Technische omschrijving en algemene (verkoop-)informatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technische omschrijving en algemene (verkoop-)informatie"

Transcriptie

1 Technische omschrijving en algemene (verkoop-)informatie

2 Ontwikkeld door: Meer weten? Punt Makelaars Weerdsingel O.Z AD Utrecht Tel Lauteslager Makelaars Catharijnesingel GV Utrecht Tel Lauteslager Makelaars Colofon Deze brochure is een uitgave van Stamhuis, Punt Makelaars en Lauteslager Makelaars oktober 2014 Ontwerp & realisatie

3 Inhoud Inleiding 6 Algemeen 7 Kosten 7 Verzekeringen 8 Verkoopinformatie 9 Van aankoop tot oplevering 9 Koop- en aannemingsovereenkomsten 9 Garantie 9 Een huis met zekerheid 9 Meerwerk 10 Parkeren 10 Financiering en betaling 10 De transportakte 10 Tijdens de bouw 10 De oplevering 11 Vrije energiemarkt 11 VVE 11 Stamhuis Vastgoed en Bouwbedijf 11 Locatie 11 Onderhoudsperiode 12 Technische omschrijving 12 Benamingen volgens het Bouwbesluit 12 Grondwerk 13 Gegevens over het bouwterrein 13 Peil 13 Grondwerk 13 Riolering 13 Terreinafwerking 13 Terreininventaris 13 Constructie 14 Funderingen 14 Vloeren 14 Bouwmuren 14 Buitenwanden 14 Buitenkozijnen, -ramen en -deuren 15 Hang- en sluitwerk 15 Daken 15 Isolatie 16 Trappen en balustraden 16 Afbouw 17 Binnenwanden 17 Binnenkozijnen 17 Vloerafwerkingen 17 Wandafwerkingen 17 Plafondafwerkingen 17 Keukens, kasten en aftimmeringen 18 Schilderwerk en beglazing 18 Installaties 19 Ventilatie 19 Riolering 19 Koudwaterleidingen 19 Warmwaterleidingen 19 Gasinstallaties 19 Sanitair 19 Verwarmingsinstallaties 20 Elektrische installaties 20 Telecommunicatie voorzieningen 20 Liftinstallatie 21 PV zonnecellen 21 Overige installaties 21 Afwerkstaat 22 Entree 22 Toilet 22 Woonkamer/keuken 22 Buitenberging 22 Gang 22 Bergkast 23 Slaapkamer 1 23 Slaapkamer 2 (indien van toepassing) 23 Hobbyruimte (indien van toepassing) 23 Badkamer 23 Kleur- en materiaalstaat 24

4 4 Samenvatting verkoopinformatie De Kastanjetuin Het project De Kastanjetuin bestaat uit achttien luxe appartementen, een halfverdiepte parkeergarage met 25 parkeerplaatsen, acht garageboxen en een aantal extra parkeerplaatsen. De appartementen zijn ruim opgezet en van alle gemakken voorzien. De riante balkons van de appartementen kijken uit op de speeltuin De Pan. Er zijn verschillende typen appartementen variërend van circa 106 m 2 tot 145 m 2. De prijzen zijn vanaf Locatie De Kastanjetuin wordt gerealiseerd aan de rand van Tuindorp, een groene en rustige wijk op een steenworp afstand van de binnenstad van Utrecht. Het heeft een gunstige ligging ten opzichte van openbaar vervoer, snelwegen en buurtwinkels. Dit project wordt ontwikkeld op het terrein waar Hendrik Stamhuis in 1926 zijn aannemersbedrijf is begonnen. De kastanjebomen, waar het project haar naam aan ontleent, zijn geplant door de familie Stamhuis. Ook de aangrenzende speeltuin De Pan is door de familie Stamhuis aangelegd. Veiligheid Veiligheid begint bij u thuis. Niet alleen de veiligheid van de woning maar ook de woonomgeving (sociale veiligheid) speelt een belangrijke rol. De woningen voldoen voor wat betreft het hang- en sluitwerk van de buitenschil, aan inbraakwerendheidsklasse 2 (conform NEN 5096). Na oplevering van de woning kunt u de politie vragen de woning te keuren en, indien de woning akkoord bevonden wordt, ontvangt u een certificaat Veilige Woning van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Op vertoon van het certificaat geven de meeste verzekeringsmaatschappijen een korting op de premie van de inboedelverzekering. Ook aan de veiligheid van het complex zelf is veel aandacht besteed. Zo is het bellentableau bij de hoofdentree en toegangshek voorzien van een spreek- en luisterverbinding met camera. De parkeergarage is afgesloten en om het gehele terrein komt een hek van 2 meter hoog te staan. Het complex en het terrein wordt voorzien van verlichting. Duurzaamheid De woningen voldoen aan de hoge eisen die de overheid stelt aan nieuwbouwwoningen op het gebied van energie zuinigheid. Het toegepaste hout komt uit gecertificeerd duurzaam beheerde bossen. Een deel van het dak zal als een begroeide daktuin worden uitgevoerd. De algemene verlichting van het complex en het terrein wordt als energiezuinige LED verlichting uitgevoerd in een prettige warme lichtkleur. De energie voor deze verlichting wordt opgewekt door PV cellen op het dak wat natuurlijk ook scheelt in de servicekosten. Levensloopbestendig Een levensloop geschikte woning is een woning die zo is gebouwd dat mensen er tijdens verschillende fasen van hun leven in kunnen (blijven) wonen. Het is dus niet alleen voor ouderen bedoeld of minder valide mensen, maar voor bewoners van alle leeftijden. Een woning is levensloopbestendig als deze voldoet aan een

5 5 aantal voorwaarden zoals toegankelijkheid, veiligheid en aanpasbaarheid. Uw woning is zonder obstakels te bereiken zowel vanuit de parkeergarage als de hoofdentree. U kunt hierbij gebruik maken van de ruime lift in het gebouw (brancardlift). U kunt als optie een uitgebreid domotica pakket kiezen. Domotica is een verzamelnaam voor extra voorzieningen aan de elektrotechnische- en datainstallatie ten behoeve van het automatiseren van functies zoals ventilatie, verwarming, verlichting, alarmbeveiliging, energiebesparing en kunnen vaak op afstand worden bediend. Met dit pakket bent u verzekerd van veel extra comfort en veiligheid. Ook is het mogelijk hiermee een koppeling te maken naar bijvoorbeeld zorgaanbieders. Wijzigingen in constructie, dak, balkon afwerkingen en in of aan de buitengevel zijn niet mogelijk. Alle wijzigingen in opdracht van de ondernemer en/of in opdracht van u moeten voldoen aan Algemene Voorwaarden van de aannemingsovereenkomst. Kopersbegeleiding Er wordt door Stamhuis kosteloos een onafhankelijke verkoopbegeleider beschikbaar gesteld. Deze verkoopbegeleider kan u helpen met het invullen van uw individuele wensen. Tot het servicepakket behoort zoveel mogelijk het honoreren van uw persoonlijke woonwensen. Hiervoor wordt een aparte lijst met mogelijkheden opgesteld. In overleg en afhankelijk van het stadium van de bouw zijn wijzigingen mogelijk. Voor het meer- en minderwerk van uw appartement moet u rekening te houden met onderstaande restricties: Het is in verband met de af te geven Woningborg garantie niet mogelijk om sanitair, tegelwerk te laten vervallen of los te laten leveren.

6 6 Inleiding In de verkoopmap vindt u de verkoopstukken van het project De Kastanjetuin te Utrecht, gelegen aan de Prof. Jordanlaan te Utrecht. Daartoe zijn onder andere de volgende stukken opgenomen: Verkooptekeningen; Deze algemene (verkoop-)informatie en technische omschrijving met een ruimte-afwerkstaat, kleurenstaat; Koop-/ en aannemingsovereenkomst met bijlagen; Woningborg brochure- Garantie en waarborgregeling. De koop- en aannemingsovereenkomst met bijlagen worden u bij overeenstemming door Stamhuis Vastgoed BV ter ondertekening aangeboden. Hierin zijn alle koop- en verkoopvoorwaarden opgenomen. Met het ondertekenen hiervan geeft u aan dat de inhoud van de contractstukken u bekend is.

7 7 Algemeen Deze algemene informatie met technische omschrijving en de verkooptekeningen is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van de gegevens van de tekeningen verstrekt door de gemeente, de architect en de adviseurs van dit plan. Ondanks het bovenstaande moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen op deze stukken, voortvloeiend uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. Eveneens behouden wij ons het recht voor om wijzigingen in het plan aan te brengen tijdens de (af-)bouw, waarvan de noodzaak tijdens de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan waarde, kwaliteit, uiterlijk, aanzien en bruikbaarheid van de woningen. Deze wijzigingen geven geen van de partijen het recht tot het vragen van verrekening van meerdere of mindere kosten. De wijzigingen zullen, tenzij die van zeer ondergeschikte aard zijn, worden geregistreerd op een errata en naar u toegezonden worden. De plattegronden van de woningen zijn getekend op schaal 1:50 en/of schaal 1:100. De aangegeven maten kunnen in werkelijkheid enige afwijkingen vertonen. De op tekening aangegeven maten zijn circa maten in millimeters, met wandafwerking is geen rekening gehouden. De plaatsen, aantallen en afmetingen van de schakelaars, lichtpunten, wandcontactdozen, sanitaire toestellen, radiatoren en installatieapparatuur zijn bij benadering op de plattegronden aangegeven. Hiervoor zijn symbolen en afkortingen gebruikt die in het renvooi zijn verklaard. De op tekening aangegeven apparatuur, inrichting en dergelijke dienen uitsluitend ter oriëntering van de plaatsingsmogelijkheden en zijn, voor zover niet uitdrukkelijk in deze omschrijving genoemd, niet in de koopsom begrepen en worden ook niet geleverd. De indeling op de situatietekening van de openbare en aangrenzende terreinen (paden, groen, bestrating, parkeerplaatsen, e.d.) is aangegeven aan de hand van de laatst bekende gegevens. Aan toestand, aanleg en inrichting van omliggende voorzieningen, verhardingen en infrastructuur en beplanting als aangegeven op de situatie tekening kunnen geen rechten worden ontleend. Deze voorzieningen worden gerealiseerd door en onder verantwoording van Stamhuis Vastgoed BV. Indien in deze technische omschrijving en tekeningen strijdige zaken voorkomen dan is de rechtskracht als volgt: de technische omschrijving geldt als eerste boven de tekeningen. Aan de artist-impressions kunnen geen rechten ontleend worden. Voor het project is een vergunning verleend o.b.v. de bouwregelgeving (Bouwbesluit) uit Kosten Bij de vrij op naamprijs van de woning (v.o.n.) zijn de volgende kosten bij de prijs inbegrepen: grondkosten (eigen grond) bouwkosten 1 parkeerplaats in de stallingsgarage inpandige berging in het souterrain honorarium adviseurs, zoals architect, constructeur e.d. notariskosten in verband met de transportakte kosten garantieregeling Woningborg gemeenteleges i.v.m. bouwvergunning BTW (eventuele wijzigingen worden doorberekend) aansluitkosten voor montage gas, water, riool en elektra aansluitpunten in de meterkast voor CAI en telefoon

8 8 kosten voor gebruik van water, warmte en elektra tot aan de dag van oplevering. Kosten die verband houden met de financiering van de woning en abonnementen zijn niet bij de koop-/aanneemsom inbegrepen, zoals: notarishonorarium inzake de hypotheekakte advieskosten hypotheek abonneekosten en aansluitkosten gemoeid met het leveren van gas, water en licht. abonneekosten en aansluitkosten op CAI en telefoon Verzekeringen Tijdens de bouw zijn de woningen verzekerd tegen onder meer de risico s van brand en storm. De opstallen dienen vanaf de overdracht van de woning tegen deze risico s door de eigenaren verzekerd te worden. U dient ervoor ter zorgen dat dit tijdig voor de oplevering geregeld is.

9 9 Verkoopinformatie Van aankoop tot oplevering Een nieuwbouwwoning kunt u niet bekijken vóór u tot aankoop besluit. Nadat de koop gesloten is duurt het bovendien nog geruime tijd alvorens u de woning kunt betrekken. Om u toch een voorstelling te kunnen laten maken van de woning is de (verkoop-)documentatie samengesteld uit zo compleet mogelijke informatie en illustraties. Deze kunnen echter nooit meer dan een globaal beeld geven van de werkelijkheid. Aangezien wij graag zien dat u tevreden bent met uw woning, informeren wij u zo volledig mogelijk. Bij het maken van uw afweging kunt u altijd de vragen, die voor u van belang zijn, aan Stamhuis Vastgoed BV stellen. Koop- en aannemingsovereenkomsten De inhoud van de (verkoop-)documentatie is niet alleen informatief, maar vormt tevens de basis voor de overeenkomsten tussen u, Stamhuis Vastgoed BV en Stamhuis Bouwbedrijf. Door ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst geeft u opdracht aan Stamhuis Vastgoed BV om de woning van uw keuze conform tekeningen en technische omschrijving door Stamhuis Bouwbedrijf te laten bouwen. Naast uw opdracht tot het bouwen van de woning regelt de koopovereenkomst tevens de koop van de grond. Alle van belang zijnde rechten en plichten zijn in deze overeenkomst geregeld. De koop- en aannemingsovereen komsten zijn geen éénzijdige documenten. Beide modellen worden voorgeschreven door Woningborg en zijn mede tot stand gekomen in overleg met consumentenorganisaties. Bij de koopovereenkomst is een bijlage opgenomen, waarin een aantal voor het project specifieke bepalingen staan opgesomd, zoals bijvoorbeeld de erfdienstbaarheden. Een van de bepalingen, die u in de overeenkomst zult tegenkomen is een opschortende of ontbindende voorwaarde. Gedurende de in dat artikel genoemde periode kan Stamhuis Vastgoed BV de overeenkomst nog ontbinden of gelden de wederzijdse verplichtingen nog niet, bijvoorbeeld omdat de bouwvergunning nog niet onherroepelijk is. De overeenkomst is pas onherroepelijk, als Stamhuis Vastgoed BV u hierover schriftelijk heeft geïnformeerd. Vanaf dat moment gelden de in de overeenkomst opgenomen termijnen, zoals bijvoorbeeld de termijn, waarop u de overeenkomst nog kunt ontbinden, als u de financiering onverhoopt niet rond kunt krijgen. De koop- en aannemingsovereenkomsten worden u uitgebreid toegelicht tijdens het gesprek met Stamhuis Vastgoed BV, dat plaatsvindt nadat aan u een optie is verstrekt. Garantie Voor het tekenen van het koopcontract van de woning ontvangt u van Woningborg het garantiecertificaat overeenkomstig de gemaakte afspraken tussen Stamhuis Vastgoed BV en Stamhuis bouwbedrijf. Deze garanties zijn vastgelegd in de Garantie- en waarborgregeling Een huis met zekerheid De woningen worden geleverd met het officiële door de overheid erkende garantiecertificaat van de Woningborg. Garanties en garantietermijnen op materialen en constructie zijn daarmee vastgelegd. De volgende Woningborg brochures worden u verstrekt: Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2010.

10 10 Ongeacht hetgeen in de technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de regelingen, reglementen en standaard voorwaarden gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg. In geval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg. Woningborg geeft u ook de zekerheid dat uw woning wordt afgebouwd als de bouwer onverhoopt in financiële problemen mocht komen terwijl uw woning nog niet klaar is. Meerwerk U kunt samen met de kopersbegeleiding van Stamhuis Bouwbedrijf uw individuele aanpassingen bespreken. Deze staat u verder graag te woord bij uw vragen over meerwerk mogelijkheden en kan u daarna de prijzen hiervoor verstrekken, doch pas nadat u de koop- en aannemingsovereenkomst hebt ondertekend. De mogelijkheden tot meerwerk zijn afhankelijk van het stadium waarin de bouw zich bevindt en op aanwijzen van de kopersbegeleiding bepaald. Parkeren Onder het gebouw komt een, met een speedgate afgesloten, halfverdiepte parkeergarage die plaats biedt aan 25 auto s en 1 motor. Bij iedere woning behoort 1 parkeerplaats welke in de verkoopprijs is meegenomen. De overige 7 parkeerplaatsen kunnen optioneel erbij worden gekocht. Hiervoor geldt maximaal 1 extra plaats per woning. Omdat er maar een beperkt aantal plaatsen te koop zijn is er geen garantie te geven over de beschikbaarheid. Op het omliggende terrein worden 8 garageboxen gebouwd. Ook deze kunnen, met dezelfde voorwaarden als de inpandige parkeerplaatsen, er optioneel bij worden gekocht. Op het aansluitende terrein worden nog 18 parkeerplaatsen gerealiseerd. Deze zijn uit sluitend bestemd voor bezoekers. Financiering en betaling Voor de financiering van uw woning zult u wellicht aangewezen zijn op een hypothecaire financiering. Voor een deskundig advies verwijzen wij u door naar een, door u zelf in te schakelen onafhankelijke hypotheekadviseur, die u een financiering op maat kan aanbieden. Deze adviseur berekent voor u een verantwoord plafond, zodat u inzicht krijgt of u de woning kunt financieren, rekening houdend met bijkomende kosten als renteverlies tijdens de bouw en kosten van hypotheekakte, maar ook met exploitatielasten als huurwaardeforfait, onderhoud en zakelijke lasten. De woning wordt door u in gedeelten betaald, de zogenaamde termijnen. In de koop- en aan nemingsovereenkomst staat vermeld op welk moment u welk bedrag verschuldigd bent. Meestal betaalt de hypotheekbank de nota s voor u uit het depot van de door u afgesloten hypotheek. U hoeft dan slechts de ontvangen nota direct na ontvangst ondertekend door te sturen aan uw hypotheekbank. De eerste betaling vindt plaats via de bij het project ingeschakelde notaris [Notarispraktijk Jansen & Partner], bij de levering van de grond en het eventueel reeds gebouwde deel van de woning. Op dat moment betaalt u de grond en eventueel de vervallen termijnen en een rentevergoeding. De transportakte Vanaf het moment, dat de transportakte door de notaris is gepasseerd bent u eigenaar van de grond waarop uw appartement gebouwd wordt. Vaak wordt gelijktijdig met de transportakte van de woning de hypotheekakte gepasseerd, zodat het verschuldigde bedrag direct uit het depot van de hypotheek kan worden voldaan. Tijdens de bouw Tijdens de bouw informeert Stamhuis Vastgoed BV u over de voortgang, eventuele wijzigingen en gegevens die pas later bekend worden, zoals huisadressen en geplande opleveringstijdstippen. Een aantal malen tijdens de bouw zullen kijkdagen worden georganiseerd voor u om op

11 11 veilige wijze de voortgang van de bouw te kunnen volgen. De oplevering Minimaal vier weken voor de oplevering, worden de eigenaren schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en het tijdstip van oplevering van het privé-gedeelte (appartement). Over de opleveringsprocedure wordt u nader geïnformeerd. De woning wordt bezemschoon opgeleverd, behalve het sanitair, de tegelwerken en de beglazing; deze worden schoon/nat afgenomen opgeleverd. Het bij de woningen behorende terrein wordt ontdaan van bouwafval en puinresten. Bij de oplevering van de woningen worden diverse adviezen overhandigd betreffende de garantie, het onderhoud en de ingebruikname van de woning. Tijdens de oplevering wordt een opleveringsrapport opgesteld (proces verbaal van oplevering), waarin de tijdens de rondgang de gebleken tekortkomingen genoteerd worden; deze worden zo spoedig mogelijk na de oplevering in orde gebracht. Bij de oplevering is een door u ingeschakelde deskundige van harte welkom. Na oplevering bent u verantwoordelijk voor de woning en u doet er verstandig aan tijdig een opstalverzekering af te sluiten. Vrije energiemarkt Zoals u wellicht weet is de energiemarkt vrijgegeven. Dat wil zeggen dat de consument vrij is in de keuze voor welke energieleverancier men kiest Stamhuis Vastgoed BV heeft collectief met de leverancier afgesproken om in iedere woning een elektriciteit- en gas meter aan te brengen. Dit betreft alleen de plaatsing van de meter, er is dan nog geen stroom of gas. De kosten van de verbruikte energie vóór de oplevering van de woning zijn voor rekening van Stamhuis Bouwbedrijf, het verschil wordt verrekend na het noteren van de meterstanden bij de oplevering. Het gaat hier alleen om de levering van stroom en gas. Water wordt aangeboden door het waterleveringsbedrijf Vitens, hier kan dus niet voor een andere aanbieder gekozen worden. Na de oplevering zijn de energiekosten voor u als koper! U dient zelf vóór de oplevering een energieleverancier te kiezen en zich hier bij aan te melden. Wij adviseren om dit toch minimaal 4 weken vóór de oplevering te regelen zodat er bij de oplevering stroom en gas in de woning aanwezig is. VVE Woningen in een appartementengebouw dienen verplicht aangesloten te zijn bij een VVE. Deze zal voor oplevering door de kopers zelf dienen te worden opgericht. Dit gebeurt door statuten te deponeren bij een notaris. Stamhuis Vastgoed en Bouwbedijf Het nieuwbouwplan wordt ontwikkeld door Stamhuis Vastgoed en gebouwd door Stamhuis Bouwbedrijf. Zij maken beiden deel uit van de Stamhuis Groep. In 1926 is Stamhuis, als aannemersbedrijf, opgericht door Hendrik Stamhuis. Huidig algemeen directeur Henk Stamhuis is de derde generatie eigenaar. Het bedrijf is inmiddels uitgegroeid tot een succesvol internationaal opererende retailontwikkelaar en bouwer, met onder andere vestigingen in Utrecht, Medemblik, Zuidwolde, Barendrecht, Zaltbommel en Wilrijk (België). De circa 300 werknemers van Stamhuis bouwen en/of renoveren gezamenlijk gemiddeld 1200 projecten per jaar, in binnen- en buitenland. Locatie Dit project wordt ontwikkeld op het terrein waar Stamhuis als aannemersbedrijf was gevestigd. De kastanjebomen, waar het project haar naam aan ontleent, zijn geplant door de familie Stamhuis. Ook de aangrenzende speeltuin De Pan is door de familie Stamhuis aangelegd.

12 12 Onderhoudsperiode Technische omschrijving Geconstateerde gebreken dienen vermeld te worden in het proces verbaal van oplevering. De garantieperiode gaat drie maanden na oplevering in. De opleveringspunten zoals vermeld op het proces verbaal van oplevering, moeten binnen drie maanden na oplevering zijn verholpen. De onderhoudsperiode van de woning bedraagt 6 maanden na oplevering. In deze periode worden de punten zoals vermeld op het proces verbaal verholpen, maar ook de door u tijdens het gebruik geconstateerde tekortkomingen aan de werking van diverse onderdelen. Na de onderhoudsperiode gelden voor de verschillende onderdelen van de woning de garantie periodes, zoals in de aan u overhandigde garantie certificaten staat aangegeven. Benamingen volgens het Bouwbesluit Hal: verkeersruimte Toilet: toiletruimte Woonkamer: verblijfsruimte Keuken: verblijfsruimte Bergkast: onbenoemde ruimte Hobbyruimte: onbenoemde ruimte Overloop: verkeersruimte Slaapkamer: verblijfsruimte Badkamer: badruimte

13 13 Grondwerk Gegevens over het bouwterrein Op de situatietekening wordt de ligging van het gebouw en de woningen aangegeven. Eventuele erfdienstbaarheden worden vastgelegd in de bijlage van de koopovereenkomst. Peil Het peil -P- waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten komt overeen met de bovenkant van de dekvloer woningen begane grond. Het peil wordt bepaald in overleg met de dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Utrecht. Volgens het bouwbesluit mag het hoogteverschil tussen de drempel van de toegangsdeur van de woning en de afgewerkte begane grondvloer niet meer bedragen dan 20 millimeter. In de uitvoering zal circa 30 millimeter worden aangehouden om problemen met vloerafwerking, denk aan tegels of een parketvloer, zoveel mogelijk te voorkomen. Er blijft in totaal dus 10 millimeter ruimte over voor een vloerafwerking. Indien u dikkere vloerbedekking wenst dient u zich ervan te gewissen of dit in relatie tot buiten- en binnendeuren mogelijk is. Grondwerk De nodige ontgravingen en aanvullingen met grond en zand worden gemaakt voor funderingsconstructies, vloer- en kelderconstructies en leidingen. Ontgravingen worden waar mogelijk aangevuld met de aanwezige grond. Riolering De rioleringen worden uitgevoerd in kunststof. Deze worden voorzien van de benodigde hulpstukken en belucht door ontspanningsleidingen die boven het dak uitmonden. Het vuilwaterriool wordt aangesloten op het gemeenteriool. Ontstoppingsstukken worden op een revisie tekening aangegeven, welke bij de oplevering worden verstrekt. De hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in kunststof. Het hemelwater van het gebouw wordt ondergronds, separaat van het vuilwaterriool, aangeboden aan de bestaande uitleggers in de straat. Terreinafwerking De bestrating, zoals deze op de tekeningen zijn aangegeven, worden uitgevoerd in asfalt en klinkerbestrating. De beplanting van het terrein zal bij de ontwikkeling van het project worden aangelegd. Na oplevering is het onderhoud voor de beplanting en bestrating voor rekening van de eigenaren (VVE). Terreininventaris Het omliggende terrein wordt ontsloten door een aparte in- en uitrit. Beide ontsluitingen zijn voorzien van een elektrisch bedienbare poort t.b.v. auto s en poorten t.b.v. voetgangers en fietsers. Het terrein wordt geheel omsloten door een hekwerk van ca. 2 m. hoog gecoat in kleur RAL Aan de zuidzijde, t.p.v. de bestaande woningen zal een deel van het hekwerk als kokosmattenhek worden uitgevoerd. Op het terrein wordt een overkapte collectieve fietsenstalling voorzien. Tevens wordt er een collectieve afvalcontainer berging geplaatst. De ongeïsoleerde garageboxen hebben (deels bestaande en deels nieuwe) rode bakstenen muren en een (deels bestaande en deels nieuwe) golfplaten dak. Ze hebben een nieuwe inbraak-

14 14 Constructie werende overheaddeur. Het boeibord boven de overheaddeuren is onderhoudsarm volkern plaatmateriaal. De tussenmuren tussen de bergingen zijn halfsteens schoon metselwerk. De op zand gestorte betonvloeren zijn aan de bovenzijde vlak gevlinderd. Funderingen Aan de hand van de resultaten van de uitgevoerde sonderingen en het uitgevoerde terreinonderzoek wordt het gebouw gefundeerd op betonnen palen. Hierover worden betonnen funderingsbalken en paalpoeren aangebracht. Vloeren De vloeren van de woning worden uitgevoerd in beton waarvan de begane grondvloer is geïsoleerd. De plaatnaden van de betonnen verdiepingsvloeren in het plafond zijn ook na afwerking zichtbaar. In de vloeren worden leidingen en kanalen opgenomen onder andere voor de ventilatie en water. De constructie van de galerijen en balkons zijn prefab beton en (deels) afgewerkt met houten bekleding. De keldervloer t.p.v. de parkeerplaatsen en de bergingen is een vlakke gevlinderde betonvloer met kwarts slijtlaag. Er wordt met een grijze coating vlakken aangebracht t.p.v. de parkeervakken. Bouwmuren De constructieve dragende en woningscheidende wanden worden uitgevoerd in beton van 250mm. Buitenwanden De gevels van de woningen worden, m.u.v. de atriumgevel en t.p.v. het balkon, uitgevoerd als geïsoleerde spouwmuur. De buitenspouwmuren worden uitgevoerd in een gebakken gevelsteen conform keuze architect, terugliggend gevoegd in een grijze kleur. De binnenspouwmuren worden deels uitgevoerd in geïsoleerde houtskeletbouw

15 15 elementen met gipsvezelplaten afwerking aan de binnenzijde. Deels worden er kalkzandsteen binnenspouwmuren toegepast.in het metselwerk worden onder andere als voorzieningen opgenomen: aluminium waterslagen onder de raamkozijnen; verzinkt en gepoedercoate stalen lateien in de buitenspouwmuren ter plaatse van de gevelkozijnen; metselwerkwapening ter plaatse van de gevelkozijnen; open stootvoegen ten behoeven van de spouwventilatie; kunststoffolies als waterkering; dilatatie voegen, niet nader afgewerkt; betonnen lateien of houten aftimmering in het binnenspouwblad ter plaatse van de gevelkozijnen; lood bij opgaand werk. De geïsoleerde hsb (houtskeletbouw) elementen t.p.v. de atriumgevel en het balkon van de woningen worden bekleed met gemodificeerd houten geveldelen en afgewerkt met semi transparante afwerking. De entree wordt eveneens uitgevoerd met gemodificeerd houten geveldelen afgewerkt met semi transparante afwerking. Buitenkozijnen, -ramen en -deuren De gevelkozijnen van de woningen en de hierin opgenomen draaikiepramen en deuren worden uitgevoerd in blank gelakt Robinia hardhout. De draaikiepramen in de oostgevel worden uitgevoerd in kleur gecoat aluminium in hardhouten kozijnen. De voordeuren van de woningen worden uitgevoerd als vlakke houten deur met blank gelakte Robinia fineer met glasopening naast de deur. De balkon- en galerijdeuren worden uitgevoerd als beglaasde massief Robinia hardhouten deuren. De onderdorpels van deurkozijnen aansluitend op de galerij of balkons worden uitgevoerd in antraciet kunststeen. Op tekening aangegeven raamkaders en vensterbanken worden uitgevoerd in wit kunststeen. Alle gevel kozijnen van verwarmde ruimten worden voorzien van HR++ isolerende beglazing. De deur van de berging in de kelder is een vlakke dichte deur. Alle beglazing voldoet aan de eisen gesteld in het bouwbesluit en worden uitgevoerd conform NEN Al het toegepaste hardhout wordt duurzaam geproduceerd en geleverd met FSC of gelijkwaardig certificaat. Het atrium wordt aan de westzijde uitgevoerd met een glazen lamellengevel. Deze gevel wordt, om brand- en klimaattechnische redenen, voor circa 25% open uitgevoerd. De noordgevel wordt 10% open uitgevoerd en de zuidgevel wordt geheel open uitgevoerd. De entree van het gebouw wordt uitgevoerd met een automatische draaideur, postkasten, een bellentableau met videofoon verbinding. Hang- en sluitwerk De beweegbare delen in de kozijnen worden voorzien van hoogwaardig inbraakwerend hangen sluitwerk dat noodzakelijk is voor een goed functioneren en dat waar nodig voldoet aan de eisen van inbraakwerendheid klasse 2 conform NEN 5096 en het PKVW (Politiekeurmerk Veilig Wonen). De entree-, de galerij-, de balkon- en de bergingsdeuren worden voorzien van gelijk sluitende cilindersloten. Deurknoppen, grepen, krukken, schilden, raamboompjes en dergelijke worden uitgevoerd in licht metaal. Ten behoeve van de ramen en deuren worden aluminium tocht- en slijtprofielen toegepast. Daken De platte daken van het gebouw worden voorzien van isolatiemateriaal en waterdicht afgewerkt met een bitumineuze dakbedekking waar nodig voorzien van ballast. Op het lage dak wordt van een onderhoudsarm (begroeid) vegetatie dak voorzien. Alle dakranden worden afgewerkt met een zinken kraalrand. De afvoer van het hemel-

16 16 water geschiedt door middel van kunststof afvoeren. Op de platte daken worden per stramien een prefab metalen schoorsteen aangebracht met uitmondingen voor rookgasafvoer, beluchting en ventilatiekanalen. Er zullen ook ventilatiekanalen over het dak lopen t.b.v. de luchttoevoer. De noodtrap vanaf de galerij wordt geheel uitgevoerd in gegalvaniseerd staal en gepoedercoat. T.p.v het atrium zullen inrichtingsvoorzieningen zoals banken en plantenbakken worden opgenomen. Het dak van het atrium wordt deels voorzien van gehard glas. Deels is het atriumdak voorzien van een open rooster en deels is het geheel open. Isolatie De verschillende isolatiepakketten voor wanden, vloeren, plafonds en daken, zoals die bij de betreffende onderdelen zijn vermeld, voldoen ruim aan de gestelde eisen vanuit het bouwbesluit; de energie-prestatienorm. De woningen hebben een EPC coëfficiënt van 0,8 of lager. Trappen en balustraden De trappen in het gebouw worden uitgevoerd in prefab beton. Langs beide zijde van de trappen wordt een glazen balustrade aangebracht. Waar de trap grenst aan een muur zal deze van een metalen handregel worden voorzien. De balustraden op de galerijen en bordessen worden eveneens uitgevoerd in glas. Op een aantal plaatsen zal deze hoger worden uitgevoerd om aan de bouwregel geving te voldoen. De balustrade van het balkon zal uitgevoerd worden in deels glas en deels houten bekleding. Bij een aantal balkons wordt deze hoger uitgevoerd om aan de geluideisen te voldoen. De balkon balustraden wordt deels met helder en deels met matglas uitgevoerd om de privacy van de omwonenden en u te waarborgen.

17 17 Afbouw Binnenwanden De niet dragende binnenwanden in de woningen worden uitgevoerd in massieve gasbeton blokken o.g. De diktes en typen van de wanden variëren en zijn afhankelijk van de functionele eisen zoals geluidseisen en dikte in relatie tot wandhoogte etc. De bergingsmuren worden uitgevoerd in vellingblokken kalkzandsteen van 100 mm. Binnenkozijnen De binnenkozijnen worden uitgevoerd in fabrieks matig afgewerkt plaatstaal. De binnendeuren zijn fabrieksmatig afgelakte stompe deuren, hoogte circa 2600 mm (verdiepingshoog). Deurknoppen, grepen, krukken, schilden en dergelijke worden uitgevoerd in licht metaal. Vloerafwerkingen In de woningen worden dekvloeren aangebracht, met uitzondering van ruimten waar vloertegelwerk wordt aangebracht. In de dekvloeren worden leidingen opgenomen onder andere voor de vloerverwarming, CAI, telefoon etc. Het vloertegelwerk in de badkamers wordt, uitgevoerd zoals dit in de keuzelijst is opgenomen, niet strokend en in de specie gelegd. De vloertegels in de toiletruimten worden gelijmd. Via een alternatievenlijst die u wordt aangeboden, krijgt u de mogelijkheid af te wijken van de standaard voorzieningen. Het is ook mogelijk uw eigen keuze te maken. Kunststenen dorpels worden toegepast onder de binnendeurkozijnen van de toiletten en badkamers. De vloeren van de balkons en galerijen worden deels afgewerkt met gemodificeerd houten vloerdelen. De vloeren van de gemeenschappelijke verkeersruimten worden (deels) afgewerkt met behandelde houten vloerdelen. Wandafwerkingen In de woningen wordt wandtegelwerk aangebracht op de volgende plaatsen en de daarbij aangegeven hoogtes: in toiletruimten tot een hoogte van circa 1200 mm + vloer; in badkamers tot aan het plafond inclusief badombouw. Door een gesprek met de kopersbegeleider van Stamhuis Bouwbedrijf krijgt u de mogelijkheid af te wijken van de standaard voorzieningen. Hierbij is ook het mogelijk uw eigen keuze te maken. De wanden van de woning worden voor zover niet anders in deze omschrijving is aangegeven, behangklaar opgeleverd. Plafondafwerkingen De betonnen plafonds van de verblijfsruimten in de woningen worden voorzien van spuitpleisterwerk. De betonnen plafonds van de bergkasten wordt eveneens voorzien van spuitpleisterwerk. Optioneel kunnen de naden tussen in het plafond dichtgemaakt worden. De parkeergarage en bergingen worden voorzien van een geïsoleerd Heraklith plafond. De plafonds van de balkons en galerijen worden (deels) afgewerkt met gemodificeerd houten delen met een semi-transparante afwerking.

18 18 Keukens, kasten en aftimmeringen Er wordt standaard een Salvani keuken incl. apparatuur van Siemens aangebracht. Deze wordt geleverd door Eigenhuis keukens te Houten. Voor de aankoop en plaatsing van een keuken is een, in de koperskeuzelijst vermeld bedrag inbegrepen. Het is ook mogelijk bij Eigenhuis keukens uw eigen keuken te kiezen. In dat geval worden de e.v.t. meerkosten verrekend met de basiskeuken uit de koperskeuzelijst. Schilderwerk en beglazing Al het machinale timmerwerk wordt fabrieksmatig voorbehandeld, het buitenwerk wordt afgeschilderd met een nader te bepalen transparant verfsysteem. Het binnenschilderwerk wordt uitgevoerd in een watergedragen systeem. Alle koperen in het zicht komende leidingen in de badkamer en het toilet worden afgeschilderd, overige leidingen blijven onafgewerkt. De architect heeft voor het plan een kleurenschema vastgesteld. Indien u zelf een keuken wilt (laten) plaatsen wordt het bedrag van de stelpost in mindering gebracht op de aankoopsom of verrekend met het overige door u bestelde meerwerk. De installatievoorzieningen worden in principe afgedopt op de standaard plaats zoals op de verkooptekening staat aangegeven opgeleverd. Indien de indeling van de keuken tijdig bekend is bij de kopersbegeleider zal er met het aanbrengen van installatievoorzieningen, rekening worden gehouden met deze indeling. Het is niet mogelijk voor de oplevering van uw woning buiten Stamhuis Bouwbedrijf om door een ander bedrijf een keuken te laten leveren en plaatsen. Aftimmerwerk wordt alleen uitgevoerd waar dit technisch noodzakelijk is en/of door de architect is aangegeven. Plinten worden standaard niet geleverd en aangebracht.

19 19 Installaties Ventilatie Alle woningen worden mechanisch geventileerd middels een warmteterugwin-installatie (WTW). De plaats van deze unit is op tekening aangegeven. De unit wordt bediend met een schakelaar in de keuken. Op het dak wordt een luchtafvoer en luchtaanvoer aangebracht. Op de mechanische ventilatie worden aangesloten de keuken, het toilet, de badkamer en de ruimte waarin de opstelplaats van de wasmachine is aangegeven. In genoemde ruimten worden afzuigventielen aangebracht. De benodigde ventilatiebuizen zijn van verzinkt staal en worden zo veel als technisch mogelijk is ingestort. De toevoerroosters zullen worden geplaatst in alle slaapkamers, de woonkamer en eventueel in verkeersruimten waar nodig. De op tekening aangegeven plaats van de luchtventielen zijn indicatief en kunnen in de uitwerking afwijken. De WTW-installatie zal voor oplevering worden ingeregeld, een rapport zal bij oplevering worden verstrekt. Riolering De afvoeren van de diverse lozingstoestellen worden uitgevoerd in kunststof. Deze afvoeren worden met de benodigde hulpstukken en stankafsluiters aangesloten op de riolering. De hemelwaterafvoeren, uitgevoerd in kunststof, worden separaat van het vuilwaterriool aangeboden aan het systeem van de gemeente. De opstelplaats van de wasmachine wordt standaard voorzien van een afvoer. Koudwaterleidingen Vanaf de meterkast in de woning worden koudwaterleidingen aangelegd naar de tappunten in de toiletruimte, de badkamer en de keuken en naar de bergkast voor de wasmachineaansluiting en aansluiting op de centrale verwarmingsketel. De installatie wordt op het koudwaterleidingnet aangesloten. Warmwaterleidingen Vanaf de cv-ketel worden er warmwaterleidingen aangelegd naar de aansluitpunten in de badkamer en de keuken. De in de woning aangebrachte cv-ketel verzorgt het verwarmen van het tapwater. Gasinstallaties In de woning wordt een gasleidingnet aangebracht met aansluitpunten bij de opstelplaats van het kooktoestel en de cv-ketel. Sanitair Alle woningen worden (indien op plattegrond aangegeven) standaard uitgevoerd met het volgende keramisch sanitair in de kleur wit: Toilet: een hangend toilet met kunststof zitting en deksel; fonteintje met koud waterkraan; Badkamer: een wastafel met mengkraan, planchet, spiegel; een douchemengkraan, douchekop en glijstangcombinatie, rvs lijngoot; optioneel kunststof bad met badmengkraan, vulcombinatie, baddouche, badombouw. Er zijn diverse opties mogelijk voor het sanitair. Voor vragen hierover kunt u terecht bij de kopersbegeleider van Stamhuis.

20 20 Verwarmingsinstallaties In de woning wordt een hoogrendement combi verwarmingsketel aangebracht. Vanaf de ketel wordt het warme verwarmingswater via een verdeler gevoerd naar de vloerverwarmingsleidingen welke in de dekvloer zijn aangebracht. De temperatuur in de woning wordt geregeld via een kamerthermostaat in de woonkamer en naregeling in de overige verblijfsruimtes. Voor de berekening van de capaciteit van de installatie gelden de berekeningsgrondslagen conform de ISSO-51. Onderstaande temperaturen kunnen worden gehandhaafd bij gelijktijdige verwarming van alle te verwarmen ruimten: verblijfsruimten 20 C; verkeersruimten 15 C; badruimte 22 C; toiletruimte 15 C; entree 15 C; onbenoemde ruimte (hobby) 20 C. De bergingen in de kelder worden niet verwarmd. Elektrische installaties De installaties voldoen aan de NEN 1010 en wordt aangelegd volgens de voorschriften van het elektriciteit leverend bedrijf. In de woningen worden volgens de geldende NEN-norm wandcontactdozen, lichtpunten etc. aangebracht. In de (berg) kast als half-inbouw en de overige installatieonderdelen worden uitgevoerd als inbouw. De schakelaars worden aangebracht op circa 1050 mm boven de afwerkvloer. Wandcontactdozen worden op een hoogte van 300 mm boven de afwerkvloer aangebracht. Enkele wandcontactdozen, onder andere bij de keuken (opstelplaats) en bij de technische installaties, worden op functionele hoogte aangebracht. Buitenlichtpunten worden aangebracht op de posities zoals aangegeven op de tekeningen. Ter plaatse van de voordeur is een bel gesitueerd. De aantallen wandcontactdozen en schakelaars zijn op de plattegronden aangegeven. De plaats is indicatief en kan in de uitwerking afwijken. De installatie is beveiligd met een aardlekschakelaar in de meterkast die zich (buiten) bij de voordeur van de woning bevindt. De kelderbergingen worden voorzien van energie zuinige LED verlichting (opbouw) op bewegingssensoren welke (beveiligd tegen aftappen) op de centrale stroomvoorziening zal worden aangesloten. De parkeergarage wordt voorzien van energie zuinige LED verlichting met bewegings sensoren waarbij altijd een minimaal verplicht verlichtings niveau wordt gehandhaafd. Het atrium en de overige gemeenschappelijke verkeersruimten worden verlicht met energiezuinige LED verlichting op bewegingssensoren waarbij altijd een minimaal verlichtingsniveau wordt gehandhaafd. Deze installatie heeft tevens een tijdsklok die voorkomt dat s nachts steeds de bijgeschakelde verlichting aan en uit gaat. T.p.v. het atrium zal aanvullende sfeerverlichting worden aangebracht. Tevens bestaat er de mogelijkheid om diverse domotica opties (e.v. met zorgkoppeling) te kiezen. U kunt hierover contact opnemen met de verkoopbegeleider van Stamhuis Bouwgroep. De garageboxen zijn voorzien van verlichting en een dubbele wandcontactdoos. Telecommunicatie voorzieningen In de woning wordt in de meterkast de centrale aansluitingen aangebracht ten behoeven van de belinstallatie, de telefooninstallatie en het Centraal Antenne Systeem (CAI). Vanuit de meterkast worden leidingen aangebracht naar de aansluitpunten voor CAI en telefoon in de woonkamer. De leidingen naar de woonkamer worden bedraad. In de hoofdslaapkamer worden twee loze leidingen vanuit de meterkast aangebracht. In de overige slaapkamers wordt één loze leiding aangebracht. Loze leidingen worden voorzien van een trekdraad. De aansluitpunten in de verblijfsruimten worden aangebracht op circa 300 mm boven de afwerkvloer. De aansluitkosten en abonnementskosten zijn niet in de koopsom opgenomen. De woningen worden standaard voorzien van een videofoon.

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 12 herenhuizen aan de Vecht

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 12 herenhuizen aan de Vecht TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 herenhuizen aan de Vecht TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 herenhuizen aan de Vecht KWALITEITSOMSCHRIJVING KLEURENSTAAT WEGWIJZER Van toepassingen op 12 herenhuizen Zijdebalen te Utrecht

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Park kwartier Noord 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Wonen in Zeewolde, water, groen en ruimte Zeewolde, een nog relatief jong en dynamische dorp ligt aan de randmeren en midden in

Nadere informatie

Holland Park Buitengewoon

Holland Park Buitengewoon Holland Park Buitengewoon wonen Blok 1 in het kort 131 appartementen gemeenschappelijke binnentuin 80 parkeerplaatsen appartementen vanaf 43 m 2 tot 136 m 2 eigen grond Wonen in Blok 1 3 WELKOM IN HOLLAND

Nadere informatie

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen VEERALLEE ZWOLLE VEERALLEE ZWOLLE VE Creëer jouw ideale woning 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen Twee-onder-een-kapwoningen 3 Een wijk met een rijke historie Veerallee De Veerallee

Nadere informatie

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL Groen wonen nabij de stad 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL 2 Aan de noordkant van Nijmegen, tussen de bestaande dorpen Lent, Ressen en Oosterhout ontstaat

Nadere informatie

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 3 volwaardige woonlagen met 4 5 ruime slaapkamers standaard dakkapel en een ruime bergzolder inclusief luxe greeploze keuken met alle apparatuur

Nadere informatie

Starten in het hart van Noordwijk. Morgenster. 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen

Starten in het hart van Noordwijk. Morgenster. 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen Starten in het hart van Noordwijk Morgenster 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen Nieuwbouw De Morgenster De locatie 2 Morgenster biedt comfortabel wonen op fraaie locatie 31 aantrekkelijke,

Nadere informatie

...dat is wonen in stijl. 19 sfeervolle jaren 30 woningen. Meer informatie

...dat is wonen in stijl. 19 sfeervolle jaren 30 woningen. Meer informatie www.bestensuite.nl 19 sfeervolle jaren 30 woningen Meer informatie Van Santvoort Makelaars, Eindhoven Edenstraat 1, 5611 JM Eindhoven T 040 269 25 30 info@eindhoven.vansantvoort.nl ERA makelaardij Ed Willems

Nadere informatie

Pagina 2 Inhoudsopgave. Pagina 4-5 Ligging. Pagina 6-7 Omgeving. Pagina 8-9 Een locatie met historie. Pagina 10 Initiatief. Pagina 11 Inspiratie

Pagina 2 Inhoudsopgave. Pagina 4-5 Ligging. Pagina 6-7 Omgeving. Pagina 8-9 Een locatie met historie. Pagina 10 Initiatief. Pagina 11 Inspiratie Pagina 2 Inhoudsopgave Pagina 4-5 Ligging Pagina 6-7 Omgeving Pagina 8-9 Een locatie met historie Pagina 10 Initiatief Pagina 11 Inspiratie Pagina 13 ontwikkeling Pagina 14-15 Situatie en impressies Pagina

Nadere informatie

65% VERKOCHT. Heemstede. Volop genieten in Heemstede. www.dewatertoren-heemstede.nl

65% VERKOCHT. Heemstede. Volop genieten in Heemstede. www.dewatertoren-heemstede.nl 65% VERKOCHT Heemstede Volop genieten in Heemstede www.dewatertoren-heemstede.nl Heemstede Schitterend wonen in Heemstede Heemstede is een dorp waar u heerlijk kunt wonen en recreëren. Zodra u dit dorp

Nadere informatie

Kleurrijk. wonen. Colorant. Ruimte en comfort voor een rijk gevarieerde doelgroep

Kleurrijk. wonen. Colorant. Ruimte en comfort voor een rijk gevarieerde doelgroep Kleurrijk wonen in Colorant Ruimte en comfort voor een rijk gevarieerde doelgroep 1 Colorant 2 3 Brouwerspoort Veenendaal: nieuwe binnenstad vol beloften Wonen in een binnenstad heeft bijzondere kwaliteiten.

Nadere informatie

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN 2 STIJLVOL, KARAKTERISTIEK EN NOSTALGISCH WONEN De Gouden Buurten kenmerken zich als een wijk, waar dorpse charme met stads comfort wordt gecombineerd. Met traditioneel Hollandse

Nadere informatie

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg B r i g i t t e n s t r a a t 1 5 Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg Luxe appar tementen in het Museumkwar tier van Utrecht Introductie In de ambiance van een monumentaal herenhuis worden

Nadere informatie

Scheepmakersdijk. 3 luxe stadswoningen te Haarlem

Scheepmakersdijk. 3 luxe stadswoningen te Haarlem Scheepmakersdijk 3 luxe stadswoningen te Haarlem Voorwoord Waar de Scheepmakersdijk en de Papentorenvest elkaar raken staat het pronkstuk De Adriaan. Hier vind je de sporen terug van de eerste forse groei

Nadere informatie

Nieuwbouw 2 energieneutrale woningen Boerhave Tubbergen

Nieuwbouw 2 energieneutrale woningen Boerhave Tubbergen Nieuwbouw 2 energieneutrale woningen Boerhave Tubbergen Nieuwbouwplan Boerhave Plan Binnenveld II te Tubbergen Algemeen Grenzend aan de wijk Binnenveld I ontwikkelt Woningstichting Tubbergen samen met

Nadere informatie

5 VRIJSTAANDE KAPITEINSAPPARTEMENTEN AAN DE STRANLJIP TE HURDEGARYP (IT SUD) Volwaardig wonen op de begane grond

5 VRIJSTAANDE KAPITEINSAPPARTEMENTEN AAN DE STRANLJIP TE HURDEGARYP (IT SUD) Volwaardig wonen op de begane grond 5 VRIJSTAANDE KAPITEINSAPPARTEMENTEN AAN DE STRANLJIP TE HURDEGARYP (IT SUD) Volwaardig wonen op de begane grond DE KAPITEINS- APPARTEMENTEN HEBBEN O.A. DE VOLGENDE POSITIEVE EIGENSCHAPPEN: Royaal appartement

Nadere informatie

14 APPARTEMENTEN IN HET CENTRUM VAN LEKKERKERK

14 APPARTEMENTEN IN HET CENTRUM VAN LEKKERKERK 14 APPARTEMENTEN IN HET CENTRUM VAN LEKKERKERK 1 Wonen in Lekkerkerk Lekkerkerk is gelegen in Zuid Holland, in de driehoek Krimpen a/d IJssel, Gouda en Schoonhoven. Lekkerkerk is sinds de gemeentelijke

Nadere informatie

KOPERSOPTIELIJST. Zuidhorn, 6 rijwoningen De Oostergast. Groothuis Wonen B.V.

KOPERSOPTIELIJST. Zuidhorn, 6 rijwoningen De Oostergast. Groothuis Wonen B.V. 20 Groothuis Wonen B.V. Ootmarsumseweg 12 7615 PL Harbrinkhoek Postbus 508 7600 AM Almelo Telefoon 0546-480 000 Fax 0546-480 048 info@groothuis.nl www.groothuis.nl Bank 75.99.56.243 KvK Oost Nederland

Nadere informatie

Omdat uw woning de aankoop van uw leven is. SANCERRE 4 twee-onder-één-kap woningen

Omdat uw woning de aankoop van uw leven is. SANCERRE 4 twee-onder-één-kap woningen RT Omdat uw woning de aankoo van uw leven is. SANCERRE 4 twee-onder-één-ka woningen BUITENPLAATS WIJNBERGEN te DOETINCHEM RT 2 IS ALLES WAT U VERWACHT VAN UW WONING. 3 Woonkwaliteit RT van Roosdom Tijhuis

Nadere informatie

Appartementenvilla De Meeuw

Appartementenvilla De Meeuw Appartementenvilla De Meeuw Aanvullende informatie april 2011 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene zaken rondom het bouwproces - Veiligheid op de bouwplaats... 3 - Werkbare dagen... 3 - Opleveringsprognose... 3 -

Nadere informatie

gewoon betaalbaar op Sancta Monica Wonen in Esch de glimlach van Brabant 4 4 s t a r t e r s woningen

gewoon betaalbaar op Sancta Monica Wonen in Esch de glimlach van Brabant 4 4 s t a r t e r s woningen u i te n gewoon betaalbaar op Sancta Monica Wonen in Esch de glimlach van Brabant 4 4 s t a r t e r s woningen eizoenen beleven op Sancta Monica Groene knoppen aan bomen Lammetjes dar telen rond Buiten

Nadere informatie

SCHEPENDOMLAAN 18 NIJMEGEN

SCHEPENDOMLAAN 18 NIJMEGEN SCHEPENDOMLAAN 18 NIJMEGEN Koopsom 239.000,= v.o.n. ALGEMENE INFORMATIE & INDELING Nieuw te realiseren sfeervol 3-kamerappartement op geliefde locatie in de wijk Hees. Winkels, cultuur en het centrum van

Nadere informatie

Waterwijck Fase 2 te Delft

Waterwijck Fase 2 te Delft Waterwijck Fase 2 te Delft Aanvullende informatie april 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene zaken rondom het bouwproces - Veiligheid op de bouwplaats... - Bouwbesluit... - Werkbare dagen... - Opleveringsprognose...

Nadere informatie

Zonnekastelen te Delft

Zonnekastelen te Delft Zonnekastelen te Delft Bijlage algemene informatie april 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene zaken rondom het bouwproces - Veiligheid op de bouwplaats... - Bouwbesluit... - Werkbare dagen... - Opleveringsprognose...

Nadere informatie

Fraai wonen aan de rand van het centrum

Fraai wonen aan de rand van het centrum Te huur 24 sociale appartementen Fraai wonen aan de rand van het centrum Christiaan Huygens Barneveld Fraai wonen in het centrum Op een steenworp afstand van het centrum van Barneveld ligt het voormalig

Nadere informatie