SCWinfo HUURDERS SCW KIEZEN HUN EIGEN KEUKEN. en verder: Huurdersplatform SCW: nieuwe samenwerkingsvorm? Huizen met energiesticker

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCWinfo HUURDERS SCW KIEZEN HUN EIGEN KEUKEN. en verder: Huurdersplatform SCW: nieuwe samenwerkingsvorm? Huizen met energiesticker"

Transcriptie

1 SCW_info_3-2007:SCW_info 2 6 e j a a r g a n g n o. 3-11:22 Pagina 1 S e p t e m b e r SCWinfo 24 uur per dag bereikbaar HUURDERS SCW KIEZEN HUN EIGEN KEUKEN en verder: Huurdersplatform SCW: nieuwe samenwerkingsvorm? Huizen met energiesticker CV op tijd bijvullen

2 SAMENWERKING HUURDERSPLATFORM EN SCW ONDER DE LOEP Al tientallen jaren zijn er bewonersgroepen actief bij SCW. Sinds 2004 is de samenwerking tussen SCW en het Huurdersplatform vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Het Huurdersplatform en SCW zijn beiden van mening dat de samenwerking hiermee een flinke impuls heeft gekregen, maar dat deze nog steeds voor verbetering vatbaar is. Drie leden van het platform vormen daarom samen met de medewerkster Strategie & Beleid van de SCW een werkgroep om de samenwerking tussen huurdersplatform en SCW onder de loep te nemen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de opzet van het overleg, de benodigde ondersteuning voor het Huurdersplatform en de bekendheid van het Huurdersplatform onder SCW huurders. Ook worden gespreksonderwerpen tussen SCW en Huurdersplatform nog eens bekeken. Dit zijn bijvoorbeeld: informatie over grote projecten, huurprijsbeleid, het verhuurbeleid, de onderhouds - begroting en meerjarenplanning, leefbaarheid van wijken en het slopen of renoveren van woongelegenheden. Er is wettelijk vastgelegd waar SCW het Huurdersplatform minimaal over moet informeren. Eind van dit jaar moet de evaluatie klaar zijn, zodat de verbeterpunten in 2008 uitgevoerd kunnen worden. Een van de verbeterpunten, die tijdens de evaluatie naar voren is gekomen, is de relatie tussen Huurdersplatform en Complexcommissies. Het is de bedoeling om als Huurdersplatform met deze commissies een of tweemaal per jaar informatie uit te wisselen. A.J. van Ravenstein 2e secretaris Huurdersplatform BESTE SCW, MAG IK HET HUIS VAN MIJN MOEDER OVERNEMEN? Af en toe krijgt SCW verzoeken van kinderen die in de woning van hun ouders willen blijven wonen, nadat de ouders de huurovereenkomst hebben opgezegd of nadat de ouders zijn overleden. Hoe gaat SCW hiermee om? Bij een samenwoning tussen ouders en kinderen wordt er vanuit gegaan dat de samenwoonrelatie tijdelijk en dus aflopend is: de meeste kinderen gaan op een bepaalde leeftijd het huis uit. Sommige volwassen kinderen blijven echter langer dan gemiddeld bij hun ouders wonen. Zolang de kinderen met de ouders blijven samenwonen in de (door de ouders) gehuurde woning, vormt dit natuurlijk geen probleem. Een ander verhaal wordt het, als de ouders de huurovereen komst opzeggen of komen te overlijden, waarbij de kinderen in de woning willen blijven wonen en de huurovereenkomst op hun naam willen hebben. Dat zou betekenen dat de woning nieuwe huurders krijgt, buiten het woonruimteverdeelsysteem Woongaard.com om. Dit zou niet eerlijk zijn ten opzichte van andere woningzoekenden, die soms lang ingeschreven staan en eerder recht hebben op een huurwoning. Om die reden zal SCW geen nieuwe huurovereenkomst voor dezelfde woning aangaan met de achtergebleven kinderen. Als de ouders verhuizen, dan kunnen hun kinderen dus niet in de woning blijven wonen. De ouders zijn en blijven als huurders verantwoordelijk en moeten er zelf zorg voor dragen dat hun kinderen of andere medebewoners meeverhuizen of elders onderdak krijgen. Als een volwassen kind in de woning achterblijft na het overlijden van de ouders, dan staat de betrokkene natuurlijk niet zo maar op straat. In dat geval zal SCW binnen de wettelijke termijn van zes maanden vervangende en passende huisvesting aanbieden. SCW adviseert overigens volwassenen die nog bij hun ouders wonen om zich in te schrijven als woningzoekende bij Woongaard.com, waarmee zij gaandeweg meer rechten opbouwen. Inschrijving is mogelijk vanaf de leeftijd van achttien jaar. 2

3 MINISTER VOGELAAR OP BEZOEK IN TIEL-OOST In het rondje werkbezoeken aan diverse wijken en buurten in heel Nederland, nam minister Vogelaar van Wonen Wijken en Integratie ook Tiel mee. Op 23 juni bezocht zij de Vogelbuurt in Tiel Oost. Namens SCW informeerde directeur Herman Suijdendorp de minister over de problemen en kansen van deze buurt. Het beleid van de minister is tot nu toe heel sterk gericht op de 40 achterstandswijken, prachtwijken, merendeels in de grote steden. Tiel kent zulke achterstandswijken gelukkig niet. Om te zorgen dat dat zo blijft, zijn wel forse investeringen nodig in de wijken en buurten. Daarnaast is samenwerking nodig van alle instanties die betrokken zijn bij de buurt en de bewoners. Die partijen moeten er samen voor zorgen dat het goed (samen) wonen blijft in de Tielse buurten. SCW-directeur Herman Suijdendorp geeft de minister uitleg over het beleid van SCW in Tiel-Oost. Burgemeester de Vreeze luistert belangstellend mee. De Vogelbuurt is een goed voorbeeld van zo n wijk. Deze buurt, gebouwd in de jaren zestig, is aan een opwaardering toe. De woningen en de voorzieningen worden ouder en voldoen niet altijd meer aan de eisen van de tijd. Het antwoord op deze problemen, zo vertelde ook de SCW-directeur de minister, is een combinatie van woning - verbetering, verbetering van de woonomgeving en sociale ingrepen als intensief sociaal beheer en bijvoorbeeld een Brede School. SCW heeft daarom veel geld gereserveerd om de komende jaren te investeren in dit soort wijken. Minister Vogelaar bekijkt de ontwikkelingsmogelijkheden van Tiel-Oost In het kader van het Tiels Stedelijk Ontwikkelingsbeleid investeren ook de gemeente en de provincie. Conflict corporaties met kabinet Het conflict tussen het kabinet en de woningcorporaties, waar over de laatste weken veel publiciteit is geweest, gaat over de reserveringen van corporaties voor groot onderhoud en sociale investeringen in de toekomst. Het kabinet wil een flinke greep doen in de kas van de woningcorporaties, om daarmee de ingrepen in de 40 Prachtwijken te betalen. Maar de corporaties kunnen elk dubbeltje maar één keer uitgeven, dus dat gaat ten koste van het geld dat is gereserveerd voor nieuwe projecten en voor verbetering van de eigen aandachtswijken, zoals Tiel-Oost en de Hertogenwijk. SCW heeft berekend dat het voor de komende tijd om een bedrag van 13 miljoen euro zou gaan, die we dan niet aan de Tielse projecten zouden kunnen besteden. Dat vinden we niet acceptabel, zeker niet nu de corporaties onderling al goede afspraken hadden over de manier waarop financieel sterke corporaties de financieel zwakkere collega s helpen. ENERGIESTICKERS U kent ze wel: de energiestickers op was - machines,koelkasten en andere huishoudelijke apparatuur, en ook op auto s. Per 1 januari 2008 moeten ook woningen, bij verhuur of verkoop, voorzien zijn van een energielabel In de komenden maanden moeten alle woningen van SCW een energielabel krijgen dat aangeeft hoe energiezuinig de woning is. SCW Tiel heeft opdracht gegeven aan een extern bedrijf, Cycle Systems Projects, om deze Energie Prestatie Analyse (EPA) uit te brengen. De energielabels zijn ingedeeld in een schaal van A tot en met G, waarbij het A-label staat voor de meest energiezuinige woning en het G-label voor de minst energiezuinige woning. We kennen deze labels al voor auto s en huishoudelijke apparaten. Het kan dus zijn dat u de komende weken de adviseur van Cycle Systems door de straat ziet lopen om de woningen te fotograferen en inspecteren. Hij bekijkt bijvoorbeeld of de woning dubbelglas heeft, hoe de muren geïsoleerd zijn en wat voor cv-ketel er in zit. In een aantal gevallen zal de adviseur ook de woningen binnen inspecteren. 3

4 Proefproject in oktober van start MAXIMALE KEUZEVRIJHEID BIJ KEUKENINRICHTING In oktober gaat SCW van start met een proefproject vraaggestuurde keuken - vervanging. Het uitgangspunt bij vraaggestuurde keukenvervanging is dat bewoners, binnen bepaalde grenzen, zelf kunnen kiezen wanneer ze hun keuken willen vervangen en hoe deze keuken eruit moet komen te zien. op de eigen wensen en financiële mogelijkheden. De meerkosten van de uitgekozen keuken kunnen verwerkt worden in de huurprijs. Het bedrag kan ook in één keer betaald worden. Met Bosch wordt een servicecontract afgesloten voor het onderhoud van de inbouwapparatuur. Voor een klein bedrag per maand is er zo de garantie dat de inbouwapparatuur 15 jaar lang mee gaat. Hard gewerkt Medewerkers van SCW hebben het afgelopen jaar hard gewerkt om de verandering mogelijk te maken. Het nieuwe beleid is een ingrijpende wijziging ten opzichte van de huidige planmatige vervanging van keukens. Er kwam heel wat bij kijken om het mogelijk te maken, vertelt Marcel Melissen, manager Wonen. De uitgangspunten stonden snel op papier. We wil- De keuken is een belangrijke plek in de woning; De wensen over de inrichting en uitrusting van de keuken lopen echter nogal uiteen. SCW springt hier met het nieuwe keukenprogramma op in. De tijd is voorbij, dat alle woningen in een complex tegelijk eenzelfde keuken met witte kastjes en RVS-aanrechtblad kregen. Bij het vraaggestuurde keukenonderhoud gebeurt de keukenvervanging niet wanneer de keukenvervanging in een planning van SCW is opgenomen, maar wanneer het u als bewoner uitkomt. Bovendien is het assortiment flink verruimd, zodat een keuken naar eigen smaak kan worden ingericht. Veel extra mogelijkheden Het nieuwe beleid geldt nog niet voor alle woningen van SCW. De komende maanden begint SCW eerst met een proefproject, waarvoor enkele complexen zijn aangewezen. De keukens in die complexen zijn meestal 15 jaar of ouder. SCW biedt dan een nieuwe keuken aan, vergelijkbaar met de oude. Bewoners kunnen de kleur van de keukenkasten en wandtegels zelf uitkiezen, zonder meerprijs. Daarnaast is er de mogelijkheid om de keuken tegen betaling uit te breiden met bijvoorbeeld een extra kastje; of zelfs helemaal een eigen keuken samen te stellen. Ook het plaatsen van inbouwapparatuur is mogelijk; SCW heeft hiervoor een contract afgesloten met Bosch. De keuken kan zo dus helemaal afgestemd worden Op de computer ontwerpen we de keuken en kunt u direct in 3D het resultaat zien. 4

5 KAN WEL! Half juni is SCW gestart met het project Kan wél! in het gebied Tiel- West / Hertogenwijk. Doel van dit project is om bewoners uit te dagen met ideeën te komen om het leefklimaat in hun buurt en straat te ver - beteren. De eerste projecten krijgen vorm. Maar er kan nog meer! Roelanda Kocken, Ronald Scholtus en Christiaan Mateman, de SCW-medewerkers die straks bewoners in de nieuwe showroom zullen ontvangen. den huurders meer keuzevrijheid geven om hun keuken in te richten, maar daarbij als SCW wel verzekerd zijn van een goede kwaliteit van de keuken en de inbouwapparatuur, aldus Melissen. Toen de uitgangspunten op papier waren vastgelegd, begon het eigenlijke werk pas. We hebben een assortiment samen gesteld, en vervolgens nieuwe contracten afgesloten met keukenleverancier Bribus, en met Bosch, de leverancier voor inbouwapparatuur. Dankzij goede prijs afspraken kunnen we bewoners aantrekkelijke prijzen bieden. Ook hebben we via een selectie een aannemer gekozen, die de keukens gaat plaatsen. De overgang naar het nieuwe keukenprogramma betekent voor SCW-medewerkers een aanpassing. Marcel Melissen: Medewerkers hebben trainingen gevolgd om bewoners te kunnen adviseren over het samenstellen van de keuken. Ook hebben we een offerte- en tekenprogramma aangeschaft en op maat laten maken, zodat we duidelijk kunnen maken hoe een keuken eruit komt te zien, en hoeveel geld dit gaat kosten. Wie zijn of haar keuken laat vervangen, wordt straks ontvangen in de vernieuwde keukenshowroom in het kantoor van SCW. De showroom wordt op dit moment verbouwd en opnieuw ingericht, zodat we in oktober met de proef van start kunnen. Het proefproject is voor ons een belangrijke stap, maar ook een leerproces. In het begin zal het wennen zijn aan de nieuwe procedure, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we met het nieuwe keukenprogramma tegemoet komen aan de wensen van onze huurders! En nu? De bewoners in de aangewezen complexen krijgen binnenkort een brief in de bus. Wie na het lezen van de informatie in de brief interesse heeft in een nieuwe keuken, neemt contact op met SCW. Er wordt dan een afspraak gepland in de showroom. Daar legt een medewerker van SCW de mogelijkheden uit. Wie niet reageert op de brief, houdt gewoon de oude keuken. Als het proefproject goed verloopt, wordt de vraaggestuurde keukenvervanging in de loop van 2008 voor het gehele bezit ingevoerd. Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte! In de korte tijd dat Kan wél! nu loopt, zijn al drie projecten concreet van de grond gekomen. Het pleintje bij de Hertog Karellaan (waar onder andere het Infocentrum Hertogenwijk is gevestigd) heeft een wat sombere uitstraling. In samenspraak met gemeente en de Stichting Hertogenwijk wordt het plein opgeknapt en wordt de jeu de boules-baan voorzien van een mooie steviger omlijsting. Er is ook een plan ingediend om de groene haag, die als omheining dient voor het plein, te vervangen. Een bewoner van de Ridderweideflat zet zich in voor een plan om met de bewoners uit de flat en directe omgeving een ontmoetingsmiddag te organiseren met een barbecue. Daarnaast heeft hij een plan dat voorziet in het plaatsen van een paar grote plantenbakken die het aanzien van de flat meer smoel geven. In de Liendenlaan is er een bewoner die een plan heeft ingediend om bij alle flatgebouwen vuilnisbakken te plaatsen. De bewoners kunnen zo op die manier allemaal meewerken aan een schoner woon- en leefklimaat. Maar er leven vast nog meer ideeën in Tiel-West en de Hertogenwijk! Mensen met een idee kunnen contact opnemen met de buurtcoach Mohammed Bencheikh. Hij helpt hen met het maken van een plan. SCW ondersteunt goede plannen met de benodigde financiële middelen. De initiatiefnemers blijven in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van hun initiatief. Buurtcoach Mohammed Bencheikh is bereikbaar via of telefonisch:

6 Samenwerkingspartners SCW AANNEMERSBEDRIJF VAN DILLEN SCW heeft geen eigen onderhoudsdienst. We werken alleen met externe aan - nemers. In een serie in SCW-info stellen we de belangrijkste aan u voor. In dit nummer Aannemersbedrijf C. van Dillen & zoon BV. SCW werkt vaak met Aannemingsbedrijf C. van Dillen & zoon BV, in het kort Van Dillen, voor het uitvoeren van bouwkundige reparaties en voor veel voorkomende klussen als het renoveren van doucheen toiletruimtes. De geschiedenis van Van Dillen wordt door het bedrijf juist op dit moment beschreven, in verband met het afscheid van de beide directeuren van het bedrijf en de opvolging door de zonen. En die geschiedenis gaat ver terug! Rond 1712 was een soldaat, gelegerd in het Duitse plaatsje Dillenburg, het vechten moe. Hij vluchtte uit het leger en zocht bescherming in het Stadstaatje Kuilenburg. Kuilenburg, ook wel bekend als Culemborg, was onafhankelijk van de rest der Nederlanden en gold in die tijd als een vrijstad. Dit betekende dat de zonden van burgers, die een strafblad hadden en een jaar lang binnen de stadsgrenzen van Culemborg verbleven, kwijtgescholden werden. Vanwege deze aantrekkelijke regeling verbleef de soldaat uit Dillenburg een jaar lang in een herberg binnen de stadsgrenzen van Culemborg. Nadat hij weer vrij man was, stak de soldaat de Lek over en vestigde zich in Schalkwijk als timmerman. Hij leefde van het onderhoud aan boerderijen en timmerde de meest uiteenlopende dingen, zelfs doodskisten. Het edele timmervak ging over van vader op zoon tot in 1936 Cees van Dillen het bedrijf weer van zijn vader overnam. Door de jaren varieerde de grootte van het bedrijf enorm. Het bedrijf was afhankelijk van de openbare aanbestedingsmarkt en de omvang van het bedrijf fluctueerde met de vraag in de markt. Met grote projecten telde het bedrijf zo n 35 medewerkers. Wanneer er weinig werk was, waren dit er slechts twee of drie. In 1958 realiseerde Cees van Dillen een timmerfabriek in Culemborg. In 1967 nam Arie van Dillen op eenentwintig jarige leeftijd de leiding van het toen vier man tellende aannemersbedrijf over. Nu weer een volgende generatie de leiding op zich gaat nemen, is het bedrijf uitgegroeid tot 110 medewerkers. Van Dillen realiseert naast reparaties en onderhoud bij verhuizingen ook grote onderhouds- en renovatieprojecten en nieuwbouw. Het aannemingsbedrijf werkt voor meer woningcorporaties in de regio. Niet alleen SCW-Tiel maar ook BetuwsWonen en SVT en woningcorporaties in Utrecht, Amersfoort, Wijk bij Duurstede en Driebergen maken gebruik van de capaciteit van Van Dillen. Team van Wim Janssen Voor reparatie-onderhoud en verhuizingen is een vast team in de regio actief, onder leiding van Wim Janssen. Dit team weet goed welke service van ze verwacht wordt in Tijd (snel komen en afspraken maken), Kwaliteit (goed werk leveren en geen rommel maken) en Bereikbaarheid (altijd klaar staan als het nodig is). Als je aan Wim Janssen vraagt waar het om gaat zegt hij: De betrokkenheid en de gedrevenheid van elke vakman bepaalt de tevredenheid van de huurder over het verrichte werk. Meer informatie over Van Dillen kunt u vinden op de website 6

7 Op stap met de opzichter ZORG DAT DE VERWARMING BLIJFT BRANDEN De temperaturen zijn nu nog aangenaam, maar s avonds moet de verwarming al even werken. Binnenkort verwachten we de eerste nachtvorst. En wie weet, krijgen we deze winter weer eens een lekker schaatsseizoen! Ook uw huis moet in orde zijn voor de koude periode. Begin op tijd, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Centrale verwarming Vaak als wij een CV-storing komen repareren, blijkt dat het enige probleem is dat er te weinig water of te veel lucht in de CV zit. Het bijvullen van de CV is echter een de verantwoordelijkheid van de huurder. Als wij daarvoor langs moeten komen, dan moeten we u de kosten daarvan in rekening brengen. Kom daarom op tijd zelf in actie, het is een simpel klusje dat u zelf kunt doen. Condensafvoer Kijk bij het nakijken van de waterdruk meteen even naar de condensafvoer bij de CV-ketel. De moderne HR CV-ketels zijn voorzien van een condens afvoer, die met een sifon aangesloten is op de riolering. Die sifon zit meestal onder de CV-ketel. Het condens water loopt uit de CV-ketel. Vanwege een chemische reactie van stoffen die aanwezig zijn in het gas en de CV-ketel, is dit condens -water verre van schoon. In de sifon zal zich daarom na verloop van tijd een aanslag afzetten. Op den duur kan deze afzetting een verstopping veroorzaken, waardoor de sifon overloopt en er een lekkage optreedt. Als u niet vaak op zolder komt ( in de meeste gevallen staat daar de CV-ketel) zult u deze lekkage pas ontdekken als er watersporen te zien zijn op het plafond of de wand. Het is dus van het grootste belang dat u EENS per jaar de sifon bij de CV-ketel schoonmaakt om een verstopping en lekkage te voorkomen. Condensafvoer op tijd ontstoppen Ontluchten met de ontluchtingssleutel Ontluchten is eenvoudig: Trek de stekker van de cv-ketel uit het stopcontact en draai alle radiatoren helemaal open. Na een half uur kunt u beginnen door de ontluchtingsventielen van de radiatoren een voor een open te draaien. Houd een emmertje bij het ventiel, want u moet de ventielen open houden totdat er (in plaats van lucht) water uitstroomt. Bijvullen is ook niet moeilijk. Op uw cv-ketel zit een drukmeter. Staat de wijzer op 1 Bar of minder, dan moet er water bij. Ook weer alle radiatoren opendraaien, maar nu met de kamerthermostaat op de laagste stand. Trek ook nu de stekker uit het stop - contact. Sluit de vulslang aan op de ketel en draai de waterkraan iets open, zodat ook de lucht uit de vulslang kan ontsnappen. Draai dan met de wartel de vulkraan open en vul de cv-installatie bij totdat de drukmeter op 1½ tot 2 Bar staat. Vulkraan weer dichtdraaien, vulslang eraf en stekker weer in het stop contact steken. Laat nu de kou maar komen! Voorkom bevriezing Waterleidingen en kunnen door bevriezing springen. Bij extreme kou kunnen zelfs verwarmingsbuizen kapot vriezen. De schade die daardoor ontstaat, kan flink in de papieren lopen en is (evenals vervolgschade) voor rekening van de huurder. Het is daarom zaak om maatregelen te nemen om dit soort ellende te voorkomen. Waterleidingen zeker de leidingen die langs buitenmuren lopen kunnen het beste worden geïsoleerd. Let op de watermeter, want ook die kan springen. Denk eraan om kastjes waar buizen doorheenlopen af en toe open te zetten. Zoniet dan kan de temperatuur daar een behoorlijk stuk lager zijn dan in de kamer zelf met alle gevolgen van dien. Het makkelijkste is om de leidingen te voorzien van speciaal daarvoor gemaakte slangen van kunststof schuim. Omdat de warmte daarmee beter vastgehouden wordt, bespaart u zo ook op stookkosten. Zo verdient u de gemaakt kosten vanzelf weer terug. Denk bij vorst aan het afsluiten van de buitenkraan Binnenshuis zijn er ongetwijfeld plaatsen die minder of niet verwarmd worden. Wees niet te zuinig! Als het echt een strenge winter wordt, dan kunt u het beste alle radiatoren openzetten, ook in de slaapkamer en andere kamers die u weinig gebruikt. Zo voorkomt u niet alleen vorstschade. Als er te veel radiatoren dicht staan is er te weinig doorstroming en dat levert soms ook storingen op. Hebt u een thermostaat, zet deze s nachts niet lager dan zeventien graden. Het lijkt misschien hoog en niet erg energiebesparend, maar het tegenovergestelde is waar. Het kost veel meer energie om een koud huis weer op te warmen dan een warm huis op temperatuur te houden. Als u de thermostaat een uur voor u gaat slapen terugzet bespaart u net zo goed op verwarmingskosten, zónder comfort in te leveren. 7

8 SCW WERKT AAN WONEN Sjaak Janssen Nieuwe opzichter Onlangs is bij SCW in dienst getreden Sjaak Janssen. Hij gaat als opzichter het beheer verzorgen voor onze woningen in een deel van Tiel-West, in Rauwenhof, de Oranjewijk en de dorpen Wadenoijen en Kapel-Avezaath. SCW IN T KORT Kantoor: Spoorstraat 15, Tiel Post adres: Post bus 61, 4000 AB Tiel Telefoon: (0344) Fax: (0344) SCW-site: Openingstijden: maan dag t/m donder dag uur vrij dag uur. De verdeling van de woningen over de opzichters is nu: 1 Wim van Toor: Tiel-Oost, Schepenbuurt en Drumpt 2 Sjaak Janssen: Rauwenhof, Oranjewijk, Tiel-West, Wadenoijen, Kapel-Avezaath 3 Natalie Hilwerda: Tiel-Centrum, Hertogenwijk, Passewaaij Tijdens de openingstijden kunt u op ons kantoor terecht en kunt u ons bellen. Voor een persoonlijk gesprek met een van onze medewerkers over bijvoorbeeld woningtoewijzing of huurbetaling kunt u een afspraak maken. Voor zeer urgente reparatieverzoeken buiten kantooruren kunt u bellen naar ons normale telefoonnummer. Via dit nummer wordt u doorverwezen. PUZZEL De nieuwe uitdaging is een Sudoku. Veel succes ermee! De juiste oplossing van de kruiswoordpuzzel uit het vorige nummer was het woord Agnietenhof. Veel huurders hadden de puzzel goed opgelost. De winnaar van de klusbon was H.M. Korbeeck, woonachtig aan de Meerval. Klachtencommissie SCW neemt deel aan de Regionale Klachtencommissie Woning corporaties Rivierenland. Deze onafhankelijke commissie behandelt klachten over zaken die door of in opdracht van SCW verricht zijn. (De klachten moeten natuurlijk eerst wel de normale klachtenprocedure hebben doorlopen.) Voor het indienen van klachten bestaat een speciaal formulier, dat u bij SCW kunt opvragen. Colofon SCW-info is het bewo ners blad van SCW-Tiel. SCW-info verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 3500 exem pla ren. Het wordt verspreid onder alle huur ders en diverse rela ties van SCW-Tiel. Druk: St. Maar ten, Tiel. Layout: Inpladi BV, Cuijk. Redactie Leonie Hazenbosch Kees Donker Yvonne van Winden Paul Otten (coördinator) De redac tie staat altijd open voor ideeën van bewo ners voor arti ke len in SCW-info. U kunt hier - voor contact opne men met Paul Otten. Puzzel opgelost? Schrijf dan de cijfers van de middelste horizontale rij op een kaartje. Stuur deze oplossing naar de redactie van SCW-info, Postbus 61, 4000 AB Tiel. U maakt dan weer kans op de klusbon van 15. Vergeet niet om uw naam en adres te vermelden. Deelname is alleen mogelijk voor huurders van een SCW-woning. SCW-info wordt gedrukt op recy cled chloor vrij papier 8

Je komt van alles tegen

Je komt van alles tegen Een uitgave van Woningstichting Brummen 21e jaargang - winter 2011 Allround-reparateur Jan Woertman zwaait na 45 jaar af Je komt van alles tegen Voor het uitvoeren van reparaties en het oplossen van storingen

Nadere informatie

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning?

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning? woonvenster uitgave 3 14 de jaargang september 2012 inhoud 2 Team Woonservice: Fijn om écht het verschil te kunnen maken 3 Wat te doen bij schade in uw woning? 4 Grote opknapbeurt seniorenwoningen: van

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

Het testpanel aan de slag. Vlnr: mevrouw Littel, de heer Borsje en mevrouw Blom.

Het testpanel aan de slag. Vlnr: mevrouw Littel, de heer Borsje en mevrouw Blom. speciale editie milieu QuaWoonJournaal jaargang 5 maart 2010 milieu-editie QuaWoonJournaal verschijnt 4 maal per jaar Inhoudsopgave 2 - Directiecolumn - Nieuwe woningen worden steeds beter geïsoleerd Bespaar

Nadere informatie

Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard!

Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard! Nummer 1 > 2015 Magazine van Brabantse Waard Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard! In dit nummer o.a. Comfortabel wonen Duurzame keuzes bij woningrenovatie en nieuwbouw Energiek Moerdijk Betaalbare

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

Woonmagazine. Let op: Straatvoetbal begint! nieuwe regeling. Afscheid Leo van Doorn Moeilijke tijden, creatieve ideeën

Woonmagazine. Let op: Straatvoetbal begint! nieuwe regeling. Afscheid Leo van Doorn Moeilijke tijden, creatieve ideeën toegevoegde waarde Voor vragen over het kopen van een woning met de Starters die de woning aanbiedt, of met de makelaar die door de De belangrijkste redenen om gebruik te maken van de Starters Renteregeling:

Nadere informatie

GOED WONEN. Nieuwe kalender 2014. Belangrijke wijziging. Uitbetaling huurtoeslag. We wensen u Goed Wonen in 2014! info-magazine.

GOED WONEN. Nieuwe kalender 2014. Belangrijke wijziging. Uitbetaling huurtoeslag. We wensen u Goed Wonen in 2014! info-magazine. Blauw: PMS 281 Geel: PMS 123 GOED WONEN info-magazine winter 2013 In dit nummer: 1 Nieuwe kalender Belangrijke wijziging uitbetaling huurtoeslag 2 Een nieuwe organisatie voor WoonGoed 2-Duizend 3 Energiebesparing

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

Huren bij WOONopMAAT juli 2009

Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Inhoud Welkom bij WOONopMAAT 2 Huur Huurovereenkomst 2 Een goede huurder zijn 2 Huurbetaling 2 Huurachterstand 3 Huurverhoging 3 Huurtoeslag 3 Huuropzegging 3 Onderhoud Onderhoudsrechten

Nadere informatie

De Klachtencommissie voor Mitros

De Klachtencommissie voor Mitros Jaarverslag 2011 JAARVERSLAG 2011 De Klachtencommissie voor Mitros De Klachtencommissie voor Mitros Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 6 juni 2012 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding...

Nadere informatie

JAARGANG 17 - JUNI 2013

JAARGANG 17 - JUNI 2013 JAARGANG 17 - JUNI 2013 1 De werkzaamheden op nieuwbouwplan Het Meer zijn gestart. U gaf ons een dikke 8! APK voor woningen Voorkom een inbraak Heerlijk fietsen! 12 vragen aan wethouder Janita Tabak Op

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen Bewonersinformatie Inleiding Belangrijke gegevens Algemene informatie Huurovereenkomst Bewonersparticipatie Uw woning veranderen of verbouwen Ontevreden over Tablis Wonen Onze huismeesters Diversen Huurovereenkomst

Nadere informatie

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden.

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. Energielijn voor verhuurders 0900-0170 EnergieKrant Samen energie besparen Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. 03 Het ministerie

Nadere informatie

Nieuwsbron. een uitgave van sprengenland wonen juni 2014

Nieuwsbron. een uitgave van sprengenland wonen juni 2014 Nieuwsbron een uitgave van sprengenland wonen juni 2014 Er is een tijd van komen... Het jaar 2014 is alweer half om. Het is een heftig jaar voor de corporatiesector, voor huurders en ook voor mijzelf.

Nadere informatie

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres De Markt in Beweging Deze maand op MeerMetMinder.nl: Subsidie glasisolatie Cursusfilm Update MMM-projecten Film volgt de Bouwmannetjes Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht Energielabel moet

Nadere informatie

Welkom bij Vidomes. Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: huur betalen. inwonen, medehuurderschap en deelopzegging.

Welkom bij Vidomes. Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: huur betalen. inwonen, medehuurderschap en deelopzegging. INFORMATIE OVER: Informatie voor huurders van Vidomes huur betalen inwonen, medehuurderschap en deelopzegging klachten melden huur opzeggen contact met Vidomes Welkom bij Vidomes WELKOM Welkom bij Vidomes!

Nadere informatie

Verbeterplan Parnassiaflats

Verbeterplan Parnassiaflats Renovatie Parnassiaflats Verbeterplan Parnassiaflats bewonersinformatieboekje juni 2014 bewonersinformatie over het groot onderhoud van complex 3218 Kerspelstraat 1 t/m 47 Markestraat 1 t/m 47 Prinses

Nadere informatie

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014 volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Uitgave 1 april 2014 Gratis met maximaal 6 personen naar tentoonstelling 100 jaar Zie pagina 21 Indit nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard Mijn

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS TechemAktueel Jaargang 18 - juni 2013 TOEGANG TOT PLEZIERIG WONEN Interview met de Sleutels SAMENWERKING VvE BELANG VVE & TECHEM BEURSDEELNAME TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT RIAN VAN MALSEN HET IS

Nadere informatie

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u het huis van uw dromen vindt.

Nadere informatie

Colofon. Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl

Colofon. Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl PUNT VAN DE HUUR 2015 Colofon Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl Tekst: Tjerk Dalhuisen Eindredactie: Helen Meesters Vormgeving:

Nadere informatie

De Appartements. eigenaar

De Appartements. eigenaar Nieuws en informatie voor eigenaren van flats, etages, portiekwoningen en appartementen in Verenigingen van Eigenaren De Appartements najaar 2010 03 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nadere informatie

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 nr. 8 jaargang 4 oktober 2011 WELKOM thuis! Magazine van Woonstichting Vryleve Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 Een appartement heeft zo z n voordelen In dit nummer Ventilatie warmtepomp Interview

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

No3. Groninger thuis energie special. Wordt nog aangepast De planning van het onderhoud via de handcomputer 12 Een goed idee is geld waard 16

No3. Groninger thuis energie special. Wordt nog aangepast De planning van het onderhoud via de handcomputer 12 Een goed idee is geld waard 16 Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No3 Jaargang 2 April 2010 Groninger thuis energie special Met onder andere: Onze huurders en hun tuinen 3 Alle huurwoningen

Nadere informatie

De één houdt van klassieke muziek, de ander van house

De één houdt van klassieke muziek, de ander van house H e t i n f o r m a t i e m a g a z i n e v a n M e r c a t u s Energie besparen is geld besparen Woningaanbieding: schrijf u in op Woningnet! De één houdt van klassieke muziek, de ander van house In contact

Nadere informatie

Woonbericht. Bewoners kopen zelf zonnepanelen. In deze krant. Nieuwe website Eenvoudig online uw woonzaken. Dichtbij speelt er in de buurt?

Woonbericht. Bewoners kopen zelf zonnepanelen. In deze krant. Nieuwe website Eenvoudig online uw woonzaken. Dichtbij speelt er in de buurt? Woonbericht nummer 2, juli 2015 - www.dekey.nl Nieuwe website Eenvoudig online uw woonzaken 2 regelen 3 Wat 5 Fleur 5 Zo 6 Maartje In deze krant Dichtbij speelt er in de buurt? Geef Samen Kleur ook uw

Nadere informatie