Algemene voorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden"

Transcriptie

1 Aegon Bank N.V. Algemene voorwaarden Inhoud Algemene Voorwaarden Aegon Bank N.V. 1 A. Algemeen deel 2 B. Deel beleggen 7 C. Definitielijst 12 Orderuitvoeringsbeleid Aegon Bank N.V. 14 Algemene Bankvoorwaarden 2009 NVB 15 Veiligheidsregels 20 Algemene Voorwaarden Aegon Bank N.V. Wat geldt voor deze voorwaarden? Deze Algemene Voorwaarden gelden voor de contractuele relatie tussen u en ons. Daarnaast gelden de Algemene Bankvoorwaarden 2009 van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Voor onze producten kunnen daarnaast aparte voorwaarden gelden. Dat zijn de Productvoorwaarden en de Internetvoorwaarden MijnAegon. Waaruit bestaan de Algemene Voorwaarden? Deze Algemene Voorwaarden Aegon Bank N.V. bestaan uit drie delen: Algemeen deel Deel beleggen Definitielijst Voor al uw rekeningen bij Aegon Bank N.V. geldt het algemene deel. Voor beleggingsproducten geldt ook het deel beleggen. Komt u een moeilijk woord tegen? Achterin deze Algemene Voorwaarden staat een definitielijst. Hier leggen we lastige begrippen uit. Deze begrippen vindt u vet gedrukt terug in de tekst. Als we spreken over Aegon dan bedoelen we Aegon Bank N.V. Wat geldt als bepaalde voorwaarden verschillend zijn? Zijn bepaalde voorwaarden verschillend? Of spreken deze elkaar tegen? Dan gelden de bepalingen uit de voorwaarden in deze volgorde: 1. Productvoorwaarden 2. Algemene Voorwaarden Aegon Bank N.V.: deel beleggen 3. Algemene Voorwaarden Aegon Bank N.V.: algemeen deel 4. Internetvoorwaarden MijnAegon 5. Algemene Bankvoorwaarden 2009 NVB Bijvoorbeeld: staat in de Algemene Voorwaarden Aegon Bank N.V. een bepaling die anders is dan die bepaling in de Productvoorwaarden? Dan geldt de bepaling uit de Productvoorwaarden. Wij geven geen advies Wij geven u geen advies over beleggen. Ook verlenen wij u geen (individuele) vermogensbeheer. AV f januari

2 A. Algemeen deel 1. U kunt een Aegon Rekening openen Alleen meerderjarige personen mogen een Aegon Rekening openen. U woont in Nederland. De Aegon Rekening is een spaarrekening en/of beleggings rekening. Vóórdat u een Aegon Rekening opent, geeft u uw persoonsgegevens aan ons door. U krijgt een voorlopig rekeningnummer. Het rekeningnummer wordt definitief nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Wij willen u binnen drie maanden nadat u het voorlopig rekeningnummer heeft gekregen identificeren. Kunnen wij dat niet voor deze tijd doen? Dan komt de overeenkomst niet tot stand. Het voorlopig rekeningnummer vervalt dan. Wij mogen iedere rekeninghouder weigeren om een Aegon Rekening te openen. Opent u een Aegon Rekening? Dan geeft u ons toestemming om alle opdrachten (waaronder orders) uit te (laten) voeren. Sluit u een Aegon Rekening af via een adviseur of zakelijke partner van Aegon? Dan mag deze adviseur of zakelijke partner uw persoonsgegevens inzien. Zoals uw naam, adres, rekening- en saldogegevens. De adviseur of zakelijke partner gaat vertrouwelijk om met deze gegevens. Hij gebruikt ze alleen om zijn zorgplicht voor de Aegon Rekening uit te voeren. 2. U en wij voldoen aan bepaalde voorwaarden De overeenkomst komt tot stand nadat u en wij aan de volgende voorwaarden voldoen: Wij hebben uw inschrijving ontvangen. U heeft deze helemaal ingevuld. Ook hebben wij alle documenten gekregen die hierbij horen en die wij nodig hebben. Wij hebben uw inschrijving geaccepteerd. Wij hebben u geïdentificeerd. Zijn er twee rekeninghouders (gezamenlijke rekeninghouders)? Dan hebben wij beide rekeninghouders geïdentificeerd. 3. U kunt een gezamenlijke rekening openen Zet u de rekening op twee namen? Dan is het een gezamenlijke rekening. U mag dan ieder apart over de Aegon Rekening beschikken. Geeft één van de twee rekeninghouders ons een opdracht (waaronder orders)? Dan mogen we deze opdracht uitstellen totdat de andere rekeninghouder ook met de opdracht (schriftelijk) heeft ingestemd. Dit doen we alleen als we twijfelen aan de juistheid van de opdracht. Wil één van de twee rekeninghouders de overeenkomst op één naam zetten? Of op naam van iemand anders? Dat kan alleen met (schriftelijke) instemming van de andere gezamenlijke rekeninghouder. Zolang u een gezamenlijke rekening hebt bent u beide hoofdelijk schuldeiser en schuldenaar van het tegoed. Dit geldt ook als u gescheiden bent of niet meer samenleeft. Stort één van de twee rekeninghouders geld? Dan zetten we deze storting op naam van u allebei. 4. Wat geldt als u onder bewindvoering staat? Wordt u onder bewind gesteld? Dan krijgen wij een kopie van de gerechtelijke uitspraak. Daar zorgt de bewindvoerder voor. Is de bewindvoerder in de uitspraak geïdentificeerd? Dan nemen wij die identificatie over. In andere gevallen identificeren wij de bewindvoerder. Dat doen we volgens artikel We identificeren u als u een rekening opent U wilt een Aegon Rekening openen. Dan geldt het volgende: Als u een Aegon Rekening wilt openen, identificeren we u. Wilt u een gezamenlijke rekening openen? Dan identificeren we beide rekeninghouders. Heeft u een bewindvoerder? Dan identificeren we uw bewindvoerder. Daarbij volgen we de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Of we volgen een regeling die deze wet vervangt of aanvult. Totdat we u kunnen identificeren, blokkeren we de rekening. Kunnen we u niet identificeren binnen drie maanden nadat u het voorlopig rekeningnummer heeft gekregen? Dan wijzen we uw aanvraag af. Kunnen we bij een gezamenlijke rekening slechts één rekeninghouder identificeren binnen drie maanden nadat u het voorlopig rekeningnummer heeft gekregen? Dan zetten we de overkomst op zijn of haar naam. Deze persoon kan de rekening dan gebruiken. U kunt dan later nog de andere rekeninghouder opnieuw toevoegen. Wij bepalen hoe we u identificeren. Wij kunnen ook een andere partij vragen om u te identificeren. Zoals uw notaris, adviseur of werkgever. 6. U kunt uw informatie veranderen U kunt uw persoonsgegevens veranderen. Dat doet u eenvoudig met een formulier en/of via internetbankieren. Hebben wij niet al uw informatie? Of klopt uw informatie niet? En heeft u daardoor schade? Dan zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. 7. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd Onze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd. Behalve als we dit anders hebben afgesproken. 2

3 8. U of wij kunnen uw Aegon Rekening stoppen U kunt uw Aegon Rekening stoppen. Dat doet u door ons een formulier te sturen. Heeft u een gezamenlijke rekening die u wilt stoppen? Dan stopt de rekening voor u allebei. Vraagt u ons om uw Aegon Rekening te stoppen? Dan verkopen wij alle financiële instrumenten die op uw Aegon Rekening staan. Staat er een negatief saldo op uw rekening? Dan zorgt u ervoor dat het saldo minimaal op nul staat voordat de rekening stopt. Wij mogen een Aegon Rekening ook altijd zelf stoppen. Wij verkopen dan eerst alle financiële instrumenten die nog op de rekening staan. Staat er een jaar of langer geen saldo op uw Aegon Rekening? Dan kunnen wij uw rekening automatisch stoppen. U krijgt hiervan dan een bevestiging. Stoppen wij uw Aegon Rekening? Dan laten we u eerst weten waarom wij dat doen. Als er nog geld op uw rekening staat, maken we dat over naar uw tegenrekening. Dat doen we samen met de opgebouwde rente. Stoppen wij uw Aegon Rekening? En moet u op dat moment nog kosten aan ons betalen? Dan trekken we deze kosten af van het saldo dat u krijgt. Stoppen wij uw Aegon Rekening? En krijgt u geen geld meer van ons en wij niet meer van u? Dan stopt de relatie die wij hebben volgens de overeenkomst. In bepaalde gevallen kunnen wij de Aegon Rekening meteen beëindigen. Namelijk als dit moet volgens de wet. Of als dat moet van de Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandsche Bank. Wij maken uw saldo dan over naar uw tegenrekening. U betaalt in dat geval geen kosten. 9. Wat doen we als u overlijdt? Overlijdt u? Dan regelen wij in overleg met de persoon of personen die over uw Aegon Rekening mogen beschikken volgens de Verklaring van Erfrecht wat er moet gebeuren met de Aegon Rekening. Staat de Aegon Rekening alleen op uw naam? Dan blokkeren wij deze na uw overlijden totdat wij alles hebben afgehandeld met deze perso(o)n(en). Bij een Gezamenlijke Rekening wordt de Aegon Rekening in overleg met deze perso(o)n(en) en de langstlevende Gezamenlijke rekeninghouder afgehandeld. Eventuele machtigingen vervallen na uw overlijden. Voor een aantal producten gelden er andere regels wanneer u overlijdt, als dat het geval is leest u dat in de productvoorwaarden van de Aegon Rekening. 10. Wij kunnen u digitale informatie sturen Als dat kan, sturen we u informatie digitaal. Dat kan persoonlijke of niet-persoonlijke informatie zijn. U gaat hiermee akkoord en geeft ons uw adres. Is het niet mogelijk persoonlijke informatie digitaal aan u te sturen? Dan kunt u via internetbankieren of Aegon App uw rekeningoverzicht bekijken. Sommige informatie sturen wij u met de post. Dat doen we als dat in de wet staat. Maakt uw Aegon Rekening geen gebruik van internetbankieren? Dan krijgt u uw informatie en uw rekeningoverzicht met de post. Wij bepalen hoe vaak u een rekeningoverzicht krijgt. U krijgt bovendien alleen een overzicht als uw tegoed verandert. 11. U krijgt ieder jaar een jaaropgave U krijgt ieder jaar een jaaropgave. Hierop leest u: wat het saldo is van uw Aegon Rekening; wat de waarde is van uw Aegon Rekening; alle gegevens die u nodig kunt hebben voor uw inkomsten belasting en/of vermogensbelasting over het vorige kalenderjaar. Als het kan, krijgt u de jaaropgave via internetbankieren. Maakt uw Aegon Rekening geen gebruik van internetbankieren? Dan krijgt u uw jaaropgave met de post. 12. Voor sommige diensten betaalt u kosten Wij kunnen kosten bij u in rekening brengen voor een dienst. Kijk voor de hoogte van de kosten op of via internetbankieren. Veranderen de kosten in uw nadeel? Dan maken we dat minimaal twee maanden van tevoren bekend. Dat doen we op of via internetbankieren. 13. Wij mogen rechten (her)verpanden U mag geen beperkt recht (waaronder pandrecht) vestigen op: uw Aegon Rekening; -de - financiële instrumenten op uw Aegon Rekening; uw tegoed. Dit kan wel als u het beperkt recht vestigt ten gunste van Aegon. Volgens de Algemene Bankvoorwaarden NVB hebben wij het recht op (her)verpanden. U werkt mee aan de (her)verpanding. U erkent deze (her)verpanding schriftelijk en onvoorwaardelijk. 14. Wij bepalen hoe u met ons kunt communiceren Heeft u een vraag aan ons? Wilt u ons informatie geven? Of wilt u ons een opdracht geven? Dan kunt u dat aan ons doorgeven. Onze actuele contactgegevens (adres, telefoon en ) staan op Per type Aegon Rekening kunnen we communicatiemiddelen uitsluiten of andere communicatiemiddelen toestaan of voorschrijven. Dit staat dan in de Productvoorwaarden. 15. Wij kunnen u om een bevestiging van uw opdracht vragen 3

4 Wij kunnen u altijd vragen om orders, andere opdrachten of verzoeken schriftelijk te bevestigen. We kunnen u ook vragen om andere maatregelen te nemen. Dat kunnen we doen als wij dat nodig vinden voor de bescherming van uw of onze positie, de positie van de stichting of anderen. Hierdoor kan het wat langer duren voordat we uw order, opdracht of verzoek uitvoeren. 16. U kunt formulieren bij ons aanvragen Formulieren kunt u bij ons aanvragen. Dat kan telefonisch, schriftelijk, via of op Zorg dat u uw formulier juist, volledig en goed leesbaar invult. Daarmee voorkomt u dat wij uw opdracht niet (kunnen) uitvoeren. In dat geval hoort u dat van ons. 17. Wij kunnen u om uw persoonsgegevens vragen U en wij moeten voldoen aan de wetten en regels. Houdt u zich hieraan, dan voorkomt u dat u (tijdelijk) niet meer over uw Aegon Rekening kunt beschikken. Wij kunnen u om (extra) informatie vragen. Bij twijfel of onvolledige informatie kunnen wij uw toegang tot internetbankieren beperken of stopzetten. Alle persoonsgegevens die u aan ons geeft, verwerken wij. Dat doen we volgens de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Dit doen we onder verantwoordelijkheid van Aegon Nederland N.V. We gebruiken uw gegevens: om overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; voor statistische analyse; om fraude te bestrijden; om de integriteit binnen financiële instellingen te bewaken; om te kunnen voldoen aan andere wettelijke verplichtingen. Ook dochterondernemingen van Aegon Nederland N.V. kunnen uw persoonsgegevens voor deze doelen gebruiken. Deze dochterondernemingen bieden producten op financieel gebied aan. Of zij bemiddelen hierin. Wij laten u weten: welke financiële producten dit zijn; welke dochterondernemingen dit zijn als zij de naam Aegon niet gebruiken; hoe u kunt aangeven dat u verder geen informatie meer wilt ontvangen. Lees hierover meer op 18. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade Wij verlenen onze diensten voor uw rekening en risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die u lijdt als financiële instrumenten minder waard worden. Of als de koers daalt. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die u of anderen lijden omdat wij ons werk niet goed kunnen doen door overmacht. Dat is bijvoorbeeld het geval bij: internationale conflicten; gewelddadige of gewapende acties; maatregelen van een overheid, de Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten of een andere autoriteit die toezicht houdt op ons; arbeidsongeregeldheden bij ons of anderen; boycot acties; elektronische storingen bij ons of bij anderen of storingen in de telefoon of computers. Wij zijn niet aansprakelijk voor aanspraken die anderen op ons maken omdat u uw verplichtingen tegenover ons niet, niet goed of niet op tijd nakomt. Of omdat wij een order die u niet volgens de voorwaarden heeft doorgegeven, niet goed uitvoeren. Wij zijn nooit aansprakelijk voor misgelopen winst, gevolgschade of economische schade van welke aard ook. 19. Wij hebben een vangnetregeling Kunnen wij niet meer aan onze verplichtingen voldoen? Dan garandeert het depositogarantiestelstel (een deel van) de spaartegoeden op de Aegon Rekening. Dit geldt alleen als wordt voldaan aan de criteria van het depositogarantiestelstel. Op vindt u informatie over het depositogarantiestelsel. Het beleggerscompensatiestelsel garandeert (een deel van de) vorderingen op financiële instrumenten of geld dat u uit uw beleggingen op uw Aegon Rekening heeft staan. Dit geldt ook hier alleen als wordt voldaan aan de criteria van het beleggerscompensatiestelsel. Deze criteria staan in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en in het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft. 20. Deze Algemene Voorwaarden kunnen veranderen Wij mogen deze Algemene Voorwaarden altijd veranderen. Als we dat doen, dan maken we dit uiteraard aan u bekend. We zetten het op of u krijgt een of brief van ons. De nieuwe voorwaarden gaan in twee maanden nadat we deze bekend hebben gemaakt. Verandert de wet? Of is de verandering in uw voordeel? Dan gaat de verandering meteen in. 4

5 21. Bent u het ergens niet mee eens? Of heeft u een klacht? Heeft u een klacht? Geef het gerust aan ons door. Daarvoor stuurt u een brief naar: Directie van Aegon Bank N.V. Postbus AA LEEUWARDEN. We behandelen uw klacht volgens de klachtenregeling van Aegon Nederland N.V. Kijk op voor informatie hierover. Vindt u dat wij uw klacht niet goed hebben opgelost? Dan kunt u uw klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Dat doet u binnen drie maanden nadat wij uw klacht hebben behandeld. Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Postbus AG DEN HAAG telefoonnummer: (0900) U kunt uw klacht ook voorleggen aan de rechtbank. 22. Welke overige voorwaarden gelden? Voor deze Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden geldt het Nederlands recht. Is er een situatie waarin deze Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden die gelden voor de Aegon Rekening niet voorzien? Dan beslissen wij hierover. Is een bepaling in de Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden die gelden voor de Aegon Rekening niet meer geldig? Dan gelden de rest van de voorwaarden nog wel gewoon. Voorwaarden Betalingsverkeer 23. U kunt op vier manieren geld overboeken Een betalingsdienst is een dienst waarmee u geld kunt overboeken van of naar uw Aegon Rekening. Wij kennen vier betalingsdiensten: 1. U maakt geld over via internetbankieren. 2. U maakt geld over via de Aegon App. 3. U maakt geld over met een formulier. 4. U maakt telefonisch geld over via de overboeklijn of het call center. 5. U maakt geld over met een incasso. Dit is alleen mogelijk bij de Aegon Bankspaarhypotheek. Daarbij gelden de volgende voorwaarden: Wij voeren een betaling alleen uit als u hiermee akkoord gaat. Dat doet u op een van de volgende manieren: U bevestigt de opdracht via internetbankieren. U zet uw handtekening op het formulier. U bevestigt de opdracht via internetbankieren of de Aegon App. U kunt alleen geld overboeken van een Nederlandse bankrekening en u kunt alleen geld overboeken naar de tegenrekening. Of van en naar een andere bankrekening bij Aegon die op uw naam staat. U kunt alleen geld overboeken in euro s. U kunt geen financiële instrumenten overboeken of overdragen. Zoals aandelen. Het bedrag van een overboeking kan nooit hoger zijn dan het positieve saldo. Daarnaast geldt het volgende: U kunt geen contant geld storten. U kunt een betalingsopdracht opgeven met een datum in de toekomst. U kunt geen spoedoverboekingen doen vanaf uw Aegon Rekening. 24. Wij voeren uw betalingsopdracht uit binnen vier werkdagen Krijgen wij een betalingsopdracht? Dan voeren wij deze uiterlijk binnen vier werkdagen uit. Ligt de datum van de betalingsopdracht in de toekomst? Dan voeren we de opdracht uit op deze datum of, als dit geen werkdag is, op de eerstvolgende werkdag. Wij kunnen weigeren om een betalingsopdracht uit te voeren. Als wij dat doen, hoort u dat van ons. Wilt u dat wij een incasso voor u terugboeken na de wettelijke termijn? Dan moet de ontvanger van het bedrag hiervoor eerst toestemming geven. Gaat het om een periodieke incasso? Dan kunt u ons tot 56 dagen na de uitgevoerde incasso vragen om dit terug te betalen. U krijgt het bedrag dan binnen 10 werkdagen terug. U ontvangt hierover geen rente. Kunnen of willen wij het bedrag niet voor u terugstorten? Dan hoort u dat van ons. 5

6 25. Wij kunnen uw Aegon Rekening blokkeren U kunt ons vragen om uw Aegon Rekening te blokkeren. In bepaalde situaties kunnen wij ook zelf besluiten een Aegon Rekening te blokkeren. Als wij dat doen, dan laten wij u dat weten. Behalve als dit in strijd is met de openbare veiligheid of wetgeving. Is er geen reden meer om uw rekening te blokkeren? Dan heffen we de blokkade op. Of u krijgt een nieuwe Aegon Rekening van ons. 26. Veiligheidsregels Het is belangrijk dat niemand uw toegangscodes ziet als u toegang hebt tot MijnAegon of de Aegon App. Je moet je houden aan onze veiligheidsregels. Lees deze dus ook goed door. De veiligheidsregels kunt u vinden in de bijlage. De veiligheidsregels gelden voor alle rekeningen die u bij ons opent. Deze veiligheidsregels gelden voor de volgende zaken: de apparatuur, software en internetverbinding die u gebruikt voor de rekening; uw gebruikersnaam, uw wachtwoord en uw Aegon App-toegangscode. 27. U geeft een tegenrekening op Opent u een rekening bij ons? Dan geeft u een tegenrekening op. Deze tegenrekening staat op uw naam. Opent u een gezamenlijke rekening? Dan staat de tegenrekening op naam van beide rekeninghouders. Een bankrekening is pas een tegenrekening als wij deze hebben geregistreerd en geaccepteerd als tegenrekening. We accepteren de tegenrekening nadat u vanaf deze rekening geld heeft gestort op uw Aegon Rekening. Wij hoeven niet alle rekeningen te accepteren als tegenrekening. Wilt u uw tegenrekening veranderen? Dat kan eenvoudig door deze te veranderen via internetbankieren. Soms kunt u dit ook doen met een formulier. 28. U ontvangt rente op uw Aegon Rekening U ontvangt rente over het saldo. We onderscheiden twee soorten rente: variabele rente vaste rente Wij kunnen het rentepercentage iedere dag aanpassen. Passen we de variabele rente aan? Dan gaat het nieuwe rentepercentage in op de dag die wij aangeven. Vanaf dat moment geldt het nieuwe percentage over het saldo. Passen we de vaste rente aan? Dan geldt het nieuwe rentepercentage alleen voor nieuwe contracten. Op bestaande contracten verandert de vaste rente niet. Wij berekenen de rente iedere dag. U ontvangt ieder jaar de variabele rente op uw Aegon Rekening. Dit krijgt u aan het begin van het volgende kalenderjaar. De opgebouwde vaste rente ontvangt u ieder jaar achteraf op de kalenderdag waarop u de Aegon Rekening is geopend. Stopt uw Aegon Rekening? Dan maken we het saldo met de opgebouwde rente over naar uw tegenrekening. Kijk voor de hoogte van de actuele rente op Verandert de variabele rente? Dan krijgt u een van ons. 29. U krijgt een uniek rekeningnummer Als u een Aegon Rekening opent, krijgt u een uniek rekeningnummer. 30. Wie is aansprakelijk voor de uitvoering van uw betalingsopdracht? Geeft u ons een betalingsopdracht? Dan zijn wij aansprakelijk voor de juiste uitvoering hiervan. Zodra de andere bank de betaling heeft ontvangen, is die andere bank aansprakelijk. Maakt u een bedrag over naar uw Aegon Rekening? Dan is de andere bank aansprakelijk totdat wij het bedrag hebben ontvangen. Daarna zijn wij aansprakelijk. Voeren wij een betalingsopdracht fout uit? Dan doen wij het volgende: We laten u dit weten. We betalen het geld terug. We betalen de kosten die wij bij u in rekening hebben gebracht. We betalen u de rente die u misloopt omdat we de opdracht niet of niet helemaal hebben uitgevoerd. In de volgende gevallen zijn wij niet aansprakelijk tegenover u: U gaat nalatig, frauduleus of onrechtmatig om met de gegevens waarmee u betalingsopdrachten kan uitvoeren. U heeft een overboeking die niet is toegestaan of fout is, niet direct bij ons gemeld. De betalingsopdracht wordt niet of niet goed uitgevoerd. Daardoor heeft u schade. Bent u uw toegangsgegevens kwijt, zijn deze gestolen of heeft iemand deze zonder uw toestemming gebruikt? Dan kunnen wij uw aansprakelijkheid beperken. Daarbij houden we rekening met de omstandigheden waaronder dit is gebeurd. 6

7 B. Deel beleggen 31. Aan welke voorwaarden voldoet u? U kunt het saldo op uw Aegon Rekening beleggen. U voldoet dan aan deze voorwaarden: 1. Wij hebben uw inschrijving voor de beleggingsrekening van Aegon Bank N.V. ontvangen en geaccepteerd. U heeft bij de inschrijving alles goed ingevuld. 2. U bent ouder dan 18 jaar. 3. U heeft de Kennis & Ervaringstoets ingevuld. Daarmee heeft u ons een antwoord gegeven op al onze vragen over beleggen. 32. U geeft ons orders U kunt ons op twee manieren orders geven: U geeft orders in euro s. U geeft orders in aantallen financiële instrumenten. Dat doet u tot op vier cijfers achter de komma. Wij voeren een order alleen uit als deze past binnen uw risicoprofiel. Heeft u een gezamenlijke rekening? Dan mag u allebei orders opgeven. Wij mogen een order altijd weigeren. Daar hoeven we geen reden voor te geven. Geeft het beleggingsfonds geen financiële instrumenten meer uit? Dan kunnen we uw order altijd weigeren. U zorgt dat een order past bij uw: financiële positie; bereidheid om risico te nemen; ervaring in beleggen; doelstellingen bij het beleggen. Daar bent u zelf verantwoordelijk voor. 33. U koopt financiële instrumenten Koopt u financiële instrumenten? Dan voldoet u aan de voorwaarden van dat financiële instrument. Geeft u ons een order? Dan zorgt u dat er genoeg saldo op uw rekening staat. Is het saldo niet hoog genoeg? Dan voeren wij de order niet uit. Geeft u een order in euro s? Dan trekken wij hiervan eerst eventuele aankoopkosten af. Het bedrag dat overblijft, delen wij door de koers. Zo bepalen we hoeveel financiële instrumenten u kunt aankopen. 34. U verkoopt financiële instrumenten Verkoopt u financiële instrumenten? Dan voldoet u aan de voorwaarden van dat financiële instrument. Geeft u ons een order om te verkopen? Dan zorgt u dat de waarde op uw rekening hoog genoeg is. Is de waarde niet hoog genoeg? Dan voeren wij de order niet uit. Geeft u een order om te verkopen in euro s? Dan delen wij het bedrag waarvoor u wilt verkopen, door de koers van het financiële instrument. Zo bepalen we hoeveel financiële instrumenten u kunt verkopen. Geeft u een order om te verkopen in aantallen financiële instrumenten? Dan is het totaalbedrag van de order het aantal financiële instrumenten dat u verkoopt keer de koers van dat financiële instrument. Eventuele verkoopkosten trekken we af van de opbrengst van de verkoop. 35. U kunt switchen U kunt eenvoudig switchen tussen financiële instrumenten. Daarbij voldoet u aan: de bepalingen van de financiële instrumenten die u wilt switchen; artikel 38 U koopt financiële instrumenten van deze Algemene Voorwaarden; artikel 39 U verkoopt financiële instrumenten van deze Algemene Voorwaarden. 36. U kunt op drie manieren beleggen Namelijk: Vrij Beleggen (artikel 42) Mix Beleggen (artikel 43) Profiel Beleggen (artikel 44) 37. U kiest voor Vrij Beleggen Kiest u voor Vrij Beleggen? Dan geldt het volgende: U bepaalt eerst of beleggen bij u past. Dat doet u met de Kennis & Ervaringstoets. U mag beleggen in alle financiële instrumenten die wij aanbieden. U kunt ons orders geven. Dat doet u volgens artikel 37 U geeft ons orders. U kunt alleen de volgende orders doorgeven: U kunt financiële instrumenten kopen. U kunt (een deel van) uw financiële instrumenten verkopen. U kunt switchen tussen financiële instrumenten. U kunt uw Aegon Rekening stoppen. 7

8 38. U kiest voor Mix Beleggen Kiest u voor Mix Beleggen? Dan geldt het volgende: U bepaalt eerst of beleggen bij u past. Dat doet u met de Kennis & Ervaringstoets. U mag beleggen in alle financiële instrumenten die wij aanbieden. Wij hebben bepaald welke mix van financiële instrumenten en liquiditeiten we maximaal toestaan. U stort geld op uw Aegon Rekening. Dit geld beleggen wij voor u. U geeft aan volgens welke beleggingsmix u wilt dat wij dat doen. U kunt de beleggingsmix wijzigen. Dat doet u eenvoudig op De stortingen die u in de toekomst doet, beleggen wij volgens deze nieuwe beleggingsmix. Stort u geld op uw Aegon Rekening? Dan zien wij dat als een order tot aankoop. De orderdatum is de datum waarop het geld op uw Aegon Rekening staat. U kunt alleen de volgende orders doorgeven: -U - kunt financiële instrumenten kopen volgens de beleggingsmix die wij met u hebben afgesproken. Dat doet u door geld te storten op uw Aegon Rekening. -U - kunt financiële instrumenten kopen vanuit het saldo dat beschikbaar is. U kunt (een deel van de) financiële instrumenten verkopen. U kunt de beleggingsmix veranderen. U kunt uw Aegon Rekening stoppen. Is van één of meer financiële instrumenten de waarde onvoldoende om deze te verkopen? Dan verkopen we de financiële instrumenten volgens de actuele fondsverdeling. U kunt op elk moment uw beleggingen eenmalig te herverdelen. Kiest u hiervoor? Dan passen we de actuele fondsverdeling aan. Dat doen we aan de hand van de beleggingsmix die we met u hebben afgesproken. Dat doen we één keer. Wij kunnen hiervoor aan- en verkoopkosten rekenen. Deze aanpassing zien we als een order. De orderdatum is de handelsdag voorafgaand aan de dag waarop wij de order kregen. 39. U kiest voor Profiel Beleggen Kiest u voor Profiel Beleggen? Dan geldt het volgende: U bepaalt welk risicoprofiel het beste bij u past. Daarvoor gebruikt u de beleggingswijzer. U geeft aan volgens welk beleggingsprofiel u wilt beleggen. U zorgt dat het beleggingsprofiel dat u kiest, past binnen uw risicoprofiel. U kunt uw keuze voor een beleggingsprofiel eenvoudig veranderen. Dat doet u op internetbankieren. Het nieuwe beleggingsprofiel moet wel passen binnen uw risicoprofiel. Wij spreken een einddatum met u af voor Profiel Beleggen. Op deze datum verkopen wij alle financiële instrumenten. Dit zien we als een order. De opbrengst van deze verkoop (met de liquiditeiten) maken wij over naar het spaardeel van uw Aegon Rekening. Of naar uw tegenrekening. Stort u geld op uw Aegon Rekening? Dan zien we dat als een order tot aankoop. De orderdatum is de datum waarop het geld op uw Aegon Rekening staat. U kunt alleen de volgende orders doorgeven: -U - kunt financiële instrumenten kopen volgens het beleggingsprofiel dat wij met u hebben afgesproken. Dat doet u door geld te storten op uw Aegon Rekening. U kunt (een deel van uw) financiële instrumenten verkopen. U kunt de einddatum veranderen. U kunt kiezen voor een ander beleggingsprofiel. U kunt uw Aegon Rekening stoppen. Daarnaast geldt het volgende: Bij Profiel Beleggen passen wij ieder jaar de actuele fondsverdeling aan. Dat doen we zodat de actuele fondsverdeling weer in overeenstemming is met het beleggingsprofiel dat we met u hebben afgesproken. Deze jaarlijkse aanpassing zien we als een order met als jaarlijkse orderdatum de handelsdag voorafgaand aan de dag en de maand van de einddatum van Profiel Beleggen. Verandert de einddatum of het beleggingsprofiel? Dan passen we de actuele fondsverdeling aan zodat deze overeenkomt met de beleggingsmix die past bij de nieuwe situatie. Verandert u de einddatum? Dan zien we dat als een order met als orderdatum de handelsdag voorafgaand aan de dag en de maand van de nieuwe einddatum. Verandert u het beleggingsprofiel? Dan zien we dat als een order met als orderdatum de handelsdag voorafgaand aan de dag en de maand waarop wij de verandering hebben ontvangen. Wij kunnen altijd één of meer beleggingsmix(en) binnen een beleggingsprofiel veranderen zonder dat u dit geld kost. Veranderen wij een beleggingsmix? Dan geldt deze verandering voor alle Aegon Rekeningen waarvoor dit beleggingsprofiel geldt. We maken dit minimaal twee maanden van tevoren bekend. De verandering geldt twee maanden nadat we deze bekend hebben gemaakt. Wij geven u geen advies over beleggen. Ook verlenen wij u geen (individuele) vermogensbeheer. 8

Algemene Voorwaarden. Alles wat u moet weten. over uw bankrekening

Algemene Voorwaarden. Alles wat u moet weten. over uw bankrekening Algemene Voorwaarden Alles wat u moet weten over uw bankrekening COVER_profiel AEGON of De Wil tekst. Dtat eniat utpatuerci blaore mod tinci eugait aut velit num zzril dolor sequis ent augueri uscinci

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Reglement Allianz Hypotheekrekening

Reglement Allianz Hypotheekrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Hypotheekrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Hypotheekrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer

Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer Inhoud Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer... 1 JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 4 VOORWAARDEN VERMOGENSBEHEER... 6 1. Wat hoort er bij Knab Vermogensbeheer?...

Nadere informatie

b) het orderuitvoeringsbeleid. Hierin staat hoe wij de beleggingsopdrachten uitvoeren om voor u het best mogelijke resultaat te behalen.

b) het orderuitvoeringsbeleid. Hierin staat hoe wij de beleggingsopdrachten uitvoeren om voor u het best mogelijke resultaat te behalen. UW CONTRACT MET ONS VOOR ZELF BELEGGEN 1. U heeft zelf beleggen bij ons. Dat betekent dat u zelfstandig bij ons belegt. U doet dat door ons beleggingsopdrachten te geven. Wij voeren die beleggingsopdrachten

Nadere informatie

Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen

Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen Inhoud JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 1 VOORWAARDEN ZAKELIJK BETALEN... 3 1. Wat hoort er bij de overeenkomst?... 3 2. Welke algemene regels gelden voor je zakelijke

Nadere informatie

SPAREN. Voorwaarden Lloyds Bank Sparen Geldig per 1 april 2014

SPAREN. Voorwaarden Lloyds Bank Sparen Geldig per 1 april 2014 SPAREN Voorwaarden Lloyds Bank Sparen Geldig per 1 april 2014 Algemene Bankvoorwaarden 2009 Geldig per 1 november 2009 Voorwaarden Lloyds Bank Sparen 1. Definities (1) In deze voorwaarden hebben de volgende

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo RegenboogRekening

Productkenmerken en voorwaarden Rabo RegenboogRekening Productkenmerken en voorwaarden Rabo RegenboogRekening Productkenmerken Rabo RegenboogRekening Algemene voorwaarden Rabo RegenboogRekening 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo RegenboogRekening

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Voorwaarden en overige regelingen Voor particuliere rekeninghouders

Voorwaarden en overige regelingen Voor particuliere rekeninghouders Voorwaarden en overige regelingen Voor particuliere rekeninghouders Voor het gebruik van onze producten sluit u een overeenkomst met ING. Wij vinden het belangrijk dat u zichzelf vooraf goed kunt informeren

Nadere informatie

Voorwaarden voor Zelf Beleggen

Voorwaarden voor Zelf Beleggen Voorwaarden voor Zelf Beleggen U belegt zelf of u wilt zelf gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers. U wilt dat op execution only-basis doen. Bij Van Lanschot kunt u dan kiezen voor de dienstverlening

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities Productvoorwaarden Internetsparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Aanvrager: degene die bij de bank een aanvraag doet of namens wie een aanvraag gedaan wordt voor

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 G 03.2.34-0713 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 1. Leningvoorwaarden Budget Hypotheek 5 1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 6 2. Hoe werkt de

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN BIJLAGENBOEKJE ALGEMENE BANKVOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden?

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening Delta Lloyd Bank NV onderdeel retail Banking Inhoudsopgave 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe werkt de Lijfrente Spaarrekening? 3 De kosten van de Lijfrente

Nadere informatie

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur Verklaring Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de Productvoorwaarden REAAL LijfrenteOpbouwRekening, de Algemene Bankvoorwaarden REAAL Bancaire Diensten en het Reglement Spaarrekeningen te hebben ontvangen,

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening el ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Centraal

Nadere informatie

Voorwaarden. Doelspaarrekening fbto.nl

Voorwaarden. Doelspaarrekening fbto.nl Voorwaarden Doelspaarrekening Doelspaarrekening fbto.nl U bent: Wij: de rekeninghouder De Doelspaarrekening staat op uw naam. FBTO 1. Voorwaarden: goed om te lezen Wilt u geld opzij zetten? Lees dan eerst

Nadere informatie

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand)

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand) Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand) 26 250b 07-06 REAAL Bancaire Diensten is een handelsnaam van SNS Regio Bank N.V. gevestigd te Utrecht. KvK.nr. 16083427. REAAL Bancaire Diensten is bij de

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank 53623 (05-11) Artikel 1 Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden de volgende betekenissen van de gebruikte woorden als zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank ASR Bank N.V. Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 240 15 95 Artikel 1. Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden

Nadere informatie

Voorwaarden. RentePlús Rekening

Voorwaarden. RentePlús Rekening Voorwaarden RentePlús Rekening Wat wilt u weten? 1. Voorwaarden: goed om te lezen 2. Hoe werkt uw RentePlús Rekening? 2.1 Wat is de RentePlús Rekening?... 3. Wat gebeurt er als u een RentePlús Rekening

Nadere informatie

Reglement FUNDIX REKENING

Reglement FUNDIX REKENING Reglement FUNDIX REKENING Beleggen met een goed rendement tegen lage kosten Website: Telefonische Servicelijn: www.fundix.nl 0800-235 386 349 (gratis) Postadres: Fundix Postbus 75890 1070 AW Amsterdam

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.

Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. bestaande uit: I. Algemene Bankvoorwaarden II. Voorwaarden Cliëntrelatie I) ALGEMENE BANKVOORWAARDEN Deze algemene bankvoorwaarden

Nadere informatie