SCWinfo HUURDERS SCW KIEZEN HUN EIGEN KEUKEN. en verder: Huurdersplatform SCW: nieuwe samenwerkingsvorm? Huizen met energiesticker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCWinfo HUURDERS SCW KIEZEN HUN EIGEN KEUKEN. en verder: Huurdersplatform SCW: nieuwe samenwerkingsvorm? Huizen met energiesticker"

Transcriptie

1 SCW_info_3-2007:SCW_info 2 6 e j a a r g a n g n o. 3-11:22 Pagina 1 S e p t e m b e r SCWinfo 24 uur per dag bereikbaar HUURDERS SCW KIEZEN HUN EIGEN KEUKEN en verder: Huurdersplatform SCW: nieuwe samenwerkingsvorm? Huizen met energiesticker CV op tijd bijvullen

2 SAMENWERKING HUURDERSPLATFORM EN SCW ONDER DE LOEP Al tientallen jaren zijn er bewonersgroepen actief bij SCW. Sinds 2004 is de samenwerking tussen SCW en het Huurdersplatform vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Het Huurdersplatform en SCW zijn beiden van mening dat de samenwerking hiermee een flinke impuls heeft gekregen, maar dat deze nog steeds voor verbetering vatbaar is. Drie leden van het platform vormen daarom samen met de medewerkster Strategie & Beleid van de SCW een werkgroep om de samenwerking tussen huurdersplatform en SCW onder de loep te nemen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de opzet van het overleg, de benodigde ondersteuning voor het Huurdersplatform en de bekendheid van het Huurdersplatform onder SCW huurders. Ook worden gespreksonderwerpen tussen SCW en Huurdersplatform nog eens bekeken. Dit zijn bijvoorbeeld: informatie over grote projecten, huurprijsbeleid, het verhuurbeleid, de onderhouds - begroting en meerjarenplanning, leefbaarheid van wijken en het slopen of renoveren van woongelegenheden. Er is wettelijk vastgelegd waar SCW het Huurdersplatform minimaal over moet informeren. Eind van dit jaar moet de evaluatie klaar zijn, zodat de verbeterpunten in 2008 uitgevoerd kunnen worden. Een van de verbeterpunten, die tijdens de evaluatie naar voren is gekomen, is de relatie tussen Huurdersplatform en Complexcommissies. Het is de bedoeling om als Huurdersplatform met deze commissies een of tweemaal per jaar informatie uit te wisselen. A.J. van Ravenstein 2e secretaris Huurdersplatform BESTE SCW, MAG IK HET HUIS VAN MIJN MOEDER OVERNEMEN? Af en toe krijgt SCW verzoeken van kinderen die in de woning van hun ouders willen blijven wonen, nadat de ouders de huurovereenkomst hebben opgezegd of nadat de ouders zijn overleden. Hoe gaat SCW hiermee om? Bij een samenwoning tussen ouders en kinderen wordt er vanuit gegaan dat de samenwoonrelatie tijdelijk en dus aflopend is: de meeste kinderen gaan op een bepaalde leeftijd het huis uit. Sommige volwassen kinderen blijven echter langer dan gemiddeld bij hun ouders wonen. Zolang de kinderen met de ouders blijven samenwonen in de (door de ouders) gehuurde woning, vormt dit natuurlijk geen probleem. Een ander verhaal wordt het, als de ouders de huurovereen komst opzeggen of komen te overlijden, waarbij de kinderen in de woning willen blijven wonen en de huurovereenkomst op hun naam willen hebben. Dat zou betekenen dat de woning nieuwe huurders krijgt, buiten het woonruimteverdeelsysteem Woongaard.com om. Dit zou niet eerlijk zijn ten opzichte van andere woningzoekenden, die soms lang ingeschreven staan en eerder recht hebben op een huurwoning. Om die reden zal SCW geen nieuwe huurovereenkomst voor dezelfde woning aangaan met de achtergebleven kinderen. Als de ouders verhuizen, dan kunnen hun kinderen dus niet in de woning blijven wonen. De ouders zijn en blijven als huurders verantwoordelijk en moeten er zelf zorg voor dragen dat hun kinderen of andere medebewoners meeverhuizen of elders onderdak krijgen. Als een volwassen kind in de woning achterblijft na het overlijden van de ouders, dan staat de betrokkene natuurlijk niet zo maar op straat. In dat geval zal SCW binnen de wettelijke termijn van zes maanden vervangende en passende huisvesting aanbieden. SCW adviseert overigens volwassenen die nog bij hun ouders wonen om zich in te schrijven als woningzoekende bij Woongaard.com, waarmee zij gaandeweg meer rechten opbouwen. Inschrijving is mogelijk vanaf de leeftijd van achttien jaar. 2

3 MINISTER VOGELAAR OP BEZOEK IN TIEL-OOST In het rondje werkbezoeken aan diverse wijken en buurten in heel Nederland, nam minister Vogelaar van Wonen Wijken en Integratie ook Tiel mee. Op 23 juni bezocht zij de Vogelbuurt in Tiel Oost. Namens SCW informeerde directeur Herman Suijdendorp de minister over de problemen en kansen van deze buurt. Het beleid van de minister is tot nu toe heel sterk gericht op de 40 achterstandswijken, prachtwijken, merendeels in de grote steden. Tiel kent zulke achterstandswijken gelukkig niet. Om te zorgen dat dat zo blijft, zijn wel forse investeringen nodig in de wijken en buurten. Daarnaast is samenwerking nodig van alle instanties die betrokken zijn bij de buurt en de bewoners. Die partijen moeten er samen voor zorgen dat het goed (samen) wonen blijft in de Tielse buurten. SCW-directeur Herman Suijdendorp geeft de minister uitleg over het beleid van SCW in Tiel-Oost. Burgemeester de Vreeze luistert belangstellend mee. De Vogelbuurt is een goed voorbeeld van zo n wijk. Deze buurt, gebouwd in de jaren zestig, is aan een opwaardering toe. De woningen en de voorzieningen worden ouder en voldoen niet altijd meer aan de eisen van de tijd. Het antwoord op deze problemen, zo vertelde ook de SCW-directeur de minister, is een combinatie van woning - verbetering, verbetering van de woonomgeving en sociale ingrepen als intensief sociaal beheer en bijvoorbeeld een Brede School. SCW heeft daarom veel geld gereserveerd om de komende jaren te investeren in dit soort wijken. Minister Vogelaar bekijkt de ontwikkelingsmogelijkheden van Tiel-Oost In het kader van het Tiels Stedelijk Ontwikkelingsbeleid investeren ook de gemeente en de provincie. Conflict corporaties met kabinet Het conflict tussen het kabinet en de woningcorporaties, waar over de laatste weken veel publiciteit is geweest, gaat over de reserveringen van corporaties voor groot onderhoud en sociale investeringen in de toekomst. Het kabinet wil een flinke greep doen in de kas van de woningcorporaties, om daarmee de ingrepen in de 40 Prachtwijken te betalen. Maar de corporaties kunnen elk dubbeltje maar één keer uitgeven, dus dat gaat ten koste van het geld dat is gereserveerd voor nieuwe projecten en voor verbetering van de eigen aandachtswijken, zoals Tiel-Oost en de Hertogenwijk. SCW heeft berekend dat het voor de komende tijd om een bedrag van 13 miljoen euro zou gaan, die we dan niet aan de Tielse projecten zouden kunnen besteden. Dat vinden we niet acceptabel, zeker niet nu de corporaties onderling al goede afspraken hadden over de manier waarop financieel sterke corporaties de financieel zwakkere collega s helpen. ENERGIESTICKERS U kent ze wel: de energiestickers op was - machines,koelkasten en andere huishoudelijke apparatuur, en ook op auto s. Per 1 januari 2008 moeten ook woningen, bij verhuur of verkoop, voorzien zijn van een energielabel In de komenden maanden moeten alle woningen van SCW een energielabel krijgen dat aangeeft hoe energiezuinig de woning is. SCW Tiel heeft opdracht gegeven aan een extern bedrijf, Cycle Systems Projects, om deze Energie Prestatie Analyse (EPA) uit te brengen. De energielabels zijn ingedeeld in een schaal van A tot en met G, waarbij het A-label staat voor de meest energiezuinige woning en het G-label voor de minst energiezuinige woning. We kennen deze labels al voor auto s en huishoudelijke apparaten. Het kan dus zijn dat u de komende weken de adviseur van Cycle Systems door de straat ziet lopen om de woningen te fotograferen en inspecteren. Hij bekijkt bijvoorbeeld of de woning dubbelglas heeft, hoe de muren geïsoleerd zijn en wat voor cv-ketel er in zit. In een aantal gevallen zal de adviseur ook de woningen binnen inspecteren. 3

4 Proefproject in oktober van start MAXIMALE KEUZEVRIJHEID BIJ KEUKENINRICHTING In oktober gaat SCW van start met een proefproject vraaggestuurde keuken - vervanging. Het uitgangspunt bij vraaggestuurde keukenvervanging is dat bewoners, binnen bepaalde grenzen, zelf kunnen kiezen wanneer ze hun keuken willen vervangen en hoe deze keuken eruit moet komen te zien. op de eigen wensen en financiële mogelijkheden. De meerkosten van de uitgekozen keuken kunnen verwerkt worden in de huurprijs. Het bedrag kan ook in één keer betaald worden. Met Bosch wordt een servicecontract afgesloten voor het onderhoud van de inbouwapparatuur. Voor een klein bedrag per maand is er zo de garantie dat de inbouwapparatuur 15 jaar lang mee gaat. Hard gewerkt Medewerkers van SCW hebben het afgelopen jaar hard gewerkt om de verandering mogelijk te maken. Het nieuwe beleid is een ingrijpende wijziging ten opzichte van de huidige planmatige vervanging van keukens. Er kwam heel wat bij kijken om het mogelijk te maken, vertelt Marcel Melissen, manager Wonen. De uitgangspunten stonden snel op papier. We wil- De keuken is een belangrijke plek in de woning; De wensen over de inrichting en uitrusting van de keuken lopen echter nogal uiteen. SCW springt hier met het nieuwe keukenprogramma op in. De tijd is voorbij, dat alle woningen in een complex tegelijk eenzelfde keuken met witte kastjes en RVS-aanrechtblad kregen. Bij het vraaggestuurde keukenonderhoud gebeurt de keukenvervanging niet wanneer de keukenvervanging in een planning van SCW is opgenomen, maar wanneer het u als bewoner uitkomt. Bovendien is het assortiment flink verruimd, zodat een keuken naar eigen smaak kan worden ingericht. Veel extra mogelijkheden Het nieuwe beleid geldt nog niet voor alle woningen van SCW. De komende maanden begint SCW eerst met een proefproject, waarvoor enkele complexen zijn aangewezen. De keukens in die complexen zijn meestal 15 jaar of ouder. SCW biedt dan een nieuwe keuken aan, vergelijkbaar met de oude. Bewoners kunnen de kleur van de keukenkasten en wandtegels zelf uitkiezen, zonder meerprijs. Daarnaast is er de mogelijkheid om de keuken tegen betaling uit te breiden met bijvoorbeeld een extra kastje; of zelfs helemaal een eigen keuken samen te stellen. Ook het plaatsen van inbouwapparatuur is mogelijk; SCW heeft hiervoor een contract afgesloten met Bosch. De keuken kan zo dus helemaal afgestemd worden Op de computer ontwerpen we de keuken en kunt u direct in 3D het resultaat zien. 4

5 KAN WEL! Half juni is SCW gestart met het project Kan wél! in het gebied Tiel- West / Hertogenwijk. Doel van dit project is om bewoners uit te dagen met ideeën te komen om het leefklimaat in hun buurt en straat te ver - beteren. De eerste projecten krijgen vorm. Maar er kan nog meer! Roelanda Kocken, Ronald Scholtus en Christiaan Mateman, de SCW-medewerkers die straks bewoners in de nieuwe showroom zullen ontvangen. den huurders meer keuzevrijheid geven om hun keuken in te richten, maar daarbij als SCW wel verzekerd zijn van een goede kwaliteit van de keuken en de inbouwapparatuur, aldus Melissen. Toen de uitgangspunten op papier waren vastgelegd, begon het eigenlijke werk pas. We hebben een assortiment samen gesteld, en vervolgens nieuwe contracten afgesloten met keukenleverancier Bribus, en met Bosch, de leverancier voor inbouwapparatuur. Dankzij goede prijs afspraken kunnen we bewoners aantrekkelijke prijzen bieden. Ook hebben we via een selectie een aannemer gekozen, die de keukens gaat plaatsen. De overgang naar het nieuwe keukenprogramma betekent voor SCW-medewerkers een aanpassing. Marcel Melissen: Medewerkers hebben trainingen gevolgd om bewoners te kunnen adviseren over het samenstellen van de keuken. Ook hebben we een offerte- en tekenprogramma aangeschaft en op maat laten maken, zodat we duidelijk kunnen maken hoe een keuken eruit komt te zien, en hoeveel geld dit gaat kosten. Wie zijn of haar keuken laat vervangen, wordt straks ontvangen in de vernieuwde keukenshowroom in het kantoor van SCW. De showroom wordt op dit moment verbouwd en opnieuw ingericht, zodat we in oktober met de proef van start kunnen. Het proefproject is voor ons een belangrijke stap, maar ook een leerproces. In het begin zal het wennen zijn aan de nieuwe procedure, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we met het nieuwe keukenprogramma tegemoet komen aan de wensen van onze huurders! En nu? De bewoners in de aangewezen complexen krijgen binnenkort een brief in de bus. Wie na het lezen van de informatie in de brief interesse heeft in een nieuwe keuken, neemt contact op met SCW. Er wordt dan een afspraak gepland in de showroom. Daar legt een medewerker van SCW de mogelijkheden uit. Wie niet reageert op de brief, houdt gewoon de oude keuken. Als het proefproject goed verloopt, wordt de vraaggestuurde keukenvervanging in de loop van 2008 voor het gehele bezit ingevoerd. Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte! In de korte tijd dat Kan wél! nu loopt, zijn al drie projecten concreet van de grond gekomen. Het pleintje bij de Hertog Karellaan (waar onder andere het Infocentrum Hertogenwijk is gevestigd) heeft een wat sombere uitstraling. In samenspraak met gemeente en de Stichting Hertogenwijk wordt het plein opgeknapt en wordt de jeu de boules-baan voorzien van een mooie steviger omlijsting. Er is ook een plan ingediend om de groene haag, die als omheining dient voor het plein, te vervangen. Een bewoner van de Ridderweideflat zet zich in voor een plan om met de bewoners uit de flat en directe omgeving een ontmoetingsmiddag te organiseren met een barbecue. Daarnaast heeft hij een plan dat voorziet in het plaatsen van een paar grote plantenbakken die het aanzien van de flat meer smoel geven. In de Liendenlaan is er een bewoner die een plan heeft ingediend om bij alle flatgebouwen vuilnisbakken te plaatsen. De bewoners kunnen zo op die manier allemaal meewerken aan een schoner woon- en leefklimaat. Maar er leven vast nog meer ideeën in Tiel-West en de Hertogenwijk! Mensen met een idee kunnen contact opnemen met de buurtcoach Mohammed Bencheikh. Hij helpt hen met het maken van een plan. SCW ondersteunt goede plannen met de benodigde financiële middelen. De initiatiefnemers blijven in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van hun initiatief. Buurtcoach Mohammed Bencheikh is bereikbaar via of telefonisch:

6 Samenwerkingspartners SCW AANNEMERSBEDRIJF VAN DILLEN SCW heeft geen eigen onderhoudsdienst. We werken alleen met externe aan - nemers. In een serie in SCW-info stellen we de belangrijkste aan u voor. In dit nummer Aannemersbedrijf C. van Dillen & zoon BV. SCW werkt vaak met Aannemingsbedrijf C. van Dillen & zoon BV, in het kort Van Dillen, voor het uitvoeren van bouwkundige reparaties en voor veel voorkomende klussen als het renoveren van doucheen toiletruimtes. De geschiedenis van Van Dillen wordt door het bedrijf juist op dit moment beschreven, in verband met het afscheid van de beide directeuren van het bedrijf en de opvolging door de zonen. En die geschiedenis gaat ver terug! Rond 1712 was een soldaat, gelegerd in het Duitse plaatsje Dillenburg, het vechten moe. Hij vluchtte uit het leger en zocht bescherming in het Stadstaatje Kuilenburg. Kuilenburg, ook wel bekend als Culemborg, was onafhankelijk van de rest der Nederlanden en gold in die tijd als een vrijstad. Dit betekende dat de zonden van burgers, die een strafblad hadden en een jaar lang binnen de stadsgrenzen van Culemborg verbleven, kwijtgescholden werden. Vanwege deze aantrekkelijke regeling verbleef de soldaat uit Dillenburg een jaar lang in een herberg binnen de stadsgrenzen van Culemborg. Nadat hij weer vrij man was, stak de soldaat de Lek over en vestigde zich in Schalkwijk als timmerman. Hij leefde van het onderhoud aan boerderijen en timmerde de meest uiteenlopende dingen, zelfs doodskisten. Het edele timmervak ging over van vader op zoon tot in 1936 Cees van Dillen het bedrijf weer van zijn vader overnam. Door de jaren varieerde de grootte van het bedrijf enorm. Het bedrijf was afhankelijk van de openbare aanbestedingsmarkt en de omvang van het bedrijf fluctueerde met de vraag in de markt. Met grote projecten telde het bedrijf zo n 35 medewerkers. Wanneer er weinig werk was, waren dit er slechts twee of drie. In 1958 realiseerde Cees van Dillen een timmerfabriek in Culemborg. In 1967 nam Arie van Dillen op eenentwintig jarige leeftijd de leiding van het toen vier man tellende aannemersbedrijf over. Nu weer een volgende generatie de leiding op zich gaat nemen, is het bedrijf uitgegroeid tot 110 medewerkers. Van Dillen realiseert naast reparaties en onderhoud bij verhuizingen ook grote onderhouds- en renovatieprojecten en nieuwbouw. Het aannemingsbedrijf werkt voor meer woningcorporaties in de regio. Niet alleen SCW-Tiel maar ook BetuwsWonen en SVT en woningcorporaties in Utrecht, Amersfoort, Wijk bij Duurstede en Driebergen maken gebruik van de capaciteit van Van Dillen. Team van Wim Janssen Voor reparatie-onderhoud en verhuizingen is een vast team in de regio actief, onder leiding van Wim Janssen. Dit team weet goed welke service van ze verwacht wordt in Tijd (snel komen en afspraken maken), Kwaliteit (goed werk leveren en geen rommel maken) en Bereikbaarheid (altijd klaar staan als het nodig is). Als je aan Wim Janssen vraagt waar het om gaat zegt hij: De betrokkenheid en de gedrevenheid van elke vakman bepaalt de tevredenheid van de huurder over het verrichte werk. Meer informatie over Van Dillen kunt u vinden op de website 6

7 Op stap met de opzichter ZORG DAT DE VERWARMING BLIJFT BRANDEN De temperaturen zijn nu nog aangenaam, maar s avonds moet de verwarming al even werken. Binnenkort verwachten we de eerste nachtvorst. En wie weet, krijgen we deze winter weer eens een lekker schaatsseizoen! Ook uw huis moet in orde zijn voor de koude periode. Begin op tijd, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Centrale verwarming Vaak als wij een CV-storing komen repareren, blijkt dat het enige probleem is dat er te weinig water of te veel lucht in de CV zit. Het bijvullen van de CV is echter een de verantwoordelijkheid van de huurder. Als wij daarvoor langs moeten komen, dan moeten we u de kosten daarvan in rekening brengen. Kom daarom op tijd zelf in actie, het is een simpel klusje dat u zelf kunt doen. Condensafvoer Kijk bij het nakijken van de waterdruk meteen even naar de condensafvoer bij de CV-ketel. De moderne HR CV-ketels zijn voorzien van een condens afvoer, die met een sifon aangesloten is op de riolering. Die sifon zit meestal onder de CV-ketel. Het condens water loopt uit de CV-ketel. Vanwege een chemische reactie van stoffen die aanwezig zijn in het gas en de CV-ketel, is dit condens -water verre van schoon. In de sifon zal zich daarom na verloop van tijd een aanslag afzetten. Op den duur kan deze afzetting een verstopping veroorzaken, waardoor de sifon overloopt en er een lekkage optreedt. Als u niet vaak op zolder komt ( in de meeste gevallen staat daar de CV-ketel) zult u deze lekkage pas ontdekken als er watersporen te zien zijn op het plafond of de wand. Het is dus van het grootste belang dat u EENS per jaar de sifon bij de CV-ketel schoonmaakt om een verstopping en lekkage te voorkomen. Condensafvoer op tijd ontstoppen Ontluchten met de ontluchtingssleutel Ontluchten is eenvoudig: Trek de stekker van de cv-ketel uit het stopcontact en draai alle radiatoren helemaal open. Na een half uur kunt u beginnen door de ontluchtingsventielen van de radiatoren een voor een open te draaien. Houd een emmertje bij het ventiel, want u moet de ventielen open houden totdat er (in plaats van lucht) water uitstroomt. Bijvullen is ook niet moeilijk. Op uw cv-ketel zit een drukmeter. Staat de wijzer op 1 Bar of minder, dan moet er water bij. Ook weer alle radiatoren opendraaien, maar nu met de kamerthermostaat op de laagste stand. Trek ook nu de stekker uit het stop - contact. Sluit de vulslang aan op de ketel en draai de waterkraan iets open, zodat ook de lucht uit de vulslang kan ontsnappen. Draai dan met de wartel de vulkraan open en vul de cv-installatie bij totdat de drukmeter op 1½ tot 2 Bar staat. Vulkraan weer dichtdraaien, vulslang eraf en stekker weer in het stop contact steken. Laat nu de kou maar komen! Voorkom bevriezing Waterleidingen en kunnen door bevriezing springen. Bij extreme kou kunnen zelfs verwarmingsbuizen kapot vriezen. De schade die daardoor ontstaat, kan flink in de papieren lopen en is (evenals vervolgschade) voor rekening van de huurder. Het is daarom zaak om maatregelen te nemen om dit soort ellende te voorkomen. Waterleidingen zeker de leidingen die langs buitenmuren lopen kunnen het beste worden geïsoleerd. Let op de watermeter, want ook die kan springen. Denk eraan om kastjes waar buizen doorheenlopen af en toe open te zetten. Zoniet dan kan de temperatuur daar een behoorlijk stuk lager zijn dan in de kamer zelf met alle gevolgen van dien. Het makkelijkste is om de leidingen te voorzien van speciaal daarvoor gemaakte slangen van kunststof schuim. Omdat de warmte daarmee beter vastgehouden wordt, bespaart u zo ook op stookkosten. Zo verdient u de gemaakt kosten vanzelf weer terug. Denk bij vorst aan het afsluiten van de buitenkraan Binnenshuis zijn er ongetwijfeld plaatsen die minder of niet verwarmd worden. Wees niet te zuinig! Als het echt een strenge winter wordt, dan kunt u het beste alle radiatoren openzetten, ook in de slaapkamer en andere kamers die u weinig gebruikt. Zo voorkomt u niet alleen vorstschade. Als er te veel radiatoren dicht staan is er te weinig doorstroming en dat levert soms ook storingen op. Hebt u een thermostaat, zet deze s nachts niet lager dan zeventien graden. Het lijkt misschien hoog en niet erg energiebesparend, maar het tegenovergestelde is waar. Het kost veel meer energie om een koud huis weer op te warmen dan een warm huis op temperatuur te houden. Als u de thermostaat een uur voor u gaat slapen terugzet bespaart u net zo goed op verwarmingskosten, zónder comfort in te leveren. 7

8 SCW WERKT AAN WONEN Sjaak Janssen Nieuwe opzichter Onlangs is bij SCW in dienst getreden Sjaak Janssen. Hij gaat als opzichter het beheer verzorgen voor onze woningen in een deel van Tiel-West, in Rauwenhof, de Oranjewijk en de dorpen Wadenoijen en Kapel-Avezaath. SCW IN T KORT Kantoor: Spoorstraat 15, Tiel Post adres: Post bus 61, 4000 AB Tiel Telefoon: (0344) Fax: (0344) SCW-site: Openingstijden: maan dag t/m donder dag uur vrij dag uur. De verdeling van de woningen over de opzichters is nu: 1 Wim van Toor: Tiel-Oost, Schepenbuurt en Drumpt 2 Sjaak Janssen: Rauwenhof, Oranjewijk, Tiel-West, Wadenoijen, Kapel-Avezaath 3 Natalie Hilwerda: Tiel-Centrum, Hertogenwijk, Passewaaij Tijdens de openingstijden kunt u op ons kantoor terecht en kunt u ons bellen. Voor een persoonlijk gesprek met een van onze medewerkers over bijvoorbeeld woningtoewijzing of huurbetaling kunt u een afspraak maken. Voor zeer urgente reparatieverzoeken buiten kantooruren kunt u bellen naar ons normale telefoonnummer. Via dit nummer wordt u doorverwezen. PUZZEL De nieuwe uitdaging is een Sudoku. Veel succes ermee! De juiste oplossing van de kruiswoordpuzzel uit het vorige nummer was het woord Agnietenhof. Veel huurders hadden de puzzel goed opgelost. De winnaar van de klusbon was H.M. Korbeeck, woonachtig aan de Meerval. Klachtencommissie SCW neemt deel aan de Regionale Klachtencommissie Woning corporaties Rivierenland. Deze onafhankelijke commissie behandelt klachten over zaken die door of in opdracht van SCW verricht zijn. (De klachten moeten natuurlijk eerst wel de normale klachtenprocedure hebben doorlopen.) Voor het indienen van klachten bestaat een speciaal formulier, dat u bij SCW kunt opvragen. Colofon SCW-info is het bewo ners blad van SCW-Tiel. SCW-info verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 3500 exem pla ren. Het wordt verspreid onder alle huur ders en diverse rela ties van SCW-Tiel. Druk: St. Maar ten, Tiel. Layout: Inpladi BV, Cuijk. Redactie Leonie Hazenbosch Kees Donker Yvonne van Winden Paul Otten (coördinator) De redac tie staat altijd open voor ideeën van bewo ners voor arti ke len in SCW-info. U kunt hier - voor contact opne men met Paul Otten. Puzzel opgelost? Schrijf dan de cijfers van de middelste horizontale rij op een kaartje. Stuur deze oplossing naar de redactie van SCW-info, Postbus 61, 4000 AB Tiel. U maakt dan weer kans op de klusbon van 15. Vergeet niet om uw naam en adres te vermelden. Deelname is alleen mogelijk voor huurders van een SCW-woning. SCW-info wordt gedrukt op recy cled chloor vrij papier 8

Hoe werkt uw cv-installatie?

Hoe werkt uw cv-installatie? Hoe werkt uw cv-installatie? hèt installatieteam Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Uw cv-ketel in het kort 3 2. Werkzaamheden die niet onder de garantie vallen 4 3. Hoe te handelen bij storing 6 4. Mogelijke

Nadere informatie

Warmte & ventilatie. Richtlijnen voor een warme en geventileerde woning

Warmte & ventilatie. Richtlijnen voor een warme en geventileerde woning Warmte & ventilatie Richtlijnen voor een warme en geventileerde woning Om prettig te wonen, moet uw woning niet alleen goed onderhouden zijn, maar ook comfortabel. Een warm huis in de winter, maar ook

Nadere informatie

2.1 KLIMAAT EN INSTALLATIES IN DE WONING

2.1 KLIMAAT EN INSTALLATIES IN DE WONING 2.1 KLIMAAT EN INSTALLATIES IN DE WONING Centrale verwarming Het overgrote deel van de woningen van WVH is voorzien van centrale verwarming (cv). Een cv-installatie is een gesloten systeem. Water zet uit

Nadere informatie

Zelf klussen aan uw woning. Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus

Zelf klussen aan uw woning. Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus advies bij uw klus vergoedingen als u verhuist Zelf klussen aan uw woning Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes Deze brochure gaat over

Nadere informatie

Ventileren. Op adem komen doe je thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl

Ventileren. Op adem komen doe je thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl Ventileren Op adem komen doe je thuis Thuis is een huis van Servatius Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht op onze website

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

HR-combiketel. Onderhoud / storingen

HR-combiketel. Onderhoud / storingen HR-combiketel Onderhoud / storingen Belangrijk: Controleer 1x per half jaar de waterdruk in de cv-installatie en vul zonodig bij. Schakel uw installateur in als u meer dan 4x per jaar water moet bijvullen.

Nadere informatie

Aangenaam duurzaam. Informatieboekje

Aangenaam duurzaam. Informatieboekje Aangenaam duurzaam Informatieboekje Handige informatie Uw woning is aangesloten op Warmtenet Hengelo. Warmtenet Hengelo zorgt ervoor dat u het in huis aangenaam warm hebt en dat u warm water uit de kraan

Nadere informatie

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje Woningaanpassingen volgens het boekje Soms wilt u uw woning aan uw eigen smaak aanpassen. Plicht Getrouw doet daar niet moeilijk over. Wanneer handige doe-het-zelvers verbeteringen willen aanbrengen of

Nadere informatie

Ik huur bij ZVH. Tevreden of ontevreden over ZVH?

Ik huur bij ZVH. Tevreden of ontevreden over ZVH? Welkom bij ZVH. U huurt al bij ons of u gaat een woning van ZVH huren. Dan is het handig om deze brochure in huis te hebben. Er zijn soms momenten dat uw huis om aandacht vraagt en dan moet u weten wat

Nadere informatie

Een technische rondleiding

Een technische rondleiding Een technische rondleiding Waarom deze informatiefolder? Uw woning is voorzien van behoorlijk wat technische installaties. Voorbeelden hiervan zijn de cv ketel, ventilatie en verwarming. In deze folder

Nadere informatie

Handleiding/instructie Kombi Kompakt HR-ketel Intergas

Handleiding/instructie Kombi Kompakt HR-ketel Intergas Handleiding/instructie Kombi Kompakt HR-ketel Intergas BONARIUS ontwerpt, installeert en onderhoudt individuele cv-installaties in zowel bestaande woningen als nieuwbouw. Voor ca. 90.000 woningen verricht

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF

Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF Thús wonen BROCHURE FONTEINSHOF INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 3 1. Wat gaan we bouwen? 4 2. Plattegronden 5 3. Huurprijzen 11 4. Hoe komt u in aanmerking? 12 5. Extra informatie 13 Contactgegevens

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

Beleid zelf aangebrachte voorzieningen

Beleid zelf aangebrachte voorzieningen Beleid zelf aangebrachte voorzieningen Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken hanteert beleid voor het zelf aanbrengen van veranderingen in uw woning. Aanpassingen die uw woonplezier en wooncomfort vergroten

Nadere informatie

Wat u moet weten over... Handleiding en tips over de in uw woning aanwezige installaties

Wat u moet weten over... Handleiding en tips over de in uw woning aanwezige installaties Wat u moet weten over... Handleiding en tips over de in uw woning aanwezige installaties maasvallei brengt wonen tot leven Wat u moet Lorem ipsum dolor sit amet weten over... Uw woning heeft een aantal

Nadere informatie

Nieuwe huurder. in uw nieuwe huis.

Nieuwe huurder. in uw nieuwe huis. Nieuwe huurder Welkom in uw nieuwe huis. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het betrekken van een huurwoning of tijdens het bewonen ervan. In deze folder vindt u informatie die van

Nadere informatie

De huur opzeggen als u gaat verhuizen

De huur opzeggen als u gaat verhuizen De huur opzeggen als u gaat verhuizen Wat zijn de stappen? Waar moet u aan denken? Wanneer u een nieuw huis heeft gevonden, zegt u de huur van uw huidige woning op. Daarvoor moeten een aantal dingen gebeuren;

Nadere informatie

Meer wooncomfort. en minder energieverbruik door de juiste CV-ketel. voltalimburg.nl/cvketels

Meer wooncomfort. en minder energieverbruik door de juiste CV-ketel. voltalimburg.nl/cvketels Meer wooncomfort en minder energieverbruik door de juiste CV-ketel voltalimburg.nl/cvketels Wist u dat... De nieuwste HR-ketels slim gebruik maken van restwarmte en daardoor al een rendement hebben dat

Nadere informatie

Prettige Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar!

Prettige Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar! Jaargang 6, nummer 2 15 december 2010 Openingstijden en telefoonnummers: Openingstijden van ons kantoor: maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Telefonisch zijn we op werkdagen

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

Kwaliteit bij de WSN. k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Woningstichting.

Kwaliteit bij de WSN. k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Woningstichting. Kwaliteit bij de WSN k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k Woningstichting Nijkerk Inleiding De Woningstichting Nijkerk streeft naar tevreden klanten. Niet

Nadere informatie

Welkom in uw woning, welkom bij Stek

Welkom in uw woning, welkom bij Stek Wonen bij Stek Welkom in uw woning, welkom bij Stek Welkom buurman! Welkom buurvrouw! Wonen bij Stek Goed, we wonen dan wel niet direct naast u, maar we voelen ons toch een beetje uw buurman. En een goede

Nadere informatie

Veilig bij vorst en tocht

Veilig bij vorst en tocht Veilig bij vorst en tocht 1 Veilig bij vorst en tocht Het drinkwater bij u thuis wordt geleverd door Oasen. Oasen ziet erop toe dat die levering vlekkeloos verloopt. We controleren onze installaties nauwkeurig

Nadere informatie

Handleiding/instructie Kombi Kompakt HRE-ketel Intergas

Handleiding/instructie Kombi Kompakt HRE-ketel Intergas Handleiding/instructie Kombi Kompakt HRE-ketel Intergas BONARIUS ontwerpt, installeert en onderhoudt individuele cv-installaties in zowel bestaande woningen als nieuwbouw. Voor ca. 90.000 woningen verricht

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid.

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Inhoud Welkom thuis pagina 3 U praat mee... pagina 6 Onze organisatie

Nadere informatie

Onderhoud & reparaties

Onderhoud & reparaties Onderhoud & reparaties Samen verantwoordelijk voor prettig wonen Leystromen vindt het belangrijk dat u prettig woont. Dat betekent dat wij uw woning goed onderhouden. Zaken die kapot gaan, repareren wij

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID HUURDERSBELANGENCOMMISSIE 212 GEEREN-ZUID NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID De afgelopen weken vonden de blokgesprekken plaats in uw buurt. Singelveste AlleeWonen heeft daarin informatie gegeven over het hoe en

Nadere informatie

Stappen in duurzaamheid

Stappen in duurzaamheid 2Voorwoord Stappen in duurzaamheid Wist u dat als u een klein restje vet weg moet spoelen, u dit het beste kunt doen met koud water? Ik niet, maar toch is het zo. Hoe dat zit kunt u lezen in de tips van

Nadere informatie

Zuinig met energie. waar je thuis bent...

Zuinig met energie. waar je thuis bent... Zuinig met energie waar je thuis bent... Goed voor het milieu en voor uw portemonnee HEEMwonen investeert fors in energiebesparende maatregelen. Dit doen we heel bewust. Zo verlagen we de energielasten

Nadere informatie

Klussen in huis? Dat mag!

Klussen in huis? Dat mag! Klussen in huis? Dat mag! Waterweg Wonen verhuurt ruim 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die goed en betaalbaar moeten

Nadere informatie

Stadgenoot stopt met geisers en gaskachels

Stadgenoot stopt met geisers en gaskachels Stadgenoot stopt met geisers en gaskachels Veilig en comfortabel wonen Veiligheid van onze huurders gaat bij Stadgenoot boven alles. Daarom nemen we een ingrijpende maatregel. In 2013 en 2014 vervangen

Nadere informatie

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren.

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. Inhoud Veel woningen, veel woningzoekenden pagina 3 Eerst inschrijven... pagina 4...dan reageren op een

Nadere informatie

Wat u moet weten over verhuizen

Wat u moet weten over verhuizen U gaat verhuizen U gaat binnenkort verhuizen. Een tijd waarin u de nodige zaken moet regelen. Zo kunt u bezig zijn met klussen in uw nieuwe woning, verhuisberichten sturen en verhuizen. Dat allemaal voordat

Nadere informatie

De waarde van stadswarmte. Hoe komt de prijs tot stand?

De waarde van stadswarmte. Hoe komt de prijs tot stand? De waarde van stadswarmte Hoe komt de prijs tot stand? De waarde van stadswarmte 3 Hoe komt de prijs tot stand? De energierekening is voor vrijwel iedereen een belangrijk onderdeel van de maandelijkse

Nadere informatie

Huur opzeggen Vooropname niet

Huur opzeggen Vooropname niet Gaat u verhuizen? Geef dit dan tijdig door. U kunt uw huurovereenkomst op elke werkdag beëindigen. Wel moet u rekening houden met een opzegtermijn van één maand. Wanneer u bijvoorbeeld de huur op 18 mei

Nadere informatie

Verhuizen Huur opzeggen Voor- en eindopname

Verhuizen Huur opzeggen Voor- en eindopname Verhuizen Als u gaat verhuizen, hebt u van alles te doen. U gaat een drukke tijd tegemoet. Met leuke activiteiten, maar u zult ook een aantal zaken formeel moeten regelen. In deze folder vindt u de belangrijkste

Nadere informatie

Verhuizen. Een verhuizing regel je eenvoudig thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl

Verhuizen. Een verhuizing regel je eenvoudig thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl Verhuizen Een verhuizing regel je eenvoudig thuis Thuis is een huis van Servatius Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht op

Nadere informatie

Zet een droger altijd in een verwarmde ruimte. Natuurlijk moet het geen ruimte zijn die speciaal voor de droger verwarmd word.

Zet een droger altijd in een verwarmde ruimte. Natuurlijk moet het geen ruimte zijn die speciaal voor de droger verwarmd word. De snelle bespaartips doen precies wat ze zeggen; ze laten je snel en simpel energie besparen! Ze zijn ingedeeld in categorieën, zodat je per onderdeel kunt zien waar je nog kunt besparen. Wassen en drogen

Nadere informatie

Bewonersavond Bosveld druk bezocht

Bewonersavond Bosveld druk bezocht jaargang 1 nummer 1 In dit nummer Bewonersavond druk bezocht Start werkgroep Werkgroep praat en denkt mee Werkzaamheden renovatie Wisselwoning Planning Bewonersinbreng aanbesteding Huurverhoging na renovatie?

Nadere informatie

Zelf uw woning veranderen. De spelregels

Zelf uw woning veranderen. De spelregels Zelf uw woning veranderen De spelregels U maakt van uw huis uw thuis. Alleen al door de inrichting die u kiest, brengt u een eigen sfeer in uw woning. Misschien wilt u een stap verder gaan en wilt u ook

Nadere informatie

wonen begint bij mensen Verhuizen

wonen begint bij mensen Verhuizen wonen begint bij mensen Verhuizen U gaat binnenkort verhuizen of bent nog op zoek naar een andere woning. Verhuizen is een hele klus; er moet veel worden geregeld. In deze brochure vindt u informatie over

Nadere informatie

Welkom bij Welbions! Tips en info om te bewaren

Welkom bij Welbions! Tips en info om te bewaren Welkom bij Welbions! Tips en info om te bewaren Welbions is dé woningcorporatie van en voor Borne en Hengelo We verhuren, verkopen, beheren, bouwen en onderhouden woningen. Ongeveer 27.500 mensen wonen

Nadere informatie

Onderhoud, reparaties en serviceabonnement

Onderhoud, reparaties en serviceabonnement uitgave juli 2015 Onderhoud, reparaties en serviceabonnement Wat moet ik zelf doen? En wat regelt De Zes Kernen? In een veilig en betrouwbaar huis kunt u prettig wonen. De Zes Kernen vindt het daarom belangrijk

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Natuurlijk wonen. Onderhoud en klussen

Natuurlijk wonen. Onderhoud en klussen Natuurlijk wonen Onderhoud en klussen 1 Onderhoud en klussen Een goed onderhouden woning verhoogt uw woongenot. Ook worden hiermee de meeste problemen en reparatieverzoeken voorkomen. In deze brochure

Nadere informatie

Het sloopbesluit, en dan...?

Het sloopbesluit, en dan...? Het sloopbesluit, en dan...? fase 3 In het Middengebied is en wordt er de komende jaren flink vernieuwd. De wijk ondergaat een ware metamorfose en dit jaar start het uitverhuizingstraject van de derde

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

I n formatiebroch u re. Zelf klussen en verbouwen

I n formatiebroch u re. Zelf klussen en verbouwen I n formatiebroch u re Zelf klussen en verbouwen Wilt u veranderingen of voorzieningen in of aan uw woning aanbrengen? Deze brochure informeert u over de mogelijkheden en de richtlijnen die hiervoor gelden

Nadere informatie

Huren zonder zorgen bij Patrimonium Barendrecht

Huren zonder zorgen bij Patrimonium Barendrecht Huren zonder zorgen bij Patrimonium Barendrecht Wanneer u een woning huurt bij Patrimonium of u bent dat van plan, dan is het goed om te weten wat u kunt verwachten en wat de woonvereniging doet om de

Nadere informatie

KWALITEIT, ZO WERKT HET

KWALITEIT, ZO WERKT HET KWALITEIT, ZO WERKT HET Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

Zuinige ketel? Dat loont! Ontdek de mogelijkheden, voordat uw oude verwarmingsketel stuk gaat.

Zuinige ketel? Dat loont! Ontdek de mogelijkheden, voordat uw oude verwarmingsketel stuk gaat. Zuinige ketel? Dat loont! Ontdek de mogelijkheden, voordat uw oude verwarmingsketel stuk gaat. Een nieuwe, zuinige ketel? Denk er nu al over na! Is uw ketel oud aan het worden? Wacht niet totdat hij stuk

Nadere informatie

Kado Drielse Missionarissen

Kado Drielse Missionarissen 1 mei 2009 Openingstijden en telefoonnummers: Kado Drielse Missionarissen Openingstijden van ons kantoor: maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Telefonisch zijn we op werkdagen

Nadere informatie

Nefit EcomLine HR. Gebruikersinstructie. Nefit houdt Nederland warm

Nefit EcomLine HR. Gebruikersinstructie. Nefit houdt Nederland warm Company name: 70542200 (07/2013) Nefit is een merk van Bosch Thermotechniek B.V. Bosch Thermotechniek B.V.., Postbus 3, 7400 AA Deventer. DealerLine: 0570-67 85 66. Consumenten Infolijn: 0570-67 85 00.

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Onderhoudsabonnement. De voordelen van het onderhoudsabonnement? Wat valt er onder het onderhoudsabonnement? Wat kost het? Samen werken aan wonen

Onderhoudsabonnement. De voordelen van het onderhoudsabonnement? Wat valt er onder het onderhoudsabonnement? Wat kost het? Samen werken aan wonen Onderhoudsabonnement De voordelen van het onderhoudsabonnement? Wat valt er onder het onderhoudsabonnement? Wat kost het? Samen werken aan wonen De Kombinatie neemt u werk uit handen Het onderhoud van

Nadere informatie

Ventileren... Waarom? 1. 't voorkomt vochtoverlast 2. 't zorgt voor frisse lucht en zuurstof voor u, uw huisdieren, uw planten en uw gasapparaten

Ventileren... Waarom? 1. 't voorkomt vochtoverlast 2. 't zorgt voor frisse lucht en zuurstof voor u, uw huisdieren, uw planten en uw gasapparaten Ventileren... Waarom? 1. 't voorkomt vochtoverlast 2. 't zorgt voor frisse lucht en zuurstof voor u, uw huisdieren, uw planten en uw gasapparaten Vochtproblemen: hoe komen we er aan? Vee! mensen hebben

Nadere informatie

Stadswarmte in huis. Zo simpel werkt het.

Stadswarmte in huis. Zo simpel werkt het. Stadswarmte in huis. Zo simpel werkt het. Bewaar dit boekje in uw meterkast. Storing? Bel (gratis) 0800 0513 1 Inhoudsopgave. Voorwoord. Stadswarmte. Gemakkelijk, modern, milieuvriendelijk. Voorwoord 3

Nadere informatie

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop Ik zoek een woning Woonwensen staan voorop Wij verhuren zo n 2.200 woningen in alle kernen van de gemeente Laarbeek. In soorten en maten, goed, gevarieerd en betaalbaar. Voor gezinnen, stelletjes en alleenstaanden.

Nadere informatie

BIJLAGE: HET OPZEGGEN VAN DE HUUROVEREENKOMST EN HET OPLEVEREN VAN DE WONING AAN OFW

BIJLAGE: HET OPZEGGEN VAN DE HUUROVEREENKOMST EN HET OPLEVEREN VAN DE WONING AAN OFW BIJLAGE: HET OPZEGGEN VAN DE HUUROVEREENKOMST EN HET OPLEVEREN VAN DE WONING AAN OFW 1 Inleiding In deze begeleidende brochure staat uitgebreid omschreven hoe u uw woning dient op te leveren bij het opzeggen

Nadere informatie

In dit boekje hebben wij voor u gegevens verzameld over de 8 levensloop bestendige woningen, de huurprijzen en de bijkomende servicekosten.

In dit boekje hebben wij voor u gegevens verzameld over de 8 levensloop bestendige woningen, de huurprijzen en de bijkomende servicekosten. De woningen hebben een moderne architectuur met een warme kleurstelling. Veel aandacht is besteed aan gemak en functionaliteit. Daarnaast voldoen de huurwoningen aan de modernste eisen. Dit houdt in dat

Nadere informatie

Vraag en Antwoord over de Warmtewet

Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag Antwoord 1 Wat is de Warmtewet? De Warmtewet is er om huurders te beschermen tegen het betalen van te hoge kosten voor energieverbruik en meer inzicht te geven

Nadere informatie

Beste student, Met vriendelijke groet, Afdeling Studentenhuisvesting WonenBreburg

Beste student, Met vriendelijke groet, Afdeling Studentenhuisvesting WonenBreburg Beste student, Gefeliciteerd met je appartement in PAX. In je appartement vind je voorzieningen die je misschien nog niet kent of waarvan je niet weet hoe ze werken. Dat leggen we graag aan je uit. Lees

Nadere informatie

Wonen in de Wever. 52 appartementen aan de Weverstraat

Wonen in de Wever. 52 appartementen aan de Weverstraat Wonen in de Wever 52 appartementen aan de Weverstraat Wonen in De Wever Mooiland realiseert vernieuwbouw huurappartementen in de Weverstraat in Gennep. Gennep is een stadje in de provincie Limburg waar

Nadere informatie

U gaat een woning huren, wat nu?

U gaat een woning huren, wat nu? Een nieuwe woning Welkom in uw nieuwe woning! Deze folder geeft snel antwoord op veelgestelde vragen. U vindt nuttige informatie over huren bij Beter Wonen; of het nu gaat om onderhoud, het betalen van

Nadere informatie

Service- en Glasfonds. Geef lastig onderhoud uit handen

Service- en Glasfonds. Geef lastig onderhoud uit handen Service- en Glasfonds Geef lastig onderhoud uit handen Woningstichting Brummen Service- en Glasfonds Breng het lastige onderhoud onder in het Servicefonds Een groot voordeel van het huren van een woning

Nadere informatie

Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Wie gaat verhuizen heeft een drukke tijd voor de boeg. U moet van alles regelen voor het eenmaal zover is. Het is daarom belangrijk tijdig de huur

Nadere informatie

Energie besparen in uw huis

Energie besparen in uw huis > www.vrom.nl Energie besparen in uw huis Met energiepremie en EPA-advies Energie besparen in uw huis Een comfortabel huis en toch een lagere energierekening? Dat kan prima als u energiebesparende maatregelen

Nadere informatie

HUURDERS WOONFRIESLAND STAVOREN AAN HET WOORD RAPPORTAGE VAN DE HUURENQUÊTE IN STAVOREN

HUURDERS WOONFRIESLAND STAVOREN AAN HET WOORD RAPPORTAGE VAN DE HUURENQUÊTE IN STAVOREN HUURDERS WOONFRIESLAND STAVOREN AAN HET WOORD RAPPORTAGE VAN DE HUURENQUÊTE IN STAVOREN Januari 2014 Inleiding Sinds de verzelfstandiging van de woningcorporaties is er veel gebeurd. Woningcorporaties

Nadere informatie

Serviceabonnement Welke werkzaamheden vallen onder ons serviceabonnement? Wat blijft nog steeds uw eigen verantwoordelijkheid? Kosten.

Serviceabonnement Welke werkzaamheden vallen onder ons serviceabonnement? Wat blijft nog steeds uw eigen verantwoordelijkheid? Kosten. Serviceabonnement Handig! Het serviceabonnement Het serviceabonnement biedt uitkomst als u bepaalde onderhoudsklussen die u volgens het huurcontract (en het onderhouds-abc) zelf moet doen, niet kunt of

Nadere informatie

Bewonersinformatie Rosmalen. Aandachtspunten voor uw vernieuwde woning

Bewonersinformatie Rosmalen. Aandachtspunten voor uw vernieuwde woning Bewonersinformatie Rosmalen Aandachtspunten voor uw vernieuwde woning 2 Voorwoord Afgelopen periode heeft BAM Woningbouw in opdracht van de eigenaar van uw woning, a.s.r., uw woning verbeterd. Bij de woningverbetering

Nadere informatie

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer...

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Nieuws Jaarlijkse uitgave Huurverhoging Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Info Algemeen Postbus 1502 320 BA Oud-Beijerland Lamborghinilaan

Nadere informatie

In dit boekje hebben wij voor u gegevens verzameld over de woningen, de huurprijzen en de bijkomende servicekosten.

In dit boekje hebben wij voor u gegevens verzameld over de woningen, de huurprijzen en de bijkomende servicekosten. eisen. Dit houdt in dat ze een hoog niveau aan gebruikskwaliteit, toegankelijkheid en aanpasbaarheid hebben. De woningen zijn voorzien van inbraakwerend hang- en sluitwerk en worden gebouwd onder politiekeurmerk

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Verhuizing. Uitnodiging

NIEUWSBRIEF. Verhuizing. Uitnodiging 1 mei 2010 Openingstijden en telefoonnummers: Verhuizing Openingstijden van ons kantoor: maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Telefonisch zijn we op werkdagen bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Heerdehoeve en Lemsterlandhoeve

Heerdehoeve en Lemsterlandhoeve Heerdehoeve en Lemsterlandhoeve Informatiebrochure groot onderhoud Heerdehoeve 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 en 25 Lemsterlandhoeve 4, 10, 12, 16, 18, 24, 26, 28, 30 en

Nadere informatie

Inhoud Renovatie in Bewoonde Staat

Inhoud Renovatie in Bewoonde Staat Renovatie in Bewoonde Staat 2009-2012 2 Inhoud Renovatie in Bewoonde Staat 1. Inleiding 5 2. Ondertekening 6 3. Ingrepen in bewoonde staat 7 3.1 Welke ingrepen? 7 4. Vergoedingsregeling 8 4.1 Voorwaarden

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Samen bouwen aan beter wonen Op zoek naar een woning 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan, krijgt werk

Nadere informatie

Onderhouds- en serviceabonnement

Onderhouds- en serviceabonnement Onderhouds- en serviceabonnement Zekerheid met een onderhoud- of serviceabonnement. Uw gastoestellen vragen jaarlijks om onderhoud. Dit houdt in dat deze moeten worden schoongemaakt, gecontroleerd en afgesteld.

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

Dienstverlening van SallandWonen

Dienstverlening van SallandWonen Dienstverlening van SallandWonen 100% wonen Zorgeloos wonen bij SallandWonen Wat kunt u verwachten van een kwaliteitscorporatie 3 Even voorstellen U huurt een woning bij SallandWonen of bent dat van plan.

Nadere informatie

Verwarmen én besparen. Cv ketels van DELTA. www.delta.nl

Verwarmen én besparen. Cv ketels van DELTA. www.delta.nl Verwarmen én besparen Cv ketels van DELTA www.delta.nl Niets is zo vanzelfsprekend als een behaaglijk klimaat in huis of warm water uit de kraan. Dat vanzelfsprekende comfort heeft wel een prijs. Het gas

Nadere informatie

Landelijk, energiezuinig en comfortabel wonen

Landelijk, energiezuinig en comfortabel wonen Landelijk, energiezuinig en comfortabel wonen Zes huurwoningen aan de Feersma Hoekstrastrjitte te Oudwoude Dokkum, mei 2010 De woning Aan de Feersma Hoekstrastrjitte te Oudwoude worden zes multifunctionele

Nadere informatie

Energiebespaar Tips!

Energiebespaar Tips! Energiebespaar Tips! Hieronder vind u een aantal tips waarmee u op uw energierekening vele euro s kunt besparen. De tips zijn verdeeld in de verschillende onderdelen waaraan u energie verbruikt in uw huis.

Nadere informatie

ALLE MOGELIJKHEDEN OP EEN RIJTJE VOOR EEN IDEAAL WOON-EN LEEFKLIMAAT WWW.ENERGIESERVICE.NL

ALLE MOGELIJKHEDEN OP EEN RIJTJE VOOR EEN IDEAAL WOON-EN LEEFKLIMAAT WWW.ENERGIESERVICE.NL ALLE MOGELIJKHEDEN OP EEN RIJTJE VOOR EEN IDEAAL WOON-EN LEEFKLIMAAT WWW.ENERGIESERVICE.NL Klimaatmakers Veilig en vertrouwd! Warmte en ventilatie zijn essentieel voor een heerlijk klimaat in uw woning.

Nadere informatie

Seniorenappartementen. in Oostkapelle

Seniorenappartementen. in Oostkapelle 1 Seniorenappartementen in Oostkapelle 2 3 Seniorenappartementen in Oostkapelle met zorg naar wens Aan de Duinweg in Oostkapelle ontwikkelen Woonburg en Marsaki 31 seniorenappartementen, bedoeld voor bewoners

Nadere informatie

Energiescan.nu info@energiescan.nu www.energiescan.nu. Naam: Adres: Postcode Factuurnr.: Boekel, 6 januari 2016,

Energiescan.nu info@energiescan.nu www.energiescan.nu. Naam: Adres: Postcode Factuurnr.: Boekel, 6 januari 2016, Energiescan.nu info@energiescan.nu www.energiescan.nu Naam: Adres: Postcode Factuurnr.: Boekel, 6 januari 2016, Beste, Bedankt voor het invu llen van de Energiescan. Voor u ligt het adviesrapport. Op basis

Nadere informatie

Klussen in huis? Dat mag!

Klussen in huis? Dat mag! Klussen in huis? Dat mag! Beleid: augustus 2011, versie: 2016 Waterweg Wonen verhuurt ruim 11.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage

Nadere informatie

Inhoud Renovatie in Bewoonde Staat

Inhoud Renovatie in Bewoonde Staat Renovatie in Bewoonde Staat 2014-2017 Inhoud Renovatie in Bewoonde Staat 1. Inleiding 3 2. Ondertekening 4 3. Ingrepen in bewoonde staat 5 3.1 Welke ingrepen? 5 4. Vergoedingsregeling 6 4.1 Voorwaarden

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Bewonersavond d.d. 7 maart 2017

Bewonersavond d.d. 7 maart 2017 Bewonersavond d.d. 7 maart 2017 Willem Klooslaan: even nrs. 2-48 Akkerhof : nrs. 1,2,3,4,5 en nrs 33-56 Hoflaan: oneven nummers 1-99 Weidehof: nrs 1,2,3,4,5 Wat staat er in deze presentatie? Wat hebben

Nadere informatie

Leuke informatie over uw woning is het feit, dat uw woning volgens een bepaald bouwsysteem (prefab) wordt gerealiseerd.

Leuke informatie over uw woning is het feit, dat uw woning volgens een bepaald bouwsysteem (prefab) wordt gerealiseerd. Voor u ligt het informatieboekje over 6 royale nieuwbouw woningen in Andijk. Deze levensloopbestendige woningen zijn gelegen aan de Molenweg in Andijk. De postcode voor deze woningen is 1619 ET. In dit

Nadere informatie

Zorgeloos wonen bij SallandWonen

Zorgeloos wonen bij SallandWonen Zorgeloos wonen bij SallandWonen 100% wonen Reparatieverzoeken en onderhoudsservice Duidelijke afspraken en snelle service Onze woningen verkeren in goede staat. Toch kunnen reparaties nodig zijn. SallandWonen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

U gaat een woning huren, wat nu?

U gaat een woning huren, wat nu? Een nieuwe woning Welkom in uw nieuwe woning! Deze folder geeft snel antwoord op veelgestelde vragen. U vindt nuttige informatie over huren bij Beter Wonen; of het nu gaat om onderhoud, het betalen van

Nadere informatie

Bewonersavond d.d. 7 maart Hoflaan oneven , Weidehof nrs 33-56

Bewonersavond d.d. 7 maart Hoflaan oneven , Weidehof nrs 33-56 Bewonersavond d.d. 7 maart 2017 Hoflaan oneven 101-167, Weidehof nrs 33-56 Wat staat er in deze presentatie? Wat hebben we van u gehoord? Wat zijn de voorgenomen plannen? Wanneer willen we dat doen en

Nadere informatie

Verhuizen. Wat u moet weten als u gaat verhuizen

Verhuizen. Wat u moet weten als u gaat verhuizen Verhuizen Wat u moet weten als u gaat verhuizen Inhoudsopgave 5 6 7 8 9 10 11 De huur opzeggen De huuropzegging intrekken Uw woning opleveren Overname Heeft u iets veranderd? Wel of geen inspectie van

Nadere informatie