Jaarverslag 2013 TKP lnvestments BV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013 TKP lnvestments BV"

Transcriptie

1 TKP lnvestments BV

2 2 TKP Investments BV Inhoudsopgave 1 Verslag van directie Woord vooraf Over TKP Investments Mijlpalen Risicomanagement Vooruitblik 11 2 Jaarrekening Balans per 31 december Winst-en-verliesrekening over Kasstroomoverzicht over Toelichting Algemeen Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting balans Toelichting winst- en verliesrekening 20 3 Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Bestemming resultaat 24

3 TKP Investments BV 3 1 Verslag van directie 1.1 Woord vooraf We startten het jaar met de belofte al onze klanten met plezier te blijven steunen en adviseren om op langere termijn de pensioenen betaalbaar te kunnen houden. Een mooie en belangrijke belofte, de drijfveer van onze day to day business. Wij vinden hierbij dat een pensioenbelegger niet anders kan dan alle veranderingen van wetgeving en toezicht nauwlettend te volgen en indien nodig om te zetten naar advies. Heldere communicatie is hierbij een must, zowel richting pensioenfondsen als richting de deelnemers. In 2013 waren de financiële markten ook weer volop in beweging, maar per saldo kijken we terug op een positief jaar. De dekkingsgraden van veel pensioenfondsen zijn dit jaar gestegen. Positieve aandelenrendementen droegen hier mede aan bij. Rendement is een belangrijk onderwerp in het vermogensbeheer. Wij bekijken rendement echter breder dan alleen de cijfers. Wij geloven dat partnerschap tot het beste duurzame rendement leidt. Kwaliteit en vertrouwen zijn daarom de thema s die de basis vormen van de relatie met onze klanten. Dit kan alleen door ons te verdiepen in onze klanten en maatwerk te leveren. De positieve feedback van onze klanten naar aanleiding van ons klanttevredenheidsonderzoek bevestigt dit. Het is belangrijk in gesprek te blijven met onze klanten en de wereld om ons heen, nu en in de toekomst. Iedereen is welkom voor dat goede gesprek en dat willen we dit jaar extra benadrukken. Zowel richting klanten als naar de pensioenmarkt als geheel. Wij drinken bij een goed gesprek graag een goede kop koffie. Dat ziet u in dit rapport terug in woord én beeld. TKP Investments, onderdeel van de toekomst Roelie van Wijk Algemeen Directeur TKP Investments

4 4 TKP Investments BV 1.2 Over TKP Investments TKP Investments is een professionele aanbieder van vermogensbeheer voor pensioenfondsen. Met ruim 25 jaar ervaring hebben wij onze wortels diep in de Nederlandse pensioensector en doorgronden wij de problematiek van pensioenfondsen. Klantgerichtheid bepaalt ons succes. Met een integrale aanpak bieden wij pensioenfondsen volledige dienstverlening op het gebied van vermogensbeheer. Het uitgangspunt hierbij is dat pensioenfondsbesturen volledig in control zijn en blijven. Onze dienstverlening is modulair vormgegeven, waarbij pensioenfondsen kunnen kiezen uit onderdelen of een combinatie daarvan. Wij bieden oplossingen op maat voor zowel defined benefit regelingen als beschikbare premie regelingen. Onze dienstverlening omvat strategische en risicomanagement advisering, waaronder activiteiten op het gebied van Asset Liability Management (ALM). Daarnaast beheren wij beleggingsportefeuilles en verzorgen wij de dagelijkse monitoring. Wij bieden integrale rapportages aan pensioenfondsbesturen en toezichthouders. Voor het vermogensbeheer hanteren wij een gestructureerd multi manager beleggingsproces. Dit houdt in dat externe vermogensbeheerders worden geselecteerd op basis van beleggingsstijl, deskundigheid en capaciteiten. Deze aanpak zorgt voor een spreiding van beleggingsstijlen over meerdere eersteklas managers wereldwijd. TKP Investments is een 100% dochter van Aegon Asset Management Holding B.V. 1.3 Mijlpalen 2013 Nieuwe contracten Uitstekende score klanttevredenheidsonderzoek Goede performance TKPI beleggingsfondsen Lancering van twee nieuwe beleggingsfondsen Ontwikkeling van een app Implementatie Client Mandate system Implementatie datamangement systeem Proactieve implementatie van DNB-adviezen in fund fact sheets Zeer goede score Medewerkers tevredenheidsonderzoek Thema s 2013: samenwerking, waardering, strategie en koers

5 TKP Investments BV 5 Totaal vermogen onder beheer (AuM) en/of advies (AuA) per eind 2013 Het totale vermogen onder beheer en/of advies bedraagt eind ,0 miljard, ten opzichte van 18,5 miljard eind De toename van het beheerde vermogen wordt vooral veroorzaakt door nieuwe klanten en het rendement van bestaande portefeuilles. De totale omzet van TKP Investments bedraagt over ,8 miljoen, tegen 22,1 miljoen in De stijging bedraagt 0,7 miljoen (3,2%). De winst na belasting is in 2013 ten opzichte van 2012 gedaald van 6,4 miljoen naar 6,1 miljoen. De winst na belasting is in 2013 met name gedaald door de toename van de kosten en een lagere performance fee. Dit wordt deels gedempt door een toename van de omzet. Een nadere toelichting bij onze belangrijkste mijlpalen in 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Klantgerichtheid bepaalt ons succes. We kijken daarom van nature kritisch naar onze dienstverlening en vinden het belangrijk om voortdurend te werken aan verdere verbetering. We hechten hierbij grote waarde aan het verkrijgen van inzicht in de mate van tevredenheid over onze dienstverlening. Daarom laten wij periodiek een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. In 2013 heeft het marktonderzoeksbureau Panteia dit onderzoek voor ons uitgevoerd, waarbij naast een onderzoek naar klanttevredenheid, ook inzicht werd gevraagd naar het imago van TKP Investments. Wij zijn blij met de uitkomsten waarbij klanten aangaven zeer tevreden te zijn over de samenwerking, hechte relatie en duidelijk partnerschap. De ondervraagde bestuursleden zouden onze dienstverlening bij anderen aanbevelen. De geïnterviewde bestuursleden beoordeelden de dienstverlening van TKP Investments tussen de 7 en 9. Beleggingsfondsen Het door TKP Investments beheerde vermogen is onder andere belegd in ruim twintig beleggingsfondsen. Dit zijn zowel actief als passief beheerde fondsen in de beleggingscategorieën aandelen, vastrentende waarden, onroerend goed en alternatieve beleggingen. De meeste actief beheerde beleggingsfondsen slaagden erin beter te presteren dan de benchmark. De uitzonderingen waren de fondsen die in opkomende markten beleggen. Naast een passief beheerd Europees beursgenoteerd vastgoedfonds bieden wij sinds maart 2013 een passief beheerd wereldwijd beursgenoteerd vastgoedfonds aan. Met een spreiding over twintig ontwikkelde landen bieden wij klanten de mogelijkheid om wereldwijd in beursgenoteerd vastgoed te beleggen. In de tweede helft van het jaar zijn we daarnaast gestart met een fonds dat belegt in Nederlandse hypotheken. In nauwe samenwerking met Aegon Asset Management en de hypotheekverstrekker Aegon Nederland ontwikkelden wij deze uitbreiding van ons palet beleggingsfondsen. In april 2013 is de GIPS (Global Investment Performance Standards) verificatie van onze beleggingsfondsen over het jaar 2012 met goed gevolg afgerond. TKP Investments voldoet hiermee aan volgens GIPS gestelde verplichtingen. Deze standaarden onderstrepen de betrouwbaarheid van de performancemeting van onze beleggingsfondsen.

6 6 TKP Investments BV Maatschappelijk verantwoord beleggen TKP Investments onderschrijft en erkent het belang van Verantwoord Ondernemen voor het risico-/rendementsprofiel van de bedrijven waarin wordt belegd. Hoewel TKP Investments dit beleid al sinds 2006 voert, was het nog niet voor alle beleggingsfondsen formeel vastgelegd. Dit is via een wijziging van de fondsvoorwaarden in het vierde kwartaal gedaan. Wij streven daarnaast continu naar verbeteringen. Zo is een standaard onderdeel van ons managerselectie en monitoringproces het beoordelen in hoeverre de externe vermogensbeheerder de ESG-factoren (Environment, Social en Governance) meewegen bij hun analyses en beleggingsbeslissing. Ook is het uitsluitingsbeleid van landen aangescherpt. Het gaat hier om landen die betrokken zijn bij het schenden van mensenrechten. De belangrijkste veroordelingen van staten zijn de sancties van de VN Veiligheidsraad. Het kan echter voorkomen dat de VN omwille van politieke redenen niet overgaat tot een veroordeling. Wij kijken daarom sinds 2013 ook uitdrukkelijk naar veroordelingen door andere gezaghebbende instanties, waaronder het raamwerk van de Common Foreign and Security Policy of the EU (CFSP EU). TKP Investments sloot zich voor de onroerend goed beleggingen in 2013 aan bij GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), een wereldwijd initiatief voor het meten van de duurzaamheid van vastgoedportefeuilles en het verbeteren van de duurzaamheid. De duurzaamheid wordt gemeten aan de hand van twee brede thema's: beleid en implementatie. Hierbij kan worden gedacht aan verlaging van elektriciteitsverbruik en groene huurcontracten waarbij de huurder en verhuurder samenwerken om bijvoorbeeld het energieverbruik te beperken. Via Eumedion is in 2013 een alternatief gestart voor het Governance Platform. Dit maakt het mogelijk voor (kleinere) pensioenfondsen om de krachten te bundelen en in dialoog te gaan met Nederlandse bedrijven over ESG criteria. TKP Investments is één van de initiatiefnemers van dit nieuwe platform. Tot slot bood TKP Investments in 2013 een afstudeerplaats voor een economiestudent, waar een prijswinnend paper uit voortkwam. Hij deed onderzoek naar de integratie van ESGfactoren door externe vermogensbeheerders. Met dit onderzoek won hij The Sustainalytics Prize for Academic and Student research. TKP Investments in het nieuws Wij vinden het belangrijk om zichtbaar te zijn voor onze klanten en relaties, maar ook in de markt. Daarnaast staat het delen van kennis hoog in het vaandel bij TKP Investments. Wij werken daarom graag mee aan publicaties en evenementen die hieraan bijdragen. Ook in 2013 waren verschillende medewerkers actief betrokken bij seminars voor pensioenfondsen. Zo was TKP Investments onder andere spreker op het ALM seminar van IIR en het seminar Pensioenactualiteiten en het Pensioenforum Daarnaast was TKP Investments samen met Aegon Asset Management in juni gastheer van een seminar van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). TKP Investments organiseerde in 2013 voor de eerste keer de TKPI Ronde Tafel. Een kleinschalig evenement voor relaties dat de mogelijkheid biedt om achtergrondkennis op te doen over actuele zaken in de pensioenwereld, maar vooral ook de mogelijkheid biedt om met elkaar van gedachten te wisselen over vraagstukken in de complexe wereld van pensioenen. Naast columns en artikelen, werkten verschillende medewerkers dit jaar mee aan interviews en ronde tafel discussies van diverse vakbladen.

7 TKP Investments BV 7 Verbeteringen IT-infrastructuur In het kader van ons streven naar verdere vernieuwing en verbetering van onze dienstverlening is de IT-infrastructuur een belangrijk onderdeel. In het eerste half jaar implementeerden wij een nieuw systeem voor het beheer van onze klantmandaten. Later in het jaar werd de basis gelegd voor het toekomstige datamanagement. Met de implementatie van Cadis, hebben wij een data foundation layer die het mogelijk maakt om ons datamanagement in de toekomst nog meer te centraliseren. Op het gebied van klantcommunicatie volgen ontwikkelingen op IT-gebied elkaar in hoog tempo op. Als kennispartner van pensioenfondsbesturen gaan wij met de tijd mee en luisteren hierbij goed naar de ideeën en wensen van onze klanten en relaties. Zo ontwikkelden wij in 2013 een app waarmee wij klanten in detail inzage kunnen geven in de beleggingen. Vastlegging effectieve begrenzingen Een belangrijk onderwerp voor pensioenfondsen in 2013 was het Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. De bijbehorende sectorbrief moest pensioenfondsbestuurders handvatten geven waarmee zij zelf hun vermogensbeheerovereenkomsten kunnen analyseren en beoordelen. Een belangrijk onderdeel hiervan waren de effectieve begrenzingen. Hiermee werd bedoeld dat de begrenzingen van het pensioenfonds met betrekking op de verschillende risico s en de vastlegging daarvan in het beleggingsmandaat met elkaar in lijn zijn. In het vierde kwartaal paste TKP Investments proactief de fondsvoorwaarden van alle beleggingsfondsen aan. Zonder dat de klant hier om hoefde te vragen, werd hiermee aan de wens van DNB, om effectieve begrenzingen vast te leggen, voldaan. Hoge medewerkerstevredenheid Jaarlijks wordt de medewerkerstevredenheid onderzocht door middel van de Aegon Global Employee Survey. TKP Investments is trots op de hoge scores ten aanzien van zowel de betrokkenheid van medewerkers ( engagement ) als de mate waarin medewerkers in staat zijn hun werk goed te doen ( enablement ). Zowel de score op de engagement als de enablement van onze medewerkers was onverminderd hoog in 2013.

8 8 TKP Investments BV 1.4 Risicomanagement Om onze klanten ervan te verzekeren dat we als organisatie in control zijn, is het risicomanagement ingericht op basis van het Three Lines of Defence model. Het model verdeelt het geheel aan instrumenten en maatregelen dat nodig is om in control te kunnen zijn over drie lagen in de organisatie. In onderstaande afbeelding wordt het Three lines of Defence model schematisch weergegeven. First Line of Defence De lijnorganisatie vormt de eerste lijn waar de primaire bedrijfsprocessen worden uitgevoerd. Logischerwijs is een groot deel van de risicobeheersmaatregelen ingebed in deze processen. Hierdoor kan met een hoge mate van waarschijnlijkheid worden verwacht dat processen goed worden uitgevoerd. Veel gebruikte middelen zijn bijvoorbeeld functiescheiding en het vier-ogen principe. Het controleren van posities en de bijbehorende beleggingsrisico's vindt plaats op het niveau van de totale klantportefeuilles, de beleggingsportefeuilles en de individuele externe vermogensbeheerders. Risicomanagement is geïntegreerd in onze processen. De afdeling Client Services and New Business is verantwoordelijk voor het vertalen van de wens van de klant naar interne opdrachten. Daarnaast bewaakt de accountmanager dat iedere klant een mandaat heeft afgegeven en dat dit mandaat wordt geïmplementeerd door de verschillende afdelingen. Cliënt Support and Communication verzorgt de rapportages en geeft hiermee de klant inzicht in de actuele stand van zaken en risico s van het vermogen. De afdeling Investment Strategy is verantwoordelijk voor het integrale strategische risico advies ten aanzien van de klantportefeuilles en het adviseren over risicomanagementstrategieën. Het hoofd van deze afdeling rapporteert aan de algemeen directeur. De afdeling Investment Accounting & Control levert een risico analyse rapportages aan de afdeling Multi Manager Investments voor de beleggingsportefeuilles en controleert op dag basis of de portefeuilles binnen de vastgestelde mandaten zijn.

9 TKP Investments BV 9 De afdeling Multi Manager Investments is verantwoordelijk voor het risicomanagement van de beleggingsportefeuilles en de daarbij behorende uitbesteding aan de externe managers. Het team Portefeuille Implementatie is daarbij verantwoordelijk voor de monitoring op de uitvoering van de risicomanagement strategieën van onze klantportefeuilles. Het hoofd van de afdeling Multi Manager Investments rapporteert ook aan de algemeen directeur. Second Line of Defence De tweede lijn heeft als taak het toetsen, adviseren en ondersteunen van de lijnorganisatie. Deze bewaakt ook of het management zijn verantwoordelijkheden daadwerkelijk neemt. De tweede lijn wordt gevormd door Operational Risk Management (ORM) en Compliance. De afdeling is verantwoordelijk voor het identificeren, vastleggen en monitoren van risico s in de bedrijfsprocessen. Door middel van risicoanalyses en het adviseren van de lijnorganisatie worden processen zodanig bijgestuurd dat de risico s worden beheerst. Ook houdt deze afdeling toezicht op de risicomanagement activiteiten die in de lijnorganisatie zijn belegd. Third Line of Defence Ten slotte bestaat binnen Aegon N.V. een functie die over de eerste en tweede lijn een objectief, onafhankelijk oordeel velt. Deze functie is de derde lijn, die volledig los van alle andere organisatieonderdelen opereert. Binnen Aegon N.V. vormt Internal Audit de Third Line of Defense. Deze afdeling is volledig onafhankelijk van ieder bedrijfsproces. Internal Audit heeft het mandaat om alle processen binnen de onderneming te beoordelen, gebaseerd op een risicoanalyse. Risk Assessment en het eigen vermogen (Internal Capital Adequacy Assessment Process) Voor het identificeren van de risico s wordt gebruik gemaakt van de uitkomsten van een multidisciplinair Risk Assessment dat jaarlijks wordt uitgevoerd. In eerste instantie richt de risicoanalyse zich op de risicocategorieën zoals deze in de Operational Risk Policy zijn benoemd. Daarnaast wordt de mogelijke impact van geïdentificeerde risico s (scenario s) doorberekend in de prognoses. Daarbij wordt de impact van deze risico s op het eigen vermogen beoordeeld. Voor de interne beheersing van de organisatie wordt een Intern Beheermodel gehanteerd dat is opgezet op basis van het COSO model (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). Het Intern Beheermodel geldt voor de gehele organisatie en wordt toegepast op de door TKP Investments geïdentificeerde risico s en op alle te onderscheiden niveaus. De geïdentificeerde risico s worden hierna nader toegelicht. Bij de risicobeoordeling is het uitgangspunt dat TKP Investments uitsluitend voor rekening en risico van haar klanten beleggingen beheert. TKP Investments is van mening dat de omvang van het eigen vermogen toereikend is in het licht van de geïdentificeerde risico s. Beschrijving risico s De belangrijkste risico s voor TKP Investments en de mitigerende maatregelen zijn als volgt: Operationele risico s Operationele risico s omvatten onder andere het verwerkingsrisico, het risico op onjuiste beleggingsadviezen en het aansprakelijkheidsrisico. Deze risico s worden beheerst door middel van een stelsel van beheersmaatregelen, die deel uitmaken van het ISAE 3402 rapport. Zo wordt gewerkt met standaard software, controles op systeeminvoer en output, proces- en procedurebeschrijvingen die voor elke medewerker beschikbaar zijn, contractuele beperking van aansprakelijkheid en een aansprakelijkheidsverzekering. Uitbestedingsrisico s Omdat TKP Investments het vermogensbeheer heeft uitbesteed aan externe managers, de fund accounting processen aan Citi en ICT aan Aegon Global Technologies (AGT), loopt TKP

10 10 TKP Investments BV Investments uitbestedingsrisico s. Een uitgebreid selectietraject ten aanzien van externe managers en het dagelijks monitoren van externe managers, de contracten met Citi, het governance model, het beoordelen van de SOC1 rapportages (Amerikaanse variant van ISAE 3402) van Citi, externe managers en AGT en de additionele controles zorgen ervoor dat de uitbestedingsrisico s voldoende zijn beheerst. De uitbestedingsprocessen worden getoetst in het kader van de ISAE3402 controle van TKP Investments. IT-risico s Door het uitbesteden van een deel van de werkzaamheden loopt TKP Investments slechts ITrisico over een beperkt aantal IT-systemen. Met IT-risico wordt bedoeld dat de bedrijfsvoering als gevolg van uitval van systemen tijdelijk onmogelijk is. Als beheersmaatregelen fungeren een Business Continuïteits Programma, back-up procedures, een calamiteitenplan c.q. uitwijkmogelijkheden en periodiek onderhoud en vervanging van IT-systemen. Maatregelen ten aanzien van Business Continuïteits Management en de general IT controls maken onderdeel uit van de ISAE3402 rapportage. Integriteitsrisico s Door interne richtlijnen, pre-employment screening, gedragscodes, e-learning modules voor alle medewerkers, Customer Due Diligencemaatregelen en maatregelen in het klantacceptatieproces wordt het integriteitsrisico van TKP Investments beheerst. Binnen TKP Investments is een compliance functie ingericht. De doelstelling daarvan is het betrokken management te adviseren om zich bij de bedrijfsvoering te richten op het zodanig inrichten van de bedrijfsprocessen dat daardoor naleving van wet- en regelgeving wordt gewaarborgd. Onderdeel daarvan is onder andere het creëren van bewustzijn omtrent de relevante wet- en regelgeving en het uitvoeren van een monitoringprogramma. Juridische risico s Juridische risico s zijn onder andere dat wettelijke en interne regels niet worden nageleefd en dat bestaande contracten niet conform de intentie van TKP Investments zijn opgesteld. Naast de eigen juridische discipline en de juristen van Aegon Asset Management wordt periodiek extern advies ingewonnen over nieuwe regelgeving en worden overeenkomsten opgesteld door gerenommeerde partijen. Tevens is binnen TKP Investments een compliance functie ingericht. De doelstelling daarvan is het betrokken management te adviseren om zich bij de bedrijfsvoering te richten op het zodanig inrichten van de bedrijfsprocessen dat daardoor naleving van wet- en regelgeving wordt gewaarborgd. Onderdeel daarvan is onder andere het creëren van bewustzijn omtrent de relevante wet- en regelgeving en het monitoren van processen en procedures. Kredietrisico s Het kredietrisico dat TKP Investments loopt beperkt zich tot een rekening courant verhouding met Aegon Nederland NV.

11 TKP Investments BV Vooruitblik Bij TKP Investments vinden wij transparantie belangrijk bij alles wat we doen. Klanten besteden vermogensbeheer en advies alleen aan ons uit als zij vertrouwen hebben in onze manier van werken en de kwaliteit die wij leveren. Dat vertrouwen groeit als zij invloed hebben op de zaken waarover wij rapporteren, iets wat bij ons vanzelfsprekend is. Wij zullen ons ook in 2014 onze klanten optimaal klantgericht begeleiden en adviseren op het gebied van integraal balansmanagement en vermogensbeheer. Daarbij streven wij naar verdere professionalisering, vernieuwing en verbetering van de kwaliteit van dienstverlening. TKP Investments pakt ook in 2014 de uitdaging aan om onderdeel te zijn van de toekomst van vele gepensioneerden. Groningen, 31 maart 2014 R. van Wijk-Russchen RBA drs. C. Luning RBA Algemeen Directeur TKP Investments Directielid TKP Investments drs. A. Laning RA RC Directielid TKP Investments drs. R.E. Leenes RBA Directielid TKP Investments

12 12 TKP Investments BV 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2013 Vóór winstverdeling, bedragen x Activa A. Vaste activa 1. Materiële vaste activa Immateriële vaste activa B. Vlottende activa 1. Vorderingen en overlopende activa Vorderingen groepsmaatschappijen Liquide middelen Totaal activa Passiva C. Eigen vermogen 1. Aandelenkapitaal Algemene reserve Netto resultaat D. Voorzieningen E. Kortlopende schulden 1. Crediteuren Groepsmaatschappijen Overlopende passiva Totaal passiva

13 TKP Investments BV Winst-en-verliesrekening over 2013 Bedragen x Omzet a. Vergoedingen Kosten b. Personeelskosten c. Afschrijvingen d. Overige kosten Bedrijfsresultaat e. Financiële baten en lasten Resultaat vóór belasting f. Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

14 14 TKP Investments BV 2.3 Kasstroomoverzicht over 2013 Bedragen x Kasstroom uit operationele activiteiten Ontvangsten van afnemers Betalingen aan leveranciers en werknemers Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde winstbelasting Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Betaald dividend Kasstroom uit financieringsactiviteiten Toename/Afname geldmiddelen Saldo liquide middelen primo boekjaar Saldo liquide middelen ultimo boekjaar De liquide middelen bestaan uit de kas- en banktegoeden en de rekeningcourant verhouding met Aegon Nederland N.V.

15 TKP Investments BV Toelichting Algemeen De jaarrekening is opgesteld volgens de voorschriften die zijn vastgelegd in Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Nederlandse Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Grondslagen voor balanswaardering De activa en passiva zijn, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen de nominale waarde gebaseerd op historische kostprijs. Indien nodig heeft afwaardering naar lagere opbrengstwaarde plaatsgevonden. Activa en passiva in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de valutakoers per balansdatum. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- respectievelijk vervaardigingsprijs verminderd met lineair berekende afschrijvingen op basis van de geschatte levensduur. Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- respectievelijk vervaardigingsprijs verminderd met lineair berekende afschrijvingen op basis van de geschatte levensduur. Liquide middelen Dit betreft de direct opeisbare tegoeden in rekening-courant en spaarrekeningen bij banken. De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen TKP Investments heeft zelf geen medewerkers in dienst. Er wordt gebruik gemaakt van personeel dat in dienst is bij Aegon Nederland N.V. TKP Investments heeft dan ook geen voorziening pensioenverplichting op de balans, die is opgenomen in de jaarrekening van Aegon Nederland N.V. De voorziening voor jubileumgratificaties is de contante waarde (tegen 3%) van het opgebouwde recht rekening houdend met een normaal personeelsverloop. Belastingen De belastingen naar de winst geheven zijn berekend uitgaande van het resultaat volgens de winst- en verliesrekening, volgens de voor dat jaar geldende belastingtarieven. Verschillen tussen de commerciële en fiscale waardering van activa en passiva worden gewaardeerd op nominale waarde tegen het geldende tarief. TKP Investments vormt vanaf 1 januari 2003 een fiscale eenheid voor de omzetbelasting en vanaf 1 januari 2004 ook voor de vennootschapsbelasting met Aegon Nederland NV. TKP Investments is hoofdelijk aansprakelijk voor verplichtingen en schulden die hieruit voortvloeien. Saldering Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend indien en voor zover: - Een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen; en

16 16 TKP Investments BV - Het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen. Grondslagen voor resultaatbepaling De omzet en de kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoers op betaaldatum. De omzet bestaat uit de vermogensbeheervergoeding van opdrachtgevers, die op basis van de geldende tariefstructuur in rekening worden gebracht. De nog te vereffenen eindafrekening van de vermogensbeheervergoedingen is in het boekjaar verwerkt. De kosten hebben betrekking op de aan het verslagjaar toe te rekenen bedrijfslasten. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de directe methode. Dit houdt in dat alle ontvangsten en uitgaven ook als zodanig worden gepresenteerd. De kasstroom uit operationele activiteiten is hoger dan voorgaand jaar vooral door de ontvangen performance fee in 2013 (omzet 2012) ad 1,3 miljoen. Alle bedragen in de toelichting op de balans en de winst-en-verliesrekening zijn uitgedrukt in duizenden euro's Toelichting balans Bedragen x A1. Materiële vaste activa Mutatieoverzicht in 2013: Hardware Andere vaste Totaal bedrijfsmiddelen Boekwaarde begin boekjaar Aanschaffingen Afschrijvingen Boekwaarde einde boekjaar Cumulatieve aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Totaal De materiële vaste activa worden lineair afgeschreven op basis van de geschatte levensduur (hardware: 3 jaar; andere vaste bedrijfsmiddelen: 4 jaar, met een restwaarde van nihil).

17 TKP Investments BV 17 Voor vergelijking van de cijfers is ook het mutatieoverzicht van 2012 opgenomen. Mutatieoverzicht in 2012: Hardware Andere vaste Totaal bedrijfsmiddelen Boekwaarde begin boekjaar Aanschaffingen Afschrijvingen Boekwaarde einde boekjaar Cumulatieve aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Totaal A2. Immateriële vaste activa Mutatieoverzicht in 2013: Implementatie Totaal IT systeem Boekwaarde begin boekjaar 0 0 Aanschaffingen Afschrijvingen Boekwaarde einde boekjaar Cumulatieve aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Totaal De immateriële vaste activa bestaan uit de implementatiekosten voor een nieuw IT systeem en worden vanaf ingebruikname lineair afgeschreven op basis van de geschatte levensduur (5 jaar, met een restwaarde van nihil). B1. Vorderingen en overlopende activa Nog te factureren fee vermogensbeheer Latente belastingvordering 12 8 Overig overlopende vorderingen Totaal De belastinglatentie zal vermoedelijk binnen één jaar verrekenbaar zijn. B2. Vorderingen groepsmaatschappijen Te verrekenen met Aegon Nederland N.V

18 18 TKP Investments BV B3. Liquide middelen De liquide middelen bestaan uit de banksaldi in rekening-courant en kasgeld en staan ter vrije beschikking van TKP Investments B.V. C. Eigen vermogen 1. Aandelenkapitaal Het aandelenkapitaal per balansdatum bestaat uit aandelen van 1.000, met een totaal van Het maatschappelijk aandelenkapitaal per balansdatum bedraagt , zijnde aandelen van nominaal. 2. Algemene reserve Het resultaat van 2012 is uitgekeerd aan de aandeelhouder. Daarnaast is er een interimdividend van uitgekeerd aan de aandeelhouder. 3. Netto resultaat Betreft het resultaat 2013 na vennootschapsbelasting. Verloop eigen vermogen Het verloop van het eigen vermogen in 2013 is als volgt: Aandelen- Algemene Netto Totaal kapitaal Reserve winst boekjaar Stand Dividend 2012 in Interim-dividend Resultaat Stand Vanuit de solvabiliteitseisen van DNB heeft TKP Investments een toetsingsvermogen van ten opzichte van het eigen vermogen, waarbij het onverdeeld resultaat niet meegeteld mag worden. Door het uitkeren van een interim-dividend aan de aandeelhouder Aegon Asset Management Holding B.V. is er per 13 december 2013 een kapitaaltekort ontstaan. Op 17 februari 2014 is middels een kapitaalstorting ad van de aandeelhouder dit tekort opgeheven. D. Voorziening voor jubileumgratificaties Stand begin boekjaar Dotatie ten laste van personeelskosten Stand einde boekjaar De voorziening voor jubileumgratificaties heeft betrekking op toekomstige verplichtingen in het kader van jubileumuitkeringen van werknemers. De voorziening voor jubileumgratificaties is de

19 TKP Investments BV 19 contante waarde (tegen 3%) van het opgebouwde recht rekening houdend met een normaal personeelsverloop (90% blijfkans). Er wordt geen rekening gehouden met sterftekansen. De totale voorziening voor jubileumgratificaties heeft overwegend een looptijd langer dan een jaar. E2. Groepsmaatschappijen Te verrekenen met Aegon Asset Management Holding B.V Te verrekenen met Aegon Nederland N.V Te verrekenen met Aegon EDC limited 79 0 Totaal E3. Overlopende passiva Vakantiedagen en gratificaties Overlopende schulden Totaal Niet in de balans opgenomen regelingen Leasecontracten auto s Voor 10 personeelsleden zijn auto leasecontracten gesloten, met een resterende looptijd van 3 tot 57 maanden. Het totaal van de aangegane verplichtingen uit hoofde van deze leasecontracten bedraagt per balansdatum 0,2 miljoen. Verplichtingen korter dan 1 jaar Verplichtingen 1 tot 5 jaar 0,1 miljoen 0,1 miljoen Huur kantoorpand De aangegane verplichting uit hoofde van de huurovereenkomst inzake het pand aan de Europaweg in Groningen bedraagt 0,5 miljoen per jaar. De huurovereenkomst heeft een resterende looptijd tot 18 mei Verplichtingen korter dan 1 jaar Verplichtingen langer dan 1 jaar 0,5 miljoen 0,7 miljoen

20 20 TKP Investments BV Toelichting winst- en verliesrekening a. Omzet: Bedragen x Vermogensbeheeractiviteiten Totaal b. Personeelskosten Bedragen x De doorbelaste personeelskosten bestaan uit: bruto salarissen pensioenlasten sociale lasten overige personeelskosten Totaal Werknemers De gemiddelde personele bezetting was in ,1 fte s (75,5 personen) tegen 67,5 fte s (71,1 personen) in TKP Investments B.V. heeft geen eigen personeel in dienst. Er wordt gebruik gemaakt van personeel dat in dienst is bij Aegon Nederland N.V. Bezolding De doorbelaste bezoldiging inclusief sociale lasten, pensioenlasten, emolumenten en variabele beloning van de statutaire bestuurders van TKP Investments over 2013 bedraagt 703 duizend. d. Overige kosten Bedragen x huisvestingskosten diensten derden automatiseringskosten overige kosten Totaal Onder de overige kosten is 0,5 miljoen (2012: 0,5 miljoen) doorbelaste concernkosten van de aandeelhouder Aegon Asset Management Holding B.V. opgenomen.

Halfjaarverslag 2014 TKP lnvestments BV

Halfjaarverslag 2014 TKP lnvestments BV Halfjaarverslag 2014 TKP lnvestments BV Woord van de Directie In een dynamische branche zoals die van het institutioneel vermogensbeheer moeten we onszelf voortdurend uitdagen en continu inspelen op nieuwe

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. TKP Investments BV

Jaarverslag 2012. TKP Investments BV 3 Inhoudsopgave 1 Verslag van directie 5 1.1 Woord vooraf 5 1.2 Over TKP Investments 6 1.3 Belangrijke marktontwikkelingen 2012 6 1.4 Mijlpalen TKP Investments 2012 8 1.5 Risicomanagement 12 1.6 Vooruitblik

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2014 4 - Balans per 31 december 2014 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

AEGON Custody B.V., s-gravenhage. Jaarverslag 2008

AEGON Custody B.V., s-gravenhage. Jaarverslag 2008 AEGON Custody B.V., s-gravenhage Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008. Inhoudsopgave 1. Algemene informatie... 3 1.1 Adresgegevens... 3 1.2 Groepsstructuur... 3 1.3 Activiteiten... 3 1.4 Samenstelling directie...

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus NB AMSTERDAM JAARRAPPORT 2014

EValuation Capital Management B.V. Postbus NB AMSTERDAM JAARRAPPORT 2014 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM JAARRAPPORT 2014 INHOUD Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2014 3 Winst-en-verliesrekening over 2014 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 6 Toelichting

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015 TKP lnvestments BV

Halfjaarverslag 2015 TKP lnvestments BV Halfjaarverslag 2015 TKP lnvestments BV Woord van de Directie De financiële markten waren volop in beweging in het eerste half jaar van 2015. Vooral renteschommelingen speelden een belangrijke rol. Zo

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 INHOUD Pagina TUSSENTIJDSE CIJFERS 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI 2015 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 TUSSENTIJDSE

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarverslag Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Jaarverslag Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Jaarverslag 2013 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1017 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bavo Europoort B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Publicatiegegevens 2008

Publicatiegegevens 2008 Publicatiegegevens 2008 Dossiernummer 34264727 Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Balans per 31 december 2008 3 Toelichting op de balans 4 en 5 Keijser Capital

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011 JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening over 2011 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011 Overige gegevens Controleverklaring van de

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014 Stichting De Mantel Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 II EXPLOITATIE 2014 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam Publicatiestukken 2014 van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 7 BALANS PER

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Delo Itte. Deloitte Accountants B.V. Orfyplein 10 1043 DP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9739 www.deloitte.ni Controleverkiaring van de onafhankelijke

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14 Jaarrapport 2011 1/14 Inhoud Jaarrapport 2011 3 Directieverslag 4 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2011 6 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari tot en met 31 december 2011 7 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 12 april

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2016 / 30-06-2016 voor publicatiedoeleinden van te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2016 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2013 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 6

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2017 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht Juli 2017 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2017 2 Winst en verliesrekening van 1 januari 2017 tot en met 30 juni

Nadere informatie

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 -

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund te Amsterdam Jaarrekening 2013-1 - - 2 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund Inhoudsopgave Jaarrekening 2013 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 JAARVERSLAG 2013 Mijndomein.nl Services BV Jaagpad 20 2802 AZ Gouda KvK: 52972712 Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN ANALYSES 2 Financiele positie

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. TKP Investments BV

Jaarverslag 2014. TKP Investments BV Jaarverslag 2014 TKP Investments BV Inhoudsopgave 1 Verslag van directie... 3 1.1 Woord vooraf... 3 1.2 TKP Investments, strategisch beleggingspartner van pensioenfondsen... 4 1.3 Resultaten 2014... 4

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting STBN Postbus 8124 3503 RC UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in het

Nadere informatie

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2014 / 30-06-2014 voor publicatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Tussentijdse cijfers Balans per 30 juni 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2016 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht augustus 2016 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2016 2 Winst- en verliesrekening van 1 januari 2016 tot en met 30

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II JAARREKENING 2010 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2010 Staat van baten en lasten over 2010 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2010 Overige gegevens Algemeen Stichting Bewaarbedrijf

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 12 april 2011-3

Nadere informatie