LUXE-RESIDENTIE Megezi Marktstraat Izegem BESCHRIJVING APPARTEMENTSCOMPLEX

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LUXE-RESIDENTIE Megezi Marktstraat 10-16 8870 Izegem BESCHRIJVING APPARTEMENTSCOMPLEX"

Transcriptie

1 LUXE-RESIDENTIE Megezi Marktstraat Izegem BESCHRIJVING APPARTEMENTSCOMPLEX PROMOTOR Pans & C nv Meensesteenweg Roeselare ARCHITECT Buro II bvba Hoogleedsesteenweg Roeselare Tel. 051/ EXCLUSIEVE VERKOOP Era Driegelinck Markstraat Izegem 051/

2 INHOUD A. BESCHRIJVING EIGENDOM 1. Algemeen. 2. De gemene delen van de onderneming. 3. De private delen van de onderneming. B. RUWBOUW 1. Summiere beschrijving van de werken. 2. Grondwerken - uitgravingen - grondopruiming. 3. Draagstructuur. 4. Niet-dragende binnenwanden. 5. Gevelbekleding. 6. Vloerplaten. 7. Kapconstructie. 8. Dakafwerking. 9. Isolatie - chape. 10. PVC - lood - zink. 11. Rioleringsnet. 12. Trappen. C. AFWERKING VAN DE GEMENE DELEN VAN HET GEBOUW 1. Pleisterwerken. 2. Muurbekleding. 3. Vloeren. 4. Glaswerken. 5. Schrijnwerk. 6. Elektriciteit. 7. Videofonie. 8. Sanitaire installatie 9. Lift. 10. Trappen. 11. Brievenbussen. 12. Oplevering. 2

3 D. AFWERKING VAN DE PRIVATIEVE DELEN VAN HET GEBOUW 1. Pleisterwerken. 2. Muurbekleding. 3. Vloeren, vloerbedekking en venstertabletten. 4. Glaswerken. 5. Schrijnwerk. 6. Terrasleuningen. 7. Keuken. 8. Sanitaire installatie en badkamermeubel. 9. Luchtverversing. 10. Elektriciteit. 11. Telefoon-, radio- en tv-aansluiting 12. Centrale verwarming. 13. Warm water Koud water 14. Schilderwerken - Behangwerken 15. Oplevering E. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 1. Principe. 2. Plannen en tekeningen. 3. Wijzigingen. 4. Materialen. 5. Wederzijdse verbintenissen van partijen. 3

4 A. BESCHRIJVING EIGENDOM 1. ALGEMEEN Kelder: 2 gemeenschappelijke hallen met trap en lift, tellerlokalen en technisch lokaal 10 bergingen appartementen en 3 bergingen bij dubbele garages 1 fietsenberging 1 afvalberging appartementen en 1 afvalberging winkelruimtes 1 parkeergarage met totaal 17 parkeerplaatsen (waarvan 3 parkeerplaatsen zich in 2 de rij bevinden!!!) Gelijkvloers: 2 inkomsassen met videofooninstallatie en brievenbussen 2 gemeenschappelijke hals met trap, lift 2 winkelruimtes 1 gemeenschappelijke vluchtdeur tussen de 2 winkels 1 gemeenschappelijke inrijhelling met automatische sectionale poort naar garageplaatsen Eerste verdieping 2 gemeenschappelijke hallen met trap en lift 4 appartementen met twee slaapkamers Tweede verdieping 2 gemeenschappelijke hallen met trap en lift 4 appartementen met twee slaapkamers Derde verdieping 2 gemeenschappelijke hallen met trap en lift 1 appartement met drie slaapkamers 1 appartement met twee slaapkamers 4

5 2. DE GEMENE DELEN VAN DE ONDERNEMING Deze behelzen hoofdzakelijk: - Het onverdeelde aandeel in het terrein. - Het opmaken van de bouwplannen. - De bouwtaks. - De grondwerken, funderingen, draagstructuur, niet-dragende binnenwanden, de gevelbekleding en de vloerplaten. - De kapconstructie en dakbedekking. - De isolatiematerialen en isolaties. - De dakgoten, afleiders en bladvangers - Het rioleringsnet - De trappen en lift. - De vloerbekleding en de muurafwerking van de gemene delen. - Het buitenschrijnwerk van ramen en deuren van de gemene delen. - Het buitenglaswerk van de gemene delen. - Het binnenschrijnwerk van de gemene delen. - De technische kokers met de water-, gas- en elektriciteitsleidingen. - De electrische installatie ten behoeve van de gemene delen. - De videofonie en brievenbussen Deze opsomming wordt gegeven bij wijze van voorbeeld. Ze mag niet als beperkend geïnterpreteerd worden. 3. DE PRIVATIEVE DELEN VAN DE ONDERNEMING Hiertoe behoren in hoofdzaak: - 10 appartementen - 2 winkelruimte - 13 bergingen - 14 parkeerplaatsen ( waarvan 3 dubbele) 5

6 B. RUWBOUW 1. SUMMIERE BESCHRIJVING VAN DE WERKEN, MATERIALEN EN LEVERINGEN De residentie Megezi wordt opgetrokken in duurzame materialen van de eerste kwaliteit en vrij van alle gebreken die de soliditeit en/of esthetische gaafheid van het gebouw zouden kunnen schaden. A ) Het afsluiten van de bouwplaats De bouwpromotor zorgt - op zijn kosten - voor de voorlopige afsluiting van de bouwplaats. Deze afsluiting moet, in de mate van het mogelijke, beletten dat derden zich toegang zouden verschaffen tot de werken. De afsluiting beantwoordt aan de voorschriften van de stad Izegem. Haar onderhoud valt ten laste van de bouwpromotor gedurende de ganse tijd van de onderneming. De bouwpromotor heeft echter het recht publiciteit aan te brengen op de afsluiting. Bij het beëindigen der werken wordt de afsluiting verwijderd op kosten van de bouwpromotor. B ) Diverse aansluitingen De voorlopige aansluitingen op gas, water en elektriciteit vallen ten laste van de bouwpromotor. De definitieve aansluitingskosten op water (tot en met de waterteller), gas (tot en met de gasteller), elektriciteit (tot en met de tellerkast), distributie en telefoon vallen ten laste van de koper evenals de waarborgen en diverse vergoedingen die voortvloeien uit de aansluiting. Het verbruik wordt gerekend vanaf de voorlopige overname van het appartement, zowel voor het privatieve en gemeenschappelijke verbruik. C ) Het slopen, schoren en beplanken De sloopwerken zijn ten laste van de bouwpromotor alsook de staat van bevinding voor en na de afbraak. Vallen nog ten laste van de bouwpromotor: - het onderhoud van de werken tot na de voltooiing - het verwijderen van puin en afval voor de voorlopige aanvaarding van de werken 2. DE GRONDWERKEN - UITGRAVINGEN - GRONDOPRUIMING. De uitgravingen zijn diep genoeg om stevige funderingen te bekomen en tevens het aanleggen van sleuven, riolen, onderzoekskamers en eventuele draineringwerken mogelijk te maken. In de aannemingssom zijn begrepen - alle uitgravingen - het uitbreken en wegvoeren van oud metselwerk - het stutwerk, de beschoeiingen, enz... Funderingen: De wijze van uitvoering van de fundering wordt bepaald door het studiebureau, aangeduid door de bouwpromotor, in functie van de aard der gronden. 6

7 3. DRAAGSTRUCTUUR. Gewapend beton: Het geraamte in gewapend beton, al dan niet geprefabriceerd, zal uitgevoerd worden volgens de plannen die het voorwerp geweest zijn van een studie door het bureau van de ingenieurraadgever. De betonstudie is conform aan de voorschriften van de N.B.N. 15 en wordt toevertrouwd aan een gespecialiseerd bureau welke de uitsluitende verantwoordelijkheid draagt voor de inplanting en dimensioneren van de dragende betonconstructie. De betonsamenstelling wordt bepaald door de verantwoordelijke ingenieur. De wapeningen worden uitgevoerd volgens de plannen van de ingenieur. De coëfficiënten van overbelasting en spanning worden door de verantwoordelijke ingenieur bepaald. De bekistingen zijn strak om alle vervormingen te voorkomen die door het aanstampen of trillen mochten veroorzaakt worden. Na verharding van het beton worden de bekistingen verwijderd, mits toelating van de ingenieur en onder de verantwoordelijkheid van de aannemer. Voorziene werken in beton de funderingsbalken, de balken en kolommen, de trappen en wanden volgens studie ingenieur. Metselwerk: Het metselwerk zal, naargelang het geval, uitgevoerd worden, hetzij in zware of lichte betonblokken, hetzij in baksteen, hetzij in snelbouwstenen. 4. NIET-DRAGENDE BINNENWANDEN. De niet-dragende binnenwanden worden uitgevoerd, naargelang het geval uitgevoerd in, hetzij zware of lichte betonblokken, hetzij in snelbouwmetselwerk, hetzij in stijlwanden. 5. GEVELBEKLEDING Aluminium bekleding: Op het gelijkvloers aan de inkom van het gebouw worden aluminium platen geplaatst als gevelbekleding, conform de schetsen, profielen en tekeningen van de architect. Parement: De gevelbekleding wordt uitgevoerd in parement volgens keuze van de architect. 7

8 6. VLOERPLATEN. De vloerplaten worden uitgevoerd met predallen of betonnen kanaalplaatwelfsels volgens voorschriften van de ingenieur. De uitvoering gebeurt in twee fazen. Ten eerste worden de predallen of betonnen kanaalplaatwelfsels geplaatst en vervolgens wordt de deklaag gegoten zodat de vloerplaat een monoliet geheel vormt. 7. KAPCONSTRUCTIE. De kapconstructie wordt opgetrokken volgens de bepalingen van de ingenieur rekening houdend met het W.T.C.B. 8. DE DAKAFWERKING. Het platte dak is opgebouwd uit een laag hellingsbeton, isolatie in rotswol of polyisocyanuraat (PIR) (cfr. 10.) en een tweelagige dichting met bitumen. Het dak boven het gelijkvloers is een groendak voorzien van sedumbeplanting. 10. DE ISOLATIE - CHAPE A. Thermische isolatie: - de gevels worden geïsoleerd door de uitvoering van spouwmuren met glaswolplaat 5 cm. Het glas is dubbel isolerend glas met een isolatiewaarde van 1.1 W/m²K. - het platte dak wordt geïsoleerd met isolatieplaten in rotswol of polyisocyanuraat (PIR). - de vloerplaten worden geïsoleerd door middel van schuimbeton met een dikte van minstens 9 cm. B. Akoestische isolatie - chape - Op de schoongemaakte isolerende vullingslaag wordt er een akoestische isolatiefolie (9mm) geplaatst, die langsheen de muren tot op plinthoogte wordt opgetrokken. Hierop wordt een afwerkingslaag of effen chape gelegd die bestaat uit een mengeling van 3 delen rijnzand en 1 deel P30 cement. Een gladde afwerking wordt geëist conform de normen. Het geheel wordt met de grootste zorg uitgevoerd, zodat alle waarborgen aanwezig zijn om een doelmatige akoestische isolatie te bekomen. - Tussen twee appartementen en tussen appartementen en gemene delen wordt een akoestische isolatie voorzien in kurk 2 cm. - Tussen het nieuw op te richten gebouw en de aanpalende geburen wordt een akoestische/thermische isolatie voorzien in rotswol 5 cm. 8

9 11. PVC - LOOD - ZINK De zichtbare afvoerbuizen voor het regenwater worden eveneens uitgevoerd in zink met aangepaste diameter. De afleiders die in de muur/kokers verwerkt worden, worden uitgevoerd in polyethyleen. Om de dichtheid van de blootgestelde plaatsen te verzekeren en bepaalde aansluitingen te realiseren wordt er lood gebruikt van 1.5 mm dikte. 12. HET RIOOLNET De binnenrioolbuizen van de sanitaire installatie zijn dikwandige PVC-buizen die Benor gekeurd zijn. De leidingen vertonen een voldoende helling en hebben een adequate doorsnede ten einde een voldoende vlugge lozing van het afval - en het huishoudwater te verzekeren. De buizen zijn uitgerust met de nodige toezichtstukken, ellebogen, verbinding- en verloopstukken. De verluchtingen van de standpijpen zijn uitgevoerd tot in het dak met luchtsnuivers. Buitenriolering en riolering in volle grond wordt uitgevoerd in buizen in PVC met Benor garantie, die rechtstreeks uitmonden in de stadsriool conform de gemeentelijke verordeningen. 13. TRAPPEN De trappen worden uitgevoerd in beton. 9

10 C. AFWERKING VAN DE GEMENE DELEN VAN HET GEBOUW 1. PLEISTERWERKEN - CEMENTERING De plafonds en muren worden zorgvuldig afgewerkt met een laag gipsmortel (+/-10mm). De zichtbare verticale en uitspringende hoeken worden beschermd met gegalvaniseerde hoekijzers tot plafondhoogte. 2. DE MUURBEKLEDING De muren van de inkoms zijn tot op +/-1.50m hoogte afgewerkt in natuursteen. De rest van de muren van de gemene delen zijn afgewerkt met verf mat een kwarststructuur. 3. VLOEREN Een bevloering in natuursteen met aangepaste plinten. Tussen de gemeenschappelijke inkomdeuren op de gelijkvloerse verdieping wordt een vloermat ingewerkt. 4. GLASWERKEN Een dubbele beglazing wordt geplaatst in alle buitenramen. In de binnendeur wordt een enkele beglazing geplaatst. 5. SCHRIJNWERK A ) Buitenschrijnwerk: Ramen en buitendeuren worden uitgevoerd in aluminium, thermisch onderbroken. B ) Binnenschrijnwerk De sasdeur wordt uitgevoerd in aluminium zoals het buitenschrijnwerk, maar met enkel glas. Alle andere binnendeuren zijn schilderdeuren met een brandweerstand waar dit nodig is volgens de brandweervoorschriften. C ) Sluitwerk: De inkomdeur van de winkels gelijkvloers is voorzien van een rolslot en een inox trekker aan de binnenzijde en aan de buitenzijde. Op de sasdeur staat een trekker aan de buitenzijde en een kruk aan de binnenzijde. De inkomdeur en de sasdeur toegang gevend naar de traphal worden opgeleverd met automatische deurpompen. 6. ELEKTRICITEIT Aard van de stroom 230/400 volt - wisselstroom. 10

11 De voorziene installatie vertrekt na de tellerkast en is conform de voorschriften van de stroomverdelende maatschappij. De hoofdschakelaar en de hoofdverdeeldoos worden geplaatst in de nabijheid van de meterkast. Een contactdoos met automatische zekeringen - met een bijkomende differentiële schakelaar - is aanwezig. In de gemene delen zijn standingvolle armaturen voorzien. In de hoofdinkom, de traphal en de gangen worden deze bediend met een detector. Een noodverlichting wordt voorzien zoals bepaald in de brandweervoorschriften. In de traphal is een stopcontact voorzien voor de gemeenschap. 7. VIDEOFONIE Twee volledige videofooninstallaties bedienen alle appartementen. Ieder appartement heeft een drukknop die het elektrische slot van de inkomdeur in het gebouw aandrijft. De videofoon met drukknoppen en naambordjes wordt decoratief ingewerkt in de gevel van het gebouw. 8. SANITAIRE INSTALLATIE Zij behelst een waterkraantje voor de gemeenschap met alle nodige toevoerleidingen. 9. DE LIFT Er worden twee personenliften voorzien voor 6 personen, uitgerust met alle veiligheidssystemen. Kenmerken: - vijf stopplaatsen met automatische schuifdeur - een elektromagnetische rem ingeval van stroomonderbreking - de afwerking van de buitenkant wordt voorgeschreven in inox. - de cabine: volgens de plannen van de architect. - afwerking van de cabine: bekleding wanden en vloer van de kooi met pvc, een spiegel en een aangepaste verlichting. Verdere bijzonderheden: Een drukknop, in de cabine, die toelaat de alarmbel te laten seinen ingeval van stroomonderbreking. Een verzamelbord met drukknoppen die de liften naar de gewenste verdieping laat komen. Een drukknop met het woordje "stop" om de liften tot stilstand te brengen op om het even welke hoogte en tijdstip. Een noodtelefoon wordt voorzien zoals bij wet bepaald. De aansluiting is ten laste van gemeenschap. Het onderhoud van de lift voor het eerste jaar gebruik is inbegrepen. 11

12 10. TRAPPEN De betonnen trappen worden bekleed met natuursteen met geassorteerde plinten in trapvorm. De overlopen worden eveneens gevloerd met natuursteen met aangepaste plinten. De leuningen worden voorzien in metaal. Overal komt er een brandblusapparaat per verdiep, alsook niveau aanduiding, conform de brandweervoorschriften. 11. DE BRIEVENBUSSEN In de inkomhalls van het gebouw wordt een brievenbusgeheel met parlefooninstallatie voorzien volgens plannen architect. 12. OPLEVERING. Bezemschoon, met verwijdering van alle puin en afval. 12

13 D. AFWERKING VAN DE PRIVATIEVE DELEN VAN HET GEBOUW De hiernavolgende voorzieningen gelden voor zover de beschreven ruimtes voorhanden zijn. Dit kan verschillen naargelang het type appartement. 1. PLEISTERWERKEN - CEMENTERING De plafonds en muren worden zorgvuldig afgewerkt met gipsmortel (+/-10mm). De zichtbare verticale en uitspringende hoeken worden beschermd met gegalvaniseerde hoekijzers tot plafondhoogte. Het pleisterwerk op de houten dakconstructie wordt uitgevoerd met gipsmortel op gipskartonplaten. 2. DE MUURBEKLEDING Er is een keuze van faiencetegels bij een door de promotor bepaalde toonzaal. De voegen worden uitgevoerd in natuurkleur of wit. Detaillering: - Keuken: tussen de boven- en onderkasten van de keuken met een handelswaarde van 50 /m² (formaat10x10cm) - Badkamer: er is een oppervlakte van 10 m² voorzien met een handelswaarde van 25 /m², (formaat min 15x15cm). Het bad wordt eveneens voorzien van een toezichtluik. 3. VLOEREN. VLOERBEKLEDING EN VENSTERTABLETTEN A )Tegelvloeren: Er is een keuze van keramische tegels voor de voorziene ruimtes een door de promotor bepaalde toonzaal. De voegen worden uitgevoerd in natuurkleur of wit. Detaillering: - Keuken, badkamer, WC, berging, leefruimte, nachthall en inkom privé gedeelte met een handelswaarde 35 /rn² (formaat 40x40cm). - In de slaapkamers, met een handelswaarde van 20 /rn² (formaat 30x30cm). - Terrassen: afwerking in betontegels met gestraald oppervlak. Er zal later bepaald worden waar deze vloerbekleding mag gekozen worden. B ) Plinten Bij tegelvloeren zijn plinten voorzien in hetzelfde materiaal als de vloerbekleding. C ) Venstertabletten Breedte buiten de muur overal 2 cm, afgewerkt met natuursteen. 13

14 4. GLASWERKEN Een dubbele, isolerende beglazing wordt geplaatst in alle ramen waarbij het aspect van de voorgevel behouden blijft. In de binnendeur wordt een enkele beglazing geplaatst. 5. SCHRIJNWERK A ) Buitenschrijnwerk Ramen en buitendeuren worden uitgevoerd in aluminium, thermisch onderbroken. B ) Binnenschrijnwerk: De binnen deuren van het appartement zijn vlakke schilderdeuren. De deurkozijnen en de deuren worden met één laag grondverf afgewerkt opgeleverd. De inkomdeur van elk appartement is voorzien van een combinatie: veiligheidscilinder, driepuntssluiting, optisch oog (spionoog) en veiligheidsketting. De paumellen en krukken zijn in inox. De deur tussen inkom en leefruimte is een beglaasde deur met enkel glas. 6. TERRASLEUNINGEN De terrasleuningen en/of borstweringen worden uitgevoerd volgens ontwerp van de architect. 7. KEUKEN Keuken: met MDF basismateriaal, front en kanten zijn naadloos met polymeerfolie gecoat. Uitvoering naar keuze, plint 15 cm hoog, inox of alu grepen, plafondplint inbegrepen. Incl. Toestellen, spoelbak, kraan, remsysteem laden. Keuken tafel telkens in werkblad uitvoering (formica) naar keuze met alu/inox poot of zwevend. Werkblad in laminaat/formica 4cm dik uitvoering naar keuze. Alle afwerkingen inbegrepen volgens plan. Toestellen : keramische kookplaat, koelkast met vriesvak, vaatwasmachine, oven, enkele spoeltafel met afdruipplaat in inox en dampkap. Handelswaarde keuken + toestellen: DE SANITAIRE INSTALLATIE Zij behelst de nodige leidingen voor een installatie conform de gemeentelijke reglementen en de voorschriften van de watermaatschappij. De afvoerleidingen: Worden uitgevoerd in hogedruk polythyleen-buizen en hebben een aangepaste diameter. Waterleidingen: Worden uitgevoerd in VPE (vernette polyethyleen) kunststofbuizen omgeven door een bescherm mantelbuis. Plaatsing volgens de normen en de voorschriften van de leverende firma. 14

15 Het distributiesysteem voor koud - en warmwater omvat naast kunststofleidingen (buis in buissysteem) ook de aansluitgarnituren en collectoren. Badkamermeubel Een modern badkamermeubel in een witte krasvrije formica plaat Bestaande uit : - 1 kolomkasten met legplanken en deuren - lichtbalk met halogeenspotjes - spiegel(120 cm) - wastafelblad (120 cm) met uitsnijding voor 2 wastafels - onderbouwkast met 3 deuren Apparaten Kleur: wit. Eveneens inbegrepen in de prijs: de plaatsing van de onderstaande opgesomde toestellen en hun aansluiting aan koud - en warmwater volgens de keuze van het toestel. Het handwastafeltje in het toilet heeft geen warm water. Tevens zijn de voorzieningen (toe - en afvoerleidingen) aanwezig voor de wasmachine en het condenswater voor de droogkast. Er mogen geen dampen van de droogkast afgevoerd worden langs ventilatieschachten of gevel, er moet m.a.w. geopteerd worden voor een condenserende droogkast. Volgens onderstaande beschrijving of gelijkwaardig. Op de verkoopsplannen staan de sanitaire toestellen die voorzien zijn. Badkamer 1: - ligbad in acryl toplax van het merk Allibert Carina 170*75 mengkraan van het merk Grohtherm type automatic handsproeier van het merk Grohe type duo afvoer flexaplus kit - inbouwwastafels (2 stuks) in acryl toplax van het merk Allibert Ocea eengreepsmengkraan van het merk Grohe Eurosmart. - douche in acryl toplax van het merk Tassa 90*90 met reliëfbodem - thermostatische mengkraan van het merk Groheterm type automatic douchebaar met handsproeier van het merk Grohe type tempesta plus afvoer van het merk macalpine - draaideur met volledige opening naar buiten van het merk scalskin c200 met gekorreld veiligheidsglas - toilet : hangwc geberit Walkon complete met onderpot jika sanbloc samba-twist geberit afdekplaat samba hangcuvette in porselein dubbele wc-zitting van het type haro in de massa gekleurd 15

16 Badkamer 2: - inbouwwastafel in acryl toplax van het merk Allibert Carina 170*75- automatische afloop (geberit) met 2 hoekstopkranen verchroomd eengreepsmengkraan van het merk Grohe type duo - ingebouw in wastafelblad - douche in acryl toplax van het merk Tassa 90*90 met reliëfbodem en regelbare poten - thermostatische mengkraan van het merk Groheterm type automatic handsproeier van het merk Grohe type tempesta plus afvoer van het merk macalpine - douche draaideur met volledige opening naar buiten van het merk scalskin C200 met gekorreld veiligheidsglas Toilet: - toilet hangwc geberit Walkon complete met onderpot jika sanbloc samba-twist geberit afdekplaat samba hangcuvette in porselein dubbele wc-zitting van het type haro in de massa gekleurd - handwastafel in porselein van het merk Bora Duravit verchroomde hevel met hoekstopkraantje en shell buisje eengreepsmengkraan (koud water) van het merk Grohe type atlanta Berging: - toe - en afvoer wasmachine. - dubbele dienstkraan Het badkamermeubel en de sanitaire apparaten hebben een handelswaarde Voor appartement met 1 badkamer van1700 Voor appartement met douche en badkamer van 2900 En voor het appartement met 3 slaapkamers van 5200 en kunnen gekozen worden in een door de promotor bepaalde toonzaal. 9. LUCHTVERVERSING Waar mogelijk wordt een statische natuurlijke ventilatie voorzien. Indien een dynamische verluchting zich opdringt (volgens studie ingenieur) wordt die voorzien waar nodig (vb. afvoer rookgassen, afvoer dampkap keuken, verluchting sanitaire lokalen). 10. ELEKTRICITEIT De elektrische installatie wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van het AREI (Algemeen reglement voor Electrische Installaties). De installatie wordt gekeurd door een erkend keuringsorganisme en wordt opgeleverd met een afzonderlijk plan, eendraadschema en een schema van het verdeelbord. 16

17 Door de netbeheerder Etiz, worden er individuele elektriciteitsmeters geplaatst per appartement. Het gaat telkens om een monofasige aansluiting (220V) met een dubbeltarief meter. Iedere eigenaar kan vrij zijn eigen energieleverancier kiezen. De meter kan pas in werking worden gesteld worden gesteld nadat de kandidaat-koper een overeenkomst heeft afgesloten met een energieleverancier. Verder is er een aparte meter voor de lift 1, lift 2 en één voor de gemene delen. De meters worden geplaatst in het meterlokaal in de kelder. Per appartement is een zekeringsbord met minimaal volgende indeling : 1 differentieelschakelaar van 300mA voor de gewone kringen 1.differentieelschakelaar van 32mA voor de badkamer en toestellen die in aanraking komen met water 2 automaten 16A voor de verlichting 4 automaten 20A voor de stopcontacten 1 automaat 20A voor de inbouwoven 1 automaat 32A voor de kookplaat 1 automaat 20A voor de koelkast 1 automaat 20A voor keuken 1 automaat 20A voor CV-ketel 1 automaat 20A voor de buitenverlichting 1 voeding voor de deurbel 1 automaat 20A voor berging kelder Alle leidingen worden in de muren en vloeren ingebouwd, enkel in de kelder worden de leidingen in opbouw geplaatst. In de gangen trappenhuizen en de gemeenschappelijke delen van de kelder zijn verlichtingsarmaturen wel inbegrepen. De bediening van de verlichting in de gangen en trappen gebeurt via schakelaars in de onmiddellijke nabijheid van de inkomdeur de toegangsdeuren tot de appartementen, elk stopplaats van de lift. De bediening van de verlichting in de parkeergarage gebeurt via bewegingssensoren 11. TELEFOON - RADIO - EN TV-AANSLUITING Aanwezig in ieder appartement in de woonkamer en de twee slaapkamers: het buizennet voor de aansluiting op het telefoonnet van Belgacom, en op het radio en tv- distributienet. 12. CENTRALE VERWARMING Individueel volgens studie ingenieur, met wandgasketel op ieder appartement. Onderstaande temperaturen worden verzekerd bij een buitentemperatuur van minstens -10 C. Voor aanpalend appartement wordt een temperatuur van + 10 C genomen. - woonkamer: 22 C - keuken: 22 C 17

18 - slaapkamers: 18 C - badkamers: 24 C Regeling met kamerthermostaat. Wand convectoren met omkasting. (plaatsing cfr plan) Aantal radiatoren/convectoren: cfr plan. Buizennet: kunststof 13. WARM WATER KOUD WATER Productie van warm water gebeurt via een voorraadboiler van 120 liter. De aansluitingen vanaf de ketel tot aan de sanitaire toestellen worden uitgevoerd door de installateur van de sanitaire installatie. Een individuele koudwaterverdeling is aanwezig voor elk appartement. Deze behelst de aansluiting van al de sanitaire toestellen. 14. DE SCHILDERWERKEN - BEHANGWERK Ten laste van de koper. 15. OPLEVERING Bezemschoon, met verwijdering van alle puin en afval. 18

19 E. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN. ART. 1: PRINCIPE. De panden worden verkocht sleutel op de deur, volgens de plannen en tekeningen van de architect en conform de "Korte technische omschrijving" die de koper erkent ontvangen te hebben. Waar het verkochte goed, bij aankoop, in de meeste gevallen nog niet voltooid is, gebeurt de verkoop aan de hand van hiernavolgende documenten 1. De plannen gehecht aan de basisakte en in voorkomend geval, de gewijzigde plannen gevoegd bij de notariële verkoopakte. 2. De "Korte technische omschrijving" die de uit te voeren werken en de te gebruiken materialen omschrijft. 3. De notariële basisakte met het bijhorende reglement van de mede-eigendom. ART. 2: PLANNEN EN TEKENINGEN. Het gebouw wordt opgericht volgens de plannen en tekeningen opgesteld door het architectenbureau Buro II, Hoogleedsesteenweg 415, 8800 Roeselare. ART. 3: WIJZIGINGEN. De wijzigingen die aan voorliggende 'korte technische omschrijving" ten verzoeke van de koper zouden worden aangebracht, mogen enkel en alleen de afwerking betreffen, met uitsluiting van de ruwbouw, de hoofd -, gevel - en balkdragende muren. De bouwpromotor zijnerzijds behoudt zich het recht voor detailwijzigingen aan te brengen aan voornoemde documenten, hetzij deze hem door de terzake bevoegde overheid zouden worden opgelegd of door de regels van de kunst zouden worden ingegeven. Het is de koper verboden, voor de oplevering van het hele aangekochte goed, zelf (of door derden) werken uit te voeren of te laten uitvoeren. ART. 4: MATERIALEN De bouwheer mag te allen tijde materialen vermeld in de "korte technische omschrijving" vervangen door andere gelijksoortige en gelijkwaardige. Opmerkingen A ) Zijn niet in de huidige onderneming inbegrepen: De verlichtingstoestellen van de privatieve gedeelten en de telefooninstallaties. De kosten van aansluitingen, van het plaatsen en openen van de gemeenschappelijke tellers voor water, gas, elektriciteit en radio- en Tv-distributie. 19

20 Het behangpapier en de schilderwerken van de privatieve gedeelten. B ) De bezoeker, toekomstige koper of koper heeft geen toegang tot de werf indien niet vergezeld van een afgevaardigde van de verkoper of de bouwheer, mits voorafgaandelijk afspraak. Zelfs in dit geval zal elk bezoek tot op de dag van de voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen plaatsvinden op hun eigen risico, waarbij zij geen verhaal kunnen uitoefenen tegen de verkoper, de bouwheer, de architect of de aannemer in geval van een gebeurlijk ongeval tijdens een bezoek aan de werf. C ) De huidige beschrijving vervangt of vervolledigt de aanduidingen op de plannen. D ) De vaste of losse meubels, alsook de installaties die op de verkoopsplannen zouden voorkomen, zijn slechts figuratief aangebracht en als dusdanig te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk vermeld in bovenstaande beschrijving. E ) De aandacht van de kopers wordt gevestigd op het feit dat het gebouw nieuw is en dat zich bijgevolg een licht algemene of gedeeltelijke zetting kan voordoen alsmede een eventuele uitzetting, veroorzaakt door de temperatuurschommelingen, waardoor lichte barsten kunnen verschijnen, waarvoor noch de bouwheer, noch de architect, noch de aannemer kunnen verantwoordelijk worden gesteld en dit volgens de toelatingen van het W.T.C.B. ART. 5: WEDERZIJDSE VERBINTENISSEN VAN PARTIJEN A) De bouwheer -verkoper is er toe gehouden het verkochte pand te leveren overeenkomstig de art en v.s.v. van het Burgerlijk Wetboek enerzijds en de basisakte anderzijds. B ) De koper is verplicht het aangekochte goed te aanvaarden zij het dan onder alle waarborg naar rechte. Het betreft in dit geval een ruilovereenkomst. C ) De kopers zijn ertoe gehouden het gebouw te onderhouden zowel privatief als gemeenschappelijk, volgens het onderhoudsboekje van gebouwen, die opgenomen is in het algemeen reglement van de mede-eigenaars. ART. 6: BETALINGSVOORWAARDEN Compromis Authentieke akte 20% voorschot op grondaandeel bij tekenen van de aankoopoptie saldo van de grondwaarde en de volledige bouwwaarde. 20

Residentie Les Mouettes

Residentie Les Mouettes Residentie Les Mouettes Zeedijk 379 - Koksijde 1 "Residentie Les Mouettes" TECHNISCHE OMSCHRIJVING APPARTEMENTEN LIGGING : Zeedijk 379 8670 KOKSIJDE BOUWHEER / PROMOTIE bvba HOCON Doorniksesteenweg 81A

Nadere informatie

Koperslastenboek. Beneluxlaan 40-42, 8700 Tielt. GC-Architecten bvba, Veldstraat 11, 8760 Meulebeke. Verkoop:

Koperslastenboek. Beneluxlaan 40-42, 8700 Tielt. GC-Architecten bvba, Veldstraat 11, 8760 Meulebeke. Verkoop: Koperslastenboek Bouwplaats: Bouwheer: Ontwerp: Klantencoördinatie: Verkoop: Lambert Invest bvba GC-Architecten bvba, Veldstraat 11, 8760 Meulebeke BVBA Vlato, Sint-Janstraat 185, 8700 Tielt VLAEMYNCK

Nadere informatie

Residentie RODERICK OUDENBURG L A S T E N B O E K

Residentie RODERICK OUDENBURG L A S T E N B O E K Residentie RODERICK OUDENBURG L A S T E N B O E K RESIDENTIE RODERICK OMSCHRIJVING APPARTEMENTEN LIGGING: ZANDVOORDSESTRAAT 32 8460 OUDENBURG BOUWHEER: DE RUYTTER BVBA Vaartdijk Noord 25B 8432 LEFFINGE

Nadere informatie

Woonproject t Jaagpad T JAAGPAD. Spreeuwenbergstraat 14/15/16/17 te Veurne. Vanhoutte Beyl ir.architecten bvba Duinkerkestraat 20 8630 Veurne

Woonproject t Jaagpad T JAAGPAD. Spreeuwenbergstraat 14/15/16/17 te Veurne. Vanhoutte Beyl ir.architecten bvba Duinkerkestraat 20 8630 Veurne WOONPROJECT T JAAGPAD Spreeuwenbergstraat 14/15/16/17 te Veurne BOUWHEER : ARCHITECT : Mavam nv Dode Mannenstraat 26 8630 Veurne Vanhoutte Beyl ir.architecten bvba Duinkerkestraat 20 8630 Veurne 1 VERKOOPSLASTENBOEK

Nadere informatie

OTEGEMVELDE. Hogenakkerhoekstraat 1 9150 Kruibeke Tel.: 03/773.26.80 www.berg-invest.be

OTEGEMVELDE. Hogenakkerhoekstraat 1 9150 Kruibeke Tel.: 03/773.26.80 www.berg-invest.be RESIDENTIE LARGO OTEGEMVELDE Project: Bouwheer: Projectcoördinatie: Architect: Ingenieursburo: Veiligheidscoördinatie: Basisakte: Verkoop: Residentie Largo Kouterstraat 56-58-60 9240 Zele Berg Real Estate

Nadere informatie

RESIDENTIE De Biezen - BESTEK

RESIDENTIE De Biezen - BESTEK RESIDENTIE De Biezen - BESTEK HOOFDSTUK 1 ONDERGRONDSE RUWBOUWWERKEN 1. Grond- en funderingswerken : De grondwerken worden volgens de gewenste afmetingen uitgevoerd ten einde de funderingswerken, kanalisatie-

Nadere informatie

DOMEIN DE STEELANDER TECHNISCHE OMSCHRIJVING FASE 3 en 4 APPARTEMENTEN. LIGGING: Gravin Adelahof 8530 Harelbeke

DOMEIN DE STEELANDER TECHNISCHE OMSCHRIJVING FASE 3 en 4 APPARTEMENTEN. LIGGING: Gravin Adelahof 8530 Harelbeke 1/24 DOMEIN DE STEELANDER TECHNISCHE OMSCHRIJVING FASE 3 en 4 APPARTEMENTEN LIGGING: Gravin Adelahof 8530 Harelbeke BOUWHEER: PROMOTOR HARBO BVBA Gentsesteenweg 71 8530 Harelbeke ARCHITECT ARCHITECTENBURO

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE MAZARON BEKNOPT LASTENBOEK APPARTEMENTSGEBOUW 8 WOONGELEGENHEDEN RESIDENTIE MAZARON. Zeelaan 15-17 te 8660 De Panne

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE MAZARON BEKNOPT LASTENBOEK APPARTEMENTSGEBOUW 8 WOONGELEGENHEDEN RESIDENTIE MAZARON. Zeelaan 15-17 te 8660 De Panne BEKNOPT LASTENBOEK APPARTEMENTSGEBOUW 8 WOONGELEGENHEDEN RESIDENTIE MAZARON Zeelaan 15-17 te 8660 De Panne LIGGING Zeelaan 15-17 8660 De Panne BOUWHEER THV concept Mavibo Amerikalei 160 2000 Antwerpen

Nadere informatie

Residentie Les Belles Fleurs

Residentie Les Belles Fleurs Residentie Les Belles Fleurs Verkoopslastenboek Korte technische omschrijving Bouwheer: Serge Vanhee 1 Algemeen Residentie Les Belles Fleurs is een totaal project gelegen langs de Marktstraat 6 in De Haan.

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. T VEER te Tielrode Burgermeester A. Heymanstraat 84 Antwerpsesteenweg 97. 19/05/2014 Gvg / Wg / Gdv / Vkr / Gvv

VERKOOPLASTENBOEK. T VEER te Tielrode Burgermeester A. Heymanstraat 84 Antwerpsesteenweg 97. 19/05/2014 Gvg / Wg / Gdv / Vkr / Gvv VERKOOPLASTENBOEK T VEER te Tielrode Burgermeester A. Heymanstraat 84 Antwerpsesteenweg 97 19/05/2014 Gvg / Wg / Gdv / Vkr / Gvv Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 II. ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend

Nadere informatie

PROJECT BARA B8. Lastenboek Appartementen. Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Breyne. Cityline

PROJECT BARA B8. Lastenboek Appartementen. Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Breyne. Cityline PROJECT BARA B8 Lastenboek Appartementen Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Breyne Cityline Antoon Van Osslaan 1 bus 2-1120 Brussel Tel 02-749 95 46 - Fax 02-749 95 25 www.immobam.be Inhoudsopgave 1 Algemeen...4

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. RESIDENTIE STATIO Wolvertem

VERKOOPLASTENBOEK. RESIDENTIE STATIO Wolvertem VERKOOPLASTENBOEK RESIDENTIE STATIO Wolvertem 30/10/2013 Vg / Wg / Gdv / Gvkr / Gvv 1 Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend architect... 4 3) Technische studies...

Nadere informatie

PRUYTENSHOF. Verkaveling Pruytenshof 9260 WICHELEN-SERSKAMP. Tel. 09 233 15 30 Tel. 09 325 73 50 URL: www.urbis.be URL: www.mevaco.

PRUYTENSHOF. Verkaveling Pruytenshof 9260 WICHELEN-SERSKAMP. Tel. 09 233 15 30 Tel. 09 325 73 50 URL: www.urbis.be URL: www.mevaco. RESIDENTIE PRUYTENSHOF Verkaveling Pruytenshof 9260 WICHELEN-SERSKAMP LASTENBOEK INLICHTINGEN EN VERKOOP URBIS GROUP Keizer Karelstraat 103, 9000 GENT AANNEMER PROMOTOR MEVACO BOUWBEDRIJF nv Durmelaan

Nadere informatie

A/ RUIMTELIJKE INDELING

A/ RUIMTELIJKE INDELING A/ RUIMTELIJKE INDELING De residentie PEGASUS bestaat uit gemeenschappelijke en private gedeelten. Deze zijn als volgt samengesteld : Kelder - 7 private berginen - vuilnislokaal - tellerlokalen - Gemeenschappelijke

Nadere informatie

1. VOORBEREIDENDE WERKEN

1. VOORBEREIDENDE WERKEN 1. VOORBEREIDENDE WERKEN a. AFBRAAK De kosten voor de sloop zijn inbegrepen in de koopprijs. b. BEMALING In functie van de heersende grondwaterstand worden de eventueel nodige bemalingswerken uitgevoerd

Nadere informatie

Residentie Oud Ghent LASTENBOEK. Durmelaan 6, 9880 AALTER Tel. 09/325.73.50 e-mail: info@mevaco.be URL: www.mevaco.be

Residentie Oud Ghent LASTENBOEK. Durmelaan 6, 9880 AALTER Tel. 09/325.73.50 e-mail: info@mevaco.be URL: www.mevaco.be Burgstraat - Perkamentstraat, GENT LASTENBOEK INLICHTINGEN EN VERKOOP MEVACO Bouwbedrijf nv AANNEMER - PROMOTOR MEVACO Bouwbedrijf nv Durmelaan 6, 9880 AALTER Tel. 09/325.73.50 e-mail: info@mevaco.be URL:

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK. Project : Diestsestraat 167-169-171 3000 LEUVEN Appartement. 0301

VERKOOPSLASTENBOEK. Project : Diestsestraat 167-169-171 3000 LEUVEN Appartement. 0301 VERKOOPSLASTENBOEK Project : Diestsestraat 167-169-171 3000 LEUVEN Appartement. 0301 INHOUDSTAFEL 1 RUWBOUW EN OMGEVINGSWERKEN... 2 1.1 Grondwerken... 2 1.2 Funderingen... 2 1.3 Riolering... 2 1.4 Ondergrondse

Nadere informatie

WOONERF LEFLOT Ogezlaan - Boomlaarstraat, 2500 Lier. samenvattende technische beschrijving van de afwerking van gemene en privatieve kavels

WOONERF LEFLOT Ogezlaan - Boomlaarstraat, 2500 Lier. samenvattende technische beschrijving van de afwerking van gemene en privatieve kavels kennis ervaring kwaliteit samenvattende technische beschrijving van de afwerking van gemene en privatieve kavels WOONERF LEFLOT Ogezlaan - Boomlaarstraat, 2500 Lier 1 Inhoudsopgave. 1 Inhoudsopgave....

Nadere informatie

RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ

RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ Lagesteenweg 24, 1850 Grimbergen Verkoop: Prinsenstraat 24 te 1850 Grimbergen Tel 02/270.90.75 Email: immotoye@era.be Website : www.era.be/immotoye 1/20 HET PROJECT Lagesteenweg

Nadere informatie

Verkooplastenboek. Residentie Terra Verde. Winksele. Projectontwikkelaar-verkoper:

Verkooplastenboek. Residentie Terra Verde. Winksele. Projectontwikkelaar-verkoper: Verkooplastenboek Residentie Terra Verde Winksele Projectontwikkelaar-verkoper: www.lgv.be verkoopslastenboek Residentie Terra Verde pagina 1 www.lgv.be verkoopslastenboek Residentie Terra Verde pagina

Nadere informatie

RESIDENTIE PEUTIEBOS Aarschotsestraat 50 1800 Peutie

RESIDENTIE PEUTIEBOS Aarschotsestraat 50 1800 Peutie RESIDENTIE PEUTIEBOS Aarschotsestraat 50 1800 Peutie IMMO TOYE Tel 02/270.90.75 Prinsenstraat 24 Fax 02/270.80.74 1850 Grimbergen Email: immotoye@era.be L A S T E N B O E K BOUWEN VAN 4 RESIDENTIELE GEBOUWEN

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Residentie De Meuleman 1

Verkoopslastenboek Residentie De Meuleman 1 Verkoopslastenboek Residentie De Meuleman 1 1. K a r a k t e r i s t i e k e n v a n h e t gebouw 1.1 ALGEMENE VOORZIENINGEN EN AFWERKINGEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN De afwerkingsmaterialen voor

Nadere informatie

Residentie «Forum Ambrosius II» Meergezinswoning Ronse

Residentie «Forum Ambrosius II» Meergezinswoning Ronse Residentie «Forum Ambrosius II» Meergezinswoning Ronse LASTENBOEK Bouwheer : Architect : Icarus Build nv Gentsesteenweg 184 8530 Harelbeke T : 0479/407.009. F : 056/20.66.96. e-mail : info@icarus.be Debonte

Nadere informatie

Verkooplastenboek. Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57

Verkooplastenboek. Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57 Verkooplastenboek Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57 INHOUD 0. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. TECHNISCHE BESCHRIJVING RUWBOUW 1.1 Ondergrondse verdieping (parking, fietsenstalling, technische lokalen) 1.2.

Nadere informatie

Residentie Siepel Immerzeeldreef 1 te 9300 Aalst

Residentie Siepel Immerzeeldreef 1 te 9300 Aalst Siepel Immerzeeldreef 1 te COMMERCIEEL LASTENBOEK BOUWHEER : NV Hyboma Wilgenlaan 39-8610 Kortemark tel : 051/56.74.01 info@hyboma.be ARCHITECT : Architectenburo Berkein Bellemstraat 50 9880 Aalter Tel

Nadere informatie

Verkoopslastenboek woningen

Verkoopslastenboek woningen Verkoopslastenboek woningen v. 12/03/2015 Vg / Wg / Gdv / Gvkr /Vv Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 II. ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend architect... 4 3) Technische studies... 4 4) Nutsvoorzieningen...

Nadere informatie

Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw

Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw 1 Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw Luxe appartementen aan de Broekstraat in hartje Tervuren BEKNOPTE TECHNISCHE BESCHRIJVING 2 KOPER: Naam:... Adres:...... Tel: l:... appartement: : verdieping..nr

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK APPARTEMENTEN. Terheugenstraat 22 1670 Bogaarden Tel. 02/356.38.99

VERKOOPLASTENBOEK APPARTEMENTEN. Terheugenstraat 22 1670 Bogaarden Tel. 02/356.38.99 VERKOOPLASTENBOEK APPARTEMENTEN Bouwheer : Sbouw bvba Terheugenstraat 22 1670 Bogaarden Tel. 02/356.38.99 1. ALGEMEEN VERKOOPLASTENBOEK Deze omschrijving omvat de opsomming van: - de te gebruiken materialen

Nadere informatie

RESIDENTIE VISTO BESTAANDE UIT 15 BETAALBARE LUXE APPARTEMENTEN MET 2-3 SLAAPKAMERS IN HARTJE CENTRUM MAASEIK

RESIDENTIE VISTO BESTAANDE UIT 15 BETAALBARE LUXE APPARTEMENTEN MET 2-3 SLAAPKAMERS IN HARTJE CENTRUM MAASEIK IMMO-TOP Witte TORENWAL 8 3960 BREE tel 089462525 www.immo-top.be info@immo-top.be RESIDENTIE VISTO BESTAANDE UIT 15 BETAALBARE LUXE APPARTEMENTEN MET 2-3 SLAAPKAMERS IN HARTJE CENTRUM MAASEIK Trendy wonen

Nadere informatie

Residentie De Toren Te 3960 Bree, Grauwe Torenwal

Residentie De Toren Te 3960 Bree, Grauwe Torenwal Residentie De Toren Te 3960 Bree, Grauwe Torenwal VERKOOPLASTENBOEK 1. OMSCHRIJVING VAN DE RUWBOUW: 1.1 Grondwerken: Voor het maken van de funderingen en de parkeerkelder worden de nodige ontgravingen

Nadere informatie