Vergadering van

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergadering van 08.04.13"

Transcriptie

1 Vergadering van Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Frank Acke, afgevaardigd schepen, Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Wim Verlinde, Emmy Mispelaere, Suzan Joye, Hilde Martin, Veerle De Pauw, raadsleden; Oosthuyse Stefaan, secretaris. Verontschuldigd: Jan Seynhaeve, burgemeester, Linda Robensyn, Joachim Naert, raadsleden. Dagorde Openbare zitting 1. Geldigverklaring verkiezing leden van de raad voor maatschappelijk welzijn: kennisgeving; 2. Verkiezing afvaardiging regionale beleidsgroep energie-armoede; 3. Patrimonium: verzoek recht van overgang; 4. Informatica: kennisgeving IT-aankoopcontract Kortrijk : lot 9 en 16; 5. Informatica: aankoop noodvoeding administratief centrum en WZC Elckerlyc; 6. Informatica: aankoop firewall; 7. Informatica: aankoop backup-server; 8. Serviceflats Ter Meersch: aankoop telefooncentrale: toewijzing; 9. Woonzorgcentrum Elckerlyc: aankoop telefooncentrale: toewijzing; 10. Woonzorgcentrum Elckerlyc: aankoop softwareprogramma voor elektronisch zorgdossier; 11. Woonzorgcentrum Elckerlyc: aankoop geriatrische zetels: toewijzing; 12. Woonzorgcentrum Elckerlyc: aankoop hoog-laagbedden: toewijzing; 13. Woonzorgcentrum Elckerlyc: aankoop kinemateriaal: wijze van gunnen; 14. Woonzorgcentrum Elckerlyc: koffiemachines bruikleen: wijze van gunnen; 15. Woonzorgcentrum Elckerlyc: perceel 9: signalisatie: goedkeuring gunning; 16. Administratief centrum: vernieuwen veranda bureau administratie: wijze van gunnen; 17. Financiële dienst: interne facturatie; 18. Financiële dienst: beleids- en beheerscyclus: aankoop softwareprogramma; 19. Financiële dienst: goedkeuring eindrekening : kennisgeving; 20. Personeel: WZC: openverklaring zorgkundige; 21. Personeel: WZC: openverklaring schoonmaak; PUNT 1: GELDIGVERKLARING VERKIEZING LEDEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN: KENNISGEVING Gelet op de beslissing van van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen waarbij de uitslag van de verkiezingen van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van Wevelgem van geldig verklaard werd; ENIG ARTIKEL Neemt kennis van de beslissing van van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen waarbij de uitslag van de verkiezingen van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van Wevelgem van geldig verklaard werd.

2 PUNT 2: VERKIEZING AFVAARDIGING REGIONALE BELEIDSGROEP ENERGIE-ARMOEDE Overwegende dat op regionaal niveau een aantal projecten loopt met een focus op energiearmoede (o.a. de goedkope en renteloze energieleningen FRGE, de gratis energiescans, de opstart van de sociale dakisolatie, ), gekaderd binnen het lokaal energiebeleid waarbij het lokaal bestuur een cruciale rol speelt; Overwegende dat BND Kortrijk vzw (= buurt en nabijheidsdiensten Kortrijk) en het Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen vzw het lokaal energiebeleid ondersteunen; Overwegende dat hiervoor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst moet afgesloten worden tussen FRGE en de gemeente Wevelgem; Gelet op het voorstel om geen nieuwe afgevaardigde aan te duiden vooraleer er een nieuwe overeenkomst afgesloten tussen FRGE en de gemeente Wevelgem; ENIG ARTIKEL De verkiezing van een afgevaardigde regionale beleidsgroep energiearmoede wordt uitgesteld tot een nieuwe overeenkomst afgesloten is tussen FRGE en de gemeente Wevelgem. PUNT 3: PATRIMONIUM: VERZOEK RECHT VAN OVERGANG Overwegende dat in uitvoering van de beslissing van de raad van een overeenkomst opgesteld werd dd met de eigenaars/bewoners van de woningen Groenestraat 30 (dhr. en mevr. Viaene-Ghillemyn) en 32 (Johan Deleu) te Wevelgem om op de eigendom van het OCMW (perceel Artoisstraat-Groenestraat-Parkstraat: site waar nu WZC Elckerlyc wordt gerealiseerd) een recht van overgang over een strook van 6 meter breed te bekomen en om er op hun kosten en verantwoordelijkheid kiezelsteentjes aan te brengen om de achterkant van hun eigendommen gemakkelijker met de wagen te bereiken; Overwegende dat door de realisatie van het nieuwe woonzorgcentrum Elckerlyc op de percelen 321C2 en 323C4 ook de omgeving rond het woonzorgcentrum volledig aangelegd wordt met inbegrip van het stukje grond waarover tijdelijk en beperkt recht van overgang werd gegeven; Gelet op artikel 4 van de overeenkomst: Het OCMW kan op ieder ogenblik het verleende recht van overgang eenzijdig intrekken en eisen de strook grond in de oorspronkelijke toestand te herstellen, mits schriftelijke voorafgaande verwittiging van de begunstigde, zonder daarvoor enige verantwoording te hoeven geven en zonder dat iemand schadeloosstelling kan eisen; Gelet op de vraag van dhr. Johan Deleu om dit recht van overgang te mogen behouden nu het WZC Elckerlyc er wordt gebouwd; Gelet op de beslissing van de raad van om voor de huidige eigenaar van de woningen Groenestraat 28 en 30, dhr. Johan Saelens, geen doorgang te verlenen naar de percelen die palen aan de brandweg van het terrein waar het nieuwe WZC Elckerlyc wordt gebouwd en negatief advies verleend werd voor de aanvraag voor de bouw van 2 garages; Overwegende dat de rust voor bewoners van het WZC Elckerlyc gevrijwaard moet worden en

3 er bijgevolg geen individuele aanvragen tot doorgang worden toegestaan; ENIG ARTIKEL Er wordt geen recht van overgang meer toegestaan aan dhr. Johan Deleu voor de woning Groenestraat 32 over de grond (deel van perceel ten kadaster gekend onder nummer 321C2), eigendom van het OCMW waar het nieuwe WZC Elckerlyc wordt gebouwd (op de percelen 321C2 en 323C4). PUNT 4: INFORMATICA: KENNISGEVING IT-AANKOOPCONTRACT KORRIJK : LOT 9 EN 16 Overwegende dat in zitting van het voorstel goedgekeurd werd om toe te treden tot het IT-aankoopcontract van de stad Kortrijk waarbij dit IT-contract loopt over de periode en 22 IT-domeinen omvat; Overwegende dat in zitting van de samenwerkingsovereenkomst, de wijze van gunnen en het bestek van het IT-aankoopcontract goedgekeurd werden; Overwegende dat in zitting van kennis genomen werd van de gunning door het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Kortrijk van de verschillende loten binnen het IT-aankoopcontract van de stad Kortrijk; Overwegende dat, in navolging van deze kennisgeving, een aanvullende kennisgeving volgt dat het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Kortrijk de loten 9 en 16 in de zittingen van 28/01/2013 en 4/02/2013 gunde: - Lot 9: levering en installatie van Apple-producten en gerelateerde diensten - Lot 16: hostingdiensten Gelet op de toelichting door Steven Casteleyn, IT-verantwoordelijke; ENIG ARTIKEL Neemt akte van de gunning door het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Kortrijk van de loten 9 en 16 van het IT-aankoopcontract : - Lot 9: levering en installatie van Apple-producten en gerelateerde diensten - Lot 16: hostingdiensten PUNT 5: INFORMATICA: AANKOOP NOODVOEDING ADMINISTRATIEF CENTRUM EN WZC ELCKERLYC Overwegende dat om een continue dienstverlening in het WZC Elckerlyc zo veel mogelijk te garanderen, het noodzakelijk is om noodvoeding te voorzien op alle locaties waar netwerkmateriaal aanwezig is; Overwegende dat in het administratief centrum één data rack niet voorzien is van noodvoeding; Overwegende dat in de serviceflats Ter Meersch een bijkomende data rack moet voorzien worden voor de installatie van de telefooncentrale; Overwegende om voor het administratief centrum en de serviceflats Ter Meersch een

4 noodvoeding te voorzien; Rekening houdend met het IT-aankoopcontract van de stad Kortrijk wordt voorgesteld om deze aankoop te doen bij de firma RealDolmen, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen, onder de voorwaarden bedongen onder lot 1 van het aankoopcontract; Gelet op de kostprijs: 7833,49 (incl. btw); Overwegende dat in het budget 2013 krediet voorzien is voor deze aankoop die kan gefinancierd worden met eigen middelen; Gelet op het visum van de financieel beheerder; Gelet op de toelichting door Steven Casteleyn, IT-verantwoordelijke; ENIG ARTIKEL De aankoop van noodvoeding voor het administratief centrum en het WZC Elckerlyc bij de firma RealDolmen, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen, onder de voorwaarden bedongen onder lot 1 van het aankoopcontract van de stad Kortrijk, wordt goedgekeurd tbv 7833,49 (incl. btw). PUNT 6: INFORMATICA: AANKOOP FIREWALL Overwegende dat er momenteel een groot probleem is met één van de kerntaken van de firewall, nl. de anti-spamfilter die mail controleert die naar het OCMW Wevelgem verstuurd wordt, maakt dagelijks fouten en verwijdert mails die helemaal geen spam blijken te zijn; Overwegende dat er ook problemen zijn bij het opstarten van de VPN-verbinding voor de pc s en laptops die van buitenaf verbinding maken; Gelet op het aanbod van de firma RealDolmen op basis van een Fortinet Firewall met bijhorende anti-spamfilter met een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van de huidige oplossing: - Eenvoudiger in beheer - Koppeling gebruikersbeheer met bestaande computergebruikers - Betere VPN software voor verbinding van buitenaf - Betere anti-spam filter - Hogere beschikbaarheid Overwegende dat deze betere anti-spamfilter o.a. de mogelijkheid biedt om verwijderde spamberichten bij te houden in een wachtrij, zodat deze door de beheerder wel nog kunnen doorgelaten worden naar de bestemmeling; Rekening houdend met het IT-aankoopcontract van de stad Kortrijk wordt voorgesteld om deze aankoop te doen bij de firma RealDolmen onder de voorwaarden bedongen onder lot 1 van het aankoopcontract. Gelet op de kostprijs: ,63 (incl. btw); Overwegende dat in het budget 2013 krediet voorzien is voor deze aankoop die kan gefinancierd worden met eigen middelen; Gelet op het visum van de financieel beheerder; Gelet op de toelichting door Steven Casteleyn, IT-verantwoordelijke;

5 ENIG ARTIKEL De aankoop van een Fortinet Firewall bij de firma RealDolmen, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen, onder de voorwaarden bedongen onder lot 1 van het aankoopcontract van de stad Kortrijk, wordt goedgekeurd tbv ,63 (incl. btw). PUNT 7: INFORMATICA: AANKOOP BACKUP-SERVER Overwegende dat de huidige backup-server omwille van technische beperkingen (plaatsgebrek, geen enkele functionaliteit om bij problemen een server te herstellen vanuit de genomen backups) aan vervanging toe is; Overwegende dat gezocht werd naar een backup oplossing waarbij sneller kan opgetreden worden bij problemen en dat de keuze viel op de software van Veeam Backup & Replication: - specifiek gericht op het nemen van backups van virtuele server omgevingen zoals deze van het OCMW - biedt naast een heel aantal essentiële functionaliteiten (o.a. backup van databases, mail, ) die ook door andere backup producten ondersteund worden, een aantal extra functionaliteiten die een grote meerwaarde kunnen bieden o kan een virtuele server vanuit de backup omgeving opstarten o kan een beveiligde testomgeving beschikbaar stellen o controleert na het nemen van een backup of alles correct werd gebackupt Rekening houdend met het IT-aankoopcontract van de stad Kortrijk wordt voorgesteld om deze aankoop te doen bij de firma RealDolmen, onder de voorwaarden bedongen onder lot 1 van het aankoopcontract; Overwegende dat het voorstel uit 2 delen bestaat: 1. aankoop van de software van Veeam en bijhorende installatie 2. aankoop van een server voor de installatie van de software en het bewaren van de backups Overwegende dat voor de software gekozen werd voor de Enterprise versie, omdat een aantal van de gewenste functies niet aanwezig is in de standaard versie; Overwegende dat voor de aankoop van een bundel gekozen werd met 2 jaar bijkomend onderhoud van de software en de software voor het monitoren van de servers; Gelet op de kostprijs: ,57 (incl. btw); Overwegende dat in het budget 2013 krediet voorzien is voor deze aankoop die kan gefinancierd worden met eigen middelen; Gelet op het visum van de financieel beheerder; Gelet op de toelichting door Steven Casteleyn, IT-verantwoordelijke; ENIG ARTIKEL De aankoop van een backup server bij de firma RealDolmen, A.

6 Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen, onder de voorwaarden bedongen onder lot 1 van het aankoopcontract van de stad Kortrijk, wordt goedgekeurd tbv ,57 (incl. btw). PUNT 8: SERVICEFLATS TER MEERSCH: AANKOOP TELEFOONCENTRALE: TOEWIJZING: Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden); Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 2; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat in het kader van de opdracht Levering en plaatsing telefooncentrale voor serviceflats Ter Meersch een bijzonder bestek met nr werd opgesteld; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,00 excl. btw of ,00 incl. 21% btw; Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 11 februari 2013 betreffende de goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

7 Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 11 februari 2013 betreffende het starten van de gunningsprocedure waarin beslist werd om volgende firma s uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: - BELGACOM NV, Koning Albert I laan 27 te 1030 Brussel - SIECOM, Industrieweg 1 te 2630 Aartselaar - RealDolmen, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen - AEG TranzCom, Biestebroekkaai 300 te 1070 Brussel; Overwegende dat de offertes het bestuur ten laatste op 15 maart 2013 om uur dienden te bereiken; Overwegende dat de gestanddoeningstermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 13 juli 2013; Overwegende dat 1 offerte ontvangen werd van SIECOM, Industrieweg 1 te 2630 Aartselaar ( ,00 excl. btw of ,50 incl. 21% btw en 1.188,00 excl. btw of 1.437,48 incl. 21% btw onderhoud per jaar (eerste twee jaar 594 excl. btw of 718,74 incl. 21% btw)); Overwegende dat bij nazicht van de offerte bleek dat voor één van de gevraagde onderdelen onvoldoende capaciteit werd aangeboden; Overwegende dat aan de firma SIECOM bijkomend prijs werd gevraagd zodat volledig voldaan wordt aan het bestek; Overwegende dat de meerprijs 1.117,00 excl. btw of 1.351,57 incl. 21% btw en 165,60 excl. btw of 200,38 incl. 21% btw onderhoud per jaar (eerste twee jaar 82,80 excl. btw of 100,19 incl. 21% btw) bedraagt; Overwegende dat de totale kostprijs ,00 excl. btw of ,07 incl. 21% btw en 1.353,60 excl. btw of 1.637,86 incl. 21% btw onderhoud per jaar (waarbij de eerste twee jaar aan 676,80 excl. btw of 818,93 incl. 21% btw) bedraagt; Gelet op het voorstel om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de enige bieder, zijnde SIECOM, Industrieweg 1 te 2630 Aartselaar tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van ,00 excl. btw of ,07 incl. 21% btw en 1.353,60 excl. btw of 1.637,86 incl. 21% btw onderhoud per jaar (waarbij de eerste twee jaar aan 676,80 excl. btw of 818,93 incl. 21% btw); Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2013, op artikel 100/240300/ en dat de financiering gebeurt met eigen middelen; Gelet op het financieel rapport van de financieel beheerder; ARTIKEL 1 - Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel voor de opdracht Levering en plaatsing telefooncentrale voor serviceflats Ter Meersch. ARTIKEL 2 - Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde SIECOM, Industrieweg 1 te 2630 Aartselaar, tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van ,00 excl. btw of ,07 incl. 21% btw en 1.353,60 excl. btw of 1.637,86

8 incl. 21% btw onderhoud per jaar (waarbij de eerste twee jaar aan 676,80 excl. btw of 818,93 incl. 21% btw). ARTIKEL 3 - De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder bestek met nr ARTIKEL 4 - De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2013, op artikel 100/240300/ PUNT 9: WOONZORGCENTRUM ELCKERLYC: AANKOOP TELEFOONCENTRALE: TOEWIJZING: Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden); Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 1; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat in het kader van de opdracht Levering en plaatsing telefooncentrale WZC Elckerlyc een bijzonder bestek met nr werd opgesteld;

9 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,00 excl. btw of ,00 incl. 21% btw; Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 11 februari 2013 betreffende de goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 11 februari 2013 betreffende het starten van de gunningsprocedure waarin beslist werd om volgende firma s uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: - BELGACOM NV, Koning Albert I laan 27 te 1030 Brussel - SIECOM, Industrieweg 1 te 2630 Aartselaar - RealDolmen, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen - AEG TranzCom, Biestebroekkaai 300 te 1070 Brussel; Overwegende dat de offertes het bestuur ten laatste op 15 maart 2013 om uur dienden te bereiken; Overwegende dat de gestanddoeningstermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 13 juli 2013; Overwegende dat 1 offerte ontvangen werd van SIECOM, Industrieweg 1 te 2630 Aartselaar ( ,00 excl. btw of ,40 incl. 21% btw en 3.048,00 excl. btw of 3.688,08 incl. 21% btw onderhoud per jaar (eerste twee jaar 1.524,00 excl. btw of 1.844,04 incl. 21% btw)); Overwegende dat bij nazicht van de offerte bleek dat voor één van de gevraagde onderdelen onvoldoende capaciteit werd aangeboden; Overwegende dat aan de firma SIECOM bijkomend prijs werd gevraagd zodat volledig voldaan wordt aan het bestek; Overwegende dat de meerprijs 870,00 excl. btw of 1.052,70 incl. 21% btw en 127,24 excl. btw of 153,96 incl. 21% btw onderhoud per jaar (eerste twee jaar 63,62 excl. btw of 76,98 incl. 21% btw) bedraagt; Overwegende dat de totale kostprijs ,00 excl. btw of ,10 incl. 21% btw en 3.175,24 excl. btw of 3.842,04 incl. 21% btw onderhoud per jaar (waarbij de eerste twee jaar aan 1.587,62 excl. btw of 1.921,02 incl. 21% btw) bedraagt; Gelet op het voorstel om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de enige bieder, zijnde SIECOM, Industrieweg 1 te 2630 Aartselaar tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van ,00 excl. btw of ,10 incl. 21% btw en 3.175,24 excl. btw of 3.842,04 incl. 21% btw onderhoud per jaar (waarbij de eerste twee jaar aan 1.587,62 excl. btw of 1.921,02 incl. 21% btw); Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2013, op artikel 100/240300/ en dat de financiering gebeurt met eigen middelen; Gelet op het financieel rapport van de financieel beheerder;

10 ARTIKEL 1 - Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel voor de opdracht Levering en plaatsing telefooncentrale WZC Elckerlyc. ARTIKEL 2 - Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde SIECOM, Industrieweg 1 te 2630 Aartselaar, tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van ,00 excl. btw of ,10 incl. 21% btw en 3.175,24 excl. btw of 3.842,04 incl. 21% btw onderhoud per jaar (waarbij de eerste twee jaar aan 1.587,62 excl. btw of 1.921,02 incl. 21% btw). ARTIKEL 3 - De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder bestek met nr ARTIKEL 4 - De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2013, op artikel 100/240300/ PUNT 10: WOONZORGCENTRUM ELCKERLYC: AANKOOP SOFTWAREPROGRAMMA VOOR ELEKTRONISCH ZORGDOSSIER Overwegende dat het WZC Elckerlyc zal uitgerust zijn voor het gebruik van een elektronisch zorgdossier (Interaxio); Overwegende dat in het budget 2013 krediet voorzien is voor de aankoop van een softwareprogramma voor elektronisch zorgdossier voor het WZC Elckerlyc; Overwegende dat 2 firma s een programma aanbieden dat compatibel is met het Interaxiosysteem, nl. CMS met Gernis en Caresolutions met WZD: - zowel inhoudelijke aanbod als prijzen zijn vergelijkbaar - WZC is reeds klant bij CMS voor het gebruik van Geracc voor de Riziv- en rusthuisfacturatie en -administratie - Het WZC Het Gulle Heem werkt sinds 2010 met Gernis en is er tevreden over Gelet op de kostprijs (incl. btw): - Gernis van CMS: 5444, ,33 voor jaarlijks onderhoud en service - WZD van Caresolutions: 6037, voor jaarlijkse update Overwegende dat het voorstel van Caresolutions enkel aan die prijs kan geleverd worden op voorwaarde dat het programma van MDD (apotheek) kan geïntegreerd worden in hun programma, wat tot op heden nog onzeker resultaat oplevert, zodat het integrale programma zou moeten aangekocht worden en veel duurder zou zijn; Gelet op het voorstel om het softwareprogramma Gernis van CMS aan te kopen; Gelet op de gunstige prijs; Overwegende dat de aankoop kan gefinancierd worden met eigen middelen; Gelet op het visum van de financieel beheerder; ENIG ARTIKEL De aankoop van het softwareprogramma Gernis van CMS voor het elektronisch zorgdossier in het WZC Elckerlyc wordt goedgekeurd tbv 5444, ,33 voor jaarlijks onderhoud en service.

11 PUNT 11: WOONZORGCENTRUM ELCKERLYC: AANKOOP GERIATRISCHE ZETELS: TOEWIJZING: Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden); Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 1; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat in het kader van de opdracht Aankoop 45 geriatrische zetels WZC Elckerlyc een bijzonder bestek met nr werd opgesteld; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,12 excl. btw of ,00 incl. 21% btw; Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 10 december 2012 betreffende de goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 10 december 2012 betreffende het starten van de gunningsprocedure waarin beslist werd om volgende firma s uit

12 te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: - Bulvano NV, Koralenhoeve 20 te 2160 Wommelgem - MOMENTS FURNITURE NV, Deefakkerstraat 2 te 8770 Ingelmunster - HAELVOET NV, Leon Bekaertstraat 8 te 8770 Ingelmunster - ID Projects, Puursesteenweg 399 te 2880 Bornem; Overwegende dat de offertes het bestuur ten laatste op 14 januari 2013 om uur dienden te bereiken; Overwegende dat de gestanddoeningstermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 14 mei 2013; Overwegende dat 3 offertes werden ontvangen: - Bulvano NV, Koralenhoeve 20 te 2160 Wommelgem ( ,00 excl. btw of ,15 incl. 21% btw) (voor de multifunctionele geriatrische zetel: model Relaxzetel Be RELAX type VR 90) (optie: ,00 excl. btw of ,95 incl. 21% btw) (voor de optie elektrisch geriatrische zetel: model Relaxzetel Be RELAX type Wall Away) - HAELVOET NV, Leon Bekaertstraat 8 te 8770 Ingelmunster ( ,90 excl. btw of ,65 incl. 6% btw) (voor de multifunctionele geriatrische zetel: model Houten Fero relaxzetel met neerschuifbare armen) (optie: ,60 excl. btw of ,56 incl. 6% btw) (voor de optie elektrisch geriatrische zetel: model Zetel Angel) - MOMENTS FURNITURE NV, Deefakkerstraat 2 te 8770 Ingelmunster ( ,25 excl. btw of ,91 incl. 21% btw) (voor de multifunctionele geriatrische zetel: model Relaxfauteuil Basic VE) (optie: ,75 excl. btw of ,86 incl. 21% btw) (voor de optie elektrisch geriatrische zetel: model Relaxfauteuil Basic EL) Overwegende dat personeelsleden en bewoners van woonzorgcentrum Ter Mote verschillende voorgestelde zetels hebben getest, waarbij o.a. volgende aspecten werden gecontroleerd: ziten ligcomfort, verrijdbaarheid, gemakkelijk om recht te staan uit de zetel, bereikbaar met tillift, mogelijkheid om een alternerend zitkussen te plaatsen, voetensteun aanwezig, mechanische en elektrische verstelling, uitneembaar zitkussen en verkleinkussen mogelijk, tafelblad mogelijk (ook geschikt als eenvoudig fixatiemiddel) onderhoudsvriendelijkheid, design; Overwegende dat in de offerte van HAELVOET NV 6% btw i.p.v. 21% btw werd verrekend, waardoor het nagerekende inschrijvingsbedrag ,90 excl. btw of ,54 incl. 21% btw is en voor de optie ,60 excl. btw of ,45 incl. 21% btw is; Overwegende dat geopteerd wordt om 15 mechanische en 37 elektrische zetels aan te kopen waarvan 10 zetels worden uitgerust met wielen en daarnaast 17 verkleinkussens (= afneembaar rugkussen) en 14 tafelbladen; Gelet op het voorstel om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Bulvano NV, Koralenhoeve 20 te 2160 Wommelgem tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van ,00 excl. btw of ,97 incl. 21% btw; aantal Prijs/stuk excl.btw Excl. btw Incl. btw (21%) Mechanische zetels ,05

13 Elektrische zetels ,07 OPTIES Wielen Verkleinkussen ,75 Tafelblad ,10 TOTAAL ,97 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2013, op artikel 83411/240000/ en dat de financiering gebeurt met eigen middelen; Gelet op het financieel rapport van de financieel beheerder; ARTIKEL 1 - Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel voor de opdracht Aankoop 45 geriatrische zetels WZC Elckerlyc. ARTIKEL 2 - Deze opdracht wordt gegund aan Bulvano NV, Koralenhoeve 20 te 2160 Wommelgem, tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van ,00 excl. btw of ,97 incl. 21% btw. ARTIKEL 3 - De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder bestek met nr ARTIKEL 4 - De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2013, op artikel 83411/240000/ PUNT 12: WOONZORGCENTRUM ELCKERLYC: AANKOOP HOOG- LAAGBEDDEN: TOEWIJZING: Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;

14 Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden); Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 2; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat in het kader van de opdracht Aankoop van 4 hoog-laagbedden WZC Elckerlyc een bijzonder bestek met nr werd opgesteld; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 6.611,57 excl. btw of 8.000,00 incl. 21% btw; Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 10 december 2012 betreffende de goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 10 december 2012 betreffende het starten van de gunningsprocedure waarin beslist werd om volgende firma s uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: - MOMENTS FURNITURE NV, Deefakkerstraat 2 te 8770 Ingelmunster - Haelvoet NV, Leon Bekaertstraat 8 te 8770 Ingelmunster - Distrac nv, Bleyveldstraat 14 te 3320 Hoegaarden - Wissner-Bosserhoff bvba, Egide Walschaertstraat 15/15 te 2800 Mechelen; Overwegende dat de offertes het bestuur ten laatste op 14 januari 2013 om uur dienden te bereiken; Overwegende dat de gestanddoeningstermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 14 mei 2013; Overwegende dat 3 offertes werden ontvangen: - MOMENTS FURNITURE NV, Deefakkerstraat 2 te 8770 Ingelmunster ( 5.280,36 excl. btw of 6.389,24 incl. 21% btw) (voor RVT-bed Care bed Belvita Classic, bedgalg oprichter met triangel en verstelbare riem, bedtafel afneembare eettablet) - Haelvoet NV, Leon Bekaertstraat 8 te 8770 Ingelmunster ( 5.397,16 excl. btw of 6.530,56 incl. 21% btw) (voor RVT-bed Bed Olympia Care, bedgalg oprichter driehoek met lint afgewerkt in epoxy, bedtafel leestafel Litavo) - Wissner-Bosserhoff bvba, Egide Walschaertstraat 15/15 te 2800 Mechelen ( 5.320,44 excl. btw of 6.437,73 incl. 21% btw) (voor RVT-bed extra laag bed Sentida 06, bedgalg oprichter met standaard oprolriem, bedtafel eettablet ) Overwegende dat verschillende bedden op proef werden uitgeprobeerd;

15 Overwegende dat het bed type Sentida 06 van de firma Wissner-Bosserhoff bvba een zeer mooi bed is dat degelijk en huiselijk is, een hoog zit- en ligcomfort heeft, in orde is met de strengste normering, een hoge en veilige belastbaarheid heeft van kg, 3 uitneembare ligvlakken en 1 vast vlak heeft, op die manier gemakkelijk te reinigen is en voorzien is van een geïntegreerde bedverlenging tot 2m20; Overwegende dat het bed type Sentida 06 van de firma Wissner-Bosserhoff bvba zich onderscheidt van het goedkoopste bed omwille van de volgende kenmerken: - Er is dubbele retractie aanwezig: het rugvlak schuift11 cm verder waardoor de bewoner minder de neiging heeft om te schuiven als hij rechtopzit; met als grote voordeel minder druk en wrijving ter hoogte van de stuit. - Dit bed beschikt over voorgeprogrammeerde toetsen: er moet selectief een keuze aangeduid worden en dan de richting omhoog-omlaag. Deze voorgeprogrammeerde toetsen bieden een extra veiligheid: dementerende bewoners, bezoek, kinderen kunnen de stand van het bed niet veranderen door willekeurig op de toetsen te drukken. - Een groot bereik: 27cm (laagste stand van het bed) - 80cm (hoogste stand van het bed) wat zeer geschikt is voor bewoners met een klein gestalte. In en uitstappen wordt iets gemakkelijker en het valrisico verkleint. - Het bed beschikt over een intelligent vertikaliseringssyteem: bij het omhoog of omlaag brengen van het bed, maakt het bed een tussenstop op 40 cm (= stoelhoogte, ideaal om dan uit bed te komen). - Er zijn verschillende hoogtes van het onrusthekken mogelijk. Extra hoog is interessant bij het gebruik van een alterneringsmatras. De onrusthekkens zijn daarbij eenvoudig te bedienen. - Het bed is zeer zuinig in energieverbruik. Overwegende dat geopteerd wordt om 5 hoog-laagbedden aan te kopen ipv 4 en daarnaast 1 accessoire-kit voor bedverlenging (bestaande uit langere zijsponden, langere bedwanden en verlengstuk ligvlak), 1 verlengstuk matras voor ligvlakverlenging, kleuropties: notelaar en havana (passen goed in het interieur), 5 ziekenoprichters (met oprolmechanisme) en 5 x manuele ontkoppeling bij een elektriciteitspanne; Gelet op het voorstel om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan Wissner-Bosserhoff bvba, Egide Walschaertstraat 15/15 te 2800 Mechelen tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 6.316,63 excl. btw of 7.643,12 incl. 21% btw; aantal Prijs/stuk excl.btw Excl. btw Incl. btw (21%) Sentida bed (incl. recupel) , , ,01 bedverlenging 1 90,71 90,71 109,76 Verlengstuk matras 1 15,71 15,71 19,01 Kleur notelaar 2 7, ,15 Kleur havana 3 7,50 22,50 27,23 Ziekenoprichter ,80 Manuele ontkoppeling 5 16,72 83,60 101,16 TOTAAL 7.643,12 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2013, op artikel 83411/240000/ en dat de financiering gebeurt met eigen middelen;

16 Gelet op het financieel rapport van de financieel beheerder; ARTIKEL 1 - Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel voor de opdracht Aankoop van 4 hoog-laagbedden WZC Elckerlyc. ARTIKEL 2 - Deze opdracht wordt gegund aan Wissner-Bosserhoff bvba, Egide Walschaertstraat 15/15 te 2800 Mechelen, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 6.316,63 excl. btw of 7.643,12 incl. 21% btw. ARTIKEL 3 - De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder bestek met nr ARTIKEL 4 - De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2013, op artikel 83411/240000/ PUNT 13: WOONZORGCENTRUM ELCKERLYC: AANKOOP KINEMATERIAAL: WIJZE VAN GUNNEN Overwegende dat in het budget 2013 krediet voorzien is voor de aankoop van kinemateriaal voor het WZC Elckerlyc; Gelet op het voorstel om de opdracht aankoop kinemateriaal voor het WZC Elckerlyc te gunnen via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking waarbij volgende firma s kunnen aangeschreven worden: - Gymna: Pasweg 6 C Bilzen - Fysiomed: Doornstraat 87 89, 2650 Edegem - Enraf-Nonius NV: Ingberthoeveweg 3D 2630 Aartselaar Gelet op het voorstel om de aankoop in te delen in evenveel percelen als er soorten toestellen zijn: - 1 behandeltafel - 1 loopbrug - 1 gemotoriseerde beentrainer - 2 hometrainers - 1 roeibank - 1 infrarood lamp - 1 massage-ademhalingstoestel - Klein oefenmateriaal: evenwichtsoefenmat, set van 5 oefenbanden, 3 paar halters (0,5 kg, 1 kg, 2 kg) en halterrek, 7 verschillende ballen (verschillend in grootte en materiaal), 3 x oefenmanchet (0,5 kg, 1 kg, 2 kg), 3 x trapfietsje, 3 x koude kompres Gelet op de raming van de kostprijs: (excl. btw); Overwegende dat de financiering zal gebeuren met eigen middelen; Gelet op het voorgelegde bestek;

17 ART. 1.- De opdracht aankoop kinemateriaal voor het WZC Elckerlyc wordt gegund via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking waarbij volgende firma s aangeschreven worden: - Gymna: Pasweg 6 C Bilzen - Fysiomed: Doornstraat 87 89, 2650 Edegem - Enraf-Nonius NV: Ingberthoeveweg 3D 2630 Aartselaar ART. 2.- Het voorgelegde bestek wordt goedgekeurd. PUNT 14: WOONZORGCENTRUM ELCKERLYC: KOFFIEMACHINES BRUIKLEEN: WIJZE VAN GUNNEN Gelet op het voorstel om in het WZC Elckerlyc de 4 livings en het lokaal dienstencentrum te voorzien van een koffiemachine; Gelet op het voorstel om deze koffiemachines via bruikleen in gebruik te nemen; Gelet op het voorstel om deze bruikleen te gunnen via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking waarbij volgende firma s kunnen aangeschreven worden: - Nestlé Belgilux NV, Birminghamstraat 221, 1070 Brussel - NV Douwe Egberts Coffee Systems, Potaarde, 1850 Grimbergen - Grootmoeders Koffie bvba, Kleine Ieperstraat 11, 8560 Gullegem - Bravilor Bonamat NV, Industriezone Schoten 5, Boomgaarddreef 7, 2900 Schoten - Aramark NV, Maurice Charlentstraat 53, 1160 Oudergem Gelet op de raming van de jaarlijkse kost voor de bruikleen van 5 koffiemachines en het verbruik van de koffie: (excl. btw); Gelet op het voorgelegde bestek; ART. 1.- De opdracht levering koffie en bruikleen van 5 koffiemachines voor het WZC Elckerlyc en het dienstencentrum Wevelgem wordt gegund via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking waarbij volgende firma s aangeschreven worden: - Nestlé Belgilux NV, Birminghamstraat 221, 1070 Brussel - NV Douwe Egberts Coffee Systems, Potaarde, 1850 Grimbergen - Grootmoeders Koffie bvba, Kleine Ieperstraat 11, 8560 Gullegem - Bravilor Bonamat NV, Industriezone Schoten 5, Boomgaarddreef 7, 2900 Schoten - Aramark NV, Maurice Charlentstraat 53, 1160 Oudergem ART. 2.- Het voorgelegde bestek wordt goedgekeurd. PUNT 15: WOONZORGCENTRUM ELCKERLYC: PERCEEL 9: GOEDKEURING GUNNING Overwegende dat in zitting van de gunningswijze en het bestek voor het perceel 9 (signalisatie) goedgekeurd werd; Gelet op de openingszitting van :

18 Lot 9: signalisatie: openbare aanbesteding: 2 firma s dienden een offerte in: Overwegende dat na administratief, rekenkundig en technisch nazicht door VK Studio, architect van het project, de ingediende offertes als volgt zijn (excl. btw): Inschrijver Woonplaats Bedrag in excl. btw Studiegroep Labyrint Mollem ,55 Vanerum Diest ,48 Overwegende dat de firma Studiegroep Labyrint bvba, Zone Z.5 Mollem 270, 1730 Asse (Mollem) de laagste regelmatige inschrijver is; Overwegende dat bij openbare aanbesteding de opdracht moet gegund worden aan de laagste regelmatige inschrijver; Gelet op het ramingsbedrag: (excl. btw); Gelet op het feit dat Belfius bouwheer is waardoor de opdracht gegund wordt door Belfius; Overwegende dat bij de aanstelling van Belfius als projectbeheerder voor het nieuwe woonzorgcentrum te Wevelgem in de offerte van Belfius vermeld staat dat het opstellen en verzenden van de toewijzingsbrieven gebeurt na akkoord van het OCMW; Overwegende dat voorgesteld wordt om de toewijzing van de opdracht aan de firma Studiegroep Labyrint bvba, Zone Z.5 Mollem 270, 1730 Asse (Mollem) goed te keuren; ENIG ARTIKEL - Aan Belfius wordt de goedkeuring gegeven om de opdracht signalisatie van het nieuw woonzorgcentrum te Wevelgem toe te wijzen aan de firma Studiegroep Labyrint bvba, Zone Z.5 Mollem 270, 1730 Asse (Mollem)tegen de prijs van ,55 (excl.btw). PUNT 16: ADMINISTRATIEF CENTRUM: VERNIEUWEN VERANDA BUREAU ADMINISTRATIE: WIJZE VAN GUNNEN Overwegende dat in het oorspronkelijke bouwdeel (jaren 80) van het administratief centrum de houten uitbouw vooraan het gebouw aan vernieuwing toe is; Gelet op de raming van de kostprijs: excl. btw; Overwegende dat in het budget 2013 krediet voorzien is voor deze werken die kunnen gefinancierd worden met eigen middelen; Gelet op het voorstel van de renovatie: - Vervanging van het houten schrijnwerk. Het onderliggend metselwerk blijft behouden en de bakstenen dorpel wordt afgeslepen en aangevuld met een aluminium raamdorpel voorzien van voldoende uitkraging zodat regenwater niet meer langs de muur afgeleid wordt. - Houten schrijnwerk wordt vervangen door thermisch onderbroken aluminium schrijnwerk en hoogrendementsbeglazing - Manueel regelbare roosters worden voorzien in het nieuwe aluminium schrijnwerk voor een natuurlijke regelbare aanvoer van verse lucht in de ruimte. - De bestaande verdeling bevat telkens 4 segmenten, de nieuwe verdeling zal bestaan uit 3 segmenten. De zijdelen zijn voorzien van draaikipramen.

19 Gelet op het voorstel om de werken te gunnen met toepassing van de wet op de overheidsopdrachten via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking waarbij volgende firma s kunnen worden aangeschreven: - Van Der Bauwhede, Roterijstraat 107, 8790 Waregem - Verandaland, Anzegemseweg 8, 8790 Waregem - Veranda s Demasure, Zonnestraat 3, 8573 Tiegem - Terrasdecor, Staatsbaan 278, 9870 Zulte - Vandemaele Aluminium, Overheulestraat 250, 8560 Moorsele - Antoon Decock nv, Muizelstraat 16, 8560 Gullegem - Pyfferoen bvba, Izegemsestraat 373, 8501 Heule - Cope-invent bvba, Oude Ieperstraat 32, 8560 Gullegem Gelet op het voorgelegde bestek; ART. 1.- De opdracht vernieuwen verandagedeelte bureau administratie wordt gegund met toepassing van de wet op de overheidsopdrachten via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking waarbij volgende firma s worden aangeschreven: - Van Der Bauwhede, Roterijstraat 107, 8790 Waregem - Verandaland, Anzegemseweg 8, 8790 Waregem - Veranda s Demasure, Zonnestraat 3, 8573 Tiegem - Terrasdecor, Staatsbaan 278, 9870 Zulte - Vandemaele Aluminium, Overheulestraat 250, 8560 Moorsele - Antoon Decock nv, Muizelstraat 16, 8560 Gullegem - Pyfferoen bvba, Izegemsestraat 373, 8501 Heule - Cope-invent bvba, Oude Ieperstraat 32, 8560 Gullegem ART. 2.- Het voorgelegde bestek wordt goedgekeurd. PUNT 17: FINANCIELE DIENST: INTERNE FACTURATIE Gelet op de verdeelsleutels 2012; VERDEELSLEUTELS 2012 INTERNE FACTURATIE 1) De kosten van het wagenpark worden verdeeld via een vaste verdeelsleutel : maaltijddienst 45%, wzc Elckerlyc 3%, wzc Gulle Heem 3%, tewerkstellingsproject 12%, materiële opvang 10%, sociale woningen 8%, klusjesdienst 2%, thuiszorgdienst 2% en algemene administratie 15%. 2) De techniekers worden toegewezen aan de site waar ze tewerkgesteld zijn. Vb; techniekers WZC Gulle Heem werken voor keuken, lokaal dienstencentrum, aanleunwoningen, flats en woonzorgcentrum. 3) De loonkosten van werkleider en technieker tewerkstellingsproject worden voor 30% doorgerekend aan sociale woningen en voor 30% aan woningen materiële opvang. De

20 andere prestaties zijn voor de bouwmaatschappijn de gemeente, het administratief centrum. 4) De kosten van de juridische stafmedewerker worden op basis van geleverde prestaties voor 1/3 e doorgerekend aan de sociale dienst en voor 2/3 e aan algemene dienstverlening. 5) De kosten van de personeelsdienst worden toegekend aan de verschillende (sub)activiteitencentra op basis van aantal koppen per dienst. 6) De kosten subactiviteitencentrum facturatie diensten worden op basis van geleverde prestaties verdeeld over de verschillende diensten ; rusthuis Ter Mote (15%), rusthuis Gulle Heem (15%), serviceflats Ter Meersch (9%), serviceflats Gullegem (7%), sociale woningen (6%), bejaardenwoningen (6%), aanleunwoningen (6%), dienst warme maaltijden (29%) en poetsdienst (1%), maaltijden LDC (6%) 7) De kosten subactiviteitencentrum facturatie rusthuizen worden voor 40% toegerekend aan WZC Gulle Heem, 40% rusthuis WZC Ter Mote en 20% algemene dienst (onthaal). 8) De kosten thuiszorgdienst (excl.loonkost verantwoordelijke thuiszorgdienst) worden verdeeld over verschillende diensten op basis van geleverde prestaties ; bejaardenwoningen (2%), klusjesdienst (2%), dienst warme maaltijden (10%), poetsdienst (45%), aanvullende thuiszorg (1%) en thuiszorg algemeen (40%)(personenalarm, LST, zitdagen 9) (loon)kosten geboekt op het WZC algemeen worden doorgerekend aan de keuken en het lokaal dienstencentrum ; dit gebeurt aan hand van verdeelsleutels in bijlage 1 10) Op basis van geleverde prestaties wordt 10% van wedde maatschappelijk werker rusthuis Ter Mote doorgerekend aan de serviceflats. 11) Dienstverlening personeel Ter Mote naar serviceflats Ter Meersch : permanentie o.m. na uitbreiding loopbaanonderbreking verantwoordelijke flats en verhoging van de zorgbehoefte bewoners ; organisatie, opleiding, zoemoverdrachten, permanentie op zich : euro forfait per jaar en 25 euro per prestatie ter plaatse 12) Op basis van geleverde prestaties wordt een deel van wedde verplegend personeel doorgerekend aan de serviceflats Gullegem (0,3%) 13) Op basis van geleverde prestaties wordt 1/3 e FTE schoonmaak aangerekend aan serviceflats Gullegem. 14) De keukenkosten van Ter Mote en het Gulle Heem worden doorgerekend aan maaltijddienst en aan het lokaal dienstencentrum via de equivalentiecijfermethode (1 volledige maaltijd = ontbijt, middagmaal en avondmaal = cijfer 1 ; middagmaal wordt gelijkgesteld aan 0,6 en maaltijd personeelslid = 0,55)

Vergadering van 28.01.13

Vergadering van 28.01.13 Vergadering van 28.01.13 Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Wim Verlinde, Emmy Mispelaere, Joachim Naert, Suzan Joye, Hilde Martin, Veerle De Pauw, raadsleden;

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

Raad van 30 juli 2014

Raad van 30 juli 2014 Raad van 30 juli 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Henderickx S., Heirman K., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

Vergadering van 14.09.15

Vergadering van 14.09.15 Vergadering van 14.09.15 Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Linda Robensyn, Suzan Joye, Hilde Martin, Veerle De Pauw, Serge Verbrugghe, Nico Vanwynsberghe,

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 MAART 2011.

ZITTING VAN 22 MAART 2011. ZITTING VAN 22 MAART 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, raadsleden PERSOONS Tom,

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

Vergadering van 11.02.13

Vergadering van 11.02.13 Vergadering van 11.02.13 Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Frank Acke, afgevaardigd schepen, Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Linda Robensyn, Wim Verlinde, Emmy Mispelaere, Joachim Naert,

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

OCMW HERENT Van Bladelstraat 47 3020 Herent

OCMW HERENT Van Bladelstraat 47 3020 Herent OCMW HERENT Van Bladelstraat 47 3020 Herent Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 01.03.2011 2 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 01.03.2011. 3 Samenstelling:

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014.

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter VAN HERREWEGHE Tom, burgemeester DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd.

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd. Zitting van 26 februari 2014 Aanwezig: Nele Geudens, voorzitster Mariette Boven, Jo Laenen, Dorien Lievens, Mark Struyf, Heidi Suls, Iris Van Bael, Paula Van Hal, Cyriel Van Sweevelt, leden Peter Verryt,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

Vergadering van 10.06.13

Vergadering van 10.06.13 Vergadering van 10.06.13 Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Frank Acke, afgevaardigd schepen Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Wim Verlinde, Emmy Mispelaere, Joachim Naert, Suzan Joye,

Nadere informatie

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds.

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds. Toelichting - aanpassing meerjarenplan 2014-2019 - budget 2015 1. Belangrijkste aanpassingen A. GEMEENTELIJKE BIJDRAGE De gemeentelijke bijdrage verschuift met 1 jaar. Dit betekent dat, gespreid over de

Nadere informatie

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u OCMW Waasmunster RD 2012/4 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1. Voorstelling werking sociaal

Nadere informatie

ZITTING VAN 25 OKTOBER 2011.

ZITTING VAN 25 OKTOBER 2011. ZITTING VAN 25 OKTOBER 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS Annita, VAN

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 001 Milieu. Niet-ingedeelde muziekactiviteit. Reünieparty jeugdhuis Phoenix op 30 november 2012. Toelating. 002 Overheidsopdrachten. Kleine werken

Nadere informatie

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur.

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, voorzitter N. Claesen, P. Debois,

Nadere informatie

Zitting van 16 september 2008.

Zitting van 16 september 2008. Zitting van 16 september 2008. Aanwezig : MM. Peeters, voorzitter; Vanderperren, Lowagie, Vansintejan, Meulemans, Verhaeghe en Lesage, leden; Dedecker, secretaris. Raadslid Huys is verontschuldigd. Raadslid

Nadere informatie

ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST

ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AALST ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST OPENBARE VERGADERING 0. P R O C E S S E N - V E R B A A L 0.1. Zitting van de raad van 15.06.2010 Verdaagd

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-RAAD van 05-12-2013 OVERZICHTSLIJST Openbare vergadering De voorzitter vraagt de raadsleden de goedkeuring om de volgende agendapunten in te trekken: 23 ste

Nadere informatie

Vergadering van 13.07.15

Vergadering van 13.07.15 Vergadering van 13.07.15 Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Frank Acke, afgevaardigde schepen; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Emmy Mispelaere, Hilde Martin, Veerle De Pauw, Nico Vanwynsberghe,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 29 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 29 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 29 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras,

Nadere informatie

NOTULEN OPENBARE VERGADERING

NOTULEN OPENBARE VERGADERING NOTULEN OPENBARE VERGADERING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Datum 12 februari 2014 Plaats Raadzaal Uur 18.30 uur Aanwezig Depondt Geert, voorzitter, Allewaert Patrick, Arteel Rina, Beyens Arne, Depoorter

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012.

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. NOTULEN VAN DE RAAD ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. Aanwezig : De heer Ivan De Clerck, voorzitter. De heer Dirk Tytgat, de heer Chris Conserriere, mevrouw Rika Buyse, de heer Ronny Vanden Broecke, mevrouw

Nadere informatie

Verslag van de publieke vergadering van 03 november 2014:

Verslag van de publieke vergadering van 03 november 2014: Verslag van de publieke vergadering van 03 november 2014: Aanwezig om 19.30 uur: Verelst Leo, voorzitter, Lemmens Stijn, Roevens Lutgarde, Nicole Daems, Van Dyck Wendy, Scheers Tom, Vandecruys Marita,

Nadere informatie

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 23 november 2010 Ontmoetingsruimte serviceflats (The Club) 19u

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 23 november 2010 Ontmoetingsruimte serviceflats (The Club) 19u OCMW Waasmunster RD 2011/9 Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 23 november 2010 Ontmoetingsruimte serviceflats (The Club) 19u 1 OPENBARE ZITTING 10.1 Goedkeuring van de notulen van de Raad van 20 oktober

Nadere informatie

Vergadering van 16.06.14

Vergadering van 16.06.14 Vergadering van 16.06.14 Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Frank Acke, afgevaardigde schepen; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Linda Robensyn, Wim Verlinde, Emmy Mispelaere, Suzan Joye,

Nadere informatie

Vergadering van 10.11.14

Vergadering van 10.11.14 Vergadering van 10.11.14 Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Frank Acke, afgevaardigde schepen; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Linda Robensyn, Wim Verlinde, Emmy Mispelaere, Suzan Joye,

Nadere informatie

Raad van 25 juni 2014

Raad van 25 juni 2014 Raad van 25 juni 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., Henderickx S., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 18 NOVEMBER 2013

ZITTING OCMW-RAAD 18 NOVEMBER 2013 ZITTING OCMW-RAAD 18 NOVEMBER 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10.

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 25 augustus 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. N.

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van woensdag, 15 december 2010 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. SOCIALE DIENST 1.1. GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT AKTENEMING De raad voor

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 21 februari 2011, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Maria SCHREVENS, Ingrid

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans (vanaf punt 6), Luc Haine, Louis

Nadere informatie

15. BEJAARDENWONINGEN EN SERVICEFLATS (AC 924 Zonder voorwerp

15. BEJAARDENWONINGEN EN SERVICEFLATS (AC 924 Zonder voorwerp OCMW Waasmunster RD 2011/6 Ontwerpnotulen en toelichting van de OCMW-Raad van 14 september 2010 Aanwezig: Michel Du Tré, Voorzitter, Marcel De Baere, Lutgarde Janssens, Liliane Laureys, Christiane Plas,

Nadere informatie

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14.

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 november 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Vergadering van 18.01.16

Vergadering van 18.01.16 Vergadering van 18.01.16 Aanwezig: Frank Acke, voorzitter; Jan Seynhaeve, burgemeester; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Suzan Joye, Veerle De Pauw, Serge Verbrugghe, Nico Vanwynsberghe,

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van Hoeymissen P., burgemeester Sint-Amands Van den Heuvel, K. burgemeester

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 17 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING 2. (IC) KINDERDAGVERBLIJF WINDEKIND -

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 21 MEI 2015

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 21 MEI 2015 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN DONDERDAG 21 MEI 2015 Aanvang zitting 18U05 Einde zitting 18U55 Aanwezig Ivan De Clerck, Voorzitter, Brigitta Monbaliu, Stephanie De Deyne,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring.1 Aanvullend agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 26 NOVEMBER 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (KSM) WIJZIGING MEERJARENPLAN

Nadere informatie

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage OCMW Waasmunster RD 2010/9 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 13 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) Zonder voorwerp 12. OPVANG

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 14 juli 2006, te 8.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RONDGEDEELD : 25.07.2006 Aanwezig

Nadere informatie

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A Openbaar Centrum voor 9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 1 AUGUSTUS 2013 2950 KAPELLEN Aanwezig : Mevrouw Valerie Van Peel De dames en heren Inge Wagemans,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. GHEYSENS Rudy, DE BRUYNE Patrick, BRAECKMAN Patricia, VERZELE

Nadere informatie

Vergadering van 13.05.13

Vergadering van 13.05.13 Vergadering van 13.05.13 Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Frank Acke, afgevaardigd schepen Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Linda Robensyn, Wim Verlinde, Emmy Mispelaere, Joachim Naert,

Nadere informatie

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 1 februari 2012 Ontmoetingsruimte serviceflats (The Club) 19u

Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 1 februari 2012 Ontmoetingsruimte serviceflats (The Club) 19u OCMW Waasmunster RD 2012/1 Ontwerpnotulen van de OCMW-Raad van 1 februari 2012 Ontmoetingsruimte serviceflats (The Club) 19u 1 OPENBARE ZITTING 10.1 Goedkeuring van de notulen van de Raad van 14 december

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 maart 2013

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 maart 2013 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 maart 2013 Aanwezig: Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Kris Hendrickx, Julie Lochie, Jos Steenwinckels,

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2009.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2009. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT Liesbeth,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 16 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) AANPASSING TARIEVEN MAALTIJDEN

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 20 maart 2014 Aanwezig: Mijnheer Herwig

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 MAART 2008.

ZITTING VAN 20 MAART 2008. ZITTING VAN 20 MAART 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT

Nadere informatie

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 8 september 2010 The Club (ontmoetingsruimte serviceflats) 19u

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 8 september 2010 The Club (ontmoetingsruimte serviceflats) 19u OCMW Waasmunster RD 2010/8 Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 8 september 2010 The Club (ontmoetingsruimte serviceflats) 19u 1 OPENBARE ZITTING 10.0 Vergrijzing: impact en uitdaging

Nadere informatie

Ocmw Raad zitting 6 april 2011. Toelichtende nota Openbare zitting. 1. Goedkeuring van de notulen: zie bijlage.

Ocmw Raad zitting 6 april 2011. Toelichtende nota Openbare zitting. 1. Goedkeuring van de notulen: zie bijlage. Ocmw Raad zitting 6 april 2011 Toelichtende nota Openbare zitting 1. Goedkeuring van de notulen: zie bijlage. 2. Nieuwbouw Woonzorgcentrum Hof ten Kouter 2.1 Stand van zaken bouw WZC Hof ten Kouter: zie

Nadere informatie

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 16 juni 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 16 juni 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u OCMW Waasmunster RD 2010/6 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 16 juni 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1 Samenwerking Hoogendonck

Nadere informatie

OCMW-raad van 10 februari 2011

OCMW-raad van 10 februari 2011 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 17 oktober 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 12 SEPTEMBER 2013

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW BORGLOON VERSLAG VAN 27 maart 2014 om 20.00 uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW BORGLOON VERSLAG VAN 27 maart 2014 om 20.00 uur Aanwezig Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

ZITTING VAN 25 FEBRUARI 2014.

ZITTING VAN 25 FEBRUARI 2014. ZITTING VAN 25 FEBRUARI 2014. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, VRANKEN Ward, raadsleden

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 09/10/2012 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 09/10/2012 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen NOTULEN RAAD 09/10/2012 Aanvang: 20:00 uur Aanwezig: Marie-Rose Harnie: voorzitter; Roger Bontridder, Gilbert Bosmans, Bertrand Demiddeleer, Wim Demuylder, Jeroen Hofmans, Marie-Jeanne Herremans,Nicky

Nadere informatie

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring TOELICHTING Gemeenteraad van 17 december 2012 OPENBARE ZITTING MAP000: VERSLAG GEMEENTERAAD 0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring MAP001: FINANCIEN BURGERLIJKE STAND POLITIE

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van dinsdag, 17 december 2013 Lijst van de besluiten 1. ALGEMEEN BEHEER OPENBAAR 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 21 NOVEMBER 2013 OPENBAAR

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn zitting van 1 augustus 2013 De zitting heeft plaats in de raadzaal van het OCMW, Lodewijk De Meesterstraat

Nadere informatie

Vergadering van 14.10.13

Vergadering van 14.10.13 Vergadering van 14.10.13 Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Frank Acke, afgevaardigd schepen; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Linda Robensyn, Wim Verlinde, Emmy Mispelaere, Joachim Naert,

Nadere informatie

RAAD 27.04.2015. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02.

RAAD 27.04.2015. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 27 april 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke, voorzitter, Freddy Van

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 11 december 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 11 december 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 11 december 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Jos Steenwinckels, Conny Gevens, Joachim Lelièvre-Damit,

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 24 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 24 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 16 juni 2015 Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 24 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 16 december 2014 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. VERSLAG VERGADERING D.D. 20 NOVEMBER 2014 OPENBAAR GEDEELTE

Nadere informatie

ONTWERP 25.09.2006 UITTREKSELS ZITTING RAAD

ONTWERP 25.09.2006 UITTREKSELS ZITTING RAAD UITTREKSELS ZITTING RAAD D.D. 25.09.2006 1. F I N A N C I E N 1. GOEDKEURING BESTEK LENING TER FINANCIERING VAN DE INVESTERINGSUITGAVEN 2005 FD/2006/2. =================================================

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 19 april 2010, 19.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Maria Elisabeth DEPRET Leden : Ingrid VANDEN BERGHE, Alphonse

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VAN 13/02/2011

NOTULEN VAN DE RAAD VAN 13/02/2011 NOTULEN VAN DE RAAD VAN 13/02/2011 Aanwezig: Katrijn Willems, voorzitter; Maria Brumagne, Marie-Josée Cludts, Xavier Du Château, Kristien Goeminne, Danny Laes, Hilde Noppen, Lieven Ral, Luk Van Biervliet,

Nadere informatie

Vergadering van 13.10.14

Vergadering van 13.10.14 Vergadering van 13.10.14 Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Frank Acke, afgevaardigde schepen; Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Linda Robensyn, Wim Verlinde, Emmy Mispelaere, Suzan Joye,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 22 oktober 2014

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 22 oktober 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 22 oktober 2014 Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Koen Loete, Filip Gijssels, Marleen Van Den Bussche, Johan Cornelis, Franki Van De Moere,

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 9 FEBRUARI 2012.

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 9 FEBRUARI 2012. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 5 Open verklaren betrekking maatschappelijk werker halftime

OPENBARE ZITTING. 5 Open verklaren betrekking maatschappelijk werker halftime Kaprijke, 9 maart 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd.

Het verslag van het openbaar gedeelte van vorige zitting wordt met algemeen akkoord goedgekeurd. Zitting van 28 oktober 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: Nele Geudens, voorzitster Mariette Boven, Dorien Lievens, Mark Struyf, Heidi Suls, Paula Van Hal en Cyriel Van Sweevelt, leden Peter Verryt, secretaris

Nadere informatie

ZITTING VAN 25 APRIL 2013

ZITTING VAN 25 APRIL 2013 1 ZITTING VAN 25 APRIL 2013 Aanwezig : De heer Patrick De Smedt, De heer Peter Beerens, mevrouw Agnes Lievens, mevrouw Joke Longin, mevrouw Gwendolijn Meskens de heer Roland Mortier, mevrouw Els Van Gucht,

Nadere informatie

ZITTING VAN 2 JUNI 2014

ZITTING VAN 2 JUNI 2014 ZITTING VAN 2 JUNI 2014 Aanwezig: Katrien Vandecasteele, voorzitter; Kurt Windels, burgemeester (vanaf punt 12); Ann De Frene, Kathy Verschoot, Koen Depreiter, Jozef Verbauwhede, Dries Couckuyt, Fien Debeuf,

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 24 maart 2006, te 13.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RONDGEDEELD : 05.04.2006 VERSLAG

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012 1. KENNISNAME ONTSLAG GEMEENTERAADSLID EN SCHEPEN RIK LIPS Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen van het ontslag van dhr. Rik Lips als

Nadere informatie