VCD INFRA SOLUTIONS. Catalogus beheer & support

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VCD INFRA SOLUTIONS. Catalogus beheer & support"

Transcriptie

1 VCD INFRA SOLUTIONS Catalogus beheer & support

2 Service Catalogus 2 Onze modulaire dienstverlening biedt u een stabiele ICT-infrastructuur VCD Infra Solutions beschikt als system integrator over een uitgebreid portfolio aan diensten en producten. Zo voorzien onze specialisten u graag van Advies en voeren wij Projecten uit op het gebied van netwerken, servers en storage, virtualisatie en applicatiebeschikbaarheid. Tevens bieden wij de mogelijkheid om het Beheer en Support op uw ICT Infrastructuur geheel of gedeeltelijk door ons uit te laten voeren. Dit kan zowel bij u on-site als remote worden uitgevoerd tot aan complete uitbesteding van uw eigen ICT Infrastructuur. Daaraan gerelateerd levert VCD Infra Solutions ook diverse producten (hard- en software) en is er de beschikking over meerdere modern geoutilleerde Datacenters. Als partner werken wij nauw samen met oa. HP, VMWare, Citrix, RES Software, Oracle en Microsoft. Onze focus ligt op een lange termijn relatie met onze klanten, waarbij zowel projectmatig als volcontinue diensten kunnen worden geleverd. We investeren in de relatie met onze klanten, in de toekomst middels ontwikkeling van ons portfolio en in de kennis van onze mensen.

3 Service Catalogus 3 de catalogus van vcd is: VCD Infra Solutions (verder aangeduid als VCD IS) heeft om haar dienstverlening helder te beschrijven een service catalogus opgesteld. Het doel van deze catalogus is om bij het sluiten van een overeenkomst (ook wel aangeduid als SLA of Service Level Agreement) een juiste keuze te kunnen maken uit het pakket van diensten. Ook kan deze catalogus dienst doen om na te lezen wat de diensten specifiek inhouden. De Service Catalogus van VCD IS VCD Infra Solutions maakt onderscheid in twee deelgebieden binnen de service catalogus: 1. Service Support Set; 2. Service Delivery Set. Op de afbeelding op pagina 19 zijn beide deelgebieden zichtbaar. Binnen deze deelgebieden worden de verschillende diensten en processen ondergebracht. Langs de randen van het figuur zijn de contracten of overeenkomsten geplaatst en het DAP (Document Afspraken & Procedures) staat als interface tussen de diensten (of processen) en de overeenkomst met VCD IS. Monitoring vormt een verbindende schakel tussen de Service Support Set en de Service Delivery Set. Hierna volgt een korte uitleg van de twee deelgebieden en de diensten die kunnen worden afgenomen.

4 Wij staan voor een betrouwbare en beschikbare dienstverlening Service support set 4

5 Service support set 5 Service Support Set: Deze set bestaat uit concrete diensten, maar ook uit processen die niet los van elkaar of de dienst kunnen worden gezien. Incident Management is het hoofdproces waarbinnen andere processen zorgen voor de feitelijke uitvoering van de dienst. Monitoring; Incident Management; Stand-by Service; Wordt binnen de Service Support Set gebruikt als middel om de door de opdrachtgever gemelde verstoringen zo efficiënt mogelijk te kunnen verhelpen. Monitoring geeft een actueel beeld of status van de omgeving. Desgewenst kunnen alerts of triggers medewerkers van de Service Desk van de nodige informatie voorzien. Basis voor deze dienstverlening is de Service Desk van VCD IS. De opdrachtgever meldt een verstoring bij dit loket, waarvoor een speciaal telefoonnummer beschikbaar wordt gesteld. Gekoppeld aan deze dienst worden Change Management en eventueel Problem Management geleverd. Wanneer Service Desk als dienst afgenomen wordt, betekent dit niet automatisch dat de andere diensten of processen ook standaard zijn inbegrepen. De samenstelling is afhankelijk van de gekozen contractvorm. Een 7x24 uitbreiding op de bereikbaarheid t.o.v. het onderdeel Incident Management. Deze dienst geldt alleen bij ernstige verstoringen die een hoogste prioriteit hebben.

6 Service delivery set 6 Service Delivery Set: Deze set bestaat uit concrete diensten met een actief leverend of anticiperend karakter. Deze diensten staan over het algemeen (Hardware Break & Fix en Server Recovery uitgezonderd) los van elkaar en kunnen op basis van de gekozen contractvorm worden afgenomen. Monitoring; Hardware Break & Fix; Server Recovery; Wordt net als binnen de Service Support Set gebruikt als middel om verstoringen zo efficiënt mogelijk te kunnen verhelpen. Echter gaat deze monitoring en de inregeling daarvan hier een stap verder, waarbij ten behoeve van de afgenomen specifieke diensten de monitoring daartoe op maat wordt ingeregeld. VCD IS neemt daarbij de opdrachtgever werk uit handen, waarbij VCD IS de regie op het betreffende onderdeel voert en proactief handelt. Bij hardwareverstoringen fungeert VCD IS als contactpersoon voor de afhandeling van de verstoring (Single Point of Contact). Deze dienst maakt het mogelijk om in geval van volledige hardwarematige uitval of corruptie van een Operating System een server weer zo snel mogelijk up-andrunning te hebben. Bij deze dienst is het tevens vereist dat Hardware Break & Fix is afgenomen.

7 Service delivery set 7 Patches & Updates; Health Check; Back-up & Restore; VCD IS rapporteert periodiek over het patchlevel van uw ICT-omgeving en voert in overleg of zoals dat is vastgelegd binnen de SLA de updates door. VCD IS rapporteert periodiek over de status of performance van uw ICT-omgeving. Hierbij kan worden gedacht aan processorgebruik, vrije schijfruimte, geheugengebruik of meldingen in eventlogs. On Site Beheer; Ook wel als consultancy op afroep gezien. Het is mogelijk om op reguliere basis of op afroep een specialist in huis te krijgen. Een dienst die vaak in combinatie met Support (Service Support Set diensten) wordt afgenomen. Binnen deze dienst voert VCD IS de controle over het welslagen van uw back-up. Een juiste inrichting van de back-up door een consultant van VCD IS vormt de basis voor deze dienst. Daarna wordt het back-upproces gecontroleerd en regelmatig op betrouwbaarheid getest door een restore-actie uit te voeren. Tevens wordt terugzetten van gegevens op verzoek uitgevoerd.

8 Service Catalogus 8 Contract vormen Om de keuze eenvoudiger te maken zijn er drie basisvormen mogelijk, waarin de standaarddiensten zijn gecombineerd. Deze vormen zijn; Silver, Gold en Platinum. In de volgende paragrafen volgt, waar van toepassing, een uitvoeriger beschrijving per dienst.

9 Service Catalogus 9 Service Support Set Silver Gold Platinum Incident Management Ter ondersteuning voor afhandeling meldingen. Monitoring Loket voor afhandeling van meldingen. Service Desk Uitbreiding van bereikbaarheid. Stand-by Vaste volgens een werkinstructie uit te voeren werkzaamheden binnen kantooruren. Change Management Standaard Changes Werkzaamheden altijd via project. Niet Standaard Changes Wegnemen oorzaak van terugkerende problematiek door specifiek oplosgroep in te regelen. Rapportage over dienstverlening en bewaking relatie en tevredenheid. Problem management Service Level management Service Delivery Set Proactief handelen bij de afgenomen diensten. Monitoring Volledige verzorging van de reparatie na hardwarematige Hardware Break & Fix verstoring. Volledig herstel van servers na een calamiteit. Server Recovery Reguliere check van de omgeving. Health Check Klant huurt monitoring oplossing. Monitoring Customer Controlled Patches & Updates Rapportage over de status van patchlevel. Scan & Advies Installeren van Patches en Updates. Doorvoeren Controle van back-up proces en op verzoek terugzetten van Back-up & Restore data. Consultancy op afroep. On Site Beheer Standaard niet mogelijk / Standaard inbegrepen / Optioneel

10 Service Catalogus 10 Incident Management Monitoring Wat betreft het Incident Management, wordt monitoring voornamelijk ingezet ter ondersteuning van het support. De monitoring wordt daarbij alleen op hoofdlijnen ingericht (aan/uit). Wanneer door opdrachtgever een verstoring wordt aangemeld bij de Service Desk van VCD IS, zal de medewerker de monitoring gebruiken als hulpmiddel bij de analyse van dit incident. Service Desk VCD IS heeft één ingang voor vragen, verzoeken en storingmeldingen; de Service Desk. De Service Desk is op meerdere manieren bereikbaar voor onze klanten: online via internet, , fax of telefonisch. Alle basishandelingen worden zoveel mogelijk door de Service Desk zelf afgehandeld (1e lijn). Waar nodig wordt extra expertise ingeschakeld (2e + 3e lijn). Onder basishandelingen wordt verstaan: Eenvoudige, standaard handelingen zoals gebruikers aanmaken, wachtwoorden resetten, eenvoudige incidentafhandeling voor bijvoorbeeld Microsoft-, en Citrix-producten. VCD IS werkt daarbij met standaard beheerprocessen gebaseerd op ITILv2. Gekoppeld aan deze dienst kan additioneel Change Management en Problem Management worden afgenomen. Change Management Wijzigingen binnen uw ICT-omgeving moeten beheersbaar en gecontroleerd worden doorgevoerd. Middels Change Management borgt VCD IS de werkwijze voor het gecontroleerd verbeteren en/of uitbreiden van uw ICT-omgeving. Elke wijziging wordt geclassificeerd als een standaard of niet-standaard wijziging. De classificatie bepaalt in welke mate er voorbereidingen moeten worden getroffen om de wijziging voorspelbaar, en met zo weinig mogelijk verstoring, doorgevoerd te krijgen. Standaardwijzigingen kunnen worden gedefinieerd als: Reguliere (terugkerende) changes, die volgens een vastomlijnde werkinstructie door een willekeurige werknemer kunnen worden uitgevoerd gedurende een voorspelbaar tijdsbestek en binnen normale kantoortijden en dus buiten specifieke onderhoudsvensters. Niet-standaard wijzigingen worden op basis van nacalculatie uitgevoerd. Hierover vindt altijd vooraf overleg plaats. Problem Management Er zijn situaties denkbaar dat een gemelde verstoring als zodanig wordt opgelost, maar de achterliggende oorzaak niet wordt weggenomen waardoor de verstoring blijft terugkeren. Middels Problem Management borgt VCD IS het oplossingsproces zodoende dat een structurele oplossing kan worden gevonden zodat dergelijke verstoringen niet meer terugkeren. Een dergelijk oplossingstraject wordt ingezet door VCD, opdrachtgever of op basis van een advies van VCD IS naar aanleiding van een rapportage over afgehandelde verstoringen. Prioriteit en planning wordt in onderling overleg vastgesteld. Zodra de oorzaak is achterhaald wordt op basis van een kosten-batenanalyse geadviseerd over de vervolgstappen met als doelstelling:

11 Service Catalogus 11 de oorzaak wegnemen dan wel de last (of schade) door de verstoringen middels een work-around op acceptabel niveau te brengen. Alle werkzaamheden worden op basis van nacalculatie uitgevoerd. Dit geldt tevens voor de sturing van het proces. In een Platinum contract is sturing van dit proces bij het abonnement inbegrepen. groot belang, namelijk de tevredenheid van de opdrachtgever over de geleverde diensten. VCD IS ziet namelijk de SLA niet alleen als het leveren van diensten, maar meer als een samenwerking en partnership (relatie) en biedt deze ondersteuning dan ook als standaard onderdeel aan binnen de Platinum dienstverlening. een noodverband, tenzij er binnen een uur een structurele oplossing kan worden geboden. Indien er een tijdelijke oplossing is gecreëerd, zal de volgende werkdag het proces rond het creëren van de structurele oplossing worden opgestart. Service Level Management De uitvoering van een Service Level Agreement vraagt regelmatige evaluatie ten aanzien van de overeengekomen dienstverlening. Hiertoe wordt periodiek een rapportage verzorgd over de geleverde prestaties (bijvoorbeeld aantallen incidenten per periode, openstaande meldingen) en bijzonderheden zoals escalaties. Elk half jaar vindt de evaluatie plaats op basis van de geleverde rapportages. Daarnaast passeren onderwerpen zoals wijze van omgang met ingekomen gebruikersvragen en (de voortgang van) verbeterpunten. Deze activiteiten worden in overleg met de opdrachtgever door de Service Level Manager van VCD IS ingepland. Naast rapportage over de harde feiten is voor VCD IS een ander aspect van Stand-by Service Voor de afhandeling van ernstige verstoringen (prioriteit 1) biedt VCD IS de Stand-by Service. Deze service bestaat uit twee componenten: Bereikbaarheid: Ons beheerteam is buiten reguliere kantoortijden telefonisch bereikbaar voor verstoringen. Support: Na melding wordt direct (responstijd is 30 minuten) begonnen met het verhelpen van de verstoring. De geboden support wordt altijd op basis van nacalculatie in rekening gebracht. Het verhelpen van de verstoring heeft het karakter van het aanbrengen van

12 Service Catalogus 12 Het beheer van uw systemen is onze zorg

13 Service Catalogus 13 Op iedere plaats, op ieder moment de gewenste gegevens beschikbaar

14 Service Catalogus 14 Monitoring De basis van het beheer wordt gevormd door de monitoring. Het geeft een actueel inzicht in de ICT-omgeving of van dat deel waarvan VCD IS de verantwoordelijkheid op zich heeft genomen. Geïnstalleerde agents op de beheerde systemen verzamelen (meet)gegevens die worden geïnterpreteerd door het centrale monitoringsysteem bij VCD IS. Ingestelde alerts of triggers zorgen voor tijdige actie, zodat mogelijk ongewenste situaties kunnen worden voorkomen. Primair wordt de monitoring zodanig ingeregeld, dat VCD IS in staat is haar dienstverlening te leveren (dus ter ondersteuning). In overleg is het zelfs mogelijk om functioneel kritische systemen van extra triggers te voorzien, indien uiteraard uw systemen dat ondersteunen. Hardware Break & Fix VCD IS verzorgt de volledige afhandeling van het herstel van defect geraakte hardware op basis van contracten met derden (bv. HP Carepacks). Deze contracten worden op naam van de opdrachtgever, of door de opdrachtgever zelf of via VCD IS aangeschaft. Tijdens reguliere kantoortijden meldt opdrachtgever het defect aan de Service Desk van VCD IS. VCD IS acteert als Single Point Of Contact tussen de betrokken partijen totdat het defect verholpen is. Optioneel kan deze service ook buiten reguliere kantoortijden worden uitgevoerd. Beschikken over de dienst Stand-by Service is daarbij uiteraard een vereiste. Server Recovery Ondersteuning bij het volledige herstel van een server na een calamiteit. Deze ondersteuning biedt concreet herstel van programmatuur, data en instellingen naar de meest recente situatie. Afhankelijk van de situatie wordt gebruik gemaakt van middelen als: De (her)installatie van de systeemsoftware zoals beschreven in het Installatieen Configuratie Rapport (ICR); De installatie van benodigde updates of patches; Het terugzetten van de back-up. Benodigdheden: Om zo vlot mogelijk tot een succesvolle server recovery te komen, is het van belang dat alle benodigde middelen zoals tapes, installatiemedia en serienummers beschikbaar zijn. Bij de inregeling van deze dienst zal VCD IS een recovery set samenstellen. Deze recovery set zal jaarlijks, of na elke grote wijziging, moeten worden bijgewerkt. Verantwoordelijkheden en afspraken omtrent deze dienst worden in overleg vastgelegd in het DAP. Afname van deze dienst is alleen mogelijk indien ook Hardware Break & Fix is opgenomen als dienst. Patches & Updates Met deze dienst bent u verzekerd van een actueel beeld van het patchlevel van de in beheer genomen systemen. Het patchlevel betreft de status omtrent noodzakelijke service packs, patches, hotfixes en upgrades of nieuwe releases van uw (systeem)software.

15 Service Catalogus 15 Er zijn twee opties: A Advies over beschikbare patches, hotfixes en servicepacks. Onder patches wordt verstaan: periodiek uitgebrachte bug fixes en minimale verbeteringen van de functionaliteit. Onder servicepack wordt verstaan: een periodiek uit te brengen bundeling van patches. Hotfixes zullen bijna nooit tijdens deze checks aan het licht worden gebracht, aangezien deze vaak vanuit een gemeld incident worden geïnstalleerd. B Beschikbaar stellen en installeren van reguliere patches en (security) hotfixes. Onder security hotfixes wordt verstaan: vanwege security issues versnelde release van een patch. Reguliere Windows-updates behoren tot deze categorie van patches. Uitvoering van zowel A als B zal één maal per maand plaatsvinden. Servicepacks (de grotere updates) of nieuwe versies/ releases van (systeem)software zullen altijd projectmatig worden behandeld. De frequentie waarmee de gekozen opties worden uitgevoerd, worden in overleg met opdrachtgever bepaald en gepland. Patches, servicepacks, upgrades en nieuwe releases van (systeem)software worden eerst door VCD IS getest. Indien nodig wordt een plan van aanpak opgesteld om deze nieuwe software te implementeren. Opmerking: De upgrade naar een nieuwe versie (bij voor beeld van Windows XP naar Windows Vista) valt nadrukkelijk buiten de scope van deze dienst. Dergelijke updates worden als apart gedefinieerd project uitgevoerd. Dit geldt tevens voor risicovolle updates of patches. Deze zullen op locatie en op basis van nacalculatie worden uitgevoerd. Daarnaast geldt dat wanneer er contracten nodig zijn voor het kunnen of mogen updaten van (systeem)software (bijvoorbeeld Citrix of RES) de opdrachtgever zorg dient te dragen voor deze contracten. VCD IS kan hier uiteraard in faciliteren. Health Check Middels een Health Check welke twee maal per jaar wordt uitgevoerd, wordt vastgesteld of de configuratie in goede staat verkeert. Dit wordt gedaan door de configuratie op een aantal punten na te lopen. Voorbeelden hiervan zijn: Performancemeting over specifieke periode; Capaciteit (totaal vs. beschikbaar); Niveau van updates (minimum vereiste voor support en aanbevolen niveau); Nalopen logfiles op aanwijzingen voor problemen. VCD IS stelt een rapportage op met daarin de bevindingen aangevuld met een advies, dat duidelijk maakt op welke wijze het minimum dan wel aanbevolen niveau te behalen is. Na overleg kan VCD IS de gewenste verbeteringen doorvoeren. Monitoring Customer Controlled De opdrachtgever neemt bij deze dienst een monitoringoplossing af, welke de opdrachtgever zelf in haar beheer processen integreert. Vergoeding bestaat uit een huurtarief per monitoringlicentie.

16 Service Catalogus 16 Uw bedrijfsgegevens zijn bij ons in goede handen

17 Service Catalogus 17 Altijd een betrouwbaar systeem dankzij professionele monitoring

18 Service Catalogus 18 Back-up & Restore Deze dienst bestaat uit de dagelijkse controle van het welslagen van de back-up van uw vitale data en bestaat uit twee onderdelen: Inregelen van de back-up Op basis van consultancy wordt in overleg met opdrachtgever bepaald op welke wijze de back-up ingezet dient te worden om tot een optimaal herstelscenario te komen voor uw organisatie. Gedurende het inregelen worden vragen beantwoord zoals: Maximaal dataverlies (dagen, uren, minuten); Maximale hersteltijd (restoretijd van data, niet herstel van functionaliteit); Bewaartermijn; Back-upniveau (gebruiker, database, server); Back-upvenster. Regulier back-upbeheer Het reguliere beheer van de back-up bestaat uit: Regelmatige controle op het welslagen van de back-up. Daartoe worden de rapportages vanuit het back-uppakket dagelijks naar de Service Desk van VCD IS gestuurd; Periodieke verificatie van de back-up door het terugzetten van data tijdens een proefrestore (eenmaal per kwartaal); Het terugzetten van gegevens op verzoek (maximaal 20 keer per jaar inbegrepen); Het doorvoeren van wijzigingen aan instellingen binnen de back-upprogrammatuur (maximaal 10 keer per jaar). Belangrijk is te weten dat de opdrachtgever zelf verantwoordelijk blijft voor de inhoud van de back-up job (bepalen van datgene wat er wordt veilig gesteld in de back-up). On Site Beheer (Consultancy op afroep) De IT-afdeling van de opdrachtgever kan voor advies op afspraak terecht bij één van de consultants van VCD IS. Hierbij valt te denken aan voorgenomen wijzigingen, het gezamenlijk doorlopen van de gehele omgeving of juist het inzoomen op een specifiek onderwerp. Binnen het kader van de overeenkomst worden afspraken gemaakt over de (verwachte) afname van dit On Site Beheer. VCD IS stelt een bezoekverslag op met daarin de besproken onderwerpen en het gegeven advies. Vervolgens wordt het bijbehorende back-upschema ingesteld en getest.

19 Service Catalogus 19 Incident Management Change mgt. Service support Set: Service Desk Problem mgt. Service Lvl mgt. Stand-by Service Monitoring DAP SLA overeenkomst Hardware Break & Fix* Health Check Service Delivery Set: Service Recovery* Back-up & Restore Patches & Updates On Site Beheer * Hard- & software contracten derden

20 Contact? Mail naar kijk op of bel: Groningen (050) , Eindhoven (040) , Delft (015) Partners: Citrix HP Microsoft Oracle RES Software VMWare

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331 Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) beschrijft de dienstverlening van Q3 Concept BV op het gebied van het beheer van de Q3 applicatie zoals Q3 Concept BV deze aanbiedt aan opdrachtgever en de service

Nadere informatie

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is PQR Lifecycle Services Het begint pas als het project klaar is IT wordt een steeds crucialer onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Waar u ook bent, het moet altijd beschikbaar en binnen bereik zijn.

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

7x24 uur Service en Support Overeenkomst (SSO)

7x24 uur Service en Support Overeenkomst (SSO) 7x24 uur Service en Support Overeenkomst (SSO) Behorende bij levering en onderhoud van (pakketnaam) Voor akkoord: Enable-U Naam: (klant) Naam: Datum: Datum: Contactgegevens (klantnaam) Adres: (adresgegevens)

Nadere informatie

KeyService. Garantie voor continuïteit. security solutions

KeyService. Garantie voor continuïteit. security solutions KeyService Garantie voor continuïteit security solutions Garantie voor Continuïteit Continuïteit van bedrijfsprocessen heeft in elke organisatie topprioriteit. Uw Security Management Systeem speelt hierin

Nadere informatie

Voorwaarden en definities supportovereenkomst

Voorwaarden en definities supportovereenkomst Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Definities 2 2.1 Remote support 2 2.2 Spoedeisend correctief onderhoud 2 2.3 Bereikbaarheid 2 2.4 Updates 2 2.5 Lay-outs aanpassen 3 2.6 Rapportage 3 2.7 Consult online

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Servicedesk

Dienstbeschrijving Servicedesk Monteba IT Solutions is een diensten bedrijf. We richten ons primair op het onderhoud en installatie van computers, internet en telefonie. Om de dienstverlening te stroomlijnen maakt onze Servicedesk gebruik

Nadere informatie

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan!

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Een probleem met uw ICT omgeving is kostbaar en pijnlijk. De managed services van VBVB zijn ontworpen voor organisaties die 100% controle willen

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) betreffende: Dashboardfunctie. Contr_ProvUtrecht_Leverancier_Nummer

Service Level Agreement (SLA) betreffende: Dashboardfunctie. Contr_ProvUtrecht_Leverancier_Nummer Service Level Agreement (SLA) betreffende: Dashboardfunctie SLA bij Overeenkomst voor Dienstverlening betreffende het onderhoud van de Dashboardfunctie van het DRIS 1. Inleiding 1.1. Doel Doel van deze

Nadere informatie

GTS-Online Remote Firewall beheer Service Level Agreement (SLA)

GTS-Online Remote Firewall beheer Service Level Agreement (SLA) GTS-Online Remote Firewall beheer Service Level Agreement (SLA) Versie 1.1 November 2014 Inhoudsopgave Inleiding...... 1 Remote Firewall beheer...... 1 Dienst... 1 Randvoorwaarden... 1 Service Level...

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Telefoon: 088 773 0 773 Email: Support@adoptiq.com Website: www.adoptiq.com Adres: Johan Huizingalaan 763a 1066 VH Amsterdam KvK nr: 61820725 BTW nr: NL.854503183.B01 IBAN

Nadere informatie

Service Level Agreeement (SLA) CyberNetworks

Service Level Agreeement (SLA) CyberNetworks Artikel 1. Definities 1. Leverancier: CyberNetworks - gevestigd te Maastricht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 14076253. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT MijnASP Versie 04-01-2008 Pagina:1 1 DEFINITIES Beschikbaarheid CPE Gepland onderhoud Responstijd Elipstijd Kantooruren Klant apparatuur Non-performance penalty Onderhoudsvenster

Nadere informatie

Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd voor een vast bedrag per maand

Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd voor een vast bedrag per maand PC-Score introduceert: DÉ TOTAALOPLOSSING VOOR ONDERNEMERS Storingsdienst, netwerkbeheer, antivirus, onderhoud en hulp op afstand. Veilig en snel! Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Servicedesk

Dienstbeschrijving Servicedesk Monteba IT Solutions is een diensten bedrijf. We richten ons primair op het onderhoud en installatie van computers, internet en telefonie. Om de dienstverlening te stroomlijnen maakt onze Servicedesk gebruik

Nadere informatie

Raamovereenkomst IT-Diensten

Raamovereenkomst IT-Diensten Raamovereenkomst IT-Diensten Groningen Seaports NV Versie: 0.1 Versie Datum Omschrijving Akkoord Serviceorganisatie Akkoord GRONINGEN SEAPORTS NV 0.1 Concept raamovereenkomst pagina 2 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Servicecontracten Snel weer bereikbaar na een storing in uw telefooncentrale

Servicecontracten Snel weer bereikbaar na een storing in uw telefooncentrale Servicecontracten Snel weer bereikbaar na een storing in uw telefooncentrale Telefonisch niet meer bereikbaar door een storing in de telefooncentrale? Daar sta je als bedrijf niet vaak bij stil. Het is

Nadere informatie

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Naam Entree SLA Versie 2.2 Datum 12 maart 2012 Referentie kennisnet.nl PAGINA 2/6 Service Level Agreement (SLA) Deze SLA maakt onderdeel uit van de

Nadere informatie

Service Level Rapportage

Service Level Rapportage Service Level Rapportage Service Level Agreement nummer S115 Service Level Agreement naam HomeWURk Applicaties n.v.t. Naam klant Naam contactpersoon klant Hans van Haren Naam Service manager M.A. Otte

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1 Algemene bepalingen 1.1 Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: WAME BV, gevestigd te Enschede aan de Deurningerstraat

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

Care for Systems. Inter Service Level Agreements

Care for Systems. Inter Service Level Agreements Care for Systems Inter Service Level Agreements Service: maximale beschikbaarheid Wat gebeurt er als de AV-installatie uitvalt in uw meldkamer, vergaderruimte of operatiekamer? Wat is de impact op de geplande

Nadere informatie

Profielschets. : Sander Daems. Infrastructure Consultant. Versie : 1.0. Datum bezoek : 28-02-2011. Pagina 1 van 7

Profielschets. : Sander Daems. Infrastructure Consultant. Versie : 1.0. Datum bezoek : 28-02-2011. Pagina 1 van 7 Profielschets Sander Daems Infrastructure Consultant Auteur : Sander Daems Versie : 1.0 Datum bezoek : 28-02-2011 Pagina 1 van 7 Ervaringsoverzicht Naam : Sander Daems Geboortedatum : 08/03/1987 Geslacht

Nadere informatie

Bijlage 2 Newway Definities UNI 121126.2 DEF v3. Newway-Definities. Venlo, november 2012, directie. Pagina 1 van 5

Bijlage 2 Newway Definities UNI 121126.2 DEF v3. Newway-Definities. Venlo, november 2012, directie. Pagina 1 van 5 Bijlage 2 Newway Definities UNI 121126.2 DEF v3 Newway-Definities Venlo, november 2012, directie Pagina 1 van 5 Definities In de documenten van Newway wordt onder de gehanteerde begrippen het volgende

Nadere informatie

ComPromise Cross Info Event 7 november 2013

ComPromise Cross Info Event 7 november 2013 ComPromise Cross Info Event 7 november 2013 Kees Woortmeijer en Maurice de Wit Grip op ICT ICT de klok rond Passie voor ICT ICT met een glimlach Kennis van ICT Inhoud ComPromise Strategie en ontwikkelingen

Nadere informatie

SLA Hosting camerabeelden

SLA Hosting camerabeelden SLA Hosting camerabeelden DAXIS WEB B.V. Maagdenburgstraat 22 7421 ZC Deventer 1 DEFINITIES 3 2 BESCHIKBAARHEID DIENSTEN 5 2.1 BESCHIKBAARHEID DATACENTER 5 2.2 ALGEMENE BESCHIKBAARHEID VAN HET NETWERK

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement INTRAMED Mei 2016 Versie 2.4 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Verantwoordelijkheden... 3 Normen voor onderhoud, reparatie en doorontwikkeling... 4 Normen voor klantenondersteuning...

Nadere informatie

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016 Service Guarantee, version 1.2 Versie 1.2 Service Garantie November 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Service Garantie 1.2 Begrippen en definities 1.3 Service 1.3.1 Service Support Service Desk Incidenten

Nadere informatie

Service Level Rapportage

Service Level Rapportage Service Level Rapportage Service Level Agreement nummer S115 Service Level Agreement naam HomeWURk Idealis Applicaties n.v.t. Naam klant Idealis Naam contactpersoon klant Hans van Haren Naam Service manager

Nadere informatie

DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD

DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD WOENSDAG 11 MEI INN STYLE, MAARSSEN Introduction Huub van Langerak Expert team Marc Eilander Expert team 3 Agenda Exact private cloud

Nadere informatie

Pro-actief beheer voor uw systemen en netwerk

Pro-actief beheer voor uw systemen en netwerk Pro-actief beheer voor uw systemen en netwerk Heartbeat Monitoring De basis van ons beheer Het uitvallen van systemen kan voor vervelende situaties zorgen voor de bedrijfsprocessen binnen uw organisatie.

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

Uw databasebeheer. Onze zorg. Proactief databasebeheer. Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op maat. Informatieblad

Uw databasebeheer. Onze zorg. Proactief databasebeheer. Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op maat. Informatieblad Informatieblad Uw databasebeheer. Onze zorg. Proactief databasebeheer. Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op maat Een goed functionerend ICT-systeem is van essentieel belang voor de continuïteit

Nadere informatie

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0 ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA versie 2.0 Gilze, februari 2014 Definities Algemene Voorwaarden Beschikbaarheid Customer Support Dienst FIFO Kantooruren Opdrachtgever Klantapparatuur Maximale Hersteltijd

Nadere informatie

notities Versie: versie datum Onderwerp Interne Leveringsvoorwaarden van het ICT Servicecentrum, RU Nijmegen Aan HaWo

notities Versie: versie datum Onderwerp Interne Leveringsvoorwaarden van het ICT Servicecentrum, RU Nijmegen Aan HaWo notities Versie: versie datum Onderwerp Aan CC Van Hans Wolters 29 januari 2016 c-n-hawo-0004-20160129 HaWo 1. Leveringsvoorwaarden 1.1. Algemene gegevens ISC Het ICT Servicecentrum (ISC) is voor de Radboud

Nadere informatie

Service Level Agreement GVOP

Service Level Agreement GVOP Service Level Agreement GVOP Datum juni 2013 Status definitief Versie 1.1 Pag. 1 van 11 Inhoud Service Level Agreement GVOP 1 1 Inleiding 3 1.1 Opbouw van dit document 3 1.2 Verantwoordelijkheden van betrokken

Nadere informatie

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Versie 1.3 Datum 26 mei 2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Service Level Agreement Cloud dienstverlening

Service Level Agreement Cloud dienstverlening Service Level Agreement Cloud dienstverlening DELTACARE B.V. Rijnstraat 495b 5215 EJ 's Hertogenbosch T 073-6444 666 F 073-6444 664 info@deltacare.nl www.deltacare.nl Copyright 2011, Deltacare B.V. Alle

Nadere informatie

Profielschets. : Sander Daems. Senior Medewerker Supportdesk. Versie : 1.0. Pagina 1 van 6

Profielschets. : Sander Daems. Senior Medewerker Supportdesk. Versie : 1.0. Pagina 1 van 6 Profielschets Sander Daems Senior Medewerker Supportdesk Auteur : Sander Daems Versie : 1.0 Pagina 1 van 6 Ervaringsoverzicht Naam : Sander Daems Geboortedatum : 08/03/1987 Geslacht Woonplaats Rijbewijs

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

SLA HOSTING. Looptijd. Van: Tot: Versie: 1.0

SLA HOSTING. Looptijd. Van: Tot: Versie: 1.0 SLA HOSTING Looptijd Van: Tot: Versie: 1.0 INHOUD 1 Inleiding... 2 2 Definities... 3 3 Algemeen... 5 3.1 Rangorde Overeenkomsten... 5 3.2 Contactpersonen... 5 3.3 Algemene beschrijving van de diensten...

Nadere informatie

Concept Service Level Agreement

Concept Service Level Agreement A gemeente Eindhoven Concept Service Level Agreement Projectbeheersingstool Informatisering & Beheer, Realisatie en Ontwikkeling Mei 2014 PD/FG11001697 Mei 2014 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Informatisering

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORWAARDEN SPINWARE ASP-DIENSTEN

AANVULLENDE VOORWAARDEN SPINWARE ASP-DIENSTEN 1 AANVULLENDE VOORWAARDEN SPINWARE ASP-DIENSTEN Spinware Solutions B.V. te 's-gravenhage biedt onder meer ASP-diensten aan. Dit houdt in dat Spinware aan de partij waarmee zij een daartoe strekkende overeenkomst

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) Colocated servers Provalue B.V.

Service Level Agreement (SLA) Colocated servers Provalue B.V. Service Level Agreement (SLA) Colocated servers Provalue B.V. 1. Inleiding Naast het leveren van colocated servers bieden wij ook de mogelijkheid om een uitgebreide Service Level Agreement (SLA) af te

Nadere informatie

SLA Aventel VOIP. Service Level Agreement. Versie: 1.0. Datum: 15 april 2014. Copyright Aventel 2014 www.aventel.nl info@aventel.

SLA Aventel VOIP. Service Level Agreement. Versie: 1.0. Datum: 15 april 2014. Copyright Aventel 2014 www.aventel.nl info@aventel. SLA Aventel VOIP Service Level Agreement Versie: 1.0 Datum: 15 april 2014 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Incidenten 4 3. Onderhoud 7 4. Key Performance Indicatoren 8 1. Introductie Dit document beschrijft

Nadere informatie

HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services

HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services HP Services Technische info Als u een upgrade van uw HP CloudSystem Matrix-omgeving uitvoeren, moet u ervan op aan kunnen dat alle componenten van

Nadere informatie

Managed CPE (Customer Premise Equipment)

Managed CPE (Customer Premise Equipment) Dienstbeschrijving CLOUD CONNECTED DIENSTVERLENING Managed CPE (Customer Premise Equipment) Classificatie: Extern Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voordelen Managed CPE... 4 3 Managed CPE oplossing...

Nadere informatie

Service Level Agreement ReGuard

Service Level Agreement ReGuard Service Level Agreement ReGuard Beschrijving van de serviceniveaus voor een lokale installatie ReGuard Vertrouwelijk In opdracht van NRG rev. nr. datum omschrijving 1.2 08-01-2015 Uitbreiden definities

Nadere informatie

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte schade,

Nadere informatie

Naast de Nederland ICT Voorwaarden, die van toepassing zijn op de overeenkomst, zijn de onderstaande bepalingen eveneens van toepassing.

Naast de Nederland ICT Voorwaarden, die van toepassing zijn op de overeenkomst, zijn de onderstaande bepalingen eveneens van toepassing. notities Versie: versie datum Onderwerp Aan CC Van Hans Wolters 29 januari 2016 c-n-hawo-0005-20160129 HaWo 1. Leveringsvoorwaarden 1.1. Algemene gegevens ISC Het ICT Servicecentrum (ISC) is voor de Radboud

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Dienstbeschrijving CLOUD CONNECTED DIENSTVERLENING Service Level Agreement Classification: Extern Inhoudsopgave 1 Service Level Agreement... 3 2 Overzicht... 4 2.1 Achtergrond en doel van de SLA... 4 2.2

Nadere informatie

Gemeente Den Haag Service Level Agreement

Gemeente Den Haag Service Level Agreement Gemeente Den Haag Service Level Agreement Beschrijving van de service ten behoeve van de Aanbestedingsleidraad Europese aanbesteding volgens de openbare procedure Technisch Beheer EBS 14.071-IDC Gemeente

Nadere informatie

DatuX support diensten 2012

DatuX support diensten 2012 DatuX support diensten 2012 Wilt u beschikken over een Linux professional wanneer u dat wilt? Dat kan: Met een support contract van DatuX bent u hier van verzekerd. Tevens kunt u uw servers laten beheren

Nadere informatie

Functionele modificatie vragen nee ja * Prioriteit bij helpdesk nee ja. Systeem modificaties * ja ja. Technische storingen ja ja

Functionele modificatie vragen nee ja * Prioriteit bij helpdesk nee ja. Systeem modificaties * ja ja. Technische storingen ja ja Support Dienst Wij bieden u werkplek ondersteuning die gerelateerd is aan het gebruik van door ons geleverde Google, Zoho en ERP cloud based oplossingen en infrastructuur diensten. U kunt bij ons een beroep

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Service Level Agreement. Hosting Services. Bornsestraat 1d 7556 BA Hengelo. Postbus 76 7550 AB Hengelo

Service Level Agreement. Hosting Services. Bornsestraat 1d 7556 BA Hengelo. Postbus 76 7550 AB Hengelo Service Level Agreement Hosting Services SLA Perrit Hosting Services 1/10 Service Level Agreement (SLA) Hosting Services 1 DEFINITIES... 3 2 BESCHIKBAARHEID DIENSTEN... 5 2.1 BESCHIKBAARHEID DATACENTER...

Nadere informatie

Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017

Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017 Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017 Freez.it levert een groot scala aan ICT diensten. Alle diensten bevatten een bepaald servicecomponent. Werkzaamheden die binnen deze servicescope vallen worden

Nadere informatie

INHOUD. iasset BV Boerhaavelaan 98 3843 AP Harderwijk. SLA/iASSET/2014_v1.2. iasset B.V. Bezoekadres Boerhaavelaan 98 3843 AP Harderwijk

INHOUD. iasset BV Boerhaavelaan 98 3843 AP Harderwijk. SLA/iASSET/2014_v1.2. iasset B.V. Bezoekadres Boerhaavelaan 98 3843 AP Harderwijk iasset BV iasset B.V. Bezoekadres Betreft: Kenmerk: Bijlage: SLA SLA/iASSET/2014_v1.2 geen Postadres Kantoor: (0341) 760 799 KvK: 575 70744 IBAN: NL97 RABO 0120 3698 77 BIC: RABONL2U helpdesk@iasset.nl

Nadere informatie

Service Level Agreement Bijlage 2 ASP overeenkomst

Service Level Agreement Bijlage 2 ASP overeenkomst Service Level Agreement Bijlage 2 ASP overeenkomst Bijlage 2 ASP overeenkomst Service Level Agreement Pagina 1 van 15 1 Inhoudsopgave 2 Service definities... 3 2.1 Hoofddienst... 3 2.2 Ondersteunende diensten...

Nadere informatie

Voorbeeld SLA <applicatie>

Voorbeeld SLA <applicatie> Naam Best Practice Voorbeeld SLA IDnr 067_BP_N Datum aangepast 01/01/2011 Omschrijving van de inhoud Een voorbeelddocument van (SLA) Soort document Voorbeeld ASL Processen Servicelevel management

Nadere informatie

SLA RoutIT VOIP. Service Level Agreement. Versie: 1.0 Datum: 7 september Copyright RoutIT

SLA RoutIT VOIP. Service Level Agreement. Versie: 1.0 Datum: 7 september Copyright RoutIT SLA RoutIT VOIP Service Level Agreement Versie: 1.0 Datum: 7 september 2012 Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 3 1.1 Type SLA... 3 2 Incidenten... 4 2.1 Type incident... 4

Nadere informatie

TSf@-OTRS Documentatie

TSf@-OTRS Documentatie TSf@-OTRS Documentatie Inhoudstafel 1 Inleiding - OTRS... 2 2 TSf@-OTRS... 3 2.1 Cloud... 3 2.2 Klanten van klant... 3 2.3 Opsteller van ticket... 3 2.4 Applicatie... 3 2.5 Helpdesk medewerker... 3 2.6

Nadere informatie

Service Level Agreement Hosted Services Zilver

Service Level Agreement Hosted Services Zilver Service Level Agreement Hosted Services Zilver Inhoudsopgave 1 Partijen... 5 2 Definities...6 3 Doel van de service... 8 4 Disk Quota... 8 5 Traffic Quota... 8 6 Bandbreedte...9 7 Beschikbaarheid Hosted

Nadere informatie

Algemene onderhoudsvoorwaarden Tim

Algemene onderhoudsvoorwaarden Tim Algemene onderhoudsvoorwaarden Tim Artikel 1: Definities Uitdrukkingen met hoofdletters die gebruikt worden in deze voorwaarden hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene licentievoorwaarden

Nadere informatie

Prinses Mariannestraat 18 1814 XH ALKMAAR Tel. +31 (0)6 1128 2920 www.taureau.nl

Prinses Mariannestraat 18 1814 XH ALKMAAR Tel. +31 (0)6 1128 2920 www.taureau.nl Contractbijlage: TAUREAU IT servicebegrippen en aanvullende bepalingen Bedrijfsgegevens: TAUREAU IT Prinses Mariannestraat 18 1814 XH ALKMAAR Tel. +31 (0)6 1128 2920 www.taureau.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

PSA dienstverlening en Financieel adminstratieve dienstverlening

PSA dienstverlening en Financieel adminstratieve dienstverlening ANNEX VI CONCEPT SLA PSA dienstverlening en Financieel adminstratieve dienstverlening EN Ondernemer Inhoudsopgave 1.1 Achtergrond van de SLA... 3 1.2 Opbouw van de SLA... 3 1.3 Doelstelling van de SLA...

Nadere informatie

Service. Level. Agreement

Service. Level. Agreement Service Level Agreement Versie : 1.0 Datum : 03 januari 2014 Postadres Bezoekadres Postbus 176 Business & Science Park Tel. 088 4 800 900 K.v.K. Enschede 06083003 7500 AD Enschede Institutenweg 19 Fax

Nadere informatie

DOCUMENTATIE SERVICE LEVEL AGREEMENT

DOCUMENTATIE SERVICE LEVEL AGREEMENT DOCUMENTATIE SERVICE LEVEL AGREEMENT INHOUDSOPGAVE 3 1 INTRODUCTIE 4 2 INCIDENTEN 8 3 ONDERHOUD 9 4 KEY PREFORMANCE INDICATOREN Hoofdstuk Inhoudsopgave Onderdeel 2 1 - INTRODUCTIE Dit document beschrijft

Nadere informatie

AllSolutions Support Dienstverlening

AllSolutions Support Dienstverlening AllSolutions Support Dienstverlening Inhoud 1. Uitbreiding support services... 3 2. De dienst die bij u past... 4 2.1. Support Basis... 4 2.2. Support Plus... 5 2.3. Consultancy diensten... 6 3. Overzicht

Nadere informatie

Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard

Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6.

Nadere informatie

Newway Service Level Agreement Structure

Newway Service Level Agreement Structure Newway Service Level Agreement Structure Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe

Nadere informatie

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Europese aanbesteding Netwerkinfrastructuur Hardware, service en ondersteuning BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Niet openbare procedure Selectiecriteria met een gewogen

Nadere informatie

SURFdrive Service Level Specificatie

SURFdrive Service Level Specificatie SURFdrive SLS V1.08 1 / 6 SURFdrive Auteur(s) : Rogier Spoor, Ron Trompert, Florian Draisma Versienummer : 1.08 SURF SURFdrive SLS V1.08 2 / 6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Documentgeschiedenis 3 1.1

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Service Level Agreement ZIVVER

Service Level Agreement ZIVVER Service Level Agreement ZIVVER Versie: 1.0 18 juni 2016 VERTROUWELIJK Postbus 75293 1070 AG Amsterdam T 085 01 60 555 www.zivver.com KvK 64894665 BTW 8558.91.506B01 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs In business for people. Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Bij de implementatie van onze HR- en salarissoftware wilt u

Nadere informatie

Europese aanbesteding Niet openbare procedure. Netwerkcomponenten. Hardware, service en ondersteuning. Bijlage 2 Selectiecriteria

Europese aanbesteding Niet openbare procedure. Netwerkcomponenten. Hardware, service en ondersteuning. Bijlage 2 Selectiecriteria Europese aanbesteding Niet openbare procedure Netwerkcomponenten Hardware, service en ondersteuning Bijlage 2 Selectiecriteria Toelichting op Selectiecriteria (Wensen) In deze Bijlage hebben we onze Selectiecriteria

Nadere informatie

Pijlers van Beheer. Bram van der Vos www.axisintoict.nl ict@axisinto.nl

Pijlers van Beheer. Bram van der Vos www.axisintoict.nl ict@axisinto.nl Welkom Pijlers van Beheer Bram van der Vos www.axisintoict.nl ict@axisinto.nl Waarom doe je Beheer Business perspectief Stabiliteit Security Enablen voor gebruikers Ondersteuning Technisch Perspectief

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1. Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: Square One Solutions BV, Oosteinde 34, 2361 HE Warmond, geregistreerd

Nadere informatie

Samenwerken met Hosting.nl SLA VOORWAARDEN

Samenwerken met Hosting.nl SLA VOORWAARDEN Samenwerken met Hosting.nl SLA VOORWAARDEN SLA Voorwaarden Hosting.nl Contactinformatie Hosting.nl Postadres : Postbus 4380, 2003 EJ Haarlem Telefoon : 0900-4678464 Fax : 023-5328261 E-mail verkoop : verkoop@hosting.nl

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) AICN AUTOMATISERING

SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) AICN AUTOMATISERING SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) AICN AUTOMATISERING I N H O U D S O P G A V E S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T Inleiding... 3 Onderhoud op uw Software - Standaard Software onderhoudsovereenkomst...

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA.

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Algemeen Met KYOCERA scannen naar Trivium FORTUNA beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Trivium FORTUNA. Met

Nadere informatie

Releasenotes C3LO Release 12.1

Releasenotes C3LO Release 12.1 Releasenotes C3LO Release 12.1 Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 3 2 WERKWIJZE INSTALLATIE... 4 3 INHOUD... 5 3.1 Upgrades... 5 3.1.1 Detailweergave in Windows Verkenner 5 3.1.2 Oracle Java 6 3.1.3 Adobe Flashplayer

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures MijnOverheid Versie 1.0 Definitief Datum 7 januari 2013 Pagina 1 van 17 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 4 1.1 Doel van het DAP... 4 1.2 Positie van het DAP... 4 1.3 Documentbeheer...

Nadere informatie

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur.

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. ITIL Wat is ITIL? Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. Begrippen Rol Functie Proces Proceseigenaar Procesmanager Product Dienst Problem Problem

Nadere informatie

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar Zorgeloze ICT, Over ICT Concept ICT Concept is de ICT-partner met ruime ervaring in de juridische sector. Uw (online) werkplek optimaal inrichten en laten functioneren is ons specialisme. De combinatie

Nadere informatie

HP Installation and Startup Service for HP Insight Control

HP Installation and Startup Service for HP Insight Control HP Installation and Startup Service for HP Insight Control HP Care Pack Services Technische informatie HP Installation and Startup Service for HP Insight Control biedt implementatie en basisconfiguratie

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012

Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012 Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012 1 Inleiding Deze Service Level Agreement (SLA) heeft betrekking op de Diensten die door ISP-Systems B.V. worden geleverd aan Opdrachtgever. Doelstelling

Nadere informatie

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting Service Level Agreement BRONZE Voor Business en Reseller Hosting 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Overeenkomst 4. Service Level Agreement BRONZE 4.1. Meldingen 4.2. Prioriteit Niveaus 4.3. Afhandeling

Nadere informatie