Tax is our business. Tax is our business. Tax is our business

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "6-10-2010. Tax is our business. Tax is our business. Tax is our business"

Transcriptie

1 NationaalDouanecongres, 7 oktober 2010 W.T.B. Peters RA RE R. Hendriksen RE CISA staatwereldwijdin de schijnwerpers Bedrijven moeten hun bedrijfs s onderkennen en beheersen: Risk ISO (1973) Sarbanes Oxley 404 (2002) Code Tabaksblat (2003) IFRS, US GAAP, etc. Douane: AEO, C-TPAT, Van: Alsu het zegt, zalhet zo zijn, Naar: Laatmaar zienen bewijshet maar > 20% Sox deficiencies zijn Tax gerelateerd Bent u in control voortax? Specifieke aandachtvoor is nodig! CFO/CEO AFM/SEC Supervisory Board Stake holders Audit Committee Accountant Foreign regulators (Sox etc.) Tax & Customs Authorities DNB Risk 1

2 Werkenin de actualiteit Minder conflicten belastingplichtigen Toenamevan compliance bijbelastingplichtigen Beheersbaarmakenvan het toezichtop belastingplichtigen Eenduurzaam samenwerkingsverband de Belastingdienst/Douane: Gebaseerd op (gerechtvaardigd) wederzijds vertrouwen, Waarbij partijen transparant zijn/handelen en respect tonen, Waarbij de verantwoordelijkheden van beide partijen zijn vastgelegd, Waarbij afspraken worden vastgelegd, die worden nagekomen, en Waarbij wordt gewerkt in de actualiteit Het doelis omblijvendinzichtteverkrijgen in actuele fiscale sen daar rechtszekerheid over te verschaffen Partijen streven er naar om op basis van transparantie, begrip en vertrouwen, te komen tot een effectieve en efficiënte werkwijze. Zij streven naar een blijvend inzicht in de actuele fiscale s en een snelle en actuele standpuntbepaling binnen de kaders van wet-, regelgeving en jurisprudentie, teneinde de rechtszekerheid te vergroten. Uit: Van gericht naar "in control": het werk verandert Wederzijdse, schriftelijke intentieverklaring Doelis: Voortdurend inzicht in actuele fiscale s Real-time besluitvorming Verklaring omvat: De wijze van samenwerking tussen partijen Melden van (significante) fiscale s Responstijd Belastingdienst/Douane voor standpuntbepaling Afhandeling bestaande fiscale problemen uit het verleden Vorm en intensiteit van het toezicht VooreenIndividueelHandhavingsconvenantmoeteen () worden ingericht en onderhouden: Over tempo en reikwijdte implementatie kunnen afspraken worden gemaakt Opzet en werkingvan het bepalenvormen intensiteitvan het toezicht 2

3 Snelleoplossingvoorfiscaleproblemenuithet verleden( Schoonschipmaken ) Snellebesluitvormingover actuelefiscale s, binnenrealistische commerciële deadlines Belastingdienst/Douanezalhaar-analyse voorzovermogelijk delen Regelmatigoverleg Belastingdienst/Douanewaarinrelevante, materiële fiscale s zullen worden besproken Intentieis omer samenuittekomen (maar: procederenblijftmogelijk, agree to disagree ) Investeren in de implementatie van een () Aanreiken van informatie aande Belastingdienst/Douane reiktverder dan de wettelijke verplichtingen van de AWR (eerder en meer uitgebreid) Belangrijke fiscale smoetenverplicht wordengemeld Bijaanvangkande Belastingdienst/Douane bijwijzevan nuling een boekenonderzoek uitvoeren, waarbij alle problemen uit het verleden worden opgespoord en gecorrigeerd Aangiftenwordeneennahet indienendefinitiefgemaakt In beginsel: geenkostbareen tijdrovendefiscaleboekenonderzoekenover het verleden Een kanlos wordengezienvan Bedrijvenkunnen/moetenbeslissenomeen in te richten, zónder in te stappen Alsje in stapt, betekentdit impliciet dat een zal moeten worden ingericht HT Tax Relatie en HT Customs Afzonderlijke HT-trajecten zijn mogelijk! 3

4 Douane AEO is onderdeel van overkoepelend Business Risk Eengestructureerde aanpak omtax Risks tebeheersen = : eencombinatievan processenen beheersmaatregelenom belasting sen kansen te identificeren, te beheersen en te documenteren doelstellingen: Meer zekerheid en comfort over belasting kwesties in uw bedrijf Volledige en juiste aangiften, die tijdig worden ingediend Volledige en juiste weergave van de belastingposities in de financiële rapportages Betere en snellere identificatie van belasting s en kansen Verbetering communicatie over en vastlegging van belastinggerelateerde informatie in uw onderneming Verbetering communicatie over belastingennaaruwstakeholders Voldoenaanwet-en regelgeving: Reputatieverbetering Goede relatie Belastingautoriteiten, minder controles etc. Minder kans op dubbele belasting, correcties, boetes etc. Comfort Geenverrassingenmeer 4

5 Volledigcommitment management noodzakelijk Samenwerkingvereistetussenalle betrokkenpartijen: CFO, controllers, Internal audit, BU etc. matigeaanpak Basis: Gebruikwatje hebt Zetelkekeereenkleine, overzichtelijke stap -vereisten: Praktisch, effectief Dynamisch Eenvoud Voorbeeld SOx, ISO, AEO etc. Eenvoud Dynamisch Prakitsch/effectief Gebruik wat je hebt! 1. Gebaseerdop Papier, zonder/weinigondersteuningdoor IT-systemen 2. Gebaseerdop Office Applicaties, alsoutlook, Word, Powerpoint& Excel 3. Gebruik van specifieke software voor opzetten, bouwen en onderhouden van een 1. Planning 2. Risk assessment & control identification 3. (Re)design management 4. Implementation & realization 5. 5

6 Kick-off meeting Scoping plan Kick-off meeting Overall approach Scoping Documented decisions regarding scope of the : Taxes, entities, business units, materiality, etc. Initial Risk Analysis plan leader, project team, tasks & responsibilities, progress control and reporting Analysis of tax risks & opportunities Inventory of existing controls Analysis of tax risks & opportunities Focus on legal and fiscal structure, processes and events Methods: Quick scans, interviews, audit reports, due diligence reports, statistical samples, ERP VAT scan, etc. Inventory of existing controls Inventory of tax controls around determined tax risks Tasks and responsibilities of tax department in general and for tax risks in particular Assessment existence & effectiveness of controls Gap analysis To be vs As is (Re-)design of controls Assessment existence & effectiveness of controls Internal/external audit reports, procedure tests, cradle-to-grave tests, substantive tests, etc. Gap analysis Analysis To be versus As is situation Identify possible improvements and solutions (Re-)design of controls Determine the desired level of control on process- and detailed level The possibility of application controls in the computerized environment will explicitly be taken into account 6

7 Meeting improvement project plan improvement project Implementation improvements Meeting improvement project Internal communication (re-)design of tax controls plan improvement project Make project plan for implementation of improvements Implementation improvements Task & responsibilities Communicate changes in controls Support implementation of controls Test existence & effectiveness of Continuous improvement Reporting Test existence & effectiveness of A well designed is not yet an effective Regular testing of existence and effectiveness of controls is necessary: COSO: Unmonitored controls tend to deteriorate over time (COSO Guidance on monitoring internal control systems) Continuous improvement must be adapted to changing tax environment, risks and opportunities Changes in business processes, - IT-infrastructure, - tax laws and - regulation Changes in scope of the Reporting Effectiveness of the must be shown Fiscale aangifte bestaat uit: Verzameling gerubriceerde (financiële) transacties; en E.v.t. schattingsposten (Financiële) transacties in de aangifte zijn een verdichting van de onderliggende bedrijfstransacties : Voorkomen, detecteren en corrigeren van materiële fouten in de fiscale aangiften Declaration Transactions 7

8 Transacties 1. Onvolledige/onjuiste registratie gegevens 2. Onjuiste verwerking van gegevens 3. Onjuiste interpretatie van gegevens Transacties Niet onderkend Geaccepteerd Niet werkende beheersmaatregel Niet onderkend Geaccepteerd Niet werkende beheersmaatregel Controleer effectiviteit controls (systeemgericht) Totale niet gedetecteerde fout Totale niet gedetecteerde fout Controleer juistheid/volledigheid transactiegegevens (gegevensgericht) Inrichtingsvraagstuk: Niet onderkende s Geaccepteerde s Operationeel vraagstuk: Niet werkende beheersmaatregelen Transacties Celintervallen A B Transacties worden worden geraakt naar inhoudelijk rato van beoordeeld hun omvang Controls rondom geraakte posten worden beoordeeld Steekproef Niet onderkend Steekproef kan worden ingezet voor foutdetectie + Het beoordelen van de effectieve werking van controls Geaccepteerd Steekproef kan achteraf worden uitgevoerd Bijv. bij de inrichting van het Niet werkende beheersmaatregel Maar óók worden ingebouwd in het proces Bijv. als onderdeel van het continue monitoren van het Repressief Preventief 1. Toepasbaar voor alle fiscale middelen 2. Niet beperkt tot digitale gegevens, papieren brondocumenten worden nadrukkelijk in de controle betrokken 3. Omvang steekproef eenvoudig af te leiden uit uw eisent.a.v. betrouwbaarheiden materialiteit 4. Materiële foutenworden aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ontdekt 5. Een steekproef kan snel worden toegepasten heeft een korte doorlooptijd 6. In één steekproef kunnen verschillende controles worden gecombineerd 7. Steekproeven kunnen worden ingezet bij continuous monitoring van transacties én controls 8. De resultaten zijn representatiefvoor de hele onderzochte aangifte of (sub)populatie 9. Bevindingen kunnen worden gekwantificeerdin termen van financiële impact 10. Fouten worden geanalyseerd: structurele foutenworden afgezonderd en integraal opgelost 11. Statistische zijn transparanten tonen aan dat u in control bent(of niet ) 12. Toepassen van wordt geaccepteerden gepromoot door de Nederlandse Belastingdienst/Douane 8

9 WilPeters Senior Manager, Eindhoven René Hendriksen Senior Manager, Eindhoven

Tax Control Framework

Tax Control Framework Tax Control Framework Van risicogericht naar "in control": het werk verandert DV 401-1Z*1PL 12345 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Internationale ontwikkelingen Corporate Governance

Nadere informatie

Invloed SOX op de rol van de IT-auditor

Invloed SOX op de rol van de IT-auditor Compact 2005/2 Invloed SOX op de rol van de IT-auditor Drs. P.A. Buur RE RA, drs. J.J. van Beek RE RA en drs. H.G.Th. van Gils RE RA De Sarbanes-Oxley Act (SOX) uit Amerika houdt een deel van het Nederlandse

Nadere informatie

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen?

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen? IT Audit afstudeerscriptie aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) van de Vrije Universiteit Amsterdam Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van

Nadere informatie

Tax Risk Control Framework - In Practice -

Tax Risk Control Framework - In Practice - Baker & McKenzie Workshops Ahead of Tax Tax Risk Control Framework - In Practice - Hans de Jong Herman Huidink Corporate Tax Counsel Nyenrode Business University Former Head of Tax MNC s Partner Baker

Nadere informatie

risicomanagement risicomanagement Hoe Sarbanes-Oxley kan leiden tot goed ondernemingsmanagement

risicomanagement risicomanagement Hoe Sarbanes-Oxley kan leiden tot goed ondernemingsmanagement Van financial reporting control naar organisatiebrede control en B 0120 1 Van financial reporting control naar organisatiebrede control en Hoe Sarbanes-Oxley kan leiden tot goed ondernemingsmanagement

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Continuous auditing Continuous auditing en de

Continuous auditing Continuous auditing en de Magazine voor internal en operational auditors nummer 5 december 2008 t h e m a : Continuous auditing Continuous auditing en de (veranderde) rol van de IAD Meer managementaandacht voor continuous assurance

Nadere informatie

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012 Corporate governance en btw-toezicht in Europa Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Corporate governance 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Een positieve blik op modellen voor risicomanagement

Een positieve blik op modellen voor risicomanagement TPC Een positieve blik op modellen voor risicomanagement 26 Er zijn de afgelopen jaren nieuwe normen op het gebied van risicomanagement ontstaan. Welke handvatten geven deze normen COSO, ISO 31000 en M_o_R

Nadere informatie

SOX en Code Tabaksblat: tijd voor identity management?

SOX en Code Tabaksblat: tijd voor identity management? Wet- en regelgeving levert een duidelijke business case SOX en Code Tabaksblat: tijd voor identity management? Identity management (IdM) staat nationaal en internationaal hoog op de agenda van vrijwel

Nadere informatie

Tax Risk Control Framework

Tax Risk Control Framework Tax Risk Control Framework De houdbaarheid van Horizontaal Toezicht Hans de Jong, Florian Ruijten & Maarten Hoelen Hans de Jong Florian Ruijten Maarten Hoelen Corporate Tax Counsel Nyenrode Business University

Nadere informatie

(Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) CONTENTS Paragraph Introduction

(Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) CONTENTS Paragraph Introduction Engels INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 315 Vertaling Nederlands INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 315 IDENTIFYING AND ASSESSING THE RISKS OF MATERIAL MISSTATEMENT THROUGH UNDERSTANDING THE ENTITY AND

Nadere informatie

(Indirect) tax risico management in de praktijk

(Indirect) tax risico management in de praktijk (Indirect) tax risico management in de praktijk Verslaglegger: Lenny Koot Inleider: mr. S.R.M. Janssen, Indirect Tax Manager bij Nidera en vaste gastspreker over het onderwerp Tax Assurance aan de Nyenrode

Nadere informatie

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) colofon deze Handreiking Risicomanagement in de ggz is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg patiëntveiligheidsprogramma

Nadere informatie

Geslaagd GRC binnen handbereik

Geslaagd GRC binnen handbereik 8 Geslaagd GRC binnen handbereik Brigitte Beugelaar RE RA en drs. Willem van Loon RA CIA Mw. B. Beugelaar RE RA is director bij KPMG IT Advisory en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de service

Nadere informatie

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 Inhoudsopgave Pagina Auditing 5 Preparing for the

Nadere informatie

Risicoverslaggeving in het directieverslag in beweging

Risicoverslaggeving in het directieverslag in beweging Risicoverslaggeving in het directieverslag in beweging Marijn van Daelen en Jos de Groot Samenvatting Sinds 2004 vraagt de Nederlandse Corporate Governance Code (hierna Code) beursgenoteerde organisaties

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

DNB Symposium Solvency II

DNB Symposium Solvency II Programma Symposium Solvency II Pilaar 2 3 maart 2011 Stefan Boer Programma manager Solvency II DNB Symposium Solvency II Welkom Symposium Solvency II Pilaar 2 3 maart 2011 Jos Heuvelman Divisiedirecteur

Nadere informatie

Trainingskalender 2014

Trainingskalender 2014 Trainingskalender 2014 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com 2 I n h o u d s o p g a ve p a g i n a Au d i t i n g 5 Preparing f or the Audit Fundamentals Internal/Operational

Nadere informatie

BETERE INTERNE BEHEERSING DANKZIJ INTEGRAAL RISICOMODEL

BETERE INTERNE BEHEERSING DANKZIJ INTEGRAAL RISICOMODEL 26 BETERE INTERNE BEHEERSING DANKZIJ INTEGRAAL RISICOMODEL De invoering van een geïntegreerd risicomodel leidde tot versterking van de interne beheersing bij Kempen & Co. Een risicomodel waarin risk, compliance

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

www.pwc.nl Woningcorporatierisico s in beeld In-controlverantwoording door woningcorporaties

www.pwc.nl Woningcorporatierisico s in beeld In-controlverantwoording door woningcorporaties www.pwc.nl Woningcorporatierisico s in beeld In-controlverantwoording door woningcorporaties 18 januari 2011 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.500 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie

Nadere informatie

Magazine voor internal en operational auditors. nummer 2 mei 2008

Magazine voor internal en operational auditors. nummer 2 mei 2008 Magazine voor internal en operational auditors nummer 2 mei 2008 t h e m a : Integrated auditing Integrated auditing in de praktijk: bestaat dat eigenlijk wel? Naar integrated auditing: drie etappes, tien

Nadere informatie

Corporate governance: van compliance naar in control

Corporate governance: van compliance naar in control A1500 1 Corporate governance: van compliance naar in control L.L. Spoor RA 1 en dr. C.M. van Nieuw Amerongen RA 2 1 Inleiding A1500 3 2 Historische ontwikkeling van corporate governance A1500 4 3 Principes,

Nadere informatie

Windesheimreeks kennis en onderzoek. Zeggen hoe het is. Peter Epe. Lectoraat Accountancy & Controlling

Windesheimreeks kennis en onderzoek. Zeggen hoe het is. Peter Epe. Lectoraat Accountancy & Controlling Windesheimreeks kennis en onderzoek Zeggen hoe het is Peter Epe Lectoraat Accountancy & Controlling Colofon Dr. P. (Peter) Epe RA (2012) Zeggen hoe het is ISBN/EAD: 978-90-77901-44-1 Dit is een uitgave

Nadere informatie

Conformance maar vooral Performance. Track Corporate Governance. Jaap Schekkerman, B.Sc.

Conformance maar vooral Performance. Track Corporate Governance. Jaap Schekkerman, B.Sc. Compliancy als strategisch wapen in het Enterprise Architectuur Domein Conformance maar vooral Performance Track Corporate Jaap Schekkerman, B.Sc. Opinion Leader, Verdonck, Klooster & Associates President

Nadere informatie

Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance

Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance inhoudsopgave 3 4 8 10 Voorwoord Executive post Master Tax Assurance Toelichting programma Aanmelding en inlichtingen 2 Executive post

Nadere informatie

Continuous Auditing en Continuous Monitoring: Levert het de beloofde voordelen op? kpmg.nl

Continuous Auditing en Continuous Monitoring: Levert het de beloofde voordelen op? kpmg.nl Risk & Compliance Continuous Auditing en Continuous Monitoring: Levert het de beloofde voordelen op? kpmg.nl 2 Continuous Section or Brochure Auditing name en Continuous Monitoring Continuous Auditing

Nadere informatie

Standaarden, is door de bomen het bos nog te zien?

Standaarden, is door de bomen het bos nog te zien? Standaarden, is door de bomen het bos nog te zien? Datum : 29-04-2009 Status : Definitief Teamnummer : 922 Studenten : Mark van der Beek, Ranil Korf en Hendrik Jan Smit Begeleider : Bart Bokhorst RE RA

Nadere informatie