Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond."

Transcriptie

1 2 Voorwoord Het begin van de lente betekent weer de start van een nieuw toeristisch seizoen. Er is in dit infoblad veel aandacht voor de feestelijke opening op zondag 25 april. Het belooft een bijzonder lekkere dag te worden. Eén week vroeger al, op 18 april, is er de Erfgoeddag. Deze gaat in gans Vlaanderen voor der derde maal door onder de noemer t zit in de familie. In samenwerking met twee lokale verenigingen is er een boeiend programma uitgewerkt. U kan meteen ook een bezoek brengen aan de nieuwe tentoonstelling Mixtuur in het Stedelijk museum. En dit is nog maar een greep uit de vele activiteiten die de mensen na de winterslaap weer naar buiten proberen te lokken. Buitenrecreatie staat in Hoogstraten gelijk met De Mosten. U kan er het ganse jaar terecht maar vanaf zaterdag 1 mei opent het strandgedeelte de deuren in het weekend en op feestdagen, brugdagen en woensdagen van uur. Binnenkort zien we ook weer de eerste joggers oefenen voor de jaarlijkse stratenloop. Niemand hoeft zich in Hoogstraten te vervelen. Dat onze stad geliefd blijft als woonplaats bleek opnieuw uit het gestegen inwonersaantal van vorig jaar. Ik zie dit telkens als een bewijs dat het in Hoogstraten goed om leven is. Binnenkort volgt er goed nieuws voor bouwlustige mensen. Er lopen enkele projecten voor het realiseren van sociale bouwkavels in Minderhout en in Hoogstraten. Het gaat hierbij telkens om twee verkavelingen. Oefen nog even geduld, maar volg alvast de berichten hierover via het infoblad en op de website. Wij hopen zo de jonge mensen op weg te helpen bij het bouwen van een nieuwe woning in hun eigen omgeving. In de lente keert de muziek ook terug in de lucht. Net als de vogels, gaat de mens gemakkelijker zingen, fluiten of een vrolijk deuntje spelen. Ik heb erg goed nieuws voor de liefhebbers van instrumentale muziek. Het stadsbestuur organiseert een muzikaal topevenement in de Rabboennizaal te Hoogstraten. Op vrijdagavond 14 mei is er een Grensconcert met medewerking van de Nederlandse Douane Harmonie en van de Belgische tegenhanger de Koninklijke Harmonie van Financiën. De omkadering gebeurt door leden van de plaatselijke koepel van Harmonies, Fanfares en Brassbands (Hafabra Hoogstraten). Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond. Uw burgemeester A. VAN APEREN Ere-senator De Douane Harmonie Nederland (foto) geeft op 14 mei samen met de Koninklijke Harmonie van Financiën een uniek concert in de Rabboenizaal.

2 3 Burgemeester Arnold Van Aperen, het college van burgemeester en schepenen, het bestuur en de leden Hafabra, de harmonieën, fanfares en brassbands van Hoogstraten nodigen u vriendelijk uit op het Koninklijk Harmonie van Financiën BELGIE GRENSCONCERT Vrijdag 14 mei 2004 om uur Rabboenizaal, Antoon de Lalaingstraat te Hoogstraten Douane Harmonie NEDERLAND De Douane Harmonie Nederland is opgericht in 1955 en bestaat uit ongeveer negentig enthousiaste muzikanten, die bij de douane of bij andere Nederlandse belastingsdiensten werken. De Doaune Harmonie Nederland is een veelzijdig professioneel orkest, met een repertoire van licht klassiek tot swingende Latijns- Amerikaanse muziek. Het harmonieorkest, onder leiding van dirigent Frenk Rouschop, luistert regelmatig evenementen op in binnen- en buitenland. Het orkest is terecht fier op de door hen uitgegeven cd s en op hun jaarlijks goodwillconcert, waaraan gerenomeerde musici hun medewerking verlenen. Onder de gasten noteren we de Dutch Swing College Band, Louis Van Dijk, Jan Vayne en andere. De Koninklijke Harmonie van Financiën is in 1896 ontstaan binnen de syndicale vereniging van Antwerpse Douane- en Accijnsambtenaren. Bij de viering van het 100-jarig bestaan kunnen alle ambtenaren van het Ministerie van Financiën deel uitmaken van de harmonie. Sindsdien behaalt het orkest, onder leiding van dirigent Wim Sas, de ene onderscheiding na de andere. In 2002 behaalde de harmonie een klassering in de afdeling Uitmuntendheid met maar liefst 85 %. Vorig jaar behaalde het orkest in Luxemburg een 1 ste Eurospese Prijs met onderscheiding. Met hun collega s uit Nederland brengt de harmonie op vrijdag 14 mei een niet alledaags programma, dat de meest kritische muziekliefhebber zal verbazen. Meer dan 120 uitmuntende muzikanten een uniek gevarieerd programma reserveer uw plaatsen à 5 EUR KAARTENVERKOOP Stedelijke dienst voor toerisme info : 03/

3 4 GEMEENTERAAD 26 JANUARI 2004 * De gemeenteraad beslist om in te gaan op een voorstel van GeDIS om een gezamenlijke aankoop van aardgas te organiseren voor verschillende gemeenten. Bedoeling daarbij is om dit voor het stadsbestuur en het OCMW gezamenlijk te doen via een openbare aanbesteding. * Volgende aankopen leveringen en diensten worden goedgekeurd: Omschrijving Kostenraming - onderhoud aanplantingen... nvt - reinigen straatkolken gedurende een periode van drie jaar ,00 EUR - aanbrengen van goten aan de St.Clemenskerk in Minderhout ,00 EUR - ondergronds brengen van het TV-distributienet in de Terbeeksestr ,00 EUR - ondergronds brengen laagspanning en openbare verlichting in de Terbeeksestraat ,39 EUR - overschakelen brandweer naar communicatie via ASTRID abonnement per jaar ,76 EUR * Binnen het Instituut voor Kreatieve Opvoeding (IKO) is het IKO Schoolwerkplan gemaakt. Dit document bevat het Artistiek Pedagogisch Project wat de eigenheid van IKO omschrijft. Het gaat dan ook om een belangrijk plan wa t door de inspectie wordt geraadpleegd bij de beoordeling. De gemeenteraad keurt het plan goed. - maaien van wegbermen ,31 EUR - speeltoestellen voor het recreatiecentrum de Mosten ,00 EUR - reinigen ruiten in verschillende... gemeentelijke gebouwen, per jaar ,58 EUR * De gemeenteraad keurt een samenwerkingsovereenkomst goed tussen de gemeenten Brecht, Essen, Hoogstraten, Kalmthout, Schilde, Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven, Edegem, Hove, Malle, Borsbeek i.v.m. Cross Border Lease. De bedoeling is om door een buitenlandse transactie van het rioleringssysteem een financieel voordeel voor het stadsbestuur te realiseren. * In de begroting van 2004 is de verkoop van het voormalig schoolhuis in Meersel-Dreef ingeschreven. Deze woning is opgenomen op de inventaris van het cultuurbezit in België en mag niet gesloopt worden. De gemeenteraad beslist om deze woning te verkopen. * De gemeenteraad keurt een overeenkomst goed met een verkavelaar voor het realiseren van sociale kavels in de verkaveling Venhoefweg te Minderhout. Deze overeenkomst past in de vorig jaar goedgekeurde raamovereenkomst. Het project heeft betrekking op het verkavelen van gronden in de Venhoefweg (achterliggende gronden). Het gaat om de aanleg van een ontsluitingsweg met bouwkavel en de uitbreiding van de verkaveling met 44 kavels. De gemeenteraad keurt het tracé goed van een nieuw aan te leggen weg met de nodige uitrusting en nutsvoorzieningen. * De gemeenteraad keurt volgende aanpassing aan het subsidiereglement voor het jeugdwerk goed: - in het hoofdstuk lokalensubsidie worden de voorzieningen m.b.t. toegankelijkheid voor personen met een handicap (bvb. aangepast toilet) voortaan voor 100 % gesubsidieerd in plaats van 30 % - in het hoofdstuk basis- en werkingssubsidies werd het deel over de buitengewone werking geschrapt. Dit werd enkele jaren geleden opgenomen voor de jongerenwerking Venhoef, maar deze bestaat intussen niet meer. De jeugdraad gaf gunstig advies. 23 FEBRUARI 2004 * Volgende aankopen leveringen en diensten worden goedgekeurd: Omschrijving Kostenraming - verlengen overeenkomst monitoring oppervlaktewater, per jaar ,00 EUR - rioolaansluiting (regenwaterafvoer) langs de kerk in Minderhout ,78 EUR - schilderen van de wegmarkeringen ,00 EUR De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag dat Mevr. Lizette Thielemans als gemeenteraadslid aanbiedt. Mevr. Theresia Coppens wordt als opvolgster aangesteld en beëdigd. (zie foto)

4 5 UIT HET COLLEGE * Vlak voor nieuwjaar werd de 2000 jaar oude stad Bam voor 70 tot 80 % verwoest. Het stadsbestuur van Hoogstraten beantwoordt de oproep voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Iran en stort telkens 344 Euro op de rekening van Artsen zonder Grenzen, Caritas Internationaal en Rode Kruis. * De ramen in de refter van de gemeentelijke basisschool in de Gravin Elisabethlaan worden dit jaar vervangen. Het schepencollege koos hierbij voor superisolerende beglazing. Hierdoor heeft het stadsbestuur recht op een premie (10 EUR./m²) van Gedis. Op lange termijn zal deze investering een gunstig effect hebben op het energieverbruik en zichzelf ruim terugbetalen. * Door de verkoop van het perceel achter de rijkswachtkazerne, is een andere plaats gezocht voor de glascontainers. Deze worden gezet in de Gravin Elisabethlaan in het park naast De Post. * Handboogmaatschappij VNA Minderhout zit in dringende lokalennood en krijgt toestemming om tijdelijk een mobiele schietstand op te richten achter het terrein van de St- Jorisgilde in Meerle. * Het college laat een stabiliteitsstudie maken van de huidige brug aan de Laermolen en belegt een vergadering over deze kwestie met alle betrokken partijen * Het schepencollege nam kennis van de bouwplannen van het bestuur van basisschool De Scharrel in Minderhout. In het kader hiervan zal een erfpachtovereenkomst gemaakt worden. JEUGD ZOEKT RUIMTE VOOR EEN SKATEPLEIN Aanleg en inrichting van skatepleinen Jongeren uit verschillende deelgemeenten vragen het stadsbestuur ruimte om te kunnen skaten. Het stadsbestuur wil in principe in elke deelgemeente een verhard skatepleintje aanleggen maar dan moet er wel een geschikt terrein gevonden worden. Momenteel ligt er al een skateplein in Meerle en is er een gebruiksovereenkomst gemaakt voor een terrein achter de parochiezaal te Wortel. Hier zal in de loop van het jaar een nieuw skateplein aangelegd worden. Verder zijn er ook onderhandelingen aan de gang voor een plein in Meer. Maar in Hoogstraten, Meersel-Dreef en Minderhout is er momenteel geen geschikte locatie aanwezig. OPROEP Het stadsbestuur vraagt welke mensen, organisaties en bedrijven in Hoogstraten, Meersel-Dreef en Minderhout een ongebruikt terrein van min. 300 m² hebben en dit voor een langere termijn ter beschikking willen stellen voor de inrichting van een skateplein? Zij worden gevraagd om contact op te nemen met de jeugddienst: tel of Als dit leidt tot concrete afspraken, wordt er gezorgd voor een passende overeenkomst. Gebruikersreglement skatepleinen Voor heel wat jongeren is skaten een plezante en sportieve bezigheid. Maar het moet voor iedereen leefbaar blijven. Daarom is er een ontwerp van gebruikersreglement voor de skatepleinen opgesteld. Hierin staan regels i.v.m. de openingsuren, afval, gebruik van het plein en de skatetoestellen, enz. Dit reglement wordt ter plaatse geafficheerd en treedt wellicht vanaf 1 mei in voege. Veilig skaten Dit jaar bereikte ons al enkele malen het bericht dat er een ongeval is gebeurd op een skateplein met o.a. een gebroken arm tot gevolg. Daarom vragen we met aandrang aan de skaters om geen onverantwoorde trucs of stunts uit te voeren en steeds de nodige bescherming (helm, pols-, elleboog- en kniebeschermers) te dragen.

5 6 TOERISME OPENING TOERISTISCH SEIZOEN Elk jaar wordt het zogenaamde toeristisch seizoen officieel geopend in de Antwerpse Kempen. Op zondag 25 april nodigen wij iedereen dan ook graag uit om het speciaal voor de gelegenheid feestelijk uitgedoste toeristisch infokantoor te bezoeken. De bedoeling van deze opendeurdag toerisme is dat zowel de eigen inwoners, bezoekers als toeristen hun weg vinden naar de toeristische infokantoren. Omdat het thema lekkers uit eigen streek altijd op heel wat positieve reacties kan rekenen willen we ook dit jaar weer uitpakken met al het lekkers dat Hoogstraten te bieden heeft. Ons uitgebreide programma ziet eruit als volgt : uur : Gratis degustatie van de Hoogstraatse streekspecialiteiten - aardbeien, aardbeienlikeur, -wijn en aperitief - erbizzemkes (koekjes) - chocoladen begijntjes - honing van de St.-Ambrosiusgilde - Freyafruitsappen en aanverwante producten Bovendien kan je gans de dag in de horecazaken terecht waar de Hoogstraatse aardbeien op hun best worden gepresenteerd. Deze dag is uiteraard een prima gelegenheid om nieuwe ideeën op te doen voor een gezellige daguitstap of een weekendje weg. In het toeristisch infokantoor vind je een massa nieuwe brochures waar je uitgebreid in kan rondneuzen en jezelf kan overtuigen van de klantvriendelijkheid en de ruime dienstverlening van het toeristisch infokantoor. 7 dagen op 7 geopend Vanaf april tot en met eind september is het toeristisch infokantoor ook op zondag weer geopend. U kunt hier vanaf nu dus 7 op 7 dagen terecht. In de week van 9 tot 12 en van 13 tot 16 uur, op zaterdag, zon- en feestdagen vanaf 10 uur. NIEUW GEDEELTE FIETSKNOOPPUNTEN NETWERK We hebben er lang op moeten wachten maar de derde kaart van het fietsknooppuntennetwerk van de Antwerpse Kempen staat er eindelijk aan te komen. Voor dit gedeelte is Toerisme Provincie Antwerpen onder het Albertkanaal gedoken. Deze kaart beschrijft het netwerk in het zuidoosten van de provincie Antwerpen en omvat onder andere Herentals, Mol, Tongerlo, Westerlo, Averbode, Bovendien sluit kaart 3 perfect aan op het Limburgse fietsknooppuntennetwerk. We verwachten deze kaart tegen het einde van mei en dan zal het fietsknooppuntennetwerk km tellen, in beide richtingen bewegwijzerd uur : Huifkarrentocht naar de pas gerestaureerde Laermolen die dat weekend officieel wordt geopend. Vanuit het infokantoor vertrekken rondleidingen uur : Mogelijkheid tot het beklimmen van de 105m-hoge Sint- Katharinakerktoren. ( 0.50/1.50 EUR) - 14 uur : Gratis landschapswandeling onder leiding van een natuurgids. De wandeling is een combinatie van een natuur- en cultuurwandeling en vertrekt aan het toeristisch infokantoor uur : Begijnhof en stedelijk museum met de tentoonstelling Biografische Musea zijn gratis toegankelijk uur : Gratis toegang in de St.-Katharinakerk uur : Muzikale animatie door de Strawberry City Brassband. NIEUWE OVERNACHTINGSMOGELIJKHEDEN Het toeristisch seizoen staat voor de deur. Hoogstraten heeft heel wat te bieden en heel wat toeristen willen dan ook graag een paar dagen hier vertoeven. In het verleden hadden we vaak te kampen met een tekort aan overnachtingsmogelijkheden. Stilaan kunnen wij echter een mooi logiesaanbod presenteren: Hoogstraten telt ondertussen 2 hotels, 2 vakantiewoningen, 10 bed & breakfast adressen, een vormings- en vakantiecentrum en een conferentiecentrum. Dit voorjaar komen er maar liefst 3 nieuwe adressen bij : - De Venhoef Bed & Breakfast - Minderhoutsestraat 51b 2322 Minderhout Den Heidries Bed & Breakfast - Heidries Hoogstraten De Bouwhoeve vakantiewoning Bouwhoef Wortel De volledige lijst kan je raadplegen op de gemeentelijke website of afhalen bij Toerisme Hoogstraten.

6 7 HOU DE WEGEN PROPER De lente is nog pril maar voor veel mensen is het verlangen groot om opnieuw buiten te kunnen leven, werken en ontspannen. Bij een groot deel onder hen betekent het ongetwijfeld dat de winterkleding wordt opgeborgen en de wandelschoenen en de fiets weer klaargezet. Klaar om er op uit te trekken over Hoogstraatse wegen. Soms horen we dan klachten over plaatsen waar de weg zo vuil is geworden dat comfortabel, en vooral veilig, wandelen of fietsen er niet meer mogelijk is. Het stadsbestuur vraagt daarom ieders aandacht om de lenteschoonmaak niet alleen tot eigen huis en tuin te beperken. Kijk ook eens naar het voetpad en de straat in uw buurt en haal er even de bezem door. Ruiters Tijdens een recreatief tochtje te paard laat het rijdier wel eens enkele paardenvijgen vallen. We zien steeds vaker koetsiers die voorzorgen nemen of minstens een bezem aan boord hebben om de weg zuiver te maken. Dit goede voorbeeld zou door elke ruiter gevolgd moeten worden. Honden Hoeft het nog gezegd te worden? Wie de hond uitlaat moet een zakje bij zich dragen om de hondenpoep te verwijderen én dit ook effectief gebruiken. De politie controleert dit en schreef al effectief boetes uit. Hondenpoep op de stoep is en blijft onduldbaar! Landbouw Sommige activiteiten op de openbare weg, gaan onvermijdelijk gepaard met een vorm van bevuiling. Zeker op landelijke wegen met landbouwverkeer en oversteekplaatsen van vee. Hier is begrip voor op te brengen maar dit ontslaat de veroorzaker niet van de verplichting om de weg zuiver te maken. De meeste landbouwers geven het goede voorbeeld en spuiten de weg zonodig schoon na het bewerken van een modderige akker. Op warme dagen draait de beregeningsinstallatie op volle toeren. Door een zo accuraat mogelijke afstelling kan vermeden worden dat passanten een ongewenste douche krijgen. ADVIESRADEN Dorpsraad Wortel neemt nieuwe start Na afloop van een openbare vergadering met het schepencollege op 8 januari in Wortel werd de dorpsraad opnieuw samengesteld. Een groep van acht personen is bereid gevonden om de dorpsraad opnieuw te activeren. Zes ervan vormen het bestuur: - Brigitte Wendrickx (bestuur) Ludo Van Calster (penningmeester) Jan Goossens (bestuur) Frans Geerts - Jef Braspenning (bestuur) Guy van Gestel (secretaris) Hendrik Drossaert - René Van Opstal (voorzitter) De dorpsraden werden 3 jaar geleden gekozen voor een termijn van 6 jaar zodanig dat deze personen nog 3 jaar advies kunnen geven voor de Wortelse gemeenschap. Openbare vergaderingen De openbare vergaderingen van de dorpsraden kenden een behoorlijke opkomst. Uit alle voorstellen zal elke dorpsraad nu maximum 5 prioriteiten weerhouden en aan het schepencollege voorleggen. Een coördinatievergadering tussen college en adviesraden zal doorgaan op donderdag 1 april (géén grap) om 20 uur. Samenstelling dorpsraden Uit het nazicht van de ledenlijsten bleek dat er bij de dorpsraden 76 mannen zijn aangesloten en 28 vrouwen. Op een totaal van 104 leden zouden er minimaal 35 (1/3) vrouwen aangesloten moeten zijn. In zitting van 15/12/2003 stond de gemeenteraad daarom een afwijking toe. Skateplein en affichezuilen Het stadsbestuur vraagt het advies van de jeugdraad en de sportraad over een gebruikersreglement voor de skatepleinen in Hoogstraten en van de jeugdraad, sportraad en cultuurraad over een reglement voor het gebruik van affichezuilen.

7 8 ERFGOEDDAG ZONDAG 18 APRIL IS HET ERFGOEDDAG Onder het centrale thema t zit in de familie heeft op zondag 18 april in gans Vlaanderen de derde editie van de Erfgoeddag plaats. Het Lokaal comité kan rekenen op de medewerking van twee plaatselijke verenigingen: Erfgoed Hoogstraten en het Verbond van St-Jorisgilden staan borg voor een boeiend en gevarieerd programma. Graven in de familie. De naam van het eerste initiatief verwijst niet alleen naar begraafplaatsen, maar ook naar de zoektocht in uw familiegeschiedenis en naar opmerkelijke of belangrijke personen. Erfgoed Hoogstraten maakte een inventaris van alle begraafplaatsen van Hoogstraten, met een plan van elk kerkhof en zoveel mogelijk gegevens over de personen die er begraven liggen. Op 18 april wordt de website waarop al die informatie staat aan het publiek voorgesteld. Verder is er in het Stedelijk museum een tentoonstelling over de begraafplaats én de persoon van enkele bekende figuren of families. En tenslotte toont Erfgoed Hoogstraten een diamontage, met een sfeerbeeld van elk kerkhof en een aantal opmerkelijke graven of grafmonumenten. Erfgoedprijs 2004 Een tweede initiatief is de Erfgoedprijs, die de vereniging dit jaar voor de eerste maal uitreikt. De Erfgoedprijs 2004 is een prijs waarmee de vereniging aandacht vraagt voor een aantal recent gerenoveerde of gerestaureerde gebouwen, die een voorbeeld zijn van de manier waarop we omspringen met onze woonomgeving. Het gaat om relatief gewone architectuur, gebouwen die als monument beschermd zijn komen niet in aanmerking. De leden van de erfgoedvereniging nomineerden zes kandidaten uit een dertigtal gebouwen, die voorgedragen werden na een oproep in de plaatselijke pers. De uiteindelijke laureaat wordt gekozen in overleg met de administratie Monumenten en Landschappen. Op zondag 18 april om uur wordt de laureaat bekend gemaakt tijdens een korte plechtigheid in het Stedelijk museum. De gilden, met leden van vader op zoon. In het verhaal van de eeuwenoude schuttersgilden ontdekken we een groot aantal namen die we generaties na elkaar terugvinden. Het lidmaatschap van een gilde wordt vaak overgedragen van vader op zoon en de laatste decennia ook van vader op dochter. De gilden zijn levend erfgoed en het Verbond van Sint Jorisgilden hoort dan ook thuis in een erfgoeddag met als thema t Zit in de familie. De gilden verzamelen op de bleekweide van het begijnhof en organiseren er een wedstrijd tussen ploegen samengesteld uit schutters van één en dezelfde familie. Indien de weersomstandigheden het toelaten gebruikt men de grote kruisboog, als het te koud is wordt het een wedstrijd op korte afstand met kleinere bogen. Het grafmonument van Eduard Jacquemyns te Minderhout. Een kunstwerk in Meerle Oproep aan beeldend kunstenaars Het stadsbestuur wenst een kunstwerk te plaatsen in het centrum van Meerle. In de begroting is daarvoor een bedrag van ,00 euro ingeschreven. Om een ontwerper én een ontwerp van een beeld te selecteren, organiseert het bestuur een wedstrijd waaraan alle belangstellenden kunnen deelnemen. Het wedstrijdreglement ligt ter beschikking op de dienst Cultuur in het administratief centrum, Vrijheid 149 en in het Stedelijk museum, Begijnhof 9 te 2320 Hoogstraten. Voor meer informatie kan u contact opnemen met de dienst Cultuur op het nummer Vlaanderen Feest... met een feestcheque van 200,4 euro! Tussen 1 en 11 juli willen we zo veel mogelijk Vlamingen samenbrengen om te feesten. Dit jaar met speciale aandacht voor muziekmakers uit de eigen gemeente. Wilt u een straat- of wijkfeest organiseren of met uw vereniging een initiatief nemen? Dan kan Vlaanderen Feest 2004 een cheque van 200,4 euro reserveren als bijdrage in de feestvreugde. U ontvangt 20,04 euro extra als het initiatief plaatsvindt op 11 juli en een bonus van 20,04 euro als u muzikaal talent uit de eigen gemeente een kans geeft. Voor informatie en deelnemingsformulieren: bel gratis de Vlaamse Infolijn op , surf naar of neem contact op met de dienst Cultuur, tel

8 9 zelfportret van A. Ost MIXTUUR Vijf kunstenaars stellen tentoon in vijf musea Op initiatief van het Stedelijk museum Hoogstraten is er een samenwerking ontstaan tussen vijf musea, die elk een collectie van één kunstenaar beheren. De vijf musea willen samen promotie voeren en ideeën uitwisselen om hun collecties op een eigentijdse manier te ontsluiten. Een eerste initiatief is de tentoonstelling MIXTUUR. Van 3 april tot 23 mei 2004 kan u in elk van de vijf musea, werk van de vijf kunstenaars bewonderen. Bovendien staat in elk museum een ander thema centraal, zodat de vijf tentoonstellingen elkaar aanvullen. De bezoeker maakt een rondrit in de noordelijke regio van de provincie en leert er het werk kennen van vijf kunstenaars, die hun inspiratie vonden in het landschap en het leven van de streek. In het Stedelijk museum Hoogstraten staat de vrouw in al haar facetten centraal: van jong tot oud, van vroom tot naakt, van arm tot rijk. In het Museum Jan Vaerten in Beerse wordt geen rekening gehouden met het onderwerp zelf, maar staan de verschillende technieken die de kunstenaars gebruikten centraal. In de werken die het Gemeentelijk Jakob Smitsmuseum te Mol toont, staat de familie centraal, met kinderportretten en gezinstaferelen. Het Museum Albert Van Dijck in Schilde zoekt naar de commercialisering en de humor in het werk van de vijf kunstenaars. En dan is er nog het Timmermans- Opsomershuis in Lier, waar de nadruk op de streek ligt. Het werk van de vijf kunstenaars geeft er een indruk van onze regio in de eerste helft van de twintigste eeuw. De adressen, de openingsuren en alle praktische informatie over de vijf tentoonstellingen kan u vinden in een brochure die de musea ter beschikking stellen. Die brochure ligt voor u klaar bij Toerisme Hoogstraten en in het Stedelijk museum, Begijnhof 9 te 2320 Hoogstraten. Tel BIBLIOTHEEK Nieuwe tijdschriften in de bibliotheek - Amnesty International (Hoogstraten) - Fietsen moet kunnen: Vlaams fietsmagazine (Hoogstraten, Meer) - Gezondheidsnieuws (Minderhout) - Goed gevoe l(meer) - Kinderen creatief : knutselen voor kinderen (Meer) - Krea plus: hobby magazine (Hoogstraten, Wortel) - Nest : life style magazine (Minderhout) - Netwerk : alles over multimedia (Wortel) - Pompoen : kleutertijdschrift (Meer) - Vijvers in tuinen (Meer) MOM op de webcatalogus Vanaf nu kan je op de webcatalogus van de bibliotheek MOM raadplegen. M(meer) O(over) M(media) geeft je meer informatie over het boek dat je opzoekt. Je kan de korte inhoud terugvinden, en in vele gevallen ook informatie over de auteur en recensies over het boek. EEN AANRADER! Voorlopig is dit alleen te raadplegen op PC s met een internetaansluiting. Sluitingsdagen - Vrijdag 9 april (Hoogstraten, Meer, Wortel) - Zondag 11 april (Minderhout) - Maandag 12 april (Hoogstraten) - Zaterdag 1 mei (Hoogstraten, Meerle, Dreef) - Vrijdag 7 mei (Hoogstraten, Meerle, Minderhout) - Donderdag 20 mei (Hoogstraten) - Zondag 30 mei (Minderhout) - Maandag 31 mei (Hoogstraten) Pablo Nerudajaar 2004 Il Postino in openlucht Velen kennen misschien de film Il Postino. We projecteren deze wereldberoemde verfilming van het boek van de Chileense schrijver Antonio Skarmeta in openlucht in de Lindendreef. De link met Neruda is het hoofdpersonage van de film, de postbode die Neruda dagelijks zijn post bezorgt als de gevierde dichter langere tijd in Italië verblijft. Er ontstaat een hechte vriendschap tussen de toen reeds wereldberoemde dichter en de eenvoudige postbode. De filmvoorstelling gaat door in openlucht op vrijdagavond 28 mei om 21u in de Lindendreef. Inkom gratis.

9 10 BELBUS BELBUS NEEMT GOEDE START Sinds december rijdt er een Belbus in Hoogstraten. De Belbus is spreektaal voor vraagafhankelijk vervoer. Het is een flexibele dienst van De Lijn met een busje dat geen vaste dienstregeling heeft, maar enkel uitrijdt op aanvraag. Veelbelovend begin De eerste gebruikscijfers van de Belbus in Hoogstraten zijn veelbelovend. - december 2003: 344 reizigers - januari 2004: 796 reizigers - februari 2004: 682 reizigers (eerste helft) Volgens De Lijn is dit voor een beginperiode een erg behoorlijk resultaat. Het stadsbestuur en De Lijn vinden het in elk geval een aanmoediging om over de Belbus te blijven communiceren via onder andere het infoblad. Om te herhalen bijvoorbeeld dat de Belbus zeker geen taxi is. Ze mag enkel stoppen aan een halte van De Lijn en rijdt alleen tijdens bepaalde uren. belbus en van de reguliere lijnen binnen het grondgebied van Hoogstraten. Hierdoor betalen de gebruikers maar 0,60 EUR voor een verplaatsing binnen de gemeente met een biljet of 0,50 EUR met de 10-rittenkaarten. Het stadsbestuur betaalt de rest van het biljet. Voorstellen en opmerkingen Na een jaar, dat is dus in december 2004, wordt er een evaluatievergadering gehouden waaraan het stadsbestuur deelneemt. De voorstellen en opmerkingen over bijvoorbeeld bijkomende haltes worden gebundeld en dan besproken. Ook u kan uw suggestie kwijt op het nummer van de dienst openbare werken. Info Infonummer Belbus: Hoe reserveren? De belbus rijdt enkel op aanvraag. U kan telefonisch reserveren op het nummer Om te reserveren belt u minstens één tot twee uur op voorhand naar de belbuscentrale, die dan een aantal gegevens noteert: uw naam, telefoonnummer, de gevraagde op- en/of afstaphalte en het gewenste uur. Daarna wordt de aanvraag bevestigd. U kan ook meerdere ritten op verschillende dagen in één keer reserveren. De belbus heeft geen vast traject, maar rijdt in functie van de op voorhand gevraagde op- en afstaphaltes. Een computer berekent de efficiëntste route. Als er geen haltes worden gevraagd, rijdt de belbus niet uit. Hoeveel kost een rit? Het stadsbestuur betaalt een tussenkomst in de ritten van de DAG CHAUFFEUR Je leert de Belbus het beste kennen door er zelf even op te stappen, zo dachten we. Achter het stuur troffen we Rudi Wuyts uit Oostmalle. Hij is buschauffeur sinds 1989 en bestuurt vanaf 1 december een bus(je) van De Lijn. Rudi Wuyts: Het is aangenaam werk met interessante uren. In de eerste maand waren er nog wel eens wat dode momenten, maar nu is het over de ganse dag druk. De Hoogstraatse reizigers zijn over het algemeen stipt en erg hoffelijk. Spijtig genoeg zijn er ook enkele passagiers die regelmatig niet op het afgesproken uur opdagen zonder vooraf te annuleren. Dat is lastig. De chauffeur kent al heel wat vaste klanten maar de helft van de opstappers bestaat toch uit nieuwe gezichten. Terwijl Rudi dit allemaal vertelt, rollen er twee nieuwe opdrachten uit het compacte faxtoestel op het dashboard van de Belbus.

10 11 Rudi Wuyts: Kijk, weer richting Meerle. Dit is toch wel de meest gevraagde route, samen met de bestemming Transportzone. Het valt me op dat de gebruikers van de Belbus goed geïnformeerd zijn, soms zelfs beter dan wijzelf. De meeste vragen die we krijgen, gaan over de aansluiting met andere buslijnen. In de meeste gevallen lukt het goed om de gevraagde uurregeling te respecteren. Enkel bij bestemmingen in de verste uithoeken kan het opgegeven uur soms niet gehaald worden. Op de routes die ik rij, is er weinig last van verkeershinder. Zeker als ik de vergelijking maak met de periode dat ik schoolvervoer deed. De chauffeur toont met trots de nieuwe Belbus die sinds twee weken in gebruik is. Het is een modern voertuig met lage instap en een verhoogd dak. Het valt op dat alle zitplaatsen zijn uitgerust met een gordel. Rudi Wuyts: Vertel de mensen maar dat de draagplicht voor de gordel ook in de Belbus geldt. En ook dat er een elektrisch bediende lift is voor rolstoelen. Aan het comfort van de chauffeur is gelukkig ook gedacht (knipoog naar de autoradio). Op de vraag naar een leuke anekdote, herinnert de chauffeur zich een voorval tijdens het voorbije oudjaar. Rudi Wuyts: Ik kreeg de vraag om een groep van een tiental personen op te halen in Meerle voor vervoer naar een feest in Minderhout. Op de vertrekplaats bleek een bende klaar te staan, verkleed als maffialeden uit een gangsterfilm. Het werd een zeer geanimeerde rit. Met het huidige succes als maatstaf zullen er vast nog meer geanimeerde ritten volgen. De chauffeur verwacht zelf veel van de komende zomerperiode met de seizoensarbeiders in de fruitpluk als nieuwe klanten en ook het recreatiedomein De Mosten als veelgevraagde bestemming. Wij wensen hem en zijn collega s nog veel voorspoedige reizen toe met Belbus. VACATURES Het Stadsbestuur van hoogstraten zal overgaan tot aanwerving van een jongere als ADMINISTRATIEF MEDEWERKER in het kader van een Startbaanovereenkomst. Het betreft een contractuele aanwerving voor een periode van één jaar. De taak zal bestaan uit het nazien en het aanvullen van de databestanden van het vergunningenregister op de dienst ruimtelijke ordening. Voorwaarden: - vlot verschillende soorten plannen (kadaster, bouw, ) kunnen lezen - een goede computervaardigheid - een diploma van het hoger secundair onderwijs (technisch of ASO). - voldoen aan de voorwaarden om als startbaner te werken: - jonger dan 26 jaar - ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB. Kandidaatstelling: U stuurt een sollicitatiebrief samen met een curriculum vitae en een kopie van het diploma naar het College van burgemeester en schepenen Vrijheid 149 te 2320 Hoogstraten. U kan uw sollicitatiebrief ook tegen ontvangstbewijs afgeven op de personeelsdienst. Uw sollicitatiebrief dient uiterlijk op 14 april 2004 verzonden te zijn. Bijkomende inlichtingen kan u bekomen op de personeelsdienst, tel. 03/ JOBSTUDENTEN : Baliebediende Toeristisch Infokantoor voor de maanden augustus en september - minstens 18 jaar oud worden in het kalenderjaar van tewerkstelling - in de fusie Hoogstraten wonen - minstens getuigschrift Lager Secundair Onderwijs De schriftelijke sollicitaties (met curriculum vitae) moeten voor vrijdag 30 april 2004 worden gezonden aan het College van Burgemeester en Schepenen, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten. Kandidaten moeten deelnemen aan een sollicitatiedag op maandag 3 mei 2004 om 18 uur.

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012 INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 18e Jaargang nr. 2 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3)

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3) Tweemaandelijks informatieblad van de gemeente Riemst Jaargang 35 november/december 2011 Verschijnt op 7.050 exemplaren 37 P 004432 Afgiftekantoor 3770 Riemst zeventig informatieblad 0 7 België-Belgique

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 06 tweemaandelijkse uitgave NOVEMBER - DECEMBER 2011 www.kaprijke.be Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 1 Woonzorgcentrum colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p.

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p. de Zitmoment Durf vergelijken p.4 Samenaankoop goedkopere, groene energie p.9 Programmabrochure De Meet p.13 Sociaal Verwarmingsfonds 2013 p.22 NOVEMBER 2013 UITNEEMBAAR PROGRAMMABROCHURE NAJAAR 2013 -

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

BILZERSE BRANDWEER WORDT DEEL VAN ZONE OOST-LIMBURG. Nieuwjaarsdrink 4 januari Bilzen toost op 2015. Extra bijlage: Jesus Christ Superstar

BILZERSE BRANDWEER WORDT DEEL VAN ZONE OOST-LIMBURG. Nieuwjaarsdrink 4 januari Bilzen toost op 2015. Extra bijlage: Jesus Christ Superstar STADSMAGAZINE BILZERSE BRANDWEER WORDT DEEL VAN ZONE OOST-LIMBURG Nieuwjaarsdrink 4 januari Bilzen toost op 2015 Extra bijlage: Jesus Christ Superstar Jaargang 2 nr. 16 Januari 2015 MILIEU stookkosten

Nadere informatie

O N Z E G E M E E N T E

O N Z E G E M E E N T E 3 INFORMATIEF GEMEENTEMAGAZINE VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / MEI - JUNI 2015 ONZE GEMEENTE M A S S E N H O V E

Nadere informatie

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be.

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be. Info Wingene 33 Wingene-Zwevezele Jaargang 8 juli/september 2012 gratis toegang iedereen welkom Opening recreatiepark Wingene Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10 Pag. 3 Vlaanderen feest!

Nadere informatie

De Groote Oorlog in Beveren IN DE KIJKER HET GESPREK. UITGELICHT Eén loket voor alle vragen over kinderopvang

De Groote Oorlog in Beveren IN DE KIJKER HET GESPREK. UITGELICHT Eén loket voor alle vragen over kinderopvang NZE EMEENTE JULI-AUGUSTUS 2014 JAARGANG 48 NR 04 IN DE KIJKER De Groote Oorlog in Beveren MENSEN André Van Bockland, marktkramer in hart en nieren UITGELICHT Eén loket voor alle vragen over kinderopvang

Nadere informatie

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE 2010 1 GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR INHOUDSTAFEL INLEIDING 1. ADRESSEN EN CONTACTINFO 4-5 2. INFRASTRUCTUUR 6-10 Gemeentelijke infrastructuur en gebruiksreglementen

Nadere informatie

Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011

Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 GEMEENTE ZWALM GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD 5DE JAARGANG NR. 2 FEBRUARI 2011 Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 Beste Zwalmenaar, Vorige week ontving u de brochure van Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 in

Nadere informatie

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Deze brochure kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling in

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 15de jaargang Nr. 4. december 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 15de jaargang Nr. 4. december 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 15de jaargang Nr. 4 december 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester In naam van alle personeelsleden van de gemeente, het ocmw, de politie, de raadsleden, de

Nadere informatie

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - mei-juni 2012 jrg 36 nr.3 6 www.lille.be 7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier

Nadere informatie

KOM OP TEGEN KANKER. Eerste SPECIAL DAYS voor kinderen en jongeren met een mentale handicap werden een groot succes!!!

KOM OP TEGEN KANKER. Eerste SPECIAL DAYS voor kinderen en jongeren met een mentale handicap werden een groot succes!!! KOM OP TEGEN KANKER Het plantjesweekend voor Kom op tegen Kanker kende weer een enorm succes. Op 19 verkoopplaatsen en in 2 verenigingen verkochten wij met een groep van 45 enthousiaste vrijwilligers 2240

Nadere informatie

NIEUWPOORT. Uw Stad TWEEMAANDELIJKS : SEPTEMBER - OKTOBER 2006 34 E JAARGANG NR. 5

NIEUWPOORT. Uw Stad TWEEMAANDELIJKS : SEPTEMBER - OKTOBER 2006 34 E JAARGANG NR. 5 NIEUWPOORT Uw Stad TWEEMAANDELIJKS : SEPTEMBER - OKTOBER 2006 34 E JAARGANG NR. 5 Westkust Bierhandel David-Debal Ramskapellestraat 2a NIEUWPOORT Ind. Noord de Noordvaart Tel. 058 51 13 60 Fax 058 52 32

Nadere informatie

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK gemeente Wachtebeke informatieblad Zie p. 6-7 tweemaandelijks tijdschrift november-december 2013 TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK Het gemeentelijk informatieblad Wachtebeke wordt gedrukt

Nadere informatie

De boer op met vrije tijd

De boer op met vrije tijd De boer op met vrije tijd Houvast voor vrijwilligers in armoedeorganisaties FONDS VRIJETIJDSPARTICIPATIE voor mensen die in armoede leven Wat is vrijetijdsparticipatie en waarom is het belangrijk? Colofon

Nadere informatie

Stadskrant. Eenvoudige aanvraag voor het hele gezin

Stadskrant. Eenvoudige aanvraag voor het hele gezin HERENTALS Stadskrant SEPTEMBER 2008 cultuurcentrum t Schaliken Grote Markt 35 Herentals GRATIS TOEGANG Verantw. uitg.: Jan Peeters, burgemeester - Spoorwegstraat 27, BE-2200 Herentals Maandelijks informatieblad

Nadere informatie

kindercoach & studiebegeleiding Loopt uw kind tegen problemen aan bij de sociaal-emotionele ontwikkeling of bij het leren?

kindercoach & studiebegeleiding Loopt uw kind tegen problemen aan bij de sociaal-emotionele ontwikkeling of bij het leren? Allez Kidz kindercoach & studiebegeleiding Loopt uw kind tegen problemen aan bij de sociaal-emotionele ontwikkeling of bij het leren? Allez Kidz helpt uw kind op de goede weg. www.allezkidz.be.be info@allezkidz.be

Nadere informatie

april 2015 mijn dag 3 Trolleys te winnen op de markten 11 Een kijkje bij het dagverzorgingscentrum Corsala 14 Starters in Beringen

april 2015 mijn dag 3 Trolleys te winnen op de markten 11 Een kijkje bij het dagverzorgingscentrum Corsala 14 Starters in Beringen april 2015 Pieter timmers om twintig over vijf start mijn dag 3 Trolleys te winnen op de markten 11 Een kijkje bij het dagverzorgingscentrum Corsala 14 Starters in Beringen beste inwoner Nu de winter voorbij

Nadere informatie

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 6 / 6 2011 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 CULTUURWEEKEND 2011 14-15 - 16 oktober Gust-Boschmansprijs en Publieksprijs 2011 in het

Nadere informatie

Burgerlijke stand en bevolking

Burgerlijke stand en bevolking Hoeselt gemeenteberichten Vrijdag 15 juli Zaterdag 16 juli Zondag 17 juli Hoeseltse Brandweer in beeld Talrijke zomerevenementen in gans de gemeente Tweemaandelijks informatieblad voor de inwoners van

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks. de Schakel APRIL 2012

Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks. de Schakel APRIL 2012 Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks de Schakel INHOUD 23 Deze maand in uw infoblad: BESTUUR & DIENSTVERLENING 2 Contactgegevens gemeentediensten en CBS 3 Gemeenteraadsverslag LEVEN & WELZIJN

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar

Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar L Gemeentebestuur Lendelede januari - februari - maart 2012 LENDELEDE de bezige k(r)ant van onze gemeente V R I J D A G 6 J A N U A R I 2 0 1 2 Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar bevolking

Nadere informatie