KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012"

Transcriptie

1 1 KARTELPROGRAMMA sp.a Groen Zomergem Gemeenteraadsverkiezingen 2012

2 Uitnodiging Bouw mee aan de toekomst van Zomergem Dit programma is een uitnodiging. Een oproep aan alle inwoners van Zomergem, om mee te bouwen aan een betere toekomst. Samen kunnen we van Zomergem een comfortabele, sociale, creatieve en moderne plek maken. Een plek waar iedereen kan dromen en vooruitkomen. De laatste tijd horen we vaak dat het slecht gaat en dat het morgen nog slechter zal gaan. Dat we boven onze stand geleefd hebben. Dat we te veel nieuwkomers hebben binnengelaten. Of dat we te snel vooruitgegaan zijn. De samenleving verandert inderdaad sneller dan vroeger, waardoor sommige mensen niet meer kunnen volgen. We werken hard of doen ons best om werk te vinden. We zijn wanhopig op zoek naar kinderopvang. Het verkeer lijkt soms dolgedraaid. We hebben niet altijd de tijd meer om met elkaar te praten en we schrikken als we zien hoe hoog onze energiefacturen oplopen. Sommige politieke partijen leggen zich daarbij neer. Het is nu eenmaal zo, zeggen ze. Ze vinden dat we moeten inbinden, of mensen moeten wegsturen. Dat het de schuld is van de moslims. Of van de Franstalige. Dat mensen meer in hun eentje moeten doen, zonder politiek of gemeentebestuur, omdat de sterkste toch overleeft. Zo jagen ze mensen angst aan. Dat maakt ons dan weer boos. Als socialisten en groenen geloven wij dat we de toekomst wel zelf mee kunnen bepalen. Een rijke elite wil maar al te graag de meerderheid van de bevolking in de steek laten. Dat doet mensen afhaken, op het moment dat we iedereen nodig hebben om de toekomst betaalbaar te houden. Als mensen zich door deze bangmakerij en dit wantrouwen gaan afsluiten van anderen, heeft een kleine elite vrij spel om ons terug naar het verleden te katapulteren. Bij deze hedendaagse vorm van onrecht leggen we ons niet neer. Angst zaaien of de moed laten zakken, daar zit niemand op te wachten. Verdeeldheid, haat en isolement zijn niet de oplossing. Samen kunnen we veel meer bereiken dan alleen. Wie dat niet gelooft, moet niet aan politiek doen. En al helemaal geen gemeente besturen. Iedereen telt mee. We denken er niet aan om mensen die het minder goed hebben, zomaar te laten vallen. Als mensen achterblijven, is dat voor ons allemaal een probleem. We hebben iedereen nodig om onze samenleving op te bouwen. Echte keuzevrijheid hebben we pas als we elkaar respecteren en erkennen dat iedereen andere talenten en problemen heeft. Vrijheid komt niet voor iedereen vanzelf. Daarom moeten we ook iedereen kansen geven om mee te zijn en mee te doen. Voor ons is het cruciaal dat iedereen zelf zijn toekomst kan inrichten. Waar je ook geboren bent, waar je ook woont of werkt, waarin je ook goed of minder goed bent: iedereen moet zelf kunnen beslissen wat zij of hij in het leven wil bereiken.

3 3 De tijden zijn moeilijk, maar dat wil niet zeggen dat we ter plaatse moeten trappelen. Laten we samen onze prioriteiten bepalen, rekening houden met ieders startpositie, en iedereen een beter leven bezorgen. Dat is onze keuze. Bouwen op vertrouwen Samen beslissen we waar we met Zomergem heen willen en wat dat voor ons betekent. In plaats van alles en iedereen af te breken, gaan we constructief aan de slag. Samen kunnen we mensen de kansen en middelen geven om mee te bouwen aan hun eigen toekomst. Dit kan alleen maar als er vertrouwen is, als gemeenschap en in elkaar. We hebben ook vertrouwen nodig in de overheid, in een krachtig en efficiënt bestuur, waarbij iedereen zich betrokken voelt. Een modern bestuur maakt een beter leven mogelijk. Goed openbaar vervoer, een comfortabele woning voor iedereen, een betaalbare energierekening, meer mensen aan het werk in onze buurt: stuk voor stuk kunnen we dit pas bereiken als iedereen er de schouders onder zet. Maar hoe kunnen we iemand vertrouwen die we niet kennen? Hoe kunnen we samen ons doel bepalen? Dat kan alleen door elkaar af en toe eens in de ogen te kijken. Door te durven ontdekken wie onze buren zijn. Waarvan liggen andere mensen wakker? Waarin verschillen ze van ons? Wie kan iets bijdragen en voor wie is dat moeilijker? Daarom hebben we plekken nodig waar we elkaar kunnen ontmoeten en een praatje kunnen slaan, al is het nog zo kort. Als we de deur uitgaan, mogen we niet van onze sokken gereden worden of ons onveilig voelen. Wie daar zin in heeft, moet samen kunnen voetballen, op café gaan of, gewoon, op een bankje naar de wereld kijken. Niemand mag zich schamen om iemand thuis uit te nodigen, omdat zij of hij geen comfortabel huis kan betalen of de verwarming is afgesloten. Het is pas goed, als iedereen meedoet. In moeilijke tijden moeten we, meer dan ooit, samen kiezen voor een constructieve samenleving, voor een gemeenschap waaraan iedereen graag meewerkt en kan meewerken. Een gemeente die dat waarmaakt, steunt op vijf bouwstenen. De ene kan niet zonder de andere. 1. Basiscomfort is de eerste voorwaarde voor een menselijke gemeenschap, die niemand achterlaat. We hebben het dan over betaalbare woningen, samenleven in leefbare, nette en veilige straten. Over een leven zonder financiële zorgen. Over een duurzame en groene leefomgeving, waarin onze kleinkinderen ook nog gezond kunnen opgroeien. 2. Zo n gemeenschap staat of valt met sociaal contact. Met elkaar praten, samen dingen doen, is misschien wel de belangrijkste bouwsteen van echt samenleven. Sociaal contact bevordert het vertrouwen. Daarom zijn er het best overal plekken waar we elkaar kunnen ontmoeten en onze gemeenschap mee uitbouwen. 3. Zo n gemeenschap bekommert zich om iedereen. Als we willen dat iedereen bijdraagt, mogen we ook niemand laten vallen. Mensen die kunnen bijdragen doen dit vaak uit zichzelf, anderen hebben een duwtje in de rug nodig. Mensen die het even niet zien zitten, motiveren we om toch opnieuw aan de slag te gaan, met opleiding en begeleiding. Onze zieken en ouderen vangen we op, voor onze kinderen zorgen we goed. 4. Zo n gemeenschap respecteert iedereen en gebruikt ieders talenten. Iedereen is goed in andere dingen. Als we al die talenten ontdekken en voeden, onze creativiteit ontplooien en iedereen laten proeven van wat ze in hun mars hebben, kunnen we verder uitgroeien tot een bloeiende gemeente, een gemeenschap van verandering en vooruitgang, om trots op te zijn.

4 5. Daarom hebben we tot slot een moderne overheid nodig. Sommige dingen kunnen we beter samen dan alleen. We hebben een bestuur nodig dat er niet is voor zichzelf, maar dat ten dienste staat van al onze inwoners. Zoveel mogelijk inspraak, informatie en participatie, ook voor wie niet meteen mee is, zijn daarbij een voorwaarde. Ons bestuur moet de hele bevolking vertegenwoordigen. Voor ons is het pas goed genoeg als iedereen meedoet. Als gemeente hebben we niet alles in handen, maar we hoeven daarom niet te berusten. Samen kunnen we de goede dingen uit het verleden meenemen en iedereen de kans geven om bij te dragen aan de toekomst. Daarom is dit programma een uitnodiging: blijf niet bij de pakken zitten. Doe mee. 1. Basiscomfort voor iedereen 1.1 Comfortabel en betaalbaar wonen Werken aan wonen blijft een topprioriteit. Daarom sturen we de diversiteit en de kwaliteit van het woningaanbod. We waken er over dat wonen voor iedere burger betaalbaar blijft. We gaan verder met het verbeteren van de kwaliteit van de private huurmarkt door de eigenaars te informeren over de minimale kwaliteitsnormen. Woningen die niet voldoen aan die kwaliteitsnormen sporen we op en we bouwen een netwerk uit met organisaties zoals het O.C.M.W., het C.A.W. of de Huurdersbond. Speculatieve leegstand of verkrotting pakken we aan met een heffing. Voor de komende legislatuur zullen we werken aan meer en betaalbare sociale huur- en koopwoningen, het renoveren van sociale woningen ondermeer in functie van het verminderen van energieverliezen en het verhogen van het basiscomfort. We stimuleren de samenwerking tussen de lokale sociale huisvestingsmaatschappij en andere huisvestingsmaatschappijen met het oog op schaalvergroting en kostenefficiëntie. Betaalbaar wonen bereiken we met het op peil houden van een goede mix tussen de private en sociale huur en koopmarkt. Daarnaast reiken we de bevolking, in samenwerking met de Vlaamse overheid en onafhankelijke organisaties, de instrumenten aan om de verhuur - en koopprijzen goed te kunnen opvolgen. Met het oog op nieuwe ontwikkelingen in de woonmarkt stimuleren we de verspreiding van informatie over nieuwe woonvormen (kangoeroewonen, gemeenschapswonen, co-housing, ) steeds met het oog op duurzaamheid en een heroriëntering voor de inrichting van de publieke ruimte. 1.2 Energiefactuur verlagen voor mens en milieu

5 5 In een moderne samenleving hebben mensen het recht op betaalbare energie. Als overheid kunnen we de bewoners van ons dorp zoveel mogelijk helpen de energiefactuur betaalbaar te houden. Tegelijk gaan we best zo voorzichtig mogelijk om met de mogelijkheden van onze aarde, zodat ook toekomstige generaties er nog van kunnen genieten. We informeren en ondersteunen onze bewoners bij groepsaankopen voor energie en isolatieverhogende maatregelen. Voor hen die niet kiezen voor de groepsaankopen voorzien we in informatieve sessies en helpen hen bij het maken van de voor hen juiste keuze van energieleverancier of isolatieverhogende maatregelen. Sensibiliserende en informerende acties, zowel voor eigenaars als huurders, rond energiebesparende maatregelen blijven belangrijk. We denken hierbij aan de klimaatwijken. Als het budget het toelaat komen we tussen met concrete hulpinitiatieven (spaarlampen, spaardouchekoppen) en ondersteunen we, steeds in balans met de Vlaamse en de Nationale overheid, met premies voor slimme energie investeringen. Met energieambassadeurs, energiesnoeiers zoeken we voor de doelgroepen in nood naar de meest passende maatregelen om de factuur betaalbaar te houden. Het O.C.M.W. kan hierin de rol spelen die bij wet geregeld is en via het Sociaal huis kunnen de noden in kaart gebracht worden en de passende informatie- en hulpverleningskanalen hun werk doen. We oriënteren ons op de doelstelling op haalbare en betaalbare termijn alle gemeentelijke gebouwen met alternatieve energiebronnen zoals zonnepanelen te voorzien. 1.3 Veilig het huis uit Een veilig gevoel is het begin van alles. Wie zich niet veilig voelt, komt vaak letterlijk niet buiten. Daardoor is onveiligheid een grote bedreiging voor het gemeenschapsgevoel. We voeren een actief beleid rond veiligheid, iedereen is immers betrokken. Preventie en bemiddeling staan voorop maar indien nodig passen we de wet streng toe. Een veilige gemeenschap maak je samen. Iedereen kan een steentje bijdragen aan de veiligheid in de gemeente en in de buurt. Veiligheidsambassadeurs zijn inwoners die zich inzetten voor de veiligheid in hun buurt. Ze zijn extra alert voor verdachte situaties, melden problemen, geven veiligheidstips aan de buurtbewoners, nemen initiatieven om de buurt veiliger te maken en denken mee met gemeente en politie. We vereenvoudigen het contact tussen burger en politie. Politiemensen moeten makkelijk aanspreekbaar zijn, ook in minder acute situaties. Dat kan door zitdagen, buurtgesprekken of individuele contacten met de wijkagent, of met een duidelijke contactlijn per telefoon of internet. Plaatsen die door de bevolking ervaren worden als onveilig krijgen extra aandacht. We onderzoeken de mogelijkheden om de veiligheidsomstandigheden en het veiligheidsgevoel effectief te verhogen. Hierbij zetten we maatregelen als een aangepaste inrichting, verlichting en de mogelijkheden van veiligheidscamera s zo rationeel mogelijk in.

6 We werken met de lokale politie verder aan inbraakpreventie, informeren over het gebruik van alarminstallaties en voorzien infosessies waarbij preventie en alertheid rond verdachte situaties en hoe hiermee om te gaan. 1.4 Nette, goed onderhouden buurten We voeren een actief beleid rond de leefomgeving en de zorg voor de publieke ruimte. We zorgen voor een beleidsplan. Van het centrum naar de rand brengen we de situatie in kaart, we betrekken de bevolking en maken een plan met prioriteitenlijst. We onderhouden plantsoenen en speelpleinen. We verbeteren structureel stukjes publieke ruimte die dit nodig hebben. We pakken sluikstorten, vandalisme en sociaal onaanvaardbaar gedrag krachtdadig aan. Bij kleine overtredingen ruimt de vervuiler mee op, bij herhaling of bij ontoelaatbare situaties hanteren we gemeentelijke administratieve sancties. We nemen het op voor hen voor wie een obstakels en wanorde in de omgeving een belemmering betekenen van hun vrijheid deel te nemen aan het maatschappelijk leven. We maken mensen ervan bewust dat rolstoelgebruikers, mensen die blind zijn, senioren of ouders met een kinderwagen heel wat hinder ondervinden in hun bewegingsvrijheid door verkeerd geparkeerde fietsen, vuilniszakken of andere voorwerpen die niet thuis horen op een stoep. Dat doen we met een sensibiliserende actie. 1.5 Veilig op de weg We ijveren voor een ambitieuze en duurzame mobiliteit, op maat van onze inwoners. We volgen het Stopprincipe : eerst stappen, dan trappen (de fiets), dan openbaar vervoer en dan pas de personenwagen. Vooral stappen biedt kansen tot sociale interactie. Met nieuwe, aangename, voetgangersvriendelijke omgevingen creëren we ontmoetingsplaatsen voor mensen. Voor korte verplaatsingen blijft de fiets het duurzaamste vervoermiddel. We bouwen dan ook een beleid uit dat de rol van de fiets herwaardeert. Hierbij gaat onze aandacht ook speciaal naar jongeren en minder mobielen. Een preventief beleid leert aan de weggebruiker dat het naleven van verkeersregels en een defensief verkeersgedrag bijdraagt tot de veiligheid van alle medemensen en meer in het bijzonder zwakke weggebruikers als kinderen, bejaarden en mensen met een handicap. We bouwen een heus fiets en voetgangersnetwerk uit, met als uitgangspunten: Objectieve verkeersveiligheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid, multifunctionaliteit. We realiseren hiervoor parallelle assen aan het gemotoriseerd verkeer, waarbij voetwegen en kerkwegels door de zwakke weggebruiker kunnen worden aangewend om snel en veilig van punt a naar punt b te geraken. In samenspraak met de inwoners krijgen alle verblijfsgebieden waarin leven belangrijker is dan verplaatsen het statuut van zone 30, woonerf of voetgangerszone. Waar de ruimte voor fietspaden ontbreekt, richten we fietsstraten in. In een fietsstraat heeft elke fietser voorrang en is het autoverkeer ondergeschikt aan het fietsverkeer. Auto s zijn er te

7 7 gast. Zo moeten ze achter de fietsers blijven rijden. Dergelijke fietsstraten worden belangrijke verbindingen in het fietsnetwerk. Gelijkaardig aan het principe de vervuiler betaalt creëren we rond verkeersveiligheid een principe waarbij de overtreder betaalt voor verkeersveiligheidverhogende maatregelen en initiatieven. Zo kunnen de fietshelmen voor 2 jarigen gebudgetteerd worden door tussenkomst van een gemeentelijk boetefonds of veiligheidsfonds. 1.6 Een groene duurzame omgeving De mondiale klimaatcrisis drukt ons met de neus op de feiten: als we niet duurzaam omgaan met onze energiebronnen en water- en luchtvervuiling niet bestrijden, wordt de schade enorm. Ook economisch. Bovendien betekent zorg dragen voor het leefmilieu in de buurt ook een aangename omgeving om te wonen. Door vandaag aandacht te hebben voor groen, door geluid- of lichthinder te beperken en beter om te gaan met afval, kunnen we ook morgen nog van onze buurt genieten. Vooruitgang in economie en in ecologie kunnen niet zonder elkaar. Leefmilieu en natuur hoeven niet ondergeschikt te zijn aan economische activiteit. Een eenzijdige focus op economische ontwikkeling legt een hypotheek op onze toekomst. Tegelijk hoeft zorgen voor het milieu niet te betekenen dat we aan comfort moeten inboeten. Onze welvaart gaat er niet op vooruit als we de draagkracht van onze aarde systematisch overschrijden, ook al groeit ons BBP. Ooit betalen we de prijs. Economische vooruitgang zal daarom duurzaam zijn, of zal niet zijn. Als overheid geven we het goede voorbeeld en treffen zelf duurzame maatregelen bij het onderhoud van de openbare gebouwen en de openbare ruimte, alsook bij contractuele aankopen en openbare aanbestedingen. Bij gemeentelijke nieuwbouwprojecten streven we naar het bereiken van statussen als laag energie, passief of nul energie. Bij verbouwingen of renovaties maximaliseren we de duurzaamheid van de gebruikte materialen en dusdanig de energiezuinigheid van het eindresultaat. We stimuleren onze bewoners, scholen, handelaars en bedrijven voor duurzaam te kiezen. We reiken de mensen van onze gemeente goede ideeën aan over bijvoorbeeld duurzaam bouwen en verbouwen. We stimuleren een duurzame economie. Bedrijven die het goede voorbeeld geven en werk maken van duurzaamheid hetzij door ingrepen rond uitbating, in productieproces of innovatieve producten lanceren verdienen onze steun en kunnen rekenen op onze hulp dit uit te dragen Bij de keuze van omgeving- en straatverlichting zetten we radicaal in op duurzaam, zuinig en rationeel. Als overheid bepalen wij de normen rond geluid- en lichthinder, wij lijnen duidelijk af wat kan en niet kan en grijpen in waar nodig. Als overheid blijven we ijveren voor een goed afvalpreventiebeleid. Sorteren van afval blijft prioriteit nummer 1 en sensibiliserende acties dienen voortdurend aandacht te krijgen. We staan open voor nieuwe systemen voor het ophalen van afval en bestuderen de aanwending van het principe de vervuiler (DIFTAR) betaalt als mogelijk alternatieve oplossing.

8 We moedigen de bewoners aan rationeel om te springen met afval en informeren breed over de mogelijkheden om dit tot een minimum ter herleiden. We blijven inzetten op informatieverstrekking rond het mulchen van gras, hakselen van snoeiafval, composteren van GFT-afval en de herwaardering van legkippen als afvalverwerkers. We voorzien voldoende glascontainers voor zij die voor glas kiezen en zien erop toe dat deze op tijd geleegd worden. We blijven zwerfvuil en sluikstorten bestrijden. We betrekken de ruime bevolking en via de wijken, verenigingen en scholen besteden we aandacht aan de problematiek, we organiseren 2 keer per jaar een zwerfvuilactie. We brengen de zones met veel zwerfvuil of sluikstorten in kaart en overwegen geschikte maatregelen, we overwegen controles en het inzetten van administratieve boetes bij flagrante en zich herhalende overtredingen. De klimaatverandering plaatst ons voor uitdagingen. Een ervan is onze omgang met water te herbekijken en (her)definiëren. In dichtbebouwde gebieden doen we aan preventief waterbeheer. We doen dat door de weg die regenwater volgt in kaart te brengen en buffers in te bouwen. We stimuleren het rationeel gebruik van regenwater zowel voor toiletspoeling en beregening bij de particuliere sier- en moestuin als in de commerciële land- en tuinbouw. Op die wijze ondersteunen we het klimaat, springen we slimmer om met drinkwater en drukken we de drinkwaterfactuur van onze inwoners. We voorzien in het kader van onze keuze voor natuur de nodige fondsen voor natuurprojecten. 2. Samen staan we sterker 2.1 Onbekend is onbemind Sociaal contact, het recht op vereniging is een basisrecht. Bovendien bevordert sociaal contact het vertrouwen in een gemeenschap. Een hechte gemeenschap is belangrijk. Samen geraken we sneller en beter vooruit. Samenwerken is nodig, maar dat lukt alleen als we ons ook een gemeenschap voelen. Terwijl sommigen vinden dat iedereen alles maar zelf moet doen, investeren wij in de lijm van de samenleving. Anders valt ze letterlijk uiteen. We onderhouden en stimuleren een divers verenigingsleven. Het verenigingsleven vormt bij uitstek de plaats waar mensen elkaar ontmoeten en de uitbouw moet een weerspiegeling kunnen zijn van onze pluriforme samenleving. Daarom bieden we een ondersteuning aan bestaande en toekomstige verenigingen. Wanneer mensen zich vanuit een levensbeschouwelijke visie verenigen hanteren we voor hen net als voor alle andere verenigingen dezelfde rechten en plichten. We bouwen multifunctionele infrastructuur uit, inzetbaar voor die diverse verenigingen. We respecteren en ondersteunen wat mensen bindt. Ongeacht de levensbeschouwelijke visie van onze medemens gunnen we elkaar een plaats in onze samenleving, we zoeken zelfs over de grenzen heen naar wat ons samen aanbelangd. Mekaar leren kennen doet barrières vervagen. We ontwikkelen het idee van een gemeentelijk ontmoetingscentrum. Een plaats waar mensen omdat ze in dezelfde gemeente wonen mekaar ongedwongen kunnen bereiken en ontmoeten.

9 9 2.2 Een plek voor iedereen We richten onze publieke ruimte zo in dat ze aan de noden van zoveel mogelijk mensen tegemoetkomt. We houden dus niet alleen rekening met de gemiddelde mens die trouwens niet bestaat. Een creatief ingerichte publieke ruimte daagt mensen uit, stimuleert hen en helpt maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Een kwaliteitsvolle publieke ruimte is belangrijk voor de aantrekkelijkheid van onze gemeenschap, zowel voor de bewoners als voor bezoekers. Ze maakt echt samenleven mogelijk. Sommigen vinden dat de publieke ruimte een puur economische functie heeft. Voor ons is die economische logica niet de enige maatstaf. We richten de publieke ruimte op een variatie van noden en verwachtingen in. We streven naar het behoud van de dorpskern als een plaats voor samen leven, we verzoenen er economische activiteiten met diensten en ontspanning voor het individu en de verenigingen. We creëren centraal in het dorp een evenwicht tussen rust en activiteit. We brengen de fysieke toegankelijkheid van de publieke ruimte en van openbare gebouwen in kaart. Waar nodig verbeteren we ze. We voorzien openbare toiletten die ook toegankelijk zijn voor mensen met een handicap en duiden de weg er naar toe goed aan (afstand, locatie). We leggen koning auto aan de leiband, we breiden de zone 30 uit en stimuleren het parkeren aan de rand van het dorp, zorgen voor een goede aanduiding (locaties op loopafstand: Kleitstraat ter hoogte van Azijnwegel, Parochiaal Centrum, Adolf Lievenstraat, Klein Amerika, Dreef school). Voor de minder mobielen, ouderen en jonge gezinnen met baby s voorzien we dat minstens 6% van de parkeerplaatsen binnen de bebouwde kom voorbehouden zijn voor hen. We experimenteren in de dorpskom met kort parkeren in functie van de mix wonen-winkelen. Voor jong en oud moet de dorpskern makkelijk en veilig bereikbaar zijn, er moet er altijd iets te beleven zijn. Voor de alleenstaande oudere kunnen we zo sociaal isolement tegengaan. We voorzien zitbanken met op weg naar de dorpskern. We voorzien voldoende overdekte plekken en schaduwplekken op plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten. We zetten in op trage wegen, dat zijn wegen die uitsluitend of grotendeels gebruikt worden door niet-gemotoriseerd verkeer. Voetwegen en kerkwegels in de dorpskern worden onderhouden en goed bewegwijzerd. Buurtwegen en openbare jaagpaden die de mensen per fiets veilig naar het dorp brengen krijgen de nodige aandacht. We verhogen het aantal fietspaden en voorkeurstroken voor fietsers. We realiseren de invoering van trage assen parallel aan het wegennet voor motorvoertuigen. In het geheel van bovenvermelde gedachtegang onderzoeken een optimaal haalbare en betaalbare realisatie van het project Dreef 10 en de aanleunende groene long. We kijken hoe we met deze projecten kunnen inspelen op de noden van de Zomergemse bevolking en aldus een plek kunnen creëren voor iedereen. We richten de publieke ruimte creatief en stimulerend in. We treden in gesprek met architecten, landschapsarchitecten en kunstenaars. We laten hen kijken naar ons dorp en betrekken hen in onze kijk naar de toekomst. Zo verruimen we ons blikveld en krijgen we volwassen en voldragen projecten. We voeren de dialoog over de herbestemming van gebouwen. We brengen een breed gesprek op gang over de toekomst van ons erfgoed. Vanuit deze dialoog zoeken we naar een

10 manier waarop dit erfgoed een maatschappelijk relevante rol kan blijven spelen. sp.a-groen pleit daarbij voor een meer polyvalente invulling dan vandaag. We creëren ontmoetingsplaatsen in de deelgemeenten of wijken. In samenspraak met de buurtbewoners duiden we de locaties aan en peilen we naar de specifieke noden. Welke kunnen die zijn? In elke buurt of wijk een plek met comfortabele bankjes, een picknick plek. We voorzien in speelse plekken speelelementen voor de kinderen van die buurten. We voorzien in de aanleg van een terrein voor petanque of krulbol. Het beschikbaar stellen barbecuestellen. We voorzien plekken waar jongeren zich kunnen uitleven, op allerlei manieren: een graffitimuur, een voetbalplein, plekken om rond te hangen, noem maar op. We richten de publieke ruimte zo in dat we er ook maatschappelijke uitdagingen mee aangaan. We zoeken een locatie en werken aan een speelbos, sommigen noemen het een geboortebos, anderen een herdenkingsbos. 3. Werken voor welzijn Voor ons moet iedereen bijdragen naar eigen vermogen. Dat is niet alleen rechtvaardig, het is ook nodig om als gemeenschap vooruit te geraken. Als je werkt, moet dat lonen, ook als je kinderen hebt. We creëren werk in de buurt. Wie niet wil bijdragen, geven we een duwtje. Maar wie niet kan bijdragen, omdat hij te jong, te oud of te ziek is, vangen we op en gunnen we een comfortabel leven. Een bloeiende en gezellige gemeenschap heeft een ruim aanbod aan plaatselijke winkels, cafeetjes en eet- of slaapgelegenheden. Daarom stimuleren we een diverse lokale handel en horeca. We geven ondernemers de kansen om hun werk rendabel te maken. In lokale winkels kan iedereen snel terecht, ook mensen die minder goed te been zijn. Bovendien creëert een levendige lokale economie ontmoetingsplaatsen en -momenten. Door de aandacht te verruimen naar lokale productie en teelt beïnvloeden we ook onze ecologische voetafdruk en dragen we ons steentje bij aan een leefbare wereld. 3.1 Werken, ondernemen en bijdragen We laten het creëren van jobs niet alleen aan de markt over, want dan zijn er altijd mensen die uit de boot vallen, omdat hun profiel niet past bij de bestaande jobs of omdat ze het moeilijk hebben op de reguliere arbeidsmarkt. Evenmin laten we het alleen aan andere bestuursniveaus over. Werken in de buurt is een onschatbare bron van voldoening en economische activiteit. Bovendien maakt het combineren van een gezin met een professioneel leven weer wat makkelijker. Door voor iedereen een rol mogelijk te maken die bij hem past, als werkgever of als werknemer, onderscheiden we ons van diegenen die denken dat lokaal economisch beleid alleen maar bestaat uit industriegronden en -panden ter beschikking stellen. We maken intergemeentelijk werk van een lokaal beleidsplan economie en onderzoeken de zinvolheid van een dienst duurzame economie en consumentenbelangen, overwegen de noodzaak tot installatie van een innovatiecentrum voor duurzame ontwikkeling.

11 11 De lokale overheden hebben een centrale plaats in de driehoek bestuur - consument bedrijf of handelszaak. Tegelijkertijd dienen de voorwaarden vervult voor een goed functionerende lokale economie, maar verdienen ook de consumentenbelangen van de lokale burger de nodige aandacht. Een lokaal beleidsplan economie en dienst economie en consumentenbelangen kan hiervoor aangewend worden. Het economisch netwerk en het functioneren ervan draagt immers bij tot welvaart en welzijn van de lokale bevolking. We treden op geregelde tijdstippen in contact met de actoren van de werkgeversorganisaties, landbouwersorganisaties. We activeren werkzoekenden en geven werknemers en werkzoekenden de competenties en vaardigheden die ze nodig hebben op de lokale arbeidsmarkt. We brengen de ondernemingswereld, het plaatselijk onderwijs en de VDAB met elkaar in contact. We zijn daarvoor aanwezig in de lokale werkwinkel en in het subregionale overleg. We gebruiken deze samenwerking om mensen een opleiding en training op de werkvloer te geven voor jobs die lokaal gemakkelijk te vinden zijn. We helpen langdurig werklozen en mensen met een leefloon op weg naar de arbeidsmarkt, op maat van hun mogelijkheden. De gemeente en het OCMW sluiten daarvoor samenwerkingsverbanden af met de VDAB en andere gespecialiseerde organisaties. We geven lokale ondernemers de kansen om hun markt en bekendheid te vergroten. We promoten en geven ruimte aan lokale markten. We werken aan een breed en gevarieerd aanbod op deze markten, door een diverse keuze van standhouders. We verkleinen onze ecologische voetafdruk als we aan de lokale land- en tuinbouwers de kans geven hun producten aan de man te brengen. Een 14-daagse voor boer en tuinder markt kan hierbij overwogen worden. We bestendigen de steun aan een jaarlijkse Vette veemarkt. We promoten streekteelt en lokale productie voor Zomergem en omgeving, in de ruimere context het Meetjesland. We zetten in op duurzame bedrijventerreinen, met aandacht voor materiaalkringlopen en afvalbeheer, hernieuwbare energievoorziening, ecologische infrastructuur, waterbuffers en collectief vervoer. We ontwikkelen plattelandstoerisme en grijpen de kansen aan, vervat in ons jarenlange protest tegen de verbreding van het Schipdonkkanaal en de bekendheid die door de opeenvolgende Kanaalfeesten is ontstaan, om langs het Schipdonkkanaal recreatie optimaal uit te bouwen voor onze eigen bevolking maar vooral ook voor toeristen uit binnen- en buitenland. We zoeken hierbij samenwerking met buurgemeentes op het traject van het Schipdonkkanaal, bovenlokale besturen als de Provincie Oost-Vlaanderen en overkoepelende organisaties zoals het Streekplatform Meetjesland en Toerisme Vlaanderen. De as van het Schipdonkkanaal dat ons dorp verbindt met het Provinciaal domein Het Leen met de lus naar de Keigatbossen is een corridor der natuur, we werken een paardentrekpad uit, spelen vanuit het natuureducatief oogpunt in op kennis omtrent en beleving van de natuur (natuureducatieve stopplaatsen). In de realisatie van het project dreef 10 en de aanleunende groene long ijveren we voor de implementatie van een natuureducatief centrum en voorzien we de aansluiting op bovenvermelde as via het traject langs de gemeentelijk begraafplaats over de Tuinwijk tot bij de aansluiting via de site Beukenpark. We zorgen ervoor dat bestaande handelszaken en horeca al of niet in de marge van bovenstaand project de kans krijgen te groeien. 3.2 Betaalbare kinderopvang in de buurt Werkende ouders hebben het druk en verdienen onze steun. Ze moeten hun kinderen zonder zorgen aan iemand kunnen toevertrouwen terwijl ze gaan werken en daarbuiten

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas 10 puntenplan Inleiding. Sint-Gillis-Waas is een goede gemeente om in te wonen. De typische elementen die onze gemeente kenmerken, namelijk de rust, de goede

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA. Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. tijdenveranderen.be www.s-p-a.be PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.indd 1 24/02/14 11 NA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

Beleidsplan legislatuur 2007-2012

Beleidsplan legislatuur 2007-2012 Beleidsplan legislatuur 2007-2012 1. Verkeer mobiliteit Herinrichting Schanslaan Verkeerssituatie watertoren: herinrichting met als doel de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verhogen en bijkomend

Nadere informatie

standpunt noodhulp 18 augustus 2009

standpunt noodhulp 18 augustus 2009 Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

samen 4 Ed. Geraardsbergen oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer

samen 4 Ed. Geraardsbergen oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer samen toekomst geven aan oost-vlaanderen lijstnummer 4 Ed. Geraardsbergen lijsttrekker Onderwijs, welzijn, cultuur en ontspanning: dat zijn mijn prioriteiten. Ik zet mij in voor onderwijs: niet alleen

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften Dorpsraad Kermt Visietekst 1. Situering Meer en meer burgers krijgen het gevoel dat de ziel verdwijnt uit onze deelgemeente. De toekomstplannen die er voor onze deelgemeente gemaakt worden, liggen onvoldoende

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit.

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit. OOK Vlaams OUDEREN OVERLEG KOMITEE vzw - Vlaamse OUDERENRAAD Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES 1. Informatie en communicatie Ouderen willen de diensten en taken van de provincie beter kennen. 2. Mobiliteit

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen

Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen Trendsportal Slimme mobiliteit voor morgen Geachte partijprogrammamakers voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, U werkt momenteel aan het verkiezingsprogramma van uw partij voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Stad Antwerpen: Beleidsnota Detailhandel 2013 6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Florerende winkels zijn voor Antwerpen van groot belang. Niet alleen zorgen ze ervoor dat de Antwerpenaar alles

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad Waarom we allen een rol spelen Brugge, 13 oktober 2016 Ashley Hennekam, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VVSG Vereniging van Vlaamse

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK OPDRACHTSVERKLARING SINT- LODEWIJK cliënt-organisatie-medew MISSIE SINT-LODEWIJK - biedt aangepast onderwijs

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

samen 4 Ed. Oudenaarde oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer

samen 4 Ed. Oudenaarde oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer samen toekomst geven aan oost-vlaanderen lijstnummer 4 Ed. Oudenaarde lijsttrekker Jean-Pierre Wonen is ook in het zuiden van onze provincie, m.a.w. in de Vlaamse Ardennen niet goedkoper geworden. Integendeel.

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg»

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» «Historisch Koekelberg» in enkele cijfers Gewestelijke toelage : 11.000.000 Federale

Nadere informatie

opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK

opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK Bij het begin van de jaren 70 zoeken enkele ouders een dagcentrum voor hun volwassen gehandicapt kind. Voordien was het bijna evident

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar Vrijdag 3 december 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Belgische medialaunch Europees Jaar 2011 Vrijwilligerswerk (enkel het gesproken woord telt) Dames

Nadere informatie

Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee?

Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee? Deel 1: Waar staan we voor als Werkwinkel? Netwerk jij mee? 1.1 Het DNA van de Werkwinkel Waar staan we voor als Werkwinkel? Het antwoord op die vraag mag misschien op het eerste zicht heel evident lijken.

Nadere informatie

Armoede SAMENLEVING: Opgroeien en opvoeden in armoede

Armoede SAMENLEVING: Opgroeien en opvoeden in armoede Armoede SAMENLEVING: Opgroeien en opvoeden in armoede Een zaak van iedereen! Wat is armoede? Geen centen Opboksen Schaamte Schrik, bang zijn Isolement Vreet energie Gebrek aan kansen Verlies van zelfvertrouwen

Nadere informatie

De identiteit van Domo vzw: een goede buur

De identiteit van Domo vzw: een goede buur De identiteit van Domo vzw: een goede buur 1. Ideologie Waar geloven wij in? De uitspraak van Adèle, oprichtster van Domo, geeft de belangrijkste bestaansreden van Domo weer: Je kán zoveel doen door eenvoudigweg

Nadere informatie

Maatschappelijke kwetsbaarheid. Deskundige en onafhankelijke ondersteuning. Gemeenschappelijke problemen

Maatschappelijke kwetsbaarheid. Deskundige en onafhankelijke ondersteuning. Gemeenschappelijke problemen M I S S I E 'Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.' Mensen hebben recht op werk, sociale bescherming, behoorlijke huisvesting, een gezond leefmilieu, op culturele en maatschappelijke ontplooiing.

Nadere informatie

Ommekeer. Niet meer worden uitgeschopt door de maatschappij. Om uitgesloten alleen te staan. Maar kunnen naar buiten komen

Ommekeer. Niet meer worden uitgeschopt door de maatschappij. Om uitgesloten alleen te staan. Maar kunnen naar buiten komen Ommekeer Niet meer worden uitgeschopt door de maatschappij Om uitgesloten alleen te staan Maar kunnen naar buiten komen En door reikende handen elkaar recht trekken Mekaar steunen in respect voor elkaar

Nadere informatie

Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme

Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme een aantrekkelijker een veiliger een Vlaamser Hamme Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme 1. Het imago van Hamme als sterk verouderde gemeente moet omgezet worden naar een landelijke gemeente met leefbare

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid Strategisch beleidsplan O2A5 De dialoog als beleid Bij de tijd, open, boeiend en passend, dat zijn zowel het onderwijs als de werkwijze van O2A5. We hebben dan ook gekozen voor een vernieuwende en eigentijdse

Nadere informatie

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Naar een nieuw en modern belastingsysteem #jijmaaktmorgen België is uitzonderlijk. Je belast kapitaal niet en je overbelast arbeid. Dat moet je dus herzien. Pascal Saint-Amans

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Intern kwaliteitscharter

Intern kwaliteitscharter Intern kwaliteitscharter Ons intern kwaliteitscharter is samen met het kwaliteitscharter van Federgon (zie volgende pagina) een instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Al onze

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

BELEIDSNOTA S NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTERAADS VERKIEZINGEN

BELEIDSNOTA S NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTERAADS VERKIEZINGEN OOSTROZEBEKE OPEN KRISTELIJK RESPECTVOL ACTIEF BELEIDSNOTA S NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTERAADS VERKIEZINGEN IN 2012 1 DOET DE ZILVERPROEF OKRA 55+ is in onze gemeente de grootste socio culturele beweging

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Houthulst van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Houthulst van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Houthulst van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? UNIZO-Houthulst heeft, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2012, zich gebogen over de vraag

Nadere informatie

Senioren op Straat Verwerkingsformulier voor seniorenverenigingen

Senioren op Straat Verwerkingsformulier voor seniorenverenigingen Senioren op Straat Verwerkingsformulier voor seniorenverenigingen Postnummer + (deel)gemeente Naam seniorenvereniging Contactpersoon 1 Algemene informatie 1. Onder hoeveel mensen is de enquête verspreid?

Nadere informatie

Onze vraag: CD&V antwoordde ons:

Onze vraag: CD&V antwoordde ons: Onze vraag: Een resultaat gebonden interculturalisering moet de regel zijn in zowel overheidsorganisaties als organisaties die subsidies krijgen. Dat betekent meetbare doelstellingen op het vlak van etnisch-culturele

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Onthaalvorming: missie en strategie

Onthaalvorming: missie en strategie Onthaalvorming: missie en strategie 1 Gent in 2020? Welke stad is Gent in 2020? Wat vind jij belangrijk voor deze stad? Wat moet er zeker blijven? En wat wil je absoluut veranderd zien? Wat moeten we doen

Nadere informatie

Gemeentelijk charter voor de integratie van gehandicapten

Gemeentelijk charter voor de integratie van gehandicapten Gemeentelijk charter voor de integratie van gehandicapten AANSLUITING VAN DE GEMEENTE JETTE Gemeentelijk charter voor de integratie van gehandicapten AANSLUITING VAN DE GEMEENTE JETTE Gemeentelijk charter

Nadere informatie

BBC. Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013

BBC. Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013 BBC Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013 Algemene diensten Een professionele, open organisatie Een professionele, open organisatie Beleidsdoelstelling 1: Laagdrempelige, klantvriendelijke

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

samen 4 Ed. Aalst oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer

samen 4 Ed. Aalst oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer samen toekomst geven aan oost-vlaanderen lijstnummer 4 Ed. Aalst lijsttrekker Binnen een paar dagen verkiest u een nieuw provinciaal bestuur. Gedurende meer dan 23 jaar maak ik hiervan deel uit. In die

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum:

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum: ENQUÊTE BEVOLKING Status: Afgesloten Begindatum: 10-07-2013 Einddatum: 02-09-2013 Live: 55 dagen Vragen: 33 Talen: nl Panelgrootte: 700 Bounced: 0 (0%) Geweigerd: 0 (0%) Gedeeltelijk geantwoord: 0 (0%)

Nadere informatie

VOORSTELLING RESULTATEN LEEFBAARHEIDSONDERZOEK VOOR EN DOOR BEWONERS

VOORSTELLING RESULTATEN LEEFBAARHEIDSONDERZOEK VOOR EN DOOR BEWONERS VOORSTELLING RESULTATEN LEEFBAARHEIDSONDERZOEK VOOR EN DOOR BEWONERS Respons per geslacht Respons per leeftijd ruimtelijke ordening wonen - milieu HELDERGEM: MOOI DORP natuur - aangenaam om wonen ruimtelijke

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

Kijk mee en maak het mee. Onze toekomst: Maasduinen, hoe mooi het gaat worden.

Kijk mee en maak het mee. Onze toekomst: Maasduinen, hoe mooi het gaat worden. Kijk mee en maak het mee. Onze toekomst: Maasduinen, hoe mooi het gaat worden. Hier denken we aan. Zo zien we de toekomst van Maasduinen. Met dit boekje vertellen we waar we de komende jaren aan willen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap De Winckelsteegh voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap Maak kennis met De Winckelsteegh Wil je deze brochure lezen in eenvoudige taal? Zoek de plaatjes van het vergrootglas. Daaronder staan

Nadere informatie

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid stuk ingediend op 1228 (2010-2011) Nr. 1 7 juli 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen, de heren Filip Dewinter, Jan Penris en Wim Wienen en mevrouw Gerda Van Steenberge betreffende

Nadere informatie

Nummer 34. Op zoek naar betaalbare woonvormen

Nummer 34. Op zoek naar betaalbare woonvormen Nummer 34 Op zoek naar betaalbare woonvormen Betaalbaar wonen in Knokke-Heist Het BVK Betaalbaar VerhuurKantoor Inleiding Missie In het bruisende en sfeervolle Knokke-Heist is het voor elk van hun bewoners

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 5 Inleiding 7 Inhoud 11 Lijst van afkortingen 17

Inhoud. Woord vooraf 5 Inleiding 7 Inhoud 11 Lijst van afkortingen 17 Woord vooraf 5 Inleiding 7 Inhoud 11 Lijst van afkortingen 17 A. DEMOGRAFIE 19 Trefwoorden 19 Vaststellingen 19 De stand van zaken 19 1 De grenzen van Brussel 19 2 Bevolkingsverloop 22 3 Leeftijden en

Nadere informatie

motor van sociale vooruitgang klimaatneutraal is sociaal broedplaats van innovatie en duurzame economie stad in de wereld warme stad

motor van sociale vooruitgang klimaatneutraal is sociaal broedplaats van innovatie en duurzame economie stad in de wereld warme stad de 5 ateliers motor van sociale vooruitgang klimaatneutraal is sociaal broedplaats van innovatie en duurzame economie stad in de wereld warme stad www.devijfateliers.gent De 5 ateliers Over ons Gentenaars

Nadere informatie

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2 Digitale enquête Aanleiding De Smederijen is een samenwerkingsverband van de gemeente Hoogeveen, verenigingen van Plaatselijk Belang, drie woningstichtingen (Actium, Woonconcept, Domesta), SWW Hoogeveen

Nadere informatie

Opdracht van het OCMW bestuur: project ontwikkelen om kinderarmoede te voorkomen/bestrijden

Opdracht van het OCMW bestuur: project ontwikkelen om kinderarmoede te voorkomen/bestrijden Studiedag VVSG Kinderopvang en Gezinsbeleid Mechelen 26 maart 2013 2010: Europees Jaar ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting: strijd tegen kinderarmoede is topprioriteit voor de Vlaamse regering

Nadere informatie

De lat hoog voor iedereen! Referentiekader voor een Brede School

De lat hoog voor iedereen! Referentiekader voor een Brede School De lat hoog voor iedereen! Referentiekader voor een Brede School Opdracht Steunpunt Gok Ontwikkelen visietekst Opvolgen proefprojecten Formuleren beleidsaanbevelingen Brede School? Verkenning van enkele

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

Ankerpunten voor morgen

Ankerpunten voor morgen Ankerpunten voor morgen Wat doen we? Van waaruit doen we dat? Deus Caritas Est : deze boodschap maakte Pieter Jozef Triest gevoelig voor de noden van zijn tijd. Vertaald naar vandaag, is ook onze zendingsopdracht:

Nadere informatie

Subsidies. Aanleiding tot het invoeren van subsidies. Ondersteunen van verenigingen. Socio culturele, jeugd en sportverenigingen

Subsidies. Aanleiding tot het invoeren van subsidies. Ondersteunen van verenigingen. Socio culturele, jeugd en sportverenigingen Subsidies Socio culturele, jeugd en sportverenigingen Aanleiding tot het invoeren van subsidies Ondersteunen van verenigingen Afschaffen van de papierophaling en de bedoeling van integratie van de bestaande

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Strategische visie van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Al deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen De bibliotheken in Drenthe krijgen te maken met bezuinigingen en veranderende politieke opvattingen.

Nadere informatie

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde.

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde. Limburgse kinderopvang misdeeld door huidige Vlaamse Regering. Uit het antwoord vanwege Vlaams minister van Welzijn Heeren op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Els Robeyns blijkt

Nadere informatie

Argumentenkaart Deeltijdwerken 3. Samenleving. Wat zijn de voor- en nadelen voor de samenleving als vrouwen meer gaan werken?

Argumentenkaart Deeltijdwerken 3. Samenleving. Wat zijn de voor- en nadelen voor de samenleving als vrouwen meer gaan werken? Argumenten Deeltijdwerken Wat zijn de - en nadelen de samenleving als meer gaan werken? Argumenten Deeltijdwerken Wat zijn de - en nadelen de samenleving als meer gaan werken? Argumenten Deeltijdwerken

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van Begeleid Wonen Zennestreek vzw het voor Personen met een ( VAPH) (erkenningsnummer 409200333) Ons adres: In dit charter leggen we duidelijk uit hoe we werken

Nadere informatie

bruist wichelen lijstnummer 4

bruist wichelen lijstnummer 4 bruist wichelen lijstnummer 4 Met dit programma willen we alle inwoners van Wichelen oproepen om mee te bouwen aan een betere toekomst. Samen kunnen we van Wichelen een comfortabele, sociale, creatieve

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

EEN DUIM VOOR DELEN. ik deel INFOFICHE. daar wordt iedereen beter van

EEN DUIM VOOR DELEN. ik deel INFOFICHE. daar wordt iedereen beter van daar wordt iedereen beter van EEN DUIM VOOR DELEN INFOFICHE 1 1.1 DEFINITIE Delen is een vorm van consuminderen (minder verbruiken) en consumanderen (anders verbruiken). Bij delen ligt het accent op gebruiken

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen

samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen Voorwoord Alexander Pechtold 1 Het gaat goed met Nederland. In ons land wonen de gelukkigste, gezondste en best opgeleide

Nadere informatie

WELZIJNSSCHAKELS, SAMEN DELEN WE......EEN MISSIE

WELZIJNSSCHAKELS, SAMEN DELEN WE......EEN MISSIE WELZIJNSSCHAKELS, SAMEN DELEN WE......EEN MISSIE Beste Welzijnsschakel, Jullie lokaal engagement is erg betekenisvol. Het geeft erkenning aan mensen en schept kansen op betere leefomstandigheden. Jullie

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Dichter bij elkaar. Strategie 2015-2019

Dichter bij elkaar. Strategie 2015-2019 Dichter bij elkaar Strategie 2015-2019 De zorg verandert. Vrijwilligers veranderen. De wensen van families veranderen. De maatschappij verandert. Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam wil klaar zijn voor

Nadere informatie

JONGEREN IN GELDERLAND OVER

JONGEREN IN GELDERLAND OVER JONGEREN IN GELDERLAND OVER een sterk bestuur en hun gemeente Aanleiding De provincie Gelderland werkt samen met VNG Gelderland aan het project Sterk Bestuur Gelderland (SBG). In het project wordt het

Nadere informatie

Beste kandidaten, Beste vrienden,

Beste kandidaten, Beste vrienden, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID CD&V Kandidatendag 28 mei 2012 Beste kandidaten, Beste vrienden,

Nadere informatie

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007 Met onze zorg beogen we de coördinatie van een warme zorg, 1 1.1 aangepast aan het individueel levensverhaal Bevordering huiselijkheid woonzorgvoorzieningen 1 1.1 1.1.2 1 1.1 1.1.3 1.1.1 Herinrichten WZC

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

Ik ben trots op Nederland. Met elkaar. hebben we veel bereikt. Ik zie kansen om. Nederland nog mooier te maken voor de

Ik ben trots op Nederland. Met elkaar. hebben we veel bereikt. Ik zie kansen om. Nederland nog mooier te maken voor de Ik ben trots op Nederland. Met elkaar hebben we veel bereikt. Ik zie kansen om Nederland nog mooier te maken voor de komende generaties aan wie we het land straks door zullen geven. Een welvarend land,

Nadere informatie