White paper Energie inkopen in de zorg: keuzes maken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "White paper Energie inkopen in de zorg: keuzes maken"

Transcriptie

1 White paper Energie inkopen in de zorg: keuzes maken Samenvatting Het inkopen van energie is complex. Sinds de liberalisering van de energiemarkt is niets doen eigenlijk geen optie; afnemers moeten zelf actief zijn op de energiemarkt om ervoor te zorgen dat zij niet de hoofdprijs betalen. Maar prijsontwikkelingen zijn moeilijk in te schatten. Zelf inkopen of het volume onderbrengen bij een collectief: dat is de keuze die afnemers kunnen maken. Introductie De energiemarkt in Nederland is sinds 1999 in fasen geliberaliseerd. Afnemers kunnen zelf hun leverancier kiezen, zelf de contractperiode en -voorwaarden bepalen en zelf het moment bepalen waarop zij hun energievolume willen inkopen. Maar wat levert dat eigenlijk op? En welke nadelen kleven er aan zelf inkopen? De wetgever heeft erin voorzien dat levering doorgaat, ook al sluiten afnemers zelf geen energiecontract af. Maar wat is nu het verstandigst? Deze whitepaper beschrijft de voor- en nadelen van de keuze om zelf actief te worden op de energiemarkt. Vrije markt Sinds de liberalisering van de energiemarkt zijn netbeheerders, meetbedrijven en energieleveranciers aparte organisaties: de markt voor de levering van aardgas en elektriciteit is volledig geliberaliseerd. Afnemers kunnen zelf bepalen met welke energieleverancier zij een contract afsluiten en voor hoe lang. het transport van aardgas en elektriciteit is de verantwoordelijkheid van lokale en landelijke netbeheerders. Behoudens het landelijk transport van aardgas hebben afnemers daarin geen keuze. De Energiekamer toetst de tarieven van het transport op marktconformiteit en stelt deze (behalve die van landelijk transport aardgas) vast. het plaatsen van meters, het verrichten van meteronderhoud en het doorgeven van meterstanden is een taak van de meetbedrijven. Deze markt is geliberaliseerd. Vanwege de smalle marges - de prijsverschillen tussen de meetbedrijven zijn nihil - blijven de meeste afnemers bij het meetbedrijf waar de netbeheerder aan is gelieerd. Vaak ook omdat zij geen extra factuurstroom willen. Whitepaper Energie inkopen in de zorg 1

2 Leveranciers De energiemarkt is een mondiale markt en aanbieders zijn internationale marktpartijen. Denk aan Essent, onderdeel van het Duitse RWE of NUON, onderdeel van het Zweedse Vattenfall. Nederland is qua energieverbruik slechts een vlekje op de wereldkaart, vergelijkbaar met de deelstaat Noordrijn Westfalen in Duitsland. Landen zijn onderling verbonden met leidingen en kabels zodat zij aan elkaar kunnen leveren. In Nederland hebben we te maken met overproductie: een overschot aan elektriciteit. Dat maakt dat ook de Nederlandse producenten en leveranciers steeds meer internationaal actief zijn. Energie(pricing)markt Aardgas- en elektriciteitsprijzen fluctueren elke dag, elk uur of zelfs elk kwartier. Eenmaal per dag, om uur (end of day) kan iedereen de groothandelsprijzen volgen op de APX/Endex. Deze prijzen worden aangegeven per toekomstige (future) maand, kwartaal en jaar/jaren. Ook de dagmarkt (APX) is inzichtelijk. De markt maakt het mogelijk om een eigen contractvorm te kiezen. Wil de afnemer inkopen op de dagmarkt waarbij de prijzen elke dag fluctueren, per maand inkopen, per kwartaal, voor een jaar of meerdere jaren? De afnemer kiest zelf. De prijsvorming komt tot stand door vele factoren, zoals vraag en aanbod, politieke spanningen, de euro/dollar verhouding, de beschikbaarheid van fuels als olie en gas en de handel door energiebrokers. Prijzen kunnen hierdoor sterk fluctueren en prijsontwikkelingen zijn nauwelijks te voorspellen. Niets doen Indien een afnemer besluit niet zelfstandig een contract voor de levering van energie af te sluiten, zal de huidige leverancier gewoon doorgaan met leveren. Het voordeel voor de afnemer: hij hoeft niets te doen, behalve de facturen betalen. Niets doen kent echter nogal wat nadelen. Zo kunnen afnemers geen gebruik maken van marktbewegingen en prijsschommelingen. Bovendien: de leverancier zal zijn leveringen voortzetten op basis van een eigen inkooptraject en al dan niet zijn eigen productieproces. Leveranciers kopen altijd forward in, dat wil zeggen: voor het volgende jaar. Deze inkoop zal dan over het algemeen gebaseerd zijn op een dagelijkse inkoop over (ongeveer) een jaarcyclus. Zo ontstaat een gemiddelde prijs. Het grote voordeel voor de leverancier is dat hij zijn marge geheel zelf kan vaststellen. Energieleveranciers houden geen rekening met verwachte pricing in de toekomst omdat zij niet weten hoelang een klant nog blijft. Leveranciers Whitepaper Energie inkopen in de zorg 2

3 kijken dus alleen naar de korte termijn en dat betekent in veel gevallen een hoger prijsniveau. Zelf inkopen: gokken vs risico spreiden Niets doen leidt dus tot een onnodig hoge energieprijs. Of de prijs op middellange termijn gaat dalen of stijgen is een belangrijk uitgangspunt om positie te kiezen. Koopt een afnemer langlopend of kortlopend in? Dat maakt nogal een verschil. Indien de verwachting is dat prijzen gaan stijgen, is het van belang nu al posities in te nemen in de toekomst. Dat levert voordeel op. Dat voordeel haalt de afnemer niet als hij niets doet. Als een afnemer actief wil worden op de energiemarkt is het van belang inzicht in de prijsontwikkelingen te hebben. De prijsvorming van elektriciteit en aardgas hangt immers van veelal onvoorspelbare en niet-beïnvloedbare factoren af. Het ontwikkelen van een gedegen inkoopstrategie vergt uitgebreide kennis van de markt en een constant inzicht in de (verwachte) prijsontwikkelingen. Welke strategieën onderscheiden we? Gokken Vanwege de complexiteit en onbeheersbaarheid van die prijsbepalende factoren, neemt het risico van foute beslissingen enorm toe wanneer je als afnemer kiest voor één bepaald inkoopmoment. Op basis van een programma van eisen en wensen kan een keuze voor een bepaalde contractvorm en leverancier gemaakt worden. Maar wanneer moet de afnemer zijn prijs voor energie vastleggen? En voor hoe lang? Los van het feit dat het koopmoment een betere prijs kan opleveren dan nu wordt betaald, betekent dit niet dat het de best haalbare prijs is. Die kan nog wel veel lager zijn. Het kan een keuze zijn: een lagere prijs pakken dan nu wordt betaald, zonder te weten of dit de best haalbare is. En hoe lang leggen we deze dan vast? Door een positie te kiezen kun je zekerheid verwerven over de prijs en het budget voor een gekozen termijn (jaar of jaren). Het biedt echter niet de flexibiliteit om van prijsdalingen te profiteren. De prijs ligt immers vast. Risico spreiden De andere optie is risicospreiding. Om zo te voorkomen dat er een keuze wordt gemaakt op een verkeerd moment. Op verschillende momenten een deel van je totale verbruik vastleggen op basis van een uitgedachte strategie en op basis van (verwachte) marktomstandigheden geeft uitzicht op de best haalbare prijs. De afnemer weet door de spreiding zeker dat hij niet een te hoge prijs betaalt. Met deze strategie kan ook worden ingespeeld op marktomstandigheden. Als de markt daalt, kan hij daar ook nog van profiteren. Maar er is wel een bepaald Whitepaper Energie inkopen in de zorg 3

4 volume nodig om gespreid te kunnen inkopen. En natuurlijk moet(en) de markt(omstandigheden) intensief gevolgd worden. Een inkoopstrategie ontwikkelen is dus belangrijk. Er zijn verschillende mogelijkheden. Zo kun je kopen in de maanden die analytisch over de afgelopen jaren de meest koopwaardige zijn, of marktvolgend kopen, niet in de dalende markt kopen, of kopen op basis van gekozen prijsuitgangspunten (prijsbandbreedte). Zelf inkopen: individueel vs collectief Energielevering is een markt van smalle marges. Aardgas en elektriciteit zijn immers een commodity, zonder onderscheidend vermogen. In de energiemarkt is het dus van groot belang om naar de Total Cost of Ownership te kijken. Zelfstandig acteren op de markt vraagt inzicht in de energie- en financiële markt. En enig volume. Maar alleen focussen op de commodityprijs zonder te kijken naar additionele voorwaarden kan helemaal verkeerd uitpakken en leiden tot hoge energiekosten bij bijvoorbeeld overschrijding van de capaciteit of bandbreedte, of wanneer een afnemer een locatie aan zijn huidige contract wil toevoegen. Om naast de prijs ook een goede positie te willen innemen in additionele voorwaarden (zoals geen bandbreedte op het volume, één aanspreekpunt, flexibiliteit in het toevoegen of afvoeren van locaties, boete beperkende maatregelen) is een groot inkoopvolume van belang. Het bundelen van volumes leidt in beginsel daarom altijd tot betere condities en gunstiger voorwaarden. Whitepaper Energie inkopen in de zorg 4

5 De voor- en nadelen op een rijtje Niets doen Geen flexibiliteit Standaardoplossingen Hoger prijsniveau door korte termijnmarkt en geen gebruik maken van martktbewegingen Voordeel Afnemers besteden zelf geen tijd aan de inkoop van energie Zelf inkopen/aanbesteden Risico hoog prijsniveau bij verkeerd inkoopmoment Kans op grotere budgetschommelingen per jaar Geen voordeel prijsdaling tijdens leveringsjaar Structureel tijd investeren en kennis van de markt opbouwen Volumecomponent is van belang om een goede positie te verwerven Voordelen Eigen moment kiezen in de markt (gegarandeerde budgetzekerheid) Geen prijsstijging tijdens het leveringsjaar Inkopen als collectief met gespreid inkoopmodel De prijs komt tijdens de inkoopperiode tot stand en is na afloop hiervan vast te stellen (alle inkoopmomenten bepalen de uiteindelijke prijs) Voordelen Minder prijsrisico door inkoop te spreiden over langere periode Meeliften op kennis van het collectief Betere additionele voorwaarden met minder risico s Beschermd tegen een te hoog prijsniveau Minder budgetschommelingen tijdens het jaar door prijsvastperiode Maximaal kunnen inspelen op marktbewegingen tijdens het inkooptraject Intrakoop, januari 2014 Auteur: Gijs van Leeuwen, inkoper/productmanager Intrakoop Energie Whitepaper Energie inkopen in de zorg 5

Bewust inkopen van energie leidt tot structureel lagere kosten

Bewust inkopen van energie leidt tot structureel lagere kosten Bewust inkopen van energie leidt tot structureel lagere kosten 10 TIPS voor het succesvol inkopen van elektriciteit en gas 1 Voorwoord door Jeroen Setz Jammer, maar we hebben in ieder geval een leuke avond

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Samenvatting Collectief inkopen van energie, is één van de manieren om besparingen

Nadere informatie

Grondstofprijsrisico s, een nieuwe realiteit

Grondstofprijsrisico s, een nieuwe realiteit Grondstofprijsrisico s, een nieuwe realiteit Na de significante stijging en daling van grondstofprijzen in 2008 en 2009 zien ondernemingen zich geconfronteerd met een nieuwe realiteit: grondstofmarkten

Nadere informatie

Monitor consumentenmarkt elektriciteit en gas

Monitor consumentenmarkt elektriciteit en gas Monitor consumentenmarkt elektriciteit en gas 2010 Energiekamer Nederlandse Mededingingsautoriteit Den Haag, februari 2011 Tessa Schalm Jeroen Cordeweners Matthias Noorlander Elisa Kahl Energiekamer 1/65

Nadere informatie

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT SIR0048_BR_Omslag_W.indd 3 12-06-2007 11:36:32 INHOUDSOPGAVE EEN ESSAY Samenvatting 3 1 Inleiding 6 1.1 Achtergrond project en

Nadere informatie

Overstappen. Waarom overstappen?

Overstappen. Waarom overstappen? Overstappen Waarom overstappen? De meeste mensen stappen over naar een andere leverancier omdat zij hier flink wat geld mee kunnen besparen. Er bestaan namelijk grote verschillen in energietarieven van

Nadere informatie

Relatie tussen de gas- en elektriciteitsmarkt vanuit mededingingsperspectief

Relatie tussen de gas- en elektriciteitsmarkt vanuit mededingingsperspectief Relatie tussen de gas- en elektriciteitsmarkt vanuit mededingingsperspectief Amsterdam, juli 2008 In opdracht van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) De relatie tussen de gas- en elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Samenwerking met Greenchoice

Samenwerking met Greenchoice Samenwerking met Greenchoice Dit document is onderdeel van de Buurten met Energie toolbox, een project van Nudge. Deze toolbox is samengesteld om initiatiefnemers te ondersteunen bij het starten van een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 31 239 Stimulering duurzame energieproductie Nr. 136 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt

Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt Mark van Duren 0009504 Afstudeerbegeleiders Universiteit

Nadere informatie

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring-

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring- De privatisering van de energiesector -Kenniskring- Groep: P3B4 Blok coördinator: Jan Spruijt Begeleider: Koen Demouge Projectleden Elise Walta Dimitri Kappos Jorrik Branten Quirijn Rademakers Katja Creutzberg

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Energiegids ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Wat vindt u in deze gids? Beste lezer, Elektriciteit en aardgas zijn duur. Wil u zo weinig mogelijk betalen? Dan is het belangrijk

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

De waarde van stadswarmte. Hoe komt de prijs tot stand?

De waarde van stadswarmte. Hoe komt de prijs tot stand? De waarde van stadswarmte Hoe komt de prijs tot stand? De waarde van stadswarmte 3 Hoe komt de prijs tot stand? De energierekening is voor vrijwel iedereen een belangrijk onderdeel van de maandelijkse

Nadere informatie

Reguleren van energiemarkten: sturen in een dynamische omgeving Machiel Mulder en Peter Plug

Reguleren van energiemarkten: sturen in een dynamische omgeving Machiel Mulder en Peter Plug Reguleren van energiemarkten: sturen in een dynamische omgeving Machiel Mulder en Peter Plug Meer dan menige andere markt functioneren energiemarkten in een constant veranderende omgeving met sterke internationale

Nadere informatie

Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct

Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct Algemeen 1. Zijn er voorwaarden aan verbonden als ik klant wil worden van energie:direct? Ja, u dient: - uw eigen aansluiting te hebben

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig?

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Veelgestelde vragen De veilingmethode Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Het is voor u heel erg weinig moeite om tot een besparing op uw kosten te komen. 1. U schrijft

Nadere informatie

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur.

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. Wij helpen u dé passende hypotheek te vinden als u een huis wilt

Nadere informatie

Informatie betreffende NYSE Liffe

Informatie betreffende NYSE Liffe LESBRIEF OPTIES Informatie betreffende NYSE Liffe NYSE Liffe is de merknaam van de derivatenmarkt van Euronext een dochteronderneming van NYSE Euronext bestaande uit de derivatenmarkten in Amsterdam, Brussel,

Nadere informatie

28 december 2004. Notitie Anders dan niet meer dan anders

28 december 2004. Notitie Anders dan niet meer dan anders 28 december 2004 Notitie Anders dan niet meer dan anders Niet-meer-dan-anders (NMDA) Begin jaren tachtig is voor warmtelevering via stadsverwarming het NMDA-principe ingevoerd. Het principe is indertijd

Nadere informatie

Informatiebrochure DE OPWEKKER. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom

Informatiebrochure DE OPWEKKER. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom 1 Informatiebrochure DE OPWEKKER Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom 2 Raedthuys Opwekker 3 Zeker van windstroom, nu én in de toekomst Je kunt niet leven van de wind is een vreemde

Nadere informatie

Balanceren in onzekerheid: zoektocht naar de optimale regulering

Balanceren in onzekerheid: zoektocht naar de optimale regulering Balanceren in onzekerheid: zoektocht naar de optimale regulering Machiel Mulder Dit artikel is de rede die door de auteur is uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Regulering

Nadere informatie

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico?

Bijlage Beleggen. 1. Algemene risico s van beleggen. 1.3.. Wat is valutarisico? 1.1. Wat is koersrisico? 1.4.. Wat is marktrisico? Bijlage Beleggen In deze bijlage bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO leest u over: de algemene risico s van beleggen (hoofdstuk 1); en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten (hoofdstuk

Nadere informatie

Wij willen u graag helpen bij het vergroten van uw kennis over de beurs en haar producten!

Wij willen u graag helpen bij het vergroten van uw kennis over de beurs en haar producten! Lesbrief opties Inleiding Door uw investering in het bestuderen van deze lesbrief vergroot u uw kennis over de mogelijkheden die opties bieden. Het rendement daarvan kan zijn dat u mogelijk een rol ziet

Nadere informatie

Concurrentie op de kleinverbruikersmarkt start met groene stroom

Concurrentie op de kleinverbruikersmarkt start met groene stroom ECN Beleidsstudies ENERGIE MARKT TRENDS 2001 Marktstructuur en strategie Concurrentie op de kleinverbruikersmarkt start met groene stroom Emiel van Sambeek Concurrentie op de kleinverbruikersmarkt start

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV Inhoudsopgave 1 Doel.... 3 2 Analyse van de situatie.... 3 2.1 Algemene gegevens... 3 2.2 Uw elektriciteitsgebruik.... 5 2.3 Uw dak.... 7 2.4 Productie.... 8 2.5 Conclusie... 8 3 Financiële berekening

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie