagverblijf peuterspeelgroep Theo Thijssen 1 januari 2016 Inleiding Om ervoor te zorgen dat de kinderen worden opgevangen in een schone en gezonde omgeving wordt er een risico inventarisatie

Nadere informatie

Document gezondheid Vrije BSO Noord

Document gezondheid Vrije BSO Noord Document gezondheid Vrije Noord Vrije Noord September 2016 versie 2 Goedgekeurd door oudercommissie 23-09-2016 Document bevat: 1. Gezondheidsverslag 2. Actieplan gezondheid 3. Huisregels gezondheid 4.

Nadere informatie

BSO Willem van Oranje

BSO Willem van Oranje RI&E Gezondheid BSO BSO Willem van Oranje Juni 2015 Inleiding Om ervoor te zorgen dat de kinderen worden opgevangen in een schone en gezonde omgeving wordt er een risico inventarisatie gezondheid gedaan

Nadere informatie

1 Protocol gezondheid

1 Protocol gezondheid Protocol gezondheid 1 2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Handen wassen 3 3. Ziektes 4 4. Schoonmaken 5 5. Klimaat op de groep 5 6. Buitenspelen 5 7. Overig 6 Bijlage 7 3 1. Inleiding Omdat wij werken met een kwetsbare

Nadere informatie

S. Lalic Unikidz - Locatie Universum Versie 14.11

S. Lalic Unikidz - Locatie Universum Versie 14.11 Risico-inventarisatie analyse Onderdeel: gezondheid S. Lalic Unikidz - Locatie Universum informatie@unikidz.nl Versie 14.11 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 Gezondheid... 2 3 Inventarisatie gezondheidsrisico

Nadere informatie

RI&E Gezondheid POV Oki-Doki

RI&E Gezondheid POV Oki-Doki RI&E Gezondheid POV Oki-Doki Juni 2015 Inleiding Om ervoor te zorgen dat de kinderen worden opgevangen in een schone en gezonde omgeving wordt er een risico inventarisatie gezondheid gedaan door de pedagogisch

Nadere informatie

Gezondheidsmanagement KDV Struin

Gezondheidsmanagement KDV Struin Gezondheidsmanagement KDV Struin Door Eelke Dieme, mei 2017 Locatie: Struin-huisje Dijkgraaf van Wijckweg 11 6522 KS Nijmegen Struin Ooysedijk 61 6522 KV Nijmegen 024-7506086 1. Kind komt via ongewassen

Nadere informatie

Protocol Voeding en hygiene Kinderdagverblijf Robbedoes en BSO de Speelark:

Protocol Voeding en hygiene Kinderdagverblijf Robbedoes en BSO de Speelark: Protocol Voeding en hygiene Kinderdagverblijf Robbedoes en BSO de Speelark: Inhoud 1. Handen wassen; kinderen 2. Handen wassen; leiding 3. Wondjes/wondverzorging 4. Niezen 5. Verschonen 6. Voeding 7. Gebruik

Nadere informatie

Actieplan 2015 Stichting Buitenschoolse Opvang et Nabuut Afdeling de Peutersoos Gezondheid

Actieplan 2015 Stichting Buitenschoolse Opvang et Nabuut Afdeling de Peutersoos Gezondheid Actieplan 2015 Stichting Buitenschoolse Opvang et Nabuut Afdeling de Peutersoos Gezondheid Parkstraat 72 1506 WE Zaandam 075 6165701 / 06-34038566 www.etbuut.nl / www.depeutersoos.nl Actieplan Gezondheid

Nadere informatie

1. Inleiding blz Risco-inventarisatie Gezondheid blz. 3

1. Inleiding blz Risco-inventarisatie Gezondheid blz. 3 mei 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Risco-inventarisatie Gezondheid blz. 3 2.1 Gezondheidsrisico s door overdracht met blz. 3 2.2 Gezondheidsrisico s als gevolg van het binnenmilieu blz. 3 2.3

Nadere informatie

1. Inleiding blz Risco-inventarisatie Gezondheid blz. 4

1. Inleiding blz Risco-inventarisatie Gezondheid blz. 4 Mei 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Risco-inventarisatie Gezondheid blz. 4 2.1 Gezondheidsrisico s door overdracht met blz. 4 2.2 Gezondheidsrisico s als gevolg van het binnenmilieu blz. 14 2.3

Nadere informatie

BELEID RIE GEZONDHEIDSRISICO 2015

BELEID RIE GEZONDHEIDSRISICO 2015 BELEID RIE GEZONDHEIDSRISICO 2015 Versie 1.10 Datum : 01-10-2014 Versie 1.00 Wijziging : 08-03-2015 Versie 1.10 1. Beleid t.a.v. gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen. 1. Leidsters wassen

Nadere informatie

BSO Abeltje Protocol: Hygiëne en leefomgeving

BSO Abeltje Protocol: Hygiëne en leefomgeving BSO Abeltje Protocol: Hygiëne en leefomgeving Laatst gewijzigd: 22 augustus 2013 Auteur: Michèle Goeman Waarom dit protocol? Veel van de regels die gelden op onze BSO liggen schriftelijk eigenlijk niet

Nadere informatie

Document gezondheid BSO Madelief

Document gezondheid BSO Madelief Document gezondheid BSO Madelief Maart 2017 Document bevat: 1. Gezondheidsverslag 2. Risico inventarisatie gezondheid januari 2017 3. Actieplan gezondheid 4. Huisregels gezondheid 5. Voedselveiligheid

Nadere informatie

Hygiëne en gezondheidsbeleid

Hygiëne en gezondheidsbeleid Hygiëne en gezondheidsbeleid 1. Ziektekiemen De pedagogisch medewerkers wassen na elke verschoning zorgvuldig hun handen. Een zieke pedagogisch medewerker is extra alert op zijn/haar handhygiëne. De handdoek

Nadere informatie

Protocol Gezondheid. PSZ De Buutplaats april 2011

Protocol Gezondheid. PSZ De Buutplaats april 2011 1 2 Inhoud Blz. 1. Handhygiëne voor leidsters en peuters: 3 1.1. Algemeen: 3 1. 2. Handen wassen: 3 2. Persoonlijke hygiëne / verzorging leidsters en peuters: 4 3. Toiletbezoek / verschoning van peuters:

Nadere informatie

Risico en veiligheid inventarisatie Gezondheid en hygiëne Stichting Ut Kruumelke Versie 6, februari 2016.

Risico en veiligheid inventarisatie Gezondheid en hygiëne Stichting Ut Kruumelke Versie 6, februari 2016. 1 Risico en veiligheid inventarisatie Gezondheid en hygiëne Stichting Ut Kruumelke Versie 6, februari 2016. 1 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding Gezondheidsrisico's door overdracht met ziektekiemen Maatregelen

Nadere informatie

Actieplan Stichting Buitenschoolse Opvang et Nabuut Afdeling de Peutersoos Gezondheid

Actieplan Stichting Buitenschoolse Opvang et Nabuut Afdeling de Peutersoos Gezondheid Actieplan 2016-2017 Stichting Buitenschoolse Opvang et Nabuut Afdeling de Peutersoos Gezondheid Parkstraat 72 1506 WE Zaandam 075 6165701 / 06-34038566 www.etbuut.nl / www.depeutersoos.nl Actieplan Gezondheid

Nadere informatie

8. Verschonen van bedden en gebruik van hoofdluier en slaapzakken

8. Verschonen van bedden en gebruik van hoofdluier en slaapzakken Hygiëneprotocol kinderdagverblijf De Speelhaven Schuitevoerderslaan 16 1671 JZ Medemblik Datum: Februari 2015 Dit hygiëneprotocol is opgesteld om gezondheidsrisico s door eventuele overdracht van ziektekiemen

Nadere informatie

Document gezondheid Vrije BSO Noord

Document gezondheid Vrije BSO Noord Document gezondheid Vrije Noord Vrije Noord Wognumerplansoen 13 juli 2017 versie 3 (Versie 1 is besproken met de O.C. en van positief advies voorzien. Deze wordt in oktober ter advies aangeboden aan de

Nadere informatie

Toetsingsrapportage Gezondheidsmanagement voor GGD inspectie

Toetsingsrapportage Gezondheidsmanagement voor GGD inspectie Toetsingsrapportage Gezondheidsmanagement voor GGD inspectie Afgedrukt op: 14-1-2014 Datum voltooien inventarisatie: 14-1-2014 10:53:47 Organisatienaam: Kiddoclub bv Locatienaam: Kiddoclub Heemstede KC

Nadere informatie

RISICO INVENTARISATIE GEZONDHEID

RISICO INVENTARISATIE GEZONDHEID RISICO INVENTARISATIE GEZONDHEID HUISREGELS GEZONDHEID Gezondheidsrisico s ten gevolge van (niet) medisch handelen Kind krijgt verkeerde medicatie toegediend Ouders geven voor het verstrekken van medicijnen

Nadere informatie

RI Gezondheid BSO de Roerdomp Datum: maart 2017

RI Gezondheid BSO de Roerdomp Datum: maart 2017 BSO de Roerdomp Datum: maart 2017 Scenario Actie Kans Genomen Observaties Maatre gel schrifte lijk vastgel egd Dit is terug te vinden in Gezondheidsrisico's door overdracht van ziektekiemen Kind komt via

Nadere informatie

Inventarisatielijst gezondheid peuterspeelzalen

Inventarisatielijst gezondheid peuterspeelzalen Inventarisatielijst gezondheid peuterspeelzalen Naam peuterspeelzaal: De Blokkendoos Inventarisatiedatum: 23 juni 2015 Verricht door: Gerriëtte Königkrämer en Naomi Klok Functie: Inspectiecommissie In

Nadere informatie

Protocol gezondheid. BSO de Saller protocol gezondheid versie 03 september 2016

Protocol gezondheid. BSO de Saller protocol gezondheid versie 03 september 2016 1 Protocol gezondheid 2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Handen wassen 3 3. Ziektes 4 4. Schoonmaken 5 5. Klimaat op de groep 5 6. Buitenspelen 5 7. Overig 6 Bijlage 7 3 1. Inleiding Omdat wij werken met een kwetsbare

Nadere informatie

Protocol Hygiëne en gezondheid

Protocol Hygiëne en gezondheid Protocol Hygiëne en gezondheid Protocol Hygiëne en gezondheid Handen wassen: Zie protocol handen wassen Wondjes, blaasjes, pus: Pus/wondvocht wordt voordat het gaat lekken met een wattenstaafje gedept.

Nadere informatie

Protocol Gezondheid. Onderdeel van Risico Inventarisatie & Evaluatie, RI&E

Protocol Gezondheid. Onderdeel van Risico Inventarisatie & Evaluatie, RI&E Protocol Gezondheid Onderdeel van Risico Inventarisatie & Evaluatie, RI&E 1 Inleiding Jonge kinderen vormen een kwetsbare groep. Daarom is een permanente inspanning om een goede gezondheid te behouden

Nadere informatie

Stichting De Lotus kinderopvang/bso Protocol hygiëne.

Stichting De Lotus kinderopvang/bso Protocol hygiëne. Stichting De Lotus kinderopvang/bso Protocol hygiëne. Kinderopvang is aan kwaliteitsregels gebonden. Gelukkig maar want ouders willen graag het beste voor hun kind en daar komt hygiëne ook bij kijken.

Nadere informatie

Abeltje Peuterspeelzaal Protocol: Hygiëne en leefomgeving

Abeltje Peuterspeelzaal Protocol: Hygiëne en leefomgeving Abeltje Peuterspeelzaal Protocol: Hygiëne en leefomgeving Laatst gewijzigd: 25 maart 2013 Auteur: Michèle Goeman Waarom dit protocol? Veel van de regels die gelden op onze peuterspeelzaal liggen schriftelijk

Nadere informatie

Handen worden gewassen na hoesten, niezen en snuiten. Handen worden gewassen na toiletgebruik. Handen worden gewassen na het verschonen van een kind

Handen worden gewassen na hoesten, niezen en snuiten. Handen worden gewassen na toiletgebruik. Handen worden gewassen na het verschonen van een kind Toetsingsrapportage Gezondheidsmanagement voor GGD inspectie Afgedrukt op: nuari 2015 Datum voltooien inventarisatie: Organisatienaam: t Meerlnest Locatienaam Voorweg RI Naam: Ri type: RI uitgevoerd voor

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO BELEIDSPLAN GEZONDHEID SBPE juli 2014 Inhoud VOORWOORD... 3 Gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen... 3 Gezondheidsrisico s als gevolg

Nadere informatie

1 Gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen

1 Gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen Gezondheidsmanagment Inhoud 4 INHOUD Eigen verantwoordelijkheid 6 Gezondheidsmanagement 8 Stap 1 Inventarisatie 10 Stap 2 AGezondheidsmanagement Methode voor de gastouderoptieplan 14 Stap 3 Gezondheidsverslag

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO BELEIDSPLAN GEZONDHEID SBPE juli 2013 Inhoud VOORWOORD... 3 Gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen... 3 Gezondheidsrisico s als gevolg

Nadere informatie

Module: Gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen

Module: Gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen Toetsingsrapportage Gezondheidsmanagement voor GGD inspectie Afgedrukt op: 14-1-2014 Datum voltooien inventarisatie: 14-1-2014 10:29:33 Organisatienaam: Kiddoclub bv Locatienaam: Kiddoclub BSO RI Naam:

Nadere informatie

Gezondheid Peuteropvang, Notter Datum: maart 2017

Gezondheid Peuteropvang, Notter Datum: maart 2017 Gezondheid Peuteropvang, Notter Datum: maart 2017 Scenario Actie Kans Genomen Observaties Maatr Dit is terug te egel vinden in schrif telijk vastg elegd Toelichting actie Deadline Verantwoordelijke Gezondheidsrisico's

Nadere informatie

Toetsingsrapportage Gezondheidsmanagement voor GGD inspectie

Toetsingsrapportage Gezondheidsmanagement voor GGD inspectie RI naam: RI type: Voor werkvorm(en): september 2015 gezondheid Gezondheid KDV Leeftijdsgroepen: 2-4 Organisatienaam: Locatienaam: Inventarisatie voltooid: Hummelhoef 26-03-2016 Afgedrukt op: 07-04-2016

Nadere informatie

Hygiëne- en gezondheidsbeleid Peuterspeelzaal Dribbel versie september 2014

Hygiëne- en gezondheidsbeleid Peuterspeelzaal Dribbel versie september 2014 Hygiëne- en gezondheidsbeleid Peuterspeelzaal Dribbel versie september 2014 Inleiding In verband met de gezondheid van kinderen en medewerkers is het belangrijk dat medewerkers een zo groot mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Handen wassen: Wondjes, blaasjes, pus: Bloed: Zieke pedagogisch medewerker: Protocol Gezondheid. Zie protocol handen wassen

Handen wassen: Wondjes, blaasjes, pus: Bloed: Zieke pedagogisch medewerker: Protocol Gezondheid. Zie protocol handen wassen Protocol Hygiëne Handen wassen: Zie protocol handen wassen Wondjes, blaasjes, pus: Bloed: Pus/wondvocht wordt voordat het gaat lekken met een wattenstaafje gedept. Materialen die in aanraking zijn geweest

Nadere informatie

Gezondheid KDV,groep de Roos, locatie het Madeliefje Datum: maart 2017

Gezondheid KDV,groep de Roos, locatie het Madeliefje Datum: maart 2017 Gezondheid KDV,groep de Roos, locatie het Madeliefje Datum: maart 2017 Scenario Actie Kans Genomen Observaties Maatr Dit is terug te egel vinden in schrif telijk vastg elegd Toelichting actie Deadline

Nadere informatie

Protocol Keuken & Hygiëne

Protocol Keuken & Hygiëne Protocol Keuken & Hygiëne 1. Persoonlijke hygiëne 1. De handen worden regelmatig door de gastouder gewassen met vloeibare desinfecterend zeep, in ieder geval 1. Na toiletbezoek 2. Na verschonen van een

Nadere informatie

Huisregels kinderdagopvang

Huisregels kinderdagopvang Huisregels kinderdagopvang Deze huisregels zijn opgesteld ter aanvulling bij Gezondheidsrisico in een kindercentrum of peuterspeelzaal, 0-4 jaar van het RIVM. In dat document staan richtlijnen aangeduid

Nadere informatie

LCHV Gezondheidsmanagment Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid. Gezondheidsmanagement Methode voor de gastouderopvang

LCHV Gezondheidsmanagment Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid. Gezondheidsmanagement Methode voor de gastouderopvang LCHV Gezondheidsmanagment Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid 3 Gezondheidsmanagement Methode voor de gastouderopvang Gezondheidsmanagment Inhoud 4 INHOUD Eigen verantwoordelijkheid 6 Gezondheidsmanagement

Nadere informatie

Stichting Peuterspeelzaal Risdam

Stichting Peuterspeelzaal Risdam Stichting Peuterspeelzaal Risdam Risico Inventarisatie Gezondheid & Hygiëne toepassen in de Praktijk bij Speelzalen de Minimolen & de Mallemolen document dd. 06-05-2012 Ter voorkoming van: Risico s door

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Poemelke

Kinderdagverblijf Poemelke Gezondheidsverslag Poemelke Venrayseweg 138 C 5928 RH VENLO In dit gezondheidsverslag vind je de volgende documenten: 1) Inventarisatie (te vinden achter de actieplannen) De inventarisatie is uitgevoerd

Nadere informatie

Veilige en gezonde kinderopvang Kids & Go / KDV KieKeBoe afspraken personeel. Beleid gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen

Veilige en gezonde kinderopvang Kids & Go / KDV KieKeBoe afspraken personeel. Beleid gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen Beleid gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen Kids & Go / KDV KieKeBoe Bianca Wegbrands 2012-2013 Kind komt in contact met ziektekiemen via ongewassen handen van groepsleiding 1. Handen worden

Nadere informatie

Toetsingsrapportage Gezondheidsmanagement voor GGD inspectie

Toetsingsrapportage Gezondheidsmanagement voor GGD inspectie RI naam: RI type: Voor werkvorm(en): RIG_KDV_11_2016 Gezondheid KDV Leeftijdsgroepen: 0-4 Organisatienaam: Locatienaam: Inventarisatie voltooid: Kindercentrum Multikids 04-11-2016 Afgedrukt op: 04-11-2016

Nadere informatie

Protocol hygiëne Kinderopvang Bij Lotte

Protocol hygiëne Kinderopvang Bij Lotte Protocol hygiëne Kinderopvang Bij Lotte Bij Lotte hechten wij veel waarde aan hygiëne en veiligheid. Wij worden als kinderopvang gecontroleerd door de GGD en brandweer op zaken als hygiëne en veiligheid.

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Poemelke

Kinderdagverblijf Poemelke Gezondheidsverslag Poemelke Venrayseweg 138 C 5928 RH VENLO In dit gezondheidsverslag vind je de volgende documenten: 1) Inventarisatie (te vinden achter de actieplannen) De inventarisatie is uitgevoerd

Nadere informatie

RI: blink gezondheid blink-bso

RI: blink gezondheid blink-bso RI: blink gezondheid 2017 - blink-bso Inventarisatie 1 Ziektekiemen 23 0 0 0 Voortgang in bewerking 23/23 1 Kind komt in contact met ziektekiemen via onzorgvuldig gewassen handen van pedagogisch medewerkers

Nadere informatie

Inventarisatielijst Woning Tamara s Gastouders en gezinnen bij Oesha

Inventarisatielijst Woning Tamara s Gastouders en gezinnen bij Oesha Entree, trap, vloer Inventarisatielijst Woning Tamara s Gastouders en gezinnen bij Oesha Kind valt van trap! Kind raakt bekneld tussen de spijlen van de balustrade Kind struikelt over een oneffenheid Kind

Nadere informatie

Risico inventarisatie en evaluatie veiligheid Gastouderbureau Junior, VERSIE januari 2010

Risico inventarisatie en evaluatie veiligheid Gastouderbureau Junior, VERSIE januari 2010 Risico inventarisatie en evaluatie veiligheid Gastouderbureau Junior, VERSIE januari 2010 Naam gastouder: Adres gastouderwoning: Datum controle Leeftijd van kinderen die opgevangen worden door de gastouder

Nadere informatie

Inventarisatielijst gezondheid peuterspeelzalen

Inventarisatielijst gezondheid peuterspeelzalen Inventarisatielijst gezondheid peuterspeelzalen Naam peuterspeelzaal: De Blokkendoos Inventarisatiedatum: 26 juli 2016 Verricht door: Gerriëtte Königkrämer en Hanny Vink Functie: Inspectiecommissie In

Nadere informatie

Toetsingsrapportage Gezondheidsmanagement voor GGD inspectie

Toetsingsrapportage Gezondheidsmanagement voor GGD inspectie RI naam: RI type: Voor werkvorm(en): K2S Gezondheid Gezondheid BSO Leeftijdsgroepen: 4-12 Organisatienaam: Locatienaam: Inventarisatie voltooid: Stichting Kidz2Sport Kidz2Sport BSO 13-01-2017 Afgedrukt

Nadere informatie

Een aantal voorbeelden zijn: Medewerk(st)ers worden uitgebreid ingelicht over veiligheid en Hygiëne als toelichting op hun Arbeidsovereenkomst.

Een aantal voorbeelden zijn: Medewerk(st)ers worden uitgebreid ingelicht over veiligheid en Hygiëne als toelichting op hun Arbeidsovereenkomst. Veiligheid Madeliefkinderopvang stelt hoge eisen binnen haar organisatie voor het waarborgen van Veiligheid en Hygiëne. Tijdens de renovatie van het pand is hier rekening mee gehouden en gezien als belangrijk

Nadere informatie

Bovenstaande maatregel niet (allemaal) aangevinkt zijn.

Bovenstaande maatregel niet (allemaal) aangevinkt zijn. Peuterschool Benjamin /Gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen 1) De kans dat een kind via ongewassen handen van groepsleiding in contact komt met ziektekiemen is: X klein omdat x handen worden

Nadere informatie

LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid. Gezondheidsmanagement Methode voor de kinderdagverblijven

LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid. Gezondheidsmanagement Methode voor de kinderdagverblijven LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Gezondheidsmanagement Methode voor de kinderdagverblijven GEZONDHEIDSMANAGMENT 2 3 Gezondheidsmanagement Methode voor de kinderdagverblijven 4 Inhoud 5 INHOUD

Nadere informatie

Module: Gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen

Module: Gezondheidsrisico s door overdracht van ziektekiemen Afgedrukt op: 31-5-2011 RI uitgevoerd voor werkvorm(en): BSO Leeftijdsgroepen: 4-12 Algemene kenmerken: Module: Gezondheidsrisico s als gevolg van het binnenmilieu Module: Gezondheidsrisico s door overdracht

Nadere informatie

HUISREGELS BSO t SPEELVELD

HUISREGELS BSO t SPEELVELD HUISREGELS BSO t SPEELVELD Opgesteld door Dries Verstijnen. Deze regels zijn opgesteld aan de hand van veiligheids- en gezondheidsrisico inventarisatielijsten en de daarbij behorende oplossingsmogelijkheden

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid. De weg naar een gezonder Yellowbellies. Yellow bellies. door Marije van Vliet

Gezondheidsbeleid. De weg naar een gezonder Yellowbellies. Yellow bellies. door Marije van Vliet Gezondheidsbeleid door Marije van Vliet Yellow De weg naar een gezonder Yellow Yellow Inhoudsopgave Inleiding 3 Voeding 4 Buiten 8 Risico inventarisatie 10 2 De weg naar een gezonder Yellow Wat is onze

Nadere informatie

Beleid. Hygiëne en voeding. Datum: 14/11/2011 Versie: 003

Beleid. Hygiëne en voeding. Datum: 14/11/2011 Versie: 003 Beleid Hygiëne en voeding Datum: 14/11/2011 Versie: 003 Inhoud Inleiding 3 Hygiëne 4 Toilethygiëne en verschonen 4 Schoonmaken 5 Zandbakken 5 Huisdieren en ongedierte 5 Voeding en hygiëne 6 Bijbehorende

Nadere informatie

Hygiëne protocol 21-7-2014

Hygiëne protocol 21-7-2014 2014 Hygiëne protocol 21-7-2014 Voorwoord Dit hygiëneprotocol is opgesteld om gezondheidsrisico s door eventuele overdracht van ziektekiemen en een slecht binnen- en buitenmilieu zo klein mogelijk te maken.

Nadere informatie

Hygiëneprotocol. kinderdagverblijf De Speelhaven. Schuitevoerderslaan 16. 1671 JZ Medemblik. Datum: januari 2016

Hygiëneprotocol. kinderdagverblijf De Speelhaven. Schuitevoerderslaan 16. 1671 JZ Medemblik. Datum: januari 2016 Hygiëneprotocol kinderdagverblijf De Speelhaven Schuitevoerderslaan 16 1671 JZ Medemblik Datum: januari 2016 Dit hygiëneprotocol is opgesteld om gezondheidsrisico s door eventuele overdracht van ziektekiemen

Nadere informatie