Meldingsformulier arbeidsongeschiktheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meldingsformulier arbeidsongeschiktheid"

Transcriptie

1 Meldingsformulier arbeidsongeschiktheid 1 Verzekerde 1 Voorletter(s) Geboortedatum Burgerlijke staat Alleenstaand Ongehuwd samenwonend Gehuwd Geregistreerd partner Burgerservicenummer Telefoon zakelijk Polisnummer(s) Telefoon privé Telefoon mobiel Schadenummer adres Verblijfadres 1 Graag kopie identiteitsbewijs bijsluiten. 2 Begunstigde (conform polis) 2 (Post)bankrekeningnummer (voor eventuele uitkeringen) 2 Let wel; de uitkering kan alleen worden overgemaakt aan aan de begunstigde conform de polis. 3 Beroep Wat is uw beroep Sinds wanneer Zelfstandig Loondienst Combinatie Anders, namelijk Uw bedrijf 3 Eenmanszaak BV NV VOF Volledige handelsnaam Anders, namelijk Website bedrijf 3 Graag kopie inschrijvingsbewijs handelsregister bijsluiten. Uitgaande van de situatie voor arbeidsongeschiktheid Hoeveel uur werkt u gemiddeld per dag Hoeveel weken werkt u gemiddeld per per jaar Hoeveel dagen werkt u gemiddeld per week Aantal personeelsleden Inkomen zelfstandig ondernemer: winst uit onderneming Inkomen DGA: resultaat B.V. en bruto jaarinkomen Inkomen werknemer: bruto jaarinkomen e e e

2 Taken/werkzaamheden Percentage Totaal 100% Is er sprake van loondoorbetaling bij ziekte Ja Nee Verricht u ook werkzaamheden die niet specifiek zijn voor uw beroep Ja Nee Zo ja, welke Percentage Hebt u zich voor deze werkzaamheden ook arbeidsongeschikt gemeld Ja Nee 4 Uitvoeringsorgaan/Arbodienst Registratienummer 5 Uitkering(en) Bent u ook ergens anders tegen arbeidsongeschiktheid, ongevallen of ziekengeld verzekerd, of heeft u bij ons nog een andere verzekering tegen arbeidsongeschiktheid, ongevallen of ziektegeld Ja Nee Zo ja, bij welke instantie/verzekeraar en wat is het polisnummer Wat is het verzekerd bedrag (per maand) e Hebt u ook bij een andere instantie/verzekeraar een uitkering aangevraagd Ja Nee Ontvangt u één (of meerdere) uitkering(en) in verband met uw arbeidsongeschiktheid Ja Nee Zo ja, van welke instantie/verzekeraar, per wanneer en wat is de hoogte per maand 6 Uw arbeidsongeschiktheid Sinds wanneer bent u arbeidsongeschikt Waaruit bestaan de klachten Wanneer hebt u voor deze klachten voor het eerst een arts/specialist geraadpleegd arts/specialist Staat u nog onder controle Ja Nee Wanneer bent u voor het laatst op controle geweest Welke diagnose is er gesteld Waaruit bestaat de behandeling Welke medicatie gebruikt u Hebt u deze klachten eerder gehad Ja Nee Zo ja, gedurende welke periode(n) 2

3 Wie was toen uw behandelend arts/specialist Kunt u op het spreekuur van een arts komen Ja Nee Zo nee, waarom niet Welke werkzaamheden kunt u nog verrichten Welke werkzaamheden kunt u momenteel niet verrichten Welke beperkingen ondervindt u hierbij Is er vervangend personeel aangesteld Ja Nee Zo ja, hoeveel en voor hoeveel uur per week uur Welk percentage maakt dit uit van de totale werkzaamheden % Voor welk percentage bent u, volgens uzelf, arbeidsgeschikt % Wanneer verwacht u uw werk weer volledig te hervatten 7 Arbeidsongeschiktheid door ongeval (alleen invullen bij ongeval) Datum en plaats van het ongeval Omschrijving van het ongeval Het ongeval is ontstaan tijdens Beroepsuitoefening Hobby/sport Gebruik van machines Motorrijden Anders, namelijk Hebt u het ongeval zelf veroorzaakt Ja Nee Is er een proces verbaal opgemaakt Ja Nee Zo ja, door welke instantie Bij verkeersongeval: wat zijn de kentekens van de betrokken voertuigen Waaruit bestaat het letsel Welk lichaamsdeel is getroffen (bij letsel aan arm, hand, been, voet, oog of oor, linker of rechter vermelden) 8 Toelichting Zijn er nog feiten of omstandigheden die voor een juiste beoordeling van uw verzoek tot uitkering of premievrijstelling van belang kunnen zijn? Wilt u voor uw antwoord de Ruimte voor toelichting van dit formulier gebruiken? 9 Beoordeling Uw verzoek tot uitkering of premievrijstelling wegens arbeidsongeschiktheid zal ter medische beoordeling worden voorgelegd aan de medisch adviseur. In dit kader is het mogelijk dat u wordt verzocht mee te werken aan een onderzoek door een onafhankelijke arts. Ook kan, nadat u hiervoor toestemming hebt verleend, informatie worden ingewonnen bij de behandelend arts, Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen(UWV) of andere instanties. Daarnaast kan een arbeidsdeskundige of een medisch specialist worden ingeschakeld. Voor alle medische gegevens geldt, dat zij worden beheerd door de medisch adviseur. De medisch adviseur vormt met arbeidsdeskundigen, claimbehandelaars en andere directe medewerkers met betrekking tot deze claim een zogenaamde functionele eenheid. Voorzover noodzakelijk voor de behandeling van uw claim hebben de leden van de functionele eenheid kennis van medische gegevens. 3

4 10 Ondertekening Ondergetekende verklaart hiermede de bovenstaande vragen eigenhandig, volledig, nauwkeurig en naar waarheid te hebben beantwoord en geen enkele omstandigheid verzwegen of verkeerd voorgedragen te hebben. Ook verklaart ondergetekende dat er naast het hierboven vermelde geen omstandigheden zijn met betrekking tot zijn/haar gezondheid en/of werkkracht, nu of vroeger, die voor de beoordeling door de verzekeraar van belang kunnen zijn. Een onvolledig of onjuist ingevuld meldingsformulier leidt tot vertraging van de behandeling. Verzekerde is verplicht wijzigingen in de gezondheidstoestand en/of (gedeeltelijke werk hervatting onverwijld en uit eigen beweging bij de verzekeraar te melden. Datum Handtekening verzekerde Verwerking Persoonsgegevens De op dit formulier ingevulde persoonsgegevens en de eventueel nader te overleggen persoonsgegevens kunnen door AXA Schade N.V., respectievelijk een andere tot SNS REAAL N.V. behorende rechtspersoon, worden verwerkt in een persoonsregistratie. Op de verwerking van de persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars Tevens kunnen alle verstrekte gegevens worden verwerkt in de databank van de Stichting Centraal Informatie Systeem van in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. Het privacyreglement van de Stichting CIS is op de registratie van toepassing (www.stichtingcis.nl). AXA Schade N.V. (Een groepsmaatschappij van REAAL Verzekeringen N.V.) Graadt van Roggenweg 500 Postbus AR Utrecht Telefoon Fax Handelsregister Utrecht nummer

5 Machtiging 1 Ondergetekende Voorletter(s) Geboortedatum Polisnummer(s) Ondergetekende machtigt hierbij de met naam genoemde arts(en) en behandelaar(s) desgevraagd aan de medisch adviseur van AXA Schade N.V. inlichtingen te verschaffen over de volgende aandoening(en): 2 Huisarts huisarts vorige huisarts Tot wanneer 3 Specialist specialist Specialisme Ziekenhuis specialist Specialisme Ziekenhuis specialist Specialisme Ziekenhuis 5

6 4 Psychotherapeut/psycholoog Telefoon 5 Medisch adviseur van andere verzekeraar verzekeraar 6 Arboarts 7 Röntgenafdeling Ondergetekende machtigt hierbij de medisch adviseur van AXA Schade N.V. om beeldvormend onderzoek, zoals röntgenfoto s en verslagen, op te vragen bij de röntgenafdeling van onderstaand ziekenhuis, met betrekking tot de volgende aandoeningen. Ziekenhuis 8 Ondertekening Ondergetekende machtigt hierbij de medisch adviseur van AXA Schade N.V. om medische informatiedie nodig is voor de afwikkeling van zijn/haar claim te verstrekken aan de medisch adviseur van AXA Leven N.V. voor afwikkeling van zijn/haar claim van dezelfde strekking. Datum Handtekening verzekerde Verwerking Persoonsgegevens De op dit formulier ingevulde persoonsgegevens en de eventueel nader te overleggen persoonsgegevens kunnen door AXA Schade N.V., respectievelijk een andere tot SNS REAAL N.V. behorende rechtspersoon, worden verwerkt in een persoonsregistratie. Op de verwerking van de persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars Tevens kunnen alle verstrekte gegevens worden verwerkt in de databank van de Stichting Centraal Informatie Systeem van in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. Het privacyreglement van de Stichting CIS is op de registratie van toepassing (www.stichtingcis.nl). AXA Schade N.V. (Een groepsmaatschappij van REAAL Verzekeringen N.V.) Graadt van Roggenweg 500 Postbus AR Utrecht Telefoon Fax Handelsregister Utrecht nummer

7 Ruimte voor toelichting 7

8 8

Schadeformulier Doorlopende Reisverzekering (Annulering)

Schadeformulier Doorlopende Reisverzekering (Annulering) Schadeformulier Doorlopende Reisverzekering (Annulering) IN TE VULLEN DOOR DE MAATSCHAPPIJ Polisnummer verzekerde rubrieken n A n B n C n E n F Schadenummer GEGEVENS VERZEKERINGNEMER en voorletter(s) n

Nadere informatie

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel)

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer De Goudse Zorg Polis Collectief aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer 001 5449(nov2014)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg

Nadere informatie

Verricht één van de mee te verzekeren personen werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever uitsluitend in het buitenland?

Verricht één van de mee te verzekeren personen werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever uitsluitend in het buitenland? De Goudse Zorg Polis wijzigingsformulier Gebruik dit formulier alleen voor het wijzigen van uw De Goudse Zorg Polis. Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: De Goudse Zorg Polis, Postbus 2561, 6401

Nadere informatie

Gezondheidsverklaring

Gezondheidsverklaring Gezondheidsverklaring Levensverzekering Waarom dit formulier? Bij een aanvraag van een levensverzekering ontvangt u als (kandidaat-)verzekerde deze gezondheidsverklaring. U vult op dit formulier uw medische

Nadere informatie

kostbaarheden/verzamelingen boten saneringskosten glas geldswaarden Naam en voornamen Adres Postcode en plaats E-mailadres Beroep/bedrijf

kostbaarheden/verzamelingen boten saneringskosten glas geldswaarden Naam en voornamen Adres Postcode en plaats E-mailadres Beroep/bedrijf Aangifteformulier Schade algemeen AEGON Schade Service Bij herstelbare schade van beperkte omvang aan inboedel en woonhuis, glasbreuk, noodhulp na schade of hulpverlening op reis, kunt u telefonisch contact

Nadere informatie

gezondheidsverklaring

gezondheidsverklaring Expat Pakket gezondheidsverklaring intermediair intermediairnummer 770569(feb2011)a adresgegevens intermediair (of stempel) Expat Pakket gezondheidsverklaring waarom dit formulier? Bij een aanvraag van

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Allianz Inkomensverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Aanvraagformulier 1 Aanvraag Arbeidsongeschiktheidsverzekering Nieuwe aanvraag Wijziging AOV Polisnummer 1 Verzekeringnemer (aanvrager) Naam

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER OZP-PAKKETPOLIS ONDERHOUDNL

AANVRAAGFORMULIER OZP-PAKKETPOLIS ONDERHOUDNL AANVRAAGFORMULIER OZP-PAKKETPOLIS ONDERHOUDNL deze aanvraag betreft : een nieuw af te sluiten verzekering AANVRAGER/VERZEKERINGNEMER (dat is degene wiens risico wordt verzekerd) rechtsvorm : eenmanszaak

Nadere informatie

Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier)

Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Incassowijze Maatschappij-incasso Tussenpersoon-incasso Onderdeel van REAAL Verzekeringen Financieel Plan Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

Aanvraag Reaal TotaalPlan (Schade Particulier)

Aanvraag Reaal TotaalPlan (Schade Particulier) Aanvraag Reaal TotaalPlan (Schade Particulier) Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Incassowijze Maatschappij-incasso Tussenpersoon-incasso Onderdeel van REAAL Verzekeringen Financieel Plan Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

Naam tussenpersoon. Contactpersoon. E-mailadres

Naam tussenpersoon. Contactpersoon. E-mailadres Aanvraagformulier AEGON Auto op Maat Aanvraag nieuwe verzekering Wijziging op polisnummer Nieuwe aanvraag op collectiviteitsnummer Gewenste ingangsdatum - - Gegevens tussenpersoon Tussenpersoonnummer Naam

Nadere informatie

Naam intermediair:... Generali rekeningnummer:...

Naam intermediair:... Generali rekeningnummer:... Aanvraag/wijziging Motorrijtuigverzekering 1. Intermediair Naam intermediair:... Generali rekeningnummer:... 2. Ingangsdatum Ingangsdatum:... Betreft: nieuwe verzekering wijziging polisnummer:... 3. Contracttermijn

Nadere informatie

cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen) o maand bij maandbetaling automatische incasso of betaling via tussenpersoon verplicht.

cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen) o maand bij maandbetaling automatische incasso of betaling via tussenpersoon verplicht. Aliquismod AEGON Auto modipisis op Maat nulput o aanvraag nieuwe verzekering o wijziging op polisnummer o nieuwe aanvraag op collectiviteitsnr. Gegevens tussenpersoon naam adres contactpersoon gewenste

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekering of een van de aanvullende verzekeringen aan te vragen. U wilt onze tandartsverzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

Aanvraag(offerte)formulier voor verzekering van uw Porsche

Aanvraag(offerte)formulier voor verzekering van uw Porsche Aanvraag(offerte)formulier voor verzekering van uw Porsche Voor een snelle verwerking van deze aanvraag wordt u verzocht dit formulier in blokletters in te vullen. Algemene gegevens Gewenste ingangsdatum

Nadere informatie

Aanvraagformulier Particulier Pakket

Aanvraagformulier Particulier Pakket Aanvraagformulier Particulier Pakket Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum Polisnummer Woonhuis... Inboedel... Aansprakelijkheid... Rechtsbijstand... Ongevallen... Opnemen in bestaand GABA Particulier Pakket

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Avéro Achmea Van Asch van Wijckstraat 55 www.averoachmea.nl 3811 LP Amersfoort Nederland AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Vul dit formulier helemaal in met blauwe of zwarte pen in blokletters.

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Gewenste verzekeringen

Aanvraagformulier. Gewenste verzekeringen Aanvraagformulier Assurantie-adviseur nieuwe verzekering wijziging polisnummer :.. :.. Verzekeringnemer a. Naam en voorletters b. Adres c. Postcode + plaats d. E-mail e. Geboortedatum. -. -... k. Beroep/bedrijf

Nadere informatie

Nationaliteit: O Nederlandse O anders: Betalingstermijn: O jaar O halfjaar O kwartaal* O maand* *alleen in combinatie met automatische incasso

Nationaliteit: O Nederlandse O anders: Betalingstermijn: O jaar O halfjaar O kwartaal* O maand* *alleen in combinatie met automatische incasso Bromfiets-/scooterverzekering Maaltijdbezorging Sluitsnel.nl Verzekeringen Postbus 57 1606 ZH VENHUIZEN Tel. 0229-287093 Fax 0229-287099 E. info@sluitsnel.nl Gewenste ingangsdatum - - Gegevens verzekeringnemer

Nadere informatie

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden van producten en diensten.

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden van producten en diensten. In te vullen door Meeùs Relatie Polisnr. Mij. nr. Inc. code Prod. nr. Subag./Coll. nr. Branchevereniging voor Klussenbedrijven Behandelaar Fish controle Belangrijk Op de derde pagina van dit aanvraagformulier

Nadere informatie

Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering Klassiek Homeopaten

Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering Klassiek Homeopaten Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering Klassiek Homeopaten Nieuwe verzekering. Contractduur: 5 jaar 3jaar(3% toeslag) 1 jaar (5% toeslag) Ingangsdatum van de verzekering: / / 1.Verzekeringnemer Naam en

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Voor wie is deze folder bedoeld? Krijg ik altijd een medische beoordeling? Deze folder is van belang als u een aanvraag tot uitkering en/of een aanvraag tot premievrijstelling

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen?

Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? Arbeidsongeschikt... en dan? Waar kan Generali u bij helpen? I n h o u ds o p g av e Arbeidsongeschikt... en dan? 3 In tien stappen naar uw arbeidsongeschiktheidsuitkering 4 Wie helpen u daarbij? 8 Verschillende

Nadere informatie

Privé Pakket aanvraag

Privé Pakket aanvraag Privé Pakket aanvraag intermediair intermediairnummer 001 4312(0106)a adresgegevens intermediair Privé Pakket aanvraag  1. aanvraag betreft nieuwe verzekering voor 5 jaar 3 jaar (3% toeslag) 1 jaar doorlopend

Nadere informatie

Aanvraagformulier. cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen)

Aanvraagformulier. cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen) AEGON Auto op Maat Aanvraagformulier o aanvraag nieuwe verzekering o wijziging op polisnummer o nieuwe aanvraag op collectiviteitsnummer gewenste ingangsdatum Gegevens tussenpersoon naam adres contactpersoon

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Gegevens aanvraag O offerte O nieuwe verzekering O wijziging op polisnummer: O voorlopige dekking verleend, O ja d.d.

Aanvraagformulier. Gegevens aanvraag O offerte O nieuwe verzekering O wijziging op polisnummer: O voorlopige dekking verleend, O ja d.d. Aanvraagformulier Inboedelverzekering Voogd & Voogd Verzekeringen Postbus 14 Verzekeringsadviseur: 3240 AA Middelharnis Adres: Telefoon (0187) 488 555 Fax (0187) 488 551 www.voogd.com RC-nummer: Gegevens

Nadere informatie

Aanvraagformulier Primair Auto Polis

Aanvraagformulier Primair Auto Polis Aanvraagformulier Primair Auto Polis Voor een snelle verwerking van deze aanvraag wordt u verzocht dit formulier in blokletters in te vullen. Algemene gegevens Gewenste ingangsdatum Reeds telefonisch gesproken

Nadere informatie