Het leven draait om keuzes maken.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het leven draait om keuzes maken."

Transcriptie

1 Jaaroverzicht 2007

2 Het leven draait om keuzes maken. Wij willen het onze klanten gemakkelijk maken het beste te kiezen. De beste producten, de beste kwaliteit, de beste prijzen en de beste keuzes voor een gezonde levensstijl. Ons profiel Ahold is een internationale groep van kwaliteitssupermarkten, actief in de Verenigde Staten en Europa. Wij willen winkelen gemakkelijk, prettig en aantrekkelijk maken door altijd de klant centraal te stellen. Wij willen klanten waar voor hun geld, de beste kwaliteit en gezonde keuzes bieden en tegelijkertijd waarde creëren voor onze aandeelhouders. Om onszelf te onderscheiden van de concurrentie en om klantenloyaliteit te verwerven, willen we van onze ketens sterke lokale consumentmerken maken. Dankzij onze groepsstructuur, kunnen we onze kennis en schaal beter benutten in de hele Groep, om op een eenvoudige, verantwoordelijke en efficiënte wijze te werken. Wij hebben een passie voor de foodsector. Wij geloven dat onze medewerkers het verschil maken bij het verder versterken van de binding met onze klanten en naar het vervullen van hun behoeften. Ons doel is om continu en duurzaam te groeien, onder meer door innovatieve producten, diensten en winkelformules.

3 Inhoud 2 Kerngegevens 4 Onze merken 5 Brief aan de aandeelhouders 6 Strategie 8 Corporate governance 10 Risicobeheer en interne beheersing 12 Bespreking van de financiële resultaten 16 Verkorte jaarrekening 21 Aandeelhoudersinformatie 24 Bestuurders en hoger management 25 Commissarissen 26 Beloningsverslag 28 Waarschuwing 29 Contactgegevens Ahold Jaaroverzicht

4 U.S. Foodservice, Tops en de activiteiten in Polen gedesinvesteerd, totale opbrengst 5,4 miljard 4 miljard teruggegeven aan aandeelhouders Prognose operationele retailmarge overtroffen Implementatie van het Value Improvement Program bij Stop & Shop/Giant-Landover op koers Plannen voor het vernieuwen van 100 Giant-Landover supermarkten bekendgemaakt Investment grade rating hersteld Jaarlijkse dividenduitkering hervat Kerngegevens Resultaat- en kasstroominformatie In miljoenen euro s, behalve gegevens per aandeel Netto-omzet Netto-omzetgroei bij constante valutakoersen 6,1% 3,9% 1,8% 4,2% Bedrijfsresultaat Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (88) 668 Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten Nettowinst Resultaat per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten toekomend aan houders van gewone aandelen 0,54 0,44 (0,07) 0,42 Nettowinst per aandeel toekomend aan houders van gewone aandelen 2,03 0,58 0,08 0,56 Kasstroom vóór financieringsactiviteiten Nettokasstroom uit bedrijfs-, investerings-, en financieringsactiviteiten (249) (1.137) 25 Gemiddelde valutakoers (euro per U.S. dollar) 0,7307 0,7964 0,8051 0, De cijfers van de voorgaande jaren zijn aangepast om het effect van beëindigde bedrijfsactiviteiten weer te geven. 2 Inclusief de schikking van de massa-effectenclaim (EUR 803). Balans- en overige informatie In miljoenen euro s 30 december 31 december 1 januari 2 januari Groepsvermogen Netto schuld Totaal activa Aantal winkels Aantal werknemers (in FTE s) Gewone uitstaande aandelen (x 1.000) Slotkoers gewone aandelen op Euronext 9,47 8,06 6,33 5,70 Valutakoers (euro per U.S. dollar) 0,6795 0,7576 0,8444 0, Ahold Jaaroverzicht 2007

5 Netto-omzet (In miljoenen euro s) Bedrijfsresultaat (In miljoenen euro s) Netto-omzetgroei bij constante valutakoersen (%) 4,2% 1,8% 3,9% 6,1% Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (In miljoenen euro s) Resultaat per aandeel (Euro s) ,03 (88) 0,56 0,42 0,08 (0,07) 0,58 0,44 0, Nettowinst per aandeel toekomend aan houders van gewone aandelen Resultaat per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten toekomend aan houders van gewone aandelen Netto rentedragende schulden en groepsvermogen (In miljoenen euro s) Kasstroom voor financieringsactiviteiten (In miljoenen euro s) Netto schuld Groepsvermogen Ahold Jaaroverzicht

6 De retailactiviteiten in onze portefeuille zijn fundamenteel sterk. In Nederland en Tsjechië nemen we de eerste of tweede positie in, net als in de marktgebieden van ICA, Giant-Carlisle, Stop & Shop en Giant-Landover. Al onze merken hebben aanzienlijke mogelijkheden voor winstgevende groei. Onze merken In de Verenigde Staten In Europa Stop & Shop/ Giant-Landover Giant-Carlisle Albert Heijn Albert/Hypernova Niet-geconsolideerde joint ventures Stop & Shop Stop & Shop exploiteert food-retailwinkels in Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New Jersey, New York en New Hampshire. Formules: supermarkten en superstores Giant Food Stores Giant exploiteert food-retailwinkels in Pennsylvania, Maryland, Virginia en West Virginia. Formules: supermarkten en superstores Albert Heijn Supermarkten Albert Heijn exploiteert food-retailwinkels in Nederland. Formules: supermarkten en gemakswinkels Albert Albert exploiteert supermarkten in Tsjechië en Slovakije. ICA AB ICA is een geïntegreerd food-retail- en groothandelsbedrijf actief in Zweden, Noorwegen en in de Baltische Staten. Formules: supermarkten, buurtwinkels, hypermarkten en discountwinkels Giant Food Giant exploiteert food-retailwinkels in Maryland, Virginia, Delaware en het District of Columbia. Formules: supermarkten en superstores Albert.nl Albert.nl is een internetsupermarkt met bezorgservice in Nederland. Albert.nl maakt deel uit van de dienstverlening van Albert Heijn. Hypernova Hypernova exploiteert winkels in Tsjechië en Slovakije. Formules: hypermarkten en compacte hypermarkten Schuitema JMR Pingo Doce en Feira Nova zijn twee merken met food-retailwinkels in Portugal. Zij zijn beide onderdeel van Jerónimo Martins Retail (JMR). Formules: supermarkten en hypermarkten Peapod Peapod.com is een internetsupermarkt met bezorgservice, maakt deel uit van Stop & Shop/Giant-Landover en bedient daarnaast de grootstedelijke gebieden van Chicago, Illinois en Milwaukee, Wisconsin. Gall & Gall Gall & Gall exploiteert speciaalzaken voor wijn en gedistilleerde dranken in Nederland. Etos Etos exploiteert speciaalzaken voor schoonheids-, lichaamsverzorgingsen gezondheidsproducten en, in bepaalde winkels, apotheken. Etos is actief in Nederland. C1000 C1000 exploiteert supermarkten in Nederland en is onderdeel van Schuitema, een retail- en groothandelsbedrijf en een geconsolideerde dochtermaatschappij van Ahold. 4 Ahold Jaaroverzicht 2007

7 Brief aan de aandeelhouders Geachte aandeelhouder, In mijn eerste brief als CEO, kan ik u met veel genoegen meedelen dat 2007 voor Ahold een succesvol jaar is geweest. De doelstellingen die wij onszelf hadden gesteld in onze langetermijnstrategie voor winstgevende groei zijn behaald. Deze strategie werd bekendgemaakt in november 2006 en is gericht op onze portefeuille, ondernemingsstructuur, groeiplannen en financiële doelstellingen. Als gevolg van de beslissing om ons te concentreren op onze belangrijkste retailactiviteiten in de Verenigde Staten en Europa, hebben we in 2007 U.S. Foodservice, Tops en onze bedrijfsactiviteiten in Polen verkocht. Dankzij de verkoop van deze bedrijfsonderdelen is onze bedrijfsvoering eenvoudiger geworden. De verkoop leverde in totaal een boekwinst van meer dan 2 miljard op en bracht voldoende contanten op om 4 miljard te kunnen teruggeven aan onze aandeelhouders. Met deze opbrengst kunnen we tevens onze brutoschuld met de geplande 2 miljard verminderen. Door de verbeterde balans en de goede vooruitzichten voor de onderneming hebben we van de kredietbeoordelingsbureaus de kwalificatie investment grade weer teruggekregen. Dit is met name belangrijk met het oog op de huidige turbulente economische omstandigheden. Ten gevolge van de verbeterde balans, onze resultaten over 2007 en de goede vooruitzichten voor de onderneming hebben we tevens besloten de jaarlijkse dividenduitkering te hervatten. Wij hebben onze ondernemingsstructuur versterkt, waardoor we beter in staat zijn best practices ondernemingsbreed uit te wisselen en te profiteren van onze schaalvoordelen. We hebben onze bedrijfsactiviteiten gereorganiseerd in twee continentale platforms: Europa, onder leiding van Dick Boer, en de Verenigde Staten, onder leiding van Lawrence Benjamin. Om onze Corporate Social Responsibility strategie te ondersteunen, heb ik de organisatie gewijzigd zodat alle initiatieven naar behoren worden gecoördineerd en vanuit de top worden aangestuurd. CSR is niet langer een vrijblijvende activiteit, maar is essentieel voor het succes, zelfs het voortbestaan van ons bedrijf. Daarnaast hebben we in ons hoger management een aantal benoemingen gedaan, zowel intern als extern. We willen hiermee onze slagvaardigheid en deskundigheid vergroten met het oog op de uitdagingen waar we voor staan. Ik ben bijzonder verheugd over het feit dat Peter Wakkie heeft besloten zich dit jaar op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders herkiesbaar te stellen en dat Kimberly Ross de functie van CFO heeft aanvaard. Ook wil ik Anders Moberg bedanken voor zijn vele bijdragen aan het bedrijf. De afgelopen jaren hebben we vanzelfsprekend veel aandacht besteed aan groei, met name aan de transformatie van Stop & Shop en Giant-Landover. In september 2006 hebben we ons Value Improvement Program gelanceerd, dat is toegesneden op waarde (prijs en kwaliteit) en kosten, en het versterken van onze winkelketens. Dit verloopt volgens plan en de uitrol per categorie was aan het einde van 2007 voor 70% voltooid. Als onderdeel van onze strategie om sterke consumentmerken te creëren, kondigden we eveneens de herpositionering en rebranding van onze bedrijfsactiviteiten in Tsjechië aan. Deze operatie verloopt voorspoedig. De resultaten van Albert Heijn in 2007 waren, met een groei van de identieke omzetgroei van 7,9% en operationele marges van 7,2%, buitengewoon goed. Daarnaast profiteerden wij opnieuw van de herpositioneringsactiviteiten waarmee wij in 2003 zijn gestart. Ook Giant-Carlisle wist haar indrukwekkende staat van dienst te continueren met een identieke omzetgroei in elk van de afgelopen 51 kwartalen en gezonde prestaties in een zeer competitieve markt. ICA had een wisselend jaar, met een goede winst in Zweden (ondanks de aanloopkosten van het nieuwe distributiecentrum in Helsingborg) en de Baltische staten. Deze winst werd deels tenietgedaan door verliezen in Noorwegen. Het team aldaar concentreert zich op resultaatverbetering in alle landen, met speciale aandacht voor Noorwegen, waar een uitgebreid herpositioneringsprogramma wordt uitgevoerd. Begin 2008 hebben we bekendgemaakt dat wij voornemens zijn ons meerderheidsbelang in Schuitema te verkopen en ons te concentreren op de groeistrategie voor Albert Heijn. De vooruitgang die wij dit jaar hebben geboekt is te danken aan het harde werken van onze werknemers, die hun uiterste best doen om onze klanten tevreden te stellen, betere winsten te genereren voor onze aandeelhouders en onze agenda op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen uit te voeren. Ik ben hen dankbaar voor hun inzet. Ik heb er alle vertrouwen in dat we Ahold kunnen herstellen tot een toonaangevende foodretailer in beide continenten en dat we onze langetermijn doelstellingen van een duurzame netto-omzetgroei van 5% en een operationele retailmarge van 5 % kunnen behalen. Namens de Raad van Bestuur, John Rishton CEO Amsterdam, 5 maart 2008 Ahold Jaaroverzicht

8 In 2006 heeft Ahold een ondernemingsbrede strategische evaluatie van de bedrijfsactiviteiten uitgevoerd. De doelstelling van de evaluatie was om vast te stellen hoe Ahold de groei zou kunnen versnellen en het rendement verbeteren. De strategie voor winstgevende groei werd bekendgemaakt in november 2006 en is gericht op de portefeuille van de onderneming, groei, de organisatie en de financiële doelstellingen. Strategie I. Herstructurering van de portefeuille Ahold herstructureert haar portefeuille met als doel te opereren als marktleiders in de levensmiddelendetailhandel in de Verenigde Staten en Europa, waar het verzekerd is van een eerste of tweede positie, met duidelijke vooruitzichten op duurzame winstgevende groei. De onderneming heeft ook besloten haar bedrijfsmiddelen en expertise volledig te concentreren op de toekomstige groei van de retailbedrijfsonderdelen. Als gevolg daarvan werd een aantal desinvesteringen aangekondigd. Aan het einde van 2007 bestond de portefeuille van Ahold uit: Albert Heijn en een aandeel van 73% in Schuitema in Nederland, Albert en Hypernova in Tsjechië en Slowakije, Giant-Carlisle en Stop & Shop/Giant-Landover in het noordoosten van de Verenigde Staten, een aandeel van 60% in ICA in Zweden, Noorwegen en de Baltische staten en een aandeel van 49% in Jerónimo Martins (JMR) in Portugal. Ahold voert momenteel besprekingen die gericht zijn op de verkoop van haar belang in JMR en haar meerderheidsaandeel in Schuitema (bekendgemaakt in januari 2008). Tijdens het afgelopen jaar heeft de onderneming haar besluit bekendgemaakt haar activiteiten in Slowakije te willen continueren als gevolg van de verbeterde prestaties en de huidige moeilijkheden binnen de financiële markten. In 2007 heeft Ahold de geplande verkoop van U.S. Foodservice, Tops en de activiteiten in Polen afgerond. De verkoop van U.S. Foodservice aan een consortium van Clayton, Dubilier & Rice Fund VII, L.P. ( CD&R ) en Kohlberg Kravis Roberts & Co L.P.( KKR ) voor een bedrag van $7,1 miljard werd in juli afgerond. De verkoop van de ondernemingsactiviteiten in Polen aan retailer Carrefour werd ook in juli afgerond tegen een overdrachtswaarde van 375 miljoen. In december werd de verkoop van Tops aan Morgan Stanley Private Equity afgerond tegen een overdrachtswaarde van $310 miljoen. Met deze transacties is het verkoopprogramma grotendeels afgerond en zijn de verwachtingen wat betreft verkoopwaarde en transactiesnelheid overtroffen. De totale inkomsten uit de verkoop van bedrijfsonderdelen in 2007 bedroegen 5,4 miljard. Als gevolg daarvan kon Ahold 3 miljard terugbetalen aan de aandeelhouders middels een terugbetaling van kapitaal en een reverse stock split en 1 miljard middels een programma voor de terugkoop van aandelen. De opbrengst van de verkoop van bedrijfsonderdelen maakt, in combinatie met de verbetering van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, tevens de geplande reductie van de brutoschuld met 2 miljard mogelijk. Ahold blijft kijken naar alle mogelijkheden om haar waarde voor aandeelhouders en andere belanghebbenden te verbeteren, inclusief acquisities, verkoop van bedrijfsonderdelen en andere mogelijke samenwerkingsverbanden. II. Versterken van de merken voor winstgevende groei Om haar groeidoelstellingen te realiseren is Ahold bezig haar afzonderlijke retailketens te transformeren in krachtige, lokale consumentmerken. De cruciale elementen van deze transformatie zijn onder andere het creëren van een verbeterd aanbod van producten en diensten, het verwezenlijken van een verbeterde prijspositionering en het verlagen van de operationele kosten. De sleutelfactor om elk van deze consumentmerken te kunnen herpositioneren is het kunnen toepassen van een zeer goed begrip van de consument. Door een beter inzicht in de consument te krijgen dan haar concurrenten zet Ahold zich in voor het leveren van producten en diensten die in trek zijn bij de consumenten tegen prijzen die concurreren met alle kanalen waar levensmiddelen worden verkocht. Iedere keten van Ahold beschikt reeds over elementen van succesvolle positionering van consumentmerken. Albert Heijn in Nederland en ICA in Zweden zijn echter het meest succesvol geweest om alle noodzakelijke elementen te verenigen en werkelijke consumentmerken te worden en te blijven. De transformatie van deze ketens heeft plaatsgevonden door de zeer succesvolle implementatie van waardeherpositioneringsprogramma s. Omdat Ahold in staat is om de succesvolle elementen van haar Europese merkenprogramma s over te brengen en toe te passen op al haar retailketens, heeft zij een aanzienlijke voorsprong op vele van haar concurrenten in de Verenigde Staten. Alle ketens richten zich op het bieden van de beste keuze, het voor de klant vereenvoudigen van het boodschappen doen en het iedere dag weer bieden van scherpe prijzen. De transformatieplannen die de toekomstige groei aansturen en financieren, zijn gebaseerd op het bewezen succes van elk van deze elementen. 6 Ahold Jaaroverzicht 2007

9 a) Verbetering van het aanbod van producten en diensten Het bieden van een verbeterd aanbod van producten en diensten, gebaseerd op de toepassing van een goed inzicht in de consument, is een cruciaal element in de transformatie van de winkels in krachtige consumentmerken. Ahold past de belangrijkste componenten opnieuw toe om het aanbod binnen elk van de ketens te verbeteren door: Het bieden van de beste keuze. De werkmaatschappijen van Ahold zijn van plan uit te blinken in verse producten door verbetering van kwaliteit, aanbod en presentatie. Zij vergroten hun assortiment aan innovatieve huismerkproducten aanzienlijk op verschillende prijs- en kwaliteitsniveaus. We zullen tevens het huidige algemene assortiment van handelsproducten verbeteren en uitbreiden. Boodschappen doen gemakkelijk te maken. Iedere werkmaatschappij vereenvoudigt haar algehele assortiment, om daarmee boodschappen doen gemakkelijker te maken. Zij bieden ook meer op gemak gerichte producten en diensten aan en bieden de klant een betere winkelervaring, waardoor boodschappen doen aangenamer wordt. Ontwikkeling van winkelformules is een belangrijk hulpmiddel bij het realiseren van deze doelstelling. De werkmaatschappijen verbeteren bestaande winkelformules en ontwikkelen nieuwe formules, gebruikmakend van verschillende ontwerpen, assortimenten, afmetingen en servicemodellen. Om haar krachtige merknaampositioneringen duidelijk kenbaar te maken, zal Ahold de kwaliteit, de kwantiteit, de diversiteit en de wijze waarop zij met de klant communiceert verbeteren, zowel binnen als buiten haar winkels. b) Verbeteren van de prijspositionering De werkmaatschappijen van Ahold versterken het vertrouwen en de loyaliteit van de klant door de prijs-kwaliteitverhouding van het aanbod te blijven verbeteren. Bij al haar ketens verlaagt Ahold de prijzen van een groot deel van het assortiment en legt de onderneming tegelijkertijd minder nadruk op aanbiedingen. Het doel is de reguliere prijs-kwaliteitverhouding voor de klant te verbeteren en tegelijkertijd aantrekkelijke aanbiedingen in zorgvuldig gekozen productassortimenten aan te bieden. Ahold s verhoogde focus op huismerken is een pijler van haar aanpak voor het aanbieden van producten op meerdere prijsniveaus. c) Vergroten van het inzicht in de consument Het klantenbestand en de kennis van het koopgedrag van de klant zijn van zeer grote waarde voor Ahold. De onderneming verzamelt gedetailleerde klantinformatie bij al haar ketens en verbetert de wijze waarop deze informatie wordt vertaald naar inzicht. Deze kennis wordt met al haar werkmaatschappijen gedeeld om daarmee het inzicht in klantengedrag en consumententrends te vergroten, waardoor Ahold in staat is haar waardepositionering in iedere markt te verbeteren. d) Voortbouwen op de succesvolle continentale inkoopstrategie Ahold blijft voortbouwen op haar succesvolle continentale inkoopstrategie. In Europa is de inkoop samengevoegd in de gecombineerde Europese inkooporganisaties in Zaandam en Stockholm. In de Verenigde Staten heeft Ahold de inkoop samengevoegd in de Perishables Procurement Organization, gevestigd in Massachusetts, en de American Sales Company, gevestigd in New York. e) Het implementeren van een groepsbreed kostenreductieprogramma van 500 miljoen Ter ondersteuning van haar waardeherpositioneringsprogramma s zal Ahold haar operationele kosten met 500 miljoen verlagen voor het einde van Deze kostenbesparing wordt gerealiseerd door maatregelen ter vereenvoudiging en efficiëntie binnen al haar retailactiviteiten, waaronder de winkeloperatie, voorraadderving, logistiek, energieverbruik en lokale overheadkosten. Ahold is ook van plan meer gedisciplineerd en rigoureus op te treden ten aanzien van winkels die slecht presteren. Gegeven de aard van deze plannen nemen de kostenbesparingen na verloop van tijd steeds verder toe. De gerealiseerde besparingen aan het einde van 2007 waren in overeenstemming met de planning. f) Groei vergroten door het openen van meer winkels en gerichte uitbreidingen Ahold wil doorgaan met het bereiken van nieuwe klanten in regio s waar een aantrekkelijk rendement gerealiseerd kan worden. De onderneming is van plan winkels met nieuwe formules te openen en bestaande winkelformules te verbeteren. De onderneming blijft ook op zoek naar gerichte uitbreidingen waarmee het nieuwe klanten kan bereiken. III. Profijt halen uit de organisatiestructuur Ahold onderscheid zich van haar concurrenten door de werknemers en de manier waarop zij met elkaar samenwerken. De onderneming is zo gestructureerd dat de strategie op effectieve wijze kan worden uitgevoerd waarbij plaatselijke, continentale en wereldwijde beslissingsprocessen tegen elkaar worden afgewogen. Het management is sterk gericht op en voelt een grote verantwoordelijkheid voor de uitvoering van haar plannen. De organisatiestructuur is erop gericht dit te ondersteunen. a) De implementatie van twee continentale organisaties Om onze klantfocus te kunnen verbeteren en tegelijkertijd de organisatiebrede initiatieven binnen al haar ketens aan te sturen, heeft Ahold haar voormalige structuur gereorganiseerd in twee continentale organisaties, één in de Verenigde Staten en één in Europa. Ieder continentaal platform staat onder leiding van een Chief Operating Officer. Zij zijn niet alleen verantwoordelijk voor de supervisie over de lokale ketens, maar ook voor het identificeren en implementeren van synergieën tussen de bedrijfsonderdelen. Ook heeft de Europese COO de ondernemingsbrede supervisie over de retail-marketingstrategieën. De continentale teams krijgen niet alleen de supervisie over de lokale werkmaatschappijen, maar ook over de implementatie van groepsbrede groei-initiatieven. b) Verlagen van de kosten van het Corporate Center met 50% Ahold heeft het Corporate Center (Ahold-hoofdkantoor) gestroomlijnd en is hard op weg de belangrijkste kosten met 50% te reduceren voor het einde van De besparingen tot nu toe zijn gerealiseerd door het terugbrengen van het aantal werknemers en een aanzienlijke reductie van de discretionaire uitgaven. De belangrijkste kosten bedroegen 106 miljoen in 2007, vergeleken met 189 miljoen in Tot de belangrijkste verantwoordelijkheden van het Corporate Center behoren Corporate Finance, Corporate Strategy, Internal Audit, Legal, Human Resources, Information Technology en Communications. IV. Financiële doelstellingen Als onderdeel van de huidige strategie heeft Ahold de primaire doelstellingen vastgesteld. Groei van de netto-omzet: een duurzame groei van de nettoretailomzet van 5% realiseren, voornamelijk door groei van de identieke omzet als gevolg van herpositioneringsprogramma s. Rendement op netto-omzet: een duurzame operationele retailmarge realiseren van gemiddeld 5% voor de resterende retailketens. Investment grade: in 2007 kreeg Ahold opnieuw de kwalificatie investment grade van zowel Standard & Poor s als van Moody s. Ahold Jaaroverzicht

10 Koninklijke Ahold N.V. is de moedermaatschappij van de Aholdgroep. De onderneming werd gesticht in 1887 en op 29 april 1920 werd de naamloze vennootschap naar Nederlands recht opgericht. De gewone aandelen van Ahold zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam en haar American Depositary Receipts worden verhandeld via de zogenoemde over-the-counter markt in de Verenigde Staten. Corporate governance Als een Nederlandse beursgenoteerde vennootschap moet Ahold de Nederlandse Corporate Governance Code naleven, door de bepalingen hieruit toe te passen of door te verklaren waarom zij afwijkt van een bepaling. Tijdens een buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders op 3 maart 2004 hebben de aandeelhouders van Ahold ingestemd met alle voorgestelde wijzigingen met het oog op naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code. Ahold blijft manieren zoeken om haar corporate governance te verbeteren door zichzelf te meten met de internationale best practice. Op 20 september 2007 heeft Ahold de beëindiging van de notering van de American Depositary Receipts (ADR s) aan de New York Stock Exchange (NYSE) afgerond. Het beëindigen van de registratie bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) werd op 27 december 2007 van kracht. Hiermee werden Ahold s rapportageverplichtingen met betrekking tot de ADR s bij de NYSE, die sinds 28 september 2007 waren opgeschort, beëindigd. De ADR s van de onderneming blijven verhandelbaar via de over-the-counter (OTC) markt in de Verenigde Staten. Bestuursstructuur De bestuursstructuur van Ahold bestaat uit een Corporate Center en twee continentale platformen, Ahold USA en Ahold Europe, die beide diverse werkmaatschappijen omvatten. Deze structuur is erop gericht om onze strategie als Groep doelmatiger uit te kunnen voeren en om onze groeidoelstellingen te bereiken via het onderhouden en opbouwen van krachtige, lokale consumentenmerken. Raad van Bestuur Ahold wordt bestuurd door de Raad van Bestuur die onder toezicht staat van de Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur is collectief verantwoordelijk voor het besturen van Ahold en de algemene gang van zaken bij Ahold. Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het toezicht op en het adviseren over het beleid van de Raad van Bestuur en het toezicht houden op de algemene gang van zaken en strategie van de Vennootschap. De Raad van Commissarissen laat zich bij zijn taak leiden door de belangen van Ahold met inachtneming van het algemene belang van de onderneming en de relevante belangen van alle betrokkenen bij de Vennootschap. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het bewaken en beoordelen van zijn eigen prestaties. Commissies van de Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen kent de volgende permanente commissies: Auditcommissie De Auditcommissie assisteert de Raad van Commissarissen bij zijn verantwoordelijkheden om toezicht te houden op financiering, jaarrekening, het financiële verslaggevingsproces en het systeem van interne bedrijfscontroles en risicobeheersing. De commissie is ook verantwoordelijk voor het verlenen van goedkeuring vooraf aan alle controlediensten en toegestane niet-controlediensten door de accountant. Selectie- en benoemingscommissie De Selectie- en benoemingscommissie doet aanbevelingen aan de Raad van Commissarissen voor kandidaten voor functies binnen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Remuneratiecommissie De Remuneratiecommissie doet aanbevelingen voor het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur dat door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders moet worden goedgekeurd, maakt voorstellen voor de Raad van Commissarissen voor beloning van individuele leden van de Raad van Bestuur en adviseert de Raad van Bestuur over de hoogte en de samenstelling van de beloning van overig hoger personeel. 8 Ahold Jaaroverzicht 2007

11 Het onderstaande schema laat de bestuursstructuur van Ahold en haar bedrijfsonderdelen zien. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Raad van Commissarissen Raad van Bestuur & Corporate Center Auditcommissie Remuneratiecommissie Selectie- en benoemingscommissie Continentale platformen Ahold USA Ahold Europe Werkmaatschappijen Giant- Carlisle Stop & Shop/Giant- Landover Albert Heijn Albert/ Schuitema ICA JMR* Hypernova Ketens Giant [Carlisle] Stop & Shop Albert Heijn Albert C1000 ICA Feira Nova Giant [Landover] ETOS Hypernova RIMI Pingo Doce Peapod Gall & Gall Albert.nl * Voorgenomen verkoop Niet-geconsolideerde deelneming Algemene Vergadering van Aandeelhouders De aandeelhouders van Ahold oefenen hun rechten uit tijdens jaarlijkse en buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders. Ieder jaar, uiterlijk zes maanden na het einde van het boekjaar van de vennootschap, dient Ahold een jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden. Extra buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders kunnen te allen tijde worden bijeengeroepen door de Raad van Commissarissen, door de Raad van Bestuur of door één of meer aandeelhouders die gezamenlijk ten minste tien procent van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigen. Op de agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders dienen bepaalde onderwerpen te staan zoals omschreven in de statuten van Ahold of opgenomen in de Nederlandse wet. Hiertoe behoort onder andere de vaststelling van jaarrekeningen van Ahold. Ahold is een van de vennootschappen die deelnemen in het Communicatiekanaal Aandeelhouders. De Vennootschap gebruikt het Communicatiekanaal Aandeelhouders voor de verzending van de agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders en een steminstructieformulier dat aandeelhouders de mogelijkheid biedt om via of internet een onafhankelijke gevolmachtigde te machtigen om via of internet te stemmen. Houders van ADR s zullen van de Bank of New York, de depotbank voor Ahold s ADR-faciliteit, bericht ontvangen wanneer deze op de hoogte is gesteld van de oproeping voor een Algemene Vergadering van Aandeelhouders of wanneer deze een verzoek heeft ontvangen om toestemming of volmachten van de houders van gewone aandelen. De depotbank zal een verklaring verstrekken dat de houders van de ADR s op de registratiedatum het recht hebben de depotbank te instrueren wat betreft de uitvoering van mogelijke stemrechten die voortvloeien uit de gewone aandelen die corresponderen met hun ADR s. Indien de depotbank van geen enkele houder instructies ontvangt zal de depotbank aannemen dat de houder de depotbank voor deze gewone aandelen heeft geïnstrueerd een discretionaire volmacht te verlenen aan een door Ahold aan te wijzen persoon. Grootaandeelhouders De volgende vennootschappen hebben bij de AFM melding gemaakt van de volgende kapitaalbelangen en stemrechtbelangen: Aandeelhouder Datum Kapitaalbelang 2 Stemrechtbelang 2 Stichting Administratiekantoor Preferente Financieringsaandelen Ahold 1 3 januari ,32% 5,87% ING Groep N.V. 15 januari ,69% 5,43% DeltaFort Beleggingen B.V. 1 november ,18% 3,28% AllianceBernstein Corporation 27 september ,01% 4,25% Capital Research and Management Company 7 februari ,91% 5,66% Barclays Global Investors 13 november ,54% 5,19% Brandes Investment Partners Inc 1 november ,00% 9,25% 1 Alle uitstaande cumulatief preferente financieringsaandelen worden gehouden door Stichting Administratiekantoor Preferente Financieringsaandelen Ahold ( SAPFAA ). SAPFAA heeft voor deze aandelen overeenkomstige certificaten uitgegeven aan drie beleggers. 2 In overeenstemming met de AFM richtlijnen zijn de percentages zowel inclusief directe en indirecte kapitaalbelangen en stemrechtbelangen als reële en potentiële kapitaalbelangen en stemrechtbelangen. Zie voor meer informatie Naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code Ahold past alle relevante bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code toe. Ahold Jaaroverzicht

Jaaroverzicht 2008. VOOR MEER INFORMATIE www.ahold.com/reports2008

Jaaroverzicht 2008. VOOR MEER INFORMATIE www.ahold.com/reports2008 Jaaroverzicht 2008 VOOR MEER INFORMATIE Jaaroverzicht 2008 Voor meer informatie over ons Annual Report en het corporate responsibility rapport 2008 ga naar: AHOLD JAAROVERZICHT 2008 1 2 De groep in één

Nadere informatie

Vandaag investeren in onze klanten voor winstgevende groei in de toekomst

Vandaag investeren in onze klanten voor winstgevende groei in de toekomst Resultaten Q1 2005 Vandaag investeren in onze klanten voor winstgevende groei in de toekomst Anders Moberg, President & CEO van Ahold Hoofdpunten: > Bedrijfsresultaat Q1 2005 in lijn met Q1 2004 > Nettoresultaat

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2011. Jaaroverzicht 2011. Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 april 2012

Jaaroverzicht 2011. Jaaroverzicht 2011. Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 april 2012 Jaaroverzicht 2011 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 april 2012 Ga naar Aholds online jaaroverzicht: www.2011yearreview.ahold.com 1 Inhoud 2 De groep in één oogopslag Onze merken 3 Kerngegevens

Nadere informatie

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ).

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Verkort Jaarverslag 2007 Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Het Annual Report 2007 is het

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V.

Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V. Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V. Profiel ABN AMRO is een vooraanstaande internationale bank met een rijke historie die teruggaat tot 1824 is, gemeten naar kernvermogen, de elfde Europese bank en

Nadere informatie

J A A R 0 B E R I C H T 8 1

J A A R 0 B E R I C H T 8 1 JAAR0 BERICHT8 1 JAAR0 BERICHT8 ColoFON 2009 Van der Moolen Holding N.V. Ontwerp en productie - The KEY Agency, Amsterdam Druk - Zwaan Printmedia 2 JAARbericht 2008 VDM HOOFDKANTOOR HANDELSREGISTER Van

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

ING Groep. Jaarverslag. Aangescherpte strategie om groei te versnellen

ING Groep. Jaarverslag. Aangescherpte strategie om groei te versnellen 2007 ING Groep Jaarverslag Aangescherpte strategie om groei te versnellen In dit verslag 1.1 Ons profiel Management 2 Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Aandeelhoudersinformatie

Nadere informatie

Local knowledge. Global power. JAARVERSLAG 2005

Local knowledge. Global power. JAARVERSLAG 2005 Local knowledge. Global power. JAARVERSLAG 2005 PROFIEL AEGON GROEP AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een belangrijke aanbieder van beleggingsproducten. We stimuleren

Nadere informatie

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief Jaarverslag 2011/12 Betrokken Betrouwbaar Proactief Dit zijn de kernwaarden van Brocacef Groep. Deze waarden gelden altijd, voor iedereen. Dit zijn de waarden waarvoor wij staan, zij geven aan hoe wij

Nadere informatie

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G DUURZAAM H EI DSVERSLAG 2003 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 3 KPN en Duurzaamheid 4 Het bedrijf Profiel 6 Corporate governance

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten.

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2014 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER DE STATUTAIRE NIET-GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN ANHEUSER-BUSCH INBEV NV

JAARVERSLAG OVER DE STATUTAIRE NIET-GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN ANHEUSER-BUSCH INBEV NV JAARVERSLAG OVER DE STATUTAIRE NIET-GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN ANHEUSER-BUSCH INBEV NV Het ondernemingsdoel van Anheuser-Busch InBev NV is de leiding en de controle over de ondernemingen van de groep

Nadere informatie

Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN

Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN N.V. Dit document voldoet aan de relevante regelgeving

Nadere informatie

Op koers Jaarverslag 2010

Op koers Jaarverslag 2010 Op koers Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Wat we doen Hoe we besturen Profiel 5 Bestuur 11 Activiteiten 6 Corporate governance 15 Positie in de keten Vestigingslanden 7 8 Bericht van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears.

Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears. JAARVERSLAG 2013 2 jaarverslag 2013 Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears. 3 Inhoudsopgave Een schets van de Finabank 04 Missie, visie en

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2010. Vormgeven aan onze toekomst

ING Groep Jaarverslag 2010. Vormgeven aan onze toekomst ING Groep Jaarverslag 2010 Vormgeven aan onze toekomst > ING boekt onderliggende nettowinst over 2010 van EUR 3.893 miljoen > Operationele splitsing Bank en Verzekeringen in 2010 afgerond > Belangrijkste

Nadere informatie

De essentie van 2004. het jaarverslag

De essentie van 2004. het jaarverslag De essentie van het jaarverslag Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur 2 Bericht van de Raad van Commissarissen 3 Profiel van Essent N.V. 4 Kerncijfers 5 Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie

DISCLAIMER Opmerkingen bij het Jaarverslag & Jaarrekening en Form 20-F 2001 Disclaimer

DISCLAIMER Opmerkingen bij het Jaarverslag & Jaarrekening en Form 20-F 2001 Disclaimer DISCLAIMER Opmerkingen bij het Jaarverslag & Jaarrekening en Form 20-F 2001 De pdf-versie van het Unilever Jaarverslag & Jaarrekening en Form 20-F 2001 is een exacte kopie van het document dat wordt verstrekt

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics ING Groep Jaarverslag 2009 Back to Basics 1.1 Ons profiel In dit verslag 1.1 Ons profiel Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Het aandeel ING 8 1.2 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV Fortis Bank - Jaarrekening 2008 Jaarverslag 2008 Fortis Bank SA/NV Fortis Bank Jaarverslag 2008 Fortis Bank Jaarverslag 2008 Inleiding 2008 was een uitermate uitdagend jaar voor Fortis Bank. De bank zag

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. Een keten van kracht

Jaarverslag 2005. Een keten van kracht Jaarverslag 2005 Een keten van kracht Jaarverslag 2005 Een keten van kracht Inhoudsopgave Een keten van kracht 5 Profiel van Essent N.V. 6 Kerncijfers 2001-2005 8 1 Voorwoord voorzitter Raad van Bestuur

Nadere informatie

Amsterdam Ahold heeft vandaag haar financiële bericht over het eerste kwartaal van 2013 gepubliceerd.

Amsterdam Ahold heeft vandaag haar financiële bericht over het eerste kwartaal van 2013 gepubliceerd. 4 juni 2013 Persbericht Resultaten eerste kwartaal 2013 Omzet 10,1 miljard (4,4% groei tegen constante wisselkoersen) Onderliggend bedrijfsresultaat 416 miljoen (0,4% omhoog tegen constante wisselkoersen)

Nadere informatie

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd 20 09 Jaarverslag Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd Inhoudsopgave 1 Delta Lloyd Groep in het kort... 1 1.1 Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur... 3 1.1.1 Raad van Commissarissen... 3 1.1.2 Raad

Nadere informatie

Derde kwartaalbericht 2013

Derde kwartaalbericht 2013 , Derde kwartaalbericht 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q3: 10,6 miljoen (FY12 Q3: 12,1 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 YTD: 32,6 miljoen (FY12 YTD: 40,0 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY13

Nadere informatie