Specifieke lerarenopleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Specifieke lerarenopleiding"

Transcriptie

1 Specifieke lerarenopleiding 2012

2

3 Inhoud De specifieke lerarenopleiding 3 Uitgangspunten 4 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden 6 Loopbaanperspectieven 6 Studieprogramma 7 Vakdidactiek 12 Praktijkcomponent 13 Inservicetraining leraar in opleiding of liobaan 15 Hoe begin je eraan? 16 Infomomenten 17 Nuttige websites 18 Nuttige contactgegevens 19

4

5 De specifieke lerarenopleiding De specifieke lerarenopleiding (SLO) wordt ingericht door het Instituut voor Onderwijsen Informatiewetenschappen (IOIW) van de Universiteit Antwerpen. Informatie over deze opleiding kan je vinden via Het IOIW biedt, naast de specifieke lerarenopleiding, de opleidingen opleidings- en onderwijswetenschappen, informatie- en bibliotheekwetenschap, didactiek Nederlands aan anderstaligen, remedial teaching talen secundair onderwijs, socio-emotionele begeleiding secundair onderwijs, socio-emotionele begeleiding basisonderwijs en schoolbeleid voor directeurs secundair onderwijs aan. De specifieke lerarenopleiding bereidt voor op een baan als leraar secundair onderwijs. Referentiekader voor de opleiding is het decretaal vastgelegde functieprofiel en de hieruit afgeleide basiscompetenties van de leraar (zie verder). De specifieke lerarenopleiding omvat 60 studiepunten (sp.) een theoretische component van 30 sp. en een praktijkcomponent van 30 sp. en leidt tot het diploma leraar. De specifieke lerarenopleiding kan getypeerd worden aan de hand van twee begrippenparen: vakdidactisch en onderwijskundig, praktijkgericht en academisch. Vakdidactisch Het unieke van de lerarenopleiding aan de universiteit is dat deze je de kans biedt vakdidactiek te volgen. Samen met medestudenten die dezelfde studieachtergrond hebben, verrijk je je vakinhoudelijke expertise en leer je hoe je deze kan inzetten in het onderwijs. Je wordt begeleid door vakexperten met onderwijservaring. Onderwijskundig De vakdidactische opleidingsonderdelen staan in wisselwerking met de onderwijskundige theorie en praktijk. De onderwijskundige opleidingsonderdelen reiken complementaire kennis en inzichten aan. Hoe houd ik mijn klas in de hand? Hoe ziet de onderwijsstructuur in Vlaanderen eruit? Wat houdt een onderwijsopdracht nu concreet in? Met welk type leerproblemen kan ik geconfronteerd worden en hoe ga ik ermee om? Praktijkgericht De opleiding bereidt je maximaal voor op je taak als leraar. In de theoretische opleidingsonderdelen linken we de theorie steeds aan de praktijk en oefenen we op deelcompetenties. Verder krijg je de kans om ervaring op te doen in diverse klas- en schoolcontexten en maak je kennis met het brede takenpakket van de leraar. Je observeert en geeft les, werkt mee aan projecten en leert verscheidene scholen van binnenuit beter kennen. Door deze ervaringen op de werkplek, intensief begeleid door stagebegeleiders en vakmentoren op school, krijg je een realistische kijk op het lerarenberoep. 3

6 Academisch De specifieke lerarenopleiding leert je een constructief-kritische houding aan te nemen ten aanzien van het onderwijs en het eigen functioneren. Je neemt kennis van resultaten van onderwijsonderzoek en gaat ook zelf als leraar-onderzoeker aan de slag. Uitgangspunten 1. Geleidelijke kennismaking met de praktijk Een goede leraar word je vooral via praktijkervaring! De kennismaking met de praktijk verloopt in verschillende stappen, met telkens nuttige feedback en reflectie: je oefent deelvaardigheden en je geeft enkele lessen aan medestudenten binnen de vertrouwde omgeving van het instituut (oefenlessen); je exploreert de context van scholen (inleefstage); je zet je eerste stappen als lesgever (instapstage); je ervaart de intensiteit van de opdracht van leraar, in al zijn aspecten (groeistages 1 en 2, vakdidactische en vakoverschrijdende opdrachtenstage). Je doet praktijkervaring op in diverse onderwijscontexten: in verschillende onderwijsvormen (aso, bso, kso, tso); in verschillende onderwijsniveaus (secundair, hoger, volwassenenonderwijs); in verschillende onderwijsnetten (gemeenschapsonderwijs, officieel gesubsidieerd onderwijs, vrij gesubsidieerd onderwijs); in een multiculturele en grootstedelijke omgeving en daarbuiten. 2. Integratie van theorie en praktijk De integratie van theorie en praktijk komt tot uiting in de afstemming tussen de algemeen onderwijskundige en de vakdidactische opleidingsonderdelen. De wisselwerking tussen theorie en praktijk wordt beoogd door praktijkgerichte opdrachten, supervisie en leeronderzoek. 3. Mogelijkheid tot profilering Je basisdiploma bepaalt bij welke vakdidactiek je kan aansluiten. Je kan dit opzoeken in een tabel op de website van de SLO ( > opleidingsstructuur). Daarnaast krijg je de kans om je eigen studieprofiel uit te bouwen. De opleiding omvat een uitgebreide keuzeruimte van 12 studiepunten. Je kan opteren voor een uitbreiding in de vakdidactiek (enkel voor Nederlands, Engels, Frans en wiskunde), een tweede vakdidactiek en/of algemeen onderwijskundige verdieping. Sommige keuzeopleidingsonderdelen staan open voor iedereen, andere voor bepaalde studentengroepen. 4

7 4. Flexibel programma In de uitbouw van het programma van de SLO gaat veel aandacht naar flexibiliteit. Verderop in de brochure lichten we deze punten toe. Je kan de opleiding volgen in één jaar (voltijds) of spreiden over anderhalf, twee of meerdere jaren (deeltijds). Je kan de lerarenopleiding reeds tijdens je master aanvatten. In bepaalde studierichtingen maken opleidingsonderdelen van de lerarenopleiding deel uit van de master. Sommige betaalde onderwijsopdrachten (bijvoorbeeld interims) kunnen als liobaan gehonoreerd worden binnen de opleiding. 5. Aandacht voor alle basiscompetenties De eindtermen van de specifieke lerarenopleiding zijn afgeleid uit het decretaal vastgelegde beroepsprofiel van de leraren en de hierbij aansluitende basiscompetenties van de leraar secundair onderwijs. De basiscompetenties omschrijven de kennis, vaardigheden en attitudes waarover je moet beschikken als beginnend leraar. Ze zijn geordend volgens tien rollen die je als leraar vervult: 1. begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 2. opvoeder 3. inhoudelijk expert 4. organisator 5. innovator/onderzoeker 6. partner van de ouders/verzorgers 7. lid van een schoolteam 8. partner van externen 9. lid van de onderwijsgemeenschap 10. cultuurparticipant. De acht attitudes die van beginnende leraren verwacht worden, zijn: 1. beslissingsvermogen 2. relationele gerichtheid 3. kritische ingesteldheid 4. leergierigheid 5. organisatievermogen 6. zin voor samenwerking 7. verantwoordelijkheidszin 8. flexibiliteit. Van elke beginnende leraar wordt een adequate taalvaardigheid in het Algemeen Nederlands verwacht, zowel mondeling als schriftelijk. 5

8 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden Doelgroep Het diploma leraar is nodig om als leraar in het secundair onderwijs vast aangesteld en volledig verloond te worden. Het is aanbevolen voor wie lector of docent wil worden in het hoger onderwijs of in het volwassenenonderwijs (onder meer anderstaligen en basiseducatie), maar ook voor wie geïnteresseerd is in bedrijfsopleidingen en -trainingen. Toelatingsvoorwaarden Er zijn twee organisatorische varianten van de SLO: de aansluitende SLO (aslo) sluit aan op de vakinhoudelijke masteropleiding; de indalende SLO (islo) biedt de student de kans om als deel van een masteropleiding van 120 sp. (i.c. biologie, chemie, fysica, wiskunde, informatica, biomedische wetenschappen, biochemie) al voor 30 sp. opleidingsonderdelen te volgen uit de lerarenopleiding; het diploma leraar wordt pas verleend na het behalen van de resterende 30 sp. Ook als je de indalende lerarenopleiding niet volgt, kan je tijdens je master al aan de SLO beginnen. Tijdens één academiejaar mag je tot 66 sp. opnemen zonder speciale aanvraag. Je kan dan met een apart diplomacontract enkele opleidingsonderdelen van de SLO volgen. Boven de 66 sp. (tot maximum 78 sp.) moet je eerst toestemming krijgen van de faculteit van je masteropleiding en de SLO. Richt je gemotiveerde aanvraag aan de studietrajectbegeleiders van de betrokken faculteit én van de SLO. Zij gaan dan na of en hoeveel opleidingsonderdelen van de SLO je mag volgen. Studenten met een academisch bachelordiploma kunnen zich inschrijven voor de SLO, samen met een inschrijving voor een masteropleiding. Ook studenten die op grond van de bepalingen van het flexibiliseringsdecreet gelijktijdig mogen inschrijven voor een bacheloropleiding en een masteropleiding, kunnen zich inschrijven voor de SLO. Studenten met een professioneel bachelordiploma kunnen zich tegelijkertijd inschrijven voor de SLO en voor een schakelprogramma en/of een masteropleiding. In alle gevallen kan het diploma leraar pas worden uitgereikt nadat het masterdiploma is behaald. Loopbaanperspectieven Een vraag die kandidaat-studenten SLO vaak stellen, is: welke vakken mag ik geven in het secundair onderwijs? Dit is bepaald door de bekwaamheidsbewijzen. Informatie en regelgeving hierover vind je op de website van het Ministerie van Onderwijs en Vorming: 6

9 Komt je diploma nog niet voor in de databank van het Ministerie van Onderwijs en Vorming, dan heb je wellicht een diploma van een recente masteropleiding. Momenteel is de regeling voor deze nieuwe masters nog in ontwikkeling. In dat geval moet je ervan uitgaan dat je voor alle vakken in het secundair onderwijs een voldoende geachte bekwaamheid hebt en voor geen enkel vak een vereiste bekwaamheid. Dat blijft zo tot de overheid de regelgeving aanpast. Je onderwijsbevoegdheid is bepaald door je masteropleiding. Welke vakdidactiek je volgt, en of je één of twee vakdidactieken volgt, heeft geen directe invloed op je onderwijsbevoegdheid. Het Ministerie van Onderwijs en Vorming stelt informatie ter beschikking voor al wie leraar wil worden en zich vragen stelt zoals: hoeveel ga ik verdienen? en heb ik recht op loopbaanonderbreking? Surf naar voor een antwoord op je vragen. Studieprogramma Structuur van de SLO Onderstaand schema geeft een beeld van de structuur van de SLO. Theoretische component (30 sp.) Verplichte opleidingsonderdelen Inleiding in de didactiek (3 sp.) Onderwijsorganisatie en -beleid (3 sp.) Leerlingenbegeleiding (3 sp.) Vakdidactiek (3 sp.) Leeronderzoek (3 sp.) Keuzeopleidingsonderdelen (12 sp.) Praktijkcomponent (30 sp.) In het opleidingsinstituut Oefenlessen (3 sp.) Supervisie (3 sp.) In samenwerking met het werkveld Inleefstage (3 sp.) Instapstage (3 sp.) Groeistage 1 (6 sp.) Groeistage 2 (6 sp.) Vakdidactische opdrachtenstage (3 sp.) Vakoverschrijdende opdrachtenstage (3 sp.) 7

10 Het SLO-programma in één academiejaar In onderstaande tabel vind je een globaal overzicht van het studieprogramma van de SLO. Als je de aslo op één jaar doet, volg je dit traject. aslo op 1 jaar sp. Theoretische component 30 Verplichte opleidingsonderdelen 18 Inleiding in de didactiek 3 Onderwijsorganisatie en -beleid 3 Leerlingenbegeleiding 3 Leeronderzoek 3 Vakdidactiek 6 Keuzeopleidingsonderdelen 12 Begeleid zelfstandig leren 3 Beleidsvoerend vermogen van scholen 3 Filosoferen met jongeren en volwassenen 3 Klasmanagement 3 Leer- en denkprocessen 3 Leeronderzoek: verdieping 3 Onderwijs aan achtergestelden 3 Ontwerpen van multimediale leeromgevingen 3 Vakoverschrijdende educaties 3 Volwasseneneducatie 3 Didactiek Engels: verdieping 3 Didactiek Frans: verdieping 3 Didactiek Nederlands: verdieping 3 Didactiek wiskunde 2 * 3 Didactiek wiskunde: verdieping 3 ICT in taalonderwijs 3 Taal en leren 3 Tweede vakdidactiek (mits aanvraag) 6 * Didactiek wiskunde 2 is verplicht voor studenten met vakdidactiek wiskunde. 8

11 Praktijkcomponent 30 Oefenlessen 3 Inleefstage 3 Instapstage 3 Groeistage 1 6 Groeistage 2 6 Vakdidactische opdrachtenstage 3 Vakoverschrijdende opdrachtenstage 3 Supervisie 3 De inhoudsbeschrijvingen van de opleidingsonderdelen kan je terugvinden op > opleidingsonderdelen. Daar vind je onder meer in welk semester het opleidingsonderdeel wordt gegeven, wat de inhoud is, de gebruikte werken evaluatievormen, het studiemateriaal enzovoort. Verkorte beschrijvingen van de opleidingsonderdelen uit de praktijkcomponent vind je verderop in deze brochure. Spreiding van het SLO-programma over meerdere academiejaren Je kan ervoor kiezen de SLO op één jaar af te ronden, maar je kan de opleiding ook over anderhalf jaar (met einddeliberatie in januari) of over twee of meerdere jaren spreiden. Voor elk opleidingsonderdeel waarvoor je minstens 10 op 20 behaalt, krijg je een credit. Een credit blijft onbeperkt geldig. Na vijf jaar kan de opleiding echter een actualisering vragen. Als je de SLO spreidt over meer dan 1 jaar, hou dan rekening met volgende voorwaarden. Inleiding in de didactiek volg je in het eerste jaar. Vakdidactiek en oefenlessen volg je verplicht samen in hetzelfde jaar. Aanwezigheid in deze lessen is verplicht. Wil je aan de instapstage, groeistage 1 of 2, vakdidactische of vakoverschrijdende opdrachtenstage beginnen, dan moet je de vakdidactiek reeds hebben gevolgd of moet je de vakdidactiek hebben aangevat. De instapstage doe je vóór de groeistages. Het leeronderzoek en de supervisie volg je verplicht in het jaar dat je minstens één groeistage of een liobaan doet. Op de volgende bladzijden volgen modeltrajecten voor SLO-studenten volgens de twee organisatorische varianten (aslo en islo) en bij spreiding van het opleidingsprogramma over verschillende jaren. Varianten op de modeltrajecten zijn mogelijk. Contacteer de studietrajectbegeleider voor een bespreking van je voorstel. Hou rekening met de hierboven vermelde voorwaarden. 9

12 aslo op 2 jaar modeltraject sp. Eerste jaar 30 Inleiding in de didactiek 3 Onderwijsorganisatie- en beleid 3 Leerlingenbegeleiding 3 Vakdidactiek 6 Oefenlessen 3 Inleefstage 3 Instapstage 3 Twee keuzeopleidingsonderdelen 2 x 3 Tweede jaar 30 Groeistage 1 6 Groeistage 2 6 Vakdidactische opdrachtenstage 3 Vakoverschrijdende opdrachtenstage 3 Leeronderzoek 3 Supervisie 3 Twee keuzeopleidingsonderdelen of tweede vakdidactiek 2 x 3 of 6 aslo op 1,5 jaar modeltraject sp. Eerste jaar 42 Inleiding in de didactiek 3 Onderwijsorganisatie- en beleid 3 Leerlingenbegeleiding 3 Vakdidactiek 6 Oefenlessen 3 Inleefstage 3 Instapstage 3 Groeistage 1 6 Vakoverschrijdende opdrachtenstage 3 Drie keuzeopleidingsonderdelen of één keuzeopleidingsonderdeel en een tweede vakdidactiek 3 x 3 of

13 Tweede jaar (enkel eerste semester) 18 Groeistage 2 6 Vakdidactische opdrachtenstage 3 Leeronderzoek 3 Supervisie 3 Eén keuzeopleidingsonderdeel 3 islo modeltraject voor masters informatica, fysica en biologie sp. Master eerste jaar Eerste semester Inleiding in de didactiek 3 Didactiek informatica of didactiek natuurwetenschappen + didactiek fysica of didactiek biologie Oefenlessen 3 Tweede semester Leerlingenbegeleiding 3 Inleefstage 3 6 of Master tweede jaar Eerste semester Onderwijsorganisatie en -beleid 3 Instapstage 3 Twee keuzeopleidingsonderdelen 2 x 3 Na de master Aanvullen met resterende 30 sp. van de SLO: mogelijk op één semester of één jaar. 11

14 islo modeltraject voor masters wiskunde en chemie sp. Master eerste jaar Eerste semester Inleiding in de didactiek 3 Didactiek wiskunde of didactiek natuurwetenschappen + didactiek chemie 6 of Oefenlessen 3 Tweede semester Didactiek wiskunde 2 (voor master wiskunde) of keuzeopleidingsonderdeel (voor master chemie) 3 Leerlingenbegeleiding 3 Inleefstage 3 Master tweede jaar Eerste semester Onderwijsorganisatie en -beleid 3 Instapstage 3 Eén keuzeopleidingsonderdeel 3 Na de master Aanvullen met resterende 30 sp. van de SLO: mogelijk op één semester of één jaar. Vakdidactiek In de vakdidactiek verwerf je een grondig inzicht in het curriculum van je vakgebied in het secundair onderwijs. Je ontwikkelt de nodige vakdidactische kennis, vaardigheden en attitudes om leersituaties uit te werken en te realiseren voor de verschillende deelvakken van je vakgebied en aanverwante vakgebieden. Aanwezigheid in de lessen vakdidactiek én in de oefenlessen is een vereiste. Je volgt één vakdidactiek Je volgt verplicht de vakdidactiek die aansluit bij je masterdiploma. Je kijkt hiervoor in de tabel op > opleidingsstructuur. 12

15 In de volgende gevallen moet je bij het onderwijssecretariaat een aanvraagformulier (te downloaden op > opleidingsstructuur) indienen voor de toelating tot een vakdidactiek: als je een masterdiploma hebt dat niet in de tabel vermeld staat; als je wil aansluiten bij een andere vakdidactiek dan die waartoe je masterdiploma toegang geeft. Je volgt twee vakdidactieken Je moet bij het onderwijssecretariaat een formulier (te downloaden op > opleidingsstructuur) indienen als je een tweede vakdidactiek wil volgen. Wanneer je twee vakdidactieken volgt, heeft dat als consequentie dat je de opleidingsonderdelen van de praktijk spreidt over de gevolgde vakdidactieken. Bijvoorbeeld, je volgt enkel didactiek biologie: je geeft 20 lessen biologie in groeistage 1 en 20 lessen biologie in groeistage 2. Je volgt didactiek biologie en didactiek chemie: je geeft 20 lessen biologie in groeistage 1 en 20 lessen chemie in groeistage 2. Een verdeling over de didactieken geldt ook voor de oefenlessen en de vakdidactische opdrachtenstage. Praktijkcomponent De praktijkcomponent van de specifieke lerarenopleiding volgt een leerlijn gekoppeld aan een reflectielijn. Tegelijk met of na praktijkgerichte oefeningen op de universiteit (oefenlessen) maak je kennis met het brede spectrum aan activiteiten van het leraarsberoep (inleefstage) en met het eigenlijke lesgeven (instapstage). Het zwaartepunt ligt in de groeistages waar je het leraarsberoep steeds intensiever ervaart en je gericht werkt aan vakdidactische en vakoverschrijdende opdrachten. Gedurende heel dit proces word je begeleid bij het leren uit je ervaringen. Via de stages in de scholen leer je diverse onderwijscontexten kennen. Een deel van deze diversiteit leggen we op: zo moet elke student verplicht een stage doen in het aso, bso, kso of tso en bij voorkeur in één school gesitueerd in één van de Vlaamse centrumsteden. Verder kan je ervoor kiezen om een andere onderwijscontext te verkennen, bijvoorbeeld door stage te lopen in het hoger of volwassenenonderwijs. De figuur op de volgende bladzijde visualiseert de opleidingsonderdelen van de praktijkcomponent (30 sp.) bij een aslo-traject in één jaar. De figuur verduidelijkt de spreiding van de opleidingsonderdelen over het eerste en het tweede semester. 13

16 14 Praktijkcomponent: 30 sp. Eerste semester Tweede semester Oefenlessen Supervisie Inleefstage Groeistage 1 + Groeistage 2 Instapstage Vakdidactische opdrachtenstage Vakoverschrijdende opdrachtenstage Theoretische component Programmering van de opleidingsonderdelen uit de praktijkcomponent bij aslo-traject in één jaar Oefenlessen (3 sp.) Tijdens het eerste semester van het academiejaar oefen je binnen dit opleidingsonderdeel deelvaardigheden van het lesgeven. Je neemt deel aan praktijkgerichte onderwijsactiviteiten binnen de vertrouwde omgeving van het opleidingsinstituut. Je leert lesvoorbereidings-, observatie- en evaluatieformulieren gebruiken. Volg je twee vakdidactieken dan worden je oefenlessen verdeeld over deze didactieken. Inleefstage (3 sp.) De inleefstage doe je bij het begin van je lerarenopleiding. Tijdens de inleefstage maak je kennis met het brede spectrum van activiteiten inherent aan het leraarsberoep. Naast observatie van lessen gaat aandacht naar activiteiten op schoolniveau en hoe de school als organisatie omgaat met richtlijnen van de overheid. Tijdens deze stage voer je een breed gamma aan opdrachten uit. Instapstage (3 sp.) Tijdens de instapstage maak je kennis met het functioneren als vakleraar. Je observeert lessen uit je eigen vakdiscipline en staat zelf voor de klas. Het zelf lesgeven evolueert van activiteiten als onderwijsassistent (kleine delen van de les overnemen, begeleiden bij groepswerk en oefeningen, enzovoort) tot het zelfstandig voorbereiden en geven van volledige lessen. De concrete organisatie kan verschillen volgens de vakdidactiek. Op de stageschool gebeurt de begeleiding door een vakmentor. Vanuit de universiteit word je begeleid en opgevolgd door je vakdidacticus en praktijkassistent(en). De nadruk ligt op het vakdidactische aspect. Groeistages (2 x 6 sp.) De groeistages vormen het zwaartepunt van de praktijkcomponent. Tijdens de twee groeistages (elk 6 sp.) geef je hoofdzakelijk les; ter voorbereiding doe je enkele observaties. Er wordt zowel aandacht besteed aan het functioneren als vakleraar als aan de andere facetten van het beroep van leraar. Alle rollen van de leraar secundair onderwijs

17 en alle te ontwikkelen attitudes komen aan bod. De principes uit de theoretische component van de opleiding worden in dit opleidingsonderdeel aan de praktijk afgetoetst. Na het lopen van de groeistages zou je klaar moeten zijn om in het onderwijs te stappen. Dat betekent natuurlijk niet dat je dan volleerd bent als leraar. Integendeel, je hele loopbaan lang zal je verder moeten groeien in je professionaliteit. Vakdidactische opdrachtenstage (3 sp.) In de vakdidactische opdrachtenstage besteed je aandacht aan opdrachten die belangrijk zijn in de marge van het lesgeven. In deze hoedanigheid vormt de vakdidactische opdrachtenstage een aanvulling op de instapstage en de groeistages, waar de nadruk ligt op het lesgeven zelf. Door hun specifieke karakter kunnen de opdrachten variëren naargelang de vakdidactiek die je gekozen hebt. Vakoverschrijdende opdrachtenstage (3 sp.) Voor de invulling van de vakoverschrijdende opdrachtenstage voorzien we twee mogelijkheden: je tekent in op één van de door de secundaire scholen of door andere organisaties aangeboden projecten of je vult de vakoverschrijdende opdrachtenstage zelf in, in overleg met de stagescholen van de groeistage(s). Supervisie (3 sp.) Je hele loopbaan lang zal je verder moeten groeien in je professionaliteit. Ook daarvoor willen we je wapenen. In het supervisietraject word je begeleid bij het leren uit je ervaringen. Inservicetraining leraar in opleiding of liobaan De praktijkcomponent van de lerarenopleiding kan je geheel of gedeeltelijk via een liobaan volbrengen. Een liobaan is een onderwijsopdracht in een school of scholengemeenschap waarmee je een arbeidsovereenkomst hebt gesloten en waarvoor je een loon ontvangt, terwijl je tegelijkertijd de lerarenopleiding volgt. Een liobaan vervul je in één of meerdere instellingen van het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs of het volwassenenonderwijs (in navolging van het decreet betreffende de lerarenopleidingen, 2006). In sommige gevallen kan een liobaan in het hoger onderwijs gedeeltelijk worden gevaloriseerd. Het overgrote deel van de praktijkcomponent kan worden uitgevoerd aan de hand van een liobaan en wel indien je op jaarbasis minstens 500 uren-leraar volbrengt. Bij benadering is dit een onderwijsopdracht van 13 lesuren per lesweek gedurende een heel schooljaar in het secundair onderwijs. Indien de liobaan minder dan 500 uren-leraar 15

18 omvat, kan je de ontbrekende studiepunten aanvullen met de reguliere onderdelen van de praktijkcomponent. Bij de lio wordt de praktijkcomponent opgevat als inservicetraining (leren op de werkplek). Een lio wordt begeleid door zowel mentoren in de school als stagebegeleiders van de universiteit. Indien je interesse hebt om (een deel van) de praktijkcomponent te volbrengen via een liobaan, moet je hiervoor tijdig solliciteren bij de betrokken school/ scholen. Je gaat dus zelf op zoek naar een liobaan. Indien je al in het onderwijs staat, informeer dan bij je directeur. Een liobaan biedt geen automatische opening tot aansluiting bij een vakdidactiek. De instroomvereisten zoals bepaald voor je vakdidactiek blijven onverminderd gelden. Wens je een deel van de praktijkcomponent uit te voeren via een liobaan, vul dan het aanvraagformulier in op > opleidingsstructuur (scrollen naar leraar in opleiding (lio) inservicetraining ). Hoe begin je eraan? Inschrijven Praktische informatie in verband met inschrijvingen (zoals wanneer, waar, prijs) vind je op Inschrijven in het tweede semester Inschrijven in het tweede semester kan enkel voor bepaalde opleidingsonderdelen: leerlingenbegeleiding (3 sp.) keuzeopleidingsonderdelen (maximum 4 x 3 sp.) inleefstage (3 sp.) De andere opleidingsonderdelen worden in het eerste semester gegeven of sluiten aan bij opleidingsonderdelen van het eerste semester. Vrijstellingen In sommige gevallen kan je studievermindering (vrijstelling) bekomen. Hiervoor bestaan twee verschillende procedures. De EVC-procedure (= eerder verworven competenties) De EVC-procedure verloopt via een aanvraag op associatieniveau (AUHA). Indien de AUHA de EVC s aanvaardt, reikt ze een bewijs van bekwaamheid uit en kan de Onderwijscommissie SLO overgaan tot het toestaan van vrijstellingen voor één of meerdere opleidingsonderdelen. Informatie vind je op 16

19 Contacteer tijdig de studietrajectbegeleider voor meer informatie, want deze vrij complexe procedure is gebonden aan strikte termijnen. De EVK-procedure (= elders verworven kwalificaties) Een EVK kan een creditbewijs zijn dat je hebt behaald aan een andere instelling en/ of via een andere opleiding. De procedure loopt via een aanvraag aan de Onderwijscommissie SLO. Een aanvraagformulier vind je op > vrijstellingen aanvragen. De deadline vind je op het formulier. En nadat je bent ingeschreven? Na inschrijving ontvang je van de Centrale Studentenadministratie een login. Die heb je nodig om een aantal administratieve procedures te kunnen doorlopen. Via de elektronische leeromgeving Blackboard kan je inloggen op SISA om je studieprogramma aan te vragen. Je geeft door welke opleidingsonderdelen je tijdens het academiejaar wilt volgen. Om het stageaanvraagformulier in te vullen surf je naar de website van de praktijkcomponent: Zo weet de stagecoördinator of ze voor jou stageplaatsen moet zoeken. Dit doe je zo snel mogelijk, en zeker voor de deadline die je op de website vindt. Op Blackboard vind je bij mijn cursussen informatie en studiemateriaal voor alle opleidingsonderdelen. Onder mijn organisaties vind je onder andere de examenrooster en belangrijke mededelingen. Bij het begin van het academiejaar is er een informatiesessie voor alle SLO-studenten. De sessie wordt aangekondigd op de website. Ga er zeker naartoe. Het Vademecum Praktijkcomponent kan je vanaf het begin van het academiejaar kopen bij Universitas (Prinsesstraat 16, 2000 Antwerpen). Je vindt er noodzakelijke informatie over de opleidingsonderdelen van de praktijkcomponent. Infomomenten Open campusdagen Op 17 maart en 28 april 2012 organiseert de Universiteit Antwerpen open campusdagen. Naast een algemene en een opleidingsspecifieke infosessie kan je aan de infostanden cursussen inkijken en een aantal brochures verkrijgen. Je krijgt de gelegenheid om vragen te stellen en ook een persoonlijk gesprek is mogelijk. Vooraf inschrijven is niet nodig. Meer informatie vind je op 17

20 Infomarkt Twijfel je in september nog over je studiekeuze, of wil je graag bevestiging van je keuze? Dan kan je terecht op de infomarkt op 5 september Bachelor-, schakel-, master- en master-na-masterprogramma s komen aan bod, alsook flexibel studeren en avondonderwijs. Aan de infostanden kan je cursussen inkijken, brochures verkrijgen en bijkomende vragen stellen aan de medewerkers van de opleidingen en de studentenbegeleiders. Vooraf inschrijven is niet nodig. Meer informatie vind je op Nuttige websites Opleidingen Op vind je uitgebreide informatie over alle opleidingen die de Universiteit Antwerpen inricht. Blackboard Op het studentenportaal vind je algemene informatie die voor jou als student nuttig kan zijn: de academische kalender, informatie over financiering, huisvesting, sociale voorzieningen, beschikbare cursussen, eet- en drinkgelegenheden op de campussen, studentenjobs, studentenclubs, sportactiviteiten, doctoreren, enzovoort. Bibliotheek De Universiteit Antwerpen heeft een uitgebreide collectie boeken ter beschikking voor studenten en personeel. Op de Stadscampus bevindt zich een gloednieuwe bibliotheek voor de humane en sociale wetenschappen. Op de campussen Middelheim, Groenenborger en Drie Eiken zijn de bibliotheken voor de exacte en medische wetenschappen gehuisvest. Meer informatie op Wegbeschrijving naar de vier campussen Op kan je de wegbeschrijving naar de verschillende campussen terugvinden: Campus Middelheim, Campus Groenenborger, Campus Drie Eiken en de Stadscampus. 18

21 Nuttige contactgegevens Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen (IOIW) Stadscampus Venusstraat Antwerpen Onderwijssecretariaat Lerarenopleiding Britt Van Ham T Lieve Billion T Studietrajectbegeleider Ingrid Imbrecht T Stagecoördinator Vicky Beliën T Centrum WeST Centrum WeST staat voor Centrum voor Werken en Studeren. Wanneer je je bij inschrijving registreert als werkstudent, kan je beroep doen op ondersteuning. Zij helpen je om je weg te vinden doorheen de verschillende universitaire diensten. Zij organiseren een permanentie voor vragen. Bovendien organiseren zij workshops voor en op maat van werkende studenten (zoals bibliotheektraining, studievaardigheden enzovoort). Meer informatie vind je op 19

22 20

23 21

24 22

25 23

26 24

Specifieke Lerarenopleiding

Specifieke Lerarenopleiding 2011 Specifieke Lerarenopleiding Inhoud Over de Specifieke Lerarenopleiding aan de Universiteit Antwerpen...3 Uitgangspunten...3 Loopbaanperspectieven...6 Doelgroep en toelatingsvoorwaarden... 7 Het programma

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Specifieke lerarenopleiding >> instituut voor onderwijs en informatiewetenschappen >> 2010-2011 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Dienst studieinformatie en de faculteiten S. Houston J. Crab Deze

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie Specifieke lerarenopleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie www.soc.kuleuven.be/slo Waarom kiezen voor de specifieke lerarenopleiding (SLO)? Deel jij graag je kennis met anderen? Spreek je graag

Nadere informatie

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde?

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? FACULTEIT WETENSCHAPPEN SLO natuurwetenschappen, SLO wiskunde wet.kuleuven.be/studenten/slo Kies ik voor aardrijkskunde,

Nadere informatie

Hoe word je leraar? Wil je voor leraar studeren tijdens of na je master, dan kies je voor de specifieke lerarenopleiding aan de KU Leuven

Hoe word je leraar? Wil je voor leraar studeren tijdens of na je master, dan kies je voor de specifieke lerarenopleiding aan de KU Leuven Hoe word je leraar? Wil je voor leraar studeren tijdens of na je master, dan kies je voor de specifieke lerarenopleiding aan de KU Leuven www.kuleuven.be/slo Waarom kiezen voor de specifieke lerarenopleiding

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING IN DE TEW

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING IN DE TEW BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING IN DE TEW 2014-2015 INFORMATIESESSIES OP: Woensdag 19 maart 2014-13.00 uur - lokaal B4 Donderdag 15 mei 2014-19.00 uur - lokaal B4 Donderdag

Nadere informatie

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING INHOUD Voor wie? Waar staan wij voor? Opleidingsstructuur en diploma Inhoud van de modules Studiepunten Studieduur en modeltraject Flexibiliteit Waar en wanneer

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding

Specifieke Lerarenopleiding Specifieke Lerarenopleiding www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Wie zijn wij?... 4 1.1 Een traject dat bij je past... 4 1.2 ervaren als focus... 4 1.3 Sterk in begeleiding...

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Specifieke lerarenopleiding 2010-2011 www.ugent.be 1 3 Intro 5 Wanneer kan de SLO worden aangevat? 7 Programma 11 Praktische organisatie 12 Leraar in opleiding (LIO) 15 Internationalisering in de SLO 16

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING NIEUW STRUCTUURSCHEMA schooljaar 2014-2015 1.Traject Specifieke Lerarenopleiding 1ste 2de 3de 4de diploma Hoger secundair onderwijs of Hoger onderwijs Algemene didactiek (80lt

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat Toelatingsvoorwaarden... 1 Inschrijving... 2 Studietraject... 3 Stage... 4 Werken en studeren... 5 Cursusmateriaal... 5 Lessenrooster... 6 Examens...

Nadere informatie

Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho

Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho Vraagstelling/Probleemstelling Omschrijving: De opleiding via afstandsonderwijs is ontstaan vanuit een vraag op de arbeidsmarkt. Er was een tekort

Nadere informatie

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Verkort traject/ Studieomvangvermindering Begeleid afstandsonderwijs Werkstudenten bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs 2015-2016 Arteveldehogeschool

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure

Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs Crescendo Vaartdijk 86, 2800 Mechelen Inhoud Wat is de Specifieke Lerarenopleiding?...3 Wie kan de Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

Leraar worden. an het? Hoe dan? aar moet ik op letten?

Leraar worden. an het? Hoe dan? aar moet ik op letten? Leraar worden an het? Hoe dan? aar moet ik op letten? Ja, het kan! Via de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) 15.12.2014 SOLLICITATIESEMINA RIE 2 Met je masterdiploma MC/V/T én het diploma van leraar (SLO)

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier INFORMATIEBROCHURE SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier ACADEMIEJAAR 2015-2016 Pagina 2 van 7 Specifieke Lerarenopleiding DEEL 1 Algemeen Wat is de SLO? SLO is de afkorting voor Specifieke

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK)

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) GEZ Gezondheidszorg Departement Gezondheidszorg Campus Oude Luikerbaan 79 3500 Hasselt Verantwoordelijke EVK Ann Bancken (ann.bancken@khlim.be) Academiejaar

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Stap. Studieadviespunt Gent. Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering 2008-2009

Stap. Studieadviespunt Gent. Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering 2008-2009 de Stap Studieadviespunt Gent Klein Raamhof 8, 9000 Gent Tel. 09 233 75 15 - Fax 09 224 15 65 mail: info@destapgent.be website: www.destapgent.be Handleiding bij de PowerPoint-presentatie Flexibilisering

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147- Vlaams Parlement Vragen en Antwoorden Nr.2 November 2008 47 VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTERPRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Verkorte trajecten BASO 2015-2016

Verkorte trajecten BASO 2015-2016 Verkorte trajecten BASO 2015-2016 Lerarenopleiding Vorselaar Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Toelating tot deze verkorte trajecten is een beslissing van de opleiding, elk dossier wordt individueel

Nadere informatie

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)?

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Leerkrediet Informatie Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Diplomacontract: je volgt een opleiding met de bedoeling een diploma te behalen voor de volledige opleiding Creditcontract: je volgt

Nadere informatie

De 10 basiscompetenties van de leraar

De 10 basiscompetenties van de leraar De 10 basiscompetenties van de leraar Woord vooraf 1 De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 2 De leraar als opvoeder 3 De leraar als inhoudelijk expert 5 8 36 52 4 De leraar als organisator

Nadere informatie

Info Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Talen

Info Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Talen Info Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Talen Overzicht 1. Waarom de academische lerarenopleiding volgen? 2. Waarom je lerarenopleiding aan de KU Leuven volgen? 3. Wanneer kan ik de opleiding volgen? 4.

Nadere informatie

2014/2015. Koninklijk Conservatorium Antwerpen. specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans

2014/2015. Koninklijk Conservatorium Antwerpen. specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans Academiejaar 2014/2015 Koninklijk Conservatorium Antwerpen specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans Koninklijk Conservatorium Antwerpen specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans Wil je na

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Academiejaar 2012 2013 1. PROCEDURE 1.1 Aanvragen van je vrijstellingen

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 3 Code E6 DCS3 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Glossarium praktijkcomponent lerarenopleiding 17 februari 2011 - inter-enw-werkgroep

Glossarium praktijkcomponent lerarenopleiding 17 februari 2011 - inter-enw-werkgroep Inter ENW werkgroep stage Glossarium praktijkcomponent lerarenopleiding 17 februari 2011 - inter-enw-werkgroep Situering en ontstaan De inter-enw-werkgroep Stage heeft in november 2009 een gezamenlijke

Nadere informatie

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba Intensieve zorgen en spoedgevallenzorg 06 Situering van de opleiding 08 Curricula 09 Individueel traject

Nadere informatie

Hoger onderwijs in Vlaanderen. Informatiebrochure 2012

Hoger onderwijs in Vlaanderen. Informatiebrochure 2012 Hoger onderwijs in Vlaanderen Informatiebrochure 2012 Inhoud Inleiding...2 Soorten instellingen...3 Soorten opleidingen...3 Nieuw vanaf 2013-2014: integratie academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten...5

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zitting 2008-2009 25 maart 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de kwalificatiestructuur AMENDEMENTEN Zie: 2158 (2008-2009) Nr. 1: Ontwerp van decreet 5571 OND 2 AMENDEMENT Nr. 1 Artikel 7 In a), tweede

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Specifieke lerarenopleiding (boek 2)

De onderwijsvisitatie Specifieke lerarenopleiding (boek 2) De onderwijsvisitatie Specifieke lerarenopleiding (boek 2) Een onderzoek naar de kwaliteit van de Specifieke lerarenopleiding www.vluhr.be Brussel - 17 december 2012 De onderwijsvisitatie Specifieke lerarenopleiding

Nadere informatie

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs 1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs Het Vlaams parlement legde de basiscompetenties die nagestreefd en gerealiseerd moeten worden tijdens de opleiding vast. Basiscompetenties zijn een

Nadere informatie

Lichamelijke Opvoeding

Lichamelijke Opvoeding Academiejaar 2014/2015 bachelor onderwijs Secundair Onderwijs Lichamelijke Opvoeding Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor onderwijs Secundair Onderwijs Lichamelijke Opvoeding Je ideale opleiding

Nadere informatie

Master in het vertalen

Master in het vertalen BRUSSEL t Master in het vertalen Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders. verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen

Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders. verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen Studiejaar: 2015-2016 Voor studenten die Het tweede jaar van de Educatieve Master of de masteropleiding

Nadere informatie

Uitwisseling zal steeds gebeuren na overleg tussen docenten, stagebegeleiders, verantwoordelijken SLO van de instellingen.

Uitwisseling zal steeds gebeuren na overleg tussen docenten, stagebegeleiders, verantwoordelijken SLO van de instellingen. Kader voor uitwisseling van docenten en studenten binnen de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO. 1. Uitgangspunten 1.1. Uitwisseling van studenten De uitwisselingsmogelijkheden zullen, binnen

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster

Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster Handleiding voor het samenstellen van een individueel collegerooster voor studenten van campus Brussel en campus Parnas Academiejaar 2014-2015 1. Waar vind ik de inhoud van mijn vakken? Kies in de programmagids

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR. ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN boekhouden en informatica IN ÉÉN SCHOOLJAAR KLAAR OM TE STUDEREN IN HET NEDERLANDS WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.BE Ik

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

+ 30 stp theorie. Wanneer kan ik aan de SLO gezondh.wet. beginnen? Infosessie Specifieke Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen (SLO-GZW)

+ 30 stp theorie. Wanneer kan ik aan de SLO gezondh.wet. beginnen? Infosessie Specifieke Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen (SLO-GZW) Infosessie Specifieke Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen (SLO-) FaBer: Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Farmaceutische wetenschappen Geneeskunde: - Biomedische wetenschappen - Familiale

Nadere informatie

Veiligheidswetenschappen. masteropleiding

Veiligheidswetenschappen. masteropleiding Veiligheidswetenschappen masteropleiding 2012 Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Veiligheidswetenschappen binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding veiligheidswetenschappen

Nadere informatie

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs. Studieomvangvermindering Werkstudenten Voor een diploma bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs. Studieomvangvermindering Werkstudenten Voor een diploma bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Studieomvangvermindering Werkstudenten Voor een diploma bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs 2014-2015 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs:

Nadere informatie

HANDLEIDING MINOR LEREN LESGEVEN

HANDLEIDING MINOR LEREN LESGEVEN FACULTY OF BEHAVIOURAL, MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES HANDLEIDING MINOR LEREN LESGEVEN UT LERARENOPLEIDING ELAN 2015/2016 Inhoud 1. De Minor Leren Lesgeven... 3 2. Studieprogramma van de 15 en 30 EC

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. Studeren combineren. bachelor Kleuter- en lager onderwijs. Flextrajecten. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. Studeren combineren. bachelor Kleuter- en lager onderwijs. Flextrajecten. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 Studeren combineren bachelor Kleuter- en lager onderwijs Flextrajecten Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor kleuter- en lager onderwijs FLEXTRAJECTEN Altijd al gedroomd

Nadere informatie

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten.

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. Inhouden en doelen van de opdrachten in de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. de student geeft 10 à 20 minuten

Nadere informatie

Organisatie en management. masteropleiding

Organisatie en management. masteropleiding Organisatie en management masteropleiding 2012 Inhoud Welkom 3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen? 4 Organisatie en management binnen de Universiteit Antwerpen 5 De opleiding organisatie en

Nadere informatie

master leraar voortgezet onderwijs

master leraar voortgezet onderwijs DEEL JE KENNIS! master leraar voortgezet onderwijs JOUW PROGRAMMA IN EEN NOTENDOP De master Leraar voortgezet onderwijs van de VU is een eenjarige master (voltijd*) waarin je een eerstegraads onderwijsbevoegdheid

Nadere informatie

LIO: Leraar in opleiding (is een specifieke vorm van SLO, voor wie al les geeft, zie verder voor meer details)

LIO: Leraar in opleiding (is een specifieke vorm van SLO, voor wie al les geeft, zie verder voor meer details) Wat is de betekenis van de volgende afkortingen? LIO: Leraar in opleiding (is een specifieke vorm van SLO, voor wie al les geeft, zie verder voor meer details) SLO: specifieke lerarenopleiding (normale

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN. Erkend traject naar werk door VDAB. Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN. Erkend traject naar werk door VDAB. Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015 Erkend traject naar werk door VDAB VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015 In één schooljaar klaar om te studeren in het Nederlands WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.BE

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie BRUSSEL t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als

Nadere informatie

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO SLO ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN ACADEMIEJAAR 05-0 MODELTRAJECT IN ACADEMIEJAAR OPLEIDINGSONDERDELEN SEM SP NIVEAU PREREQ. COREQ. I Voor

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor verpleegkunde verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor verpleegkunde verpleegkunde Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

VERVOLGOPLEIDING SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

VERVOLGOPLEIDING SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Hogeschool PXL / PXL UNIVERSITY COLLEGE VERVOLGOPLEIDING SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING We dagen je uit om jezelf te ontwikkelen tot een leerkracht die grensverleggend, begeesterd en onderbouwd het artistieke

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek ANTWERPEN t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Master in de journalistiek De master in de journalistiek vormt kritische journalisten die klaar zijn voor de arbeidsmarkt. De weloverwogen

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin Gistelse Steenweg 238-240, B-8200 Brugge Ons kenmerk: Consulente: Telefoon: (050) 44 93 00 E-mail: info@horizonhetgezin.be Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Nadere informatie

LIO-BAANOVEREENKOMST 2014-2015

LIO-BAANOVEREENKOMST 2014-2015 Specifieke Lerarenopleiding KULeuven Academisch Vormingscentrum voor Leraren (AVL) Krakenstraat 3 - bus 5205 3000 Leuven LIO-BAANOVEREENKOMST 2014-2015 Inservicetraining (stage) Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

Opleiding van leraren in de informaticawetenschappen

Opleiding van leraren in de informaticawetenschappen Opleiding van leraren in de informaticawetenschappen Studienamiddag Informaticawetenschappen in het leerplichtonderwijs Paleis der Academiën, Brussel, 2015-04-29 Bern Martens Lerarenopleiding Sec. Onderwijs

Nadere informatie

Werken in onderwijs. Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs

Werken in onderwijs. Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs Bregt Henkens Academisch Vormingscentrum voor Leraren Werken in onderwijs 1. Solliciteren 2. Toelatingsvoorwaarden 3. Bekwaamheidsbewijzen

Nadere informatie

Het hoger onderwijs verandert

Het hoger onderwijs verandert achelor & master Sinds september 2004 is de hele structuur van het hoger onderwijs veranderd. Die nieuwe structuur werd tegelijkertijd ingevoerd in andere Europese landen. Zo sluiten opleidingen in Vlaanderen

Nadere informatie

Hieronder krijgen jullie een woordje uitleg bij de clustertoewijzing, de inhoudelijke thema s en de aanspreekpunten.

Hieronder krijgen jullie een woordje uitleg bij de clustertoewijzing, de inhoudelijke thema s en de aanspreekpunten. Vakdidactiek in afstand: een handleiding voor cursisten Beste cursist Vanaf volgend semester volg jij specifieke vakdidactiek in de cluster van jouw vereiste bekwaamheid. Deze specifieke vakdidactiek wordt

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Hoger Beroepsonderwijs Hoger Beroepsonderwijs (HBO5): Na secundair onderwijs of via toelatingsexamen 3 jaar overdag of s avonds les volgen Les volgen in een

Nadere informatie

Sneller wijs Verkorte programma s in de wijsbegeerte

Sneller wijs Verkorte programma s in de wijsbegeerte HOGER INSTITUUT VOOR WIJSBEGEERTE Sneller wijs Verkorte programma s in de wijsbegeerte Filosofie als tweede studie Je hebt al een universitair diploma of een hogeschooldiploma behaald en je wil dieper

Nadere informatie

Master in de seksuologie

Master in de seksuologie Master in de seksuologie Faculteit Geneeskunde Kiezen voor de opleiding seksuologie De seksuologie is een erg jonge wetenschap amper iets meer dan een eeuw oud, waarvan de ontwikkeling lang heeft geleden

Nadere informatie

ANTWERPEN t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

ANTWERPEN t. Master in het tolken. Faculteit Letteren ANTWERPEN t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

POSTGRADUAAT NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER VOOR HET BASISONDERWIJS BRUGGE

POSTGRADUAAT NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER VOOR HET BASISONDERWIJS BRUGGE POSTGRADUAAT NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER VOOR HET BASISONDERWIJS BRUGGE PROFIEL OPLEIDING VOOR WIE? Deze opleiding is bedoeld om mensen die reeds een diploma hebben behaald in een geïntegreerde, specifieke

Nadere informatie

Wegwijzer Instapstage

Wegwijzer Instapstage SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Wegwijzer Instapstage 1. Inleiding Tijdens de Instapstage maak je verder kennis met het functioneren als vakleraar. Je voert de Instapstage samen met een duopartner uit. Studenten

Nadere informatie

A r t e v e l d e h o g e s c h o o l? verder studeren. werken. wegwijzer. K a t h o l i e k H o g e r O n d e r w i j s G e n t 2 0 0 8

A r t e v e l d e h o g e s c h o o l? verder studeren. werken. wegwijzer. K a t h o l i e k H o g e r O n d e r w i j s G e n t 2 0 0 8 A r t e v e l d e h o g e s c h o o l? verder studeren werken wegwijzer K a t h o l i e k H o g e r O n d e r w i j s G e n t 2 0 0 8 Beste student Nog even en je sleept de welverdiende beloning voor een

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Liesbeth Hens Departement Onderwijs en Vorming Hoger Onderwijsbeleid liesbeth.hens@ond.vlaanderen.be SLO bachelor na bachelor master na master Professionele bachelor

Nadere informatie

Leerkrediet 2011 2012

Leerkrediet 2011 2012 2011 WAT IS HET LEERKREDIET? Het leerkrediet trad in werking in 2008-2009. Dit betekent dat elke student bij zijn eerste inschrijving een rugzak met 140 meekrijgt. De student gebruikt bij zijn inschrijving

Nadere informatie

Academiejaar 2016/2017. studeren combineren. bachelor Kleuter- en lager onderwijs. Flextrajecten. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2016/2017. studeren combineren. bachelor Kleuter- en lager onderwijs. Flextrajecten. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen NIEUWE CAMUS Academiejaar 2016/2017 studeren combineren bachelor Kleuter- en lager onderwijs Flextrajecten Artesis lantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor kleuter- en lager onderwijs FLEXTRAJECTEN Altijd

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding 2014-2015

Specifieke Lerarenopleiding 2014-2015 Specifieke Lerarenopleiding 2014-2015 Deel 1: programma s en trajecten Fortstraat 47 9700 Oudenaarde 055 30 94 49 www.hetcvo.be slo@hetcvo.be INHOUD CONCEPT EN VISIE 2 SLO: voor wie? 2 Onze troeven 3 Het

Nadere informatie

bachelor in de verpleegkunde

bachelor in de verpleegkunde Academiejaar 2014/2015 Werk en behaal je diploma via een brugprogramma bachelor in de verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Werk en behaal je diploma via een brugprogramma Omdat jij je wilt

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen?...4. TEW: Economisch Beleid binnen de Universiteit Antwerpen...6

Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen?...4. TEW: Economisch Beleid binnen de Universiteit Antwerpen...6 Inhoud Voorwoord...3 Waarom studeren aan de Universiteit Antwerpen?...4 TEW: Economisch Beleid binnen de Universiteit Antwerpen...6 Over Toegepaste Economische Wetenschappen: Economisch Beleid...6 Doelgroep

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2012-2013 Inhoud Doel van de opleiding Situering van de opleiding Onderwijsvormen Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

LIO-BAANOVEREENKOMST 20.. - 20..

LIO-BAANOVEREENKOMST 20.. - 20.. (Logo Opleidingsinstelling) (Gegevens opleidingsinstelling) (Logo van eigen ENW/RP) (naam - adres telefoon/fax - website) LIO-BAANOVEREENKOMST 20.. - 20.. Inservicetraining (stage) Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE

INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE voor afgestudeerden van de masteropleiding lymfedrainage en oncologische fysiotherapie aan

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 F 050 38 11 71 www.howest.be Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2013-2014 Inhoud Doel

Nadere informatie

Stagevademecum SLO K.U.Leuven 2010-2011 voor de student

Stagevademecum SLO K.U.Leuven 2010-2011 voor de student Stagevademecum SLO K.U.Leuven 2010-2011 voor de student Inleiding Voor je ligt het vademecum van de stage van de specifieke lerarenopleiding. In dit document hebben we zo goed mogelijk geprobeerd een kader

Nadere informatie

Verkorte trajecten BASO TURNHOUT LO-BR. Voor diegenen die al een bachelor- of masterdiploma op zak hebben.

Verkorte trajecten BASO TURNHOUT LO-BR. Voor diegenen die al een bachelor- of masterdiploma op zak hebben. Verkorte trajecten BASO TURNHOUT LO-BR Voor diegenen die al een bachelor- of masterdiploma op zak hebben. Verkort traject na andere bachelor- of masteropleiding Aan houders van een bachelor- of masterdiploma

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Rouppeplein 16 1000 Brussel 02/546.22.63 kirsten.deschrijver@lethas.be www.lethas.be Specifieke lerarenopleiding 2015-2016 Wil je leraar worden? In het secundair onderwijs of het volwassenenonderwijs?

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Examencommissie wiskunde voorzitter Prof. J. Van der Jeugt, secretaris Prof. H. Vernaeve opstellen examenroosters deliberaties, proclamaties

Examencommissie wiskunde voorzitter Prof. J. Van der Jeugt, secretaris Prof. H. Vernaeve opstellen examenroosters deliberaties, proclamaties Opleidingscommissie Wiskunde (OCW) voorzitter Prof. A. Weiermann samenstellen van het opleidingsprogramma opstellen lessenroosters aanstellen lesgevers Examencommissie wiskunde voorzitter Prof. J. Van

Nadere informatie

Bachelor in de rechten & schakelprogramma werkstudenten

Bachelor in de rechten & schakelprogramma werkstudenten Bachelor in de rechten & schakelprogramma werkstudenten Combineer werk, gezin en studie en behaal een volwaardig diploma Faculteit Rechtsgeleerdheid KU Leuven Kulak Als werkstudent een bachelor diploma

Nadere informatie

laboratoriumtechnologie

laboratoriumtechnologie Academiejaar 2015/2016 jobzekerheid bachelor biomedische laboratoriumtechnologie Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor biomedische laboratoriumtechnologie

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Specifieke lerarenopleiding Aanvraagformulier vrijstelling Ondergetekende, vraagt vrijstelling voor het vak: (slechts een vak per aanvraag aankruisen!) COO BEG PPC op basis van: Behaald diploma: o instelling:

Nadere informatie

LERAREN- OPLEIDINGEN OPEN DAG

LERAREN- OPLEIDINGEN OPEN DAG LERAREN- OPLEIDINGEN OPEN DAG Science Education and Communication Leraar vho maatschappijleer en maatschappijwetenschappen PRESENTATIE DIGITAAL www.utwente.nl/master/sec/powerpoint www.utwente.nl/master/lvhom/powerpoint

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules. Algemene informatie De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

Nadere informatie

INFOFICHES SLO. Overzicht van de infofiches

INFOFICHES SLO. Overzicht van de infofiches INFOFICHES SLO Onderstaande infofiches geven een algemeen beeld van de verschillende modules (=vakken) in de SLO. De volledige inhoud en de specifieke/officiële richtlijnen van elke module staan in de

Nadere informatie

Master in de logopedische en audiologische wetenschappen

Master in de logopedische en audiologische wetenschappen Master in de logopedische en audiologische wetenschappen Faculteit Geneeskunde De masteropleiding logopedische en audiologische wetenschappen is vandaag meer dan ooit een noodzaak. Onze maatschappij is

Nadere informatie

Schema voor de evaluatie van het onderwijsproces van een opleiding

Schema voor de evaluatie van het onderwijsproces van een opleiding Schema voor de evaluatie van het onderwijsproces van een opleiding 1. Curriculumontwikkeling Deelproces Product Verantwoordelijke Medewerkers Een curriculum ontwikkelen curriculum opleidingsteam studenten

Nadere informatie

STUDENT aan de Universiteit Hasselt 2013-2014

STUDENT aan de Universiteit Hasselt 2013-2014 STUDENT aan de Universiteit Hasselt 2013-2014 introductiedagen start academiejaar septembercursussen nuttige links INTRODUCTIEDAGEN www.uhasselt.be/introductiedagen In september, vóór de start van het

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 1 2 Inhoud info-avond 1. Hervorming secundair onderwijs 2. Huidige structuur secundair onderwijs 3. Hoe kiezen? 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 4. Inschrijven 5. Waar vind ik verdere informatie?

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau ALGEMEEN Schoolbevolking 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs basisonderwijs (1) Voltijds onderwijs Kleuteronderwijs 271.239 Lager onderwijs 428.036 Totaal 699.275 Secundair onderwijs (1) Voltijds

Nadere informatie