Bediening. AccuSine SWP A. Actieve harmonische filter

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bediening. AccuSine SWP 20 480 A. Actieve harmonische filter"

Transcriptie

1 Bediening AccuSine SWP A Actieve harmonische filter

2

3 Inhoudsopgave Over deze handleiding... 1 Gebruikte symbolen... 1 Bijbehorende handleidingen... 1 Geactualiseerde versies van deze handleiding... 1 Overzicht... 2 Display-interface... 2 Statuslampjes... 2 Weergave... 3 Menu... 4 Hoofdmenu... 4 Gereserveerde toegang... 4 Configuratie... 5 AccuSine SWP configureren... 5 Communicatieparameters instellen voor MODBUS en JBUS... 7 Hexa of %MW Hexa... 8 Hexa of %MW Hexa... 9 Hexa of %MW Hexa... 9 Hexa of %MW Hexa...10 Hexa...10 Taal kiezen...11 Bediening...12 Bedieningswijze...12 Functionele apparaatkenmerken...13 Bedieningsprocedures...14 De stroom op de actieve harmonische filter in- en uitschakelen...14 De AccuSine SWP starten...14 De AccuSine SWP stoppen...14 Toegang tot primaire metingen...15 Toegang tot secundaire metingen...16 Alarmen weergeven...17 Identificatie weergeven...18 Onderhoud A 022 AccuSine SWP A Bediening i

4 Problemen oplossen...20 Alarmsignalen...20 Corrigerende handelingen...20 Statussen die opnieuw verhinderen...22 ii AccuSine SWP A Bediening A 022

5 Over deze handleiding Gebruikte symbolen Waarschuwing: Geeft een elektriciteitsrisico aan dat, als het niet wordt vermeden, lichamelijk letsel of de dood tot gevolg kan hebben. Let op: Geeft een risico aan dat, als het niet wordt vermeden, lichamelijk letsel of de dood tot gevolg kan hebben. Opmerking: Geeft belangrijke informatie aan. Bijbehorende handleidingen Raadpleeg voor aanvullende informatie over de AccuSine SWP Active Filter de volgende documenten: AccuSine SWP Installatiehandleiding: AccuSine SWP Ontvangen en uitpakken: AccuSine SWP Spaartransformator voor 208 V-netvoeding: Geactualiseerde versies van deze handleiding Kijk voor updates van deze handleiding op De handleiding met de hoogste letter in de titel (A, B, enz.) is de recentste versie A 022 AccuSine SWP A Bediening 1

6 !! Overzicht Display-interface De AccuSine SWP kan handmatig worden gestart en gestopt via het displaytoetsenbord of de communicatiekoppeling. Als de actieve filters van AccuSine SWP parallel in verbinding staan, kan elke actieve harmonische filter onafhankelijk van de andere gestart of gestopt worden. F1 F2 F ESC ENT 0 RUN STOP!! Statuslampjes De status van de AccuSine SWP wordt aangegeven door statuslampjes. GREEN!! ORANGE RED Groen lampje brandt. Oranje lampje knippert en groen lampje brandt. Het oranje lampje knippert, ongeacht of de spanningsregelaar gestart of gestopt is. Normale werking. De AccuSine SWP elimineert harmonischen op de netstroom. Stroombegrenzende werking. De RMS-waarde van de harmonische van de stroom die wordt geabsorbeerd door de belasting overschrijdt de nominale stroom van de AccuSine SWP. De actieve harmonische filter beperkt de compenserende stroom tot de waarde van de nominaalstroom (bijv. 30A RMS voor een 30 A AccuSine SWP). De belasting wordt niet volledig gecompenseerd. Het harmonische stroomverschil (belasting harmonisch I compenserend I) blijft op de netstroom. Zie Problemen oplossen. 2 AccuSine SWP A Bediening A 022

7 Rood lampje brandt. De AccuSine SWP is gestopt door een handmatige STOP-opdracht of een abnormale werking. Raadpleeg het display om de status vast te stellen en te bepalen welke actie vereist is om de abnormale werking te herstellen. Weergave De display kan verplaatst worden van de actieve harmonische filter naar het voorpaneel van een schakelbord met behulp van een aparte stroomkabel. Via het display kunt u: Uit 7 verschillende talen kiezen voor de weergegeven berichten Selecteren welke identificatie- en bedieningsparameters worden weergegeven De configuratie aanpassen aan specifieke toepassingen De actieve harmonische filter bedienen Vooraanzicht display Achteraanzicht display F1 F2 F ESC ENT 0 RUN STOP Displaytoetsen Functie ENT-toets Door naar het volgende menu Keuze bevestigen ESC-toets Terug naar het vorige menu Actieve parameterinstelling annuleren en terugkeren naar de oorspronkelijke waarden Toetsen en Scrollen en uit menu selecteren Nummertoetsen van 0 tot 9 en decimale punt Parameter kiezen Waarde instellen (gebruik + of ) Wachtwoorden invoeren Numerieke waarden invoeren Functietoets F1 Biedt toegang tot het menu Help. Functietoetsen F2, F3 De functies van F2 en F3 zijn afhankelijk van het weergegeven menu. RUN-toets Lokale RUN-opdracht actieve harmonische filter STOP-toets Lokale STOP-opdracht actieve harmonische filter A 022 AccuSine SWP A Bediening 3

8 Menu Een menu biedt een lijst met opties en mogelijke keuzes. Zo selecteert u een optie in een menu: Gebruik de toetsen en om de gewenste optie te kiezen Druk op ENT op de gekozen optie te bevestigen Wanneer een menu meer dan vier opties biedt, geeft het symbool onder aan het scherm aan dat het menu verdergaat op een ander scherm. Met de toets kunt u weer naar boven in het menu. Hoofdmenu Het hoofdmenu wordt automatisch weergegeven wanneer de apparatuur wordt ingeschakeld. Druk meermaals op ESC vanuit een submenu om het hoofdmenu te openen. HOOFDMENU Taal Primaire metingen Secundaire metingen Alarmen Configuratie JBUS-communicatie Identificatie Gereserveerde toegang Gereserveerde toegang Deze opdracht biedt toegang tot het hart van het systeem en is alleen bedoeld voor personeel van Schneider Electric, zodat zij gedetailleerd onderzoek kunnen uitvoeren naar de interne werking van de Accusine SWP. 4 AccuSine SWP A Bediening A 022

9 Configuratie Lijst met configuratieparameters Parameter Classificatie van de sensor Type netstroom RUN/STOP-autorisatie via JBUS-communicatiepoort Reactieve compensatie of geen reactieve compensatie Keuze van gecompenseerde orde van de harmonischen Toepassingstype kiezen Aantal parallel aangesloten eenheden Netspanning Reductie Beschrijving Kies de classificatie van de sensors die gebruikt worden om de belastingstroom te meten. Netstroom met of zonder verdeelde nulleider. Autoriseren of niet autoriseren van RUN- en STOP-opdrachten op afstand via de JBUS-communicatiepoort Compensatie of geen compensatie van de reactieve energie. Compensatie van reactieve energie wordt uitgevoerd ten koste van de harmonische compensatie. Daarom wordt de AccuSine SWP in extra grote afmetingen gemaakt als vereist is dat zowel de reactieve energie en de harmonischen gecompenseerd worden. Als deze optie is ingeschakeld om de prestaties van de AccuSine SWP te optimaliseren, kunnen de ordes van de harmonischen worden gekozen. Fabrieksinstelling. Dit wordt bepaald volgens de installatieconfiguratie van de klant. Kies het aantal parallel aangesloten eenheden Spanning belastingsvoeding Afhankelijk van hoogte AccuSine SWP configureren Opmerking: De configuratie van de AccuSine SWP die in de fabriek is uitgevoerd, wordt gecontroleerd wanneer de eenheid voor het eerst wordt ingeschakeld en mag niet worden gewijzigd. Alleen gekwalificeerd personeel van Schneider Electric krijgt toegang. 1. Kies de optie Configuratie met behulp van de toetsen en. 2. Bevestig de optie Configuratie door op ENT te drukken. 3. Voer het wachtwoord (4 tekens) in en druk op ENT. De wachtwoordtekens worden weergegeven als *. HOOFDMENU Taal Primaire metingen Secundaire metingen Alarmen Configuratie JBUS-communicatie Identificatie Gereserveerde toegang CONFIGURATIE Voer wachtwoord in: **** A 022 AccuSine SWP A Bediening 5

10 4. Kies de paramater die moet worden gewijzigd met behulp van de toetsen en en druk op ENT. 5. Bjivoorbeeld: wijzigingen aan de classificatie van de sensoren die gebruikt worden om de belastingsstroom te meten. Kies de sensorclassificatie met behulp van de pijltjes en druk op ENT. Het scherm Configuratiemenu wordt indien nodig opnieuw weergegeven voor de wijziging van andere parameters. 6. Druk op F2 Mem om de nieuwe parameters in het geheugen op te slaan. 7. 'Opslaan in geheugen' wordt weergegeven als u op F2 drukt, om te bevestigen dat de nieuwe parameters in het geheugen worden opgeslagen. Bevestig de geheugenopslag door op ENT te drukken of annuleer de wijzigingen door op ESC te drukken. 'Bezig met opslaan in geheugen' wordt weergegeven terwijl de parameters worden opgeslagen. Wacht enkele seconden tot het hoofdmenu wordt weergegeven voordat u de AccuSine SWP opnieuw opstart. CONFIGURATIEMENU Stroomsensor 1000/1 Nulleider aangesloten AAN/UIT JBUS gevalideerd Reactief gecompenseerd? Mem Harmonische kiezen Toepassing: 0005 Aantal // eenheden:2 Netspanning: 400V Reductie %: 10 Sensor aangesloten Vertraging bij opstarten/s: 20 SENSORMAAT KIEZEN Stroomsensor 300/1 Stroomsensor 500/1 Stroomsensor 600/1 Stroomsensor 1000/1 Stroomsensor 1500/1 Stroomsensor 2000/1 Stroomsensor 3000/1 Stroomsensor 4000/1 Stroomsensor 5000/1 Stroomsensor 6000/1 COMPENSATIE KIEZEN Inductief reactief Capacitief reactief Ind. en cap. reactief Reactief ongecomp. F1 F2 F3 OPSLAAN IN GEHEUGEN Bevestigen: ENT Annuleren: ESC WAARSCHUWING: Opslaan in geheugen = STOPPEN van AHF OPSLAAN IN GEHEUGEN Bezig met opslaan in geheugen 6 AccuSine SWP A Bediening A 022

11 Communicatieparameters instellen voor MODBUS en JBUS Het gebruikte communicatieprotocol is compatibel met zowel JBUS- als MODBUS-standaarden. De termen JBUS en MODBUS in dit document kunnen dus afwisselend gebruikt worden. Opmerking: De parameteradressen worden gegeven Hexa en zijn equivalent aan MODBUS-adressen in IEC61131-syntax %MW Hexa met 0-gebaseerde indexen. Parameter Adres Snelheid Pariteit en aantal stopbits Beschrijving Adres van de slave in het JBUS-netwerk Communicatiesnelheid in baud Even, oneven en geen pariteit, 1 of 2 stopbits 1. Kies de optie JBUS-communicatie met behulp van de toetsen en. 2. Bevestig de optie JBUS-communicatie door op ENT te drukken. HOOFDMENU Taal Primaire metingen Secundaire metingen Alarmen Configuratie JBUS-communicatie Identificatie Gereserveerde toegang 3. Voer het wachtwoord (4 tekens) in en druk op ENT. COMMUNICATIE Voer het wachtwoord in: 4. Kies de paramaters die moeten worden gewijzigd met behulp van de toetsen en en druk op ENT. 5. Bijvoorbeeld de wijziging van de snelheid van de communicatiepoort. Kies de snelheid met behulp van de toetsen en en bevestig door op ENT te drukken. 6. Druk op F2 om de nieuwe parameters op te slaan. COMMUNICATIEMENU Adres xxx Snelheid 9600 bauds 8 bits even 1 stop SNELHEIDSKEUZE? Mem Snelheid: 1200 bauds Snelheid: 2400 bauds Snelheid: 4800 bauds Snelheid 9600 bauds COMMUNICATIEMENU Adres xxx Snelheid 9600 bauds 8 bits even 1 stop? Mem A 022 AccuSine SWP A Bediening 7

12 7. Druk opnieuw op ENT om de opslag te bevestigen. 8. Dit scherm wordt weergegeven terwijl de parameters worden opgeslagen. OPSLAAN Bevestigen: ENT Annuleren: ESC OPGEPAST: OPSLAAN = STOP AHF OPSLAAN Bezig met opslaan Hexa of %MW Hexa Basismeting $600 Geldigheid van metingen (1 indien geldig) $601 Periode netstroom in microseconden $602 Spanning netstroom U12, U23, U31 in volt $603 tot $605 Gemiddelde gekoppelde spanning netstroom in volt $608 Aantal parallel aangesloten apparaten in werking $60A Netwerkmeting fase 1 $700 Geldigheid van metingen (1 indien geldig) $701 Effectieve netstroom in A $71C har_i/h1 ratio: 1 tot 25 netstroom oneven als een % $71D tot $729 Netstroom-THDI als een % $72A I/In belastingspercentage als een % $72B Netwerkmeting fase 2 $800 Geldigheid van metingen (1 indien geldig) $801 Effectieve netstroom in A $81C har_i/h1 ratio: 1 tot 25 netstroom oneven als een % $81D tot $829 Netstroom-THDI als een % $82A I/In belastingspercentage als een % $82B Netwerkmeting fase 3 $900 Geldigheid van metingen (1 indien geldig) $901 Effectieve netstroom in A $91C har_i/h1 ratio: 1 tot 25 netstroom oneven als een % $91D tot $929 Netstroom-THDI als een % $92A I/In belastingspercentage als een % $92B 8 AccuSine SWP A Bediening A 022

13 Hexa of %MW Hexa Belastingsmeting fase 1 $2000 Geldigheid van metingen (1 indien geldig) $2001 Effectieve belastingstroom in amp $201C har_i/h1 ratio: 1 tot 25 netstroom oneven als een % $201D tot $2029 Belasting-THDI als een % $202A Belastingsmeting fase 2 $2100 Geldigheid van metingen (1 indien geldig) $2101 Effectieve belastingstroom in amp $211C har_i/h1 ratio: 1 tot 25 netstroom oneven als een % $211D tot $2129 Belasting-THDI als een % $212A Belastingsmeting fase 3 $2200 Geldigheid van metingen (1 indien geldig) $2201 Effectieve belastingstroom in amp $221C har_i/h1 ratio: 1 tot 25 netstroom oneven als een % $221D tot $2229 Belasting-THDI als een % $222A Hexa of %MW Hexa Nulleidermeting $2400 Geldigheid van metingen (1 indien geldig) $2401 Effectieve netstroom nulleider in amp $2402 Effectieve belastingsstroom nulleider in amp $ A 022 AccuSine SWP A Bediening 9

14 Hexa of %MW Hexa Zone voor gebruikelijke aanpassingen Zone voor gebruikelijke aanpassingen 0 Geldigheid van oneven harmonischen (3 tot 25) die gefilterd moeten worden (1 indien geldig) 0 tot $B Reactieve compensatie (1 in geval van compensatie) $C Classificatie van de sensor $D Aanwezigheid van nulleider (1 indien aanwezig) $E Autorisatie voor automatisch in-/uitschakelen op afstand (1 in geval van autorisatie) $F JBUS-modus geen pariteit en één stopbit: code 0 geen pariteit en twee stopbit: code 1 even pariteit en één stopbit: code 2 oneven pariteit en één stopbit: code 3 JBUS-snelheid 1200 b/s: code b/s: code b/s: code b/s: code 3 Aantal JBUS-slaves (1 tot 255) $12 Type toepassing (scenario) $13 Aantal bekabelde parallel aangesloten apparaten (1 tot 4) $14 Reductie $15 Nominale netstroomspanning in volt $16 Sensor aangesloten $17 $10 $11 Zone voor gebruikelijke industrialisatie Zone voor gebruikelijke industrialisatie $300 Serienummer van apparaat $300 Max. tolerantie op netstroom U als een % $306 Min. tolerantie op netstroom U als een % $307 Parameterzone Parameterzone $500 Filterclassificatie in A $500 Hexa Statuszone plaat: $1500 Filter in werking = 3 (andere: filter gestopt) $ AccuSine SWP A Bediening A 022

15 Taal kiezen Opmerking: Druk meermaals op ESC om het hoofdmenu weer te geven. 1. Kies de optie Taal met de toetsen en. 2. Bevestig de optie Taal door op ENT te drukken. HOOFDMENU Taal Primaire metingen Secundaire metingen Alarmen Configuratie JBUS-communicatie Identificatie Gereserveerde toegang 3. Kies de taal met behulp van de toetsen en en bevestig door op ENT te drukken. TAALKEUZE French Deutsch English Español Nederlands Italiano US English A 022 AccuSine SWP A Bediening 11

16 Bediening Bedieningswijze De AccuSine SWP maakt het volgende mogelijk: Beperking van stroomverstoring en van problemen die worden veroorzaakt door harmonischen, zoals: Onbedoelde activering van beveiligingen als gevolg van de waarde van de stroom in de nulleider Verhitting van kabel, met name in de nulleider Verhitting van generatoren (transformatoren, sets generatoren, inverters, enz.) Niet-gerespecteerde standaarden op harmonischen die geconsumeerd worden op netstroom Verbeteringen in spanningsverstoring, evenals operationele problemen van het apparaat als gevolg van zeer verstoorde voedingsspanningen Verbeteringen in de kenmerken van de installatie zodat de apparaten kunnen werken in de omstandigheden die worden opgegeven door de fabrikant Compensatie van reactieve energie, als dit werkingstype mogelijk is, en omzetting van de cosinus Φ naar een waarde hoger dan of gelijk aan 0,94, zoals aanbevolen door elektriciteitsbedrijven De stroom die geconsumeerd wordt door een niet-lineaire belasting (bijv. een computer) bestaat uit een sinusvormige stroom IF (A), welke een grondstroom bij de netstroomfrequentie is, en een harmonische stroom IH (B) die bestaat uit stromen met frequenties die veelvouden van de netwerkfrequentie zijn. De AccuSine SWP genereert voortdurend een stroom die gelijk is aan IH (B), zodat de netstroom alleen de grondstroom moet leveren. De samenvoeging van belasting in amp (C) en AccuSine SWP wordt dan door de netstroom gezien als een globaal lineaire belasting die sinusvormige stroom absorbeert. Het kabelwerk en de generatorimpedanties zullen dus geen spanningstoringen veroorzaken. 12 AccuSine SWP A Bediening A 022

17 Functionele apparaatkenmerken De AccuSine SWP maakt het volgende mogelijk: Berekening van de ordes van harmonischen die moeten worden gecompenseerd: Door de breedte van het spectrum dat moet worden gecompenseerd te configureren, of door de capaciteit van de AccuSine SWP-compensatie te concentreren op specifieke ordes van harmonischen tijdens installatie en derhalve een selectieve compensatie uit te voeren. Compensatie van reactieve energie moet worden uitgevoerd zodat de belastingscosinus Φ stijgt en terugkeert naar het bereik van de cosinus opgelegd door de energieleverancier. Metingen en andere variabelen die berekend worden door het apparaat (spanning, stroom, vervormingen, etc.) worden weergegeven. Optionele communicatie met een externe controller via een MODBUS- en JBUS-protocol RS422/485-lijn voor: Het verzenden van display-informatie Het ontvangen van RUN- en STOP-opdrachten De compensatie die door AccuSine SWP is geïntroduceerd met betrekking tot harmonische en reactieve stromen wordt voortdurend opnieuw berekend. De AccuSine SWP meet voortdurend de stroom die wordt geabsorbeerd door de belasting en wijzigt onmiddellijk de stroom die het opnieuw in de netstroom injecteert om het aan deze waarde gelijk te stellen. De AccuSine SWP is geschikt voor alle installatiebelasting en harmonische spectrumvariaties en verzekert daardoor optimale werking A 022 AccuSine SWP A Bediening 13

18 Bedieningsprocedures De stroom op de actieve harmonische filter in- en uitschakelen Opmerking: De eerste activering van de AccuSine SWP moet worden uitgevoerd door erkend personeel van Schneider Electric. Zij zullen de vereiste controles uitvoeren om ervoor te zorgen dat de installatie optimaal werkt. Om de AccuSine SWP operationeel te maken, verwijdert u de kortsluiting van de secundaire wikkelingen van de stroomsensor door de strop X1 op de CCTY-kaart van de positie MAINT naar de positie NORMAL te verplaatsen. 1. Sluit de stroomonderbreker van de actieve harmonische filter op uw verdeelbord met lage spanning. Het rode lampje van de actieve harmonische filter gaat branden Het display wordt verlicht. Na enkele seconden wordt het hoofdmenu weergegeven op het display. De AccuSine SWP kan gedeactiveerd worden ongeacht de status: actief of gestopt De AccuSine SWP starten 1. Druk op de RUN-toets op het display om de AccuSine SWP te starten. 2. Druk op de ENT-toets om de opdracht te bevestigen die op het display wordt weergegeven. De AccuSine SWP wordt gestart en is daarna in werking. Het rode lampje gaat uit en het groene lampje gaat branden. Opmerking: De AccuSine SWP wordt automatisch opnieuw gestart bij activering als de netspanning tijdens werking uitvalt. Als de AccuSine SWP niet geactiveerd wordt en de netspanning valt uit, blijft de AccuSine SWP uitgeschakeld. De AccuSine SWP stoppen 1. Druk op de STOP-toets om de AccuSine SWP handmatig te stoppen. 2. Druk op de ENT-toets om de opdracht te bevestigen die op het display wordt weergegeven. De AccuSine SWP stopt en voert compensatie niet langer uit. Het groene lampje gaat uit en het rode lampje gaat branden. 14 AccuSine SWP A Bediening A 022

19 Toegang tot primaire metingen Meetpunten A Net C Belasting % B Vervormde belasting die moet worden gecompenseerd D THDI Opmerking: Druk verscheidene keren op ESC om het Hoofdmenu weer te geven. Opmerking: De stroommetingen in de nulleider worden niet weergegeven in het geval van netstroom zonder verdeelde nulleider. Opmerking: Onbeduidende metingen worden vervangen door *-tekens op het display en metingen waarbij de capaciteit wordt overschreden, worden weergegeven met #-tekens op het display. 1. Kies de optie Primaire metingen met de toetsen en. 2. Bevestig de optie Primaire metingen door op de ENT-toets te drukken. HOOFDMENU Taal Primaire metingen Secundaire metingen Alarmen Configuratie JBUS-communicatie Identificatie Gereserveerde toegang 3. Druk op de toetsen en om over het hoofdscherm met metingen te gaan (lusweergave). I1, I2, I3, IN = effectieve kwadratische gemiddelden in amp van de 3 fasen en nulleider van de stroom die wordt voorzien door de netstroom en de stroom die wordt geconsumeerd door de niet-lineaire belasting. NETVOE- DING I1 = xxxa I2 = xxxa I3 = xxxa IN = xxxa BELASTING I1 = xxxa I2 = xxxa I3 = xxxa IN = xxxa A 022 AccuSine SWP A Bediening 15

20 THDI1, THDI2, THDI3 = verstoringen van de 3 fasen (THDI = I-harmonisch/I-basis) van de stroom die wordt voorzien door de netstroom en de stroom die wordt geconsumeerd door de niet-lineaire belasting. Umains = gemiddelde waarden van de driefasenspanning op het stroomnet. I1/In, I2/In, I3/In = AccuSine SWP-belasting op elk van de fasen. I1 = effectieve stroom voorzien door AccuSine SWP op fase 1 In = effectieve nominale stroom NETVOE- DING THDI1=xx% THDI2=xx% THDI3=xx% Umains=xxxV BELASTING THDI1=xx% THDI2=xx% THDI3=xx% BELASTINGSNIVEAU AHF I1 / In = xxx% I2 / In = xxx% I3 / In = xxx% Toegang tot secundaire metingen 1. Kies de optie Secundaire metingen met de toetsen en. 2. Bevestig de optie Secundaire metingen door op de ENT-toets te drukken. 3. Druk op de toetsen en om het gedetailleerde spectrum weer te geven van de stroom die het stroomnet biedt. H1, H3 H11 = gedetailleerd spectrum van eerste 11 ordes van harmonischen. THDI = totale harmonische vervorming van de stroom geabsorbeerd door de belasting. 4. Druk op de functietoetsen F2 en F3 om stroomfasen 2 en 3 weer te geven. H1, H3 H11 = gedetailleerd spectrum van eerste 11 ordes van harmonischen. THDI = totale harmonische vervorming van de stroom geabsorbeerd door de netvoeding. HOOFDMENU Taal Primaire metingen Secundaire metingen Alarmen Configuratie JBUS-communicatie Identificatie Gereserveerde toegang I1 BELASTINGSSPECTRUM H1 = xx% H3 = xx% H5 = xx% H7 = xx% I2 I3 H9 = xx% H11 = xx% H<50 = xx% THDI = xx% NETVOEDINGSSPECTRUM H1 = xx% H3 = xx% H5 = xx% H7 = xx% I2 I3 H9 = xx% H11 = xx% H<50 = xx% THDI = xx% 16 AccuSine SWP A Bediening A 022

21 Alarmen weergeven 1. Kies de optie Alarmen met de toetsen en. 2. Bevestig de optie Alarmen door op de ENT-toets te drukken. Dit scherm wordt weergegeven tijdens normale werking: AccuSine SWP is operationeel en er is geen sprake van abnormale werking. In geval van abnormale werking, worden alleen de actieve alarmen weergegeven op het volgende scherm. Met de toetsen en kunnen 2 pagina's met fouten worden weergegeven. Diag-toets F2 biedt toegang tot de diagnose op niveau 1. Reset-toets F3 biedt de opgeslagen fouten die erkend moeten worden. HOOFDMENU Taal Primaire metingen Secundaire metingen Alarmen Configuratie JBUS-communicatie Identificatie Gereserveerde toegang ALARMEN Geen alarm Actieve harmonische filter Houdt uw elektrisch AC-netwerk schoon ALARMEN Opstarten verhinderd Fout 1 met MERY-printplaat Interne fout Spanning buiten tol.? Diag. Reset Frequentie buiten tol. Fout 2 met MERY-printplaat FOUTE faserotatie Interne oververhitting Harm. stroom >Inom Spanningsregelaar UIT A 022 AccuSine SWP A Bediening 17

22 Identificatie weergeven 1. Kies de optie Identificatie met de toetsen en. 2. Bevestig de optie Identificatie door op ENT te drukken. Dit scherm geeft het serienummer van het apparaat weer, de nominale stroom in amp, de nominale spanning in volt, de nominale frequentie in Hz, het type netwerk (met of zonder verdeelde nulleider) en de softwareversies die ingebouwd zijn in de printplaat voor besturing en bewaking. 3. Druk op ESC om terug te keren naar het hoofdmenu. HOOFDMENU Taal Primaire metingen Secundaire metingen Alarmen Configuratie JBUS-communicatie Identificatie Gereserveerde toegang IDENTIFICATIE * = xxxxxxxxxxxx Is = xxxa Un = xxxv Fn = xxhz Met nulleider Versies = xx, xx 18 AccuSine SWP A Bediening A 022

23 Onderhoud Waarschuwing: Voor elke tussenkomst: Schakel de stroomvoorziening op de AccuSine SWP uit en wacht totdat de condensators zijn ontladen (5 minuten). Maak kortsluiting op de stroomsensoraansluiting met de secundaire stroomkring van de sensor. De AccuSine SWP vereist geen preventief onderhoud. Het is raadzaam de volgende controles regelmatig uit te voeren: De ventilatiegaten schoonmaken en controleren of de ventilatie efficiënt is De staat en strakheid van aansluitingen controleren Controleren of de temperatuur van de lucht bij de ingang van de AccuSine SWP onder 40 C ligt A 022 AccuSine SWP A Bediening 19

24 Problemen oplossen Alarmsignalen Alarmmelding op display Fout 1 met MERY-printplaat Interne fout Spanning buiten tol. Frequentie buiten tol. Fout 2 met MERY-printplaat Interne temp. te hoog Harm. stroom > I nom Beschrijving en corrigerende handelingen De primaire printplaat voor bediening en controle is defect. De printplaat moet worden vervangen door de After Sales Services van Schneider Electric. Via deze melding wordt de gebruiker op de hoogte gesteld van een fout in de interne spanningsregelaar, die moet worden hersteld door After Sales Services van Schneider Electric. De amplitude van de netspanning valt buiten de toegestane grenswaarden. Controleer de aanwezigheid en amplitude van de netstroom (3-fasen + nulleider). Controleer de spanning bij de ingang van de AccuSine SWP. De toegestane spanning wordt bepaald in de AccuSine SWP Installatiehandleiding De netstroomfrequentie valt buiten de toegestane grenswaarden. Controleer de netstroomfrequentie bij de ingang van de AccuSine SWP. De toegestane frequentie wordt bepaald in de AccuSine SWP Installatiehandleiding De primaire printplaat voor bediening en controle is defect. De printplaat moet worden vervangen door de After Sales Services van Schneider Electric. De AccuSine SWP is gestopt door de thermische beveiliging om schade aan de apparatuur te voorkomen. Controleer of de 3 ventilatoren correct werken, of de ventilatiegaten schoon zijn en controleer de temperatuur van de ruimte. De toegestane temperatuur is vastgelegd in de AccuSine SWP Installatiehandleiding De effectieve waarde van de harmonische stroom die geabsorbeerd wordt door de belasting, overschrijdt de nomimale stroom van de AccuSine SWP, waardoor deze in stroombeperkende modus werkt. De AccuSine SWP beperkt de compenserende stroom tot de waarde van de nominaalstroom (bijv. 30A kwadratisch gemiddelde voor een 30 A AccuSine SWP) De belasting is niet volledig gecompenseerd Het harmonische stroomverschil (belasting harmonisch I compenserend I) blijft op de netstroom Afhankelijk van de hoeveelheid resterende harmonischen op de netstroom, kunnen zich problemen voordoen met uw installatie. Neem contact op met de After Sales Services van Schneider Electric Corrigerende handelingen Symptomen Display en lampjes uit Corrigerende handelingen Controleer de spanning bij de ingang van de AccuSine SWP. De toegestane spanning wordt bepaald in de AccuSine SWP Installatiehandleiding AccuSine SWP A Bediening A 022

25 Display UIT Oranje lampje knippert Controleer of het display is aangesloten. AccuSine SWP beperkt de stroom omdat de compensatiebehoefte van de installatie hoger is dan de stroom die de AccuSine SWP kan verstrekken. AccuSine SWP beveiligt zichzelf automatisch. Compensatie is niet volledig A 022 AccuSine SWP A Bediening 21

26 Statussen die opnieuw verhinderen Opmerking: Status 1 geeft aan fout aan. Digitale ingang D0: Interne fout D1: Gereserveerd D2: Interne fout D3: Oververhitting D4: Oververhitting D5: Oververhitting D6: Oververhitting D7: Gereserveerd D8: Gereserveerd D9: Gereserveerd D10: Gereserveerd D11: Fout met MERY-1-printplaat D12: Gereserveerd D13: Interne fout D14: Interne fout D15: Vrij Fouten bij snelle controle D0: Amplitude netstroom buiten tolerantie D1: Amplitude netstroom buiten tolerantie D2: Amplitude netstroom buiten tolerantie D3: Frequentie buiten tolerantie D4: Interne fout D5: Interne fout Fout bij trage controle D0: Fout met MERY-1-printplaat D1: Fout met MERY-1-printplaat D2: I > In D3: Gereserveerd Diverse fouten: D0: Interne fout D1: Interne fout D2: Interne fout D3: Interne fout D4: Interne fout D5: Interne fout D6: Interne fout D7: Gereserveerd DSP-fout D0: Fout met MERY-1-printplaat D1: Fout met MERY-1-printplaat D2: Fout met MERY-2-printplaat D3: Fout met MERY-2-printplaat D4: Fout met MERY-1-printplaat D5: Fout met MERY-2-printplaat D6: Fout met MERY-2-printplaat D15: Gereserveerd Digitale ingang 2 D0: Gereserveerd D1: Gereserveerd D2: Gereserveerd D3: Interne fout D4: Interne fout $1601 $1607 $160D $1613 $1619 $161F 22 AccuSine SWP A Bediening A 022

27 A 022 AccuSine SWP A Bediening 23

28 Wereldwijde klantenondersteuning Klantenondersteuning voor dit of elk ander product is kostenloos beschikbaar: Neem telefonisch of via contact op met het centrum voor klantenondersteuning van APC. Ga voor lokale, landspecifieke centra naar: contactinformatie. APC by Schneider Electric. APC en het APC-logo zijn eigendom van Schneider Electric Industries S.A.S., American Power Conversion Corporation of hun dochterondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de betreffende eigenaars A /2012

MICROPACK - MICRORACK 25

MICROPACK - MICRORACK 25 - Gebruiksaanwijzing MN 3012 1106.03.012 Inhoud Veilig gebruik 2 Ontvangst en uitpakken 2 Beschrijving 3 Frontpaneel 4 Standaard uitvoeringen 5 Productbeschrijving 6 MENU 17 Foutmeldingen (belangrijk!)

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-10 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com Gebruikershandleiding PowerMaster-10 G2 Versie 17 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht...

Nadere informatie

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht... 3 Systeem eigenschappen... 4 PowerMaster-10 Paneel Indicatoren en Bediening... 5 LED indicaties...

Nadere informatie

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING Versie: mei 2002 Art.nr.: 16.225 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Direct beginnen 5 3. Configuraties 6 3.1 Inleiding 6 3.2 GalaXy 16 6 3.3 GalaXy 16plus 6 4. Verschillende

Nadere informatie

CAREL. Handleiding Microprocessor PCO serie. (alle vrije koeling uitvoeringen)

CAREL. Handleiding Microprocessor PCO serie. (alle vrije koeling uitvoeringen) CAREL Handleiding Microprocessor PCO serie (alle vrije koeling uitvoeringen) INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave Blz. 2 1. Algemeen Blz. 5 1.1 Functies van de regelaar Blz. 5 2. Systeem hardware Blz. 5 2.1

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-30 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com 2012 Visonic. All rights reserved. PowerMaster-30 Dutch User Guide D-304332 PowerMaster-30 G2 GEBRUIKER- SHANDLEIDING

Nadere informatie

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing Netwerk audio speler Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing n VEILIGHEIDSMAATREGELEN WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN MAG U DE KLEP (OF DE RUGZIJDE) NIET VERWIJDEREN). DIT APPARAAT

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCM1-serie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCM1-serie Gebruikershandleiding Personal computer VPCM1-serie n 2 Inhoud Voor gebruik... 4 Meer informatie over uw VAIO-computer... 5 Ergonomische overwegingen... 7 Aan de slag... 9 De besturingselementen en poorten...

Nadere informatie

APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Toren/rackmontage 5U Ononderbroken stroomvoorziening

APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Toren/rackmontage 5U Ononderbroken stroomvoorziening Gebruikershandleiding Nederlands APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC Toren/rackmontage 5U Ononderbroken stroomvoorziening 990-2975 09/2006 Inleiding Over deze UPS Deze ononderbroken stroomvoorziening

Nadere informatie

VAT20 1ph, 200/240V systeem, 0,2-0,75kW 1ph/3ph, 200/240V systeem, 1,5-2,2kW

VAT20 1ph, 200/240V systeem, 0,2-0,75kW 1ph/3ph, 200/240V systeem, 1,5-2,2kW GE Power Controls FREQUENTIEREGELAAR SNELHEIDSREGELAAR VAT20 1ph, 200/240V systeem, 0,2-0,75kW 1ph/3ph, 200/240V systeem, 1,5-2,2kW 3ph, 380/460V systeem, 0,75-2,2kW HANDLEIDING ------------------------------------------------

Nadere informatie

FAX Option Type 3030. Faxhandleiding Gebruiksaanwijzing

FAX Option Type 3030. Faxhandleiding <Basis functies> Gebruiksaanwijzing FAX Option Type 3030 Gebruiksaanwijzing Faxhandleiding 1 2 3 4 5 Aan de slag Faxen Internetfaxfuncties gebruiken Programmeren Probleemoplossing Lees deze handleiding aandachtig door voordat

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 1600

Gebruikershandleiding Nokia 1600 Gebruikershandleiding Nokia 1600 9239747 Versie 4 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-64 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

PicoScope 6. PC-oscilloscoopsoftware. Gebruikershandleiding. psw.nl r32 Copyright 2007-2014 Pico Technology Ltd. Alle rechten voorbehouden.

PicoScope 6. PC-oscilloscoopsoftware. Gebruikershandleiding. psw.nl r32 Copyright 2007-2014 Pico Technology Ltd. Alle rechten voorbehouden. PicoScope 6 PC-oscilloscoopsoftware Gebruikershandleiding PicoScope 6 gebruikershandleiding I Inhoudsopgave 1 Welkom...1 2 PicoScope 6...2 overzicht 3 Inleiding...3 1 Wettelijke verklaring...3...4 2 Upgrades

Nadere informatie

Copyright. Disclaimer. Erkenning handelsmerken

Copyright. Disclaimer. Erkenning handelsmerken Copyright Deze publicatie, met inbegrip van alle foto's, illustraties en software, is beschermd volgende internationale wetten op auteursrechten met alle rechten voorbehouden. Deze handleiding of het materiaal

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 1600. 9239747 Versie 1

Gebruikershandleiding Nokia 1600. 9239747 Versie 1 Gebruikershandleiding Nokia 1600 9239747 Versie 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-64 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5201383

Uw gebruiksaanwijzing. CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5201383 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

SAMIL POWER Expert in PV-omvormers die worden aangesloten op het elektriciteitsnet

SAMIL POWER Expert in PV-omvormers die worden aangesloten op het elektriciteitsnet TM SAMIL POWER Expert in PV-omvormers die worden aangesloten op het elektriciteitsnet PV-omvormer uit D-serie voor aansluiting op het elektriciteitsnet Handleiding SP-SR-D-V1.1-NL Nederlands Auteursrechtverklaring

Nadere informatie

Bedieningsinstructies

Bedieningsinstructies Bedieningsinstructies Modelnr. DECT Draadloze Handset KX-TCA185/KX-TCA285/KX-TCA385 KX-TCA185 KX-TCA285 KX-TCA385 Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Panasonic product. Lees deze handleiding voordat

Nadere informatie

SL705X/S KENMERKEN DLP-PROJECTOR GEBRUIKERSHANDLEIDING OVERZICHT

SL705X/S KENMERKEN DLP-PROJECTOR GEBRUIKERSHANDLEIDING OVERZICHT DLP-PROJECTOR SL705X/S GEBRUIKERSHANDLEIDING Proficiat met de aanschaf van deze BenQ DLP-projector. Lees aandachtig deze gebruikershandleiding voor het juiste gebruik van het apparaat. Bewaar deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

Installatie en gebruikershandleiding CCM03/E Centrale netwerk controle monitor

Installatie en gebruikershandleiding CCM03/E Centrale netwerk controle monitor Installatie en gebruikershandleiding CCM03/E Centrale netwerk controle monitor Lees aandachtig deze gebruikershandleiding, voordat u het product in gebruik neemt! CCM03 Nederlands.doc 2009-09-15 1/20 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCJ11-serie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCJ11-serie Gebruikershandleiding Personal computer VPCJ11-serie n 2 Inhoud Voor gebruik... 4 Meer informatie over uw VAIO-computer... 5 Ergonomische overwegingen... 8 Aan de slag... 10 De besturingselementen en poorten...

Nadere informatie

SH915/SW916 Digital Projector Gebruikershandleiding

SH915/SW916 Digital Projector Gebruikershandleiding SH915/SW916 Digital Projector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...9 Buitenkant van de projector...10

Nadere informatie

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV NL Bedieningshandleiding Gelijkrichter voor netgekoppelde fotovoltaïsche installaties 42,0410,0898

Nadere informatie

Gebruikershandleiding LCD Monitor BBA Dashboard

Gebruikershandleiding LCD Monitor BBA Dashboard Gebruikershandleiding LCD Monitor BBA Dashboard Pum ps for results VEILIGHEIDSSYMBOLEN Deze handleiding gebruikt de volgende regels om BELANGRIJKE INFORMATIE IN VERBAND MET VEILIGHEID te melden. Lees en

Nadere informatie

1U Series DVR Snelstart gids

1U Series DVR Snelstart gids 1U Series DVR Snelstart gids 1 Inhoudsopgave 1 Hardware installatie en aansluiting... 5 1.1 Controleer de uitgepakte DVR... 5 1.2 Over het voorpaneel en achterpaneel... 5 1.3 Na het verwijderen van de

Nadere informatie

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm De inhoud van het pakket controleren De volgende items worden meegeleverd met de R-05. Controleer dat de volgende items in het pakket zitten zodra u het pakket opent. Neem contact op met uw dealer als

Nadere informatie

Smart-UPS Ononderbroken stroomvoorziening

Smart-UPS Ononderbroken stroomvoorziening Smart-UPS Ononderbroken stroomvoorziening Toren/montage in rek 5U 5000 VA 208/230 Vac Nederlands 990-8500A 04/2008 Inhoudsopgave Inleiding...................................................... 1 Over

Nadere informatie

GALAXY 16 EN 16 PLUS GEBRUIKERSHANDLEIDING. GalaXy 16/16 plus Gebruikershandleiding. GalaXy 16/16 plus Gebruikershandleiding. 9.

GALAXY 16 EN 16 PLUS GEBRUIKERSHANDLEIDING. GalaXy 16/16 plus Gebruikershandleiding. GalaXy 16/16 plus Gebruikershandleiding. 9. 9. Uw installateur Naam :... Adres :... Woonplaats :... GALAXY 16 EN 16 PLUS GEBRUIKERSHANDLEIDING Telefoon :... (kantooruren) Telefoon :... (overige uren) TeleFax :... Klantnummer :... Deel 1 :... Deel

Nadere informatie

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 Vertaald door: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Nadere informatie