Vergadering van

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergadering van 08.04.13"

Transcriptie

1 Vergadering van Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Frank Acke, afgevaardigd schepen, Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Wim Verlinde, Emmy Mispelaere, Suzan Joye, Hilde Martin, Veerle De Pauw, raadsleden; Oosthuyse Stefaan, secretaris. Verontschuldigd: Jan Seynhaeve, burgemeester, Linda Robensyn, Joachim Naert, raadsleden. Dagorde Openbare zitting 1. Geldigverklaring verkiezing leden van de raad voor maatschappelijk welzijn: kennisgeving; 2. Verkiezing afvaardiging regionale beleidsgroep energie-armoede; 3. Patrimonium: verzoek recht van overgang; 4. Informatica: kennisgeving IT-aankoopcontract Kortrijk : lot 9 en 16; 5. Informatica: aankoop noodvoeding administratief centrum en WZC Elckerlyc; 6. Informatica: aankoop firewall; 7. Informatica: aankoop backup-server; 8. Serviceflats Ter Meersch: aankoop telefooncentrale: toewijzing; 9. Woonzorgcentrum Elckerlyc: aankoop telefooncentrale: toewijzing; 10. Woonzorgcentrum Elckerlyc: aankoop softwareprogramma voor elektronisch zorgdossier; 11. Woonzorgcentrum Elckerlyc: aankoop geriatrische zetels: toewijzing; 12. Woonzorgcentrum Elckerlyc: aankoop hoog-laagbedden: toewijzing; 13. Woonzorgcentrum Elckerlyc: aankoop kinemateriaal: wijze van gunnen; 14. Woonzorgcentrum Elckerlyc: koffiemachines bruikleen: wijze van gunnen; 15. Woonzorgcentrum Elckerlyc: perceel 9: signalisatie: goedkeuring gunning; 16. Administratief centrum: vernieuwen veranda bureau administratie: wijze van gunnen; 17. Financiële dienst: interne facturatie; 18. Financiële dienst: beleids- en beheerscyclus: aankoop softwareprogramma; 19. Financiële dienst: goedkeuring eindrekening : kennisgeving; 20. Personeel: WZC: openverklaring zorgkundige; 21. Personeel: WZC: openverklaring schoonmaak; PUNT 1: GELDIGVERKLARING VERKIEZING LEDEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN: KENNISGEVING Gelet op de beslissing van van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen waarbij de uitslag van de verkiezingen van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van Wevelgem van geldig verklaard werd; ENIG ARTIKEL Neemt kennis van de beslissing van van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen waarbij de uitslag van de verkiezingen van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van Wevelgem van geldig verklaard werd.

2 PUNT 2: VERKIEZING AFVAARDIGING REGIONALE BELEIDSGROEP ENERGIE-ARMOEDE Overwegende dat op regionaal niveau een aantal projecten loopt met een focus op energiearmoede (o.a. de goedkope en renteloze energieleningen FRGE, de gratis energiescans, de opstart van de sociale dakisolatie, ), gekaderd binnen het lokaal energiebeleid waarbij het lokaal bestuur een cruciale rol speelt; Overwegende dat BND Kortrijk vzw (= buurt en nabijheidsdiensten Kortrijk) en het Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen vzw het lokaal energiebeleid ondersteunen; Overwegende dat hiervoor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst moet afgesloten worden tussen FRGE en de gemeente Wevelgem; Gelet op het voorstel om geen nieuwe afgevaardigde aan te duiden vooraleer er een nieuwe overeenkomst afgesloten tussen FRGE en de gemeente Wevelgem; ENIG ARTIKEL De verkiezing van een afgevaardigde regionale beleidsgroep energiearmoede wordt uitgesteld tot een nieuwe overeenkomst afgesloten is tussen FRGE en de gemeente Wevelgem. PUNT 3: PATRIMONIUM: VERZOEK RECHT VAN OVERGANG Overwegende dat in uitvoering van de beslissing van de raad van een overeenkomst opgesteld werd dd met de eigenaars/bewoners van de woningen Groenestraat 30 (dhr. en mevr. Viaene-Ghillemyn) en 32 (Johan Deleu) te Wevelgem om op de eigendom van het OCMW (perceel Artoisstraat-Groenestraat-Parkstraat: site waar nu WZC Elckerlyc wordt gerealiseerd) een recht van overgang over een strook van 6 meter breed te bekomen en om er op hun kosten en verantwoordelijkheid kiezelsteentjes aan te brengen om de achterkant van hun eigendommen gemakkelijker met de wagen te bereiken; Overwegende dat door de realisatie van het nieuwe woonzorgcentrum Elckerlyc op de percelen 321C2 en 323C4 ook de omgeving rond het woonzorgcentrum volledig aangelegd wordt met inbegrip van het stukje grond waarover tijdelijk en beperkt recht van overgang werd gegeven; Gelet op artikel 4 van de overeenkomst: Het OCMW kan op ieder ogenblik het verleende recht van overgang eenzijdig intrekken en eisen de strook grond in de oorspronkelijke toestand te herstellen, mits schriftelijke voorafgaande verwittiging van de begunstigde, zonder daarvoor enige verantwoording te hoeven geven en zonder dat iemand schadeloosstelling kan eisen; Gelet op de vraag van dhr. Johan Deleu om dit recht van overgang te mogen behouden nu het WZC Elckerlyc er wordt gebouwd; Gelet op de beslissing van de raad van om voor de huidige eigenaar van de woningen Groenestraat 28 en 30, dhr. Johan Saelens, geen doorgang te verlenen naar de percelen die palen aan de brandweg van het terrein waar het nieuwe WZC Elckerlyc wordt gebouwd en negatief advies verleend werd voor de aanvraag voor de bouw van 2 garages; Overwegende dat de rust voor bewoners van het WZC Elckerlyc gevrijwaard moet worden en

3 er bijgevolg geen individuele aanvragen tot doorgang worden toegestaan; ENIG ARTIKEL Er wordt geen recht van overgang meer toegestaan aan dhr. Johan Deleu voor de woning Groenestraat 32 over de grond (deel van perceel ten kadaster gekend onder nummer 321C2), eigendom van het OCMW waar het nieuwe WZC Elckerlyc wordt gebouwd (op de percelen 321C2 en 323C4). PUNT 4: INFORMATICA: KENNISGEVING IT-AANKOOPCONTRACT KORRIJK : LOT 9 EN 16 Overwegende dat in zitting van het voorstel goedgekeurd werd om toe te treden tot het IT-aankoopcontract van de stad Kortrijk waarbij dit IT-contract loopt over de periode en 22 IT-domeinen omvat; Overwegende dat in zitting van de samenwerkingsovereenkomst, de wijze van gunnen en het bestek van het IT-aankoopcontract goedgekeurd werden; Overwegende dat in zitting van kennis genomen werd van de gunning door het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Kortrijk van de verschillende loten binnen het IT-aankoopcontract van de stad Kortrijk; Overwegende dat, in navolging van deze kennisgeving, een aanvullende kennisgeving volgt dat het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Kortrijk de loten 9 en 16 in de zittingen van 28/01/2013 en 4/02/2013 gunde: - Lot 9: levering en installatie van Apple-producten en gerelateerde diensten - Lot 16: hostingdiensten Gelet op de toelichting door Steven Casteleyn, IT-verantwoordelijke; ENIG ARTIKEL Neemt akte van de gunning door het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Kortrijk van de loten 9 en 16 van het IT-aankoopcontract : - Lot 9: levering en installatie van Apple-producten en gerelateerde diensten - Lot 16: hostingdiensten PUNT 5: INFORMATICA: AANKOOP NOODVOEDING ADMINISTRATIEF CENTRUM EN WZC ELCKERLYC Overwegende dat om een continue dienstverlening in het WZC Elckerlyc zo veel mogelijk te garanderen, het noodzakelijk is om noodvoeding te voorzien op alle locaties waar netwerkmateriaal aanwezig is; Overwegende dat in het administratief centrum één data rack niet voorzien is van noodvoeding; Overwegende dat in de serviceflats Ter Meersch een bijkomende data rack moet voorzien worden voor de installatie van de telefooncentrale; Overwegende om voor het administratief centrum en de serviceflats Ter Meersch een

4 noodvoeding te voorzien; Rekening houdend met het IT-aankoopcontract van de stad Kortrijk wordt voorgesteld om deze aankoop te doen bij de firma RealDolmen, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen, onder de voorwaarden bedongen onder lot 1 van het aankoopcontract; Gelet op de kostprijs: 7833,49 (incl. btw); Overwegende dat in het budget 2013 krediet voorzien is voor deze aankoop die kan gefinancierd worden met eigen middelen; Gelet op het visum van de financieel beheerder; Gelet op de toelichting door Steven Casteleyn, IT-verantwoordelijke; ENIG ARTIKEL De aankoop van noodvoeding voor het administratief centrum en het WZC Elckerlyc bij de firma RealDolmen, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen, onder de voorwaarden bedongen onder lot 1 van het aankoopcontract van de stad Kortrijk, wordt goedgekeurd tbv 7833,49 (incl. btw). PUNT 6: INFORMATICA: AANKOOP FIREWALL Overwegende dat er momenteel een groot probleem is met één van de kerntaken van de firewall, nl. de anti-spamfilter die mail controleert die naar het OCMW Wevelgem verstuurd wordt, maakt dagelijks fouten en verwijdert mails die helemaal geen spam blijken te zijn; Overwegende dat er ook problemen zijn bij het opstarten van de VPN-verbinding voor de pc s en laptops die van buitenaf verbinding maken; Gelet op het aanbod van de firma RealDolmen op basis van een Fortinet Firewall met bijhorende anti-spamfilter met een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van de huidige oplossing: - Eenvoudiger in beheer - Koppeling gebruikersbeheer met bestaande computergebruikers - Betere VPN software voor verbinding van buitenaf - Betere anti-spam filter - Hogere beschikbaarheid Overwegende dat deze betere anti-spamfilter o.a. de mogelijkheid biedt om verwijderde spamberichten bij te houden in een wachtrij, zodat deze door de beheerder wel nog kunnen doorgelaten worden naar de bestemmeling; Rekening houdend met het IT-aankoopcontract van de stad Kortrijk wordt voorgesteld om deze aankoop te doen bij de firma RealDolmen onder de voorwaarden bedongen onder lot 1 van het aankoopcontract. Gelet op de kostprijs: ,63 (incl. btw); Overwegende dat in het budget 2013 krediet voorzien is voor deze aankoop die kan gefinancierd worden met eigen middelen; Gelet op het visum van de financieel beheerder; Gelet op de toelichting door Steven Casteleyn, IT-verantwoordelijke;

5 ENIG ARTIKEL De aankoop van een Fortinet Firewall bij de firma RealDolmen, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen, onder de voorwaarden bedongen onder lot 1 van het aankoopcontract van de stad Kortrijk, wordt goedgekeurd tbv ,63 (incl. btw). PUNT 7: INFORMATICA: AANKOOP BACKUP-SERVER Overwegende dat de huidige backup-server omwille van technische beperkingen (plaatsgebrek, geen enkele functionaliteit om bij problemen een server te herstellen vanuit de genomen backups) aan vervanging toe is; Overwegende dat gezocht werd naar een backup oplossing waarbij sneller kan opgetreden worden bij problemen en dat de keuze viel op de software van Veeam Backup & Replication: - specifiek gericht op het nemen van backups van virtuele server omgevingen zoals deze van het OCMW - biedt naast een heel aantal essentiële functionaliteiten (o.a. backup van databases, mail, ) die ook door andere backup producten ondersteund worden, een aantal extra functionaliteiten die een grote meerwaarde kunnen bieden o kan een virtuele server vanuit de backup omgeving opstarten o kan een beveiligde testomgeving beschikbaar stellen o controleert na het nemen van een backup of alles correct werd gebackupt Rekening houdend met het IT-aankoopcontract van de stad Kortrijk wordt voorgesteld om deze aankoop te doen bij de firma RealDolmen, onder de voorwaarden bedongen onder lot 1 van het aankoopcontract; Overwegende dat het voorstel uit 2 delen bestaat: 1. aankoop van de software van Veeam en bijhorende installatie 2. aankoop van een server voor de installatie van de software en het bewaren van de backups Overwegende dat voor de software gekozen werd voor de Enterprise versie, omdat een aantal van de gewenste functies niet aanwezig is in de standaard versie; Overwegende dat voor de aankoop van een bundel gekozen werd met 2 jaar bijkomend onderhoud van de software en de software voor het monitoren van de servers; Gelet op de kostprijs: ,57 (incl. btw); Overwegende dat in het budget 2013 krediet voorzien is voor deze aankoop die kan gefinancierd worden met eigen middelen; Gelet op het visum van de financieel beheerder; Gelet op de toelichting door Steven Casteleyn, IT-verantwoordelijke; ENIG ARTIKEL De aankoop van een backup server bij de firma RealDolmen, A.

6 Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen, onder de voorwaarden bedongen onder lot 1 van het aankoopcontract van de stad Kortrijk, wordt goedgekeurd tbv ,57 (incl. btw). PUNT 8: SERVICEFLATS TER MEERSCH: AANKOOP TELEFOONCENTRALE: TOEWIJZING: Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden); Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 2; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat in het kader van de opdracht Levering en plaatsing telefooncentrale voor serviceflats Ter Meersch een bijzonder bestek met nr werd opgesteld; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,00 excl. btw of ,00 incl. 21% btw; Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 11 februari 2013 betreffende de goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

7 Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 11 februari 2013 betreffende het starten van de gunningsprocedure waarin beslist werd om volgende firma s uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: - BELGACOM NV, Koning Albert I laan 27 te 1030 Brussel - SIECOM, Industrieweg 1 te 2630 Aartselaar - RealDolmen, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen - AEG TranzCom, Biestebroekkaai 300 te 1070 Brussel; Overwegende dat de offertes het bestuur ten laatste op 15 maart 2013 om uur dienden te bereiken; Overwegende dat de gestanddoeningstermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 13 juli 2013; Overwegende dat 1 offerte ontvangen werd van SIECOM, Industrieweg 1 te 2630 Aartselaar ( ,00 excl. btw of ,50 incl. 21% btw en 1.188,00 excl. btw of 1.437,48 incl. 21% btw onderhoud per jaar (eerste twee jaar 594 excl. btw of 718,74 incl. 21% btw)); Overwegende dat bij nazicht van de offerte bleek dat voor één van de gevraagde onderdelen onvoldoende capaciteit werd aangeboden; Overwegende dat aan de firma SIECOM bijkomend prijs werd gevraagd zodat volledig voldaan wordt aan het bestek; Overwegende dat de meerprijs 1.117,00 excl. btw of 1.351,57 incl. 21% btw en 165,60 excl. btw of 200,38 incl. 21% btw onderhoud per jaar (eerste twee jaar 82,80 excl. btw of 100,19 incl. 21% btw) bedraagt; Overwegende dat de totale kostprijs ,00 excl. btw of ,07 incl. 21% btw en 1.353,60 excl. btw of 1.637,86 incl. 21% btw onderhoud per jaar (waarbij de eerste twee jaar aan 676,80 excl. btw of 818,93 incl. 21% btw) bedraagt; Gelet op het voorstel om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de enige bieder, zijnde SIECOM, Industrieweg 1 te 2630 Aartselaar tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van ,00 excl. btw of ,07 incl. 21% btw en 1.353,60 excl. btw of 1.637,86 incl. 21% btw onderhoud per jaar (waarbij de eerste twee jaar aan 676,80 excl. btw of 818,93 incl. 21% btw); Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2013, op artikel 100/240300/ en dat de financiering gebeurt met eigen middelen; Gelet op het financieel rapport van de financieel beheerder; ARTIKEL 1 - Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel voor de opdracht Levering en plaatsing telefooncentrale voor serviceflats Ter Meersch. ARTIKEL 2 - Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde SIECOM, Industrieweg 1 te 2630 Aartselaar, tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van ,00 excl. btw of ,07 incl. 21% btw en 1.353,60 excl. btw of 1.637,86

8 incl. 21% btw onderhoud per jaar (waarbij de eerste twee jaar aan 676,80 excl. btw of 818,93 incl. 21% btw). ARTIKEL 3 - De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder bestek met nr ARTIKEL 4 - De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2013, op artikel 100/240300/ PUNT 9: WOONZORGCENTRUM ELCKERLYC: AANKOOP TELEFOONCENTRALE: TOEWIJZING: Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden); Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 1; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat in het kader van de opdracht Levering en plaatsing telefooncentrale WZC Elckerlyc een bijzonder bestek met nr werd opgesteld;

9 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,00 excl. btw of ,00 incl. 21% btw; Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 11 februari 2013 betreffende de goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 11 februari 2013 betreffende het starten van de gunningsprocedure waarin beslist werd om volgende firma s uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: - BELGACOM NV, Koning Albert I laan 27 te 1030 Brussel - SIECOM, Industrieweg 1 te 2630 Aartselaar - RealDolmen, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen - AEG TranzCom, Biestebroekkaai 300 te 1070 Brussel; Overwegende dat de offertes het bestuur ten laatste op 15 maart 2013 om uur dienden te bereiken; Overwegende dat de gestanddoeningstermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 13 juli 2013; Overwegende dat 1 offerte ontvangen werd van SIECOM, Industrieweg 1 te 2630 Aartselaar ( ,00 excl. btw of ,40 incl. 21% btw en 3.048,00 excl. btw of 3.688,08 incl. 21% btw onderhoud per jaar (eerste twee jaar 1.524,00 excl. btw of 1.844,04 incl. 21% btw)); Overwegende dat bij nazicht van de offerte bleek dat voor één van de gevraagde onderdelen onvoldoende capaciteit werd aangeboden; Overwegende dat aan de firma SIECOM bijkomend prijs werd gevraagd zodat volledig voldaan wordt aan het bestek; Overwegende dat de meerprijs 870,00 excl. btw of 1.052,70 incl. 21% btw en 127,24 excl. btw of 153,96 incl. 21% btw onderhoud per jaar (eerste twee jaar 63,62 excl. btw of 76,98 incl. 21% btw) bedraagt; Overwegende dat de totale kostprijs ,00 excl. btw of ,10 incl. 21% btw en 3.175,24 excl. btw of 3.842,04 incl. 21% btw onderhoud per jaar (waarbij de eerste twee jaar aan 1.587,62 excl. btw of 1.921,02 incl. 21% btw) bedraagt; Gelet op het voorstel om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de enige bieder, zijnde SIECOM, Industrieweg 1 te 2630 Aartselaar tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van ,00 excl. btw of ,10 incl. 21% btw en 3.175,24 excl. btw of 3.842,04 incl. 21% btw onderhoud per jaar (waarbij de eerste twee jaar aan 1.587,62 excl. btw of 1.921,02 incl. 21% btw); Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2013, op artikel 100/240300/ en dat de financiering gebeurt met eigen middelen; Gelet op het financieel rapport van de financieel beheerder;

10 ARTIKEL 1 - Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel voor de opdracht Levering en plaatsing telefooncentrale WZC Elckerlyc. ARTIKEL 2 - Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde SIECOM, Industrieweg 1 te 2630 Aartselaar, tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van ,00 excl. btw of ,10 incl. 21% btw en 3.175,24 excl. btw of 3.842,04 incl. 21% btw onderhoud per jaar (waarbij de eerste twee jaar aan 1.587,62 excl. btw of 1.921,02 incl. 21% btw). ARTIKEL 3 - De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder bestek met nr ARTIKEL 4 - De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2013, op artikel 100/240300/ PUNT 10: WOONZORGCENTRUM ELCKERLYC: AANKOOP SOFTWAREPROGRAMMA VOOR ELEKTRONISCH ZORGDOSSIER Overwegende dat het WZC Elckerlyc zal uitgerust zijn voor het gebruik van een elektronisch zorgdossier (Interaxio); Overwegende dat in het budget 2013 krediet voorzien is voor de aankoop van een softwareprogramma voor elektronisch zorgdossier voor het WZC Elckerlyc; Overwegende dat 2 firma s een programma aanbieden dat compatibel is met het Interaxiosysteem, nl. CMS met Gernis en Caresolutions met WZD: - zowel inhoudelijke aanbod als prijzen zijn vergelijkbaar - WZC is reeds klant bij CMS voor het gebruik van Geracc voor de Riziv- en rusthuisfacturatie en -administratie - Het WZC Het Gulle Heem werkt sinds 2010 met Gernis en is er tevreden over Gelet op de kostprijs (incl. btw): - Gernis van CMS: 5444, ,33 voor jaarlijks onderhoud en service - WZD van Caresolutions: 6037, voor jaarlijkse update Overwegende dat het voorstel van Caresolutions enkel aan die prijs kan geleverd worden op voorwaarde dat het programma van MDD (apotheek) kan geïntegreerd worden in hun programma, wat tot op heden nog onzeker resultaat oplevert, zodat het integrale programma zou moeten aangekocht worden en veel duurder zou zijn; Gelet op het voorstel om het softwareprogramma Gernis van CMS aan te kopen; Gelet op de gunstige prijs; Overwegende dat de aankoop kan gefinancierd worden met eigen middelen; Gelet op het visum van de financieel beheerder; ENIG ARTIKEL De aankoop van het softwareprogramma Gernis van CMS voor het elektronisch zorgdossier in het WZC Elckerlyc wordt goedgekeurd tbv 5444, ,33 voor jaarlijks onderhoud en service.

11 PUNT 11: WOONZORGCENTRUM ELCKERLYC: AANKOOP GERIATRISCHE ZETELS: TOEWIJZING: Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden); Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 1; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat in het kader van de opdracht Aankoop 45 geriatrische zetels WZC Elckerlyc een bijzonder bestek met nr werd opgesteld; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,12 excl. btw of ,00 incl. 21% btw; Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 10 december 2012 betreffende de goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 10 december 2012 betreffende het starten van de gunningsprocedure waarin beslist werd om volgende firma s uit

12 te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: - Bulvano NV, Koralenhoeve 20 te 2160 Wommelgem - MOMENTS FURNITURE NV, Deefakkerstraat 2 te 8770 Ingelmunster - HAELVOET NV, Leon Bekaertstraat 8 te 8770 Ingelmunster - ID Projects, Puursesteenweg 399 te 2880 Bornem; Overwegende dat de offertes het bestuur ten laatste op 14 januari 2013 om uur dienden te bereiken; Overwegende dat de gestanddoeningstermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 14 mei 2013; Overwegende dat 3 offertes werden ontvangen: - Bulvano NV, Koralenhoeve 20 te 2160 Wommelgem ( ,00 excl. btw of ,15 incl. 21% btw) (voor de multifunctionele geriatrische zetel: model Relaxzetel Be RELAX type VR 90) (optie: ,00 excl. btw of ,95 incl. 21% btw) (voor de optie elektrisch geriatrische zetel: model Relaxzetel Be RELAX type Wall Away) - HAELVOET NV, Leon Bekaertstraat 8 te 8770 Ingelmunster ( ,90 excl. btw of ,65 incl. 6% btw) (voor de multifunctionele geriatrische zetel: model Houten Fero relaxzetel met neerschuifbare armen) (optie: ,60 excl. btw of ,56 incl. 6% btw) (voor de optie elektrisch geriatrische zetel: model Zetel Angel) - MOMENTS FURNITURE NV, Deefakkerstraat 2 te 8770 Ingelmunster ( ,25 excl. btw of ,91 incl. 21% btw) (voor de multifunctionele geriatrische zetel: model Relaxfauteuil Basic VE) (optie: ,75 excl. btw of ,86 incl. 21% btw) (voor de optie elektrisch geriatrische zetel: model Relaxfauteuil Basic EL) Overwegende dat personeelsleden en bewoners van woonzorgcentrum Ter Mote verschillende voorgestelde zetels hebben getest, waarbij o.a. volgende aspecten werden gecontroleerd: ziten ligcomfort, verrijdbaarheid, gemakkelijk om recht te staan uit de zetel, bereikbaar met tillift, mogelijkheid om een alternerend zitkussen te plaatsen, voetensteun aanwezig, mechanische en elektrische verstelling, uitneembaar zitkussen en verkleinkussen mogelijk, tafelblad mogelijk (ook geschikt als eenvoudig fixatiemiddel) onderhoudsvriendelijkheid, design; Overwegende dat in de offerte van HAELVOET NV 6% btw i.p.v. 21% btw werd verrekend, waardoor het nagerekende inschrijvingsbedrag ,90 excl. btw of ,54 incl. 21% btw is en voor de optie ,60 excl. btw of ,45 incl. 21% btw is; Overwegende dat geopteerd wordt om 15 mechanische en 37 elektrische zetels aan te kopen waarvan 10 zetels worden uitgerust met wielen en daarnaast 17 verkleinkussens (= afneembaar rugkussen) en 14 tafelbladen; Gelet op het voorstel om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Bulvano NV, Koralenhoeve 20 te 2160 Wommelgem tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van ,00 excl. btw of ,97 incl. 21% btw; aantal Prijs/stuk excl.btw Excl. btw Incl. btw (21%) Mechanische zetels ,05

13 Elektrische zetels ,07 OPTIES Wielen Verkleinkussen ,75 Tafelblad ,10 TOTAAL ,97 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2013, op artikel 83411/240000/ en dat de financiering gebeurt met eigen middelen; Gelet op het financieel rapport van de financieel beheerder; ARTIKEL 1 - Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel voor de opdracht Aankoop 45 geriatrische zetels WZC Elckerlyc. ARTIKEL 2 - Deze opdracht wordt gegund aan Bulvano NV, Koralenhoeve 20 te 2160 Wommelgem, tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van ,00 excl. btw of ,97 incl. 21% btw. ARTIKEL 3 - De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder bestek met nr ARTIKEL 4 - De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2013, op artikel 83411/240000/ PUNT 12: WOONZORGCENTRUM ELCKERLYC: AANKOOP HOOG- LAAGBEDDEN: TOEWIJZING: Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;

14 Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden); Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 2; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat in het kader van de opdracht Aankoop van 4 hoog-laagbedden WZC Elckerlyc een bijzonder bestek met nr werd opgesteld; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 6.611,57 excl. btw of 8.000,00 incl. 21% btw; Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 10 december 2012 betreffende de goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 10 december 2012 betreffende het starten van de gunningsprocedure waarin beslist werd om volgende firma s uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: - MOMENTS FURNITURE NV, Deefakkerstraat 2 te 8770 Ingelmunster - Haelvoet NV, Leon Bekaertstraat 8 te 8770 Ingelmunster - Distrac nv, Bleyveldstraat 14 te 3320 Hoegaarden - Wissner-Bosserhoff bvba, Egide Walschaertstraat 15/15 te 2800 Mechelen; Overwegende dat de offertes het bestuur ten laatste op 14 januari 2013 om uur dienden te bereiken; Overwegende dat de gestanddoeningstermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 14 mei 2013; Overwegende dat 3 offertes werden ontvangen: - MOMENTS FURNITURE NV, Deefakkerstraat 2 te 8770 Ingelmunster ( 5.280,36 excl. btw of 6.389,24 incl. 21% btw) (voor RVT-bed Care bed Belvita Classic, bedgalg oprichter met triangel en verstelbare riem, bedtafel afneembare eettablet) - Haelvoet NV, Leon Bekaertstraat 8 te 8770 Ingelmunster ( 5.397,16 excl. btw of 6.530,56 incl. 21% btw) (voor RVT-bed Bed Olympia Care, bedgalg oprichter driehoek met lint afgewerkt in epoxy, bedtafel leestafel Litavo) - Wissner-Bosserhoff bvba, Egide Walschaertstraat 15/15 te 2800 Mechelen ( 5.320,44 excl. btw of 6.437,73 incl. 21% btw) (voor RVT-bed extra laag bed Sentida 06, bedgalg oprichter met standaard oprolriem, bedtafel eettablet ) Overwegende dat verschillende bedden op proef werden uitgeprobeerd;

15 Overwegende dat het bed type Sentida 06 van de firma Wissner-Bosserhoff bvba een zeer mooi bed is dat degelijk en huiselijk is, een hoog zit- en ligcomfort heeft, in orde is met de strengste normering, een hoge en veilige belastbaarheid heeft van kg, 3 uitneembare ligvlakken en 1 vast vlak heeft, op die manier gemakkelijk te reinigen is en voorzien is van een geïntegreerde bedverlenging tot 2m20; Overwegende dat het bed type Sentida 06 van de firma Wissner-Bosserhoff bvba zich onderscheidt van het goedkoopste bed omwille van de volgende kenmerken: - Er is dubbele retractie aanwezig: het rugvlak schuift11 cm verder waardoor de bewoner minder de neiging heeft om te schuiven als hij rechtopzit; met als grote voordeel minder druk en wrijving ter hoogte van de stuit. - Dit bed beschikt over voorgeprogrammeerde toetsen: er moet selectief een keuze aangeduid worden en dan de richting omhoog-omlaag. Deze voorgeprogrammeerde toetsen bieden een extra veiligheid: dementerende bewoners, bezoek, kinderen kunnen de stand van het bed niet veranderen door willekeurig op de toetsen te drukken. - Een groot bereik: 27cm (laagste stand van het bed) - 80cm (hoogste stand van het bed) wat zeer geschikt is voor bewoners met een klein gestalte. In en uitstappen wordt iets gemakkelijker en het valrisico verkleint. - Het bed beschikt over een intelligent vertikaliseringssyteem: bij het omhoog of omlaag brengen van het bed, maakt het bed een tussenstop op 40 cm (= stoelhoogte, ideaal om dan uit bed te komen). - Er zijn verschillende hoogtes van het onrusthekken mogelijk. Extra hoog is interessant bij het gebruik van een alterneringsmatras. De onrusthekkens zijn daarbij eenvoudig te bedienen. - Het bed is zeer zuinig in energieverbruik. Overwegende dat geopteerd wordt om 5 hoog-laagbedden aan te kopen ipv 4 en daarnaast 1 accessoire-kit voor bedverlenging (bestaande uit langere zijsponden, langere bedwanden en verlengstuk ligvlak), 1 verlengstuk matras voor ligvlakverlenging, kleuropties: notelaar en havana (passen goed in het interieur), 5 ziekenoprichters (met oprolmechanisme) en 5 x manuele ontkoppeling bij een elektriciteitspanne; Gelet op het voorstel om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan Wissner-Bosserhoff bvba, Egide Walschaertstraat 15/15 te 2800 Mechelen tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 6.316,63 excl. btw of 7.643,12 incl. 21% btw; aantal Prijs/stuk excl.btw Excl. btw Incl. btw (21%) Sentida bed (incl. recupel) , , ,01 bedverlenging 1 90,71 90,71 109,76 Verlengstuk matras 1 15,71 15,71 19,01 Kleur notelaar 2 7, ,15 Kleur havana 3 7,50 22,50 27,23 Ziekenoprichter ,80 Manuele ontkoppeling 5 16,72 83,60 101,16 TOTAAL 7.643,12 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2013, op artikel 83411/240000/ en dat de financiering gebeurt met eigen middelen;

16 Gelet op het financieel rapport van de financieel beheerder; ARTIKEL 1 - Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel voor de opdracht Aankoop van 4 hoog-laagbedden WZC Elckerlyc. ARTIKEL 2 - Deze opdracht wordt gegund aan Wissner-Bosserhoff bvba, Egide Walschaertstraat 15/15 te 2800 Mechelen, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 6.316,63 excl. btw of 7.643,12 incl. 21% btw. ARTIKEL 3 - De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder bestek met nr ARTIKEL 4 - De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2013, op artikel 83411/240000/ PUNT 13: WOONZORGCENTRUM ELCKERLYC: AANKOOP KINEMATERIAAL: WIJZE VAN GUNNEN Overwegende dat in het budget 2013 krediet voorzien is voor de aankoop van kinemateriaal voor het WZC Elckerlyc; Gelet op het voorstel om de opdracht aankoop kinemateriaal voor het WZC Elckerlyc te gunnen via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking waarbij volgende firma s kunnen aangeschreven worden: - Gymna: Pasweg 6 C Bilzen - Fysiomed: Doornstraat 87 89, 2650 Edegem - Enraf-Nonius NV: Ingberthoeveweg 3D 2630 Aartselaar Gelet op het voorstel om de aankoop in te delen in evenveel percelen als er soorten toestellen zijn: - 1 behandeltafel - 1 loopbrug - 1 gemotoriseerde beentrainer - 2 hometrainers - 1 roeibank - 1 infrarood lamp - 1 massage-ademhalingstoestel - Klein oefenmateriaal: evenwichtsoefenmat, set van 5 oefenbanden, 3 paar halters (0,5 kg, 1 kg, 2 kg) en halterrek, 7 verschillende ballen (verschillend in grootte en materiaal), 3 x oefenmanchet (0,5 kg, 1 kg, 2 kg), 3 x trapfietsje, 3 x koude kompres Gelet op de raming van de kostprijs: (excl. btw); Overwegende dat de financiering zal gebeuren met eigen middelen; Gelet op het voorgelegde bestek;

17 ART. 1.- De opdracht aankoop kinemateriaal voor het WZC Elckerlyc wordt gegund via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking waarbij volgende firma s aangeschreven worden: - Gymna: Pasweg 6 C Bilzen - Fysiomed: Doornstraat 87 89, 2650 Edegem - Enraf-Nonius NV: Ingberthoeveweg 3D 2630 Aartselaar ART. 2.- Het voorgelegde bestek wordt goedgekeurd. PUNT 14: WOONZORGCENTRUM ELCKERLYC: KOFFIEMACHINES BRUIKLEEN: WIJZE VAN GUNNEN Gelet op het voorstel om in het WZC Elckerlyc de 4 livings en het lokaal dienstencentrum te voorzien van een koffiemachine; Gelet op het voorstel om deze koffiemachines via bruikleen in gebruik te nemen; Gelet op het voorstel om deze bruikleen te gunnen via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking waarbij volgende firma s kunnen aangeschreven worden: - Nestlé Belgilux NV, Birminghamstraat 221, 1070 Brussel - NV Douwe Egberts Coffee Systems, Potaarde, 1850 Grimbergen - Grootmoeders Koffie bvba, Kleine Ieperstraat 11, 8560 Gullegem - Bravilor Bonamat NV, Industriezone Schoten 5, Boomgaarddreef 7, 2900 Schoten - Aramark NV, Maurice Charlentstraat 53, 1160 Oudergem Gelet op de raming van de jaarlijkse kost voor de bruikleen van 5 koffiemachines en het verbruik van de koffie: (excl. btw); Gelet op het voorgelegde bestek; ART. 1.- De opdracht levering koffie en bruikleen van 5 koffiemachines voor het WZC Elckerlyc en het dienstencentrum Wevelgem wordt gegund via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking waarbij volgende firma s aangeschreven worden: - Nestlé Belgilux NV, Birminghamstraat 221, 1070 Brussel - NV Douwe Egberts Coffee Systems, Potaarde, 1850 Grimbergen - Grootmoeders Koffie bvba, Kleine Ieperstraat 11, 8560 Gullegem - Bravilor Bonamat NV, Industriezone Schoten 5, Boomgaarddreef 7, 2900 Schoten - Aramark NV, Maurice Charlentstraat 53, 1160 Oudergem ART. 2.- Het voorgelegde bestek wordt goedgekeurd. PUNT 15: WOONZORGCENTRUM ELCKERLYC: PERCEEL 9: GOEDKEURING GUNNING Overwegende dat in zitting van de gunningswijze en het bestek voor het perceel 9 (signalisatie) goedgekeurd werd; Gelet op de openingszitting van :

18 Lot 9: signalisatie: openbare aanbesteding: 2 firma s dienden een offerte in: Overwegende dat na administratief, rekenkundig en technisch nazicht door VK Studio, architect van het project, de ingediende offertes als volgt zijn (excl. btw): Inschrijver Woonplaats Bedrag in excl. btw Studiegroep Labyrint Mollem ,55 Vanerum Diest ,48 Overwegende dat de firma Studiegroep Labyrint bvba, Zone Z.5 Mollem 270, 1730 Asse (Mollem) de laagste regelmatige inschrijver is; Overwegende dat bij openbare aanbesteding de opdracht moet gegund worden aan de laagste regelmatige inschrijver; Gelet op het ramingsbedrag: (excl. btw); Gelet op het feit dat Belfius bouwheer is waardoor de opdracht gegund wordt door Belfius; Overwegende dat bij de aanstelling van Belfius als projectbeheerder voor het nieuwe woonzorgcentrum te Wevelgem in de offerte van Belfius vermeld staat dat het opstellen en verzenden van de toewijzingsbrieven gebeurt na akkoord van het OCMW; Overwegende dat voorgesteld wordt om de toewijzing van de opdracht aan de firma Studiegroep Labyrint bvba, Zone Z.5 Mollem 270, 1730 Asse (Mollem) goed te keuren; ENIG ARTIKEL - Aan Belfius wordt de goedkeuring gegeven om de opdracht signalisatie van het nieuw woonzorgcentrum te Wevelgem toe te wijzen aan de firma Studiegroep Labyrint bvba, Zone Z.5 Mollem 270, 1730 Asse (Mollem)tegen de prijs van ,55 (excl.btw). PUNT 16: ADMINISTRATIEF CENTRUM: VERNIEUWEN VERANDA BUREAU ADMINISTRATIE: WIJZE VAN GUNNEN Overwegende dat in het oorspronkelijke bouwdeel (jaren 80) van het administratief centrum de houten uitbouw vooraan het gebouw aan vernieuwing toe is; Gelet op de raming van de kostprijs: excl. btw; Overwegende dat in het budget 2013 krediet voorzien is voor deze werken die kunnen gefinancierd worden met eigen middelen; Gelet op het voorstel van de renovatie: - Vervanging van het houten schrijnwerk. Het onderliggend metselwerk blijft behouden en de bakstenen dorpel wordt afgeslepen en aangevuld met een aluminium raamdorpel voorzien van voldoende uitkraging zodat regenwater niet meer langs de muur afgeleid wordt. - Houten schrijnwerk wordt vervangen door thermisch onderbroken aluminium schrijnwerk en hoogrendementsbeglazing - Manueel regelbare roosters worden voorzien in het nieuwe aluminium schrijnwerk voor een natuurlijke regelbare aanvoer van verse lucht in de ruimte. - De bestaande verdeling bevat telkens 4 segmenten, de nieuwe verdeling zal bestaan uit 3 segmenten. De zijdelen zijn voorzien van draaikipramen.

19 Gelet op het voorstel om de werken te gunnen met toepassing van de wet op de overheidsopdrachten via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking waarbij volgende firma s kunnen worden aangeschreven: - Van Der Bauwhede, Roterijstraat 107, 8790 Waregem - Verandaland, Anzegemseweg 8, 8790 Waregem - Veranda s Demasure, Zonnestraat 3, 8573 Tiegem - Terrasdecor, Staatsbaan 278, 9870 Zulte - Vandemaele Aluminium, Overheulestraat 250, 8560 Moorsele - Antoon Decock nv, Muizelstraat 16, 8560 Gullegem - Pyfferoen bvba, Izegemsestraat 373, 8501 Heule - Cope-invent bvba, Oude Ieperstraat 32, 8560 Gullegem Gelet op het voorgelegde bestek; ART. 1.- De opdracht vernieuwen verandagedeelte bureau administratie wordt gegund met toepassing van de wet op de overheidsopdrachten via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking waarbij volgende firma s worden aangeschreven: - Van Der Bauwhede, Roterijstraat 107, 8790 Waregem - Verandaland, Anzegemseweg 8, 8790 Waregem - Veranda s Demasure, Zonnestraat 3, 8573 Tiegem - Terrasdecor, Staatsbaan 278, 9870 Zulte - Vandemaele Aluminium, Overheulestraat 250, 8560 Moorsele - Antoon Decock nv, Muizelstraat 16, 8560 Gullegem - Pyfferoen bvba, Izegemsestraat 373, 8501 Heule - Cope-invent bvba, Oude Ieperstraat 32, 8560 Gullegem ART. 2.- Het voorgelegde bestek wordt goedgekeurd. PUNT 17: FINANCIELE DIENST: INTERNE FACTURATIE Gelet op de verdeelsleutels 2012; VERDEELSLEUTELS 2012 INTERNE FACTURATIE 1) De kosten van het wagenpark worden verdeeld via een vaste verdeelsleutel : maaltijddienst 45%, wzc Elckerlyc 3%, wzc Gulle Heem 3%, tewerkstellingsproject 12%, materiële opvang 10%, sociale woningen 8%, klusjesdienst 2%, thuiszorgdienst 2% en algemene administratie 15%. 2) De techniekers worden toegewezen aan de site waar ze tewerkgesteld zijn. Vb; techniekers WZC Gulle Heem werken voor keuken, lokaal dienstencentrum, aanleunwoningen, flats en woonzorgcentrum. 3) De loonkosten van werkleider en technieker tewerkstellingsproject worden voor 30% doorgerekend aan sociale woningen en voor 30% aan woningen materiële opvang. De

20 andere prestaties zijn voor de bouwmaatschappijn de gemeente, het administratief centrum. 4) De kosten van de juridische stafmedewerker worden op basis van geleverde prestaties voor 1/3 e doorgerekend aan de sociale dienst en voor 2/3 e aan algemene dienstverlening. 5) De kosten van de personeelsdienst worden toegekend aan de verschillende (sub)activiteitencentra op basis van aantal koppen per dienst. 6) De kosten subactiviteitencentrum facturatie diensten worden op basis van geleverde prestaties verdeeld over de verschillende diensten ; rusthuis Ter Mote (15%), rusthuis Gulle Heem (15%), serviceflats Ter Meersch (9%), serviceflats Gullegem (7%), sociale woningen (6%), bejaardenwoningen (6%), aanleunwoningen (6%), dienst warme maaltijden (29%) en poetsdienst (1%), maaltijden LDC (6%) 7) De kosten subactiviteitencentrum facturatie rusthuizen worden voor 40% toegerekend aan WZC Gulle Heem, 40% rusthuis WZC Ter Mote en 20% algemene dienst (onthaal). 8) De kosten thuiszorgdienst (excl.loonkost verantwoordelijke thuiszorgdienst) worden verdeeld over verschillende diensten op basis van geleverde prestaties ; bejaardenwoningen (2%), klusjesdienst (2%), dienst warme maaltijden (10%), poetsdienst (45%), aanvullende thuiszorg (1%) en thuiszorg algemeen (40%)(personenalarm, LST, zitdagen 9) (loon)kosten geboekt op het WZC algemeen worden doorgerekend aan de keuken en het lokaal dienstencentrum ; dit gebeurt aan hand van verdeelsleutels in bijlage 1 10) Op basis van geleverde prestaties wordt 10% van wedde maatschappelijk werker rusthuis Ter Mote doorgerekend aan de serviceflats. 11) Dienstverlening personeel Ter Mote naar serviceflats Ter Meersch : permanentie o.m. na uitbreiding loopbaanonderbreking verantwoordelijke flats en verhoging van de zorgbehoefte bewoners ; organisatie, opleiding, zoemoverdrachten, permanentie op zich : euro forfait per jaar en 25 euro per prestatie ter plaatse 12) Op basis van geleverde prestaties wordt een deel van wedde verplegend personeel doorgerekend aan de serviceflats Gullegem (0,3%) 13) Op basis van geleverde prestaties wordt 1/3 e FTE schoonmaak aangerekend aan serviceflats Gullegem. 14) De keukenkosten van Ter Mote en het Gulle Heem worden doorgerekend aan maaltijddienst en aan het lokaal dienstencentrum via de equivalentiecijfermethode (1 volledige maaltijd = ontbijt, middagmaal en avondmaal = cijfer 1 ; middagmaal wordt gelijkgesteld aan 0,6 en maaltijd personeelslid = 0,55)

Vergadering van 28.01.13

Vergadering van 28.01.13 Vergadering van 28.01.13 Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Wim Verlinde, Emmy Mispelaere, Joachim Naert, Suzan Joye, Hilde Martin, Veerle De Pauw, raadsleden;

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen 14-06-2016 verzendnummer contactpersoon contact via 2016/ Mevr. Melissa De Jaeger 052 432 467 melissa.dejaeger@ocmw-wichelen.be Beste De voorzitter van de

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012.

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS Annita, VAN NUFFEL Albert,

Nadere informatie

Vergadering van

Vergadering van Vergadering van 25.08.14 Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Frank Acke, afgevaardigde schepen; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Linda Robensyn, Wim Verlinde, Emmy Mispelaere, Suzan Joye,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Raad van 30 juli 2014

Raad van 30 juli 2014 Raad van 30 juli 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Henderickx S., Heirman K., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

Vergadering van

Vergadering van Vergadering van 09.05.16 Aanwezig: Frank Acke, voorzitter; Jan Seynhaeve, burgemeester, Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Suzan Joye, Veerle De Pauw, Serge Verbrugghe, Nico Vanwynsberghe,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

Vergadering van

Vergadering van Vergadering van 09.09.13 Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Frank Acke, afgevaardigd schepen; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Linda Robensyn, Wim Verlinde, Emmy Mispelaere, Joachim Naert,

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015.

ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015. ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015.

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, raadsleden

Nadere informatie

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van de Voorde Liesbeth, Van der Helst Anne-Marie,

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

Raad van 26 februari 2014

Raad van 26 februari 2014 Raad van 26 februari 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergaderingen - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd,

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergaderingen - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd, OCMW-raad maandag 16 januari 2017 Aanwezig: Sebastian Vande Ginste, OCMW-voorzitter Robin Declerck, Lode Degrieck, Liesbeth Gellinck, Anneloor Laevens, Hilde Naessens, Els Sarazyn, Marie- Paule Somers,

Nadere informatie

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering.

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering. Zitting van 23 januari 2017 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, OCMW-raadsleden Koenraad

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 MAART 2011.

ZITTING VAN 22 MAART 2011. ZITTING VAN 22 MAART 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, raadsleden PERSOONS Tom,

Nadere informatie

Vergadering van 14.09.15

Vergadering van 14.09.15 Vergadering van 14.09.15 Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Linda Robensyn, Suzan Joye, Hilde Martin, Veerle De Pauw, Serge Verbrugghe, Nico Vanwynsberghe,

Nadere informatie

Vergadering van 11.02.13

Vergadering van 11.02.13 Vergadering van 11.02.13 Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Frank Acke, afgevaardigd schepen, Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Linda Robensyn, Wim Verlinde, Emmy Mispelaere, Joachim Naert,

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014.

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter VAN HERREWEGHE Tom, burgemeester DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

OCMW HERENT Van Bladelstraat 47 3020 Herent

OCMW HERENT Van Bladelstraat 47 3020 Herent OCMW HERENT Van Bladelstraat 47 3020 Herent Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 01.03.2011 2 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 01.03.2011. 3 Samenstelling:

Nadere informatie

Vergadering van

Vergadering van Vergadering van 14.11.16 Aanwezig: Frank Acke, voorzitter; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Suzan Joye, Veerle De Pauw, Serge Verbrugghe, Nico Vanwynsberghe, Ine Serlet, Ilse Vandenbulcke,

Nadere informatie

ZITTING VAN 25 SEPTEMBER 2012.

ZITTING VAN 25 SEPTEMBER 2012. ZITTING VAN 25 SEPTEMBER 2012. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS Annita,

Nadere informatie

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van der Helst Anne-Marie, Vandevoorde

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 18 december 2014 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd.

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd. Zitting van 28 mei 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Nele Geudens, voorzitster Mariette Boven, Jo Laenen, Dorien Lievens, Mark Struyf, Heidi Suls, Paula Van Hal, Cyriel Van Sweevelt, leden Peter Verryt,

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 28 april 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

Vergadering van

Vergadering van Vergadering van 29.08.16 Aanwezig: Frank Acke, voorzitter; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Suzan Joye, Veerle De Pauw, Serge Verbrugghe, Nico Vanwynsberghe, Ine Serlet, Ilse Vandenbulcke,

Nadere informatie

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012 ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Lutgarde GEEROMS, Renaat RAES, Hubert SOENS, Annita SONCK, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Lutgarde VAN DEN BRANDE, Godelieve

Nadere informatie

Goedkeuring verslag van het openbaar gedeelte van de vorige raadszitting.

Goedkeuring verslag van het openbaar gedeelte van de vorige raadszitting. Zitting van 19 september 2016 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, Nicole Vercruysse,

Nadere informatie

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd.

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd. Zitting van 26 februari 2014 Aanwezig: Nele Geudens, voorzitster Mariette Boven, Jo Laenen, Dorien Lievens, Mark Struyf, Heidi Suls, Iris Van Bael, Paula Van Hal, Cyriel Van Sweevelt, leden Peter Verryt,

Nadere informatie

Zitting van 27 juni 2016

Zitting van 27 juni 2016 Zitting van 27 juni 2016 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, Nicole Vercruysse, Annie

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. 1 Goedkeuring notulen openbare vergadering van 27 april 2016

OPENBARE VERGADERING. 1 Goedkeuring notulen openbare vergadering van 27 april 2016 Raad voor maatschappelijk welzijn 25 mei 2016 1/11 Raad voor maatschappelijk welzijn Notulen Zitting van 25 mei 2016 Aanwezig: mevrouw Birgitt Carlier, OCMW-voorzitter; de heer Alois Van Grieken, Raadslid;

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

Vergadering van

Vergadering van Vergadering van 11.04.16 Aanwezig: Aanwezig: Frank Acke, voorzitter; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Suzan Joye, Veerle De Pauw, Serge Verbrugghe, Nico Vanwynsberghe, Ine Serlet, Ilse Vandenbulcke, Amand

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 SEPTEMBER 2009.

ZITTING VAN 22 SEPTEMBER 2009. ZITTING VAN 22 SEPTEMBER 2009. Aanwezig: VAN DER JEUGT Dirk, voorzitter dd VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT Liesbeth,

Nadere informatie

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds.

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds. Toelichting - aanpassing meerjarenplan 2014-2019 - budget 2015 1. Belangrijkste aanpassingen A. GEMEENTELIJKE BIJDRAGE De gemeentelijke bijdrage verschuift met 1 jaar. Dit betekent dat, gespreid over de

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester

ZITTING VAN 27 JANUARI Piet Baetens: voorzitter; Githa Praet, secretaris. Ignace De Baerdemaeker: burgemeester 1 ZITTING VAN 27 JANUARI 2016 Aanwezig : Piet Baetens: voorzitter; mevrouwen: Hilde Nobels, Rita De Geest, Sabine Bracke, Anny Paelinck en Sandra De Smet; de heren: Daniel De Brauwer, Peter Raman en Philip

Nadere informatie

1/1 Het verslag van de vergadering d.d. 23 mei 2017 wordt na lezing goedgekeurd en ondertekend.

1/1 Het verslag van de vergadering d.d. 23 mei 2017 wordt na lezing goedgekeurd en ondertekend. VERSLAG Verslag: raad Datum: donderdag 29 juni 2017 om 20 uur Plaats: raadzaal van het OCMW, Blokstraat 2 te 9170 Sint-Gillis-Waas Aanwezig: P. Buytaert, voorzitter De Keyzer E, Van Dorsselaere R, Van

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

ZITTING VAN 25 OKTOBER 2011.

ZITTING VAN 25 OKTOBER 2011. ZITTING VAN 25 OKTOBER 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS Annita, VAN

Nadere informatie

Vergadering van 10.06.13

Vergadering van 10.06.13 Vergadering van 10.06.13 Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Frank Acke, afgevaardigd schepen Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Wim Verlinde, Emmy Mispelaere, Joachim Naert, Suzan Joye,

Nadere informatie

Vergadering van

Vergadering van Vergadering van 10.02.14 Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Frank Acke, afgevaardigd schepen; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Linda Robensyn, Wim Verlinde, Emmy Mispelaere, Joachim Naert,

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 619 Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Sint-Niklaas Gemeente Sint-Gillis-Waas OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van 22 december 2016 Aanwezig : De heer P. Buytaert, voorzitter

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 5 april 2016 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 5 april 2016 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 03 mei 2016 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

Verslag Raadszitting van 20 april 2017

Verslag Raadszitting van 20 april 2017 Verslag Raadszitting van 20 april 2017 Aanwezig: Paul Verschelden, Voorzitter Herman Vijt, Burgemeester Wesley Heirwegh, Bruno Pletinck, Jan Rosschaert, Annick Vehent, Kathleen De Bondt, Jurgen De Malsche,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 19 april 2012 Lijst van de besluiten 1. SOCIALE DIENST OPENBAAR 1.1. ERKENNING ALS DIENST VOOR LOGISTIEKE HULP INDIENEN AANVRAAG

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Notulen Raad van 3 mei 2016, deel A: openbare zitting.

De vergadering wordt geopend om 20u. 1. Notulen Raad van 3 mei 2016, deel A: openbare zitting. RAAD VAN 7 JUNI 2016 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. M. Heirman, Mevr. M. Robberechts,

Nadere informatie

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur.

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, voorzitter N. Claesen, P. Debois,

Nadere informatie

Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Verontschuldigd : M.M. Verleysen A. raadslid, De voorzitter, Patrick De Smedt, opent de zitting om uur.

Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Verontschuldigd : M.M. Verleysen A. raadslid, De voorzitter, Patrick De Smedt, opent de zitting om uur. Z I T T I N G V A N 06.02.2008 Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Van Gijsegem G. De Vijlder C. Cooman G. Dooms J. De Gols M. De Boeck N. Schelfhout

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u OCMW Waasmunster RD 2012/4 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1. Voorstelling werking sociaal

Nadere informatie

ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST

ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AALST ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST OPENBARE VERGADERING 0. P R O C E S S E N - V E R B A A L 0.1. Zitting van de raad van 15.06.2010 Verdaagd

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

Vergadering van 20 januari 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Kerremans Leen, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Thoné Godelieve,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om 19.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Renaat RAES, Hubert SOENS, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Godelieve VAN EECKHOUT, Arlette DIERICKX, Filip DE SMEDT, Patrick

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 001 Milieu. Niet-ingedeelde muziekactiviteit. Reünieparty jeugdhuis Phoenix op 30 november 2012. Toelating. 002 Overheidsopdrachten. Kleine werken

Nadere informatie

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-RAAD van 05-12-2013 OVERZICHTSLIJST Openbare vergadering De voorzitter vraagt de raadsleden de goedkeuring om de volgende agendapunten in te trekken: 23 ste

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er

Nadere informatie

NOTULEN OPENBARE VERGADERING

NOTULEN OPENBARE VERGADERING NOTULEN OPENBARE VERGADERING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Datum 12 februari 2014 Plaats Raadzaal Uur 18.30 uur Aanwezig Depondt Geert, voorzitter, Allewaert Patrick, Arteel Rina, Beyens Arne, Depoorter

Nadere informatie

Afwezig/Verontschuldigd : Toon Vancoillie, Burgemeester. 1. Goedkeuring Samenwerkingsovereenkomst TIME-OUT Houtland

Afwezig/Verontschuldigd : Toon Vancoillie, Burgemeester. 1. Goedkeuring Samenwerkingsovereenkomst TIME-OUT Houtland Zitting van 14 juli 2015 Aanwezig : Logghe Christine voorzitter De Neve Stijn, Callebert Mieke, Vandecappelle Magda, Ampe Lieve, Waeyaert Jolien, Rossey Lode, Volckaert Carine, De Cuman Johan - Leden De

Nadere informatie

Raad OPENBAAR GEDEELTE 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van

Raad OPENBAAR GEDEELTE 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 maart 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter, Dirk

Nadere informatie

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 23 november 2010 Ontmoetingsruimte serviceflats (The Club) 19u

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 23 november 2010 Ontmoetingsruimte serviceflats (The Club) 19u OCMW Waasmunster RD 2011/9 Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 23 november 2010 Ontmoetingsruimte serviceflats (The Club) 19u 1 OPENBARE ZITTING 10.1 Goedkeuring van de notulen van de Raad van 20 oktober

Nadere informatie

O N TWERP UITTREKSELS ZITTING RAAD

O N TWERP UITTREKSELS ZITTING RAAD O N TWERP 26.06.2006 UITTREKSELS ZITTING RAAD D.D. 26.06.2006 1. F I N A N C I E N 1. AANPASSEN VOLMACHTEN CENTRALISATIEREKENINGEN RUSTHUIZEN. ======================================================= Gelet

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 29 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 29 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 29 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras,

Nadere informatie

Vergadering van 16.06.14

Vergadering van 16.06.14 Vergadering van 16.06.14 Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Frank Acke, afgevaardigde schepen; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Linda Robensyn, Wim Verlinde, Emmy Mispelaere, Suzan Joye,

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

Zitting van 16 september 2008.

Zitting van 16 september 2008. Zitting van 16 september 2008. Aanwezig : MM. Peeters, voorzitter; Vanderperren, Lowagie, Vansintejan, Meulemans, Verhaeghe en Lesage, leden; Dedecker, secretaris. Raadslid Huys is verontschuldigd. Raadslid

Nadere informatie

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren.

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren. TOELICHTING RAAD VAN 21 DECEMBER 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) VERKAVELING KRUIBEKE - ONTWERP VERKAVELINGSAKTE

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. Algemeen O 2 Organisatie personeelsfeest 2016 De Raad,

OPENBARE ZITTING. Algemeen O 2 Organisatie personeelsfeest 2016 De Raad, Verslag Raadszitting van 16 juni 2016 Aanwezig: Paul Verschelden, Voorzitter Saskia Boone, Bruno Pletinck, Jan Rosschaert, Els Schelfhout, Kathleen De Bondt, Jurgen De Malsche, Marie Christine De Smedt,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON - 15 juli 2014 om uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON - 15 juli 2014 om uur Aanwezig Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

2 KWALITEITSZORG: JAARVERSLAG 2015 EN PLANNING 2016 VOOR HET WOONZORGCENTRUM "ONZE-LIEVE-VROUW"

2 KWALITEITSZORG: JAARVERSLAG 2015 EN PLANNING 2016 VOOR HET WOONZORGCENTRUM ONZE-LIEVE-VROUW OCMW DEINZE MEMORIE BIJ DE OCMW-RAAD Zitting van 05 april 2016 om 19 u 30 OPENBARE ZITTING 1 PROCES-VERBAAL OPENBARE ZITTING VAN 1 MAART 2016 2 KWALITEITSZORG: JAARVERSLAG 2015 EN PLANNING 2016 VOOR HET

Nadere informatie

RAAD D.D OVERZICHTSLIJST

RAAD D.D OVERZICHTSLIJST OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AALST RAAD D.D. 04.02.2014 OVERZICHTSLIJST Niet-toevoeging met meerderheid van stemmen (4: ja (Vlaams Belangfractie, Groenfractie, Open VLD-fractie), 9: neen)

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

Vergadering van 13.07.15

Vergadering van 13.07.15 Vergadering van 13.07.15 Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Frank Acke, afgevaardigde schepen; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Emmy Mispelaere, Hilde Martin, Veerle De Pauw, Nico Vanwynsberghe,

Nadere informatie

Raad van 25 juni 2014

Raad van 25 juni 2014 Raad van 25 juni 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., Henderickx S., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012.

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. NOTULEN VAN DE RAAD ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. Aanwezig : De heer Ivan De Clerck, voorzitter. De heer Dirk Tytgat, de heer Chris Conserriere, mevrouw Rika Buyse, de heer Ronny Vanden Broecke, mevrouw

Nadere informatie

Verslag van de publieke vergadering van 03 november 2014:

Verslag van de publieke vergadering van 03 november 2014: Verslag van de publieke vergadering van 03 november 2014: Aanwezig om 19.30 uur: Verelst Leo, voorzitter, Lemmens Stijn, Roevens Lutgarde, Nicole Daems, Van Dyck Wendy, Scheers Tom, Vandecruys Marita,

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

RAAD PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016

RAAD PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016 PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 30 mei 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter, Marleen De Noyette,

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie