ONDERZOEKER MET SPECIALISATIE IN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERZOEKER MET SPECIALISATIE IN"

Transcriptie

1 Het Eigen Vermogen van Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EVINBO) werft aan in contractueel dienstverband (halftijds, met zekerheid tot eind 2017 en mogelijkheid tot verlenging tot eind november 2019), voor onmiddellijke indiensttreding: ONDERZOEKER MET SPECIALISATIE IN REMOTE SENSING EN OPTISCHE BEELDVERWERKING MET AANLEG VAN EEN WERFRESERVE Beleidsdomein: Leefmilieu Natuur en Energie (LNE) Agentschap: Eigen vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EVINBO) Niveau: A Graad: Wetenschappelijk attaché Plaats van tewerkstelling: Kliniekstraat 25, 1070 Brussel FUNCTIECONTEXT Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) is het Vlaams onderzoeks- en kenniscentrum voor natuur en het duurzame beheer en gebruik ervan. Het INBO verricht onderzoek en levert kennis aan al wie het beleid voorbereidt, uitvoert of erin geïnteresseerd is. Als toonaangevende wetenschappelijke instelling werkt het INBO in de eerste plaats voor de Vlaamse overheid, maar het levert ook informatie voor internationale rapporteringen en gaat in op vragen van lokale besturen. Daarnaast ondersteunt het INBO onder meer organisaties voor natuurbeheer, bosbouw, landbouw, jacht en visserij. Het INBO maakt deel uit van nationale en Europese onderzoeksnetwerken. Naast de hoofdzetel in Brussel, heeft het INBO vestigingen in Geraardsbergen, Groenendaal en Linkebeek. Het beschikt daar over specifieke onderzoeksinfrastructuur zoals laboratoria (ondermeer fysicochemisch, moleculair-genetisch), een animalarium, serres en plantages, kweekvijvers voor vis, Het INBO situeert zich binnen het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid en is een Intern Verzelfstandigd Agentschap zonder rechtspersoon. Het Eigen Vermogen van het INBO (EVINBO) is een aparte rechtspersoon waar projecten uitgevoerd worden die gedeeltelijk of volledig extern gefinancierd worden. Het INBO telt ongeveer 220 personeelsleden en het Eigen Vermogen ca. 50 medewerkers, voornamelijk onderzoekers en technici. Je wordt binnen het EVINBO tewerkgesteld in de onderzoeksgroep Biotoopdiversiteit van de Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu.

2 De afdeling Biodiversiteit & Natuurlijk Milieu De afdeling Biodiversiteit & Natuurlijk Milieu monitort de toestand en trends in de diversiteit van genen, soorten tot en met ecosystemen en onderzoekt de oorzaken van die toestand en trends. Ze doet dit met de bedoeling het beleid instrumenten aan te reiken die het in staat stellen de toestand van en trends in de biodiversiteit te verbeteren. Ze doet dit zowel vanuit de biodiversiteit zelf als vanuit het natuurlijk milieu dat de biodiversiteitspotenties bepaalt. De onderzoeksgroep Biotoopdiversiteit Deze onderzoeksgroep monitort en onderzoekt de biodiversiteit op het biotoopniveau, met speciale focus op de Natura 2000 ecosystemen. We ontwerpen monitoringmeetnetten en (karteer)methoden voor het opvolgen van hun staat van instandhouding voor de verplichte rapportages aan Europa en in functie van de programmatorische aanpak atmosferische stikstofdepositie en de databank passende beoordeling. We verzorgen de coördinatie van deze monitoring en rapportages. We voeren kartering van biotopen en monitoring in belangrijke mate zelf uit. De onderzoeksgroep staat verder in belangrijke mate in voor de wetenschappelijke ondersteuning van het Vlaamse gebiedsgerichte beleid. De biologische waarderingskaart (BWK) en de Natura 2000 habitatkaart, aangevuld met bepalingen van de lokale staat van instandhouding blijven daarbij een essentiële rol vervullen. Ten behoeve van een hogere efficiëntie bij het veldwerk, onderzoeken we of nieuwe technieken, zoals remote sensing, geïmplementeerd kunnen worden. We beheren de Vlaamse vegetatiedatabank. JE TAKENPAKKET In nauwe samenwerking met je directe leidinggevende zet je remote sensing in voor een efficiëntere en nauwkeurigere monitoring van Natura 2000 ecosystemen. Je ontpopt je in dit kader tot INBOspecialist op het gebied van optische beeldanalyse en ontwikkelt routines/protocollen die toelaten uit beeldmateriaal opgenomen vanuit drones, vliegtuig- en satellietplatformen outputs/informatie te genereren met een meerwaarde voor het werk van je collega s. Steeds hou je voor ogen dat de routines/protocollen die je ontwikkelt betrouwbaar, herhaalbaar, makkelijk implementeerbaar en zoveel mogelijk geautomatiseerd zijn, opdat ze effectief ingepast kunnen worden in de bredere workflow van datavergaring en verwerking voor Natura 2000 ecosystemen op het INBO. Je houdt rekening met de feedback van je collega s-eindgebruikers voor de verbetering van de output en routines die je genereert. De instrumenten die tot je beschikking staan zijn: Enerzijds beeldmateriaal waarover INBO beschikt of dat vrij toegankelijk is: orthofotoreeksen van AGIV, beeldmateriaal uit andere projecten, gratis satellietbeelden zoals Landsat en Sentinel, zeer hoge resolutie beelden gemaakt met de eigen INBO-drone, Anderzijds gespecialiseerde remote sensing, GIS en/of statistische software, zoals: Trimble ecognition Developer (licentie beschikbaar), ESRI ArcGIS (licentie beschikbaar), R statistical software (open source), open source GIS, Je mag ook andere softwaretools aanwenden voor zover die licentievrij te gebruiken zijn. Je bouwt een netwerk uit, wisselt expertise uit en verricht studiewerk om de recentste wetenschappelijke, technische, statistische en maatschappelijke evoluties binnen het vakgebied te kennen.

3 JE PROFIEL JE DIPLOMA Je hebt een diploma van licentiaat of master in de wetenschappen, bioingenieurswetenschappen, industriële ingenieurswetenschappen of een ander universitair diploma aangevuld met aantoonbare relevante ervaring. JE TECHNISCHE COMPETENTIES EN WERKERVARING Je hebt bij voorkeur een basiskennis Nederlands. Je hebt kennis van remote sensing en optische beeldverwerking (bij voorkeur in functie van vegetatietoepassingen), via je studies en/of door ervaring. Je bent of je kan je op korte tijd ontwikkelen tot een advanced user van gespecialiseerde GIS- en remote sensing software (bv. Trimble ecognition, ArcGIS, GRASS GIS, diverse R packages, ) en maakt daarbij handig gebruik van macro s, scripts, rulesets, command line programming en andere aansturingswijzen die meer functionaliteit bieden dan de klassieke grafische interface. Je hebt ervaring met het uitvoerig en nauwgezet documenteren van scripts en protocols, zodat anderen ze kunnen uitvoeren. Je hebt ervaring met het verkrijgen van inzicht in het werkgebied en de nood van je eindgebruikers opdat de door jou aangebrachte toepassingen en oplossingen de juiste zijn. JE WAARDEGEBONDEN COMPETENTIES Voortdurend verbeteren (niv. 3) Niveau 3: Je leert over andere vakgebieden, methodes, technieken en je werkt actief mee aan het verbeteren van de werking van de dienst. Klantgerichtheid (niv. 2) Niveau 2: Je onderneemt acties om voor de klant een geschikte oplossing te bieden voor specifieke vragen en problemen. Samenwerken (niv. 3) Niveau 3: Je stimuleert de samenwerking binnen de eigen entiteit. Betrouwbaarheid (niv. 2) Niveau 2: Je brengt sociale en ethische normen in de praktijk. Flexibiliteit Je vertoont openheid voor andere vakgebieden die buiten de reikwijdte van de eigen functie vallen en bent bereid in een andere richting te evolueren als de specifieke omstandigheden van het INBO dit vereisen. JE PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES Probleemanalyse (niv. 3) Je duidt een probleem in zijn verbanden. Je gaat op een efficiënte wijze op zoek naar aanvullende, relevante informatie. Je maakt eenvoudige analyses van complexe dossiers.

4 Netwerken (niv. 2) Je staat in voor het ontwikkelen en bestendigen van relaties, allianties en coalities binnen en buiten de eigen organisatie of entiteit en wendt deze aan om informatie, steun en medewerking te verkrijgen. Je legt nieuwe contacten die voor de eigen taak en opdracht nuttig kunnen zijn. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden (niv. 2) Je hanteert een schrijfstijl die past bij de boodschap en de doelgroep. Je bent in staat een boodschap te structureren en hanteert een gepast taalgebruik afhankelijk van de situatie of het publiek. Resultaatgerichtheid (niv. 2) Je onderneemt concrete en gerichte acties met het oog op het behalen of overstijgen van doelstellingen. Je formuleert uitdagende (maar haalbare) doelstellingen en zet je ten volle in om die te bereiken. HOE SOLLICITEREN? Solliciteren kan t.e.m. donderdag 27 augustus Om te solliciteren mail je je motivatiebrief en CV naar SELECTIEPROCEDURE Preselectie op basis van je motivatiebrief en CV. Kandidaten die geselecteerd worden op basis van hun CV en motivatiebrief, zullen per mail uitgenodigd worden voor een persoonlijkheidstest op donderdag 3 september Deze online testen zullen thuis kunnen worden afgelegd. Het kennisinterview met bijhorende testen vindt plaats op maandag 7 september of dinsdag 8 september 2015 en is eliminerend op het competentie-interview. Het competentie-interview vindt plaats op donderdag 10 september of vrijdag 11 september Hou dus vanaf dinsdag 1 september 2015 je mailbox in de gaten en zorg er voor dat je je kunt vrijmaken op maandag 7 en dinsdag 8 september 2015 voor het kennisinterview en op donderdag 10 en vrijdag 11 september 2015 voor het competentie-interview. Bij het kennisgedeelte krijg je enkele testen die naar het niveau van je technische kennis peilen. Tijdens het competentie-interview peilen we naar je persoonsgebonden competenties. Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem zoals vermeld in deel III, hoofdstuk 2 van het Vlaams Personeelsstatuut (VPS) en het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie. Je kunt rekenen op een vlotte en discrete behandeling van je kandidatuur en na afloop van de selectieprocedure feedback vragen. WERFRESERVE Voor deze functie leggen we een werfreserve aan voor de geslaagde kandidaten, in de volgorde van hun resultaten. Sta je bovenaan de lijst van deze werfreserve en komt er een gelijkaardige vacature vrij? Dan contacteren we jou om deze vacature in te vullen. ONS AANBOD Een halftijds contract van onbepaalde duur (met zekerheid tot eind 2017 en mogelijkheid tot verlenging tot november 2019). Een boeiende en uitdagende functie.

5 Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft. Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICTmiddelen betreft. De werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar en een systeem van glijdende werktijden. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis. Je wordt aangeworven in de graad van wetenschappelijk attaché (schaal A165/166). Voor meer informatie over de bijbehorende salarisschaal en de arbeidsvoorwaarden bij de Vlaamse overheid kan je terecht op Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Relevante beroepservaring in de private sector kan tot maximaal 20 jaar verloond worden. De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap. Personen met een handicap kunnen structurele en/of organisatorische aanpassingen aanvragen bij de emancipatieambtenaar van het INBO via MEER WETEN? Voor extra informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Desiré Paelinckx, Onderzoeksgroepleider Biotoopdiversiteit Tel.: OF Jeroen Vanden Borre, Senior Onderzoeker Tel.: Voor extra informatie over de selectieprocedure en de arbeidsvoorwaarden kun je contact opnemen met Daphne Lingier, HR Medewerker Tel.:

Het Eigen Vermogen van Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EVINBO) werft aan met

Het Eigen Vermogen van Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EVINBO) werft aan met Het Eigen Vermogen van Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EVINBO) werft aan met een voltijds contract van onbepaalde duur (werkzekerheid tot eind 2019), voor onmiddellijke indiensttreding: JUNIOR

Nadere informatie

NATUURTYPEKARTERING EN BEPALING VAN DE LOKALE STAAT VAN INSTANDHOUDING MET AANLEG VAN EEN WERFRESERVE

NATUURTYPEKARTERING EN BEPALING VAN DE LOKALE STAAT VAN INSTANDHOUDING MET AANLEG VAN EEN WERFRESERVE Het Eigen Vermogen van Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EVINBO) werft aan met een voltijds contract van onbepaalde duur (werkzekerheid tot eind 2017 en optie tot verlenging tot eind november 2019),

Nadere informatie

JUNIOR ONDERZOEKER AQUATISCH BEHEER

JUNIOR ONDERZOEKER AQUATISCH BEHEER Het Eigen Vermogen van Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EVINBO) werft aan met een voltijds contract voor bepaalde duur (1 jaar, met optie tot verlenging), voor onmiddellijke indiensttreding: JUNIOR

Nadere informatie

ERVAREN ONDERZOEKER-PROJECTONTWIKKELAAR AQUATISCH BEHEER

ERVAREN ONDERZOEKER-PROJECTONTWIKKELAAR AQUATISCH BEHEER Het Eigen Vermogen van Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EVINBO) werft aan met een voltijds contract voor bepaalde duur (1 jaar, met optie tot verlenging), voor onmiddellijke indiensttreding: ERVAREN

Nadere informatie

ONDERZOEKER AQUATISCH BEHEER (M/V)

ONDERZOEKER AQUATISCH BEHEER (M/V) Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EVINBO) werft aan in contractueel dienstverband, contract van bepaalde duur (1 jaar VT) voor onmiddellijke indiensttreding: ONDERZOEKER

Nadere informatie

NATUURTYPEKARTERING EN BEPALING VAN DE LOKALE STAAT VAN INSTANDHOUDING MET AANLEG VAN EEN WERFRESERVE

NATUURTYPEKARTERING EN BEPALING VAN DE LOKALE STAAT VAN INSTANDHOUDING MET AANLEG VAN EEN WERFRESERVE Het Eigen Vermogen van Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EVINBO) werft aan met een voltijds contract van onbepaalde duur (werkzekerheid tot eind 2017 en optie tot verlenging tot eind november 2019),

Nadere informatie

ONDERZOEKER RUIMTELIJKE SOCIALE ANALYSE (M/V)

ONDERZOEKER RUIMTELIJKE SOCIALE ANALYSE (M/V) Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EVINBO) werft aan in contractueel dienstverband, contract van bepaalde duur (18 maanden VT), voor onmiddellijke indiensttreding: ONDERZOEKER

Nadere informatie

Onderzoeker Natuurrapportering MET AANLEG VAN EEN WERFRESERVE

Onderzoeker Natuurrapportering MET AANLEG VAN EEN WERFRESERVE Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EVINBO) werft aan in contractueel dienstverband, een voltijds contract van onbepaalde duur, voor onmiddellijke indiensttreding: Onderzoeker

Nadere informatie

ONDERZOEKER PARTICIPATIEVE PROCESSEN I.V.M. INTERACTIES TUSSEN NATUUR, WELZIJN EN GEZONDHEID (M/V)

ONDERZOEKER PARTICIPATIEVE PROCESSEN I.V.M. INTERACTIES TUSSEN NATUUR, WELZIJN EN GEZONDHEID (M/V) Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EVINBO) werft aan in contractueel dienstverband: ONDERZOEKER PARTICIPATIEVE PROCESSEN I.V.M. INTERACTIES TUSSEN NATUUR, WELZIJN EN GEZONDHEID

Nadere informatie

MEDEWERKER JURIDISCHE EN ADMINISTRATIEVE OPVOLGING

MEDEWERKER JURIDISCHE EN ADMINISTRATIEVE OPVOLGING Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EV INBO) werft aan met een voltijds contract van onbepaalde duur, met zekerheid van 1 jaar en optie tot verlenging voor onbepaalde duur:

Nadere informatie

ONDERZOEKSMEDEWERKER (M/V) MILIEU & KLIMAAT MET AANLEG VAN EEN WERFRESERVE

ONDERZOEKSMEDEWERKER (M/V) MILIEU & KLIMAAT MET AANLEG VAN EEN WERFRESERVE Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EVINBO) werft aan in contractueel dienstverband, contract van bepaalde duur (2 jaar voltijds), voor onmiddellijke indiensttreding: ONDERZOEKSMEDEWERKER

Nadere informatie

JUNIOR ONDERZOEKER ECOHYDROLOGIE & BODEM (M/V) MILIEU & KLIMAAT

JUNIOR ONDERZOEKER ECOHYDROLOGIE & BODEM (M/V) MILIEU & KLIMAAT Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EVINBO) werft aan met een voltijds contract van 1 jaar voor onmiddellijke indiensttreding: JUNIOR ONDERZOEKER ECOHYDROLOGIE & BODEM (M/V)

Nadere informatie

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) werft aan in contractueel dienstverband: STATISTICUS (M/V)

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) werft aan in contractueel dienstverband: STATISTICUS (M/V) Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) werft aan in contractueel dienstverband: STATISTICUS (M/V) Plaats van tewerkstelling: Brussel en/of Geraardsbergen FUNCTIECONTEXT Het Instituut voor Natuur-

Nadere informatie

Het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) werft aan met een voltijds contract van onbepaalde duur voor onmiddellijke indiensttreding:

Het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) werft aan met een voltijds contract van onbepaalde duur voor onmiddellijke indiensttreding: Het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) werft aan met een voltijds contract van onbepaalde duur voor onmiddellijke indiensttreding: HR MEDEWERKER Beleidsdomein: Leefmilieu Natuur en Energie (LNE)

Nadere informatie

ONDERZOEKER GENETISCHE DIVERSITEIT (M/V)

ONDERZOEKER GENETISCHE DIVERSITEIT (M/V) Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) werft aan in contractueel dienstverband, contract van onbepaalde duur, voor onmiddellijke indiensttreding: ONDERZOEKER GENETISCHE DIVERSITEIT (M/V) Beleidsdomein:

Nadere informatie

ONDERZOEKER (M/V) MET KENNIS VAN ECOHYDROLOGIE, BODEM EN VEGETATIE

ONDERZOEKER (M/V) MET KENNIS VAN ECOHYDROLOGIE, BODEM EN VEGETATIE Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) werft aan in contractueel dienstverband, een voltijds contract van onbepaalde duur, voor onmiddellijke indiensttreding: ONDERZOEKER (M/V) MET KENNIS VAN

Nadere informatie

ONDERZOEKER (M/V) INVASIEVE SOORTEN

ONDERZOEKER (M/V) INVASIEVE SOORTEN Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EVINBO) werft aan in contractueel dienstverband, contract van bepaalde duur (5 maanden VT), voor onmiddellijke indiensttreding. ONDERZOEKER

Nadere informatie

Vacature. Jurist GO! Technische gegevens vacature. Doel van de functie. Jobinhoud

Vacature. Jurist GO! Technische gegevens vacature. Doel van de functie. Jobinhoud Vacature Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is een Vlaamse openbare instelling belast met de organisatie van het onderwijs van de Vlaamse overheid en streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen.

Nadere informatie

VERANTWOORDELIJKE 3D-ONTWERPEN (M/V)

VERANTWOORDELIJKE 3D-ONTWERPEN (M/V) Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband: VERANTWOORDELIJKE 3D-ONTWERPEN (M/V) Afdeling: Waterbouwkundig laboratorium Beleidsdomein: Mobiliteit en Openbare

Nadere informatie

APPLICATIEBEHEERDER (M/V)

APPLICATIEBEHEERDER (M/V) Het intern Verzelfstandigd Agentschap Centrale Accounting werft aan in contractueel dienstverband: APPLICATIEBEHEERDER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Systeemexploitatie Financiën

Nadere informatie

GRIFFIEMEDEWERKER (M/V)

GRIFFIEMEDEWERKER (M/V) De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van 3 jaar: GRIFFIEMEDEWERKER (M/V) Niveau: Graad: Standplaats: C Medewerker Koning Albert II-laan 35, 1030

Nadere informatie

1 HALFTIJDSE DOSIERBEHEEERDER HYPOTHECAIRE KREDIETVERLENING (HERENTALS)

1 HALFTIJDSE DOSIERBEHEEERDER HYPOTHECAIRE KREDIETVERLENING (HERENTALS) De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) werft aan in contractueel dienstverband: //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving.

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving. SELECTIEREGLEMENT Controleur teeltmateriaal specialist (M/V) statutaire functie, rang C1 graad Technicus met standplaats Leuven Afdeling ALV Productkwaliteitsbeheer Agentschap voor Landbouw en Visserij

Nadere informatie

managementassistent afgevaardigd bestuurder

managementassistent afgevaardigd bestuurder 1 Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is een Vlaamse openbare instelling belast met de organisatie van het onderwijs van de Vlaamse overheid en streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen.

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. Contractuele functie (vervangingscontract) Maatregelbeheerder berekeningen. Vacaturenummer 2014_046

SELECTIEREGLEMENT. Contractuele functie (vervangingscontract) Maatregelbeheerder berekeningen. Vacaturenummer 2014_046 SELECTIEREGLEMENT Contractuele functie (vervangingscontract) Maatregelbeheerder berekeningen Vacaturenummer 2014_046 Entiteit Afdeling Rang Graad Plaats van tewerkstelling Agentschap voor Landbouw en Visserij

Nadere informatie

2 JURISTEN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN(M/V)

2 JURISTEN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN(M/V) Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband: 2 JURISTEN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN(M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Afdeling Juridische

Nadere informatie

BELEIDSONDERSTEUNER LANDBOUWSTATISTIEK (M/V)

BELEIDSONDERSTEUNER LANDBOUWSTATISTIEK (M/V) De afdeling Monitoring en Studie van het departement Landbouw en Visserij werft aan in contractueel dienstverband: BELEIDSONDERSTEUNER LANDBOUWSTATISTIEK (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats:

Nadere informatie

BELEIDSMEDEWERKER BEMIDDELING (M/V)

BELEIDSMEDEWERKER BEMIDDELING (M/V) Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband: BELEIDSMEDEWERKER BEMIDDELING (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Algemeen Beleid Mobiliteit

Nadere informatie

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V)

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAP EN INNOVATIE VACATURE VOOR NAVORSER A2 (M/V) 1. Vacature

VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAP EN INNOVATIE VACATURE VOOR NAVORSER A2 (M/V) 1. Vacature VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAP EN INNOVATIE VACATURE VOOR NAVORSER A2 (M/V) 1. Vacature De Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie wenst ter ondersteuning van de stafdienst van de Raad één navorser (A2)

Nadere informatie

ONDERZOEKSMEDEWERKER DYNAMISCHE VERKEERSMODELLEN

ONDERZOEKSMEDEWERKER DYNAMISCHE VERKEERSMODELLEN FUNCTIEBESCHRIJVING - SELECTIEREGLEMENT Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband: ONDERZOEKSMEDEWERKER DYNAMISCHE VERKEERSMODELLEN (M/V) Afdeling: Beleidsdomein:

Nadere informatie

MEDEWERKER CREATIEF EUROPA DESK MEDIA (M/V)

MEDEWERKER CREATIEF EUROPA DESK MEDIA (M/V) Het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media werft aan in contractueel dienstverband: MEDEWERKER CREATIEF EUROPA DESK MEDIA (M/V) Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Nadere informatie

GEGEVENSBEHEERDER VAN

GEGEVENSBEHEERDER VAN FUNCTIEBESCHRIJVING - SELECTIEREGLEMENT Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband: GEGEVENSBEHEERDER VAN VERKEERS- EN ANDERE MOBILITEITSGERELATEERDE GEGEVENS

Nadere informatie

hoofdmedewerker boekhouding (M/V)

hoofdmedewerker boekhouding (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker boekhouding (M/V) Afdeling,

Nadere informatie

JURIST HAVENS EN MARITIEME ZAKEN(M/V)

JURIST HAVENS EN MARITIEME ZAKEN(M/V) Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband: JURIST HAVENS EN MARITIEME ZAKEN(M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Afdeling Juridische Dienstverlening

Nadere informatie

DESKUNDIGE PLANNING EN ORGANISATIE (CONTRACT VAN 1 JAAR, MET MOGELIJKHEID TOT VERLENGING)

DESKUNDIGE PLANNING EN ORGANISATIE (CONTRACT VAN 1 JAAR, MET MOGELIJKHEID TOT VERLENGING) De afdeling Naric & Examencommissie van het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen zoekt voor het team Examencommissie secundair onderwijs een contractuele DESKUNDIGE

Nadere informatie

14 JUSTITIEASSISTENTEN VOOR DE AFDELING JUSTITIEHUIZEN (MET AANLEG WERFRESERVE)

14 JUSTITIEASSISTENTEN VOOR DE AFDELING JUSTITIEHUIZEN (MET AANLEG WERFRESERVE) Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in BRUSSEL zoekt 14 JUSTITIEASSISTENTEN VOOR DE AFDELING JUSTITIEHUIZEN (MET AANLEG WERFRESERVE) Contractueel onbepaalde duur Functieomschrijving Heb je interesse

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF DESKUNDIGE SECRETARIAAT

ADMINISTRATIEF DESKUNDIGE SECRETARIAAT Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): ADMINISTRATIEF DESKUNDIGE SECRETARIAAT Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en

Nadere informatie

RAADGEVER FINANCIËLE ONDERSTEUNING EN DATABEHEER

RAADGEVER FINANCIËLE ONDERSTEUNING EN DATABEHEER De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) werft aan in contractueel dienstverband: //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar inning en invordering (M/V)

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar inning en invordering (M/V) functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een dossierbehandelaar

Nadere informatie

Meer informatie over de afdeling Applicaties en de positionering in het Vlaams ministerie Financiën en Begroting vind je op fin.vlaanderen.be.

Meer informatie over de afdeling Applicaties en de positionering in het Vlaams ministerie Financiën en Begroting vind je op fin.vlaanderen.be. SELECTIEREGLEMENT Deskundige Functionele Ondersteuning (M/V) Statutaire functie, rang B1 Graad: deskundige Departement Financiën en Begroting Afdeling Applicaties Standplaats Brussel Selectienummer 20597

Nadere informatie

1 DOSSIERBEHEERDER HYPOTHECAIRE KREDIETVERLENING

1 DOSSIERBEHEERDER HYPOTHECAIRE KREDIETVERLENING De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) werft aan in statutair dienstverband: //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

CONSULENT HRM EN ORGANISATIEONTWIKKELING (M/V)

CONSULENT HRM EN ORGANISATIEONTWIKKELING (M/V) Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband: CONSULENT HRM EN ORGANISATIEONTWIKKELING (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Personeel en Organisatie

Nadere informatie

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen zoekt Raadgever financiële ondersteuning

Nadere informatie

Projectmedewerker verhuis VAC de Meander (M/V)

Projectmedewerker verhuis VAC de Meander (M/V) Het agentschap Onroerend Erfgoed werft aan in tijdelijk contractueel verband: Projectmedewerker verhuis VAC de Meander (M/V) Afdeling: Informatie en Communicatie Niveau: A111 Graad: Adjunct van de directeur

Nadere informatie

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving contractuele functie

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving contractuele functie Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving contractuele functie VDAB zoekt 3 medewerkers onderhoud gebouwen Contractueel: contract onbepaalde duur Niveau: D Rang: D1 Graad: technisch assistent

Nadere informatie

1 MEDEWERKER FINANCIËLE VERRICHTINGEN WOONACTOREN (M/V)

1 MEDEWERKER FINANCIËLE VERRICHTINGEN WOONACTOREN (M/V) De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) werft aan in contractueel dienstverband: //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): ADMINISTRATIEF MEDEWERKER SECRETARIAAT Beleidsdomein: Agentschap: Adeling: Graad: Standplaats: Mobiliteit

Nadere informatie

1 ICT-DESKUNDIGE DATAWAREHOUSE EN RAPPORTERING (M/V)

1 ICT-DESKUNDIGE DATAWAREHOUSE EN RAPPORTERING (M/V) Het Departement Financiën en Begroting werft aan in contractueel dienstverband: 1 ICT-DESKUNDIGE DATAWAREHOUSE EN RAPPORTERING (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Stafdiensten-ICT

Nadere informatie

Erfgoedconsulent industrieel en varend erfgoed (M/V)

Erfgoedconsulent industrieel en varend erfgoed (M/V) Het agentschap Onroerend Erfgoed werft aan in contractueel verband (onbepaalde duur): Erfgoedconsulent industrieel en varend erfgoed (M/V) Afdeling: Beheer Niveau: A Graad: Adjunct van de directeur Standplaats:

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF-FINANCIEEL DESKUNDIGE CONTRACTEN

ADMINISTRATIEF-FINANCIEEL DESKUNDIGE CONTRACTEN Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): ADMINISTRATIEF-FINANCIEEL DESKUNDIGE CONTRACTEN Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats:

Nadere informatie

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving instructeur

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving instructeur Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving instructeur VDAB zoekt een instructeur goederenvervoer Contractueel Niveau: B Rang: B161 ip Graad: instructeur Met standplaats: Herentals Vacaturenummer:

Nadere informatie

Het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): SUPERINTENDENT

Het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): SUPERINTENDENT Het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): SUPERINTENDENT Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: VLOOT dab Mobiliteit

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT Agentschap voor Natuur en Bos zoekt een straffe Projectcoördinator Contractueel (80%): 12 maanden: 1 september 2017 31 augustus 2018 Niveau: A Rang: A1 Graad: Adjunct van de directeur (A111) Met standplaats:

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving.

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving. SELECTIEREGLEMENT Bio ingenieur dossierverantwoordelijke (M/V) statutaire functie, rang A1 graad Ingenieur met standplaats Koning Astridlaan 50 bus 6, 3500 Hasselt Afdeling ALV Markt- en inkomensbeheer

Nadere informatie

STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V)

STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V) Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur : STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V) Beleidsdomein: Afdeling: Niveau: Graad: Standplaats:

Nadere informatie

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst werft aan in contractueel dienstverband voor een periode van 6 maanden:

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst werft aan in contractueel dienstverband voor een periode van 6 maanden: VVl laaaamssee oovveerrhheei idd Het agentschap Vlaamse Belastingdienst werft aan in contractueel dienstverband voor een periode van 6 maanden: 1 DOSSIER- EN GEGEVENSBEHEERDER INNING & INVORDERING (M/V)

Nadere informatie

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een diensthoofd erfbelasting (M/V)

Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een diensthoofd erfbelasting (M/V) functiebeschrijving en selectiereglement /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Het agentschap Vlaamse Belastingdienst zoekt een diensthoofd erfbelasting

Nadere informatie

Logistiek medewerker voor het kabinet van de minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport

Logistiek medewerker voor het kabinet van de minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Het departement Economie, Wetenschap en Innovatie werft aan in contractueel dienstverband Logistiek medewerker voor het kabinet van de minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Niveau C medewerker

Nadere informatie

1 STUURMAN VAN DE LOODSBOOT (M/V) OFFICIER A/B VAN DE WANDELAAR OOSTENDE

1 STUURMAN VAN DE LOODSBOOT (M/V) OFFICIER A/B VAN DE WANDELAAR OOSTENDE VLOOT werft aan in contractueel dienstverband (contract van onbepaalde duur) : 1 STUURMAN VAN DE LOODSBOOT (M/V) OFFICIER A/B VAN DE WANDELAAR OOSTENDE Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Functie :

Nadere informatie

INDUSTRIEEL INGENIEUR (M/V)

INDUSTRIEEL INGENIEUR (M/V) FUNCTIEBESCHRIJVING - SELECTIEREGLEMENT Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband: INDUSTRIEEL INGENIEUR (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats:

Nadere informatie

1 DE VACATURE IN HET KORT

1 DE VACATURE IN HET KORT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ZOEKT EEN STRAFFE MEDEWERKER Boswachter regio Schelde & Waas, omgeving Beveren/Kruibeke (m/v) Duurtijd: Onbepaalde duur

Nadere informatie

/ vacature /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/ vacature ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// / vacature Het Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel dienstverband (contract van bepaalde duur tot en met 31/12/2016): Medewerker Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden Beleidsdomein Niveau

Nadere informatie

Het Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid werft aan in contractueel dienstverband (contract van 1 jaar): 2 (m/v)

Het Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid werft aan in contractueel dienstverband (contract van 1 jaar): 2 (m/v) Het Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid werft aan in contractueel dienstverband (contract van 1 jaar): 2 (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Stafdienst van de

Nadere informatie

2 TECHNISCH RAADGEVERS -

2 TECHNISCH RAADGEVERS - Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband (contract bepaalde duur tot 31 december 2016): 2 TECHNISCH RAADGEVERS - GOEDKEURING VOERTUIGEN (m/v) Beleidsdomein:

Nadere informatie

Het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): NAUTICUS

Het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): NAUTICUS Het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): NAUTICUS Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: VLOOT dab Mobiliteit en

Nadere informatie

Coördinator psychosociaal welzijn (M/V)

Coördinator psychosociaal welzijn (M/V) Scholengroep 19 Dender wenst op korte termijn volgende vacature in te vullen: Coördinator psychosociaal welzijn (M/V) Als coördinator psychosociaal welzijn ben je begaan met welzijn op het werk. In dat

Nadere informatie

Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): JURIST

Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): JURIST Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): JURIST Afdeling: Expertise Verkeer en Telematica Beleidsdomein: Mobiliteit en Openbare Werken Niveau:

Nadere informatie

BELEIDSMEDEWERKER MACRO-ECONOMIE (M/V)

BELEIDSMEDEWERKER MACRO-ECONOMIE (M/V) Het departement Economie, Wetenschap en Innovatie werft aan in contractueel dienstverband: BELEIDSMEDEWERKER MACRO-ECONOMIE (M/V) Afdeling: Ondernemen en innoveren Beleidsdomein: Economie, Wetenschap en

Nadere informatie

Het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaat over tot de contractuele aanwerving (onbepaalde duur) van een JURIST (M/V)

Het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaat over tot de contractuele aanwerving (onbepaalde duur) van een JURIST (M/V) Het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaat over tot de contractuele aanwerving (onbepaalde duur) van een JURIST (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau en rang: Graad Standplaats Strategie en

Nadere informatie

projectmanager Infrastructuur

projectmanager Infrastructuur Vacature Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is een Vlaamse openbare instelling belast met de organisatie van het onderwijs van de Vlaamse overheid en streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen.

Nadere informatie

DESKUNDIGE: DOSSIERBEHANDELAAR NARIC (CONTRACT VAN 1 JAAR)

DESKUNDIGE: DOSSIERBEHANDELAAR NARIC (CONTRACT VAN 1 JAAR) De afdeling Naric & Examencommissie van het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen zoekt voor het team Naric een contractuele DESKUNDIGE: DOSSIERBEHANDELAAR NARIC

Nadere informatie

Als deskundige HVAC zal je worden ingeschakeld binnen de afdeling Infrastructuur en wordt het volgende van je verwacht :

Als deskundige HVAC zal je worden ingeschakeld binnen de afdeling Infrastructuur en wordt het volgende van je verwacht : 1 Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is een Vlaamse openbare instelling belast met de organisatie van het onderwijs van de Vlaamse overheid en streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen.

Nadere informatie

1 DOSSIERBEHEERDER HYPOTHECAIRE OPVOLGING

1 DOSSIERBEHEERDER HYPOTHECAIRE OPVOLGING De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) werft aan in contractueel dienstverband: //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): HR-MANAGER

Het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): HR-MANAGER Het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): HR-MANAGER Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: VLOOT dab Mobiliteit

Nadere informatie

ZOEKT EEN STRAFFE MEDEWERKER

ZOEKT EEN STRAFFE MEDEWERKER /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ZOEKT EEN STRAFFE MEDEWERKER Technisch expert energieprestatieregelgeving Contract van onbepaalde duur Ingenieur,

Nadere informatie

1 polyvalent ondersteuner

1 polyvalent ondersteuner Het Agentschap Voor Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan : 1 polyvalent ondersteuner Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming Entiteit Agentschap voor Onderwijsdiensten Afdeling Stafdienst Niveau B Graad

Nadere informatie

Projectmedewerker centralisatie DEPOT (M/V)

Projectmedewerker centralisatie DEPOT (M/V) Het agentschap Onroerend Erfgoed werft aan in tijdelijk contractueel verband: Projectmedewerker centralisatie DEPOT (M/V) Afdeling: Onderzoek en Bescherming Niveau: A111 Graad: Adjunct van de directeur

Nadere informatie

A1 / adjunct van de directeur. Organisatieondersteuning

A1 / adjunct van de directeur. Organisatieondersteuning Vacature Organisatieondersteuning Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is een Vlaamse openbare instelling belast met de organisatie van het onderwijs van de Vlaamse overheid en streeft naar maximale,

Nadere informatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Kelly Frison Attaché selectie Kelly.frison@just.fgov.be Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Inhoud van de functie Profiel Werkgever

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (M/V)

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (M/V) ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (M/V) (STATUTAIR VIA HORIZONTALE MOBILITEIT, NIVEAU C) Ben je graag bezig met het verwerken van facturatiedossiers? Wil je werken in een team met een open cultuur? Dan is onderstaande

Nadere informatie

SPECIALIST CORROSIEBESCHERMING

SPECIALIST CORROSIEBESCHERMING Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: SPECIALIST CORROSIEBESCHERMING Beleidsdomein: Afdeling: Niveau: Standplaats:

Nadere informatie

HELPDESKBEHEERDER. De vacature situeert zich binnen de helpdesk WebEDISON van de afdeling ICT.

HELPDESKBEHEERDER. De vacature situeert zich binnen de helpdesk WebEDISON van de afdeling ICT. Het Agentschap Voor Onderwijsdiensten (AgODi) van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming zoekt 1 contractuele HELPDESKBEHEERDER Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming Entiteit Agentschap voor

Nadere informatie

ZOEKT EEN STRAFFE MEDEWERKER

ZOEKT EEN STRAFFE MEDEWERKER /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ZOEKT EEN STRAFFE MEDEWERKER Expert Abiotiek (M/V) Duurtijd: Bepaalde duur t.e.m. 29 juni 2019 (met mogelijkheid

Nadere informatie

hoge resolutie massaspectrometrie (M/V) Eigen Vermogen - Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek Technologie & Voeding

hoge resolutie massaspectrometrie (M/V) Eigen Vermogen - Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek Technologie & Voeding Contractuele functie EV Vacaturenummer WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKER (POST DOC) hoge resolutie massaspectrometrie (M/V) EV/2014/005/T&V370 Entiteit Afdeling Rang Graad Standplaats Plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

REDACTEUR (M/V) Meer informatie hierover kan je terugvinden op www.onderwijs.vlaanderen.be/departementonderwijs-en-vorming.

REDACTEUR (M/V) Meer informatie hierover kan je terugvinden op www.onderwijs.vlaanderen.be/departementonderwijs-en-vorming. De afdeling Informatie en Communicatie van het Departement Onderwijs en Vorming zoekt voor het redactieteam, gedurende een periode van 1 jaar, een contractueel REDACTEUR (M/V) Afdeling Niveau Graad Standplaats

Nadere informatie

Contractuele functie EV. WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKER Projectmedewerker Plattelandsontwikkeling (M/V) Entiteit

Contractuele functie EV. WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKER Projectmedewerker Plattelandsontwikkeling (M/V) Entiteit Contractuele functie EV Vacaturenummer WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKER Projectmedewerker Plattelandsontwikkeling (M/V) EV/2017/001/L&M Entiteit Afdeling Rang Graad Standplaats Plaats tewerkstelling FUNCTIECONTEXT

Nadere informatie

DESKUNDIGE COMMUNICATIE EN PRODUCTIE (M/V)

DESKUNDIGE COMMUNICATIE EN PRODUCTIE (M/V) Het agentschap Kunsten en Erfgoed werft aan in contractueel dienstverband: DESKUNDIGE COMMUNICATIE EN PRODUCTIE (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Kunsten Cultuur, Jeugd, Sport

Nadere informatie

ADVISEUR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN REGIO ROESELARE-IEPER-DIKSMUIDE-VEURNE (M/V)

ADVISEUR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN REGIO ROESELARE-IEPER-DIKSMUIDE-VEURNE (M/V) Vlaaaamssee oovveerrhheei idd Flanders Investment and Trade, het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, werft aan in statutair dienstverband: ADVISEUR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN REGIO ROESELARE-IEPER-DIKSMUIDE-VEURNE

Nadere informatie

BELEIDSMEDEWERKER PERSONEEL EN COMMUNICATIE

BELEIDSMEDEWERKER PERSONEEL EN COMMUNICATIE Het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): BELEIDSMEDEWERKER PERSONEEL EN COMMUNICATIE Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad:

Nadere informatie

ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK)

ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) De staat voor de samensmelting van de brandweer- en ambulancediensten van de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren

Nadere informatie

EEN PROGRAMMEUR (M/V)

EEN PROGRAMMEUR (M/V) Het Intern Verzelfstandigd Agentschap Wonen-Vlaanderen werft aan in contractueel dienstverband: EEN PROGRAMMEUR (M/V) Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend

Nadere informatie

BELEIDSMEDEWERKER ALGEMENE EN PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN (M/V)

BELEIDSMEDEWERKER ALGEMENE EN PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN (M/V) Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel dienstverband BELEIDSMEDEWERKER ALGEMENE EN PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN (M/V) Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

4 ADMINISTRATIEVE MEDEWERKERS RENOVATIE- VERBETERINGS- EN

4 ADMINISTRATIEVE MEDEWERKERS RENOVATIE- VERBETERINGS- EN / type document De afdeling Tegemoetkomingen van het Intern Verzelfstandigd Agentschap Wonen-Vlaanderen werft aan in contractueel dienstverband: 4 ADMINISTRATIEVE MEDEWERKERS RENOVATIE- VERBETERINGS- EN

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF-FINANCIEEL DESKUNDIGE CONTRACTEN

ADMINISTRATIEF-FINANCIEEL DESKUNDIGE CONTRACTEN Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): ADMINISTRATIEF-FINANCIEEL DESKUNDIGE CONTRACTEN Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats:

Nadere informatie

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving statutaire functie

Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving statutaire functie Functiebeschrijving en selectiereglement Externe werving statutaire functie VDAB zoekt een consulent HRM Statutair Niveau: B Rang: B1 Graad: Deskundige Met standplaats: Centrale Dienst Keizerslaan 11 te

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF-FINANCIEEL MEDEWERKER CONTRACTEN

ADMINISTRATIEF-FINANCIEEL MEDEWERKER CONTRACTEN Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in statutair dienstverband (via horizontale mobiliteit voor interne personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid): ADMINISTRATIEF-FINANCIEEL MEDEWERKER

Nadere informatie

Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): WERFCONTROLEUR

Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): WERFCONTROLEUR Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): WERFCONTROLEUR Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant Mobiliteit

Nadere informatie

Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) werft aan:

Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) werft aan: Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) werft aan: JOBSTUDENTEN (M/V) Plaats van tewerkstelling: Kliniekstraat 25, 1070 Brussel - Gaverstraat 4 en 35, 9500 Geraardsbergen

Nadere informatie