> Bescherm. uw identiteit. Een praktische handleiding. Bewaar deze praktische handleiding om fraude te voorkomen. >

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "> Bescherm. uw identiteit. Een praktische handleiding. Bewaar deze praktische handleiding om fraude te voorkomen. > www.stop-identiteitsfraude."

Transcriptie

1 > Bescherm uw identiteit Een praktische handleiding Bewaar deze praktische handleiding om fraude te voorkomen

2 >Inhoud > Inleiding...2 > Wat verstaan we onder diefstal van persoonsgegevens en fraude met persoonsgegevens?...3 > Hoe kunnen uw persoonsgegevens worden gestolen?...4 > Wat doen criminelen met uw persoonsgegevens?...6 > Fraude met persoonsgegevens voorkomen...7 > Eenvoudige beveiligingsmethoden voor bedrijven...10 > Hoe ontdekt u fraude met persoonsgegevens?...12 > Wat te doen als u slachtoffer wordt?...12 > De top 10 van documenten die niet thuis horen in de prullenbak!...14 > Nuttige contactgegevens...15 >Inleiding 2 Bij criminaliteit denken we meestal aan tastbare misdrijven met betrekking tot een persoon of object, zoals inbraak, aanranding, straatroof of zakkenrollerij. In de 21e eeuw wordt criminaliteit echter steeds geraffineerder. Diefstal van persoonsgegevens is één van de snelst groeiende misdrijven, die kan plaatsvinden zonder dat de daders bij u thuis hoeven in te breken. Uit een recent onderzoek van het kredietregistratiebureau Equifax in Engeland bleek dat een kwart van de respondenten beweerde slachtoffer te zijn geweest van diefstal van persoonsgegevens en dat meer dan tweederde van de respondenten bang is dat ze mogelijk slachtoffer kunnen worden. Volgens een rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- & Documentatiecentrum is de meest recente schatting (2004) van de geleden schade door deze misdaad 39,7 miljoen euro. Deze praktische handleiding geeft informatie over fraude met persoonsgegevens, zoals de wijze waarop uw persoonsgegevens kunnen worden gestolen en de verschillende soorten fraude. De handleiding bevat ook enkele eenvoudige maatregelen die u kunt nemen om te voorkomen dat u zelf slachtoffer wordt, alsmede richtlijnen voor het handelen bij misbruik van uw persoonsgegevens.

3 >Wat verstaan we onder diefstal van persoonsgegevens en fraude met persoonsgegevens? Onder diefstal van persoonsgegevens wordt verstaan het toe-eigenen van persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie van een persoon of bedrijf met het oog op het aannemen van een nieuwe, valse identiteit, zonder dat de persoon of het bedrijf in kwestie hiervan op de hoogte is. Diefstal van persoonsgegevens is de eerste stap naar het plegen van een criminele activiteit waarbij de daders mogelijk de gegevens gebruiken om op onrechtmatige wijze goederen, krediet of andere diensten te verwerven. Die verwerving, of poging daartoe, wordt aangeduid als fraude met persoonsgegevens. Het kan daarbij gaan om het openen van een bankrekening of het aanvragen van een creditcard op naam van iemand anders, het verrichten van bestellingen via internet, of het aanvragen van een uitkering. Soms wordt zelfs gepoogd een paspoort aan te vragen op basis van de valse gegevens. Bij fraude met bedrijfsgegevens wordt vaak gepoogd zonder medeweten van het bedrijf, zaken te doen uit naam van dat bedrijf. Criminelen hanteren verschillende strategieën voor het illegaal verkrijgen van persoonsgegevens. Die strategieën variëren van grof tot bizar. Het kan gaan om ordinaire diefstal van een handtas of portefeuille, maar ook om het doorzoeken van afval of het meer verfijnde phishing - het stelen van persoonsgegevens via internet (zie pagina 4). Het verontrustende aan dit soort diefstal is dat slachtoffers zich vaak pas realiseren dat hun gegevens zijn gestolen als ze aanmaningen ontvangen voor aflossingen van leningen die ze niet hebben afgesloten of betalingen van rekeningen voor goederen die ze niet hebben gekocht. In het ergste geval worden mensen zelfs gearresteerd voor misdrijven die ze niet hebben gepleegd. Gelukkig lijden de meeste slachtoffers van fraude met persoonsgegevens geen financieel verlies. Het kan echter wel veel tijd en inspanning kosten om het misbruik recht te zetten (Zie Hoe kunt u fraude met persoonsgegevens ontdekken? en Wat kunt u doen als u slachtoffer wordt? ). 3

4 >Hoe kunnen uw persoonsgegevens worden gestolen? In de afgelopen jaren is het aantal methoden om persoonlijke gegevens te verzamelen, op te slaan en te gebruiken explosief gegroeid. En daarmee ook de kans op diefstal en misbruik van die gegevens. Uw gegevens zijn goud waard voor fraudeurs en kunnen op de volgende manieren worden verkregen: Meer dan 5 miljoen huishoudens riskeren identiteitsfraude Fraudeurs betalen mensen voor het doorspitten van uw afval. Hierbij zoeken ze naar bank- en creditcardafschriften, vooraf goedgekeurde kredietaanbiedingen en belastinggegevens. Alledaagse, schijnbaar nutteloze informatie zoals oude energierekeningen, verzekeringsdocumenten, bankafschriften en zelfs persoonlijke brieven bevatten waardevolle persoonlijke gegevens die kunnen worden gebruikt om persoonsgegevens te stelen en een valse identiteit te creëren. Uit onderzoek, in opdracht van Fellowes in samenwerking met Hoffmann bedrijfsrecherche, blijkt dat 71% van de Nederlandse huishoudens fraudegevoelige 1 informatie weggooit. Meer dan 1 op de 9 huishoudens gooit fraudegevaarlijke 2 papieren weg. 6% van de gevonden informatie betrof fraudegevoelige bedrijfsinformatie, enerzijds door bedrijven zelf weggegooid of anderszijds weggegooid door thuiswerkers. Het onderzoek werd uitgevoerd door middel van een huisvuilanalyse onder 500 Nederlandse huishoudens. Eerder voerde Fellowes, fabrikant van documentenvernietigers, al soortgelijk onderzoek uit in Groot-Brittannië. Identiteitsmisbruik van overledenen Er zijn criminelen die er niet voor terugdeinzen om persoonsgegevens van overledenen te gebruiken. Ze halen bijvoorbeeld gegevens als leeftijd, geboortedatum en adres uit overlijdensadvertenties. Internetsites Gebruikers van internet worden regelmatig gevraagd om persoonlijke gegevens in te voeren om toegang te krijgen tot websites en om goederen te kopen. Technologisch onderlegde fraudeurs kunnen de persoonlijke gegevens die u invoert op onbeveiligde internetsites (zoals de meisjesnaam van uw moeder) combineren met andere stukjes waardevolle informatie die ze over u hebben verzameld, om zo krediet te verkrijgen op uw naam. Doorsturen van post Door het invullen van adreswijzigingsformulieren voor het doorsturen van uw post kunnen fraudeurs belangrijke informatie over u eenvoudig in hun eigen brievenbus ontvangen. 4 1 Er is sprake van fraudegevoelige informatie bij het vinden van persoonsgerelateerde informatie zoals NAW gegevens (naam, adres en woonplaats). 2 We spreken van fraudegevaarlijke informatie wanneer volledige NAW gegevens in combinatie met creditcardnummer en/of bankrekeningnummer en/of handtekening en/of overschrijfkaarten en/of acceptgirokaarten en/of andere identiteitsgevoelige informatie, in één vuilniszak huishoudelijk restafval gevonden worden.

5 Phishing Onder deze term wordt verstaan diefstal van persoonsgegevens via . Fraudeurs sturen u een die eruitziet als een bericht van een bank, creditcardmaatschappij of andere organisatie met wie u een relatie onderhoudt. Meestal wordt er in een dergelijke e mail op dringende wijze gevraagd om uw rekeninggegevens in te voeren op de website van het bedrijf, zogenaamd om fraude tegen te gaan of te voorkomen dat uw rekening op non-actief wordt gesteld. Als u op de koppeling in de klikt, komt u op een website terecht die er weliswaar echt uitziet, maar uitsluitend als doel heeft om u vertrouwelijke informatie te ontfutselen. Skimming Skimming is het kopiëren van uw creditcard- of bankpasgegevens bij een betaling. Dit gebeurt meestal in een winkel of in een restaurant waar de gegevens van de creditcard worden gekopieerd nadat u een betaling heeft verricht. Die gegevens worden vaak verkocht aan professionele criminele bendes. Skimming kan net als phishing worden gebruikt om de gegevens te verzamelen die minimaal nodig zijn om uw pasje of creditcard te misbruiken, dus zonder al uw persoonsgegevens te stelen. Diefstal van portefeuille of handtas De gemiddelde handtas of portefeuille bevat bankpasjes, creditcards en waardevolle identiteitsbewijzen, zoals rijbewijzen en lidmaatschapskaarten. Slachtoffers realiseren zich al snel dat hun portefeuille is gestolen, maar beseffen vaak niet, of te laat, hoe waardevol de inhoud kan zijn. Ongevraagde telefoontjes Wees voorzichtig als u telefoontjes krijgt van banken waarbij u wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken. Het is raadzaam om zelf het bedrijf in kwestie terug te bellen en u door te laten verbinden met de persoon die u had gebeld. Zo weet u zeker dat u fraudeurs niet in de hand speelt. Fraudeurs kunnen zich ook voordoen als marktonderzoekers en telefonisch om persoonlijke gegevens vragen. Bedenk dan dat betrouwbare organisaties er niets op tegen zullen hebben als u, alvorens informatie te verstrekken, eerst de authenticiteit van een dergelijk telefoontje controleert. Diefstal van bedrijfsgegevens Ook bedrijven lopen het risico slachtoffer te worden. Bedrijfsgegevens die openbaar toegankelijk zijn, zijn ook toegankelijk voor fraudeurs, zodat ze bijvoorbeeld namen van directieleden en vestigingsadressen kunnen wijzigen. Ze kunnen vervolgens uit naam van het bedrijf goederen en diensten op krediet bestellen en laten leveren. Verder staan bankrekeningnummers van bedrijven vaak gewoon op internet of in een folder, om het voor klanten eenvoudiger te maken betalingen rechtstreeks over te maken. Fraudeurs die via deze openbare gegevens aan handtekeningen komen, kunnen zich voordoen als de ondertekenaar van de rekening met als doel de bankrekeningen van het bedrijf te plunderen. 5

6 >Wat doen criminelen met uw persoonsgegevens? Een fraudeur kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om op uw naam een lening voor een auto af te sluiten, een vast of mobiel telefoonabonnement aan te vragen of een bankrekening te openen. Dergelijke vormen van misbruik kunnen uw kredietwaardigheid ernstig aantasten. Mogelijk realiseert u zich pas dat er iets mis is als u onbekende bedragen ziet staan op uw maandafschriften, of erger nog, als u aanmaningen ontvangt van een creditcardmaatschappij of kredietverlener. 6 De soorten fraude die criminelen uit uw naam kunnen plegen zijn onder meer: > Nieuwe creditcardrekeningen openen op uw naam. Als de criminelen de creditcards gebruiken zonder de rekeningen te betalen, wordt het betalingsverzuim vermeld op uw kredietwaardigheidsrapport. > Een vast of mobiel telefoonabonnement aanvragen op uw naam. > Een bankrekening openen op uw naam en daarvoor valse cheques uitschrijven. > Cheques of betaalpasjes namaken en die gebruiken om uw bankrekening leeg te halen. > auto s kopen en daarvoor leningen afsluiten op uw naam. > Uw creditcardmaatschappij uit uw naam een adreswijziging sturen. De afschriften worden vervolgens naar het nieuwe adres gestuurd. U merkt het probleem dus pas als u uw kredietwaardigheidsrapport controleert.

7 Wist u dat... Identiteitsfraude behoort tot één van de snelst groeiende misdrijven. De beste manier om uw persoonlijke en zakelijke informatie op documenten, die u weggooit, te beschermen is om ze te vernietigen voordat u ze weggooid. >Fraude met persoonsgegevens voorkomen Door zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens kunt u het risico om slachtoffer te worden aanzienlijk beperken. De volgende tips vertellen u hoe: Vermijd het gebruik van de optie AUTO-AANVULLEN Software waarmee u kunt instellen dat ingevulde persoonsgegevens worden onthouden (zodat u de volgende keer bij het invullen van een online formulier tijd kunt besparen), dient te worden vermeden. Hoewel de software zelf niet frauduleus is, kunnen hackers die zich toegang tot uw computer hebben verschaft er wel misbruik van maken. Wees alert Wees op uw hoede als u onverwachts wordt gebeld en er naar uw persoonlijke en/of rekeninggegevens wordt gevraagd, zelfs als de beller beweert een medewerker te zijn van uw bank of de politie. Vraag naam en telefoonnummer van de beller en controleer (alvorens terug te bellen) bij de organisatie in kwestie of het om een betrouwbaar telefoontje gaat. Controleer de URL Tik het webadres van uw bank of een andere financiële dienstverlener correct in. Het is namelijk mogelijk dat u bij een tikfout wordt doorgesluisd naar een website met een soortgelijke naam. Nog beter is het om de website toe te voegen aan de map Favorieten, zodat u zeker weet dat u elke keer bij het aanmelden op de juiste website terechtkomt. Controleer uw kredietwaardigheidsrapport Het is raadzaam uw kredietwaardigheidsrapport regelmatig te controleren, zodat u zeker weet dat er geen fraude wordt gepleegd met uw gegevens. Als u uw rapport regelmatig controleert, merkt u het meteen wanneer iemand uw persoonsgegevens heeft misbruikt. U kunt uw rapport dan snel laten corrigeren en de praktijken van de fraudeur direct stoppen. U kunt een kredietwaardigheidsrapport aanvragen bij het Bureau Krediet Registratie (BKR, zie Nuttige contactgegevens ). 7

8 Bewaak uw (betaal)pasjes en creditcards Draag zo min mogelijk (bank)pasjes en creditcards in uw portefeuille. Als u een creditcard verliest, neemt u dan contact op met de fraudeafdeling van uw kaartverstrekker. Als u een nieuw aangevraagde creditcard niet binnen een redelijke termijn ontvangt, dient u contact op te nemen met de maatschappij. Houd horeca- en winkelpersoneel in de gaten als u uw creditcard afgeeft om mee te betalen. Zodra u een nieuwe creditcard ontvangt, dient u gelijk uw handtekening te zetten met onuitwisbare inkt en de card te activeren. Vernietig alle documenten Zorg dat u afschriften en andere documenten met gevoelige gegevens vernietigt, zodat criminelen geen profiel van u kunnen opstellen op basis van gegevens die u in uw afvalbak deponeert. Investeer in een goede papiervernietiger en maak er een vaste gewoonte van om, zowel thuis als op het werk, alle documenten met persoonlijke en/of financiële gegevens te versnipperen voordat u ze in de afvalbak deponeert of bij het oud papier doet. Versnipperaars snijden het papier in onleesbaar kleine slierten of confettisnippers en zorgen voor een kleiner afvalvolume. Bedrijven als Fellowes bieden betaalbare papiervernietigers voor thuis- en kantoorgebruik (zie Nuttige adressen ). 8 Wachtwoorden en pincodes Volgens kredietregistratiebureaus zijn persoonlijke gegevens als geboortedatum, adres of meisjesnaam toereikend voor een fraudeur om bankrekeningen te kunnen openen, creditcards of leningen aan te vragen, en nog veel meer. Leer uw wachtwoorden en pincodes te onhouden, in plaats van ze bij u te dragen. Vermijd het gebruik van gegevens die gemakkelijk kunnen worden achterhaald, zoals de meisjesnaam van uw moeder, uw geboortedatum, uw telefoonnummer of een serie opeenvolgende nummers. Het is ook raadzaam om niet dezelfde pincode te gebruiken voor al uw creditcards en bankpasjes.

9 Wist u dat... Slachtoffers van identiteitsfraude zich vaak te laat realiseren dat hun identiteit is gestolen. Pas als zij rekeningen of incasso s ontvangen hebben zij iets door. Wees verstandig en vernietig uw documenten! Let op periodieke rekeningen Neem onmiddellijk contact op met uw crediteuren als rekeningen laat binnenkomen. Een niet ontvangen rekening kan betekenen dat een fraudeur uw creditcardrekening heeft overgenomen en uw factuuradres heeft gewijzigd. Persoonlijke gegevens Geef nooit via telefoon, post of internet uw creditcardnummer of andere persoonlijke gegevens door als u niet zeker weet waar het voor is. Vraag of het mogelijk is andere gegevens te gebruiken waarmee uw identiteit kan worden vastgesteld. Bescherm uw post Breng uitgaande post naar een brievenbus of het postkantoor, in plaats van de post in uitbakjes of op de trap te laten liggen. Haal uw post na bezorging zo snel mogelijk uit de brievenbus. Neem als u van plan bent een tijdje weg te gaan, contact op met TPG Post over de bewaarservice. Deze service voorkomt dat er straks een opvallende stapel ongeopende post op uw deurmat ligt. Met de bewaarservice wordt uw post tot twaalf weken vastgehouden en pas bezorgd als u weer terug bent. Raadpleeg voor meer informatie Bescherm uw gegevens ook online Zorg, als u gebruik maakt van internet, dat de nieuwste beveiligingspatches en antivirussoftware zijn geïnstalleerd. Geef nieuwe contactgegevens meteen door Als u verhuist of van telefoonnummer verandert, kunt u het best alle relevante organisaties zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Het verdient aanbeveling minimaal zes maanden gebruik te maken van de doorstuurservice van TNT Post. Zo bent u er zeker van dat alle post naar uw nieuwe adres wordt doorgestuurd en beperkt u het risico dat uw gegevens in verkeerde handen vallen. Nuttige telefoonnummers Noteer de nummers die u moet bellen als uw creditcards of bankpasjes zijn gestolen. Geblokkeerde pasjes kunnen niet meer worden misbruikt, althans niet op uw kosten. 9

10 >Eenvoudige beveiligingsmethoden voor bedrijven Het spreekt voor zich dat ook bedrijven het risico lopen slachtoffer te worden van diefstal van gevoelige gegevens. Bedrijven kunnen echter ook maatregelen nemen om het criminelen moeilijker te maken de bedrijfsgegevens te misbruiken. Veel van de adviezen die van toepassing zijn op personen, gelden ook voor beveiliging van bedrijven. Hieronder volgen nog enkele aanvullende maatregelen die bedrijven kunnen nemen: Identiteit controleren Controleer altijd de identiteit van uw klanten, zowel bedrijven als particulieren. Kredietregistratiebureaus bieden diverse mogelijkheden om de identiteit van klanten te verifiëren, zodat u zeker weet dat ze bestaan en dat ze zijn wie ze beweren te zijn. Kamer van Koophandel 1. Controleer regelmatig uw eigen handelsregistergegevens bij de Kamer van Koophandel. Zo voorkomt u dat ze onrechtmatig zijn gewijzigd Vertrouw niet alleen op het archief van de Kamer van Koophandel als u wilt bepalen of u aan iemand goederen uit kunt lenen of service op krediet kunt verlenen. De Kamer van Koophandel is een openbaar archiefbureau en geen instelling voor misdaadbestrijding of kredietregistratie. Voer altijd meervoudige controles uit om na te gaan of u met een legitieme partij te maken hebt.

11 Wist u dat... Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens, bedrijven wettelijk verplicht zijn om de gegevens van hun klanten en werknemers te beschermen. Het versnipperen van documenten is de veiligste manier om documenten te vernietigen. Zakelijke bankrekeningen Zorg ervoor dat de gegevens van de hoofdrekening van uw bedrijf niet bekend zijn in het publieke domein. Zo voorkomt u dat fraudeurs tenaamstellinggegevens kunnen verkrijgen en daarmee onder valse voorwendselen uw rekening plunderen. Procedures voor het weggooien van documenten Fraudebescherming van uw bedrijf en uw medewerkers begint met een duidelijk omschreven en strikt te volgen beleid voor het beheer en het vernietigen van documenten. Gevoelige documenten opbergen Berg gevoelige documenten veilig op achter slot en grendel en verschaf alleen toegang aan medewerkers die de documenten echt nodig hebben. Fellowes heeft een handboek voor het beheer van archiefgegevens uitgebracht, waarin gedetailleerd staat beschreven hoe bedrijven gevoelige informatie veilig kunnen opbergen. Het bevat nuttige tips over bijvoorbeeld de wettelijke vereisten met betrekking tot het bewaren van documenten (zie Nuttige contactgegevens ). Versnippering van documenten Bedrijven zijn wettelijk verplicht om de gegevens van hun klanten en werknemers te beschermen. Daarnaast hebben ze volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens de verplichting om te zorgen dat de gegevens actueel en correct zijn. Het versnipperen van documenten is de veiligste manier om documenten te vernietigen. Dit biedt de garantie dat criminelen geen toegang hebben tot gevoelige bedrijfsinformatie. Confettiversnipperaars (crosscutters) zijn daarbij nog effectiever dan strokenversnipperaars, omdat ze het papier in minuscule, onleesbare stukjes snijden. Bovendien zorgen ze voor kleinere afvalvolumes. Bedrijven als Fellowes bieden betaalbare papiervernietigers voor thuis- en kantoorgebruik (zie Nuttige adressen ). Personeel informeren Stel uw personeel op de hoogte van frauderisico s, zodat ze alerter zullen zijn. Wijs ze erop dat ze bij het online of telefonisch doorgeven van bedrijfsgegevens eerst moeten nagaan met wie ze te maken hebben. 11

12 >Hoe ontdekt u fraude met persoonsgegevens? Oplettendheid is de beste manier om fraude met persoonsgegevens te ontdekken. Controleer altijd uw rekeningen en kredietovereenkomsten, want u weet doorgaans wat u uitgeeft en betaalt. Onregelmatigheden zullen u daarom snel opvallen. Hieronder volgen nuttige tips om u te helpen fraude zo snel mogelijk te ontdekken: Controleer uw periodieke rekeningen Een niet ontvangen rekening of bankafschrift kan betekenen dat iemand uw creditcardrekening heeft overgenomen en uw factuuradres heeft gewijzigd. Maak een aantekening van de datum waarop u uw bankafschriften en rekeningen verwacht. Neem contact op met de desbetreffende partijen als uw post niet op tijd arriveert. Controleer uw afschriften Controleer de afschriften van uw bankrekening en creditcard op ongebruikelijke transacties die u niet onmiddellijk herkent. Aarzel niet om contact op te nemen met uw bank of creditcardmaatschappij als u meer informatie wilt over een verdacht uitziende transactie. Controleer uw kredietwaardigheidsrapport Regelmatige controle van uw kredietwaardigheidrapport is vaak de enige manier om erachter te komen of uw persoonlijke gegevens zijn misbruikt door fraudeurs, bijvoorbeeld om creditcardrekeningen te openen of andere services te verkrijgen op uw naam. >Wat te doen als u slachtoffer wordt? 12 Als u vermoedt dat iemand uw persoonlijke gegevens heeft gebruikt om krediet of een lening te verkrijgen, kunt u één of meer van de volgende stappen overwegen:

13 Wist u dat... Cross Cut documentenvernietigers hogere veiligheid bieden door de documenten in kleine confetti-achtige snippers te snijden. Dit betekent ook dat het afvalvolume geringer is waardoor u minder vaak uw afvalbak hoeft te legen. Neem contact op met uw bank en creditcardmaatschappij Neem contact op met uw bank en creditcardmaatschappij om uw pasjes/creditcards te blokkeren. Zelfs als niet al uw rekeningen worden misbruikt, is het de moeite waard om andere kredietinstellingen en banken op de hoogte te stellen. Zij kunnen uw rekeningen dan strenger gaan controleren om ervoor te zorgen dat de dieven geen toegang tot deze rekeningen krijgen. Neem contact op met een kredietregistratiebureau Neem contact op met een kredietregistratiebureau zoals het BKR. Men kan u daar adviezen geven om het probleem op te lossen en te voorkomen dat het weer gebeurt (zie Nuttige adressen ). Blokkeer rekeningen die door fraude zijn aangetast Neem contact op met banken, nutsbedrijven en eventuele andere leveranciers om uw rekeningen te laten blokkeren. Uw aansprakelijkheid zal bij fraude veelal beperkt zijn, maar voorkomen is beter dan genezen. De meeste banken zullen u snel een vervangende pas met een nieuw rekeningnummer aanbieden. Bel de politie Doe aangifte bij de politie en vraag om een kopie van het proces verbaal. Hoewel de politie vaak niets kan doen, kan een kopie van het proces verbaal noodzakelijk zijn om crediteuren ervan te overtuigen dat iemand anders een rekening heeft geopend op uw naam. Bewaar kopieën van alle correspondentie Omdat schadevergoeding een tijdrovende en complexe zaak kan zijn, is het belangrijk kopieën te bewaren van alle correspondentie, en telefonische afspraken schriftelijk te bevestigen. Stuur alle brieven per aangetekende post en bewaar kopieën. Als u denkt dat uw situatie tot een rechtszaak zou kunnen leiden, doet u er goed aan tijd en kosten van uw inspanningen bij te houden. Meld Misdaad Anoniem U kunt op anonieme basis informatie over verdachte of criminele activiteiten doorgeven via het telefoonnummer van Meld Misdaad Anoniem, een initiatief van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing. Uw informatie wordt doorgegeven aan de politie. 13

14 > Uw prullenbak en die van uw medewerkers bevat meer informatie dan u lief is De top 10 van bedrijfsdocumenten die niet thuis horen in de prullenbak! 1 printouts >Geldt ook voor thuiswerkers 2 Marketing- en bedrijfsplannen 3 Offertes 4 Specifieke bedrijfscorrespondentie 5 Facturen en creditcardoverzichten 6 (Prijs)calculaties 7 Interne memo s 8 Notulen 9 Evaluatieverslagen 10 Presentaties 14

15 Wist u dat... Een reguliere CD-Rom tot 700 Megabytes vol met waardevolle informatie kan opslaan.het is van cruciaal belang dat deze manier van informatieverwerking ook wordt vernietigd voordat het wordt weggegooid. >Nuttige adressen Wellicht wilt u voor verdere informatie contact opnemen met één van de volgende ondersteunende instanties of bedrijven: STOP IDENTITEITSFRAUDE Verzamel site over fraude Algemene site over fraude Bureau Krediet Registratie tel: Kamer van Koophandel Meld Misdaad Anoniem Tel: Consumentenbond Tel: Hoffmann Bedrijfsrecherche Tel: Fellowes Tel: , Ministerie van Justitie Schedeldoekshaven 100, 2511 EX Den Haag Tel: , Ministerie van Binnenlandse Zaken Postbus 20011, 2500 EA Den Haag Tel: , KLPD (Korps Landelijke Politiediensten) Tel: , TNT Post Tel: , College Bescherming Persoonsgegevens Tel: , Nederlandse Vereniging van Banken Fraude werknemers-werkgever 15

16 Deze praktische handleiding is een uitgave van Fellowes Benelux B.V. Fellowes Benelux, Zoete Inval 4, Postbus 3606, 4800 DP Breda, Nederland Item Code No:

Wat u moet weten om identiteitsdiefstal te voorkomen

Wat u moet weten om identiteitsdiefstal te voorkomen Wat u moet weten om identiteitsdiefstal te voorkomen Inhoud Inleiding 3 Wat is identiteitsdiefstal? 4 Belangrijke feiten identiteitsdiefstal 6 Soorten van identiteitsdiefstal 7 Financiële identiteitsdiefstal

Nadere informatie

Algemene Handleiding Zakelijk & Handleiding Zakelijk Betalen

Algemene Handleiding Zakelijk & Handleiding Zakelijk Betalen Algemene Handleiding Zakelijk & Handleiding Zakelijk Betalen ALGEMENE HANDLEIDING ZAKELIJK & HANDLEIDING ZAKELIJK BETALEN Inhoud ALGEMENE HANDLEIDING ZAKELIJK... 3 HANDLEIDING ZAKELIJK BETALEN...24 VERSIE

Nadere informatie

Secondant #3/4 juli-augustus 2009 51. Bedrijfsleven

Secondant #3/4 juli-augustus 2009 51. Bedrijfsleven Secondant #3/4 juli-augustus 2009 51 Reportage Identiteitsfraude Bewijs maar eens dat iemand er met jouw identiteit vandoor is gegaan Bedrijfsleven Criminelen die zich met identiteitsfraude bezighouden

Nadere informatie

ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE

ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE INHOUDSOPGAVE ACTIVA EN INFORMATIE OP DE JUISTE WIJZE GEBRUIKEN Ons streven 3 Ons doel en onze waarden 4 Personen op wie de code van toepassing is 5 Wat medewerkers moeten

Nadere informatie

Algemene Handleiding & Handleiding Betalen

Algemene Handleiding & Handleiding Betalen Algemene Handleiding & Handleiding Betalen & HANDLEIDING BETALEN Inhoud ALGEMENE HANDLEIDING... 3 HANDLEIDING BETALEN...29 VERSIE 3.1, 6 AUGUSTUS 2015 2 Algemene Handleiding VERSIE 3.1, 6 AUGUSTUS 2015

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD

AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR DE AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS AMERICAN EXPRESS CHARGE CARD OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS INHOUD PAGINA DEEL 1 Partijen 4 Termen die wij gebruiken 4 Vergoedingen

Nadere informatie

Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen

Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen Inhoud JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 1 VOORWAARDEN ZAKELIJK BETALEN... 3 1. Wat hoort er bij de overeenkomst?... 3 2. Welke algemene regels gelden voor je zakelijke

Nadere informatie

Gedragscode Augustus 2011

Gedragscode Augustus 2011 Gedragscode Augustus 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Mensen 4 o Omgaan met elkaar 4 o Omgaan met klanten 6 o Omgaan met leveranciers 6 o Omgaan met opdrachtgevers en partners 8 o Omgaan met

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer

Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer Inhoud Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer... 1 JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 4 VOORWAARDEN VERMOGENSBEHEER... 6 1. Wat hoort er bij Knab Vermogensbeheer?...

Nadere informatie

Handreiking Aangifte doen bij de politie. Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer

Handreiking Aangifte doen bij de politie. Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer Handreiking Aangifte doen bij de politie Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vragen over aangifte doen 4 3 Wat kunt u als werkgever doen?

Nadere informatie

Reglement Allianz Hypotheekrekening

Reglement Allianz Hypotheekrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Hypotheekrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Hypotheekrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Privacy statement. Vodafone Libertel B.V. Januari 2015. Vodafone.nl

Privacy statement. Vodafone Libertel B.V. Januari 2015. Vodafone.nl Privacy statement Vodafone Libertel B.V. Januari 2015 Vodafone.nl 0 Privacy Statement 1. Introductie privacy statement Vodafone biedt veel verschillende soorten diensten aan. Om die diensten goed te laten

Nadere informatie

een be kn op te ui t le g

een be kn op te ui t le g een beknopte uitleg Voorwoord Internet is niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. Thuis, op school of op het werk: bijna iedereen maakt er wel gebruik van. Er zijn steeds meer toepassingen en

Nadere informatie

Onafhankelijk vakblad voor webwinkeliers Jaargang 1 25 januari 2012. Retouren

Onafhankelijk vakblad voor webwinkeliers Jaargang 1 25 januari 2012. Retouren Checklist Webwinkel Onafhankelijk vakblad voor webwinkeliers Jaargang 1 25 januari 2012 Checklist Opslag Webcare Keurmerken: duurder is niet altijd beter Hoewel veel keurmerken weinig garanties bieden,

Nadere informatie

25-12-14, 13.01u, Een waarschuwing antivirusbedrijf Malwarebytes. Pas op: Deze kerstaanbieding is malware!

25-12-14, 13.01u, Een waarschuwing antivirusbedrijf Malwarebytes. Pas op: Deze kerstaanbieding is malware! ICT Veiligheid VirusAlert 25-12-14, 13.01u, Een waarschuwing antivirusbedrijf Malwarebytes. Pas op: Deze kerstaanbieding is malware! Wie via de mail een Word-bestand krijgt dat 'Christmas offers.docx'

Nadere informatie

Handreiking Informatiebeveiliging

Handreiking Informatiebeveiliging Handreiking Informatiebeveiliging 1 Versie beheer Versie 0.1 4 juni 2014 Eerste concept Marco Gosselink Versie 0.2 18 juni 2014 Na review door Jan-Willem Brock rubricering met onderwerpen aangepast. Focus

Nadere informatie

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Voorbeeld Incident

Nadere informatie

hoe digibewust bent u? bent u? T i p s v o o r i n d e o n l i n e w e r e l d

hoe digibewust bent u? bent u? T i p s v o o r i n d e o n l i n e w e r e l d hoe digibewust bent u? bent u? T i p s v o o r i n d e o n l i n e w e r e l d Bent u digibewust? BENT u d i g i b e w u s t Internet en e-mail zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. Thuis,

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

1. Graag reageert stichting Bits of Freedom op het wetsvoorstel voor een meldplicht datalekken.

1. Graag reageert stichting Bits of Freedom op het wetsvoorstel voor een meldplicht datalekken. Stichting Bits of Freedom Postbus 10746 1001 ES Amsterdam Ministerie van Veiligheid en Justitie M +31(0)6 3964 2738 E rejo.zenger@bof.nl W www.bof.nl Bank account 55 47 06 512 Bits of Freedom, Amsterdam

Nadere informatie

(anti-)spam. Open for Support. Open for Support - Informatiebrochure. Open for Support bv. Versie 2.0 Juli 2009

(anti-)spam. Open for Support. Open for Support - Informatiebrochure. Open for Support bv. Versie 2.0 Juli 2009 bv (anti-)spam - Informatiebrochure Versie 2.0 Juli 2009 bv O4S Informatiebrochure (Anti) Spam Deze brochure is samengesteld door Michel van den Biggelaar voor bv, gevestigd te Maastricht-Airport. Deze

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches

Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches De basis voor al onze activiteiten is ethisch verantwoord gedrag, eerlijkheid en betrouwbaarheid. Het opbouwen van een reputatie vergt tijd.

Nadere informatie

INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos. Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004

INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos. Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004 INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004 Inhoud: INTERNET EN RECHT ALGEMEEN... 3 ELEKTRONISCHE HANDEL... 4 ELEKTRONISCHE RECLAME EN SPAM... 7 PRIVACY... 9 INTERNETGEBRUIK

Nadere informatie

Altijd accurate gegevens

Altijd accurate gegevens Win-winsituatie door professioneel platform Altijd accurate gegevens DOOR MARGREET KOSTER Hoe vaak wordt aan u gevraagd uw persoons- of bedrijfsgegevens in te vullen? Het lijkt alsof de hele wereld e-mails,

Nadere informatie

2. OVERZICHT HOUDEN...

2. OVERZICHT HOUDEN... 18 plus en je geld Inhoud 1. 18 WORDEN... 3 WIE GAAT DAT BETALEN?... 3 JE EIGEN ZORGVERZEKERING... 5 2. OVERZICHT HOUDEN... 7 POST OPRUIMEN... 7 WAAR BLIJFT JE GELD?... 9 BETALINGEN REGELEN... 11 EXTRA

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienstverleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

Om een Doorlopend Krediet te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan:

Om een Doorlopend Krediet te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan: Productinformatie Athlon Auto Financiering Doorlopend Krediet Algemeen Het Doorlopend Krediet van Athlon Auto Financiering is een lening zonder vaste looptijd. Dat betekent dat u steeds geld kunt opnemen.

Nadere informatie