ICT Beleidsplan Organisatie-ontwikkeling (ICT)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT Beleidsplan 2010. Organisatie-ontwikkeling (ICT)"

Transcriptie

1 Organisatie-ontwikkeling (ICT) datum donderdag 9 december 2010 behandelend ambtenaar Dimitri Taghon T

2 1 INHOUDSTAFEL 1 Inhoudstafel Woord vooraf Situering van de gemeente Doelstellingen en actiepunten van het ICT-beleidsplan Bijlagen

3 2 WOORD VOORAF Het ICT-beleidsplan moet zorgen voor een optimalisatie van de gemeentelijke dienstverlening waarbij efficiëntie en communicatie centraal staan. Met speciale aandacht voor beveiliging, ICT- infrastructuur, kostenbesparing en administratieve vereenvoudiging. Om het ICT-beleidsplan op te stellen werd er een sterkte-zwakteanalyse (SWOT) gemaakt. Om deze sterkte-zwakteanalyse te kunnen opstellen werd er overleg gepleegd met de ICT-diensten van de stad Oudenaarde en gemeente Evergem. Deze diensten hebben immers jarenlange kennis en ervaring van en met ICT binnen een lokaal bestuur. De inhoud van de sterkte-zwakteanalyse kwam tot uit 2 analyses: 1. Overleg van de ICT-dienst met alle gemeentelijke diensten. 2. Een puur technische analyse a.d.h.v. tips van de ICT-diensten van Oudenaarde en Evergem. Deze analyse vindt u in bijlage. In het algemeen beleidsprogramma voor de gemeentelijke legislatuur voor de gemeente Nazareth "Avantiplan", hebben de beleidsmakers reeds een aantal actiepunten vermeld waarbij ICT & E-government een rol in spelen. Deze actiepunten zijn opgenomen onder doelstelling 1. 3

4 3 SITUERING VAN DE GEMEENTE 3.1 Geografisch De Oost-Vlaamse gemeente Nazareth bestaat uit twee deelgemeenten: Nazareth en Eke (fusie in 1977). De gemeente bevindt zich midden de driehoek gevormd door de steden Gent, Deinze en Oudenaarde. Sinds januari 2010 telt Nazareth inwoners. De gemeente heeft een oppervlakte van ha, waarvan ha liggen op het grondgebied van deelgemeente Nazareth en 948 ha op het grondgebied van deelgemeente Eke. 3.2 Dienst ICT beschikt over een eigen ICT dienst, waar 1 voltijdse verantwoordelijke ICT en E-government (B1-B3) B3) is tewerkgesteld. 4

5 4 DOELSTELLINGEN EN ACTIEPUNTEN VAN HET ICT-BELEIDSPLAN 4.1 Doelstelling 1: ICT-elementen uit het Avantiplan In het beleidsprogramma voor de gemeentelijke legislatuur voor de gemeente Nazareth "Avantiplan", hebben de beleidsmakers reeds een aantal actiepunten vermeld waarbij ICT & E-government een rol in spelen. Actieprogramma dienstverlening Actiepunt 1.1 Opmaak van een masterplan informatica (ICT-beleidsplan) met het oog op de optimalisatie van de interne en externe automatisering Actiepunt 1.2 Opmaak van een actieprogramma voor de gefaseerde maar versnelde invoering van e-government en digiloket in de gemeentelijke dienstverlening Actiepunt 1.3 Opstarten van een meldpunt voor het signaliseren van problemen in verband met wegenis, groen en andere Actiepunt 1.4 Invoering van een efficiënt opvolgingssysteem zodat elke melding een effectieve uitvoering krijgt Actiepunt 1.5 Inzetten van een gebruiksvriendelijk geïnformatiseerd klachtenbehandelingsysteem Actiepunt 1.6 Invoeren van geautomatiseerd systeem voor verhuur van zalen en materialen. Actieplan communicatie Actiepunt 1.7 Invoeren van een elektronische nieuwsbrief voor bevolking en gemeenteraadsleden. Actieprogramma wegenis en patrimonium Actiepunt 1.8 Uitwerken en stimuleren van een intern systeem voor meldingen van problemen en onvolkomenheden aan wegenis en patrimonium. Actieprogramma bibliotheek Actiepunt 1.9 Optimalisering van de dienstverlening in de bibliotheek door enerzijds het instappen in het Provinciaal Bibliotheeksysteem met een uitbreiding van de elektronische dienstverlening via internet en anderzijds door de installatie van een zelf-ontleenbalie. Actieprogramma erfgoed en waardevolle gebouwen Actiepunt 1.10 Uitwerking van een gemeentelijke beelddatabank op het gebied van erfgoed. 5

6 4.2 Doelstelling 2: Optimaliseren van de ICT infrastructuur om een doorlopende e en veilige dienstverlening te kunnen garanderen Actiepunt 2.1 Vernieuwen van de servers met onderhoudscontract De gemeente beschikt over een drie servers, twee daarvan zijn in eigen beheer. De derde is een applicatieserver 1 van Schaubroeck nv. Uit de SWOT analyse is gebleken dat de onderhoudscontracten van de servers zijn verlopen sinds januari 2010 en dat het bedrijf dat de servers geïnstalleerd heeft, failliet is. De harde schijven van de servers lopen ook langzaam vol. Doordat er op 1 van de 2 servers heel wat zware toepassingen geïnstalleerd staan, dreigt deze vast te lopen. Doordat dit een gevaarlijke situatie is, wordt dit actiepunt als eerste in het najaar van 2010 aangepakt. Er worden 2 nieuwe servers aangekocht. De 2 servers zullen elkaars kopie zijn. Zodat als 1 van de servers uitvalt, de andere zijn taak kan overnemen. Beide servers zullen verbonden zijn met één of twee SAN 2. Dit is een toestel die harde schijven bevat. Aan de Servers of SAN wordt er een tape drive gehangen, hier worden de backups van het hele systeem bewaard. In een eerste fase zullen beide servers in dezelfde locatie bevinden. Later zal de 2 e server naar een 2 e locatie binnen de gemeente eente verhuizen. Zodat als de eerste locatie uitvalt, de 2 e locatie kan overnemen. Bij deze vernieuwing wordt er ook een onderhoudscontract afgesloten met de leverancier, zodat die bij problemen in de X aantal uur met nieuwe onderdelen kan komen Actiepunt 2.2 Opstellen van een disaster recovery plan De gemeente beschikt op dit ogenblik niet over een disaster recovery plan. Dit ICT rampenplan omschrijft de uit te voeren acties als er zich een probleem voordoet. Bijvoorbeeld wat er moet gebeuren bij stroomuitval, brand,. Het disaster recovery plan moet er voor zorgen dat de dienstverlening doorlopend wordt gegarandeerd. Zodat bij een probleem de diensten zo snel mogelijk opnieuw aan het werk kunnen Actiepunt 2.3 Beveiliging van de infrastructuur en informatie De gemeente beschikt over een antivirus, antispam en firewall om hacker-, spam- en virusaanvallen tegen te houden. Het is belangrijk dat de gemeente blijft investeren in beveiliging van de informatie die op de servers van de gemeente bewaard worden, zowel technisch als het sensibiliseren van de personeelsleden Actiepunt 2.4 Aankoop en installatie monitorsoftware Monitorsoftware is software dat de servers controleert en de dienst ICT verwittigt per sms of e- mail als er problemen zijn. Met deze software worden problemen sneller gedetecteerd en kan de dienst sneller ingrijpen. 1 Alle toepassingen van Schaubroeck nv werken via de server van Schaubroeck. 2 Storage Area Network (SAN). Een SAN is een toestel met harde schijven. 6

7 4.2.5 Actiepunt 2.5 Opstellen van een duurzaam printerbeleid De gemeente beschikt over een aantal grote kopieermachines en veel kleine printers (op de bureau van de werknemers). Er zal in de toekomst een kostenanalyse uitgevoerd worden om te kijken wat de effectieve kost is per printer: aankoopprijs printer + aankoopprijs toner + aankoopprijs drums per jaar. Zodat in de toekomst op een efficiënte en kostenbesparende manier printers en kopieermachines gekocht/gehuurd worden Actiepunt 2.6 Vervangingsfrequentie voor de computers en servers De gemeente beschikt over een vervangingsfrequentie om de computers om de 4-5 jaar te vervangen. Het doel hiervan is om er steeds voor te zorgen dat de personeelsleden met een recente computer werken om zo op een snelle en efficiënte manier het werk te kunnen doen. Het is belangrijk dat deze frequentie blijft bestaan in de toekomst Actiepunt 2.7 Upgrade of aankoop van een nieuwe telefooncentrale De huidige telefooncentrale wordt sinds 2010 niet meer ondersteund door Belgacom. Momenteel wordt de telefooncentrale gehuurd aan een maandelijkse huurprijs. Door de vernieuwing van de telefooncentrale zullen de kosten van de centrale dalen en zal er terug support zijn indien de centrale een probleem heeft. 7

8 4.3 Doelstelling 3: Uitbouwen van een netwerk dat zorgt voor een optimale dienstverlening Actiepunt 3.1 Uitbouw netwerk De gemeente beschikt over een aantal locaties die niet fysiek verbonden zijn aan het gemeentehuis. Deze locaties beschikken over dit ogenblik over een aparte internetverbinding. Om verbinding te maken met de servers in het gemeentehuis moeten deze locaties een inbelverbinding opstarten. Deze inbelverbindingen zijn echter traag en bevorderen niet de dienstverlening. Voordelen van een netwerk waarbij alle externe locaties verbonden zijn met het gemeentehuis: Telefonie, doordat de locaties verbonden zijn met een netwerk, kan er ook over dit netwerk getelefoneerd worden tussen de locaties. De telefoonkosten zullen hierdoor dalen. Centrale antivirus irus server: alle pc's van de gemeentelijke diensten halen hun antivirus updates op van de server. Nu hebben alle externe locaties aparte abonnementen, deze kunnen verdwijnen als er 1 centrale server is die alle updates verdeeld. Centrale backup server: als alle diensten verbonden zijn met de servers, worden alle documenten op de centrale schijf geplaatst en worden deze dagelijks gebackupped. Op dit ogenblik worden de externe locaties manueel gebackupped. Toepassingen waarvoor nu een inbelverbinding nodig is, omdat de toepassing op de externe locatie de server in het gemeentehuis nodig heeft, zullen sneller werken, wat een grote verbetering is voor de dienstverlening. Locaties die zeker verbonden moeten worden met het gemeentehuis: sporthal, loods, buitenschoolse kinderopvang (Nazareth & Eke), bibliotheekfiliaal Eke. Er moet ook nog een 2 e locatie gezocht worden voor de disaster recovery. Op deze locatie komt de 2 e server die in geval dat de 1 e server uitvalt, de gemeentelijke dienstverlening moet garanderen. Deze locatie moet een heel snelle verbinding hebben met het gemeentehuis, omdat er veel data tussen beide locaties zal verstuurd worden. Mogelijke manieren om de verbinding te maken: Globaal internetcontract met een internetprovider, bv. Belgacom Explore, Draadloos over radio frequentie Glasvezel of dark fiber De beste optie is glasvezel, op dit ogenblik liggen er echter geen glasvezelkkabels in de buurt van de centrale as. De meeste gemeentelijke diensten liggen immers op deze as. Omdat glasvezelkabels leggen duur is, is het beter om in een eerste fase te kijken naar een netwerk via een internetprovider. Op lange termijn is het beter (en goedkoper) om een eigen glasvezelnetwerk te hebben, daarom is het voorstel dat er bij geplande wegenwerken in de buurt van een externe locatie, wachtbuizen worden klaargelegd. Een wachtbuis kost niet veel en zo kan er op lange termijn ( jaar) een eigen netwerk garanderen. 8

9 4.4 Doelstelling 4: E-government Actiepunt 4.1 Intranet De gemeente beschikt niet over een intranet. Een intranet is de verzamelplaats van alle belangrijke documenten: intern nieuws, handleidingen, interne nota's, afspraken,. Een intranet zorgt ervoor dat de informatie op 1 plaats te vinden is, waardoor het makkelijker raadpleegbaar is Actiepunt 4.2 Website en digitaal loket De gemeente beschikt over een moderne nieuwe website met een digitaal loket, waar maandelijks een 5000-tal bezoekers langskomen. De bezoekers blijven gemiddeld 2 à 3 minuten op de website. Belangrijkste actiepunten voor de website en digitaal loket: Up-to-date houden van de website. Digitaal loket verder uitbouwen Actiepunt 4.3 Autocad Vanaf 2011 is de gemeente verplicht om alle geografische informatie met het AGIV (Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen) uit te wisselen in een Autocad formaat. De gemeente dient dan ook deze software aan te kopen in 2011, zodat een correcte uitwisseling mogelijk wordt Actiepunt 4.4 PDF PDF is een bestandsformaat dat ideaal is voor het doorsturen van bestanden aan derden. PDF is ook het beste bestandsformaat om documenten te archiveren. Op elke pc zal een programma geïnstalleerd worden zodat ieder personeelslid PDF's kan maken op zijn/haar computer Actiepunt 4.5 Opleiding Continue computeropleiding voor de personeelsleden zodat zij op een efficiënte manier de software gebruiken. Eén of meerdere personeelsleden zouden een opleiding moeten volgen in grafische programma's, om bijvoorbeeld brochures, persberichten in de huisstijl te kunnen opmaken. 9

10 5 BIJLAGEN Sterkte-zwakteanalyse (SWOT) Planning & budget 10

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Common Questions CeneSam, Februari 2014 Executive Summary Een voordeel van Cloud computing is dat software en gegevens in datacenters staan die beheerd worden door

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Toegepaste Informatica

Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Toegepaste Informatica Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Toegepaste Informatica Business Project: Eindrapport Sibelco Tessenderlo Chemie Stevel Celen 3 Ti 2 Erwin

Nadere informatie

Veiligheid van uw data en uw netwerk

Veiligheid van uw data en uw netwerk Veiligheid van uw data en uw netwerk ICT & Veiligheid Veiligheid van uw data en uw netwerk. Netwerken worden steeds complexer en bedrijven krijgen steeds meer data die als belangrijk worden beschouwd.

Nadere informatie

Waarom kiezen voor Cloud Computing?

Waarom kiezen voor Cloud Computing? Waarom kiezen voor Cloud Computing? De grootste verandering in de ICT sinds de opkomst van het internet 1 Een White Paper is een document dat uitgebreide, objectieve en relevante informatie biedt over

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 1 jaargang 5 Klantgericht werken Op onze Klantendag van 18 april toonden wij u een

Nadere informatie

ICT plan voor de uitvoering van Coperfin

ICT plan voor de uitvoering van Coperfin Federale Overheidsdienst 29 januari 2003 FINANCI√čN Financietoren - Bus 45 1010 Brussel Uw correspondent : Louis Collet Telefoon : 02.210.41.92 Fax : 02.210.40.11 Email : louis.collet@minfin.fed.be Website

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN DOOR KLANTEN. Wat is het leveringsgebied in Zoetermeer?

VEEL GESTELDE VRAGEN DOOR KLANTEN. Wat is het leveringsgebied in Zoetermeer? VEEL GESTELDE VRAGEN DOOR KLANTEN Wat is het leveringsgebied in Zoetermeer? Er wordt een ring van glasvezel aan gelegd waardoor in principe alle bedrijven op alle terreinen aangesloten kunnen worden. Er

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 2 jaargang 3 De invloed van het CRAB decreet op uw dagelijkse werking Op 1 juni

Nadere informatie

BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU

BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU ui j e D e w e t s a a gn cc u rs!! es inhoud Wie zijn wij? ICt Waarborg Logo en huisstijl Websites Webshop Starterspakketen A-B-C-D Backup en support

Nadere informatie

Kijken, kiezen, maar wat te kopen?

Kijken, kiezen, maar wat te kopen? Kijken, kiezen, maar wat te kopen? 15 aandachtspunten bij overgang naar de cloud Cloud biedt voor veel organisaties de mogelijkheid om te innoveren zonder hoge investeringen. Zowel Telecom providers als

Nadere informatie

De Acronis -gids voor back-up en herstel

De Acronis -gids voor back-up en herstel De Acronis -gids voor back-up en herstel Het waarom, wat en waar van back-up en herstel Alan Stevens, Freelance Journalist Het waarom... van back-up en herstel Uw pc is een ingewikkeld apparaat, waarop

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie:

Rapport. Elektronische facturatie: Rapport Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2013 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wettelijk kader... 4 1.1.1

Nadere informatie

Het ontwikkelen van een cloudstrategie

Het ontwikkelen van een cloudstrategie Het ontwikkelen van een cloudstrategie Auteur: Beeld: Jaap Gorjup, Cloudarchitect bij Marviq Cloud Computing van Marviq Het ontwikkelen van een cloudstrategie 1.1 Inleiding Cloud Computing is een veelomvattend

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN 1. DE VRAAG...3 2. SCOPE AANBESTEDING...4 3. DIGITALE WERKPLEK...5 4. ONDERWIJSPORTAAL...7 FLEXIBEL IN GEBRUIK...7 EENVOUDIG IN GEBRUIK...7 5. BEHEER DIGITALE WERKPLEK EN

Nadere informatie

Checklist ICT & Human Capital in KMO

Checklist ICT & Human Capital in KMO Brussel, februari 2008 Checklist ICT & Human Capital in KMO Checklist bestemd voor ICT- en Algemeen managers Gert Verdonck Inhoud Inleiding 1. Voor welke bedrijfsprocessen wilt u ICT? 5 2. Wilt u ICT met

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

RealDolmen, uw gids naar een private cloud in uw datacenter

RealDolmen, uw gids naar een private cloud in uw datacenter RealDolmen, uw gids naar een private cloud in uw datacenter De cloud begint in uw datacenter. Een exotisch begrip is de cloud al lang niet meer. Maar dat betekent nog niet dat iedereen dezelfde defi nitie

Nadere informatie

Business Continuity en Disaster Recovery: High Availability in server & storage omgevingen

Business Continuity en Disaster Recovery: High Availability in server & storage omgevingen Qi ict whitepaper Business Continuity en Disaster Recovery: High Availability in server & storage omgevingen Klantnaam : Qi ict Datum : augustus 2010 Versie : 1.1 Auteur : Qi ict Document : BC en DR: HA

Nadere informatie

Gosselin Group bespaart op kosten dankzij IT

Gosselin Group bespaart op kosten dankzij IT Customer case Gosselin Group bespaart op kosten dankzij IT Sinds de samenwerking met Cheops kan Gosselin de IT-infrastructuur inzetten voor wat ze dient: het ondersteunen van de doelstellingen van het

Nadere informatie

Jaarrapport 2013. De entiteit e-government en ICT-Beheer. ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid

Jaarrapport 2013. De entiteit e-government en ICT-Beheer. ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid De entiteit e-government en ICT-Beheer ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid Jaarrapport 2013 Entiteit e-government en ICT-beheer (e-ib) Jaarrapport 2013 2 Inhoudstafel Inhoudstafel...2

Nadere informatie

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties 1 juni 2011 Versie 1.0 1 Inleiding 1.1 Context Begin 2011 is gebleken dat de stand van zaken m.b.t. de infrastructuur en de organisatie van de ICT

Nadere informatie

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek Een complete werkplek inclusief hard- en software zonder zorgen? Laat WerkPlek voor u werken Thuis, op kantoor

Nadere informatie

Stand van zaken gemeenten in de cloud

Stand van zaken gemeenten in de cloud Stand van zaken gemeenten in de cloud Tjalke de Jong MSc, adviseur bij M&I/Partners Inleiding In veel gemeenten wordt het merendeel van de faciliteiten voor de informatievoorziening zelf aangekocht en

Nadere informatie

Betrouwbare ICT-oplossingen op maat van uw kmo

Betrouwbare ICT-oplossingen op maat van uw kmo Betrouwbare ICT-oplossingen op maat van uw kmo Belgacom: uw ICT-partner Meer dan ooit neemt de ICT (Information and Communication Technology) een belangrijke plaats in in de dagelijkse werking van kmo

Nadere informatie

STAGERAPPORT. Onderzoek naar de feasibility van VMware vcloud Director

STAGERAPPORT. Onderzoek naar de feasibility van VMware vcloud Director STAGERAPPORT Onderzoek naar de feasibility van VMware vcloud Director Naam: Andy Janssens Klas: 3SNB Academiejaar: 2010-2011 Stageplaats: Mecam Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) Departement Handelswetenschappen

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2008 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen

Nadere informatie

Informatieset Uw ICT, altijd en overal

Informatieset Uw ICT, altijd en overal Informatieset Uw ICT, altijd en overal Tendenz ICT is aangesloten bij: Wie zijn wij? TendenZ ICT is uw ervaren ICT-partner die u adviseert, ondersteunt en volledig kan ontzorgen op het gebied van al uw

Nadere informatie

Dit document beschrijft de Service Level Agreement voor de levering van de dienst Dedicated Servers van HostYou en vervangt alle voorgaande versies.

Dit document beschrijft de Service Level Agreement voor de levering van de dienst Dedicated Servers van HostYou en vervangt alle voorgaande versies. HostYou Service Level Agreement Dedicated Servers versie 1.3, 15/04/2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Datacenter... 3 2.1. Gegarandeerde stroomvoorziening door UPS en diesel generator... 3 2.2. Betrouwbare

Nadere informatie