Waterzuiveraar Aquafin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waterzuiveraar Aquafin"

Transcriptie

1 TECHNOLOGY Extra metingen in waterzuivering Draadloos als er geen draad beschikbaar is ddoor Alfons Calders Aquafin staat sinds 1990 in voor de uitbouw en exploitatie van de rioolwaterzuiveringinfrastructuur in Vlaanderen. Het huishoudelijke afvalwater wordt vanuit de gemeentelijke rioleringen via verzamelriolen doorgepompt naar de zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen. Waterzuiveraar Aquafin beschikt over 247 rioolwaterzuiveringinstallaties, pompstations en 4.735km leidingen. In 2010 zuiverden ze het afvalwater van een equivalent van 4,6 miljoen inwoners. Van deze waterzuiveringstations zijn een aantal grotere bemand, de rest functioneert onbemand. De laatste vijf jaar worden cruciale procesparameters meer en meer via online analysetoestellen opgevolgd. Omdat er voor deze nieuwe apparatuur niet steeds signaaldraden naar de centrale controller beschikbaar zijn, werd gezocht naar een draadloze oplossing. In Sint- Niklaas is voor het doorgeven van de data van twee nieuwe analysetoestellen waarmee het slibniveau in bezinkingstanks wordt gemeten, geopteerd voor het DX80 draadloos I/O-systeem van Banner Engineering, in België vertegenwoordigd door Multiprox. De eerste nodes zijn ondertussen geplaatst en in werking en Industrie Technisch & Management had hierover een gesprek met Vincent Steemans, Procesmetingen & Ondersteuning bij het laboratorium van Aquafin en met Wim De Schrijver en Hans De Craemer van Multiprox. MEER EN MEER PROCESANALYSES ONLINE De rioolwaterzuivering van Sint-Niklaas zorgt voor het reinigen van RV het afvalwater van mensen en is een bemand waterzuiveringsstation, waar dus technische medewerkers aanwezig zijn die zorgen voor exploitatie en onderhoud. Ze staan ook in voor service en interventie bij alarm van een aantal in de omgeving liggende onbemande waterzuiveringsstations. Standaard instrumentatie zoals gewone niveaumetingen in de bekkens, naderingsschakelaars... vallen onder het normaal onderhoud. De laatste vijf jaar komen er echter voor de cruciale procesparameters steeds meer online analysetoestellen bij. De installatie en interventies bij problemen van deze complexere instrumentatie wordt gedaan vanuit het Labo van Aquafin in Hofstade. Daarnaast is het Labo ook verantwoordelijk voor nat-chemische analyses op water en slib alsook microscopische, microbiologische en ecotoxiciteitstests. De nieuwe De rioolrioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin in Sint-Niklaas staat in voor de reiniging van het afvalwater van mensen. online metingen vallen onder het Labo omdat deze toestellen dikwijls nauw aansluiten met laboanalyses die nu geautomatiseerd en online zijn gezet. Vandaag zijn er gemiddeld per waterzuiveringsinstallatie zo n acht dergelijke online toestellen. Het gaat om permanente zuurstofmonitoring in de beluchtingbekkens, ammonium en fosfaatmetingen, slibconcentratiemetingen, slibdekenmeters (dikte van het slibniveau), het constant meten van de resterende hoeveelheid zwevende stof bij het lozen (om te zorgen dat men binnen de milieuvergunning blijft) en de automatische monsternametoestellen. DRAADLOZE DATATRANSMISSIE De trend van online analyse is zo n tien jaar geleden gestart. Het ging toen om zuurstof en slibconcentratie in de biologie meten. In eerste instantie ging het voor zuurstof om eerder elektrochemische toestellen (veel onderhoud), maar nu is men volledig overgegaan op optische meetprincipes (contactloos, onderhoudsvriendelijk). Vermits in een van de betrokken afvalwaterzuiveringsstations geen voldoende bekabeling beschikbaar was, werd vele jaren terug, geopteerd voor meettoestellen met ingebouwde draadloze communicatie. Deze waren van het type point-to-point verbinding: de zender/ontvanger van het meetinstrument communiceert steeds met één vaste ontvanger/zender bij de controller. Nadeel was dat als men twee online metingen heeft men ook twee ontvangers bij de controller krijgt. 40 INDUSTRIE TECHNISCH & MANAGEMENT NOVEMBER 2011

2 Tweede nadeel van deze eerste ervaring was dat het blijkbaar niet zo eenvoudig was om een betrouwbare verbinding te realiseren. Er werden testen gedaan met andere draadloze systemen, waarbij het toen steeds ging om point-to-point communicatie en men leerde dat elk obstakel en we spreken hier zelfs over een vrachtwagen die het zendpad kruist voor een gestoorde verbinding kon zorgen. Men moet hierbij dus de antennes voldoende hoog plaatsen of werken met zwaardere antennes. DRADEN WAAR KAN... Na de eerste experimenten was het even kalm rond draadloos. Verleden jaar werd de vraag naar draadloze communicatie echter terug actueel. Er was de nood aan slibniveaumetingen in de bezinkingsbekkens van Sint-Niklaas. Men heeft in het afvalwaterzuiveringsproces de volledige aerobe/anaerobe zuiveringcyclus goed in kaart gebracht. Maar het bezinkingsbekken dat wordt beschouwd als de eindfase in de waterzuivering wordt momenteel slechts op enkele installaties via metingen opgevolgd. Het zuiver water gaat via een overstort naar de rivier en het bezonken slib wordt met recirculatiepompen terug naar het beluchtingsbekken geleid. Het surplus slib wordt met spuipompen naar de indikker en buffer geleid om uiteindelijk na ontwatering en eventueel droging in centrale slibverwerkingsinstallaties te worden afgevoerd. Ondertussen is dat slib echter een grondstof geworden zowel voor de verbrandingsinstallaties als in de cementproductie. Het heeft een economische waarde gekregen. Om de slibverwerkingskosten laag te houden, kan het interessant zijn om het slib al gedeeltelijk te laten indikken in de nabezinktank. Dit houdt wel risico s in omdat bij een te dikke sliblaag het risico op uitspoeling van zwevende stoffen naar het effluent toe groter wordt. Een continue slibdekenmeting is om die reden essentieel. De politiek - gezien trouwens de ervaringen - is dat voor de bijkomende metingen die men wil installeren, indien mogelijk de gegevens via een draadverbinding naar het controlecentrum worden doorgestuurd. In dit geval moet echter het meetinstrument op de draaiende rakel van het bezinkingsbekken worden geplaatst (dit Schematische voorstelling van de draadloze transmissie van het slibniveau in de bezinkingsbekkens. RV om een idee van slibdikte te krijgen over het ganse bekken). Werken met sleepringen voor het overbrengen van het analoge meetsignaal, was te complex (en zou te veel extra onderhoud met zich meebrengen). Daarom werd besloten in dit geval terug te opteren voor een draadloze verbinding. POINT-TO-MULTIPOINT Voor de draadloze verbinding werden deze maal met hulp van Multiprox proeven gedaan met het DX80 SureCross Wireless I/Osystem van Banner Engineering. Het is een draadloos systeem (frequentiehopping) op 2,4 Ghz waarvoor geen zendvergunning nodig is en dat volledig aan de Europese wetgeving terzake voldoet. Dit werd door Multiprox naar voor geschoven omdat het een pointto-multipoint systeem is: men wou in Sint-Niklaas meerdere meters plaatsen en met behulp van poin-to-point communicatie zou dit aan zendapparatuur te duur worden, men wou dus een netwerkje realiseren. Er staat een wireless node (zender/ontvangers met aangekoppeld een aantal I/O s, modulair uitbreidbaar) in een kastje naast het meetinstrument op de rote-

3 Extra metingen in waterzuivering RV Er staat een wireless node in een kastje naast het meetinstrument op de roterende schraper van twee bezinkingstanks (met close-up van de DX80 I/O-node boven het bezinkingsbekken). rende schraper van twee bezinkingstanks. De voeding is in dit geval aanwezig (er zijn modules beschikbaar met batterijvoeding en er is voeding via zonnepanelen mogelijk). Via de I/O s van deze nodes worden in dit geval twee signalen vanuit de sensor gekoppeld: het signaal van de meteruitlezing en een alarmcontact. In dit geval is de node een IP67-uitvoering, waarbij de output van de meter via een kabel door wartels in de wireless unit wordt verbonden (maar om de installatie gemakkelijker te maken en omdat de unit toch in een waterdichte behuizing is opgesteld, wordt voor de volgende een IP20-versie genomen: hier zijn de klemmenborden gewoon klassieke schroefborders). De gateway-unit is opgesteld in een kastje naast een verbindingskast die is opgesteld naast een van de bekkens. Vanuit haar I/O s (ook in dit device modulair uitbreidbaar) gaat het naar de verbindingskast en vandaar bedraad naar de controlezaal. (Het gaat in dit geval om een multikabelverbinding, maar de gateways kunnen ook uitgerust worden met Modbus als communicatie naar de controller). De nodes en de gateway zijn uitgerust met een display en zijn configureerbaar op de unit. In dit geval is geopteerd om de programmeersoftware te gebruiken. Hierdoor kan vanaf de gateway de configuratie ingebracht en de nodes geconfigureerd worden. De uitleg hoe dit moet gebeuren, is gegeven door mensen van Multiprox, maar bleek zo intuïtief dat dit nu door de medewerkers van Aquafin zelf kan gedaan worden. Het is echter wel gemakkelijk dat op alle nodes een display staat, zodat de status van de verbinding ter plaatse kan nagegaan worden. Het helpt bij montage van de onderdelen en de opstart van de draadloze communicatie. BETERE DRAADLOZE VERBINDING Het DX80 SureCross Wireless I/O-system is op een originele manier door Aquafin getest. Er werd een multipoint wireless access point geïnstalleerd en tevens een single point unit. Een tweede single point unit werd op de voorzetel van een bestelwagen gelegd en hiermee werd rondgereden. Vanuit het voertuig werd een continu meetsignaal uitgezonden. Bij nazicht werd geconstateerd dat de verbinding steeds gefunctioneerd had. Naast het in Aquafin gebruikte klassieke point-to-multipoint systeem, bestaat er tevens een zogenaamd Multi-Hop-systeem. Dit maakt gebruik van een Multi-Hop Data Radio, die enerzijds kan fungeren als repeater en de afstand tussen gateway en nodes van maximaal 3km aanzienlijk vergroot en anderzijds de mogelijkheid biedt om van Modbus- of andere seriële netwerken met vaste bedrading draadloze netwerken te maken. Daarbij wordt de gateway steeds aangestuurd door een hogere master, bijvoorbeeld een PLC. Ten opzichte van de klassieke pointto-multipoint communicatie heeft een Multi-Hop systeem belangrijke voordelen om de communicatie zekerder te maken. Elke node kan namelijk zelf functioneren als doorgever van berichten, wat gebeurt als een specifieke zender geen verbinding kan maken met de gateway. Via een interne software in de nodes wordt het bericht van de node die geen verbinding heeft dan opgenomen en doorgestuurd... tot de gateway is bereikt. 42 INDUSTRIE TECHNISCH & MANAGEMENT NOVEMBER 2011

4 Wireless I/O

5 Why Wireless? Cable Replacement Tank Level Monitoring Example Standard Cable Installation Wireless Communication ADVANTAGES Compatible with all sensors Quick and easy installation Cost effective Perfect for renovation Up to 48 tanks/nodes max ON/OFF min ON/OFF level meter 45 M3 Mix of 12 I/O per tank/node In this case: pump ON/OFF valve ON/OFF Pump: digital output Level meter: analogue input Max.-Min. Level: 2x digital inputs Valve: digital output Key Features Reliable Secure Flexible Industrial FHSS Communication Proprietary Protocol Bidirectional Communication Multiple Signals Digital and Analogue MultiHop Repeater Network Link Loss Output Fall Back Condition Configurable and Mapped I/O Robust IP67 Built-in Signal strength for Site Survey Multiple Network ID Power Possibilities Accessories, Antennas and Cables

6 Product Topologies DX70 Point to Point Direct I/O mapping Mixed digital and analogue I/O values Unlimited pairs in the same location 10 to 30 Vdc Up to 3 km DX80 Star Topology Mapping I/O by software free of charge Digital and analogue I/O values for the Node Digital, analogue I/O values and communication (Modbus or Ethernet) for the Gateway Up to 48 Nodes per Network/Gateway Unlimited networks in the same location 10 to 30 Vdc, solar panel or battery option Up to 3 km Up to 3 km MultiHop Data Radio with I/O Wireless Repeater Network No limit, depends on repeaters number Host controlled Network Any device can be Master, Repeater or Slave Digital, analogue I/O values and communication (Modbus RTU, RS485) Possibility to expand I/O with DX85 on the Repeater or Slave Up to 50 Slave ID/devices per network Unlimited networks in the same location 10 to 30 Vdc, solar panel or battery option Modbus RTU, RS485 PLC

7 DX70 Point to Point DX70 2,4 GHz Gateways & Nodes Kit, 10 to 30 Vdc Type Discrete I/O (PNP) Analogue I/O Mixed digital and analogue IN OUT IN OUT Type DX70G2X6S4P4M2M2 Gateway ma DX70N2X6S4P4M2M2 Node ma Digital only DX70G2X6S4P8 Gateway 4 8 / / / DX70N2X6S8P4 Node 8 4 / / / DX80 Star Topology IP20 External Terminal block ATEX Zone 2 certification Other DX80 housings available Internal Antenna DX80 2,4 GHz Gateways with Modbus RTU (RS485) Communication & Nodes Gateway Power option Discrete I/O Analogue I/O IN OUT IN OUT Type DX80G2X2S-P8 10 to 30 Vdc 12 (I+O=12 max) PNP 12 (I+O=12 max) PNP / / / DX80G2M2S-P2 10 to 30 Vdc 4 (PNP) 4 (PNP) ma or 0-10 VDC DX80G2M6S0P0M4M4 10 to 30 Vdc / / ma DX80G2M6S0P0V4V4 10 to 30 Vdc / / VDC DX80G2M2S-P Flexpower / / / / / DX80P2T6S 10 to 30 Vdc Gateway Pro with Modbus TCP & Ethernet IP Communication (no I/O) Node Power Option Discrete I/O Analogue I/O IN OUT IN OUT Type DX80N2X2S-P7 Flexpower 12 (I+O=12 max) NPN 12 (I+O=12 max) NMOS / / / DX80N2X2S-P8 10 to 30 Vdc 12 (I+O=12 max) PNP 12 (I+O=12 max) PNP / / / DX80N2X2S-P2 10 to 30 Vdc 4 (PNP) 4 (PNP) ma or 0-10 VDC DX80N2X6S0P0M4M4 10 to 30 Vdc / / ma DX80N2X6S0P0V4V4 10 to 30 Vdc / / VDC DX80N2X2S2N2M2 Flexpower 2 (NPN) 2 (NMOS) 2 / 0-20 ma DX80N2X2S2N2M4 Flexpower 2 (NPN) 2 (NMOS) 4 / 0-20 ma DX80N2X2S-P3 Flexpower 2 (NPN) 2 (NMOS) 4 / Thermocouple DX80N2X2S-P4 Flexpower / / 4 / PT100 (RTD) (3 wires) DX80N2X2S4A2 Flexpower 2 (NPN-PNP) 2 (NMOS) 2 / Frequency/counter DX80N2X1S2A1 Internal Battery 1 (NPN-PNP) 1 (NMOS) 1 / Frequency/counter DX80N2X2S2S Flexpower 2 (NPN) 2 (NMOS) 2 / Serial Input for Flexpower sensors DX80N2X1S1S Internal Battery 1 (NPN) 1 (NMOS) 1 / Serial Input for Flexpower sensors DX80N2X2S-CS1 Flexpower Solar Panel 2 (NPN) 2 (NMOS) 2 / 0-20mA, 1 x Thermistor, 1 x Battery status DX99 Intrinsically Safe Nodes Solutions available for ATEX Zone 1 with 24 Vdc and Ex d enclosure DX99 2,4 GHz Nodes for Hazardous Locations, ATEX Zone 0 & 20, compatible with DX80 Gateways out of EX Area Discrete IN (2) Analogue IN Power (18V boost) Housing DX99N2X1S2N0M2X0D2 PNP or NPN 2 x 0-20 ma Internal Battery Metal DX99N2X2S2N0M2X0A2 PNP or NPN 2 x 0-20 ma DX-81H battery box Plastic DX99N2X1S2N0TAX0D0 PNP or NPN 3 x Thermocouple Internal Battery Metal DX99N2X1S2N0TAX0D0 PNP or NPN 3 x Thermocouple DX-81H battery box Plastic DX99N2X1S2N0R4X0D0 PNP or NPN 4 x RTD/PT100 Internal Battery Metal DX99N2X2S2N0R4X0A0 PNP or NPN 4 x RTD/PT100 DX-81H battery box Plastic

8 DATA RADIO Data Radio MultiHop with I/O IP20 External Terminal block housing available ATEX Zone 2 certification Data Radio MultiHop 2,4 GHz, each model has RS485 Modbus RTU and can be setup as a Master, Slave or Repeater Node Power Option Discrete I/O Analogue I/O IN (PNP) OUT IN OUT DX80DR2M-H Flexpower / / / / DX80DR2M-H2 10 to 30 Vdc 4 (PNP) 4 (PNP) 2 x 0-20mA 2 x 0-20mA DX80DR2M-H3 Flexpower 2 (NPN-PNP) 2 (NMOS) 4 x Thermocouple, 1 x Thermistor / DX80DR2M-H4 Flexpower / / 4 x RTD/PT100 3-wire / DX80DR2M-H5 Flexpower 4 (PNP-NPN) 2 (NMOS) 4 x 0-20mA / DX80DR2M-H12 Flexpower 2 (NPN-PNP) 2 (NMOS) 2 x 0-20mA, 1 x Thermistor, 1 x SDI-12 or Counter and valve / Accessories DX85 Extension I/O IP20 External Terminal block housing available DX85 Remote I/O Extension Unit (only for Gateways with Modbus RTU Communication) Discrete I/O Analogue I/O IN (PNP) OUT (PNP) IN OUT Type DX85M-P8 12 (I+O=12 max) 12 (I+O=12 max) / / / DX85M4P4M2M ma DX85M0P0M4M4 / / ma DX80 FlexSensors FlexSensors M12FTH1Q Serial Temp/RH sensor calibrated +/-2% M12FTH2Q Serial Temp/RH sensor calibrated +/-3.5% T30UFDNCQ QT50U QS30WEQ QS30WRQ SM312LPQD SM312DQD T30U serial ultrasonic 3 meter range QT50U low power ultrasonic 8 meter range Low power emitter Low power receiver, 15 meter range Low power mini-beam 3.6-5V Retro Low power mini-beam 3.6-5V Diffuse Power options Power Supply, Battery Box, Solar Panel PS24DX 24V dc, 200 ma IP67 Power Supply DX81 1 Battery DX81P6 6 Batteries DX81H 1 Battery for DX99 - ATEX BWA-SOLAR-001 Solar Panel Kit Antennas BWA-2O2-C RP-SMA Male 2 dbi antenna indoor BWA-2O5-C RP-SMA Male 5 dbi antenna indoor BWA-2O7-C RP-SMA Male 7 dbi antenna indoor BWA-2O6-A N Female 6 dbi antenna outdoor BWA-2O8-A N Female 8,5 dbi antenna outdoor Convertor cable for the User Configuration Tool BWA-HW-006 RS-485 to USB adapter, 1 m for DX80 IP67 MQDMC-401 RS-485 to USB adapter, 0,5 m for DX80 IP20 Configuration tool The User Configuration Tool uses a USB to RS-485 converter to connect a standard SureCross Gateway to a USB connection on a computer. Once connected, the User Configuration Tool will define the one to one I/O linking and setup parameters of the wireless system. Surge Suppressors BWC-LMRSFRPB Bulkhead, RP-SMA Type BWC-LFNMN N-Type BWC-LFNBMN Bulkhead, N-Type Connectors for DX70 Top & Bottom 1/2-inch NPT Hub Entrance BWA-QD5.5 M12 connector 5-pin BWA-QD8.5 M12 connector 8-pin BWA-QD12.5 M12 connector 12-pin BWA-CG.5-10 Cable Glands (10 pieces) Cables RP-SMA to RP-SMAF Bulkhead (RG58 cable loss: 1,05 db/m) BWC-1MRSFRSB4 4 m cable BWC-1MRSFRSB2 2 m cable BWC-1MRSFRSB1 1 m cable BWC-1MRSFRSB0.2 0,2 m cable BWA-HW-17 DX99 antenna feedthrough RP-SMA to N Male (LMR200 cable loss: 0,56 db/m) BWC-1MRSMN05 0,5 m cable BWC-1MRSMN2 2 m cable N Male to N Female (LMR400 coaxial, cable loss: 0,22 db/m) BWC-4MNFN6 6 m cable BWC-4MNFN15 15 m cable BWC-4MNFN30 30 m cable BWC-4MNFN3 3 m cable

9 Applications by Industry Factory Automation Rotating Filling Machines Replace slip rings with on-board Wireless monitoring of level, pressure and temperature Remote Indication Simplify call for parts and other inventory alarms with a Wireless I/O Network Robot equipment Avoid costly shutdowns caused by broken cables via wireless data transfer from a moving robotic arm to the control panel Process Automation Tank Level Monitoring Measure liquid level and activate a pump or open a valve with a Wireless FlexPower Node Flow Control Collect Flow Data with intrinsically safe Wireless Nodes that provide battery power to the radio and transmitter (ATEX) Gas Analysis Continuous emission monitoring of chimney output variables with a Wireless data network Building Automation Storage Control Control ambient Temperature and Humidity in high value storage areas with a battery-powered Node and integrated sensor Energy Management A wireless monitoring system offers facilities a simple solution to increase efficiency by saving energy and conserving plant resources HVAC Management Control energy costs with a Wireless network that automatically controls HVAC systems based on real-time data

10 Environmental Water Treatment Monitor multiple data points such as ph, conductivity, level and temperature with a single Wireless Node with up to 4 analog inputs Agriculture Landfill Gather leachate levels and monitor pump status with total count of extracted volume using a single Wireless Node optimised for battery-power Compost Monitor internal windrow temperature to optimise compost production process with a probe including the Wireless Node and Thermocouples Greenhouse Control climate variables in a commercial greenhouse with a Wireless Temp and Humidity Node optimised for batterypower Irrigation Control system pressure, solenoid valve activation and counter input on a Wireless Node optimised for battery-power Soil Moisture Continuously monitor and control soil moisture with a Wireless Network for gathering data from the field and activating pumps in remote locations Transportation & Logistics Cranes Control position and status, coordination for anti-collision of cranes with a Wireless I/O network Manage AGV Routing Use a Wireless Network to schedule AGV routes to improve efficiency and eliminate long wiring runs Loading Dock Notification Automatically alert operators that a truck has arrived at a loading dock with a Wireless M-GAGE Node embedded in the ground

11 Sensors Vision Wireless I/O Lighting & Indicators Machine Safety Presence/Absence Detection Foreground & Background Suppression GO/NO GO Inspection Gating and Triggering Parts Counting Level and Distance Measurement Positioning Contrast and Colour Sensing Vision Sensors with Onboard User Interface Pattern Recognition Traceability (Barcode, Datamatrix and Text Reading) OCR/OCV Complex Part Inspection Part Orientation Assembly Verification Colour Inspections Slip Ring Replacement Tank Farm Monitoring Livestock Environmental Monitoring Water and Wastewater Treatment HVAC Remote Monitoring Traffic Monitoring & Control Remote Sensing in Process Automation Cable Replacement ATEX Approved Solutions Bin & Part Picking Error/Mistake Proofing Pick-to-Light & Put to Light Operator Guidance Call for Parts Incorrect Pick Signal Remote Start/Stop Indication Work lights and cabinet lighting Safety Light Screens Optical Non-Contact Safety Systems Ergonomic Two-hand Control Devices Safety Modules Emergency Stop Devices Safety Interlocking Laser Scanners for Safety Applications Banner Engineering's Worldwide Presence Headquarters USA Banner Engineering Corp Tenth Avenue North Minneapolis, Minnesota Fax: China Banner Engineering Shanghai Rep Office Rm. G/H/I, 28th Flr., Cross Region Plaza No. 899, Lingling Road, Shanghai India Banner Engineering India Pune (HQ) Office No. 1001, 10th Floor Sai Capital, Opp. ICC Senapati Bapat Road Pune Mexico Banner Engineering de Mexico Edificio VAO Av. David Alfaro Siqueiros No.103 Col. Valle Oriente C.P San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon Europe, Middle East, Africa Banner Engineering Europe Park Lane, Culliganlaan 2F 1831 Diegem Belgium +32 (2) Fax +32 (2) Hong Kong Banner Engineering Hong Kong Rm. 15C, Building B, Fortune Plaza No ShenNan Rd, Shenzhen Japan Banner Engineering Japan Cent-Urban Building Nishi-Nakajima Yodogawa-Ku, Osaka Taiwan Banner Engineering Int l Incorporated Taiwan Rep. Office 8F-2, No. 308, Sec. 1, Neihu Rd. Taipei, Taiwan #15 SENSORS VISION WIRELESS I/O LIGHTING & INDICATORS SAFETY Multiprox N.V. Lion d'orweg Aalst Belgium +32 (53) fax +32 (53) Banner offers a full range of sensing solutions BANNER ENGINEERING EUROPE EN 2011 Apr PN F122RevC

MCS Mixe Communiction Solutions Jan van Rossum. LoRa als basis voor IoT in gebouwbeheer

MCS Mixe Communiction Solutions Jan van Rossum. LoRa als basis voor IoT in gebouwbeheer LoRa als basis voor IoT In gebouwbeheer MCS Mixe Communiction Solutions Jan van Rossum IoT enabler Telecom Sector GSM/SMS gateways Private GSM Private LTE Private LoRa 1997, 16 medewerkers System integrators

Nadere informatie

De PROFIBUS & PROFINET dag 2009. Edegem, 10 juni 2009

De PROFIBUS & PROFINET dag 2009. Edegem, 10 juni 2009 De PROFIBUS & PROFINET dag 2009 Edegem, 10 juni 2009 Wat is PROFIBUS? Ronald Poosen PI Competence Center ACRO 2 Waarom PROFIBUS - Centrale PLC - Sensoren/Actuatoren - Gebaseerd op 4-20mA of 0-10V technologie

Nadere informatie

Optinet-MX-V2. Ethernet IO-modules. Opticom Engineering B.V.

Optinet-MX-V2. Ethernet IO-modules. Opticom Engineering B.V. Optinet-MX-V2 Ethernet IO-modules Opticom Engineering B.V. INSTALLATIE - 2 - januari 2012 TOEPASSING De Optinet-V2 kan worden uitgebreid met externe ethernet IO-modules. Deze modules kunnen worden aangesloten

Nadere informatie

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 1. 7. ---- 3. ---- 4. ---------- 6. 5. 2. ---- 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5.

Nadere informatie

Welkom bij OSRAM! LED Expo Benelux RD 5209

Welkom bij OSRAM! LED Expo Benelux RD 5209 www.osram.nl Welkom bij OSRAM! LED Expo Benelux RD 5209 www.osram-benelux.com Licht management systemen LED Expo Benelux RD 5209 Licht Management Systemen zijn het in de op de op het juiste licht juiste

Nadere informatie

802.11b Wireless router w. 4 port switch. StarTech ID: BR411BWDC

802.11b Wireless router w. 4 port switch. StarTech ID: BR411BWDC 802.11b Wireless router w. 4 port switch StarTech ID: BR411BWDC Share your Internet connection without being constrained by cables with StarTech.com s 802.11b wireless router. The BR411BWDC lets you share

Nadere informatie

De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag 2010. Share our Vision for Automation. Wireless Sensor Netwerken. WirelessHART. Toepassingen. PROFIBUS integratie

De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag 2010. Share our Vision for Automation. Wireless Sensor Netwerken. WirelessHART. Toepassingen. PROFIBUS integratie Share our Vision for Automation De, PROFINET & IO-Link dag 2010 instrumentatie in een landschap De mogelijkheden, toepassingen en voordelen. Daan Roks, Intation De, PROFINET & IO-Link dag 2010 Agenda 3

Nadere informatie

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 2. ---- 1. ---- 3. ---- 7. ---------- 5. 4. 6. 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5. Power

Nadere informatie

De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag

De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag De, PROFINET & IO-Link dag 2011 2 in de praktijk De mogelijkheden, toepassingen en voordelen. Daan Roks, Intation Agenda 3 netwerken 4 Een Netwerk (WSN) is: een draadloos netwerk bestaande uit ruimtelijk

Nadere informatie

SPX Model A-360 Azimuth Antenna Rotor Model 1 & 2

SPX Model A-360 Azimuth Antenna Rotor Model 1 & 2 Gauke Boelensstraat 108 NL-9203 RS Drachten The Netherlands Tel: +31 (0) 512 354 126 GSM: +31 (0) 650 882 889 Fax: +31 (0) 847 187 776 www.rfhamdesign.com E-mail: info@rfhamdesign.com Model A-360 Azimuth

Nadere informatie

Groene industrie POWER QUALITY POWER AND SIGNAL QUALITY. Phoenix Contact B.V. 2015-2016

Groene industrie POWER QUALITY POWER AND SIGNAL QUALITY. Phoenix Contact B.V. 2015-2016 Groene industrie Phoenix Contact B.V. 2015-2016 POWER AND SIGNAL QUALITY POWER QUALITY 24V PWR ERR 24V 0V 0V OUT I GND GND GND ON OFF 1 2 1A 5A NC PACT RCP- Rogowskisp Eerst Power Quality inzichtelijk

Nadere informatie

SPX AX-400 Azimuth & Elevation antenna rotator Model 1 & 2

SPX AX-400 Azimuth & Elevation antenna rotator Model 1 & 2 Gauke Boelensstraat 108 NL-9203 RS Drachten The Netherlands Tel: +31 (0) 512 354 126 GSM: +31 (0) 650 882 889 Fax: +31 (0) 847 187 776 www.rfhamdesign.com E-mail: info@rfhamdesign.com SPX AX-400 Azimuth

Nadere informatie

The PROFIBUS and PROFINET Company. Masterclass Troubleshooting

The PROFIBUS and PROFINET Company. Masterclass Troubleshooting Masterclass Troubleshooting Verwarring over LEDs! Storingen zijn moeilijk op te lossen zonder noodzakelijke tools. Het grootste probleem is dat devices die het meest verwijderd zijn van het storingspunt,

Nadere informatie

100 % flexibiliteit en optimalisatie met Flexible Machine Control

100 % flexibiliteit en optimalisatie met Flexible Machine Control SoMachine 100 % flexibiliteit en optimalisatie met Flexible Machine Control 1 software platform Vereenvoudigt het programmeren en inbedrijfname met SoMachine 4 Hardware Control Platforms Geïntegreerde

Nadere informatie

RTC Opleidingen Beckhoff TwinCAT. Voorbereiding

RTC Opleidingen Beckhoff TwinCAT. Voorbereiding Voorbereiding Beckhoff Automation bvba Belgium Rudi Grouset v3.3-10/11/2014 Voorbereiding voor het volgen van de Beckhoff training Om de opleidingsdagen bij Beckhoff succesvol te laten doorgaan vragen

Nadere informatie

SPL D2 MKII GEBRUIKSAANWIJZING USER MANUAL

SPL D2 MKII GEBRUIKSAANWIJZING USER MANUAL SPL D2 MKII GEBRUIKSAANWIJZING USER MANUAL Spl-D2 Next generation Inleiding De SPL5-D2 unit is een geluidsdrukmeter die gekoppeld kan worden aan de SPL5. Het apparaat kan ook als losse geluidsdrukmeter

Nadere informatie

De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag. Ede, 18 november

De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag. Ede, 18 november De PROFIBUS, PROFINET & Ede, 18 november 2011 IO-Link dag 2011 The basics of PROFINET Harm Geurink Product Manager AUTOMATION Phoenix Contact bv hgeurink@phoenixcontact.nl PROFINET Trends in de markt:

Nadere informatie

Vibranivo. Vereisten VN 5000 VN 6000

Vibranivo. Vereisten VN 5000 VN 6000 Vibranivo Meetprincipe Een elektronisch aangestuurd piezo-element brengt de vork in trilling. Zodra de trilvork wordt bedekt met materiaal wordt deze trilling gedempt. De resulterende stroomverandering

Nadere informatie

Beveiliging in Industriële netwerken. Waarom monitoring een goed idee is

Beveiliging in Industriële netwerken. Waarom monitoring een goed idee is Beveiliging in Industriële netwerken Waarom monitoring een goed idee is Korte introductie / voorstellen: - Sinds 1951, Benelux - Monitoring, groeit naar security - ICT omgevingen, groeit naar Industrie

Nadere informatie

19% of the global energy is used for lighting. Dazzletek can Help Reducing the Energy Content without Compromising on Safety

19% of the global energy is used for lighting. Dazzletek can Help Reducing the Energy Content without Compromising on Safety Paris Climate Summit 2015 19% of the global energy is used for lighting Dazzletek can Help Reducing the Energy Content without Compromising on Safety Dazzletek provides intelligent, wireless Lighting

Nadere informatie

De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag. Edegem, 8 juni 2010. PROFIBUS Belgium VZW PROFIBUS, PROFINET & IO-Link

De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag. Edegem, 8 juni 2010. PROFIBUS Belgium VZW PROFIBUS, PROFINET & IO-Link De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem, 8 juni 2010 PROFIBUS Belgium VZW PROFIBUS, PROFINET & IO-Link 2010 Profibus in de procesindustrie 2 Jaap Westeneng PROFIBUS in de procesindustrie Aansluiting

Nadere informatie

Introductie HD-SDI CCTV

Introductie HD-SDI CCTV Introductie HD-SDI CCTV Introduction Wat is HD-SDI? Waarom HD-SDI? Wat kan HD-SDI voor mij betekenen? What is HD-SDI? HD-SDI = High Definition Serial Digital Interface Digital interface die standaard coaxkabel

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-OINE.COM HNDLEIDING USERS MNUL EM1016 HNDLEIDING EM1016 USB NR SERIEEL CONVERTER INHOUDSOPGVE: PGIN 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud van de verpakking.... 2

Nadere informatie

RTC Opleidingen Beckhoff TwinCAT. Voorbereiding

RTC Opleidingen Beckhoff TwinCAT. Voorbereiding Voorbereiding Beckhoff Automation bvba Belgium Rudi Grouset v4.0-11/06/2015 Voorbereiding voor het volgen van de Beckhoff training - Op vraag van verschillende scholen willen we vanaf editie 2 optie een

Nadere informatie

LED MODULES SERIE LEVERBAAR PER 50 MODULES LED MODULES SERIES AVAILABLE AT 50 MODULES PROLUMIA

LED MODULES SERIE LEVERBAAR PER 50 MODULES LED MODULES SERIES AVAILABLE AT 50 MODULES PROLUMIA LEVERBAAR PER 50 MODULES AVAILABLE AT 50 MODULES LED MODULES SERIE LED MODULES SERIES De Prolumia LED modules zijn een energie- en milieuvriendelijk alternatief voor traditionele neonverlichting en TL-lichtbakken.

Nadere informatie

Prijslijst Open telemetriesystemen

Prijslijst Open telemetriesystemen Prijslijst Open telemetriesystemen Date : 01-03-2015 File : ADS_Prijslijst_Open_Telemetrie_V1_16 Document Revisie: Rev. Datum Opmerkingen Auteur 1.10 28-03-2011 Uitbreiding Low power Tbox Joop Weenk 1.11

Nadere informatie

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN

HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN M A N U A L HANDLEIDING - ACTIEVE MOTORKRAAN MANUAL - ACTIVE MOTOR VALVE Model E710877 E710878 E710856 E710972 E710973 www.tasseron.nl Inhoud / Content NEDERLANDS Hoofdstuk Pagina NL 1 ALGEMEEN 2 NL 1.1

Nadere informatie

radiotransfertsysteem boomtopologie data radio DX80DR2M-H5C

radiotransfertsysteem boomtopologie data radio DX80DR2M-H5C externe antenne (aansluiting RG58 RP- SMA) externe klemmenrij geïntegreerde signaalsterkte-weergave configuratie via DIP-schakelaar Modbus RTU (RS485) automatisch organiserende boomstructuur Repeaters

Nadere informatie

1945, eerste DC. Eigen logo

1945, eerste DC. Eigen logo 1945, eerste DC Eigen logo Doelstelling: Binnen uw computer ruimte verzamelt u diverse informatie over bijvoorbeeld stroomverbruik van uw apparatuur. Via welk netwerk kunt u deze data verwerken. Welk

Nadere informatie

F-SERIE VOOR. Indicators Totaaltellers Signaalomvormers Flow computers Batch controllers PID Controllers Alarmbewaking Displays

F-SERIE VOOR. Indicators Totaaltellers Signaalomvormers Flow computers Batch controllers PID Controllers Alarmbewaking Displays F-SERIE Indicators Totaaltellers Signaalomvormers Flow computers Batch controllers PID Controllers Alarmbewaking Displays Flow Niveau Druk Temperatuur VOOR SERIE F-SERIE F-SERIE F-SERIE F-SERIE F-SERIE

Nadere informatie

Camperplaatsen en Campings Internet Hotspot Installatie. Copyright Guest Internet Solutions, 2005 to 2014. All Rights Reserved 1

Camperplaatsen en Campings Internet Hotspot Installatie. Copyright Guest Internet Solutions, 2005 to 2014. All Rights Reserved 1 Camperplaatsen en Campings Internet Hotspot Installatie Copyright Guest Internet Solutions, 2005 to 2014. All Rights Reserved 1 Introductie Alle camperplaatsen voorzien hun gasten van draadloos internet.

Nadere informatie

Wireless sensors. in veiligheidssystemen John van Gorsel. Emerson Process Management

Wireless sensors. in veiligheidssystemen John van Gorsel. Emerson Process Management Wireless sensors in veiligheidssystemen John van Gorsel Emerson Process Management Veiligheid versus beschikbaarheid Doel van een veiligheidsmeting: Bij potentieel gevaar het proces naar een veilige toestand

Nadere informatie

Veldcommunicatie in relatie tot Smart Factory

Veldcommunicatie in relatie tot Smart Factory Veldcommunicatie in relatie tot Smart Factory Marcel Vennemann Sales Manager Turck B.V. Ruiterlaan 7, NL-8019 BN Zwolle Postbus 297, NL-8000 AG Zwolle T +31 38 422 77 50 F +31 38 422 74 51 E marcel.vennemann@turck.com

Nadere informatie

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1 Quick start guide Powerbank MI 16.000 Mah Follow Fast 2016 - All rights reserved. Page 1 ENGLISH The Mi 16000 Power Bank is a very good backup option for those on the move. It can keep you going for days

Nadere informatie

Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (Emergency UC03 sensor)

Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (Emergency UC03 sensor) Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (Emergency UC03 sensor) Let op: Als het flexibele draad van dit licht beschadigd is, dient het te worden vervangen door iemand van de technische service,

Nadere informatie

Presentation Fire fighter safety switch

Presentation Fire fighter safety switch Presentation Fire fighter safety switch 20 september 2011 Elsbeth Faasse Cor Jansen Santon Holland BV AGENDA SANTON INTRODUCTION PRODUCTS NEW DEVELOPMENTS The Fire fighter Safety Switch Introductie Diverse

Nadere informatie

Veldcommunicatie in relatie tot Smart Factory

Veldcommunicatie in relatie tot Smart Factory Veldcommunicatie in relatie tot Smart Factory Marcel Vennemann Sales Manager Turck B.V. Ruiterlaan 7, NL-8019 BN Zwolle Postbus 297, NL-8000 AG Zwolle T +31 38 422 77 50 F +31 38 422 74 51 E marcel.vennemann@turck.com

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding LC-Products B.V. tel. (+31) 088-8111000 fax. (+31) 088-8111009 email: info@lc-products.nl website: www.lc-products.nl LC-Products B.V. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced

Nadere informatie

Industry 4.0. Big Data: van shopfloor naar IT level MES/ERP: Trends & Technologieën. Advantech Europe Jim ten Broeke Business Development Manager IoT

Industry 4.0. Big Data: van shopfloor naar IT level MES/ERP: Trends & Technologieën. Advantech Europe Jim ten Broeke Business Development Manager IoT Industry 4.0 Big Data: van shopfloor naar IT level MES/ERP: Trends & Technologieën Advantech Europe Jim ten Broeke Business Development Manager IoT Internet of Things: de evolutie Vandaag, 2016, groeit

Nadere informatie

Draadloze sensoren in machines en productielijnen

Draadloze sensoren in machines en productielijnen Draadloze sensoren in machines en productielijnen Presentatie High Tech Equipment Engineering Februari 2011 Presentatie inhoud Wireless Value Ontwerp aspecten bij draadloze systemen Waar en waarom een

Nadere informatie

radiotransfertsysteem Punt-punt Paartjes DX80K2M6-PM8

radiotransfertsysteem Punt-punt Paartjes DX80K2M6-PM8 volledig vooraf ingesteld externe antenne (aansluiting RG58 RP- SMA) geïntegreerde signaalsterkte-weergave configuratie via DIP-schakelaar Modbus RTU communicatie, RS485 interface deterministische datatransmissie

Nadere informatie

IDENTIFICATION SOLUTIONS

IDENTIFICATION SOLUTIONS IDENTIFICATION SOLUTIONS Simen Vertommen Application engineer Identification solutions & Detection and ranging maandag 6 oktober 2014 SICK BELGIË SICK België Doornveld 10, 1731 Asse 02/466 55 66 - info@sick.be

Nadere informatie

NETBITER REMOTE ACCESS FUNCTIE

NETBITER REMOTE ACCESS FUNCTIE NETBITER REMOTE ACCESS FUNCTIE HULPDOCUMENT NEDERLANDS Serial RS232 or RS485 or Ethernet Communication with PLC, HMI, Frequency drive or other device. DURANMATIC B.V. ROBIJN 800 3316 KE DORDRECHT TEL:

Nadere informatie

it600 Smart Home Range

it600 Smart Home Range MAKING LIFE SIMPLE Smart Thermostat VS20 and TRV10RFM Door/Window Sensor OS600 Smart Plug SPE600 it600 Smart Home Range 2 Index Introduction... 5 The SALUS it600 Smart Home App... 6 Gateway and VS20 Thermostat...

Nadere informatie

Data sheet. MJK Automation B.V. Castricummer Werf 144 NL-1901 RS Castricum Tel.: 0251-672171 Fax: 0251-671951 mjk@mjk.com www.mjk.

Data sheet. MJK Automation B.V. Castricummer Werf 144 NL-1901 RS Castricum Tel.: 0251-672171 Fax: 0251-671951 mjk@mjk.com www.mjk. De Comtroller 702 is ontworpen voor controle en monitoring van kleinere pompstations en watervoorraad-stations. De Comtroller 702 is een complete unit met in- en uitgangen, CPU, datalogger en communicatie-poort

Nadere informatie

LED BAR SERIE PLUG & PLAY SYSTEEM LED BAR SERIES PLUG & PLAY SYSTEM PROLUMIA

LED BAR SERIE PLUG & PLAY SYSTEEM LED BAR SERIES PLUG & PLAY SYSTEM PROLUMIA PLUG & PLAY SYSTEEM PLUG & PLAY SYSTEM LED BAR SERIE LED BAR SERIES De krachtige LED Bar serie combineert een strakke vormgeving met een uitstekende lichtopbrengst. Meerdere LED Bar modules kunnen eenvoudig

Nadere informatie

AT One Touch Network Assistent. Fluke Versiv

AT One Touch Network Assistent. Fluke Versiv AT One Touch Network Assistent Fluke Versiv Het ideale netwerk Altijd beschikbaar Supersnel Onbeperkte bandbreedte Nooit problemen Groeit mee met onze behoefte... Ellende begint in periferie Meeste probleemmeldingen

Nadere informatie

MODBUS remote I/O-unit type MODBUS4S110

MODBUS remote I/O-unit type MODBUS4S110 MODBUS remote I/O-unit type MODBUS4S110 Opvragen en aansturen van I/O via MODBUS RTU over RS232 of MODBUS IP of directe TCP/IP-socket. De MODBUS4S110 is een unit die als slave via MODBUS RTU (RS232) of

Nadere informatie

Zuiveren met verstand. RFID tags als verklikkers in de afvalwaterzuivering. S.A.C. (Saskia) Hanneman Innovatietechnoloog Waterschapsbedrijf Limburg

Zuiveren met verstand. RFID tags als verklikkers in de afvalwaterzuivering. S.A.C. (Saskia) Hanneman Innovatietechnoloog Waterschapsbedrijf Limburg Zuiveren met verstand RFID tags als verklikkers in de afvalwaterzuivering S.A.C. (Saskia) Hanneman Innovatietechnoloog Waterschapsbedrijf Limburg Zuiveren met verstand - inhoud WwTP Simpelveld Plant setup

Nadere informatie

LED FLEXIBELE STRIP DIAMOND II SERIE

LED FLEXIBELE STRIP DIAMOND II SERIE VOOR BINNEN- EN BUITENGEBRUIK FOR INDOOR AND OUTDOOR USE LED FLEXIBELE STRIP DIAMOND II SERIE LED FLEXIBLE STRIP DIAMOND II SERIES De LED Diamond II serie is voorzien van een zeer robuuste buitenmantel

Nadere informatie

De compacte batterij gevoede LegioBox C1 is een unieke universele draadloze datalogger. Toepassingen. Unieke product kenmerken.

De compacte batterij gevoede LegioBox C1 is een unieke universele draadloze datalogger. Toepassingen. Unieke product kenmerken. De compacte batterij gevoede is een unieke universele draadloze datalogger Met behulp van de kan ieder proces eenvoudig worden bewaakt. Het registreren en opslaan van meetwaardes vindt volledig automatisch

Nadere informatie

Overzicht S7-1200 SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, COMPACT CPU, DC/DC/RELAY, ONBOARD I/O: 6 DI 24V DC; 4 DO RELAY 2A; 2 AI 0 -

Overzicht S7-1200 SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, COMPACT CPU, DC/DC/RELAY, ONBOARD I/O: 6 DI 24V DC; 4 DO RELAY 2A; 2 AI 0 - CPU1211 kan niet worden uitgebreid met signaal modules SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, COMPACT CPU, DC/DC/DC, ONBOARD I/O: 6 DI 24V DC; 4 DO 24 V DC; 2 AI 0-10V 6ES7211-1AD30-0XB0 1110085 DC, POWER SUPPLY:

Nadere informatie

Session Educa-on. 14-15 October 2013

Session Educa-on. 14-15 October 2013 Session Educa-on 14-15 October 2013 FIRE facilities in education: Networking courses (fixed and wireless) IP fixed networks ComNet Labs Build your own network [Lab router] Calculate IP ranges According

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

M Tracer A1. Versie 0.4 juni 2011

M Tracer A1. Versie 0.4 juni 2011 M Tracer A1 Hardware installatie handleiding Versie 0.4 juni 2011 Rho Delta Automotive & Consumer Products BV Villa California Building Escudostraat 2 2991 XV Barendrecht Tel nr: 010 4971112 Verkoop Tel

Nadere informatie

PRIJSWIJZIGINGEN EN AANVULLING OP DE PRIJSLIJST GELDIG VANAF 1 JULI 2014

PRIJSWIJZIGINGEN EN AANVULLING OP DE PRIJSLIJST GELDIG VANAF 1 JULI 2014 PRIJSWIJZIGINGEN EN AANVULLING OP DE PRIJSLIJST GELDIG VANAF 1 JULI 2014 Als gevolg van de dynamische marktontwikkelingen hebben we voor onderstaande artikelen de brutoprijzen moeten aanpassen. De brutoprijzen

Nadere informatie

Enphase M215. De oplossing bij schaduwvorming!

Enphase M215. De oplossing bij schaduwvorming! Enphase M215 De oplossing bij schaduwvorming! [ betrouwbaar ] [ productief ] [ slim ] [ veilig ] 1. Enphase micro-omvormer Elke Enphase micro-omvormer is verbonden aan één enkele module en maakt gebruik

Nadere informatie

Dockingstation, PoE switches, HDMI oplossingen

Dockingstation, PoE switches, HDMI oplossingen Dockingstation PoE switches HDMI oplossingen Eminent levert in haar lijn Business oplossingen die speciaal geschikt zijn voor het gebruik binnen een MKB / KMO omgeving. Continuity betrouwbaarheid, service

Nadere informatie

Uw dealer: LED TL Buizen. www.solumo.nl

Uw dealer: LED TL Buizen. www.solumo.nl Uw dealer: LED TL Buizen 2012 www.solumo.nl versie 1.0 - nov. 2011 002 PROLUMIA LED TL BUIZEN 9W (60cm) 408710.. 004 18W (120cm) 408710.. 006 22W (150cm) 408710.. 008 www.prolumia.eu 003 LED TL BUIZEN

Nadere informatie

De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag. Edegem, 8 juni 2010. PROFIBUS Belgium VZW PROFIBUS, PROFINET & IO-Link

De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag. Edegem, 8 juni 2010. PROFIBUS Belgium VZW PROFIBUS, PROFINET & IO-Link De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem, 8 juni 2010 PROFIBUS Belgium VZW PROFIBUS, PROFINET & IO-Link 2010 2 Agenda 1. Omschrijving project 2. Voorstelling materialen 3. Redundancy 4. Visualisatie

Nadere informatie

I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler

I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler MATEN & INFORMATIE I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler Deze unieke modulerende zender, als enige ter wereld, verlaagt het energieverbruik aanzienlijk. Het werkt in combinatie met de energy

Nadere informatie

Advies, Productie, Reproductie, Faciliteiten, Presentatie, Verhuur, Verkoop

Advies, Productie, Reproductie, Faciliteiten, Presentatie, Verhuur, Verkoop Hardware BrightSign mediaplayers HD110, HD120, HD210(W), HD220, HD410, HD810, HD1010(W), HD1020 Ports Achterzijde van de unit: Power plug for 5V power input at 3A 10/100 Ethernet jack HDMI connector Triple

Nadere informatie

Concurrent AC1200 Dual Band WiFi Repeater Vergroot het bereik van je netwerk met één druk op de knop!

Concurrent AC1200 Dual Band WiFi Repeater Vergroot het bereik van je netwerk met één druk op de knop! EM4597 EAN: 8716065003185 OVERVIEW Vergroot eenvoudig je 2,4GHz en 5GHz draadloze netwerk Crossband technologie: haal een maximale snelheid tot 300+900Mbps Locatie indicator: altijd de perfecte locatie

Nadere informatie

PEGASO B CJA AUTO EEEEE. Assortiment.

PEGASO B CJA AUTO EEEEE. Assortiment. PLUS Beheerssysteem van de eindaanslagen voor het stoppen en tussenstanden gebaseerd op technologie met absolute encoder met regelbare nulpositie. Bedieningscentrale "persoon aanwezig"gemonteerd aan boord

Nadere informatie

Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (UC03 sensor)

Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (UC03 sensor) Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (UC03 sensor) Let op: Als het flexibele draad van dit licht beschadigd is, dient het te worden vervangen door iemand van de technische service, of

Nadere informatie

Schinfa Machinerevisie

Schinfa Machinerevisie The revolutionary new milling machine High speed spindle - Minimal floorspace - Lineair guides - Servo engines - TNC 320 control - Siemens 828d Mill300 De ideale machine voor technische opleidingen, instrumentmakers

Nadere informatie

SPID Azimuth antenna rotator Type: RAK

SPID Azimuth antenna rotator Type: RAK Gauke Boelensstraat 108 NL-9203 RS Drachten The Netherlands Tel: +31 (0) 512 354 126 GSM: +31 (0) 650 882 889 Fax: +31 (0) 847 187 776 www.rfhamdesign.com E-mail: info@rfhamdesign.com SPID Azimuth antenna

Nadere informatie

Zuiveren met verstand. RFID tags als verklikkers in de afvalwaterzuivering. S.A.C. (Saskia) Hanneman Innovatietechnoloog Waterschapsbedrijf Limburg

Zuiveren met verstand. RFID tags als verklikkers in de afvalwaterzuivering. S.A.C. (Saskia) Hanneman Innovatietechnoloog Waterschapsbedrijf Limburg Zuiveren met verstand RFID tags als verklikkers in de afvalwaterzuivering S.A.C. (Saskia) Hanneman Innovatietechnoloog Waterschapsbedrijf Limburg Zuiveren met verstand - inhoud WwTP Simpelveld Plant setup

Nadere informatie

AVMOD17 DRAADLOZE ZENDER/ONTVANGER 2.4GHz MET IR ZENDER - 4 KANALEN

AVMOD17 DRAADLOZE ZENDER/ONTVANGER 2.4GHz MET IR ZENDER - 4 KANALEN AVMOD17 DRAADLOZE ZENDER/ONTVANGER 2.4GHz MET IR ZENDER - 4 KANALEN Figuren en snelle gids Zie figuur 1, originele handleiding. Lay-out van de figuren Zie figuur 2, originele handleiding Legende figuur

Nadere informatie

Installatie handleiding voor de I-FREE03TV tv on the move

Installatie handleiding voor de I-FREE03TV tv on the move Product: Toepassing: Functie: I-FREE03TV (Software V4.0.2R en hoger) Universele kabelset met losse verloop kabels om alle onderstaande genoemde auto s vrij te zetten. CAN Bus activatie van de TV Function

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Veldcommunicatie in relatie tot Smart Factory

Veldcommunicatie in relatie tot Smart Factory Veldcommunicatie in relatie tot Smart Factory Marcel Vennemann Sales Manager Turck B.V. Ruiterlaan 7, NL-8019 BN Zwolle Postbus 297, NL-8000 AG Zwolle T +31 38 422 77 50 F +31 38 422 74 51 E marcel.vennemann@turck.com

Nadere informatie

2 Port DVI VGA Dual Monitor KVM Switch USB with Audio & USB 2.0 Hub

2 Port DVI VGA Dual Monitor KVM Switch USB with Audio & USB 2.0 Hub 2 Port DVI VGA Dual Monitor KVM Switch USB with Audio & USB 2.0 Hub Product ID: SV231DDUSB The StarTech.com SV231DDUSB 2-port Dual Monitor KVM Switch (DVI+VGA) offers a complete dual display multimedia

Nadere informatie

MCS ITalks Private LoRa Jan van Rossum MCS business development

MCS ITalks Private LoRa Jan van Rossum MCS business development T light smoke GPS motion RV MCS ITalks Private LoRa Jan van Rossum MCS business development LoRa is here to stay Backed by major players 160+ members Major operators Major companies like IBM, Cisco Key

Nadere informatie

Zone 1 & zone 2 Zone 21 & zone 22

Zone 1 & zone 2 Zone 21 & zone 22 Bediening en signalering Aluminium kast - type INDEX.ED Aluminium box - type INDEX.ED : Behuizingen voor bediening en signalering in Ex d uitvoering hebben een aantal voordelen ten opzichte van behuizingen

Nadere informatie

lindab we simplify construction Lindab Lekdichtheidtester Maakt lekdebietmetingen eenvoudiger

lindab we simplify construction Lindab Lekdichtheidtester Maakt lekdebietmetingen eenvoudiger lindab we simplify construction Lindab Lekdichtheidtester Maakt lekdebietmetingen eenvoudiger Maakt lekdebietmetingen eenvoudiger Een kompleet toestel voor het ter plaatse meten van luchtlekken in kanalen.

Nadere informatie

LED MODULES SERIE LEVERBAAR PER 50 MODULES LED MODULES SERIES AVAILABLE AT 50 MODULES PROLUMIA

LED MODULES SERIE LEVERBAAR PER 50 MODULES LED MODULES SERIES AVAILABLE AT 50 MODULES PROLUMIA LEVEBAA PE 50 MODULES AVAILABLE AT 50 MODULES LED MODULES SEIE LED MODULES SEIES De Prolumia LED modules zijn een energie en milieuvriendelijk alternatief voor traditionele neonverlichting en TLlichtbakken.

Nadere informatie

Kansen en aandachtspunten van draadloos PROFINET

Kansen en aandachtspunten van draadloos PROFINET Kansen en aandachtspunten van draadloos PROFINET Automatiseringshiërarchie ERP Ethernet MES Automatiseringshiërarchie Ethernet? Hoe werkt het eigenlijk WLAN WLAN Frameformat To From 0 0 Ad-hoc Network

Nadere informatie

Connected Assets, de next step in buitendienstautomatisering. Nush Cekdemir Service & Maintenance Congres, 31 maart 2011

Connected Assets, de next step in buitendienstautomatisering. Nush Cekdemir Service & Maintenance Congres, 31 maart 2011 Connected Assets, de next step in buitendienstautomatisering Nush Cekdemir Service & Maintenance Congres, 31 maart 2011 Wie is Tensing? ± 75 ervaren specialisten Financieel gezond, vooruitzichten 2011

Nadere informatie

Helpen intelligente sensoren ons vooruit? Wouter Borsboom

Helpen intelligente sensoren ons vooruit? Wouter Borsboom Helpen intelligente sensoren ons vooruit? Wouter Borsboom Snelle opkomst van slimme thermostaat Ondanks vertraging in elke woning in Nederland slimme meter in 2020 Groot aanbod draadloze sensoren voor

Nadere informatie

PIR DC-SWITCH. DC Passive infra-red Detector. Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL

PIR DC-SWITCH. DC Passive infra-red Detector. Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL PIR DC-SWITCH DC Passive infra-red Detector Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL Please read this manual before operating your DETECTOR PIR DC-Switch (PDS-10) De PDS-10 is een beweging

Nadere informatie

Artikel / Omschrijving. Afm: 72x88x66mm. HDL SB-DN-232IP-PRO. Afm: 72x88x66mm.

Artikel / Omschrijving. Afm: 72x88x66mm. HDL SB-DN-232IP-PRO. Afm: 72x88x66mm. SMART BUS HDL Catalogus HDL systeem. Een revolutionair, modulair systeem met RS232 en IP gateway voor bi-directionele communicatie met audiovisuele systemen, pc & tablet. Volledig naar eigen behoefte samen

Nadere informatie

Bussystemen. Bronvermelding. Industrial ethernet, R.A. Hulsebos. F. Rubben, Ing. 2010-2011

Bussystemen. Bronvermelding. Industrial ethernet, R.A. Hulsebos. F. Rubben, Ing. 2010-2011 Bussystemen F. Rubben, Ing. 2010-2011 Bronvermelding Industrial ethernet, R.A. Hulsebos 1 Veldbus Systemen ModBus RTU DeviceNet Profibus ModBus TCP 1980 1985 1990 1995 2000 200 5 AS-I EtherCAT CanOpen

Nadere informatie

EEEEE THEA THEA. Assortiment. Stel draaibare fotocellen met ingebouwd knipperlicht.

EEEEE THEA THEA. Assortiment. Stel draaibare fotocellen met ingebouwd knipperlicht. Stel draaibare fotocellen met ingebouwd knipperlicht Code Naam P111528 A15 O.PF Beschrijving Stel verstelbare fotocellen met ingebouwd knipperlicht. Mogelijkheid om de lichtbundel 40 horizontaal en 10

Nadere informatie

SPID Azimuth antenna rotator Type: BIG-RAK

SPID Azimuth antenna rotator Type: BIG-RAK SPID Azimuth antenna rotator Type: BIG-RAK Specifications: SPID BIG RAK PWM Azimuth Rotator BIG RAK @ 12V BIG RAK @ 18V Turning torque in-lbs/nm 2,800 in lb/315 Nm 3,600 in lb/403 Nm Brake Torque in lbs/nm

Nadere informatie

HANDLEIDING ACCESS POINT. Access Point. Installatievoorschrift 3.1

HANDLEIDING ACCESS POINT. Access Point. Installatievoorschrift 3.1 HANDLEIDING ACCESS POINT Access Point Installatievoorschrift 3.1 Pagina 1 van 10 Installatievoorschrift Access Points Versie 3.1, 17-10-2011 Inhoudsopgave 1 Introductie 3 2 het monteren van de AP-01 4

Nadere informatie

Dubbel besparen met ASi-Safe

Dubbel besparen met ASi-Safe Dubbel besparen met ASi-Safe Edegem, 10 juni 2009 Even voorstellen EUCHNER Benelux Normcommissie NEC44 SafetyPlaza De PROFINET & IO-Link dag 2009 2 De EUCHNER organisatie EUCHNER GmbH + Co. KG Fabrikant

Nadere informatie

ph ORP Temperatuur Geleidbaarheid TDS Opgeloste Zuurstof Salinity Weerstand

ph ORP Temperatuur Geleidbaarheid TDS Opgeloste Zuurstof Salinity Weerstand ph ORP Temperatuur Geleidbaarheid TDS Opgeloste Zuurstof Salinity Weerstand De Perfecte Combinatie Dit Chinese symbool betekend Dubbel geluk, de combinatie tussen twee perfecte llementen Dit wordt gebruikt

Nadere informatie

Diver Telemetrie. Draadloze grondwater- en oppervlaktewaterdata transmissie

Diver Telemetrie. Draadloze grondwater- en oppervlaktewaterdata transmissie Telemetrie Draadloze grondwater- en oppervlaktewaterdata transmissie Maximaliseer datakwaliteit Verminder operationele kosten Near real-time informatie -NETZ BEHEER 3 UW DATA IN STAPPEN Introductie -NETZ

Nadere informatie

Johto. Flexible light

Johto. Flexible light Johto Flexible light Johto is a high quality lighting system based on LED for technically sophisticated interior and exterior light. It provides homogeneous and dot free illumination in very low installation

Nadere informatie

Experiences with ATES applications in Belgium Operational results and energy savings

Experiences with ATES applications in Belgium Operational results and energy savings Experiences with ATES applications in Belgium Operational results and energy savings H.Hoes 1 Klik om ATES het opmaakprofiel system results van de Monitoring within Energy Demonstration Program to 30%

Nadere informatie

Oxix TRANSMITTER VOOR OPGELOSTE ZUURSTOF BROCHURE NL 5.40 OXIX BROCHURE 1401

Oxix TRANSMITTER VOOR OPGELOSTE ZUURSTOF BROCHURE NL 5.40 OXIX BROCHURE 1401 Oxix TRANSMITTER VOOR OPGELOSTE ZUURSTOF BROCHURE NL 5.40 OXIX BROCHURE 1401 SENSOR MET MINIMAAL ONDERHOUD De Oxix transmitter is een nieuw en uniek MJK instrument voor het meten van opgeloste zuurstof.

Nadere informatie

Smart lighting armatuur Anne

Smart lighting armatuur Anne Smart lighting armatuur Anne Productsheet RoHS Sustainder Een nieuw bedrijf met veel ervaring Sustainder is een nieuw, innovatief Nederlands bedrijf dat slimme openbare verlichting en smart city-oplossingen

Nadere informatie

Adapter les bâtiments à leur utilisation réelle: le Continuous Monitoring, plus de confort avec moins d énergie

Adapter les bâtiments à leur utilisation réelle: le Continuous Monitoring, plus de confort avec moins d énergie Adapter les bâtiments à leur utilisation réelle: le Continuous Monitoring, plus de confort avec moins d énergie Gebouwen aan hun reëel gebruik aanpassen: Continuous Monitoring, meer comfort met minder

Nadere informatie

Zilvold Elektrolyse. Veiliger, schoner en aangenamer

Zilvold Elektrolyse. Veiliger, schoner en aangenamer Zilvold Elektrolyse Veiliger, schoner en aangenamer INHOUD / INDEX Membraan zout elektrolyse systemen Membrane salt elektrolysis Systems Zilvold zout elektrolyse Aguapure salt elektrolysis 4 Visualisatie

Nadere informatie

FHI dag 3 april 2013 Wiep Folkerts, directeur SEAC

FHI dag 3 april 2013 Wiep Folkerts, directeur SEAC FHI dag 3 april 2013 Wiep Folkerts, directeur SEAC Innovaties in Zonne-energie ~~~~ een bloeiend stukje Nederlandse kenniseconomie Waarom zonne-energie? Prijsdaling PV modules Average module spot price

Nadere informatie

BASICS of PROFIBUS @ PROFIDAG 2015. Roel Conings (ACRO)

BASICS of PROFIBUS @ PROFIDAG 2015. Roel Conings (ACRO) BASICS of PROFIBUS @ PROFIDAG 2015 Roel Conings (ACRO) Industriële communicatie 2 Conventionele bedrading Profibus 3 Centrale PLC Sensoren/Actuatoren Gebaseerd op 4-20mA of 0-10V technologie Met PLC/PC

Nadere informatie

Welcome. Het onderwerp voor de sessie van vandaag is Energy Management. HARTING heeft hiervoor een universeel systeem genaamd smart Power Networks.

Welcome. Het onderwerp voor de sessie van vandaag is Energy Management. HARTING heeft hiervoor een universeel systeem genaamd smart Power Networks. Welcome! 1 Welcome Het onderwerp voor de sessie van vandaag is Energy Management. HARTING heeft hiervoor een universeel systeem genaamd smart Power Networks. Het korte tijdsbestek van deze sessie maakt

Nadere informatie

HART en 4 20 ma integreren in een PROFIBUS-installaties

HART en 4 20 ma integreren in een PROFIBUS-installaties PROFIBUS Nederland PROFIBUS, PROFINET HART en 4 20 ma integreren in een PROFIBUS-installaties Edegem, 8 juni 2010 De reden De reden voor het initiëren van zo n project kan het verbeteren van de productie

Nadere informatie

Signaalintegriteit van Veldbussen & discrete I/O Signalen

Signaalintegriteit van Veldbussen & discrete I/O Signalen Signaalintegriteit van Veldbussen & discrete I/O Signalen Rob Kersten rob.kersten@miwconsultants.nl 2012 MIW Consultants 1 Samenvatting MIW Consultants Interessante discussie op LinkedIn bij de en User

Nadere informatie