Algemene voorwaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden"

Transcriptie

1 Aegon Bank N.V. Algemene voorwaarden Inhoud Algemene Voorwaarden Aegon Bank N.V. 1 A. Algemeen deel 2 B. Deel beleggen 7 C. Definitielijst 12 Orderuitvoeringsbeleid Aegon Bank N.V. 14 Algemene Bankvoorwaarden 2009 NVB 15 Veiligheidsregels 20 Algemene Voorwaarden Aegon Bank N.V. Wat geldt voor deze voorwaarden? Deze Algemene Voorwaarden gelden voor de contractuele relatie tussen u en ons. Daarnaast gelden de Algemene Bankvoorwaarden 2009 van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Voor onze producten kunnen daarnaast aparte voorwaarden gelden. Dat zijn de Productvoorwaarden en de Internetvoorwaarden MijnAegon. Waaruit bestaan de Algemene Voorwaarden? Deze Algemene Voorwaarden Aegon Bank N.V. bestaan uit drie delen: Algemeen deel Deel beleggen Definitielijst Voor al uw rekeningen bij Aegon Bank N.V. geldt het algemene deel. Voor beleggingsproducten geldt ook het deel beleggen. Komt u een moeilijk woord tegen? Achterin deze Algemene Voorwaarden staat een definitielijst. Hier leggen we lastige begrippen uit. Deze begrippen vindt u vet gedrukt terug in de tekst. Als we spreken over Aegon dan bedoelen we Aegon Bank N.V. Wat geldt als bepaalde voorwaarden verschillend zijn? Zijn bepaalde voorwaarden verschillend? Of spreken deze elkaar tegen? Dan gelden de bepalingen uit de voorwaarden in deze volgorde: 1. Productvoorwaarden 2. Algemene Voorwaarden Aegon Bank N.V.: deel beleggen 3. Algemene Voorwaarden Aegon Bank N.V.: algemeen deel 4. Internetvoorwaarden MijnAegon 5. Algemene Bankvoorwaarden 2009 NVB Bijvoorbeeld: staat in de Algemene Voorwaarden Aegon Bank N.V. een bepaling die anders is dan die bepaling in de Productvoorwaarden? Dan geldt de bepaling uit de Productvoorwaarden. Wij geven geen advies Wij geven u geen advies over beleggen. Ook verlenen wij u geen (individuele) vermogensbeheer. AV f januari

2 A. Algemeen deel 1. U kunt een Aegon Rekening openen Alleen meerderjarige personen mogen een Aegon Rekening openen. U woont in Nederland. De Aegon Rekening is een spaarrekening en/of beleggings rekening. Vóórdat u een Aegon Rekening opent, geeft u uw persoonsgegevens aan ons door. U krijgt een voorlopig rekeningnummer. Het rekeningnummer wordt definitief nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Wij willen u binnen drie maanden nadat u het voorlopig rekeningnummer heeft gekregen identificeren. Kunnen wij dat niet voor deze tijd doen? Dan komt de overeenkomst niet tot stand. Het voorlopig rekeningnummer vervalt dan. Wij mogen iedere rekeninghouder weigeren om een Aegon Rekening te openen. Opent u een Aegon Rekening? Dan geeft u ons toestemming om alle opdrachten (waaronder orders) uit te (laten) voeren. Sluit u een Aegon Rekening af via een adviseur of zakelijke partner van Aegon? Dan mag deze adviseur of zakelijke partner uw persoonsgegevens inzien. Zoals uw naam, adres, rekening- en saldogegevens. De adviseur of zakelijke partner gaat vertrouwelijk om met deze gegevens. Hij gebruikt ze alleen om zijn zorgplicht voor de Aegon Rekening uit te voeren. 2. U en wij voldoen aan bepaalde voorwaarden De overeenkomst komt tot stand nadat u en wij aan de volgende voorwaarden voldoen: Wij hebben uw inschrijving ontvangen. U heeft deze helemaal ingevuld. Ook hebben wij alle documenten gekregen die hierbij horen en die wij nodig hebben. Wij hebben uw inschrijving geaccepteerd. Wij hebben u geïdentificeerd. Zijn er twee rekeninghouders (gezamenlijke rekeninghouders)? Dan hebben wij beide rekeninghouders geïdentificeerd. 3. U kunt een gezamenlijke rekening openen Zet u de rekening op twee namen? Dan is het een gezamenlijke rekening. U mag dan ieder apart over de Aegon Rekening beschikken. Geeft één van de twee rekeninghouders ons een opdracht (waaronder orders)? Dan mogen we deze opdracht uitstellen totdat de andere rekeninghouder ook met de opdracht (schriftelijk) heeft ingestemd. Dit doen we alleen als we twijfelen aan de juistheid van de opdracht. Wil één van de twee rekeninghouders de overeenkomst op één naam zetten? Of op naam van iemand anders? Dat kan alleen met (schriftelijke) instemming van de andere gezamenlijke rekeninghouder. Zolang u een gezamenlijke rekening hebt bent u beide hoofdelijk schuldeiser en schuldenaar van het tegoed. Dit geldt ook als u gescheiden bent of niet meer samenleeft. Stort één van de twee rekeninghouders geld? Dan zetten we deze storting op naam van u allebei. 4. Wat geldt als u onder bewindvoering staat? Wordt u onder bewind gesteld? Dan krijgen wij een kopie van de gerechtelijke uitspraak. Daar zorgt de bewindvoerder voor. Is de bewindvoerder in de uitspraak geïdentificeerd? Dan nemen wij die identificatie over. In andere gevallen identificeren wij de bewindvoerder. Dat doen we volgens artikel We identificeren u als u een rekening opent U wilt een Aegon Rekening openen. Dan geldt het volgende: Als u een Aegon Rekening wilt openen, identificeren we u. Wilt u een gezamenlijke rekening openen? Dan identificeren we beide rekeninghouders. Heeft u een bewindvoerder? Dan identificeren we uw bewindvoerder. Daarbij volgen we de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Of we volgen een regeling die deze wet vervangt of aanvult. Totdat we u kunnen identificeren, blokkeren we de rekening. Kunnen we u niet identificeren binnen drie maanden nadat u het voorlopig rekeningnummer heeft gekregen? Dan wijzen we uw aanvraag af. Kunnen we bij een gezamenlijke rekening slechts één rekeninghouder identificeren binnen drie maanden nadat u het voorlopig rekeningnummer heeft gekregen? Dan zetten we de overkomst op zijn of haar naam. Deze persoon kan de rekening dan gebruiken. U kunt dan later nog de andere rekeninghouder opnieuw toevoegen. Wij bepalen hoe we u identificeren. Wij kunnen ook een andere partij vragen om u te identificeren. Zoals uw notaris, adviseur of werkgever. 6. U kunt uw informatie veranderen U kunt uw persoonsgegevens veranderen. Dat doet u eenvoudig met een formulier en/of via internetbankieren. Hebben wij niet al uw informatie? Of klopt uw informatie niet? En heeft u daardoor schade? Dan zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. 7. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd Onze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd. Behalve als we dit anders hebben afgesproken. 2

3 8. U of wij kunnen uw Aegon Rekening stoppen U kunt uw Aegon Rekening stoppen. Dat doet u door ons een formulier te sturen. Heeft u een gezamenlijke rekening die u wilt stoppen? Dan stopt de rekening voor u allebei. Vraagt u ons om uw Aegon Rekening te stoppen? Dan verkopen wij alle financiële instrumenten die op uw Aegon Rekening staan. Staat er een negatief saldo op uw rekening? Dan zorgt u ervoor dat het saldo minimaal op nul staat voordat de rekening stopt. Wij mogen een Aegon Rekening ook altijd zelf stoppen. Wij verkopen dan eerst alle financiële instrumenten die nog op de rekening staan. Staat er een jaar of langer geen saldo op uw Aegon Rekening? Dan kunnen wij uw rekening automatisch stoppen. U krijgt hiervan dan een bevestiging. Stoppen wij uw Aegon Rekening? Dan laten we u eerst weten waarom wij dat doen. Als er nog geld op uw rekening staat, maken we dat over naar uw tegenrekening. Dat doen we samen met de opgebouwde rente. Stoppen wij uw Aegon Rekening? En moet u op dat moment nog kosten aan ons betalen? Dan trekken we deze kosten af van het saldo dat u krijgt. Stoppen wij uw Aegon Rekening? En krijgt u geen geld meer van ons en wij niet meer van u? Dan stopt de relatie die wij hebben volgens de overeenkomst. In bepaalde gevallen kunnen wij de Aegon Rekening meteen beëindigen. Namelijk als dit moet volgens de wet. Of als dat moet van de Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandsche Bank. Wij maken uw saldo dan over naar uw tegenrekening. U betaalt in dat geval geen kosten. 9. Wat doen we als u overlijdt? Overlijdt u? Dan regelen wij in overleg met de persoon of personen die over uw Aegon Rekening mogen beschikken volgens de Verklaring van Erfrecht wat er moet gebeuren met de Aegon Rekening. Staat de Aegon Rekening alleen op uw naam? Dan blokkeren wij deze na uw overlijden totdat wij alles hebben afgehandeld met deze perso(o)n(en). Bij een Gezamenlijke Rekening wordt de Aegon Rekening in overleg met deze perso(o)n(en) en de langstlevende Gezamenlijke rekeninghouder afgehandeld. Eventuele machtigingen vervallen na uw overlijden. Voor een aantal producten gelden er andere regels wanneer u overlijdt, als dat het geval is leest u dat in de productvoorwaarden van de Aegon Rekening. 10. Wij kunnen u digitale informatie sturen Als dat kan, sturen we u informatie digitaal. Dat kan persoonlijke of niet-persoonlijke informatie zijn. U gaat hiermee akkoord en geeft ons uw adres. Is het niet mogelijk persoonlijke informatie digitaal aan u te sturen? Dan kunt u via internetbankieren of Aegon App uw rekeningoverzicht bekijken. Sommige informatie sturen wij u met de post. Dat doen we als dat in de wet staat. Maakt uw Aegon Rekening geen gebruik van internetbankieren? Dan krijgt u uw informatie en uw rekeningoverzicht met de post. Wij bepalen hoe vaak u een rekeningoverzicht krijgt. U krijgt bovendien alleen een overzicht als uw tegoed verandert. 11. U krijgt ieder jaar een jaaropgave U krijgt ieder jaar een jaaropgave. Hierop leest u: wat het saldo is van uw Aegon Rekening; wat de waarde is van uw Aegon Rekening; alle gegevens die u nodig kunt hebben voor uw inkomsten belasting en/of vermogensbelasting over het vorige kalenderjaar. Als het kan, krijgt u de jaaropgave via internetbankieren. Maakt uw Aegon Rekening geen gebruik van internetbankieren? Dan krijgt u uw jaaropgave met de post. 12. Voor sommige diensten betaalt u kosten Wij kunnen kosten bij u in rekening brengen voor een dienst. Kijk voor de hoogte van de kosten op of via internetbankieren. Veranderen de kosten in uw nadeel? Dan maken we dat minimaal twee maanden van tevoren bekend. Dat doen we op of via internetbankieren. 13. Wij mogen rechten (her)verpanden U mag geen beperkt recht (waaronder pandrecht) vestigen op: uw Aegon Rekening; -de - financiële instrumenten op uw Aegon Rekening; uw tegoed. Dit kan wel als u het beperkt recht vestigt ten gunste van Aegon. Volgens de Algemene Bankvoorwaarden NVB hebben wij het recht op (her)verpanden. U werkt mee aan de (her)verpanding. U erkent deze (her)verpanding schriftelijk en onvoorwaardelijk. 14. Wij bepalen hoe u met ons kunt communiceren Heeft u een vraag aan ons? Wilt u ons informatie geven? Of wilt u ons een opdracht geven? Dan kunt u dat aan ons doorgeven. Onze actuele contactgegevens (adres, telefoon en ) staan op Per type Aegon Rekening kunnen we communicatiemiddelen uitsluiten of andere communicatiemiddelen toestaan of voorschrijven. Dit staat dan in de Productvoorwaarden. 15. Wij kunnen u om een bevestiging van uw opdracht vragen 3

4 Wij kunnen u altijd vragen om orders, andere opdrachten of verzoeken schriftelijk te bevestigen. We kunnen u ook vragen om andere maatregelen te nemen. Dat kunnen we doen als wij dat nodig vinden voor de bescherming van uw of onze positie, de positie van de stichting of anderen. Hierdoor kan het wat langer duren voordat we uw order, opdracht of verzoek uitvoeren. 16. U kunt formulieren bij ons aanvragen Formulieren kunt u bij ons aanvragen. Dat kan telefonisch, schriftelijk, via of op Zorg dat u uw formulier juist, volledig en goed leesbaar invult. Daarmee voorkomt u dat wij uw opdracht niet (kunnen) uitvoeren. In dat geval hoort u dat van ons. 17. Wij kunnen u om uw persoonsgegevens vragen U en wij moeten voldoen aan de wetten en regels. Houdt u zich hieraan, dan voorkomt u dat u (tijdelijk) niet meer over uw Aegon Rekening kunt beschikken. Wij kunnen u om (extra) informatie vragen. Bij twijfel of onvolledige informatie kunnen wij uw toegang tot internetbankieren beperken of stopzetten. Alle persoonsgegevens die u aan ons geeft, verwerken wij. Dat doen we volgens de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Dit doen we onder verantwoordelijkheid van Aegon Nederland N.V. We gebruiken uw gegevens: om overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; voor statistische analyse; om fraude te bestrijden; om de integriteit binnen financiële instellingen te bewaken; om te kunnen voldoen aan andere wettelijke verplichtingen. Ook dochterondernemingen van Aegon Nederland N.V. kunnen uw persoonsgegevens voor deze doelen gebruiken. Deze dochterondernemingen bieden producten op financieel gebied aan. Of zij bemiddelen hierin. Wij laten u weten: welke financiële producten dit zijn; welke dochterondernemingen dit zijn als zij de naam Aegon niet gebruiken; hoe u kunt aangeven dat u verder geen informatie meer wilt ontvangen. Lees hierover meer op Wij zijn niet aansprakelijk voor schade Wij verlenen onze diensten voor uw rekening en risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die u lijdt als financiële instrumenten minder waard worden. Of als de koers daalt. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die u of anderen lijden omdat wij ons werk niet goed kunnen doen door overmacht. Dat is bijvoorbeeld het geval bij: internationale conflicten; gewelddadige of gewapende acties; maatregelen van een overheid, de Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten of een andere autoriteit die toezicht houdt op ons; arbeidsongeregeldheden bij ons of anderen; boycot acties; elektronische storingen bij ons of bij anderen of storingen in de telefoon of computers. Wij zijn niet aansprakelijk voor aanspraken die anderen op ons maken omdat u uw verplichtingen tegenover ons niet, niet goed of niet op tijd nakomt. Of omdat wij een order die u niet volgens de voorwaarden heeft doorgegeven, niet goed uitvoeren. Wij zijn nooit aansprakelijk voor misgelopen winst, gevolgschade of economische schade van welke aard ook. 19. Wij hebben een vangnetregeling Kunnen wij niet meer aan onze verplichtingen voldoen? Dan garandeert het depositogarantiestelstel (een deel van) de spaartegoeden op de Aegon Rekening. Dit geldt alleen als wordt voldaan aan de criteria van het depositogarantiestelstel. Op vindt u informatie over het depositogarantiestelsel. Het beleggerscompensatiestelsel garandeert (een deel van de) vorderingen op financiële instrumenten of geld dat u uit uw beleggingen op uw Aegon Rekening heeft staan. Dit geldt ook hier alleen als wordt voldaan aan de criteria van het beleggerscompensatiestelsel. Deze criteria staan in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en in het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft. 20. Deze Algemene Voorwaarden kunnen veranderen Wij mogen deze Algemene Voorwaarden altijd veranderen. Als we dat doen, dan maken we dit uiteraard aan u bekend. We zetten het op of u krijgt een of brief van ons. De nieuwe voorwaarden gaan in twee maanden nadat we deze bekend hebben gemaakt. Verandert de wet? Of is de verandering in uw voordeel? Dan gaat de verandering meteen in. 4

5 21. Bent u het ergens niet mee eens? Of heeft u een klacht? Heeft u een klacht? Geef het gerust aan ons door. Daarvoor stuurt u een brief naar: Directie van Aegon Bank N.V. Postbus AA LEEUWARDEN. We behandelen uw klacht volgens de klachtenregeling van Aegon Nederland N.V. Kijk op voor informatie hierover. Vindt u dat wij uw klacht niet goed hebben opgelost? Dan kunt u uw klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Dat doet u binnen drie maanden nadat wij uw klacht hebben behandeld. Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Postbus AG DEN HAAG telefoonnummer: (0900) U kunt uw klacht ook voorleggen aan de rechtbank. 22. Welke overige voorwaarden gelden? Voor deze Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden geldt het Nederlands recht. Is er een situatie waarin deze Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden die gelden voor de Aegon Rekening niet voorzien? Dan beslissen wij hierover. Is een bepaling in de Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden die gelden voor de Aegon Rekening niet meer geldig? Dan gelden de rest van de voorwaarden nog wel gewoon. Voorwaarden Betalingsverkeer 23. U kunt op vier manieren geld overboeken Een betalingsdienst is een dienst waarmee u geld kunt overboeken van of naar uw Aegon Rekening. Wij kennen vier betalingsdiensten: 1. U maakt geld over via internetbankieren. 2. U maakt geld over via de Aegon App. 3. U maakt geld over met een formulier. 4. U maakt telefonisch geld over via de overboeklijn of het call center. 5. U maakt geld over met een incasso. Dit is alleen mogelijk bij de Aegon Bankspaarhypotheek. Daarbij gelden de volgende voorwaarden: Wij voeren een betaling alleen uit als u hiermee akkoord gaat. Dat doet u op een van de volgende manieren: U bevestigt de opdracht via internetbankieren. U zet uw handtekening op het formulier. U bevestigt de opdracht via internetbankieren of de Aegon App. U kunt alleen geld overboeken van een Nederlandse bankrekening en u kunt alleen geld overboeken naar de tegenrekening. Of van en naar een andere bankrekening bij Aegon die op uw naam staat. U kunt alleen geld overboeken in euro s. U kunt geen financiële instrumenten overboeken of overdragen. Zoals aandelen. Het bedrag van een overboeking kan nooit hoger zijn dan het positieve saldo. Daarnaast geldt het volgende: U kunt geen contant geld storten. U kunt een betalingsopdracht opgeven met een datum in de toekomst. U kunt geen spoedoverboekingen doen vanaf uw Aegon Rekening. 24. Wij voeren uw betalingsopdracht uit binnen vier werkdagen Krijgen wij een betalingsopdracht? Dan voeren wij deze uiterlijk binnen vier werkdagen uit. Ligt de datum van de betalingsopdracht in de toekomst? Dan voeren we de opdracht uit op deze datum of, als dit geen werkdag is, op de eerstvolgende werkdag. Wij kunnen weigeren om een betalingsopdracht uit te voeren. Als wij dat doen, hoort u dat van ons. Wilt u dat wij een incasso voor u terugboeken na de wettelijke termijn? Dan moet de ontvanger van het bedrag hiervoor eerst toestemming geven. Gaat het om een periodieke incasso? Dan kunt u ons tot 56 dagen na de uitgevoerde incasso vragen om dit terug te betalen. U krijgt het bedrag dan binnen 10 werkdagen terug. U ontvangt hierover geen rente. Kunnen of willen wij het bedrag niet voor u terugstorten? Dan hoort u dat van ons. 5

6 25. Wij kunnen uw Aegon Rekening blokkeren U kunt ons vragen om uw Aegon Rekening te blokkeren. In bepaalde situaties kunnen wij ook zelf besluiten een Aegon Rekening te blokkeren. Als wij dat doen, dan laten wij u dat weten. Behalve als dit in strijd is met de openbare veiligheid of wetgeving. Is er geen reden meer om uw rekening te blokkeren? Dan heffen we de blokkade op. Of u krijgt een nieuwe Aegon Rekening van ons. 26. Veiligheidsregels Het is belangrijk dat niemand uw toegangscodes ziet als u toegang hebt tot MijnAegon of de Aegon App. Je moet je houden aan onze veiligheidsregels. Lees deze dus ook goed door. De veiligheidsregels kunt u vinden in de bijlage. De veiligheidsregels gelden voor alle rekeningen die u bij ons opent. Deze veiligheidsregels gelden voor de volgende zaken: de apparatuur, software en internetverbinding die u gebruikt voor de rekening; uw gebruikersnaam, uw wachtwoord en uw Aegon App-toegangscode. 27. U geeft een tegenrekening op Opent u een rekening bij ons? Dan geeft u een tegenrekening op. Deze tegenrekening staat op uw naam. Opent u een gezamenlijke rekening? Dan staat de tegenrekening op naam van beide rekeninghouders. Een bankrekening is pas een tegenrekening als wij deze hebben geregistreerd en geaccepteerd als tegenrekening. We accepteren de tegenrekening nadat u vanaf deze rekening geld heeft gestort op uw Aegon Rekening. Wij hoeven niet alle rekeningen te accepteren als tegenrekening. Wilt u uw tegenrekening veranderen? Dat kan eenvoudig door deze te veranderen via internetbankieren. Soms kunt u dit ook doen met een formulier. 28. U ontvangt rente op uw Aegon Rekening U ontvangt rente over het saldo. We onderscheiden twee soorten rente: variabele rente vaste rente Wij kunnen het rentepercentage iedere dag aanpassen. Passen we de variabele rente aan? Dan gaat het nieuwe rentepercentage in op de dag die wij aangeven. Vanaf dat moment geldt het nieuwe percentage over het saldo. Passen we de vaste rente aan? Dan geldt het nieuwe rentepercentage alleen voor nieuwe contracten. Op bestaande contracten verandert de vaste rente niet. Wij berekenen de rente iedere dag. U ontvangt ieder jaar de variabele rente op uw Aegon Rekening. Dit krijgt u aan het begin van het volgende kalenderjaar. De opgebouwde vaste rente ontvangt u ieder jaar achteraf op de kalenderdag waarop u de Aegon Rekening is geopend. Stopt uw Aegon Rekening? Dan maken we het saldo met de opgebouwde rente over naar uw tegenrekening. Kijk voor de hoogte van de actuele rente op Verandert de variabele rente? Dan krijgt u een van ons. 29. U krijgt een uniek rekeningnummer Als u een Aegon Rekening opent, krijgt u een uniek rekeningnummer. 30. Wie is aansprakelijk voor de uitvoering van uw betalingsopdracht? Geeft u ons een betalingsopdracht? Dan zijn wij aansprakelijk voor de juiste uitvoering hiervan. Zodra de andere bank de betaling heeft ontvangen, is die andere bank aansprakelijk. Maakt u een bedrag over naar uw Aegon Rekening? Dan is de andere bank aansprakelijk totdat wij het bedrag hebben ontvangen. Daarna zijn wij aansprakelijk. Voeren wij een betalingsopdracht fout uit? Dan doen wij het volgende: We laten u dit weten. We betalen het geld terug. We betalen de kosten die wij bij u in rekening hebben gebracht. We betalen u de rente die u misloopt omdat we de opdracht niet of niet helemaal hebben uitgevoerd. In de volgende gevallen zijn wij niet aansprakelijk tegenover u: U gaat nalatig, frauduleus of onrechtmatig om met de gegevens waarmee u betalingsopdrachten kan uitvoeren. U heeft een overboeking die niet is toegestaan of fout is, niet direct bij ons gemeld. De betalingsopdracht wordt niet of niet goed uitgevoerd. Daardoor heeft u schade. Bent u uw toegangsgegevens kwijt, zijn deze gestolen of heeft iemand deze zonder uw toestemming gebruikt? Dan kunnen wij uw aansprakelijkheid beperken. Daarbij houden we rekening met de omstandigheden waaronder dit is gebeurd. 6

7 B. Deel beleggen 31. Aan welke voorwaarden voldoet u? U kunt het saldo op uw Aegon Rekening beleggen. U voldoet dan aan deze voorwaarden: 1. Wij hebben uw inschrijving voor de beleggingsrekening van Aegon Bank N.V. ontvangen en geaccepteerd. U heeft bij de inschrijving alles goed ingevuld. 2. U bent ouder dan 18 jaar. 3. U heeft de Kennis & Ervaringstoets ingevuld. Daarmee heeft u ons een antwoord gegeven op al onze vragen over beleggen. 32. U geeft ons orders U kunt ons op twee manieren orders geven: U geeft orders in euro s. U geeft orders in aantallen financiële instrumenten. Dat doet u tot op vier cijfers achter de komma. Wij voeren een order alleen uit als deze past binnen uw risicoprofiel. Heeft u een gezamenlijke rekening? Dan mag u allebei orders opgeven. Wij mogen een order altijd weigeren. Daar hoeven we geen reden voor te geven. Geeft het beleggingsfonds geen financiële instrumenten meer uit? Dan kunnen we uw order altijd weigeren. U zorgt dat een order past bij uw: financiële positie; bereidheid om risico te nemen; ervaring in beleggen; doelstellingen bij het beleggen. Daar bent u zelf verantwoordelijk voor. 33. U koopt financiële instrumenten Koopt u financiële instrumenten? Dan voldoet u aan de voorwaarden van dat financiële instrument. Geeft u ons een order? Dan zorgt u dat er genoeg saldo op uw rekening staat. Is het saldo niet hoog genoeg? Dan voeren wij de order niet uit. Geeft u een order in euro s? Dan trekken wij hiervan eerst eventuele aankoopkosten af. Het bedrag dat overblijft, delen wij door de koers. Zo bepalen we hoeveel financiële instrumenten u kunt aankopen. 34. U verkoopt financiële instrumenten Verkoopt u financiële instrumenten? Dan voldoet u aan de voorwaarden van dat financiële instrument. Geeft u ons een order om te verkopen? Dan zorgt u dat de waarde op uw rekening hoog genoeg is. Is de waarde niet hoog genoeg? Dan voeren wij de order niet uit. Geeft u een order om te verkopen in euro s? Dan delen wij het bedrag waarvoor u wilt verkopen, door de koers van het financiële instrument. Zo bepalen we hoeveel financiële instrumenten u kunt verkopen. Geeft u een order om te verkopen in aantallen financiële instrumenten? Dan is het totaalbedrag van de order het aantal financiële instrumenten dat u verkoopt keer de koers van dat financiële instrument. Eventuele verkoopkosten trekken we af van de opbrengst van de verkoop. 35. U kunt switchen U kunt eenvoudig switchen tussen financiële instrumenten. Daarbij voldoet u aan: de bepalingen van de financiële instrumenten die u wilt switchen; artikel 38 U koopt financiële instrumenten van deze Algemene Voorwaarden; artikel 39 U verkoopt financiële instrumenten van deze Algemene Voorwaarden. 36. U kunt op drie manieren beleggen Namelijk: Vrij Beleggen (artikel 42) Mix Beleggen (artikel 43) Profiel Beleggen (artikel 44) 37. U kiest voor Vrij Beleggen Kiest u voor Vrij Beleggen? Dan geldt het volgende: U bepaalt eerst of beleggen bij u past. Dat doet u met de Kennis & Ervaringstoets. U mag beleggen in alle financiële instrumenten die wij aanbieden. U kunt ons orders geven. Dat doet u volgens artikel 37 U geeft ons orders. U kunt alleen de volgende orders doorgeven: U kunt financiële instrumenten kopen. U kunt (een deel van) uw financiële instrumenten verkopen. U kunt switchen tussen financiële instrumenten. U kunt uw Aegon Rekening stoppen. 7

8 38. U kiest voor Mix Beleggen Kiest u voor Mix Beleggen? Dan geldt het volgende: U bepaalt eerst of beleggen bij u past. Dat doet u met de Kennis & Ervaringstoets. U mag beleggen in alle financiële instrumenten die wij aanbieden. Wij hebben bepaald welke mix van financiële instrumenten en liquiditeiten we maximaal toestaan. U stort geld op uw Aegon Rekening. Dit geld beleggen wij voor u. U geeft aan volgens welke beleggingsmix u wilt dat wij dat doen. U kunt de beleggingsmix wijzigen. Dat doet u eenvoudig op De stortingen die u in de toekomst doet, beleggen wij volgens deze nieuwe beleggingsmix. Stort u geld op uw Aegon Rekening? Dan zien wij dat als een order tot aankoop. De orderdatum is de datum waarop het geld op uw Aegon Rekening staat. U kunt alleen de volgende orders doorgeven: -U - kunt financiële instrumenten kopen volgens de beleggingsmix die wij met u hebben afgesproken. Dat doet u door geld te storten op uw Aegon Rekening. -U - kunt financiële instrumenten kopen vanuit het saldo dat beschikbaar is. U kunt (een deel van de) financiële instrumenten verkopen. U kunt de beleggingsmix veranderen. U kunt uw Aegon Rekening stoppen. Is van één of meer financiële instrumenten de waarde onvoldoende om deze te verkopen? Dan verkopen we de financiële instrumenten volgens de actuele fondsverdeling. U kunt op elk moment uw beleggingen eenmalig te herverdelen. Kiest u hiervoor? Dan passen we de actuele fondsverdeling aan. Dat doen we aan de hand van de beleggingsmix die we met u hebben afgesproken. Dat doen we één keer. Wij kunnen hiervoor aan- en verkoopkosten rekenen. Deze aanpassing zien we als een order. De orderdatum is de handelsdag voorafgaand aan de dag waarop wij de order kregen. 39. U kiest voor Profiel Beleggen Kiest u voor Profiel Beleggen? Dan geldt het volgende: U bepaalt welk risicoprofiel het beste bij u past. Daarvoor gebruikt u de beleggingswijzer. U geeft aan volgens welk beleggingsprofiel u wilt beleggen. U zorgt dat het beleggingsprofiel dat u kiest, past binnen uw risicoprofiel. U kunt uw keuze voor een beleggingsprofiel eenvoudig veranderen. Dat doet u op internetbankieren. Het nieuwe beleggingsprofiel moet wel passen binnen uw risicoprofiel. Wij spreken een einddatum met u af voor Profiel Beleggen. Op deze datum verkopen wij alle financiële instrumenten. Dit zien we als een order. De opbrengst van deze verkoop (met de liquiditeiten) maken wij over naar het spaardeel van uw Aegon Rekening. Of naar uw tegenrekening. Stort u geld op uw Aegon Rekening? Dan zien we dat als een order tot aankoop. De orderdatum is de datum waarop het geld op uw Aegon Rekening staat. U kunt alleen de volgende orders doorgeven: -U - kunt financiële instrumenten kopen volgens het beleggingsprofiel dat wij met u hebben afgesproken. Dat doet u door geld te storten op uw Aegon Rekening. U kunt (een deel van uw) financiële instrumenten verkopen. U kunt de einddatum veranderen. U kunt kiezen voor een ander beleggingsprofiel. U kunt uw Aegon Rekening stoppen. Daarnaast geldt het volgende: Bij Profiel Beleggen passen wij ieder jaar de actuele fondsverdeling aan. Dat doen we zodat de actuele fondsverdeling weer in overeenstemming is met het beleggingsprofiel dat we met u hebben afgesproken. Deze jaarlijkse aanpassing zien we als een order met als jaarlijkse orderdatum de handelsdag voorafgaand aan de dag en de maand van de einddatum van Profiel Beleggen. Verandert de einddatum of het beleggingsprofiel? Dan passen we de actuele fondsverdeling aan zodat deze overeenkomt met de beleggingsmix die past bij de nieuwe situatie. Verandert u de einddatum? Dan zien we dat als een order met als orderdatum de handelsdag voorafgaand aan de dag en de maand van de nieuwe einddatum. Verandert u het beleggingsprofiel? Dan zien we dat als een order met als orderdatum de handelsdag voorafgaand aan de dag en de maand waarop wij de verandering hebben ontvangen. Wij kunnen altijd één of meer beleggingsmix(en) binnen een beleggingsprofiel veranderen zonder dat u dit geld kost. Veranderen wij een beleggingsmix? Dan geldt deze verandering voor alle Aegon Rekeningen waarvoor dit beleggingsprofiel geldt. We maken dit minimaal twee maanden van tevoren bekend. De verandering geldt twee maanden nadat we deze bekend hebben gemaakt. Wij geven u geen advies over beleggen. Ook verlenen wij u geen (individuele) vermogensbeheer. 8

Algemene Voorwaarden Beleggen C 03.2.15

Algemene Voorwaarden Beleggen C 03.2.15 Algemene Voorwaarden Beleggen C 03.2.15 Inleiding Dit zijn de Algemene Voorwaarden Beleggen. De voorwaarden vormen een onderdeel van de overeenkomst tussen u en de bank. In de overeenkomst staan alle afspraken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. AEGON Bank N.V. Inhoud. Algemene Voorwaarden AEGON Bank N.V. A. Algemeen deel. www.aegon.nl. 1. Openen AEGON Rekening

Algemene voorwaarden. AEGON Bank N.V. Inhoud. Algemene Voorwaarden AEGON Bank N.V. A. Algemeen deel. www.aegon.nl. 1. Openen AEGON Rekening AEGON Bank N.V. Algemene voorwaarden Inhoud Algemene Voorwaarden AEGON Bank N.V. 1 A. Algemeen deel 1 B. Deel Beleggen 5 C. Definitielijst 9 Orderuitvoeringsbeleid 11 Voorwaarden Internet 11 Algemene Bankvoorwaarden

Nadere informatie

Delta Lloyd Bank NV. retail Banking

Delta Lloyd Bank NV. retail Banking Voorwaarden Delta Lloyd BeleggingsPlus Rekening Delta Lloyd Bank NV onderdeel retail Banking Inhoudsopgave 1 waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe opent u de BeleggingsPlus 3 De BeleggingsPlus Rekening

Nadere informatie

Voorwaarden. RentePlús Rekening

Voorwaarden. RentePlús Rekening Voorwaarden RentePlús Rekening Wat wilt u weten? 1. Voorwaarden: goed om te lezen 2. Hoe werkt uw RentePlús Rekening? 2.1 Wat is de RentePlús Rekening?... 3. Wat gebeurt er als u een RentePlús Rekening

Nadere informatie

Voorwaarden Beleggingsdepot C

Voorwaarden Beleggingsdepot C Voorwaarden Beleggingsdepot C 03.2.10 Voorwaarden Beleggingsdepot Inleiding Dit zijn de voorwaarden van het Delta Lloyd Beleggingsdepot. De voorwaarden vormen een onderdeel van de overeenkomst tussen u

Nadere informatie

Voorwaarden. Doelspaarrekening fbto.nl

Voorwaarden. Doelspaarrekening fbto.nl Voorwaarden Doelspaarrekening Doelspaarrekening fbto.nl U bent: Wij: de rekeninghouder De Doelspaarrekening staat op uw naam. FBTO 1. Voorwaarden: goed om te lezen Wilt u geld opzij zetten? Lees dan eerst

Nadere informatie

Voorwaarden OHRA Internet Spaarrekening

Voorwaarden OHRA Internet Spaarrekening Voorwaarden OHRA Internet Spaarrekening Inhoudsopgave Pagina 1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 2. Hoe opent u de Internet Spaarrekening? 2 3. De Internet Spaarrekening opzeggen binnen veertien dagen

Nadere informatie

Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening

Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening Hier vindt u de voorwaarden voor de Evi Spaarrekening. In deze voorwaarden regelen wij hoe wij met elkaar omgaan en welke afspraken er zijn over de Evi Spaarrekening.

Nadere informatie

Tussenpersoonnummer. Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) Achternaam. Nationaliteit. Geboortedatum : - - Burgerservicenummer : dag maand jaar.

Tussenpersoonnummer. Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) Achternaam. Nationaliteit. Geboortedatum : - - Burgerservicenummer : dag maand jaar. AEGON Lijfrenterekening Inschrijfformulier In te vullen door uw tussenpersoon of adviseur: Tussenpersoonnummer Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) Achternaam : Gegevens rekeninghouder Persoonsgegevens Voorletter(s)

Nadere informatie

Voorwaarden Termijndeposito. September 2016

Voorwaarden Termijndeposito. September 2016 Voorwaarden Termijndeposito September 2016 Artikel 1. Voor wie zijn deze voorwaarden? Deze voorwaarden gelden voor u en ons. Met u bedoelen wij de volgende personen: U, de persoon van wie de Termijndeposito

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Laat uw geld groeien!

Laat uw geld groeien! AEGON Ontslagvergoeding Sparen Ontslagvergoeding nog niet nodig? Laat uw geld groeien! Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote

Nadere informatie

Voorwaarden BeleggingsPlus Rekening C 03.2.16-0815

Voorwaarden BeleggingsPlus Rekening C 03.2.16-0815 Voorwaarden BeleggingsPlus Rekening C 03.2.16-0815 Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de Delta Lloyd BeleggingsPlus Rekening. De voorwaarden vormen een onderdeel van de overeenkomst tussen u en de bank.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. AEGON Bank N.V. Inhoud. Algemene Voorwaarden AEGON Bank N.V. A. Algemeen deel. 1. Openen AEGON Rekening

Algemene voorwaarden. AEGON Bank N.V. Inhoud. Algemene Voorwaarden AEGON Bank N.V. A. Algemeen deel.  1. Openen AEGON Rekening AEGON Bank N.V. Algemene voorwaarden Inhoud Algemene Voorwaarden AEGON Bank N.V. 1 A. Algemeen deel 1 B. Deel Beleggen 5 C. Definitielijst 9 Orderuitvoeringsbeleid 11 Voorwaarden Internet 11 Algemene Bankvoorwaarden

Nadere informatie

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening De AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening is een geblokkeerde spaarrekening. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Reglement bij de Allianz Design Levensloop

Reglement bij de Allianz Design Levensloop Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement bij de Allianz Design Levensloop Versie 1.2 December 2015 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 3 Hoe werkt de Allianz Design Levensloop? 3 Vraag advies

Nadere informatie

Pensioen Beleggings Polis

Pensioen Beleggings Polis Pensioen Beleggings Polis 1307 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden Gemaksbeleggen

Overeenkomst en voorwaarden Gemaksbeleggen Overeenkomst en voorwaarden Gemaksbeleggen INHOUD Overeenkomst en voorwaarden Gemaksbeleggen... 1 JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 4 VOORWAARDEN GEMAKSBELEGGEN... 6 1. Wat hoort er bij Knab Gemaksbeleggen?...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lijfrente spaarrekening van a.s.r.

Algemene Voorwaarden Lijfrente spaarrekening van a.s.r. Algemene Voorwaarden Lijfrente spaarrekening van a.s.r. Inhoud paginanummer 1. Aanvragen en openen van de rekening 2 2. Geld storten op de rekening 2 3. Doel van de rekening 2 4. Het spaartegoed gebruiken

Nadere informatie

Toelichting op de belangrijkste voorwaarden

Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Beleggings Polis 1307 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet van toepassing

Nadere informatie

Flexibel Pensioenplan Privé

Flexibel Pensioenplan Privé Flexibel Pensioenplan Privé 1309 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet van toepassing zijn. Of kunnen juist andere voorwaarden gelden. De toelichting hieronder

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd E-levensloop C 03.2.25

Voorwaarden Delta Lloyd E-levensloop C 03.2.25 Voorwaarden Delta Lloyd E-levensloop C 03.2.25 Inleiding Dit zijn de voorwaarden van Delta Lloyd E-Levensloop. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank. De voorwaarden vormen een onderdeel

Nadere informatie

Voorwaarden Beleggersgiro

Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Beleggersgiro 1. Inleiding 1.1. Wat is beleggen via de beleggersgiro? 1. Via de beleggersgiro kunt u beleggen in bepaalde beleggingsproducten. Zie hiervoor artikel 1.2 (In welke beleggingsproducten

Nadere informatie

Productvoorwaarden. Internetsparen. Artikel Datum 1 maart 2017

Productvoorwaarden. Internetsparen. Artikel Datum 1 maart 2017 Productvoorwaarden Internetsparen Artikel 1585-40.1703 Datum 1 maart 2017 pagina 1 Definities 3 2 Algemeen 3 3 Openen van een internetspaar rekening 3 4 Toegang tot de internetspaar rekening en communicatie

Nadere informatie

ToekomstPlan/StudiePlan

ToekomstPlan/StudiePlan ToekomstPlan/StudiePlan 1311 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer

Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer Inhoud Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer... 1 JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 4 VOORWAARDEN VERMOGENSBEHEER... 6 1. Wat hoort er bij Knab Vermogensbeheer?...

Nadere informatie

Voorwaarden EffectenPlusHypotheek Rekening C 03.2.19

Voorwaarden EffectenPlusHypotheek Rekening C 03.2.19 Voorwaarden EffectenPlusHypotheek Rekening C 03.2.19 Inleiding U leent geld om een woning te kopen of te verbouwen. Met de EffectPlusHypotheek Rekening spaart en of belegt u om (een deel) van de lening

Nadere informatie

Reglement Allianz Spaar- en Depositorekening

Reglement Allianz Spaar- en Depositorekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Spaar- en Depositorekening Versie 1.1 Augustus 2014 1 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 3 Wat is het doel van de Allianz Spaar- en Depositorekening?

Nadere informatie

Rendement Beleggings Polis 1308 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden

Rendement Beleggings Polis 1308 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Rendement Beleggings Polis 1308 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

RenteVast Rekening. Startpagina. Productvoorwaarden. Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan

RenteVast Rekening. Startpagina. Productvoorwaarden. Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan RenteVast Rekening Productvoorwaarden Startpagina Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons 1 27350 17.10 Inhoud Klik op de vraag om het antwoord

Nadere informatie

Voorwaarden. Centraal Beheer RentePlús Rekening

Voorwaarden. Centraal Beheer RentePlús Rekening Voorwaarden Centraal Beheer RentePlús Rekening 2 Voorwaarden RentePlús Rekening Wat wilt u weten? Voorwaarden Centraal Beheer RentePlús Rekening 1 Voorwaarden: goed om te lezen 2 Hoe werkt uw RentePlús

Nadere informatie

Reglement Allianz Lijfrenterekening

Reglement Allianz Lijfrenterekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Lijfrenterekening Versie 1.2 December 2014 1 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Lijfrenterekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities Productvoorwaarden Internetsparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Aanvrager: degene die bij de bank een aanvraag doet of namens wie een aanvraag gedaan wordt voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Extra Pensioen Uitkering

Algemene voorwaarden Extra Pensioen Uitkering Algemene voorwaarden Extra Pensioen Uitkering Dit zijn de algemene voorwaarden van de Extra Pensioen Uitkering van a.s.r. bank. In deze algemene voorwaarden zijn belangrijke begrippen schuin gedrukt. Deze

Nadere informatie

Straks ruimte voor uw toekomstplannen

Straks ruimte voor uw toekomstplannen AEGON Lijfrenterekening Straks ruimte voor uw toekomstplannen Nu geld opzij zetten voor later Wat u straks ook wilt, u kunt nu geld opzij zetten voor later. Zodat u dan kunt doen wat u echt wilt. In alle

Nadere informatie

Vermogensgroeirekening

Vermogensgroeirekening Vermogensgroeirekening 1309 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea RenteVast Rekening

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea RenteVast Rekening Voorwaarden Centraal Beheer Achmea RenteVast Rekening Wat wilt u weten? 1 Hoe werkt uw RenteVast Rekening? 1.1 Wat is de RenteVast Rekening? 4 1.2 Wat is de RentePlús Rekening? 4 2 Wat gebeurt er als u

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.5 April 2016 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt de

Nadere informatie

SpaarComfort. Reglement

SpaarComfort. Reglement SpaarComfort Reglement 1 Definities 1. AEGON : AEGON Bank N.V. 2. Rekening of SpaarComfort : De rekening bij AEGON volgens onderhavige voorwaarden. 3. Rekeninghouder : De tenaamgestelde(n) van een SpaarComfort.

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Levensloop Totaalpakket

Wijzigingsformulier Levensloop Totaalpakket Wijzigingsformulier Levensloop Totaalpakket Als u iets wilt veranderen in uw Levensloop Totaalpakket, dan vult u dit formulier in. Dat doet u bijvoorbeeld als u een andere werkgever krijgt. Of als u stopt

Nadere informatie

Reglement Allianz Bankspaarhypotheekrekening

Reglement Allianz Bankspaarhypotheekrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Bankspaarhypotheekrekening Versie 1.1 Augustus 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Bankspaarhypotheekrekening?

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen van BLG Wonen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Voorwaarden AEGON Rendementplan

Voorwaarden AEGON Rendementplan AEGON Rendementplan Voorwaarden Inhoud Voorwaarden AEGON Rendementplan 1 Voorwaarden ZekerheidsGarantie 8 Voorwaarden ZekerheidsGarantie Plus 9 Orderuitvoeringsbeleid 10 Voorwaarden Internet 11 Algemene

Nadere informatie

RenteRekening. Reglement

RenteRekening. Reglement RenteRekening Reglement 1 Definities 1. AEGON : AEGON Bank N.V. 2. Rekening of RenteRekening : De rekening bij AEGON volgens onderhavige voorwaarden. 3. Rekeninghouder : De tenaamgestelde(n) van een RenteRekening.

Nadere informatie

Depositosparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen

Depositosparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen Productvoorwaarden Depositosparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Algemene Bankvoorwaarden: de Algemene Bankvoorwaarden, op 27 juli 2009 door de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Voorwaarden Beleggen

Voorwaarden Beleggen Aegon Bank N.V. Voorwaarden Beleggen Werkingssfeer Deze Voorwaarden Beleggen zijn van toepassing als u een Aegon beleggingsrekening heeft geopend. Deze Voorwaarden Beleggen gelden in aanvulling op de Algemene

Nadere informatie

Reglement Allianz Hypotheekrekening

Reglement Allianz Hypotheekrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Hypotheekrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Hypotheekrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Koopsom Garantie Polis

Koopsom Garantie Polis Voorwaarden Koopsom Garantie Polis 1311 Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. De Koopsom Garantie Polis is een levensverzekering. U spreekt met ons af dat wij uitkeren als de verzekerde op de einddatum

Nadere informatie

VOORWAARDEN Delta Lloyd Lijfrente Oogstrekening. Delta Lloyd Bank NV. INHOUDSOPGAVE 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden?

VOORWAARDEN Delta Lloyd Lijfrente Oogstrekening. Delta Lloyd Bank NV. INHOUDSOPGAVE 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? VOORWAARDEN Delta Lloyd Lijfrente Oogstrekening Delta Lloyd Bank NV MODEL Retail Banking INHOUDSOPGAVE 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe werkt de Lijfrente Oogstrekening? 3 De kosten van de Lijfrente

Nadere informatie

Voorwaarden Robeco Rekening

Voorwaarden Robeco Rekening Robeco juli 2014 Voorwaarden Robeco Rekening De Robeco Rekening is een internetrekening. Hierop kunt u zelfstandig sparen en beleggen. U gebruikt de Robeco Rekening via onze website www.robeco.nl. In deze

Nadere informatie

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening Particulier Pensioen Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Dit zijn de Voorwaarden Aanvullend Pensioen van RegioBank. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Ook leest

Nadere informatie

VOORWAARDEN ONLINE SPAARREKENING 24 NOVEMBER 2014

VOORWAARDEN ONLINE SPAARREKENING 24 NOVEMBER 2014 VOORWAARDEN ONLINE SPAARREKENING 24 NOVEMBER 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Over deze Voorwaarden 3 1.1 Over wie gaan de Voorwaarden? 3 1.2 Voorwaarden 3 2 De Online Spaarrekening 4 2.1 Wat is de Online Spaarrekening

Nadere informatie

RenteVast Rekening. Startpagina. Productvoorwaarden. Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan

RenteVast Rekening. Startpagina. Productvoorwaarden. Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan RenteVast Rekening Productvoorwaarden Startpagina Klik op het hoofdstuk om er naar toe te gaan Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons 1 27349 17.10 Inhoud Klik op de vraag om het antwoord

Nadere informatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie Extra Pensioen Uitkering Productinformatie 1/12 Extra Pensioen Uitkering, een bankspaarproduct Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie over de Extra Pensioen Uitkering bedoeld? 2. Algemene informatie

Nadere informatie

Voorwaarden Beleggersgiro

Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Beleggersgiro 1. INLEIDING 1.1..Wat is beleggen via de beleggersgiro? 1.2. Via de beleggersgiro kunt u beleggen in bepaalde beleggingsproducten. Zie hiervoor artikel 1.2 (In welke beleggingsproducten

Nadere informatie

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Particulier Pensioen Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Dit zijn de Voorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Straks ruimte voor uw toekomstplannen

Straks ruimte voor uw toekomstplannen Straks ruimte voor uw toekomstplannen AEGON Lijfrenterekening Nu geld opzij zetten voor later Wat u straks ook wilt, u kunt nu geld opzij zetten voor later. Zodat u dan kunt doen wat u echt wilt. In alle

Nadere informatie

Aanvullend PensioenSparen

Aanvullend PensioenSparen Productvoorwaarden Aanvullend PensioenSparen Dit zijn de productvoorwaarden van Aanvullend PensioenSparen van Nationale-Nederlanden. Met Aanvullend PensioenSparen zet u geld vast en bouwt u met belastingvoordeel

Nadere informatie

Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO

Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: 1. u,...., en 2. de bank (ABN AMRO Bank N.V.). Wilt u dat de bank uw vermogen beheert? Dan moet u de Deelovereenkomst

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd te s- Gravenhage, KvK

Nadere informatie

Gemaksbeleggen of Fondsbeleggen. Informatie voor erfgenamen

Gemaksbeleggen of Fondsbeleggen. Informatie voor erfgenamen Gemaksbeleggen of Fondsbeleggen Informatie voor erfgenamen Inhoud Inleiding 3 Blokkeren wij de beleggingsrekening? Wat kunt u regelen? 5 Welke papieren hebben we nodig? 7 Goed om te weten 9 2 Inleiding

Nadere informatie

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities Productvoorwaarden Internetsparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Aanvrager: degene die bij de bank een aanvraag doet of namens wie een aanvraag gedaan wordt voor

Nadere informatie

AEGON Lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening De AEGON Lijfrenterekening is een beleggingsrekening en een spaarrekening. Artikel 1 Definities Als in de Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening

Nadere informatie

Productvoorwaarden. Internetsparen. Artikel 1583-40.1504. 1585-40.1504 Datum 1 april 2015

Productvoorwaarden. Internetsparen. Artikel 1583-40.1504. 1585-40.1504 Datum 1 april 2015 Productvoorwaarden Internetsparen Artikel 1583-40.1504 1585-40.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Definities 3 2 Algemeen 3 3 Openen van een internetspaar rekening 4 4 Toegang tot de internetspaar rekening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten C 03.2.30

Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten C 03.2.30 Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten C 03.2.30 Inleiding Voor u ziet u de algemene voorwaarden voor het gebruik van elektronische diensten bij Delta Lloyd Bank. Deze voorwaarden hebben wij zo duidelijk

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening van BLG Wonen. In dit document leest u

Nadere informatie

AEGON Eigen stijl Sparen. Handleiding

AEGON Eigen stijl Sparen. Handleiding AEGON Eigen stijl Sparen Handleiding Inleiding In deze handleiding leest u informatie over AEGON Eigen stijl Sparen. De internetspaarrekening waarmee u voor verschillende doelen kunt sparen. En met het

Nadere informatie

Elke dag een uur voor uzelf

Elke dag een uur voor uzelf Elke dag een uur voor uzelf AEGON LevensloopRekening Elke dag een uur voor uzelf Eerder stoppen met werken? Een paar maanden er helemaal tussenuit? Of een tijdje minder werken? Dit is allemaal een stuk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Alles wat u moet weten. over uw bankrekening

Algemene Voorwaarden. Alles wat u moet weten. over uw bankrekening Algemene Voorwaarden Alles wat u moet weten over uw bankrekening COVER_profiel AEGON of De Wil tekst. Dtat eniat utpatuerci blaore mod tinci eugait aut velit num zzril dolor sequis ent augueri uscinci

Nadere informatie

Voorwaarden Lijfrente Oogstrekening C

Voorwaarden Lijfrente Oogstrekening C Voorwaarden Lijfrente Oogstrekening C 03.2.36 Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de Delta Lloyd Lijfrente Oogstrekening. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank. De voorwaarden vormen

Nadere informatie

Voorwaarden EffectenPlusHypotheek Rekening C 03.2.19

Voorwaarden EffectenPlusHypotheek Rekening C 03.2.19 Voorwaarden EffectenPlusHypotheek Rekening C 03.2.19 Inleiding U leent geld om een woning te kopen of te verbouwen. Met de EffectPlusHypotheek Rekening spaart en of belegt u om (een deel) van de lening

Nadere informatie

Productvoorwaarden SpaarZakelijkPlus

Productvoorwaarden SpaarZakelijkPlus Productvoorwaarden SpaarZakelijkPlus Artikel FAR013.1504 Datum 1 april 2015 Inhoud pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 2 Algemeen 3 3 Openen 3 4 Gezamenlijke rekening 3 5 Gemachtigde op de SpaarZakelijkPlus

Nadere informatie

Voorwaarden ZekerPlusHypotheek Rekening C 03.2.08

Voorwaarden ZekerPlusHypotheek Rekening C 03.2.08 Voorwaarden ZekerPlusHypotheek Rekening C 03.2.08 Inleiding U leent geld om een woning te kopen of te verbouwen. Met de ZekerPlusHypotheek Rekening spaart u om (een deel) van de lening af te lossen. Belangrijk

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrentenieren

Voorwaarden SNS Lijfrentenieren Voorwaarden SNS Lijfrentenieren 8.4250.00 (19-01-2017) Voorwaarden SNS Lijfrentenieren Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrentenieren. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Gouden Handdruk Oogstrekening C 03.2.47

Voorwaarden Delta Lloyd Gouden Handdruk Oogstrekening C 03.2.47 Voorwaarden Delta Lloyd Gouden Handdruk Oogstrekening C 03.2.47 Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de Delta Lloyd Gouden Handdruk Oogstrekening. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank.

Nadere informatie

Productvoorwaarden Extra Pensioen Beleggen van ASR BANK N.V. Inhoud. Inhoud. 0. Dienstverlening door ASR Bank Aanvragen en openen van rekening 2

Productvoorwaarden Extra Pensioen Beleggen van ASR BANK N.V. Inhoud. Inhoud. 0. Dienstverlening door ASR Bank Aanvragen en openen van rekening 2 Productvoorwaarden Extra Pensioen Beleggen van ASR BANK N.V. 1/7 Inhoud paginanummer 0. Dienstverlening door ASR Bank 2 1. Aanvragen en openen van rekening 2 2. Geld storten op de rekening 2 Inhoud Dit

Nadere informatie

Informatie voor erfgenamen

Informatie voor erfgenamen Als we uw persoonsgegevens gebruiken, houden we ons aan de regels die Of wilt u niet dat wij uw e-mailadres gebruiken? Centraal Beheer Postbus 54, 7300 AB Apeldoorn Of vul het webformulier op onze site

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden belastingvriendelijk beleggen voor aanvullend pensioen

Aanvullende voorwaarden belastingvriendelijk beleggen voor aanvullend pensioen Aanvullende voorwaarden belastingvriendelijk beleggen voor aanvullend pensioen Voor belastingvriendelijk beleggen voor aanvullend pensioen zijn de aanvullende voorwaarden die u hier leest, samen met het

Nadere informatie

Meegroeiverzekering. Toelichting op de belangrijkste voorwaarden

Meegroeiverzekering. Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Meegroeiverzekering 1309 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet van

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 1. Productkenmerken van de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 2. Voorwaarden voor de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening In deze

Nadere informatie

Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO

Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. Inleiding 1.1. Hoe moet ik de Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO lezen? 1.2. In welke documenten van de bank staan de regels die gelden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden a.s.r. internet spaarrekening

Algemene voorwaarden a.s.r. internet spaarrekening Algemene voorwaarden a.s.r. internet spaarrekening 1/6 Dit zijn de algemene voorwaarden van de a.s.r. internet spaarrekening van ASR Bank. In deze algemene voorwaarden van de a.s.r. internet spaarrekening

Nadere informatie

Cover Informatie over... AEGON Lijfrente uitstelrekening Voorwaarden

Cover Informatie over... AEGON Lijfrente uitstelrekening Voorwaarden Cover AEGON Informatie Lijfrente uitstelrekening over... Voorwaarden De AEGON Lijfrente uitstelrekening is een spaarrekening. Artikel 1 Definities 1. Als in de Voorwaarden AEGON Lijfrente uitstelrekening

Nadere informatie

1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 9. Rente

1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 9. Rente VOORWAARDEN Delta Lloyd Gouden Handdruk Oogstrekening Delta Lloyd Bank NV MODEL Retail Banking INHOUDSOPGAVE 1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2. Hoe werkt de Gouden Handdruk Oogstrekening? 3. Verboden

Nadere informatie

Wat u moet weten over uw Aegon Garantie Inkomen

Wat u moet weten over uw Aegon Garantie Inkomen Aegon Garantie Inkomen Wat u moet weten over uw Aegon Garantie Inkomen (inclusief de voorwaarden Aegon Garantie Inkomen AGI 1.0) Bent u zich aan het oriënteren of wilt u Aegon Garantie Inkomen aankopen?

Nadere informatie

Handleiding de Beleggingsrekening

Handleiding de Beleggingsrekening 1 Handleiding de Beleggingsrekening 1 Stichting REAAL Beleggingsrekening gevestigd te Utrecht, K.v.K.nr. 41155868, is een zelfstandige juridische entiteit. Stichting REAAL Beleggingsrekening werkt samen

Nadere informatie

Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening

Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening Hier vindt u de voorwaarden voor de Evi Spaarrekening. In deze voorwaarden regelen wij hoe wij met elkaar omgaan en welke afspraken er zijn over de Evi Spaarrekening.

Nadere informatie

Voorwaarden OHRA. Direct Ingaande Lijfrenterekening

Voorwaarden OHRA. Direct Ingaande Lijfrenterekening Voorwaarden OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de OHRA Direct Ingaande Lijfrenterekening. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank. De voorwaarden

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer Amsterdam, 15 september 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

Reglement Allianz Lijfrentespaarrekening

Reglement Allianz Lijfrentespaarrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Lijfrentespaarrekening Versie 1.1 Augustus 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Lijfrentespaarrekening?

Nadere informatie

Voorwaarden Robeco Rekening

Voorwaarden Robeco Rekening Robeco april 2017 Voorwaarden Robeco Rekening De Robeco Rekening kan door particuliere en zakelijke klanten gebruikt worden. Er gelden wel verschillende voorwaarden: Voorwaarden Robeco Rekening voor particuliere

Nadere informatie

ABN AMRO Vermogen Opbouw Polis

ABN AMRO Vermogen Opbouw Polis Voorwaarden 1306C ABN AMRO Vermogen Opbouw Polis Wat staat er in deze voorwaarden? Blad 01: Algemene afspraken Blad 03: Wat is de Vermogen Opbouw Polis? Blad 05: Wat mag u van ons verwachten? Blad 08:

Nadere informatie

Aanvullende PensioenUitkering

Aanvullende PensioenUitkering Productvoorwaarden Aanvullende PensioenUitkering Dit zijn de productvoorwaarden van de Aanvullende PensioenUitkering van Nationale-Nederlanden. Met de Aanvullende PensioenUitkering laat u een opgebouwde

Nadere informatie

Productvoorwaarden. NN Levensloopplan. Artikel Datum 1 november 2015

Productvoorwaarden. NN Levensloopplan. Artikel Datum 1 november 2015 Productvoorwaarden NN Levensloopplan Artikel 2332-40.1511 Datum 1 november 2015 Inhoud pagina 1 Definities 3 2 Algemeen 3 3 Gebruik Levenslooprekening en communicatie 3 4 Tegenrekening 4 5 Storten 4 6

Nadere informatie

Reglement Allianz Hypotheekrekening

Reglement Allianz Hypotheekrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Hypotheekrekening Versie 1.5 April 2016 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Hypotheekrekening? 4 Hoe werkt de

Nadere informatie

Aanvullend PensioenSparen

Aanvullend PensioenSparen Productvoorwaarden Aanvullend PensioenSparen Artikel 1 Definities Deze voorwaarden kennen de volgende begrippen: a. Bank: Nationale-Nederlanden Bank N.V. b. Deposito: de rekening waarop de rekeninghouder

Nadere informatie

Extra Pensioen Sparen. Algemene informatie na overlijden

Extra Pensioen Sparen. Algemene informatie na overlijden Extra Pensioen Sparen. Algemene informatie na overlijden Inhoud 1. Wat gebeurt er met Extra Pensioen Sparen, als de rekeninghouder 3 is overleden? 2. Wat is Extra Pensioen Sparen? 4 3. De verdeling van

Nadere informatie

Voorwaarden Nettolijfrente Oogstrekening C

Voorwaarden Nettolijfrente Oogstrekening C Voorwaarden Nettolijfrente Oogstrekening C 03.2.60 Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de Delta Lloyd Nettolijfrente Oogstrekening. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank. De voorwaarden

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies Amsterdam, 8 oktober 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

ABN AMRO Risicoverzekering

ABN AMRO Risicoverzekering Voorwaarden 1304 ABN AMRO Risicoverzekering Wat staat er in deze voorwaarden? Blad 1: Algemene afspraken Blad 3: Wat mag u van ons verwachten? Blad 5: Wat verwachten wij van u? Blad 6: Wat mag u veranderen

Nadere informatie