Onderzoeksleidraad (tevens checklist voor onderzoek)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksleidraad (tevens checklist voor onderzoek)"

Transcriptie

1 Onderzoeksleidraad (tevens checklist voor onderzoek) Foeke van der Zee (Hulp bij Onderzoek, Groningen, versie 1, augustus 2015)

2 Voorwoord Dit white paper maakt deel uit van een reeks white papers. Hierin behandel ik een aantal onderwerpen te maken hebben met het doen van onderzoek. Op deze manier kan ik de onderwerpen uitgebreider bespreken dan op de site. De papers zijn ontstaan als blogartikel of ter voorbereiding van een nog uit te geven of reeds uitgegeven publicatie. Het staat je vrij om dit paper te printen voor eigen gebruik. Je mag het ook doorsturen naar anderen als die behoefte hebben aan deze informatie. Je mag de inhoud van dit paper echter niet gebruiken voor publicatie in deze of een andere vorm, en in welk medium dan ook, zonder mijn schriftelijke toestemming. Wil je in je thesis of verslag refereren naar een white paper, doe dat dan op de officiële manier, zoals dat in jouw vakgebied gebruikelijk is. Alle informatie staat op de voorkant. Heb je een probleem met onderzoek? Neem gerust contact met me op. Ik help je graag! Foeke van der Zee Andere publicaties van Foeke van der Zee zijn: Kennisverwerving in de Empirische Wetenschappen (2004) Een introductie in de filosofie van Foeke van der Zee over onderzoek en wat je ermee kunt De enquête (2007) Dit boekje gaat over enquêtes voor schriftelijke en/of online afname Online enquêteren (2008) In dit boekje staan de do s en don ts van online onderzoek Methodologie voor onderzoek in economie en bedrijfskunde (2010) Studieboek met handleiding voor het opzetten en uitvoeren van onderzoek Methodologie voor onderzoek in de sociale wetenschappen (2010) Studieboek met handleiding voor het opzetten en uitvoeren van onderzoek Methodologie voor onderzoek in de gezondheidszorg (2010) Studieboek met handleiding voor het opzetten en uitvoeren van onderzoek Methodologie voor onderzoek in de verpleegkunde (2010) Studieboek met handleiding voor het opzetten en uitvoeren van onderzoek Statistiek, alles wat een onderzoeker moet weten om zijn gegevens te analyseren (in voorbereiding; vermoedelijk voorjaar 2016 klaar)

3 Checklist voor onderzoek De processen die je als onderzoeker doorloopt kun je heel goed vergelijken met de processen die een architect doorloopt. Ook een architect begint met een verkenning van het probleem: wat wil de klant en is zoiets mogelijk? Dit mondt uit in een concrete opdracht: bouw een huis dat aan de vereisten voldoet. Vervolgens gaat de architect aan de slag met het maken van een ontwerp. Dat is zijn stukje expertise. Wat voor materiaal moet er gebruikt worden? Hoe duur wordt het dan? Wordt het gebouw sterk genoeg? Hoe groot moeten de ruimten zijn? Waar moeten de badkamer en de keuken komen te liggen? Waar moeten de stopcontacten komen en waar moeten de leidingen lopen. Dat ontwerp kan hij voorleggen aan anderen. Hij kan het met de opdrachtgever bespreken: is dit wat u wil? Hij kan het voorleggen aan anderen om na te gaan of het aan de bouwvoorschriften voldoet. Misschien moet een schoonheidscommissie van een gemeente goedkeuring geven. Deze fase kenmerkt zich als het maken van een blauwdruk voor hoe het huis eruit moet komen te zien. Het hele gebouw staat op papier, maar er is nog steeds geen enkele man bezig geweest met de uitvoering. Er is nog geen steen op de andere gelegd. Nadat de schets helemaal door iedereen als gewenst en als uitvoerbaar wordt aangemerkt, gaat het bouwen van start. Er worden timmerlieden, metselaars, loodgieters gezocht en aan het werk gezet. De architect hoeft dat niet zelf te doen. Dat is het werk van een aannemer. De architect moet af en toe wel even komen kijken, want anders wordt er misschien een heel ander huis gebouwd. Tot slot wordt het huis opgeleverd. De sleutel wordt overgedragen. Misschien moeten er nog wat punten op de i worden gezet, maar als het goed is heeft de opdrachtgever een gebouw gekregen dat voldoet aan zijn wensen en waar hij tevreden mee is. De onderzoeker doorloopt dezelfde processen. Ook hij begint met een verkenning en een inventarisatie van wensen dat uitmondt in een concrete opdracht (de centrale vraagstelling). Daarna gaat hij aan het werk en maakt een blauwdruk van het uit te voeren onderzoek. In dit onderzoeksontwerp besteed hij aandacht aan het onderzoeksdesign (wie moet wanneer worden bevraagd / onderzocht), welke meetinstrumenten er moeten worden gebruikt (enquêtes, interviews), hoeveel personen er moeten worden onderzocht (de steekproef) en wat hij met de verzamelde gegevens gaat doen? Pas wanneer alles is goedgekeurd, gaat de onderzoeker aan de slag met de uitvoering. Er worden enquêteurs aangesteld, het materiaal wordt aangeschaft. De onderzoeker houdt een vinger aan de pols, en controleert of iedereen zich aan de procedures houdt. Ook het analyseren van de verzamelde gegevens is een stukje van de uitvoering. Aan het eind levert de onderzoeker het onderzoeksverslag op. Misschien moeten er nog wat punten op de i worden gezet, maar als het goed is heeft de onderzoeker een antwoord gegeven op de vraag van de opdrachtgever waar hij wat aan heeft. De hierboven geschetste procedure voor het verrichten van onderzoek is universeel. Het maakt dan ook niet zo heel veel uit of we het hebben over kwalitatief of over 1

4 kwantitatief onderzoek. Natuurlijk zijn er verschillen. Het bouwen van een boerderij is anders dan het bouwen van een torenflat, maar de principes zijn hetzelfde. Er moeten keuzes worden gemaakt. Als je meer van een onderwerp afweet is dat een pre, anders moet je het allemaal nog uitzoeken. Als je weet wat er allemaal komt kijken bij het verzorgen van koeien en hoe koeien zich kunnen gedragen, kun je ook een betere koeienstal ontwerpen. Dat geldt ook voor onderzoek. Kennis van het werkveld is dus zeer zeker belangrijk. Iedere fase in het onderzoek kenmerkt zich door het nemen van beslissingen. Iedere beslissing die je neemt, heeft consequenties voor de rest of voor het vervolg. Daardoor is elk onderzoek uniek. Daardoor heeft elk onderzoek een iets ander resultaat. Zorg er dus voor dat je het onderzoek zo opzet dat de opdrachtgever daar iets aan heeft. Dat betekent niet dat je moet bevestigen wat de opdrachtgever graag wil zien. Vaak levert onderzoek een verrassende uitkomst op. Het resultaat moet echter wel zo zijn dat het logisch verklaarbaar is. In de checklist hieronder wordt aangegeven welke beslissingen een onderzoeker maakt. In sommige gevallen leidt een keuze tot een verplichting. Dat wordt in deze checklist aangegeven met een pijltje. Soms moet er een keuze gemaakt worden uit meerdere alternatieven. Als er slechts één van de keuzes goed is, dan wordt dat aangegeven met rondjes. Kunnen meerdere alternatieven worden uitgevoerd, dan wordt dat aangegeven met vierkantjes. De rondjes kun je er één zwart maken, dan weet je dat je deze keuze hebt gemaakt. In de vierkantjes kun je een vinkje zetten om aan te geven dat je daaraan gedacht hebt of dat je het hebt uitgevoerd. Deze checklist is een leidraad. Er is weliswaar geprobeerd om het zo volledig mogelijk te maken, maar er zal altijd wel iets zijn wat jouw onderzoek nou net wat anders maakt dan al die andere. De checklist bestaat uit vier onderdelen: 1) de intake (probleem- en vraagstelling) 2) het onderzoeksontwerp (design, meetinstrument, steekproef, analyseplan) 3) de uitvoering (data verzamelen + analyseren) 4) rapportage 2

5 Fase 1: probleem- en vraagstelling De probleemstelling Is je duidelijk wat het probleem is? Is je duidelijk wie het probleem heeft? à Zijn de opdrachtgever en de probleemhebber dezelfde persoon? Maakt dat uit? Moet je een probleemhebber adviseren wat hij het beste kan doen? 0 Ja à Is je duidelijk waarmee de probleemhebber geholpen is (waar hij iets aan heeft)? Heb je direct contact met de probleemhebber, of zijn er tussenschakels? à Kennelijk hoef je alleen maar een exploratief of een beschrijvend onderzoek uit te voeren Heeft het onderzoek wetenschappelijke relevantie? 0 Ja à Ga na waar je het zou kunnen publiceren. Zorg ervoor dat de opdrachtgever en jij als onderzoeker dezelfde opvattingen hebben over het type onderzoek dat gedaan moet worden De vraagstelling Heb je een centrale vraagstelling geformuleerd? à Zonder goede vraagstelling kun je geen onderzoek doen! 0 Ja à Is hier (na afloop van het onderzoek) een antwoord op te geven? Is die centrale vraagstelling tot stand gekomen na het lezen van literatuur? à Is dat niet nodig? Weet je voldoende van het onderwerp? 0 Ja Heb je deelvragen geformuleerd? à Zijn die deelvragen te beantwoorden met dezelfde methode voor het verzamelen van data? 0 Ja à Doe meerdere onderzoeken en/of overweeg om één of meer deelvragen weg te laten. Zijn alle begrippen in de centrale vraagstelling en in de deelvragen duidelijk? (Tip: laat het ook aan anderen lezen.) Zijn de centrale vraagstelling en alle deelvragen te beantwoorden door middel van het verzamelen van nieuwe informatie? Is de centrale vraagstelling of één van de deelvragen niet direct al te beantwoorden? Is de centrale vraagstelling of één van de deelvragen niet te open? 3

6 Is de centrale vraagstelling of één van de deelvragen niet te gesloten? Wat voor type onderzoek ga je doen (op basis van het aantal cases)? 0 Casestudy 0 Kwalitatief onderzoek 0 Kwantitatief onderzoek Wat voor type onderzoek ga je doen (op basis van de plaats van data verzamelen)? 0 Literatuurstudie à Is dat een losstaande studie of onderdeel van een van de andere mogelijkheden? 0 Een opzichzelfstaande studie 0 Een voorstudie bij een van onderstaande alternatieven 0 Deskresearch / bureauonderzoek 0 Veldstudie 0 Laboratoriumstudie 0 Simulatie Is de opdrachtgever akkoord met de centrale vraagstelling? Is de opdrachtgever akkoord met de deelvragen? Is de opdrachtgever akkoord met het type onderzoek? 4

7 Fase 2: het onderzoeksontwerp Het onderzoeksdesign Heb je een onderzoeksdesign opgesteld? à Op basis van het onderzoeksdesign: Wat voor type onderzoek wordt het? 0 Exploratief onderzoek 0 Beschrijvend onderzoek à Stel een conceptueel model op 0 Vergelijkend onderzoek à Stel het onderzoeksdesign op 0 Evaluatieonderzoek à Stel het onderzoeksdesign op 0 Verklarend onderzoek à Stel het onderzoeksdesign op 0 Longitudinaal onderzoek à Stel het onderzoeksdesign op 0 Anders, namelijk Moet je in je onderzoek rekening houden met specifieke effecten?, alles wordt random gelaten. 0 Ja, er moet worden gematcht (gelijke paren). 0 Ja, er moet rekening worden gehouden met placebo s. 0 Ja, ik moet rekening houden met oefenings- en volgorde-effecten. à Zie Kennisverwerving in de Empirische Wetenschappen Heb je een conceptueel model opgesteld? 0 Ja à Staan daar alle te onderzoeken factoren/aspecten in? Heb je aangegeven welke relaties tussen deze factoren bestaan? Heb je specifieke veronderstellingen/hypothesen geformuleerd? Zijn die hypothesen te herleiden naar variabelen? à meetinstrument Zijn de hypothesen zodanig opgesteld dat ze toetsbaar zijn? Het meetinstrument Maak je gebruik van bestaande meetinstrumenten? à Zijn de meetinstrumenten uitgetest? Zijn de meetinstrumenten geijkt? Wat is er bekend over de betrouwbaarheid? Wat is er bekend over de validiteit? Past dit instrument bij jouw vraagstelling? Past dit instrument bij jouw doelgroep? 5

8 0 Ja 0 Niet echt à Is het meetinstrument aan te passen? à Zoek een ander instrument of maak er zelf een. Heb je zelf een meetinstrument gemaakt? Hoe stel je vast of het instrument betrouwbare informatie oplevert? Hoe stel je vast of het instrument valide informatie oplevert? Voorgelegd aan velddeskundigen Voorgelegd aan een methodoloog / statisticus Uitgeprobeerd bij enkele leden uit de doelgroep Heb je getest of het meetinstrument voldoende discriminerend vermogen heeft? Welke methode ga je gebruiken om je data te verzamelen? Observeren à Heb je aangegeven op welke plaats je gaat observeren? Heb je aangegeven op welke tijden je gaat observeren? Heb je vastgelegd hoe je gaat observeren? 0 Observeren door mee te doen 0 Observeren zonder dat aan te geven 0 Er wordt gebruik gemaakt van mystery shoppers Heb je vastgelegd wat je gaat observeren? Heb je aangegeven hoe je de observaties gaat vastleggen in een document? 0 Het wordt opgeschreven in een document 0 Het wordt opgenomen op video 0 Er worden foto s gemaakt Wordt er gebruikgemaakt van meerdere observatoren? Ondervragen à Persoonlijk (face-to-face) à Heb je een leidraad uitgewerkt?, ik zie wel wat er op me afkomt. 0 Ja, maar zeer beperkt, omdat 0 Ja, en vrij uitvoerig uitgewerkt. Schrijf een verantwoording voor deze keuze Hoe en waarin ga je de gegevens opslaan? 0 cassette-, tape-, videorecorder beschikbaarheid vastleggen oefenen / testen Ga je om autorisatie vragen? 6

9 0 Ja à (Mail)adres noteren Groepsbijeenkomsten Wat voor soort groepsbijeenkomst wordt het? 0 Brainstormsessie 0 Groepsdiscussie 0 Focusgroep 0 Rondetafelgesprek Hoe ga je de gegevens registreren? Notities op papier Video-opnames Alleen geluidsopnames Beschikbaarheid van een ruimte uitzoeken en de ruimte reserveren Telefonisch à Heb je het telefoonscript uitgewerkt? Heb je een vragenlijst opgesteld? Schriftelijk à Heb je een introductietekst opgesteld? Heb je een vragenlijst opgesteld? Online à Heb je een introducti opgesteld? Heb je een vragenlijst opgesteld Hoe lang gaat het invullen duren? Waar en hoe worden de gegevens opgeslagen? Overschrijven Heb je aangegeven naar welke gegevens je op zoek gaat? Heb je aangegeven waar en hoe je de meetresultaten wegschrijft? Simulatie Heb je aangegeven welke gegevens je gaat meten? Heb je aangegeven welke meetinstrumenten je daarvoor gebruikt? Heb je aangegeven waar en hoe je de meetresultaten wegschrijft? Worden gegevens verzameld die je niet nodig hebt voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag? à Overweeg om de overbodige aspecten weg te laten. 7

10 De Steekproef Heb je de populatie omschreven? Heb je een steekproefkader opgesteld? à 0 Schriftelijk onderzoek à NAW-gegevens moeten bekend zijn 0 Telefonisch onderzoek à Telefoonnummers moeten bekend zijn 0 Online onderzoek à Mailadressen moeten bekend zijn 0 Face to face interview à NAW-gegevens moeten bekend zijn Heb je vastgesteld op welke wijze je de steekproef gaat trekken? 0 Volledig aselect 0 Systematisch met aselect begin à Op welke kenmerken ga je selecteren? à Wat is de stapgrootte? 0 Gestratificeerde steekproef 0 Meertrapssteekproef 0 Trossteekproef 0 Quotum steekproef 0 Sneeuwbalsteekproef 0 Gemakssteekproef 0 Doelgerichte steekproef 0 Ik maak gebruik van een panel Op welke kenmerken ga je toetsen op representativiteit? Leeftijd à Opnemen in je meetinstrument Geslacht à Opnemen in je meetinstrument Opleiding à Opnemen in je meetinstrument. à Opnemen in je meetinstrument Heb je aangegeven hoe groot de steekproef (respons!) moet zijn? 0 Dat is niet belangrijk, want het is een casestudie. 0 De steekproefgrootte wordt bepaald op basis van gevoel. 0 De steekproefgrootte wordt bepaald op basis van statistische significantie. 0 De steekproefgrootte wordt bepaald op basis van de power. Ga je een herinneringsbericht versturen? 0 Ja à Herinneringsbericht opstellen à Laten lezen door opdrachtgever Krijgt iedereen dat bericht? 0 Ja à Aangeven hoe je de respons gaat bijhouden 8

11 Het analyseplan Ga je (ook) kwalitatieve gegevens verzamelen? 0 Ja à Wat voor soort gegevens zijn het? Geschreven teksten à Geef aan hoe je dat gaat analyseren Gesproken woord à Geef aan hoe je dat gaat analyseren Beeldmateriaal à Geef aan hoe je dat gaat analyseren Geluidsmateriaal à Geef aan hoe je dat gaat analyseren Ga je (ook) kwantitatieve gegevens verzamelen? 0 Ja à Geef bij elke univariate variabele aan op welk niveau de variabele zich bevindt Moeten op de univariate gegevens transformaties plaatsvinden? 0 Ja à Geef aan welke en hoe Moeten er samengestelde variabelen worden gemaakt? 0 Ja à Geef aan welke en hoe Welke analyses moeten op de data worden uitgevoerd? Gebruik de toetsschema s (zie het white paper Welke statistische toets mag(moet!) ik gebruiken) Als je een toets niet / niet goed genoeg kent, zoek die dan op in een statistiekboek of bekijk de video s van Hulp bij Onderzoek Kun je uit deze analyses de onderzoeksvraag beantwoorden? 0 Ja à Ga andere gegevens verzamelen of pas je onderzoeksvraag aan en meld dit aan de opdrachtgever. Laatste controle Heb je de opzet laten beoordelen door de opdrachtgever / deskundigen? Heb je het onderzoeksvoorstel laten beoordelen door een ethische commissie? (Alleen voor medisch onderzoek) Heb je een informed consent nodig? (Alleen voor medisch onderzoek) 9

12 Fase 3: de uitvoering Data verzamelen Heb je een tijdschema opgesteld? Heb je een schema voor de personele inzet opgesteld? Heb je een schema voor het materiaal opgesteld? Heb je de kostenposten in kaart gebracht? Kun je tijdens het verzamelen van je data de respons bijsturen? Aspecten per afnamevorm Observeren à Zijn afspraken gemaakt en vastgelegd over de observatieruimte? Moeten de geobserveerden toestemming geven om te worden geobserveerd? Persoonlijk interview (face-to-face) à Hebben de te interviewen personen een bevestiging gekregen van de afspraak? Heb je de leidraad mee naar het gesprek? Heb je een voicerecorder mee? Online interview (face-to-face) à Hebben de te interviewen personen een bevestiging gekregen van de afspraak? Zijn de technische faciliteiten gereed en uitgeprobeerd? Heb je een goede ruimte om de interviews af te nemen? Telefonisch interview / telefonische enquête à Heb je een telefoonlijst van te benaderen personen? Heb je een instructie opgesteld voor de enquêteurs? Heb je een goede ruimte om de interviews af te nemen? Zijn de technische faciliteiten gereed en uitgeprobeerd? Interviews op straat (face-to-face) à Heb je voldoende interviewers? Heb je een instructie opgesteld voor de enquêteurs? Zijn de technische faciliteiten gereed en uitgeprobeerd? Schriftelijke enquête à Heb je een actuele adressenlijst? Heb je een goede uitnodigingsbrief opgesteld? à Laten lezen door de opdrachtgever Heb je gezorgd voor voldoende verzendenveloppen? 10

13 Heb je gezorgd voor voldoende vragenlijsten (bij de drukker of kopieerwinkel)? Heb je gezorgd voor voldoende retourenveloppen? Door wie laat je de poststukken samenstellen? 0 Zelf 0 Medewerkers 0 Uitbesteed aan Ga je een herinnering versturen? 0 Ja à Zorg voor de verzending Online enquête à Op welke wijze ga je de respondenten benaderen? 0 Persoonlijke uitnodigingen aan geselecteerde groep Heb je een actuele adressenlijst? Heb je een goede uitnodigingsbrief opgesteld? 0 Panel Afspraken maken met panelbeheerder 0 Toevallige bezoekers (online passanten) Heb je een inleidende tekst op de eerste pagina van je online enquête? à Laten lezen door de opdrachtgever Door wie laat je de vragenlijst online zetten? 0 Zelf 0 Medewerkers 0 Uitbesteed aan Ga je een herinnering versturen? 0 Ja à Zorg ervoor dat alles klaar staat. Hoe worden de data opgeleverd? Als Excelbestand Als SPSS-databestand 0 Van alle respondenten 0 Alleen van de respondenten die alle vragen hebben beantwoord Analyses Maak een document waarin alle gegevens worden opgeslagen. à Sla de originele data op in een kluis en analyseer de data op een kopie van het origineel. Analyseer de respons (en de non-respons). 11

14 Toets of de respons representatief is. Is non-responsonderzoek wenselijk? 0 Ja à Voer een non-responsonderzoek uit Controleer je data op fouten. Voer de analyse uit waarmee je je respons beschrijft. (Bijvoorbeeld: aantallen, respons en non-respons, leeftijd, geslacht, beroep.) (Advies: schrijf eerst dit deel van het verslag voordat je verder gaat met de volgende analyses.) Voer de analyse uit die de kwaliteit van je meetinstrument beschrijven. (Bijvoorbeeld: hebben de respondenten de vragen begrepen, factoranalyse, betrouwbaarheidsanalyse). (Advies: schrijf eerst dit deel van het verslag voordat je verder gaat met de volgende analyses.) Voer die analyses uit die een antwoord geven op de onderzoeksvragen. (Advies: schrijf eerst dit deel van het verslag voordat je verder gaat met de volgende analyses) Moet correctie (weging) worden toegepast? Moeten er aanvullende analyses worden uitgevoerd die jouw inzicht in de resultaten verhelderen of verdiepen? 12

15 Fase 4: het verslag Rapportage Moet het verslag aan een bepaalde norm voldoen? 0 Ja, richtlijnen gekregen van het opleidingsinstituut 0 Ja, wetenschappelijke normen à Er zijn diverse normen (bijvoorbeeld APA). Zorg dat je die kent voor de aspecten die jij nodig hebt voor je verslag. Heb je voordat je gaat schrijven een inhoudsopgave gemaakt? Heb je een inleiding geschreven die begint met algemene kennis en uitmondt in een probleemomschrijving? Heb je een paragraaf over de theorie geschreven? Heb je gecontroleerd of de verwijzingen naar bronnen in de tekst correct zijn? Heb je de literatuurlijst (bronnenlijst) correct opgesteld? Heb je de centrale vraagstelling geformuleerd? Heb je deelvragen geformuleerd? Heb je expliciete hypothesen geformuleerd? Heb je een methodologische verantwoording geschreven? Procedure Respons Kwaliteit van de meetinstrumenten Heb je een resultatenparagraaf geschreven? Hebben de tabellen en grafieken een eigen nummering gekregen? Hebben alle tabellen en grafieken een nummer gekregen? Zijn de statistische grootheden correct opgenomen? à Kijk in een statistiekboek of in de normen voor het schrijven hoe dat moet. Heb je een discussieparagraaf geschreven? Heb je een samenvatting geschreven? Ik hoop dat je wat aan deze onderzoeksleidraad tevens checklist hebt gehad. Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op, we helpen mensen graag. Je kunt ons bereiken via de site, via mail: bij- onderzoek.nl of telefoon: Ik wens je heel veel succes met je onderzoek! Foeke van der Zee 13

16 Hulp bij Onderzoek helpt iedereen met zijn of haar onderzoek. Je kunt bij ons terecht voor: Persoonlijke hulp en begeleiding - hulp bij het schrijven van je onderzoeksvoorstel - hulp bij het analyseren van je data - hulp bij het schrijven van je onderzoeksverslag - bijles statistiek en SPSS - vragenuurtje Online informatie - online woordenboek onderzoek en statistiek - een online steekproefcalculator - white papers over onderzoek, methodologie, statistiek en SPSS - een Online Cursus Statistiek - een Online Cursus SPSS - een Basiscursus Statistiek en SPSS Boeken over onderzoek - methodologie voor onderzoek in marketing en management - methodologie voor sociaalwetenschappelijk onderzoek - methodologie voor onderzoek in zorg-, welzijn en hulpverlening - methodologie voor onderzoek in de verpleegkunde - online enquêteren, de do s en don ts van onderzoek via internet Voor meer informatie kijk je op. Ik wens je heel veel succes met je onderzoek! Foeke van der Zee 14

Voorwoord... iii Verantwoording... v

Voorwoord... iii Verantwoording... v Inhoudsopgave Voorwoord... iii Verantwoording... v INTRODUCTIE... 1 1. Wat is onderzoek... 2 1.1 Een definitie van onderzoek... 2 1.2 De onderzoeker als probleemoplosser of de onderzoeker als adviseur...

Nadere informatie

Voorwoord van Hester van Herk... iii Voorwoord van Foeke van der Zee... iv Verantwoording... vi

Voorwoord van Hester van Herk... iii Voorwoord van Foeke van der Zee... iv Verantwoording... vi Inhoudsopgave Voorwoord van Hester van Herk... iii Voorwoord van Foeke van der Zee... iv Verantwoording... vi INTRODUCTIE... 1 1. Wat is onderzoek... 2 1.1 Een definitie van onderzoek... 2 1.2 De onderzoeker

Nadere informatie

Methodologie voor sociaalwetenschappelijk onderzoek. Foeke van der Zee

Methodologie voor sociaalwetenschappelijk onderzoek. Foeke van der Zee Methodologie voor sociaalwetenschappelijk onderzoek Foeke van der Zee Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in

Nadere informatie

Methodologie voor onderzoek in marketing en management. Foeke van der Zee

Methodologie voor onderzoek in marketing en management. Foeke van der Zee Methodologie voor onderzoek in marketing en management Foeke van der Zee Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt,

Nadere informatie

Methodologie voor onderzoek in zorg, welzijn en hulpverlening. Foeke van der Zee

Methodologie voor onderzoek in zorg, welzijn en hulpverlening. Foeke van der Zee Methodologie voor onderzoek in zorg, welzijn en hulpverlening Foeke van der Zee Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt,

Nadere informatie

Methodologie voor onderzoek in de verpleegkunde. Foeke van der Zee

Methodologie voor onderzoek in de verpleegkunde. Foeke van der Zee Methodologie voor onderzoek in de verpleegkunde Foeke van der Zee Inhoudsopgave 1. Onderzoek, wat is dat eigenlijk... 1 1.1 Hoe is onderzoek te omschrijven... 1 1.2 Is de onderzoeker een probleemoplosser

Nadere informatie

Auteurs: Baarda e.a. isbn: 978-90-01-80771-9

Auteurs: Baarda e.a. isbn: 978-90-01-80771-9 Woord vooraf Het Basisboek Methoden en Technieken biedt je een handleiding voor het opzetten en uitvoeren van empirisch kwantitatief onderzoek. Je stelt door waarneming vast wat zich in de werkelijkheid

Nadere informatie

Representativiteit. Foeke van der Zee (Hulp bij Onderzoek, Groningen, versie 2, februari 2016)

Representativiteit. Foeke van der Zee (Hulp bij Onderzoek, Groningen, versie 2, februari 2016) Representativiteit Foeke van der Zee (Hulp bij Onderzoek, Groningen, versie 2, februari 2016) www.hulpbijonderzoek.nl Voorwoord Dit paper maakt deel uit van een reeks papers waarin ik een aantal onderwerpen

Nadere informatie

Replicatieonderzoek. Foeke van der Zee (Hulp bij Onderzoek, Groningen, versie 2, februari 2016)

Replicatieonderzoek. Foeke van der Zee (Hulp bij Onderzoek, Groningen, versie 2, februari 2016) Replicatieonderzoek Foeke van der Zee (Hulp bij Onderzoek, Groningen, versie 2, februari 2016) Voorwoord Dit paper maakt deel uit van een reeks papers waarin ik een aantal onderwerpen behandel die te maken

Nadere informatie

Onderzoek Module 10.3 Het empirisch onderzoek ontwerpen. Master Innovation & Leadership in Education

Onderzoek Module 10.3 Het empirisch onderzoek ontwerpen. Master Innovation & Leadership in Education Onderzoek Module 10.3 Het empirisch onderzoek ontwerpen Master Innovation & Leadership in Education Leerdoelen Aan het eind van deze lesdag heb je: Kennis van de dataverzamelingsmethodes vragenlijstonderzoek,

Nadere informatie

Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument

Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument Het doel van deze opdracht is nagaan of je instrument geschikt is voor je onderzoek. Het is altijd verstandig

Nadere informatie

INHOUDS- OPGAVE. Voorwoord 19. Voorwoord bij de nieuwe druk 20. Inleiding 23

INHOUDS- OPGAVE. Voorwoord 19. Voorwoord bij de nieuwe druk 20. Inleiding 23 5 INHOUDS- OPGAVE Voorwoord 19 Voorwoord bij de nieuwe druk 20 Inleiding 23 Ontwikkelingen in het Hoger Beroepsonderwijs 23 Praktijkgericht Onderzoek 25 De focus van ons boek 27 De structuur van dit boek

Nadere informatie

tudievragen voor het vak TCO-2B

tudievragen voor het vak TCO-2B S tudievragen voor het vak TCO-2B 1 Wat is fundamenteel/theoretisch onderzoek? 2 Geef een voorbeeld uit de krant van fundamenteel/theoretisch onderzoek. 3 Wat is het doel van fundamenteel/theoretisch onderzoek?

Nadere informatie

gegevens analyseren Welk onderzoekmodel gebruik je? Quasiexperiment ( 5.5) zonder controle achtergronden

gegevens analyseren Welk onderzoekmodel gebruik je? Quasiexperiment ( 5.5) zonder controle achtergronden een handreiking 71 hoofdstuk 8 gegevens analyseren Door middel van analyse vat je de verzamelde gegevens samen, zodat een overzichtelijk beeld van het geheel ontstaat. Richt de analyse in de eerste plaats

Nadere informatie

28-10-2015. Je kunt deze presentatie na afloop van de les downloaden.

28-10-2015. Je kunt deze presentatie na afloop van de les downloaden. Docent: Marcel Gelsing Je kunt deze presentatie na afloop van de les downloaden. Ga naar: www.gelsing.info Kies voor de map Eindopdrachten Download: Integrale eindopdracht Fase 1.pdf Les 1: fase 1 en 2

Nadere informatie

Onderzoeksvraag Uitkomst

Onderzoeksvraag Uitkomst Hoe doe je onderzoek? Hoewel er veel leuke boeken zijn geschreven over het doen van onderzoek (zie voor een lijstje de pdf op deze site) leer je onderzoeken niet uit een boekje! Als je onderzoek wilt doen

Nadere informatie

Overzicht van tabellen 13. Overzicht van figuren 15. Voorwoord 17. Inleiding 19

Overzicht van tabellen 13. Overzicht van figuren 15. Voorwoord 17. Inleiding 19 Inhoudsopgave Overzicht van tabellen 13 Overzicht van figuren 15 Voorwoord 17 Inleiding 19 Ontwikkelingen in het Hoger Beroepsonderwijs 19 Praktijkgericht Onderzoek 21 De focus van dit boek 23 De structuur

Nadere informatie

Studiehandleiding Onderzoeksmethoden

Studiehandleiding Onderzoeksmethoden Studiehandleiding Onderzoeksmethoden Modulenaam: Onderzoeksmethoden Afdeling: Pedagogiek Studiejaar: 1 Semester: 1 Ects: 5 Docenten: Mieke de Waal (vt), Peter Karstanje (dt), Hans Steenvoorden (vkrt) Datum:

Nadere informatie

www.thesishulp.nl onderdeel van www.nexttalent.nl

www.thesishulp.nl onderdeel van www.nexttalent.nl Inhoudsopgave: 1. Inleiding 1.1 Een vervelende ervaring of de kroon op je studie? 1.2 Hoe dit boekje te gebruiken 2. Het begin 2.1 De gouden basisregels 2.2 Het kiezen van een onderwerp 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Programma. - Construct-> dimensies -> indicatoren -> items vragenlijst. - Pilot met de vragenlijst. - Plannen van het onderzoek.

Programma. - Construct-> dimensies -> indicatoren -> items vragenlijst. - Pilot met de vragenlijst. - Plannen van het onderzoek. Bijeenkomst 3 1 Programma Mini-presentaties Vragenlijst maken Kwaliteit van de vragenlijst: betrouwbaarheid en validiteit Vooruitblik: analyse van je resultaten Aan de slag: - Construct-> dimensies ->

Nadere informatie

WORKSHOP ONDERZOEKSMETHODEN

WORKSHOP ONDERZOEKSMETHODEN WORKSHOP ONDERZOEKSMETHODEN INHOUD Kwantitatieve onderzoeksmethoden Algemene kenmerken Enquête Experiment Kwalitatieve onderzoeksmethoden Algemene kenmerken Observatie Interview Kwaliteit van het onderzoek

Nadere informatie

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector Marktonderzoek kunt u prima inzetten om informatie te verzamelen over (mogelijke) markten, klanten of producten, maar bijvoorbeeld ook om de effectiviteit van

Nadere informatie

PROJECTPLAN UMICORE OLEN

PROJECTPLAN UMICORE OLEN PROJECTPLAN UMICORE OLEN Naam studenten: Cescia Vanhout, Sofie Vandoninck, Lise Verachtert, Tinne Oostvogels, Michiel Janssens, Stijn Peeten Datum: 14 december 2009 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Probleemstelling

Nadere informatie

Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek

Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek Deelopdracht 1: Onderzoek naar het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek In deze deelopdracht ga je het onderwijsconcept van jouw leerwerkplek onderzoeken. Geerts en van Kralingen (2011) definiëren onderwijsconcept

Nadere informatie

AOS docentonderzoek. Rapporteren en presenteren

AOS docentonderzoek. Rapporteren en presenteren Het forum AOS docentonderzoek Rapporteren en presenteren Wanneer is je onderzoek geslaagd? Evalueren en beoordelen Oefening 4 (pagina 316 of 321) Rapporteren en presenteren Verspreiding van resultaten

Nadere informatie

www.thesishulp.nl onderdeel van www.nexttalent.nl

www.thesishulp.nl onderdeel van www.nexttalent.nl Inhoudsopgave: 1. Inleiding 1.1 Een vervelende ervaring of de kroon op je studie? 1.2 Hoe dit boekje te gebruiken 2. Het begin 2.1 De gouden basisregels 2.2 Het kiezen van een onderwerp 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Bijlagen ( ) Eisen aan het onderzoeksvoorstel

Bijlagen ( ) Eisen aan het onderzoeksvoorstel Bijlagen (2008-2009) Eisen aan het onderzoeksvoorstel Het onderzoeksvoorstel dat na vier weken bij de begeleider moet worden ingediend omvat een (werk)titel, een uitgewerkte probleemstelling (die een belangrijke

Nadere informatie

Introductie stage-scriptie combi. Orthopedagogiek G&G, 25 augustus 2011

Introductie stage-scriptie combi. Orthopedagogiek G&G, 25 augustus 2011 Introductie stage-scriptie combi Orthopedagogiek G&G, 25 augustus 2011 Welkom toekomstige Scientist-Practitioners Achtergrond Vanuit Orthopedagogiek:GenG steeds meer accent op scientist-practitioner model

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase 2014-2015 VT-DT ONDERZOEKSVERSLAG 1 Bijlage 5c Beoordelingsformulier onderzoeksverslag

Nadere informatie

Bij deze danken we collega-docenten in het hoger onderwijs voor het delen van hun ervaringen en expertise.

Bij deze danken we collega-docenten in het hoger onderwijs voor het delen van hun ervaringen en expertise. Woord vooraf Het Basisboek Methoden en Technieken biedt je een handleiding voor het opzetten en uitvoeren van empirisch kwantitatief onderzoek. Je stelt door waarneming vast wat zich in de werkelijkheid

Nadere informatie

Professionaliseringstraject onderzoeksvaardigheden voor docenten. prof. dr. Saskia Brand-Gruwel

Professionaliseringstraject onderzoeksvaardigheden voor docenten. prof. dr. Saskia Brand-Gruwel Professionaliseringstraject onderzoeksvaardigheden voor docenten prof. dr. Saskia Brand-Gruwel Leerdoelen Na het volgen van dit professionaliseringtraject: heeft u kennis en inzicht in de gehele onderzoekscyclus;

Nadere informatie

Masterproef oktober 2009

Masterproef oktober 2009 Masterproef 1 29 oktober 2009 Wat is een masterproef? Beslaat +/- 50 blz (15000 woorden) Volgt de structuur van een wetenschappelijk artikel (onderzoek of literatuurstudie) Volgt de APA richtlijnen Deontologie

Nadere informatie

20/04/2013: Kwalitatief vs. Kwantitatief

20/04/2013: Kwalitatief vs. Kwantitatief 20/04/2013: Kwalitatief vs. Kwantitatief Wat is exact het verschil tussen kwalitatief en kwantitatief marktonderzoek in termen van onderzoek (wat doe je) in termen van resultaat (wat kan je er mee) in

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Instructie Dit document hoort bij het beoordelingsformulier. Op het beoordelingsformulier kan de score per criterium worden ingevuld. Elk criterium kan op vijf niveaus

Nadere informatie

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2012-2013

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2012-2013 Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - - P Sociologie - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Sociologie - 2012-2013 I Inhoudsopgave Premasterprogramma Sociologie 1 Vak: Beschrijvende en inferentiële

Nadere informatie

Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan

Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan Bijlage 3. Beoordelingscriteria onderzoeksplan Naam student: Joost den Hollander Naam afstudeerbegeleider: Ceciel Zandee Naam tweede beoordelaar: Winifred paulis Datum: 9-0-05 Voorlopige titel onderzoek

Nadere informatie

De Bladenbox in 2012 en verder.. Onderzoeksrapport

De Bladenbox in 2012 en verder.. Onderzoeksrapport De Bladenbox in 2012 en verder.. Onderzoeksrapport Samenvatting Onderzoeksvraag en methodebeschrijving Uit de situatieanalyses is naar voren gekomen dat er een verandering plaats vindt in het leefgedrag

Nadere informatie

Take-home toets: Kwalitatief onderzoek

Take-home toets: Kwalitatief onderzoek vrijdag 18 januari 2013 Take-home toets: Kwalitatief onderzoek Naam: Lisa de Wit Studentnummer: 500645721 Klas: LV12-2G1 Vak: Kwalitatief onderzoek Docent: Marjoke Hoekstra 1 Inleiding Voor het vak: Kwalitatief

Nadere informatie

2. Veelvoorkomende onderzoekstypen bekeken vanuit het perspectief van het methodologisch handelingsmodel

2. Veelvoorkomende onderzoekstypen bekeken vanuit het perspectief van het methodologisch handelingsmodel 2. Veelvoorkomende onderzoekstypen bekeken vanuit het perspectief van het methodologisch handelingsmodel Het methodologisch handelingsmodel is toepasbaar op elk onderzoek. Het maakt niet uit of je het

Nadere informatie

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2013-2014

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2013-2014 Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2013-2014 I In het premasterprogramma Bestuurskunde staat het aanleren van

Nadere informatie

(Hoe) kan onze communicatie beter?

(Hoe) kan onze communicatie beter? Deel 3 Onderzoek (Hoe) kan onze communicatie beter? Marijke Manshanden* Uw organisatie heeft een communicatieprobleem. U wilt dit probleem oplossen, maar mist de informatie om tot een goede oplossing te

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

Aan de slag met vakdidactisch onderzoek: methodologische aspecten

Aan de slag met vakdidactisch onderzoek: methodologische aspecten Aan de slag met vakdidactisch onderzoek: methodologische aspecten Geraldine Clarebout 09-09-2010 Contact: geraldine.clarebout@kuleuven-kortrijk.be Inhoud Kiezen van methoden: verschillende types Steekproeftrekking

Nadere informatie

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2012-2013

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2012-2013 Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2012-2013 I Inhoudsopgave Premasterprogramma Bestuurskunde 1 Vak: Beleid en

Nadere informatie

Festival van het Leren. - Evaluatie - workshop. Corien van der Linden. Utrecht - 19 maart 2010

Festival van het Leren. - Evaluatie - workshop. Corien van der Linden. Utrecht - 19 maart 2010 Festival van het Leren - Evaluatie - workshop Corien van der Linden Utrecht - 19 maart 2010 Terra Nova Partners in Onderzoek www.terranovapartners.nl Agenda - introductie - onderzoekmethoden - zelf aan

Nadere informatie

ONDERZOEK VOOR JE PROFIELWERKSTUK HOE DOE JE DAT?

ONDERZOEK VOOR JE PROFIELWERKSTUK HOE DOE JE DAT? ONDERZOEK VOOR JE PROFIELWERKSTUK HOE DOE JE DAT? Wim Biemans Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Economie & Bedrijfswetenschappen 4 juni, 2014 2 Het doen van wetenschappelijk onderzoek Verschillende

Nadere informatie

Stap 1: Bepalen van het doel

Stap 1: Bepalen van het doel Ontwerp van een onderzoeksproject Stap 1: Bepalen van het doel Eerst en vooral moet je weten wat je te weten wil komen en waarom. Het antwoord op deze vragen bepaalt Wat je zal moeten meten en hoe (doelvariabelen

Nadere informatie

Palliatieve Zorg. Onderdeel: Kwalitatief onderzoek. Naam: Sanne Terpstra Studentennummer: 500646500 Klas: 2B2

Palliatieve Zorg. Onderdeel: Kwalitatief onderzoek. Naam: Sanne Terpstra Studentennummer: 500646500 Klas: 2B2 Palliatieve Zorg Onderdeel: Kwalitatief onderzoek Naam: Sanne Terpstra Studentennummer: 500646500 Klas: 2B2 Inhoudsopgave Inleiding Blz 2 Zoekstrategie Blz 3 Kwaliteitseisen van Cox et al, 2005 Blz 3 Kritisch

Nadere informatie

Bereikscijfers FunX. Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z

Bereikscijfers FunX. Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z Bereikscijfers FunX Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z4009 29-4-2014 Methodologie Periode: De onderzoeksgegevens zijn in de periode van 4 februari tot en met

Nadere informatie

Hoe voer ik een onderzoek uit? Een stappenplan om te helpen een onderzoek uit te voeren.

Hoe voer ik een onderzoek uit? Een stappenplan om te helpen een onderzoek uit te voeren. Hoe voer ik een onderzoek uit? Een stappenplan om te helpen een onderzoek uit te voeren. Bij het doen van onderzoek onderscheid je vier fasen: 1 De fase van voorbereiding 2 De fase van uitvoering 3 De

Nadere informatie

Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek: Deel II Vertaling pagina 83 97

Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek: Deel II Vertaling pagina 83 97 Wanneer gebruiken we kwalitatieve interviews? Kwalitatief interview = mogelijke methode om gegevens te verzamelen voor een reeks soorten van kwalitatief onderzoek Kwalitatief interview versus natuurlijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Het onderzoeksontwerp

Hoofdstuk 5. Het onderzoeksontwerp Hoofdstuk 5 Het onderzoeksontwerp Het onderzoeksontwerp Een onderzoeksontwerp is een verzameling reeds genomen beslissingen die samen het masterplan vormen en waarin de methoden en procedures voor het

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Feedforward en beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase studiejaar 2014-2015 VT-DT Feedforwardformulier afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Het Pretesten van vragenlijsten in de dagelijkse praktijk. NPSO 17 mei Henk Foekema

Het Pretesten van vragenlijsten in de dagelijkse praktijk. NPSO 17 mei Henk Foekema Het Pretesten van vragenlijsten in de dagelijkse praktijk NPSO 17 mei Henk Foekema Pilot versus pretest Het testen van vragenlijsten in de dagelijkse praktijk > Technische fouten inhoudelijke fouten Technische

Nadere informatie

Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering

Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering voor BNP Paribas B12115, mei 2010 BNP Paribas Wat wil jij dat er echt verandert? 1/ pag. Politiek Nederlanders willen online kunnen stemmen

Nadere informatie

Belevingsonderzoek hoorcollege. BOZ HOND Week 1.1

Belevingsonderzoek hoorcollege. BOZ HOND Week 1.1 Belevingsonderzoek hoorcollege BOZ HOND Week 1.1 Programma Praktische informatie Toelichting modules BOZ PRO en BOZ OND Briefing en debriefing Praktische informatie Docent: Renée van Os Bereikbaar: Renee.vanOs@han.nl

Nadere informatie

Collegedag eindonderzoek / kernbegrippen

Collegedag eindonderzoek / kernbegrippen Collegedag eindonderzoek / kernbegrippen Niek v/d Berg Onderzoeksaanpak & Rapportage Doelen van vandaag - Toetsing leerarrangement - Inzicht in kiezen en uitwerken onderzoeksaanpak - Eerste inzicht in

Nadere informatie

Gaan stemmen of niet gaan stemmen? (Uit: Kompas)

Gaan stemmen of niet gaan stemmen? (Uit: Kompas) Gaan stemmen of niet gaan stemmen? (Uit: Kompas) Bij deze activiteit wordt een enquête gehouden bij mensen in de omgeving in verband met: het gaan stemmen bij verkiezingen, de deelname van burgers aan

Nadere informatie

HBO statistiek Oefening

HBO statistiek Oefening HBO statistiek Oefening Binomiale verdeling (inclusief uitgebreid antwoord) Copyright 2014 Alle rechten voorbehouden www.hbostatistiek.nl marilyn@hbostatistiek.nl Dit werkboek bevat een oefening voor HBO

Nadere informatie

Scriptiegroep. Bijeenkomst 08

Scriptiegroep. Bijeenkomst 08 Scriptiegroep Bijeenkomst 08 Inhoudselementen van een scriptie Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Bronnenonderzoek Afstudeerproject Conclusie Samenvatting Literatuurlijst Bijlagen Inhoudsopgave Routekaart

Nadere informatie

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 Een onderzoek autoverzekeringen Pricewise Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 26-11-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Conclusies Pagina 4 Methode

Nadere informatie

INFORMED. by Febelmar. Berichtgeving over opinieonderzoek: 6 essentiële vragen

INFORMED. by Febelmar. Berichtgeving over opinieonderzoek: 6 essentiële vragen INFORMED by Febelmar Berichtgeving over opinieonderzoek: 6 essentiële vragen Febelmar is de beroepsvereniging van belgische marktonderzoeksbureaus. Zij verenigt bedrijven, organisaties en personen die

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Stappen deelcijfer weging 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 totaalcijfer 10,0 Spelregels:

Stappen deelcijfer weging 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 totaalcijfer 10,0 Spelregels: Stappen deelcijfer weging 1 Onderzoeksvragen 10,0 6% 0,6 2 Hypothese 10,0 4% 0,4 3 Materiaal en methode 10,0 10% 1,0 4 Uitvoeren van het onderzoek en inleiding 10,0 30% 3,0 5 Verslaglegging 10,0 20% 2,0

Nadere informatie

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten

Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Blooms taxonomie Laag Vaardigheden Leerdoelen Formulering van vragen /opdrachten Evalueren Evalueren = de vaardigheid om de waarde van iets (literatuur, onderzoeksrapport, presentatie etc) te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI JGZ bedoeld? De CQI Jeugdgezondheidzorg (CQI JGZ) is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond de jeugdgezondheidzorg te meten vanuit het perspectief

Nadere informatie

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management -

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management - Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg op een huisartsenpost (HAP) te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden

Nadere informatie

Afstudeertraject. Het schrijven van een scriptie. hier korte introductie wat ze gaan horen. en zelf voorstellen

Afstudeertraject. Het schrijven van een scriptie. hier korte introductie wat ze gaan horen. en zelf voorstellen Afstudeertraject Het schrijven van een scriptie hier korte introductie wat ze gaan horen. en zelf voorstellen Soorten afstudeerproject Onderzoek - op de beroepspraktijk georienteerd en verwerkt in een

Nadere informatie

Internetpeiling ombuigingen

Internetpeiling ombuigingen Internetpeiling ombuigingen In opdracht van: Gemeente Sittard-Geleen januari 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Handleiding voor het maken van een online enquête formulier. Google Drive toepassing

Handleiding voor het maken van een online enquête formulier. Google Drive toepassing Handleiding voor het maken van een online enquête formulier. Google Drive toepassing HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN Februari 2016 Opgesteld door: Jan-Willem Handleiding voor het maken van een online

Nadere informatie

Whitepaper 6 insights voor goed online onderzoek 6 INSIGHTS. voor goed online onderzoek WHITEPAPER. 1 van 10

Whitepaper 6 insights voor goed online onderzoek 6 INSIGHTS. voor goed online onderzoek WHITEPAPER. 1 van 10 Whitepaper 6 insights voor goed online onderzoek 6 INSIGHTS voor goed online onderzoek WHITEPAPER 1 van 10 Introductie Beste lezer, Je wilt je doelgroep kennen en op de hoogte zijn van informatie die van

Nadere informatie

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Uitleg Start De workshop start met een echte, herkenbare en uitdagende situatie. (v.b. het is een probleem, een prestatie, het heeft

Nadere informatie

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Marktonderzoek Zoolverwarmer Dit document is opgesteld door www.saxionstudent.

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Marktonderzoek Zoolverwarmer Dit document is opgesteld door www.saxionstudent. Marktonderzoek Zoolverwarmer Dit document is opgesteld door www.saxionstudent.nl Voorwoord Voor u ligt het door ons opgestelde marktonderzoek inclusief de resultaten. Tijdens deze opdracht is gebruik gemaakt

Nadere informatie

Waar waren we? Onderzoekspracticum BCO ANALYSEPLAN. Soorten gegevens. Documentatie. Kwalitatieve gegevens. Coderen kwalitatieve gegevens

Waar waren we? Onderzoekspracticum BCO ANALYSEPLAN. Soorten gegevens. Documentatie. Kwalitatieve gegevens. Coderen kwalitatieve gegevens Waar waren we? BCO ANALYSEPLAN Harry Ganzeboom 14 april 2005 Probleemstelling, deelvragen, theorie Definities, conceptueel model Hypothesen Onderzoekzoeksopzet, operationalisatie Dataverzameling Data-analyse

Nadere informatie

Project Kwantitatief onderzoek Module 12 HDT H830-11

Project Kwantitatief onderzoek Module 12 HDT H830-11 Project Kwantitatief onderzoek Module 12 HDT H830-11 Onderzoeksplan Bernice Havermans 10016112 b.l.havermans@gmail.com Esmee Kramer 10012478 esmeeschiedam@hotmail.com Birgit Nieuwenburg 09035168 birgit-nieuwenburg@hotmail.com

Nadere informatie

Abstract. Kernboodschappen

Abstract. Kernboodschappen Onderzoek: Kennis en eigen effectiviteit van de huisartsen in de gemeente Rotterdam met betrekking tot het screenen van patiënten op laaggeletterdheid. S.Seddiki Student Farmakunde, Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving Onderzoeksopzet Marktonderzoek Klantbeleving Utrecht, september 2009 1. Inleiding De beleving van de klant ten opzichte van dienstverlening wordt een steeds belangrijker onderwerp in het ontwikkelen van

Nadere informatie

Methodologie voor de sociale wetenschappen. Voorwoord. Deel 1 Algemeen: basisbegrippen 1. H1 Waarom sociaalwetenschappelijk onderzoek?

Methodologie voor de sociale wetenschappen. Voorwoord. Deel 1 Algemeen: basisbegrippen 1. H1 Waarom sociaalwetenschappelijk onderzoek? Methodologie voor de sociale wetenschappen Voorwoord XI Deel 1 Algemeen: basisbegrippen 1 H1 Waarom sociaalwetenschappelijk onderzoek? 3 1.1. Inleiding 4 1.2. Enkele voorbeelden 6 1.2.1. De opwarming van

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Voor deze enquête bevragen jullie minstens 25 personen

Voor deze enquête bevragen jullie minstens 25 personen TIPS VOOR ENQUÊTES 1. Opstellen van de enquête 1.1 Bepalen van het doel van de enquête Voor je een enquête opstelt denk je eerst na over wat je wil weten en waarom. Vermijd een te ruime omschrijving van

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Effectmeting het Glazen huis

Onderzoeksrapport. Effectmeting het Glazen huis Onderzoeksrapport Effectmeting het Glazen huis Naam project Onderzoeksrapport Effectmeting Opdrachtgevers CityDynamiek Eindhoven Gemeente Eindhoven Opdrachtnemers Studenten Fontys Hogeschool Marketing

Nadere informatie

Bijeenkomst afstudeerbegeleiders. 13 januari 2009 Bespreking opzet scriptie

Bijeenkomst afstudeerbegeleiders. 13 januari 2009 Bespreking opzet scriptie Bijeenkomst afstudeerbegeleiders 13 januari 2009 Bespreking opzet scriptie Doel deel II bijeenkomst vandaag Afstudeerbegeleiders zijn geinformeerd over inhoud Medmec jaar vier (scriptievaardigheden) Afstudeerbegeleiders

Nadere informatie

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback Aanleiding De lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen werkt mee aan het SURF-project Nonsatis scire. In het kader van dit project wordt een pilot

Nadere informatie

1. Introductie tot SPSS

1. Introductie tot SPSS 1. Introductie tot SPSS Wat is SPSS? SPSS is een statistisch computerprogramma dat door wetenschappers wordt gebruikt om gegevens te verzamelen, analyseren en te bewerken. Het wordt voornamelijk gebruikt

Nadere informatie

I nhoudsopgave. Inleiding 15

I nhoudsopgave. Inleiding 15 I nhoudsopgave Inleiding 15 1 De functie van onderzoek 23 1.1 Onderzoek moet je leren 26 1.2 Uitgangspunten van onderzoek 29 1.3 Stromingen in onderzoek 35 1.4 Kwaliteitscriteria van onderzoek 38 1.5 De

Nadere informatie

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Naasten op de IC bedoeld? De CQI Naasten op de IC is bedoeld is bedoeld om de kwaliteit van de begeleiding en opvang van

Nadere informatie

Inleiding nleiding Transferprobleem

Inleiding nleiding Transferprobleem I nleiding Voor je ligt het praktijkboek voor methoden en technieken in het hoger onderwijs. Dit boek biedt een algemene inleiding in de methoden en technieken die je gebruikt bij het opzetten en uitvoeren

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Marktonderzoek

Hoofdstuk 7 Marktonderzoek Hoofdstuk 7 Marktonderzoek Leerdoelen Uitleggen hoe belangrijk informatie is voor het bedrijf, om inzicht te krijgen in de markt. Het marketinginformatiesysteem definiëren en de onderdelen daarvan bespreken.

Nadere informatie

Richtlijnen eindverslag interview Practicum Interview en Enquête

Richtlijnen eindverslag interview Practicum Interview en Enquête Richtlijnen eindverslag interview Practicum Interview en Enquête. De respondentgroep voor het interview-verslag bestaat uit de 2 kerninformanten die je zelf hebt geïnterviewd aangevuld met 16 schaduwrespondenten.

Nadere informatie

DATA-ANALYSEPLAN (20/6/2005)

DATA-ANALYSEPLAN (20/6/2005) DATA-ANALYSEPLAN (20/6/2005) Inleiding De manier waarop data georganiseerd, gecodeerd en gescoord (getallen toekennen aan observaties) worden en welke technieken daarvoor nodig zijn, dient in het ideale

Nadere informatie

Handleiding voor het maken van een online enquête formulier. Google Drive toepassing

Handleiding voor het maken van een online enquête formulier. Google Drive toepassing Handleiding voor het maken van een online enquête formulier. Google Drive toepassing HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN Januari 7 2014 Opgesteld door: Jan-Willem 1//2014 Handleiding voor het maken van een

Nadere informatie

EVALUATIE PLAN. {Voeg naam GB programma in} Gemaakt door: {voeg in namen van auteurs en naam van organisatie} {Datum}

EVALUATIE PLAN. {Voeg naam GB programma in} Gemaakt door: {voeg in namen van auteurs en naam van organisatie} {Datum} EVALUATIE PLAN {Voeg naam GB programma in} Evaluatie plan voor {tijdsperiode in jaren} Gemaakt door: {voeg in namen van auteurs en naam van organisatie} {Datum} 1 Introductie Introduceer hier de onderdelen

Nadere informatie

Dwerggras 30, Rotterdam. 1. Schrijf tijdens het kijken dingen op die jou belangrijk lijken. Je hebt dit later nodig.

Dwerggras 30, Rotterdam. 1. Schrijf tijdens het kijken dingen op die jou belangrijk lijken. Je hebt dit later nodig. Les 1: Een Wikitekst schrijven Waarom ga je schrijven: het Jeugdjournaalfilmpje bekijken Bekijk met de klas het Jeugdjournaalfilmpje over koningin Beatrix op www.nieuwsbegrip.nl 1. Schrijf tijdens het

Nadere informatie

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer

Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie. Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoeksleerlijn Commerciële Economie Naar een integrale leerlijn onderzoek Tom Fischer Onderzoek binnen de opleiding CE Aandacht door de tijd heen heel verschillend Van een paar credits voor de hele

Nadere informatie

Onderzoekend leren EEN STAPPENPLAN VOOR ONDERZOEKSOPDRACHTEN. Onderzoekend leren EEN EEN STAPPENPLAN VOOR ONDERZOEKSOPDRACHTEN

Onderzoekend leren EEN STAPPENPLAN VOOR ONDERZOEKSOPDRACHTEN. Onderzoekend leren EEN EEN STAPPENPLAN VOOR ONDERZOEKSOPDRACHTEN Onderzoekend leren EEN STAPPENPLAN VOOR ONDERZOEKSOPDRACHTEN Onderzoekend leren EEN EEN STAPPENPLAN VOOR ONDERZOEKSOPDRACHTEN Bas van Bas Lanen van Lanen Cyrilla Cyrilla van der van Donk der Donk Inhoudsopgave

Nadere informatie

Monitor. Jeugdzorg Plus. Waarom. we jouw informatie graag willen gebruiken

Monitor. Jeugdzorg Plus. Waarom. we jouw informatie graag willen gebruiken Monitor Jeugdzorg Plus Waarom we jouw informatie graag willen gebruiken Wat is de Monitor Jeugdzorg Plus? De Jeugdzorg Plus instellingen willen graag weten wat jij - samen met de medewerkers - bereikt

Nadere informatie

Methodologie. NWO promotiebeurs leraren. dr Frits van Engeldorp Gastelaars docent Hora est! Promoveren kun je leren (Erasmus Academie)

Methodologie. NWO promotiebeurs leraren. dr Frits van Engeldorp Gastelaars docent Hora est! Promoveren kun je leren (Erasmus Academie) Methodologie NWO promotiebeurs leraren dr Frits van Engeldorp Gastelaars docent Hora est! Promoveren kun je leren (Erasmus Academie) Introductie Wetenschap: Een systematisch geheel van kennis verworven

Nadere informatie