Rapportage Online kwantitatief onderzoek Spelen op schoolpleinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Online kwantitatief onderzoek Spelen op schoolpleinen"

Transcriptie

1 Rapportage Online kwantitatief onderzoek Spelen op schoolpleinen Onderzoeksresultaten augustus 2010 ter attentie van: Jantje Beton Joost Vonk -

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Samenvatting Onderzoeksverantwoording Doelstelling van het onderzoek Onderzoeksopzet Steekproef De vragenlijst Onderzoeksresultaten onder kinderen Spelen op het schoolplein na schooltijd Mogelijke verbeteringen Onderzoeksresultaten onder ouders Belang en waardering van het schoolplein Gebruik van het schoolplein buiten schooltijd Mogelijke verbeteringen Bekendheid Jantje Beton Pagina 2 van 14

3 1 Inleiding Jantje Beton is een organisatie die zich actief inzet voor kinderen zodat zij vrij buiten kunnen spelen. Alle activiteiten die Jantje Beton initieert, zelf uitvoert of ondersteunt leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van het vrije buiten spelen. Jantje Beton heeft Qrius benaderd met de vraag een online onderzoek uit te voeren onder kinderen en ouders. De aandacht is gericht op spelen op schoolpleinen tijdens en na schooltijd. Jantje Beton wil graag weten hoe spelen op het schoolplein wordt beleefd en wil tevens inzicht in het gebruik van het schoolplein als openbare ruimte. In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek weergegeven. Daar waar relevant zijn de significante verschillen weergegeven, tussen geslacht van de kinderen, leeftijdsgroepen: 6-8 jaar en 9-12 jaar en regio. De verschillen tussen de regio s waren echter klein. Dit rapport heeft verder de volgende indeling: Hoofdstuk 2: samenvatting van de belangrijkste punten Hoofdstuk 3: onderzoeksverantwoording Hoofdstuk 4: belangrijkste resultaten van het onderzoek onder kinderen Hoofdstuk 5: belangrijkste resultaten van het onderzoek onder ouders Qrius Diane Steinhaus Pagina 3 van 14

4 2 Samenvatting In de zomer 2010 heeft Qrius in opdracht van Jantje Beton onderzoek gedaan naar de mening van kinderen en ouders over buitenspelen op het schoolplein. Ruim vierhonderd kinderen in de leeftijd van zes tot twaalf jaar namen deel aan het online onderzoek. Ook de ouders van deze kinderen hebben deelgenomen. Jantje Beton zet zich in voor het vrije buitenspelen van kinderen. Op het schoolplein begint de vrije tijd van kinderen en het is één van de plekken waar kinderen kunnen buiten spelen na schooltijd. Daarom wil Jantje Beton graag van ouders en kinderen weten wat zij van hun schoolplein vinden. Het schoolplein is saai Bijna de helft van de kinderen vinden hun schoolplein saai, maar liefst 43% van de kinderen geeft dit aan. Dit geldt nog sterker voor oudere kinderen van negen tot twaalf jaar (51%). Kinderen geven bovendien aan dat zij vaker op het schoolplein zouden spelen, als dit niet zo saai zou zijn (42%)...en te klein Daarnaast is het schoolplein voor 45% van de kinderen te klein. Meer ruimte is dan ook belangrijke wens van kinderen. 47% van de kinderen heeft dit verbeterpunt in zijn of haar Top 4 staan. of je kunt er niet komen In het onderzoek is ook ingegaan op de verkeersveiligheid in de omliggende straten. Voor 39% van de ouders is de route naar school een belemmering. Hun kind zou vaker op het schoolplein mogen spelen als de route naar school veilig was. En 36% van de kinderen speelt niet op het schoolplein omdat zij dan een onveilige straat moeten oversteken. Voor de kinderen van zes tot 8 jaar is dit zelfs 56%. of het is niet toegankelijk Ook kan 36% van de kinderen na schooltijd niet op het schoolplein spelen omdat het is afgesloten. Terwijl 56% van de kinderen dit wel zou willen. Opvallend is dat in de zuidelijke provincies (Limburg en Noord-Brabant) zelfs 49% van de kinderen voor een gesloten hek staat. Maar wat doen kinderen dan het liefst op het schoolplein? Kinderen willen het liefst zelfverzonnen spelletjes (44%) doen. Op de voet gevolgd door klimmen en klauteren met 43% en voetballen (42%). Ook rennen (32%) is populair. Er is verschil in wat jongens en meisjes het leukst vinden op het schoolplein na schooltijd. Jongens voetballen het liefst, voor meisjes is dat klimmen en klauteren. Kinderen en ouders willen er best iets aan doen Scholen en gemeentes zouden meer gebruik kunnen maken van de betrokkenheid van ouders en kinderen bij hun schoolplein. 61% van de ouders en maar liefst 76% van de kinderen geeft aan best mee te willen helpen bij het onderhouden en verbeteren van het schoolplein. In werkelijkheid worden ouders weinig betrokken bij het schoolplein. Slechts 16% geeft aan dat wel eens naar hun mening is gevraagd, bij 84% is dit nog nooit gebeurd. Pagina 4 van 14

5 3 Onderzoeksverantwoording 3.1 Doelstelling van het onderzoek De doelstelling in dit onderzoek is: Inzicht verwerven in de meningen en percepties, wensen en behoeften omtrent buiten spelen op schoolpleinen na schooltijd; vanuit het perspectief van kinderen en ouders. 3.2 Onderzoeksopzet Het onderzoek heeft door middel van online onderzoek plaatsgevonden in de zomer van Hiervoor hebben we ouders uitgenodigd die een kind hebben in de leeftijdsgroep 6 t/m 12 jaar. We hebben deze ouders en kinderen geselecteerd uit ons IQ-panel. Ten tijde van het onderzoek was het warm en zonnig; dit heeft invloed op de resultaten. 3.3 Steekproef In totaal hebben 406 kinderen en één van hun ouders meegedaan aan dit onderzoek. De steekproef is als volgt onderverdeeld: Leeftijd Jongens Meisjes Totaal 6 t/m 8 jaar t/m 12 jaar Totaal Deze indeling is gebaseerd op ons segmentatiemodel waarbij wij 9 jaar als kantelleeftijd hanteren. Vanaf 9 jaar verandert gedrag en attitude van kinderen, vandaar de splitsing in twee leeftijdsgroepen. De steekproef is representatief voor de Nederlandse kinderen in de leeftijd 6 t/m 12 jaar op basis van geslacht, leeftijd en regio. Om voor eventuele afwijkingen in de samenstelling van de steekproef te corrigeren, is na afloop van het veldwerk een herweging uitgevoerd op de kenmerken sekse en leeftijd. Pagina 5 van 14

6 3.4 De vragenlijst De vragenlijst bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte is ingevuld door de kinderen en bestond uit 18 vragen. Het tweede gedeelte is door ouders ingevuld en bestond uit 20 vragen. Kinderen van 6-8 jaar hebben de vragenlijst samen met hun ouders ingevuld en vanaf 9 jaar hebben de kinderen de vragen zelfstandig ingevuld. Het merendeel betreft gesloten vragen (vragen waarbij gekozen kan worden uit voorgecodeerde antwoorden), maar ook enkele open vragen. In deze rapportage worden de belangrijkste antwoorden op de open vragen vermeld. Pagina 6 van 14

7 4 Onderzoeksresultaten onder kinderen 4.1 Spelen op het schoolplein na schooltijd Bij tweederde van de kinderen kan er op het schoolplein gespeeld worden na schooltijd (65%). 63% van deze kinderen speelt ook daadwerkelijk op het schoolplein na schooltijd (dit is 41% van alles kinderen). Dit zijn vaker de oudere kinderen dan de jongere kinderen (71% vs. 52%). We hebben ook de verschillende regio s met elkaar vergeleken: west, oost, noord en zuid. Gemiddeld kan 65% van de kinderen op het schoolplein spelen na schooltijd, in het zuiden is dit maar 49%. Kinderen spelen op het schoolplein, omdat zij het leuk vinden om daar te spelen en omdat hun vrienden en vriendinnen daar ook zijn. Jongere kinderen, van 6-8 jaar, vinden het leuker om het schoolplein te spelen dan oudere kinderen (74% vs. 55%). Oudere kinderen vinden het vaker saai op het schoolplein (27% vs. 10%) en geven dat o.a. als reden waarom ze er niet spelen. Het schoolplein is dus het meest aantrekkelijk voor de jongere groep, vanwege het vermaak en het sociale aspect. Kinderen die niet op het schoolplein spelen geven hiervoor als redenen o.a. aan dat het schoolplein te ver weg is (46%) en dat zij na schooltijd direct naar huis toe gaan met hun vader/moeder (37%). Vooral de jongere kinderen gaan na schooltijd direct naar huis (58% vs. 13%). Opvallend is dat het schoolplein het meest aantrekkelijk is voor de jongere groep, terwijl deze kinderen er het minst spelen. Jantje Beton pleit voor het vrije buiten spelen en kinderen blijken dit ook leuk te vinden: kinderen doen het liefst zelfverzonnen spelletjes op het schoolplein (44%). Ook voor de meeste andere dingen die kinderen graag doen hebben ze weinig attributen nodig: voetballen, rennen, tikkertje en kletsen kan op ieder plein. Pagina 7 van 14

8 Tabel 1. Welke dingen doe jij het liefst op het schoolplein na schooltijd? (basis: alle kinderen n=406) Het liefst op het schoolplein Allen 6-8 jaar 9-12 jaar Zelfverzonnen spelletjes doen 44% 46% 42% Klimmen en klauteren op een klimrek of speeltoestel 43% 54% 35% Voetballen 42% 33% 50% Rennen 32% 39% 27% Tikkertje 28% 34% 23% Kletsen en hangen 28% 16% 38% Verstoppertje spelen 23% 24% 22% Skateboarden 23% 18% 27% Schommelen 21% 25% 19% Duikelen 16% 16% 16% Hut bouwen 13% 13% 13% In de bosjes spelen 13% 16% 11% Knikkeren 13% 14% 13% Zandbak 13% 20% 7% Springtouwen 10% 12% 9% Er is verschil in wat jongens en meisjes het liefst op het schoolplein doen na schooltijd; jongens voetballen het liefst en meisjes klimmen of klauteren het liefst op een klimrek of speeltoestel. Daarnaast willen meisjes liever schommelen, zelfverzonnen spelletjes doen, kletsen en hangen, duikelen en springtouwen dan jongens. En jongens rennen en skateboarden liever dan meisjes. Dit zijn eigenlijk de traditionele verschillen tussen jongens en meisjes. Jongens zijn actiever, individueler en meer op de competitie gericht, terwijl meisjes passiever zijn en meer op sociale interactie en samenwerking gericht. Jonge kinderen doen liever dan oudere kinderen de volgende dingen: rennen, klimmen en klauteren op een klimrek of speeltoestel, tikkertje, in de zandbak spelen. En oudere kinderen kletsen, hangen, voetballen en skateboarden liever op het schoolplein na schooltijd. Pagina 8 van 14

9 4.2 Mogelijke verbeteringen Kinderen doen graag actieve dingen, dit blijkt ook wanneer we vragen wat het schoolplein (nog) leuker zou maken. Kinderen konden een top 4 kiezen uit elf mogelijkheden. Populair zijn mogelijkheden om te sporten: een plek om te klimmen (59% noemt dit in de top 4), een plek om te rennen of skaten (50%), een plek om te voetballen (44%) en ook een grasveldje (53%). Daarnaast zouden kinderen graag meer ruimte willen op het schoolplein (44%) en een plek om te zitten en te kletsen (41%). Een derde van alle kinderen zou graag willen dat er ook buiten schooltijd gespeeld kan worden en onder degenen die dit niet kunnen is het zelfs meer dan de helft (33% vs. 56%). Tabel 2. Wat zou het schoolplein (nog) leuker maken? (basis: alle kinderen n=406) Top 4 Allen 6-8 jaar 9-12 jaar een plek om te klimmen, zoals een klimboom of klimmuur 59% 70% 50% een grasveldje 53% 57% 52% een plek om te rennen of skaten 50% 49% 52% meer ruimte 47% 42% 49% een plek om te voetballen of te sporten 44% 38% 48% een plek om te zitten en te kletsen 41% 28% 50% dat ik er ook buiten schooltijd kan spelen 33% 33% 35% meer groen, zoals bloemen, planten, bosjes 27% 31% 25% een theater, zodat we toneelstukjes kunnen doen 26% 29% 22% meer kleur of een schilderij 20% 21% 17% Jongens hebben duidelijk andere wensen dan meisjes. Jongens willen vaker dan meisjes een plek om te rennen of skaten en een plek om te sporten. Meisjes willen juist vaak een plek om te zitten en een theater. Ook de leeftijd heeft invloed op de wensen: kinderen in de leeftijd van 6-8 jaar willen vaker een plek om te klimmen, terwijl kinderen tussen 9 en 12 jaar juist een plek willen om te sporten en een plek om te kletsen. Voor we de kinderen naar hun top 4 hebben gevraagd, hebben we ze ook op spontaan niveau gevraagd wat hun schoolplein (nog) leuker zou maken. Veel van de antwoorden die ze geven stonden ook al in het lijstje. Voetbal wordt veel genoemd: kinderen willen graag gras, doeltjes of een voetbalkooi. Sommige kinderen vragen ook een voetbalkooi, zodat ze geen last hebben van andere voetballende kinderen. Een skateplek wordt eveneens genoemd. Ook om (mooiere) speeltoestellen wordt gevraagd: een schommel, een glijbaan, een duikelrek, een pingpongtafel en een trampoline. Klimmen wordt vaak Pagina 9 van 14

10 genoemd: kinderen willen allerlei klimtoestellen of een boomhut. Sommige kinderen vragen ook om een zwembad of een waterspuit, dit heeft waarschijnlijk te maken met het mooie weer ten tijde van het onderzoek. Oudere kinderen missen soms iets voor hun eigen leeftijd. Een groot aantal kinderen zijn blij met hun schoolplein, ze vertellen dat het schoolplein net vernieuwd is. Hoewel sommige kinderen hun schoolplein willen veranderen in een soort Efteling, zijn de meeste kinderen tevreden en weinig veeleisend. Zo zegt een kind: Er is al veel om mee te spelen. Voetbaldoelen, knikkerpotjes, klimrekken, zandbak. Driekwart van de kinderen wil best helpen om het schoolplein beter te maken en te houden, zie tabel 3. Overigens zijn dit meer meisjes (80%) dan jongens (71%). Tabel 3. Geef aan of je het met de zin een of oneens bent (basis: alle kinderen n=406) Allerliefst spelen Allen 6-8 jaar 9-12 jaar Ik wil best helpen om het schoolplein beter te maken en te houden 76% 75% 76% Ons schoolplein is te klein 45% 37% 51% Ons schoolplein is saai 43% 32% 52% Ik zou vaker op het schoolplein spelen als het schoolplein minder saai zou zijn Ik kan niet zelf naar het schoolplein, omdat ik dan een onveilige straat over moet steken Het schoolplein is de enige plek in de buurt waar ik kan spelen 42% 30% 51% 36% 56% 20% 6% 5% 7% Jongere kinderen geven bijna drie keer zo vaak (56% vs. 20%) aan dat zij niet zelf naar het schoolplein kunnen, omdat zij dan een onveilige straat over moeten steken dan oudere kinderen. Oudere kinderen vinden hun schoolplein vaker saai (52% vs. 32%) en te klein dan jongere kinderen (51% vs. 37%). De helft van de oudere kinderen geeft dan ook aan dat zij vaker op het schoolplein zouden spelen als het schoolplein minder saai zou zijn (51% vs. 30%). Pagina 10 van 14

11 5 Onderzoeksresultaten onder ouders 5.1 Belang en waardering van het schoolplein Bijna alle ouders hechten belang aan het schoolplein van een basisschool: 96% van de ouders vindt het (heel) belangrijk. Toch zijn het schoolplein en de daarbij behorende faciliteiten bij slechts 1 op de 10 ouders van invloed geweest bij de keuze voor de basisschool van hun kind. Wellicht komt dit omdat ouders tevreden zijn over het schoolplein van de school van hun kind(-eren). Ouders geven het schoolplein bijna altijd een voldoende (95%) en gemiddeld een 7,0. Ouders die het schoolplein een laag cijfer geven, klagen dat het schoolplein kaal, saai, oud of gevaarlijk is. Ouders die een hoog cijfers geven, zeggen dat het schoolplein veel speeltoestellen heeft, mooi of nieuw is, overzichtelijk is, dat er veel ruimte is en dat er veel groen is. 5.2 Gebruik van het schoolplein buiten schooltijd Ongeveer de helft van de kinderen kan buiten schooltijd op het schoolplein spelen (56%), aldus de ouders. Van de kinderen die buiten schooltijd op een schoolplein kunnen spelen, doet 69% dit ook wel eens (dit is 39% van alle kinderen). Deze kinderen spelen gemiddeld 2 uur per week buiten schooltijd op het schoolplein (122 minuten). Hoe ouder kinderen worden, hoe meer ze op het schoolplein spelen: in de leeftijdscategorie van 9-12 jaar spelen kinderen veel vaker op het schoolplein dan in de leeftijdscategorie 6-8 jaar (45% vs. 30%). Tabel 4. Speelt uw kind buiten schooltijd op het schoolplein? (basis: alle ouders n=406) Ouders Groep A: kan buiten schooltijd op het schoolplein spelen, doet dit wel eens Groep B: Kan buiten schooltijd op het schoolplein spelen, doet dit niet Groep C: Kan niet buiten schooltijd op het schoolplein spelen Allen Kind 6-8 jaar Kind 9-12 jaar 38% 30% 45% 17% 20% 16% 44% 50% 40% Om inzicht te krijgen in de motieven om kinderen wel of niet op het schoolplein te laten spelen hebben we allereerst enkele stellingen aan alle ouders voorgelegd. Twee derde van de ouders (66%) vindt dat het schoolplein altijd open zou moeten zijn voor kinderen. Ouders van kinderen die daadwerkelijk op schoolpleinen spelen vinden dit overigens vaker dan andere ouders (85%). Een deel van de ouders vindt dat op de schoolpleinen dan ook meer toezicht zou moeten zijn (35%). De ouders van wie de kinderen wel op een schoolplein kunnen spelen, maar dit niet doen beamen dit relatief vaak (49%). Het gaat bij deze laatste groep dan ook vaak om wat jongere kinderen. Toch wordt het schoolplein niet vaak als onveilig ervaren (12%). De route er naar toe is wel voor veel ouders een Pagina 11 van 14

12 belemmering om hun kinderen alleen naar het schoolplein te laten gaan (39%). Voor 1 op de 10 kinderen is het schoolplein de enige mogelijkheid om buiten te spelen. Tabel 5. Stellingen over spelen op het schoolplein, percentage mee eens (basis: alle ouders n=406) Ouders allen groep A groep B groep C Het schoolplein zou altijd open moeten zijn voor kinderen, dus ook buiten schooltijd en in het weekeinde Mijn kind zou vaker zelf op het schoolplein (mogen) spelen als de route er naar toe veilig zou zijn Op het schoolplein zou buiten schooltijd toezicht (door volwassenen) moeten komen 66% 85% 52% 55% 39% 33% 49% 39% 35% 27% 27% 46% Ons schoolplein is niet veilig voor de kinderen 12% 11% 13% 12% Als er geen schoolplein in de buurt is, kan mijn kind niet of nauwelijks buiten spelen 10% 13% 3% 10% Vervolgens hebben we ouders van wie kinderen wel op het schoolplein spelen gevraagd waarom de kinderen daar spelen. Er zijn twee belangrijke redenen waarom kinderen buiten spelen: omdat het kind dat leuk vindt (65%) en daar zijn of haar vrienden ontmoet (61%). Daarnaast noemt 17% van de ouders nog een andere reden, dan de redenen die we ze voorgelegd hebben. Redenen die meer dan één keer genoemd worden zijn dat het vlak bij de BSO/NSO zit, het vlakbij huis is of om andere redenen praktisch, er goede speelmogelijkheden zijn, de ouders soms verlaat zijn bij het ophalen en het veilig is. Ook de ouders van wie de kinderen wel op het schoolplein kunnen spelen, maar dit niet doen hebben we naar de redenen gevraagd. Deze ouders geven aan dat er in de buurt genoeg speelplekken zijn (41%) en dat het kind gaat na school direct mee naar huis (34%). Ook mogen sommige kinderen niet van hun ouders (19%). Vanzelfsprekend hangen de redenen sterk samen met de leeftijd van het kind. Veel ouders noemen nog een andere reden die niet in het lijstje stond (35%), antwoorden die vaker dan één keer genoemd worden zijn dat het schoolplein te ver weg is of dat er een gevaarlijke weg tussen huis en school zit en dat kinderen thuis in de tuin kunnen spelen. 5.3 Mogelijke verbeteringen De meerderheid van de ouders zou graag meebeslissen over hoe het schoolplein er uit ziet en wat je er allemaal kunt doen (61%), maar slechts aan een minderheid van alle ouders heeft iemand wel eens hun mening gevraagd over het schoolplein van hun kind (16%). Daarnaast blijkt de meerderheid van de ouders ook best te willen helpen bij het onderhouden of verbeteren van het schoolplein (61%). Pagina 12 van 14

13 We hebben de ouders gevraagd om een top 5 te maken van dingen die het schoolplein van hun kind (nog) aantrekkelijker zouden maken, ze konden kiezen uit 11 mogelijkheden. Erg populair zijn faciliteiten om te sporten: een plek om te klimmen (72%) en een plek om te voetballen (62%). Ook een plek om te zitten of te kletsen zouden ouders waarderen (58%) en een plek waar ze zelf kunnen zitten (52%). Daarnaast noemen ouders vaak meer ruimte (54%) en meer groen (42%). In de top 5 van de ouders staat dus pas op plek 5 iets voor henzelf. Tabel 6. Wat zou het schoolplein van uw kind (nog) aantrekkelijker maken? (basis: alle ouders n=406) Top 5 Ouders Een plek om te klimmen, zoals een klimboom of klimmuur 72% Een plek om te voetballen of te sporten 62% Een plek om te zitten en te kletsen 58% Meer ruimte 54% Iets waar ik zelf op kan zitten 54% Meer groen, zoals bloemen, planten, bosjes 42% Dat mijn kind er ook buiten schooltijd kan spelen 34% Meer kleur of een schilderij 34% Een theater, zodat ze toneelstukjes kunnen doen 33% Meer toezicht (door juf/meester of een ouder) 31% Een vlakke ondergrond 24% Voor we de ouders naar hun top 5 hebben gevraagd, hebben we ze ook op spontaan niveau gevraagd wat het schoolplein van hun kinderen (nog) aantrekkelijker zou maken. Veel ouders noemden zaken die ook in het lijstje stonden. Ze zouden meer ruimte waarderen, al beseffen ze vaak ook dat dit op de school van hun kinderen niet haalbaar is. Net als de kinderen noemen ouders vaak iets dat met voetballen te maken heeft: ze vragen om gras in plaats van tegels en om een aparte plek zoals een kooi. Daarnaast vragen ouders om meer, leukere en beter speeltoestellen en speelgoed. Een aparte plek voor onderbouw en bovenbouw is belangrijk voor ouders. Er zouden bovendien speelmogelijkheden voor beide groepen moeten zijn. Met name voor de bovenbouw vinden ouders het aanbod vaak beperkt. Een ouder geeft aan dat er voor de bovenbouw weinig te doen is, waardoor de kinderen zich vervelen in de pauze en rottigheid gaan uithalen. Eerder in dit rapport bleek al dat oudere kinderen het schoolplein soms saai vinden, dit komt wellicht doordat er weinig voor hun leeftijd is. Ouders noemen aspecten die maken hebben met veiligheid op en rond het schoolplein. Het gaat dan zowel om het verkeer (de drukke weg, chaos bij de kiss & ride plek), als om hekken en toezicht. Ook vragen ouders vaak om rubberen tegels onder speelrekken. Pagina 13 van 14

14 Sommige schoolpleinen zouden ook schoner mogen zijn, vooral hondenpoep is een probleem, zeker in de zandbak. Ook hangjongeren kunnen problemen geven: ze beschadigen het schoolplein en maken kinderen bang. Verder vragen ouders om een plek waar hun kinderen kunnen zitten en kletsen, om meer kleur op het schoolplein en om schaduw. Dit laatste punt heeft waarschijnlijk te maken met het warme weer ten tijde van het onderzoek. Ook zouden ze graag zien dat het schoolplein vaker open is. Ouders geven daarnaast aan dat het goed is als kinderen kunnen meedenken over het schoolplein. Veel ouders vinden het schoolplein goed en zijn tevreden, anderen missen juist van alles. Uit de antwoorden blijkt ook dat de verschillen tussen schoolpleinen groot zijn, in sommige gevallen zijn er bijvoorbeeld nauwelijks speeltoestellen, terwijl in andere gevallen het schoolplein net helemaal vernieuwd is met aantrekkelijke dingen. We hebben de ouders tevens de volgende stelling voorgelegd: ik vind dat het schoolplein te weinig aan de fantasie van het kind overlaat. Uit de antwoorden blijkt dat het schoolplein niet te veel bijzondere speeltoestellen moet krijgen: bijna de helft van de ouders is het met de stelling eens (45%). Dit is dus geheel in lijn met het idee van het vrije buiten spelen waar Jantje Beton voor staat, waarbij kinderen zelf hun spel kunnen invullen. 5.4 Bekendheid Jantje Beton Tot slot hebben we enkele vragen over Jantje Beton gesteld. Bijna alle ouders hebben wel eens van Jantje Beton gehoord (98%). Wanneer we doorvragen waar Jantje Beton zich voor inzet, blijkt 76% van alle ouders een antwoord te kunnen geven. Sommige antwoorden zijn heel algemeen iets met kinderen, maar de meeste antwoorden zijn veel preciezer. Veel genoemde antwoorden zijn een betere en veiligere speelplek voor kinderen, betere leefplek voor kinderen, het mogelijk maken van buiten spelen, het mogelijk maken om kind te kunnen zijn en voor het welzijn van kinderen in het algemeen. Sommige ouders denken expliciet aan de grote steden. Pagina 14 van 14

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Buitenspelen Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Index 1. Opzet onderzoek p. 3 2. Buitenspelen p. 5 3. Favoriete speelplekken en spellen p. 10 4. Buitenspelen in de buurt p. 15 5. Wat maakt

Nadere informatie

Rapportage Online onderzoek naar buiten spelen

Rapportage Online onderzoek naar buiten spelen Rapportage Online onderzoek naar buiten spelen februari 2010 In opdracht van: pag. 1 Conclusies Favoriete activiteiten Buiten spelen duidelijk veel populairder dan binnen spelen : 59% noemt buiten spelen

Nadere informatie

Buitenspelen 2013 Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt

Buitenspelen 2013 Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Inhoudsopgave 1 Opzet onderzoek 5 2 Buitenspelen 7 3 Favoriete speelplekken en spellen 13 4 Geschiktheid buurt voor buitenspelen 18 5 Wat maakt buitenspelen

Nadere informatie

Q1 In welk dorp woon je?

Q1 In welk dorp woon je? Q1 In welk dorp woon je? Sassenheim Voorhout Warmond Ik w oon in het buitengebied Sassenheim Voorhout Warmond Ik woon in het buitengebied 28,13% 9 68,75% 22 3,13% 1 Totaal 32 1 / 15 Q2 Hoe oud ben je?

Nadere informatie

Wat vinden de leerlingen van de Lea Dasbergschool van hun schoolplein? Groep 7 zocht het uit!

Wat vinden de leerlingen van de Lea Dasbergschool van hun schoolplein? Groep 7 zocht het uit! Wat vinden de leerlingen van de Lea Dasbergschool van hun schoolplein? Groep 7 zocht het uit! Het onderzoek Groepsinterviews Wat vinden leerlingen van het huidige schoolplein en hoe zou het plein volgens

Nadere informatie

Kraanwater! Wat weten kinderen hier eigenlijk van? Mei 2009. ten behoeve van:

Kraanwater! Wat weten kinderen hier eigenlijk van? Mei 2009. ten behoeve van: Kraanwater! Wat weten kinderen hier eigenlijk van? Mei 2009 ten behoeve van: Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1 Inleiding...3 2 Conclusie...4 3 Achtergrond onderzoek...5 3.1 Doelstelling van het onderzoek...

Nadere informatie

Sportontmoetingen in de openbare ruimte

Sportontmoetingen in de openbare ruimte Sportontmoetingen in de openbare ruimte Startfase Literatuurstudie Hoofd- & deelvragen Praktijkonderzoek Onderzoeksresultaten Conclusie Aanbevelingen Gesprek met Nijestee Ontmoeten, kennismaking en elkaar

Nadere informatie

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 februari/maart 2015 Bewaren van geld Hoe bewaar jij je geld? (meerdere antwoorden mogelijk) In mijn spaarpot Op de bank In mijn portemonnee Op een speciale plek,

Nadere informatie

Gemeente Houten Jeugdonderzoek. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc.

Gemeente Houten Jeugdonderzoek. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc. Gemeente Houten Jeugdonderzoek ADV Market Research B.V. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc. Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in Amersfoort

Jongerenparticipatie in Amersfoort Jongerenparticipatie in Amersfoort gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal november 2013 Samenvatting De gemeente wil Amersfoortse jongeren meer betrekken bij zaken die hen aangaan. We hebben via digitaal

Nadere informatie

Als er iets speelt in een school, laat het de kinderen zijn!

Als er iets speelt in een school, laat het de kinderen zijn! Bijlagen scriptie Als er iets speelt in een school, laat het de kinderen zijn! Scriptie ALO Nijmegen, deeltijd 1 e jaar Auteur: Abke Francissen Studenten nummer: 467417 Beoordelaar: Edwin van Gastel Naam

Nadere informatie

Schoolpleinkijkwijzer 1

Schoolpleinkijkwijzer 1 Schoolpleinkijkwijzer 1 Naam school OBS de Peppelaer Plaats Haarlem Naam observator Robin en Wim Grootte van plein in m2 500 Aantal kinderen 100 Kinderen per m2 5 Overzicht van het plein m.b.v. foto s

Nadere informatie

Resultaten enquête Speelruimte in Kerkehout SPELEN IN BEWEGING

Resultaten enquête Speelruimte in Kerkehout SPELEN IN BEWEGING Resultaten enquête Speelruimte in Kerkehout SPELEN IN BEWEGING 73 respondenten: Reacties: 20 (groot)ouder van (klein)kinderen 0 tot en met 5 jaar 2 jeugdige van de basisschool (circa 6-12 jaar) 20 jongere

Nadere informatie

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015 2015 Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten Juni 2015 Alle doelstellingen behaald Kinderen en ouders: Doelstelling: 40% van de ouders van kinderen tussen de 8 en 12 jaar is bereikt met

Nadere informatie

4.4 Kern 4: Hall. Algemeen

4.4 Kern 4: Hall. Algemeen 4.4 Kern 4: Hall Algemeen Kern 4 bestaat het dorp Hall. Voor het opstellen van dit kernspeelplan is de speelplek in Hall bezocht. De kinderen in het onderzoek zijn betrokken door middel van kinderparticipatie.

Nadere informatie

Het belang van buiten spelen in de vrije tijd wordt door vrijwel alle ouders onderkend: gemiddeld een 8,3

Het belang van buiten spelen in de vrije tijd wordt door vrijwel alle ouders onderkend: gemiddeld een 8,3 Het belang van buiten spelen in de vrije tijd wordt door vrijwel alle ouders onderkend: gemiddeld een 8,3 In hoeverre vindt u het belangrijk dat uw kind in de vrije tijd buiten kan spelen? 1% 18% 1-5 niet

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Resultaten Tevredenheidspeilingen 2011

Resultaten Tevredenheidspeilingen 2011 Resultaten Tevredenheidspeilingen 2011 Leidschendam Algemeen Onlangs hebben de ouders en leerlingen van meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek van het bureau Scholen met Succes. 154 ouders/verzorgers

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZOMERDIP. In opdracht van NOC*NSF

RAPPORTAGE ZOMERDIP. In opdracht van NOC*NSF RAPPORTAGE ZOMERDIP In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Zomerdip Rapportage September Zomerdip 2014 September 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Lesbrief Meneer Beer

Lesbrief Meneer Beer Lesbrief Meneer Beer Het verhaal Het verhaal gaat over Meneer Beer. Hij is verliefd op een prachtig berinnetje, maar hij durft het haar niet te vertellen. Hij vindt zichzelf maar een eenvoudige beer. Om

Nadere informatie

MedezeggenschapsRaad

MedezeggenschapsRaad Uitslag kinder enquête tussenschoolse opvang Pius X De enquête is door een groot deel van de kinderen die overblijven ingevuld: 87 van de 125 kinderen (70%). De uitslag geeft weer dat de kinderen redelijke

Nadere informatie

Scholen in het groen. Nieuwe wijken krijgen veel te weinig en te kleine speelhoekjes! Veldjes missen we echt.

Scholen in het groen. Nieuwe wijken krijgen veel te weinig en te kleine speelhoekjes! Veldjes missen we echt. Nieuwe wijken krijgen veel te weinig en te kleine speelhoekjes! Veldjes missen we echt. Scholen in het groen 1 Scholen in het groen Opgroeien in een groene omgeving is belangrijk voor kinderen en draagt

Nadere informatie

Wijkschouw Boswinkel en De Braker

Wijkschouw Boswinkel en De Braker Wijkschouw Boswinkel en De Braker Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Voel je thuis op het plein

Voel je thuis op het plein Voel je thuis op het plein Kindvriendelijkheid en bewonersbetrokkenheid in Culemborg Nanne Boonstra Ron van Wonderen Rianne Verwijs Februari 2009 Inhoudsopgave 1. Samenvatting en conclusies 5 1.1. Resultaten

Nadere informatie

Praktijk NUMMER 7 Jaargang 103 augustus 2015

Praktijk NUMMER 7 Jaargang 103 augustus 2015 Lichamelijke opvoeding magazine Praktijk NUMMER 7 Jaargang 103 augustus 2015 KATERN Spelen in kleine groepen: Kingen, Belgisch voetbal 3 tegen 3, tafelvolleybal met maximaal 6 kinderen en lekker chillen

Nadere informatie

Wat is er te doen op het plein (1)? Blad 1 Naam school

Wat is er te doen op het plein (1)? Blad 1 Naam school Wat is er te doen op het plein (1)? Blad 1 Naam school De Toekomst Plaats Driebergen Naam observator Marian Muis Plattegrond Enkele mogelijkheden Nadere beschrijving (tekst) Foto s en opmerkingen Zijn

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

4.3 Kern 3: Leuvenheim

4.3 Kern 3: Leuvenheim 4.3 Kern 3: Leuvenheim Kern 3 bestaat uit het dorp Leuvenheim. Voor het opstellen van dit kernspeelplan is de speelplek in Leuvenheim bezocht. Ook zijn de bewoners in het onderzoek betrokken. Er is een

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI 2014 In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Evaluatie Sochi 2014 maart Maart 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname

Nadere informatie

Evaluatie Kindermiddag Pilotproject Tarthorst,

Evaluatie Kindermiddag Pilotproject Tarthorst, Evaluatie Kindermiddag Pilotproject Tarthorst, 05-04-2017 Het doel van de kindermiddag betrof: Het ophalen van de voorkeur van de kinderen, wat betreft spelen in het groen, op inrichtingselement niveau.

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN

NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN Februari 2015 I&O Research volgt ontwikkelingen met longitudinaal onderzoek. Nulmeting in december 2014. Negen op de tien Nederlanders kregen iets

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Jeugd Zwolle 2016

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Jeugd Zwolle 2016 Buurt-voor-Buurt Onderzoek Jeugd Zwolle 2016 Status: definitief februari 2017 Voor informatie of nadere toelichting kunt u contact opnemen met Madelinde Tuk Senior adviseur/onderzoeker Gemeente Zwolle,

Nadere informatie

Het groen in Oud-West

Het groen in Oud-West Het groen in Oud-West Van 18 tot en met 24 september 2008 kon het bewonerspanel van Oud-West vragen beantwoorden over het groen in Oud-West. Van de 1.106 panelleden hebben er 496 meegedaan. Dit komt neer

Nadere informatie

Kinderen in De Leyens 2014. Enquête onder basisschoolleerlingen

Kinderen in De Leyens 2014. Enquête onder basisschoolleerlingen Kinderen in 2014 Enquête onder basisschoolleerlingen 1 4 maart 2014 Annemiek van Soest Projectleider wijkontwikkeling Gemeente Zoetermeer 2 INHOUD 1 SAMENVATTING... 4 2 INLEIDING... 5 1.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Hondenbeleid in de Gemeente Soest

Hondenbeleid in de Gemeente Soest Hondenbeleid in de Gemeente Soest ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MEI 2016 1 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 Onderzoeksresultaten Hondenbeleid 3 Onderzoeksverantwoording 4 5 Steekproefspecificatie Contact

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Checklist fysieke wijkkenmerken van de gebouwde omgeving

Checklist fysieke wijkkenmerken van de gebouwde omgeving Checklist fysieke wijkkenmerken van de gebouwde omgeving Deze checklist is tot stand gekomen ten behoeve van het onderzoeksproject Wijk en Jeugd, waar gekeken wordt naar de fysieke (in)activiteit van kinderen

Nadere informatie

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN Marcel Temminghoff Jolanda van Oirschot Inge van Ravensteijn Project 7220 Mei 203 GfK 202 Informatie over voeding zoeken en bespreken Mei 203 40% van de consumenten

Nadere informatie

Flitspeiling begeleid wonen

Flitspeiling begeleid wonen Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Flitspeiling begeleid wonen Bart Koenen, Valerie Vieira

Nadere informatie

Flitspeiling plastic tasjes

Flitspeiling plastic tasjes Flitspeiling plastic tasjes Rapportage flitspeiling plastic tasjes 17 mei 2016 Inhoudsopgave Voorwoord Management summary Resultaten Kennis maatregel Reclamebekendheid Beoordeling reclame Gedrag n.a.v.

Nadere informatie

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Tilburg en Kunst Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Projectnummer 529 1 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Jongeren

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

Rapportage. Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs. Utrecht, juni 2015. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Rapportage. Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs. Utrecht, juni 2015. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Rapportage Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Tanya Beliaeva Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 030 263 1080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong. Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016

Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong. Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016 Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 410 Respondenten SAMPLE CRITERIA WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd

Nadere informatie

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL In opdracht van NOC*NSF GfK 1 Schoolsport Juli 1 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

Vuurwerk: veel draagvlak voor alternatieven

Vuurwerk: veel draagvlak voor alternatieven Vuurwerk: veel draagvlak voor alternatieven Minderheid (14%) steekt af, gemiddeld voor 30 à 40 euro Afsteektijden goed bekend; één op de vijf afstekers houdt zich er niet aan Meerderheid voor algeheel

Nadere informatie

PLEINGEIN SPELENDERWIJS IN GESPREK OVER HET SCHOOLPLEIN

PLEINGEIN SPELENDERWIJS IN GESPREK OVER HET SCHOOLPLEIN PAGINA 2 PLEINGEIN SPELENDERWIJS IN GESPREK OVER HET SCHOOLPLEIN HANDLEIDING VOOR DE SPELLEIDER PAGINA 2 PLEINGEIN Het SAT is het team van kinderen waarmee jullie gaan samenwerken om een Gezond Schoolplein

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Buurtenquête Stroinkslanden Noord-West

Buurtenquête Stroinkslanden Noord-West Buurtenquête Stroinkslanden Noord-West Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

2014, peiling 4b november 2014

2014, peiling 4b november 2014 resultaten 2014, peiling 4b november 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties

Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties Evaluatie over het functioneren van het LelyStadsPanel De gemeente Lelystad is begin 2005 begonnen met de oprichting van het LelyStadsPanel. Inmiddels

Nadere informatie

Groene schoolpleinen

Groene schoolpleinen 2013 Groene schoolpleinen Een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten voor basisschoolleerlingen Dr. Jolanda Maas Rebekah L. Tauritz, MSc Arianne van der Wal, MSc Dr. Dieuwke Hovinga Colofon Titel:

Nadere informatie

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, AUGUSTUS 2015 2 INHOUDSOPGAVE VOORAF AANLEIDING EN DOEL

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 3 Hoe zijn de kinderen betrokken tijdens dit onderzoek?... 4 De wijk in met Lomap...

Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 3 Hoe zijn de kinderen betrokken tijdens dit onderzoek?... 4 De wijk in met Lomap... Hoe ervaren kinderen Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier? Speelplekonderzoek 2016 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 3 Hoe zijn de kinderen betrokken tijdens dit onderzoek?... 4 De wijk in met

Nadere informatie

JONGEREN IN GELDERLAND OVER

JONGEREN IN GELDERLAND OVER JONGEREN IN GELDERLAND OVER een sterk bestuur en hun gemeente Aanleiding De provincie Gelderland werkt samen met VNG Gelderland aan het project Sterk Bestuur Gelderland (SBG). In het project wordt het

Nadere informatie

FNV Vakantiewerk onderzoek 2013

FNV Vakantiewerk onderzoek 2013 FNV Vakantiewerk onderzoek 2013 Datum: 31 Mei 2013 Opdrachtgever: FNV Jong Onderzoeksbureau: YoungVotes TM (DVJ Insights) Contactpersoon FNV Jong: Esther de Jong, Kim Cornelissen Contactpersoon YoungVotes:

Nadere informatie

Buurtenquête Eilermarke, Beekveld en Oikos

Buurtenquête Eilermarke, Beekveld en Oikos Buurtenquête Eilermarke, Beekveld en Oikos Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Wijkschouw Helmerhoek-Noord

Wijkschouw Helmerhoek-Noord Wijkschouw Helmerhoek-Noord Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Panelonderzoek inwoners en openbaar groen

Panelonderzoek inwoners en openbaar groen Panelonderzoek inwoners en openbaar groen Gemeente Amersfoort Marlies Visser 2 juni 2015 De meeste panelleden zijn positief over het burgerinitiatief tot het opstellen van een Groenvisie. Men vindt over

Nadere informatie

sep Levensgenieten Onderzoek naar levensgenieten in Nederland

sep Levensgenieten Onderzoek naar levensgenieten in Nederland sep 15 Levensgenieten Onderzoek naar levensgenieten in Nederland Levensgenieten Geniet Nederland voldoende van het leven? Met de trekking in oktober 2015 kan netto 10.000 maandelijks worden gewonnen waardoor

Nadere informatie

Straten in Groningen

Straten in Groningen Straten in Groningen Laura de Jong Januari 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl Inhoud Inhoud... 1 Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Verschillende groepen... 4 2.2 Tevredenheid

Nadere informatie

Onderzoek Vakantiewerk

Onderzoek Vakantiewerk Onderzoek Vakantiewerk Publicatiedatum: 05-07- 2013 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 21 juni tot 1 juli 2013, deden 2261 jongeren mee. Op het moment van invullen hadden 1302 deelnemers

Nadere informatie

Resultaten onderzoek Kinderen en geld. Februari 2015

Resultaten onderzoek Kinderen en geld. Februari 2015 Resultaten onderzoek Kinderen en geld Februari 2015 Resultaten onderzoek kinderen en geld 2015 2 Inleiding De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) organiseert ieder jaar in De week van het geld gastlessen

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

in opdracht van Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern en Wijkbureau Leidsche Rijn. versie2- augustus 2012

in opdracht van Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern en Wijkbureau Leidsche Rijn. versie2- augustus 2012 Wat willen jongeren doen in hun vrije tijd? Onderzoek naar vrijetijdsbesteding van jongeren van 12-17 jaar in de wijken Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn. in opdracht van Wijkservicecentrum Vleuten-De

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE Gemeente Vianen Onderzoek uitgevoerd op het Inwonerpanel Vianen, zomer 2012 GfK 2012 Dienstverlening en communicatie gemeente Vianen 18 september 2012 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Sparen voor een koopwoning

Sparen voor een koopwoning Sparen voor een koopwoning Consumentenonderzoek in opdracht van de Volksbank GfK februari 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact 2 Management summary

Nadere informatie

Rapportage gouden voornemens 2016

Rapportage gouden voornemens 2016 Rapportage gouden voornemens 2016 Extra vragen NOC*NSF Sportdeelname maandmeting december 2015 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 Inleiding Management Summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact

Nadere informatie

SIRE. Rapport. "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007

SIRE. Rapport. Geef kinderen hun spel terug Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007 Grote Bickersstraat 74 3 KS Amsterdam Postbus 247 AE Amsterdam t 2 522 54 44 f 2 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Rapport SIRE "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins C52b 29 oktober 27

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie Flitspeiling NAVO Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek Inleiding en onderzoeksverantwoording Op verzoek van het ministerie van Defensie heeft Veldkamp een flitspeiling

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R VOEDING, BEWEGING EN GEWICHT K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 6 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD

Nadere informatie

Dok Zuid Participatie met scholen uit de buurt 11 mei 2017

Dok Zuid Participatie met scholen uit de buurt 11 mei 2017 Dok Zuid Participatie met scholen uit de buurt 11 mei 2017 Op donderdag 11 mei werden de kinderen van de scholen uit de buurt van de Zuiderdokken uitgenodigd om mee na te denken over de invulling van Dok

Nadere informatie

Niets zo goed voor kleine kinderen om lekker buiten te spelen en de natuur te ontdekken. Je wilt ze graag lekker zelf aan laten rommelen.

Niets zo goed voor kleine kinderen om lekker buiten te spelen en de natuur te ontdekken. Je wilt ze graag lekker zelf aan laten rommelen. Niets zo goed voor kleine kinderen om lekker buiten te spelen en de natuur te ontdekken. Je wilt ze graag lekker zelf aan laten rommelen. Dit betekent echter wel dat je er op moet kunnen vertrouwen dat

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 40 t/m 51 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 27 december 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Onderzoek Stemmen vanaf je 16e?

Onderzoek Stemmen vanaf je 16e? Onderzoek Stemmen vanaf je 16e? 07-06-2012 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 29 mei tot 7 juni 2012, deden 2452 jongeren mee. Hiervan zijn 520 jongeren 16 of 17 jaar. De uitslag

Nadere informatie

Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering

Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering voor BNP Paribas B12115, mei 2010 BNP Paribas Wat wil jij dat er echt verandert? 1/ pag. Politiek Nederlanders willen online kunnen stemmen

Nadere informatie

Bijlagen. Bijlage 1: Het belang van speelruimte. Bijlage 2: Vervangingswaarde van speeltoestellen

Bijlagen. Bijlage 1: Het belang van speelruimte. Bijlage 2: Vervangingswaarde van speeltoestellen Bijlagen Bijlage 1: Het belang van speelruimte Bijlage 2: Vervangingswaarde van speeltoestellen Bijlage 3: Berekening bijdrage Speeltoestellen op Schoolpleinen Bijlage 4: Exploitatie begroting Speeltoestellen

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Bijlage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Schatkaart In opdracht van Contactpersoon Octant de heer R. de Vries Utrecht, maart 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Chris Roerdink LLM Postbus

Nadere informatie

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014

Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014 Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014 Doelgroepinformatie De doelgroep bestaat uit huizenbezitters met hypotheek, die voornemens zijn binnen 2 jaar een nieuw huis te kopen. Dit

Nadere informatie

ANWB Vrijetijdsonderzoek 4 gemeenten

ANWB Vrijetijdsonderzoek 4 gemeenten 20 augustus 2003 ANWB Vrijetijdsonderzoek 4 gemeenten ANWB Vrijetijdsonderzoek 4 gemeenten Inleiding Bij dit onderzoek gaat het om wat u in uw vrije tijd doet in UW EIGEN WOONOMGEVING. Anders gezegd gaat

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Sportdeelname Index Hardlooprapportage en gemeentelijk sportbeleid februari 2014 1 Inleiding

Nadere informatie