ZGEEL 2 daagse internationale zwemmeeting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZGEEL 2 daagse internationale zwemmeeting"

Transcriptie

1 Uitnodiging: ZwemclubGeelnodigtuenuwzwemmersuitop: 5 ZGEEL 2 daagse internationalezwemmeeting Wanneer: Waar: Bijkomeninfo: zaterdag23enzondag24februari2013 StelijkoverktzwembadvanstadGeel, Fehrenbachstraat26Ate2440Geel. Erwordtgebruikgemaaktvanelektronischetijdopname. Schiftingswedstrijn/categorie: 1steplaats 2plaats 3plaats 15,00 10,00 5,00 A Finales/opencategorie: 1steplaats 2plaats 3plaats 4plaats 5plaats 6plaats 35,00 25,00 15,00 10,00 10,00 10,00 B Finales/opencategorie: 1steplaats 2plaats 3plaats 10,00 5,00 5,00 Verreinformatieivmcateringenverblijfsmogelijkhenzalvolgen. ZwemclubGeelVZW Zetel:Poiel41,2440Geel,tel Bankrekening:AXA Onrnemingsnummer Website:www.ZGEEL.be

2 Voorinschrijvingsformulierzwemmeeting2013 Terugzennnaar:MeynenSonja Adres:Braambessenstraat27te2400Mol Uiterlijkvóór21/12/2012 Club: Vraag Ja Neen neemtelaanwedstrijdop23en24februari2013 neemtenkelelaanwedstrijdopza23februari2013 neemtenkelelaanwedstrijdopzo24februari2013 Vraag Aantal Vermoelijkaantalzwemmersopzaterdag23februari2013 Vermoelijkaantalzwemmersopzondag24februari2013 Vraag neemtnietelaanwedstrijdop23en24februari2013 Ja Neen Bijlage1:Voorinschrijving ZwemclubGeelVZW Zetel:Poiel41,2440Geel,tel Bankrekening:AXA Onrnemingsnummer Website:www.ZGEEL.be

3 Wedstrijdreglement2 daagsezgeel 1. Voorwaarnwedstrijd: a. wedstrijnworngezwommenonrreglementenvankbzb VZF enfina. b. hetwedstrijdbadiseenoverloopbanheefteenlengtevan25m.enheeft6 antigolfslagzwembanen.dedieptevarieertvan1,20m.tot2,40m. tijdopnamegebeurtmetelektronischeomegatijdopname. c. mogenelnemen,allebelgischeverenigingenalsookbuitenlandseclubs waarvanhetlandlidisvanfina,dieuitgenodigdworndoorzgeel. d. reeksinlingengebeurenvolgensopgegeventijn. e. elkezwemmerkanaaneenonbeperktaantalwedstrijnelnemen,9 en10jarigenkunnenelnemenvolgensgelnreglementen,enin voorhunvoorzienewedstrijn. f. omallesvlottelatenverlopenzalergewerktwornmeteenoproepkamer. g. ZGEELheefthetrechtombijeenteveelaaninschrijvingenhetaantalstarten tebeperken.perwedstrijdwerdhiervooreenmaximumaantalstarten gefinieerd(ziebijlage3:wedstrijdschema).indienermeerinschrijvingen zijnkanzgeeleenbeperkingdoorvoeren.vooreerstzulleninschrijvingen zonrtijdgeschraptworn,vervolgenszwemmersmetminstgoe inschrijftijn.bijintiekeinschrijftijnisinschrijfdatumterminerend. Ingevalvanschrappingwornrespectievelijkezwemclubshiervan verwittigd. 2. Officials: elnemenclubszijnverplichthetaantalofficialstevoorzienvolgens gelnreglementenvanvzf. Gelievevoormiddag,namiddagofheledagtevermelnaub. 3. Prijzen: a. Voorvoor ennamiddagwedstrijnzijnerpercategoriegeldprijzen voorziennl.: 1steplaats 15,00 2plaats 10,00 3plaats 5,00 Voor9 en10jarigenzijnernaturaprijzenvoorzien. Bijlage2:Wedstrijdreglement ZwemclubGeelVZW Zetel:Poiel41,2440Geel,tel Bankrekening:AXA Onrnemingsnummer Website:www.ZGEEL.be

4 b. De12snelstezwemmersvanvoormiddagreeksenover50 en100m wedstrijnkomeninopenfinales,zezullengezwommenworn aansluitendophetnamiddaggeelteineena enb finale. Ingebalvangelijkheid(totop1/100sec.)moetergezwommenwornvoor 6en/of12plaats. Voorfinaleszijnvolgengeldpremiesvoorzien: A Finales/opencategorie: ste 1 plaats 2 plaats 4 plaats 5 plaats 6 plaats 35,00 25,00 15,00 B Finales/opencategorie: 10,00 10,00 10,00 ste 3 plaats 1 plaats 2 plaats 3 plaats 10,00 5,00 5,00 Alleprijzendienenpersoonlijktewornafgehaald. c. BijOPENcategoriewordtbijhetbrekenvaneenwedstrijdrecoren premiegeschonkenvan 30,00.Hiervoorkomtsnelstetijdoverganse wedstrijd(schiftingenenfinales)inaanmerking.d.w.z.datperwedstrijdze premieslechtsdooréénzwemsterofzwemmeréénmaalkanverworven worn. d. BijhetbrekenvaneenBelgisch(Jeugd)recordwordteenpremiegeschonken van 50,00.Hiervoorkomtsnelstetijdovergansewedstrijd (schiftingenenfinales)inaanmerking.d.w.z.datperwedstrijdzepremie slechtsdooréénzwemsterofzwemmeréénmaalkanverworvenworn. 4. Inschrijvingen a. Voorinschrijving - Hoe? Viabijgevoegdbevestigingsformulier(ziebijlage1) - Voorwanneer? vóórvrijdag21cember Aantalzwemmers Gelieveookeenschattingtemakenmethoeveelzwemmersuperdag wensteltenemen. - Waarinschrijven? o o Perpost:MeynenSonja,Braambessenstraat27te2400Mol. Bijlage2:Wedstrijdreglement ZwemclubGeelVZW Zetel:Poiel41,2440Geel,tel Bankrekening:AXA Onrnemingsnummer Website:www.ZGEEL.be

5 Bevestigingvoorinschrijving: ZGEELzalterbevestigingvanuwinschrijving: o eensplashmeetmanager fileversturenvoorbelgischeclubs o eensamenvatteninschrijvingslijstversturenaan buitenlandseclubs b. Definitiefinschrijven: - Hoe? o insplashmeetmanagervoorbelgischeclubs o viaeensamenvattendbladvoorbuitenlandseclubs.deze samenvattenlijstvoorbuitenlandseclubsmoetbevatten: naam,voornaam,geboortejaar,inschrijftijnwedstrijdnummer. - Voorwanneer? tenlaatsteop3februari Waarinschrijven? o o Perpost:MeynenSonja,Braambessenstraat27te2400Mol. c. Inschrijvingsgeln: - inschrijvingsgelnbedragen4,50europerstart - BelgischeclubsdienengelntestortenoprekeningvanZGEEL metvermelding clubnaam,2 daagsezgeel2013. Iban:BE BIC:AXABBE22 - buitenlandseclubskunneninschrijvingenbetalenterplaatseten laatste½uurvooraanvangvanwedstrijd. 5. Betwistingen: allebetwistingendiezichvoordoenopwedstrijd,endienietvoorzienzijninhet reglementendienietonrbevoegdheidvallenvanjury,zullendoorzgeel wornopgelost.diebeslissingenzijnbinndvoorelkeelnemenclub. - Bijlage2:Wedstrijdreglement ZwemclubGeelVZW Zetel:Poiel41,2440Geel,tel Bankrekening:AXA Onrnemingsnummer Website:www.ZGEEL.be

6 ZATERDAG23/02/2013 Voormiddaggeelte: Nr. Wedstrijd inzwemmen07u30 100mVRIJESLAG 100mVLINDERSLAG 100mSCHOOLSLAG 100mSCHOOLSLAG 100mWISSELSLAG 100mWISSELSLAG 50mVLINDERSLAG 50mVLINDERSLAG Max# reeksen start08u30 Sex Categorie DAMES HEREN DAMES HEREN DAMES HEREN DAMES HEREN 11 12/13 14/15 16/ /13 14/15 16/ /13 14/15 16/ /13 14/15 16/ /13 14/15 16/ /13 14/15 16/ /13 14/15 16/ /13 14/15 16/17+ MIDDAGPAUZEenPRIJSUITREIKINGvoormiddaggeelte ZATERDAG23/02/2013 Namiddaggeelte: Nr. Wedstrijd inzwemmen9 10jarigen 12u10 Inzwemmenrest start13u00 Max# Sex reeksen 50mRUGSLAG 20 DAMES 50mRUGSLAG 21 HEREN 100mVRIJESLAG 2 MEISJES 100mVRIJESLAG 2 JONGENS 200mWISSELSLAG 18 DAMES 200mWISSELSLAG 18 HEREN 100mSCHOOLSLAG 2 MEISJES 100mSCHOOLSLAG 3 JONGENS PRIJSUITREIKINGENnamiddaggeelte Categorie 11 12/13 14/15 16/ /13 14/15 16/17+ 9en10jarigen 9en10jarigen 11 12/13 14/15 16/ /13 14/15 16/17+ 9en10jarigen 9en10jarigen Bijlage3:Wedstrijdschema ZwemclubGeelVZW Zetel:Poiel41,2440Geel,tel Bankrekening:AXA Onrnemingsnummer Website:www.ZGEEL.be

7 ZATERDAG23/02/2013 Finales: 1B. 100mVRIJESLAG 1A. 2B. 100mVLINDERLAG 2A. start:17u00 B FINALEOPEN A FINALEOPEN B FINALEOPEN A FINALEOPEN DAMES HEREN PRIJSUITREIKINGFinales1en2 3B. 3A. 4B. 4A. 100mSCHOOLSLAG DAMES 100mSCHOOLSLAG HEREN B FINALEOPEN A FINALEOPEN B FINALEOPEN A FINALEOPEN PRIJSUITREIKINGFinales3en4 5B. 5A. 6B. 6A. 100mWISSELSLAG DAMES 100mWISSELSLAG HEREN B FINALEOPEN A FINALEOPEN B FINALEOPEN A FINALEOPEN PRIJSUITREIKINGFinales5en6 7B. 7A. 8B. 8A. 50mVLINDERSLAG DAMES 50mVLINDERSLAG HEREN B FINALEOPEN A FINALEOPEN B FINALEOPEN A FINALEOPEN PRIJSUITREIKINGFinales7en8 9B. 50mRUGSLAG 9A. 10B. 50mRUGSLAG 10A. B FINALEOPEN A FINALEOPEN B FINALEOPEN A FINALEOPEN DAMES HEREN PRIJSUITREIKINGFinales9en10 Bijlage3:Wedstrijdschema ZwemclubGeelVZW Zetel:Poiel41,2440Geel,tel Bankrekening:AXA Onrnemingsnummer Website:www.ZGEEL.be

8 ZONDAG24/02/2013 Voormiddaggeelte: Nr. Wedstrijd inzwemmen07u30 100mVLINDERSLAG 100mVRIJESLAG 100mRUGSLAG 100mRUGSLAG 50mVRIJESLAG 50mVRIJESLAG 50mSCHOOLSLAG 50mSCHOOLSLAG Max# reeksen start08u30 Sex Categorie DAMES HEREN DAMES HEREN DAMES HEREN DAMES HEREN 11 12/13 14/15 16/ /13 14/15 16/ /13 14/15 16/ /13 14/15 16/ /13 14/15 16/ /13 14/15 16/ /13 14/15 16/ /13 14/15 16/17+ MIDDAGPAUZEenPRIJSUITREIKINGvoormiddaggeelte ZONDAG24/02/2013 Namiddaggeelte: Nr. Wedstrijd inzwemmen9 10jarigen 12u10 Inzwemmenrest start13u00 Max# Sex Categorie reeksen 100mRUGSLAG 3 MEISJES 9en10jarigen 100mRUGSLAG 3 JONGENS 9en10jarigen 200mVRIJESLAG 22 DAMES 11 12/13 14/15 16/ mVRIJESLAG 22 HEREN 11 12/13 14/15 16/ mWISSELSLAG 3 MEISJES 9en10jarigen 100mWISSELSLAG 3 JONGENS 9en10jarigen PRIJSUITREIKINGENnamiddaggeelte Bijlage3:Wedstrijdschema ZwemclubGeelVZW Zetel:Poiel41,2440Geel,tel Bankrekening:AXA Onrnemingsnummer Website:www.ZGEEL.be

9 ZONDAG24/02/2013 Finales: 17B. 100mVLINDERLAG 17A. 18B. 100mVRIJESLAG 18A. start:17u00 B FINALEOPEN A FINALEOPEN B FINALEOPEN A FINALEOPEN DAMES HEREN PRIJSUITREIKINGFinales17en18 19B. 100mRUGSLAG 19A. 20B. 100mRUGSLAG 20A. B FINALEOPEN A FINALEOPEN B FINALEOPEN A FINALEOPEN DAMES HEREN PRIJSUITREIKINGFinales19en20 21B. 50mVRIJESLAG 21A. 22B. 100mVRIJESLAG 22A. B FINALEOPEN A FINALEOPEN B FINALEOPEN A FINALEOPEN DAMES HEREN PRIJSUITREIKINGFinales21en22 23B. 50mSCHOOLSLAG 23A. 24B. 50mSCHOOLSLAG 24A. B FINALEOPEN A FINALEOPEN B FINALEOPEN A FINALEOPEN DAMES HEREN PRIJSUITREIKINGFinales23en24 Bijlage3:Wedstrijdschema ZwemclubGeelVZW Zetel:Poiel41,2440Geel,tel Bankrekening:AXA Onrnemingsnummer Website:www.ZGEEL.be

10 Bijlage4:Wedstrijdrecords ZwemclubGeelVZW Zetel:Poiel41,2440Geel,tel Bankrekening:AXA Onrnemingsnummer Website:www.ZGEEL.be

Brabantse Zomer Kampioenschappen (Regio Zuid) Eindhoven, 23- - 31-5-2015. Sessie 1 - zaterdag 23 mei 2015 50m, Banen 0-9 23-5-2015-13:10

Brabantse Zomer Kampioenschappen (Regio Zuid) Eindhoven, 23- - 31-5-2015. Sessie 1 - zaterdag 23 mei 2015 50m, Banen 0-9 23-5-2015-13:10 Programmastructuur Sessie 1 - zaterdag 23 mei 2015 50m, Banen 0-9 23-5-2015-13:10 1. Meisjes, 50m vlinderslag 4,35 2. Dames, 50m vlinderslag 4,35 3. Jongens, 50m vrije slag 4,35 4. Heren, 50m vrije slag

Nadere informatie

Nr.1. Seizoen 2013-2014. België - Belgique P.B. 9500 geraardsbergen mrt/47. 11 september 2013

Nr.1. Seizoen 2013-2014. België - Belgique P.B. 9500 geraardsbergen mrt/47. 11 september 2013 België - Belgique P.B. 9500 geraardsbergen mrt/47 Nr.1 Seizoen 2013-2014 11 september 2013 Vlaamse Tafeltennisliga V.Z.W..Oost-Vlaanderen - Verschijnt 3xp/mnd niet in juli Verantwoordelijke uitgever: Republieke

Nadere informatie

Nr.16. 28 februari 2015 seizoen 2014-2015. België Belgique P.B. 9500 Geraardsbergen Mrt/47 P007336

Nr.16. 28 februari 2015 seizoen 2014-2015. België Belgique P.B. 9500 Geraardsbergen Mrt/47 P007336 België Belgique P.B. 9500 Geraardsbergen Mrt/47 P007336 Nr.16 28 februari 2015 seizoen 2014-2015 Vlaamse Tafeltennisliga V.Z.W..Oost-Vlaanderen - Verschijnt 3xp/mnd niet in juli Verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Schrijf je nu in voor het Tulpentoernooi 2015

Schrijf je nu in voor het Tulpentoernooi 2015 Flyer nr. 14 1 13 e Jaargang nummer 14 Verschijnt 2x per maand 27-02-2015 Voorzitter: Gert van Kalsbeek Tel: 5282065 e-mail: gertvankalsbeek@gmail.com Penningmeester en Secretariaat: Rene Akerboom Tel:

Nadere informatie

Schrijf je nu in voor het Tulpentoernooi 2015

Schrijf je nu in voor het Tulpentoernooi 2015 Flyer nr. 13 1 13 e Jaargang nummer 13 Verschijnt 2x per maand 13-02-2015 Voorzitter: Gert van Kalsbeek Tel: 5282065 e-mail: gertvankalsbeek@gmail.com Penningmeester en Secretariaat: Rene Akerboom Tel:

Nadere informatie

CKV DALTO. Schoolkorfbaltoernooi 20 mei 2015. Groep 7 en 8

CKV DALTO. Schoolkorfbaltoernooi 20 mei 2015. Groep 7 en 8 CKV DALTO Schoolkorfbaltoernooi 20 mei 2015 Groep 7 en 8 Schoolkorfbaltoernooi Groep 7 en 8 Poule-indeling Poule F Poule G Poule H De Kring A1 De Kring A2 De Kring A3 De Kring A4 De Vuurvogel A1 De Vuurvogel

Nadere informatie

Uitslagen en rangschikkingen - Week 17

Uitslagen en rangschikkingen - Week 17 Uitslagen en rangschikkingen - Week 17 Seizoen 2014-2015 Afdeling 1A - Prov. Oost-Vl. - Heren Meteor A Melsele A 04-12(!) Temse B TTC Gent D 14-02 Rooigem-Gent E MALDEGEM A 09-07 Ronse A KTTC Eikenlo B

Nadere informatie

TULPENTOERNOOI. 13 e Jaargang nummer 12 Verschijnt 2x per maand 30-01-2015. zaterdag 21 maart 2015 van 11.00-16.00. Beste volleyballers!

TULPENTOERNOOI. 13 e Jaargang nummer 12 Verschijnt 2x per maand 30-01-2015. zaterdag 21 maart 2015 van 11.00-16.00. Beste volleyballers! Flyer nr. 12 1 13 e Jaargang nummer 12 Verschijnt 2x per maand 30-01-2015 Voorzitter: Gert van Kalsbeek Tel: 5282065 e-mail: gertvankalsbeek@gmail.com Penningmeester en Secretariaat: Rene Akerboom Tel:

Nadere informatie

GSV-Jeugdkamp 2015! Met als thema: Camping Vogelenzang

GSV-Jeugdkamp 2015! Met als thema: Camping Vogelenzang Flyer nr. 20 1 13 e Jaargang nummer 20 Verschijnt 2x per maand 22-05-2015 Voorzitter: Gert van Kalsbeek Tel: 5282065 e-mail: gertvankalsbeek@gmail.com Penningmeester en Secretariaat: Rene Akerboom Tel:

Nadere informatie

Reglement Provinciale Beker (geldig vanaf seizoen 2014 2015).

Reglement Provinciale Beker (geldig vanaf seizoen 2014 2015). Reglement Provinciale Beker (geldig vanaf seizoen 2014 2015). Art. 1 Organisatie Het Provinciaal Comité West-Vlaanderen (verder PC genoemd) organiseert jaarlijks een competitie Beker van West-Vlaanderen

Nadere informatie

Belgisch kampioenschap / Championnat de Belgique

Belgisch kampioenschap / Championnat de Belgique Belgisch kampioenschap / Championnat de Belgique Mountain Bike Cross-Country 18 & 19/07/2015 Bois des Rêves Ottignies 1, Hoe is het evenement bereikbaar? / Comment atteindre l'événement? Voiture * Autoroute

Nadere informatie

BAAK. gedaan MET zagen over de verzekering. van je eerste wagen! Nieuwsbrief AU T OVE RZE KE RING VOOR JONGE REN

BAAK. gedaan MET zagen over de verzekering. van je eerste wagen! Nieuwsbrief AU T OVE RZE KE RING VOOR JONGE REN BAAK Nieuwsbrief Drukwerk Een uitgave van de Vlaamse Tafeltennis Liga Brogniezstraat 41 bus 3, 1070 Brussel 02-527 53 72 gedaan MET zagen over de verzekering van je eerste wagen! DE AU T OVE RZE KE RING

Nadere informatie

Programma Nationale Zwemcompetitie en ZCG 2014-2015 Deel 1 Nationale Zwemcompetitie regio klasse

Programma Nationale Zwemcompetitie en ZCG 2014-2015 Deel 1 Nationale Zwemcompetitie regio klasse Programma Nationale Zwemcompetitie en ZCG 2014-2015 In verband met het in vele gevallen gecombineerd verzwemmen van wedstrijden uit verschillende klassen, is er voor gekozen om alle programmanummers door

Nadere informatie

Kampioenen... Meiden van Jeugd MB1, van harte gefeliciteerd met het Kampioenschap 2015. We zijn trots op jullie.

Kampioenen... Meiden van Jeugd MB1, van harte gefeliciteerd met het Kampioenschap 2015. We zijn trots op jullie. Flyer nr. 18 1 13 e Jaargang nummer 18 Verschijnt 2x per maand 24-04-2015 Voorzitter: Gert van Kalsbeek Tel: 5282065 e-mail: gertvankalsbeek@gmail.com Penningmeester en Secretariaat: Rene Akerboom Tel:

Nadere informatie

Mededeling aan alle ruiters Jumping 2014

Mededeling aan alle ruiters Jumping 2014 Mededeling aan alle ruiters Jumping 2014 Alle hieronder aangegeven mededelingen evenals de voorwaarden tot het inrichten van een springwedstrijd maken integraal deel uit van het Huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Vlaams Interprovinciaal Beraad Vergadering van 13 december 2014

Vlaams Interprovinciaal Beraad Vergadering van 13 december 2014 Vlaams Interprovinciaal Beraad Vergadering van 13 december 2014 Aanwezig: - Voor de RvB van de VZF: Maurice Van de Voorde, Laurent Samyn (Verontschuldigd.) - Voor het VSB Zwemmen: Patrick Buvé - Voor PB

Nadere informatie

LTC Ouddorp Activiteiten kalender 2015

LTC Ouddorp Activiteiten kalender 2015 De zon schijnt, de lente is in aantocht, dus vandaar deze extra nieuwsbrief om jullie enthousiast te maken voor een nieuw jaar, vol leuke sportieve activiteiten binnen onze vereniging! LTC bruist!! LTC

Nadere informatie

All I.T.F. Taekwon-Do Cup Easter Tournament

All I.T.F. Taekwon-Do Cup Easter Tournament Zondag 31 maart 2013: All I.T.F. Taekwon-Do Cup Easter Tournament A-klasse toernooi Junioren Senioren- Veteranen Tuls en Sparring (poule systeem) Team Tuls en Team Sparring (knock-out systeem) PRIJZENGELD

Nadere informatie

In 2009 zijn gekozen:

In 2009 zijn gekozen: Terugblik DDV Open 2009 Het is alweer bijna twee weken geleden dat het 21e DDV Open in volle gang was. Ondanks dat de kans groot is dat een aantal van jullie alweer succesvol zijn in een volgend toernooi,

Nadere informatie

HANDBAL IN LIMBURG Verschijnt 2-wekelijks Nr 39/17 van 1/5/15

HANDBAL IN LIMBURG Verschijnt 2-wekelijks Nr 39/17 van 1/5/15 HANDBAL IN LIMBURG Verschijnt 2-wekelijks Nr 39/17 van 1/5/15 Finales voor de beker van Limburg De finales voor de beker van Limburg gaan dit jaar door in De te Bocholt op vrijdag 1 mei. Programma: - 15.30

Nadere informatie

BAAK. gedaan MET zagen over de verzekering. van je eerste wagen! Nieuwsbrief AU T OVE RZE KE RING VOOR JONGE REN

BAAK. gedaan MET zagen over de verzekering. van je eerste wagen! Nieuwsbrief AU T OVE RZE KE RING VOOR JONGE REN BAAK Nieuwsbrief Drukwerk Een uitgave van de Vlaamse Tafeltennis Liga Brogniezstraat 41 bus 3, 1070 Brussel 02-527 53 72 gedaan MET zagen over de verzekering van je eerste wagen! DE AU T OVE RZE KE RING

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Infodag topsportschool. Kampioenschappen van Vlaanderen 2012. Partnership tussen KBWB en MotoMediaTeam. In Memoriam

Nieuwsbrief. Infodag topsportschool. Kampioenschappen van Vlaanderen 2012. Partnership tussen KBWB en MotoMediaTeam. In Memoriam Jaargang 3 - nr. 5-27 maart 2012 Wielerbond Vlaanderen - Globelaan 49/2-1190 Brussel Nieuwsbrief Infodag topsportschool De topsportschool wielrennen heeft tot doel talentvolle renners te laten ontplooien

Nadere informatie

V.O.R. - KIDS MTB LOTTO CUP Reglementen 2012

V.O.R. - KIDS MTB LOTTO CUP Reglementen 2012 Blzd 1/3 V.O.R. - KIDS MTB LOTTO CUP Reglementen 2012 Artikel 1 : Soort wedstrijden De Jeugd- wedstrijden (jongens + meisjes) worden als XC wedstrijden (Cross Country) georganiseerd in overeenstemming

Nadere informatie

Welkom! Startvergadering Antwerpen 17.09.2011 Berchem. Agenda. Provinciaal bestuur. Clubs/leden. 2011 www.gymfed.be 1

Welkom! Startvergadering Antwerpen 17.09.2011 Berchem. Agenda. Provinciaal bestuur. Clubs/leden. 2011 www.gymfed.be 1 Welkom! Startvergadering Antwerpen 17.09.2011 Berchem Jurgen De Vry, voorzitter provinciale commissie Antwerpen Provinciaal bestuur Jurgen De Vry (Voorzitter) Ivan Kint (Secretaris - Afgev. Commissie Overleg)

Nadere informatie

Uitslagen en rangschikkingen - Week 20

Uitslagen en rangschikkingen - Week 20 Uitslagen en rangschikkingen - Week 20 Seizoen 2014-2015 Afdeling 1A - Prov. Oost-Vl. - Heren Melsele A KTTC Eikenlo B 11-05 Kruibeke A TTC Gent D 11-05 Lobos A MALDEGEM A 13-03 Meteor A Ronse A 06-10

Nadere informatie

Clubrecords Laatst bijgewerkt: 22-05-2013

Clubrecords Laatst bijgewerkt: 22-05-2013 Clubrecords Laatst bijgewerkt: 22-05-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Regels 3 Individuele Onderdelen 4 Categorie D Meisjes t/m 11 jaar 4 Categorie D Jongens t/m 11 jaar 5 Categorie C Meisjes t/m 14

Nadere informatie

Wedstrijdreglementen KNVB Schoolvoetbal 2014/ 15

Wedstrijdreglementen KNVB Schoolvoetbal 2014/ 15 Wedstrijdreglementen KNVB Schoolvoetbal 2014/ 15 Spelregels KNVB Schoolvoetbal 11 TEGEN 11 Wedstrijdreglementen KNVB Schoolvoetbal 2014/ 15 Deze reglementen gelden vanaf de eerste voorronde tot en met

Nadere informatie

BAAK. gedaan MET zagen over de verzekering. van je eerste wagen! Nieuwsbrief AU T OVE RZE KE RING VOOR JONGE REN

BAAK. gedaan MET zagen over de verzekering. van je eerste wagen! Nieuwsbrief AU T OVE RZE KE RING VOOR JONGE REN BAAK Nieuwsbrief Drukwerk Een uitgave van de Vlaamse Tafeltennis Liga Brogniezstraat 41 bus 3, 1070 Brussel 02-527 53 72 gedaan MET zagen over de verzekering van je eerste wagen! DE AU T OVE RZE KE RING

Nadere informatie

Jeugdtornooi. 29, 30 & 31 Mei 2015. Debutantjes Duiveltjes Pré-Miniemen Miniemen Kadetten. Truilingenstraat 3890 Buvingen

Jeugdtornooi. 29, 30 & 31 Mei 2015. Debutantjes Duiveltjes Pré-Miniemen Miniemen Kadetten. Truilingenstraat 3890 Buvingen - Jeugdtornooi 29, 30 & 31 Mei 2015 Debutantjes Duiveltjes Pré-Miniemen Miniemen Kadetten Truilingenstraat 3890 Buvingen JEUGDTORNOOI 29, 30 & 31 mei 2015: 1) De wedstrijden worden gespeeld volgens de

Nadere informatie

40 jarig bestaan handbal vereniging Apollo jaargang 2000-2010.

40 jarig bestaan handbal vereniging Apollo jaargang 2000-2010. 40 jarig bestaan handbal vereniging Apollo jaargang 2000-2010. 2000: Na vele jaren eindelijk een eigen buitenveld, en wat zijn we er blij mee gelegen aan de van Gentlaan in breugel ons eigen stukje, we

Nadere informatie