Audio Monitoring en Telemetrie Unit AW 4. Gebruiksaanwijzing (firmware 2.3X)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Audio Monitoring en Telemetrie Unit AW 4. Gebruiksaanwijzing (firmware 2.3X)"

Transcriptie

1 Audio Monitoring en Telemetrie Unit AW 4 Gebruiksaanwijzing (firmware 2.3X)

2 De Comma AW-4 is een intelligente telemetrieunit voorzien van interne stiltedetectie, streaming-audio module, audio-backup en communicatiemodule ontworpen voor gebruik in professionele uitzendketens. De AW-4 heeft standaard digitale (AES/EBU)- en analoge audio ingangen alsmede een netwerk aansluiting voor streaming audio (RTP & HTTP protocol). De detector bewaakt het programmasignaal en kan na uitval een back-up audio ingang activeren en als programmasignaal tijdelijk naar de uitgang schakelen, danwel overschakelen naar de MPEG audio stream. Uiteraard kan de internet audio stream ook als hoofdbron gekozen worden waarmee de AW-4 direct als MPEGdecoder kan worden ingezet bij de zender. Er zijn 3 backup mogelijkheden: interne mp3 speler, audio stream en externe analoge ingang. De op de externe back-up ingang aangesloten bron (b.v. CD speler, DAT recorder, codec etc.) kan d.m.v. relaiscontacten geactiveerd worden. Op het moment dat het programmasignaal afwezig is, wordt de back-up audio ingang naar de uitgang geschakeld en kan de daarop aangesloten bron via een relaiscontact worden gestart. Zodra het programmasignaal weer teruggekeerd is, kan met een tweede relais de audiobron uitgeschakeld worden, dan wel de verbinding worden verbroken. Naast het omschakelen naar een externe audio ingang kan er ook voor gekozen worden om de interne MP-3 player (voorzien van flashcard!) te gebruiken als back-up. Uiteraard is ook een combinatie mogelijk waarbij als back-up zowel de externe bron als de interne player geactiveerd worden. Op het front van de Watchdog bevinden zich 2 schakelaars, om de detector actief dan wel inactief te schakelen en om de Watchdog geforceerd in de back-up stand te zetten. Bij deze laatste zal er pas geschakeld worden als er audio uit de back-up bron komt. De AW-4 zal in de back-up stand blijven totdat er weer teruggeschakeld wordt. Indrukken (activeren) op het moment dat de AW-4 in alarm is, zal ervoor zorgen dat de Watchdog vast in de back-up stand komt te staan, ook als het programma signaal weer terugkeert. Attacktijd, releasetijd, threshold en fadetime kunnen in het menu naar keuze worden ingesteld. De AW-4 beschikt over 4 relais met ieder een wisselcontact om externe bronnen te activeren c.q. te deactiveren. Deze kunnen onafhankelijk van elkaar geconfigureerd worden. Deze relais kunnen gebruikt worden om bij uitval de externe backup te activeren of om b.v. een alarmcentrale te activeren. De relais contacten zijn aan de achterzijde uitgevoerd op een 15 polige D female connector. Het menu van de AW-4 is voorzien van een testmode waarmee de functionaliteit van de relais getest kan worden. Dankzij microprocessor sturing kunnen instellingen m.b.v. een display en een rotary schakelaar gemaakt worden. Alle gemaakte instellingen worden meteen opgeslagen zodat bij spanningsuitval de Watchdog altijd weer inschakelt met deze instellingen. Bij spanningsuitval schakelt de AW-4 de analoge main-ingang direct door naar de analoge uitgang d.m.v. van relais. Ditzelfde geldt voor de digitale in- en uitgang. De AW-4 is voorzien van een compact flash kaart. Hierop staan alle belangrijke instellingen voor het correct functioneren. Als deze kaart verwijderd wordt of is bij het opstarten, dan zal op het display de volgende tekst verschijnen: De AW-4 staat nu ook een soort sleep mode. Pas als de kaart er weer inzit, zal de AW-4 weer opstarten. De AW-4 is ontworpen met behulp van de nieuwste technieken en voldoet hierdoor ook aan de gestelde ROHS norm en tevens aan de gestelde eisen voor elektronische apparatuur die gelden binnen de EU.

3 In deze manual treft u de volgende onderwerpen: Veiligheid Veiligheidsinstructies USA class A computing device information Aansluiten & in gebruik nemen Aansluitingen Audio ingangen, uitgangen en levels General purpose inputs en outputs Remote aansluiting Relais contacten Netwerk aansluiting USB aansluiting Mains input Frontpaneel, bediening en display meldingen Detector enabled schakelaar Forced Backup schakelaar Meldingen in het display Menu structuur Algemeen Setting menu 1: Select main input Setting menu 2: Select backup Setting menu 3: Audio settings Setting menu 4: Detector settings Setting menu 5: System settings Setting menu 6: Password settings Setting menu 7: General purpose input settings Setting menu 8: View settings Setting menu 9: testmode Setting menu 10: exit Ingebouwde MP-3 speler Algemeen kaartinstellingen Afspelen volgens format Artist seperation Netwerk aansluiting Algemeen Settings Extern monitoren d.m.v. webserver AW-4 extern bewaken via GSM Comma GSM 12 remote module Firmware updates Technische gegevens Support & service Contactgegevens Garantie Feedback Updates

4 Veiligheid Teneinde de veiligheid van de gebruiker en diens omgeving te garanderen evenals de levensduur van het apparaat te maximaliseren dienen de volgende veiligheidsaanwijzingen in acht te worden genomen. Om de kans op een elektrische schok of kortsluiting uit te sluiten mag het apparaat nooit blootgesteld worden aan regen of vocht. Zorg ervoor dat er in de omgeving van de ventilatieopeningen geen vloeistoffen aanwezig zijn die mogelijkerwijs door verdamping en luchtverplaatsing het apparaat kunnen bereiken. Ga niet in bad of onder de douche met het apparaat. Maak altijd het apparaat spanningsloos en verwijder het netsnoer alvorens het apparaat te servicen. De installatie, montage en service instructies zijn uitsluitend en alleen voor toepassing door gekwalificeerd personeel. Teneinde een elektrische schok te vermijden mogen er geen andere handelingen verricht worden dan die in deze manual genoemd worden. Laat alle servicehandelingen over aan daarvoor opgeleid personeel. Uit veiligheids overwegingen en om aan de gestelde EMC richtlijnen te voldoen dient de AW - 4 met een eurosnoer voorzien van randaarde op een stopcontact wat eveneens voorzien is van een deugdelijke randaarde te worden aangesloten. Breng nooit veranderingen aan in deze veiligheidsvoorziening. Het niet aansluiten van de randaarde brengt niet alleen een potentiaal gevaar met zich mee, het sluit direct uit dat het interne audio filtering niet functioneert hetgeen zal leiden tot stoorsignalen in het audio. De AW-4 maakt gebruik van convectie koeling. Blokkeer nooit de ventilatie openingen aan de zijkant dan wel de boven- en/of onderkant van het apparaat. Gebrek aan deugdelijke ventilatie kan leiden tot schade aan het apparaat en kan brandgevaar met zich meebrengen. Plaats de unit nooit op tapijt of een stoffen ondergrond of andere materialen die kunnen interfereren met de ventilatieopeningen. Plaats het apparaat nooit in de buurt van bronnen die warmte genereren. Zorg dat er geen vloeistof in het apparaat kan komen. USA class A computing device information to user warning: This equipment generates, uses, and can radiate ra- dio-frequency energy. If it is not installed and used as directed by this manual, it may cause interference to radio communication. This equipment complies with the limits for a Class A computing device, as specified by FCC Rules, Part 15, Subpart J, which are designed to provide reasonable protection against such interference when this type of equipment is op- erated in a commercial environment. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause interference. If it does, the user will be required to eliminate the interference at the user s expense. NOTE: Objectionable interference to TV or radio reception can occur if other devices are connected to this device without the use of shielded interconnect cables. FCC rules require the use of only shielded cables. Alle versies, compabiliteitsclaims, handelsmerken etc. van hard- en/of software welke niet door Comma geproduceerd wordt maar wel genoemd wordt in deze manual zijn uitsluitend en alleen informatief. Comma onthoudt zich van endorsement van ieder product en of dienst voor welke toepassing dan ook en accepteert geen enkele claim of verantwoording voor gebruik, toepassing dan wel functionaliteit.

5 Aansluitingen op de Comma AW-4: Op de AW 4 kunnen analoge en/of digitale (AES/EBU) audio bronnen worden aangesloten. De hoofdbron wordt op de Program in dan wel op de AES/EBU in aangesloten en via het softwaremenu onder main input geselecteerd (Zie ook hoofdstuk menu structuur ). Ongeacht welke ingang (analoog of digitaal dan wel MPEG-stream) gekozen is kunnen alle uitgangen in alle gevallen gebruikt worden. In de situatie dat er gekozen is voor een analoge main ingang is op de digitale uitgang ook het signaal aanwezig met een sample rate van 48Khz. In het geval dat de digitale AES/EBU ingang gekozen is als main-input, is er op de analoge uitgang ook signaal aanwezig. Indien een digitale bron op de AES ingang aangesloten wordt zal de AW-4 zijn clock uit het AES signaal generen. De op de digitale ingang van de AW-4 aangeboden sample rate mag tussen de 32Khz en 192 Khz liggen. Een extra beveiliging is ingebouwd voor het geval de klok in het aangeboden AES/EBU signaal uitvalt. Er wordt dan direct (binnen 1 seconde) een interne klok gegenereerd van 48 Khz, zodat erop de digitale uitgang altijd signaal aanwezig is. Blijft de aangeboden klok aanwezig maar valt het audio weg, dan wordt het backup signaal voorzien van de aangeboden klok. Aansluitingen Program-IN LEFT/RIGHT: Analoog links en rechts elektronisch gebalanceerd BACKUP-IN LEFT/RIGHT: Externe backup analoog links en rechts elektronisch gebalanceerd AUDIO OUT LEFT/RIGHT: Analoog links en rechts elektronisch gebalanceerd AES/EBU-IN: Digitale audio ingang voor het main signaal AES/EBU-OUT: Digitale audio uitgang RELAY CONTACTS: General purpose schakel in- en uitgangen REMOTE: Aansluiting voor een externe GSM bewakingsmodule LAN: Netwerk aansluiting USB: Aansluiting voor service doeleinden AC (Mains) Power: AC Volt aansluiting t.b.v. voedingsspanning Audio ingangen, uitgangen en levels: De analoge audio ingangen van de AW-4 zijn elektronisch gebalanceerd. Het 0 db niveau van het analoge signaal komt overeen met + 6 dbm = 1,55 V. De detector kan alleen dan goed functioneren als het aangeboden programma signaal het juiste niveau heeft. Teneinde storingen en/of vervelende bijwerkingen in het audiosignaal te voorkomen raden we ten sterkste het gebruik van ongebalanceerde audio af. Indien de toevoer of backup bron niet anders dan ongebalanceerd aangeboden kan worden adviseren we een ongebalanceerd-naar-gebalanceerde bufferversterker toe te passen danwel gebruik te maken van speciaal ontwikkelde transformatoren die het audiosignaal van ongebalanceerd naar gebalanceerd transformeren. Het maximaal verwerkbare analoge ingangssignaal (clipping) ligt op +18 dbu

6 Analoge line ingangspecificaties: Analoge line uitgangspecificaties Level: +6 dbm nom (+18 dbu clipping) Level: +6 dbm nom (+18 dbu clipping) Impedantie: >/= 10kOhm Impedantie: -< 50 Ohm AES/EBU line ingangspecificaties: AES3/EBU compliant Gebalanceerd 110 Ohm (XLR) AES/EBU line uitgangspecificaties: AES3/EBU compliant Gebalanceerd 110 Ohm (XLR) General Purpose inputs en outputs (Relay contacts) Ten behoeve van externe besturing en signalering is de AW-4 voorzien van een aantal general purpose aansluitingen (sub D 15 pole) alsmede een remote aansluiting (sub D 9 pole). Remote aansluiting Pin 1 t/m 4 zijn de GPI inputs waarmee de AW - 4 remote geschakeld kan worden. De detector kan gedeactiveerd worden, dus niet werken als het stil wordt en er kan overgeschakeld worden naar de backup ingang. Om te schakelen dienen de betreffende contacten kortstondig ( puls >200 ms) aan massa ( pin 5 ) gelegd te worden. Bij het creëren van aansluitingen op de sub D connectoren moet er op gelet worden dat pinnen geen sluiting maken met elkaar! pin 1 = input 1 ; Toggle detector enable of extern pin 2 = input 2 ; Toggle forced backup of extern pin 3 = input 3 ; extern pin 4 = input 4 ; extern pin 5 = massa Worden de GPI contacten als externe input gebruikt, dan dient een continue contact gebruikt te worden om de betreffende GPI te activeren. De overige pinnen ( 6 t/m 9 ) worden gebruikt indien de AW-4 is voorzien van de optionele gsm module. Let op dat op pin volt staat!!! Relay contacts: Aansluitingen van de start/stop relais via de 15 polige female D connector (functionaleit wordt bepaald via het setup menu). pin 1 = rustcontact relais 1 pin 2 = maakcontact relais 1 pin 3 = rustcontact relais 2 pin 4 = maakcontact relais 2 pin 5 = rustcontact relais 3 pin 6 = maakcontact relais 3 pin 7 = rustcontact relais 4 pin 8 = maakcontact relais 4 pin 9 = commoncontact relais 1 pin 10 = N.C. pin 11 = commoncontact relais 2 pin 12 = + 15 volt ( 100mA ) pin 13 = commoncontact relais 3 pin 14 = massa pin 15 = commoncontact relais 4 Alle contacten zijn schakelcontacten, dat wil zeggen aan of uit. De maximale spanning op de relais contacten bedraagt 30 V dc of 50 V ac. De maximale stroomsterkte bedraagt 1 A. Indien er hogere spanningen danwel zwaardere stromen geschakeld dienen te worden moet gebruik worden gemaakt van externe solid state relais.

7 Netwerkaansluiting De AW-4 heeft naast de standaard digitale (AES/EBU)- en analoge audio ingangen ook een netwerk aansluiting voor streaming audio (RTP & HTTP protocol). Hiermee is het mogelijk om een audiostream als back-up of hoofdbron te selecteren. Daarnaast geeft de netwerk aansluiting de mogelijkheid om de AW-4 m.b.v. een webserver volledig te monitoren. USB aansluiting De USB aansluiting dient uitsluitend voor eventuele firmware updates. Voor het uitvoeren van een firmware update dient de AW-4 verbonden te worden met een PC via een USB kabel. Op de PC dient een update programma te worden geïnstalleerd welke met de update samen geleverd wordt.. Deze software bestaat uit een driver voor de USB poort en een tool om de update uit te voeren. Verdere instructies worden vermeld op de update pagina op onze website. Frontpaneel, bediening en meldingen in het display. Op het frontpaneel zitten van links naar rechts: 2 schakelaars, het display, een rotary schakelaar en als laatste de compact flash kaart.. De schakelaar Detector enabled dient ervoor om de detector tussen aktief en inaktief te schakelen. Indien deze schakelaar verlicht is, dan is de AW - 4 aktief en zal dus ingrijpen als het stil wordt op de programma ingang. Bij uitschakelen van deze schakelaar is de AW - 4 inaktief en zal niet ingrijpen of schakelen bij uitval van de audiobron die als main input gekozen is. Ook de relais contacten die zodanig geconfigureerd zijn dat er bij uitval van het audiosignaal een contact closure gemaakt wordt functioneren in deze stand niet. Bij het inschakelen of na spanningsuitval zal de audiodetectie van de AW-4 altijd in de stand enabled opkomen (indicatie in schakelaar licht op). De tweede schakelaar Forced backup.dient ervoor om de AW - 4 geforceerd in de backup stand te zetten. Deze is altijd uit bij het inschakelen van de AW - 4. Activeren van de schakelaar zorgt ervoor dat deze gaat branden en dat de AW - 4 overschakelt naar de backup stand. Als de externe backup of de http stream gekozen is, dan zal er eerst verbinding gemaakt worden met deze bron. In het geval van de externe backup zal er eerst middels de relais contacten de backup bron geactiveerd worden. Op dat moment verschijnt in het display de tekst: Pas als er audio uit de backup bron komt, zal er geschakeld worden. Komt er geen audio, dan zal de schakelaar na 30 seconden weer uitgaan en is de gekozen status wijziging beëindigd. Is er wel audio aanwezig, dan zal de AW - 4 in de backup stand blijven totdat er weer handmatig teruggeschakeld wordt. Indrukken (activeren) op het moment dat de AW - 4 in alarm is, zal ervoor zorgen dat de AW - 4 vast in de backup stand komt te staan, ook als het programma signaal weer terugkeert.

8 Als de AW - 4 in alarm is, wordt dit zichtbaar gemaakt doordat de lampjes in de beide schakelaars in een ritme van 1 seconde gaan knipperen. Het weer uit alarm halen kan op 2 manieren: zorgen dat het programma signaal weer terug is of door de schakelaar detector enabled in te drukken. In het laatste geval zal er wel teruggeschakeld worden, maar het blijft uiteraard stil omdat er geen programma signaal is. In de basissituatie is op het display is aan de linkerkant de status zichtbaar en rechts daarvan is een meter. Op de status is af te lezen welke bron naar de uitgang geschakeld staat. Voorbeeld: Is de digitale ingang gekozen dan staat er: Bij keuze van de analoge programma ingang: De meterschaal in het menu past zich aan aan de gekozen ingang. Bij een analoge main-input zal de meterschaal een verdeling hebben van -20 db tot +6 db, bij het selecteren van de digitale ingang als main-input wordt de meterschaal aangepast naar een schaalverdeling van -28 db tot nul dbfs. De meter is een stereo peak meter. De bovenste balk is voor het linker kanaal en de onderste geeft het rechter kanaal weer. Is de backup geactiveerd als mede de MP-3 dan geeft het display de volgende informatie : Ook wordt hier zichtbaar of er een stilte is of een crossfade. Bij stilte is er in het display te lezen: Een andere melding welke het display kan weergeven is als er gekozen is voor externe backup. Als het programma signaal uitvalt en de externe backup ingang is geactiveerd, dan verschijnt de tekst Valt op deze externe bron nu ook het audio weg, dan zal na het verstrijken van de ingestelde attack tijd de interne MP3 speler geactiveerd worden. Nu verschijnt op het display de tekst

9 maar de tekst intern zal knipperen in het ritme van 1 seconde als teken dat dit de tweede optie van backup is, en de externe backup ook uitgevallen is. Als de AW - 4 in alarm is en je drukt op de forced backup schakelaar, dan zal de AW - 4 vast op de backup stand komen te staan en zal hierop blijven staan ook als het programma signaal weer terugkeert. Op het display wijzigt de tekst in of Het weer uit deze status halen kan alleen door weer op de forced backup schakelaar te drukken. Als er gekozen is voor de AES/EBU ingang als main input dan zal er bij het wegvallen van het digitale clock-signaal de tekst sync gaan knipperen op het midden van het display.

10 Menu Structuur Het aanpassen van de AW-4 aan persoonlijke situaties geschiedt via het menu (af te lezen in het display) en de rotary selector op het front. De menustructuur voor het controleren van settings en/of het wijzigen ervan is onderverdeeld in 9 submenu s: Settings menu 1: Select Main input Settings menu 2: Select Backup Settings menu 3: Audio settings Settings menu 4: Detector settings Settings menu 5: System settings Settings menu 6: Password Settings menu 7: GPI settings Settings menu 8: View settings Settings menu 9: Test mode Settings menu 10: Exit settings menu Instellen van de functies Alle instellingen kunnen d.m.v. de rotary schakelaar gemaakt worden. Men kan hiermee door het menu heen bladeren door links- of rechtsom te draaien. Het bevestigen van een keuze gebeurt door het indrukken van deze schakelaar. Alle gemaakte instellingen worden meteen opgeslagen zodat bij spannings uitval de AW - 4 altijd weer inschakelt met deze instellingen. Als er geen rotary-activiteiten plaats vinden zal de verlichting van het display na ongeveer 2 minuten uitgaan om de levensduur van het display te verlengen. Op het moment dat het backlight van het display niet brandt, kan door één keer op de rotary switch te drukken de verlichting geactiveerd worden. Nogmaals drukken zorgt ervoor dat we in het settings menu komen. Hierin kunnen alle instellingen gemaakt worden. Belangrijk! Indien de AW - 4 in het settings-menu staat reageert deze niet op programma uitval. De AW - 4 springt automatisch naar het hoofdscherm als er gedurende 20 seconden geen activiteit heeft plaats gevonden. Het selecteren van RETURN in een menu waarbij vervolgens 1 seconde de rotary ingedrukt blijft zal resulteren in het terugspringen naar het hoofdscherm Settings menu 1: Select Main input In dit menu kan de bron gekozen worden die als programma aanvoer dient. Er zijn 4 mogelijkheden: Digitale input Analoge input Http stream Rtp stream De stream werkt uitsluitend als de AW-4 verbonden is met een netwerk. Selecteren gebeurt door het naar links of rechts draaien van de rotary knop. De gewenste keuze staat tussen de teksthaakjes. Door drukken van de rotaryknop wordt de gewenste keuze bevestigd.

11 Wordt de digitale ingang gekozen en er was een andere input aktief dan laat het display de volgende tekst zien: Er wordt nu via een fade-over geschakeld naar de digitale ingang. Was de digitale ingang al gekozen dan verschijnt de tekst: Deze tekst verdwijnt na 3 seconden. Settings menu 2: Select Backup Er kan hier een keuze worden gemaakt uit de volgende opties as back-up audiobron: MP-3 player Http stream Extern Analoog MP3-player Bij het selecteren van de functie MP-3 player worden in geval van audio uitval op de main input audiobestanden afgespeeld vanaf de compactflash kaart. Http-stream Http stream betekent dat er verbinding wordt gemaakt met het IP-adres wat is ingegeven op de compact-flash kaart ( zie voor gedetailleerde informatie het hoofdstuk streaming audio ) zodat bijvoorbeeld een audiostream geactiveerd wordt als backup bron indien het main input signaal wegvalt.. De Http-stream functie is alleen zichtbaar als deze functie niet gekozen is als main input in het vorige menu ( settings menu1 ). Extern Analoge BACK-UP ingang. De bron die hierop aangesloten wordt kan eventueel gestart en gestopt worden door contacten op de RELAY aansluiting. Configuratie van deze contacten gebeurt in het menu system settings Analoog Bij de keuze Analoog wordt overgeschakeld naar de analoge programma ingang indien de klok wegvalt op de digitale ingang.. Dit gebeurt binnen 1 seconde. Zo kan er bij een storing in het digitale domein toch voor gezorgd worden dat er direct programma signaal op de uitgang staat. Tevens wordt hierbij op het midden van het display het woordje sync zichtbaar om de seconde, ten teken dat de klok weg is. Is de analoge ingang geactiveerd, dan kan vervolgens een instelling gemaakt worden om ervoor te zorgen dat bij het terugkeren van de sync er weer teruggeschakeld wordt naar de digitale ingang, ( auto return on ) of dat de analoge ingang geactiveerd blijft. ( auto return off ) Er moet dan handmatig teruggeschakeld worden. Als er gekozen is voor de http stream of de externe ingang als de backup, en deze wordt stil, dan zal er overgeschakeld worden naar de mp3 speler. Komt er toch weer signaal op de eerste backup optie dan zal hier weer naar teruggeschakeld worden.

12 Instellingen kunnen niet gewijzigd worden indien de AW-4 in backup-mode is. Het display toont in dat geval de mededeling: Settings menu 3: Audio Settings In het audiomenu kan het niveau van de audio ingangen (zowel main als backup), geregeld worden tussen 20 db en + 20 db in stappen van 1 db. Voor de 3 programma-ingangen digitaal, analoog en stream geldt dat er voor ieder een aparte volume instelling is.zo kan er geschakeld worden tussen diverse programma-ingangen zonder dat het volume bijgeregeld hoeft te worden. Indien het niveau van de program ingang afwijkt van 0 db kan er een niveauverschil ontstaan als de netspanning verwijderd wordt of uitvalt.(passief doorschakelen). Bij de backup-ingang kan gekozen worden tussen manual of auto. Bij auto wordt de auto-levelling ingeschakeld. Hierdoor wordt het signaal van de backup-ingang automatisch geregeld en rond de 0 db gehouden. Let wel, dit is een auto levelling, geen compressor/ limiter! Settings menu 4: Detector Settings Het detector settings menu bevat de volgende instellingen: Attacktijd Releasetijd threshold. De attack tijd, dit is de tijd die afgeteld tussen audiostilte op de programma-ingang en het inschakelen van de backup ingang. De attacktijd is instelbaar tussen 0 en 180 seconden in stappen van 2 seconden. De release tijd. Hiermee kan een wachttijd ingesteld worden zodat er niet direct wordt teruggeschakeld naar het programma signaal, maar er eerst gekeken wordt of dit signaal weer gedurende de ingestelde tijd continue aanwezig is. De tijd is instelbaar tussen 0 en 240 seconden in stappen van 2 seconden. De Threshold. Hiermee wordt de drempel ingesteld waarmee de detector werkt. Voorbeeld: Als de detector op 40 db staat en de attack tijd op 10 seconden, dan moet het programma signaal gedurende een periode van 10 seconden onder de -40 db zijn om het alarm in te schakelen. De threshold is instelbaar tussen -10 db en -50 db in stappen van 5 db. Settings menu 5: System Settings Het settings menu bevat de volgende instellingen: Relais Contrast fadetijd. De relais. De AW 4 is uitgerust met 4 relais met ieder een wissel contact. Deze relais kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om een backup bron te activeren, een alarm te schakelen o.i.d. Ieder relais is apart te configureren. Het relais kan geactiveerd worden als de AW - 4 in alarm gaat (start) of als het programma signaal weer terugkeert (stop). In de eerste stap kunnen de relais ingesteld worden op start of stop In de tweede stap kan er gekozen worden tussen puls of continue.

13 In de derde stap kan er gekozen worden of het relais altijd geactiveerd moet worden of dat het gebruikt wordt om een externe bron aan te sturen. Kies voor external source Yes, als op dit relais de externe backup zit aangesloten. In alle andere gevallen kies voor NO. Deze optie is gemaakt omdat de externe bron alleen geactiveerd hoeft te worden als deze ook in de setup geactiveerd is. M.a.w. als de interne bron als backup gekozen is hoeft bij een alarm de evt. aangesloten externe backup bron niet geactiveerd te worden. Contrast. Hiermee is het kontrast van het display instelbaar. Fadetime. Met de fadetime wordt de crossfade tussen de backup en de main audiobron bedoeld. Deze functie zorgt ervoor dat, indien de als main-input aangesloten audiobron weer een stabiel audiosignaal laat zien het backup-signaal uit- en tegelijkertijd het main-signaal in fade. De crossfade tijd is instelbaar tussen 0 en 6 seconden in stappen van 1 seconde. Settings menu 6: Password Om ervoor te zorgen dat onbevoegden niet zomaar instellingen kunnen wijzigen kan de AW-4 worden voorzien van een toegangscode. Deze toegangscode kan naar keuze bestaan uit minimaal 1 en maximaal 8 cijfers. Het password menu heeft 2 mogelijkheden: Create of delete password Nieuw uit doos is de AW-4 niet voorzien van een password. CREATE: Bij het selecteren van CREATE zien we in het display de cijfers 1 t/m 0, de hoofdletter A ( ACCEPT ) en hoofdletter C ( CANCEL )en cijfer knippert op het eerste cijfer eerste een witte cursor. Met de rotary kan de witte cursor naar het volgende cijfer gebracht worden. Selecteer met de witte cursor het eerste cijfer van het beoogde beveiligingsgetal (password) en druk op de rotary knop. Het cijfer wordt nu zichtbaar rechts van de hoofdletter C. Op deze manier kan een toegangscode van maximaal 8 cijfers geselecteerd worden. Is de keuze niet juist selecteer dan de C (CANCEL) om de instelling af te breken en opnieuw te beginnen. Is de keuze wel goed, dan kan met de A (ACCEPT)bevestigd worden. Zodra er een wachtwoord gekozen is, zal dit automatisch geactiveerd worden. Dit gebeurt als er gedurende de periode van 2 minuten geen activiteit meer plaatsvindt. De schakelaars aan de voorzijde zijn dan niet meer te bedienen. Om weer toegang te krijgen tot het menu zal eerst de security code ingevoerd moeten worden, gevolgd door het bevestigen met A. De AW-4 komt vervolgens in settings menu-1. Het verwijderen van een security kan door in het menu te kiezen voor de optie DELETE PASSWORD. Vervolgens op de vraag ARE YOU SURE? Yes te antwoorden en het wachtwoord is verwijderd. Indien het password vergeten is kan de AW-4 eenvoudig terug gebracht worden naar de factory settings: Maak de Aw-4 spanningsloos door de netspanningkabel weg te nemen. Houd vervolgens beide schakelaars aan de voorzijde ingedrukt en steek tegelijkertijd het netsnoer erin. Op het display verschijnen nu 5 sterretjes welke vervolgens overschreven worden door comma. Het wachtwoord is nu verwijderd!!!

14 Settings menu 7: GPI (general purpose input) settings De sub D 9 connector (REMOTE) bevat 4 GPI kontakten ( zie hoofdstuk 1 voor specificatie). Input 1 en 2 hebben een dubbele functie. Ze kunnen geconfigureerd worden als input voor de beide schakelaars aan de voorzijde of als externe input. Voor GPI 1 geldt: Switch is de schakelaar detector enable Extern is externe input 1 Voor GPI 2 geldt: Switch is de schakelaar forced backup Extern is externe input 2 GPI 3 en GPI 4 kunnen niet gekozen worden en zijn standaard externe inputs Als een ingang gekozen is als extern, dan zal een statuswijziging over het netwerk verstuurd worden als deze ingang geactiveerd wordt. Dit wordt zichtbaar op de monitor pc. Zo kunnen evt. 4 extra bronnen bewaakt worden. Settings menu 8: View settings In dit menu kunnen alle gemaakte instellingen bekeken worden. Je kunt van boven naar beneden door het menu heen bladeren. De tekst schuift telkens 1 regel op. Als achter backup audio een (A) staat betekent dit dat de auto leveling is ingeschakeld. Als er achter de relais instellingen een (E) staat, dan is dit relais geconfigureerd voor de externe backup bron. De rotary knop indrukken brengt je weer terug naar het hoofdmenu. Settings menu 9: Test mode Hier kunnen de relais contacten geactiveerd worden om de aangesloten bronnen op de relais te testen. De AW - 4 zal in deze stand gewoon het programma signaal blijven doorgeven naar de uitgang. Als de AW - 4 in de backup stand staat, kan deze functie niet gebruikt worden. Er komt dan een tekst op het display: Not possible. System is in backup. Deze tekst zal na 2 seconden weer verdwijnen en het hoofdscherm verschijnt weer. Als de AW - 4 niet in alarm is, kan in deze functie door ON te kiezen de AW - 4 in de stand test gezet worden. Links in beeld staat onder elkaar de tekst TEST MODE Houd nu de rotary knop ingedrukt en de relais worden geactiveerd. Weer loslaten van de knop brengt de relais weer in de ruststand. Met de functie OFF keer je weer terug uit de test. Na een periode van 15 seconden keert de AW-4 automatisch terug teneinde te voorkomen dat de unit per abuis achtergelaten wordt in testmode en niet reageert op audiostilte of commando s van buitenaf. Settings menu 10: Exit Settings Menu Indrukken van de rotary knop brengt je weer terug in het hoofdscherm. Nogmaals: In alle standen van het settings menu zal na 15 seconden automatisch teruggeschakeld worden naar het hoofdscherm als er geen activiteit meer plaatsvindt. Bij de ingebruikname van de AW-4 zijn er de volgende instellingen:

15 Main input Backup audio Program level Backup level (A) Attack time Release time Threshold Relay 1 Relay 2 Relay 3 Relay 4 Fadetime GPI 1 GPI 2 Analog backup Auto return Digital Intern MP3 0dB 0dB 10 seconden 0 seconden - 40 db start pulse stop pulse start continue stop continue 3 seconden Extern Extern Off Off De MP3 speler

16 In de AW - 4 kan gekozen worden voor een MP-3 speler. Deze speler werkt met een compact flash kaart als opslag medium. Hierop komen de MP-3 bestanden te staan. De MP-3 speler ondersteunt alle typen Mpeg layer-3 tot 320kb/s Het voordeel van deze MP-3 speler is: Makkelijk kopiëren van MP-3 bestanden vanaf de pc. Bij iedere storing in de programma aanvoer worden andere titels gespeeld Zeer bedrijfszeker omdat er geen bewegende delen in zitten. Het verwijderen van de compactflash doe je door met een pen links van de kaart het vierkante zwarte blokje in te drukken. De kaart schuift nu naar voren en kan verwijderd worden. Terug plaatsen door de kaart goed in de houder te drukken. De bijgeleverde compact flash kaart heeft een opslagcapaciteit van 2 GB Hier kunnen ongeveer 320 titels op opgeslagen worden. Omdat niet iedere kaart even goed functioneert, is het raadzaam de bijgeleverde kaart te gebruiken. Is er behoefte aan een grotere capaciteit, overleg dit dan met uw leverancier van de AW-4 De speler heeft een enkele MP-3 decoder en kan dus niet crossen tussen twee titels, indien de titels goed ge-edit worden is er een stilte van 25 ms tussen de titels. Met goed knippen wordt verstaan dat aan het eind van een track het audio bij ongeveer -15 db met een korte fade out moet eindigen en niet eeuwig moet door blijven lopen totdat de titel afgelopen is. Als tweede punt is het raadzaam om alle titels zo te bewerken in de computer dat ze nagenoeg hetzelfde niveau hebben. Op de compact flash card staan naast de audiofiles voor backup alle belangrijke instellingen voor het correct functioneren. Als de kaart verwijderd wordt of is bij het opstarten, dan zal op het display de volgende tekst verschijnen: De AW-4 staat nu ook een een soort sleep mode. Pas als de kaart er weer inzit, zal de AW-4 weer opstarten. Kaartinstellingen Bij het in gebruik nemen van de compactflash card dienen de volgende bestanden aanwezig te zijn: extra jingles titels1 titels2 titels3 titels4 titels5 titels6 aw4_v2.amx config.ini stream.swp Gebruik UITSLUITEND kleine letters!! Indien de compactflash card tijdens het opstarten van de AW-4 ontbreekt, zal de AW-4 weliswaar inschakelen maar direct in een sleep-mode keren tot de kaart met daarop de juiste bestanden geladen wordt. Het afspelen volgens een format.

17 Op de compactflash kaart die bijgeleverd wordt staan een aantal bestanden. De eerste 8 mappen met de omschrijving titels1 t/m titels 6, een map genaamd jingles en een map extra. In de mappen titels 1 t/m titels 6 kunnen de titels geplaatst worden. In de map jingles uiteraard jingles en in de map extra promo s o.i.d. Op de kaart staat ook nog een bestand aw4.amx. Dit is een script wat bepaald hoe er afgespeeld moet worden. Hierin staat dat de eerste titel random uit de map titels1 moet komen, de tweede titel random uit de map titels2 enz. Als je de titels nu slim over de 6 mappen verdeelt, bijvoorbeeld jaren 60 in titels1, recurrent in titels2, jaren 80 in titels3 dan kun je in een bepaald format af spelen. De titels die geweest zijn worden onthouden, dus bij het weer opnieuw starten met afspelen na programma uitval zal er altijd met een titel begonnen worden die nog niet geweest is. De map jingles wordt afwisselend om de 2 en om de 3 titels gebruikt, dus om de 2 platen zal er random een jingle gedraaid worden en de volgende keer na 3 titels, dan weer na 2 enz. Uit de map extra tenslotte wordt om de 7 titels een item gekozen. Indien een map ongebruikt is levert dit geen problemen op: een lege map wordt overgeslagen. In het script zit een functie om ervoor te zorgen dat er een artist separation is. Om de artist separation goed te laten werken moet de omschrijving van de titels exact gebeuren. Begin eerst met de artiest naam, daarna met de titel. Tussen artiest naam en titel komt een spatie, dan een liggend streepje en dan weer een spatie. Dit is van belang want bij het inlezen van de artiest naam wordt er gekeken naar de spatie en het liggende streepje. Voorbeeld: The Artist song.mp3 Het is van belang dat iedere keer de naam van de artiest hetzelfde geschreven wordt, anders ziet het script het als 2 verschillende titels. Voorbeeld: The Artist De Artist artist Hoofdletters en kleine letters mogen allebei gebruikt worden als dit dan ook maar iedere keer hetzelfde gebeurd, dus niet de ene keer met hoofdletters en een andere keer met kleine. Voorbeeld: the artist of The Artist Wil je ook onderscheidt maken tussen bijv. The Artist en Bandmember, dan kun je de omschrijving als volgt maken: The Artist Bandmember_Silly songs.mp3 Het systeem zal nu ook Bandmember meenemen als artist separation met de Artist en hier een scheiding aanhouden van 20 titels. Het systeem werkt het beste als er minimaal 20 titels in een map zitten. Laat desnoods één of meerdere mappen leeg om tot een voldoende aantal per map te komen. Het systeem werkt het best met minimaal 25 verschillende artiesten per map. Indien er geen gebruik gemaakt wordt van deze optie en zelf een aantal bestanden gemaakt worden van diverse titels aan elkaar van onbepaalde lengte dan kunnen deze bijvoorbeeld allemaal in 1 map gezet worden. Ze worden dan random afgespeeld bij iedere keer dat er een stilte is. Uiteraard kunnen tracks ook verdeeld worden over verschillende mappen.

18 Wat belangrijk is dat als er zelf een compact flash kaart gebruikt wordt hier alle bestanden en mappen exact zo aangemaakt worden met dezelfde benamingen zoals op de bijgeleverde kaart. Ook het bestandje met de extensie.amx dient gekopieerd te worden. LAN netwerk en Webserver De netwerk aansluiting biedt naast bediening, monitoring en uploading ook de mogelijkheid tot het afspelen van streaming audio. Hiermee kan de watchdog zowel de programma-aanvoer van audio voorzien als de backup. Streaming audio kan alleen afgespeeld worden in alle mpeg layer3 formaten. De http en rtp protocollen worden hierbij ondersteund. De AW 4 stuurt alle instellingen en status wijzigingen voortdurend naar de webserver. Dit gebeurt met een door onszelf ontwikkelt protocol. Deze server bevindt zich in een server centrum en is voorzien van een backup server. Tevens is er een dubbele beveiliging ( https). Dit betekent dat men twee keer dient in te loggen met twee verschillende usernamen en wachtwoorden. Wil men echter deze monitoring zelf beheersen, dan bestaat de mogelijkheid om de server applicatie op een eigen server te installeren. De server werkt met een MYSQL database. In verband met de software licentie kosten kan hierover een afspraak gemaakt worden Om alle instellingen te kunnen maken t.b.v. de netwerkaansluiting, staat er op de compact flash kaart een config.ini bestandje. Hieronder een overzicht van een voorbeeld config.ini bestand ip_addr= netmask= gateway= dns= buffermark=32 ftplogin=watchdog:hector monitor=wdmon.com http=http:// :8000/stream rtp=rtp:// :8888 IP-adres, netmask, gateway en DNS spreken voor zich. Alle omschrijvingen kunnen worden uitgeschakeld door een punt komma voor de regel te plaatsen. Indien er een punt komma voor het IP adres staat ( tevens dan ook de netmask en dns uitzetten) dan zal er automatisch een IP-adres worden gevraagd aan een DHCPserver. Deze moet dan wel aanwezig zijn in het netwerk. Bij ftplogin staat na het is gelijk teken als eerste de usernaam en na de dubbele punt het wachtwoord. De ftplogin wordt gebruikt om via het netwerk in te loggen en zo op de compact flash kaart instellingen en evt. bestanden te kunnen wijzigen. De upload snelheid is laag. Het plaatsen van alle bestanden kan daarom het beste gebeuren door de kaart op een pc aan te sluiten via een card reader Als er toch via het netwerk bestanden vervangen of bijgeplaatst worden, doe dit dan als er geen stream aktief is. Monitor = wdmon.com. Met dit commando meldt de AW4 zich bij een server, waarop een browser draait. ( ) Met behulp hiervan is een totale monitoring en bediening van alle functies mogelijk via een wan verbinding. Zie hiervoor onze aparte handleiding. Bij http staat het IP-adres waar de http stream opgehaald moet worden.

19 Bij rtp kan ingevuld worden voor de te ontvangen stream. De ontvangst poort wordt aangegeven door na het IP-nummer een dubbele punt te plaatsen gevolgd door het poort nummer. Indien er een RTP-stream ontvangen wordt via het internet dan dient de poort open te staan. Het buffermark bepaalt de grootte van de buffersize van de http stream voordat deze gaat afspelen. Dus hoe groter de buffermark, des te langer is de delay. Het bufferen vind plaats op de compact flash kaart. Er is daar een speciaal bestand voor genaamd Stream.swp. Zorg ervoor dat dit bestand op de kaart aanwezig blijft, anders werkt de http-stream niet meer.

20 FTP server Om te kunnen inloggen op de AW 4 wordt een zgn. FTP server gebruikt. Hieronder worden een aantal door ons geteste servers beschreven. 1. Microsoft command line FTP utility Deze commando regel zit in ieder versie van microsoft windows. Hiermee kunnen we de config.ini op de compact flash kaart opnieuw inlezen nadat hier weer een wijziging in aangebracht is of het systeem resetten. Open een DOS- box en type hier: ftp, spatie, ip-adres gevolgd door enter Als er ingelogd is, dan de usernaam intypen, gevolgd door enter en dan als laatste het password gevolgd door enter. Nu kan d.m.v. het commando: QUOTE SITE RESET ( let op: in hoofdletters!) de watchdog opnieuw opgestart worden. De FTP verbinding wordt hierbij verbroken. 2. NcFTP client NcFTPclient is een freeware FTP client voor Linux, Microsoft Windows, Macintosh en verschillende andere operating systemen. Het is net zoals Microsoft command line utility een mogelijkheid om een site reset te kunnen uitvoeren. 3. LeechFTP 1.3 LeechFTP is een freeware grafische FTP client voor Microsoft windows, Macintosh een verschillende andere operating systemen. 4. Filezilla 5. FTP surfer Freecommander 7. Totalcommander Dit zijn allemaal freeware FTP clients en meestal gratis te downloaden. Extern monitoren met de Comma GSM 12 module Een andere mogelijkheid van monitoren is door speciale GSM module aan te sluiten op de AW-4. Hierdoor kunt u de AW-4 monitoren d.m.v. sms berichten die naar maximaal 6 nummers gestuurd kunnen worden. Ook kunnen instellingen en statuswijzigingen doorgevoerd worden door sms commando s met een gsm toestel naar de AW-4 te sturen. De GSM module kan eenvoudig door een standaard RS232 kabel ( male female) op de AW-4 worden aangesloten. Firmware updates: De Comma AW-4 is voorzien van een USB aansluiting welke specifiek bedoeld is voor het uitvoeren van firmware updates. In het menu view settings is de Firmware versie terug te vinden. Als er een update uitgevoerd gaat worden, hoeft het netsnoer niet verwijderd te worden. Het audio zal op het moment van updaten via de bypass relais op de uitgang blijven. Als de update uitgevoerd is, zal de AW-4 herstarten en wordt ook de firmware versie zichtbaar. Controleer of deze firmware versie overeenkomt met de zojuist uitgevoerde update. De instellingen zullen na een firmware update ongewijzigd zijn.

XL Transceiver installatie handleiding

XL Transceiver installatie handleiding XL Transceiver installatie handleiding Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.nl Technische gegevens van de AlphaCom XL transceiver:

Nadere informatie

Draadloos/Bedraad Netwerk IP Camera. Gebruikershandleiding Z1201 & W1201. versie 3.8

Draadloos/Bedraad Netwerk IP Camera. Gebruikershandleiding Z1201 & W1201. versie 3.8 Draadloos/Bedraad Netwerk IP Camera Gebruikershandleiding Z1201 & W1201 versie 3.8 Inhoudopgave: 1) VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 4 2) PRODUCTSPECIFICATIES... 5 3) VERPAKKINGSINHOUD... 7 4) INSTALLATIE...

Nadere informatie

4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Network DVR

4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Network DVR 4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Gebruikers Handleiding VER 2.0 4 Kanaals Netwerk DVR Real-time afspelen / USB backup The most stable and reliable real stand alone Digital Video Multiplex Recorder Installatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Over de AC Ryan Playon!HD... 14 3. Instellingsmenu... 18 4. Blader Menu... 26

Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Over de AC Ryan Playon!HD... 14 3. Instellingsmenu... 18 4. Blader Menu... 26 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Voorwoord... 2 1.2 Geleverde onderdelen... 3 1.3 Waarschuwingen... 3 1.4 Aansluiten... 5 1.5 In- en uitschakelen... 11 1.6 Menutaal... 12 1.7 Harde schijf Formatteren...

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5201383

Uw gebruiksaanwijzing. CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5201383 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

We zullen elk item apart behandelen en adviseren u nu als eerste de uitleg van de I/P Clock configuratie te gaan zien.

We zullen elk item apart behandelen en adviseren u nu als eerste de uitleg van de I/P Clock configuratie te gaan zien. Axum Video-0 Intro Nadat we de AXUM hebben aangesloten is nu het moment gekomen om de tafel naar onze eigen wensen te gaan configureren. We hebben voor ons links de RACK unit en rechts de 12 fader Users

Nadere informatie

1U Series DVR Snelstart gids

1U Series DVR Snelstart gids 1U Series DVR Snelstart gids 1 Inhoudsopgave 1 Hardware installatie en aansluiting... 5 1.1 Controleer de uitgepakte DVR... 5 1.2 Over het voorpaneel en achterpaneel... 5 1.3 Na het verwijderen van de

Nadere informatie

PC-Radio Express Handleiding

PC-Radio Express Handleiding PC-Radio Express Handleiding [right on track] oktober 2012 Copyright (C) 1989 -- 2012, Broadcast Partners Axelsestraat 58 4537 AL Terneuzen Nederland tel. (31) 115 683555 fax. (31) 115 631285 Handleiding

Nadere informatie

Handleiding Telestick

Handleiding Telestick Handleiding Telestick Datum 22-03-2013 Status V 2.4 Pagina 2 Colofon Commando Diensten Centra IVENT Adres Kromhoutkazerne Herculeslaan 1 3584 AB Utrecht Contactpersoon Team Telestick Opdrachtgever DMO/IVENT

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met uw keuze voor BOSS ME-0 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, raden wij u aan u de secties getiteld HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER

Nadere informatie

Handleidung MEDION LIFE P89654 (MD 90224)

Handleidung MEDION LIFE P89654 (MD 90224) Netzwerkfestplatte/NAS mit zwei integrierten Festplatten 2 x 4 TB (2 x 4000 GB)/ Netwerkschijf/NAS met twee ingebouwde harde schijven 2x 4 TB (2x 4000 GB)/ Disque dur réseau/ NAS avec deux disques durs

Nadere informatie

EM6561/EM6564 Draadloze Internet Camera

EM6561/EM6564 Draadloze Internet Camera EM6561/EM6564 Draadloze Internet Camera 2 NEDERLANDS EM6561/EM6564 Draadloze Internet Camera Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 3 1.1 Functies en kenmerken... 3 1.2 Inhoud van de verpakking... 4 2.0 De camera

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Handleiding Robin Compact SIP

Handleiding Robin Compact SIP Handleiding Robin Compact SIP Bestemd voor softwareversie 3 Versie: 3.0.4 Datum: 17-06-2015 gf1 Over deze handleiding Deze handleiding beschrijft de montage, installatie, programmering en bediening van

Nadere informatie

Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS. Your music + our passion

Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS. Your music + our passion Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS Your music + our passion Inhoud Belangrijk! The Minx Xi is grotendeels een op software gebaseerd product; nieuwe functies en updates worden van

Nadere informatie

V.1.0. thinknx configurator Handleiding. Configurator handleiding 1

V.1.0. thinknx configurator Handleiding. Configurator handleiding 1 thinknx configurator Handleiding Configurator handleiding 1 Inhoudsopgave Installatie... 4 Dowload software... 4 IP Changer... 5 Aansluitingen... 6 thinknx Configurator... 6 Knoppen omschrijving... 8 Het

Nadere informatie

Handleiding Robin HV / Robin CV. Bestemd voor softwareversie 3 of hoger

Handleiding Robin HV / Robin CV. Bestemd voor softwareversie 3 of hoger Handleiding Robin HV / Robin CV Bestemd voor softwareversie 3 of hoger Handleiding versie: 3.0.1 Datum: 29-07-2014 gf1 1 gf2 Over deze handleiding Deze handleiding beschrijft de montage, installatie, programmering

Nadere informatie

Controleer de inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking Lees dit eerst! UA-4FX Gebruikershandleiding Copyright 2005 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION op enigerlei

Nadere informatie

Waarschuwing Om het risico van een elektrische schok te voorkomen mag dit apparaat niet aan vocht of regen blootgesteld worden.

Waarschuwing Om het risico van een elektrische schok te voorkomen mag dit apparaat niet aan vocht of regen blootgesteld worden. Waarschuwing Om het risico van een elektrische schok te voorkomen mag dit apparaat niet aan vocht of regen blootgesteld worden. Let op! Behuizing niet openen. Er bevinden zich geen onderhoudsgevoelige

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing B-CONTROL DEEJAY. Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records

Gebruiksaanwijzing B-CONTROL DEEJAY. Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records Gebruiksaanwijzing B-CONTROL DEEJAY Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records 2 B-CONTROL DEEJAY Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave Dank u... 2 Belangrijke

Nadere informatie

NetworX NX-570. Installatie- en programmeer Handleiding. ISDN communicatie module AL1 & AL2 geschikt voor Up- en downloading. Handleiding NX-570

NetworX NX-570. Installatie- en programmeer Handleiding. ISDN communicatie module AL1 & AL2 geschikt voor Up- en downloading. Handleiding NX-570 NetworX NX-570 ISDN communicatie module AL1 & AL2 geschikt voor Up- en downloading Installatie- en programmeer Handleiding juni 2006 NP0093.5 1-6-2006 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Handleiding tiptel 2950 Business

Handleiding tiptel 2950 Business Handleiding tiptel 2950 Business 1 Inhoudsopgave Introductie 6 Beschrijving van het systeem 6 VoiceMail 7 Automatische telefoniste (auto attendant) 7 Call record licentie 8 VOIP - 8 Music on hold 9 Extra

Nadere informatie

Internet. Handleiding. EXPERIA BOX v8

Internet. Handleiding. EXPERIA BOX v8 Internet Handleiding EXPERIA BOX v8 Overzicht van de onderdelen uit het pakket Power Wireless Voice Broadband Internet TV Upgrade WPS ECO 1 x 1 x 1 x 1 x Experia Box v8 Dit is het modem. Deze regelt telefoongesprekken,

Nadere informatie

tiptel Gebruiksaanwijzing

tiptel Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing (nl) Professionele telefoonbeantwoorder met USB-interface, geheugenkaart, headset, alarmingang en een aansluiting voor een voetschakelaar tiptel 570 SD tiptel Veiligheidsaanwijzingen

Nadere informatie

Tutorial. Siemens PLC

Tutorial. Siemens PLC Tutorial Siemens PLC Simatic S7-300 STEP7 WinCC Flexible De Haagse Hogeschool Academie voor TIS / Delft 9 mei 2013 J.E.J. op den Brouw Inhoudsopgave 1. INLEIDING...4 2. DE PC...6 3. DE PLC...8 3.1 BESCHRIJVING

Nadere informatie

Hymedis Client. - Handleiding -

Hymedis Client. - Handleiding - - Handleiding - 1 Inhoud 1 INHOUD...2 2 HISTORIEK...3 3 BIJKOMENDE DISCLAIMER...4 3.1 VOORAFGAANDE BEPALING...4 3.2 AANVAARDING VOORWAARDEN...4 3.3 GEBRUIK VAN DE APPLICATIES...4 3.4 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN...4

Nadere informatie

CAREL. Handleiding Microprocessor PCO serie. (alle vrije koeling uitvoeringen)

CAREL. Handleiding Microprocessor PCO serie. (alle vrije koeling uitvoeringen) CAREL Handleiding Microprocessor PCO serie (alle vrije koeling uitvoeringen) INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave Blz. 2 1. Algemeen Blz. 5 1.1 Functies van de regelaar Blz. 5 2. Systeem hardware Blz. 5 2.1

Nadere informatie

Systeembeschrijving & Installatie Argus Kostenregistratiesysteem

Systeembeschrijving & Installatie Argus Kostenregistratiesysteem Systeembeschrijving & Installatie Argus Kostenregistratiesysteem Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op

Nadere informatie

17 TFT-LCD SCHERM MET DVR WEERGAVE / OPNEMEN / NETWERK GEBRUIKERSHANDLEIDING CC-116 TFT-LCD DVR COMBO

17 TFT-LCD SCHERM MET DVR WEERGAVE / OPNEMEN / NETWERK GEBRUIKERSHANDLEIDING CC-116 TFT-LCD DVR COMBO 17 TFT-LCD SCHERM MET DVR WEERGAVE / OPNEMEN / NETWERK GEBRUIKERSHANDLEIDING CC-116 TFT-LCD DVR COMBO ** Dit document moet gezien worden als een naslagwerk. ** Het product kan op ieder moment zonder kennisgeving

Nadere informatie