Waterzuiveraar Aquafin

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waterzuiveraar Aquafin"

Transcriptie

1 TECHNOLOGY Extra metingen in waterzuivering Draadloos als er geen draad beschikbaar is ddoor Alfons Calders Aquafin staat sinds 1990 in voor de uitbouw en exploitatie van de rioolwaterzuiveringinfrastructuur in Vlaanderen. Het huishoudelijke afvalwater wordt vanuit de gemeentelijke rioleringen via verzamelriolen doorgepompt naar de zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen. Waterzuiveraar Aquafin beschikt over 247 rioolwaterzuiveringinstallaties, pompstations en 4.735km leidingen. In 2010 zuiverden ze het afvalwater van een equivalent van 4,6 miljoen inwoners. Van deze waterzuiveringstations zijn een aantal grotere bemand, de rest functioneert onbemand. De laatste vijf jaar worden cruciale procesparameters meer en meer via online analysetoestellen opgevolgd. Omdat er voor deze nieuwe apparatuur niet steeds signaaldraden naar de centrale controller beschikbaar zijn, werd gezocht naar een draadloze oplossing. In Sint- Niklaas is voor het doorgeven van de data van twee nieuwe analysetoestellen waarmee het slibniveau in bezinkingstanks wordt gemeten, geopteerd voor het DX80 draadloos I/O-systeem van Banner Engineering, in België vertegenwoordigd door Multiprox. De eerste nodes zijn ondertussen geplaatst en in werking en Industrie Technisch & Management had hierover een gesprek met Vincent Steemans, Procesmetingen & Ondersteuning bij het laboratorium van Aquafin en met Wim De Schrijver en Hans De Craemer van Multiprox. MEER EN MEER PROCESANALYSES ONLINE De rioolwaterzuivering van Sint-Niklaas zorgt voor het reinigen van RV het afvalwater van mensen en is een bemand waterzuiveringsstation, waar dus technische medewerkers aanwezig zijn die zorgen voor exploitatie en onderhoud. Ze staan ook in voor service en interventie bij alarm van een aantal in de omgeving liggende onbemande waterzuiveringsstations. Standaard instrumentatie zoals gewone niveaumetingen in de bekkens, naderingsschakelaars... vallen onder het normaal onderhoud. De laatste vijf jaar komen er echter voor de cruciale procesparameters steeds meer online analysetoestellen bij. De installatie en interventies bij problemen van deze complexere instrumentatie wordt gedaan vanuit het Labo van Aquafin in Hofstade. Daarnaast is het Labo ook verantwoordelijk voor nat-chemische analyses op water en slib alsook microscopische, microbiologische en ecotoxiciteitstests. De nieuwe De rioolrioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin in Sint-Niklaas staat in voor de reiniging van het afvalwater van mensen. online metingen vallen onder het Labo omdat deze toestellen dikwijls nauw aansluiten met laboanalyses die nu geautomatiseerd en online zijn gezet. Vandaag zijn er gemiddeld per waterzuiveringsinstallatie zo n acht dergelijke online toestellen. Het gaat om permanente zuurstofmonitoring in de beluchtingbekkens, ammonium en fosfaatmetingen, slibconcentratiemetingen, slibdekenmeters (dikte van het slibniveau), het constant meten van de resterende hoeveelheid zwevende stof bij het lozen (om te zorgen dat men binnen de milieuvergunning blijft) en de automatische monsternametoestellen. DRAADLOZE DATATRANSMISSIE De trend van online analyse is zo n tien jaar geleden gestart. Het ging toen om zuurstof en slibconcentratie in de biologie meten. In eerste instantie ging het voor zuurstof om eerder elektrochemische toestellen (veel onderhoud), maar nu is men volledig overgegaan op optische meetprincipes (contactloos, onderhoudsvriendelijk). Vermits in een van de betrokken afvalwaterzuiveringsstations geen voldoende bekabeling beschikbaar was, werd vele jaren terug, geopteerd voor meettoestellen met ingebouwde draadloze communicatie. Deze waren van het type point-to-point verbinding: de zender/ontvanger van het meetinstrument communiceert steeds met één vaste ontvanger/zender bij de controller. Nadeel was dat als men twee online metingen heeft men ook twee ontvangers bij de controller krijgt. 40 INDUSTRIE TECHNISCH & MANAGEMENT NOVEMBER 2011

2 Tweede nadeel van deze eerste ervaring was dat het blijkbaar niet zo eenvoudig was om een betrouwbare verbinding te realiseren. Er werden testen gedaan met andere draadloze systemen, waarbij het toen steeds ging om point-to-point communicatie en men leerde dat elk obstakel en we spreken hier zelfs over een vrachtwagen die het zendpad kruist voor een gestoorde verbinding kon zorgen. Men moet hierbij dus de antennes voldoende hoog plaatsen of werken met zwaardere antennes. DRADEN WAAR KAN... Na de eerste experimenten was het even kalm rond draadloos. Verleden jaar werd de vraag naar draadloze communicatie echter terug actueel. Er was de nood aan slibniveaumetingen in de bezinkingsbekkens van Sint-Niklaas. Men heeft in het afvalwaterzuiveringsproces de volledige aerobe/anaerobe zuiveringcyclus goed in kaart gebracht. Maar het bezinkingsbekken dat wordt beschouwd als de eindfase in de waterzuivering wordt momenteel slechts op enkele installaties via metingen opgevolgd. Het zuiver water gaat via een overstort naar de rivier en het bezonken slib wordt met recirculatiepompen terug naar het beluchtingsbekken geleid. Het surplus slib wordt met spuipompen naar de indikker en buffer geleid om uiteindelijk na ontwatering en eventueel droging in centrale slibverwerkingsinstallaties te worden afgevoerd. Ondertussen is dat slib echter een grondstof geworden zowel voor de verbrandingsinstallaties als in de cementproductie. Het heeft een economische waarde gekregen. Om de slibverwerkingskosten laag te houden, kan het interessant zijn om het slib al gedeeltelijk te laten indikken in de nabezinktank. Dit houdt wel risico s in omdat bij een te dikke sliblaag het risico op uitspoeling van zwevende stoffen naar het effluent toe groter wordt. Een continue slibdekenmeting is om die reden essentieel. De politiek - gezien trouwens de ervaringen - is dat voor de bijkomende metingen die men wil installeren, indien mogelijk de gegevens via een draadverbinding naar het controlecentrum worden doorgestuurd. In dit geval moet echter het meetinstrument op de draaiende rakel van het bezinkingsbekken worden geplaatst (dit Schematische voorstelling van de draadloze transmissie van het slibniveau in de bezinkingsbekkens. RV om een idee van slibdikte te krijgen over het ganse bekken). Werken met sleepringen voor het overbrengen van het analoge meetsignaal, was te complex (en zou te veel extra onderhoud met zich meebrengen). Daarom werd besloten in dit geval terug te opteren voor een draadloze verbinding. POINT-TO-MULTIPOINT Voor de draadloze verbinding werden deze maal met hulp van Multiprox proeven gedaan met het DX80 SureCross Wireless I/Osystem van Banner Engineering. Het is een draadloos systeem (frequentiehopping) op 2,4 Ghz waarvoor geen zendvergunning nodig is en dat volledig aan de Europese wetgeving terzake voldoet. Dit werd door Multiprox naar voor geschoven omdat het een pointto-multipoint systeem is: men wou in Sint-Niklaas meerdere meters plaatsen en met behulp van poin-to-point communicatie zou dit aan zendapparatuur te duur worden, men wou dus een netwerkje realiseren. Er staat een wireless node (zender/ontvangers met aangekoppeld een aantal I/O s, modulair uitbreidbaar) in een kastje naast het meetinstrument op de rote-

3 Extra metingen in waterzuivering RV Er staat een wireless node in een kastje naast het meetinstrument op de roterende schraper van twee bezinkingstanks (met close-up van de DX80 I/O-node boven het bezinkingsbekken). rende schraper van twee bezinkingstanks. De voeding is in dit geval aanwezig (er zijn modules beschikbaar met batterijvoeding en er is voeding via zonnepanelen mogelijk). Via de I/O s van deze nodes worden in dit geval twee signalen vanuit de sensor gekoppeld: het signaal van de meteruitlezing en een alarmcontact. In dit geval is de node een IP67-uitvoering, waarbij de output van de meter via een kabel door wartels in de wireless unit wordt verbonden (maar om de installatie gemakkelijker te maken en omdat de unit toch in een waterdichte behuizing is opgesteld, wordt voor de volgende een IP20-versie genomen: hier zijn de klemmenborden gewoon klassieke schroefborders). De gateway-unit is opgesteld in een kastje naast een verbindingskast die is opgesteld naast een van de bekkens. Vanuit haar I/O s (ook in dit device modulair uitbreidbaar) gaat het naar de verbindingskast en vandaar bedraad naar de controlezaal. (Het gaat in dit geval om een multikabelverbinding, maar de gateways kunnen ook uitgerust worden met Modbus als communicatie naar de controller). De nodes en de gateway zijn uitgerust met een display en zijn configureerbaar op de unit. In dit geval is geopteerd om de programmeersoftware te gebruiken. Hierdoor kan vanaf de gateway de configuratie ingebracht en de nodes geconfigureerd worden. De uitleg hoe dit moet gebeuren, is gegeven door mensen van Multiprox, maar bleek zo intuïtief dat dit nu door de medewerkers van Aquafin zelf kan gedaan worden. Het is echter wel gemakkelijk dat op alle nodes een display staat, zodat de status van de verbinding ter plaatse kan nagegaan worden. Het helpt bij montage van de onderdelen en de opstart van de draadloze communicatie. BETERE DRAADLOZE VERBINDING Het DX80 SureCross Wireless I/O-system is op een originele manier door Aquafin getest. Er werd een multipoint wireless access point geïnstalleerd en tevens een single point unit. Een tweede single point unit werd op de voorzetel van een bestelwagen gelegd en hiermee werd rondgereden. Vanuit het voertuig werd een continu meetsignaal uitgezonden. Bij nazicht werd geconstateerd dat de verbinding steeds gefunctioneerd had. Naast het in Aquafin gebruikte klassieke point-to-multipoint systeem, bestaat er tevens een zogenaamd Multi-Hop-systeem. Dit maakt gebruik van een Multi-Hop Data Radio, die enerzijds kan fungeren als repeater en de afstand tussen gateway en nodes van maximaal 3km aanzienlijk vergroot en anderzijds de mogelijkheid biedt om van Modbus- of andere seriële netwerken met vaste bedrading draadloze netwerken te maken. Daarbij wordt de gateway steeds aangestuurd door een hogere master, bijvoorbeeld een PLC. Ten opzichte van de klassieke pointto-multipoint communicatie heeft een Multi-Hop systeem belangrijke voordelen om de communicatie zekerder te maken. Elke node kan namelijk zelf functioneren als doorgever van berichten, wat gebeurt als een specifieke zender geen verbinding kan maken met de gateway. Via een interne software in de nodes wordt het bericht van de node die geen verbinding heeft dan opgenomen en doorgestuurd... tot de gateway is bereikt. 42 INDUSTRIE TECHNISCH & MANAGEMENT NOVEMBER 2011

4 Wireless I/O

5 Why Wireless? Cable Replacement Tank Level Monitoring Example Standard Cable Installation Wireless Communication ADVANTAGES Compatible with all sensors Quick and easy installation Cost effective Perfect for renovation Up to 48 tanks/nodes max ON/OFF min ON/OFF level meter 45 M3 Mix of 12 I/O per tank/node In this case: pump ON/OFF valve ON/OFF Pump: digital output Level meter: analogue input Max.-Min. Level: 2x digital inputs Valve: digital output Key Features Reliable Secure Flexible Industrial FHSS Communication Proprietary Protocol Bidirectional Communication Multiple Signals Digital and Analogue MultiHop Repeater Network Link Loss Output Fall Back Condition Configurable and Mapped I/O Robust IP67 Built-in Signal strength for Site Survey Multiple Network ID Power Possibilities Accessories, Antennas and Cables

6 Product Topologies DX70 Point to Point Direct I/O mapping Mixed digital and analogue I/O values Unlimited pairs in the same location 10 to 30 Vdc Up to 3 km DX80 Star Topology Mapping I/O by software free of charge Digital and analogue I/O values for the Node Digital, analogue I/O values and communication (Modbus or Ethernet) for the Gateway Up to 48 Nodes per Network/Gateway Unlimited networks in the same location 10 to 30 Vdc, solar panel or battery option Up to 3 km Up to 3 km MultiHop Data Radio with I/O Wireless Repeater Network No limit, depends on repeaters number Host controlled Network Any device can be Master, Repeater or Slave Digital, analogue I/O values and communication (Modbus RTU, RS485) Possibility to expand I/O with DX85 on the Repeater or Slave Up to 50 Slave ID/devices per network Unlimited networks in the same location 10 to 30 Vdc, solar panel or battery option Modbus RTU, RS485 PLC

7 DX70 Point to Point DX70 2,4 GHz Gateways & Nodes Kit, 10 to 30 Vdc Type Discrete I/O (PNP) Analogue I/O Mixed digital and analogue IN OUT IN OUT Type DX70G2X6S4P4M2M2 Gateway ma DX70N2X6S4P4M2M2 Node ma Digital only DX70G2X6S4P8 Gateway 4 8 / / / DX70N2X6S8P4 Node 8 4 / / / DX80 Star Topology IP20 External Terminal block ATEX Zone 2 certification Other DX80 housings available Internal Antenna DX80 2,4 GHz Gateways with Modbus RTU (RS485) Communication & Nodes Gateway Power option Discrete I/O Analogue I/O IN OUT IN OUT Type DX80G2X2S-P8 10 to 30 Vdc 12 (I+O=12 max) PNP 12 (I+O=12 max) PNP / / / DX80G2M2S-P2 10 to 30 Vdc 4 (PNP) 4 (PNP) ma or 0-10 VDC DX80G2M6S0P0M4M4 10 to 30 Vdc / / ma DX80G2M6S0P0V4V4 10 to 30 Vdc / / VDC DX80G2M2S-P Flexpower / / / / / DX80P2T6S 10 to 30 Vdc Gateway Pro with Modbus TCP & Ethernet IP Communication (no I/O) Node Power Option Discrete I/O Analogue I/O IN OUT IN OUT Type DX80N2X2S-P7 Flexpower 12 (I+O=12 max) NPN 12 (I+O=12 max) NMOS / / / DX80N2X2S-P8 10 to 30 Vdc 12 (I+O=12 max) PNP 12 (I+O=12 max) PNP / / / DX80N2X2S-P2 10 to 30 Vdc 4 (PNP) 4 (PNP) ma or 0-10 VDC DX80N2X6S0P0M4M4 10 to 30 Vdc / / ma DX80N2X6S0P0V4V4 10 to 30 Vdc / / VDC DX80N2X2S2N2M2 Flexpower 2 (NPN) 2 (NMOS) 2 / 0-20 ma DX80N2X2S2N2M4 Flexpower 2 (NPN) 2 (NMOS) 4 / 0-20 ma DX80N2X2S-P3 Flexpower 2 (NPN) 2 (NMOS) 4 / Thermocouple DX80N2X2S-P4 Flexpower / / 4 / PT100 (RTD) (3 wires) DX80N2X2S4A2 Flexpower 2 (NPN-PNP) 2 (NMOS) 2 / Frequency/counter DX80N2X1S2A1 Internal Battery 1 (NPN-PNP) 1 (NMOS) 1 / Frequency/counter DX80N2X2S2S Flexpower 2 (NPN) 2 (NMOS) 2 / Serial Input for Flexpower sensors DX80N2X1S1S Internal Battery 1 (NPN) 1 (NMOS) 1 / Serial Input for Flexpower sensors DX80N2X2S-CS1 Flexpower Solar Panel 2 (NPN) 2 (NMOS) 2 / 0-20mA, 1 x Thermistor, 1 x Battery status DX99 Intrinsically Safe Nodes Solutions available for ATEX Zone 1 with 24 Vdc and Ex d enclosure DX99 2,4 GHz Nodes for Hazardous Locations, ATEX Zone 0 & 20, compatible with DX80 Gateways out of EX Area Discrete IN (2) Analogue IN Power (18V boost) Housing DX99N2X1S2N0M2X0D2 PNP or NPN 2 x 0-20 ma Internal Battery Metal DX99N2X2S2N0M2X0A2 PNP or NPN 2 x 0-20 ma DX-81H battery box Plastic DX99N2X1S2N0TAX0D0 PNP or NPN 3 x Thermocouple Internal Battery Metal DX99N2X1S2N0TAX0D0 PNP or NPN 3 x Thermocouple DX-81H battery box Plastic DX99N2X1S2N0R4X0D0 PNP or NPN 4 x RTD/PT100 Internal Battery Metal DX99N2X2S2N0R4X0A0 PNP or NPN 4 x RTD/PT100 DX-81H battery box Plastic

8 DATA RADIO Data Radio MultiHop with I/O IP20 External Terminal block housing available ATEX Zone 2 certification Data Radio MultiHop 2,4 GHz, each model has RS485 Modbus RTU and can be setup as a Master, Slave or Repeater Node Power Option Discrete I/O Analogue I/O IN (PNP) OUT IN OUT DX80DR2M-H Flexpower / / / / DX80DR2M-H2 10 to 30 Vdc 4 (PNP) 4 (PNP) 2 x 0-20mA 2 x 0-20mA DX80DR2M-H3 Flexpower 2 (NPN-PNP) 2 (NMOS) 4 x Thermocouple, 1 x Thermistor / DX80DR2M-H4 Flexpower / / 4 x RTD/PT100 3-wire / DX80DR2M-H5 Flexpower 4 (PNP-NPN) 2 (NMOS) 4 x 0-20mA / DX80DR2M-H12 Flexpower 2 (NPN-PNP) 2 (NMOS) 2 x 0-20mA, 1 x Thermistor, 1 x SDI-12 or Counter and valve / Accessories DX85 Extension I/O IP20 External Terminal block housing available DX85 Remote I/O Extension Unit (only for Gateways with Modbus RTU Communication) Discrete I/O Analogue I/O IN (PNP) OUT (PNP) IN OUT Type DX85M-P8 12 (I+O=12 max) 12 (I+O=12 max) / / / DX85M4P4M2M ma DX85M0P0M4M4 / / ma DX80 FlexSensors FlexSensors M12FTH1Q Serial Temp/RH sensor calibrated +/-2% M12FTH2Q Serial Temp/RH sensor calibrated +/-3.5% T30UFDNCQ QT50U QS30WEQ QS30WRQ SM312LPQD SM312DQD T30U serial ultrasonic 3 meter range QT50U low power ultrasonic 8 meter range Low power emitter Low power receiver, 15 meter range Low power mini-beam 3.6-5V Retro Low power mini-beam 3.6-5V Diffuse Power options Power Supply, Battery Box, Solar Panel PS24DX 24V dc, 200 ma IP67 Power Supply DX81 1 Battery DX81P6 6 Batteries DX81H 1 Battery for DX99 - ATEX BWA-SOLAR-001 Solar Panel Kit Antennas BWA-2O2-C RP-SMA Male 2 dbi antenna indoor BWA-2O5-C RP-SMA Male 5 dbi antenna indoor BWA-2O7-C RP-SMA Male 7 dbi antenna indoor BWA-2O6-A N Female 6 dbi antenna outdoor BWA-2O8-A N Female 8,5 dbi antenna outdoor Convertor cable for the User Configuration Tool BWA-HW-006 RS-485 to USB adapter, 1 m for DX80 IP67 MQDMC-401 RS-485 to USB adapter, 0,5 m for DX80 IP20 Configuration tool The User Configuration Tool uses a USB to RS-485 converter to connect a standard SureCross Gateway to a USB connection on a computer. Once connected, the User Configuration Tool will define the one to one I/O linking and setup parameters of the wireless system. Surge Suppressors BWC-LMRSFRPB Bulkhead, RP-SMA Type BWC-LFNMN N-Type BWC-LFNBMN Bulkhead, N-Type Connectors for DX70 Top & Bottom 1/2-inch NPT Hub Entrance BWA-QD5.5 M12 connector 5-pin BWA-QD8.5 M12 connector 8-pin BWA-QD12.5 M12 connector 12-pin BWA-CG.5-10 Cable Glands (10 pieces) Cables RP-SMA to RP-SMAF Bulkhead (RG58 cable loss: 1,05 db/m) BWC-1MRSFRSB4 4 m cable BWC-1MRSFRSB2 2 m cable BWC-1MRSFRSB1 1 m cable BWC-1MRSFRSB0.2 0,2 m cable BWA-HW-17 DX99 antenna feedthrough RP-SMA to N Male (LMR200 cable loss: 0,56 db/m) BWC-1MRSMN05 0,5 m cable BWC-1MRSMN2 2 m cable N Male to N Female (LMR400 coaxial, cable loss: 0,22 db/m) BWC-4MNFN6 6 m cable BWC-4MNFN15 15 m cable BWC-4MNFN30 30 m cable BWC-4MNFN3 3 m cable

9 Applications by Industry Factory Automation Rotating Filling Machines Replace slip rings with on-board Wireless monitoring of level, pressure and temperature Remote Indication Simplify call for parts and other inventory alarms with a Wireless I/O Network Robot equipment Avoid costly shutdowns caused by broken cables via wireless data transfer from a moving robotic arm to the control panel Process Automation Tank Level Monitoring Measure liquid level and activate a pump or open a valve with a Wireless FlexPower Node Flow Control Collect Flow Data with intrinsically safe Wireless Nodes that provide battery power to the radio and transmitter (ATEX) Gas Analysis Continuous emission monitoring of chimney output variables with a Wireless data network Building Automation Storage Control Control ambient Temperature and Humidity in high value storage areas with a battery-powered Node and integrated sensor Energy Management A wireless monitoring system offers facilities a simple solution to increase efficiency by saving energy and conserving plant resources HVAC Management Control energy costs with a Wireless network that automatically controls HVAC systems based on real-time data

10 Environmental Water Treatment Monitor multiple data points such as ph, conductivity, level and temperature with a single Wireless Node with up to 4 analog inputs Agriculture Landfill Gather leachate levels and monitor pump status with total count of extracted volume using a single Wireless Node optimised for battery-power Compost Monitor internal windrow temperature to optimise compost production process with a probe including the Wireless Node and Thermocouples Greenhouse Control climate variables in a commercial greenhouse with a Wireless Temp and Humidity Node optimised for batterypower Irrigation Control system pressure, solenoid valve activation and counter input on a Wireless Node optimised for battery-power Soil Moisture Continuously monitor and control soil moisture with a Wireless Network for gathering data from the field and activating pumps in remote locations Transportation & Logistics Cranes Control position and status, coordination for anti-collision of cranes with a Wireless I/O network Manage AGV Routing Use a Wireless Network to schedule AGV routes to improve efficiency and eliminate long wiring runs Loading Dock Notification Automatically alert operators that a truck has arrived at a loading dock with a Wireless M-GAGE Node embedded in the ground

11 Sensors Vision Wireless I/O Lighting & Indicators Machine Safety Presence/Absence Detection Foreground & Background Suppression GO/NO GO Inspection Gating and Triggering Parts Counting Level and Distance Measurement Positioning Contrast and Colour Sensing Vision Sensors with Onboard User Interface Pattern Recognition Traceability (Barcode, Datamatrix and Text Reading) OCR/OCV Complex Part Inspection Part Orientation Assembly Verification Colour Inspections Slip Ring Replacement Tank Farm Monitoring Livestock Environmental Monitoring Water and Wastewater Treatment HVAC Remote Monitoring Traffic Monitoring & Control Remote Sensing in Process Automation Cable Replacement ATEX Approved Solutions Bin & Part Picking Error/Mistake Proofing Pick-to-Light & Put to Light Operator Guidance Call for Parts Incorrect Pick Signal Remote Start/Stop Indication Work lights and cabinet lighting Safety Light Screens Optical Non-Contact Safety Systems Ergonomic Two-hand Control Devices Safety Modules Emergency Stop Devices Safety Interlocking Laser Scanners for Safety Applications Banner Engineering's Worldwide Presence Headquarters USA Banner Engineering Corp Tenth Avenue North Minneapolis, Minnesota Fax: China Banner Engineering Shanghai Rep Office Rm. G/H/I, 28th Flr., Cross Region Plaza No. 899, Lingling Road, Shanghai India Banner Engineering India Pune (HQ) Office No. 1001, 10th Floor Sai Capital, Opp. ICC Senapati Bapat Road Pune Mexico Banner Engineering de Mexico Edificio VAO Av. David Alfaro Siqueiros No.103 Col. Valle Oriente C.P San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon Europe, Middle East, Africa Banner Engineering Europe Park Lane, Culliganlaan 2F 1831 Diegem Belgium +32 (2) Fax +32 (2) Hong Kong Banner Engineering Hong Kong Rm. 15C, Building B, Fortune Plaza No ShenNan Rd, Shenzhen Japan Banner Engineering Japan Cent-Urban Building Nishi-Nakajima Yodogawa-Ku, Osaka Taiwan Banner Engineering Int l Incorporated Taiwan Rep. Office 8F-2, No. 308, Sec. 1, Neihu Rd. Taipei, Taiwan #15 SENSORS VISION WIRELESS I/O LIGHTING & INDICATORS SAFETY Multiprox N.V. Lion d'orweg Aalst Belgium +32 (53) fax +32 (53) Banner offers a full range of sensing solutions BANNER ENGINEERING EUROPE EN 2011 Apr PN F122RevC

UNILOG 300 met netvoeding

UNILOG 300 met netvoeding UNILOG 300 met netvoeding Type N33, N34 en N35 GSM/GPRS-modem en data logger All rights reserved. Copyright 2013 Kamstrup b.v., NL-6980 AC Doesburg All the figures and descriptions in this installation

Nadere informatie

RTC Opleidingen Beckhoff TwinCAT. Cursus

RTC Opleidingen Beckhoff TwinCAT. Cursus Cursus Beckhoff Automation bvba België Rudi Grouset v3.3 03/12/2014 Voorwoord Met deze cursus is het de bedoeling om de deelnemende Leraren en Leerlingen aan de projecten RTC Pick & Place en/of RTC Tertiaire

Nadere informatie

Masterproef Tester Real-Time Software For Weaving Machine

Masterproef Tester Real-Time Software For Weaving Machine Masterproef Tester Real-Time Software For Weaving Machine Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master of Science in de industriële wetenschappen: elektromechanica Academiejaar

Nadere informatie

Masterproef Patient positioning and monitoring system

Masterproef Patient positioning and monitoring system 2013 2014 FACULTEIT INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Masterproef Patient positioning and monitoring system Promotor : De heer Thijs VANDENRYT

Nadere informatie

Fan Coil Unit Controller

Fan Coil Unit Controller Metasys European Sales Resource Manual Application Specific Controllers Section Product Bulletin Issue Date 0198 Fan Coil Unit Controller The TC-9102 Series Fan Coil Unit Controller is designed for digital

Nadere informatie

KENNISMAKING MET BECKHOFF PLC EN TWINCAT

KENNISMAKING MET BECKHOFF PLC EN TWINCAT KENNISMAKING MET BECKHOFF PLC EN TWINCAT OPLEIDING TAS/PLC TECHNICUS AANDRIJFSYSTEMEN PROGRAMMEERBARE LOGISCHE CONTROLLERS CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS SINTE ANNALAAN 99 B BE-9300 9300-AALST M. BONNER

Nadere informatie

FALL PROTECTION EQUIPMENT. Product brochure. valbeveiligingsvoorzieningen, systemen en verankeringen. fall protection equipment, systems and anchors

FALL PROTECTION EQUIPMENT. Product brochure. valbeveiligingsvoorzieningen, systemen en verankeringen. fall protection equipment, systems and anchors Product brochure FALL PROTECTION EQUIPMT valbeveiligingsvoorzieningen, systemen en verankeringen Product CATALOGue fall protection equipment, systems and anchors The ABCs of Fall Protection ZCURE is specialist

Nadere informatie

MARMITEK MOUSE REMOTE

MARMITEK MOUSE REMOTE MARMITEK MOUSE REMOTE USER INSTRUCTION GUIDE GEBRUIKSAANWIJZING WWW.MARMITEK.COM Contents English Introduction 2 Battery Installation 3 Setting up your Mouse Remote 3 To install the Mouse Receiver 9 How

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2019 2010 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

Schaalbare veiligheidsoplossingen

Schaalbare veiligheidsoplossingen Schaalbare veiligheidsoplossingen Welkom bij deze presentatie/demonstratie Stephen Podevyn Business Manager Safety FS Engineer (TÜV Rheinland, ID No 6230 /13, Machinery & Process) Hans Zuur Commercial

Nadere informatie

Cloud desktop / server in de cloud

Cloud desktop / server in de cloud S t a g e c o a c h : S t i j n W a l c a r i u s S t a g e b e g e l e i d e r : J oaugias u r i k SConsulting i e r j a c o b s Cloud desktop / server in de cloud Baetens Louis A c a d e m i e j a a

Nadere informatie

OpenCom 100. Flexibel Communiceren - Dynamische oplossingen

OpenCom 100. Flexibel Communiceren - Dynamische oplossingen OpenCom 100 Flexibel Communiceren - Dynamische oplossingen 1 De beste manier om vandaag de beschikking te krijgen over de communicatiemogelijkheden van mgen Slimme communicatieoplossingen zijn essentieel

Nadere informatie

tiende jaargang Oktober 2008

tiende jaargang Oktober 2008 tiende jaargang Oktober 2008 Isotron Systems ontvangt de Long term partner Award van Advantech Oosterbosch Engineering ontwerpt ovenbesturingen Universiteit Twente bouwt dry-spinner toepassing met Unitronics

Nadere informatie

Boek.be. Voorstel Dedicated Hosting. Expert in flexible hosting. Simon Bourgeois Versie: 1.0 Datum: 22 januari 2010

Boek.be. Voorstel Dedicated Hosting. Expert in flexible hosting. Simon Bourgeois Versie: 1.0 Datum: 22 januari 2010 Expert in flexible hosting Boek.be Voorstel Dedicated Hosting Simon Bourgeois Versie: 1.0 Datum: 22 januari 2010 Hostbasket nv/sa Antwerpse Steenweg 19 9080 Lochristi Belgium T +32 9 326 90 90 F +32 9

Nadere informatie

RUKRA LIFTTELEFOON ARTIKELNR.: RK-2000

RUKRA LIFTTELEFOON ARTIKELNR.: RK-2000 RUKRA LIFTTELEFOON ARTIKELNR.: RK-2000 Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u start met de montage of programmering! WWW.RUKRA.COM RUKRA BV, Huserstraat 13-3861 CJ Nijkerk, T: 033 711 39 41, F:

Nadere informatie

Copyright 2011 - Xsarius 1. Handleiding

Copyright 2011 - Xsarius 1. Handleiding 1 Handleiding MADE TO ENJOY 2 Nederlands/Dutch 4-33 Engels/ English 34-62 3 Nederlands Bedankt voor de aanschaf van de Xsarius I-GO HD1 Wij wensen u heel veel plezier met uw aankoop Op www.xsarius.nl kunt

Nadere informatie

A X S GUARD À LA CARTE

A X S GUARD À LA CARTE A X S GUARD À LA CARTE 1 Inhoud 1 Inhoud...2 2 3 Copyrights en gebruiksvoorwaarden...3 Over dit document...3 4 Wat is axs GUARD?...4 5 Wat is de à la Carte Configurator?...4 6 7 Wat zijn axs GUARD performance

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

Localisatie van personen met behulp van WiFi en Smart Cards

Localisatie van personen met behulp van WiFi en Smart Cards Faculteit Ingenieurswetenschappen Vakgroep Informatietechnologie Voorzitter: Prof. Dr. Ir. P. Lagasse Localisatie van personen met behulp van WiFi en Smart Cards door Pieter Lootens Tim De Bruyn Promotoren:

Nadere informatie

EMERSON. CONSIDER IT SOLVED. www.emersonprocess.be

EMERSON. CONSIDER IT SOLVED. www.emersonprocess.be April 2005 De Emerson SIS oplossing Asset Optimization : Haal het maximale uit uw procesinstallaties Automatiserings- strategieën in cgmp installaties Nieuwe hoogwaardige tweedraads transmitter Rosemount

Nadere informatie

DVR-SET DIGITAL VIDEO RECORDER MANUAL

DVR-SET DIGITAL VIDEO RECORDER MANUAL DVR-SET DIGITAL VIDEO RECORDER MANUAL DVR Set Manual Language / Taal A Dutch version of this manual can be found at page 47 of this document Een Nederlandse versie van deze handleiding kan gevonden worden

Nadere informatie

Prestatiemetingen voor systeemsoftware m.b.v. FPGA

Prestatiemetingen voor systeemsoftware m.b.v. FPGA Prestatiemetingen voor systeemsoftware m.b.v. FPGA Jens Van den Broeck Promotoren: prof. dr. ir. Bjorn De Sutter, prof. dr. ir. Dirk Stroobandt Begeleiders: ir. Niels Penneman, ir. Wim Meeus Masterproef

Nadere informatie

26/04/2015. 1.1 Netwerk structuren. 1.2 OSI 7-layer. 1.2 OSI 7-layer

26/04/2015. 1.1 Netwerk structuren. 1.2 OSI 7-layer. 1.2 OSI 7-layer 1.1 Netwerk structuren Ring / Token ring Mesh / Hybrid Ster Bus Daisy-chain Tree/Hierarchisch Full connected 1.2 OSI 7-layer OSI model geldt voor alle soorten communicatie 1. Fysieke laag - Spanning (volt)

Nadere informatie

TECHNISCH INNOVEREN IN PROCESTECHNIEK PRODUCTIE MACHINEBOUW ENERGIE LOGISTIEK

TECHNISCH INNOVEREN IN PROCESTECHNIEK PRODUCTIE MACHINEBOUW ENERGIE LOGISTIEK WWW.ENGINEERINGNET.BE QR-code smart phones Engineeringnet magazine TECHNISCH INNOVEREN IN PROCESTECHNIEK PRODUCTIE MACHINEBOUW ENERGIE LOGISTIEK AUTO S ONTWERPEN Engineering Microsoft s Kinect lonkt naar

Nadere informatie

11 / 12. IIntelligente techniek van Gira Smart Building Installation Systems by Gira 11 / 12

11 / 12. IIntelligente techniek van Gira Smart Building Installation Systems by Gira 11 / 12 IIntelligente techniek van Gira Smart Building Installation Systems by Gira 11 / 12 11 / 12 Intelligente techniek van Gira: KNX / EIB systeem Deurcommunicatiesysteem Intelligente functies Schakelaarprogramma

Nadere informatie

VER1.1. 4Channel Stand Alone DVR. Audio, USB Backup available

VER1.1. 4Channel Stand Alone DVR. Audio, USB Backup available VER1.1 4Channel Stand Alone DVR Audio, USB Backup available Installation & Safeguards INSTALLATION & SAFEGUARDS All the safety and operating instructions should be read before the unit is operated. Environment

Nadere informatie

Auteursrecht. c 2009, Michael Van den Broeck, Cypress Semiconductor

Auteursrecht. c 2009, Michael Van den Broeck, Cypress Semiconductor Auteursrecht c 2009, Michael Van den Broeck, Cypress Semiconductor De auteur geeft de toelating deze scriptie voor consultatie beschikbaar te stellen en delen van de scriptie te kopiëren voor persoonlijk

Nadere informatie

Handleiding Schoolcommunicatie systeem SHP-8

Handleiding Schoolcommunicatie systeem SHP-8 Handleiding Schoolcommunicatie systeem SHP-8 Radonstraat 179 2718 SV Zoetermeer Tel. 079-361 75 55 Fax 079-361 95 55 www.hagoelectronics.com verkoop@hagoelectronics.com BLOKSCHEMA De onderstaande blokschema

Nadere informatie

Eindwerk. Thema Configuratie van een Virtual Desktop - omgeving in het callcenter. Stageplaats

Eindwerk. Thema Configuratie van een Virtual Desktop - omgeving in het callcenter. Stageplaats Eindwerk Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor Toegepaste informatica Afstudeerrichting - Academiejaar 2012 2013 Student Matthias Trybou Thema Configuratie van een Virtual Desktop

Nadere informatie