ONDERZOEKER MET SPECIALISATIE IN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERZOEKER MET SPECIALISATIE IN"

Transcriptie

1 Het Eigen Vermogen van Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EVINBO) werft aan in contractueel dienstverband (halftijds, met zekerheid tot eind 2017 en mogelijkheid tot verlenging tot eind november 2019), voor onmiddellijke indiensttreding: ONDERZOEKER MET SPECIALISATIE IN REMOTE SENSING EN OPTISCHE BEELDVERWERKING MET AANLEG VAN EEN WERFRESERVE Beleidsdomein: Leefmilieu Natuur en Energie (LNE) Agentschap: Eigen vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EVINBO) Niveau: A Graad: Wetenschappelijk attaché Plaats van tewerkstelling: Kliniekstraat 25, 1070 Brussel FUNCTIECONTEXT Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) is het Vlaams onderzoeks- en kenniscentrum voor natuur en het duurzame beheer en gebruik ervan. Het INBO verricht onderzoek en levert kennis aan al wie het beleid voorbereidt, uitvoert of erin geïnteresseerd is. Als toonaangevende wetenschappelijke instelling werkt het INBO in de eerste plaats voor de Vlaamse overheid, maar het levert ook informatie voor internationale rapporteringen en gaat in op vragen van lokale besturen. Daarnaast ondersteunt het INBO onder meer organisaties voor natuurbeheer, bosbouw, landbouw, jacht en visserij. Het INBO maakt deel uit van nationale en Europese onderzoeksnetwerken. Naast de hoofdzetel in Brussel, heeft het INBO vestigingen in Geraardsbergen, Groenendaal en Linkebeek. Het beschikt daar over specifieke onderzoeksinfrastructuur zoals laboratoria (ondermeer fysicochemisch, moleculair-genetisch), een animalarium, serres en plantages, kweekvijvers voor vis, Het INBO situeert zich binnen het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid en is een Intern Verzelfstandigd Agentschap zonder rechtspersoon. Het Eigen Vermogen van het INBO (EVINBO) is een aparte rechtspersoon waar projecten uitgevoerd worden die gedeeltelijk of volledig extern gefinancierd worden. Het INBO telt ongeveer 220 personeelsleden en het Eigen Vermogen ca. 50 medewerkers, voornamelijk onderzoekers en technici. Je wordt binnen het EVINBO tewerkgesteld in de onderzoeksgroep Biotoopdiversiteit van de Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu.

2 De afdeling Biodiversiteit & Natuurlijk Milieu De afdeling Biodiversiteit & Natuurlijk Milieu monitort de toestand en trends in de diversiteit van genen, soorten tot en met ecosystemen en onderzoekt de oorzaken van die toestand en trends. Ze doet dit met de bedoeling het beleid instrumenten aan te reiken die het in staat stellen de toestand van en trends in de biodiversiteit te verbeteren. Ze doet dit zowel vanuit de biodiversiteit zelf als vanuit het natuurlijk milieu dat de biodiversiteitspotenties bepaalt. De onderzoeksgroep Biotoopdiversiteit Deze onderzoeksgroep monitort en onderzoekt de biodiversiteit op het biotoopniveau, met speciale focus op de Natura 2000 ecosystemen. We ontwerpen monitoringmeetnetten en (karteer)methoden voor het opvolgen van hun staat van instandhouding voor de verplichte rapportages aan Europa en in functie van de programmatorische aanpak atmosferische stikstofdepositie en de databank passende beoordeling. We verzorgen de coördinatie van deze monitoring en rapportages. We voeren kartering van biotopen en monitoring in belangrijke mate zelf uit. De onderzoeksgroep staat verder in belangrijke mate in voor de wetenschappelijke ondersteuning van het Vlaamse gebiedsgerichte beleid. De biologische waarderingskaart (BWK) en de Natura 2000 habitatkaart, aangevuld met bepalingen van de lokale staat van instandhouding blijven daarbij een essentiële rol vervullen. Ten behoeve van een hogere efficiëntie bij het veldwerk, onderzoeken we of nieuwe technieken, zoals remote sensing, geïmplementeerd kunnen worden. We beheren de Vlaamse vegetatiedatabank. JE TAKENPAKKET In nauwe samenwerking met je directe leidinggevende zet je remote sensing in voor een efficiëntere en nauwkeurigere monitoring van Natura 2000 ecosystemen. Je ontpopt je in dit kader tot INBOspecialist op het gebied van optische beeldanalyse en ontwikkelt routines/protocollen die toelaten uit beeldmateriaal opgenomen vanuit drones, vliegtuig- en satellietplatformen outputs/informatie te genereren met een meerwaarde voor het werk van je collega s. Steeds hou je voor ogen dat de routines/protocollen die je ontwikkelt betrouwbaar, herhaalbaar, makkelijk implementeerbaar en zoveel mogelijk geautomatiseerd zijn, opdat ze effectief ingepast kunnen worden in de bredere workflow van datavergaring en verwerking voor Natura 2000 ecosystemen op het INBO. Je houdt rekening met de feedback van je collega s-eindgebruikers voor de verbetering van de output en routines die je genereert. De instrumenten die tot je beschikking staan zijn: Enerzijds beeldmateriaal waarover INBO beschikt of dat vrij toegankelijk is: orthofotoreeksen van AGIV, beeldmateriaal uit andere projecten, gratis satellietbeelden zoals Landsat en Sentinel, zeer hoge resolutie beelden gemaakt met de eigen INBO-drone, Anderzijds gespecialiseerde remote sensing, GIS en/of statistische software, zoals: Trimble ecognition Developer (licentie beschikbaar), ESRI ArcGIS (licentie beschikbaar), R statistical software (open source), open source GIS, Je mag ook andere softwaretools aanwenden voor zover die licentievrij te gebruiken zijn. Je bouwt een netwerk uit, wisselt expertise uit en verricht studiewerk om de recentste wetenschappelijke, technische, statistische en maatschappelijke evoluties binnen het vakgebied te kennen.

3 JE PROFIEL JE DIPLOMA Je hebt een diploma van licentiaat of master in de wetenschappen, bioingenieurswetenschappen, industriële ingenieurswetenschappen of een ander universitair diploma aangevuld met aantoonbare relevante ervaring. JE TECHNISCHE COMPETENTIES EN WERKERVARING Je hebt bij voorkeur een basiskennis Nederlands. Je hebt kennis van remote sensing en optische beeldverwerking (bij voorkeur in functie van vegetatietoepassingen), via je studies en/of door ervaring. Je bent of je kan je op korte tijd ontwikkelen tot een advanced user van gespecialiseerde GIS- en remote sensing software (bv. Trimble ecognition, ArcGIS, GRASS GIS, diverse R packages, ) en maakt daarbij handig gebruik van macro s, scripts, rulesets, command line programming en andere aansturingswijzen die meer functionaliteit bieden dan de klassieke grafische interface. Je hebt ervaring met het uitvoerig en nauwgezet documenteren van scripts en protocols, zodat anderen ze kunnen uitvoeren. Je hebt ervaring met het verkrijgen van inzicht in het werkgebied en de nood van je eindgebruikers opdat de door jou aangebrachte toepassingen en oplossingen de juiste zijn. JE WAARDEGEBONDEN COMPETENTIES Voortdurend verbeteren (niv. 3) Niveau 3: Je leert over andere vakgebieden, methodes, technieken en je werkt actief mee aan het verbeteren van de werking van de dienst. Klantgerichtheid (niv. 2) Niveau 2: Je onderneemt acties om voor de klant een geschikte oplossing te bieden voor specifieke vragen en problemen. Samenwerken (niv. 3) Niveau 3: Je stimuleert de samenwerking binnen de eigen entiteit. Betrouwbaarheid (niv. 2) Niveau 2: Je brengt sociale en ethische normen in de praktijk. Flexibiliteit Je vertoont openheid voor andere vakgebieden die buiten de reikwijdte van de eigen functie vallen en bent bereid in een andere richting te evolueren als de specifieke omstandigheden van het INBO dit vereisen. JE PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES Probleemanalyse (niv. 3) Je duidt een probleem in zijn verbanden. Je gaat op een efficiënte wijze op zoek naar aanvullende, relevante informatie. Je maakt eenvoudige analyses van complexe dossiers.

4 Netwerken (niv. 2) Je staat in voor het ontwikkelen en bestendigen van relaties, allianties en coalities binnen en buiten de eigen organisatie of entiteit en wendt deze aan om informatie, steun en medewerking te verkrijgen. Je legt nieuwe contacten die voor de eigen taak en opdracht nuttig kunnen zijn. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden (niv. 2) Je hanteert een schrijfstijl die past bij de boodschap en de doelgroep. Je bent in staat een boodschap te structureren en hanteert een gepast taalgebruik afhankelijk van de situatie of het publiek. Resultaatgerichtheid (niv. 2) Je onderneemt concrete en gerichte acties met het oog op het behalen of overstijgen van doelstellingen. Je formuleert uitdagende (maar haalbare) doelstellingen en zet je ten volle in om die te bereiken. HOE SOLLICITEREN? Solliciteren kan t.e.m. donderdag 27 augustus Om te solliciteren mail je je motivatiebrief en CV naar SELECTIEPROCEDURE Preselectie op basis van je motivatiebrief en CV. Kandidaten die geselecteerd worden op basis van hun CV en motivatiebrief, zullen per mail uitgenodigd worden voor een persoonlijkheidstest op donderdag 3 september Deze online testen zullen thuis kunnen worden afgelegd. Het kennisinterview met bijhorende testen vindt plaats op maandag 7 september of dinsdag 8 september 2015 en is eliminerend op het competentie-interview. Het competentie-interview vindt plaats op donderdag 10 september of vrijdag 11 september Hou dus vanaf dinsdag 1 september 2015 je mailbox in de gaten en zorg er voor dat je je kunt vrijmaken op maandag 7 en dinsdag 8 september 2015 voor het kennisinterview en op donderdag 10 en vrijdag 11 september 2015 voor het competentie-interview. Bij het kennisgedeelte krijg je enkele testen die naar het niveau van je technische kennis peilen. Tijdens het competentie-interview peilen we naar je persoonsgebonden competenties. Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem zoals vermeld in deel III, hoofdstuk 2 van het Vlaams Personeelsstatuut (VPS) en het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie. Je kunt rekenen op een vlotte en discrete behandeling van je kandidatuur en na afloop van de selectieprocedure feedback vragen. WERFRESERVE Voor deze functie leggen we een werfreserve aan voor de geslaagde kandidaten, in de volgorde van hun resultaten. Sta je bovenaan de lijst van deze werfreserve en komt er een gelijkaardige vacature vrij? Dan contacteren we jou om deze vacature in te vullen. ONS AANBOD Een halftijds contract van onbepaalde duur (met zekerheid tot eind 2017 en mogelijkheid tot verlenging tot november 2019). Een boeiende en uitdagende functie.

5 Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft. Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICTmiddelen betreft. De werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar en een systeem van glijdende werktijden. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis. Je wordt aangeworven in de graad van wetenschappelijk attaché (schaal A165/166). Voor meer informatie over de bijbehorende salarisschaal en de arbeidsvoorwaarden bij de Vlaamse overheid kan je terecht op Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Relevante beroepservaring in de private sector kan tot maximaal 20 jaar verloond worden. De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap. Personen met een handicap kunnen structurele en/of organisatorische aanpassingen aanvragen bij de emancipatieambtenaar van het INBO via MEER WETEN? Voor extra informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Desiré Paelinckx, Onderzoeksgroepleider Biotoopdiversiteit Tel.: OF Jeroen Vanden Borre, Senior Onderzoeker Tel.: Voor extra informatie over de selectieprocedure en de arbeidsvoorwaarden kun je contact opnemen met Daphne Lingier, HR Medewerker Tel.:

2 TECHNISCH RAADGEVERS -

2 TECHNISCH RAADGEVERS - Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband (contract bepaalde duur tot 31 december 2016): 2 TECHNISCH RAADGEVERS - GOEDKEURING VOERTUIGEN (m/v) Beleidsdomein:

Nadere informatie

Communicatiedeskundige (m/v)

Communicatiedeskundige (m/v) Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): Communicatiedeskundige (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V)

STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V) Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur : STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V) Beleidsdomein: Afdeling: Niveau: Graad: Standplaats:

Nadere informatie

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V)

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Team: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Operating

Nadere informatie

COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M)

COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M) Het departement Onderwijs en Vorming werft aan in contractueel dienstverband een COÖRDINATOR EPALE VLAANDEREN (V/M) Afdeling Europese programma s een leven lang leren Niveau A 111 Graad adjunct van de

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving.

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. 2. Takenpakket. Zie functieomschrijving. SELECTIEREGLEMENT Controleur teeltmateriaal specialist (M/V) statutaire functie, rang C1 graad Technicus met standplaats Leuven Afdeling ALV Productkwaliteitsbeheer Agentschap voor Landbouw en Visserij

Nadere informatie

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS (M/V) Niveau: Graad: Standplaats: B1 Deskundige Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen.

Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen. Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen. Leidinggeven bij VDAB Contextinformatie over VDAB en de afdeling

Nadere informatie

De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: PROGRAMMEUR (M/V)

De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: PROGRAMMEUR (M/V) De Vlaamse Landmaatschappij werft aan in statutair dienstverband: PROGRAMMEUR (M/V) Afdeling: AIG 1 GIS-VLM Graad en rang: programmeur, B1 Standplaats: Brussel DE ORGANISATIE De Vlaamse Landmaatschappij

Nadere informatie

Office manager (M/V)

Office manager (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Office manager (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum + Handtekening(en)

Nadere informatie

Communicatiemedewerker (M/V)

Communicatiemedewerker (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Communicatiemedewerker (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum

Nadere informatie

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband:

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband: Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband: GEGEVENSBEHEERDER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Graad: Standplaats: Vlaamse Sociale Bescherming Welzijn,

Nadere informatie

ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049

ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049 ARTS (M/V) DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ANV02049 Functiecontext De afdeling bijzondere jeugdbijstand is één van de afdelingen van de administratie

Nadere informatie

SAMENSTELLING VAN EEN STATUTAIRE/CONTRACTUELE WERVINGSRESERVE VOOR DE FUNCTIE VAN BOEKHOUDER WELKE ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR AANWERVING?

SAMENSTELLING VAN EEN STATUTAIRE/CONTRACTUELE WERVINGSRESERVE VOOR DE FUNCTIE VAN BOEKHOUDER WELKE ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR AANWERVING? SAMENSTELLING VAN EEN STATUTAIRE/CONTRACTUELE WERVINGSRESERVE VOOR DE FUNCTIE VAN BOEKHOUDER ALGEMENE VOORWAARDEN 1. u bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Provincie Limburg. Functiegegevens. Doel van de functie. Beoordelaars

Functiebeschrijving. Provincie Limburg. Functiegegevens. Doel van de functie. Beoordelaars Functiegegevens Functie: BESS/0092 bestuurssecretaris Periode van - tot: 03/04/2015 - Graad: A1a Salarischaal: A1a HOGER ONDERWIJS LT && UNIV ONDERWIJS A1b A1b A2a A2a Niveau: Niveau A Benoemingscode:

Nadere informatie

Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten

Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten Selectieprocedure voor de functie: Boekhouder (m/v) Hulpverleningszone Centrum - diverse diensten Contractuele functie, voltijds, onbepaalde duur Graad: consulent (B1-B3) Standplaats: Gent Diverse diensten

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen? Let s talk + 8.299. JOBS in de kijker. Fusie tussen Ardo en Dujardin Foods goedgekeurd

Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen? Let s talk + 8.299. JOBS in de kijker. Fusie tussen Ardo en Dujardin Foods goedgekeurd Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/West-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Johan Depaepe johan.depaepe@jobatmedia.be

Nadere informatie

Wilt u adverteren? Annick Housen - 011 87 83 64

Wilt u adverteren? Annick Housen - 011 87 83 64 Op zoek naar nog meer toffe jobs in Limburg? Surf naar Jobat.be/limburg editie Limburg de Jobat.be crew onze adviseurs luisteren Redactie en reporters tergraag plaatse naar uw verhaal voor het gepaste

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0026) Bibliothecaris/Informatiemanager (m/v)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0026) Bibliothecaris/Informatiemanager (m/v) BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0026) Bibliothecaris/Informatiemanager (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Bibliothecaris/Informatiemanager (m/v) 1.2 Definitie Het ontwikkelen van een beleidsvisie en het leiden en coördineren

Nadere informatie

DE NIEUWSTE VACATURES VIND JE STEEDS BOVENAAN IN DE BUNDEL

DE NIEUWSTE VACATURES VIND JE STEEDS BOVENAAN IN DE BUNDEL VACATUREBUNDEL B-pool: Versie van woensdag 3 juni 2015 Antwerpen telt meer dan een half miljoen inwoners, met evenveel wensen en noden. De bewoners leggen de lat hoog voor een gesmeerde dienstverlening

Nadere informatie

Maatjesfileerders gezocht wegens zomer op komst

Maatjesfileerders gezocht wegens zomer op komst Op zoek naar nog meer jobs in Oost-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/Oost-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Wieland De Hoon

Nadere informatie

Relatiebeheerder voor 32 uur per week

Relatiebeheerder voor 32 uur per week Vacature voor Relatiebeheerder voor 32 uur per week Word jij onze spin in het web? Praat je net zo makkelijk met een wethouder als met een jeugdverpleegkundige of leraar? Pak je snel de actualiteit op

Nadere informatie

Meer winkels maar steeds minder zelfstandige handelaars

Meer winkels maar steeds minder zelfstandige handelaars Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/West-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Wilt u adverteren?

Nadere informatie

Functiebeschrijving: ICT-manager

Functiebeschrijving: ICT-manager Functiebeschrijving: ICT-manager Voor akkoord Naam leidinggevenden: Datum + Handtekeningen 1 e evaluator: 2 e evaluator: Naam functiehouder: Datum + Handtekening DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE EN TAKENPAKKET

Nadere informatie

20.000 vragen via sociale media

20.000 vragen via sociale media ZATERDAG 30 MAART T/M VRIJDAG 5 APRIL 201 3 www.jobat.be Voor de job van je leven Dossier TELECOM Klantendienst Mobistar noteert 160.000 online vermeldingen 20.000 vragen via sociale media Telecomoperator

Nadere informatie

LOGISTICS & PRODUCTION PLANNING OFFICER

LOGISTICS & PRODUCTION PLANNING OFFICER Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies De Watergroep is het grootste drinkwaterbedrijf in Vlaanderen. We leveren drinkwater aan 2,8 miljoen klanten in 171 Vlaamse

Nadere informatie

Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe job, stel je je waarschijnlijk een heleboel vragen:

Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe job, stel je je waarschijnlijk een heleboel vragen: Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe job, stel je je waarschijnlijk een heleboel vragen: > Hoe moet ik mij inschrijven als werkzoekende? > Waar vind ik passende werkaanbiedingen? > Hoe stel ik mij voor

Nadere informatie