Uitvoeringsprogramma accommodaties en vastgoed 2014 van de gemeente Halderberge

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsprogramma accommodaties en vastgoed 2014 van de gemeente Halderberge"

Transcriptie

1 Uitvoeringsprogramma accommodaties en vastgoed 2014 van de gemeente Halderberge De gemeenteraad heeft de kadernotitie uitgangspunten voor accommodatiebeleid vastgesteld op 19 september De concrete uitvoering van dit beleid zal, zoals is besloten, plaatsvinden aan de hand van een jaarlijks uitvoeringsprogramma. Acties van het programma voor Actie Doel Maatschappelijk effect Door Termijn 1 Uitvoeringsprogramma opstellen, rekening houdend met geamendeerd raadsbesluit en evalueren. Zie bijlage 3 Integraal beleid en resultaat B. Derene, in samenspraak met alle betrokkenen Opstellen voor 1 januari 2014 en evalueren 4 e kwartaal De gevolgen van de vastgestelde verordening paracommercie voor de uitvoering van het accommodatiebeleid in beeld brengen. Integraal beleid Duidelijkheid voor inwoners en instellingen F. Bogers en B. Derene 3 Gegevens over de bezettingsgraad verzamelen van de categorie sociaal culturele accommodaties. Zie hiervoor bijlage 1, met name de eerste categorie Komen tot optimalisering van gebruik van accommodaties Y. Kruis 1e helft Nader bepalen welke bezettingsgraad als ondergrens dient (zie voorgaand punt) Komen tot optimalisering van gebruik van accommodaties Y. Kruis en B. Derene in overleg met betrokken teamgenoten 2e helft van Een kostendekkende huur berekenen voor de categorie sociaal culturele accommodaties, waarbij dorpshuis de Steiger en brede school Eenduidig en transparant gemeentelijk beleid (A. de Jong, J. von den Hoff), A. van den Brand, F. Rovers, en B. Derene

2 Bosschenhoofd kunnen fungeren als pilot. Aan de hand van de pilots consequenties in beeld brengen. 6 Vaststellen bij welke accommodaties het verduurzamen van het gebruik, met andere woorden maatregelen nemen om het energieverbruik terug te dringen, kan plaatsvinden Uitvoeren van de aangenomen raadsmotie Zie bijlage 4 Duurzamere samenleving T. van Agtmaal en?? 3e kwartaal van Gesprekken beleggen met de gebruikers van sportaccommodaties. In 2014 zal hiermee een begin worden gemaakt bij de Halderbergse voetbalverenigingen. Er wordt naar gestreefd de gemaakte afspraken opnieuw vast te leggen in overeenkomsten. Meer greep krijgen op onderhoud en beheer sportaccommodaties Rol van de gemeente als bewaker van inzet gemeentelijke middelen invulling geven J. Farla, H. Weyerse, K. Hulsen en B. Derene bereiden dit voor en plannen bestuurlijke overleggen 1e helft van Onderzoeken wanneer we voor alle gemeentelijke gebouwen 1 energieleverancier kunnen kiezen om financieel voordeel te behalen Rol van de gemeente als bewaker van inzet gemeentelijke middelen invulling geven?? en M. Smink 2 e kwartaal Onderzoek samenvoeging van 2 musea, Zouavenmuseum en natuurhistorisch en volkenkundig museum, met de bibliotheek in de kapel van St. Anna Versterking van culturele en educatieve functies Voortbestaan van culturele en educatieve functies B. Brans, M. Smink en B. Derene 2 e helft Adviseren over welke vastgoedobjecten kunnen worden afgestoten, wannéér dat kan en een raming maken van het financiële effect ten behoeve van de kadernota 2015 Financieel voordeel behalen en als gemeente meer kerntaakgericht werken F. Rovers, J. Farla, Ilona Baeten en B. Derene

3 Zie voor de vastgoedobjecten bijlage Opstellen beleid leegstaande gebouwen, waarbij onder andere aandacht zal zijn voor inzet van antikraak bewoning. Te volgen werkwijze vastleggen B. Derene en T. van Agtmaal 3 e kwartaal Onderzoek en besluitvorming over exploitatie van sporthallen en gymzalen. 13 Inpassing van peuterspeelzalen en kinderopvangvoorzieningen in schoolgebouwen 14 Het totaaloverzicht van alle accommodaties voorzien van de afgesloten overeenkomsten Kindcentra realiseren Financieel voordeel behalen en als gemeente meer kerntaakgericht werken Duurzame voorzieningen voor onderwijs en opvang kinderen Eenduidig en transparant gemeentelijk beleid K. Hulsen, J. Farla, A. van den Brand, J. von den Hoff en M. Smink 2014 J. von den Hoff, A. 4 e kwartaal 2014 Bouwens, A. van den Brand, T. van Agtmaal en B. Derene Y. Kruis Vervolgactieplan op privatiseringsonderzoek Fidei et Arti uitvoeren Relatie tussen Fidei et Arti en gemeente (opnieuw) bepalen F. Bogers, M. Smink en B. Derene 16 Om duidelijke afspraken over beheer en onderhoud te kunnen realiseren is het van belang de overeenkomsten in de toekomst te standaardiseren door te werken met een standaard checklist waarin alle elementen van het onderhoud zijn opgenomen. De overeenkomsten worden gestandaardiseerd wanneer hier zich natuurlijke momenten voor aandienen. Er wordt dus niet actief Eenduidigheid in contracten

4 gewerkt aan het standaardiseren van bestaande overeenkomsten. Communicatieparagraaf Gezien de gevolgen die het uitvoeringsprogramma kan hebben voor de verschillende instellingen en verenigingen in Halderberge, is het van belang een zo goed mogelijke communicatie te organiseren over het uitvoeringsprogramma alsook de concrete uitvoering van de acties in het programma. De volgende stappen zijn hierin te onderscheiden: 1. Het uitvoeringsprogramma intern interactief tot stand brengen door de betrokken collega s in de gemeentelijke organisatie reacties op een concept programma te vragen. 2. Na vaststelling van het concept uitvoeringsprogramma 2014 door burgemeester en wethouders dit programma voor zienswijzen voorleggen aan de leden van de gemeenteraad conform het geamendeerde raadsbesluit. 3. Het uitvoeringsprogramma ter kennis brengen van de bij de acties betrokken instellingen en verenigingen. 4. Voor de concrete uitwerking van de acties gericht de bij de acties betrokkenen uitnodigen mee te denken of mee te delen wat er gaat gebeuren. 5. Zowel de vastgestelde kadernotitie accommodatiebeleid alsook het uitvoeringsprogramma 2014 ter kennisneming plaatsen op de gemeentelijke website. 6. Via de planning en control cyclus rapporteren over de stand van zaken aan de gemeenteraad. 7. Enkele keren per jaar (3 of 4 keer) de stand van zaken van de uitvoering in de vorm van een nieuwsbrief op de website plaatsen. Bijlage 1: Overzicht accommodaties behorend bij de Kadernotitie accommodatiebeleid zie website Bijlage 2: Lijst gemeentelijke vastgoedobjecten (bijgevoegd) Bijlage 3: Raadsbesluit ter vaststelling van de kadernotitie accommodatiebeleid- zie website Bijlage 4: Unaniem aanvaarde motie over duurzaamheid op het gebied van accommodatiebeleid zie website

5 Bijlage 2 Lijst vastgoedobjecten in bezit bij de gemeente Halderberge. 1. Woning Bosschendijk 115, Oudenbosch 2. Vossenberg, Pagnevaartweg 109 Oudenbosch (1 oktober 2013) 3. Voormalige brandweerkazerne, Pastoor van Breugelstraat 53 B Bosschenhoofd 4. Voormalige pastorie, Pagnevaartdreef 1 Bosschenhoofd 5. Voormalige dokterspraktijk/ wit gele kruis gebouw, Korte dreef 2 Oud Gastel 6. Voormalige peuterspeelzaal Hummelhonk, Pagnevaartweg 84 Oudenbosch 7. St Anna gebouw, Sint Annaplein Oudenbosch 8. Voormalige muziekschool, Sint Annaplein Oudenbosch 9. Klooster, Havenstraat 3-5 Stampersgat 10. Voormalige pastorie, Havenstraat 1 Stampersgat 11. Voormalige bibliotheek, Veerkensweg 11 A Oud Gastel

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING

HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING Datum: december 2014 Versie: 1.3 1 Versie Publicatiedatum Aanpassingen 1 November 2013 / 1.2 December 2013 Aanvulling in hoofdstuk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Inclusief erratum versie 21 juni 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 5 Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Programma s... 13 Programma 1. Inwoners en bestuur... 15 Programma

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Zicht op Leids vastgoed

Zicht op Leids vastgoed Zicht op Leids vastgoed Voorwoord Voor u ligt het rapport 'Zicht op Leids vastgoed' dat in opdracht van de Rekenkamercommissie Leiden is opgesteld. De Rekenkamercommissie hoopt met dit onderzoek de raad

Nadere informatie

Lijst acties en toezeggingen uit Open Huis en raad Bijgewerkt 2 oktober 2014

Lijst acties en toezeggingen uit Open Huis en raad Bijgewerkt 2 oktober 2014 Lijst acties en toezeggingen uit Open Huis en raad Bijgewerkt 2 oktober Concern/bestuur - BMO 4 juli 4 juli 5 juni n.a.v. kadernota -2017 Naar aanleiding van de vraag met betrekking tot de U10 zegt het

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Actieplan Communicatiebeleidsplan 2009-2010 gemeente Wijk bij Duurstede

Actieplan Communicatiebeleidsplan 2009-2010 gemeente Wijk bij Duurstede Actieplan Communicatiebeleidsplan 2009-2010 gemeente Wijk bij Duurstede Gemeente en samenleving dichter bij elkaar Afdeling BCA, team Communicatie Karin Borsje februari 2009 Inhoud Pagina Hoofdstuk 1:

Nadere informatie

Stand van zaken aangenomen moties 2010-2014

Stand van zaken aangenomen moties 2010-2014 Bijgewerkt: Griffie: 04-02-2013 AZ 26-02-2013 SO: 22-11-2012 Welzijn: 26-10-2012 Stand van zaken aangenomen moties 2010-2014 Datum Onderwerp met korte beschrijving Fatale datum Dienst Datum 28-01-2013

Nadere informatie

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN uw kenmerk ons kenmerk Behandelaar nummer betreň 15.0001673 Gemma Vink 1101.000.099 Aanbiedingsbrief liquidatieplan Stadsregio Arnhem Nijmegen STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN bijlage(n) 1 Aan de Colleges van

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Tussen witte paaltjes en grote projecten Opsporing en aanpak van risico s bij het Centrumplan in Eijsden 20 mei 2011 Tussen witte paaltjes en grote projecten - Opsporing en aanpak van risico s bij het

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Een leegstandsverordening voor Breda?

Een leegstandsverordening voor Breda? Een leegstandsverordening voor Breda? 1 2 1. INLEIDING... 4 2. LEEGSTANDBELEID... 4 2.1 LEEGSTAND IN BREDA... 4 2.2 HUIDIG INSTRUMENTARIUM BREDA LEEGSTANDSBELEID... 5 2.3 RELEVANTE BELEIDSONTWIKKELINGEN...

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling OVERZICHT De Raad 27-03-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Creative Job voor (en door) jongeren Verslag ledenvergaderingen Omroep Amersfoort 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal

Nadere informatie

Actieplan vaarrecreatie Waddenzee 2014 2018. Samen meer voor de Waddenzee

Actieplan vaarrecreatie Waddenzee 2014 2018. Samen meer voor de Waddenzee Actieplan vaarrecreatie Waddenzee 2014 2018 Samen meer voor de Waddenzee December 2013 Colofon Dit actieplan is een gezamenlijk plan van de betrokken overheden, natuurorganisaties (vertegenwoordigd in

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 Datum: 5 november 2013. Deelsessie: 21.25 23.00 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. Onderwerp: Programmabegroting 2014. Toelichting: In de programmabegroting

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Monitoring van het Sociaal Domein Grip op Ontwikkelingen Wmo, Jeugdhulp, Participatiewet

Monitoring van het Sociaal Domein Grip op Ontwikkelingen Wmo, Jeugdhulp, Participatiewet 1 Monitoring van het Sociaal Domein Grip op Ontwikkelingen Wmo, Jeugdhulp, Participatiewet Titel: Monitoring van het sociaal domein, grip op ontwikkelingen Opdrachtgever: Gemeenschappelijke Regeling Kempengemeenten

Nadere informatie

Veilig Thuis HANDREIKING COMMUNICATIE VOOR GEMEENTEN

Veilig Thuis HANDREIKING COMMUNICATIE VOOR GEMEENTEN Veilig Thuis HANDREIKING COMMUNICATIE VOOR GEMEENTEN Colofon De handreiking Veilig Thuis communicatie voor gemeenten is ontwikkeld door het ondersteuningsprogramma Veilig Thuis van de VNG Lay-out Chris

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

KWALITEIT VOOR IEDEREEN

KWALITEIT VOOR IEDEREEN KWALITEIT VOOR IEDEREEN COALITIEAKKOORD DIEMEN 2006-2010 Partij van de Arbeid VVD GroenLinks 12 mei 2006 Vooraf Voor u ligt Kwaliteit voor iedereen; het coalitieakkoord dat is gesloten tussen de fracties

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling programmabegroting 2012-2015 Aan de raad, Beslispunt: Zie raadsbesluit. 1. Waar gaat dit voorstel over?

Onderwerp: Vaststelling programmabegroting 2012-2015 Aan de raad, Beslispunt: Zie raadsbesluit. 1. Waar gaat dit voorstel over? Agendapunt : 7. Voorstelnummer : 11-065 Raadsvergadering : 1 november 2011 Naam opsteller : Jan Belleman Informatie op te vragen bij : Karin Cornet Portefeuillehouders : Cees Roem Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie