Specificaties van de aanbieding Remote Infrastructure Monitoring

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Specificaties van de aanbieding Remote Infrastructure Monitoring"

Transcriptie

1 Overzicht van de service Specificaties van de aanbieding Remote Infrastructure Monitoring Deze service biedt Dell Remote Infrastructure Monitoring-services (RIM, de Service of Services ) zoals deze in het bijzonder in deze servicebeschrijving zijn vermeld en door individuele productcodes op de factuur van de Klant zijn geïdentificeerd. Deze Service omvat netwerkgebaseerde toegang tot het Dell Remote Monitoring-platform dat in een vestiging van Dell of van een Dell-partner wordt gehost en Klanten, die mogelijk Managed Service Providers ( MSP ) zijn, in staat stelt om gebruik te maken van het RIM-platform voor het uitvoeren van externe bewaking, rapportages, waarschuwings- en veiligheidsbeheer en probleemoplossing om hun eigen omgeving of, in het geval van MSP's, MSP-eindgebruikers te ondersteunen. Hieronder vallen de volgende functiegebieden: Detectie van apparaat, besturingssysteem en Microsoft Windows -toepassingen met inventarisering van bedrijfsmiddelen. Controle van storingen en andere gebeurtenissen gegenereerd via Microsoft Windows-gebeurtenissen en syslog. Controle op verschillende Windows-services. Controle van allerlei prestatiekenmerken voor Microsoft Windows-apparaten, Windows-besturingssystemen, Windows-toepassingen en SNMP-beheerde apparaten. Langdurige opslag en rapportage van prestatiegegevens. Waarschuwingen op basis van prestatiedrempels. Uitvoering van externe taken op Microsoft Windows-apparaten. Tunneling van externe toegang voor verschillende toepassingen voor externe toegang, zoals Telnet, VNC, RDP en http. Optionele services (hiervoor gelden extra kosten) De RIM-services worden in detail toegelicht in deze overeenkomst. Add-onservices, zoals extra RIM-services, training op maat, aangepaste implementatieassistentie, aangepaste ontwikkeling van apparaat- en toepassingssupport, implementatie van aangepaste bewakingsbeleidsregels of het afstemmen van bestaande bewakingsbeleidsregels en aangepaste toepassingsintegratie die hieronder zijn vermeld, kunnen mogelijk worden aangekocht op Voor add-onservices is mogelijk een afzonderlijke ondertekende overeenkomst met Dell vereist. Add-onservices 1. Server/Application Device Support Type A (hiervoor gelden extra kosten) De add-onservice Server/Application Device Support Type A biedt algemene RIM-servicefuncties met betrekking tot één serverapparaat met het bijbehorende basisbesturingssysteem, één instantie van het serverbesturingssysteem binnen een virtuele machine of één toepassing. Hiertoe behoren de serverapparaten waarop Microsoft Windows Server, UNIX en Linux wordt uitgevoerd. Bovendien behoren daartoe apparaten waarop andere varianten van Microsoft Windows worden uitgevoerd die de Klant expliciet als server heeft geclassificeerd. Een classificatie van een Microsoft Windows-apparaat als een server heeft een aanzienlijk effect op de mate waarin een apparaat wordt gecontroleerd en op het niveau waarop de prestatiegegevens worden verzameld. Er is een Type A-controlelicentie nodig voor: Microsoft Exchange, Microsoft SQL Server en Cisco Unified Communications Manager (CallManager). 2. Network Device Support Type B (hiervoor gelden extra kosten)

2 Pagina 2 van De add-onservice Network Device Support Type B biedt algemene Servicefuncties met betrekking tot één netwerkapparaat, zoals een router, switch, firewall of IDS-apparaat. 3. Client Device Support Type D (hiervoor gelden extra kosten) De add-onservice Client Device Support Type D biedt algemene Servicefuncties met betrekking tot één desktop- of clientapparaat, zoals een desktop of laptop met een clientversie van Microsoft Windows. Hiertoe behoren apparaten waarop andere versies dan serverversies van Microsoft Windows worden uitgevoerd die de Klant expliciet als desktops heeft geclassificeerd. Een classificatie van een Microsoft Windows-apparaat als een desktop heeft een aanzienlijk effect op de mate waarin een apparaat wordt gecontroleerd en op het niveau waarop de prestatiegegevens worden verzameld. Andere apparaten die worden ondersteund door deze add-onservice zijn printers, IP-telefoons, apparaten waarvoor momenteel de enige support bestaat uit beschikbaarheidscontrole (pingtests) en randapparatuur zoals videocamera's en voedingen. 4. Patch Scanning and Deployment (hiervoor gelden extra kosten) Patch Scanning and Deployment is een optionele add-onservice bij de RIM-service, die per apparaat dient te worden aangeschaft. Met deze functie kunt u op afstand ondersteunde Windows-apparaten scannen op ontbrekende patches voor het besturingssysteem plus tal van andere gebruikelijke toepassingen. U kunt deze functie gebruiken voor meer dan 400 softwareproducten en -versies, zoals Microsoft Windows, Microsoft Exchange, SQL Server, Microsoft Outlook, Microsoft Office, Adobe Acrobat, Firefox, Macromedia Flash en Apache. De mogelijkheid voor Patch Scanning wordt apart aangeschaft voor servers (via Type A-SKU's) en desktops (via Type D-SKU's). 5. Vulnerability Scanning (hiervoor gelden extra kosten) Vulnerability scanning is een optionele add-onservice bij de RIM-service, die per apparaat dient te worden aangeschaft. Met deze functie kunt u op afstand apparaten scannen op een breed scala van bekende kwetsbaarheden in de beveiliging. De lijst met meer dan bekende kwetsbaarheden wordt regelmatig bijgewerkt naar aanleiding van nieuwe ontdekkingen. De mogelijkheid voor Vulnerability scanning wordt apart aangeschaft voor servers en netwerkapparaten (via Type A-SKU's) en desktops (via Type D-SKU's).. Executive Reports (hiervoor gelden extra kosten) Executive Reports een optionele add-onservice bij de RIM-service, die per Klant wordt verkocht. Met deze service kunt u vier geïntegreerde rapporten (directieoverzichten) genereren en distribueren, namelijk: Een rapport in de vorm van een prestatiescorekaart van twee pagina's met beknopte informatie over server- en netwerkgebruik, bedrijfsmiddelen, storingen, kwetsbaarheden en patches. Een rapport in de vorm van een beveiligingsscorecard van twee pagina's met beknopte informatie over bedrijfsmiddelen, accountgebruik en mislukte aanmeldpogingen, kwetsbaarheden, patches, firewallgebeurtenissen en IDS-gebeurtenissen (intrusion detection system). Een maandelijks prestatierapport van meerdere pagina's met alle bovenstaande soorten informatie, zij het uitgebreider en verder uitgesplitst, in een beschrijvende vorm. Een wekelijks rapport van een eerste evaluatie van meerdere pagina's dat in indeling en opbouw gelijk is aan het maandelijkse prestatierapport.

3 Pagina 3 van 7. Priority Support (hiervoor gelden extra kosten) Priority Support is een upgrade van de standaard technische ondersteuning van de Dell Remote Monitoring-service die bij de service is inbegrepen, zoals in de tabel hieronder is aangegeven. Deze upgrade wordt per Klant verkocht. Beschikbaarheid Standaardsupport 8.00 uur tot uur Eastern Standard Time, van maandag tot vrijdag, met uitzondering van Amerikaanse feestdagen Priority Support 24x7 beschikbaarheid voor respons op noodgevallen of supportproblemen van groot belang 8.00 uur tot uur Eastern Standard time, van maandag tot vrijdag, met uitzondering van Amerikaanse feestdagen, voor respons op normale supportverzoeken Communicatiemethoden en telefoon en telefoon 8. Operations Training (hiervoor gelden extra kosten) Dell Remote Monitoring Operations Training wordt verkocht per student/klas. Deze service wordt via een live webinar geleverd of in de omgeving van een leslokaal op een Dell-locatie. De service is gericht op de MSP en leert de student(en) voorgestelde practices voor het runnen van een succesvolle MSP-exploitatie. De les is geschikt voor werknemers die actief zijn op het gebied van verkoop, implementatie en introductie van beheerde services. Specifieke concepten en vaardigheden die aan bod komen, zijn deze die vereist zijn om een nieuwe klantinstallatie te plannen en om de operationele beleidsregels en procedures te ontwikkelen voor het beheer van de levering van services. Houd er rekening mee dat dit een praktijkgerichte training is met behulp van de RIM-tool. In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: Operationele processen van beheerde services Implementatie van nieuwe klant Opstellen en toepassen van het operationele draaiboek Leveren van een doeltreffende analyseservice Best practices voor vóór de verkoop 9. Platform Training (hiervoor gelden extra kosten) Dell Remote Monitoring Platform Training wordt verkocht per student/klas. In deze training leren MSP-studenten essentiële concepten en vaardigheden met betrekking tot de Service. De trainingsles is verdeeld over twee sessies. De eerste sessie is de Operations Training-cursus, die hiervoor is beschreven. De tweede sessie wordt geleverd via een online cursus van Dell, die de student apart kan volgen. Er is geen instructeur. Het is een praktijkgerichte cursus die gebruikmaakt van de webgebaseerde RIM-service. Hierbij leert de student essentiële vaardigheden voor een doeltreffende provisioning van nieuwe sites, het beheren van middelen en bestaande sites, het verwerken van waarschuwingen en het

4 Pagina 4 van genereren van rapporten. Het publiek is iedereen die zal gebruikmaken van de RIM-service, met inbegrip van MSP- en niet-mspstudenten. In de tweede sessie komen de volgende onderwerpen aan bod: Architectuur van de service De gebruikersinterface Tools voor de implementatie van externe sites Beheerdomeinen Middelen en de groepering van middelen Bewakingsbeleidsregels, beleidscomponenten en -sjablonen Externe toegang, bestandsoverdracht en externe taken Patchbeheer Scannen op kwetsbaarheden Systeem- en gebruikersbeheer Kennisgevingen en bewaking van gebeurtenissen Apparaatdetectie Rapportage 10. BusinessBuilder Administrator (hiervoor gelden extra kosten) BusinessBuilder Administrator is een eenmalige consultingservice die de prijs, verpakking, leverbare rapportitems, voorstellen en promotiemateriaal levert die samenhangen met de service van een MSP aan een eindklant en die het creëren en introduceren van nieuwe services die inkomsten genereren versnellen. Het omvat de volgende activiteiten die samen met de MSP worden uitgevoerd: Creëren van servicespakket. De ontwikkeling van marktintroductiemateriaal op basis van de unieke bedrijfsdoelstellingen en mogelijkheden van de MSP. Verkooptraining voor de initiële introductie. Assistentie bij het identificeren en benaderen van en het succesvol introduceren op belangrijke verticale markten. Toegang tot het veilige, online Partner Knowledge Center. 11. BusinessBuilder Academy (hiervoor gelden extra kosten) BusinessBuilder Academy is een service die MSP's een zakelijke training biedt via gehoste webinars. Deze service biedt ook toegang tot sjablonen en marketingtools die nuttig zijn bij het opzetten van MSP-activiteiten en die de creatie en introductie van nieuwe services die inkomsten genereren versnellen. Deze service omvat het volgende: Webinars over het creëren van MSP-aanbiedingen Webinars over het introduceren en verkopen van uw MSP-aanbiedingen Sjablonen voor marktintroductiemateriaal, met inbegrip van servicevoorbeelden en sjablonen voor gegevensoverzichten en voorstellen Toegang tot het online Partner Knowledge Center 12. BusinessBuilder Audit (hiervoor gelden extra kosten) De BusinessBuilder Audit-service biedt een eenmalige consultatieve evaluatieservice waarbij een ruime waaier van MSP-materialen en -mogelijkheden wordt gecontroleerd om een evaluatie van de gereedheid van de MSP te bieden. Daarbij worden onder meer de volgende items gecontroleerd:

5 Pagina 5 van Hardware- en softwareplatforms die in gebruik zijn Certificeringen van personeelsleden Operationele draaiboeken Eindklantrapporten Verkoop- en marketingmaterialen Prijzen en servicecontract Supportprocedures Voor technische support voor deze service kan de klant als volgt contact opnemen met de technische support voor de Dell Remote Monitoring-service: Telefoon: bel de Dell Remote Monitoring-support op +1 (877) van 8.00 uur tot uur Eastern US Time, van maandag tot vrijdag, met uitzondering van Amerikaanse feestdagen. De volgende activiteiten zijn niet in deze Service inbegrepen Supportservices hebben betrekking op het gebruik van de service, maar worden niet uitgebreid naar de apparaten en toepassingen die hiermee worden beheerd. Het volgende is niet in deze service inbegrepen: Computerhardware Media met computersoftware Eventuele softwarelicenties of rechten voor de toegang tot, het downloaden of het gebruik van software of toepassingen van externe leveranciers zonder de geschikte licentie. DE KLANT MOET BESCHIKKEN OVER ALLE LICENTIES VAN ALLE SOFTWARE OF TOEPASSINGEN DIE IN SAMENHANG MET DEZE SERVICE WORDEN GEBRUIKT OF DEZE LICENTIES VERKRIJGEN. Beschikbaarheid in alle talen. De gebruikersinterface is momenteel alleen beschikbaar in het Engels. Bewaking of oplossing van fouten van de eindklant Aangepaste rapporten of rapporten die afwijken van de standaard te leveren rapporten. Assistentie bij het oplossen of verhelpen van problemen met betrekking tot fouten die door de service zijn gedetecteerd. Verhelpen van kwetsbaarheden die de service aan het licht heeft gebracht. Assistentie bij het implementeren van patches of uitvoeren van externe taken. Deelname aan de verkoop- en marketingactiviteiten van de Klant. Alle activiteiten die niet uitdrukkelijk in deze servicebeschrijving zijn vermeld. Toegang tot de Service. Dell kan niet garanderen dat de toegang tot de Servicefunctionaliteit op elk ogenblik mogelijk is. Het is mogelijk dat de toegang tot de Servicefunctionaliteit op bepaalde tijdstippen beperkt is, zonder dat hiervan op voorhand een kennisgeving wordt gegeven, om een aantal redenen zoals onderhoudswerkzaamheden, upgrades en andere omstandigheden waarvoor Dell niet aansprakelijk kan worden gesteld. Dell kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig oponthoud, enige fouten, enig verlies van gebruik of enige verloren gegevens met betrekking tot de onmogelijkheid van de Klant om toegang te krijgen tot de Service tijdens geplande of niet-geplande downtime. Verplichtingen van de klant De klant heeft de verplichting om voor het volgende te zorgen:

6 Pagina van Communicatie en aanspreekpunten Eén persoon aanduiden die als aanspreekpunt fungeert, die beslissingen neemt en die de klant vertegenwoordigt voor alle kwesties met betrekking tot deze service. Ervoor zorgen dat de Dell-projectmanager een kopie krijgt van alle communicatie tussen de Klant en Dell. Ervoor zorgen dat alle vragen of verzoeken met betrekking tot het bereik aan de Dell-projectmanager worden gericht. Tijdig toegang bieden tot technische en zakelijke contactpersonen en de benodigde gegevens/informatie voor kwesties met betrekking tot het bereik van de Service. Ervoor zorgen dat belangrijke contactpersonen van de Klant aanwezig zijn bij vergaderingen met de Klant en presentaties van te leveren items. Gereedheid van locatie Een volledig operationeel clientsysteem beschikbaar stellen om via internet toegang te krijgen tot het Serviceplatform. Zorgen voor onbeperkte toegang (firewall) tussen het clientsysteem en het Serviceplatform. Op aanvraag zal een lijst met poorten worden verstrekt. Voor meer informatie over ons serviceaanbod kunt u contact opnemen met uw Dell-vertegenwoordiger of dell.com/services bezoeken. Beschikbaarheid verschilt per land. Klanten en kanaalpartners van Dell die meer informatie wensen, kunnen contact opnemen met hun Dell-vertegenwoordiger Dell Inc. Alle rechten voorbehouden. Mogelijk worden handelsmerken en handelsnamen in dit document gebruikt om naar de entiteiten die op de merken en namen aanspraak maken, of naar hun producten te verwijzen. Specificaties zijn correct op de datum van publicatie, maar zijn afhankelijk van de beschikbaarheid en kunnen op elk ogenblik zonder kennisgeving worden gewijzigd. Dell en partners van Dell kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor typografische of fotografische fouten of omissies. De voorwaarden en bepalingen voor verkoop en services van Dell zijn van toepassing. Deze zijn op aanvraag beschikbaar. Serviceaanbiedingen van Dell hebben geen gevolgen voor uw wettelijke rechten als consument. i Remote Infrastructure Monitoring: specificaties van de aanbieding;

Servicebeschrijving Dell Modular Services

Servicebeschrijving Dell Modular Services Servicebeschrijving Dell Modular Services Overzicht van bepalingen en voorwaarden Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen de Klant ("u of Klant ) en Dell voor het ter beschikking stellen en het gebruik

Nadere informatie

Optimale werkmethoden voor. partners. Uw Cisco Smart Care serviceaanbod met meerwaarde opbouwen

Optimale werkmethoden voor. partners. Uw Cisco Smart Care serviceaanbod met meerwaarde opbouwen T Uw Cisco Smart Care serviceaanbod met meerwaarde opbouwen Optimale werkmethoden voor Concept 1.0 partners Uw Cisco Smart Care serviceaanbod met meerwaarde opbouwen Versie 1.0 Cisco Hoofdkantoor 170 West

Nadere informatie

Servicebeschrijving. Dell Agile-adviesdiensten. Inleiding. Servicebeschrijving

Servicebeschrijving. Dell Agile-adviesdiensten. Inleiding. Servicebeschrijving Servicebeschrijving Dell Agile-adviesdiensten Inleiding De Agile-adviesdiensten van Dell (de "Dienst" of "Diensten" te noemen) zijn flexibel en gebaseerd op tijd. U profiteert van projectassistentie waarin

Nadere informatie

Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen:

Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: 1. Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: XL Internet Services BV, Delftsestraat 5b, 3013 AB Rotterdam, geregistreerd bij de Kamer van

Nadere informatie

Mijn Bedrijf Online Dienstbeschrijving

Mijn Bedrijf Online Dienstbeschrijving Mijn Bedrijf Online Dienstbeschrijving Versie 1.2 maart 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Exchange Online... 5 2.1 E-mail... 5 2.2 Agenda... 5 2.3 Adresboek... 5 2.4 Taken... 6 2.5 Autorisatie voor

Nadere informatie

DIENSTENBESCHRIJVING MANAGED HOSTING

DIENSTENBESCHRIJVING MANAGED HOSTING betrouwbare hosting DIENSTENBESCHRIJVING MANAGED HOSTING Copyright 2013, Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige

Nadere informatie

Cloud shared Web Hosting. Solution domain

Cloud shared Web Hosting. Solution domain Solution domain Cloud shared Web Hosting Datum 03/07/2014 Vertrouwelijkheid Choose from list Onze referentie Click here to enter text. Contact Click here to enter text. E-mail Click here to enter text.

Nadere informatie

Service Level Agreements Maatwerk Reseller VPS/Dedicated Linux en Windows omgevingen NL-00005-1301

Service Level Agreements Maatwerk Reseller VPS/Dedicated Linux en Windows omgevingen NL-00005-1301 Service Level Agreements Maatwerk Reseller VPS/Dedicated Linux en Windows omgevingen NL-00005-1301 1. Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen:

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Toegang op Afstand

Dienstbeschrijving Toegang op Afstand Dienstbeschrijving Toegang op Afstand Versie November 2013 2013 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets

Nadere informatie

Service Level Agreement v2.2

Service Level Agreement v2.2 Service Level Agreement v2.2 Combell dedicated hosting COMBELL GROUP NV Skaldenstraat 121 B-9042 Gent Tel: +32(0)9 218 79 79 Fax: +32(0)9 270 30 60 www.combell.com info@combell.com KBC: 737-0036589-60

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement v2.1 ExactHost dedicated/cloud hosting ExactHost Nederland B.V. Zichtenburglaan 16 2544 EB Den Haag Nederland Tel: +31(0)70 388 77 11 Fax: +31(0)70 388 22 23 www.exacthost.nl info@exacthost.nl

Nadere informatie

HP Proactive Care Service

HP Proactive Care Service Technische informatie HP Proactive Care Service HP Services Voordelen van de service Proactive Care helpt u het rendement op de investering in uw geconvergeerde infrastructuur te verbeteren met kenmerken

Nadere informatie

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS V 2.2 Overeenkomst Contractnummer: 2014.xxx Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS Passie voor GEO! Auteursrecht Deze publicatie is een

Nadere informatie

CAREPAQ TM VOORWAARDEN

CAREPAQ TM VOORWAARDEN CAREPAQ TM VOORWAARDEN Gefeliciteerd met de aanschaf van uw CarePaq TM. In dit document leest u welke voorwaarden van toepassing zijn op deze serviceovereenkomst. Een beschrijving van de service die uw

Nadere informatie

Product beschrijving

Product beschrijving Product beschrijving Versie : Juli 2014 Xelion BV. Niets uit deze dienstbeschrijving mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Xelion

Nadere informatie

Novell ZENworks Configuration Management in een Microsoft * Windows * -omgeving

Novell ZENworks Configuration Management in een Microsoft * Windows * -omgeving Handleiding SYSTEMS MANAGEMENT Novell ZENworks Configuration Management in een Microsoft * Windows * -omgeving Novell ZENworks Configuration Management in een Microsoft Windows-omgeving Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding bij Norton Ghost

Gebruikershandleiding bij Norton Ghost Norton Ghost Gebruikershandleiding bij Norton Ghost De in dit boek beschreven software wordt verstrekt onder een licentieovereenkomst en mag uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden

Nadere informatie

MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Deze licentiebepalingen vormen een overeenkomst ( overeenkomst ) tussen Microsoft Corporation (of, afhankelijk

Nadere informatie

MANAGED SERVER HOSTING

MANAGED SERVER HOSTING INHOUDSOPGAVE MANAGED SERVER HOSTING INTRODUCTIE... 3 // MANAGED HOSTING SERVICES...3 // MANAGED DEDICATED SERVER...3 // MANAGED SERVER...3 DE SERVERS... 4 // RAID CONFIGURATIE...4 // UITBREIDINGEN...5

Nadere informatie

PAKKETTEN EN MODULES

PAKKETTEN EN MODULES Server en Applicatie Ondersteuning Bewaking en beheer server prestatie Continue bewaking en beheer van de prestaties en fouten in: applicaties die op de server draaien, hardware (applicaties, hardware

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

SAP HANA Enterprise Cloud. Productiecloud: rollen en verantwoordelijkheden. 1-Apr-2015

SAP HANA Enterprise Cloud. Productiecloud: rollen en verantwoordelijkheden. 1-Apr-2015 SAP HANA Enterprise Cloud Productiecloud: rollen en verantwoordelijkheden 1-Apr-2015 2015 SAP SE of een aan SAP gelieerde onderneming. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag in welke vorm

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Zakelijk Office 365 Versie april 2014

Dienstbeschrijving Zakelijk Office 365 Versie april 2014 Dienstbeschrijving Zakelijk Office 365 Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Gebruik 4 2.1 Productvarianten en opties 4 2.2 De mogelijkheden van Zakelijk Office 365 5 2.2.1

Nadere informatie

Webhosting Online Dienstbeschrijving

Webhosting Online Dienstbeschrijving Webhosting Online Dienstbeschrijving Versie 1.3.1 oktober 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Functionele beschrijving... 4 2.1 Specificaties Webhosting Online... 4 2.2 Domeinregistratie...

Nadere informatie

UW ZAKELIJKE ICT-OMGEVING GOED GEREGELD EN OPTIMAAL BEVEILIGD VOOR EEN VAST BEDRAG PER MAAND

UW ZAKELIJKE ICT-OMGEVING GOED GEREGELD EN OPTIMAAL BEVEILIGD VOOR EEN VAST BEDRAG PER MAAND PC-SCORE INTRODUCEERT: DÉ TOTAALOPLOSSING VOOR ONDERNEMERS STORINGSDIENST, NETWERKBEHEER, ANTIVIRUS, ONDERHOUD EN HULP OP AFSTAND. VEILIG EN SNEL! UW ZAKELIJKE ICT-OMGEVING GOED GEREGELD EN OPTIMAAL BEVEILIGD

Nadere informatie

Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd voor een vast bedrag per maand

Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd voor een vast bedrag per maand PC-Score introduceert: DÉ TOTAALOPLOSSING VOOR ONDERNEMERS Storingsdienst, netwerkbeheer, antivirus, onderhoud en hulp op afstand. Veilig en snel! Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd

Nadere informatie

Product beschrijving

Product beschrijving Product beschrijving Versie : Juli 2014 Xelion BV. Niets uit deze dienstbeschrijving mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Xelion

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Managed Dedicated Server Hosting Inleiding... 3 Definities... 3 Service Levels... 3 1. Infrastructuur en faciliteiten... 4 1.1. Stroomvoorziening... 4 1.2. IP connectiviteit...

Nadere informatie

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5)

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Geschikt voor u?... 5 1.2 Telefooncentrales... 5 1.2.1 ISDN telefooncentrale... 5 1.2.2 IP telefooncentrale...

Nadere informatie

Dit document beschrijft de Service Level Agreement voor de levering van de dienst Dedicated Servers van HostYou en vervangt alle voorgaande versies.

Dit document beschrijft de Service Level Agreement voor de levering van de dienst Dedicated Servers van HostYou en vervangt alle voorgaande versies. HostYou Service Level Agreement Dedicated Servers versie 1.3, 15/04/2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Datacenter... 3 2.1. Gegarandeerde stroomvoorziening door UPS en diesel generator... 3 2.2. Betrouwbare

Nadere informatie