De Green Mobility Solution. Welkom in de wereld van de hernieuwbare energie.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Green Mobility Solution. Welkom in de wereld van de hernieuwbare energie."

Transcriptie

1 1 De Green Mobility Solution. Welkom in de wereld van de hernieuwbare energie.

2 Audi Green Mobility In samenwerking met CLIMACT, een studiebureau dat vernieuwende energiebesparende oplossingen uitwerkt om de impact op het milieu te beperken, ontwikkelden we een oplossing die zowel eenvoudig als robuust is, en vooral ook lokaal. Zo kunt u samen met uw klanten bijdragen tot de energieomwenteling in België. We garanderen immers dat het gebruik van de Audi A3 Sportback e-tron wordt gedekt door 100% Belgische hernieuwbare energie, ongeacht de manier van opladen: opladen thuis opladen buiten gebruik van de warmtemotor 2

3 Hoe werkt het? Wanneer een klant een Audi A3 Sportback e-tron koopt, biedt D Ieteren Audi Import hem de e-tron mobility card van Climact aan. Die garandeert de klant dat de benodigde energie om met zijn nieuwe Audi e-tron km af te leggen, wordt gedekt door de productie van een even grote hoeveelheid in België geproduceerde hernieuwbare elektrische energie. Aangezien de Audi e-tron zowel op elektriciteit als op brandstof rijdt,evalueerden we de globale energiebehoefte van het voertuig om km af te leggen. Vervolgens vertaalden we die hoeveelheid naar de hoeveelheid elektrische energie die nodig is om zijn mobiliteit te verzekeren. Dat mechanisme verzekert u er dus van dat de energie die u verbruikt wel degelijk overeenkomt met een even grote plaatselijk geproduceerde hoeveelheid hernieuwbare energie. Wanneer de koper van een hybride voertuig een Belgische oorsprongsgarantie gebruikt, stijgt met andere woorden de vraag naar een grotere Belgische hernieuwbare capaciteit op lokaal vlak, wat bijdraagt tot de energieomwenteling in ons land. De koper van een Audi A3 e-tron draagt dus bij tot de opwekking van hernieuwbare energie in België. Meer informatie vindt u op de website van Climact en op De garantie op een even grote productie van hernieuwbare elektrische energie wordt geleverd door oorsprongsgarantiecertificaten (OGC) die worden afgeleverd door de Belgische elektriciteitsregulatoren. Wat is een OGC of oorsprongsgarantiecertificaat? De oorsprongsgarantie is een elektronisch certificaat dat de productie van een hoeveelheid hernieuwbare energie bewijst. Deze certificaten worden uitsluitend door de Belgische elektriciteitsregulatoren (CREG, vreg, CWaPE, brugel) afgeleverd aan de producenten van hernieuwbare energie. Garantie van oorsprong uitgereikt door de regulator 3

4 Concreet: We bieden deze optie aan tegen de symbolische prijs van 1. Het is de bedoeling dat u uw prospecten warm maakt voor deze verantwoorde en duurzame mobiliteitsoplossing, die een belangrijk onderdeel is van de nieuwe mobiliteitsstrategie van Audi AG. De kosten voor de aankoop van oorsprongsgarantiecertificaten worden dus gedragen door Audi Import. In OLIVIA is de optie Audi Green Mobility - CLIMACT terug te vinden in de optielijst. Ons marketingagentschap DDB verstuurt de e-tron mobility card (op naam en voorzien van een flyer met meer uitleg) vervolgens rechtstreeks naar de klant. e-tron mobility card Jean Dupont WAUZZZ89ZLA Optiebeschrijving: Dit paspoort verzekert u ervan dat de energiebehoefte van uw A3 e-tron om km te kunnen afleggen, wordt gedekt door 100% hernieuwbare elektrische energie van Belgische oorsprong. Door dit paspoort aan te schaffen, vergroot u de vraag naar nieuwe productiecapaciteiten voor hernieuwbare energie in België. Meer informatie op en Zodra de optie is geselecteerd, wordt de informatie doorgegeven aan Audi Import, die de gegevens op zijn beurt doorgeeft aan Climact. Climact verbindt zich ertoe om Audi Import het aankoopbewijs te leveren van evenveel OGC als verkochte e-tron mobility cards in het netwerk. 4 De globale energiebehoefte van een voertuig om km af te leggen kanworden geraamd op basis van vereenvoudigde hypothesen. De Audi A3 e-tron is een hybrid plug-in voertuig. Dat betekent dat het voertuig twee soorten energie gebruikt: 1. Brandstof 2. Elektriciteit

5 1. De brandstof Het gemiddelde brandstofverbruik van de Audi A3 e-tron wordt geraamd op 1,5 l/100 km (volgens de ECE R101-norm). Om een traditionelere hypothese te gebruiken, vermenigvuldigen we dat verbruik met 2. Zo komen we tot een verbruik van 3 l/100 km. Die hoeveelheid brandstof staat voor de energie die kan worden uitgedrukt in de daarmee gelijkwaardige kwh = 29,4 kwh/100 km1. 2. De elektriciteit Als we weten dat de opgeladen batterij van de Audi A3 e-tron een capaciteit heeft van 8,8 kwh om 50 km af te leggen en dat volgens de ECE R101-norm de batterij in 2/3 van de gevallen wordt gebruikt, dan kan het gemiddelde elektriciteitsverbruik van de Audi A3 e-tron worden geraamd op 11,7 kwh/100 km. Het globale gemiddelde energieverbruik van de Audi A3 e-tron wordt geraamd op 41,1 kwh/100 km. De globaal benodigde energie om km af te leggen met de Audi A3 etron wordt dus geraamd op kwh. De optie e-tron green mobility bestaat erin het equivalent van de globale energiebehoefte van de Audi A3 e-tron om zijn mobiliteit gedurende km te verzekeren, te dekken door de productie van kwh 100% hernieuwbare elektriciteit van Belgische oorsprong. 5

6 FAQ - Audi e-tron green mobility 1. De optie green mobility in detail Wat houdt onze duurzame mobiliteitsoplossing precies in? Hoe werkt het? Worden alle vormen van energieverbruik gedekt? Hoe kan ik er zeker van zijn dat deze oplossing wel degelijk de energiebehoefte dekt die nodig is om met de Audi A3 e-tron km af te leggen? Waarom is dit een duurzame oplossing? Hoe wordt de hoeveelheid energie berekend die nodig is om km af te leggen? 2. Hernieuwbare energie in België Wat is hernieuwbare elektriciteit? Is de elektriciteit die uit mijn stopcontact komt groen als ik een groen contract heb getekend? Wat is een OGC of oorsprongsgarantiecertificaat? Welke invloed heeft de stijgende vraag naar OGC en van Belgische oorsprong? Ontstaat er door het gebruik van OGC en geen dubbeltelling? 6

7 1. De optie green mobility in detail Wat houdt onze duurzame mobiliteitsoplossing precies in? Green mobility is een eenvoudige, evenwichtige en vooral lokale oplossing. Ze stelt bestuurders van de Audi A3 e-tron in staat om bij te dragen tot de energieomwenteling in België. De optie green mobility garandeert immers dat het gebruik van de Audi A3 e-tron wordt gedekt door 100% hernieuwbare Belgische energie. Hoe werkt het? Wanneer een klant een Audi A3 e-tron koopt, biedt D Ieteren Audi Import hem de e-tron mobility card van Climact aan. Die garandeert de klant dat de benodigde energie om met zijn nieuwe Audi e-tron km af te leggen, wordt gedekt door de productie van dezelfde hoeveelheid in België geproduceerde hernieuwbare elektrische energie. Aangezien de Audi e-tron zowel op elektriciteit als op brandstof rijdt, evalueerden we de globale energiebehoefte van het voertuig om km af te leggen. Vervolgens zetten we die hoeveelheid om naar de hoeveelheid elektrische energie die nodig is om zijn mobiliteit te verzekeren. De garantie op een even grote productie van hernieuwbare elektrische energie wordt geleverd door oorsprongsgarantiecertificaten (OGC) die worden afgeleverd door de Belgische elektriciteitsregulatoren. Worden alle vormen van energieverbruik gedekt? Ja, het gebruik van de wagen wordt gedekt door 100% hernieuwbare Belgische energie ongeacht de manier waarop de energie wordt verbruikt: Thuis opladen Buitenshuis opladen Gebruik van de verbrandingsmotor Hoe kan ik er zeker van zijn dat deze oplossing wel degelijk de energiebehoefte dekt die nodig is om met de Audi A3 e-tron km af te leggen? De energiebehoefte van de Audi A3 e-tron die nodig is om een bepaalde afstand af te leggen, wordt op conservatieve manier berekend. Dit wil zeggen dat de gedekte energiebehoefte altijd groter is dan de reële energiebehoefte. Zo hebben we bijvoorbeeld een ruime inschatting gemaakt van het gemiddelde verbruik van de verbrandingsmotor. Bovendien werd de energiebehoefte op basis van brandstof (voor de verbrandingsmotor) niet omgezet naar het equivalent in elektrische energie (gedekt door het OGC), terwijl het rendement van de productie van elektrische energie maximum 50% is. In theorie hebben we dus slechts de helft van de OGC en nodig om de brandstofbehoefte te dekken. 7

8 Waarom is dit een duurzame oplossing? Wanneer de koper van een elektrisch voertuig een Belgische oorsprongsgarantie gebruikt, stijgt de vraag naar hernieuwbare energie op lokaal vlak, wat de energieomwenteling in ons land stimuleert. De koper van een Audi A3 e-tron draagt dus actief bij tot de opwekking van hernieuwbare energie in België. Het is uiteraard de overheid die zich resoluut moet inzetten voor de opwekking van hernieuwbare energie. Net daarom is het belangrijk dat de consument - en dus de bestuurder - de opmars van hernieuwbare energie steunt door bewust te kiezen voor duurzame energie die lokaal geproduceerd wordt. Bovendien is de dekking door OGC en een gangbare manier om het hernieuwbare karakter van de opgewekte energie te bewijzen. De Richtlijn Hernieuwbare Energie (2009/28/EG) van de Europese Commissie vormt hiervoor een wettelijk kader. Volgens deze richtlijn toont het oorsprongsgarantiemechanisme de eindklant aan welk aandeel hernieuwbare energie heeft in de energiemix van de energieleverancier. In België maken alle groene elektriciteitsleveranciers gebruik van OGC en om te bewijzen dat de elektriciteit die ze produceren, wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen. Hoe wordt de hoeveelheid energie berekend die nodig is om km af te leggen? De globale energiebehoefte van een voertuig om km af te leggen, kan worden geraamd op basis van vereenvoudigde hypothesen. De Audi A3 e-tron is een hybrid plug-in voertuig. Dat betekent dat het voertuig twee soorten energie gebruikt: 1. Brandstof 2. Elektriciteit Onze redenering is gebaseerd op de ECE R101-norm: NEDC-berekening voor oplaadbare hybridevoertuigen conform de ECE R101-norm Totaal verbruik in L/100 km 1. De brandstof Het gemiddelde brandstofverbruik van de Audi A3 e-tron wordt geraamd op 1,5 l/100 km (volgens de ECE R101-norm). Om een meer conservatieve hypothese te gebruiken, vermenigvuldigen we dat verbruik met 2. Zo komen we tot een verbruik van 3 l/100 km. Die hoeveelheid brandstof staat voor de energie die kan worden uitgedrukt in de daarmee gelijkwaardige kwh = 29,4 kwh/100 km liter diesel = 9,8 kwh C = (D e * C 1 + D av * C 2 ) / (D e + D av ) Autonomie in zuiver elektrische modus Brandstofverbruik* met volledig geladen batterij Brandstofverbruik met lege batterij** 25 km (hypothetische gemiddeld afgelegde afstand tussen twee herlaadbeurten van de batterij) * Een afstand van iets meer dan 11 km (trajectsimulatie in stedelijke omgeving en op de snelweg) is één keer met de volle HT batterij en één keer met de lege HT batterij afgelegd. ** Het voertuig gedraagt zich dan als een volledig hybride voertuig en maakt gebruik van recuperatiefases. 8

9 2. De elektriciteit Als we weten dat de opgeladen batterij van de Audi A3 e-tron een capaciteit heeft van 8,8 kwh om 50 km af te leggen in volledig elektrische modus, dan komt dit overeen met 17,6 kwh. Volgens dezelfde hypotheses van de ECE R101-norm rijdt de wagen 50 km met een opgeladen batterij en 25 km met een lege batterij (= 2/3 van de gevallen). Het gemiddelde elektriciteitsverbruik van de Audi A3 e-tron kan dus worden geraamd op 11,7 kwh/100 km. Het globale gemiddelde energieverbruik van de Audi A3 e-tron wordt geraamd op 41,1 kwh/100 km. De globaal benodigde energie om km af te leggen met de Audi A3 e-tron wordt dus geraamd op kwh. 2. Hernieuwbare energie in België Wat is hernieuwbare elektriciteit? De meest gangbare definitie 2 van hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die geproduceerd wordt door hernieuwbare bronnen (windkracht, zonne-energie, biomassa, waterkracht,...). In de praktijk betekent dit dat elektriciteit die geproduceerd wordt op basis van fossiele en nucleaire energie niet hernieuwbaar is. Is de elektriciteit die uit mijn stopcontact komt groen als ik een groen contract heb getekend? De elektriciteit die uit een stopcontact komt, is dezelfde voor alle consumenten. Alle energieleveranciers sturen de elektriciteit door eenzelfde netwerk. Als u op dit netwerk bent aangesloten, is het onmogelijk om de herkomst van de energie die u op een bepaald moment verbruikt te achterhalen. Als u echter een groen contract hebt ondertekend bij een leverancier, verbindt deze zich ertoe om uw volledige verbruik te dekken met oorsprongsgarantiecertificaten. Deze certificaten bewijzen dat een hoeveelheid energie die gelijk is aan uw verbruik geproduceerd werd door hernieuwbare bronnen (of door warmtekrachtcentrales met een hoog rendement). 2 : Artikel 2 van de Richtlijn 2009/28/EG ; ALL/?uri=CELEX:32009L0028 9

10 Wat is een OGC of oorsprongsgarantiecertificaat? De oorsprongsgarantie is een elektronisch certificaat dat de productie van een hoeveelheid hernieuwbare energie bewijst. Voor de Belgische productie worden deze certificaten uitsluitend door de Belgische elektriciteitsregulatoren (CREG, vreg, CWaPE, brugel) afgeleverd aan de producenten van hernieuwbare energie. Dat mechanisme verzekert u er dus van dat de energie die u verbruikt wel degelijk overeenkomt met een even grote hoeveelheid plaatselijk geproduceerde hernieuwbare energie 3. Welke invloed heeft de stijgende vraag naar OGC en van Belgische oorsprong? Een recent persbericht van de Belgische elektriciteitsregulatoren spreekt over een stijging van de vraag naar OGC en van Belgische oorsprong. In 2012 waren de OGC en van Belgische oorsprong slechts goed voor 12% van de OGC en die in België gebruikt werden om de hernieuwbare bron van de geleverde elektriciteit te bewijzen. In 2013 steeg het aantal OGC en van Belgische oorsprong echter tot 25%. In het kader van deze groeiende vraag naar OGC en van Belgische oorsprong versterkt een product zoals de e-tron mobility card het signaal dat er wel degelijk vraag is naar Belgische hernieuwbare energie. Ontstaat er door het gebruik van OGC en geen dubbeltelling? Dubbeltelling wil zeggen dat er twee keer rekening wordt gehouden met een element in een bepaald boekhoudsysteem 4. In het boekhoudsysteem van de OGC en is er echter geen dubbeltelling. Het wettelijke kader bepaalt immers expliciet dat: Eenzelfde energie-eenheid geproduceerd door een hernieuwbare bron slechts één keer mag worden opgenomen. De productie van 1 MWh elektriciteit op basis van hernieuwbare energie geeft dus recht op de toekenning van slechts één OGC. Het OGC is een elektronisch document dat uitsluitend dient om te bewijzen dat een bepaald deel of een bepaalde hoeveelheid energie werd opgewekt door hernieuwbare bronnen. Het wettelijke kader sluit dus elk ander gebruik van de OGC en dat zou kunnen leiden tot dubbeltelling uit. Het OGC heeft geen enkele functie wat de naleving van een lidstaat betreft ten opzichte van zijn wettelijk opgelegde doelstelling op het vlak van hernieuwbare energie tegen 2020 (13% voor België). De Belgische overheid kan met andere woorden geen beroep doen op de OGC en om aan te tonen dat ze haar doelstelling nastreeft om tegen % van het totale energieverbruik uit hernieuwbare bronnen te halen. 3. Ook andere factoren beïnvloeden de productie van hernieuwbare energie. We denken daarbij aan de steun waarop hernieuwbare energie kan rekenen en de obstakels die moeten worden overwonnen om nieuwe capaciteiten aan te wenden. 4. Het schoolvoorbeeld van dubbeltelling doet zich voor in de koolstofhandel wanneer eenzelfde uitstootverlaging enerzijds wordt opgenomen in de nationale uitstootinventaris en anderzijds recht geeft op de creatie van een koolstofcredit. 10

11 We zijn er om u te helpen. Heeft u vragen of wenst u meer informatie over Green Mobility Solution? Stuur ons een op of surf naar of We helpen u graag verder. V.U.: D Ieteren, Frédéric Hurchon, Maliestraat Brussel. Uitgave 09/2014. Getoonde modellen met opties. Milieu-informatie (K.B. 19/03/2004): 11

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Inleiding CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten Advies van 16 december 2009 Aan de Commissie werd om advies

Nadere informatie

MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01)

MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01) MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01) Hoe lees en ontcijfer ik mijn energiefactuur? 1. INLEIDING In België en in de meeste Europese landen wordt de beschikbaarheid van energie als vanzelfsprekend beschouwd in

Nadere informatie

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Globaal denken, lokaal handelen Zonlicht voorziet de aarde van enorm veel energie: duurzame energie. De hoeveelheid zoninstraling en de daaruit te halen energie is

Nadere informatie

DE POLITICI. politici 1

DE POLITICI. politici 1 DE POLITICI Jullie zijn de vertegenwoordigers van de Vlaamse politiek: de minister-president en de minister van Energie. Jullie stellen het beleid van de regering voor aan de andere gesprekspartners. Standpunt

Nadere informatie

Uitleg Zonnepanelen. Januari 2014

Uitleg Zonnepanelen. Januari 2014 Uitleg Zonnepanelen Januari 2014 www.groenzonnig.nl/houten houten@groenzonnig.nl 1 Deze uitleg over zonnepanelen is gebaseerd op de kennis die we hebben opgedaan bij de voorbereiding van vele informatieavonden

Nadere informatie

Gas - Elektriciteit Durf vergelijken!

Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! In het kader van de opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, die erin bestaat de voorwaarden te scheppen

Nadere informatie

Zonnepanelen > 10 kva. Hoe haal je energie uit zonlicht?

Zonnepanelen > 10 kva. Hoe haal je energie uit zonlicht? Zonnepanelen > 10 kva Hoe haal je energie uit zonlicht? Inhoud Waarom zonnepanelen?... 4 Ecologisch... 4 Financieel... 4 EPB-wetgeving... 4 Veilig aansluiten - betrouwbare energiedistributie garanderen...

Nadere informatie

Wat de VREG meenam uit de Workshop over herkomst van elektriciteit 26 februari 2015

Wat de VREG meenam uit de Workshop over herkomst van elektriciteit 26 februari 2015 Wat de VREG meenam uit de Workshop over herkomst van elektriciteit 26 februari 2015 1. Samenvatting Op 26 februari organiseerde de VREG een workshop over disclosure, de informatie die elektriciteitsklanten

Nadere informatie

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit FAQ: Alle vragen en antwoorden over de groepsaankoop van Testaankoop voor jou op een rijtje! Top 10 meest gestelde vragen (tijdens inschrijffase) 1. Wat is de groepsaankoop gas en elektriciteit? 2. Wat

Nadere informatie

De Opwekker. Informatiebrochure. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom

De Opwekker. Informatiebrochure. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom De Opwekker Informatiebrochure Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom Zeker van windstroom, nu én in de toekomst Je kunt niet leven van de wind is een vreemde Nederlandse uitdrukking.

Nadere informatie

100% groene energie. uit eigen land

100% groene energie. uit eigen land 100% groene energie uit eigen land Sepa green wil Nederland op een verantwoorde en transparante wijze van energie voorzien. Dit doen wij door gebruik te maken van duurzame energieopwekking van Nederlandse

Nadere informatie

Verantwoording Beoordeling Duurzaamheid Energiebedrijven

Verantwoording Beoordeling Duurzaamheid Energiebedrijven Verantwoording Beoordeling Duurzaamheid Energiebedrijven & Doel en afbakening Doel van de beoordeling Deze beoordeling is erop gericht de consument (keuze)informatie te geven over de duurzaamheid van stroomleveranciers

Nadere informatie

Uw elektriciteit en gas in 1-2-3

Uw elektriciteit en gas in 1-2-3 s Uw elektriciteit en gas in 1-2-3 http://www.elektriciteit-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw elektriciteit en gas in 123...3 STAP 1: Wat u moet weten...4 1. Wat?...4

Nadere informatie

de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening

de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening De 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening BEKENDHEID EUROPESE ENERGIEDOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Informatiebrochure DE OPWEKKER. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom

Informatiebrochure DE OPWEKKER. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom 1 Informatiebrochure DE OPWEKKER Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom 2 Raedthuys Opwekker 3 Zeker van windstroom, nu én in de toekomst Je kunt niet leven van de wind is een vreemde

Nadere informatie

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock ampersand energie Een energiezekere toekomst: Foto Leo debock Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar www.cdenv.be 1 inhoud 1. Een goede fuelmix 2. De vrije markt 3. Hernieuwbare energie 4. Sociaal energiebeleid

Nadere informatie

Concurrentie op de kleinverbruikersmarkt start met groene stroom

Concurrentie op de kleinverbruikersmarkt start met groene stroom ECN Beleidsstudies ENERGIE MARKT TRENDS 2001 Marktstructuur en strategie Concurrentie op de kleinverbruikersmarkt start met groene stroom Emiel van Sambeek Concurrentie op de kleinverbruikersmarkt start

Nadere informatie

Bewust inkopen van energie leidt tot structureel lagere kosten

Bewust inkopen van energie leidt tot structureel lagere kosten Bewust inkopen van energie leidt tot structureel lagere kosten 10 TIPS voor het succesvol inkopen van elektriciteit en gas 1 Voorwoord door Jeroen Setz Jammer, maar we hebben in ieder geval een leuke avond

Nadere informatie

Nederlandse Energie Maatschappij B.V.

Nederlandse Energie Maatschappij B.V. Factsheet: Nederlandse Energie Maatschappij B.V. Holding/bestuurder Type bedrijf Actief in Markt Bedrijfsprofiel De heer H. Swinkels en de heer P. Schoen Leverancier elektriciteit Nederland - Omzet 0,4

Nadere informatie

Samen Wase Wind oogsten. Nieuwsbrief. De nieuwsbrief van onze coöperatieve Wase Wind informeert u over energie en over onze windparken.

Samen Wase Wind oogsten. Nieuwsbrief. De nieuwsbrief van onze coöperatieve Wase Wind informeert u over energie en over onze windparken. Samen Wase Wind oogsten Nieuwsbrief De nieuwsbrief van onze coöperatieve Wase Wind informeert u over energie en over onze windparken Lente 2015 Jij? Werken pg 3 Meer hernieuwbaar pg 6 Naar 100% pg 10 INHOUD

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 31 239 Stimulering duurzame energieproductie Nr. 136 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Energiegids ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Wat vindt u in deze gids? Beste lezer, Elektriciteit en aardgas zijn duur. Wil u zo weinig mogelijk betalen? Dan is het belangrijk

Nadere informatie

De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in Nederland geleverde elektriciteit

De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in Nederland geleverde elektriciteit De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in geleverde elektriciteit Feiten en conclusies uit de notitie van ECN Beleidsstudies Sinds 1999 is de se elektriciteitsmarkt gedeeltelijk geliberaliseerd. In

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 630 Groene stroom Nr. 5 RAPPORT: TERUGBLIK 2007 Inhoud 1 Over dit onderzoek 5 1.1 De bedoeling van terugblikonderzoeken 5 1.2 Onze aanbevelingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV Inhoudsopgave 1 Doel.... 3 2 Analyse van de situatie.... 3 2.1 Algemene gegevens... 3 2.2 Uw elektriciteitsgebruik.... 5 2.3 Uw dak.... 7 2.4 Productie.... 8 2.5 Conclusie... 8 3 Financiële berekening

Nadere informatie

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Een studie naar de effecten van energie- en milieuambities van lokale en regionale overheden en lokale klimaatinitiatieven in de Stedendriehoek

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen april 2013 Inleiding Veelgestelde vragen over zonnepanelen Steeds meer mensen wekken zelf groene energie op met

Nadere informatie

7 Energieproductie. Hoofdlijnen

7 Energieproductie. Hoofdlijnen milieuverkenning 2030 157 7 Energieproductie Johan Brouwers, Hugo Van Hooste, MIRAteam, vmm Pieter Lodewijks, Unit Transitie, Energie en Milieu, vito Hoofdlijnen Ondanks een kernuitstap kan Vlaanderen

Nadere informatie

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE De visie van de N-VA Mijn papa zegt dat het licht zal uitgaan als ik groot ben. - Hendrik - 2 Inhoudstafel Deel I. Energie in cijfers en feiten 6 1. Feiten en evolutie

Nadere informatie

Winddelen windpark Burgervlotbrug

Winddelen windpark Burgervlotbrug Winddelen windpark Burgervlotbrug Voordelige stroom van je eigen windmolen Inhoudsopgave 1. Samenvatting 4 2. Hoe werkt het? 7 Het Winddelen-concept 7 Je eigen stukje windmolen 9 Je eigen stroom thuis

Nadere informatie