Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond."

Transcriptie

1 2 Voorwoord Het begin van de lente betekent weer de start van een nieuw toeristisch seizoen. Er is in dit infoblad veel aandacht voor de feestelijke opening op zondag 25 april. Het belooft een bijzonder lekkere dag te worden. Eén week vroeger al, op 18 april, is er de Erfgoeddag. Deze gaat in gans Vlaanderen voor der derde maal door onder de noemer t zit in de familie. In samenwerking met twee lokale verenigingen is er een boeiend programma uitgewerkt. U kan meteen ook een bezoek brengen aan de nieuwe tentoonstelling Mixtuur in het Stedelijk museum. En dit is nog maar een greep uit de vele activiteiten die de mensen na de winterslaap weer naar buiten proberen te lokken. Buitenrecreatie staat in Hoogstraten gelijk met De Mosten. U kan er het ganse jaar terecht maar vanaf zaterdag 1 mei opent het strandgedeelte de deuren in het weekend en op feestdagen, brugdagen en woensdagen van uur. Binnenkort zien we ook weer de eerste joggers oefenen voor de jaarlijkse stratenloop. Niemand hoeft zich in Hoogstraten te vervelen. Dat onze stad geliefd blijft als woonplaats bleek opnieuw uit het gestegen inwonersaantal van vorig jaar. Ik zie dit telkens als een bewijs dat het in Hoogstraten goed om leven is. Binnenkort volgt er goed nieuws voor bouwlustige mensen. Er lopen enkele projecten voor het realiseren van sociale bouwkavels in Minderhout en in Hoogstraten. Het gaat hierbij telkens om twee verkavelingen. Oefen nog even geduld, maar volg alvast de berichten hierover via het infoblad en op de website. Wij hopen zo de jonge mensen op weg te helpen bij het bouwen van een nieuwe woning in hun eigen omgeving. In de lente keert de muziek ook terug in de lucht. Net als de vogels, gaat de mens gemakkelijker zingen, fluiten of een vrolijk deuntje spelen. Ik heb erg goed nieuws voor de liefhebbers van instrumentale muziek. Het stadsbestuur organiseert een muzikaal topevenement in de Rabboennizaal te Hoogstraten. Op vrijdagavond 14 mei is er een Grensconcert met medewerking van de Nederlandse Douane Harmonie en van de Belgische tegenhanger de Koninklijke Harmonie van Financiën. De omkadering gebeurt door leden van de plaatselijke koepel van Harmonies, Fanfares en Brassbands (Hafabra Hoogstraten). Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond. Uw burgemeester A. VAN APEREN Ere-senator De Douane Harmonie Nederland (foto) geeft op 14 mei samen met de Koninklijke Harmonie van Financiën een uniek concert in de Rabboenizaal.

2 3 Burgemeester Arnold Van Aperen, het college van burgemeester en schepenen, het bestuur en de leden Hafabra, de harmonieën, fanfares en brassbands van Hoogstraten nodigen u vriendelijk uit op het Koninklijk Harmonie van Financiën BELGIE GRENSCONCERT Vrijdag 14 mei 2004 om uur Rabboenizaal, Antoon de Lalaingstraat te Hoogstraten Douane Harmonie NEDERLAND De Douane Harmonie Nederland is opgericht in 1955 en bestaat uit ongeveer negentig enthousiaste muzikanten, die bij de douane of bij andere Nederlandse belastingsdiensten werken. De Doaune Harmonie Nederland is een veelzijdig professioneel orkest, met een repertoire van licht klassiek tot swingende Latijns- Amerikaanse muziek. Het harmonieorkest, onder leiding van dirigent Frenk Rouschop, luistert regelmatig evenementen op in binnen- en buitenland. Het orkest is terecht fier op de door hen uitgegeven cd s en op hun jaarlijks goodwillconcert, waaraan gerenomeerde musici hun medewerking verlenen. Onder de gasten noteren we de Dutch Swing College Band, Louis Van Dijk, Jan Vayne en andere. De Koninklijke Harmonie van Financiën is in 1896 ontstaan binnen de syndicale vereniging van Antwerpse Douane- en Accijnsambtenaren. Bij de viering van het 100-jarig bestaan kunnen alle ambtenaren van het Ministerie van Financiën deel uitmaken van de harmonie. Sindsdien behaalt het orkest, onder leiding van dirigent Wim Sas, de ene onderscheiding na de andere. In 2002 behaalde de harmonie een klassering in de afdeling Uitmuntendheid met maar liefst 85 %. Vorig jaar behaalde het orkest in Luxemburg een 1 ste Eurospese Prijs met onderscheiding. Met hun collega s uit Nederland brengt de harmonie op vrijdag 14 mei een niet alledaags programma, dat de meest kritische muziekliefhebber zal verbazen. Meer dan 120 uitmuntende muzikanten een uniek gevarieerd programma reserveer uw plaatsen à 5 EUR KAARTENVERKOOP Stedelijke dienst voor toerisme info : 03/

3 4 GEMEENTERAAD 26 JANUARI 2004 * De gemeenteraad beslist om in te gaan op een voorstel van GeDIS om een gezamenlijke aankoop van aardgas te organiseren voor verschillende gemeenten. Bedoeling daarbij is om dit voor het stadsbestuur en het OCMW gezamenlijk te doen via een openbare aanbesteding. * Volgende aankopen leveringen en diensten worden goedgekeurd: Omschrijving Kostenraming - onderhoud aanplantingen... nvt - reinigen straatkolken gedurende een periode van drie jaar ,00 EUR - aanbrengen van goten aan de St.Clemenskerk in Minderhout ,00 EUR - ondergronds brengen van het TV-distributienet in de Terbeeksestr ,00 EUR - ondergronds brengen laagspanning en openbare verlichting in de Terbeeksestraat ,39 EUR - overschakelen brandweer naar communicatie via ASTRID abonnement per jaar ,76 EUR * Binnen het Instituut voor Kreatieve Opvoeding (IKO) is het IKO Schoolwerkplan gemaakt. Dit document bevat het Artistiek Pedagogisch Project wat de eigenheid van IKO omschrijft. Het gaat dan ook om een belangrijk plan wa t door de inspectie wordt geraadpleegd bij de beoordeling. De gemeenteraad keurt het plan goed. - maaien van wegbermen ,31 EUR - speeltoestellen voor het recreatiecentrum de Mosten ,00 EUR - reinigen ruiten in verschillende... gemeentelijke gebouwen, per jaar ,58 EUR * De gemeenteraad keurt een samenwerkingsovereenkomst goed tussen de gemeenten Brecht, Essen, Hoogstraten, Kalmthout, Schilde, Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven, Edegem, Hove, Malle, Borsbeek i.v.m. Cross Border Lease. De bedoeling is om door een buitenlandse transactie van het rioleringssysteem een financieel voordeel voor het stadsbestuur te realiseren. * In de begroting van 2004 is de verkoop van het voormalig schoolhuis in Meersel-Dreef ingeschreven. Deze woning is opgenomen op de inventaris van het cultuurbezit in België en mag niet gesloopt worden. De gemeenteraad beslist om deze woning te verkopen. * De gemeenteraad keurt een overeenkomst goed met een verkavelaar voor het realiseren van sociale kavels in de verkaveling Venhoefweg te Minderhout. Deze overeenkomst past in de vorig jaar goedgekeurde raamovereenkomst. Het project heeft betrekking op het verkavelen van gronden in de Venhoefweg (achterliggende gronden). Het gaat om de aanleg van een ontsluitingsweg met bouwkavel en de uitbreiding van de verkaveling met 44 kavels. De gemeenteraad keurt het tracé goed van een nieuw aan te leggen weg met de nodige uitrusting en nutsvoorzieningen. * De gemeenteraad keurt volgende aanpassing aan het subsidiereglement voor het jeugdwerk goed: - in het hoofdstuk lokalensubsidie worden de voorzieningen m.b.t. toegankelijkheid voor personen met een handicap (bvb. aangepast toilet) voortaan voor 100 % gesubsidieerd in plaats van 30 % - in het hoofdstuk basis- en werkingssubsidies werd het deel over de buitengewone werking geschrapt. Dit werd enkele jaren geleden opgenomen voor de jongerenwerking Venhoef, maar deze bestaat intussen niet meer. De jeugdraad gaf gunstig advies. 23 FEBRUARI 2004 * Volgende aankopen leveringen en diensten worden goedgekeurd: Omschrijving Kostenraming - verlengen overeenkomst monitoring oppervlaktewater, per jaar ,00 EUR - rioolaansluiting (regenwaterafvoer) langs de kerk in Minderhout ,78 EUR - schilderen van de wegmarkeringen ,00 EUR De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag dat Mevr. Lizette Thielemans als gemeenteraadslid aanbiedt. Mevr. Theresia Coppens wordt als opvolgster aangesteld en beëdigd. (zie foto)

4 5 UIT HET COLLEGE * Vlak voor nieuwjaar werd de 2000 jaar oude stad Bam voor 70 tot 80 % verwoest. Het stadsbestuur van Hoogstraten beantwoordt de oproep voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Iran en stort telkens 344 Euro op de rekening van Artsen zonder Grenzen, Caritas Internationaal en Rode Kruis. * De ramen in de refter van de gemeentelijke basisschool in de Gravin Elisabethlaan worden dit jaar vervangen. Het schepencollege koos hierbij voor superisolerende beglazing. Hierdoor heeft het stadsbestuur recht op een premie (10 EUR./m²) van Gedis. Op lange termijn zal deze investering een gunstig effect hebben op het energieverbruik en zichzelf ruim terugbetalen. * Door de verkoop van het perceel achter de rijkswachtkazerne, is een andere plaats gezocht voor de glascontainers. Deze worden gezet in de Gravin Elisabethlaan in het park naast De Post. * Handboogmaatschappij VNA Minderhout zit in dringende lokalennood en krijgt toestemming om tijdelijk een mobiele schietstand op te richten achter het terrein van de St- Jorisgilde in Meerle. * Het college laat een stabiliteitsstudie maken van de huidige brug aan de Laermolen en belegt een vergadering over deze kwestie met alle betrokken partijen * Het schepencollege nam kennis van de bouwplannen van het bestuur van basisschool De Scharrel in Minderhout. In het kader hiervan zal een erfpachtovereenkomst gemaakt worden. JEUGD ZOEKT RUIMTE VOOR EEN SKATEPLEIN Aanleg en inrichting van skatepleinen Jongeren uit verschillende deelgemeenten vragen het stadsbestuur ruimte om te kunnen skaten. Het stadsbestuur wil in principe in elke deelgemeente een verhard skatepleintje aanleggen maar dan moet er wel een geschikt terrein gevonden worden. Momenteel ligt er al een skateplein in Meerle en is er een gebruiksovereenkomst gemaakt voor een terrein achter de parochiezaal te Wortel. Hier zal in de loop van het jaar een nieuw skateplein aangelegd worden. Verder zijn er ook onderhandelingen aan de gang voor een plein in Meer. Maar in Hoogstraten, Meersel-Dreef en Minderhout is er momenteel geen geschikte locatie aanwezig. OPROEP Het stadsbestuur vraagt welke mensen, organisaties en bedrijven in Hoogstraten, Meersel-Dreef en Minderhout een ongebruikt terrein van min. 300 m² hebben en dit voor een langere termijn ter beschikking willen stellen voor de inrichting van een skateplein? Zij worden gevraagd om contact op te nemen met de jeugddienst: tel of Als dit leidt tot concrete afspraken, wordt er gezorgd voor een passende overeenkomst. Gebruikersreglement skatepleinen Voor heel wat jongeren is skaten een plezante en sportieve bezigheid. Maar het moet voor iedereen leefbaar blijven. Daarom is er een ontwerp van gebruikersreglement voor de skatepleinen opgesteld. Hierin staan regels i.v.m. de openingsuren, afval, gebruik van het plein en de skatetoestellen, enz. Dit reglement wordt ter plaatse geafficheerd en treedt wellicht vanaf 1 mei in voege. Veilig skaten Dit jaar bereikte ons al enkele malen het bericht dat er een ongeval is gebeurd op een skateplein met o.a. een gebroken arm tot gevolg. Daarom vragen we met aandrang aan de skaters om geen onverantwoorde trucs of stunts uit te voeren en steeds de nodige bescherming (helm, pols-, elleboog- en kniebeschermers) te dragen.

5 6 TOERISME OPENING TOERISTISCH SEIZOEN Elk jaar wordt het zogenaamde toeristisch seizoen officieel geopend in de Antwerpse Kempen. Op zondag 25 april nodigen wij iedereen dan ook graag uit om het speciaal voor de gelegenheid feestelijk uitgedoste toeristisch infokantoor te bezoeken. De bedoeling van deze opendeurdag toerisme is dat zowel de eigen inwoners, bezoekers als toeristen hun weg vinden naar de toeristische infokantoren. Omdat het thema lekkers uit eigen streek altijd op heel wat positieve reacties kan rekenen willen we ook dit jaar weer uitpakken met al het lekkers dat Hoogstraten te bieden heeft. Ons uitgebreide programma ziet eruit als volgt : uur : Gratis degustatie van de Hoogstraatse streekspecialiteiten - aardbeien, aardbeienlikeur, -wijn en aperitief - erbizzemkes (koekjes) - chocoladen begijntjes - honing van de St.-Ambrosiusgilde - Freyafruitsappen en aanverwante producten Bovendien kan je gans de dag in de horecazaken terecht waar de Hoogstraatse aardbeien op hun best worden gepresenteerd. Deze dag is uiteraard een prima gelegenheid om nieuwe ideeën op te doen voor een gezellige daguitstap of een weekendje weg. In het toeristisch infokantoor vind je een massa nieuwe brochures waar je uitgebreid in kan rondneuzen en jezelf kan overtuigen van de klantvriendelijkheid en de ruime dienstverlening van het toeristisch infokantoor. 7 dagen op 7 geopend Vanaf april tot en met eind september is het toeristisch infokantoor ook op zondag weer geopend. U kunt hier vanaf nu dus 7 op 7 dagen terecht. In de week van 9 tot 12 en van 13 tot 16 uur, op zaterdag, zon- en feestdagen vanaf 10 uur. NIEUW GEDEELTE FIETSKNOOPPUNTEN NETWERK We hebben er lang op moeten wachten maar de derde kaart van het fietsknooppuntennetwerk van de Antwerpse Kempen staat er eindelijk aan te komen. Voor dit gedeelte is Toerisme Provincie Antwerpen onder het Albertkanaal gedoken. Deze kaart beschrijft het netwerk in het zuidoosten van de provincie Antwerpen en omvat onder andere Herentals, Mol, Tongerlo, Westerlo, Averbode, Bovendien sluit kaart 3 perfect aan op het Limburgse fietsknooppuntennetwerk. We verwachten deze kaart tegen het einde van mei en dan zal het fietsknooppuntennetwerk km tellen, in beide richtingen bewegwijzerd uur : Huifkarrentocht naar de pas gerestaureerde Laermolen die dat weekend officieel wordt geopend. Vanuit het infokantoor vertrekken rondleidingen uur : Mogelijkheid tot het beklimmen van de 105m-hoge Sint- Katharinakerktoren. ( 0.50/1.50 EUR) - 14 uur : Gratis landschapswandeling onder leiding van een natuurgids. De wandeling is een combinatie van een natuur- en cultuurwandeling en vertrekt aan het toeristisch infokantoor uur : Begijnhof en stedelijk museum met de tentoonstelling Biografische Musea zijn gratis toegankelijk uur : Gratis toegang in de St.-Katharinakerk uur : Muzikale animatie door de Strawberry City Brassband. NIEUWE OVERNACHTINGSMOGELIJKHEDEN Het toeristisch seizoen staat voor de deur. Hoogstraten heeft heel wat te bieden en heel wat toeristen willen dan ook graag een paar dagen hier vertoeven. In het verleden hadden we vaak te kampen met een tekort aan overnachtingsmogelijkheden. Stilaan kunnen wij echter een mooi logiesaanbod presenteren: Hoogstraten telt ondertussen 2 hotels, 2 vakantiewoningen, 10 bed & breakfast adressen, een vormings- en vakantiecentrum en een conferentiecentrum. Dit voorjaar komen er maar liefst 3 nieuwe adressen bij : - De Venhoef Bed & Breakfast - Minderhoutsestraat 51b 2322 Minderhout Den Heidries Bed & Breakfast - Heidries Hoogstraten De Bouwhoeve vakantiewoning Bouwhoef Wortel De volledige lijst kan je raadplegen op de gemeentelijke website of afhalen bij Toerisme Hoogstraten.

6 7 HOU DE WEGEN PROPER De lente is nog pril maar voor veel mensen is het verlangen groot om opnieuw buiten te kunnen leven, werken en ontspannen. Bij een groot deel onder hen betekent het ongetwijfeld dat de winterkleding wordt opgeborgen en de wandelschoenen en de fiets weer klaargezet. Klaar om er op uit te trekken over Hoogstraatse wegen. Soms horen we dan klachten over plaatsen waar de weg zo vuil is geworden dat comfortabel, en vooral veilig, wandelen of fietsen er niet meer mogelijk is. Het stadsbestuur vraagt daarom ieders aandacht om de lenteschoonmaak niet alleen tot eigen huis en tuin te beperken. Kijk ook eens naar het voetpad en de straat in uw buurt en haal er even de bezem door. Ruiters Tijdens een recreatief tochtje te paard laat het rijdier wel eens enkele paardenvijgen vallen. We zien steeds vaker koetsiers die voorzorgen nemen of minstens een bezem aan boord hebben om de weg zuiver te maken. Dit goede voorbeeld zou door elke ruiter gevolgd moeten worden. Honden Hoeft het nog gezegd te worden? Wie de hond uitlaat moet een zakje bij zich dragen om de hondenpoep te verwijderen én dit ook effectief gebruiken. De politie controleert dit en schreef al effectief boetes uit. Hondenpoep op de stoep is en blijft onduldbaar! Landbouw Sommige activiteiten op de openbare weg, gaan onvermijdelijk gepaard met een vorm van bevuiling. Zeker op landelijke wegen met landbouwverkeer en oversteekplaatsen van vee. Hier is begrip voor op te brengen maar dit ontslaat de veroorzaker niet van de verplichting om de weg zuiver te maken. De meeste landbouwers geven het goede voorbeeld en spuiten de weg zonodig schoon na het bewerken van een modderige akker. Op warme dagen draait de beregeningsinstallatie op volle toeren. Door een zo accuraat mogelijke afstelling kan vermeden worden dat passanten een ongewenste douche krijgen. ADVIESRADEN Dorpsraad Wortel neemt nieuwe start Na afloop van een openbare vergadering met het schepencollege op 8 januari in Wortel werd de dorpsraad opnieuw samengesteld. Een groep van acht personen is bereid gevonden om de dorpsraad opnieuw te activeren. Zes ervan vormen het bestuur: - Brigitte Wendrickx (bestuur) Ludo Van Calster (penningmeester) Jan Goossens (bestuur) Frans Geerts - Jef Braspenning (bestuur) Guy van Gestel (secretaris) Hendrik Drossaert - René Van Opstal (voorzitter) De dorpsraden werden 3 jaar geleden gekozen voor een termijn van 6 jaar zodanig dat deze personen nog 3 jaar advies kunnen geven voor de Wortelse gemeenschap. Openbare vergaderingen De openbare vergaderingen van de dorpsraden kenden een behoorlijke opkomst. Uit alle voorstellen zal elke dorpsraad nu maximum 5 prioriteiten weerhouden en aan het schepencollege voorleggen. Een coördinatievergadering tussen college en adviesraden zal doorgaan op donderdag 1 april (géén grap) om 20 uur. Samenstelling dorpsraden Uit het nazicht van de ledenlijsten bleek dat er bij de dorpsraden 76 mannen zijn aangesloten en 28 vrouwen. Op een totaal van 104 leden zouden er minimaal 35 (1/3) vrouwen aangesloten moeten zijn. In zitting van 15/12/2003 stond de gemeenteraad daarom een afwijking toe. Skateplein en affichezuilen Het stadsbestuur vraagt het advies van de jeugdraad en de sportraad over een gebruikersreglement voor de skatepleinen in Hoogstraten en van de jeugdraad, sportraad en cultuurraad over een reglement voor het gebruik van affichezuilen.

7 8 ERFGOEDDAG ZONDAG 18 APRIL IS HET ERFGOEDDAG Onder het centrale thema t zit in de familie heeft op zondag 18 april in gans Vlaanderen de derde editie van de Erfgoeddag plaats. Het Lokaal comité kan rekenen op de medewerking van twee plaatselijke verenigingen: Erfgoed Hoogstraten en het Verbond van St-Jorisgilden staan borg voor een boeiend en gevarieerd programma. Graven in de familie. De naam van het eerste initiatief verwijst niet alleen naar begraafplaatsen, maar ook naar de zoektocht in uw familiegeschiedenis en naar opmerkelijke of belangrijke personen. Erfgoed Hoogstraten maakte een inventaris van alle begraafplaatsen van Hoogstraten, met een plan van elk kerkhof en zoveel mogelijk gegevens over de personen die er begraven liggen. Op 18 april wordt de website waarop al die informatie staat aan het publiek voorgesteld. Verder is er in het Stedelijk museum een tentoonstelling over de begraafplaats én de persoon van enkele bekende figuren of families. En tenslotte toont Erfgoed Hoogstraten een diamontage, met een sfeerbeeld van elk kerkhof en een aantal opmerkelijke graven of grafmonumenten. Erfgoedprijs 2004 Een tweede initiatief is de Erfgoedprijs, die de vereniging dit jaar voor de eerste maal uitreikt. De Erfgoedprijs 2004 is een prijs waarmee de vereniging aandacht vraagt voor een aantal recent gerenoveerde of gerestaureerde gebouwen, die een voorbeeld zijn van de manier waarop we omspringen met onze woonomgeving. Het gaat om relatief gewone architectuur, gebouwen die als monument beschermd zijn komen niet in aanmerking. De leden van de erfgoedvereniging nomineerden zes kandidaten uit een dertigtal gebouwen, die voorgedragen werden na een oproep in de plaatselijke pers. De uiteindelijke laureaat wordt gekozen in overleg met de administratie Monumenten en Landschappen. Op zondag 18 april om uur wordt de laureaat bekend gemaakt tijdens een korte plechtigheid in het Stedelijk museum. De gilden, met leden van vader op zoon. In het verhaal van de eeuwenoude schuttersgilden ontdekken we een groot aantal namen die we generaties na elkaar terugvinden. Het lidmaatschap van een gilde wordt vaak overgedragen van vader op zoon en de laatste decennia ook van vader op dochter. De gilden zijn levend erfgoed en het Verbond van Sint Jorisgilden hoort dan ook thuis in een erfgoeddag met als thema t Zit in de familie. De gilden verzamelen op de bleekweide van het begijnhof en organiseren er een wedstrijd tussen ploegen samengesteld uit schutters van één en dezelfde familie. Indien de weersomstandigheden het toelaten gebruikt men de grote kruisboog, als het te koud is wordt het een wedstrijd op korte afstand met kleinere bogen. Het grafmonument van Eduard Jacquemyns te Minderhout. Een kunstwerk in Meerle Oproep aan beeldend kunstenaars Het stadsbestuur wenst een kunstwerk te plaatsen in het centrum van Meerle. In de begroting is daarvoor een bedrag van ,00 euro ingeschreven. Om een ontwerper én een ontwerp van een beeld te selecteren, organiseert het bestuur een wedstrijd waaraan alle belangstellenden kunnen deelnemen. Het wedstrijdreglement ligt ter beschikking op de dienst Cultuur in het administratief centrum, Vrijheid 149 en in het Stedelijk museum, Begijnhof 9 te 2320 Hoogstraten. Voor meer informatie kan u contact opnemen met de dienst Cultuur op het nummer Vlaanderen Feest... met een feestcheque van 200,4 euro! Tussen 1 en 11 juli willen we zo veel mogelijk Vlamingen samenbrengen om te feesten. Dit jaar met speciale aandacht voor muziekmakers uit de eigen gemeente. Wilt u een straat- of wijkfeest organiseren of met uw vereniging een initiatief nemen? Dan kan Vlaanderen Feest 2004 een cheque van 200,4 euro reserveren als bijdrage in de feestvreugde. U ontvangt 20,04 euro extra als het initiatief plaatsvindt op 11 juli en een bonus van 20,04 euro als u muzikaal talent uit de eigen gemeente een kans geeft. Voor informatie en deelnemingsformulieren: bel gratis de Vlaamse Infolijn op , surf naar of neem contact op met de dienst Cultuur, tel

8 9 zelfportret van A. Ost MIXTUUR Vijf kunstenaars stellen tentoon in vijf musea Op initiatief van het Stedelijk museum Hoogstraten is er een samenwerking ontstaan tussen vijf musea, die elk een collectie van één kunstenaar beheren. De vijf musea willen samen promotie voeren en ideeën uitwisselen om hun collecties op een eigentijdse manier te ontsluiten. Een eerste initiatief is de tentoonstelling MIXTUUR. Van 3 april tot 23 mei 2004 kan u in elk van de vijf musea, werk van de vijf kunstenaars bewonderen. Bovendien staat in elk museum een ander thema centraal, zodat de vijf tentoonstellingen elkaar aanvullen. De bezoeker maakt een rondrit in de noordelijke regio van de provincie en leert er het werk kennen van vijf kunstenaars, die hun inspiratie vonden in het landschap en het leven van de streek. In het Stedelijk museum Hoogstraten staat de vrouw in al haar facetten centraal: van jong tot oud, van vroom tot naakt, van arm tot rijk. In het Museum Jan Vaerten in Beerse wordt geen rekening gehouden met het onderwerp zelf, maar staan de verschillende technieken die de kunstenaars gebruikten centraal. In de werken die het Gemeentelijk Jakob Smitsmuseum te Mol toont, staat de familie centraal, met kinderportretten en gezinstaferelen. Het Museum Albert Van Dijck in Schilde zoekt naar de commercialisering en de humor in het werk van de vijf kunstenaars. En dan is er nog het Timmermans- Opsomershuis in Lier, waar de nadruk op de streek ligt. Het werk van de vijf kunstenaars geeft er een indruk van onze regio in de eerste helft van de twintigste eeuw. De adressen, de openingsuren en alle praktische informatie over de vijf tentoonstellingen kan u vinden in een brochure die de musea ter beschikking stellen. Die brochure ligt voor u klaar bij Toerisme Hoogstraten en in het Stedelijk museum, Begijnhof 9 te 2320 Hoogstraten. Tel BIBLIOTHEEK Nieuwe tijdschriften in de bibliotheek - Amnesty International (Hoogstraten) - Fietsen moet kunnen: Vlaams fietsmagazine (Hoogstraten, Meer) - Gezondheidsnieuws (Minderhout) - Goed gevoe l(meer) - Kinderen creatief : knutselen voor kinderen (Meer) - Krea plus: hobby magazine (Hoogstraten, Wortel) - Nest : life style magazine (Minderhout) - Netwerk : alles over multimedia (Wortel) - Pompoen : kleutertijdschrift (Meer) - Vijvers in tuinen (Meer) MOM op de webcatalogus Vanaf nu kan je op de webcatalogus van de bibliotheek MOM raadplegen. M(meer) O(over) M(media) geeft je meer informatie over het boek dat je opzoekt. Je kan de korte inhoud terugvinden, en in vele gevallen ook informatie over de auteur en recensies over het boek. EEN AANRADER! Voorlopig is dit alleen te raadplegen op PC s met een internetaansluiting. Sluitingsdagen - Vrijdag 9 april (Hoogstraten, Meer, Wortel) - Zondag 11 april (Minderhout) - Maandag 12 april (Hoogstraten) - Zaterdag 1 mei (Hoogstraten, Meerle, Dreef) - Vrijdag 7 mei (Hoogstraten, Meerle, Minderhout) - Donderdag 20 mei (Hoogstraten) - Zondag 30 mei (Minderhout) - Maandag 31 mei (Hoogstraten) Pablo Nerudajaar 2004 Il Postino in openlucht Velen kennen misschien de film Il Postino. We projecteren deze wereldberoemde verfilming van het boek van de Chileense schrijver Antonio Skarmeta in openlucht in de Lindendreef. De link met Neruda is het hoofdpersonage van de film, de postbode die Neruda dagelijks zijn post bezorgt als de gevierde dichter langere tijd in Italië verblijft. Er ontstaat een hechte vriendschap tussen de toen reeds wereldberoemde dichter en de eenvoudige postbode. De filmvoorstelling gaat door in openlucht op vrijdagavond 28 mei om 21u in de Lindendreef. Inkom gratis.

9 10 BELBUS BELBUS NEEMT GOEDE START Sinds december rijdt er een Belbus in Hoogstraten. De Belbus is spreektaal voor vraagafhankelijk vervoer. Het is een flexibele dienst van De Lijn met een busje dat geen vaste dienstregeling heeft, maar enkel uitrijdt op aanvraag. Veelbelovend begin De eerste gebruikscijfers van de Belbus in Hoogstraten zijn veelbelovend. - december 2003: 344 reizigers - januari 2004: 796 reizigers - februari 2004: 682 reizigers (eerste helft) Volgens De Lijn is dit voor een beginperiode een erg behoorlijk resultaat. Het stadsbestuur en De Lijn vinden het in elk geval een aanmoediging om over de Belbus te blijven communiceren via onder andere het infoblad. Om te herhalen bijvoorbeeld dat de Belbus zeker geen taxi is. Ze mag enkel stoppen aan een halte van De Lijn en rijdt alleen tijdens bepaalde uren. belbus en van de reguliere lijnen binnen het grondgebied van Hoogstraten. Hierdoor betalen de gebruikers maar 0,60 EUR voor een verplaatsing binnen de gemeente met een biljet of 0,50 EUR met de 10-rittenkaarten. Het stadsbestuur betaalt de rest van het biljet. Voorstellen en opmerkingen Na een jaar, dat is dus in december 2004, wordt er een evaluatievergadering gehouden waaraan het stadsbestuur deelneemt. De voorstellen en opmerkingen over bijvoorbeeld bijkomende haltes worden gebundeld en dan besproken. Ook u kan uw suggestie kwijt op het nummer van de dienst openbare werken. Info Infonummer Belbus: Hoe reserveren? De belbus rijdt enkel op aanvraag. U kan telefonisch reserveren op het nummer Om te reserveren belt u minstens één tot twee uur op voorhand naar de belbuscentrale, die dan een aantal gegevens noteert: uw naam, telefoonnummer, de gevraagde op- en/of afstaphalte en het gewenste uur. Daarna wordt de aanvraag bevestigd. U kan ook meerdere ritten op verschillende dagen in één keer reserveren. De belbus heeft geen vast traject, maar rijdt in functie van de op voorhand gevraagde op- en afstaphaltes. Een computer berekent de efficiëntste route. Als er geen haltes worden gevraagd, rijdt de belbus niet uit. Hoeveel kost een rit? Het stadsbestuur betaalt een tussenkomst in de ritten van de DAG CHAUFFEUR Je leert de Belbus het beste kennen door er zelf even op te stappen, zo dachten we. Achter het stuur troffen we Rudi Wuyts uit Oostmalle. Hij is buschauffeur sinds 1989 en bestuurt vanaf 1 december een bus(je) van De Lijn. Rudi Wuyts: Het is aangenaam werk met interessante uren. In de eerste maand waren er nog wel eens wat dode momenten, maar nu is het over de ganse dag druk. De Hoogstraatse reizigers zijn over het algemeen stipt en erg hoffelijk. Spijtig genoeg zijn er ook enkele passagiers die regelmatig niet op het afgesproken uur opdagen zonder vooraf te annuleren. Dat is lastig. De chauffeur kent al heel wat vaste klanten maar de helft van de opstappers bestaat toch uit nieuwe gezichten. Terwijl Rudi dit allemaal vertelt, rollen er twee nieuwe opdrachten uit het compacte faxtoestel op het dashboard van de Belbus.

10 11 Rudi Wuyts: Kijk, weer richting Meerle. Dit is toch wel de meest gevraagde route, samen met de bestemming Transportzone. Het valt me op dat de gebruikers van de Belbus goed geïnformeerd zijn, soms zelfs beter dan wijzelf. De meeste vragen die we krijgen, gaan over de aansluiting met andere buslijnen. In de meeste gevallen lukt het goed om de gevraagde uurregeling te respecteren. Enkel bij bestemmingen in de verste uithoeken kan het opgegeven uur soms niet gehaald worden. Op de routes die ik rij, is er weinig last van verkeershinder. Zeker als ik de vergelijking maak met de periode dat ik schoolvervoer deed. De chauffeur toont met trots de nieuwe Belbus die sinds twee weken in gebruik is. Het is een modern voertuig met lage instap en een verhoogd dak. Het valt op dat alle zitplaatsen zijn uitgerust met een gordel. Rudi Wuyts: Vertel de mensen maar dat de draagplicht voor de gordel ook in de Belbus geldt. En ook dat er een elektrisch bediende lift is voor rolstoelen. Aan het comfort van de chauffeur is gelukkig ook gedacht (knipoog naar de autoradio). Op de vraag naar een leuke anekdote, herinnert de chauffeur zich een voorval tijdens het voorbije oudjaar. Rudi Wuyts: Ik kreeg de vraag om een groep van een tiental personen op te halen in Meerle voor vervoer naar een feest in Minderhout. Op de vertrekplaats bleek een bende klaar te staan, verkleed als maffialeden uit een gangsterfilm. Het werd een zeer geanimeerde rit. Met het huidige succes als maatstaf zullen er vast nog meer geanimeerde ritten volgen. De chauffeur verwacht zelf veel van de komende zomerperiode met de seizoensarbeiders in de fruitpluk als nieuwe klanten en ook het recreatiedomein De Mosten als veelgevraagde bestemming. Wij wensen hem en zijn collega s nog veel voorspoedige reizen toe met Belbus. VACATURES Het Stadsbestuur van hoogstraten zal overgaan tot aanwerving van een jongere als ADMINISTRATIEF MEDEWERKER in het kader van een Startbaanovereenkomst. Het betreft een contractuele aanwerving voor een periode van één jaar. De taak zal bestaan uit het nazien en het aanvullen van de databestanden van het vergunningenregister op de dienst ruimtelijke ordening. Voorwaarden: - vlot verschillende soorten plannen (kadaster, bouw, ) kunnen lezen - een goede computervaardigheid - een diploma van het hoger secundair onderwijs (technisch of ASO). - voldoen aan de voorwaarden om als startbaner te werken: - jonger dan 26 jaar - ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB. Kandidaatstelling: U stuurt een sollicitatiebrief samen met een curriculum vitae en een kopie van het diploma naar het College van burgemeester en schepenen Vrijheid 149 te 2320 Hoogstraten. U kan uw sollicitatiebrief ook tegen ontvangstbewijs afgeven op de personeelsdienst. Uw sollicitatiebrief dient uiterlijk op 14 april 2004 verzonden te zijn. Bijkomende inlichtingen kan u bekomen op de personeelsdienst, tel. 03/ JOBSTUDENTEN : Baliebediende Toeristisch Infokantoor voor de maanden augustus en september - minstens 18 jaar oud worden in het kalenderjaar van tewerkstelling - in de fusie Hoogstraten wonen - minstens getuigschrift Lager Secundair Onderwijs De schriftelijke sollicitaties (met curriculum vitae) moeten voor vrijdag 30 april 2004 worden gezonden aan het College van Burgemeester en Schepenen, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten. Kandidaten moeten deelnemen aan een sollicitatiedag op maandag 3 mei 2004 om 18 uur.

9. Vragenlijst tevredenheid gebruikers zwembad

9. Vragenlijst tevredenheid gebruikers zwembad 9. Vragenlijst tevredenheid gebruikers zwembad I. Identificatiegegevens Zwembad: Leeftijd: jaar Beroep: O Arbeider O Bediende O Zelfstandige O Werkloos O Gepensioneerde O Student O Anders, nl.: Geslacht:

Nadere informatie

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap 19de nummer in een reeks informatiebrochures voor de Oostendse bevolking (gegevens op 12 oktober 2006), een uitgave van de Voorlichtingsdienst,

Nadere informatie

NAAM VERENIGING : !! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN.

NAAM VERENIGING : !! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN. STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE - ALGEMENE SUBSIDIE - VERPLAATSINGEN - ONDERHOUD ACCOMMODATIES NAAM VERENIGING : A.Van Ackersquare 1 8370 Blankenberge Tel 050/41.56.34 Fax 050/42.78.14 sport@blankenberge.be

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

Dienstjaar 2013. Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie. Gegevens van de aanvrager. Naam en voornaam aanvrager :...

Dienstjaar 2013. Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie. Gegevens van de aanvrager. Naam en voornaam aanvrager :... Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie Gemeente Beveren Stationsstraat 2 9120 BEVEREN Dienstjaar 2013 Tel : 03 750 16 78 Fax : 03 750 15 23 e-mail : socialezaken@beveren.be

Nadere informatie

8. Vragenlijst tevredenheid gebruikers sporthal

8. Vragenlijst tevredenheid gebruikers sporthal 8. Vragenlijst tevredenheid gebruikers sporthal I. Identificatiegegevens Sporthal: Leeftijd: jaar Beroep: O Arbeider O Bediende O Zelfstandige O Werkloos O Gepensioneerde O Student Geslacht: man/vrouw

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie

Aanvraagformulier premie Aanvraagformulier premie Grote Baan 112 3530 Houthalen-Helchteren t 011 60 05 11 f 011 60 05 01 Premie zonne-installatie voor de opwekking van elektriciteit (fotovoltaïsche zonne-installatie) 1. Aanvrager

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

Basiscursus voor monitoren

Basiscursus voor monitoren Basiscursus voor monitoren 2015 V.U. Vakantiewerking Scherpenheuvel-Zichem, August Nihoulstraat 13-15, 3270 Scherpenheuvel Voor wie? Ben je minimum 16 jaar of word je nog 16 in de loop van 2015? Kan je

Nadere informatie

Steunpunt Vakantieparticipatie

Steunpunt Vakantieparticipatie Steunpunt Vakantieparticipatie Stappenplan voor reservaties Iedereen verdient vakantie! Steunpunt Vakantieparticipatie - Toerisme Vlaanderen - Grasmarkt 61-1000 Brussel Tel.: +32 2 504 03 91 Fax: +32 2

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Opgemaakt 06-02-2012, gebaseerd op een document van FOD Sociale Zekerheid Inhoudsopgave 1. Wat?...3 2. Waarvoor dient ze?...3 3. Heb ik recht op de parkeerkaart?...4

Nadere informatie

Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden

Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden Dienst Administratie, Afdeling bouw en woontoezicht Bezoekadres Dienst Wonen Woodrow

Nadere informatie

Naam: Voornaam: Beginletter andere voornamen: Geboortedatum: Naam van de instelling waar het examen plaatsheeft:

Naam: Voornaam: Beginletter andere voornamen: Geboortedatum: Naam van de instelling waar het examen plaatsheeft: PROFIEL TOERISTISCHE EN INFORMELE TAALVAARDIGHEID Deel B: Schriftelijk gedeelte Voorbeeldexamen Naam: Voornaam: Beginletter andere voornamen: Geboortedatum: Naam van de instelling waar het examen plaatsheeft:

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Zomervakantie 2013. DIKO en Basisscholen Mariakerke

Zomervakantie 2013. DIKO en Basisscholen Mariakerke Zomervakantie 2013 DIKO en Basisscholen Mariakerke De basisscholen van de deelgemeente Mariakerke organiseren in samenwerking met de Dienst Kinderopvang van de Stad Gent een netoverschrijdende vakantieopvang.

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE

ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE ALGEMEEN REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE Wie is voor wat verantwoordelijk? Wie lid wil worden van de Minder Mobielen Centrale kan voor een aanvraag terecht bij maatschappelijk assistente Mieke Roose

Nadere informatie

3... 2... ... NAAM VAN DE VERENIGING :... ZETEL :... E MAIL ADRES :... WEBSITE :... SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR. Voorzitter :... Ondervoonitter :...

3... 2... ... NAAM VAN DE VERENIGING :... ZETEL :... E MAIL ADRES :... WEBSITE :... SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR. Voorzitter :... Ondervoonitter :... Provincie WEST-VLAANDEREN AANVRAAG TOELAGE 2006 Arrondissement Brugge GEMEENTE JABBEKE AANVRAAG VOOR HET BEKOMEN VAN EEN GEMEENTELIJKE TOELAGE ( de aanvraag dient voor 31 aueustus 2005 te worden I ingediend

Nadere informatie

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 Peerdsbos? Peerdsbos is een groot speelplein gelegen in het groen in Brasschaat. Speelplein Peerdsbos heeft drie werkingen: kleuters (4-5 jaar), kids ( 6-12 jaar) en

Nadere informatie

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout!

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! VAKANTIEGIDS VAKANTIEGIDS 2,5 18 jaar 2015 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout 1/8 Gelieve mij

Nadere informatie

Jeugdlokalen Ravels-Eel

Jeugdlokalen Ravels-Eel 1/7 Jeugdlokalen Ravels-Eel Eelstraat 4 2380 Ravels-Eel De jeugdlokalen van Ravels-Eel zijn nieuwbouwlokalen, volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers, voorzien van een volledig ingerichte keuken,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT Goedgekeurd door de gemeenteraad 19 december 2013 Sportvereniging: Adres:. Contactpersoon: KWALITEITSCRITERIA (deel 1) A. Voor de trainers die jeugdreeksen begeleiden

Nadere informatie

Zomervakantie 2017 Knuffelpas

Zomervakantie 2017 Knuffelpas V.U. Gemeente Sint-Gillis-Waas, Chris Lippens (burgemeester), Burgemeester Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas Zomervakantie 2017 Knuffelpas Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Tijdelijke verhuis

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een impulssubsidie voor sportverenigingen

Aanvraagformulier voor een impulssubsidie voor sportverenigingen VERENIGING: Gemeentebestuur Nevele Sportdienst ONTVANGEN: / 2017 vak bestemd voor de sportdienst Aanvraagformulier voor een impulssubsidie voor sportverenigingen Voor wie geldt deze subsidieaanvraag? De

Nadere informatie

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht!

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! Volg de aanwijzingen in deze brochure stap voor stap en kom zo tot een perfect subsidiedossier! We overlopen alle formulieren zodat je duidelijk weet

Nadere informatie

Aanvraag voor erkenning van Schotense jeugdbewegingen, jeugdhuizen en amateuristische kunstbeoefening voor jongeren ('16-'17)

Aanvraag voor erkenning van Schotense jeugdbewegingen, jeugdhuizen en amateuristische kunstbeoefening voor jongeren ('16-'17) Aanvraag voor erkenning van Schotense jeugdbewegingen, jeugdhuizen en amateuristische kunstbeoefening voor jongeren ('16-'17) - Ondergetekende,, voorzitter/ secretaris/ groepsleider* van eerdergenoemde

Nadere informatie

Aanvraag van ondersteuning voor sport- en bewegingsactiviteiten in het kader van Buurt beweegt gezond

Aanvraag van ondersteuning voor sport- en bewegingsactiviteiten in het kader van Buurt beweegt gezond Sportdienst Bezoekadres Postadres Openingsuren - Bereikbaarheid Zuiderlaan 13 9000 Gent tel.: 09 266 80 00 fax: 09 266 80 10 sportdienst@stad.gent Botermarkt 1 9000 Gent Belangrijke informatie voor de

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap DG Personen met een handicap PARKEERKAART voor personen met een handicap Carte de stationnement pour personnes handicapées 2 1 Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2016

Vakantie-aanbod Zomer 2016 Vakantie-aanbod Zomer 2016 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek naar

Nadere informatie

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Regionale infokantoren algemene resultaten Onderzoek uitgevoerd door Guidea in samenwerking met Toerisme Vlaanderen 1 Doelstellingen en Methodologie 3 1 Achtergrond

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG JEUGDHUIS DE FLODDER 1 SEPTEMBER AUGUSTUS 2014

SUBSIDIEAANVRAAG JEUGDHUIS DE FLODDER 1 SEPTEMBER AUGUSTUS 2014 SUBSIDIEAANVRAAG JEUGDHUIS DE FLODDER 1 SEPTEMBER 2013-31 AUGUSTUS 2014 AANVRAAGFORMULIER VOOR JEUGDSUBSIDIES Naam vereniging:... Wij, ondergetekenden Secretaris van de vereniging: en voorzitter van de

Nadere informatie

Vorselaar. Het nieuwe aanbod van De Lijn. vanaf 1 september 2012

Vorselaar. Het nieuwe aanbod van De Lijn. vanaf 1 september 2012 Vorselaar Het nieuwe aanbod van De Lijn vanaf 1 september 2012 Een nieuw busnet voor de regio Antwerpen - Herentals Efficiëntieverhoging Doordat De Lijn moet besparen, wordt de gebiedsevaluatie van de

Nadere informatie

Treinen vanuit en naar uw station

Treinen vanuit en naar uw station Treinen vanuit en naar uw station Vichte 12.06.2005-10.12.2005 Informatie dienstregelingen Vichte Beste Klanten, De verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening blijft een hoofdobjectief voor de

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL TUD - technische dienst R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL Artikel 1: categorie Het stadsbestuur stelt materiaal ter beschikking aan

Nadere informatie

Bepaal mee het Sportbeleid in je gemeente

Bepaal mee het Sportbeleid in je gemeente Bepaal mee het Sportbeleid in je gemeente De gemeente Malle is momenteel druk bezig met de opmaak van het sportbeleidsplan. Dat beleidsplan zal de komende 6 jaar bepalen wat er op sportgebied (promotie,

Nadere informatie

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT Zomerkalender Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli 7 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE

BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE 2 Parkeren in uw buurt krijgt voorrang FILIP WATTEEUW Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Nadere informatie

Gebruikersreglement De Kronkel

Gebruikersreglement De Kronkel Gebruikersreglement De Kronkel ARTIKEL 1: De aanvraag tot het gebruik van de polyvalente zaal De Kronkel en de beachvolleyterreinen De Kronkel moet worden ingediend bij het College van Burgemeester en

Nadere informatie

Voorwoord. Marleen Vanderpoorten OCMW-voorzitter

Voorwoord. Marleen Vanderpoorten OCMW-voorzitter Aangepast vervoer Voorwoord Lier, mei 2013 Beste Lierenaar, Beste senior, Je bent moeilijk te been? Je zoon kan je niet vervoeren en je moet naar de dokter? Je dochter is op reis, op de lijnbus raak je

Nadere informatie

JEUGD. Provincieraadsbesluit van 26 juni 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement 'Gebruik provinciale fuifbussen'

JEUGD. Provincieraadsbesluit van 26 juni 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement 'Gebruik provinciale fuifbussen' 935 JEUGD Provincieraadsbesluit van 26 juni 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement 'Gebruik provinciale fuifbussen' Gelet op het provinciedecreet; De provincieraad van Antwerpen, Overwegende

Nadere informatie

Vakantiefolder Krokusvakantie 2016

Vakantiefolder Krokusvakantie 2016 Vakantiefolder Krokusvakantie 2016 De Kikker Buitenschoolse Kinderopvang WIE? De Kikker is er voor kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs. In De Kikker worden deze kinderen opgevangen door professionele

Nadere informatie

Dit gemeenteraadsbesluit behandelt de volgende onderwerpen: Inhoud

Dit gemeenteraadsbesluit behandelt de volgende onderwerpen: Inhoud Retributiereglement van de gemeentelijke sporthal en kantine te Sint-, de gemeentelijke sporthal te Watervliet, het multifunctioneel buitensportterrein te Sint- en de deelname aan sportieve organisatie

Nadere informatie

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2013. Artikel 1: Kredieten Binnen de perken van de kredieten,

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC

ACTIVITEITENKALENDER LDC ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM April, Mei en Juni 2017 Buurtfeest Houtem zaterdag 10 juni in Dienstencentrum den Dries Extra: Kleurplaat en binaire puzzel Karel Trekelsstraat 46a- 1800 Houtem

Nadere informatie

1 Identificatiegegevens van uw vereniging

1 Identificatiegegevens van uw vereniging 1 Identificatiegegevens van uw vereniging 1. Naam van de vereniging: 2. Type van vereniging (keuze): Sociaal-cultureel Cultureel Noord-zuid Jeugd Sport andere 3. Jaar van oprichting vereniging 4. Deeldorp(en)

Nadere informatie

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken De Openbare Bibliotheek Geetbets is open tijdens de vakantieperiode! Kom langs met je bibkaart! Leen gratis boeken! VAKANTIEWERKING GEETBETS 2013 Openingsuren dinsdag: 18-20u woensdag: 14-16u donderdag:

Nadere informatie

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN 2 Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Het is zover. U wilt een vrijwilligersbeurs opzetten.

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER WERKSTUDENT en/of MONITOR JAAR 2013

INSCHRIJVINGSFORMULIER WERKSTUDENT en/of MONITOR JAAR 2013 INSCHRIJVINGSFORMULIER WERKSTUDENT en/of MONITOR JAAR 2013 In te vullen door het secretariaat ontvangstgegevens Waarvoor dient het inschrijvingsformulier? Met het invullen van het inschrijvingsformulier

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Januari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64 86

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

WEGWIJZER JEUGD SEIZOEN 2014-2015 Racing Club Tienen ATLETIEK

WEGWIJZER JEUGD SEIZOEN 2014-2015 Racing Club Tienen ATLETIEK Beste ouders en atleten, Op 1 november gaat het nieuwe atletiekseizoen van start. Hierbij willen wij u dan ook wat nuttige informatie meegeven om de samenwerking tussen clubbestuur, trainers, ouders en

Nadere informatie

Sportraad Laakdal AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENT VOOR:

Sportraad Laakdal AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENT VOOR: Sportraad Laakdal AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENT VOOR: individuele Laakdalse competitiesporters individuele Laakdalse recreatieve zwemmers organisatoren van sportieve initiatieven of wielerwedstrijden in

Nadere informatie

Steunpunt Vakantieparticipatie

Steunpunt Vakantieparticipatie Steunpunt Vakantieparticipatie Stappenplan voor reservaties Iedereen verdient vakantie! Steunpunt Vakantieparticipatie - Toerisme Vlaanderen - Grasmarkt 61-1000 Brussel Tel.: +32 2 504 03 91 Fax: +32 2

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

MINDER MOBIELEN CENTRALE. MMC Zedelgem. LDC De Braambeier Loppemsestraat 14a 8210 Zedelgem Tel. 050/ Fax. 050/

MINDER MOBIELEN CENTRALE. MMC Zedelgem. LDC De Braambeier Loppemsestraat 14a 8210 Zedelgem Tel. 050/ Fax. 050/ MINDER MOBIELEN CENTRALE MMC Zedelgem LDC De Braambeier Loppemsestraat 14a 8210 Zedelgem Tel. 050/ 25 22 40 Fax. 050/ 25 22 41 REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE Goedgekeurd in de raad voor maatschappelijk

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Subsidiereglement voor de socio-culturele, culturele en sociale verenigingen hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 9 juni 2005.

Subsidiereglement voor de socio-culturele, culturele en sociale verenigingen hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 9 juni 2005. Subsidiereglement voor de socio-culturele, culturele en sociale verenigingen hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 9 juni 2005. Hoofdstuk I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Binnen de perken

Nadere informatie

Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland.

Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland. Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland. Art.1. Iedere sportvereniging kan onder bepaalde voorwaarden erkend worden door de sportraad van Heuvelland.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1.1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen Art. 1.1.1. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer. Art.

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten

Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten Medische wacht- en hulpdiensten zijn er steeds voor mensen die medische zorgen nodig hebben. De realiteit leert echter dat men vaak niet

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies 1. Gegevens aanvrager(s) Naam van aanvrager (vereniging of individu) :... Naam contactpersoon (enkel in te vullen indien de aanvrager een vereniging is)

Nadere informatie

Aanvraag Startsubsidie

Aanvraag Startsubsidie Aanvraag Startsubsidie Dit formulier 6 maand na de start van het jeugdwerkinitiatief, bezorgen aan het College van Burgemeester en Schepenen T.a.v. De gemeentelijke jeugddienst Grote Markt 1 9060 Zelzate

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

Aanvraagbundel jeugdbewegingen aanvraagjaar 2009

Aanvraagbundel jeugdbewegingen aanvraagjaar 2009 JD-AJB-10/12/2008 Aanvraagbundel jeugdbewegingen aanvraagjaar 2009 Jeugddienst Gemeenteplein 6, 8790 WAREGEM STADSBESTUUR tel : 056 62 13 85 fax : 056 60 66 96 e-mail : jeugd@waregem.be website : www.waregem.be

Nadere informatie

Sportkampen. & kinderopvang. this holiday is a good holiday! Pasen - Zomer 2016

Sportkampen. & kinderopvang. this holiday is a good holiday! Pasen - Zomer 2016 Sportkampen & kinderopvang Pasen - Zomer 2016 this holiday is a good holiday! voorwoord Landen is een stad met heel wat jonge gezinnen met kinderen. Als stadsbestuur willen we er dan ook voor zorgen dat

Nadere informatie

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009.

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009. Betreft: bevraging jonge gezinnen in Herent Mogen wij een beetje van uw tijd vragen voor deze vragenlijst? Deze enquête kunt u anoniem invullen. De vragenlijst bestaat uit drie delen: een eerste algemeen

Nadere informatie

Treinen vanuit en naar uw station

Treinen vanuit en naar uw station Treinen vanuit en naar uw station Wevelgem 12.06.2005-10.12.2005 Informatie dienstregelingen Wevelgem Beste Klanten, De verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening blijft een hoofdobjectief voor

Nadere informatie

ALGEMENE INFO. Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2015 organiseert K.F.C. Vrasene de 15de editie van haar traditionele voetbal/sportkamp.

ALGEMENE INFO. Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2015 organiseert K.F.C. Vrasene de 15de editie van haar traditionele voetbal/sportkamp. ALGEMENE INFO Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2015 organiseert K.F.C. Vrasene de 15de editie van haar traditionele voetbal/sportkamp. We kozen opnieuw voor de schitterende accommodatie van BLOSO

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking Artikel 1. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas

Nadere informatie

Meldingsformulier fuiven & feesten

Meldingsformulier fuiven & feesten Meldingsformulier fuiven & feesten Datum van melding: : Naam van de organisatie : Wijze van melding: : website / persoonlijk / e-mail PERSOONSGEGEVENS MELDER & PLAATSVERVANGER (EINDVERANTWOORDELIJKEN)

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 2011-01-31 INHOUDSOPAVE 1. Wat? 2. Waarvoor dient ze? 3. Heb ik recht op de parkeerkaart? 4. Hoe kan ik de parkeerkaart aanvragen? 5. Hoe en wanneer krijg ik

Nadere informatie

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT?

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? dienst co dienst informatie en feestelijkheden Zin in een activiteit in uw buurt? Wil je met je straat of buurt een activiteit organiseren? Dat kan! Het gemeentebestuur

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK Artikel 1: Dit subsidiereglement wil Glabbeekse sportverenigingen stimuleren tot de kwalitatieve verbetering van hun sportaanbod. Het totale subsidiekrediet wordt jaarlijks

Nadere informatie

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010 RAAKJE KWB ARDOOIE September 2010 Na twee maanden vakantie, is KWB Ardooie terug. We stellen u dan ook graag ons nieuwe jaarprogramma voor. Je zult zien, het is een rijkgevuld programma. Misschien dat

Nadere informatie

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG!

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > > DE GEMEENTE: WAT, WAAR, HOE EN WAAROM? Simpel gezegd is een gemeente een stuk grondgebied met een eigen bestuur, dat verkozen is door en verantwoording aflegt

Nadere informatie

IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN

IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN Artikel 1: IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN Elke Zultse sportvereniging die een jeugdopleiding aan zijn leden aanbiedt, erkend

Nadere informatie

- Indien vzw : ondernemingsnummer :..

- Indien vzw : ondernemingsnummer :.. AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN JEUGDVERENIGINGEN Deel 1 van dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het reglement inzake de basissubsidies (werkingssubsidies). Deel 2 van dit aanvraagdossier geeft

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Hoe vul ik een schadeaangifte in?

Hoe vul ik een schadeaangifte in? Hoe vul ik een schadeaangifte in? Inhoud Wat te doen bij een schadegeval?... 2 Algemene richtlijnen... 2 Aangifte doen bij KLJ Nationaal... 2 Richtlijnen van KBC-verzekeringen... 2 Enkele belangrijke tips...

Nadere informatie

FACILITEITEN ACCOMMODATIE. maaltijden worden verzorgd door de JH

FACILITEITEN ACCOMMODATIE. maaltijden worden verzorgd door de JH JH Bokrijk Bokrijk ligt in het hartje van de provincie Limburg, tussen Hasselt en Genk. De Roerdomp" is een gezellige en moderne jeugdherberg die haar gasten een aangenaam verblijf biedt in volle natuur,

Nadere informatie

Vakantie in Bierbeek

Vakantie in Bierbeek Vakantie in In deze vakantiebrochure ontdek je wat de kinderen allemaal kunnen beleven gedurende de zomermaanden in. Je krijgt een overzicht van de speelplein- en sportweken én de buitenschoolse kinderopvang.

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Dit formulier dient om toelagen aan te vragen volgens het gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen, goedgekeurd door de gemeenteraad in haar zitting

Nadere informatie

BETREFT: GEMEENTELIJKE ERKENNING VAN SPORTVERENIGINGEN. Doel: Enkel erkende sportverenigingen kunnen een aanvraag tot subsidiëring indienen.

BETREFT: GEMEENTELIJKE ERKENNING VAN SPORTVERENIGINGEN. Doel: Enkel erkende sportverenigingen kunnen een aanvraag tot subsidiëring indienen. STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE NAAM VERENIGING : ERKENNING...... A.Van Ackersquare 1 8370 Blankenberge Tel 050/41.56.34 Fax 050/42.78.14 sport@blankenberge.be ERKENNING BETREFT: GEMEENTELIJKE ERKENNING

Nadere informatie

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten!

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten! 1 september 2016 In dit bundeltje kan u volgende invulblaadjes vinden die terug in ons bezit moeten komen: 1. Voorwoord + aanpassingstabel gegevens van het kind 2. In te vullen :Ontvangstbewijs schoolreglement

Nadere informatie

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009.

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009. Betreft: bevraging jonge gezinnen in Herent Beste ouder, Mogen wij een beetje van uw tijd vragen voor deze vragenlijst? Deze enquête kunt u anoniem invullen. De vragenlijst bestaat uit drie delen: een

Nadere informatie

Aanvraag van een virtuele parkeerkaart(en) «ONDERWIJS»

Aanvraag van een virtuele parkeerkaart(en) «ONDERWIJS» Koekelberg - Per post : H. Vanhuffelplein 6 - Per fax : 02/414.10.71 - Per mail : bevolking@koekelberg.irisnet.be - Af te geven aan de Dienst Bevolking van het gemeentehuis Aanvraag van een virtuele parkeerkaart(en)

Nadere informatie

Brochure. Vervoer. voor gehandicapten, zieken en ouderen

Brochure. Vervoer. voor gehandicapten, zieken en ouderen Brochure Vervoer voor gehandicapten, zieken en ouderen Deze brochure geeft informatie over vervoersmogelijkheden voor gehandicapten, zieken en ouderen in Krimpen aan den IJssel. Inhoud Wmo-vervoer Belbus

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Treinen vanuit en naar uw station

Treinen vanuit en naar uw station Treinen vanuit en naar uw station Diksmuide 12.06.2005-10.12.2005 Informatie dienstregelingen Diksmuide Beste Klanten, De verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening blijft een hoofdobjectief voor

Nadere informatie

Treinen vanuit en naar uw station Aalter. 12.06.2005-10.12.2005 Informatie dienstregelingen

Treinen vanuit en naar uw station Aalter. 12.06.2005-10.12.2005 Informatie dienstregelingen Treinen vanuit en naar uw station Aalter 12.06.2005-10.12.2005 Informatie dienstregelingen Aalter Beste Klanten, De verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening blijft een hoofdobjectief voor de

Nadere informatie

Aanvraag voor ondersteuning via het Stadsmarketingfonds

Aanvraag voor ondersteuning via het Stadsmarketingfonds Aanvraag voor ondersteuning via het Stadsmarketingfonds Dienst Stedenbeleid en Positionering Stadsmarketing Bezoekadres Postadres Openingsuren Bereikbaarheid Keizer Karelstraat 1 9000 Gent tel.: 0476 46

Nadere informatie

Aanvraag voor ondersteuning van een sportief evenement

Aanvraag voor ondersteuning van een sportief evenement Aanvraag voor ondersteuning van een sportief evenement Sportdienst Unit Ondersteuning Bezoekadres Postadres Openingsuren - Bereikbaarheid Zuiderlaan 13 9000 Gent tel.: 09 266 80 00 Stadhuis Botermarkt

Nadere informatie

OCMW ZEMST. Handleiding voor de gebruikers en vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale.

OCMW ZEMST. Handleiding voor de gebruikers en vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale. OCMW ZEMST Handleiding voor de gebruikers en vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale. 1.1. Bereikbaarheid De Minder Mobielen Centrale is een dienst die wordt georganiseerd door het OCMW van Zemst.

Nadere informatie

Reglement voor werkingssubsidie G-afdelingen van Heistse. sportverenigingen of G-sportverenigingen

Reglement voor werkingssubsidie G-afdelingen van Heistse. sportverenigingen of G-sportverenigingen Reglement voor werkingssubsidie G-afdelingen van Heistse 1) Omschrijving - Binnen de perken van de kredieten daartoe uitgetrokken op de begroting van de gemeente Heist-opden-Berg, kunnen werkingssubsidies

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Zomervakantie DIKO en Basisscholen Drongen

Zomervakantie DIKO en Basisscholen Drongen Zomervakantie 2012 DIKO en Basisscholen Drongen De basisscholen van de deelgemeente Drongen organiseren in samenwerking met de Dienst Kinderopvang van de Stad Gent een netoverschrijdende vakantieopvang.

Nadere informatie

Reglement erkenning. verenigingen. A. Definities. B. Algemene erkenningsvoorwaarden. Pagina 1 van 6

Reglement erkenning. verenigingen. A. Definities. B. Algemene erkenningsvoorwaarden. Pagina 1 van 6 Pagina 1 van 6 A. Definities 1. Erkenning Een erkende vereniging is een vereniging die voldoet aan de algemene erkenningsvoorwaarden en de erkenningsvoorwaarden van één van de beleidsthema s. De erkende

Nadere informatie