Vergadering van

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergadering van 08.04.13"

Transcriptie

1 Vergadering van Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Frank Acke, afgevaardigd schepen, Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Wim Verlinde, Emmy Mispelaere, Suzan Joye, Hilde Martin, Veerle De Pauw, raadsleden; Oosthuyse Stefaan, secretaris. Verontschuldigd: Jan Seynhaeve, burgemeester, Linda Robensyn, Joachim Naert, raadsleden. Dagorde Openbare zitting 1. Geldigverklaring verkiezing leden van de raad voor maatschappelijk welzijn: kennisgeving; 2. Verkiezing afvaardiging regionale beleidsgroep energie-armoede; 3. Patrimonium: verzoek recht van overgang; 4. Informatica: kennisgeving IT-aankoopcontract Kortrijk : lot 9 en 16; 5. Informatica: aankoop noodvoeding administratief centrum en WZC Elckerlyc; 6. Informatica: aankoop firewall; 7. Informatica: aankoop backup-server; 8. Serviceflats Ter Meersch: aankoop telefooncentrale: toewijzing; 9. Woonzorgcentrum Elckerlyc: aankoop telefooncentrale: toewijzing; 10. Woonzorgcentrum Elckerlyc: aankoop softwareprogramma voor elektronisch zorgdossier; 11. Woonzorgcentrum Elckerlyc: aankoop geriatrische zetels: toewijzing; 12. Woonzorgcentrum Elckerlyc: aankoop hoog-laagbedden: toewijzing; 13. Woonzorgcentrum Elckerlyc: aankoop kinemateriaal: wijze van gunnen; 14. Woonzorgcentrum Elckerlyc: koffiemachines bruikleen: wijze van gunnen; 15. Woonzorgcentrum Elckerlyc: perceel 9: signalisatie: goedkeuring gunning; 16. Administratief centrum: vernieuwen veranda bureau administratie: wijze van gunnen; 17. Financiële dienst: interne facturatie; 18. Financiële dienst: beleids- en beheerscyclus: aankoop softwareprogramma; 19. Financiële dienst: goedkeuring eindrekening : kennisgeving; 20. Personeel: WZC: openverklaring zorgkundige; 21. Personeel: WZC: openverklaring schoonmaak; PUNT 1: GELDIGVERKLARING VERKIEZING LEDEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN: KENNISGEVING Gelet op de beslissing van van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen waarbij de uitslag van de verkiezingen van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van Wevelgem van geldig verklaard werd; ENIG ARTIKEL Neemt kennis van de beslissing van van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen waarbij de uitslag van de verkiezingen van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van Wevelgem van geldig verklaard werd.

2 PUNT 2: VERKIEZING AFVAARDIGING REGIONALE BELEIDSGROEP ENERGIE-ARMOEDE Overwegende dat op regionaal niveau een aantal projecten loopt met een focus op energiearmoede (o.a. de goedkope en renteloze energieleningen FRGE, de gratis energiescans, de opstart van de sociale dakisolatie, ), gekaderd binnen het lokaal energiebeleid waarbij het lokaal bestuur een cruciale rol speelt; Overwegende dat BND Kortrijk vzw (= buurt en nabijheidsdiensten Kortrijk) en het Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen vzw het lokaal energiebeleid ondersteunen; Overwegende dat hiervoor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst moet afgesloten worden tussen FRGE en de gemeente Wevelgem; Gelet op het voorstel om geen nieuwe afgevaardigde aan te duiden vooraleer er een nieuwe overeenkomst afgesloten tussen FRGE en de gemeente Wevelgem; ENIG ARTIKEL De verkiezing van een afgevaardigde regionale beleidsgroep energiearmoede wordt uitgesteld tot een nieuwe overeenkomst afgesloten is tussen FRGE en de gemeente Wevelgem. PUNT 3: PATRIMONIUM: VERZOEK RECHT VAN OVERGANG Overwegende dat in uitvoering van de beslissing van de raad van een overeenkomst opgesteld werd dd met de eigenaars/bewoners van de woningen Groenestraat 30 (dhr. en mevr. Viaene-Ghillemyn) en 32 (Johan Deleu) te Wevelgem om op de eigendom van het OCMW (perceel Artoisstraat-Groenestraat-Parkstraat: site waar nu WZC Elckerlyc wordt gerealiseerd) een recht van overgang over een strook van 6 meter breed te bekomen en om er op hun kosten en verantwoordelijkheid kiezelsteentjes aan te brengen om de achterkant van hun eigendommen gemakkelijker met de wagen te bereiken; Overwegende dat door de realisatie van het nieuwe woonzorgcentrum Elckerlyc op de percelen 321C2 en 323C4 ook de omgeving rond het woonzorgcentrum volledig aangelegd wordt met inbegrip van het stukje grond waarover tijdelijk en beperkt recht van overgang werd gegeven; Gelet op artikel 4 van de overeenkomst: Het OCMW kan op ieder ogenblik het verleende recht van overgang eenzijdig intrekken en eisen de strook grond in de oorspronkelijke toestand te herstellen, mits schriftelijke voorafgaande verwittiging van de begunstigde, zonder daarvoor enige verantwoording te hoeven geven en zonder dat iemand schadeloosstelling kan eisen; Gelet op de vraag van dhr. Johan Deleu om dit recht van overgang te mogen behouden nu het WZC Elckerlyc er wordt gebouwd; Gelet op de beslissing van de raad van om voor de huidige eigenaar van de woningen Groenestraat 28 en 30, dhr. Johan Saelens, geen doorgang te verlenen naar de percelen die palen aan de brandweg van het terrein waar het nieuwe WZC Elckerlyc wordt gebouwd en negatief advies verleend werd voor de aanvraag voor de bouw van 2 garages; Overwegende dat de rust voor bewoners van het WZC Elckerlyc gevrijwaard moet worden en

3 er bijgevolg geen individuele aanvragen tot doorgang worden toegestaan; ENIG ARTIKEL Er wordt geen recht van overgang meer toegestaan aan dhr. Johan Deleu voor de woning Groenestraat 32 over de grond (deel van perceel ten kadaster gekend onder nummer 321C2), eigendom van het OCMW waar het nieuwe WZC Elckerlyc wordt gebouwd (op de percelen 321C2 en 323C4). PUNT 4: INFORMATICA: KENNISGEVING IT-AANKOOPCONTRACT KORRIJK : LOT 9 EN 16 Overwegende dat in zitting van het voorstel goedgekeurd werd om toe te treden tot het IT-aankoopcontract van de stad Kortrijk waarbij dit IT-contract loopt over de periode en 22 IT-domeinen omvat; Overwegende dat in zitting van de samenwerkingsovereenkomst, de wijze van gunnen en het bestek van het IT-aankoopcontract goedgekeurd werden; Overwegende dat in zitting van kennis genomen werd van de gunning door het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Kortrijk van de verschillende loten binnen het IT-aankoopcontract van de stad Kortrijk; Overwegende dat, in navolging van deze kennisgeving, een aanvullende kennisgeving volgt dat het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Kortrijk de loten 9 en 16 in de zittingen van 28/01/2013 en 4/02/2013 gunde: - Lot 9: levering en installatie van Apple-producten en gerelateerde diensten - Lot 16: hostingdiensten Gelet op de toelichting door Steven Casteleyn, IT-verantwoordelijke; ENIG ARTIKEL Neemt akte van de gunning door het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Kortrijk van de loten 9 en 16 van het IT-aankoopcontract : - Lot 9: levering en installatie van Apple-producten en gerelateerde diensten - Lot 16: hostingdiensten PUNT 5: INFORMATICA: AANKOOP NOODVOEDING ADMINISTRATIEF CENTRUM EN WZC ELCKERLYC Overwegende dat om een continue dienstverlening in het WZC Elckerlyc zo veel mogelijk te garanderen, het noodzakelijk is om noodvoeding te voorzien op alle locaties waar netwerkmateriaal aanwezig is; Overwegende dat in het administratief centrum één data rack niet voorzien is van noodvoeding; Overwegende dat in de serviceflats Ter Meersch een bijkomende data rack moet voorzien worden voor de installatie van de telefooncentrale; Overwegende om voor het administratief centrum en de serviceflats Ter Meersch een

4 noodvoeding te voorzien; Rekening houdend met het IT-aankoopcontract van de stad Kortrijk wordt voorgesteld om deze aankoop te doen bij de firma RealDolmen, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen, onder de voorwaarden bedongen onder lot 1 van het aankoopcontract; Gelet op de kostprijs: 7833,49 (incl. btw); Overwegende dat in het budget 2013 krediet voorzien is voor deze aankoop die kan gefinancierd worden met eigen middelen; Gelet op het visum van de financieel beheerder; Gelet op de toelichting door Steven Casteleyn, IT-verantwoordelijke; ENIG ARTIKEL De aankoop van noodvoeding voor het administratief centrum en het WZC Elckerlyc bij de firma RealDolmen, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen, onder de voorwaarden bedongen onder lot 1 van het aankoopcontract van de stad Kortrijk, wordt goedgekeurd tbv 7833,49 (incl. btw). PUNT 6: INFORMATICA: AANKOOP FIREWALL Overwegende dat er momenteel een groot probleem is met één van de kerntaken van de firewall, nl. de anti-spamfilter die mail controleert die naar het OCMW Wevelgem verstuurd wordt, maakt dagelijks fouten en verwijdert mails die helemaal geen spam blijken te zijn; Overwegende dat er ook problemen zijn bij het opstarten van de VPN-verbinding voor de pc s en laptops die van buitenaf verbinding maken; Gelet op het aanbod van de firma RealDolmen op basis van een Fortinet Firewall met bijhorende anti-spamfilter met een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van de huidige oplossing: - Eenvoudiger in beheer - Koppeling gebruikersbeheer met bestaande computergebruikers - Betere VPN software voor verbinding van buitenaf - Betere anti-spam filter - Hogere beschikbaarheid Overwegende dat deze betere anti-spamfilter o.a. de mogelijkheid biedt om verwijderde spamberichten bij te houden in een wachtrij, zodat deze door de beheerder wel nog kunnen doorgelaten worden naar de bestemmeling; Rekening houdend met het IT-aankoopcontract van de stad Kortrijk wordt voorgesteld om deze aankoop te doen bij de firma RealDolmen onder de voorwaarden bedongen onder lot 1 van het aankoopcontract. Gelet op de kostprijs: ,63 (incl. btw); Overwegende dat in het budget 2013 krediet voorzien is voor deze aankoop die kan gefinancierd worden met eigen middelen; Gelet op het visum van de financieel beheerder; Gelet op de toelichting door Steven Casteleyn, IT-verantwoordelijke;

5 ENIG ARTIKEL De aankoop van een Fortinet Firewall bij de firma RealDolmen, A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen, onder de voorwaarden bedongen onder lot 1 van het aankoopcontract van de stad Kortrijk, wordt goedgekeurd tbv ,63 (incl. btw). PUNT 7: INFORMATICA: AANKOOP BACKUP-SERVER Overwegende dat de huidige backup-server omwille van technische beperkingen (plaatsgebrek, geen enkele functionaliteit om bij problemen een server te herstellen vanuit de genomen backups) aan vervanging toe is; Overwegende dat gezocht werd naar een backup oplossing waarbij sneller kan opgetreden worden bij problemen en dat de keuze viel op de software van Veeam Backup & Replication: - specifiek gericht op het nemen van backups van virtuele server omgevingen zoals deze van het OCMW - biedt naast een heel aantal essentiële functionaliteiten (o.a. backup van databases, mail, ) die ook door andere backup producten ondersteund worden, een aantal extra functionaliteiten die een grote meerwaarde kunnen bieden o kan een virtuele server vanuit de backup omgeving opstarten o kan een beveiligde testomgeving beschikbaar stellen o controleert na het nemen van een backup of alles correct werd gebackupt Rekening houdend met het IT-aankoopcontract van de stad Kortrijk wordt voorgesteld om deze aankoop te doen bij de firma RealDolmen, onder de voorwaarden bedongen onder lot 1 van het aankoopcontract; Overwegende dat het voorstel uit 2 delen bestaat: 1. aankoop van de software van Veeam en bijhorende installatie 2. aankoop van een server voor de installatie van de software en het bewaren van de backups Overwegende dat voor de software gekozen werd voor de Enterprise versie, omdat een aantal van de gewenste functies niet aanwezig is in de standaard versie; Overwegende dat voor de aankoop van een bundel gekozen werd met 2 jaar bijkomend onderhoud van de software en de software voor het monitoren van de servers; Gelet op de kostprijs: ,57 (incl. btw); Overwegende dat in het budget 2013 krediet voorzien is voor deze aankoop die kan gefinancierd worden met eigen middelen; Gelet op het visum van de financieel beheerder; Gelet op de toelichting door Steven Casteleyn, IT-verantwoordelijke; ENIG ARTIKEL De aankoop van een backup server bij de firma RealDolmen, A.

6 Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen, onder de voorwaarden bedongen onder lot 1 van het aankoopcontract van de stad Kortrijk, wordt goedgekeurd tbv ,57 (incl. btw). PUNT 8: SERVICEFLATS TER MEERSCH: AANKOOP TELEFOONCENTRALE: TOEWIJZING: Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden); Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 2; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat in het kader van de opdracht Levering en plaatsing telefooncentrale voor serviceflats Ter Meersch een bijzonder bestek met nr werd opgesteld; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,00 excl. btw of ,00 incl. 21% btw; Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 11 februari 2013 betreffende de goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

7 Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 11 februari 2013 betreffende het starten van de gunningsprocedure waarin beslist werd om volgende firma s uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: - BELGACOM NV, Koning Albert I laan 27 te 1030 Brussel - SIECOM, Industrieweg 1 te 2630 Aartselaar - RealDolmen, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen - AEG TranzCom, Biestebroekkaai 300 te 1070 Brussel; Overwegende dat de offertes het bestuur ten laatste op 15 maart 2013 om uur dienden te bereiken; Overwegende dat de gestanddoeningstermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 13 juli 2013; Overwegende dat 1 offerte ontvangen werd van SIECOM, Industrieweg 1 te 2630 Aartselaar ( ,00 excl. btw of ,50 incl. 21% btw en 1.188,00 excl. btw of 1.437,48 incl. 21% btw onderhoud per jaar (eerste twee jaar 594 excl. btw of 718,74 incl. 21% btw)); Overwegende dat bij nazicht van de offerte bleek dat voor één van de gevraagde onderdelen onvoldoende capaciteit werd aangeboden; Overwegende dat aan de firma SIECOM bijkomend prijs werd gevraagd zodat volledig voldaan wordt aan het bestek; Overwegende dat de meerprijs 1.117,00 excl. btw of 1.351,57 incl. 21% btw en 165,60 excl. btw of 200,38 incl. 21% btw onderhoud per jaar (eerste twee jaar 82,80 excl. btw of 100,19 incl. 21% btw) bedraagt; Overwegende dat de totale kostprijs ,00 excl. btw of ,07 incl. 21% btw en 1.353,60 excl. btw of 1.637,86 incl. 21% btw onderhoud per jaar (waarbij de eerste twee jaar aan 676,80 excl. btw of 818,93 incl. 21% btw) bedraagt; Gelet op het voorstel om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de enige bieder, zijnde SIECOM, Industrieweg 1 te 2630 Aartselaar tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van ,00 excl. btw of ,07 incl. 21% btw en 1.353,60 excl. btw of 1.637,86 incl. 21% btw onderhoud per jaar (waarbij de eerste twee jaar aan 676,80 excl. btw of 818,93 incl. 21% btw); Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2013, op artikel 100/240300/ en dat de financiering gebeurt met eigen middelen; Gelet op het financieel rapport van de financieel beheerder; ARTIKEL 1 - Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel voor de opdracht Levering en plaatsing telefooncentrale voor serviceflats Ter Meersch. ARTIKEL 2 - Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde SIECOM, Industrieweg 1 te 2630 Aartselaar, tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van ,00 excl. btw of ,07 incl. 21% btw en 1.353,60 excl. btw of 1.637,86

8 incl. 21% btw onderhoud per jaar (waarbij de eerste twee jaar aan 676,80 excl. btw of 818,93 incl. 21% btw). ARTIKEL 3 - De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder bestek met nr ARTIKEL 4 - De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2013, op artikel 100/240300/ PUNT 9: WOONZORGCENTRUM ELCKERLYC: AANKOOP TELEFOONCENTRALE: TOEWIJZING: Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden); Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 1; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat in het kader van de opdracht Levering en plaatsing telefooncentrale WZC Elckerlyc een bijzonder bestek met nr werd opgesteld;

9 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,00 excl. btw of ,00 incl. 21% btw; Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 11 februari 2013 betreffende de goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 11 februari 2013 betreffende het starten van de gunningsprocedure waarin beslist werd om volgende firma s uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: - BELGACOM NV, Koning Albert I laan 27 te 1030 Brussel - SIECOM, Industrieweg 1 te 2630 Aartselaar - RealDolmen, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen - AEG TranzCom, Biestebroekkaai 300 te 1070 Brussel; Overwegende dat de offertes het bestuur ten laatste op 15 maart 2013 om uur dienden te bereiken; Overwegende dat de gestanddoeningstermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 13 juli 2013; Overwegende dat 1 offerte ontvangen werd van SIECOM, Industrieweg 1 te 2630 Aartselaar ( ,00 excl. btw of ,40 incl. 21% btw en 3.048,00 excl. btw of 3.688,08 incl. 21% btw onderhoud per jaar (eerste twee jaar 1.524,00 excl. btw of 1.844,04 incl. 21% btw)); Overwegende dat bij nazicht van de offerte bleek dat voor één van de gevraagde onderdelen onvoldoende capaciteit werd aangeboden; Overwegende dat aan de firma SIECOM bijkomend prijs werd gevraagd zodat volledig voldaan wordt aan het bestek; Overwegende dat de meerprijs 870,00 excl. btw of 1.052,70 incl. 21% btw en 127,24 excl. btw of 153,96 incl. 21% btw onderhoud per jaar (eerste twee jaar 63,62 excl. btw of 76,98 incl. 21% btw) bedraagt; Overwegende dat de totale kostprijs ,00 excl. btw of ,10 incl. 21% btw en 3.175,24 excl. btw of 3.842,04 incl. 21% btw onderhoud per jaar (waarbij de eerste twee jaar aan 1.587,62 excl. btw of 1.921,02 incl. 21% btw) bedraagt; Gelet op het voorstel om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de enige bieder, zijnde SIECOM, Industrieweg 1 te 2630 Aartselaar tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van ,00 excl. btw of ,10 incl. 21% btw en 3.175,24 excl. btw of 3.842,04 incl. 21% btw onderhoud per jaar (waarbij de eerste twee jaar aan 1.587,62 excl. btw of 1.921,02 incl. 21% btw); Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2013, op artikel 100/240300/ en dat de financiering gebeurt met eigen middelen; Gelet op het financieel rapport van de financieel beheerder;

10 ARTIKEL 1 - Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel voor de opdracht Levering en plaatsing telefooncentrale WZC Elckerlyc. ARTIKEL 2 - Deze opdracht wordt gegund aan de enige bieder, zijnde SIECOM, Industrieweg 1 te 2630 Aartselaar, tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van ,00 excl. btw of ,10 incl. 21% btw en 3.175,24 excl. btw of 3.842,04 incl. 21% btw onderhoud per jaar (waarbij de eerste twee jaar aan 1.587,62 excl. btw of 1.921,02 incl. 21% btw). ARTIKEL 3 - De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder bestek met nr ARTIKEL 4 - De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2013, op artikel 100/240300/ PUNT 10: WOONZORGCENTRUM ELCKERLYC: AANKOOP SOFTWAREPROGRAMMA VOOR ELEKTRONISCH ZORGDOSSIER Overwegende dat het WZC Elckerlyc zal uitgerust zijn voor het gebruik van een elektronisch zorgdossier (Interaxio); Overwegende dat in het budget 2013 krediet voorzien is voor de aankoop van een softwareprogramma voor elektronisch zorgdossier voor het WZC Elckerlyc; Overwegende dat 2 firma s een programma aanbieden dat compatibel is met het Interaxiosysteem, nl. CMS met Gernis en Caresolutions met WZD: - zowel inhoudelijke aanbod als prijzen zijn vergelijkbaar - WZC is reeds klant bij CMS voor het gebruik van Geracc voor de Riziv- en rusthuisfacturatie en -administratie - Het WZC Het Gulle Heem werkt sinds 2010 met Gernis en is er tevreden over Gelet op de kostprijs (incl. btw): - Gernis van CMS: 5444, ,33 voor jaarlijks onderhoud en service - WZD van Caresolutions: 6037, voor jaarlijkse update Overwegende dat het voorstel van Caresolutions enkel aan die prijs kan geleverd worden op voorwaarde dat het programma van MDD (apotheek) kan geïntegreerd worden in hun programma, wat tot op heden nog onzeker resultaat oplevert, zodat het integrale programma zou moeten aangekocht worden en veel duurder zou zijn; Gelet op het voorstel om het softwareprogramma Gernis van CMS aan te kopen; Gelet op de gunstige prijs; Overwegende dat de aankoop kan gefinancierd worden met eigen middelen; Gelet op het visum van de financieel beheerder; ENIG ARTIKEL De aankoop van het softwareprogramma Gernis van CMS voor het elektronisch zorgdossier in het WZC Elckerlyc wordt goedgekeurd tbv 5444, ,33 voor jaarlijks onderhoud en service.

11 PUNT 11: WOONZORGCENTRUM ELCKERLYC: AANKOOP GERIATRISCHE ZETELS: TOEWIJZING: Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden); Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 1; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat in het kader van de opdracht Aankoop 45 geriatrische zetels WZC Elckerlyc een bijzonder bestek met nr werd opgesteld; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,12 excl. btw of ,00 incl. 21% btw; Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 10 december 2012 betreffende de goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 10 december 2012 betreffende het starten van de gunningsprocedure waarin beslist werd om volgende firma s uit

12 te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: - Bulvano NV, Koralenhoeve 20 te 2160 Wommelgem - MOMENTS FURNITURE NV, Deefakkerstraat 2 te 8770 Ingelmunster - HAELVOET NV, Leon Bekaertstraat 8 te 8770 Ingelmunster - ID Projects, Puursesteenweg 399 te 2880 Bornem; Overwegende dat de offertes het bestuur ten laatste op 14 januari 2013 om uur dienden te bereiken; Overwegende dat de gestanddoeningstermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 14 mei 2013; Overwegende dat 3 offertes werden ontvangen: - Bulvano NV, Koralenhoeve 20 te 2160 Wommelgem ( ,00 excl. btw of ,15 incl. 21% btw) (voor de multifunctionele geriatrische zetel: model Relaxzetel Be RELAX type VR 90) (optie: ,00 excl. btw of ,95 incl. 21% btw) (voor de optie elektrisch geriatrische zetel: model Relaxzetel Be RELAX type Wall Away) - HAELVOET NV, Leon Bekaertstraat 8 te 8770 Ingelmunster ( ,90 excl. btw of ,65 incl. 6% btw) (voor de multifunctionele geriatrische zetel: model Houten Fero relaxzetel met neerschuifbare armen) (optie: ,60 excl. btw of ,56 incl. 6% btw) (voor de optie elektrisch geriatrische zetel: model Zetel Angel) - MOMENTS FURNITURE NV, Deefakkerstraat 2 te 8770 Ingelmunster ( ,25 excl. btw of ,91 incl. 21% btw) (voor de multifunctionele geriatrische zetel: model Relaxfauteuil Basic VE) (optie: ,75 excl. btw of ,86 incl. 21% btw) (voor de optie elektrisch geriatrische zetel: model Relaxfauteuil Basic EL) Overwegende dat personeelsleden en bewoners van woonzorgcentrum Ter Mote verschillende voorgestelde zetels hebben getest, waarbij o.a. volgende aspecten werden gecontroleerd: ziten ligcomfort, verrijdbaarheid, gemakkelijk om recht te staan uit de zetel, bereikbaar met tillift, mogelijkheid om een alternerend zitkussen te plaatsen, voetensteun aanwezig, mechanische en elektrische verstelling, uitneembaar zitkussen en verkleinkussen mogelijk, tafelblad mogelijk (ook geschikt als eenvoudig fixatiemiddel) onderhoudsvriendelijkheid, design; Overwegende dat in de offerte van HAELVOET NV 6% btw i.p.v. 21% btw werd verrekend, waardoor het nagerekende inschrijvingsbedrag ,90 excl. btw of ,54 incl. 21% btw is en voor de optie ,60 excl. btw of ,45 incl. 21% btw is; Overwegende dat geopteerd wordt om 15 mechanische en 37 elektrische zetels aan te kopen waarvan 10 zetels worden uitgerust met wielen en daarnaast 17 verkleinkussens (= afneembaar rugkussen) en 14 tafelbladen; Gelet op het voorstel om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Bulvano NV, Koralenhoeve 20 te 2160 Wommelgem tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van ,00 excl. btw of ,97 incl. 21% btw; aantal Prijs/stuk excl.btw Excl. btw Incl. btw (21%) Mechanische zetels ,05

13 Elektrische zetels ,07 OPTIES Wielen Verkleinkussen ,75 Tafelblad ,10 TOTAAL ,97 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2013, op artikel 83411/240000/ en dat de financiering gebeurt met eigen middelen; Gelet op het financieel rapport van de financieel beheerder; ARTIKEL 1 - Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel voor de opdracht Aankoop 45 geriatrische zetels WZC Elckerlyc. ARTIKEL 2 - Deze opdracht wordt gegund aan Bulvano NV, Koralenhoeve 20 te 2160 Wommelgem, tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van ,00 excl. btw of ,97 incl. 21% btw. ARTIKEL 3 - De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder bestek met nr ARTIKEL 4 - De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2013, op artikel 83411/240000/ PUNT 12: WOONZORGCENTRUM ELCKERLYC: AANKOOP HOOG- LAAGBEDDEN: TOEWIJZING: Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 51 en 52, betreffende de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 houdende de uitvoering en inwerkingtreding van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;

14 Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden); Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 2; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat in het kader van de opdracht Aankoop van 4 hoog-laagbedden WZC Elckerlyc een bijzonder bestek met nr werd opgesteld; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 6.611,57 excl. btw of 8.000,00 incl. 21% btw; Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 10 december 2012 betreffende de goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 10 december 2012 betreffende het starten van de gunningsprocedure waarin beslist werd om volgende firma s uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: - MOMENTS FURNITURE NV, Deefakkerstraat 2 te 8770 Ingelmunster - Haelvoet NV, Leon Bekaertstraat 8 te 8770 Ingelmunster - Distrac nv, Bleyveldstraat 14 te 3320 Hoegaarden - Wissner-Bosserhoff bvba, Egide Walschaertstraat 15/15 te 2800 Mechelen; Overwegende dat de offertes het bestuur ten laatste op 14 januari 2013 om uur dienden te bereiken; Overwegende dat de gestanddoeningstermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 14 mei 2013; Overwegende dat 3 offertes werden ontvangen: - MOMENTS FURNITURE NV, Deefakkerstraat 2 te 8770 Ingelmunster ( 5.280,36 excl. btw of 6.389,24 incl. 21% btw) (voor RVT-bed Care bed Belvita Classic, bedgalg oprichter met triangel en verstelbare riem, bedtafel afneembare eettablet) - Haelvoet NV, Leon Bekaertstraat 8 te 8770 Ingelmunster ( 5.397,16 excl. btw of 6.530,56 incl. 21% btw) (voor RVT-bed Bed Olympia Care, bedgalg oprichter driehoek met lint afgewerkt in epoxy, bedtafel leestafel Litavo) - Wissner-Bosserhoff bvba, Egide Walschaertstraat 15/15 te 2800 Mechelen ( 5.320,44 excl. btw of 6.437,73 incl. 21% btw) (voor RVT-bed extra laag bed Sentida 06, bedgalg oprichter met standaard oprolriem, bedtafel eettablet ) Overwegende dat verschillende bedden op proef werden uitgeprobeerd;

15 Overwegende dat het bed type Sentida 06 van de firma Wissner-Bosserhoff bvba een zeer mooi bed is dat degelijk en huiselijk is, een hoog zit- en ligcomfort heeft, in orde is met de strengste normering, een hoge en veilige belastbaarheid heeft van kg, 3 uitneembare ligvlakken en 1 vast vlak heeft, op die manier gemakkelijk te reinigen is en voorzien is van een geïntegreerde bedverlenging tot 2m20; Overwegende dat het bed type Sentida 06 van de firma Wissner-Bosserhoff bvba zich onderscheidt van het goedkoopste bed omwille van de volgende kenmerken: - Er is dubbele retractie aanwezig: het rugvlak schuift11 cm verder waardoor de bewoner minder de neiging heeft om te schuiven als hij rechtopzit; met als grote voordeel minder druk en wrijving ter hoogte van de stuit. - Dit bed beschikt over voorgeprogrammeerde toetsen: er moet selectief een keuze aangeduid worden en dan de richting omhoog-omlaag. Deze voorgeprogrammeerde toetsen bieden een extra veiligheid: dementerende bewoners, bezoek, kinderen kunnen de stand van het bed niet veranderen door willekeurig op de toetsen te drukken. - Een groot bereik: 27cm (laagste stand van het bed) - 80cm (hoogste stand van het bed) wat zeer geschikt is voor bewoners met een klein gestalte. In en uitstappen wordt iets gemakkelijker en het valrisico verkleint. - Het bed beschikt over een intelligent vertikaliseringssyteem: bij het omhoog of omlaag brengen van het bed, maakt het bed een tussenstop op 40 cm (= stoelhoogte, ideaal om dan uit bed te komen). - Er zijn verschillende hoogtes van het onrusthekken mogelijk. Extra hoog is interessant bij het gebruik van een alterneringsmatras. De onrusthekkens zijn daarbij eenvoudig te bedienen. - Het bed is zeer zuinig in energieverbruik. Overwegende dat geopteerd wordt om 5 hoog-laagbedden aan te kopen ipv 4 en daarnaast 1 accessoire-kit voor bedverlenging (bestaande uit langere zijsponden, langere bedwanden en verlengstuk ligvlak), 1 verlengstuk matras voor ligvlakverlenging, kleuropties: notelaar en havana (passen goed in het interieur), 5 ziekenoprichters (met oprolmechanisme) en 5 x manuele ontkoppeling bij een elektriciteitspanne; Gelet op het voorstel om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen aan Wissner-Bosserhoff bvba, Egide Walschaertstraat 15/15 te 2800 Mechelen tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 6.316,63 excl. btw of 7.643,12 incl. 21% btw; aantal Prijs/stuk excl.btw Excl. btw Incl. btw (21%) Sentida bed (incl. recupel) , , ,01 bedverlenging 1 90,71 90,71 109,76 Verlengstuk matras 1 15,71 15,71 19,01 Kleur notelaar 2 7, ,15 Kleur havana 3 7,50 22,50 27,23 Ziekenoprichter ,80 Manuele ontkoppeling 5 16,72 83,60 101,16 TOTAAL 7.643,12 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2013, op artikel 83411/240000/ en dat de financiering gebeurt met eigen middelen;

16 Gelet op het financieel rapport van de financieel beheerder; ARTIKEL 1 - Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel voor de opdracht Aankoop van 4 hoog-laagbedden WZC Elckerlyc. ARTIKEL 2 - Deze opdracht wordt gegund aan Wissner-Bosserhoff bvba, Egide Walschaertstraat 15/15 te 2800 Mechelen, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 6.316,63 excl. btw of 7.643,12 incl. 21% btw. ARTIKEL 3 - De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bijzonder bestek met nr ARTIKEL 4 - De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2013, op artikel 83411/240000/ PUNT 13: WOONZORGCENTRUM ELCKERLYC: AANKOOP KINEMATERIAAL: WIJZE VAN GUNNEN Overwegende dat in het budget 2013 krediet voorzien is voor de aankoop van kinemateriaal voor het WZC Elckerlyc; Gelet op het voorstel om de opdracht aankoop kinemateriaal voor het WZC Elckerlyc te gunnen via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking waarbij volgende firma s kunnen aangeschreven worden: - Gymna: Pasweg 6 C Bilzen - Fysiomed: Doornstraat 87 89, 2650 Edegem - Enraf-Nonius NV: Ingberthoeveweg 3D 2630 Aartselaar Gelet op het voorstel om de aankoop in te delen in evenveel percelen als er soorten toestellen zijn: - 1 behandeltafel - 1 loopbrug - 1 gemotoriseerde beentrainer - 2 hometrainers - 1 roeibank - 1 infrarood lamp - 1 massage-ademhalingstoestel - Klein oefenmateriaal: evenwichtsoefenmat, set van 5 oefenbanden, 3 paar halters (0,5 kg, 1 kg, 2 kg) en halterrek, 7 verschillende ballen (verschillend in grootte en materiaal), 3 x oefenmanchet (0,5 kg, 1 kg, 2 kg), 3 x trapfietsje, 3 x koude kompres Gelet op de raming van de kostprijs: (excl. btw); Overwegende dat de financiering zal gebeuren met eigen middelen; Gelet op het voorgelegde bestek;

17 ART. 1.- De opdracht aankoop kinemateriaal voor het WZC Elckerlyc wordt gegund via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking waarbij volgende firma s aangeschreven worden: - Gymna: Pasweg 6 C Bilzen - Fysiomed: Doornstraat 87 89, 2650 Edegem - Enraf-Nonius NV: Ingberthoeveweg 3D 2630 Aartselaar ART. 2.- Het voorgelegde bestek wordt goedgekeurd. PUNT 14: WOONZORGCENTRUM ELCKERLYC: KOFFIEMACHINES BRUIKLEEN: WIJZE VAN GUNNEN Gelet op het voorstel om in het WZC Elckerlyc de 4 livings en het lokaal dienstencentrum te voorzien van een koffiemachine; Gelet op het voorstel om deze koffiemachines via bruikleen in gebruik te nemen; Gelet op het voorstel om deze bruikleen te gunnen via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking waarbij volgende firma s kunnen aangeschreven worden: - Nestlé Belgilux NV, Birminghamstraat 221, 1070 Brussel - NV Douwe Egberts Coffee Systems, Potaarde, 1850 Grimbergen - Grootmoeders Koffie bvba, Kleine Ieperstraat 11, 8560 Gullegem - Bravilor Bonamat NV, Industriezone Schoten 5, Boomgaarddreef 7, 2900 Schoten - Aramark NV, Maurice Charlentstraat 53, 1160 Oudergem Gelet op de raming van de jaarlijkse kost voor de bruikleen van 5 koffiemachines en het verbruik van de koffie: (excl. btw); Gelet op het voorgelegde bestek; ART. 1.- De opdracht levering koffie en bruikleen van 5 koffiemachines voor het WZC Elckerlyc en het dienstencentrum Wevelgem wordt gegund via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking waarbij volgende firma s aangeschreven worden: - Nestlé Belgilux NV, Birminghamstraat 221, 1070 Brussel - NV Douwe Egberts Coffee Systems, Potaarde, 1850 Grimbergen - Grootmoeders Koffie bvba, Kleine Ieperstraat 11, 8560 Gullegem - Bravilor Bonamat NV, Industriezone Schoten 5, Boomgaarddreef 7, 2900 Schoten - Aramark NV, Maurice Charlentstraat 53, 1160 Oudergem ART. 2.- Het voorgelegde bestek wordt goedgekeurd. PUNT 15: WOONZORGCENTRUM ELCKERLYC: PERCEEL 9: GOEDKEURING GUNNING Overwegende dat in zitting van de gunningswijze en het bestek voor het perceel 9 (signalisatie) goedgekeurd werd; Gelet op de openingszitting van :

18 Lot 9: signalisatie: openbare aanbesteding: 2 firma s dienden een offerte in: Overwegende dat na administratief, rekenkundig en technisch nazicht door VK Studio, architect van het project, de ingediende offertes als volgt zijn (excl. btw): Inschrijver Woonplaats Bedrag in excl. btw Studiegroep Labyrint Mollem ,55 Vanerum Diest ,48 Overwegende dat de firma Studiegroep Labyrint bvba, Zone Z.5 Mollem 270, 1730 Asse (Mollem) de laagste regelmatige inschrijver is; Overwegende dat bij openbare aanbesteding de opdracht moet gegund worden aan de laagste regelmatige inschrijver; Gelet op het ramingsbedrag: (excl. btw); Gelet op het feit dat Belfius bouwheer is waardoor de opdracht gegund wordt door Belfius; Overwegende dat bij de aanstelling van Belfius als projectbeheerder voor het nieuwe woonzorgcentrum te Wevelgem in de offerte van Belfius vermeld staat dat het opstellen en verzenden van de toewijzingsbrieven gebeurt na akkoord van het OCMW; Overwegende dat voorgesteld wordt om de toewijzing van de opdracht aan de firma Studiegroep Labyrint bvba, Zone Z.5 Mollem 270, 1730 Asse (Mollem) goed te keuren; ENIG ARTIKEL - Aan Belfius wordt de goedkeuring gegeven om de opdracht signalisatie van het nieuw woonzorgcentrum te Wevelgem toe te wijzen aan de firma Studiegroep Labyrint bvba, Zone Z.5 Mollem 270, 1730 Asse (Mollem)tegen de prijs van ,55 (excl.btw). PUNT 16: ADMINISTRATIEF CENTRUM: VERNIEUWEN VERANDA BUREAU ADMINISTRATIE: WIJZE VAN GUNNEN Overwegende dat in het oorspronkelijke bouwdeel (jaren 80) van het administratief centrum de houten uitbouw vooraan het gebouw aan vernieuwing toe is; Gelet op de raming van de kostprijs: excl. btw; Overwegende dat in het budget 2013 krediet voorzien is voor deze werken die kunnen gefinancierd worden met eigen middelen; Gelet op het voorstel van de renovatie: - Vervanging van het houten schrijnwerk. Het onderliggend metselwerk blijft behouden en de bakstenen dorpel wordt afgeslepen en aangevuld met een aluminium raamdorpel voorzien van voldoende uitkraging zodat regenwater niet meer langs de muur afgeleid wordt. - Houten schrijnwerk wordt vervangen door thermisch onderbroken aluminium schrijnwerk en hoogrendementsbeglazing - Manueel regelbare roosters worden voorzien in het nieuwe aluminium schrijnwerk voor een natuurlijke regelbare aanvoer van verse lucht in de ruimte. - De bestaande verdeling bevat telkens 4 segmenten, de nieuwe verdeling zal bestaan uit 3 segmenten. De zijdelen zijn voorzien van draaikipramen.

19 Gelet op het voorstel om de werken te gunnen met toepassing van de wet op de overheidsopdrachten via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking waarbij volgende firma s kunnen worden aangeschreven: - Van Der Bauwhede, Roterijstraat 107, 8790 Waregem - Verandaland, Anzegemseweg 8, 8790 Waregem - Veranda s Demasure, Zonnestraat 3, 8573 Tiegem - Terrasdecor, Staatsbaan 278, 9870 Zulte - Vandemaele Aluminium, Overheulestraat 250, 8560 Moorsele - Antoon Decock nv, Muizelstraat 16, 8560 Gullegem - Pyfferoen bvba, Izegemsestraat 373, 8501 Heule - Cope-invent bvba, Oude Ieperstraat 32, 8560 Gullegem Gelet op het voorgelegde bestek; ART. 1.- De opdracht vernieuwen verandagedeelte bureau administratie wordt gegund met toepassing van de wet op de overheidsopdrachten via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking waarbij volgende firma s worden aangeschreven: - Van Der Bauwhede, Roterijstraat 107, 8790 Waregem - Verandaland, Anzegemseweg 8, 8790 Waregem - Veranda s Demasure, Zonnestraat 3, 8573 Tiegem - Terrasdecor, Staatsbaan 278, 9870 Zulte - Vandemaele Aluminium, Overheulestraat 250, 8560 Moorsele - Antoon Decock nv, Muizelstraat 16, 8560 Gullegem - Pyfferoen bvba, Izegemsestraat 373, 8501 Heule - Cope-invent bvba, Oude Ieperstraat 32, 8560 Gullegem ART. 2.- Het voorgelegde bestek wordt goedgekeurd. PUNT 17: FINANCIELE DIENST: INTERNE FACTURATIE Gelet op de verdeelsleutels 2012; VERDEELSLEUTELS 2012 INTERNE FACTURATIE 1) De kosten van het wagenpark worden verdeeld via een vaste verdeelsleutel : maaltijddienst 45%, wzc Elckerlyc 3%, wzc Gulle Heem 3%, tewerkstellingsproject 12%, materiële opvang 10%, sociale woningen 8%, klusjesdienst 2%, thuiszorgdienst 2% en algemene administratie 15%. 2) De techniekers worden toegewezen aan de site waar ze tewerkgesteld zijn. Vb; techniekers WZC Gulle Heem werken voor keuken, lokaal dienstencentrum, aanleunwoningen, flats en woonzorgcentrum. 3) De loonkosten van werkleider en technieker tewerkstellingsproject worden voor 30% doorgerekend aan sociale woningen en voor 30% aan woningen materiële opvang. De

20 andere prestaties zijn voor de bouwmaatschappijn de gemeente, het administratief centrum. 4) De kosten van de juridische stafmedewerker worden op basis van geleverde prestaties voor 1/3 e doorgerekend aan de sociale dienst en voor 2/3 e aan algemene dienstverlening. 5) De kosten van de personeelsdienst worden toegekend aan de verschillende (sub)activiteitencentra op basis van aantal koppen per dienst. 6) De kosten subactiviteitencentrum facturatie diensten worden op basis van geleverde prestaties verdeeld over de verschillende diensten ; rusthuis Ter Mote (15%), rusthuis Gulle Heem (15%), serviceflats Ter Meersch (9%), serviceflats Gullegem (7%), sociale woningen (6%), bejaardenwoningen (6%), aanleunwoningen (6%), dienst warme maaltijden (29%) en poetsdienst (1%), maaltijden LDC (6%) 7) De kosten subactiviteitencentrum facturatie rusthuizen worden voor 40% toegerekend aan WZC Gulle Heem, 40% rusthuis WZC Ter Mote en 20% algemene dienst (onthaal). 8) De kosten thuiszorgdienst (excl.loonkost verantwoordelijke thuiszorgdienst) worden verdeeld over verschillende diensten op basis van geleverde prestaties ; bejaardenwoningen (2%), klusjesdienst (2%), dienst warme maaltijden (10%), poetsdienst (45%), aanvullende thuiszorg (1%) en thuiszorg algemeen (40%)(personenalarm, LST, zitdagen 9) (loon)kosten geboekt op het WZC algemeen worden doorgerekend aan de keuken en het lokaal dienstencentrum ; dit gebeurt aan hand van verdeelsleutels in bijlage 1 10) Op basis van geleverde prestaties wordt 10% van wedde maatschappelijk werker rusthuis Ter Mote doorgerekend aan de serviceflats. 11) Dienstverlening personeel Ter Mote naar serviceflats Ter Meersch : permanentie o.m. na uitbreiding loopbaanonderbreking verantwoordelijke flats en verhoging van de zorgbehoefte bewoners ; organisatie, opleiding, zoemoverdrachten, permanentie op zich : euro forfait per jaar en 25 euro per prestatie ter plaatse 12) Op basis van geleverde prestaties wordt een deel van wedde verplegend personeel doorgerekend aan de serviceflats Gullegem (0,3%) 13) Op basis van geleverde prestaties wordt 1/3 e FTE schoonmaak aangerekend aan serviceflats Gullegem. 14) De keukenkosten van Ter Mote en het Gulle Heem worden doorgerekend aan maaltijddienst en aan het lokaal dienstencentrum via de equivalentiecijfermethode (1 volledige maaltijd = ontbijt, middagmaal en avondmaal = cijfer 1 ; middagmaal wordt gelijkgesteld aan 0,6 en maaltijd personeelslid = 0,55)

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014.

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter VAN HERREWEGHE Tom, burgemeester DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09.05. 2012. Iedereen aanwezig behalve: Afwezig: Verontschuldigd: D. Billen, secretaris

Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09.05. 2012. Iedereen aanwezig behalve: Afwezig: Verontschuldigd: D. Billen, secretaris Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09.05. 2012 Samenstelling: Mw. C. Gielens, voorzitter, Dhr. en Mwn. A. Laer, L. Mine, K. Lercangé, A. Vanden Eede, A. Al Merrouni, F. Van Haeren, P.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015.

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015. 261 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Definitieve vaststelling OCMW-jaarrekening 2010 en kwijting aan de financieel beheerder.

Definitieve vaststelling OCMW-jaarrekening 2010 en kwijting aan de financieel beheerder. VERSLAG Openbare zitting van 20 december 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Mevr. Franceska Verhenne, Voorzitter, Mevr. De Lameillieure Maka, Hoornaert Ann-Sophie, Maertens Els, Segers Kathleen (voor de punten

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 12/05/2015 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 12/05/2015 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 12/05/2015 NOTULEN RAAD 12/05/2015 19:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Kjell Bosmans, Freddy Busselot, Carine De Cock, Leen Destoop, Valerie

Nadere informatie

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014 Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Koen Loete, Filip Gijssels, Johan Cornelis, Franki Van De Moere, Tony Vermeire, Erné De

Nadere informatie

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid.

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid. 360 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG Gemeenteraad MAANDAG 09 SEPTEMBER 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

Tabor VZW. Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

Tabor VZW. Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OVERHEIDSOPDRACHT LEVERING VAN MOBIELE TELEFONIE, MOBIELE DATACOMMUNICATIE EN VASTE TELEFOONDIENSTEN

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015 Inhoudsopgave A Inleiding...

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE

JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE Sedert de NOB (nieuwe OCMW-boekhouding) is het jaarverslag een deel geworden van de jaarrekening (art. 63, 64, 65 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW. ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW. ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20. UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20.30 uur Tegenwoordig : Gino Debroux, burgemeester- waarnemend - voorzitter;

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

De secretaris overloopt de actiepunten van de zitting van 18 april 2013. Het verslag wordt goedgekeurd. [16 mei 2013]

De secretaris overloopt de actiepunten van de zitting van 18 april 2013. Het verslag wordt goedgekeurd. [16 mei 2013] VERSLAG Openbare zitting van 16 mei 2013 Aanwezig: Verontschuldigd: Voorzitter: Philippe De Coene, Raadsleden: Frederik Benoit, Els Deleu, Thomas Holvoet, Mohamed Ouald Chaib, Vincent Salembier, Stephanie

Nadere informatie

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN Ministerie van Financiën Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN 1 1. Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JUNI 2012

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JUNI 2012 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JUNI 2012 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. Jaarrekening

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie