Installatie instructie. Stand-by server. Versie 1.2 / 1.4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Installatie instructie. Stand-by server. Versie 1.2 / 1.4"

Transcriptie

1 Installatie instructie Stand-by server Versie 1.2 / 1.4

2 2 Impressum Januari 2012, Keyprocessor BV Paasheuvelweg BJ Amsterdam Tel.: Deze handleiding geeft de stand van kennis tijdens het bovengenoemde tijdstip weer. Keyprocessor werkt voortdurend aan de verbetering van haar producten. Voor de meest recente technologische stand neemt u graag contact met uw consultant of dealer op. Inhoudsopgave Impressum... 2 Inhoudsopgave Introductie Beschrijving Compatibiliteit NTP protocol Werking Installatie en configuratie Installatie van de stand-by server Controleren van geactiveerde processen Server synchronisatie Configuratie hoofdserver Testen stand-by configuratie Verbindingtest Volledige systeemtest Activering van de stand-by server Updaten Update van de (open)solaris stand-by server Update van de (open)solaris - Ubuntu stand-by server Update van de Ubuntu stand-by server Update van de Ubuntu (open)solaris stand-by server Trouble shooting... 11

3 3 1 Introductie 1.1 Beschrijving Het doel van een stand-by server is betere data- en gebruiksveiligheid voor de werking van het gehele systeem. Een stand-by server is voorzien van alle primaire data en kan de functies van de hoofdserver bij calamiteiten overnemen. Na de overschakeling worden alle communicerende onderdelen (o.a. Stellars, ipu-8 s en Polyxen) door de stand-by server aangestuurd. Zodoende heeft de gebruiker geen hinder van het feit dat de hoofdserver niet meer werkt. Voor deze functionaliteit is uiteraard de aanschaf van een tweede server noodzakelijk (bij voorkeur identiek aan de hoofdserver). 1.2 Compatibiliteit Te gebruiken vanaf iprotect /iprotect Aurora Database versie: GUI versie: Document gebaseerd op iprotect Aurora Database versie: GUI versie: Merk op:indien gebruik gemaakt wordt de combinatie (open)solaris Ubuntu, dienen de versies, onafhankelijk van elkaar te worden voorzien van dezelfde iprotect Aurora database versie 1.3 NTP protocol Keyprocessor BV raadt aan om bij hoofd- en standby servers van NTP servers gebruik te maken. 1.4 Werking iprotect maakt dagelijks (standaard om 00:15 uur) een back-up van alle data op de hoofdserver. Het back-up bestand heet standby.taz en bestaat o.m. uit gebeurtenissen, foto s, en configuratie. Afhankelijk van de configuratie heeft het de grootte van enkele MB tot velen GB. Vervolgens wordt er een verbinding gestart tussen de hoofdserver en de stand-by server. Het standby.taz bestand wordt overgestuurd en op de stand-by server restore gestart. Zodoende hebt u op de stand-by server elke dag de data van de hoofdserver van de dag daarvoor.

4 4 Het overschakelen bij calamiteiten van de hoofd- naar de stand-by server geschiedt handmatig door een persoon, dus niet automatisch.

5 5 2 Installatie en configuratie 2.1 Installatie van de stand-by server Installeer de server, die als stand-by server dient te fungeren. (Zie document: Installatie en instelling iprotect server.) Richt een verbinding tussen de twee servers op met een bandbreedte van naar mogelijkheid minimaal 100 Mbps. De verbinding dient snel genoeg te zijn om de backup bestanden (soms enkele GB!) binnen 30 minuten te kunnen overdragen. Anders wordt de verbinding verbroken, voordat de overdracht afgesloten is. Installeer op de stand-by server iprotect Aurora. (Zie document: Update iprotect.) Let op! De versies van iprotect (GUI en database) op hoofd- en stand-by server dienen gelijk te zijn! 2.2 Controleren van geactiveerde processen Open Internet Explorer en geef het IP-adres van de hoofdserver in. Open Internet Explorer en geef het IP-adres van de stand-by server in. Ga bij beiden naar de onderhoudspagina iprotect server actions. Geef bij beiden het wachtwoord in van gebruiker Atlas (standaard: kp4700). Selecteer bij beiden het tabblad Server. Activeer bij beiden knop server77. In het getoonde vensters van hoofd- en stand-by server dienen de zelfde lopende processen getoond te worden.)

6 6 2.3 Server synchronisatie Op de stand-by server dient een licentie bestand aanwezig te zijn. Genereer dit licentie bestand na elke installatie en na elke update eenmalig. Ga op de onderhoudspagina van de stand-by server naar het tabblad Backup. Druk vervolgens op de knop Backup77. Wacht hier op de gebeurtenis: End-of-day processing completed. Het nieuwe licentiebestand is nu op de stand-by server aangemaakt. Ga vervolgens bij de stand-by server op de onderhoudspagina naar het tabblad Database. Druk op de knop kill77. De database wordt gestopt. Druk op de knop ps77. De volgende melding moet worden getoond: No Atlas processes. De stand-by server is nu gereed. 2.4 Configuratie hoofdserver Bij de hoofdserver dient u in iprotect onder Installatie Instellingen Systeemparameters het IP-adres en het wachtwoord van de stand-by server op te geven. Standaard is dit het zelfde wachtwoord als voor de onderhoudspagina iprotect server actions (kp4700).

7 7 3 Testen stand-by configuratie Na het ingeven van de systeemparameters dient de stand-by configuratie getest te worden. De volledige systeemtest kan het best vóór of ná werkuren plaatsvinden i.v.m. netwerk performance. Echter kan een handmatige test d.m.v. PuTTY altijd plaatsvinden. 3.1 Verbindingtest Het handmatige (niet-automatische) testen van de verbinding geschiedt d.m.v. PuTTY. Log in met Putty op de iprotect hoofdserver. Voer iprotect.iekey.com% telnet <ip-address standby server> 80 in. De test is geslaagd als hierop het antwoord komt: Escape character is '^]'. Gebruik vervolgens het commando usehttp77. Sluit af met Ctrl ] en vervolgens quit. Wanneer het antwoord is: telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused, dan is poort 80 geblokkeerd. Gebruik in dit geval het commando: usehttps77. Gebruikt wordt nu poort 443. Initieer nu direct een overdracht van de back-up bestanden naar de stand-by server. Indien u dit niet doet, zal de overdracht automatisch om 00:15 uur worden gestart. 3.2 Volledige systeemtest In deze test wordt de totale werking van het systeem getest. Open twee keer de Internet Explorer en open de setup monitor van de hoofdrespectievelijk de stand-by server. Servertype Command lijn / URL voor de setup monitor: V60 server (Solaris 9) iprotect>/lan2/index.html x2100/x4100 zonder security patch (Solaris 10) met security patch https://<ip-address iprotect>/lan2/index.html Open een derde Internet Explorer en ga naar de onderhoudspagina van de hoofdserver. Open iprotect server actions. Geef het wachtwoord in van gebruiker Atlas (standaard: kp4700). Ga naar het tabblad Backup. Druk vervolgens op de knop Backup77. De volgende regels moeten in de setup monitor van de hoofdserver worden weergegeven: Starting end-of-day processing Starting standby post to Reply from HTTP/ OK^M File upload succeeded, starting autorun Standby to In de setup monitor van de stand-by server moeten honderden tabellen voorbij komen, afsluitend met de melding: DBASE version x.xx.xx is ready!! De stand-by set-up is hierbij getest en geslaagd. Worden de bovenstaande meldingen niet weergegeven, dan is het overzenden van het back-up bestand niet gelukt. Meestal ligt dit daaraan, dat de communicatie tussen de servers niet kon worden opgebouwd. Voor oplossingen zie hoofdstuk Trouble shooting.

8 8 4 Activering van de stand-by server Bij uitval van de hoofdserver zal elke ingelogde iprotect Aurora gebruiker de melding krijgen: Toegang geweigerd of De website kan niet worden weeregeven Door het inloggen als gebruiker ROOT in iprotect Aurora wordt de stand-by server geactiveerd. Er verschijnt de volgende melding: Open het menu: Installatie Instellingen Systeemparameters. U ziet hier de actuele status van het systeem vermeld: Stand-by. Druk op de knop Activeren om de stand-by server naar status Running om te zetten. Log uit en weer in via Bestand Uitloggen/Afsluiten. De melding Deze server is een backup server zal niet meer worden getoond. Alle andere systeemgebruikers kunnen nu pas weer inloggen. Let op: Zorg vóór de omschakeling naar de stand-by server dat de hoofdserver uit het netwerk gehaald of de poort op de switch gedisabled wordt. Anders kan het tot conflicten tussen de twee servers komen. Na de omschakeling op de stand-by server wordt de data van de vorige dag gebruikt. Dit kan vooral bij toegangsrechten effect hebben: kaarten, welke op de zelfde dag, maar voor de omschakeling zijn ingevoerd, zijn niet meer geldig. Wijzig de iprotect snelkoppeling van de hoofdserver naar de stand-by server. Het gebruik maken van een DNS server is hierbij wenselijk. Activeer de lijnen en controleer of de communicatiekwaliteit 100% is. Controleer de laatste gebeurtenismeldingen op nieuwe gebeurtenissen. Controleer de status van de nodes. Deze moeten op 100% staan. Controleer bij de instellingen voor het maken van een (Samba) back-up of de back-up werkt en deze goed weggeschreven wordt Controleer de ip-adres instellingen van o.a de invr, intercom en tijdregistratie. Corrigeer, indien noodzakelijk, het ingevoerde server ip-adres. Let op: Plaats de hoofdserver NIET meer terug in het netwerk! Neem contact op met Keyprocessor voor de verder te nemen stappen.

9 9 5 Updaten 5.1 Update van de (open)solaris stand-by server Bij gebruik van (open)solaris op zowel de hoofd- als een stand-by server, volg de volgende stappen: Log in met Putty op de hoofdserver. Update de hoofdserver. (Zie document: Update iprotect.) Test de verbinding (zie hoofdstuk 3.1) tussen hoofd - en stand-by server. Start op de hoofdserver een back-up. Er worden opgeslagen: de iprotect data de iprotect database en de beveiligingssleutels (iprotect.key, iprotectguijava.key, iprotectjava.key en invrjava.key) Het systeem slaat deze gegevens vervolgens ook op de stand-by server op. Post de GUI na de melding Database is ready op de stand-by server. Log in en pas de licentie van de stand- by server aan. Start een back-up op de stand-by server en genereer een nieuw LICENSE.Z+ bestand. 5.2 Update van de (open)solaris - Ubuntu stand-by server Bij gebruik van een (open)solaris hoofdserver en een Ubuntu stand-by server, volg de volgende stappen: Update de hoofdserver. (Zie document: Update iprotect.) Update de stand-by server. (Zie document: Update iprotect.) Start een back-up op de stand-by server en genereer een nieuw LICENSE.Z+ bestand Test de verbinding (zie hoofdstuk 3.1) tussen hoofd - en stand-by server. Start op de hoofdserver een back-up. de iprotect data de beveiligingssleutels (iprotect.key, iprotectguijava.key, iprotectjava.key en invrjava.key) Het systeem slaat deze gegevens vervolgens ook op de stand-by server op. Login en controleer de gegevens op de stand-by server nadat de restore gereed is. (DBASE version x.xx.xx - xx/xx/xx is ready!!)

10 Update van de Ubuntu stand-by server Bij gebruik van een Ubuntu hoofdserver en een Ubuntu stand-by server, volg de volgende stappen: Log in met Putty op de hoofdserver. Update de hoofdserver. (Zie document: Update iprotect.) Test de verbinding (zie hoofdstuk 3.1) tussen hoofd - en stand-by server. Start op de hoofdserver een back-up. Er worden opgeslagen: de iprotect data de iprotect database en de beveiligingssleutels (iprotect.key, iprotectguijava.key, iprotectjava.key en invrjava.key) Het systeem slaat deze gegevens vervolgens ook op de stand-by server op. Post de GUI na de melding Database is ready op de stand-by server. Log in en pas de licentie van de stand- by server aan. Start een back-up op de stand-by server en genereer een nieuw LICENSE.Z+ bestand. 5.4 Update van de Ubuntu (open)solaris stand-by server Bij gebruik van een Ubuntu hoofdserver en een (open)solaris stand-by server, volg de volgende stappen: Update de hoofdserver. (Zie document: Update iprotect.) Update de stand-by server. (Zie document: Update iprotect.) Start een back-up op de stand-by server en genereer een nieuw LICENSE.Z+ bestand Test de verbinding (zie hoofdstuk 3.1) tussen hoofd - en stand-by server. Start op de hoofdserver een back-up. de iprotect data de beveiligingssleutels (iprotect.key, iprotectguijava.key, iprotectjava.key en invrjava.key) Het systeem slaat deze gegevens vervolgens ook op de stand-by server op. Login en controleer de gegevens op de stand-by server nadat de restore gereed is. (DBASE version x.xx.xx - xx/xx/xx is ready!!)

11 11 6 Trouble shooting Situatie Melding Analyse en maatregel Log melding op de iprotect Aurora onderhoudspagina van de hoofdserver: Melding bij het inloggen op de stand-by server: Can't connect to host De hoofdserver kan geen verbinding met de stand-by server opbouwen. Controleer de verbinding tussen de twee servers. Authentication Failed Bij de systeemparameters van iprotect op de hoofdserver is het verkeerde wachtwoord voor de stand-by server ingevoerd. De hoofdserver kan daarom niet bij de stand-by server inloggen. Controleer dit en voer het juiste wachtwoord in. PANIC>>Cannot connect to IP address PANIC>>Can't open socket Invalid user name and/or password De hoofdserver is een Solaris 10 en de stand-by server is een Solaris 9. Voer een verbindingstest uit. 1) Controleer, of de hoofdserver wel afgesloten is. 2) Controleer, of u wel inlogt als gebruiker ROOT. 3) De laatste sessie werd evtl. niet juist afgesloten. Probeer het inloggen opnieuw over 10 minuten. Na opstarten van iprotect Aurora op de stand-by server via de onderhoudspagina verschijnt: http status 404 Blanco pagina Pagina kan niet worden weergegeven Sluit Internet Explorer en start deze opnieuw op. Indien het probleem zich als nog voor doet, ga naar Extra Internet-opties. Verwijder vervolgens de cookies, tijdelijke bestanden en de browse geschiedenis. Sluit Internet Explorer en start vervolgens de Internet Explorer opnieuw op. Selecteer op de onderhoudspagina tabblad SSL. Klik op SSL77. Selecteer op de onderhoudspagina tabblad Server. Geef het wachtwoord in en druk op de knop Catalina77.

// Mamut Business Software. Updatehandleiding

// Mamut Business Software. Updatehandleiding // Mamut Business Software Updatehandleiding Inhoud Over updates naar een nieuwe versie 3 Back-up maken 6 Update naar de laatste versie 8 Verplaats het programma naar een andere computer/server 15 Zo verplaatst

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

Technische Documentatie en Specificaties

Technische Documentatie en Specificaties Technische Documentatie en Specificaties Document versie : 7.0, t.b.v. Delta/W Document datum : 23-3-2015 Auteur : Richard van Gool, Ben Hofstede Inhoud 1. Delta/W systeem eisen 3 2. Delta/W software en

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER 1. Inleiding Om toegang te krijgen tot het systeem van de Orde van Architecten Vlaamse Raad waarmee u uw digitaal visum kan verkrijgen, dient u te beschikken over een

Nadere informatie

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud

Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Xiris handleiding Onderhoudsmodule & database onderhoud Copyright 2011 FP-Ruys. FP-Ruys kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enig fout in deze handleiding of verkeerd

Nadere informatie

Gebruikershandleiding internet

Gebruikershandleiding internet Gebruikershandleiding internet Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens in op

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Document versie 6.8 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie

Bijlage Auto-Updater. Bijlage Auto-updater

Bijlage Auto-Updater. Bijlage Auto-updater Bijlage Auto-Updater Auto-Updater Vanaf versie 3.2 bevat Scipio functionaliteit met betrekking tot het gebruik van een auto-updater. Deze software controleert elke keer als u Scipio start of er mogelijk

Nadere informatie

Alcatel SpeedTouch 780WL Router

Alcatel SpeedTouch 780WL Router Alcatel SpeedTouch 780WL Router Gebruiksaanwijzing ten behoeve van Zakelijk ADSL van KPN Versie 1.1 Inhoudsopgave 1. Aansluiten van de router... 4 2 Instellingen van Windows voor een Zakelijk ADSL-verbinding...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Alcatel Speedtouch 780WL Router

Gebruiksaanwijzing Alcatel Speedtouch 780WL Router Gebruiksaanwijzing Alcatel Speedtouch 780WL Router ten behoeve van Zakelijk ADSL van KPN Gebruikersaanwijzing Speedtouch 780 Router t.b.v. Zakelijk ADSL Pagina 1 Inhoud 1. Aansluiten van de router 3 2.

Nadere informatie

1. Back-up van uw huidige configuratie

1. Back-up van uw huidige configuratie Inleiding In de ochtend van woensdag 19 september zal KPN tussen 03:00 en 05:00 uur onderhoud verrichten op het Zakelijk ADSL netwerk. Er bestaat een geringe kans dat uw verbinding na dit onderhoud niet

Nadere informatie

Technische Documentatie en Specificaties. Delta/W versie 6

Technische Documentatie en Specificaties. Delta/W versie 6 Technische Documentatie en Specificaties Delta/W versie 6 Document versie : 6.3, t.b.v. Delta/W 6 Document datum : 14-1-2014 Auteur : Richard van Gool, Ben Hofstede Inhoud 1 Delta/W systeem eisen... 3

Nadere informatie

Installatiehandleiding. programmatuur. versie 6.00 (13-03-2015)

Installatiehandleiding. programmatuur. versie 6.00 (13-03-2015) Installatiehandleiding programmatuur versie 6.00 (13-03-2015) Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 - Installatie en onderhoud van een Licentie... 4 1.1 - Algemeen... 4 1.2 Overzicht licentietypen... 4 1.3

Nadere informatie

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise Fidura Enterprise Revisie datum: 28 maart 2012 cversie: 1.1 Inhoudsopgave INSTALLATIEHANDLEIDING 3.0.0...1 FIDURA ENTERPRISE...1 INHOUDSOPGAVE...2 INHOUDSOPGAVE...3 BIJLAGE(N):...5 1 INLEIDING...6 1.1

Nadere informatie

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210 Handleiding Internet Type Ubee EVW3210 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

Installatiehandleiding NEP Installatiehandleiding v2.0. Norman Email Protection Versie 4.5. Voor Windows 2003 Small Business Server

Installatiehandleiding NEP Installatiehandleiding v2.0. Norman Email Protection Versie 4.5. Voor Windows 2003 Small Business Server Installatiehandleiding NEP Installatiehandleiding v2.0 Norman Email Protection Versie 4.5 Voor Windows 2003 Small Business Server De inhoud van deze handleiding is uitsluitend bedoeld ter informatie en

Nadere informatie

Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA

Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA In dit document wordt stap voor stap uitgelegd hoe je een Zyxel ADSL modem als SIP ATA kunt configureren, zonder gebruik te maken van de DSL aansluiting op het

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1 Pagina 1 Online Back up Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Voorwoord.. Blz. 3 Minimale systeemeisen...blz. 4 Installatie van Webcreating Easy Back-Up..Blz. 5 Inloggen..Blz.

Nadere informatie

Urenregistratie MKB. Installatiehandleiding

Urenregistratie MKB. Installatiehandleiding Urenregistratie MKB Installatiehandleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy

Nadere informatie

Handleiding. Voor Windows en Mac. LiveSchijf Burgemeesterlaan 14 3971 CS DRIEBERGEN-RIJSENBURG info@liveschijf.nl liveschijf.nl

Handleiding. Voor Windows en Mac. LiveSchijf Burgemeesterlaan 14 3971 CS DRIEBERGEN-RIJSENBURG info@liveschijf.nl liveschijf.nl Handleiding Voor Windows en Mac LiveSchijf Burgemeesterlaan 14 3971 CS DRIEBERGEN-RIJSENBURG info@liveschijf.nl liveschijf.nl Voor vragen stuurt u een e-mail naar support@liveschijf.nl Inhoud Online Backup

Nadere informatie

Remote Access Voorziening Etam (RAVE)

Remote Access Voorziening Etam (RAVE) Remote Access Voorziening Etam (RAVE) Versie 1.6 Datum 2 juli 2009 1. INLEIDING 3 2. INSTALLATIE CITRIX CLIENT 4 3. VERBINDING MAKEN MET HOOFDKANTOOR 7 3.1 Starten RAVE 8 3.2 Taakbalk verbergen 9 3.3 Afsluiten

Nadere informatie

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding

5/5 Red Carpet. 5/5.1 Inleiding Management Services 5/5 Red Carpet 5/5.1 Inleiding Met de overname van Ximian is Novell ook eigenaar geworden van de Red Carpet-technologie. Hoewel het aannemelijk is dat het hier een tijdelijke oplossing

Nadere informatie

EM6561/EM6564 Draadloze Internet Camera

EM6561/EM6564 Draadloze Internet Camera EM6561/EM6564 Draadloze Internet Camera 2 NEDERLANDS EM6561/EM6564 Draadloze Internet Camera Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 3 1.1 Functies en kenmerken... 3 1.2 Inhoud van de verpakking... 4 2.0 De camera

Nadere informatie

Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access.

Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access. Gebruikershandleiding E-Zorg Remote Access. Inhoud 1) Inleiding Pagina 2 2) Het token Pagina 2 3) De eerste keer inloggen Pagina 2 4) Terminal Sessions Pagina 5 5) Gebruik vanaf Apple of Linux systemen

Nadere informatie

Handleiding Reborn Max Reborn PCI Kaart Max Voor DOS, Windows 95 tot/met Windows XP Uitgave november 2002

Handleiding Reborn Max Reborn PCI Kaart Max Voor DOS, Windows 95 tot/met Windows XP Uitgave november 2002 Handleiding Reborn Max Reborn PCI Kaart Max Voor DOS, Windows 95 tot/met Windows XP Uitgave november 2002 Wasaweg 3a 9723 JD Groningen Tel. Algemeen: +3150-8506960 Tel. Support: +3150-8506968 Fax: +3150-8506969

Nadere informatie