ICT & Finance 2014 / 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT & Finance 2014 / 2015"

Transcriptie

1 ICT & Finance Social innovation 2014 / 2015 ICT oplossingen binnen de Participatiewet

2 Pagina 1 van Participatie & is een social enterprise die hoogwaardige IT -diensten en producten levert aan het bedrijfsleven en aan de overheid tegen een attractieve prijs en op basis van outsourcing. Wij doen dit met onze eigen IT-experts in ons eigen Competence center. Onze experts zijn mensen met autisme. De door hen uitgevoerde werkzaam heden kenmerken zich door een bovengemiddelde kwaliteit. De opdrachtgevers verkrijgen hierdoor niet alleen hoogwaardige IT- diensten en producten tegen een aantrekkelijke prijs, ook voldoen ze door de inzet van aan de richtlijnen van de Participatiewet. Voor de overheid is dit aantrekkelijk aangezien er minder aanspraak wordt gemaakt op sociale uitkeringen. Voor de mensen met autisme is het resultaat dat ze een volwaardiger positie in de maatschappij verwerven. Kortom: Alle partijen profiteren van de inzet van. Wie is? is een Social Enterprise die u bepaalde IT werkzaamheden uit handen neemt vanuit een eigen competence center. Dit doen wij samen met een enthousiaste groep zelf opgeleide medewerkers die er stuk voor stuk in gespecialiseerd zijn om u te ontlasten bij uw IT werkzaamheden. Nu zult u denken, wat is hier nieuw ICT Services van De essentie van is het leveren van service in alle sectoren. richt zich onder andere op reshoring, het terughalen van werk uit zogenoemde lagelonenlanden. Door innovatieve oplossingen en best practices van onze partners te integreren, bieden we toegevoegde waarde voor onze klanten nu en in de toekomst. De werkgebieden zijn aan? Outsourcing van IT gebeurt al een tijdje in binnen- en buitenland. Dat klopt, alleen combineren wij de efficiëntie van outsourcing met de excellentie van onze medewerkers. Onze medewerkers onderscheiden zich in hun drang naar perfectionisme en hun bijzondere wijze aandacht voor het detail. onder andere: Applicatie ondersteuning Opstellen handleidingen, tutorials eindgebruiker en beheer. Business Intelligence & Analytics Ontwerpen en onderhouden van rapportages van datamining tot en met opstellen van de rapportage. Data analyse, patroonherkenning, big data Extra ondersteuning bij tijdelijke pieken in Wij van combineren dit perfectionisme met een goede begeleiding om zo uw werkzaamheden op een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige wijze uit te voeren. Wilt u meer weten over hoe en wat wij u te bieden hebben? Lees dan vooral verder of neem contact met ons op workload. Remote Monitoring services Software development & testing Websites en Apps Debugging services Cyber Security Support Administratieve dienstverlening Klantspecifieke oplossingen

3 Pagina 2 van 7 Wat is een social enterprise? Geld verdienen is niet het hoofddoel, maar een middel om de werkelijke missie te bereiken, namelijk het creëren van maatschappelijke impact. Social Enterprise NL hanteert de volgende definitie: Sociaal ondernemers ondernemen om de wereld te verbeteren. Social enterprises zijn ondernemingen die de maatschappelijke missie van hun bedrijf voorop stellen en waarvoor geld verdienen van secundair belang is. Social enterprises zijn in alle sectoren van het bedrijfsleven te vinden en creëren grote maatschappelijke waarde voor mens en milieu. Internationaal is de Social Enterprise een begrip en een groeiend fenomeen. Ze nemen een positie in tussen de overheid, commerciële bedrijven en charitatieve instellingen. Social enterprises vormen een nieuwe sector binnen de economie. Social enterprises onderscheiden zich van traditionele commerciële bedrijven omdat zij hun maatschappelijke missie boven financiële doelen stellen. Commerciële bedrijven zijn daarom zelden een social enterprise ook al willen zij vaak in hun processen zo min mogelijk schade toebrengen aan samenleving en milieu (MVO) en streven zij er vaak naar om een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Voor een social enterprise is de winst een middel, geen doel. Dat is om de maatschappelijke impact zo groot mogelijk te laten zijn. De medewerkers met autisme zijn winnaars. is een social enterprise met een positie tussen de overheid en het bedrijfsleven Gemeenten dienen op 1 januari 2015 klaar te zijn om de nieuwe doelgroep te ontvangen. Daarvoor zullen gemeenten lokaal beleid ontwikkelen, gemeentelijke verordeningen aanpassen en (waar nodig) de organisatie aanpassen. Niet alles hoeft op 1 januari 2015 klaar te zijn. Bepaalde verordeningen kunnen later in 2015 worden aangepast. Gemeenten doen dit niet alleen. De Programmaraad gaat gemeenten daarbij helpen. De Programmaraad is een samenwerking tussen VNG, UWV, Divosa en Cedris. Ook wordt de Landelijke Cliëntenraad bij de voorbereiding en implementatie betrokken. Als Social Enterprise heeft twee specialismen waarin het excelleert. Ten eerste het leveren van IT-diensten en producten met hoge kwaliteit tegen een aantrekkelijke prijs. Het tweede specialisme maakt deze onderneming uniek. Met het Competence Center wordt een omgeving gecreëerd waarin mensen met autisme kunnen floreren en waarin ze duurzaam een baan kunnen vervullen. Dit laatste is iets dat zowel in het reguliere bedrijfsleven als door de overheid niet gefaciliteerd wordt. De overheid bespaart hierdoor op sociale uitkeringen, terwijl het bedrijfsleven voldoet aan de Participatiewet. De medewerkers met autisme zijn ook winnaars. Betaald werk biedt hen een betere positie in onze maatschappij.

4 Pagina 3 van 7 Welk perspectief biedt aan de opdrachtgevers? Wat betekent samenwerken met? Wel de lusten maar niet de lasten voor de opdrachtgever. Wel de lusten: Kwalitatief hoogwaardig werk wordt tegen een aantrekkelijk tarief uitgevoerd Eén aanspreekpunt voor de klant Opdrachtgever voldoet aan verplichtingen van Participatiewet en ontloopt Quotum-wet Opdrachtgever geeft invulling aan zijn Corporate Social Responsibility (CSR) Welk perspectief biedt aan haar medewerkers? Het belangrijkste dat aan de medewerkers biedt is: perspectief, de mogelijkheid om met betaald werk actief deel te nemen aan de samenleving. Dit wordt ondersteund door een prikkel-arme werkomgeving: Waarbij binnen de eigen vertrouwde omgeving van het bedrijf de werkzaamheden verricht worden; Waarin zij zich kunnen focussen op specifieke Niet de lasten: Werkzaamheden worden uitgevoerd in het prikkelarme Competence Center van Opdrachtgever hoeft geen expertise op te bouwen betreffende begeleiding van medewerkers met autisme Geen aanpassingen aan huisvesting bij opdrachtgever om autisten goed te kunnen faciliteren Opdrachtgever kan zich richten op zijn core business heeft de gebieden waar zij goed in zijn, zonder tegen de beperkingen aan te lopen als gevolg van hun autisme; Met vak- en mensgerichte ondersteuning; Met een uitgebreid en specifiek opleidingstraject; Met een beperkt aantal werkuren, afhankelijk van de draagkracht van de individuele werknemer; Vertalen van verontrustende flexibiliteit om extra ITspecialisten op te leiden aan wie concreet behoefte is. Vervolgens voert deze specialist vanuit het Competence Center die werkzaamheden uit die voor die opdrachtgever direct meerwaarde oplevert. Ook deze specialist zal dan meetellen voor de Participatiewet en de Quotumwet. Zo beschikt de opdrachtgever over een specialist die op maat voor hem/haar is ingewerkt en opgeleid. Het inschakelen van door de opdrachtgever is geen Charity, maar een rationeel besluit. factoren zoals ad-hoc veranderingen, haastklussen, stressvolle klantcommunicatie en dergelijke naar rustige, heldere en haalbare instructies en werkzaamheden, een zogenaamde sociaalemotionele firewall ; Werken aan het zelfvertrouwen waardoor dit weer verder toe zal nemen; geeft garanties voor het resultaat Het belangrijkste wat aan de medewerkers biedt is: perspectief

5 Pagina 4 van 7 Aanpak Competence Center Binnen staat het Competence Center centraal. Binnen staat het Competence Center centraal. Dit Competence Center is zodanig ingericht dat een optimale functie-vervulling door medewerkers met een sociale beperking, zoals autisme, mogelijk is. Dit betreft niet alleen de inrichting van de werkplek, maar ook en vooral het opzetten van een organisatie die de benodigde begeleiding levert en de gewenste structuur schept. Het Competence Center is hier volledig op gericht. Tevens worden deze medewerkers bijgeschoold en nageschoold zodat zij een duurzaam carrièreperspectief hebben. Een aantrekkelijk alternatief is in huis. Bij voldoende volume kunnen de werkzaamheden door een team op locatie worden uitgevoerd. Dit team bestaat uit ITprofessionals met autisme onder begeleiding van een meewerkend projectleider waar u primair zaken mee doet. verzorgd door. voert werkzaamheden uit voor de opdrachtgever die aansluiten bij de specifieke kwaliteiten van medewerkers met autisme. De werkzaamheden zijn gebaseerd op precisie, oog voor detail, structuur, herhaling, etc. Het betreft IT-werkzaamheden die anders veelal geoutsourcet zouden worden naar het buitenland. Dit tegen lagere kosten dan gangbaar bij offshoring van IT werkzaamheden. Het vooropleidingsniveau van de medewerkers is: MBO4+, HBO & WO. Veelal zijn deze opleidingen niet volledig afgerond.. Echter de ervaring leert dat bovengenoemd werk- en denkniveau een minimale vereiste zijn om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. Alleen die een kei zijn in hun (IT) job worden aangenomen, zorgt daarbij voor de organisatie en werkomgeving waar haar medewerkers in kunnen gedijen. volledig zelf in de hand. Dit heeft tot doel om de hoge kwaliteit van de resultaten te kunnen garanderen. Het vakinhoudelijk opleiden van de IT professionals wordt uitgevoerd door geselecteerde opleiders. Na de opleiding biedt de mogelijkheid om werkervaring op te doen, binnen de gewenste structuur. Er is begeleiding door eigen job-coaches en (project-) management. De projectmanagers vormen de schakel tussen de opdrachtgever en. Hierdoor heeft de opdrachtgever één aanspreekpunt voor alle relevante zaken. Kortom: het Competence Center biedt volledige outsourcing diensten aan en maakt hierbij gebruik van de specifieke competenties van haar medewerkers. De tarieven zijn zeer aantrekkelijk. De begeleiding van de medewerkers wordt De werving voert samen uit met gemeenten en UWV. De selectie van IT-professionals uit de doelgroep houdt

6 Pagina 5 van 7 Autisme op de werkplek Hiernaast ziet u een aantal voorbeelden van mensen met een vorm van autisme die succesvol waren. Echter. een duurzame baan is absoluut niet voor iedereen met autisme weggelegd. Positieve aspecten autisme voor vervullen arbeid: Intensieve focus en ongekend oog voor detail; Bijzonder hoge loyaliteit; Consciëntieus, hoge concentratiegraad gedurende langere tijd; Optimaal voor werkzaamheden die structuur behoeven; Experts in routinewerkzaamheden die hoge precisie vereisen. Negatieve aspecten autisme voor vervullen arbeid: Blind voor gewoontes onder collega s; Weinig begrip voor politiek op de werkvloer; Sociale capaciteiten sluiten niet aan bij die van de collega s; Soms hyper sensitief voor externe stimuli (geluid, licht, rumoer, ); Problemen met improviseren, weinig flexibel; Intenties, ideeën, gevoelens en verwachtingen zijn door mensen met autisme moeilijk te doorgronden. Arbeidsparticipatie door Bekende voorbeelden Wanneer je focust op de positieve eigenschappen van autisme, dan lijkt iemand met autisme kansrijk op de arbeidsmarkt. Een baan verwerven is voor hen echter moeilijk, een baan behouden zo mogelijk nog problematischer. Er is een toenemende maar incidentele interesse bij bedrijven als Philips, ABN Amro bank, Shell, SAP, etc. voor arbeidsparticipatie door autisten. Verder zijn er een aantal bedrijven die gespecialiseerd zijn in het opleiden en detacheren van medewerkers met autisme. Echter, ondanks al deze positieve initiatieven, is het gebleken dat de kans op het vastlopen in een reguliere baan bij iemand met autisme groot is. Slechts 28% van de Nederlandse mensen met autisme heeft betaald werk. Mensen met autisme lijken dan ook een verloren groep. zet zich in voor hen en biedt een gespecialiseerde aanpak om ze te laten floreren. Waarom is de arbeidsparticipatie van zo laag? Gebrek aan kennis van autisme bij werkgever en collega s; Werkgever is gericht op core business van onderneming, MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) wordt vaak niet als hoge prioriteit beschouwd; Begeleiding van vraagt inzet en betrokkenheid. Reguliere werkgevers zijn hier zelden op ingericht. Bij wisselingen in het management verdampt vaak de benodigde kennis en aandacht; In tijden van reorganisaties zijn autisten vaak een gemakkelijk slachtoffer; Autismeonvriendelijke werkplekken; Gebrekkig inzicht van in de do s and don ts van de werkvloer; De eerste horde ondervindt men al tijdens het sollicitatiegesprek, zijn vaak niet in staat om zich goed te profileren en vallen buiten de boot. Een baan verwerven is moeilijk voor iemand met autisme, een baan behouden zo mogelijk nog problematischer. Begeleiding van vraagt inzet en betrokkenheid.

7 Vermindering van de aanspraak op de sociale wetgeving.. Na de invoering van de Participatiewet zullen die nog tot (gedeeltelijke) arbeidsparticipatie in staat zijn onder de verantwoordelijkheid vallen van de gemeentes. Mensen met autisme die niet tot arbeid in staat zijn blijven ressorteren onder het UWV. zal zo veel mogelijk mensen met autisme een betaalde baan bezorgen waardoor de kosten van de uitkeringen bij de overheid verlaagd zullen worden. Pagina 6 van 7 Hoe draagt bij aan een oplossing voor de overheid? Hoe doet dit? Het Competence Center biedt mensen met autisme de voor hen optimale omgeving waar ze hun kwaliteiten tot hun recht kunnen laten komen. werft de kandidaten in de specifieke doelgroep, selecteert hen, neemt hen in dienst en begeleidt hen op een zodanige wijze dat ze duurzaam arbeid kunnen verrichten. Ook bij de inrichting van de werkplekken worden voorzieningen getroffen. De werkzaamheden zijn (vooral) IT gerelateerd. De opdrachten hiervoor verwerft bij de overheid en het commerciële bedrijfsleven. De aanpak van is mede gebaseerd op de succesvolle aanpak en best practices van een vergelijkbaar opgezet bedrijf waar een twintigtal emplooi vonden. Het is gebleken dat met een grondige en specialistische aanpak autisten succesvol kunnen werken. Ze zijn van toegevoegde waarde voor de opdrachtgevers, die daarmee ook voldoen aan de Participatiewet. Participatiewet en autisme De Participatiewet is gericht op participatie van mensen met een arbeidshandicap in de Nederlandse economie. Om dit doel te bereiken is een grootschalige hervorming in de sociale wetgeving van kracht. De geplande datum van invoering is 1 januari Dit houdt concreet in dat er één regeling komt voor mensen die een opstap naar de arbeidsmarkt nodig hebben. De Participatiewet vervangt de WWB, WSW en (een deel van) WAJONG. De uitvoering is gedecentraliseerd, de uitvoering komt voor het grootste deel in handen van de gemeentes (samenwerkend in 35 arbeidsmarkt-regio s). De maatregel is zowel een vereenvoudiging als een overheidsbezuiniging. Er is tussen werkgevers en de overheid een sociaal akkoord gesloten om vrijwillig tot 2026 voor mensen met een arbeidshandicap een baan te creëren. De gemeenten, die de wet moeten uitvoeren, zullen bij werkgevers terechtkomen met mensen met een arbeidshandicap die eerder een Wajonguitkering zouden hebben gekregen of in de sociale werkplaats waren terecht gekomen. Daarnaast blijft het UWV bemiddelen voor Wajongers die nu al een Wajong uitkering hebben. Volgens het UWV was in 2013 het aantal lopende Wajong-uitkeringen, waar in de regel onder vallen, ongeveer (in 2012: ). Volgens cijfers van de NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme) zijn er zo n mensen met autisme in Nederland. Dat is ruim 1% van de bevolking. Mensen met autisme hebben een zorgwekkend lage arbeidsparticipatie: slechts 28 % heeft regulier betaald werk tegen 56 % van de totale groep met een arbeidsbeperking en 79% van de totale beroepsbevolking. is erop gericht een zo n groot mogelijk aantal een volwaardige IT loopbaan te bezorgen.

8 Pagina 7 van 7 FLEXIBELE OPLOSSINGEN Postbus AG Gouda Nederland De essentie van is het leveren van een service in alle sectoren. We richten ons onder andere op reshoring. Door innovatieve oplossingen en best practices van onze partners te integreren bieden we toegevoegde waarde voor onze klanten nu en in de toekomst. De werkgebieden zijn onder andere: + 31 (0) Wij maken graag met u kennis Wilt u meer weten, nader kennis maken of doorspreken wat ook voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op. Applicatie ondersteuning Opstellen handleidingen, tutorials eindgebruiker en beheer. Busines Intelligence & Analytics Ontwerpen en onderhouden van rapportages van datamining tot en met opstellen van de rapportage. Data analyse, patroon-herkenning, big data Extra ondersteuning bij tijdelijke pieken in workload. Remote Monitoring services Software development & testing Websites en Apps Debugging services Cyber Security Support Administratieve dienstverlening Klantspecifieke oplossingen DE KRACHT VAN ONZE SPECIALISTEN Sterk analytisch Oog voor detail Hoge productiviteit Doorzettingsvermogen Minder personeelsverloop

War for Wajong. Onderzoek naar de strijd om talentvolle Wajongers op de Nederlandse arbeidsmarkt

War for Wajong. Onderzoek naar de strijd om talentvolle Wajongers op de Nederlandse arbeidsmarkt War for Wajong Onderzoek naar de strijd om talentvolle Wajongers op de Nederlandse arbeidsmarkt War for Wajong Colofon Mei 2014 Auteurs Nikita van der Pijl Msc. Drs. GeertJan Waasdorp Drs. Véronique Oonk

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Marieke Huysentruyt - Faculty fellow London School of Economics, academic director Seforis

Marieke Huysentruyt - Faculty fellow London School of Economics, academic director Seforis De Social Enterprise Monitor 2015 A Inhoudsopgave Woorden vooraf Woorden vooraf...................................... i Management samenvatting............................... 1 Consistente groei.....................................

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek. Conclusie

Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek. Conclusie Opdrachtgever SZW Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek Opdrachtnemer Regioplan / C.P. van Horssen ; m.m.v. F.J.N. Nijhuis, L. Mallee Onderzoek Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie vanuit financieel perspectief

Arbeidsparticipatie vanuit financieel perspectief 1 Werkgeven aan mensen met een arbeidsbeperking Arbeidsparticipatie vanuit financieel perspectief Steeds meer werkgevers overwegen een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Voor deze

Nadere informatie

Speciale editie Portfolio Active Professionals

Speciale editie Portfolio Active Professionals M A G A Z I N E Speciale editie Portfolio Active Professionals AFVAL & MILIEU DETACHERING ICT CRM PERFORMANCE MANAGEMENT TEST CONSULTANCY V o o r w o o r d Active Professionals is sinds de oprichting in

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

Actieprogramma. Iedereen doet mee

Actieprogramma. Iedereen doet mee Actieprogramma Iedereen doet mee Inhoud Woord vooraf 3 1. Inleiding 5 2. Waarom is participatie zo belangrijk? 7 3. De doelstellingen: wat willen we bereiken? 11 4. Project Iedereen Doet Mee 13 5. De inzet

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Eindrapportage Opgesteld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Opgesteld door Yolanda Hoogtanders Nadine van

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE 1 Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door meer markten onder één vlag te bedienen vindt een optimale

Nadere informatie

Inaugerele rede bij aanvaarding van de Atlant-leerstoel Inclusieve (arbeids)organisatie WERKEN NAAR VERMOGEN: VERMOGEN OM TE WERKEN

Inaugerele rede bij aanvaarding van de Atlant-leerstoel Inclusieve (arbeids)organisatie WERKEN NAAR VERMOGEN: VERMOGEN OM TE WERKEN Inaugerele rede bij aanvaarding van de Atlant-leerstoel Inclusieve (arbeids)organisatie WERKEN NAAR VERMOGEN: VERMOGEN OM TE WERKEN WERKEN NAAR VERMOGEN: VERMOGEN OM TE WERKEN Rede Uitgesproken bij de

Nadere informatie

Sociale ondernemingen en werknemers met een arbeidsbeperking

Sociale ondernemingen en werknemers met een arbeidsbeperking TNO TNO-rapport 031.21018 Sociale ondernemingen en werknemers met een arbeidsbeperking Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.tno.nl Datum 21 februari 2011 Auteurs Aukje Smit Bart de Graaf

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U". * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd.

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U. * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd. LePoolewegll 2314 XT Leiden Tel. : 071 581 85 85 Postbus 387 2300AJ Leiden Fax.: 071 541 1058 Aangehechte bijlage(n) zend ik u D op uw verzoek d.d. P?. volgens afspraak D ter kennisneming,- ; -. - *. ;,..

Nadere informatie

Maak Werk van de Toekomst

Maak Werk van de Toekomst Maak Werk van de Toekomst 22 baanbrekende oplossingen en adviezen voor een Nederland dat werkt Eindrapport De Nationale DenkTank 2011 Kennismaken zonder kaders 2 Samenvatting Hoe kunnen we in Nederland

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie