Jaarverslag 2013 TKP lnvestments BV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013 TKP lnvestments BV"

Transcriptie

1 TKP lnvestments BV

2 2 TKP Investments BV Inhoudsopgave 1 Verslag van directie Woord vooraf Over TKP Investments Mijlpalen Risicomanagement Vooruitblik 11 2 Jaarrekening Balans per 31 december Winst-en-verliesrekening over Kasstroomoverzicht over Toelichting Algemeen Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting balans Toelichting winst- en verliesrekening 20 3 Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Bestemming resultaat 24

3 TKP Investments BV 3 1 Verslag van directie 1.1 Woord vooraf We startten het jaar met de belofte al onze klanten met plezier te blijven steunen en adviseren om op langere termijn de pensioenen betaalbaar te kunnen houden. Een mooie en belangrijke belofte, de drijfveer van onze day to day business. Wij vinden hierbij dat een pensioenbelegger niet anders kan dan alle veranderingen van wetgeving en toezicht nauwlettend te volgen en indien nodig om te zetten naar advies. Heldere communicatie is hierbij een must, zowel richting pensioenfondsen als richting de deelnemers. In 2013 waren de financiële markten ook weer volop in beweging, maar per saldo kijken we terug op een positief jaar. De dekkingsgraden van veel pensioenfondsen zijn dit jaar gestegen. Positieve aandelenrendementen droegen hier mede aan bij. Rendement is een belangrijk onderwerp in het vermogensbeheer. Wij bekijken rendement echter breder dan alleen de cijfers. Wij geloven dat partnerschap tot het beste duurzame rendement leidt. Kwaliteit en vertrouwen zijn daarom de thema s die de basis vormen van de relatie met onze klanten. Dit kan alleen door ons te verdiepen in onze klanten en maatwerk te leveren. De positieve feedback van onze klanten naar aanleiding van ons klanttevredenheidsonderzoek bevestigt dit. Het is belangrijk in gesprek te blijven met onze klanten en de wereld om ons heen, nu en in de toekomst. Iedereen is welkom voor dat goede gesprek en dat willen we dit jaar extra benadrukken. Zowel richting klanten als naar de pensioenmarkt als geheel. Wij drinken bij een goed gesprek graag een goede kop koffie. Dat ziet u in dit rapport terug in woord én beeld. TKP Investments, onderdeel van de toekomst Roelie van Wijk Algemeen Directeur TKP Investments

4 4 TKP Investments BV 1.2 Over TKP Investments TKP Investments is een professionele aanbieder van vermogensbeheer voor pensioenfondsen. Met ruim 25 jaar ervaring hebben wij onze wortels diep in de Nederlandse pensioensector en doorgronden wij de problematiek van pensioenfondsen. Klantgerichtheid bepaalt ons succes. Met een integrale aanpak bieden wij pensioenfondsen volledige dienstverlening op het gebied van vermogensbeheer. Het uitgangspunt hierbij is dat pensioenfondsbesturen volledig in control zijn en blijven. Onze dienstverlening is modulair vormgegeven, waarbij pensioenfondsen kunnen kiezen uit onderdelen of een combinatie daarvan. Wij bieden oplossingen op maat voor zowel defined benefit regelingen als beschikbare premie regelingen. Onze dienstverlening omvat strategische en risicomanagement advisering, waaronder activiteiten op het gebied van Asset Liability Management (ALM). Daarnaast beheren wij beleggingsportefeuilles en verzorgen wij de dagelijkse monitoring. Wij bieden integrale rapportages aan pensioenfondsbesturen en toezichthouders. Voor het vermogensbeheer hanteren wij een gestructureerd multi manager beleggingsproces. Dit houdt in dat externe vermogensbeheerders worden geselecteerd op basis van beleggingsstijl, deskundigheid en capaciteiten. Deze aanpak zorgt voor een spreiding van beleggingsstijlen over meerdere eersteklas managers wereldwijd. TKP Investments is een 100% dochter van Aegon Asset Management Holding B.V. 1.3 Mijlpalen 2013 Nieuwe contracten Uitstekende score klanttevredenheidsonderzoek Goede performance TKPI beleggingsfondsen Lancering van twee nieuwe beleggingsfondsen Ontwikkeling van een app Implementatie Client Mandate system Implementatie datamangement systeem Proactieve implementatie van DNB-adviezen in fund fact sheets Zeer goede score Medewerkers tevredenheidsonderzoek Thema s 2013: samenwerking, waardering, strategie en koers

5 TKP Investments BV 5 Totaal vermogen onder beheer (AuM) en/of advies (AuA) per eind 2013 Het totale vermogen onder beheer en/of advies bedraagt eind ,0 miljard, ten opzichte van 18,5 miljard eind De toename van het beheerde vermogen wordt vooral veroorzaakt door nieuwe klanten en het rendement van bestaande portefeuilles. De totale omzet van TKP Investments bedraagt over ,8 miljoen, tegen 22,1 miljoen in De stijging bedraagt 0,7 miljoen (3,2%). De winst na belasting is in 2013 ten opzichte van 2012 gedaald van 6,4 miljoen naar 6,1 miljoen. De winst na belasting is in 2013 met name gedaald door de toename van de kosten en een lagere performance fee. Dit wordt deels gedempt door een toename van de omzet. Een nadere toelichting bij onze belangrijkste mijlpalen in 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Klantgerichtheid bepaalt ons succes. We kijken daarom van nature kritisch naar onze dienstverlening en vinden het belangrijk om voortdurend te werken aan verdere verbetering. We hechten hierbij grote waarde aan het verkrijgen van inzicht in de mate van tevredenheid over onze dienstverlening. Daarom laten wij periodiek een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. In 2013 heeft het marktonderzoeksbureau Panteia dit onderzoek voor ons uitgevoerd, waarbij naast een onderzoek naar klanttevredenheid, ook inzicht werd gevraagd naar het imago van TKP Investments. Wij zijn blij met de uitkomsten waarbij klanten aangaven zeer tevreden te zijn over de samenwerking, hechte relatie en duidelijk partnerschap. De ondervraagde bestuursleden zouden onze dienstverlening bij anderen aanbevelen. De geïnterviewde bestuursleden beoordeelden de dienstverlening van TKP Investments tussen de 7 en 9. Beleggingsfondsen Het door TKP Investments beheerde vermogen is onder andere belegd in ruim twintig beleggingsfondsen. Dit zijn zowel actief als passief beheerde fondsen in de beleggingscategorieën aandelen, vastrentende waarden, onroerend goed en alternatieve beleggingen. De meeste actief beheerde beleggingsfondsen slaagden erin beter te presteren dan de benchmark. De uitzonderingen waren de fondsen die in opkomende markten beleggen. Naast een passief beheerd Europees beursgenoteerd vastgoedfonds bieden wij sinds maart 2013 een passief beheerd wereldwijd beursgenoteerd vastgoedfonds aan. Met een spreiding over twintig ontwikkelde landen bieden wij klanten de mogelijkheid om wereldwijd in beursgenoteerd vastgoed te beleggen. In de tweede helft van het jaar zijn we daarnaast gestart met een fonds dat belegt in Nederlandse hypotheken. In nauwe samenwerking met Aegon Asset Management en de hypotheekverstrekker Aegon Nederland ontwikkelden wij deze uitbreiding van ons palet beleggingsfondsen. In april 2013 is de GIPS (Global Investment Performance Standards) verificatie van onze beleggingsfondsen over het jaar 2012 met goed gevolg afgerond. TKP Investments voldoet hiermee aan volgens GIPS gestelde verplichtingen. Deze standaarden onderstrepen de betrouwbaarheid van de performancemeting van onze beleggingsfondsen.

6 6 TKP Investments BV Maatschappelijk verantwoord beleggen TKP Investments onderschrijft en erkent het belang van Verantwoord Ondernemen voor het risico-/rendementsprofiel van de bedrijven waarin wordt belegd. Hoewel TKP Investments dit beleid al sinds 2006 voert, was het nog niet voor alle beleggingsfondsen formeel vastgelegd. Dit is via een wijziging van de fondsvoorwaarden in het vierde kwartaal gedaan. Wij streven daarnaast continu naar verbeteringen. Zo is een standaard onderdeel van ons managerselectie en monitoringproces het beoordelen in hoeverre de externe vermogensbeheerder de ESG-factoren (Environment, Social en Governance) meewegen bij hun analyses en beleggingsbeslissing. Ook is het uitsluitingsbeleid van landen aangescherpt. Het gaat hier om landen die betrokken zijn bij het schenden van mensenrechten. De belangrijkste veroordelingen van staten zijn de sancties van de VN Veiligheidsraad. Het kan echter voorkomen dat de VN omwille van politieke redenen niet overgaat tot een veroordeling. Wij kijken daarom sinds 2013 ook uitdrukkelijk naar veroordelingen door andere gezaghebbende instanties, waaronder het raamwerk van de Common Foreign and Security Policy of the EU (CFSP EU). TKP Investments sloot zich voor de onroerend goed beleggingen in 2013 aan bij GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), een wereldwijd initiatief voor het meten van de duurzaamheid van vastgoedportefeuilles en het verbeteren van de duurzaamheid. De duurzaamheid wordt gemeten aan de hand van twee brede thema's: beleid en implementatie. Hierbij kan worden gedacht aan verlaging van elektriciteitsverbruik en groene huurcontracten waarbij de huurder en verhuurder samenwerken om bijvoorbeeld het energieverbruik te beperken. Via Eumedion is in 2013 een alternatief gestart voor het Governance Platform. Dit maakt het mogelijk voor (kleinere) pensioenfondsen om de krachten te bundelen en in dialoog te gaan met Nederlandse bedrijven over ESG criteria. TKP Investments is één van de initiatiefnemers van dit nieuwe platform. Tot slot bood TKP Investments in 2013 een afstudeerplaats voor een economiestudent, waar een prijswinnend paper uit voortkwam. Hij deed onderzoek naar de integratie van ESGfactoren door externe vermogensbeheerders. Met dit onderzoek won hij The Sustainalytics Prize for Academic and Student research. TKP Investments in het nieuws Wij vinden het belangrijk om zichtbaar te zijn voor onze klanten en relaties, maar ook in de markt. Daarnaast staat het delen van kennis hoog in het vaandel bij TKP Investments. Wij werken daarom graag mee aan publicaties en evenementen die hieraan bijdragen. Ook in 2013 waren verschillende medewerkers actief betrokken bij seminars voor pensioenfondsen. Zo was TKP Investments onder andere spreker op het ALM seminar van IIR en het seminar Pensioenactualiteiten en het Pensioenforum Daarnaast was TKP Investments samen met Aegon Asset Management in juni gastheer van een seminar van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). TKP Investments organiseerde in 2013 voor de eerste keer de TKPI Ronde Tafel. Een kleinschalig evenement voor relaties dat de mogelijkheid biedt om achtergrondkennis op te doen over actuele zaken in de pensioenwereld, maar vooral ook de mogelijkheid biedt om met elkaar van gedachten te wisselen over vraagstukken in de complexe wereld van pensioenen. Naast columns en artikelen, werkten verschillende medewerkers dit jaar mee aan interviews en ronde tafel discussies van diverse vakbladen.

7 TKP Investments BV 7 Verbeteringen IT-infrastructuur In het kader van ons streven naar verdere vernieuwing en verbetering van onze dienstverlening is de IT-infrastructuur een belangrijk onderdeel. In het eerste half jaar implementeerden wij een nieuw systeem voor het beheer van onze klantmandaten. Later in het jaar werd de basis gelegd voor het toekomstige datamanagement. Met de implementatie van Cadis, hebben wij een data foundation layer die het mogelijk maakt om ons datamanagement in de toekomst nog meer te centraliseren. Op het gebied van klantcommunicatie volgen ontwikkelingen op IT-gebied elkaar in hoog tempo op. Als kennispartner van pensioenfondsbesturen gaan wij met de tijd mee en luisteren hierbij goed naar de ideeën en wensen van onze klanten en relaties. Zo ontwikkelden wij in 2013 een app waarmee wij klanten in detail inzage kunnen geven in de beleggingen. Vastlegging effectieve begrenzingen Een belangrijk onderwerp voor pensioenfondsen in 2013 was het Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. De bijbehorende sectorbrief moest pensioenfondsbestuurders handvatten geven waarmee zij zelf hun vermogensbeheerovereenkomsten kunnen analyseren en beoordelen. Een belangrijk onderdeel hiervan waren de effectieve begrenzingen. Hiermee werd bedoeld dat de begrenzingen van het pensioenfonds met betrekking op de verschillende risico s en de vastlegging daarvan in het beleggingsmandaat met elkaar in lijn zijn. In het vierde kwartaal paste TKP Investments proactief de fondsvoorwaarden van alle beleggingsfondsen aan. Zonder dat de klant hier om hoefde te vragen, werd hiermee aan de wens van DNB, om effectieve begrenzingen vast te leggen, voldaan. Hoge medewerkerstevredenheid Jaarlijks wordt de medewerkerstevredenheid onderzocht door middel van de Aegon Global Employee Survey. TKP Investments is trots op de hoge scores ten aanzien van zowel de betrokkenheid van medewerkers ( engagement ) als de mate waarin medewerkers in staat zijn hun werk goed te doen ( enablement ). Zowel de score op de engagement als de enablement van onze medewerkers was onverminderd hoog in 2013.

8 8 TKP Investments BV 1.4 Risicomanagement Om onze klanten ervan te verzekeren dat we als organisatie in control zijn, is het risicomanagement ingericht op basis van het Three Lines of Defence model. Het model verdeelt het geheel aan instrumenten en maatregelen dat nodig is om in control te kunnen zijn over drie lagen in de organisatie. In onderstaande afbeelding wordt het Three lines of Defence model schematisch weergegeven. First Line of Defence De lijnorganisatie vormt de eerste lijn waar de primaire bedrijfsprocessen worden uitgevoerd. Logischerwijs is een groot deel van de risicobeheersmaatregelen ingebed in deze processen. Hierdoor kan met een hoge mate van waarschijnlijkheid worden verwacht dat processen goed worden uitgevoerd. Veel gebruikte middelen zijn bijvoorbeeld functiescheiding en het vier-ogen principe. Het controleren van posities en de bijbehorende beleggingsrisico's vindt plaats op het niveau van de totale klantportefeuilles, de beleggingsportefeuilles en de individuele externe vermogensbeheerders. Risicomanagement is geïntegreerd in onze processen. De afdeling Client Services and New Business is verantwoordelijk voor het vertalen van de wens van de klant naar interne opdrachten. Daarnaast bewaakt de accountmanager dat iedere klant een mandaat heeft afgegeven en dat dit mandaat wordt geïmplementeerd door de verschillende afdelingen. Cliënt Support and Communication verzorgt de rapportages en geeft hiermee de klant inzicht in de actuele stand van zaken en risico s van het vermogen. De afdeling Investment Strategy is verantwoordelijk voor het integrale strategische risico advies ten aanzien van de klantportefeuilles en het adviseren over risicomanagementstrategieën. Het hoofd van deze afdeling rapporteert aan de algemeen directeur. De afdeling Investment Accounting & Control levert een risico analyse rapportages aan de afdeling Multi Manager Investments voor de beleggingsportefeuilles en controleert op dag basis of de portefeuilles binnen de vastgestelde mandaten zijn.

9 TKP Investments BV 9 De afdeling Multi Manager Investments is verantwoordelijk voor het risicomanagement van de beleggingsportefeuilles en de daarbij behorende uitbesteding aan de externe managers. Het team Portefeuille Implementatie is daarbij verantwoordelijk voor de monitoring op de uitvoering van de risicomanagement strategieën van onze klantportefeuilles. Het hoofd van de afdeling Multi Manager Investments rapporteert ook aan de algemeen directeur. Second Line of Defence De tweede lijn heeft als taak het toetsen, adviseren en ondersteunen van de lijnorganisatie. Deze bewaakt ook of het management zijn verantwoordelijkheden daadwerkelijk neemt. De tweede lijn wordt gevormd door Operational Risk Management (ORM) en Compliance. De afdeling is verantwoordelijk voor het identificeren, vastleggen en monitoren van risico s in de bedrijfsprocessen. Door middel van risicoanalyses en het adviseren van de lijnorganisatie worden processen zodanig bijgestuurd dat de risico s worden beheerst. Ook houdt deze afdeling toezicht op de risicomanagement activiteiten die in de lijnorganisatie zijn belegd. Third Line of Defence Ten slotte bestaat binnen Aegon N.V. een functie die over de eerste en tweede lijn een objectief, onafhankelijk oordeel velt. Deze functie is de derde lijn, die volledig los van alle andere organisatieonderdelen opereert. Binnen Aegon N.V. vormt Internal Audit de Third Line of Defense. Deze afdeling is volledig onafhankelijk van ieder bedrijfsproces. Internal Audit heeft het mandaat om alle processen binnen de onderneming te beoordelen, gebaseerd op een risicoanalyse. Risk Assessment en het eigen vermogen (Internal Capital Adequacy Assessment Process) Voor het identificeren van de risico s wordt gebruik gemaakt van de uitkomsten van een multidisciplinair Risk Assessment dat jaarlijks wordt uitgevoerd. In eerste instantie richt de risicoanalyse zich op de risicocategorieën zoals deze in de Operational Risk Policy zijn benoemd. Daarnaast wordt de mogelijke impact van geïdentificeerde risico s (scenario s) doorberekend in de prognoses. Daarbij wordt de impact van deze risico s op het eigen vermogen beoordeeld. Voor de interne beheersing van de organisatie wordt een Intern Beheermodel gehanteerd dat is opgezet op basis van het COSO model (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). Het Intern Beheermodel geldt voor de gehele organisatie en wordt toegepast op de door TKP Investments geïdentificeerde risico s en op alle te onderscheiden niveaus. De geïdentificeerde risico s worden hierna nader toegelicht. Bij de risicobeoordeling is het uitgangspunt dat TKP Investments uitsluitend voor rekening en risico van haar klanten beleggingen beheert. TKP Investments is van mening dat de omvang van het eigen vermogen toereikend is in het licht van de geïdentificeerde risico s. Beschrijving risico s De belangrijkste risico s voor TKP Investments en de mitigerende maatregelen zijn als volgt: Operationele risico s Operationele risico s omvatten onder andere het verwerkingsrisico, het risico op onjuiste beleggingsadviezen en het aansprakelijkheidsrisico. Deze risico s worden beheerst door middel van een stelsel van beheersmaatregelen, die deel uitmaken van het ISAE 3402 rapport. Zo wordt gewerkt met standaard software, controles op systeeminvoer en output, proces- en procedurebeschrijvingen die voor elke medewerker beschikbaar zijn, contractuele beperking van aansprakelijkheid en een aansprakelijkheidsverzekering. Uitbestedingsrisico s Omdat TKP Investments het vermogensbeheer heeft uitbesteed aan externe managers, de fund accounting processen aan Citi en ICT aan Aegon Global Technologies (AGT), loopt TKP

10 10 TKP Investments BV Investments uitbestedingsrisico s. Een uitgebreid selectietraject ten aanzien van externe managers en het dagelijks monitoren van externe managers, de contracten met Citi, het governance model, het beoordelen van de SOC1 rapportages (Amerikaanse variant van ISAE 3402) van Citi, externe managers en AGT en de additionele controles zorgen ervoor dat de uitbestedingsrisico s voldoende zijn beheerst. De uitbestedingsprocessen worden getoetst in het kader van de ISAE3402 controle van TKP Investments. IT-risico s Door het uitbesteden van een deel van de werkzaamheden loopt TKP Investments slechts ITrisico over een beperkt aantal IT-systemen. Met IT-risico wordt bedoeld dat de bedrijfsvoering als gevolg van uitval van systemen tijdelijk onmogelijk is. Als beheersmaatregelen fungeren een Business Continuïteits Programma, back-up procedures, een calamiteitenplan c.q. uitwijkmogelijkheden en periodiek onderhoud en vervanging van IT-systemen. Maatregelen ten aanzien van Business Continuïteits Management en de general IT controls maken onderdeel uit van de ISAE3402 rapportage. Integriteitsrisico s Door interne richtlijnen, pre-employment screening, gedragscodes, e-learning modules voor alle medewerkers, Customer Due Diligencemaatregelen en maatregelen in het klantacceptatieproces wordt het integriteitsrisico van TKP Investments beheerst. Binnen TKP Investments is een compliance functie ingericht. De doelstelling daarvan is het betrokken management te adviseren om zich bij de bedrijfsvoering te richten op het zodanig inrichten van de bedrijfsprocessen dat daardoor naleving van wet- en regelgeving wordt gewaarborgd. Onderdeel daarvan is onder andere het creëren van bewustzijn omtrent de relevante wet- en regelgeving en het uitvoeren van een monitoringprogramma. Juridische risico s Juridische risico s zijn onder andere dat wettelijke en interne regels niet worden nageleefd en dat bestaande contracten niet conform de intentie van TKP Investments zijn opgesteld. Naast de eigen juridische discipline en de juristen van Aegon Asset Management wordt periodiek extern advies ingewonnen over nieuwe regelgeving en worden overeenkomsten opgesteld door gerenommeerde partijen. Tevens is binnen TKP Investments een compliance functie ingericht. De doelstelling daarvan is het betrokken management te adviseren om zich bij de bedrijfsvoering te richten op het zodanig inrichten van de bedrijfsprocessen dat daardoor naleving van wet- en regelgeving wordt gewaarborgd. Onderdeel daarvan is onder andere het creëren van bewustzijn omtrent de relevante wet- en regelgeving en het monitoren van processen en procedures. Kredietrisico s Het kredietrisico dat TKP Investments loopt beperkt zich tot een rekening courant verhouding met Aegon Nederland NV.

11 TKP Investments BV Vooruitblik Bij TKP Investments vinden wij transparantie belangrijk bij alles wat we doen. Klanten besteden vermogensbeheer en advies alleen aan ons uit als zij vertrouwen hebben in onze manier van werken en de kwaliteit die wij leveren. Dat vertrouwen groeit als zij invloed hebben op de zaken waarover wij rapporteren, iets wat bij ons vanzelfsprekend is. Wij zullen ons ook in 2014 onze klanten optimaal klantgericht begeleiden en adviseren op het gebied van integraal balansmanagement en vermogensbeheer. Daarbij streven wij naar verdere professionalisering, vernieuwing en verbetering van de kwaliteit van dienstverlening. TKP Investments pakt ook in 2014 de uitdaging aan om onderdeel te zijn van de toekomst van vele gepensioneerden. Groningen, 31 maart 2014 R. van Wijk-Russchen RBA drs. C. Luning RBA Algemeen Directeur TKP Investments Directielid TKP Investments drs. A. Laning RA RC Directielid TKP Investments drs. R.E. Leenes RBA Directielid TKP Investments

12 12 TKP Investments BV 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2013 Vóór winstverdeling, bedragen x Activa A. Vaste activa 1. Materiële vaste activa Immateriële vaste activa B. Vlottende activa 1. Vorderingen en overlopende activa Vorderingen groepsmaatschappijen Liquide middelen Totaal activa Passiva C. Eigen vermogen 1. Aandelenkapitaal Algemene reserve Netto resultaat D. Voorzieningen E. Kortlopende schulden 1. Crediteuren Groepsmaatschappijen Overlopende passiva Totaal passiva

13 TKP Investments BV Winst-en-verliesrekening over 2013 Bedragen x Omzet a. Vergoedingen Kosten b. Personeelskosten c. Afschrijvingen d. Overige kosten Bedrijfsresultaat e. Financiële baten en lasten Resultaat vóór belasting f. Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

14 14 TKP Investments BV 2.3 Kasstroomoverzicht over 2013 Bedragen x Kasstroom uit operationele activiteiten Ontvangsten van afnemers Betalingen aan leveranciers en werknemers Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde winstbelasting Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Betaald dividend Kasstroom uit financieringsactiviteiten Toename/Afname geldmiddelen Saldo liquide middelen primo boekjaar Saldo liquide middelen ultimo boekjaar De liquide middelen bestaan uit de kas- en banktegoeden en de rekeningcourant verhouding met Aegon Nederland N.V.

15 TKP Investments BV Toelichting Algemeen De jaarrekening is opgesteld volgens de voorschriften die zijn vastgelegd in Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Nederlandse Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Grondslagen voor balanswaardering De activa en passiva zijn, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen de nominale waarde gebaseerd op historische kostprijs. Indien nodig heeft afwaardering naar lagere opbrengstwaarde plaatsgevonden. Activa en passiva in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de valutakoers per balansdatum. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- respectievelijk vervaardigingsprijs verminderd met lineair berekende afschrijvingen op basis van de geschatte levensduur. Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- respectievelijk vervaardigingsprijs verminderd met lineair berekende afschrijvingen op basis van de geschatte levensduur. Liquide middelen Dit betreft de direct opeisbare tegoeden in rekening-courant en spaarrekeningen bij banken. De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen TKP Investments heeft zelf geen medewerkers in dienst. Er wordt gebruik gemaakt van personeel dat in dienst is bij Aegon Nederland N.V. TKP Investments heeft dan ook geen voorziening pensioenverplichting op de balans, die is opgenomen in de jaarrekening van Aegon Nederland N.V. De voorziening voor jubileumgratificaties is de contante waarde (tegen 3%) van het opgebouwde recht rekening houdend met een normaal personeelsverloop. Belastingen De belastingen naar de winst geheven zijn berekend uitgaande van het resultaat volgens de winst- en verliesrekening, volgens de voor dat jaar geldende belastingtarieven. Verschillen tussen de commerciële en fiscale waardering van activa en passiva worden gewaardeerd op nominale waarde tegen het geldende tarief. TKP Investments vormt vanaf 1 januari 2003 een fiscale eenheid voor de omzetbelasting en vanaf 1 januari 2004 ook voor de vennootschapsbelasting met Aegon Nederland NV. TKP Investments is hoofdelijk aansprakelijk voor verplichtingen en schulden die hieruit voortvloeien. Saldering Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend indien en voor zover: - Een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen; en

16 16 TKP Investments BV - Het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen. Grondslagen voor resultaatbepaling De omzet en de kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoers op betaaldatum. De omzet bestaat uit de vermogensbeheervergoeding van opdrachtgevers, die op basis van de geldende tariefstructuur in rekening worden gebracht. De nog te vereffenen eindafrekening van de vermogensbeheervergoedingen is in het boekjaar verwerkt. De kosten hebben betrekking op de aan het verslagjaar toe te rekenen bedrijfslasten. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de directe methode. Dit houdt in dat alle ontvangsten en uitgaven ook als zodanig worden gepresenteerd. De kasstroom uit operationele activiteiten is hoger dan voorgaand jaar vooral door de ontvangen performance fee in 2013 (omzet 2012) ad 1,3 miljoen. Alle bedragen in de toelichting op de balans en de winst-en-verliesrekening zijn uitgedrukt in duizenden euro's Toelichting balans Bedragen x A1. Materiële vaste activa Mutatieoverzicht in 2013: Hardware Andere vaste Totaal bedrijfsmiddelen Boekwaarde begin boekjaar Aanschaffingen Afschrijvingen Boekwaarde einde boekjaar Cumulatieve aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Totaal De materiële vaste activa worden lineair afgeschreven op basis van de geschatte levensduur (hardware: 3 jaar; andere vaste bedrijfsmiddelen: 4 jaar, met een restwaarde van nihil).

17 TKP Investments BV 17 Voor vergelijking van de cijfers is ook het mutatieoverzicht van 2012 opgenomen. Mutatieoverzicht in 2012: Hardware Andere vaste Totaal bedrijfsmiddelen Boekwaarde begin boekjaar Aanschaffingen Afschrijvingen Boekwaarde einde boekjaar Cumulatieve aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Totaal A2. Immateriële vaste activa Mutatieoverzicht in 2013: Implementatie Totaal IT systeem Boekwaarde begin boekjaar 0 0 Aanschaffingen Afschrijvingen Boekwaarde einde boekjaar Cumulatieve aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Totaal De immateriële vaste activa bestaan uit de implementatiekosten voor een nieuw IT systeem en worden vanaf ingebruikname lineair afgeschreven op basis van de geschatte levensduur (5 jaar, met een restwaarde van nihil). B1. Vorderingen en overlopende activa Nog te factureren fee vermogensbeheer Latente belastingvordering 12 8 Overig overlopende vorderingen Totaal De belastinglatentie zal vermoedelijk binnen één jaar verrekenbaar zijn. B2. Vorderingen groepsmaatschappijen Te verrekenen met Aegon Nederland N.V

18 18 TKP Investments BV B3. Liquide middelen De liquide middelen bestaan uit de banksaldi in rekening-courant en kasgeld en staan ter vrije beschikking van TKP Investments B.V. C. Eigen vermogen 1. Aandelenkapitaal Het aandelenkapitaal per balansdatum bestaat uit aandelen van 1.000, met een totaal van Het maatschappelijk aandelenkapitaal per balansdatum bedraagt , zijnde aandelen van nominaal. 2. Algemene reserve Het resultaat van 2012 is uitgekeerd aan de aandeelhouder. Daarnaast is er een interimdividend van uitgekeerd aan de aandeelhouder. 3. Netto resultaat Betreft het resultaat 2013 na vennootschapsbelasting. Verloop eigen vermogen Het verloop van het eigen vermogen in 2013 is als volgt: Aandelen- Algemene Netto Totaal kapitaal Reserve winst boekjaar Stand Dividend 2012 in Interim-dividend Resultaat Stand Vanuit de solvabiliteitseisen van DNB heeft TKP Investments een toetsingsvermogen van ten opzichte van het eigen vermogen, waarbij het onverdeeld resultaat niet meegeteld mag worden. Door het uitkeren van een interim-dividend aan de aandeelhouder Aegon Asset Management Holding B.V. is er per 13 december 2013 een kapitaaltekort ontstaan. Op 17 februari 2014 is middels een kapitaalstorting ad van de aandeelhouder dit tekort opgeheven. D. Voorziening voor jubileumgratificaties Stand begin boekjaar Dotatie ten laste van personeelskosten Stand einde boekjaar De voorziening voor jubileumgratificaties heeft betrekking op toekomstige verplichtingen in het kader van jubileumuitkeringen van werknemers. De voorziening voor jubileumgratificaties is de

19 TKP Investments BV 19 contante waarde (tegen 3%) van het opgebouwde recht rekening houdend met een normaal personeelsverloop (90% blijfkans). Er wordt geen rekening gehouden met sterftekansen. De totale voorziening voor jubileumgratificaties heeft overwegend een looptijd langer dan een jaar. E2. Groepsmaatschappijen Te verrekenen met Aegon Asset Management Holding B.V Te verrekenen met Aegon Nederland N.V Te verrekenen met Aegon EDC limited 79 0 Totaal E3. Overlopende passiva Vakantiedagen en gratificaties Overlopende schulden Totaal Niet in de balans opgenomen regelingen Leasecontracten auto s Voor 10 personeelsleden zijn auto leasecontracten gesloten, met een resterende looptijd van 3 tot 57 maanden. Het totaal van de aangegane verplichtingen uit hoofde van deze leasecontracten bedraagt per balansdatum 0,2 miljoen. Verplichtingen korter dan 1 jaar Verplichtingen 1 tot 5 jaar 0,1 miljoen 0,1 miljoen Huur kantoorpand De aangegane verplichting uit hoofde van de huurovereenkomst inzake het pand aan de Europaweg in Groningen bedraagt 0,5 miljoen per jaar. De huurovereenkomst heeft een resterende looptijd tot 18 mei Verplichtingen korter dan 1 jaar Verplichtingen langer dan 1 jaar 0,5 miljoen 0,7 miljoen

20 20 TKP Investments BV Toelichting winst- en verliesrekening a. Omzet: Bedragen x Vermogensbeheeractiviteiten Totaal b. Personeelskosten Bedragen x De doorbelaste personeelskosten bestaan uit: bruto salarissen pensioenlasten sociale lasten overige personeelskosten Totaal Werknemers De gemiddelde personele bezetting was in ,1 fte s (75,5 personen) tegen 67,5 fte s (71,1 personen) in TKP Investments B.V. heeft geen eigen personeel in dienst. Er wordt gebruik gemaakt van personeel dat in dienst is bij Aegon Nederland N.V. Bezolding De doorbelaste bezoldiging inclusief sociale lasten, pensioenlasten, emolumenten en variabele beloning van de statutaire bestuurders van TKP Investments over 2013 bedraagt 703 duizend. d. Overige kosten Bedragen x huisvestingskosten diensten derden automatiseringskosten overige kosten Totaal Onder de overige kosten is 0,5 miljoen (2012: 0,5 miljoen) doorbelaste concernkosten van de aandeelhouder Aegon Asset Management Holding B.V. opgenomen.

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears.

Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears. JAARVERSLAG 2013 2 jaarverslag 2013 Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears. 3 Inhoudsopgave Een schets van de Finabank 04 Missie, visie en

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics Jaarverslag 2011 Stichting Voorzieningsfonds Getronics Datum rapport 22 juni 2012 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Colofon Redactieadres: Euretco B.V., Anita Taks Postbus 3254, 4800 ME Breda T (076) 578 57 19 F (076) 578 56 16 E a.taks@euretco.net Tekst: Beijer Public Relations,

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds Jaarverslag ASR Europees Vastgoed Basisfonds Periode 18 december 2012 t/m 31 december 2013 Algemene informatie ASR Europees Vastgoed Basisfonds Kantooradres Fonds Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Beheerder

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 ZLM verzekeringen

Jaarverslag 2008 ZLM verzekeringen Jaar verslag 28 Jaarverslag 28 ZLM verzekeringen INHOUD Advies van de Raad van Commissarissen Kerncijfers Personalia Verslag van de directie Financiële resultaten Risicomanagement Verslag van de Raad van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl. Jaarrekening 2010

Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl. Jaarrekening 2010 SOGETIMES Jaarrekening 2010 Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl Jaarverslag van de directie Kerncijfers Balans per 31 december Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Algemeen Grondslagen voor de waardering

Nadere informatie

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I Vastned Management B.V. Rotterdam Rapport inzake jaarhericht 2013 29 april 2014 flt rapport s gepubliceerd op. en kan worden gedowniond van, de website van de Vennootschap wwwvastned.com Eerr afschrift

Nadere informatie

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING

PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING JAARVERSLAG 2012 PROFIEL PBO-DIENSTVERLENING Stichting PBO-Dienstverlening (PBOD) PBOD is een stichting, opgericht door de Stichting Pensioenfonds Productschappen (PFP) en de Stichting Pensioenfonds SER

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie