De ouder(s) / verzorger(s) / voogd(en) van de bij punt 1 genoemde leerling vragen toelating tot: Achternaam Voorvoegsel(s) Voornamen Roepnaam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De ouder(s) / verzorger(s) / voogd(en) van de bij punt 1 genoemde leerling vragen toelating tot: Achternaam Voorvoegsel(s) Voornamen Roepnaam"

Transcriptie

1 Nico Bulderschool Zonneweg LN Hoogezand Inschrijfformulier openbaar primair onderwijs De ouder(s) / verzorger(s) / voogd(en) van de bij punt 1 genoemde leerling vragen toelating tot: van de school. 1. De leerling Achternaam Voorvoegsel(s) Voornamen Roepnaam Straat Huisnummer... Geslacht : m v adres 1 privé zakelijk geheim 2 privé zakelijk geheim Mobiel privé zakelijk geheim Geboortedatum Geboorteplaats.. Geboorteland Nationaliteit.. Indien niet in Nederland geboren, sinds in Nederland BSN 1 Levensbeschouwing.. Welke taal of talen (anders dan het Nederlands) is de voertaal in het gezin?.. 1. Een kopie van een officieel document, waarop het BSN staat vermeld, wordt als bijlage bij dit formulier toegevoegd, bijvoorbeeld: identiteitskaart, paspoort, belastingpapier of uittreksel uit het bevolkingsregister 1

2 2. De ouder(s) / verzorger(s) / voogd(en) en gezinssamenstelling Eerste ouder / verzorger / voogd Tweede ouder / verzorger / voogd adres adres Mobiel Mobiel Geboortedatum Geboortedatum Geboorteland Geboorteland Beroep Beroep Geslacht : m v Geslacht : m v Opleiding : Universiteit HBO MBO Gymnasium Atheneum VWO/HAVO HAVO/TLW VMBO (TLW/KB) VMBO (KB/BB) Praktijkonderwijs Praktijkonderwijs/VSO Basisonderwijs Anders:.. Geen opleiding Opleiding Universiteit HBO MBO Gymnasium Atheneum VWO/HAVO HAVO/TLW VMBO (TLW/KB) VMBO (KB/BB) Praktijkonderwijs Praktijkonderwijs/VSO Basisonderwijs Anders:.. Geen opleiding Diploma behaald? : ja nee Indien niet voltooid, aantal leerjaren : van de school waar het diploma is gehaald:.. Plaats/land van de school waar het diploma is gehaald.... Jaar waarin het diploma is gehaald: In te vullen door de directeur Categorie² : Diploma behaald? : ja nee Indien niet voltooid, aantal leerjaren : van de school waar het diploma is gehaald:.. Plaats/land van de school waar het diploma is gehaald.. Jaar waarin het diploma is gehaald: In te vullen door de directeur Gewicht² : 0,3 1,2 0 ² Met het invullen van deze gegevens en het ondertekenen van dit inschrijfformulier verklaren de ouders / verzorgers / voogden de juiste gegevens te hebben verstrekt voor het vaststellen van het leerling gewicht. 2

3 Gezinssamenstelling: (bijvoorbeeld: v / m / z / d / z ) Huwelijkse staat: Ouders zijn gehuwd ja nee Ouders wonen samen ja nee Overige relatievormen* : Eenoudergezin ja nee Ouders zijn gescheiden ja nee Samengesteld gezin ja nee * Indien hier minimaal één keer ja wordt aangekruist, wordt u gevraagd om het protocol gescheiden ouders in te vullen Is er sprake van een nieuwe gezinssituatie met een andere verzorger/voogd: adres Contactpersoon bij afwezigheid ouder(s) Mobiel 3

4 3. Voorgeschiedenis Heeft uw kind een peuterspeelzaal bezocht? ja nee Zo ja, welke?. Hoeveel maanden heeft het op de peuterspeelzaal gezeten? Welk programma heeft uw kind daar gevolgd?.. mnd. Startblokken/Basisgoed Kaleidoscoop Piramide Peuters & Ko/ik & Ko Ander VVE programma:. Combinatie van programma s onbekend Waren er bijzonderheden/problemen? ja nee Zo ja, welke?. Heeft uw kind een kinderdagverblijf / crèche bezocht? ja nee Zo ja, welke?.. Hoeveel maanden heeft het op het kinderdagverblijf / crèche gezeten?.. mnd. Welk programma heeft uw kind daar gevolgd? Startblokken/Basisgoed Kaleidoscoop Piramide Peuters & Ko/ik & Ko Ander VVE programma:. Combinatie van programma s onbekend Waren er bijzonderheden/problemen? ja nee Zo ja, welke?.. Heeft of verwacht u specifieke onderwijsbehoeften voor uw kind? ja nee Zo ja, welke? Vorige school Heeft uw kind hiervoor op een andere school ingeschreven gestaan? ja nee van de laatst bezochte school Directeur van de school Schoolloopbaan: (bijvoorbeeld: )

5 Waren er bijzonderheden/problemen? ja nee Heeft uw kind extra ondersteuning gehad, omdat er sprake is van een speciale onderwijsbehoefte? ja nee Zo ja, is dat? 1. Basisondersteuning permanent tijdelijk 2..Extra ondersteuning permanent tijdelijk 3. Gespecialiseerde ondersteuning permanent tijdelijk Welke onderzoeken hebben plaatsgevonden? Heeft uw kind advies gekregen voor speciaal basisonderwijs/speciaal onderwijs? ja nee 5. Thuissituatie Voor een goede ontwikkeling van uw kind is het belangrijk dat we op de hoogte zijn van de thuissituatie. Zijn er bijzonderheden? ja nee Is er sprake van opvoedkundige ondersteuning? ja nee Geeft u de school toestemming om gegevens op te vragen? ja nee Overige opmerkingen Medische gegevens huisarts tandarts Is er sprake van bijzondere ziekten/allergieën en medicijngebruik*? ja nee * Indien ja, wordt er van u gevraagd het protocol medisch handelen in te vullen. Zijn er problemen met de functie van zintuigen? (gehoor, gezichtsvermogen) ja nee Zo ja, welke? Is het kind onder behandeling van bepaalde specialisten? ja nee Zo ja, bij welke?.. 5

6 7. Overige vragen Is er voedsel dat door uw kind niet genuttigd mag worden? ja nee Zo ja, welk voedsel en op welke manier moet de school daar rekening mee houden?.. Is uw kind zindelijk? ja nee Zo nee, dan zal de school hier afspraken met u over maken. Opmerkingen Mag een foto van uw kind gepubliceerd worden? (schoolkrant, internet, etc.) ja nee Gaat u akkoord met de jaarlijkse (vrijwillige) ouderbijdrage? ja nee 8. Ondertekening Ondergetekende(n) verklaren/verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en gaan/gaat ermee akkoord dat de opleidingsgegevens worden gecontroleerd en gaan/gaat akkoord met de in de schoolen informatiegids vermelde afspraken: Eerste ouder / verzorger / voogd Tweede ouder / verzorger / voogd Datum Datum Plaats Plaats Handtekening : Handtekening : Hierbij verklaart de heer/mevrouw dat de bij punt 1 genoemde leerling wordt toegelaten tot: school:... Toegelaten op (datum) in groep Het betreft een inschrijving: regulier met extra zorg (zie bijlage extra zorg) met extra zorg en leerlinggebonden financiering (zie bijlage extra zorg) voor bepaalde tijd, nl. van tot (geldt alleen voor speciaal basisonderwijs, bij een tijdelijke plaatsing in afwachting van een beschikking van de PCL). Handtekening directeur: 6

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:...

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:... Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam:.................. Voornaam:.................. Geboorteplaats:.................. Geboorteland:.................. Nationaliteit:

Nadere informatie

functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming

functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming 22 Inschrijving functionaris voor een stichting, vereniging of zonder onderneming print wis - clear Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u één of meer bestuurders, sen, s of functionarissen voor

Nadere informatie

Voorbeeld inschrijvingsformulier

Voorbeeld inschrijvingsformulier Voorbeeld inschrijvingsformulier Datum inschrijving: LEERLINGGEGEVENS Officieel adres Naam: Voornamen: Roepnaam: Woont bij: beide ouders /vader / moeder / ander Straat en nummer: Postcode: Gemeente: Thuistelefoon:

Nadere informatie

Overdrachtsdossier MBO Regio Breda 2015-2016

Overdrachtsdossier MBO Regio Breda 2015-2016 Overdrachtsdossier MBO Regio Breda 2015-2016 Handleiding voor de toekomstige student - Vul het overdrachtsdossier (deel A tot en met C) zo volledig mogelijk in (vraag eventueel je ouders of mentor om te

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE MILITAIRE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST

MINISTERIE VAN DEFENSIE MILITAIRE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST MINISTERIE VAN DEFENSIE MILITAIRE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENST DF 139a-ab deel 2 (versie nov-09) STAAT VAN INLICHTINGEN TEN BEHOEVE VAN INITIEEL VEILIGHEIDSONDERZOEK OP NIVEAU A OF B U wordt verzocht

Nadere informatie

adoptie ingediend zijn.

adoptie ingediend zijn. Uw correspondent: Dossier: Datum: AANVRAAG OM EEN ADOPTIEPREMIE Met dit formulier vraagt u een adoptiepremie aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de

Nadere informatie

REISAANMELDING PARASOLREIZEN. Radar-Parasolreizen IK WIL MIJ INSCHRIJVEN VOOR DE VAKANTIE: Wil je een annuleringsverzekering?

REISAANMELDING PARASOLREIZEN. Radar-Parasolreizen IK WIL MIJ INSCHRIJVEN VOOR DE VAKANTIE: Wil je een annuleringsverzekering? REISAANMELDING PARASOLREIZEN Radar-Parasolreizen Dit is een uitgebreid inschrijfformulier, met een aantal persoonlijke vragen. Door middel van deze vragenlijst kunnen we bij de inschrijving zo goed mogelijk

Nadere informatie

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Windesheim Schoolleidersopleidingen po/v(s)o 2015-2016

Windesheim Schoolleidersopleidingen po/v(s)o 2015-2016 Windesheim Schoolleidersopleidingen po/v(s)o 2015-2016 (niet zelf invullen) Inschrijfnummer: Datum binnenkomst: Voor welke opleiding schrijft u in: O Oriëntatie op leidinggeven O Leidinggeven I O Leidinggeven

Nadere informatie

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek.

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek. Adres Klant Onderwerp: Toezending aanvraagformulier schuldhulpverlening Geachte mevrouw, meneer, Hierbij ontvangt u op uw verzoek : 1. Aanvraagformulier voor schuldhulpverlening 2. Voorwaarden voor schuldhulpverlening

Nadere informatie

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag nieuw stelsel Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekering of een van de aanvullende verzekeringen aan te vragen. U wilt onze tandartsverzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in

Nadere informatie

Vul in via de PC, daarna uitprinten en ondertekenen:

Vul in via de PC, daarna uitprinten en ondertekenen: Inschrijfformulier Vakantieganger Secretariaat Mensen voor Mensen Duinrooshof 53 1964 PB Heemskerk Tel.: 06-42475630 E-mail: info@mensenvoormensen.nl Website: www.mensenvoormensen.nl NL31 ABNA0 416603459

Nadere informatie

Wisselen van school 1. Toelating

Wisselen van school 1. Toelating Wisselen van school Er kunnen verschillende redenen zijn om met uw kind van school te veranderen: een verhuizing, een andere visie op het beleid of de gang van zaken op school of zelfs een conflict. Waar

Nadere informatie

Inschrijfformulier Huurwoningen

Inschrijfformulier Huurwoningen Inschrijfformulier Huurwoningen Waar kunt u huren? Oudstraat in te IJsselstein. Indicatie Inkomen Eenverdiener : 4 x de kale huurprijs bruto per maand Tweeverdieners : 6 x de kale huurprijs bruto per maand

Nadere informatie

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen.

Nadere informatie

Intakeformulier. De reden van aanmelding is:

Intakeformulier. De reden van aanmelding is: Intakeformulier Dit formulier is bedoeld om de financiële situatie van de cliënt in kaart te brengen. Met de gegevens maken wij een budgetplan, hierop baseren wij het bewind of inkomensbeheer. Graag ontvangen

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder

Zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder Zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder Deze zorgovereenkomst kunt u gebruiken voor het maken van afspraken met een formele zorgaanbieder. Om vast te stellen of een zorgverlener een natuurlijk persoon

Nadere informatie

Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen.

Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen. Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd; of Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd; of EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen Lees eerst de toelichting op deze pagina

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een partner of familielid

Zorgovereenkomst met een partner of familielid vink aan ja vink aan ja, vink aan ja, vink aan nee vink aan voogd vink aan bewindvoerder aan curator aan man Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst met een partner of familielid Dit is een zorgovereenkomst

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een partner of familielid

Zorgovereenkomst met een partner of familielid vink aan ja vink aan ja, vink aan ja, vink aan nee vink aan voogd vink aan bewindvoerder aan curator aan man Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst met een partner of familielid Dit is een zorgovereenkomst

Nadere informatie

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier.

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier. 18 Aanvulling op andere handelsregisterformulieren print wis Waarom dit formulier? Dit formulier gebruikt u wanneer de inschrijvings- of wijzigingsformulieren onvoldoende ruimte bieden om de gevraagde

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met MVV

Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met MVV Aanvraag Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met MVV Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam

Nadere informatie

Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf

Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf Aanvraag Machtiging tot voorlopig verblijf Meer informatie Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar lichaam waar u de aanvraag

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te herkrijgen? Deze vraag

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. Deze publicatie is bedoeld

Nadere informatie