Financiële zekerheid voor ANBI s

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële zekerheid voor ANBI s"

Transcriptie

1 Financiële zekerheid voor ANBI s Agenda: 1. Algemeen en aanleiding 2. Risk assessment 3. Governance 4. Impactmeting 5. Verdienmodel en scenarioanalyse 6. Vermogensvorming 7. Afsluiting

2 1. Algemeen en aanleiding Intro Drs. J. (Jan) Snoei RA J.A. (Albert-Jan) van Ginkel RA MSc Ontwikkelingen ANBI s in relatie tot noodzaak financiële zekerheid.

3 2. Risk assessment Stelling: ANBI s hebben alle risico s in beeld en doen daar gestructureerd wat mee. en weten dat risico s beheerst of geaccepteerd worden en deze risico's worden periodiek gemonitord en bijgesteld.

4 Risk assessment Risk framework Soorten risico s: Strategisch Operationeel/proces/ICT Reputatie Financieel Wet- en regelgeving Risk framework: risico, kans en impact, beheersingsmaatregel, actieplan.

5 Risk assessment COSO/ERM

6 Risk assessment - SWOT

7 3. Governance agenda Als het gaat om financiële zekerheid voor ANBI s Wat staat er op de agenda van de RvB / RvT?

8 Impactmeting Politieke ontwikkelingen Belastingstelsel/validatiestelsel Overheidssubsidie Achterban Doelmatigheid fondsenwerving Scenario-analyse en meerjarenbeleid Reputatie-risico Risicomanagement Cijfermatig inzicht

9 Assumpties: Fundamenteel bestaansrecht Waar lossen we problemen op? Waarom blijven donoren geven? Strategische invulling van impactmeting 4. Impactmeting en financiële zekerheid Impactmeting WAAROM WAAR - WANNEER

10 Impactmeting STAP Model impactmeting (bron: CBF) Voorbereiden 1 Keuze wat evalueren: wat te bereiken 2 Doestellingen -> prestatie-indicatoren 3 Wat is de nulmeting 4 Wat doen anderen en wat is mijn bijdrage 5 Meetmodel Meten 6 Meetinstrument kiezen 7 Gegevens verzamelen en analyseren Verantwoorden 8 Evaluatie rapportage 9 Leren van evalueren 10 Communiceren van de bevindingen

11 Impactmeting Best practices (1): Topdown-benadering Doelstellingen en strategie De doelstellingen en strategie zijn het kader. Vertaling naar programma s Benoem niet alleen outputs, maar ook de outcomes. Bedenk het meetplan vooraf, niet achteraf. Monitoring & evaluation Meten van outputs op basis van benoemde KPI s. Verslaggeving Weergeven van resultaten.

12 Impactmeting Best practices (2): Integratie met fondsenwerving Traditionele gevers versus het nieuwe geven Het Traditioneel: nieuwe geven: Betrokken Eenvoudigweg donateur geven om het goed doen Sturende Impactmeting donateur en verantwoording is niet het belangrijkste als het gaat om behoud en uitbouw Calculerende van fondsenwerving. donateur De wijze waarop de maatschappelijke organisatie nu en in de toekomst haar middelen verwerft is dus van belang voor de aandacht voor de impactmeting

13 Impactmeting Best practices (3): Operationalisatie en interne informatievoorziening Praktische handvaten: Theory of change Vertaling naar KPI s Meetmethodes Integrated reporting: koppeling met financiële uitkomsten

14 Impactmeting Samenvatting: Impactmeting is een must: Bestaansrecht: voorkom de assumptie-crisis Verbinding met huidige en toekomstige donoren Impactmeting is lastig, echter: Het zwaartepunt is vooraf Creativiteit: Theory of change Integratie in de rapportagecylcus door het benoemen van KPI s

15 5. Verdienmodel en scenarioanalyse Eerst inzichtelijk maken van categorieën/producten met bijbehorende opbrengsten en kosten. Hier beleid op definiëren en investeringsbeslissingen nemen (en inzet kosten fondsenwerving o.b.v. effectiviteit) Praktisch door: Opdelen resultaatrekening Bijv. Piramidemodel inkomsten i.r.t. marge

16 Verdienmodel en scenarioanalyse Bij begroting: - Labelling - Kansinschatting inkomsten - Uitgaven aan inkomsten koppelen(met kansinschatting) Periodiek monitoren Relatie leggen per soort reserve/fonds

17 Verdienmodel en scenarioanalyse Uitbesteden of zelf doen? Benchmark - Algemeen - Onderling

18 6. Financiële zekerheid en vermogensvorming Waar gaat het om: Continuïteitsvermogen: aansluiting met (schuivende) risico s Begroting en liquiditeit in relatie tot fondsen en reserves Maatschappelijke normen

19 Vermogensvorming - continuïteitsreserve Continuïteitsreserve Financiële zekerheid = connectie met risico s Model risico-benadering continuïteitsreserve Gebeurtenis Kans Financiële impact Extern d.m.v. bijvoorbeeld de DESTEP - analyse

20 Vermogensvorming - continuïteitsreserve Best practice: Continuïteitsreserve op basis van risico-analyse Inkomsten Identiteit en reputatie Wegvallen institutionele fondsenwerving Vergrijzing donateursbestand Personeel en organisatie Huisvesting Financiën Identiteit Ontslag, arbeidsongeschiktheid, outplacement Fusie, schaalvergroting Opzegging huurcontract Seizoenseffect inkomsten Verschuiving van uitvoerend naar kenniscentrum Externe risico s die leiden tot de wens / noodzaak om nieuwe programma s op te zetten?

21 Vermogensvorming II Begroting en liquiditeit in relatie tot fondsen en reserves Begroting Vaststellen hoe de geplande bestedingen in relatie staan tot reeds gevormde bestemmingsfondsen en reserves. Begrote inkomsten: allocatie gelabeld en ongelabeld geld Vertaalslag naar het effect op de continuïteitsreserve. De informatiewaarde van het begrote resultaat wordt verbeterd. Kasstromen Dezelfde aandachtspunten, met aanvullend: moment van betaling van de projectverplichtingen.

22 Vermogensvorming Maatschappelijke normen ANBI: voor de continuïteit van de bedrijfsvoering noodzakelijk: - Benoem specifieke reserves - Onderbouwen en uitleggen VFI: 1,5 x de kosten van de werkorganisatie

23 Vermogensvorming Beleid en risico-analyse Planning & control Toepassen en uitleggen

24 8. Afsluiting Stelling: Financiële zekerheid door goede toepassing en integratie van: Risk assessment Good governance Impactmeting Verdienmodel en scenarioanalyse Vermogensvorming

25 ROZA. De specialist met hart voor úw zaak. Jan Snoei Albert-Jan van Ginkel

Beoordelingscriteria De Transparant Prijs 2015

Beoordelingscriteria De Transparant Prijs 2015 INT A - compliance Strategie, doelstelling, visie 1 Wordt inzicht gegeven in de doelstelling van de fondsenwervende instelling, op welke wijze de doelstelling is vertaald in visie, beleid en strategie,

Nadere informatie

Risicomanagement in de zorg

Risicomanagement in de zorg Risicomanagement in de zorg Een praktische invulling voor een integrale aanpak Diana Dingemans en Eveline Rutgers In de zorg neemt de belangstelling voor risicomanagement toe. Naast financiële risico s

Nadere informatie

Optimale IT-inrichting:

Optimale IT-inrichting: Optimale -inrichting: het Governance Raamwerk In elke moderne bedrijfsvoering is informatie een cruciale productiefactor. Ervaring leert dat lagere kosten en hogere winsten direct afhankelijk zijn van

Nadere informatie

Een positieve blik op modellen voor risicomanagement

Een positieve blik op modellen voor risicomanagement TPC Een positieve blik op modellen voor risicomanagement 26 Er zijn de afgelopen jaren nieuwe normen op het gebied van risicomanagement ontstaan. Welke handvatten geven deze normen COSO, ISO 31000 en M_o_R

Nadere informatie

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid

Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid 2 Risico s en risicobeheersing Bouwstenen voor beleid Colofon Dit is een uitgave van de PO-Raad in het kader van het project Eerst kiezen, dan delen.

Nadere informatie

Resultaat- en Impactmeting voor goede doelen

Resultaat- en Impactmeting voor goede doelen Resultaat- en Impactmeting voor goede doelen Op weg naar beter evalueren, meten en verantwoorden van bestedingen Auteurs: drs. E.M. Ten Hoorn drs. W.M. Stubbe Resultaat- en Impactmeting voor goede doelen

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

RICHTLIJN FINANCIEEL BEHEER GOEDE DOELEN

RICHTLIJN FINANCIEEL BEHEER GOEDE DOELEN RICHTLIJN FINANCIEEL BEHEER GOEDE DOELEN Deze richtlijn heeft betrekking op reserves en fondsen en het verantwoord beheer daarvan. Hierbij gaat het om alle vormen van beheer, dat wil zeggen alle spaar-

Nadere informatie

Beleggingsovertuigingen

Beleggingsovertuigingen Beleggingsovertuigingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie 13 januari 2015 Beleggingsovertuigingen Een beleggingsovertuiging is kortweg de perceptie van het pensioenfonds van de

Nadere informatie

RISICOMANAGEMENT BIJ WONINGCORPORATIES

RISICOMANAGEMENT BIJ WONINGCORPORATIES Together you make the difference RISICOMANAGEMENT BIJ WONINGCORPORATIES Deel 1 van een drieluik over het belang van goed risicomanagement in de corporatiesector Auteur Drs. Frank van Egeraat RC. Frank

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

Op het gebied van informatiebeveiliging is eenzelfde

Op het gebied van informatiebeveiliging is eenzelfde Artikel Informatiebeveiliging gezien vanuit een Service Management perspectief Vincent Jentjens Service Management is het beheersen van alle aspecten die van invloed zijn op de ICT-dienstverlening op zodanige

Nadere informatie

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Nieuwe controleverklaring voor oob s Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Versie oktober 2014 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

www.pwc.nl Woningcorporatierisico s in beeld In-controlverantwoording door woningcorporaties

www.pwc.nl Woningcorporatierisico s in beeld In-controlverantwoording door woningcorporaties www.pwc.nl Woningcorporatierisico s in beeld In-controlverantwoording door woningcorporaties 18 januari 2011 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.500 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie

Nadere informatie

Financiën en de 3 decentralisaties

Financiën en de 3 decentralisaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Handreiking Financiën en de 3 decentralisaties bouwstenen voor uw financiële aanpak Handreiking Financiën en de 3 decentralisaties bouwstenen voor

Nadere informatie

Een afstudeeronderzoek naar financiële en juridische risico s voor resultaatgericht vastgoedonderhoud binnen woningcorporatie Domijn.

Een afstudeeronderzoek naar financiële en juridische risico s voor resultaatgericht vastgoedonderhoud binnen woningcorporatie Domijn. Een afstudeeronderzoek naar financiële en juridische risico s voor resultaatgericht vastgoedonderhoud binnen woningcorporatie Domijn. In opdracht van Stichting Pioneering Een afstudeeronderzoek naar financiële

Nadere informatie

BETERE INTERNE BEHEERSING DANKZIJ INTEGRAAL RISICOMODEL

BETERE INTERNE BEHEERSING DANKZIJ INTEGRAAL RISICOMODEL 26 BETERE INTERNE BEHEERSING DANKZIJ INTEGRAAL RISICOMODEL De invoering van een geïntegreerd risicomodel leidde tot versterking van de interne beheersing bij Kempen & Co. Een risicomodel waarin risk, compliance

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) colofon deze Handreiking Risicomanagement in de ggz is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg patiëntveiligheidsprogramma

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN HET BELEIDSPLAN 2014-2016

SAMENVATTING VAN HET BELEIDSPLAN 2014-2016 SAMENVATTING VAN HET BELEIDSPLAN 2014-2016 1. Missie van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) Christenen verwoorden de zin van het leven verschillend, maar de Bijbel is steeds de bron. Wij willen daarom

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1 SWOT-ANALYSE De SWOT-analyse is een breed toegepaste manier om kansen en bedreigingen voor en sterkten en zwakten van de organisatie in beeld te brengen. Vaak blijft het bij het benoemen van deze vier

Nadere informatie

Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. Vlaamse overheid

Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. Vlaamse overheid Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID Vlaamse overheid Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID 3 Inhoud I. Inleiding... 4 1. Algemene

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

BUSINESS CONTINUITEIT

BUSINESS CONTINUITEIT BUSINESS CONTINUITEIT BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Tine Bernaerts, Consultant risk management, Amelior Business Continuity Management volgens ISO 22301: Societal Security Business Continuity Management

Nadere informatie

Op weg. naar goed management. Basisboek bij het project Eerst kiezen, dan delen. Routekaart. naar goed financieel management. 2.

Op weg. naar goed management. Basisboek bij het project Eerst kiezen, dan delen. Routekaart. naar goed financieel management. 2. Hoe gaat men binnen de organisatie het gesprek aan over deze evaluatie? Naar wie verantwoordt de organisatie zich over de geleverde kwaliteit en opbrengsten? Welke consequenties heeft dit voor afspraken

Nadere informatie

RISICOGERICHT- EN STRATEGISCH STUREN

RISICOGERICHT- EN STRATEGISCH STUREN RISICOGERICHT- EN STRATEGISCH STUREN Twee zijdes van dezelfde medaille ~ Door: mr. Frédérique Bakker & Jan Gerben Verzijl RC De functie van bestuurder of toezichthouder is in deze tijden niet eenvoudig.

Nadere informatie

Rapport Risicoanalyse

Rapport Risicoanalyse Rapport Risicoanalyse Onderlinge Verzekeringsmaatschappij voor Kunst- en Antiekzaken (OVKA) Plaats Groningen Datum 18-11-2008 Opdrachtgever J. Bakker bakker@ovka.nl Opgesteld door M. Jansen 012023457 (studentnummer)

Nadere informatie

Opstap naar volwassen risicomanagement

Opstap naar volwassen risicomanagement Visiedocument Risicomanagement Opstap naar volwassen risicomanagement 1. Doelstellingen formuleren 2. Inventarisatie & analyse van van potentiële potentiële risico s risico s 3. Actualisatie Actualisatie

Nadere informatie

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten Hoe? Zo! Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe relevant zijn ict-projecten voor het management? 4 2 Hoe zorgen we voor betrokkenheid van het management bij ict? 7 3 Hoe nemen we goede besluiten over ict-investeringen?

Nadere informatie