HANDEN AF VAN ONZE HELMONDSE HELPERS!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDEN AF VAN ONZE HELMONDSE HELPERS!"

Transcriptie

1 HANDEN AF VAN ONZE HELMONDSE HELPERS! Zo werkt dat niet.

2 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 2 Inleiding 3 1. Doelstelling 4 2. Aanpak 4 3. Projectinrichting en voorwaarden 5 4. Plannen 5 5. Samenwerking/evaluatie 6 6. Communicatieplan 6 7. Kosten 7 8. Bijlagen: 1. Nul meting/enquête 2. Communicatieplan - 1 -

3 Voorwoord Agressie en geweld beïnvloeden onze samenleving steeds vaker op een negatieve wijze. De confrontatie hiermee kan ingrijpende gevolgen hebben voor functionarissen die werkzaam zijn op het brede terrein van de publieke dienstverlening. Binnen de stichting Stadswacht Helmond zijn wij van mening dat niemand geconfronteerd mag worden met agressie of geweld. Zeker niet bij de uitoefening van zijn of haar werk. Werknemers van de stichting Stadswacht Helmond zetten zich in voor alle inwoners en bezoekers van de gemeente Helmond. Wij tolereren niet dat onze werknemers bij het werk vóór de samenleving te maken krijgen met agressie en geweld, vanuit die samenleving. Als directie zorgen we ervoor dat alle werknemers van de stichting Stadswacht Helmond veilig hun werk kunnen doen. Wij zorgen er voor dat: We grenzen stellen die we duidelijk maken aan iedereen die met ons te maken krijgt. Maatregelen nemen die voorkomen dat werknemers geconfronteerd worden met agressie of geweld. Alle incidenten met agressie en geweld geregistreerd worden. Er altijd aangifte wordt gedaan bij schade of letsel door agressie of geweld. De kosten van de schade en het letsel altijd worden verhaald op de dader

4 Inleiding Tijdens het BOA congres in november 2008 in Amsterdam zijn we als organisatie bekend geraakt met het project Handen af van onze helpers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bij deze presentatie viel het ons op dat veel beroepsgroepen onderzocht waren maar de beroepsgroep Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA s) nog niet. Bij de presentatie werd gemeld dat er nog geen onderzoek was verricht onder de beroepsgroep BOA s. De stichting Stadswacht Helmond (SSH) is vanaf 1998 operationeel en in de laatste 4 jaren gegroeid van een werkgelegenheidsproject naar de toezicht- en handhavingorganisatie van de gemeente Helmond. Hierbij beschikt de organisatie per mei 2009 over 18 regulier in dienst zijnde BOA s en 3 toezichthouders. De handhavingstaken bestaan uit het uitvoeren van parkeercontrole en de aanpak van kleine ergernissen zoals parkeeroverlast, overlast hondenpoep, overlast (zwerf)afval, eenvoudige verkeersovertredingen en eenvoudige gemeentelijke bestuursrechtelijke handhaving Door de grote vraag naar handhaving is het aantal BOA s de laatste jaren sterk gegroeid en zal naar verwachting de komende jaren nog verder blijven groeien. De handhavende taak van de SSH is de laatste jaren steeds groter geworden. Dit vraagt in kwalitatieve zin meer van de individuele BOA alsmede van de organisatie waarbinnen deze medewerkers werkzaam zijn. Inmiddels zijn hiervoor door de SSH een aantal trajecten in gang gezet. Onder andere is er een geweldsprotocol ontwikkeld en wordt in de opleiding en het periodieke werkoverleg aandacht geschonken aan het omgaan met agressie en geweld. Ook wordt er doorlopend aandacht geschonken aan beroeps attitude en de ontwikkeling hiervan. Tot op heden werd door de directie steeds uitgegaan van het beeld wat wij hadden van de problematiek omgaan met agressie en geweld. Om echter een zo goed mogelijk en objectief inzicht hierin te krijgen is besloten dit middels een uitgebreide personeelsenquête te onderzoeken. Omdat landelijk nog geen cijfers bekend zijn, kan deze enquête ook landelijk voorzien in een behoefte om inzicht te geven in het veiligheidsprobleem van de BOA medewerker. Door de lokale publiciteitsaanpak en de gezamenlijke aanpak met de medewerkers van de drie Helmondse Politieafdelingen is er sprake van een innovatieve aanpak en is deze aanpak tevens bruikbaar voor andere organisaties. Derhalve wordt voor de financiering van dit project een beroep gedaan op een bijdrage vanuit de stimuleringsregeling Veilige publieke taak van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties

5 1. Doelstelling Om goed inzicht te krijgen in de geweld- en agressiebeleving van de medewerkers van de SSH is een medewerkeronderzoek onontbeerlijk. Omdat er landelijk nog geen onderzoek is verricht naar de beroepsgroep BOA s is getracht dit onderzoek te verwerken in een meting welke tevens als 0-meting kan worden gebruikt. Enerzijds dus kijken waar we op dit moment als Helmondse organisatie staan op het terrein van beleving van agressie en geweld (intern en extern) en anderzijds als organisatie een instrument voorhanden krijgen om te meten zodat op een later tijdstip een effectmeting kan plaatsvinden. De projectdoelstelling luidt als volgt: Vermindering van het aantal voorvallen van agressie en geweld tegen werknemers van de stichting Stadswacht Helmond met 15% in 2011 ten opzichte van de 0-meting in Omdat de handhavers en de toezichthouders van de stichting Stadswacht Helmond evenals de politie geüniformeerd optreden in de openbare ruimte van de gemeente Helmond is het onderwerp van agressie en geweld bespreekbaar gemaakt in het reguliere (wekelijkse) overleg met de lokale regiopolitie in de gemeente Helmond. Hierbij is inmiddels afgesproken dat bij een eventuele publiciteitscampagne nadrukkelijk gezamenlijk zal worden opgetreden. Immers bij het duidelijk stellen van de grens kan en mag er geen verschil zijn tussen geüniformeerde handhavers (politie of gemeente). 2. Aanpak Binnen de aanpak zijn inmiddels de navolgende deelprojecten ontwikkeld: 1. Houden van een 0-meting onder alle toezichthoudende en handhavende medewerkers van de stichting Stadswacht Helmond. 2. Analyse van de 0-meting en vertalen in deelprojecten. 3. Initiatieven om de aangiftebereidheid te stimuleren. 4. Treffen van maatregelen om de door agressie of geweld verkregen schade te verhalen. 5. Ontwikkelen van strategieën en trainingen die een respectvolle omgang bevorderen. 6. Ontwikkelen van intern voorlichtingsmateriaal dat de grenzen aangeeft. 7. Trainingen hoe om te gaan in geval van/met agressie of geweld intern of extern. 8. Publiciteitscampagne met als pay-off line; Zo werkt dat niet waarbij: De taak van de geüniformeerde Helmondse handhaver (BOA/politieambtenaar) duidelijk wordt gemaakt. De menselijke impact van agressie of geweld wordt duidelijk gemaakt. De grens wordt aangegeven waarbij agressie en geweld in welke vorm dan ook tegen de geüniformeerde handhaver (BOA/politieambtenaar) niet wordt toegestaan. Aan de burger de gevolgen duidelijk worden gemaakt indien men agressie of geweld hanteert tegen de geüniformeerde handhaver.(boa/politieambtenaar)

6 3. Projectinrichting en voorwaarden Om de doelstelling te bereiken zal sprake zijn van een gefaseerde invoering van het project. Voor het project wordt een beroep gedaan op de stimuleringsregeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Bij de opzet van het project wordt uitgegaan van een toekenning van een bijdrage uit de genoemde stimuleringsregeling. Bij niet toekenning zal binnen de bestaande mogelijkheden naar een alternatieve financiering worden gezocht óf het project inclusief de omschreven doelstelling zal noodgedwongen moeten worden bijgesteld. 4. Plannen De uitvoering van de deelprojecten zal gefaseerd plaats vinden: April/mei Houden van een 0-meting onder alle toezichthoudende en handhavende medewerkers van de stichting Stadswacht Helmond. (ziebijlage) Juni/juli Analyse van de 0-meting en vertalen in deelprojecten. Juli/Augustus Initiatieven om de aangiftebereidheid te stimuleren. 4. Treffen van maatregelen om de door agressie of geweld verkregen schade te verhalen. Augustus 2009/december Ontwikkelen van strategieën en trainingen die een respectvolle omgang bevorderen. 6. Ontwikkelen van intern voorlichtingsmateriaal dat de grenzen aangeeft. Augustus 2009 t/m december Trainingen hoe om te gaan in geval van/met agressie of geweld intern of extern. 8. Publiciteitscampagne waarbij: a) De taak van de geüniformeerde handhaver(boa/politieambtenaar) duidelijk wordt gemaakt. b) De menselijke impact van agressie of geweld wordt duidelijk gemaakt. c) De grens wordt aangegeven waarbij agressie en geweld in welke vorm dan ook tegen de geüniformeerde handhaver (BOA/politieambtenaar) niet wordt toegestaan. d) Aan de burger de gevolgen duidelijk gemaakt worden indien men agressie of geweld hanteert tegen de geüniformeerde handhaver.(boa/politieambtenaar)

7 5. Samenwerking/evaluatie Omdat de handhavers en de toezichthouders van de stichting Stadswacht Helmond evenals de politie geüniformeerd optreden in de openbare ruimte van de gemeente Helmond is het onderwerp van agressie en geweld tevens bespreekbaar gemaakt in het reguliere wekelijkse overleg met de lokale regiopolitie in de gemeente Helmond. Hierbij is inmiddels afgesproken dat bij een eventuele publiciteitscampagne nadrukkelijk gezamenlijk zal worden opgetreden. Immers bij het duidelijk stellen van de grens kan en mag er geen verschil zijn tussen geüniformeerde handhavers (politie of gemeente). De bewaking van de voortgang van het project zal worden uitgevoerd door de directie van de SSH. In januari 2010 zal er door de directie van de SSH een tussen evaluatie worden gehouden. In januari 2011 zal er door de directie van de SSH een eind evaluatie worden uitgevoerd. 6. Communicatieplan Samen met de afdeling communicatie van de gemeente Helmond is een plan van aanpak opgesteld. Dit plan van aanpak bevat de navolgende onderdelen: De taak van de geüniformeerde Helmondse handhaver (BOA/politieambtenaar) wordt duidelijk gemaakt. De menselijke impact van agressie of geweld wordt duidelijk gemaakt. De grens wordt aangegeven waarbij agressie en geweld in welke vorm dan ook tegen de geüniformeerde handhaver (BOA/politieambtenaar) niet wordt toegestaan. Aan de burger de gevolgen duidelijk maken indien men agressie of geweld hanteert tegen de geüniformeerde handhaver.(boa/politieambtenaar)

8 7. Kosten. In onderstaand overzicht zijn alle kosten weergegeven: Algehele project coördinatie ,- Project samenstelling 9.000,- April/mei ,- 1. Houden van een 0-meting onder alle toezichthoudende en handhavende medewerkers van de stichting Stadswacht Helmond. Juni/juli ,- 2. Analyse van de 0-meting en vertalen in deelprojecten. Juli/Augustus ,- 3. Initiatieven om de aangiftebereidheid stimuleren. 4. Treffen van maatregelen om het door agressie of geweld verkregen schade te verhalen. Augustus 2009/december ,- 5. Ontwikkelen van strategieën en trainingen die een respectvolle omgang bevorderen. 6. Ontwikkelen van intern voorlichtingsmateriaal dat de grenzen aangeeft. Augustus 2009 t/m december ,- 7. Trainingen hoe om te gaan in geval van/met agressie of geweld intern of extern. 8. Publiciteitscampagne waarbij: a. De taak van de geüniformeerde handhaver(boa/politieambtenaar) duidelijk wordt gemaakt. b. De menselijke impact van agressie of geweld wordt duidelijk gemaakt. c. De grens wordt aangegeven waarbij agressie en geweld in welke vorm dan ook tegen de geüniformeerde handhaver (BOA/politieambtenaar) niet wordt toegestaan. d. Aan de burger de gevolgen duidelijk maken indien men agressie of geweld hanteert tegen de geüniformeerde handhaver.(boa/politieambtenaar). Totale kosten ,- 8. Bijlagen: 0-meting agressie en geweld stichting Stadswacht Helmond. Communicatieplan

9 Enquêteformulier agressie en geweld 1. Wat is uw geslacht? O man O vrouw 2. Wat is uw geboortejaar? 3. Hoe veilig of onveilig voelt u zich tijdens uw werk? O zeer veilig O veilig O niet veilig/onveilig O onveilig O zeer onveilig 4. Voelt u zich,vergeleken met een jaar geleden,veiliger of onveiliger tijdens uw werk? O veel veiliger dan vorig jaar O veiliger dan vorig jaar O hetzelfde als vorig jaar O minder veilig dan vorig jaar O veel minder veilig dan vorig jaar 5. Hoe vaak heeft u zelf in de afgelopen twaalf maanden te maken gehad met verbaal geweld,door externen. 6. Wanneer vond het meest recente voorval van verbaal geweld plaats? O n.v.t. ga verder met vraag 20 O minder dan 1 maand geleden O 1 tot 3 maanden geleden O 4 tot 6 maanden geleden O 7 tot 9 maanden geleden O 10 tot 12 maanden geleden 7. Om wat voor type verbaal geweld ging het bij het laatste voorval?(meerdere antwoorden mogelijk) O schelden O schreeuwen O vernederen O treiteren O pesten O anders, namelijk:. Enquêteformulier stichting Stadswacht Helmond-mrt

10 8. Hoe laat vond het laatste voorval met betrekking tot verbale agressie ongeveer plaats? O ochtend (7-10) O middag ( ) O vroege avond ( ) O late avond ( ) 9. Vond het laatste voorval van verbale agressie tijdens uw werk plaats? O vroege ochtend (7-10) O ochtend ( ) O middag ( ) O avond ( ) 10. Vond het meest recente voorval van verbale agressie tijdens uw werktijd plaats? O ja,tijdens mijn werk., buiten werktijd. 11. Wat was de situatie waarin het meest recente voorval van verbale agressie plaatsvond? O ik wees deze persoon terecht O ik betrapte deze persoon op een regelovertreding O ik voerde een controle uit O ik hield deze persoon aan O deze persoon was ontevreden over de dienstverlening O deze persoon ergerde zich aan mijn werkhouding O deze persoon was het niet eens met de opgelegde sanctie O deze persoon moest te lang wachten voor hij aan de beurt was O anders..namelijk Was de dader een man of een vrouw? O man O vrouw 13. Hoe oud was de dader ongeveer? 14. Wilde de dader met het gebruik van verbaal geweld iets gedaan krijgen? O ja 15. Is het de dader van verbaal geweld gelukt iets gedaan te krijgen? O ja 16. Zag u de dader voor het eerst of was hij/zij een bekende van u? O ik zag hem/haar voor het eerst O ik kende hem/haar al Enquêteformulier stichting Stadswacht Helmond-mrt

11 17. Heeft u het voorval van verbaal geweld besproken met iemand binnen uw organisatie?, met niemand O ja, met een collega O ja, met mijn leidinggevende(n) O ja, met de vertrouwenspersoon of bedrijfsmaatschappelijk werker O ja, met iemand anders,namelijk; 18. Heeft u of iemand anders dit voorval van verbaal geweld gemeld bij de politie? O ja 19. Heeft u een aangiftekaart of procesverbaal naar aanleiding van verbaal geweld, ondertekend? 20. Het kan natuurlijk ook dat u niet zelf slachtoffer was van verbaal geweld maar een collega. Hoe vaak bent u de afgelopen maanden getuige geweest van verbaal geweld tegen een collega? 21. Wat deed u bij de laatste keer dat u getuige was van verbaal geweld? O n.v.t. ga verder met vraag 23 O ik greep direct in O ik ging bemiddelen O ik haalde collega/leidinggevende bij O ik vroeg politie om assistentie O ik vluchtte weg O ik sprak er later over met de betrokken collega O ik deed niets O iets anders, namelijk. 22. Kunt u aangeven waarom u niets deed bij het laatste voorval van verbaal geweld? O ik was te angstig/ik stond verstijfd O het was niet mijn zaak O het gebeurt zo vaak,dan kan ik wel bezig blijven O ik zag dat mijn collega de situatie onder controle had O anders namelijk;.. 23.We stellen nu vragen over fysiek geweld. Daarbij moet u denken aan duwen en trek ken, slaan, schoppen, spugen, vastgrijpen, verwonden, fysiek hinderen, gooien met voorwerpen, vernielen van voorwerpen, diefstal van eigendommen. Enquêteformulier stichting Stadswacht Helmond-mrt

12 24.Hoe vaak heeft u in uw werk de afgelopen 12 maanden te maken gehad met fysiek geweld? 25.Wanneer vond het meest recente voorval van fysiek geweld plaats? O n.v.t. ga verder met vraag 40 O minder dan een maand O 1 tot en met 3 maanden geleden O 4 tot en met 6 maanden geleden O 7 tot en met 9 maanden geleden O 10 tot en met 12 maanden geleden 26.Om wat voor type fysiek geweld ging het bij het meest recente voorval? O duwen en trekken O slaan O schoppen O spugen O vastgrijpen O verwonden O fysiek hinderen O gooien met voorwerpen (bv. Meubilair of stenen) O vernielen van voorwerpen O diefstal van eigendommen O anders, namelijk:.. 27.Werd er bij het meest recente voorval van fysiek geweld een wapen of ander voorwerp als wapen gebruikt. O ja, met een slag/steekwapen O ja, met een vuurwapen O ja, met beide O ja, met iets anders, namelijk: 28. Bent u gewond geraakt bij het meest recente voorval van fysiek geweld? O ja 29. Hoe laat vond het meest recente voorval van fysieke agressie ongeveer plaats? O ochtend (7-12u) O middag (12-17u) O vroege avond (17-21u) O late avond (21-24u) O nacht (24-7u) Enquêteformulier stichting Stadswacht Helmond-mrt

13 30. Vond het meest recente voorval van fysieke agressie tijdens uw werktijd plaats? O ja, tijdens werktijd, buiten werktijd 31. Wat was de situatie waarin het meest recente voorval van fysieke agressie plaatsvond? (meerdere antwoorden mogelijk) O ik wees deze persoon terecht O ik betrapte deze persoon op een regelovertreding O ik voerde een controle uit O ik hield deze persoon aan O deze persoon was ontevreden over de dienstverlening O deze persoon ergerde zich aan mijn werkhouding O deze persoon moest te lang wachten voor hij aan de beurt was O deze persoon was het niet eens met de opgelegde sanctie O een andere situatie, namelijk:.. O er was geen bijzondere situatie 32. Was de dader (van fysieke agressie) een man of een vrouw? O man O vrouw 33. Hoe oud was de dader van het fysieke geweld? U mag een schatting geven 34. Wilde de dader met het gebruik van fysiek geweld iets gedaan krijgen? O Nee O Ja 35. Is het de dader van fysiek geweld gelukt iets gedaan te krijgen? O Nee O Ja 36. Zag u de dader van het fysieke geweld voor het eerst of was hij/zij een bekende voor u? O Ik zag hem/haar voor het eerst O ik kende hem/haar al 37. Heeft u het voorval van fysiek geweld besproken met iemand binnen uw organisatie?, met niemand O ja, met een collega O ja, met mijn leidinggevende(n) O ja, met de vertrouwenspersoon of bedrijfsmaatschappelijk werkster O ja, met iemand anders, namelijk:. 38. Heeft u of iemand anders dit voorval van fysiek geweld gemeld bij de politie? O ja Enquêteformulier stichting Stadswacht Helmond-mrt

14 39. Heeft u een aangiftekaart of procesverbaal naar aanleiding van dit voorval van fysiek Geweld ondertekend? O ja 40. Het kan natuurlijk ook gebeuren dat u niet zelf slachtoffer wordt van fysiek geweld, maar Een collega. Hoe vaak bent u de afgelopen twaalf maanden getuige geweest van fysiek Geweld tegen een collega? 41. Wat deed u de laatste keer dat u getuige was van fysiek geweld? O n.v.t. ga verder met vraag 43 O ik greep direct in O ik ging bemiddelen O ik haalde een collega/leidinggevende bij O ik belde de politie O ik vluchtte weg O ik sprak er later over met de betrokken collega O ik deed niets O iets anders, namelijk:. 42. Kunt u aangeven waarom u niets deed bij het laatste voorval van fysiek geweld? O ik was te angstig/ik stond verstijfd O het was niet mijn zaak O het gebeurt zo vaak, dan kan ik wel bezig blijven O ik zag dat mijn collega de situatie onder controle had O anders, namelijk: 43. We stellen u nu vragen over seksuele intimidatie. Daarbij moet u denken aan nafluiten, seksueel getinte opmerkingen of blikken, exhibitionisme, seksuele chantage, aanranding (betasten, knijpen, graaien), verkrachting, hijgers of pornomail. Hoe vaak heeft u in uw werk de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken gehad met seksuele intimidatie door externen? 44. Wanneer vond het meest recente voorval van seksuele intimidatie plaats? O n.v.t. ga verder met vraag 59 O minder dan een maand geleden O 1 tot en met 3 maanden geleden O 4 tot en met 6 maanden geleden O 7 tot en met 9 maanden geleden O 10 tot en met 12 maanden geleden Enquêteformulier stichting Stadswacht Helmond-mrt

15 45. Om wat voor soort seksuele intimidatie ging het bij het meest recente voorval? O nafluiten O seksueel getinte opmerkingen O exhibitionisme/potloodventen O seksuele chantage O aanranding (betasting, knijpen e.d.) O verkrachting O hijgers O pornomail O anders, namelijk:. 46. Werd er bij het meest recente voorval van seksuele intimidatie een wapen of een ander Voorwerp als wapen gebruikt? O ja, met een slag/steekwapen O ja, met een vuurwapen O ja, met beide O ja, met iets anders, namelijk:. 47. Bent u gewond geraakt bij het meest recente voorval van seksuele intimidatie? O ja 48. Hoe laat vond het meest recente voorval van seksuele intimidatie ongeveer plaats? O ochtend (7-12u) O middag (12-17u) O vroege avond (17-21u) O late avond (21-24u) O nacht (24-7u) 49. Vond het meest recente voorval van seksuele intimidatie tijdens uw werk plaats? O Ja, tijdens mijn werktijd, buiten werktijd 50. Wat was de situatie waarin het meest recente voorval van seksuele intimidatie plaatsvond? O ik wees deze persoon terecht O ik betrapte deze persoon op een regelovertreding O ik voerde een controle uit O ik hield deze persoon aan O deze persoon was ontevreden over de dienstverlening O deze persoon ergerde zich aan mijn werkhouding O deze persoon moest te lang wachten voor hij aan de beurt was O deze persoon was het niet eens met de opgelegde sanctie O een andere situatie, namelijk:. O er was geen bijzondere situatie 51. Was de dader (van seksuele intimidatie) een man of een vrouw? O man O vrouw O weet ik niet meer Enquêteformulier stichting Stadswacht Helmond-mrt

16 52. Hoe oud was de dader van seksuele intimidatie? U mag ook een schatting geven. 53. Wilde de dader met het gebruik van seksuele intimidatie iets gedaan krijgen? O ja 54. Is het de dader van seksuele intimidatie gelukt iets gedaan te krijgen? O ja 55. Zag u de dader van de seksuele intimidatie voor het eerst of was hij/zij een bekende vooru O ik zag hem/haar voor het eerst O ik kende hem/haar al 56. Heeft u het voorval van seksuele intimidatie besproken met iemand binnen uw organisatie?, met niemand O ja, met een collega O ja, met mijn leidinggevende(n) O ja, met de vertrouwenspersoon of bedrijfsmaatschappelijk werkster O ja, met iemand anders, namelijk: 57. Heeft u of iemand anders dit voorval van seksuele intimidatie gemeld bij de politie? O ja 58. heeft u een aangiftekaart of procesverbaal naar aanleiding van dit voorval van seksuele Intimidatie ondertekend? O ja 59. Het kan natuurlijk gebeuren dat u niet zelf slachtoffer wordt van seksuele intimidatie, Maar een collega. Hoe vaak bent u de afgelopen twaalf maanden getuige geweest van Seksuele intimidatie tegen een collega? 60. Wat deed u de laatste keer dat u getuige was van seksuele intimidatie? O n.v.t. ga verder met vraag 62 O ik greep direct in O ik ging bemiddelen O ik haalde er een collega/leidinggevende bij O ik belde de politie O ik vluchtte weg O ik sprak er later over met de betrokken collega O ik deed niets Enquêteformulier stichting Stadswacht Helmond-mrt

17 O iets anders, namelijk 61. Kunt u aangeven waarom u niets deed bij het laatste voorval van seksuele intimidatie? O ik was te angstig/ik stond verstijfd O het was niet mijn zaak O het gebeurt zo vaak, dan kan ik wel bezig blijven O ik zag dat mijn collega de situatie onder controle had O anders, namelijk: We stellen nu vragen over andere vormen van intimidatie. Daarbij moet u denken aan zaken als bedreiging, stalken, achtervolgen, chanteren, dreigbrieven en dergelijke. Hoe vaak heeft u in uw werk de afgelopen twaalf maanden te maken gehad met intimidatie door externen? 63. Wanneer vond het meest recente voorval van intimidatie plaats? O n.v.t. ga verder met vraag 78 O minder dan een maand geleden O 1 tot en met 3 maanden geleden O 4 tot en met 6 maanden geleden O 7 tot en met 9 maanden geleden O 10 tot en met 12 maanden geleden 64. Om wat voor type intimidatie ging het bij het meest recente voorval? O bedreigen O stalken O achtervolgen O chanteren O onder druk zetten O bommelding O dreigbrief O gezinsleden bedreigen O anders, namelijk: 65. Werd er bij het meest recente voorval van intimidatie een wapen of een ander voorwerp als wapen gebruikt? O ja, met een slag/steekwapen O ja, met een vuurwapen O ja, met beide O ja, met iets anders, namelijk:. 66. Bent u gewond geraakt bij het meest recente voorval van intimidatie? O ja Enquêteformulier stichting Stadswacht Helmond-mrt

18 67. Hoe laat vond het meest recente voorval van intimidatie ongeveer plaats? O ochtend (7-12u) O middag (12-17u) O vroege avond (17-21u) O late avond (21-24u) O nacht (24-7u) 68. Vond het meest recente voorval van intimidatie tijdens uw werktijd plaats? O ja, tijdens mijn werktijd, buiten werktijd 69. Wat was de situatie waarin het meest recente voorval van intimidatie plaatsvond? O ik wees deze persoon terecht O ik betrapte deze persoon op een regelovertreding O ik voerde een controle uit O ik hield deze persoon aan O deze persoon was ontevreden over de dienstverlening O deze persoon ergerde zich aan mijn werkhouding O deze persoon moest te lang wachten voor hij aan de beurt was O deze persoon was het niet eens met de opgelegde sanctie O een andere situatie, namelijk:.. O er was geen bijzondere situatie 70. Was de dader (van intimidatie) een man of een vrouw? O man O vrouw O weet ik niet meer 71. Hoe oud was de dader? U mag ook een schatting geven 72. Wilde de dader met het gebruik van intimidatie iets gedaan krijgen? O ja 73. Is het de dader van intimidatie gelukt iets gedaan te krijgen? O ja 74. Zag u de dader voor het eerst of was hij/zij een bekende voor u? O ik zag hem/haar voor het eerst O ik kende hem/haar al Enquêteformulier stichting Stadswacht Helmond-mrt

19 75. Heeft u het voorval besproken met iemand binnen uw organisatie?, met niemand O ja, met een collega O ja, met mijn leidinggevende(n) O ja, met de vertrouwenspersoon of bedrijfsmaatschappelijk werkster O ja, met iemand anders, namelijk: 76. Heeft u of iemand anders dit voorval gemeld bij de politie? O ja 77. heeft u een aangiftekaart of proces-verbaal naar aanleiding van dit voorval van seksuele Intimidatie ondertekend? O ja 78.Het kan natuurlijk ook gebeuren dat u niet zelf slachtoffer wordt van intimidatie, maar een collega. Hoe vaak bent u de afgelopen 12 maanden getuige geweest van intimidatie tegen een collega? 79. Wat deed u bij de laatste keer dat u getuige was van intimidatie? O n.v.t. ga verder met vraag 81 O ik greep direct in O ik ging bemiddelen O ik haalde er een collega/leidinggevende bij O ik belde de politie O ik vluchtte weg O ik sprak er later over met de betrokken collega O ik deed niets O iets anders, namelijk. 80. Kunt u aangeven waarom u niets deed bij het laatste voorval van intimidatie? O ik was te angstig/ik stond verstijfd O het was niet mijn zaak O het gebeurt zo vaak, dan kan ik wel bezig blijven O ik zag dat mijn collega de situatie onder controle had O anders, namelijk: 81. We stellen nu vragen over discriminatie. Daarbij gaat het om vervelende opmerkingen of vervelend gedrag dat op u was gericht vanwege uw huidskleur, uw geslacht, uw leeftijd uw seksuele geaardheid of voorkeur of uw geloofsovertuiging. Hoe vaak heeft u in uw werk de afgelopen twaalf maanden persoonlijk te maken gehad Met discriminatie door externen? Enquêteformulier stichting Stadswacht Helmond-mrt

20 82.Wanneer vond het meest recente voorval van discriminatie plaats? O n.v.t. ga verder met vraag 94 O minder dan een maand geleden O 1 tot en met 3 maanden O 4 tot en met 6 maanden O 7 tot en met 9 maanden O 10 tot 12 maanden 83. Om wat voor type discriminatie ging het bij het meest recente voorval? O discriminatie naar sekse O discriminatie naar huidskleur O discriminatie naar geloofsovertuiging O discriminatie naar seksuele geaardheid/voorkeur O discriminatie naar leeftijd O anders,namelijk; 84. Hoe laat vond het meest recente voorval van discriminatie plaats? O ochtend O middag O vroege avond O late avond O nacht 85. Vond het meest recente voorval van discriminatie tijdens uw werktijd plaats? O ja,tijdens werktijd, buiten werktijd 86. Wat was de situatie waarin het meest recente voorval van discriminatie plaatsvond? O ik wees deze persoon terecht O ik betrapte deze persoon op een regelovertreding O ik voerde een controle uit O ik hield deze persoon aan O deze persoon was ontevreden over de dienstverlening O deze persoon ergerde zich aan mijn werkhouding O deze persoon moest te lang wachten voordat hij aan de beurt was O deze persoon was het niet eens met de opgelegde sanctie O een andere situatie, namelijk; 87. Was de dader (van de discriminatie) een man of een vrouw? O man O vrouw O weet ik niet meer Enquêteformulier stichting Stadswacht Helmond-mrt

21 88. Hoe oud was de dader? (schatting leeftijd) O O weet ik niet meer 89. Wilde de dader met het gebruik van discriminerende opmerkingen iets gedaan krijgen? O ja 90. Zag u de dader voor het eerst of was hij/zij een bekende van u? O ik zag hem/haar voor het eerst O ik kende hem/haar al 91.Heeft u het voorval besproken met iemand binnen uw organisatie?, met niemand O ja, met een collega O ja, met mijn leidinggevende O ja, met een vertouwenspersoon O ja, met iemand anders, namelijk;. 92. Heeft u of iemand anders dit voorval gemeld bij de politie? O ja 93. Heeft u een aangiftekaart of proces-verbaal naar aanleiding van dit voorval getekend? O ja 94. Het kan natuurlijk ook gebeuren, dat u niet zelf het slachtoffer wordt van discriminatie,maar een collega. Hoe vaak bent u de afgelopen 12 maanden getuige geweest van discriminatie tegen een collega? 95.Wat deed u bij de laatste keer dat u getuige was van discriminatie? O n.v.t. ga verder met vraag 97 O ik greep direct in O ik ging bemiddelen O ik haalde er een collega/leidinggevende bij O ik belde de politie O ik vluchtte weg O ik sprak er later over met de betrokken collega O ik deed niets O iets anders,namelijk; Enquêteformulier stichting Stadswacht Helmond-mrt

22 96. Kunt u aangeven waarom u niets deed bij het laatste voorval? O ik was te angstig/ik stond verstijfd O het was niet mijn zaak O het gebeurt zo vaak, dan kan ik wel bezig blijven O ik zag dat mijn collega de zaak onder controle had O anders,namelijk; Heeft u zich de afgelopen 12 maanden als gevolg van ongewenst gedrag door externen Ziek gemeld en zo ja hoe lang? >> ga naar vraag 99 O ja, 1 week O ja, 2-4 weken O ja,5-8 weken O ja 9-12 weken O ja, langer dan 12 weken. 98. Door welk type voorval heeft u zich ziek gemeld? O Verbaal geweld O Fysiek geweld O Seksuele intimidatie O Overige vormen van discriminatie O Discriminatie 99. Heeft u de afgelopen twaalf maanden als gevolg van ongewenst gedrag minder goed gefunctioneerd in uw werk en zo ja hoe lang? O Nee>> ga naar vraag 101 O ja, 1 week O ja, 2-4 weken O ja,5-8 weken O ja 9-12 weken O ja, langer dan 12 weken Door welk type voorval heeft u zich ziek gemeld? O Verbaal geweld O Fysiek geweld O Seksuele intimidatie O Overige vormen van discriminatie O Discriminatie Enquêteformulier stichting Stadswacht Helmond-mrt

23 101 Ongewenst gedrag door collega s en leidinggevenden: In het vorige deel hebben we u vragen gesteld over ongewenst gedrag door externen. Het kan ook voorkomen dat er tussen collega s onderling gedrag plaatsvindt dat ongewenst is. Hieronder staan dezelfde vijf soorten ongewenst gedrag als hiervoor. Wilt u per soort aangeven hoe vaak u daar in uw werk mee te maken heeft gehad? Verbaal geweld door een collega/leidinggevende fysiek geweld door een collega/leidinggevende Seksuele intimidatie door een collega/leidinggevende Overige intimidatie door een collega/leidinggevende Discriminatie door een collega/leidinggevende Aantal keer O O O O O Niet mee te maken gehad O O O O O 102 Hieronder stellen we een aantal vragen over werkomstandigheden en preventiemaatregelen. De communicatie tussen mij en mijn collega s is: De communicatie tussen de directie en de werkvloer is: De communicatie tussen onze organisatie en externen is: Heel slecht Slecht Niet slecht/niet goed Goed Heel goed O O O O O O Enquêteformulier stichting Stadswacht Helmond-mrt

24 103 Hieronder stellen we een aantal vragen over werkomstandigheden en preventiemaatregelen: Ik heb voldoende tijd voor contact met externen De werksfeer tussen collega s is prettig De hoeveelheid werk is eerlijk verdeeld in mijn organisatie Ik heb voldoende invloed op de inhoud van mijn werk Ik word gedwongen om in bepaalde teams te werken Er is teveel concurrentie tussen de werknemers Mee eens Niet eens/niet oneens Mee oneens 104 Hieronder stellen we een aantal vragen over werkomstandigheden en preventiemaatregelen. Is er nazorg als er ongewenst gedrag heeft plaatsgevonden? Hebben we minstens 1 x per maand werkoverleg? Worden ervaringen met ongewenst gedrag besproken in een werkoverleg? Is er een protocol(lijst met afspraken)waarin staat hoe je om moet gaan met ongewenst gedrag? Zijn er trainingen voor het om gaan met ongewenst gedrag? Zijn er gedragsregels afgesproken waar externen zich aan dienen te houden? Zijn er gedragsregels afgesproken waar het personeel zich aan dient te houden? Zijn er organisatorische maatregelen getroffen om incidenten tegen te gaan? Zijn er bouwkundige, technische of elektronische maatregelen getroffen om incidenten tegen te gaan? Is er een registratiesysteem voor incidenten met ongewenst gedrag? Worden alle incidenten die gebeuren worden ook echt geregistreerd? Ja Nee Weet niet Enquêteformulier stichting Stadswacht Helmond-mrt

25 105 Hieronder stellen we een aantal vragen over werkomstandigheden en preventiemaatregelen. Externen zijn over het algemeen tevreden over onze dienstverlening Afwijkende normen en waarden zijn in mijn organisatie goed bespreekbaar In mijn organisatie zijn de werknemers bang om conflicten met elkaar aan te gaan Er heerst binnen mijn organisatie een taboe op het aanspreken van een collega op ongewenst gedrag Er is binnen mijn organisatie sprake van kliekvorming en uitsluiting Er is binnen mijn organisatie alleen aandacht voor ongewenst gedrag als er een incident is geweest, daarna niet meer. Mee eens Niet eens/niet oneens Mee oneens 106Wat zou uw organisatie volgens u moeten doen om de veiligheid te vergroten. Enquêteformulier stichting Stadswacht Helmond-mrt

26 107 Ten slotte leggen we u een aantal stellingen voor over de nazorg na incidenten. He gaat om de vraag wat uw organisatie aan zorg biedt als u of een collega te maken krijgt met ongewenst gedrag. Ik weet wat ik moet doen als ik last heb van ongewenst gedrag op mijn werk Ongewenste gedragingen worden meestal gemeld binnen de organisatie Ik krijg voldoende steun van collega s als ik last heb van ongewenst gedrag Ik krijg voldoende steun van mijn leidinggevenden als ik last heb van ongewenst gedrag Meldingen van ongewenst gedrag moeten meer serieus worden genomen in mijn organisatie Er is voldoende nazorg na ongewenst gedrag Mee eens Niet eens/niet oneens Mee oneens 108 Dat was de laatste vraag. Als u naar aanleiding van deze vragenlijst nog opmerkingen of vragen heeft, dan kunt u die hieronder invullen. Enquêteformulier stichting Stadswacht Helmond-mrt

27 Enquêteformulier agressie en geweld Van de 25 medewerkers leverden 22 medewerkers de enquête in, 88%. Waarom 3 medewerkers niet hebben deelgenomen aan de enquête is niet bekend. Van de deelnemers betrof het 10 vrouwelijke medewerkers en 11 mannelijke. Bij één enquête formulier was het geslacht niet ingevuld. De leeftijd van de medewerkers is gelegen tussen 39 en 51 jaar. In de tabel hieronder is de leeftijdssamenstelling weergegeven. Verhouding man -vrouw Verhouding leeftijd man vrouw niet ingevuld Op de vraag of men zich veilig voelt tijdens het werk gaf 59% aan dat dit het geval was en gaf 36% aan dat men zich niet veilig maar ook niet onveilig voelde. Geen van de medewerkers gaf aan dat men zich zeer veilig voelde en één medewerkster gaf aan dat ze zich onveilig voelt tijden het werk. Veiligheidsgevoel zeer veilig Verloop Veiligheidsgevoel veel veiliger veilig niet onveilig/niet veilig onveilig veilig hetzelfde minder veel minder zeer onveilig onbekend Op de vraag of dit veiligheidsgevoel vergeleken met een jaar geleden was afgenomen of juist is toegenomen antwoordde 72% dat dit het zelfde was gebleven. Dit werd namelijk aangegeven door 16 medewerkers(8vrouwen en 8 mannen). Het merendeel namelijk 11 medewerkers, hadden in de vorige vraag aangegeven dat men zich veilig voelde. Van de overige medewerkers hadden 3 medewerkers in de vorige vraag aangegeven dat men zich niet veilig of onveilig voelde en 1 medewerkster had aangegeven dat ze zich vorig jaar ook al onveilig voelde. Ook gaven 3 medewerkers (22%) aan dat men zich minder veilig voelde dan vorig jaar. Alle drie de medewerkers (2 mannen en 1 vrouw)hadden in de vorige vraag aangegeven dat men zich niet veilig of onveilig voelde. 3 medewerkers (1man, 1 vrouw en 1 onbekend)hebben geen antwoord gegeven op deze vraag w.o. de medewerkster welke had aangegeven dat ze zich onveilig voelde. Analyse veiligheid medewerkers stichting Stadswacht Helmond

28 Wel/geen verbaal geweld in 12 maanden wel Verbaal geweld in 12 maanden <10 6; 27% niet 38% 10> 16; 73% 62% Op de vraag hoe vaak men zelf in de afgelopen 12 maanden met verbaal geweld te maken heeft gehad werd verschillend geantwoord. De antwoorden varieerde van één maal tot 11 maal. Ook werden algemene termen gebruikt zoals onbekend, regelmatig, vaak en heel vaak en meer dan 10. Van de 22 medewerkers gaven 16 medewerkers (73%) aan één of meerdere keren met verbaal geweld door externen te maken te hebben gehad. Van deze medewerkers gaf 62% aan meer dan 10 keer met verbaal geweld te maken te hebben gehad. Naar verhouding hebben mannen 2 keer zoveel met verbaal geweld te maken dan vrouwen. Alle gevallen van verbale agressie vonden plaats tijdens werktijd. Op de vraag wanneer het laatste voorval van verbaal geweld plaats vond antwoorden 13 medewerkers dat dit minder dan 6 maanden geleden was en 3 medewerkers dat dit tussen de 6 en 12 maanden geleden was. Type verbaal geweld schelden 2 1 schreeuwen vernederen 6 13 treiteren 11 pesten middelvinger Op de vraag om wat voor type verbaal geweld het gaat voeren omschrijvingen zoals schelden, schreeuwen en vernederen de hoofdmoot. Hierna volgend treiteren, pesten en het opsteken van een middelvinger. Tijdstip verbaal geweld uur 16% 11% uur 37% 36% uur uur De meeste voorvallen van verbale agressie vinden overdag plaats. Slechts 16 % van de verbale agressie vindt plaats in de avonduren. Analyse veiligheid medewerkers stichting Stadswacht Helmond

29 Situatie verbaal geweld betrappen op ovetreding 13% opleggen sanctie 19% 25% 43% bij uitvoeren controle geen reden Verbale agressie vindt vooral plaats bij het uitvoeren van handhavingwerkzaamheden zoals betrappen op een overtreding, opleggen van een sanctie en uitvoeren van controle. Slechts bij 13% van de incidenten was er geen aanwijsbare aanleiding voor de verbale agressie. Man/vrouw verhouding dader man vrouw 28% 72% Als we gaan kijken wie er vooral verbaal agressief zijn betreft het hier vooral mannen. In 75% van de incidenten betrof het een man en in slechts 25% van een incidenten een vrouw die zich verbaal agressief gedroegen. Als we gaan kijken naar de leeftijd van de daders loopt dit van 15 tot 50 jaar zijn alle leeftijdsgroepen (15-25, 25-35, jaar) gelijk vertegenwoordigd. Bij de helft van de incidenten wilden de dader(s) van verbaal geweld iets gedaan krijgen. Bij geen van de incidenten is dit echter gelukt. Bij alle incidenten was de dader geen bekende van de medewerker. Analyse veiligheid medewerkers stichting Stadswacht Helmond

30 Melden verbaal geweld Collega 6% 6% Leidingge vende 88% Vertrouw ensperso on De meeste incidenten werden met collega s besproken en slechts 6% met een leidinggevende en 6% met een vertrouwenspersoon. Aangifte politie Aangifte 19% Geen aangifte 81% Bij slechts 19% van de incidenten aangifte gedaan bij de politie. Omdat medewerkers altijd met zijn tweeën surveilleren geven veel collega s (60%) aan ooit getuige te zijn geweest van verbaal geweld tegen een collega. Op de vraag wat men deed gaven de meeste aan meteen in te grijpen. De overigen gingen bemiddelen of vroegen om assistentie van collega s of de politie. Analyse veiligheid medewerkers stichting Stadswacht Helmond

31 Wel/geen fysiek geweld in 12 maanden wel niet 5; 23% 17; 77% Op de vraag of men de laatste 12 maanden te maken heeft gehad met fysiek geweld antwoordde 23 % dat dit het geval was. Het betroffen hier 3 mannelijke en 2 vrouwelijke medewerkers. Ook gaven 3 medewerkers aan getuige te zijn geweest van fysiek geweld tegen een collega. Soort fysiek geweld duwen-trekken 14% slaan 14% 29% 43% spugen vastgrijpen Het fysieke geweld bestond vooral uit duwen-trekken en slaan. Ook spugen en vastgrijpen werden als vormen van fysiek geweld genoemd. Bij geen van de voorvallen van fysiek geweld was er sprake van wapengebruik en bij één incident raakte een medewerker gewond. Als een medewerker getuige was van fysiek geweld tegen een collega probeerde men meestal te bemiddelen of men waarschuwde de politie. De meeste incidenten van fysiek geweld vonden overdag plaats en vonden allen tijdens werktijd plaats. In alle gevallen was er sprake van een bekeuring/handhavingsituatie. Man/vrouw verhouding dader man vrouw 20% 80% Het zijn vooral mannen welke fysiek geweld toepassen. In 80% van de incidenten betrof het een man en in slechts 20% van een incidenten een vrouw. Als we gaan kijken naar de Analyse veiligheid medewerkers stichting Stadswacht Helmond

32 leeftijd van de daders loopt dit van 15 tot 50 jaar zijn alle leeftijdsgroepen (15-25, 25-35, jaar) gelijk vertegenwoordigd. In alle gevallen heeft het fysieke geweld de dader niets opgeleverd en in de meeste gevallen zag de medewerker de dader voor het eerst en kende deze niet. Melden fysiek geweld Collega 57% 43% Leidingge vende Bij 3 incidenten van fysiek geweld werd dit besproken met de collega en bij 4 incidenten werd dit besproken met een leidinggevende. Aangifte politie Aangifte 60% 40% Geen aangifte Bij slechts 2 incidenten werd er aangifte gedaan bij de politie. Seksuele intimidatie Eén medewerk(st)er geeft aan de laatste 12 maanden last te hebben gehad van seksuele intimidatie tijdens het werk. Het betrof hier een seksueel getinte opmerking tijdens het uitvoeren van een controle. De medewerk(st)er geeft aan dit met niemand besproken te hebben en hiervan geen aangifte te hebben gedaan. Geen van de medewerkers geeft aan ooit getuige te zijn geweest van seksuele intimidatie. Analyse veiligheid medewerkers stichting Stadswacht Helmond

33 Andere vormen van intimidatie Andere vormen van intimidatie de laatste 12 maanden wel 3; 14% niet 19; 86% Op de vraag of men de laatste 12 maanden met andere vormen van intimidatie te maken heeft gehad geven 3 medewerkers aan dat dit het geval was. Het betreffen hier 2 mannelijke en één vrouwelijke medewerker. In alle gevallen was er sprake van bedreiging waarbij geen wapen werd gebruikt. Alle gevallen van bedreiging vonden plaats in de middag of de avonduren. In één geval vond het voorval plaats buiten het werk en in twee gevallen tijdens het werk. Tijdens het werk betrof dit in een handhavingsituatie en buiten het werk het vermoeden van aangeven bij de politie m.b.t. drugsgebruik. In alle gevallen betrof de dader een man en is het de dader niet gelukt met de intimidatie iets gedaan te krijgen. In één geval is het incident alleen besproken met een collega bij de overige twee incidenten is dit ook besproken met een leidinggevende. Bij één incident werd van de bedreiging aangifte gedaan bij de politie. Discriminatie Discriminatie wel Getuige van discriminatie wel niet niet 6; 27% 7; 32% 16; 73% 15; 68% Op de vraag of men de laatste 12 maanden persoonlijk met discriminatie te maken heeft gehad geven 6 medewerkers aan dat dit het geval was. Eén medewerkers geeft aan dit 1 keer te hebben meegemaakt, 2 medewerkers geven aan dit twee keer te hebben meegemaakt en 3 medewerkers geven aan dit vaak te hebben meegemaakt. Het betreffen hier 3 mannelijke en 2 vrouwelijke medewerkers. Ook gaven 7 collega s aan getuige te zijn geweest van discriminerende opmerkingen tegen een collega. In de meeste gevallen als men getuige was greep men in of ging men bemiddelen. In één geval werd aangegeven dat men niets deed omdat men dan wel bezig kan blijven. Analyse veiligheid medewerkers stichting Stadswacht Helmond

34 Vorm van discriminatie Huidskleur 1 Leeftijd Land van herkomst Het werk Bij de meeste incidenten van discriminatie was er sprake van discriminatie naar huidskleur. Alle gevalle van discriminatie vonden plaats tijdens het werk en in alle gevallen was er sprake van een handhavingsituatie. De dader was bijna in alle gevallen een onbekende en bij de helft van de incidenten was de dader een man en de andere helft van de incidenten een vrouw. Bespreken discriminatie 20% Collega 80% Leidingge vende De meeste incidenten van discriminatie werden besproken met een collega, slechts één incident werd besproken met een leidinggevende. Bij geen van de incidenten van discriminatie werd er aangifte gedaan bij de politie. Analyse veiligheid medewerkers stichting Stadswacht Helmond

35 Ziek Ziekmelding tgv incidenten Ziek 1 Niet ziek 20 Op de vraag of men zich als gevolg van het ongewenst gedrag van externen de laatste 12 maanden heeft ziek gemeld gaf één medewerker aan dat dit het geval was. Het ziekteverzuim als gevolg van het incident betrof 2 tot 4 weken. Minder functioneren Ja 2 Ne e 19 Op de vraag of men als gevolg van ongewenst gedrag van externen in de laatste 12 maanden minder goed gefunctioneerd heeft gaven 2 medewerkers aan dat dit het geval was. Men gaf aan dat de periode van minder functioneren 2 tot 8 weken bedroeg. Analyse veiligheid medewerkers stichting Stadswacht Helmond

36 Ongewenst gedrag collega s en leidinggevenden. Verbaal geweld collega/leidinggevende Ja Intimidatie door collega/leidinggevende Ja 1 3 Nee 1 2 Nee 18 Geen mening 19 Geen mening Discriminatie door collega/leidinggevende Ja 2 2 Nee 18 Geen mening Op de vraag of er binnen de organisatie ook sprake is van ongewenst gedrag gaven enkele medewerkers aan dat dit het geval was. Met betrekking tot de onderwerpen fysiek geweld of seksuele intimidatie gaven geen van de medewerkers aan dat hier van sprake was. Op deze onderwerpen gaven echter 3 medewerkers geen antwoord. Met verbaal geweld gaven 3 medewerkers aan hiermee intern geconfronteerd te worden het betroffen hier 2 mannelijke en één vrouwelijke medewerker. Eén medewerker heeft hier geen antwoord gegeven. Twee medewerkers gaven aan te naken te hebben gehad met interne intimidatie. Het betroffen hier 2 vrouwelijke medewerkers. Eén medewerker heeft hier geen antwoord gegeven. Met discriminatie gaven 2 medewerkers aan intern geconfronteerd te worden het betrof hier één mannelijke en één vrouwelijke medewerker. Twee medewerkers gaven op deze vraag geen antwoord. Analyse veiligheid medewerkers stichting Stadswacht Helmond

37 Analyse veiligheid medewerkers stichting Stadswacht Helmond

38 Communicatieplan: Handen af van onze Helmondse helpers Zo werkt dat niet Afdeling Communicatie, gemeente Helmond Mei 2009.

39 Inleiding Op 29 mei 2008 heeft minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de campagne handen af van onze helpers geïntroduceerd in het kader van Veilige publieke taak. Als gevolg hiervan heeft van 16 december 2008 tot eind januari 2009 de landelijke publiekscampagne Vindt u dit normaal? gelopen. De campagne was bedoeld om mensen met een publieke taak te beschermen tegen agressie en geweld. Tijdens de BOA-confertentie in november 2008 bleek dat bij de campagne de BOA s over het hoofd zijn gezien. Daarom start Helmond nu een plaatselijke publiekscampagne Handen af van onze Helmondse helpers. Politie Helmond heeft aangegeven bij de campagne te willen aansluiten. De campagne is daarom bedoeld voor zowel de BOA s van Stadswacht Helmond als de politiebeambten van Politie Helmond. Voor het gemak spreken we hierna over Stadswacht en politie. De campagne start in augustus 2009 en loopt tot en met december Probleemanalyse Bij geweld, agressie en intimidatie tegen de Stadswacht en politie komt de volgende problematiek naar voren: 1. Over handhavend optreden door Stadswacht en politie wordt vaak negatief gedacht of minachtend gedaan; 2. Iedereen wil dat er handhavend wordt opgetreden tegen anderen, maar zodra men zelf in de fout gaat, is handhavend optreden niet gewenst ( onterecht ); 3. Er is geen eenduidige grens tussen toelaatbaar en ontoelaatbaar gedrag jegens handhavers; 4. De beambten accepteren zo langzamerhand dat agressie en geweld bij hun vak hoort ( risico van het vak ); 5. De gedachte bij agressie en geweld tegen een beambte is: ik spreek tegen iemand zijn functie of uniform, terwijl er een persoon in dat uniform zit die gevoelens heeft; 6. Agressie en geweld is vaak een vorm van onverklaarbaar verdrag, ze laten zich niet aankondigen of voorspellen, maar treden prompt op, het gebeurt niet met voorbedachten rade, maar onverwachts. Het doel van dit communicatieplan is oplossingen te vinden voor deze problematiek. Doelgroep Alle inwoners van Helmond en bezoekers van de stad zouden agressief kunnen worden tegen Stadswacht en politie. Dat gebeurt bijvoorbeeld als zij geconfronteerd worden met handhavend optreden; een boete voor fout parkeren of de hond die poept op de stoep. Hiervan kunnen logischerwijs geen groepen mensen worden uitgesloten. Verder is het belangrijk om ook aan mensen die zich niet schuldig maken aan agressief gedrag tegen Stadswacht en politie duidelijk te maken dat de maat vol is: Zo werkt dat niet. Tevens kunnen we dan laten blijken wat de rol en taak van Stadswacht en politie is en waarom die zo belangrijk is voor de Helmondse samenleving. Voor wat betreft de interne communicatie zijn er de geüniformeerde medewerkers die geconfronteerd worden (verleden en heden) of kunnen worden (toekomst) met agressie en geweld. We kiezen voor de volgende interne en externe doelgroepen: Intern Medewerkers Stadswacht Helmond Medewerkers Politie Helmond Extern Inwoners van Helmond Bezoekers van de stad Helmond Bedrijven en instellingen Klankbordgroepen (wijkraden)

De enquête kan op details verschillen per sector. Ook kan de nummering van de vragen soms wat afwijken van de tabellen bijlage.

De enquête kan op details verschillen per sector. Ook kan de nummering van de vragen soms wat afwijken van de tabellen bijlage. Bijlage bij Aard en omvang van ongewenst gedrag tegen werknemers met een publieke taak. Een vervolgonderzoek IVA: Tilburg, 2009. www.veiligepublieketaak.nl De enquête kan op details verschillen per sector.

Nadere informatie

Tabel A: Wat is uw geslacht?

Tabel A: Wat is uw geslacht? Opmerking vooraf: het tabellenboek begint met een aantal alfabetisch genummerde tabellen die betrekking hebben op achtergrondvariabelen. Hierna volgen met cijfers genummerde tabellen. De nummering van

Nadere informatie

Melding ongewenst gedrag

Melding ongewenst gedrag Melding ongewenst gedrag Wat zijn agressie en geweld? De definitie van agressie en geweld, zoals die door Veilige Publieke Taak gehanteerd wordt, luidt: Het welbewust verbaal uiten, gebruiken van fysieke

Nadere informatie

Vragenlijst monitor VPT Provincie Zeeland. Nulme&ng

Vragenlijst monitor VPT Provincie Zeeland. Nulme&ng Vragenlijst monitor VPT Provincie Zeeland Nulme&ng Nulme7ng. In het landelijk programma Veilige Publieke Taak worden er door het ministerie van Binnenlandse Zaken acht maatregelen genoemd die belangrijk

Nadere informatie

d. Noteer de 7 W s voor eventuele aangifte bij de politie. Zie bijlage 2.

d. Noteer de 7 W s voor eventuele aangifte bij de politie. Zie bijlage 2. Doel: Het creëren van een veilige werkomgeving. Onder agressie verstaan wij elke vorm van ongewenst gedrag zowel verbaal als ook fysiek. Zie bijlage 1. Handelwijze bij telefonisch ongewenst gedrag: 1.

Nadere informatie

Ongewenst gedrag besproken

Ongewenst gedrag besproken Ongewenst gedrag besproken Ongewenst gedrag tegen werknemers met een publieke taak Bijlage C - Tabellen 3 september 2007 Cora-Yfke Sikkema Manja Abraham Sander Flight DSP groep BV Van Diemenstraat 374

Nadere informatie

Ter Kennisneming - 214

Ter Kennisneming - 214 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 19 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 19 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 19 i i Ter Kennisneming - 214 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 4 van 19 R E G

Nadere informatie

Vragenlijst: Omgaan met agressie en geweld in het werk

Vragenlijst: Omgaan met agressie en geweld in het werk Vragenlijst: mgaan met agressie en geweld in het werk Als. willen wij graag meer inzicht krijgen in de mate waarin onze medewerkers met agressie en geweld in aanraking komen en de manier waarop hiermee

Nadere informatie

Gedragsregels - voor patiënten en bezoekers

Gedragsregels - voor patiënten en bezoekers Gedragsregels - voor patiënten en bezoekers De Sint Maartenskliniek verwacht van u dat u zich gedraagt als gast en dat u respectvol en vriendelijk met elkaar omgaat. Behandel de ander zoals u zelf behandeld

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Directie Arbeidszaken Publieke Sector Programma Veilige Publieke Teak schedeldoekshaven 200 2511 EZ

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties f Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Secretaris-directeur waterschap Provinciesecretaris Provinciegriffier WA" NO. İNGEK. ì 0 JAN 2013

Nadere informatie

Peter Peerdeman senior adviseur. 11 november 2015

Peter Peerdeman senior adviseur. 11 november 2015 Peter Peerdeman senior adviseur 11 november 2015 Workshop eigen veiligheid Wat is VPT EVPT Waar praten we over Gezamenlijk belang 8 maatregelen Normstellen aangifte Factsheets Bronnen / links Stel gerust

Nadere informatie

Protocol Sociale Veiligheid. Onderwerp: agressie & geweld

Protocol Sociale Veiligheid. Onderwerp: agressie & geweld Versie 2010-11-29 Protocol Sociale Veiligheid Onderwerp: agressie & geweld Aanvullend op het handboek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op 2 maart 2010 is het Handboek agressie en

Nadere informatie

Agressieprotocol«1» 1. Vooraf

Agressieprotocol«1» 1. Vooraf Agressieprotocol«1» 1. Vooraf 1.1. Definities Onder agressie wordt verstaan het gehele scala van voorvallen of situaties waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen

Nadere informatie

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak TABELLENBOEK Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak Metingen 2007-2009 - 2011 1 september 2011 DSP-groep Manja Abraham Willemijn Roorda p.2 INLEIDING Dit tabellenboek bevat de resultaten

Nadere informatie

GEDRAGSCODE AGRESSIE, GEWELD EN SEKSUELE INTIMIDATIE

GEDRAGSCODE AGRESSIE, GEWELD EN SEKSUELE INTIMIDATIE GEDRAGSCODE AGRESSIE, GEWELD EN SEKSUELE INTIMIDATIE Wat te doen op scholen bij incidenten waarbij agressie een rol speelt? Aanleiding In de afgelopen jaren hebben zich diverse incidenten voorgedaan op

Nadere informatie

Ongewenst gedrag besproken

Ongewenst gedrag besproken Ongewenst gedrag besproken Ongewenst gedrag tegen werknemers met een publieke taak Ongewenst gedrag besproken Ongewenst gedrag gedrag besprokentegen werknemers met een publieke taak Inhoud Inleiding 5

Nadere informatie

De gedragscode voor patiënten/cliënten, bezoekers, klanten en derden

De gedragscode voor patiënten/cliënten, bezoekers, klanten en derden De gedragscode voor patiënten/cliënten, bezoekers, klanten en derden In het onderstaande kader staan de gedragsregels in het kort samengevat en omschreven. Op de volgende pagina s staan de regels een voor

Nadere informatie

Protocol Agressie 2015 Kindertuin Westzaan Zuideinde 22 1551 EJ Westzaan

Protocol Agressie 2015 Kindertuin Westzaan Zuideinde 22 1551 EJ Westzaan Protocol Agressie 2015 Kindertuin Westzaan Zuideinde 22 1551 EJ Westzaan 1 1. Inhoud Protocol agressie & geweld van de Kindertuin 1. Inhoud Protocol pagina 2 2. Inleiding en Aanleiding van dit protocol

Nadere informatie

1.2 BENCHMARK PUBLIEKSAGRESSIE GEMEENTEN

1.2 BENCHMARK PUBLIEKSAGRESSIE GEMEENTEN 1.2 BENCHMARK PUBLIEKSAGRESSIE GEMEENTEN Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud Coördinatoren agressie en geweld, P&O, management, OR Instrument om gemeentespecifieke

Nadere informatie

Stuknummer: AI

Stuknummer: AI ... n jj^jj*. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties r ) > Retouradres Postbus 200112500 EA Den Haag Burgemeesters Wethouders Gemeenteraadsleden Overheidsmedewerkers Stuknummer: AI13.01055

Nadere informatie

Algemene huisregels Rijnstate

Algemene huisregels Rijnstate Algemene huisregels Rijnstate Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Inleiding Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich prettig voelt in ons ziekenhuis. Een prettige omgeving

Nadere informatie

Conceptversie van 24 december 2014 ENQUÊTE AANGIFTEBEREIDHEID

Conceptversie van 24 december 2014 ENQUÊTE AANGIFTEBEREIDHEID ENQUÊTE AANGIFTEBEREIDHEID 2014 Colofon Uitgever Stichting HulpvoorHulpverleners Verlaat 26, 1601 JW Enkhuizen Telefoon: 088 112 5555 E-mail: info@hulpvoorhulpverleners.nl Website: www.hulpvoorhulpverleners.nl

Nadere informatie

STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO

STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS HENGELO OV. PROTOCOL AGRESSIE EN GEWELD (TUSSEN OUDERS EN SCHOOL) Indien er sprake is van een calamiteit in de zin van geweld op school kan het

Nadere informatie

Omgaan met ongewenst gedrag in de thuiszorg

Omgaan met ongewenst gedrag in de thuiszorg Inleiding: Ongewenst gedrag, zoals in dit document beschreven wordt, is een veel voorkomend verschijnsel geworden in onze samenleving. Het veroorzaakt in het algemeen gevoelens van onveiligheid en machteloosheid.

Nadere informatie

OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

16/10/2013. Geweld tegen politie: een slachtofferbevraging bij de geïntegreerde politie. Inhoud. 1. Context van het onderzoek

16/10/2013. Geweld tegen politie: een slachtofferbevraging bij de geïntegreerde politie. Inhoud. 1. Context van het onderzoek Geweld tegen politie: een slachtofferbevraging bij de geïntegreerde politie Jean-Marie Van Branteghem Directeur-generaal DGS 23 oktober 2013 Inhoud 1. Context & opzet onderzoek 2. Beschrijvende analyse

Nadere informatie

Melding incidenten op school protocol + formulier

Melding incidenten op school protocol + formulier Wettelijke basis: Artikel 3 Arbowet. Relatie met overige documenten: - Schoolregels; - Gedragregels; - Arbo-beleidsplan; - Pestprotocol; - Klachtenprocedure. Begripsomschrijving Volgens Van Dale is een

Nadere informatie

TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE)

TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE) TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE) Inhoud Algemeen 2 Seksuele intimidatie 4 Agressie en

Nadere informatie

Agressieprotocol. Hoofddorp, 7 juni 2017 Vastgesteld door de OR: 2 mei 2017 Jolanda de Jong

Agressieprotocol. Hoofddorp, 7 juni 2017 Vastgesteld door de OR: 2 mei 2017 Jolanda de Jong Agressieprotocol Hoofddorp, 7 juni 2017 Vastgesteld door de OR: 2 mei 2017 Jolanda de Jong Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 4 3. Agressie en geweld Arbowet (art. 1 lid 3 sub f) 5 4. Protocol 6 4.1

Nadere informatie

Agressie, geweld en ongewenst gedrag

Agressie, geweld en ongewenst gedrag Agressie, geweld en ongewenst gedrag Inleiding Iedereen heeft belang bij een goede behandel- en leefsfeer. Voorwaarde voor een goede behandelsfeer is de bejegening. Revant heeft daarom een beleidsnotitie

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V.

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. 6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. Inleiding Wij willen graag dat de cliënten van THUIS met zorg Zaanstreek thuiszorg tevreden zijn over de zorg die aan hen wordt geboden. Ook vinden we het

Nadere informatie

Meldingsformulier agressie en geweld

Meldingsformulier agressie en geweld Meldingsformulier agressie en geweld Naam melder: G. Vogelaar, leerlingbegeleider Naam slachtoffer: Naam dader: Datum melding: 30 november 2010 School:Hanze College Klas: School:Hanze College Datum voorval:

Nadere informatie

Toolboxmeeting Agressie & Geweld

Toolboxmeeting Agressie & Geweld Agressie en geweld, seksuele intimidatie en pesten op het werk vormen een aanzienlijk probleem. Uit onderzoek blijkt dat het ziekteverzuim onder slachtoffers van seksuele intimidatie en agressie en geweld

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: 1. Voorwoord 2 3. Wat verstaan wij onder agressie 3 4. Agressiebeleid: 4 Bijlage I; Introductiebrief 5

INHOUDSOPGAVE: 1. Voorwoord 2 3. Wat verstaan wij onder agressie 3 4. Agressiebeleid: 4 Bijlage I; Introductiebrief 5 Agressieprotocol Omnia Wonen INHOUDSOPGAVE: Hfd.stuk Paginanr. 1. Voorwoord 2 3. Wat verstaan wij onder agressie 3 4. Agressiebeleid: 4 Bijlage I; Introductiebrief 5 2 1. VOORWOORD Van tijd tot tijd is

Nadere informatie

Agressie en Geweld. Onderzoek naar agressie en geweld door externen tegen overheidswerknemers. Dit is een uitgave van:

Agressie en Geweld. Onderzoek naar agressie en geweld door externen tegen overheidswerknemers. Dit is een uitgave van: Agressie en Geweld Onderzoek naar agressie en geweld door externen tegen overheidswerknemers Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programma Veilige Publieke

Nadere informatie

Aangifte? Gewoon doen! Een stappenplan voor aangiftebeleid

Aangifte? Gewoon doen! Een stappenplan voor aangiftebeleid Aangifte? Gewoon doen! Een stappenplan voor aangiftebeleid Aangifte? Gewoon doen! Een stappenplan voor aangiftebeleid Aangifte? Gewoon doen! We zijn het er allemaal over eens: agressie en geweld tegen

Nadere informatie

Aangifte? Gewoon doen! Geweld tegen werknemers met een publieke taak. Een stappenplan voor aangiftebeleid. Helpt u uw werknemer bij deze beslissing?

Aangifte? Gewoon doen! Geweld tegen werknemers met een publieke taak. Een stappenplan voor aangiftebeleid. Helpt u uw werknemer bij deze beslissing? Aangifte? Gewoon doen! Geweld tegen werknemers met een publieke taak. Een stappenplan voor aangiftebeleid. Helpt u uw werknemer bij deze beslissing? Aangifte? Gewoon doen! We zijn het er allemaal over

Nadere informatie

Gedragscode. Toepassing door:

Gedragscode. Toepassing door: Parochiebureau: Dorpsstraat 26 2712 AL Zoetermeer Telefoon: 079 316 30 Gedragscode Toepassing door: alle beroepskrachten, vrijwilligers en stagiaires die werkzaamheden en activiteiten verrichten binnen

Nadere informatie

20 april 2015. Onderzoek: agressie in het OV

20 april 2015. Onderzoek: agressie in het OV 20 april 2015 Onderzoek: agressie in het OV Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

WATERS; NO. 2014.21733 1 8 SEP 2014 I N ( Ä

WATERS; NO. 2014.21733 1 8 SEP 2014 I N ( Ä Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Dijkgraaf Datum 15 september 2014 fc WATERS; NO. I N ( Ä Betreft monitor Openbaar Bestuur 2014

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

PROCEDURE M.B.T. HET HANDELEN TEGEN AGRESSIE EN GEWELD. 1. Inleiding Deze procedure is een onderdeel van het ARBO-beleid van het Esdal College.

PROCEDURE M.B.T. HET HANDELEN TEGEN AGRESSIE EN GEWELD. 1. Inleiding Deze procedure is een onderdeel van het ARBO-beleid van het Esdal College. PROCEDURE M.B.T. HET HANDELEN TEGEN AGRESSIE EN GEWELD 1. Inleiding Deze procedure is een onderdeel van het ARBO-beleid van het Esdal College. Het Esdal College is een veilige school. Dit betekent dat

Nadere informatie

Zelfbewust, begripvol en met respect

Zelfbewust, begripvol en met respect Zelfbewust, begripvol en met respect Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld, codes en protocollen. 1 Inhoud Inleiding.3 Gedragscode werknemers Loket... 4 Protocol voor Agressie en Geweld...

Nadere informatie

Workshop Up to date agressiebeleid

Workshop Up to date agressiebeleid 1 Workshop Up to date agressiebeleid Van beleid naar praktijk 27 mei 2015 William Bertrand w.bertrand@radarvertige.nl Programma Introductie Feiten en cijfers enquête Knelpunten uit de praktijk Kijk op

Nadere informatie

Eigen Regie Friesland

Eigen Regie Friesland Protocol Agressie en Geweld Belang van dit protocol. Medewerkers van Eigen Regie Friesland kunnen doordat zij werken met een kwetsbare doelgroep in aanraking komen met gevoelens van onmacht welke bij deelnemers

Nadere informatie

Beleid ongewenste omgangsvormen VMCA (versie 16 december 2011 Sociaal Beleidsplan, hoofdstuk 14.14 t/m 14.17)

Beleid ongewenste omgangsvormen VMCA (versie 16 december 2011 Sociaal Beleidsplan, hoofdstuk 14.14 t/m 14.17) Beleid ongewenste omgangsvormen VMCA (versie 16 december 2011 Sociaal Beleidsplan, hoofdstuk 14.14 t/m 14.17) Bij de VMCA moet elke medewerker in een gezonde en veilige omgeving kunnen werken. De VMCA

Nadere informatie

< L SEP. 2014. Stuknummer: AI14.06832. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

< L SEP. 2014. Stuknummer: AI14.06832. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 200 2500 EA Den Haag Aan de burgemeester Stuknummer: AI4.06832 Datum 5 september 204 Betreft Monitor Openbaar Bestuur 204

Nadere informatie

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Voorwoord De Vereniging Beheer Forepark wil graag samen met de ondernemers op het Forepark zorg dragen voor een goed

Nadere informatie

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

Zelfbewust, begripvol en met respect

Zelfbewust, begripvol en met respect Zelfbewust, begripvol en met respect Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld, codes en protocollen. 1 Inhoud Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Gedragscode werknemers LOC@... 6 Protocol voor Agressie

Nadere informatie

Protocol agressie en geweld

Protocol agressie en geweld Protocol agressie en geweld Juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Verantwoordelijkheden... 4 Definitie agressie en geweld... 5 Preventie... 6 Huisregels... 7 Handelingsprotocollen... 8 Protocol 1: Verbale

Nadere informatie

Inleiding. IKC De Regenboog Gedragsprotocol 1

Inleiding. IKC De Regenboog Gedragsprotocol 1 Inleiding Gedragsregels geven duidelijkheid aan alle betrokkenen, welk gedrag op school op prijs wordt gesteld en welke niet. De gedragsregels die we met elkaar hebben besproken over agressie en geweld,

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor voor personeel (Eduniek) Vragenlijst School & Veiligheid Voor het personeel in het primair onderwijs. Naam:...

Veiligheidsmonitor voor personeel (Eduniek) Vragenlijst School & Veiligheid Voor het personeel in het primair onderwijs. Naam:... Veiligheidsmonitor voor personeel (Eduniek) Vragenlijst School & Veiligheid Voor het personeel in het primair onderwijs Naam:... Toelichting op de vragenlijst voor het personeel Doel van deze vragenlijst

Nadere informatie

Abvakabo FNV. DJI Agressie & geweld en werkdruk. Uitgevoerd door ADV Market Research. Den Dolder, maart 2011 Dion Langeveld MSc Wim Woning MSc

Abvakabo FNV. DJI Agressie & geweld en werkdruk. Uitgevoerd door ADV Market Research. Den Dolder, maart 2011 Dion Langeveld MSc Wim Woning MSc Abvakabo FNV DJI Agressie & geweld en werkdruk Uitgevoerd door ADV Market Research Den Dolder, maart 2011 Dion Langeveld MSc Wim Woning MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Protocol Hulp aan leerling en personeel

Protocol Hulp aan leerling en personeel Protocol Hulp aan leerling en personeel IV PROTOCOL Agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen de school (Dit protocol is gebaseerd op het beleidsplan in bijlage I) Hieronder

Nadere informatie

WAT IS GRENS OVERSCHRIJDEND GEDRAG? Veiligheid van leerlingen, vrijwilligers en instructeurs/instructrices is een

WAT IS GRENS OVERSCHRIJDEND GEDRAG? Veiligheid van leerlingen, vrijwilligers en instructeurs/instructrices is een WAT IS GRENS OVERSCHRIJDEND GEDRAG? Veiligheid van leerlingen, vrijwilligers en instructeurs/instructrices is een basisvoorwaarde om prettig met elkaar om te kunnen gaan, te kunnen zwemmen, zwemles te

Nadere informatie

Inzet van Middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel.

Inzet van Middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Onderwerp: PO factsheet agressie en geweld openbaar bestuur 2013 Collegevoorstel Zaaknummer: 00345207 Inleiding In het voorjaar 2012 is onderzoek gedaan naar agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers.

Nadere informatie

Met 3 afspraken. meer duidelijkheid over agressie. Veilig werken. Altijd melden, Altijd bespreken, Altijd handelen

Met 3 afspraken. meer duidelijkheid over agressie. Veilig werken. Altijd melden, Altijd bespreken, Altijd handelen Veilig werken Met 3 afspraken meer duidelijkheid over agressie Altijd melden, Altijd bespreken, Altijd handelen Agressie hoort er nou eenmaal bij EENS ONEENS Agressie tegen medewerkers komt nog te vaak

Nadere informatie

uw bedrijf een plek waar zij lekker kunnen ontspannen de recreatiebranche omdat zij willen werken in een

uw bedrijf een plek waar zij lekker kunnen ontspannen de recreatiebranche omdat zij willen werken in een De branche verblijfsrecreatie en zwembaden is erop gericht mensen een plezierige tijd te bezorgen. Voor recreanten is uw bedrijf een plek waar zij lekker kunnen ontspannen en genieten van hun vrije tijd.

Nadere informatie

Gedragscode Raad & Daad Den Haag

Gedragscode Raad & Daad Den Haag Gedragscode Raad & Daad Den Haag Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie Raad & Daad Den Haag thuiszorg verleent, daarover tevreden zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers met

Nadere informatie

STAPPENPLAN AGRESSIE-INCIDENT LEIDINGGEVENDE

STAPPENPLAN AGRESSIE-INCIDENT LEIDINGGEVENDE STAPPENPLAN AGRESSIE-INCIDENT LEIDINGGEVENDE Als een van je medewerkers slachtoffer is geworden van een agressie-incident, moet je twee dingen doen. 1. Opvang van de medewerker Zorg voor directe opvang

Nadere informatie

Volleybalvereniging Woudenberg. Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon. Beleid vertrouwenspersoon Volleybalvereniging Woudenberg

Volleybalvereniging Woudenberg. Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon. Beleid vertrouwenspersoon Volleybalvereniging Woudenberg Volleybalvereniging Woudenberg Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon 1 1 Inleiding Binnen de Volleybalvereniging Woudenberg vinden we dat we met respect met elkaar moeten omgaan. Stelregel is:

Nadere informatie

Ongewenst gedrag besproken

Ongewenst gedrag besproken Ongewenst gedrag besproken Ongewenst gedrag tegen werknemers met een publieke taak Onderzoeksrapportage Cora-Yfke Sikkema Manja Abraham Sander Flight Ongewenst gedrag besproken Ongewenst gedrag tegen werknemers

Nadere informatie

Werken aan Morgen Veilig en Gezond Samenwerken Een aanpak voor het herkennen van en stoppen met pesten

Werken aan Morgen Veilig en Gezond Samenwerken Een aanpak voor het herkennen van en stoppen met pesten project: Deelproject: Werken aan Morgen Veilig en Gezond Samenwerken Een aanpak voor het herkennen van en stoppen met pesten De overheid is onlangs een landelijke campagne tegen pesten op het werk gestart.

Nadere informatie

GEWELDCIJFERS: EEN INVENTARISATIE VAN MONITOREN EN WEERGAVE VAN TRENDS IN GEWELD

GEWELDCIJFERS: EEN INVENTARISATIE VAN MONITOREN EN WEERGAVE VAN TRENDS IN GEWELD GEWELDCIJFERS: EEN INVENTARISATIE VAN MONITOREN EN WEERGAVE VAN TRENDS IN GEWELD GEWELDCIJFERS: EEN INVENTARISATIE VAN MONITOREN EN WEERGAVE VAN TRENDS IN GEWELD - factsheet - dr. M. Witvliet dr. M. Timmermans

Nadere informatie

Omgangsprotocol De Vlinder. Onderdeel van het veiligheid- en ARBObeleid van de Vlinder

Omgangsprotocol De Vlinder. Onderdeel van het veiligheid- en ARBObeleid van de Vlinder Omgangsprotocol De Vlinder deel van het veiligheid- en ARBObeleid van de Vlinder Inhoudsopgave: pag: 1. Inleiding 3 2. Afspraken ten aanzien van gedrag en omgangsvormen 4 3. Ongewenst gedrag 6 4. Handelen

Nadere informatie

Zelfbewust, begripvol en met respect

Zelfbewust, begripvol en met respect Zelfbewust, begripvol en met respect Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld, codes en protocollen. 1 Inhoud Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Gedragscode werknemers OZHW... 6 Protocol voor Agressie

Nadere informatie

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie Ministerie van Defensie Rapportage tweede meting omgangsvormen binnen Defensie KPMG Integrity 10 juni 2004 MK/HAR/wv Samenvatting Deze rapportage beschrijft de bevindingen van de tweede meting naar de

Nadere informatie

Stuurt u het adresblad en de vragenlijst in twee afzonderlijke enveloppen zonder postzegel op naar het volgende antwoordnummer:

Stuurt u het adresblad en de vragenlijst in twee afzonderlijke enveloppen zonder postzegel op naar het volgende antwoordnummer: Stuurt u het adresblad en de vragenlijst in twee afzonderlijke enveloppen zonder postzegel op naar het volgende antwoordnummer: Bureau Driessen Antwoordnummer 9034 3500 ZA Utrecht ADRESBLAD Als u dit adresblad

Nadere informatie

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak Onderzoek voor Veilige Publieke Taak 2007-2009-2011 Inhoud Inleiding 2 Aard en omvang agressie en geweld 6 Gevolgen en reactie 12 Maatregelen

Nadere informatie

Whitepaper Agressie en geweld: Hoe om te gaan met agressie en geweld binnen de organisatie? Voorwoord. Agressie en geweld: wat verstaan we eronder?

Whitepaper Agressie en geweld: Hoe om te gaan met agressie en geweld binnen de organisatie? Voorwoord. Agressie en geweld: wat verstaan we eronder? Voorwoord Agressie en geweld: wat verstaan we eronder? Wat schrijft de Arbowet voor? Wat schrijft het Burgerlijk Wetboek voor? Doel van tegengaan agressie Een beter imago door de aanpak van agressie Veel

Nadere informatie

Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen Protocol ongewenste omgangsvormen Versiebeheer: revisienummer datum omschrijving verandering 4-03-2013 Vaststelling in bestuursvergadering 4 maart 2013, met ingang van 1 maart 2013 Protocol ongewenste

Nadere informatie

V1 PR 01. Integriteit, Respect en Loyaliteit

V1 PR 01. Integriteit, Respect en Loyaliteit Gedragscode Medewerkers Pagina 1 van 6 Gedragscode Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie onze organisatie diensten verleent, daarover tevreden zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers

Nadere informatie

Klachten als gevolg van ongewenst gedrag

Klachten als gevolg van ongewenst gedrag Klachten als gevolg van ongewenst gedrag 1. Inleiding In deze nota zal ongewenst gedrag op het gebied van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie aangeduid worden als ongewenst

Nadere informatie

Melding incidenten in de zorg

Melding incidenten in de zorg Melding incidenten in de zorg Doel Op dit formulier registreert u iedere melding die betrekking heeft op incidenten in de zorg om preventieve maatregelen te kunnen treffen. Werkwijze 1. U vinkt aan welk

Nadere informatie

Gedragscode Bernardusschool Den Haag

Gedragscode Bernardusschool Den Haag Gedragscode Bernardusschool Den Haag Ruychrocklaan 340 2597 EE Den Haag Wat is een gedragscode? Een belangrijk onderdeel van veiligheidsbeleid is het opstellen van regels voor het sociale verkeer op school.

Nadere informatie

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Op de Lidwinaschool gelden algemene gedragsregels voor leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en andere medewerkers. Die staan beschreven in een gedragscode.

Nadere informatie

Grensoverschrijdend gedrag. Sociale veiligheid binnen Lang Verblijf. Woonzorg en dagbesteding

Grensoverschrijdend gedrag. Sociale veiligheid binnen Lang Verblijf. Woonzorg en dagbesteding Grensoverschrijdend gedrag Sociale veiligheid binnen Lang Verblijf Woonzorg en dagbesteding Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wat is grensoverschrijdend gedrag? 4 2.1 Verschillende vormen 5 2.2 Verschillende

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Taak/ functiebeschrijving vertrouwenspersoon versie 01 datum 22-01-2016 Pagina 1 of 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel van aanstelling

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon

Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon TV Beekhuizen Sabine Gobardhan 06-41 37 47 14 vertrouwenspersoon@tvbeekhuizen.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel van aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon

Nadere informatie

9 MAATSCHAPPELIJK BELEID

9 MAATSCHAPPELIJK BELEID 9 MAATSCHAPPELIJK BELEID Op de site van de KNVB (www.knvb.nl) is op 12 januari 2015 de onderstaande tekst te vinden: Voetbal kan uiteraard niet alle sociale problemen oplossen. De KNVB kiest daarom bewust

Nadere informatie

Gedragsprotocol obs. de Duizendpoot

Gedragsprotocol obs. de Duizendpoot Gedragsprotocol obs. de Duizendpoot Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kapstokregels... 4 Overige afspraken... 6 Gevolgen van het niet houden aan afspraken... 6 STOP-methode... 7 Opvangprotocol personeelsleden

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Budovereniging Asahi Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Doel van aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon 2 3 Taken en bevoegdheden van

Nadere informatie

- C7.D.T. Lombaers, Plaatsvervangend Directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Pagina 1 van 1

- C7.D.T. Lombaers, Plaatsvervangend Directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Pagina 1 van 1 ócmt; y.. p.y i. Gerog. d d[- 1 FEB 2013 Reg.nr. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Ingekomen stuk, nummer: Raadsvergadering datum: Besluit:

Nadere informatie

Een fiets voor bijna niets. PLAN VAN AANPAK HELING FIETSEN BINNENSTAD-OOST

Een fiets voor bijna niets. PLAN VAN AANPAK HELING FIETSEN BINNENSTAD-OOST Een fiets voor bijna niets. PLAN VAN AANPAK HELING FIETSEN BINNENSTAD-OOST Concept 31-12-2008 Behoort bij Raadsvoorstel 98-2009 Inhoudsopgave 0. Management samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Projectopdracht

Nadere informatie

Gedragsprotocol Omnisport2b versie: 01/09/2012

Gedragsprotocol Omnisport2b versie: 01/09/2012 Gedragsprotocol Omnisport2b versie: 01/09/2012 Gedragsprotocol, betreffende leden, instructeurs(trices), vrijwilligers en ouders/verzorgers van leden van sportvereniging Omnisport2b We gaan ervan uit dat

Nadere informatie

Huisregels en gedragsregels

Huisregels en gedragsregels Huisregels en gedragsregels Inhoud Roken 3 Vrijhouden van in- en uitgangen 3 Foto en video-opnames 3 Alcohol en drugs 4 Extra huisregels bij Opname op Verpleegafdeling 4 Bezoektijden 4 Toiletten 4 Ramen

Nadere informatie

Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege

Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege 2014 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND Inhoudsopgave Voorwoord 3 Wat is wat 4 Handelingskaart wapenbezit 6 Handelingskaart opname maken zonder toestemming

Nadere informatie

Sociale veiligheid op school

Sociale veiligheid op school Rapportage Sociale veiligheid op school Utrecht, juli 2016 DUO Onderwijsonderzoek, drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht 030 263 1080 (t) e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Protocol. (On)Gewenst Gedrag MCO

Protocol. (On)Gewenst Gedrag MCO Protocol (On)Gewenst Gedrag MCO INHOUD 1. Uitgangspunten MCO 3 1.1. Intentieverklaring 3 1.2. Begripsbepalingen 3 1.3. Werkklimaat 3 1.4. MCO beleid 4 2. Wettelijk kader 4 2.1. Algemeen 4 2.2. Toetsingscriteria

Nadere informatie

Enkele gegevens evens over jezelf en de school:

Enkele gegevens evens over jezelf en de school: VEILIGHEID VRAGENLIJST LEERLINGEN Een belangrijke taak voor de school is te zorgen dat leerlingen zich prettig en veilig voelen. Dat lukt niet altijd. Bijvoorbeeld, omdat er soms wordt gediscrimineerd

Nadere informatie

Onderzoek Agressie in uitgaansleven

Onderzoek Agressie in uitgaansleven Onderzoek Agressie in uitgaansleven 31 mei 2013 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 18 tot 31 mei 2013, deden 2.123 jongeren mee die uitgaan. De uitslag is na weging representatief

Nadere informatie

AGRESSIE PROTOCOL Gemeente Rijswijk

AGRESSIE PROTOCOL Gemeente Rijswijk AGRESSIE PROTOCOL Gemeente Rijswijk DEFINITIE Onder agressie en geweld worden voorvallen verstaan, waarbij een medewerker psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen onder omstandigheden

Nadere informatie

6.13 Agressieprotocol Versiedatum Juli 2013 Vervaldatum/revisiedatum Juli 2014. Goedgekeurd Directeur/Adjunct-directeur

6.13 Agressieprotocol Versiedatum Juli 2013 Vervaldatum/revisiedatum Juli 2014. Goedgekeurd Directeur/Adjunct-directeur 6.13 Agressieprotocol Versiedatum Juli 2013 Vervaldatum/revisiedatum Juli 2014 Status MR Eigenaar Goedgekeurd Goedgekeurd Directeur/Adjunct-directeur 1 Inhoud Algemeen -context-... 3 1. Inleiding... 4

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties >Retouradres Postbus 200 1 2500 EA Den Haag Secretaris-directeur waterschap Provinciesecretaris Provinciegriffier Gemeentesecretaris Gemeentegriffier

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 3. Algemene gegevens... 4. Gevoel van veiligheid... 5. De mate waarin agressie voorkomt... 7. Omgaan met agressie...

Inhoud. Inleiding... 3. Algemene gegevens... 4. Gevoel van veiligheid... 5. De mate waarin agressie voorkomt... 7. Omgaan met agressie... Inhoud Inleiding... 3 Algemene gegevens... 4 Gevoel van veiligheid... 5 De mate waarin agressie voorkomt... 7 Omgaan met agressie... 8 Ontwikkeling van agressie... 11 Kwalitatieve analyse... 11 Conclusies...

Nadere informatie