Gebruikerhandleiding. Voordat u de kassa gaat gebruiken om te registreren dient u de installatiehandleiding. om te kunnen starten met registreren!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikerhandleiding. Voordat u de kassa gaat gebruiken om te registreren dient u de installatiehandleiding. om te kunnen starten met registreren!"

Transcriptie

1 Gebruikerhandleiding Voordat u de kassa gaat gebruiken om te registreren dient u de installatiehandleiding stap voor stap te volgen om te kunnen starten met registreren! Version 1.03

2 INTRODUCTIE Bedankt voor de aanschaf van een CASIO elektronisch kasregister Het opstarten kan SNEL en EENVOUDIG! Lees eerst deel 1 van deze gebruikershandleiding voor een snelle in gebruik name. Wanneer u de SNELLE START heeft uitgevoerd, kunt u later de functionaliteit van dit kasregister aan de praktijk aanpassen. Voor zover dit mogelijk is kan de functionaliteit uitgebreid worden door het bestuderen en toepassen van de mogelijkheden in hoofdstuk doelmatige handelingen. ORGINELE VERPAKKING/STAAT Als er om wat voor een reden dan ook de kassa retour gebracht wordt naar het verkooppunt waar de CASIO kasregister is afgehaald moet deze in de originele staat en verpakking worden ingeleverd. INSTALLATIE De kassa moet geplaatst worden op een stabiele vlakke ondergrond, uit de buurt van warmtebronnen, niet in constant direct zonlicht, in vochtigheid of in een ruimte met veel stof. NETSPANNING Uw kassa is ontworpen om te werken bij een spanning van 220V/230V;50/60HZ. Zorg ervoor dat de kassa altijd aangesloten is op een schone elektriciteitsgroep. REINIGEN Maak de kassa aan de buitenkant schoon met een vochtige, zachte doek die is vochtig is gemaakt met water. Gebruik nooit verdunner, benzeen of andere vluchtige oplosmiddelen. Wees er zeker van dat de doek goed uitgewrongen is! AANZETTEN VAN HET KASREGISTER De CASIO 130CR heeft geen aan/uit schakelaar. De stekker van het netsnoer in de wandcontactdoos plaatsen en de kassa is aangesloten. Wees verzekerd dat de wandcontactdoos in de omgeving van het te plaatsen kasregister aanwezig is. POS-Line BV lkr 2

3 INTRODUCTIE Voorzorgsmaatregelen Lees voor de juiste en veilige bediening van dit product deze handleiding zorgvuldig door en volg de instructies op. Houd deze handleiding na gelezen te hebben paraat, zodat u er makkelijk alles in terug kunt lezen. Bewaar alle geprogrammeerde informatie goed. Neem altijd de waarschuwingen en speciale aanwijzingen op het product in acht. De pictogrammen In deze handleiding worden verschillende pictogrammen gebruikt om de veilige bediening van dit product onder de aandacht te brengen. Door deze in acht te nemen, kunt u lichamelijk letsel bij de kassamedewerker en ander personeel voorkomen, alsmede schade aan eigendommen en aan dit product. De betekenis van de pictogrammen wordt hieronder uiteengezet. Geeft aan dat bij verkeerd gebruik een risico bestaat van ernstig lichamelijk letsel of zelfs overlijden. Geeft aan dat verkeerd gebruik lichamelijk letsel of schade kan veroorzaken. Voorbeelden van pictogrammen De volgende pictogrammen worden gebruikt om risico s en mogelijke schade onder de aandacht te brengen. Het symbool geeft aan dat dit een symbool bevat om de aandacht te trekken (waaronder een waarschuwing). In deze driehoek wordt aangegeven waartegen voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen (in dit geval elektrische schokken). Het symbool geeft een verboden handeling aan. In dit symbool wordt aangegeven welke soort handelingen verboden zijn (in dit geval demontage). Het symbool geeft een beperking aan. In dit symbool wordt de soort beperking aangegeven (in dit geval losmaken van de stekker uit het stopcontact). Waarschuwing! Het kasregister bedienen Mocht het kasregister niet goed werken, rook of een vreemde geur afgeven of anderszins abnormaal functioneren, dient u direct de stroom uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen. Als u toch doorgaat, riskeert u brand en elektrische schokken. Neem contact op met een servicemonteur van CASIO. Gebruik geen vloeistoffen in de buurt van het kasregister en laat er niets in vallen. Mocht er toch vocht of iets anders in het kasregister terechtkomen, dient u direct de stroom uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen. Als u toch doorgaat, riskeert u kortsluiting, brand en elektrische schokken. Neem contact op met een servicemonteur van CASIO. Mocht u het kasregister laten vallen waardoor het beschadigd raakt, dient u direct de stroom uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen. Als u toch doorgaat, riskeert u kortsluiting, brand en elektrische schokken. met een servicemonteur van CASIO. POS-Line BV lkr 3

4 INTRODUCTIE Waarschuwing Haal nooit het kasregister uit elkaar of breng er op geen enkele wijze veranderingen in aan. Het kasregister bevat onderdelen die onder hoogspanning staan, waardoor het risico op brand en elektrische schokken bestaat. Neem contact op met een servicemonteur van CASIO voor alle reparaties en onderhoudswerkzaamheden. Stekker en stopcontact Gebruik uitsluitend een toegestaan contactpunt (100V~240V). Als u een contactpunt met een afwijkende spanning gebruikt, riskeert u brand, elektrische schokken en het defect raken van het kasregister. Door overbelasting van een stopcontact kan het risico op oververhitting en brand ontstaan. Controleer of de stekker zo ver mogelijk in het stopcontact is gestoken. Door losse pluggen ontstaat het risico op elektrische schokken, oververhitting en brand. Gebruik het kasregister nooit als de stekker beschadigd is. Steek de stekker nooit in een contact dat los is geraakt. Stof dat zich in de loop van de tijd op de pennen van de stekker heeft verzameld, kunt u afvegen met een droge doek. Vocht heeft een nadelige invloed op de isolatie. Daardoor ontstaat het risico op elektrische schokken en brand als stof op de pennen is opgehoopt. Voorkom beschadiging van snoeren en stekkers en breng er in geen geval veranderingen in aan. Als u blijft werken met een beschadigd snoer, kan dit de isolatie opheffen, de interne bedrading blootleggen en kortsluiting veroorzaken, waardoor het risico op elektrische schokken en brand ontstaat. Neem contact op met een servicemonteur van CASIO als het snoer of de stekker moeten worden gerepareerd of onderhouden. Let op! Plaats het kasregister nooit op een onstabiel of oneffen vlak. Hierdoor kan het kasregister vooral wanneer de lade geopend is vallen, waardoor het risico op brand, elektrische schokken en niet meer functioneren ontstaat. Zet het kasregister nooit op de volgende plaatsen. In vochtige of stoffige ruimten of in ruimten waar het kasregister direct in contact komt met hete of koude lucht. In de volle zon, in een afgesloten voertuig of in andere ruimten waar de temperatuur hoog kan oplopen. De hierboven genoemde omstandigheden kunnen er de oorzaak van zijn dat het kasregister niet meer werkt, waardoor brandgevaar ontstaat. Zorg dat er geen knikken in het snoer komen, laat het niet beklemd raken tussen bureaus of ander meubilair en zet nooit zware voorwerpen op het snoer. Als u dit doet, kan deze kortsluiting of breuk in het snoer veroorzaken, waardoor brandgevaar en gevaar van elektrische schokken ontstaat. Wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt, dient u aan de stekker te trekken en nooit aan het snoer. Als u aan het snoer trekt, kan dit beschadigd raken, kan de bedrading breken of kan kortsluiting ontstaan, waardoor brandgevaar en gevaar van elektrische schokken ontstaat. Raak de stekker nooit met natte handen aan. Hierdoor riskeert u elektrische schokken. Als u aan het snoer trekt, kan dit beschadigd raken, kan de bedrading breken of kan kortsluiting ontstaan, waardoor brandgevaar en gevaar van elektrische schokken ontstaat. Raak nooit de printkop en schrijfrol aan. POS-Line BV lkr 4

5 Inhoud 1. Introductie 2 2. Voorzorgsmaatregelen 3 3. Waarschuwingen 4 4. Inhoud en kasregister uitpakken 5 5. Kennismaking met uw kasregister 6 6. Toetsenbordverklaring 7 7. Dag in vogelvlucht 8 Deel 1 Registratievoorbeelden en hoe te registreren (basis) 9 Uitleg hoe te registreren en bedieningsmogelijkheden 9/11 Managementinformatie, rapportages dag-, artikel- en perioderapport 12/13 Deel 2 Doelmatige handelingen Verschillende programmeringen Machine instellingen Printerinstellingen Printer te gebruiken als klantenbonprinter i.p.v. journaalrolprinter PLU s koppelen aan omzetgroep en prijzen programmeren van de PLU s BTW instellingen en afrondingen Afdrukken BTW bedrag op klantenbon Afdrukken van het geprogrammeerde, zoals prijzen, koppelingen, BTW percentages en instellingen 23/24 Deel 2 Registratievoorbeelden en hoe te registreren 25 Deel 3 Calculator functie 31 Berekenen van een verkoopbedrag buiten het geheugen van de kassa om 31/32 Deel 4 Belangrijke informatie Hoe te handelen bij een foutmelding Specificaties 34 Het kasregister uitpakken en wat bevindt er zich in de doos. POS-Line BV lkr 5

6 Kennismaking met uw kasregister Welke positie van de draaischijf moet ik gebruiken? De stand van de draaischijf bepaalt de handeling welke u uit gaat voeren. LET OP: Een foutmelding verschijnt (display E01) als de positie van de schijf wordt gewijzigd tijdens registratie of programmering OFF (Uit) Kasregister functioneert niet (uitsluitend indien u batterijen heeft geplaatst worden gegevens vastgehouden) REG (Registratie) Registratie van (verkoop) transacties RF (Retour) Registratie van retouren (omzet negatief) CAL (Calculator) Calculator of rekenmachine PGM (Programmeren) Programmering van kasregister naar functionele wensen X (Lezen/Bekijken) Deze positie wordt gebruik voor het afdrukken van rapporten zonder dat de totalen gewist worden. Z (nulstellen/wissen) Deze positie wordt gebruik voor het afdrukken van de dagelijkse rapporten. De totalen worden na het uitdraaien van dit rapport definitief gewist. Verkoperdisplay Artikelgroep nummer Als er wordt geregistreerd op een artikelgroep door ingave van een bedrag, zal het betreffende artikelgroepsnummer in het display zichtbaar zijn. PLU nummer (artikel nummer) Als er wordt geregistreerd met een PLU artikel, dan corresponderen deze nummers met het artikelnummer. Aantal herhalingen Als tijdens een registratie de artikelgroeptoets herhaald wordt, (pagina 13) dan zal in het display het aantal zichtbaar zijn. OPMERKING: het aantal wordt alleen weergegeven van 1-9 en volgt met 0 =10. Numerieke weergave Ingave van waarde (eenheidprijs of aantal), subtotaal, totaal, of wisselgeld verschijnt in het display. De capaciteit van het display =8 cijfers POS-Line BV lkr 6

7 Kennismaking met uw kasregister Het toetsenbord Sommige toetsen hebben twee functies: één voor de registratiestand en één voor de calculatorstand. In deze handleiding zullen wij naar (onderstaande) toetsen verwijzen om de handeling zo eenvoudig mogelijk te maken. Registratie modus (1) Papier transport (14) Cheque (2) Vermenigvuldigen/ datum (15) Subtotaal toets (3) Display schoon/ alarm uit (16) Contant toets (4) Min/ fout correctie Calculator functie (5) PLU (artikel) toets (3) Alles schoon toets (6) Percentage (6) Percentage toets (7) Referentie nummer/geen verkoop (8) (8) Numerieke & dubbel nul Numerieke & dubbel nul (9) Decimale punt (9) Decimale punt (10) (10) Rekenkundige toetsen Artikel groepen (11) Geheugen oproep toets (11) Geld in lade (lade saldo) (16) Is gelijk aan (=) (12) Euro/ uit kas (afstorten) (13) Op rekening deel betaling POS-Line BV lkr 7

8 Dagelijks gebruik van uw kassa Dag in vogelvlucht, hoe te beginnen en te eindigen. Voor het openingstijd 1 Stekker in het stopcontact? 2 Bonrol in de kassa? 3 Datum & tijd zijn juist? 4 Wisselgeld in lade? Terwijl het bedrijf geopend is 1 Registratie van verkopen 2 Afdrukken van het laatste dag/verkoop rapport. (indien gewenst, schijf in stand X draaien, CA-toets indrukken. Na winkelsluiting 1 Druk dagelijks financieel rapport af (programmaschijf in stand Z draaien, CA-toets indrukken) 2 Geld uit lade verwijderen 3 Geldlade geopend achter laten POS-Line BV lkr 8

9 Deel 1 Uitleg bediening na programmering snelle start Belangrijk te weten : Als er een foutmelding optreedt (E01 in het display), ga terug naar de positie waar de foutmelding (ERR) verdwijnt en er weer 0.00 in het display verschijnt. Druk vervolgens <subtotaal> en <contant> (CA) in om de transactie succesvol te beëindigen. 6-1 Geldlade openen zonder verkopen 6-2 Basisregistratie met wisselgeldberekening Voorbeeld Eenheidsprijs 1.00 Aantal 1 Artikelgroep 1 Contant en wisselgeld Vermenigvuldigingmogelijkheden van een prijs in dezelfde omzetgroep voorbeeld Eenheidsprijs Aantal 2 3 groep 1 2 In dit voorbeeld is getoond dat het repeterend kan maar ook door de X-toets! Let op: bij een herhaling van een registratie de eenheidsprijs maximaal 6 cijfers kan zijn. 6-4 Verkoop op rekening voorbeeld Eenheidsprijs Aantal Groep Wisselgeldberekening/geld terug gave is bij gebruik van deze toets uiteraard niet mogelijk POS-Line BV lkr 9

10 Deel 1 Uitleg bediening na programmering snelle start 6-5 Deelbetaling: contant (CA) op rekening (CH) Prijs Aantal Groep Contant voldaan Correcties Verschillende correcties kunnen worden gemaakt; 1) na registratie in een artikelgroep 2) als het bedrag is ingetoetst maar nog niet in een groep geregistreerd Vóórdat u een Artikelgroep toets heeft ingetoetst wist de laatst ingegeven waarde Voorbeeld: 1. ingave eenheidsprijs 4.00 is onjuist, moet 1.00 zijn. 2. foute vermenigvuldiging, de prijs eerst ingetoetst i.p.v. het aantal (x-toets) 3. ingave prijs in niet correct 1.50 in plaats van 1.05 POS-Line BV lkr 10

11 Deel 1 Uitleg bediening na programmering snelle start Correctie nadat een groepstoets is ingetoetst Dit corrigeren wij door de <Error correctie> Voorbeeld: 1. ingave onjuiste prijs 5.50 in plaats van 5.05 en druk op de <groep toets> 2. ingave onjuiste prijs 2.20 in plaats van 2.30 bij vermenigvuldigen en druk op de <groep toets> POS-Line BV lkr 11

12 Deel 1 Uitleg bediening na programmering snelle start -RAPPORTAGES 1. Dagelijks Management rapport Dit gedeelte geeft uitleg over de handelingen die moeten worden uitgevoerd om omzetgegevens af te drukken en eventueel te wissen. Belangrijk! Wees bewust dat indien u een (Z) rapport afdrukt dat de omzetgegevens worden gewist! Rapporten afdrukken zonder te wissen zet de draaischijf op positie X 5-1 Financieel rapport 7-2 Algemeen financieel lees/wis rapport Dagelijks Lees/wis rapport Sleutel naar LEZEN Sleutel naar WISSEN POS-Line BV lkr 12

13 Deel 1 Uitleg bediening na programmering snelle start -RAPPORTAGES Periodiek lees/wis rapport Sleutel naar of POS-Line BV lkr 13

14 Doelmatige handelingen 1. Programmering 1-1 Eenheidsprijs in artikelgroep voorbeeld Eenheidsprijs Groep * eenheid prijzen binnen een range van Percentage <%-toets> voorbeeld Korting in % 2.5 % * percentage binnen de reeks van tot 99.99% 1-3 BTW percentage toekennen aan een artikel groep Voorbeeld Status BTW 1 BTW2 Groep 1 2 POS-Line BV lkr 14

15 Deel 2 Doelmatige handelingen 1-4 Eigenschappen van een omzetgroep voorbeeld Groepen Keuze A B C Status percentage toets BTW status bepalen (percentage toets staat standaard op GEEN BTW berekening) voor % toets voorbeeld: % toets moet ingeval van korting of toeslag beide BTW tarieven juist berekenen POS-Line BV lkr 15

16 Deel 2 Doelmatige handelingen Gebruik van percentage toets voorbeeld Afronding Omhoog Percentage %+ 1.6 BTW status (standaard kent de toets GEEN BTW berekening) Minus toets Voorbeeld: BTW laag (=1) berekening - toets POS-Line BV lkr 16

17 Deel 2 Doelmatige handelingen 1-7 Algemene instellingen Algemene machine instellingen Controle POS-Line BV lkr 17

18 Deel 2 Doelmatige handelingen Printer instelling POS-Line BV lkr 18

19 Deel 2 Doelmatige handelingen Gebruik de printer als klantenbon of als journaalrol (Printer is standaard ingesteld op journaal rol (na initialisatie)) Voorbeeld: Printer te gebruiken als klantenbon Print klantenbon of journaalrol kan tevens geprogrammeerd worden zoals op blz. XX is aangegeven. LET OP!! Laatste ingave is bepalend. POS-Line BV lkr 19

20 Deel 2 Doelmatige handelingen 1-8 PLU instellingen koppelen PLU s aan groepen Voorbeeld PLU nr koppel groep nummer PLU s kunnen ingesteld worden Wanneer een groeps koppeling niet wordt ingesteld, dan wordt de PLU standaard gekoppeld naar groep 4 Status voor een enkelvoudige verkoop en BTW zijn hetzelfde als de groep waaraan de PLU wordt gekoppeld Prijzen voor PLUs Voorbeeld PLU nr. 1 2 Artikel prijs POS-Line BV lkr 20

21 Deel 2 Doelmatige handelingen 1-9 BTW instellingen en afrondingen POS-Line BV lkr 21

22 Deel 2 Doelmatige handelingen 1-10 Print BTW details op klanten bon POS-Line BV lkr 22

23 Deel 2 Doelmatige handelingen 1-10 Afdrukken van alle geprogrammeerde gegevens (Altijd een print-out op een veilige plaats bewaren) POS-Line BV lkr 23

24 Deel 2 Doelmatige handelingen Afdrukken PLU programmeringen POS-Line BV lkr 24

25 Deel 2 Doelmatige handelingen Bediening 2-1 Registratie bij gebruik prijs voor artikel groepen (voor programmering zie blz. 14) Voorbeeld Prijs Aantal Groep Ontvangen Enkelvoudige verkoop groep (Programmering: zie blz. 15) voorbeeld 1: Status Enkelv. Verkoop Prijs 0.50 Aantal 1 Groep 1 Voorbeeld 2: Status Normaal Enkelv. Verkoop Prijs Aantal 1 1 Groep 2 1 POS-Line BV lkr 25

26 Deel 2 Doelmatige handelingen 2-3 Betaling met cheque voorbeeld Prijs Aantal 2 Groep Deelbetaling contant/cheque voorbeeld Prijs Aantal 1 1 Groepen 2 3 Contant bet Cheque Retour (alleen via draaischijf) voorbeeld Prijs Aantal 1 1 Groep 2 3 POS-Line BV lkr 26

27 Deel 2 Doelmatige handelingen PLU Handeling PLU registratie Programmering: zie blz. 20 prijzen Zie blz. 20 voor koppeling Voorbeeld PLU nr 1 2 Prijs Aantal 2 4 Groep link 1 1 Contant PLU enkelvoudige verkoop Voorbeeld PLU nr 1 Status Enkelvoudige verkoop Prijs 1.00 Aantal 1 PLU rapport POS-Line BV lkr 27

28 Deel 2 Doelmatige handelingen 2-7 Diverse registraties Datum/ tijd aflezen Geld uit lade of betaling Geld in lade of ontvangst (kas in) Registratie referentie nummers Een referentie nummer of ID nummer tot 8 cijfers kan worden geregistreerd in iedere gewenste transactie POS-Line BV lkr 28

29 Deel 2 Doelmatige handelingen Korting op het subtotaal Voorbeeld een korting van Toeslag/ korting * 2.5% toeslag/ korting berekend over de eerste groep * 7% toeslag/ korting over het transactie totaal * voor programmering van de % toets (%+ of %-) zie blz. 15 * voor programmering percentage zie blz. 16 POS-Line BV lkr 29

30 Deel 2 Doelmatige handelingen 2-8 Zomer- en wintertijd voor de zomertijd- en wintertijd kunt u de interne klok 1~9 uur voor uit/ achteruit zetten. 1 uur vooruit 1 uur achteruit voer 2~9 in als u de klok 2~9 uur voor of achteruit wilt zetten POS-Line BV lkr 30

31 Calculator functie 1.Calculator positie op de draaischijf terwijl u in de stand REG op de kassa registreert is het mogelijk om van positie te veranderen naar de stand CALC om een berekening uit te voeren en vervolgens weer terug te gaan naar de REG stand om de transactie voort te zetten. 1-1 Calculatie voorbeelden (23-56) x 78= (4x3-6) 3.5+8= 12% van Uit geheugen Vraag het actuele bedrag terug in het display opvragen - gedurende registratie actuele subtotaal - na afsluiten transactie het laatste bedrag In sleutelstand CAL Voorbeeld: Deel het bestaande Subtotaal in sleutelstand REG door 3 (om het bedrag tussen drie personen te delen). In sleutelstand REG Vraag op in de huidige transactie in sleutelstand CAL, en geeft alle drie de personen het te betalen bedrag. POS-Line BV lkr 31

32 Deel 3 Calculator functie 1-3 Instellingen voor calculator functie * Lade opent niet gedurende registratie als de CA/= toets wordt ingedrukt in de stand CAL. POS-Line BV lkr 32

33 Belangrijke informatie 1. Hulp bij foutmelding Kenmerk/ foutmelding Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing 1 E01 verschijnt in het display Positiewijziging op draaischijf voordat transactie is afgesloten of voordat programmering juist is afgesloten Draai schijf terug tot waar geluid stopt en druk op CA (contant totaal) toets 2 E94 verschijnt in het display Papier zit vast in printer, printer storing 3 Geen datum of tijd geprint op klantenbon, papier transporteert onvoldoende uit de kassa 5 Lade opent na enkele artikelgroep registratie direct 6 Omzet gegevens lijken niet geschoond na printen rapport, einde van de openingstijd 7 Programmatie lijkt geschoond als stekker uit stopcontact is geweest of spanning uit Printer ingesteld als journaal printer Status van artikelgroep is enkelvoudige verkoop Gebruik van positie X om rapporten af te drukken Geen of lege (onvoldoende spanning ) batterijen Verwijder vastzittend papier. Draai schijf in OFF positie en vervolgens weer naar REG, of stroom aan en uit. Mocht beide niet helpen raadpleeg de verkoper waar de kassa is aangeschaft. Programmeer kassa op uitgifte klantenbon Programmeer groep toets met status normaal Positie op draaischijf in Z en druk op CA Plaats nieuwe batterijen 8 Geld kan niet uit lade worden gehaald Geen netspanning op het stopcontact Beweeg palletje onderzijde geldlade 9 Bij het aanslaan van een artikel toets een piep toon. Er is een ingave beperking onder de toets ingevoerd en/of geen prijs Zet de positie in PGM stand druk op 3 subtotaal en daarna 0 <ST>. 10 Kan niet negatief afslaan Er is een beperking dat er niet negatief aangeslagen mag worden. Zet de positie in PGM stand druk op 3 subtotaal, 0622 subtotaal en 500 <CA> <ST>. 11 Als ik registreer krijg ik een negatieve waarde Groep geprogrammeerd met een negatieve waarde Zet de positie in PGM stand druk op 3 <subtotaal>, 0 <groep> <ST>. 12 Komt geen BTW op de bon Programmeringinstelling is niet correct <betekent toets> 2. Technische eigenschappen. Zet de positie in de PGM stand, druk op 3 <subtotaal>, 0326 subtotaal, 0 <CA> <ST> Wijze van ingave gegevens: Ingave: 10 toets systeem: buffer geheugen 8 toetsen (2- toetsen gezamenlijk) Display (digitron) Bedrag 8 cijfers (nul onderdrukking); groep nr/plu nr; aantal herhalingen; Printer Receipt: 12 digits (cijfers 10 digits, symbolen 2 digits) (of journaal) automatische papier oprol haspel (journaal rol) bonrol: 58 mm X 80 mm (Max.) Calculaties Ingave 8 cijfers; registraties 7 cijfers; totaal 8 cijfers Calculator functie 8 cijfers; automatisch berekeningen; percentage berekeningen Geheugen bescherming Geheugen bescherming doormiddel van (zelf aan te schaffen en te vervangen) batterijen De effectieve levensduur van de batterijen van het type AA (3 UM-3R6P (SUM-3) of LR6 (AM-3) type batterijen) is gemiddeld een jaar vanaf installatie datum in machine. Stroom bron/ stroom verbruik: Zie stikker op linkerzijde kasregister Aan te bevelen temperatuur: 0 C tot 40 C (32 F tot 104 F) Luchtvochtigheid: 10 tot 90% afmetingen/ gewicht: 250 mm (W) X 410 mm (D) x 450 mm (H) met M lade - 9kg met grote lade Specificaties en vormgeving zijn mogelijk onderhevig aan kleine wijzigen zonder berichtgeving vooraf. POS-Line BV lkr 33

34 Wanneer een lade niet opent! In het geval dat een stroom storing of machine uitval, gaat de kassa lade niet automatisch open. In deze gevallen kunnen we de lade openen op onderstaande manier. Belangrijk De lade gaat niet open wanneer deze met de sleutel op slot is gedraaid. Afsluiten/ openen van de multi lade (alleen voor M lade) A. Draai de hendel (1) met de klok mee voor het afsluiten van de lade. (de indicator wordt rood). B. Draai de hendel (1) met tegen de klok in voor het openen van de lade. (de indicator wordt groen). Belangrijk Voor jarenlang probleemloos gebruik van uw kasregister dient u rekening te houden met de volgende punten. Stel het kasregister niet bloot aan direct zonlicht, hoge vochtigheid, water of andere vloeistoffen of hoge temperaturen (bijvoorbeeld in de buurt van een verwarming). Controleer de sticker op de zijkant van het kasregister om er zeker van te zijn dat de vereiste spanning overeenstemt met de beschikbare voedingsspanning. Bedien het kasregister nooit met natte handen. Een beschermmat WT-80 biedt een oplossing ter bescherming van het toetsenbord. Reinig de buitenkant van het kasregister met een zachte, droge doek. Gebruik nooit benzeen, thinner of andere vluchtige middelen. Verwijder nooit de kap van het kasregister en probeer hem nooit intern te reinigen. Breng het kasregister voor reparatie en onderhoud naar een erkende CASIO-dealer. De hoofdstekker op deze kassa wordt gebruikt voor het los koppelen van de spanning. Verzeker u er van dat de contactdoos vlakbij de uitrusting is geïnstalleerd en gemakkelijk toegankelijk zal zijn. POS-Line BV lkr 34

Gebruikers handleiding. Snelle en eenvoudige start! Simpel te gebruiken 15 groepen Automatische BTW Berekening Calculatie functie

Gebruikers handleiding. Snelle en eenvoudige start! Simpel te gebruiken 15 groepen Automatische BTW Berekening Calculatie functie Gebruikers handleiding Snelle en eenvoudige start! Simpel te gebruiken 15 groepen Automatische BTW Berekening Calculatie functie INTRODUCTIE Voorzorgsmaatregelen Lees voor de juiste en veilige bediening

Nadere informatie

ELEKTRONISCH KASREGISTER SE-S10 GEBRUIKERSHANDLEIDING. Eu NL v1.00. 2009 POS-Line B.V.

ELEKTRONISCH KASREGISTER SE-S10 GEBRUIKERSHANDLEIDING. Eu NL v1.00. 2009 POS-Line B.V. ELEKTRONISCH KASREGISTER SE-S10 Eu NL v1.00 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voorzorgsmaatregelen Lees voor de juiste en veilige bediening van dit product deze handleiding zorgvuldig door en volg de instructies op.

Nadere informatie

Snelle start Casio model SE-G1

Snelle start Casio model SE-G1 Snelle start Casio model SE-G1 30/01/2014 Francis Belangrijk! Belangrijk! - Gebruik thermisch papier met volgende eigenschappen: Druk niet op de toets met het punt bij het Breedte: 58 mm intikken van de

Nadere informatie

Handleiding bij uw SAM4S. kasregister model ER-150II

Handleiding bij uw SAM4S. kasregister model ER-150II Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-150II Inhoudsopgave Pag.2 Inhoudsopgave Pag.3 1 Voordat u begint 1.1 Specificaties 1.2 Aanbeveling 1.3 Functieslot Pag.4 1.4 Resetten van de kassa 1.5 Installeren

Nadere informatie

Snelle start Casio model SE-G1

Snelle start Casio model SE-G1 Pat er s s t r aat106108 2300T ur nhout T el : 014/ 42. 55. 99 i nf o@v anmec hel en. be www. v anmec hel en. be webs hop. v anmec hel en. be Snelle start Casio model SE-G1 16/04/2013 Belangrijk! Belangrijk!

Nadere informatie

Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-180

Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-180 Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-180 Pag.2 Inhoudsopgave Pag.3 1 Voordat u begint 1.1 Specificaties 1.2 Aanbeveling 1.3 Kassa uitpakken Pag.4 1.4 Installeren van de kassarol en inktroller

Nadere informatie

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe Bedankt voor het aanschaffen van het SingStar Microphone Pack. Lees voor u dit product gaat gebruiken

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Handleiding Basis Scannen software. CASIO QT-6000 en QT-6100

Handleiding Basis Scannen software. CASIO QT-6000 en QT-6100 Handleiding Basis Scannen software CASIO QT-6000 en QT-6100 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Registratiescherm... 4 1.1. Registratie op groepsniveau... 4 1.2. Registratie met barcode... 4 1.3. Registratie

Nadere informatie

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18 .book Seite 1 Donnerstag, 14. Oktober 2004 3:22 15 GB D F E I NL DK N S FIN Compressor Cooler Instruction Manual 4 Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière à compression Notice d emploi 18 Nevera

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Tafelweegschalen. Adam Equipment GBK-serie

Gebruiksaanwijzing Tafelweegschalen. Adam Equipment GBK-serie Gebruiksaanwijzing Tafelweegschalen Adam Equipment GBK-serie Stimag B.V. Parellaan 22 2132 WS HOOFDDORP tel. (023) 562 62 65 fax. (023) 562 97 44 Voor verdere technische vragen kunt u contact opnemen met

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO WAARSCHUWING STEL DIT APPARAAT NOOIT BLOOT AAN REGEN OF VOCHT, OM HET ONTSTAAN VAN BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. BELANGRIJK

Nadere informatie

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Informatie over de bediening: Mauer GmbH Technologie voor beveiliging Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Bedieningsinstructies Lees deze instructies aandachtig door voordat u het slot

Nadere informatie

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FT-07

GEBRUIKSAANWIJZING FT-07 GEBRUIKSAANWIJZING FT-07 1 2 3 1: temperatuur sensor 2: display 3: aan/start/stop/geheugen/uit toets temperatuur weergave display temperatuur weergave geheugen lege batterij indicatie 2 INTRODUCTIE De

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Afbeelding alleen ter illustratie, specificaties zijn afhankelijk van het werkelijke product. Lees voor het gebruik zorgvuldig de

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER APCR-2300 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen STEKKERBLOK SCHAKELAAR Lees

Nadere informatie

CAL. Y182, 7T32 ALARM CHRONOGRAAF

CAL. Y182, 7T32 ALARM CHRONOGRAAF NEDERLANDS CAL. Y182, 7T32 ALARM CHRONOGRAAF TIJD/KALENDER Uur- en minuutwijzer met kleine secondewijzer. Datum wordt in getallen weergegeven. ALARM Kan worden ingesteld op basis van 12uurs-instelling

Nadere informatie

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor 1. Algemene beschrijving 2. Gebruiksvoorschriften 3. Bediening & Aansluitingen 4. Gebruiksinstructies 5. Stroomvoorziening 6. Communicatie 7. Uitgangsignaal

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe

gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe 2 Gebruikershandleiding elektronisch slot met noodsleutel think safe Belangrijke aandachtspunten Lees de handleiding voordat u het elektronische

Nadere informatie

Leather keyboard case for Ipad Air 2

Leather keyboard case for Ipad Air 2 Leather keyboard case for Ipad Air 2 Gebruikershandleiding NL Decoded, 15/02 Inhoudsopgave 1 Beoogd gebruik 3 2 Veiligheid 4 2.1 Pictogrammen in deze handleiding 4 2.2 Algemene veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

DROOGPLATEAU. Handleiding

DROOGPLATEAU. Handleiding DROOGPLATEAU PRGHO Handleiding Rhima-webshop.nl 1 Rhima-webshop.nl Rhima-webshop.nl 2 Rhima-webshop.nl Inhoudsopgave Pagina 1. Belangrijke informatie. 4 2. Algemeen. 5 3. Installeren. 6 4. Instructie voor

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

Dealer handleiding Basis software. CASIO QT-6000 en QT-6100

Dealer handleiding Basis software. CASIO QT-6000 en QT-6100 Dealer handleiding Basis software CASIO QT-6000 en QT-6100 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Algemeen... 4 Basis Horeca... 5 1 Uitleg van de toetsen op alfabetische volgorde per scherm... 5 1.1 Dealerscherm...

Nadere informatie

AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN

AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

EL-EPM01 Energiemeter

EL-EPM01 Energiemeter EL-EPM01 Energiemeter NEDERLANDSE INSTRUCTIES Introductie: De EL-PM01 energiemeter is ontwikkeld voor het bewaken en meten van het elektrische energieverbruik. Het apparaat biedt een effi ciënte manier

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

Inleiding. In deze gebruikershandleiding ontvangt u meer informatie over het instellen, gebruik en onderhoud van uw Cup-a-Soup Mini.

Inleiding. In deze gebruikershandleiding ontvangt u meer informatie over het instellen, gebruik en onderhoud van uw Cup-a-Soup Mini. Inleiding Hartelijk dank voor het aanschaffen van de Cup-a-Soup Mini. Met deze aanschaf heeft u altijd een heerlijk Cup-a-Soup moment binnen handbereik. In deze gebruikershandleiding ontvangt u meer informatie

Nadere informatie

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers)

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) Vooraf: De Olympia EKM2100 is oorspronkelijk bedoeld als meetinstrument voor het meten van het verbruik van energie van uw apparaten. De EKM2100

Nadere informatie

ELEKTRONISCH KASREGISTER SE-S300

ELEKTRONISCH KASREGISTER SE-S300 ELEKTRONISCH KASREGISTER SE-S300 Eu NL v1.01 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voorzorgsmaatregelen Lees voor de juiste en veilige bediening van dit product deze handleiding zorgvuldig door en volg de instructies

Nadere informatie

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO www.-ices-electronics.com VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Uitleg van symbolen: Dit symbool geeft aan dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen in de

Nadere informatie

Belangrijke instructies

Belangrijke instructies GN650TN GN1410TN GN650BT GN1410BT Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder volgen enkele instructies

Nadere informatie

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300 S900 S902 S903 PS900 PS300 S901 S901-2D S901-4D S903 Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder

Nadere informatie

Full Time Service B.V.B.A. HANDLEIDING WINKEL QT 6100

Full Time Service B.V.B.A. HANDLEIDING WINKEL QT 6100 HANDLEIDING WINKEL QT 6100 A. DE TOETSEN : ESC/SKIP: dient om een programmatie of rapport af te sluiten door 3 maal op te drukken CLEAR: Om een foutieve getal ingave te annuleren X: Om buiten een bewerking

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

ELEKTRONISCH KASREGISTER SE-C300

ELEKTRONISCH KASREGISTER SE-C300 ELEKTRONISCH KASREGISTER SE-C300 Eu NL v0.99 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voorzorgsmaatregelen Lees voor de juiste en veilige bediening van dit product deze handleiding zorgvuldig door en volg de instructies

Nadere informatie

UB 64. O Spann elektrische deken. Gebruiksaanwijzing...2. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com. 06.0.

UB 64. O Spann elektrische deken. Gebruiksaanwijzing...2. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com. 06.0. UB 64 NL 06.0.43510 Hohenstein O Spann elektrische deken Gebruiksaanwijzing...2 BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com Inhoud Nederlands 1. Leveringsomvang... 3 1.1 Beschrijving

Nadere informatie

BJ-621 IR camera. Gebruikershandleiding

BJ-621 IR camera. Gebruikershandleiding BJ-621 IR camera Gebruikershandleiding 1 2 Voorwoord Deze handleiding bevat alle instructies van de functie en bediening van de machine. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de machine gaat

Nadere informatie

Handleiding. Versie 2.0 www.qwiek.nl

Handleiding. Versie 2.0 www.qwiek.nl Handleiding Versie 2.0 www.qwiek.nl Onverhoopt problemen met uw Qwiek.melody? www.qwiek.eu/faq Lees deze voorschriften voor het aansluiten en gebruiken van de Qwiek.up aandachtig door. Algemeen Lees deze

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (A.U.B. BEWAREN).

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (A.U.B. BEWAREN). Batterijoplader BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (A.U.B. BEWAREN). LEES AANDACHTIG DE VOLGENDE INSTRUCTIES DOOR OM HET RISICO VAN BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN. Handleiding Art. -Nr:201604

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten,

Nadere informatie

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Dutch V1.0 1 Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Alleen voor gebruik binnenshuis Stel het apparaat niet bloot aan vocht of

Nadere informatie

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23

Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Nederlands 3 English 7 Français 11 Deutsch 15 Español 19 Italiano 23 Svenska 27 Dansk 30 Norsk 33 Suomi 36 Português 39 Ελληνικά 43 عربية 50 282893 Princess Mini Cooler White 282895 Princess Mini Cooler

Nadere informatie

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing CECH-ZCD1 7020229 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

Bediening van de Memory Stick-speler

Bediening van de Memory Stick-speler Bediening Bediening van de Memory Stick-speler Over Memory Sticks Stel Memory Sticks niet bloot aan statische elektriciteit en elektrische bronnen. Dit om te voorkomen dat gegevens op de stick verloren

Nadere informatie

LEGO Energiemeter. Hoe te beginnen

LEGO Energiemeter. Hoe te beginnen LEGO Energiemeter Hoe te beginnen De Energy Meter bestaat uit twee delen: het LEGO Energy Display en de LEGO Energy Storage. De Energy Storage past op de onderkant van het Energy Display. Schuif de Energy

Nadere informatie

Handleiding KP100a en KP210Di

Handleiding KP100a en KP210Di pagina 1 v. 6 1. Registreren Keuze kolom - De klok zal de registratie afdrukken in de kolom waarvan het lampje opgelicht is. - De kolom selectie kan automatisch of manueel gebeuren. - Bij een manuele selectie

Nadere informatie

Handleiding bij uw TOWA kasregister model CX-200

Handleiding bij uw TOWA kasregister model CX-200 Handleiding bij uw TOWA kasregister model CX-200 Inhoudsopgave Pag. 2 Inhoudsopgave Pag.31 Toegangscode voor sleutelstand X Pag. 3 1 Voordat u begint Toegangscode voor sleutelstand Z 1.1 Specificaties

Nadere informatie

CAL. AS32 Horloge op zonne-energie

CAL. AS32 Horloge op zonne-energie CAL. AS32 Horloge op zonne-energie l Uur-, minuut- en secondewijzer l De datum wordt weergegeven in cijfers l Opladen met zonne-energie l Energie bijna-op waarschuwing NEDERLANDS Uurwijzer DISPLAY EN KROON

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding.

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. GEBRUIKSHANDLEIDING Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. 2 3 Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. Inleiding 4 Inhoud verpakking 5 Bevestigen van de Doorsafe

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO SCD-37 USB http://nl.yourpdfguides.com/dref/2822930

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO SCD-37 USB http://nl.yourpdfguides.com/dref/2822930 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO SCD-37 USB. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO SCD-37 USB in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

LA 30. O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com

LA 30. O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com LA 30 O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com NEDERLANDS Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AWMT-003 DRAADLOZE MINI INBOUWZENDER

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AWMT-003 DRAADLOZE MINI INBOUWZENDER GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AWMT-003 DRAADLOZE MINI INBOUWZENDER OMSCHRIJVING De AWMT-003 is een zender die u kunt aansluiten op een enkelpolige wandschakelaar, zowel enkelvoudig als dubbel (serieschakelaar).

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING TECHNISCHE HANDLEIDING TIMER SCHAKELAAR Sleutelschakelaar met timerfunctie 230/380V / 4 x 10 Amp - 1 x 2 AMP inschakelbaar incl. LED controle, uitvoering opbouw ASW BV 2011 Technische Handleiding Documentversie

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING QT 6100 FULL SCANNING EN BAKKERIJ

GEBRUIKERS HANDLEIDING QT 6100 FULL SCANNING EN BAKKERIJ GEBRUIKERS HANDLEIDING QT 6100 FULL SCANNING EN BAKKERIJ 09/01/2009 DE TOETSEN : Dient om een programmatie of rapport af te sluiten door 3 maal op te drukken Om een foutieve getal ingave te annuleren Om

Nadere informatie

StyleView Envelope Drawer

StyleView Envelope Drawer User Guide StyleView Envelope Drawer www.ergotron.com User's Guide - English Guía del usuario - Español Manuel de l utilisateur - Français Gebruikersgids - Nederlands Benutzerhandbuch - Deutsch Guida per

Nadere informatie

Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot

Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot GEBRUIKERS- HANDLEIDING www.tts-shopping.com Bee-Bot is een bekroonde programmeerbare vloerrobot met een eenvoudige, kindvriendelijke lay-out,

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING QT 6100 BACK TO BASICS HORECA

GEBRUIKERS HANDLEIDING QT 6100 BACK TO BASICS HORECA GEBRUIKERS HANDLEIDING QT 6100 BACK TO BASICS HORECA 03/12/2008 INHOUD: INLEIDING BACK TO BASIC PROGRAMMATIE 3 PROGRAMMATIE SCHERM OP QT6100 4 UITLEG VAN DE TOETSEN 5 11 PROGRAMMATIE 12 AANMAKEN VAN ARTIKELS

Nadere informatie

Inbouwontvanger RTS voor verlichting

Inbouwontvanger RTS voor verlichting Inbouwontvanger RTS voor verlichting Installatiehandleiding Artikelnummer 1811251 Inbouwontvanger RTS voor verlichting Voor het aansturen van verlichting. Met de Lighting in-wall receiver RTS kunt u de

Nadere informatie

Bedienings- en servicehandleiding

Bedienings- en servicehandleiding Voor de gebruiker Bedienings- en servicehandleiding Kamerthermostaat ModuLine 100 Zorgvuldig lezen vóór bediening en servicewerkzaamheden Beknopt overzicht Beknopt overzicht bedieningsmogelijkheden Legenda

Nadere informatie

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity 1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity Installatiehandleiding Versie 1.2 - januari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Technische

Nadere informatie

Powerpack. gebruikshandleiding

Powerpack. gebruikshandleiding Powerpack gebruikshandleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding De RMA powerpack is een hulpmiddel voor de begeleiding. Het vergemakkelijkt het duwen van een rolstoel gebruiker. De hulpmotor is niet ontworpen

Nadere informatie

Huistelefoon / lader voor GSM. Gebruiksaanwijzing

Huistelefoon / lader voor GSM. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Huistelefoon / lader voor GSM 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN 1.1 Belangrijk Het niet naleven van deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel of beschadiging van het toestel.

Nadere informatie

Handleiding - Nederlands

Handleiding - Nederlands Handleiding - Nederlands Index Introductie Algemeen 3 Kenmerken van het telefoontoestel 3 Leveringsomvang 3 Service 3 CE-keuring 3 Garantie 4 Telefoon installatie Het installeren van uw telefoontoestel

Nadere informatie

HANDLEIDING HAARSTIJLSET HS2N

HANDLEIDING HAARSTIJLSET HS2N HANDLEIDING HAARSTIJLSET HS2N WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie gebruik wordt gemaakt) Apparaat :HAARSTIJLSET

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

UNIKON ================== ================ ============== ============ ========== ======== ====== ====

UNIKON ================== ================ ============== ============ ========== ======== ====== ==== UNIKON ================== ================ ============== ============ ========== ======== ====== ==== Algemene bedieningsbeschrijving voor de liefhebber INHOUD * aansluitingen op uw combiklok. * gebruik

Nadere informatie

Handleiding membraantoetsenbord & controller

Handleiding membraantoetsenbord & controller Handleiding membraantoetsenbord & controller Artikelnummers Horizontaal Membraantoetsenbord EA-KC2-101 Verticaal membraantoetsenbord EA-KC2-102 Toegangscontroller EA-KC2-201 Toegangscontroller EA-KC2-201

Nadere informatie

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS - Uninterruptible Power System

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS - Uninterruptible Power System NL GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMust 400/600/1000 Offline UPS - Uninterruptible Power System 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BEWAAR DEZE INSTRUCTIES Deze handleiding bevat belangrijke instructies voor

Nadere informatie

Bedieningsinstructie

Bedieningsinstructie Bedieningsinstructie Kamerthermostaat ModuLine 00 763 7600 (203/08) NL 763 7600-000.TD Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen................. 2 2 Inleiding.............................. 2

Nadere informatie

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Gebruikershandleiding Plug-en-play installatie in 1 minuut BESTE KLANT Hartelijk dank voor de aankoop van onze draadloze telefoonaansluiting

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product PT-8

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona *dt-56202man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 3 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Trevler AIR handleiding. Opmerkingen

Trevler AIR handleiding. Opmerkingen AIR Handleiding WAARSCHUWING Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Open de behuizing van uw Trevler nooit,

Nadere informatie

Handleiding Smartwatch S12 telefoon horloge

Handleiding Smartwatch S12 telefoon horloge Handleiding Smartwatch S12 telefoon horloge Introductie Bedankt voor uw aankoop van de Smartwatch S12 telefoonhorloge. Een technisch hoogstandje op het gebied van telefoon en multimedia. Voor de juiste

Nadere informatie

Nokia MobileTV Headset DVB-H. Uitgave 1.1

Nokia MobileTV Headset DVB-H. Uitgave 1.1 Nokia MobileTV Headset DVB-H Uitgave 1.1 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia MobileTV Headset DVB-H kunt u digitale tvuitzendingen ontvangen in Digital Video Broadcasting-Handheld

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CallBarrier

Gebruiksaanwijzing CallBarrier Gebruiksaanwijzing CallBarrier INHOUD blz Inleiding... 3 Werking van de CallBarrier... 4 Installatie van de CallBarrier... 5 Omschrijving toets en indicaties CallBarrier... 6 Uitleg van de opties... 7

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RS23KGRS http://nl.yourpdfguides.com/dref/778635

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RS23KGRS http://nl.yourpdfguides.com/dref/778635 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

ICR-200. www.ices-electronics.com

ICR-200. www.ices-electronics.com ICR-200 www.ices-electronics.com FM WEKKERRADIO MET BATTERIJ BACK-UP 1. SNOOZE/SLEEP OFF-KNOP 2. ALARM INSTELLEN-KNOP 3. TIJD INSTELLEN-KNOP 4. SLAAP INSTELLEN-KNOP 5. UREN INSTELLEN-KNOP 6. MINUTEN INSTELLEN-KNOP

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 ACDB-6600AC DRAADLOZE DEURBEL EN DRUKKNOP

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 ACDB-6600AC DRAADLOZE DEURBEL EN DRUKKNOP GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 ACDB-6600AC DRAADLOZE DEURBEL EN DRUKKNOP OMSCHRIJVING Omdat deze deurbel op batterijen werkt, kunt u de gong eenvoudig meenemen naar een andere kamer of mee naar buiten nemen

Nadere informatie

Hooi-, stro-, kuilvochtigheidsmeter

Hooi-, stro-, kuilvochtigheidsmeter Hooi-, stro-, kuilvochtigheidsmeter BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN WILE 27 VOCHTIGHEIDSMETER NL Bedieningsvoorschriften Meegeleverd in de verpakking - Wile 27 vochtigheidsmeter - Gebruiksaanwijzing - 9 V 6F22

Nadere informatie

Waterontharder VT1000. Gebruikers handleiding

Waterontharder VT1000. Gebruikers handleiding Waterontharder VT1000 Gebruikers handleiding Pagina 2 van 16 VT1000 rev1 Inhoudsopgave. Pagina 1. Belangrijke informatie. 4. 2. Algemeen. 5. 3. Installatie 6. 3.1. Inhoud levering 6. 3.2. Installeren 7.

Nadere informatie

KERN YKD Version 1.0 1/2007

KERN YKD Version 1.0 1/2007 KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen-Frommern Postfach 40 52 72332 Balingen Tel. 0049 [0]7433-9933-0 Fax. 0049 [0]7433-9933-149 e-mail: info@kern-sohn.com Web: www.kern-sohn.com NL Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing elektronisch slot TeamLock 4

Gebruiksaanwijzing elektronisch slot TeamLock 4 ELEKTRONISCH SLOT MET MINSTENS 111.000.000 ECHTE INSTELMOGELIJKHEDEN Gebruiksaanwijzing elektronisch slot TeamLock 4 Het elektronisch slot TeamLock 4 is een elektronisch sluitsysteem, waarin max. 64 openingscodes

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Nederlandse Handleiding

Nederlandse Handleiding Nederlandse Handleiding OV-SteelCore8 (1). Introductie Deze handleiding bevat belangrijke veiligheids- en gebruikers informatie om mogelijke ongelukken te voorkomen. Lees eerst de handleiding grondig door

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. TEXAS INSTRUMENTS TI-30 ECO RS http://nl.yourpdfguides.com/dref/2995675

Uw gebruiksaanwijzing. TEXAS INSTRUMENTS TI-30 ECO RS http://nl.yourpdfguides.com/dref/2995675 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Vectron POS ColorTouch

Vectron POS ColorTouch Handleiding Vectron POS ColorTouch Voorwoord Met de aanschaf van de Vectron POS heeft u een van de meest flexibele afrekensystemen in huis gehaald die in de Benelux te koop zijn. Door zijn modulaire opbouw

Nadere informatie

[6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender

[6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender [6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender Druk met een puntig voorwerp kort op de Zend met de KlikAanKlikUit zender een AAN - verbindknop. De LED-indicator gaat knipperen signaal. Druk bijvoorbeeld op

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING FRESHMARX 9417

BEKNOPTE HANDLEIDING FRESHMARX 9417 BEKNOPTE HANDLEIDING FRESHMARX 9417 Raadpleeg voor uitgebreidere informatie de Bedieningshandleiding op onze website (www.monarch.averydennison.com). Lees de veiligheidsinformatie over de printer in het

Nadere informatie

HQ-CHARGER81 HQ SUPERSNELLE UNIVERSELE ACCULADER VOOR AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ SUPERSNELLE UNIVERSELE ACCULADER VOOR AAA/AA/C/D/9V NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING HQ-CHARGER81 HQ SUPERSNELLE UNIVERSELE ACCULADER VOOR AAA/AA/C/D/9V LEES VÓÓR HET OPLADEN DE INSTRUCTIES Gebruikershandleiding Lees deze handleiding a.u.b. zorgvuldig. Deze

Nadere informatie