Backup en Recovery oplossing voor VMware omgevingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Backup en Recovery oplossing voor VMware omgevingen"

Transcriptie

1 Backup en Recovery oplossing voor VMware omgevingen Virtualisatie biedt ondernemingen een nieuwe manier bij de toepassing van een applicatie architectuur. Het maakt een hogere gebruiksgraad van fysieke servers mogelijk door consolidatie van meerdere Virtual Machines (VM) op een enkele server. Voor productie omgevingen is het verstandig om het aantal VMs te beperken tot een tiental per host server, hoewel de ESX server tot 80 VMs per host ondersteund. Het is dan beter om de bedrijfskritische VMs over een aantal fysieke servers te verdelen. Een toenemend aantal VMs per host verminderd wel het aantal fysieke servers maar heeft wel gevolgen voor de beschikbaarheid van de daarop draaiende VMs. Tot zover de langzamerhand bij iedereen bekende voordelen bij toepassing van virtualisatie. Echter, waar men vaak aan voorbij gaat is dat bij serverconsolidatie een single point of failure wordt geïntroduceerd, want de uitval van een fysieke ESX Server betekent dat alle daarop aanwezige operating systems en applicaties uitvallen. Het is daarom van belang om een gedegen backup en recovery strategie voor de virtuele omgeving te implementeren. De vraag is of de traditionele bestaande backup methode nog wel geschikt is voor de nieuwe virtuele omgeving. Traditionele backup strategieën voor VMs De traditionele methode om een backup van VMs is om remote agents op elke VM te installeren en een programma die, met behulp van deze agents, de backup van de server naar tape of een ander backup device maakt. Als men bovendien specifieke serverapplicaties heeft, bijvoorbeeld Exchange, SQL Server, Oracle of SAP, dan zijn daar ook nog eens weer aparte backup agents voor nodig. Dat verhoogt niet alleen de kosten maar maakt het backupproces ook onnodig gecompliceerd. Bij deze traditionele, op fysieke servers gebaseerde, backupmethode moet voor een restore bovendien een reeks handelingen door de beheerder worden verricht. Ten eerste, er moet een restore van het host operating system plaatsvinden, daarna installatie van de applicaties en agents, aanbrengen van configuratie instellingen, en zo voort, en tenslotte de databestanden zelf. Toepassing van deze traditionele backup methode met backup agents in een virtuele omgeving kent dus beperkingen en kan ook met een aantal zaken geen rekening houden (omdat ten tijde van het ontwerp er nog geen sprake was van virtualisatie). Zo kan het voorkomen dat niet de volledige image van de VM kan worden restored en er geen backup van data in een consistente staat kan worden gemaakt. Als gevolg van het backup proces op de ESX server kan op het netwerk de nodige overbelasting worden veroorzaakt en tijdens de backup kritische applicaties off line moeten worden genomen. Als backups voor langere perioden draaien dan kan tot langdurige overbelasting van het netwerk leiden. Het is dan ook niet zinvol om een full backup op een dagelijkse basis uit te voeren, speciaal op de meer statische VMs. Een ander probleem doet zich voor bij het dynamisch verplaatsen van VMs, zoals bij VMotion, want de traditionele backup applicaties hebben daar geen weet van. Ook de standaard image-level backup tools, zoals VMware s Virtual Consolidated Backup (VCB) en andere backupproducten, voorzien alleen in een zogenaamde crashconsistente image van een database server. De restore van een crashconsistent image staat in feite gelijk aan een reboot van de server na een harde systeemcrash. Voor bijvoorbeeld een file server VM is dit meestal geen probleem omdat de huidige operating systems eenvoudig een dergelijke systeemcrash met behulp van journalingtechnieken kunnen opvangen, maar voor database servers is het een ander

2 verhaal, daar kan dit het verlies van data betekenen. Een backup maken van VMs stelt daarom speciale eisen en er zijn producten die specifiek een oplossing bieden voor een het maken van een hot backup van VMs die op VMware s ESX Server draaien, zoals Vizioncore s product vranger Professional (Pro). vranger Pro vranger Pro is een Windows-gebaseerde software tool voor het maken van een automatische backup en restore van VMware VMs. vranger is VMotion aware en kan een backup maken van draaiende VMs, dus on-the-fly zonder dat het voor de gebruiker merkbare invloed heeft op de prestaties van VMs. Er kan eenmalig of periodiek een backup van een enkele of een groep VMs worden gemaakt. Naast een volledige backup is een differentiële backup te maken. vranger Pro bevat daartoe een differential engine waarmee veranderingen, sinds de laatst genomen full backup, van een VM file op blockniveau kunnen worden afgevangen. De engine vergelijkt de veranderingen die in de database zijn opgeslagen met die van de data die zich in het systeemgeheugen bevindt. Bij een verschil wordt het in de differential backup meegenomen. De zojuist uitgebrachte versie van vranger biedt ondersteuning van differential backup via het VCB Framework (zie hierna). Bovendien biedt vranger de mogelijkheid om individuele bestanden uit backups te restoren in geval het niet nodig is om een gehele VM te restoren. vranger Pro bevat een Volume Shadow Copy (VSS) driver die van Microsoft s VSS Service gebruik maakt voor het maken van een transactionele consistente backup bij Microsoft database applicaties (bijvoorbeeld SQL Server of Exchange). vranger Pro is ook te combineren met VMware s VCB waarmee de backupsnelheid nog is te vergroten en een mogelijkheid voor datacompressie (Vizioncore claimt een compressieverhouding van een op negen). Bij een met VCB geïntegreerde vranger omgeving vindt de compressie in het systeemgeheugen van de VCB proxy server plaats en niet op de ESX Server zodat de ESX server wordt ontlast. VMware s VirtualCenter kan VMs bevatten die zich op verschillende host ESX servers bevinden. Vanwege verschillen in de manier waarop netwerken en servers zijn gestructureerd is het niet zinvol om alle archiveringsbestanden naar de dezelfde plaats te sturen. vranger kan een backup en restore maken door de backup-bestanden van de ene naar de andere netwerklocatie te sturen. Zo kan een bron VMFS bestand via een Fibre Channel netwerk en de LAN-free backupmethode worden verstuurd; daarvoor moeten wel alle ESX servers die zijn verbonden met een FC-switch alle bron- en bestemmings VMFS-bestanden kunnen zien Voor beveiliging worden wachtenwoorden en data versleuteling via de AES, of Rijndael, methode ondersteund. Alle configuratie instellingen worden bovendien automatisch versleuteld. De Encrypt Data Transfer optie maakt van ssh encryptie gebruik waardoor data transfers kunnen worden versleuteld. In versie wordt FIPS (Federal Information Processing Standard) ondersteund voor encryptie. FIPS voorziet in een standaard die door de overheidsinstellingen wordt gebruikt wanneer het gevoelige of waardevolle informatie betreft; FIPS support is een Amerikaanse standaard die in Europa geen rol van betekenis speelt, maar wel belangrijk is dat men nu ook differentiële backups kan nemen binnen het VMware Consolidated Backup framework, en zo nog verder kan besparen op storageruimte en CPU cycles.

3 FIPS is een De licentierechten voor vranger worden per aantal bron cpu s berekend die bij een backup betrokken zijn. Zo kan men bijvoorbeeld met een licentie voor 50 cpu s een backup te maken van een aantal ESX Servers, zo lang het aantal cpu s op deze servers maar niet de vijftig te boven komen; vranger telt dual-core als een enkele cpu, dus een server met twee dual-core cpu s telt voor twee licenties. Ten slotte, vranger heeft een geïntegreerde database backend waarin alle IP-adressen van de guests, backup tijden, compressieverhoudingen en de locaties van daarbij betrokken VMs en LUNs worden opgeslagen. Physical To Virtual backup Alhoewel het wat buiten doelstelling van het vranger product valt, biedt het nog een Physical To Virtual backup (P2V) voorziening. Want, soms zijn er voor ondernemingen redenen waarom men bepaalde (bijvoorbeeld kritische) fysieke servers niet wil virtualiseren. vranger Pro biedt via een P2V engine een disaster/recovery voorziening om een fysieke server om te zetten in een VM. Het doelopslagsysteem moet alleen wel tweemaal zoveel vrije opslagruimte bezitten als de drive waarvan men een virtuele backup wil maken. In de praktijk bleek dat bij pogingen om een viertal verschillende fysieke servers om te zetten deze alle faalden. vranger Pro standaard back-uparchitectuur De vranger Pro backup interface kent twee verschillende backup modes: VirtualCenter (VC) mode en Legacy mode. In VC mode communiceert vranger direct met VMware s VC en laat alle VMs binnen de GUI in een boomstructuur zien en vormen een afspiegeling van VC s interface. Het primaire doel van deze structuur is om op eenvoudige wijze individuele VMs, een VM groep, een host ESX server, groep met servers of een complete backup infrastructuur te tonen. In voorbeeld 1 zien we vier VMs die op een ESX server draaien en verbonden zijn met een SAN (iscsi of Fibre Channel) of lokaal opslagsysteem. vranger Pro wordt op dezelfde server geïnstalleerd als waarop VMware VC is geïnstalleerd of op een aparte server. De vranger Pro initieert een point-in-time backup (ook wel hot image genoemd) naar de VMware ESX Server waarop VMs draaien. Reguliere backup jobs worden gecomprimeerd en naar een van te voren geselecteerd backupdisk getransporteerd; dat kan een Windows, sommige Linux varianten, een bepaalde VMFS, of een LUN zijn. VMware Infrastructure 3 initieert een snapshot waarmee een hot backup kan worden gemaakt, zoals gezegd, zonder de VM daarvoor te hoeven onderbreken. Alle veranderingen aan de VM disk file worden opgeslagen en aan de backup copy toegevoegd nadat de backup is beëindigd. De backup file wordt vervolgens gecomprimeerd ( on the fly in het systeemgeheugen) en tenslotte naar de backupbestemming gestuurd.

4 Figuur 1: vranger Pro standaard backup toepassing Als proef installeren we een Windows 2003 Enterpise Server op een VM en configureren een backup met behulp van de vranger Pro GUI (zie figuur 2), een voor de beheerder een eenvoudig en snel te doorlopen proces. We constateren dat het backupproces zonder problemen verloopt en nadat de VM via de VC GUI is verwijderd, voeren we een restore uit. Ook dat verloopt zonder problemen.

5 Figuur 2: Live backup met VM en SQL Server Integratie met VMware met VMware VCB Wanneer VM bestanden zich op shared storage bevinden, zoals een SAN of NAS of een onafhankelijke backup server (proxy backup server of NDMP), dan is het mogelijk om een backup van de VM bestanden te maken zonder dat het een extra belasting voor de ESX server oplevert. Men kan dan van de snapshot functionaliteit gebruik maken, tenminste als de SAN hardware dit ondersteunt. Bij NAS systemen kan via het NFS protocol een image-level backup worden gemaakt. Wel men toch van de traditionele backup methode dan dient men serieus rekening te houden met een aantal, hiervoor al genoemde, bezwaren (backup van data in consistente staat, voldoende netwerkbandbreedte, backup agents binnen VMs consumeren tijd). In een grote datacenter omgeving kan toepassing van de traditionele backup methode bij VMs dan tot problemen leiden. VMware biedt met behulp van VCB een oplossing voor een aantal van deze backup problemen: reductie van de belasting op de ESX servers; wegnemen van de backup window door van snapshots gebruik te maken; eenvoudiger backup beheer en backup van VMs, ongeacht hun staat (wel of niet powered up). VCB maakt het gebruik van agents op elke VM overbodig en biedt zowel file-level, volledige- en incrementele backup van VMs waarop een Microsoft OS draait; alleen een image-level backup voor elk ander type operating system wordt ondersteund. VCB is met een enkele ESX Server host of met een VC management server te gebruiken.

6 Het bestaat uit een verzameling utilities en scripts die samenwerken met de third-party backup software, bijvoorbeeld de hier besproken vranger Pro. Om er zeker van te zijn dat VCB met de specifieke backup software samenwerkt, kan VMware of de leverancier van de backup software het voorzien van de noodzakelijke integratie modules. Deze bevatten dan de pre-backup en post-backup scripts. De third-party software, integratie module en Consolidated Backup draaien op een VCB proxy, wat een fysieke server of VM kan zijn waarop een Microsoft Windows operating system draait (Windows Server 2003, 32- of 64-bit). Het type storage device waartoe een ESX Server toegang tot heeft, bepaald de transportmethode en de wijze waarop de VCB proxy server toegang heeft tot de virtuele disk data. VMware ondersteunt de volgende twee Consolidated Backup methodes: SAN mode (Fibre Channel en iscsi) en LAN mode. In de SAN mode leest VCB direct de virtuele disk data van het gedeelde SAN device zodat het backup proces wordt offloaded van de ESX Server naar de VCB proxy. VCB maakt een snapshot van een VM en gebruikt VMware Tools om het file system van de VM tijdelijk stil te leggen, zodat bij het nemen van de snapshot alle uitstaande wijzigingen van data naar disk zijn weggeschreven en de data zich in een consistente staat bevindt. Daarna wordt de Virtual Machine Disk file (VMDK) naar een aparte fysieke server getransporteerd (de backup proxy server) alwaar een backup van de hele file wordt gemaakt. Het proces verloopt als volgt (zie figuur 3): de VCB proxy server communiceert met de VC waar een snapshot wordt geïnitieerd van een VM. De snapshot opent de VMDK voor export of voor het maken van een kopie en houdt daarna alle veranderingen op de VMDK bij. De kopie of export wordt op de proxy server gestationeerd en vandaar naar tape of backup disk getransporteerd, met behulp van een data mover of een andere voorziening (handmatige geschreven backup script, geautomatiseerde backup tool, en zo voort). Er zijn wel enkele restricties bij de toepassing van VCB. Zo kan de proxy server geen VM zijn (in tegenstelling tot wat in de VMware Backup Guide staat te lezen), kan niet op een VC server worden geïnstalleerd, moet in VC gelicenseerd zijn en de proxy server moet een HBA hebben die verbonden is met de SAN. Verder zijn er nog instellingen nodig met betrekking tot de fabric zones van de VCB proxy server en het SAN. Afhankelijk van de grootte van het VMDK bestand, maakt Vizioncore in een van haar white papers melding van een verdubbeling van de doorvoersnelheid bij de combinatie vranger en VCB.

7 Figuur 3: vranger Pro met VCB Volume Shadow Copy optie Het proces om een VSS enabled backup, voorafgaand aan een backup, te implementeren is complexer dan de eenvoudig creatie van een VSS snapshot van een guest. Bij een dergelijke aanpak zou voor een te restoren image eerst een VSS moeten worden geopend, wat problemen kan veroorzaken. vranger bevriest slechts een deel van de VSS om de schrijfopdrachten op te houden, het file system buffer leeg te maken en tenslotte het guest file system te bevriezen. Daarmee kan het een Windows file systeem tijdelijk stilleggen (zogenaamde queiescing) zodat er geen enkele schrijfopdracht naar een file system actief meer is tijden het maken van de snapshot; dit biedt de garantie dat het file system level consistent blijft. Het exacte proces verloopt als volgt (zie figuur 4): De requester vraagt VSS om de schrijfopdrachten te verzamelen, voor te bereiden op de creatie van de shadow copy, een XML beschrijving van de backupcomponenten naar de VSS te sturen en de restore methode te definiëren. De writer prepareert de data, door bijvoorbeeld alle open transacties en rolling transaction logs af te maken en caches te flushen. Na beëindiging daarvan brengt de writer de VSS daarvan op de hoogte, die vervolgens een commit shadow copy fase initieert. VSS vertelt de writers om hun data schrijfopdrachten voor enkele seconden te bevriezen om de VMware Snap shot te creëren; het ophouden van de applicatie mag niet langer dan een minuut duren. VSS flushes het file system buffer en bevriest het file system zodat de file system metadata en data op een consistente manier kan worden weggeschreven. Daarna ontdooit (thaws) VSS het file system en verlost de writers van hun tijdelijke inactieve fase en worden alle in queues opgeslagen write I/Os afgemaakt. VSS informeert de writers of alle I/Os tijdens de vriesfase goed zijn bewaard, zo niet, dan wordt de requester daarvan op de hoogte

8 gebracht (die daarna het proces vanaf het begin weer kan opstarten). Bij een geslaagde bevriezing zal de VSS de informatie terugspelen naar de requester. Let wel, zelfs in combinatie met VSS, vranger is alleen bedoeld als tool voor het maken van een image-level backup. Aanbevolen wordt dat de juiste database agent wordt gebruikt voor het onderhoud van de database en mailbox restores. Met de combinatie van een agent-gebaseerde database backup en een consistente, buiten de guest, image level backup kan daarmee een volledig functionele backup/recovery strategie worden geïmplementeerd. Figuur 4: vranger met Volume Copy Service Bij wijze van proef installeren we een SQL Server 2005 database op een Windows 2003 R2 32-bit VM (zie figuur 5). De VSS optie moet van te voren op de betreffende VM worden geïnstalleerd door middel van installatie van Vizioncore VSS service op de geselecteerde VM. Na een geslaagde backup van de actieve VM met een draaiende SQL Server volgde een geslaagde restore. Bij de configuratie van de VM backup wordt de VSS optie aangezet. Met een aparte Disable Guest Quiescing flag kan de VMware Tools Synch driver bij het maken van een backup worden uitgeschakeld. Deze vlag moet aan staan bij een backup van een database server (bijvoorbeeld SQL Exchange, Active Directory of Oracle). Bij gebruik van VCP backup bestuurt vranger niet de VMware snap shots, zodat deze optie niet kan worden gebruikt. Om VCB het gebruik van de sync driver te blokkeren moet het van de VMware tools worden verwijderd.

9 Figuur 5: Hot backup van VM met SQL Server vreplicator VRanger Pro is ook te combineren met Vizioncore s vreplicator, een host-level image replicatie oplossing voor VMware waarmee een VM is te repliceren. vranger Pro bevat een file locking mechanisme wat een foutvrije interactie met vreplicator mogelijk maakt. Tijdens het openen van een VMs snapshot door vranger wordt een file lock geplaatst, vreplicator leest deze lock en zal niet proberen om een snapshot te openen op dezelfde VM totdat de lock is verwijderd. Het proces werkt ook omgekeerd, waarbij vranger een bestaande file lock leest die door vreplicator is geplaatst. De-duplicatie met Data Domain Ongecomprimeerde VM backups zijn eenvoudige, volledige, backups van een bron VM. Ze kunnen worden gebruikt voor hot cloning maar het belangrijkste doel is de integratie met een de-duplicatie oplossing, zoals die van de firma Data Domain. Net zoals andere image-level backup oplossingen vraagt een volledige backup met vranger ook de nodige opslagruimte; VMs zelf zijn tamelijk grote bestanden. De opslag van tientallen, zo niet honderden, VMs kan dan snel tot een opslag capaciteitsprobleem leiden want de benodigde opslagcapaciteit is vaak twee tot driemaal van de primaire opslag. Zo kan een tijdens een zevendaagse retentionperiode een 50 Gigabyte VM al meer dan 100 of 150 GB aan opslagruimte vragen. Door het product Data Domain te integreren met vranger kan via de inline data de-duplicatie methode redundante opslag van data worden voorkomen. Zoals we zagen wordt vranger Pro op de VMware VCB

10 proxy server (ingeval van VCB) of een fysieke Windows-gebaseerde backup server geïnstalleerd. Deze server ziet het Data Domain device als een normale netwerk share en wordt op de vranger Pro server als een normale CIFS share gemount. Op basis van een backup policy biedt volgens Data Domain s zeggen een 20 tot 100 maal hogere logische opslagcapaciteit bij een doorvoersnelheid van 200 MBs. Data Domain is een passieve appliance en het is daarom niet nodig om het backup proces aan te passen of sofware op de servers te installeren. Figuur 6: Integratie vranger Pro met Data Domain Samenvatting Door de hoge kosten en complexiteit zien IT-managers er vaak van af om van alle servers in de data center een volledige image backup te maken en beperken ze zich tot de meest kritische server met de laagste RTO en RPO eisen. Het resultaat is dat voor het merendeel van de servers men volstaat met een agent-gebaseerde file-livel backup oplossing. De tekortkomingen van een dergelijke backupstrategie komen pas aan het licht wanneer er een serieuze systeem crash plaatsvindt en er een langdurig herstelproces van het opnieuw opbouwen van het OS, applicaties en herstel van data moet gaan plaatsvinden. De toepassing van virtualisatie in de datacenter maakt een werkbare image-level backup mogelijk waarbij een bare-metal restore de RTO tijd aanmerkelijk kan verkorten. De toepassing van Vizioncore s vranger Pro maakt een op grote schaal toepasbare hot full image backup mogelijk van alle VMs binnen de VMware virtuele omgeving. Van zowel actieve als en niet actieve VMs en zelfs VMs die op dat moment met VMotion worden verplaatst kan een backup worden gemaakt. Tenslotte, de richtprijs (excl BTW) is 419,00 euro, per CPU. In deze prijs zit een jaar support (inclusief gratis updates) inbegrepen. De P2V Disaster Recovery module (om ook fysieke machines te backuppen) is optioneel en kost (excl BTW) 259,00 euro per server en in deze prijs zit eveneens een jaar support. vranger Pro wordt gelicensed per fysieke CPU (socket, niet core), en niet per Virtuele Machine zoals vaak het geval is met klassieke backup en recovery software. Dit levert meestal een enorme kostenbesparing op per server. Een groot voordeel is dat met deze licenties ook virtuele desktops binnen een

11 VDI omgeving geback-upt kunnen worden, en dit zonder backup agents te installeren op de desktops, en zonder een fee te moeten betalen per desktop. Informatie op Internet:

Backups in een gevirtualiseerde omgeving

Backups in een gevirtualiseerde omgeving Backups in een gevirtualiseerde omgeving Erik De Nert, Centix Storage Expo, 24-03-2010 2010 Centix Olsenesteenweg 56-9770 Kruishoutem - Belgium : T - (+32) 9 222 58 88 Agenda Inleiding Problematiek Overzicht

Nadere informatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Ronald van Vugt NetWell ronald@netwell.info www.netwell.info Herkent u dit? Of u vandaag nog twee servers beschikbaar wilt stellen Geen goede testomgeving

Nadere informatie

Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN

Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN Matthias Vanthorre (Cevi) Agenda Uitdagingen Server virtualisatie Storage virtualisatie HA / DR / BC HA/DR: een stap verder Meerdere sites Netwerk

Nadere informatie

Viktor van den Berg. Xpert Training Group VMware Authorized Training Center Citrix Authorized Learning Center Microsoft CPLS Eigen datacenter

Viktor van den Berg. Xpert Training Group VMware Authorized Training Center Citrix Authorized Learning Center Microsoft CPLS Eigen datacenter VIRTUALISATIE IRTUALISATIE & C...EEN EEN INTRODUCTIE & CLOUD COMPUTING VIKTOR VAN DEN BERG (XTG) INTRODUCTIE Viktor van den Berg VMware Certified Instructor Product Manager VMware Trainingen Dutch VMUG

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Datacenter in a BOX

1 Dienstbeschrijving Datacenter in a BOX 1 Dienstbeschrijving Datacenter in a BOX Lancom Automatisering heeft jarenlang ervaring opgedaan in het ontwerpen, implementeren en beheren van ICT infrastructuren bij het MKB (+). Met deze informatie

Nadere informatie

Peelland ICT Online Back-up

Peelland ICT Online Back-up Peelland ICT Online Back-up Peelland ICT biedt volledig in eigen beheer online back-up aan. Hiermee voorzien wij onze klanten van de laatste nieuwe back-up mogelijkheden en technieken. Risico s conventionele

Nadere informatie

IBM Tivoli Storage Manager Licentie structuur

IBM Tivoli Storage Manager Licentie structuur Ad van Leeuwen Client Technical Professional Tivoli 18 april 2013 IBM Tivoli Storage Manager Licentie structuur Document number TSM licentie modellen Standaard model: PVU s Aantal cpus x aantal cores x

Nadere informatie

VMware vsphere 5. What s New! Bram de Laat, Marek Zdrojewski, Jan van Leuken

VMware vsphere 5. What s New! Bram de Laat, Marek Zdrojewski, Jan van Leuken VMware vsphere 5 What s New! Bram de Laat, Marek Zdrojewski, Jan van Leuken ESXi firewall Hardware versie 8 Limieten weer hoger: 32 vcpu s (Multi-core Virtual CPU Support) Max 1TB ram HD Audio USB 3.0

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Ictivity Een vreemde eend in de bijt

Ictivity Een vreemde eend in de bijt Ictivity Een vreemde eend in de bijt De virtuele wereld Alles is tegenwoordig virtueel. Virtueel hondje Tamagotchi, virtueel huisdiertje Virtuele huisvrouw Agenda Welke vijf soorten virtualisatie zijn

Nadere informatie

Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer

Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer Wat ga ik behandelen? Wat is VDI? Voordelen van SBC? VDI versus SBC De voor- en nadelen van VDI De techniek De componenten Use-cases

Nadere informatie

Maakt Microsoft tape-backup overbodig?

Maakt Microsoft tape-backup overbodig? BACKUP Opslagleveranciers geven zegen aan DPM Maakt Microsoft tape-backup overbodig? 48 Microsoft heeft het nieuwe Data Protection Manager (DPM) product ontwikkeld dat een efficiënte, near-continuous bescherming

Nadere informatie

Zorgeloos al uw bestanden veilig opbergen met TiC Online Backup.

Zorgeloos al uw bestanden veilig opbergen met TiC Online Backup. Zorgeloos al uw bestanden veilig opbergen met TiC Online Backup. Online backup is de manier om overal ter wereld veilig over uw bestanden te kunnen beschikken. Van één pc tot een totale bedrijfsoplossing.

Nadere informatie

Hyper-V vs ESX in het datacenter

Hyper-V vs ESX in het datacenter Hyper-V vs ESX in het datacenter Gabrie van Zanten www.gabesvirtualworld.com GabesVirtualWorld.com Welke hypervisor voor het datacenter? Virtualisatie is volwassen geworden Virtualisatie in het datacenter

Nadere informatie

Symantec Backup Exec 2012

Symantec Backup Exec 2012 Betere back-ups voor iedereen Datasheet: Back-up en disaster recovery Overzicht is één geïntegreerd product dat virtuele en fysieke omgevingen beschermt, back-up en disaster recovery vereenvoudigt, en

Nadere informatie

Datasitter DPM³ (voor small business netwerk)

Datasitter DPM³ (voor small business netwerk) We build smiles on IT Datasitter DPM³ (voor small business netwerk) Afgeprint op 18.01.2011 Voorstel door ConXioN bvba Tel. 056 73 11 21 Fax. 056 73 11 20 BTW BE 0458 974 603 Omschrijving van het project

Nadere informatie

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties In 2010 werden 7 Unix servers geconsolideerd naar een nieuwe Unix omgeving, waar gebruik gemaakt wordt van srp s (vergelijkbaar met zone, of container).

Nadere informatie

Procedure om een backup te maken via VEEAM + schedule

Procedure om een backup te maken via VEEAM + schedule Backup procedure Procedure om een backup te maken via VEEAM + schedule Configuratie De VEEAM software draait rechtstreeks op onze supermicro Disc enclosure. Zo kan er een optimale snelheid gegarandeerd

Nadere informatie

IT2BUILD Online Backup. Betrouwbaar, veilig en betaalbaar

IT2BUILD Online Backup. Betrouwbaar, veilig en betaalbaar IT2BUILD Online Backup Betrouwbaar, veilig en betaalbaar Veilig en Betrouwbaar De Backup diensten van IT2Build zijn veilig en betrouwbaar. Alle data wordt opgeslagen in een optimaal beveilgd datacenter.

Nadere informatie

Productmeeting EqualLogic

Productmeeting EqualLogic Productmeeting EqualLogic Storage - algemeen Donderdag 8 november 2007 Peter Van Waeleghem Agenda Opslag van gegevens Principe Technologie Optimalisatie van de opslag RAID Opslag via een netwerk Extra

Nadere informatie

Business Continuity en Disaster Recovery: High Availability in server & storage omgevingen

Business Continuity en Disaster Recovery: High Availability in server & storage omgevingen Qi ict whitepaper Business Continuity en Disaster Recovery: High Availability in server & storage omgevingen Klantnaam : Qi ict Datum : augustus 2010 Versie : 1.1 Auteur : Qi ict Document : BC en DR: HA

Nadere informatie

Data Protectie in een gevirtualiseerde omgeving.

Data Protectie in een gevirtualiseerde omgeving. Data Protectie in een gevirtualiseerde omgeving. Hoe houd ik Backup zo simpel mogelijk Co.Meidam@dell.com Intro Scope van deze presentatie Backup uitdagingen DATA PROTECTION CONTINUUM Replication Snapshot

Nadere informatie

Business Continuïteit, zoveel meer dan backup

Business Continuïteit, zoveel meer dan backup Business Continuïteit, zoveel meer dan backup Kiezen voor business continuïteit is kiezen voor bedrijfszekerheid Uw bedrijf beschikt over professionele s waarop uw bedrijfsinformatie staat. Wat indien

Nadere informatie

Cloud2 Online Backup

Cloud2 Online Backup Cloud2 Online Backup Tips configuratie AhsayOBM software Gebruikersrechten instellen: Zorg ervoor dat de gebruikersnaam en wachtwoord goed zijn ingevoerd, en dat het account voldoende rechten heeft op

Nadere informatie

AHSAY OBM QUICK START GUIDE

AHSAY OBM QUICK START GUIDE AHSAY OBM QUICK START GUIDE Contents AHSAY OBM QUICK START GUIDE... 2 ALGEMENE INSTELLINGEN... 2 RECHTEN INSTELLEN... 2 BACKUP VAN NETWERKSCHIJVEN... 4 INSTELLEN VAN DE IN-FILE DELTA... 6 DE ENCRYPTIESLEUTEL...

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata

Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata Omdat u moet kunnen vertrouwen op uw backup... BACKUPAGENT, DE VOORDELEN OP EEN RIJ - Veilige backups zonder omkijken, alle bedrijfskritische

Nadere informatie

High Availability & Disaster Recovery

High Availability & Disaster Recovery Disaster Recovery Problematiek en denkpistes voor oplossingen Cevi Usernamiddag 8 december 2009 9 december 2009 Cevi bedrijfspresentatie High Availability & Disaster Recovery Een theoretische benadering

Nadere informatie

Upgrade EEPC 7.0.2 naar Drive Encryption 7.1

Upgrade EEPC 7.0.2 naar Drive Encryption 7.1 Upgrade EEPC 7.0.2 naar Drive Encryption 7.1 Inhoud 1 Kenmerken... 3 1.1 Hardware eisen... 3 1.2 Software eisen... 3 2 Upgrade-paden... 4 2.1 De stappen in het kort... 4 3 Start... 5 3.1 Upgrade de EEAdmin

Nadere informatie

Copaco Commvault Team

Copaco Commvault Team Speciaal voor de kleinere omgevingen heeft Commvault de solution sets ontwikkeld. Een set basisfunctionaliteiten die samen met een gebruiksvriendelijke web interface ingezet kunnen worden voor het meest

Nadere informatie

Leza biedt gebruikers de mogelijkheid om pc s, laptops en servers te back-uppen en back-ups te herstellen.

Leza biedt gebruikers de mogelijkheid om pc s, laptops en servers te back-uppen en back-ups te herstellen. LEZA ONLINE BACKUP Servicedefinitie 1. Data-encryptie 2. Beveiligde internetverbinding 3. Datacenter 4. Recovery 5. Richtlijnen reactietijden & bereikbaarheid 6. Controle Back-up 7. Onderhoudswerkzaamheden

Nadere informatie

CONTINUÏTEIT NA CALAMITEIT. Steven Adema Manuel Speksnijder

CONTINUÏTEIT NA CALAMITEIT. Steven Adema Manuel Speksnijder CONTINUÏTEIT NA CALAMITEIT Steven Adema Manuel Speksnijder WE HADDEN TOCH WEL EEN BACKUP GEMAAKT? RPO EN RTO Normale Operatie Calamiteit Restore Recovery Normale Operatie Recovery Point Objective (RPO)

Nadere informatie

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen?

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? ir. Ronald van Vugt ronald@netwell.eu Aanleiding Deze presentatie is ontstaan naar aanleiding van een nieuw architectuur ontwerp voor

Nadere informatie

Hieronder een onderzoeksverslagje bij een klant van ons die een voledige onbeschibare Vmware esx omgeving had.

Hieronder een onderzoeksverslagje bij een klant van ons die een voledige onbeschibare Vmware esx omgeving had. Hieronder een onderzoeksverslagje bij een klant van ons die een voledige onbeschibare Vmware esx omgeving had. 1>Als eerste een analyse van de eventlogs van de Virtueele windows servers. Op bijna alle

Nadere informatie

Technische specificaties

Technische specificaties Technische specificaties Compatibiliteit met Active Directory Elke installatie moet compatibel zijn met de huidige versie van het domein Active Directory Windows 2008R2 van de FOD. Consolidering In 2007

Nadere informatie

Hyper-V vsesx in het datacenter

Hyper-V vsesx in het datacenter Hyper-V vsesx in het datacenter Gabrie van Zanten Logica 2008. All rights reserved Intro Welke hypervisor voor het datacenter? Wat moet een hypervisor bieden? Vergelijk tussen Hyper-V en ESX No. 2 Welke

Nadere informatie

1 Client/Server. 2 Geschiedenis. 3 Toekomst

1 Client/Server. 2 Geschiedenis. 3 Toekomst Deel 1 Inleiding 1 Client/Server 2 Geschiedenis 3 Toekomst Het client-server model is een model voor de samenwerking tussen twee of meer programma's, die zich op verschillende computers kunnen bevinden.

Nadere informatie

Conversie en migratie

Conversie en migratie NetOpus: December 2007 Thema: Mobiel werken Rubriek: Serie Titel: Conversie en migratie Auteur: Bram Dons & Jan Reinders Pagina s: 44-48 Conversie en migratie Virtueel beheer met VMware deel 3 In de eerste

Nadere informatie

5/9.2 PlateSpin Protect

5/9.2 PlateSpin Protect Management Services 5/9.2 PlateSpin Protect 5/9.2.1 Businessredenen voor Protect Onderzoeken van Gartner en IDC tonen aan dat veel organisaties eigenlijk niet voldoende voorbereid zijn op echte problemen

Nadere informatie

Back-up. Kris Joris. 1 juni 2011 1

Back-up. Kris Joris. 1 juni 2011 1 Back-up Kris Joris 1 juni 2011 1 Inleiding Bijna wekelijks ontvangt CIPAL vragen rond back-up oplossingen van onze collegasysteembeheerders op de besturen. o Het snel kunnen terugzetten van een volledig

Nadere informatie

VOORKOM ZONDEN VAN STORAGE

VOORKOM ZONDEN VAN STORAGE VOORKOM DE ZONDEN VAN STORAGE Gebruik Flashgeheugen en Baanbrekende Architectuur om Performance te Verhogen, het Beheer te Vereenvoudigen en Uw Data te Beschermen DETRON: Voorkom de zeven zonden van Storage

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

End of Support. Windows XP Office 2003. maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000

End of Support. Windows XP Office 2003. maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000 End of Support Windows XP Office 2003 maar ook: Exchange 2003 (oa gebruikt in SBS 2003) (link met gegevens) SQL 2000 Oplossingen Niets doen en afwachten Upgrade licentie bestaande PC Nieuwe PC hardware

Nadere informatie

IO virtualisatie I/O voor netwerken

IO virtualisatie I/O voor netwerken IO virtualisatie I/O voor netwerken Virtualisatie technologieën vormen in snel tempo de basis voor moderne data centers. De drie daarvoor belangrijke kern technologieën zijn: server, netwerk en storage

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Remote Backup

Gebruiksaanwijzing Remote Backup Gebruiksaanwijzing Remote Backup December 2015 Versie 1.3 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Ondersteunde browsers... 3 Inloggen in portal... 3 Gebruik op meerdere

Nadere informatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie

HA in de praktijk. Database en Server Consolidatie HA in de praktijk Database en Server Consolidatie SPREKER : E-MAIL : DATUM : Johan Westerduin, Peter Vermaat jwesterduin@transfer-solutions.com, pvermaat@transfer-solutions.com 14 oktober 2010 WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM

Nadere informatie

Volume snapshots. Onmisbare aanvulling op de herstelstrategie

Volume snapshots. Onmisbare aanvulling op de herstelstrategie Volume snapshots Onmisbare aanvulling op de herstelstrategie 10 Voor het gebruik van volume snapshots komt steeds meer belangstelling. Er zijn legio redenen om er handig gebruik van te maken. NetOpus gaat

Nadere informatie

Zorgeloos al uw bestanden veilig opbergen met TiC Online Backup.

Zorgeloos al uw bestanden veilig opbergen met TiC Online Backup. Zorgeloos al uw bestanden veilig opbergen met TiC Online Backup. Online backup is de manier om overal ter wereld veilig over uw bestanden te kunnen beschikken. Van één pc tot een totale bedrijfsoplossing.

Nadere informatie

Productbeschrijving Remote Backup

Productbeschrijving Remote Backup December 2015 Versie 1.4 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Ondersteunde platformen... 3 Kenmerken... 4 Geografische dekking... 5 Minimaal dataverkeer... 5

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

HET HOE EN WAT VAN ONLINE DIENSTEN DOOR: STEVEN ADEMA EN ANNEJENT HOEKSTRA

HET HOE EN WAT VAN ONLINE DIENSTEN DOOR: STEVEN ADEMA EN ANNEJENT HOEKSTRA HET HOE EN WAT VAN ONLINE DIENSTEN DOOR: STEVEN ADEMA EN ANNEJENT HOEKSTRA EVEN VOORSTELLEN AnneJent Hoekstra Teamleider/ Projectleider/Consultant SMART IT Services / CSN Groep Frieschepalen 45 reizen/fotografie

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA.

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Algemeen Met KYOCERA scannen naar Trivium FORTUNA beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Trivium FORTUNA. Met

Nadere informatie

KPN Server Back-up Online

KPN Server Back-up Online KPN Server Back-up Online Snel aan de slag met Server Back-up Online Server Versie 6.1, built 2011 d.d. 20-08-2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Ondersteunde besturingssystemen... 3 2 Installatie...

Nadere informatie

REFERENCE CASE PZ GLM: VIRTUALISATIE ADMINISTRATIEF NETWERK

REFERENCE CASE PZ GLM: VIRTUALISATIE ADMINISTRATIEF NETWERK REFERENCE CASE PZ GLM: VIRTUALISATIE ADMINISTRATIEF NETWERK 10 Mei 2016 AGENDA LoB ICT Solutions: Wie zijn wij en wat doen wij? Behoeften van PZ GLM Oplossing voor de behoeften Voorgestelde oplossing Voordelen

Nadere informatie

Right Availability voor Provincie Zeeland met Active Data Guard 11g

Right Availability voor Provincie Zeeland met Active Data Guard 11g Vision ~ Knowledge ~ Results Right Availability voor Provincie Zeeland met Active Data Guard 11g Frank Dorst samenwerking, pragmatische aanpak en innovatie met Java en Oracle OGh DBA Dag: 11g in de praktijk

Nadere informatie

Rent+ Pre-requirements

Rent+ Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

REDEFINE SIMPLICITY BELANGRIJKSTE REDENEN: EMC VSPEX BLUE VOOR GEVIRTUALISEERDE OMGEVINGEN

REDEFINE SIMPLICITY BELANGRIJKSTE REDENEN: EMC VSPEX BLUE VOOR GEVIRTUALISEERDE OMGEVINGEN REDEFINE SIMPLICITY FLEXIBEL. SCHAALBAAR. VERTROUWD. BELANGRIJKSTE REDENEN: EMC VSPEX BLUE VOOR GEVIRTUALISEERDE OMGEVINGEN Herdefinieer eenvoud: Flexibel, schaalbaar en vertrouwd. Middelgrote en grote

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Cloud Geintegreerde Backup & Storage met Microsoft Azure en Storsimple. Maarten Goet Bert Wolters

Cloud Geintegreerde Backup & Storage met Microsoft Azure en Storsimple. Maarten Goet Bert Wolters Cloud Geintegreerde Backup & Storage met Microsoft Azure en Storsimple Maarten Goet Bert Wolters Cloud Geintegreerde Backup met Microsoft Azure en SC Data Protection Manager Maarten Goet Availability

Nadere informatie

FULL HOUSE INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2010

FULL HOUSE INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2010 FULL HOUSE INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2010 SAMENVATTING Een professioneel softwarepakket vraagt om een professionele installatie. Om te voorkomen dat op het moment van

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

Virtualisatie & Storage. VMware ESX en uw Storage Frederik Vos

Virtualisatie & Storage. VMware ESX en uw Storage Frederik Vos Virtualisatie & Storage VMware ESX en uw Storage Frederik Vos Wie? Frederik Vos (f.vos@xtg.nl) Technical Trainer @ XTG VMware Certified Instructor: Overview, Operations, Install & Configure, DSA en SRM.

Nadere informatie

Uitwijk en disaster recovery met of zonder cloud? Roger Deckers 14 maart 2012

Uitwijk en disaster recovery met of zonder cloud? Roger Deckers 14 maart 2012 Uitwijk en disaster recovery met of zonder cloud? Roger Deckers 14 maart 2012 Agenda Wat is uitwijk? Wat is disaster recovery? Begrippen Traditionele voorzieningen Oplossingen Stepco Uitwijk Gericht op

Nadere informatie

Online Backup. Informatiebrochure. Met uw keuze voor Webwedo kunt u zeker zijn van een goed betrouwbaar product.

Online Backup. Informatiebrochure. Met uw keuze voor Webwedo kunt u zeker zijn van een goed betrouwbaar product. Met uw keuze voor Webwedo kunt u zeker zijn van een goed betrouwbaar product. Online Backup Informatiebrochure In deze brochure geven we u een indruk van onze nieuwe dienst, namelijk online backup. Tevens

Nadere informatie

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Whitepaper Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Hoe voorkomt u downtime? Hoe vermindert u de impact als het toch optreedt? Hoe bent u zo snel mogelijk weer online? INHOUD» Technische mogelijkheden»

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

Microsoft Clustering Service op VMware

Microsoft Clustering Service op VMware NetOpus: Februari 2005 Thema: Directories Rubriek: Titel: MS Clustering Service op VMware Auteur: Bram Dons Pagina s: 30, 31, 32, 33 en 35 Microsoft Clustering Service op VMware Clusteren in een virtuele

Nadere informatie

AdBackup Mei 2017 INDEX VAN DE FUNCTIES

AdBackup Mei 2017 INDEX VAN DE FUNCTIES AdBackup 6.22 - Mei 2017 INDEX VAN DE FUNCTIES Pagina 1 van 10 1. BACK-UP EN HERSTEL VMWARE... 3 2. NIEUWE MELDING VOOR GEMISTE PLANNING... 6 3. BESCHERMING BIEDEN TEGEN HET GEVAAR VAN RANSOMWARE... 7

Nadere informatie

5/9 PlateSpin. 5/9.1 PlateSpin Portability Suite

5/9 PlateSpin. 5/9.1 PlateSpin Portability Suite Management Services 5/9 PlateSpin 5/9.1 PlateSpin Portability Suite PlateSpin Portability Suite is ontwikkeld voor physical-tovirtual migratie en nog veel meer manieren om werklasten om te zetten. U leest

Nadere informatie

MKG Whitepapers augustus 2015

MKG Whitepapers augustus 2015 Document: Onderdeel: MKG Configuratie Whitepaper MKG Workgroup Server Een whitepaper definieert de ondersteunde en gegarandeerde installatie en configuratie van een product. Alle niet genoemde producten

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Handleiding- CrashplanPRO - Online Backup Download de clients hier: Windows 32- bit: http://content.cloud2.nl/downloads/back01- cra.backupnoc.nl/crashplan_x86.exe Windows

Nadere informatie

Aan de slag met Windows Storage Server 2008

Aan de slag met Windows Storage Server 2008 In het kort: Technische vereisten Windows Storage Server Toepassing en uitbreiding met clustering Gebruikerservaringen en beheermogelijkheden Aan de slag met Windows Storage Server 2008 Mark Dik Onlangs

Nadere informatie

Enterprisetechniek in een mkb-jasje

Enterprisetechniek in een mkb-jasje test DOOR bram dons Replay 4 bundelt belangrijkste back-upfeatures Enterprisetechniek in een mkb-jasje 48 Als systeembeheerder is het je taak om bedrijfskritische gegevens te beschermen en ongeplande downtime

Nadere informatie

IAAS BACKUPS MAKEN MET IASO

IAAS BACKUPS MAKEN MET IASO IAAS BACKUPS MAKEN MET IASO Contents IAAS BACKUPS MAKEN MET IASO... 2 STAPPEN... 2 BACKUP.MANAGEMENT PORTAL... 3 INLOGGEN IN DE CLOUD MANAGEMENT CONSOLE... 3 ACCOUNTS AANMAKEN... 4 INSTALLEREN EN CONFIGUREREN...

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

Virtualisatie met SAN 12/10/2010

Virtualisatie met SAN 12/10/2010 Virtualisatie met SAN 12/10/2010 1 Wat is virtualisatie? Extra laag tussen hard en software OS onafhankelijk van de hardware Laat verschillende OS toe op éénzelfde hardware 2 Klassieke situatie Een server

Nadere informatie

Symantec Backup Exec System Recovery to VMware ESX Machine

Symantec Backup Exec System Recovery to VMware ESX Machine 1 Symantec Backup Exec System Recovery to VMware ESX Machine How to.. 2 Inhoud: Symantec Backup Exec System Recovery to VMware ESX Machine... 1 Backup Exec Livestate to VMware:... 3 Doel stelling:... 3

Nadere informatie

Backup bestaat niet meer

Backup bestaat niet meer Backup bestaat niet meer Reno van der Looij Account Manager De Ictivity Groep Dennis Zuiderwijk Channel Manager Benelux Seagate Cloud systems & Solutions Backup bestaat niet meer! Backup bestaat niet meer

Nadere informatie

Productbeschrijving Remote Backup

Productbeschrijving Remote Backup Juni 2015 Versie 1.3 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Abonnementen... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 4 Geografische dekking... 4 Minimaal dataverkeer...

Nadere informatie

Arjen Glas Stage: Viaict. Opdracht virtualisatie I44

Arjen Glas Stage: Viaict. Opdracht virtualisatie I44 Arjen Glas Stage: Viaict Opdracht virtualisatie I44 Inhoud Software... 3 Wat wordt er gevirtualiseerd... 4 Hardware... 6 Opslag... 7 Fouttolerantie. High availability, Scalability... 8 Verdere relevante

Nadere informatie

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Inhoudsopgave Moderne datacenters, moderne uitdagingen De eindeloze mogelijkheden van virtualisatie

Nadere informatie

Datacenters zoeken de ruimte

Datacenters zoeken de ruimte VIRTUALISATIE DOOR BRAM DONS Servervistualisatie biedt potentie Datacenters zoeken de ruimte 42 Bedrijven zijn naarstig op zoek om hun alsmaar uitdijende datacenters tegen beperkte kosten voor hardware

Nadere informatie

Systeemeisen PB-Software

Systeemeisen PB-Software Systeemeisen PB-Software Een installatie van de PB-Software bestaat afhankelijk van de omvang van de inrichting uit een aantal onderdelen. Deze onderdelen worden afhankelijk van de functie verdeeld over

Nadere informatie

MICROSOFT-REGISTRATIE 2013: WIJZIGINGEN LICENTIEREGELS SERVERS

MICROSOFT-REGISTRATIE 2013: WIJZIGINGEN LICENTIEREGELS SERVERS MICROSOFT-REGISTRATIE 2013: WIJZIGINGEN LICENTIEREGELS SERVERS Voor een aantal producten zijn er sinds het uitkomen van nieuwe versies, wijzigingen in de licentieregels. Dit geldt voor SQL Server (zie

Nadere informatie

23/06/2011. Tijdslijn

23/06/2011. Tijdslijn OCMW Brugge - Dienst Informatica - presentatie Steve Vandenbroecke: ICT Coördinator OCMW Brugge Steven Cozyns: Technische Commercieel Coördinator CEVI NV SESSIE 1: BLADE INSTALLATIE OCMW BRUGGE 1 Tijdslijn

Nadere informatie

High Availability en DRS Virtueel beheer met VMware deel 2

High Availability en DRS Virtueel beheer met VMware deel 2 NetOpus: November 2007 Thema: Hardware Special Rubriek: Serie Titel: High Availability en DRS Auteur: Bram Dons & Jan Reinders Pagina s: 40-44 High Availability en DRS Virtueel beheer met VMware deel 2

Nadere informatie

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur PGGM Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur Wat doet PGGM Uitvoeringsorganisatie collectieve pensioenregelingen voor de sector zorg en welzijn

Nadere informatie

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6 MINIMALE SYSTEEMEISEN Vakware 6 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. BESTURINGSSYSTEMEN... 4 2. WEBAPPLICATIES... 5 2.1 Vakware Digitale Werkbon... 5 3. HARDWARE-EISEN... 6 3.1 Database server(s)... 6 3.2 Werkstation(s)/client(s)...

Nadere informatie

AdBackup Pro November 2015 AdBackup Pro 6.13 is beschikbaar op het platform Oodrive Vision en als een op zichzelf staand product AdBackup Pro

AdBackup Pro November 2015 AdBackup Pro 6.13 is beschikbaar op het platform Oodrive Vision en als een op zichzelf staand product AdBackup Pro AdBackup Pro 6.13 - November 2015 AdBackup Pro 6.13 is beschikbaar op het platform Oodrive Vision en als een op zichzelf staand product AdBackup Pro Pagina 1 van 6 INDEX VAN DE FUNCTIES 1. HERZIENING VAN

Nadere informatie

Cerussa FIN Pre-requirements

Cerussa FIN Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

AdBackup Januari 2017 AdBackup 6.21 is beschikbaar op het platform Oodrive Vision en als het op zichzelf staande product AdBackup Pro

AdBackup Januari 2017 AdBackup 6.21 is beschikbaar op het platform Oodrive Vision en als het op zichzelf staande product AdBackup Pro AdBackup 6.21 - Januari 2017 AdBackup 6.21 is beschikbaar op het platform Oodrive Vision en als het op zichzelf staande product AdBackup Pro Pagina 1 van 8 INDEX VAN DE FUNCTIES 1. BACK-UP EN HYPER-V GRANULAIR

Nadere informatie

Technische Eisen Applicaties

Technische Eisen Applicaties Technische Eisen Applicaties Inleiding In dit document specificeert Automatisering Utrecht de technische eisen waaraan een applicatie moet voldoen om te kunnen werken op de ICT infrastructuur van de gemeente

Nadere informatie

Cloud Server. Dienstbeschrijving. Versie: CS017v4 2013 02 22 [10:45] 2013 Previder Cloud Server Dienstbeschrijving versie: CS017v4 Pagina 1 van 13

Cloud Server. Dienstbeschrijving. Versie: CS017v4 2013 02 22 [10:45] 2013 Previder Cloud Server Dienstbeschrijving versie: CS017v4 Pagina 1 van 13 Cloud Server Dienstbeschrijving Versie: CS017v4 2013 02 22 [10:45] 2013 Previder Cloud Server Dienstbeschrijving versie: CS017v4 Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1 Beschrijving... 3 2 Dienstbeschrijving...

Nadere informatie

Hard- en softwarevereisten voor

Hard- en softwarevereisten voor Hard- en softwarevereisten voor Datum Maart 2017 Versie 1.37 LIS BV www.lisbv.nl Inhoud Inhoud 1. Operating systemen en databases... 3 2.1. Minimale eisen (maximaal 3 gebruikers)... 4 2.1.1. Werkplek met

Nadere informatie

Vmware presentatie NGN virtualisatiedag Bouke Groenescheij. Notities door Kees Stravers

Vmware presentatie NGN virtualisatiedag Bouke Groenescheij. Notities door Kees Stravers Vmware presentatie NGN virtualisatiedag Bouke Groenescheij Notities door Kees Stravers Overzicht Vmware is begonnen met virtualisatie voor het Intel platform: Vmware workstation. Dit draait op een host

Nadere informatie