Gebruikerhandleiding. Voordat u de kassa gaat gebruiken om te registreren dient u de installatiehandleiding. om te kunnen starten met registreren!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikerhandleiding. Voordat u de kassa gaat gebruiken om te registreren dient u de installatiehandleiding. om te kunnen starten met registreren!"

Transcriptie

1 Gebruikerhandleiding Voordat u de kassa gaat gebruiken om te registreren dient u de installatiehandleiding stap voor stap te volgen om te kunnen starten met registreren! Version 1.03

2 INTRODUCTIE Bedankt voor de aanschaf van een CASIO elektronisch kasregister Het opstarten kan SNEL en EENVOUDIG! Lees eerst deel 1 van deze gebruikershandleiding voor een snelle in gebruik name. Wanneer u de SNELLE START heeft uitgevoerd, kunt u later de functionaliteit van dit kasregister aan de praktijk aanpassen. Voor zover dit mogelijk is kan de functionaliteit uitgebreid worden door het bestuderen en toepassen van de mogelijkheden in hoofdstuk doelmatige handelingen. ORGINELE VERPAKKING/STAAT Als er om wat voor een reden dan ook de kassa retour gebracht wordt naar het verkooppunt waar de CASIO kasregister is afgehaald moet deze in de originele staat en verpakking worden ingeleverd. INSTALLATIE De kassa moet geplaatst worden op een stabiele vlakke ondergrond, uit de buurt van warmtebronnen, niet in constant direct zonlicht, in vochtigheid of in een ruimte met veel stof. NETSPANNING Uw kassa is ontworpen om te werken bij een spanning van 220V/230V;50/60HZ. Zorg ervoor dat de kassa altijd aangesloten is op een schone elektriciteitsgroep. REINIGEN Maak de kassa aan de buitenkant schoon met een vochtige, zachte doek die is vochtig is gemaakt met water. Gebruik nooit verdunner, benzeen of andere vluchtige oplosmiddelen. Wees er zeker van dat de doek goed uitgewrongen is! AANZETTEN VAN HET KASREGISTER De CASIO 130CR heeft geen aan/uit schakelaar. De stekker van het netsnoer in de wandcontactdoos plaatsen en de kassa is aangesloten. Wees verzekerd dat de wandcontactdoos in de omgeving van het te plaatsen kasregister aanwezig is. POS-Line BV lkr 2

3 INTRODUCTIE Voorzorgsmaatregelen Lees voor de juiste en veilige bediening van dit product deze handleiding zorgvuldig door en volg de instructies op. Houd deze handleiding na gelezen te hebben paraat, zodat u er makkelijk alles in terug kunt lezen. Bewaar alle geprogrammeerde informatie goed. Neem altijd de waarschuwingen en speciale aanwijzingen op het product in acht. De pictogrammen In deze handleiding worden verschillende pictogrammen gebruikt om de veilige bediening van dit product onder de aandacht te brengen. Door deze in acht te nemen, kunt u lichamelijk letsel bij de kassamedewerker en ander personeel voorkomen, alsmede schade aan eigendommen en aan dit product. De betekenis van de pictogrammen wordt hieronder uiteengezet. Geeft aan dat bij verkeerd gebruik een risico bestaat van ernstig lichamelijk letsel of zelfs overlijden. Geeft aan dat verkeerd gebruik lichamelijk letsel of schade kan veroorzaken. Voorbeelden van pictogrammen De volgende pictogrammen worden gebruikt om risico s en mogelijke schade onder de aandacht te brengen. Het symbool geeft aan dat dit een symbool bevat om de aandacht te trekken (waaronder een waarschuwing). In deze driehoek wordt aangegeven waartegen voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen (in dit geval elektrische schokken). Het symbool geeft een verboden handeling aan. In dit symbool wordt aangegeven welke soort handelingen verboden zijn (in dit geval demontage). Het symbool geeft een beperking aan. In dit symbool wordt de soort beperking aangegeven (in dit geval losmaken van de stekker uit het stopcontact). Waarschuwing! Het kasregister bedienen Mocht het kasregister niet goed werken, rook of een vreemde geur afgeven of anderszins abnormaal functioneren, dient u direct de stroom uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen. Als u toch doorgaat, riskeert u brand en elektrische schokken. Neem contact op met een servicemonteur van CASIO. Gebruik geen vloeistoffen in de buurt van het kasregister en laat er niets in vallen. Mocht er toch vocht of iets anders in het kasregister terechtkomen, dient u direct de stroom uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen. Als u toch doorgaat, riskeert u kortsluiting, brand en elektrische schokken. Neem contact op met een servicemonteur van CASIO. Mocht u het kasregister laten vallen waardoor het beschadigd raakt, dient u direct de stroom uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen. Als u toch doorgaat, riskeert u kortsluiting, brand en elektrische schokken. met een servicemonteur van CASIO. POS-Line BV lkr 3

4 INTRODUCTIE Waarschuwing Haal nooit het kasregister uit elkaar of breng er op geen enkele wijze veranderingen in aan. Het kasregister bevat onderdelen die onder hoogspanning staan, waardoor het risico op brand en elektrische schokken bestaat. Neem contact op met een servicemonteur van CASIO voor alle reparaties en onderhoudswerkzaamheden. Stekker en stopcontact Gebruik uitsluitend een toegestaan contactpunt (100V~240V). Als u een contactpunt met een afwijkende spanning gebruikt, riskeert u brand, elektrische schokken en het defect raken van het kasregister. Door overbelasting van een stopcontact kan het risico op oververhitting en brand ontstaan. Controleer of de stekker zo ver mogelijk in het stopcontact is gestoken. Door losse pluggen ontstaat het risico op elektrische schokken, oververhitting en brand. Gebruik het kasregister nooit als de stekker beschadigd is. Steek de stekker nooit in een contact dat los is geraakt. Stof dat zich in de loop van de tijd op de pennen van de stekker heeft verzameld, kunt u afvegen met een droge doek. Vocht heeft een nadelige invloed op de isolatie. Daardoor ontstaat het risico op elektrische schokken en brand als stof op de pennen is opgehoopt. Voorkom beschadiging van snoeren en stekkers en breng er in geen geval veranderingen in aan. Als u blijft werken met een beschadigd snoer, kan dit de isolatie opheffen, de interne bedrading blootleggen en kortsluiting veroorzaken, waardoor het risico op elektrische schokken en brand ontstaat. Neem contact op met een servicemonteur van CASIO als het snoer of de stekker moeten worden gerepareerd of onderhouden. Let op! Plaats het kasregister nooit op een onstabiel of oneffen vlak. Hierdoor kan het kasregister vooral wanneer de lade geopend is vallen, waardoor het risico op brand, elektrische schokken en niet meer functioneren ontstaat. Zet het kasregister nooit op de volgende plaatsen. In vochtige of stoffige ruimten of in ruimten waar het kasregister direct in contact komt met hete of koude lucht. In de volle zon, in een afgesloten voertuig of in andere ruimten waar de temperatuur hoog kan oplopen. De hierboven genoemde omstandigheden kunnen er de oorzaak van zijn dat het kasregister niet meer werkt, waardoor brandgevaar ontstaat. Zorg dat er geen knikken in het snoer komen, laat het niet beklemd raken tussen bureaus of ander meubilair en zet nooit zware voorwerpen op het snoer. Als u dit doet, kan deze kortsluiting of breuk in het snoer veroorzaken, waardoor brandgevaar en gevaar van elektrische schokken ontstaat. Wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt, dient u aan de stekker te trekken en nooit aan het snoer. Als u aan het snoer trekt, kan dit beschadigd raken, kan de bedrading breken of kan kortsluiting ontstaan, waardoor brandgevaar en gevaar van elektrische schokken ontstaat. Raak de stekker nooit met natte handen aan. Hierdoor riskeert u elektrische schokken. Als u aan het snoer trekt, kan dit beschadigd raken, kan de bedrading breken of kan kortsluiting ontstaan, waardoor brandgevaar en gevaar van elektrische schokken ontstaat. Raak nooit de printkop en schrijfrol aan. POS-Line BV lkr 4

5 Inhoud 1. Introductie 2 2. Voorzorgsmaatregelen 3 3. Waarschuwingen 4 4. Inhoud en kasregister uitpakken 5 5. Kennismaking met uw kasregister 6 6. Toetsenbordverklaring 7 7. Dag in vogelvlucht 8 Deel 1 Registratievoorbeelden en hoe te registreren (basis) 9 Uitleg hoe te registreren en bedieningsmogelijkheden 9/11 Managementinformatie, rapportages dag-, artikel- en perioderapport 12/13 Deel 2 Doelmatige handelingen Verschillende programmeringen Machine instellingen Printerinstellingen Printer te gebruiken als klantenbonprinter i.p.v. journaalrolprinter PLU s koppelen aan omzetgroep en prijzen programmeren van de PLU s BTW instellingen en afrondingen Afdrukken BTW bedrag op klantenbon Afdrukken van het geprogrammeerde, zoals prijzen, koppelingen, BTW percentages en instellingen 23/24 Deel 2 Registratievoorbeelden en hoe te registreren 25 Deel 3 Calculator functie 31 Berekenen van een verkoopbedrag buiten het geheugen van de kassa om 31/32 Deel 4 Belangrijke informatie Hoe te handelen bij een foutmelding Specificaties 34 Het kasregister uitpakken en wat bevindt er zich in de doos. POS-Line BV lkr 5

6 Kennismaking met uw kasregister Welke positie van de draaischijf moet ik gebruiken? De stand van de draaischijf bepaalt de handeling welke u uit gaat voeren. LET OP: Een foutmelding verschijnt (display E01) als de positie van de schijf wordt gewijzigd tijdens registratie of programmering OFF (Uit) Kasregister functioneert niet (uitsluitend indien u batterijen heeft geplaatst worden gegevens vastgehouden) REG (Registratie) Registratie van (verkoop) transacties RF (Retour) Registratie van retouren (omzet negatief) CAL (Calculator) Calculator of rekenmachine PGM (Programmeren) Programmering van kasregister naar functionele wensen X (Lezen/Bekijken) Deze positie wordt gebruik voor het afdrukken van rapporten zonder dat de totalen gewist worden. Z (nulstellen/wissen) Deze positie wordt gebruik voor het afdrukken van de dagelijkse rapporten. De totalen worden na het uitdraaien van dit rapport definitief gewist. Verkoperdisplay Artikelgroep nummer Als er wordt geregistreerd op een artikelgroep door ingave van een bedrag, zal het betreffende artikelgroepsnummer in het display zichtbaar zijn. PLU nummer (artikel nummer) Als er wordt geregistreerd met een PLU artikel, dan corresponderen deze nummers met het artikelnummer. Aantal herhalingen Als tijdens een registratie de artikelgroeptoets herhaald wordt, (pagina 13) dan zal in het display het aantal zichtbaar zijn. OPMERKING: het aantal wordt alleen weergegeven van 1-9 en volgt met 0 =10. Numerieke weergave Ingave van waarde (eenheidprijs of aantal), subtotaal, totaal, of wisselgeld verschijnt in het display. De capaciteit van het display =8 cijfers POS-Line BV lkr 6

7 Kennismaking met uw kasregister Het toetsenbord Sommige toetsen hebben twee functies: één voor de registratiestand en één voor de calculatorstand. In deze handleiding zullen wij naar (onderstaande) toetsen verwijzen om de handeling zo eenvoudig mogelijk te maken. Registratie modus (1) Papier transport (14) Cheque (2) Vermenigvuldigen/ datum (15) Subtotaal toets (3) Display schoon/ alarm uit (16) Contant toets (4) Min/ fout correctie Calculator functie (5) PLU (artikel) toets (3) Alles schoon toets (6) Percentage (6) Percentage toets (7) Referentie nummer/geen verkoop (8) (8) Numerieke & dubbel nul Numerieke & dubbel nul (9) Decimale punt (9) Decimale punt (10) (10) Rekenkundige toetsen Artikel groepen (11) Geheugen oproep toets (11) Geld in lade (lade saldo) (16) Is gelijk aan (=) (12) Euro/ uit kas (afstorten) (13) Op rekening deel betaling POS-Line BV lkr 7

8 Dagelijks gebruik van uw kassa Dag in vogelvlucht, hoe te beginnen en te eindigen. Voor het openingstijd 1 Stekker in het stopcontact? 2 Bonrol in de kassa? 3 Datum & tijd zijn juist? 4 Wisselgeld in lade? Terwijl het bedrijf geopend is 1 Registratie van verkopen 2 Afdrukken van het laatste dag/verkoop rapport. (indien gewenst, schijf in stand X draaien, CA-toets indrukken. Na winkelsluiting 1 Druk dagelijks financieel rapport af (programmaschijf in stand Z draaien, CA-toets indrukken) 2 Geld uit lade verwijderen 3 Geldlade geopend achter laten POS-Line BV lkr 8

9 Deel 1 Uitleg bediening na programmering snelle start Belangrijk te weten : Als er een foutmelding optreedt (E01 in het display), ga terug naar de positie waar de foutmelding (ERR) verdwijnt en er weer 0.00 in het display verschijnt. Druk vervolgens <subtotaal> en <contant> (CA) in om de transactie succesvol te beëindigen. 6-1 Geldlade openen zonder verkopen 6-2 Basisregistratie met wisselgeldberekening Voorbeeld Eenheidsprijs 1.00 Aantal 1 Artikelgroep 1 Contant en wisselgeld Vermenigvuldigingmogelijkheden van een prijs in dezelfde omzetgroep voorbeeld Eenheidsprijs Aantal 2 3 groep 1 2 In dit voorbeeld is getoond dat het repeterend kan maar ook door de X-toets! Let op: bij een herhaling van een registratie de eenheidsprijs maximaal 6 cijfers kan zijn. 6-4 Verkoop op rekening voorbeeld Eenheidsprijs Aantal Groep Wisselgeldberekening/geld terug gave is bij gebruik van deze toets uiteraard niet mogelijk POS-Line BV lkr 9

10 Deel 1 Uitleg bediening na programmering snelle start 6-5 Deelbetaling: contant (CA) op rekening (CH) Prijs Aantal Groep Contant voldaan Correcties Verschillende correcties kunnen worden gemaakt; 1) na registratie in een artikelgroep 2) als het bedrag is ingetoetst maar nog niet in een groep geregistreerd Vóórdat u een Artikelgroep toets heeft ingetoetst wist de laatst ingegeven waarde Voorbeeld: 1. ingave eenheidsprijs 4.00 is onjuist, moet 1.00 zijn. 2. foute vermenigvuldiging, de prijs eerst ingetoetst i.p.v. het aantal (x-toets) 3. ingave prijs in niet correct 1.50 in plaats van 1.05 POS-Line BV lkr 10

11 Deel 1 Uitleg bediening na programmering snelle start Correctie nadat een groepstoets is ingetoetst Dit corrigeren wij door de <Error correctie> Voorbeeld: 1. ingave onjuiste prijs 5.50 in plaats van 5.05 en druk op de <groep toets> 2. ingave onjuiste prijs 2.20 in plaats van 2.30 bij vermenigvuldigen en druk op de <groep toets> POS-Line BV lkr 11

12 Deel 1 Uitleg bediening na programmering snelle start -RAPPORTAGES 1. Dagelijks Management rapport Dit gedeelte geeft uitleg over de handelingen die moeten worden uitgevoerd om omzetgegevens af te drukken en eventueel te wissen. Belangrijk! Wees bewust dat indien u een (Z) rapport afdrukt dat de omzetgegevens worden gewist! Rapporten afdrukken zonder te wissen zet de draaischijf op positie X 5-1 Financieel rapport 7-2 Algemeen financieel lees/wis rapport Dagelijks Lees/wis rapport Sleutel naar LEZEN Sleutel naar WISSEN POS-Line BV lkr 12

13 Deel 1 Uitleg bediening na programmering snelle start -RAPPORTAGES Periodiek lees/wis rapport Sleutel naar of POS-Line BV lkr 13

14 Doelmatige handelingen 1. Programmering 1-1 Eenheidsprijs in artikelgroep voorbeeld Eenheidsprijs Groep * eenheid prijzen binnen een range van Percentage <%-toets> voorbeeld Korting in % 2.5 % * percentage binnen de reeks van tot 99.99% 1-3 BTW percentage toekennen aan een artikel groep Voorbeeld Status BTW 1 BTW2 Groep 1 2 POS-Line BV lkr 14

15 Deel 2 Doelmatige handelingen 1-4 Eigenschappen van een omzetgroep voorbeeld Groepen Keuze A B C Status percentage toets BTW status bepalen (percentage toets staat standaard op GEEN BTW berekening) voor % toets voorbeeld: % toets moet ingeval van korting of toeslag beide BTW tarieven juist berekenen POS-Line BV lkr 15

16 Deel 2 Doelmatige handelingen Gebruik van percentage toets voorbeeld Afronding Omhoog Percentage %+ 1.6 BTW status (standaard kent de toets GEEN BTW berekening) Minus toets Voorbeeld: BTW laag (=1) berekening - toets POS-Line BV lkr 16

17 Deel 2 Doelmatige handelingen 1-7 Algemene instellingen Algemene machine instellingen Controle POS-Line BV lkr 17

18 Deel 2 Doelmatige handelingen Printer instelling POS-Line BV lkr 18

19 Deel 2 Doelmatige handelingen Gebruik de printer als klantenbon of als journaalrol (Printer is standaard ingesteld op journaal rol (na initialisatie)) Voorbeeld: Printer te gebruiken als klantenbon Print klantenbon of journaalrol kan tevens geprogrammeerd worden zoals op blz. XX is aangegeven. LET OP!! Laatste ingave is bepalend. POS-Line BV lkr 19

20 Deel 2 Doelmatige handelingen 1-8 PLU instellingen koppelen PLU s aan groepen Voorbeeld PLU nr koppel groep nummer PLU s kunnen ingesteld worden Wanneer een groeps koppeling niet wordt ingesteld, dan wordt de PLU standaard gekoppeld naar groep 4 Status voor een enkelvoudige verkoop en BTW zijn hetzelfde als de groep waaraan de PLU wordt gekoppeld Prijzen voor PLUs Voorbeeld PLU nr. 1 2 Artikel prijs POS-Line BV lkr 20

21 Deel 2 Doelmatige handelingen 1-9 BTW instellingen en afrondingen POS-Line BV lkr 21

22 Deel 2 Doelmatige handelingen 1-10 Print BTW details op klanten bon POS-Line BV lkr 22

23 Deel 2 Doelmatige handelingen 1-10 Afdrukken van alle geprogrammeerde gegevens (Altijd een print-out op een veilige plaats bewaren) POS-Line BV lkr 23

24 Deel 2 Doelmatige handelingen Afdrukken PLU programmeringen POS-Line BV lkr 24

25 Deel 2 Doelmatige handelingen Bediening 2-1 Registratie bij gebruik prijs voor artikel groepen (voor programmering zie blz. 14) Voorbeeld Prijs Aantal Groep Ontvangen Enkelvoudige verkoop groep (Programmering: zie blz. 15) voorbeeld 1: Status Enkelv. Verkoop Prijs 0.50 Aantal 1 Groep 1 Voorbeeld 2: Status Normaal Enkelv. Verkoop Prijs Aantal 1 1 Groep 2 1 POS-Line BV lkr 25

26 Deel 2 Doelmatige handelingen 2-3 Betaling met cheque voorbeeld Prijs Aantal 2 Groep Deelbetaling contant/cheque voorbeeld Prijs Aantal 1 1 Groepen 2 3 Contant bet Cheque Retour (alleen via draaischijf) voorbeeld Prijs Aantal 1 1 Groep 2 3 POS-Line BV lkr 26

27 Deel 2 Doelmatige handelingen PLU Handeling PLU registratie Programmering: zie blz. 20 prijzen Zie blz. 20 voor koppeling Voorbeeld PLU nr 1 2 Prijs Aantal 2 4 Groep link 1 1 Contant PLU enkelvoudige verkoop Voorbeeld PLU nr 1 Status Enkelvoudige verkoop Prijs 1.00 Aantal 1 PLU rapport POS-Line BV lkr 27

28 Deel 2 Doelmatige handelingen 2-7 Diverse registraties Datum/ tijd aflezen Geld uit lade of betaling Geld in lade of ontvangst (kas in) Registratie referentie nummers Een referentie nummer of ID nummer tot 8 cijfers kan worden geregistreerd in iedere gewenste transactie POS-Line BV lkr 28

29 Deel 2 Doelmatige handelingen Korting op het subtotaal Voorbeeld een korting van Toeslag/ korting * 2.5% toeslag/ korting berekend over de eerste groep * 7% toeslag/ korting over het transactie totaal * voor programmering van de % toets (%+ of %-) zie blz. 15 * voor programmering percentage zie blz. 16 POS-Line BV lkr 29

30 Deel 2 Doelmatige handelingen 2-8 Zomer- en wintertijd voor de zomertijd- en wintertijd kunt u de interne klok 1~9 uur voor uit/ achteruit zetten. 1 uur vooruit 1 uur achteruit voer 2~9 in als u de klok 2~9 uur voor of achteruit wilt zetten POS-Line BV lkr 30

31 Calculator functie 1.Calculator positie op de draaischijf terwijl u in de stand REG op de kassa registreert is het mogelijk om van positie te veranderen naar de stand CALC om een berekening uit te voeren en vervolgens weer terug te gaan naar de REG stand om de transactie voort te zetten. 1-1 Calculatie voorbeelden (23-56) x 78= (4x3-6) 3.5+8= 12% van Uit geheugen Vraag het actuele bedrag terug in het display opvragen - gedurende registratie actuele subtotaal - na afsluiten transactie het laatste bedrag In sleutelstand CAL Voorbeeld: Deel het bestaande Subtotaal in sleutelstand REG door 3 (om het bedrag tussen drie personen te delen). In sleutelstand REG Vraag op in de huidige transactie in sleutelstand CAL, en geeft alle drie de personen het te betalen bedrag. POS-Line BV lkr 31

32 Deel 3 Calculator functie 1-3 Instellingen voor calculator functie * Lade opent niet gedurende registratie als de CA/= toets wordt ingedrukt in de stand CAL. POS-Line BV lkr 32

33 Belangrijke informatie 1. Hulp bij foutmelding Kenmerk/ foutmelding Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing 1 E01 verschijnt in het display Positiewijziging op draaischijf voordat transactie is afgesloten of voordat programmering juist is afgesloten Draai schijf terug tot waar geluid stopt en druk op CA (contant totaal) toets 2 E94 verschijnt in het display Papier zit vast in printer, printer storing 3 Geen datum of tijd geprint op klantenbon, papier transporteert onvoldoende uit de kassa 5 Lade opent na enkele artikelgroep registratie direct 6 Omzet gegevens lijken niet geschoond na printen rapport, einde van de openingstijd 7 Programmatie lijkt geschoond als stekker uit stopcontact is geweest of spanning uit Printer ingesteld als journaal printer Status van artikelgroep is enkelvoudige verkoop Gebruik van positie X om rapporten af te drukken Geen of lege (onvoldoende spanning ) batterijen Verwijder vastzittend papier. Draai schijf in OFF positie en vervolgens weer naar REG, of stroom aan en uit. Mocht beide niet helpen raadpleeg de verkoper waar de kassa is aangeschaft. Programmeer kassa op uitgifte klantenbon Programmeer groep toets met status normaal Positie op draaischijf in Z en druk op CA Plaats nieuwe batterijen 8 Geld kan niet uit lade worden gehaald Geen netspanning op het stopcontact Beweeg palletje onderzijde geldlade 9 Bij het aanslaan van een artikel toets een piep toon. Er is een ingave beperking onder de toets ingevoerd en/of geen prijs Zet de positie in PGM stand druk op 3 subtotaal en daarna 0 <ST>. 10 Kan niet negatief afslaan Er is een beperking dat er niet negatief aangeslagen mag worden. Zet de positie in PGM stand druk op 3 subtotaal, 0622 subtotaal en 500 <CA> <ST>. 11 Als ik registreer krijg ik een negatieve waarde Groep geprogrammeerd met een negatieve waarde Zet de positie in PGM stand druk op 3 <subtotaal>, 0 <groep> <ST>. 12 Komt geen BTW op de bon Programmeringinstelling is niet correct <betekent toets> 2. Technische eigenschappen. Zet de positie in de PGM stand, druk op 3 <subtotaal>, 0326 subtotaal, 0 <CA> <ST> Wijze van ingave gegevens: Ingave: 10 toets systeem: buffer geheugen 8 toetsen (2- toetsen gezamenlijk) Display (digitron) Bedrag 8 cijfers (nul onderdrukking); groep nr/plu nr; aantal herhalingen; Printer Receipt: 12 digits (cijfers 10 digits, symbolen 2 digits) (of journaal) automatische papier oprol haspel (journaal rol) bonrol: 58 mm X 80 mm (Max.) Calculaties Ingave 8 cijfers; registraties 7 cijfers; totaal 8 cijfers Calculator functie 8 cijfers; automatisch berekeningen; percentage berekeningen Geheugen bescherming Geheugen bescherming doormiddel van (zelf aan te schaffen en te vervangen) batterijen De effectieve levensduur van de batterijen van het type AA (3 UM-3R6P (SUM-3) of LR6 (AM-3) type batterijen) is gemiddeld een jaar vanaf installatie datum in machine. Stroom bron/ stroom verbruik: Zie stikker op linkerzijde kasregister Aan te bevelen temperatuur: 0 C tot 40 C (32 F tot 104 F) Luchtvochtigheid: 10 tot 90% afmetingen/ gewicht: 250 mm (W) X 410 mm (D) x 450 mm (H) met M lade - 9kg met grote lade Specificaties en vormgeving zijn mogelijk onderhevig aan kleine wijzigen zonder berichtgeving vooraf. POS-Line BV lkr 33

34 Wanneer een lade niet opent! In het geval dat een stroom storing of machine uitval, gaat de kassa lade niet automatisch open. In deze gevallen kunnen we de lade openen op onderstaande manier. Belangrijk De lade gaat niet open wanneer deze met de sleutel op slot is gedraaid. Afsluiten/ openen van de multi lade (alleen voor M lade) A. Draai de hendel (1) met de klok mee voor het afsluiten van de lade. (de indicator wordt rood). B. Draai de hendel (1) met tegen de klok in voor het openen van de lade. (de indicator wordt groen). Belangrijk Voor jarenlang probleemloos gebruik van uw kasregister dient u rekening te houden met de volgende punten. Stel het kasregister niet bloot aan direct zonlicht, hoge vochtigheid, water of andere vloeistoffen of hoge temperaturen (bijvoorbeeld in de buurt van een verwarming). Controleer de sticker op de zijkant van het kasregister om er zeker van te zijn dat de vereiste spanning overeenstemt met de beschikbare voedingsspanning. Bedien het kasregister nooit met natte handen. Een beschermmat WT-80 biedt een oplossing ter bescherming van het toetsenbord. Reinig de buitenkant van het kasregister met een zachte, droge doek. Gebruik nooit benzeen, thinner of andere vluchtige middelen. Verwijder nooit de kap van het kasregister en probeer hem nooit intern te reinigen. Breng het kasregister voor reparatie en onderhoud naar een erkende CASIO-dealer. De hoofdstekker op deze kassa wordt gebruikt voor het los koppelen van de spanning. Verzeker u er van dat de contactdoos vlakbij de uitrusting is geïnstalleerd en gemakkelijk toegankelijk zal zijn. POS-Line BV lkr 34

ELEKTRONISCH KASREGISTER SE-G1

ELEKTRONISCH KASREGISTER SE-G1 ELEKTRONISCH KASREGISTER SE-G1 GEBRUIKERSHANDLEIDING 2015 NL handleiding Casio SE-G1 NL vs 1.07 Voorzorgsmaatregelen Lees voor de juiste en veilige bediening van dit product deze handleiding zorgvuldig

Nadere informatie

Gebruikers handleiding. Snelle en eenvoudige start! Simpel te gebruiken 15 groepen Automatische BTW Berekening Calculatie functie

Gebruikers handleiding. Snelle en eenvoudige start! Simpel te gebruiken 15 groepen Automatische BTW Berekening Calculatie functie Gebruikers handleiding Snelle en eenvoudige start! Simpel te gebruiken 15 groepen Automatische BTW Berekening Calculatie functie INTRODUCTIE Voorzorgsmaatregelen Lees voor de juiste en veilige bediening

Nadere informatie

ELEKTRONISCH KASREGISTER 140CR GEBRUIKERSHANDLEIDING. Eu NL v.003. 2009 POS-Line B.V.

ELEKTRONISCH KASREGISTER 140CR GEBRUIKERSHANDLEIDING. Eu NL v.003. 2009 POS-Line B.V. ELEKTRONISCH KASREGISTER 140CR Eu NL v.003 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voorzorgsmaatregelen Lees voor de juiste en veilige bediening van dit product deze handleiding zorgvuldig door en volg de instructies op.

Nadere informatie

ELEKTRONISCH KASREGISTER SE-S10 GEBRUIKERSHANDLEIDING. Eu NL v1.00. 2009 POS-Line B.V.

ELEKTRONISCH KASREGISTER SE-S10 GEBRUIKERSHANDLEIDING. Eu NL v1.00. 2009 POS-Line B.V. ELEKTRONISCH KASREGISTER SE-S10 Eu NL v1.00 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voorzorgsmaatregelen Lees voor de juiste en veilige bediening van dit product deze handleiding zorgvuldig door en volg de instructies op.

Nadere informatie

ELECTRONISCH KASREGISTER

ELECTRONISCH KASREGISTER CASIO ELECTRONISCH KASREGISTER 240 CR HANDLEIDING 1. DE EERSTE INSTALLATIE: ----------------------------------------- BELANGRIJK: voor iedere programmatie, steek de stekker in het stopcontact en installeer

Nadere informatie

Snelle start Casio model SE-G1

Snelle start Casio model SE-G1 Snelle start Casio model SE-G1 30/01/2014 Francis Belangrijk! Belangrijk! - Gebruik thermisch papier met volgende eigenschappen: Druk niet op de toets met het punt bij het Breedte: 58 mm intikken van de

Nadere informatie

Snelle start Casio model SE-G1

Snelle start Casio model SE-G1 Pat er s s t r aat106108 2300T ur nhout T el : 014/ 42. 55. 99 i nf o@v anmec hel en. be www. v anmec hel en. be webs hop. v anmec hel en. be Snelle start Casio model SE-G1 16/04/2013 Belangrijk! Belangrijk!

Nadere informatie

Handleiding bij uw SAM4S. kasregister model ER-150II

Handleiding bij uw SAM4S. kasregister model ER-150II Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-150II Inhoudsopgave Pag.2 Inhoudsopgave Pag.3 1 Voordat u begint 1.1 Specificaties 1.2 Aanbeveling 1.3 Functieslot Pag.4 1.4 Resetten van de kassa 1.5 Installeren

Nadere informatie

Handleiding. bij. kasregister TOWA NT-1081

Handleiding. bij. kasregister TOWA NT-1081 Handleiding bij uw kasregister TOWA NT-1081 Initialiseren van de kassa (alleen voor dealers!) DEZE HANDELING MOET U NIET VERRICHTEN WANNEER DE KASSA AL VOOR U GEPROGRAMMEERD IS!! Met deze handeling worden

Nadere informatie

Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-150

Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-150 Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-150 Inhoudsopgave Pag.2 Inhoudsopgave Pag.3 1 Voordat u begint 1.1 Specificaties 1.2 Aanbeveling 1.3 Functieslot Pag.4 1.4 Plaatsen van de batterijen 1.5 Resetten

Nadere informatie

Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-180

Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-180 Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-180 Pag.2 Inhoudsopgave Pag.3 1 Voordat u begint 1.1 Specificaties 1.2 Aanbeveling 1.3 Kassa uitpakken Pag.4 1.4 Installeren van de kassarol en inktroller

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK Hartelijk dank voor de aankoop van dit product van JB Systems. Lees deze gebruiksaanwijzing zeer zorgvuldig door, om volledig van alle mogelijkheden te kunnen profiteren. EIGENSCHAPPEN Gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Hippo

Byzoo Sous Vide Hippo Byzoo Sous Vide Hippo handleiding 220-240V, 50Hz 800W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE 1 Lees alle instructies zorgvuldig voor

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

PINEARTS HOLLAND BV

PINEARTS HOLLAND BV Veiligheidsmaatregelen Platformweegschaal Alle Endel SWS-Series Gebruikershandleiding PINEARTS HOLLAND BV WWW.PINEARTS.NL Veiligheidsmaatregelen Alle veiligheidsberichten zijn aangegeven met het woord

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RS20CCSV

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG RS20CCSV U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor SAMSUNG RS20CCSV. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de SAMSUNG RS20CCSV in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-180T

Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-180T Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-10T Pag.2 Inhoudsopgave Pag.3 1 Voordat u begint 1.1 Specificaties 1.2 Aanbeveling 1.3 Installeren van de kassarol Pag.4 1.4 Display 1.5 Foutmeldingen 1. Functieslot

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe Bedankt voor het aanschaffen van het SingStar Microphone Pack. Lees voor u dit product gaat gebruiken

Nadere informatie

Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-180U

Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-180U Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-10U Pag.2 Inhoudsopgave Pag.3 1 Voordat u begint 1.1 Specificaties 1.2 Aanbeveling 1.3 Installeren van de kassarol Pag.4 1.4 Display 1.5 Foutmeldingen 1. Functiestand

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Tafelweegschalen. Adam Equipment GBK-serie

Gebruiksaanwijzing Tafelweegschalen. Adam Equipment GBK-serie Gebruiksaanwijzing Tafelweegschalen Adam Equipment GBK-serie Stimag B.V. Parellaan 22 2132 WS HOOFDDORP tel. (023) 562 62 65 fax. (023) 562 97 44 Voor verdere technische vragen kunt u contact opnemen met

Nadere informatie

PINEARTS HOLLAND BV

PINEARTS HOLLAND BV Veiligheidsmaatregelen Prijsberekenende weegschaal Alle PBW1, PBW2 & PBW3 Gebruikershandleiding PINEARTS HOLLAND BV WWW.PINEARTS.NL Veiligheidsmaatregelen Alle veiligheidsberichten zijn aangegeven met

Nadere informatie

EM8676 Binnen sirene met flitslamp. Downloaded from

EM8676 Binnen sirene met flitslamp. Downloaded from EM8676 Binnen sirene met flitslamp EM8676 - Binnen sirene met flitslamp 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 2.0 Algemeen... 2 3.0 Functies... 3 4.0 Aanmelden op het alarmsysteem... 3 5.0 Gebruik

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Telweegschaal. Gebruikershandleiding

Telweegschaal. Gebruikershandleiding Veiligheidsmaatregelen Telweegschaal Alle Endel HJX-W Series Gebruikershandleiding Veiligheidsmaatregelen Alle veiligheidsberichten zijn aangegeven met het woord PAS OP. Dit woord betekend het volgende:

Nadere informatie

Handleiding bij uw TOWA kasregister model EX-300

Handleiding bij uw TOWA kasregister model EX-300 Handleiding bij uw TOWA kasregister model EX-300 Inhoudsopgave Pag.2 Inhoudsopgave Pag.34 Toegangscode X1 rapport printen in R Pag.3 1 Voordat u begint Lade open alarmtijd programmeren 1.1 Specificaties

Nadere informatie

EM8690-R1 Draadloze rookmelder

EM8690-R1 Draadloze rookmelder EM8690-R1 Draadloze rookmelder EM8690 R1 Draadloze rookmelder 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 2.0 LED indicator... 3 3.0 Instellingen... 3 3.1 Eerste gebruik... 3 3.2 Zelf test... 3 3.3

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard

Mauer GmbH Technologie voor beveiliging. Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Informatie over de bediening: Mauer GmbH Technologie voor beveiliging Code Combi B VdS-Cl 2 Artikelnummer 82131 - standaard Bedieningsinstructies Lees deze instructies aandachtig door voordat u het slot

Nadere informatie

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO WAARSCHUWING STEL DIT APPARAAT NOOIT BLOOT AAN REGEN OF VOCHT, OM HET ONTSTAAN VAN BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. BELANGRIJK

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Turtle

Byzoo Sous Vide Turtle Byzoo Sous Vide Turtle ZAT01 Handleiding 220-240V, 50Hz 1300W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE Bij het gebruik van elektrische

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING 360 Turbo Luchtverwarmer NL Cat. Nr.: 25963 Lees deze handleiding alvorens het product te gebruiken. Waarschuwing 1. Deze verwarmer is alleen voor algemene verwarming binnenshuis.

Nadere informatie

EM1037 R1 2 Poorts KVM USB Switch met Audio

EM1037 R1 2 Poorts KVM USB Switch met Audio EM1037 R1 2 Poorts KVM USB Switch met Audio Let op het gebruik van de USB poorten : Het toetsenbord in de bovenste USB poort aansluiten. De muis in de onderste USB poort aansluiten. 2 NEDERLANDS EM1037

Nadere informatie

prijs weegschaal: Model RSCPT10 & 20 RSCPT10 RSCPT20 Gebruikers Manueel

prijs weegschaal: Model RSCPT10 & 20 RSCPT10 RSCPT20 Gebruikers Manueel Gebruikers Manueel Gewicht prijs weegschaal: Model RSCPT10 & 20 RSCPT10 RSCPT20 Gebruikers Manueel 01/03/2014 2014 1 Voeding 100~240V 50/60hz AC 12V/1A DC 12W 6V/4AH herlaadbare inwendige batterij Verbruik

Nadere informatie

MS Semen Storage Pro

MS Semen Storage Pro MS Semen Storage Pro 150 4508425 NL MS Semenstorage PRO 150 Gebruiksaanwijzing... 3 4508425/11-01-2016/F Inhoud MS Semen Storage Pro 150... 1 Bepalingen... 3 Introductie... 4 MS Semen Storage... 5 Aanbevelingen...

Nadere informatie

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18 .book Seite 1 Donnerstag, 14. Oktober 2004 3:22 15 GB D F E I NL DK N S FIN Compressor Cooler Instruction Manual 4 Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière à compression Notice d emploi 18 Nevera

Nadere informatie

Gebruikershandleiding.

Gebruikershandleiding. Gebruikershandleiding. Fabrikant: Gispen International BV Parallelweg west 23 Postbus 30 NL 4100 AA Culemborg Holland. Type aanduiding: IC 2007 Elektrisch Hoogteverstelbare tafel. Bouwjaar: 2013 Versie

Nadere informatie

TOSTI APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING

TOSTI APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING Professional Supplies TOSTI APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING (*680.100 /*680.200) Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig alvorens het apparaat in gebruik te nemen. -1- INDEX Hoofdstuk Omschrijving Blz 1 Inleiding...2

Nadere informatie

Handleiding Basis Scannen software. CASIO QT-6000 en QT-6100

Handleiding Basis Scannen software. CASIO QT-6000 en QT-6100 Handleiding Basis Scannen software CASIO QT-6000 en QT-6100 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Registratiescherm... 4 1.1. Registratie op groepsniveau... 4 1.2. Registratie met barcode... 4 1.3. Registratie

Nadere informatie

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. i -1 Opmerking De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. DE FABRIKANT OF DE VERDELER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN OF OMISSIES IN DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FT-07

GEBRUIKSAANWIJZING FT-07 GEBRUIKSAANWIJZING FT-07 1 2 3 1: temperatuur sensor 2: display 3: aan/start/stop/geheugen/uit toets temperatuur weergave display temperatuur weergave geheugen lege batterij indicatie 2 INTRODUCTIE De

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EasyView K-type thermometer Model EA11A Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech EasyView thermometer. Dit apparaat biedt een enkelvoudige K-type thermokoppelinvoer met

Nadere informatie

SE-S100. Snelle start. - Snelle start - Eenvoudige handleiding

SE-S100. Snelle start. - Snelle start - Eenvoudige handleiding SE-S100-24 departementen (12 karakters) Afmetingen (kleine lade): 167(H), 326(B), 345(D) - 2000 PLU s (12 karakters) Afmetingen (grote lade): 180(H), 410(B), 450(D) - 8 bedienden (12 karakters) Gewicht

Nadere informatie

CAL. Y182, 7T32 ALARM CHRONOGRAAF

CAL. Y182, 7T32 ALARM CHRONOGRAAF NEDERLANDS CAL. Y182, 7T32 ALARM CHRONOGRAAF TIJD/KALENDER Uur- en minuutwijzer met kleine secondewijzer. Datum wordt in getallen weergegeven. ALARM Kan worden ingesteld op basis van 12uurs-instelling

Nadere informatie

EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon

EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon 2 NEDERLANDS EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Aansluiten...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Afbeelding alleen ter illustratie, specificaties zijn afhankelijk van het werkelijke product. Lees voor het gebruik zorgvuldig de

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER AFR-060 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen FITTING SCHAKELAAR Lees voordat

Nadere informatie

AB x 1 HDMI switch, 3D en 4K ondersteuning

AB x 1 HDMI switch, 3D en 4K ondersteuning AB7819 5 x 1 HDMI switch, 3D en 4K ondersteuning 2 NEDERLANDS AB7819-5 x 1 HDMI switch, 3D and 4K ondersteuning Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Beschrijving paneel...

Nadere informatie

AX-3010H. Multifunctionele schakelende voeding. Gebruiksaanwijzing

AX-3010H. Multifunctionele schakelende voeding. Gebruiksaanwijzing AX-3010H Multifunctionele schakelende voeding Gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats, zodat u hem later nog eens in kunt kijken. De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke

Nadere informatie

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor 1. Algemene beschrijving 2. Gebruiksvoorschriften 3. Bediening & Aansluitingen 4. Gebruiksinstructies 5. Stroomvoorziening 6. Communicatie 7. Uitgangsignaal

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

Personenweegschaal MD 13523

Personenweegschaal MD 13523 Personenweegschaal MD 13523 Handleiding Inhoud Veiligheidsadviezen... 2 Over dit toestel... 2 Algemeen... 2 Op de juiste wijze omgaan et batterijen... 3 Repareer het toestel nooit zelf... 3 Inhoud van

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

Dealer handleiding Basis software. CASIO QT-6000 en QT-6100

Dealer handleiding Basis software. CASIO QT-6000 en QT-6100 Dealer handleiding Basis software CASIO QT-6000 en QT-6100 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Algemeen... 4 Basis Horeca... 5 1 Uitleg van de toetsen op alfabetische volgorde per scherm... 5 1.1 Dealerscherm...

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS Waar moet u op letten? Het KlikAanKlikUit systeem De set APA3-1500R is eenvoudig uit te breiden met andere KlikAanKlikUit

Nadere informatie

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212420/2 2008-2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia Extra Power DC-11/ DC-11K (hierna DC-11 genoemd) kunt u de batterijen van twee compatibele

Nadere informatie

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat AT-5461 Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat Veiligheid Lees en bewaar deze instructies. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud en door personen met verminderde lichamelijke,

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe

gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe gebruikershandleiding Elektronisch slot met noodsleutel think safe 2 Gebruikershandleiding elektronisch slot met noodsleutel think safe Belangrijke aandachtspunten Lees de handleiding voordat u het elektronische

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING ELEKTROMOBIEL

GEBRUIKERSHANDLEIDING ELEKTROMOBIEL GEBRUIKERSHANDLEIDING ELEKTROMOBIEL Projectgroep 8 Hogeschool Gent elektromechanica Valentin Vaerewyckweg 1 9000 Gent Eerste uitgave (16/05/2016) WOORD VOORAF De elektromobiel is ontworpen door studenten

Nadere informatie

Leather keyboard case for Ipad Air 2

Leather keyboard case for Ipad Air 2 Leather keyboard case for Ipad Air 2 Gebruikershandleiding NL Decoded, 15/02 Inhoudsopgave 1 Beoogd gebruik 3 2 Veiligheid 4 2.1 Pictogrammen in deze handleiding 4 2.2 Algemene veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER APCR-2300 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen STEKKERBLOK SCHAKELAAR Lees

Nadere informatie

HQ-CHARGER UUR SUPER COMPACTE ACCULADER VOOR AAA/AA ACCU'S

HQ-CHARGER UUR SUPER COMPACTE ACCULADER VOOR AAA/AA ACCU'S NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING HQ-CHARGER51 1-2 UUR SUPER COMPACTE ACCULADER VOOR AAA/AA ACCU'S LEES VÓÓR HET OPLADEN DE INSTRUCTIES Gebruikershandleiding Lees deze handleiding a.u.b. zorgvuldig. Deze handleiding

Nadere informatie

Tuincontactdoos met piket

Tuincontactdoos met piket NL Handleiding GS 2 DE GS 4 DE Belangrijk! Lees deze handleiding en bewaar ze. Neem de veiligheidsaanwijzingen in acht. Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding... 29 2 Leveringsomvang... 29 3 Conform gebruik...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Fabrikant: Gispen Parallelweg West 23 Postbus 30 NL 4100 AA Culemborg Holland. Type aanduiding: Gispen TM elektrisch hoogte verstelbare tafel (met het bedieningspaneel in het tafelblad)

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CODE COMBI K VDS-KL.1

Gebruiksaanwijzing CODE COMBI K VDS-KL.1 Gebruiksaanwijzing CODE COMBI K VDS-KL.1 Code Combi K is een electronisch cijfer/combinatieslot voor VDS gekeurde toepassingen. Het slot heeft tweede code voor nood- en/of controle openingen. Voordat U

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER AFR-060 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen FITTING SCHAKELAAR Lees voordat

Nadere informatie

Full Time Service B.V.B.A. HANDLEIDING WINKEL QT 6100

Full Time Service B.V.B.A. HANDLEIDING WINKEL QT 6100 HANDLEIDING WINKEL QT 6100 A. DE TOETSEN : ESC/SKIP: dient om een programmatie of rapport af te sluiten door 3 maal op te drukken CLEAR: Om een foutieve getal ingave te annuleren X: Om buiten een bewerking

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SHL3850NC. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SHL3850NC. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips SHL3850NC Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

DROOGPLATEAU. Handleiding

DROOGPLATEAU. Handleiding DROOGPLATEAU PRGHO Handleiding Rhima-webshop.nl 1 Rhima-webshop.nl Rhima-webshop.nl 2 Rhima-webshop.nl Inhoudsopgave Pagina 1. Belangrijke informatie. 4 2. Algemeen. 5 3. Installeren. 6 4. Instructie voor

Nadere informatie

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers)

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) Vooraf: De Olympia EKM2100 is oorspronkelijk bedoeld als meetinstrument voor het meten van het verbruik van energie van uw apparaten. De EKM2100

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

Inleiding. In deze gebruikershandleiding ontvangt u meer informatie over het instellen, gebruik en onderhoud van uw Cup-a-Soup Mini.

Inleiding. In deze gebruikershandleiding ontvangt u meer informatie over het instellen, gebruik en onderhoud van uw Cup-a-Soup Mini. Inleiding Hartelijk dank voor het aanschaffen van de Cup-a-Soup Mini. Met deze aanschaf heeft u altijd een heerlijk Cup-a-Soup moment binnen handbereik. In deze gebruikershandleiding ontvangt u meer informatie

Nadere informatie

ELEKTRONISCH KASREGISTER SE-C300

ELEKTRONISCH KASREGISTER SE-C300 ELEKTRONISCH KASREGISTER SE-C300 Eu NL v0.99 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voorzorgsmaatregelen Lees voor de juiste en veilige bediening van dit product deze handleiding zorgvuldig door en volg de instructies

Nadere informatie

ELEKTRONISCH KASREGISTER SE-S300

ELEKTRONISCH KASREGISTER SE-S300 ELEKTRONISCH KASREGISTER SE-S300 Eu NL v1.01 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voorzorgsmaatregelen Lees voor de juiste en veilige bediening van dit product deze handleiding zorgvuldig door en volg de instructies

Nadere informatie

EL-EPM01 Energiemeter

EL-EPM01 Energiemeter EL-EPM01 Energiemeter NEDERLANDSE INSTRUCTIES Introductie: De EL-PM01 energiemeter is ontwikkeld voor het bewaken en meten van het elektrische energieverbruik. Het apparaat biedt een effi ciënte manier

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7 GEBRUIKSAANWIJZING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 ONZE WELGEMEENDE DANK VOOR UW AANKOOP VAN DEZE AFSTANDS- BEDIENING. LEES DE HANDLEIDING AANDACHTIG ALVORENS

Nadere informatie

Nokia Charging Plate DT-600. Uitgave 1.2

Nokia Charging Plate DT-600. Uitgave 1.2 Nokia Charging Plate DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Uitgave 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia Charging Plate DT-600 kunt u de batterijen van vijf compatibele apparaten

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Marsden Weegindicator. Stimag B.V. Meer en Duin 64a 2163 HC Lisse tel. (023) fax.

GEBRUIKSAANWIJZING. Marsden Weegindicator. Stimag B.V. Meer en Duin 64a 2163 HC Lisse tel. (023) fax. GEBRUIKSAANWIJZING Marsden Weegindicator Stimag B.V. info@stimag.nl Meer en Duin 64a 2163 HC Lisse tel. (023) 562 62 65 fax. (023) 562 97 44 Voor verdere vragen kunt u contact met ons opnemen Inhoudsopgave

Nadere informatie

LEGO Energiemeter. Hoe te beginnen

LEGO Energiemeter. Hoe te beginnen LEGO Energiemeter Hoe te beginnen De Energy Meter bestaat uit twee delen: het LEGO Energy Display en de LEGO Energy Storage. De Energy Storage past op de onderkant van het Energy Display. Schuif de Energy

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING QT 6100 BACK TO BASICS BROODJES/SNACK

GEBRUIKERS HANDLEIDING QT 6100 BACK TO BASICS BROODJES/SNACK GEBRUIKERS HANDLEIDING QT 6100 BACK TO BASICS BROODJES/SNACK 09/01/2009 INHOUD: INLEIDING BACK TO BASIC PROGRAMMATIE 3 PROGRAMMATIE SCHERM OP QT6100 4 UITLEG VAN DE TOETSEN 5 13 PROGRAMMATIE 14 AANMAKEN

Nadere informatie

AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN

AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product.

Nadere informatie

Life-Point Pro Trainer manual A5 20-01-15 kleur voor prints.indd 1

Life-Point Pro Trainer manual A5 20-01-15 kleur voor prints.indd 1 Life-POINT Pro AED TRAINER handleiding Life-Point Pro Trainer manual A5 20-01-15 kleur voor prints.indd 1 20-01-15 20:03 Life-Point Pro AED - TRAINER Handleiding BELANGRIJK Leest u deze handleiding zorgvuldig

Nadere informatie

UB 64. O Spann elektrische deken. Gebruiksaanwijzing...2. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com. 06.0.

UB 64. O Spann elektrische deken. Gebruiksaanwijzing...2. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com. 06.0. UB 64 NL 06.0.43510 Hohenstein O Spann elektrische deken Gebruiksaanwijzing...2 BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com Inhoud Nederlands 1. Leveringsomvang... 3 1.1 Beschrijving

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Dutch V1.0 1 Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Alleen voor gebruik binnenshuis Stel het apparaat niet bloot aan vocht of

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

Elektrische muurbeugel

Elektrische muurbeugel E HANDLEIDING Elektrische muurbeugel IR ontvanger programmeren: (AB = afkorting voor afstandsbediening) STAP 1: Druk en houd voor 5 seconden ingedrukt totdat de LED gaat knipperen en aan blijft, dan druk

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Bedrade afstandsbediening MWR-VH02 ENERGIE RECOVERY VENTILATIE (ERV wtw ventilatie) Ne DB98-30694A(1) Veiligheidsmaatregelen Lees deze instructies aandachtig door voordat u deze bedrade

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (A.U.B. BEWAREN).

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (A.U.B. BEWAREN). Batterijoplader BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (A.U.B. BEWAREN). LEES AANDACHTIG DE VOLGENDE INSTRUCTIES DOOR OM HET RISICO VAN BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN. Handleiding Art. -Nr:201604

Nadere informatie

NOVANEX G22 GEBRUIKSHANDLEIDING

NOVANEX G22 GEBRUIKSHANDLEIDING NOVANEX G22 GEBRUIKSHANDLEIDING BELANGRIJK! Lees de instructies aandachtig voordat u de versterker de eerste keer gebruikt. Bewaar deze instructies voor de toekomst. VERSTERKER EIGENSCHAPPEN - Volledig

Nadere informatie

Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot

Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot GEBRUIKERS- HANDLEIDING www.tts-shopping.com Bee-Bot is een bekroonde programmeerbare vloerrobot met een eenvoudige, kindvriendelijke lay-out,

Nadere informatie

Handleiding RC1802 pagina 1 v. 6. HANDLEIDING RC1802 Prikklok

Handleiding RC1802 pagina 1 v. 6. HANDLEIDING RC1802 Prikklok Handleiding RC1802 pagina 1 v. 6 HANDLEIDING RC1802 Prikklok Registreren Keuze kolom De Star zal de registratie afdrukken in de kolom waarvan het lampje opgelicht is. De kolom selectie kan automatisch

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing RTW100

Gebruiksaanwijzing RTW100 Gebruiksaanwijzing RTW100 Inhoudsopgave Technische gegevens Beschrijving apparaat Elektrische aansluiting Installatie en adviezen Beschrijving bedieningspaneel De eerste keer Adviezen Storingen en mogelijke

Nadere informatie

HQ-CHARGER71 HQ 2-3 UUR COMPACT AA/AAA ACCULADER MET LCD DISPLAY

HQ-CHARGER71 HQ 2-3 UUR COMPACT AA/AAA ACCULADER MET LCD DISPLAY NEDERLANDS GEBRUIKSAANWIJZING HQ-CHARGER71 HQ 2-3 UUR COMPACT AA/AAA ACCULADER MET LCD DISPLAY LEES VÓÓR HET OPLADEN DE INSTRUCTIES Gebruikershandleiding Lees deze handleiding a.u.b. zorgvuldig. Deze handleiding

Nadere informatie