Fraude bij klantcontact: voorkomen is beter dan genezen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fraude bij klantcontact: voorkomen is beter dan genezen"

Transcriptie

1 Fraude bij klantcontact: voorkomen is beter dan genezen April 2014

2 Fraude bij klantcontact: voorkomen is beter dan genezen Klantcontact is mensenwerk; mensenwerk leidt tot frauderisico s. Teleperformance heeft als marktleider een innovatief en beproefd framework ontwikkeld voor fraudepreventie en -bestrijding. Het Fraud Risk Assessment van Teleperformance is geen papieren tijger, maar een praktisch toepasbaar instrument waarmee Teleperformance de kwaliteit en veiligheid van het klantcontactproces voor haar opdrachtgevers verhoogt. Voor consumenten is online zaken doen volledig ingeburgerd. We oriënteren, vergelijken, bestellen en betalen en doen dat allemaal onbezorgd op onze laptops, tablets en smartphones. Bij al die transacties gaan er allerlei data over en weer. Als consument verwacht je dat alle processen veilig verlopen en dat privacygevoelige informatie in goede handen is. Wanneer het klantcontact rondom e-commerce wordt geoutsourced, gaan (klant)data op reis: ze komen in handen van medewerkers van een andere organisatie. Ook als uitbesteder van klantcontact verwacht je dat het klantcontact veilig, betrouwbaar en integer verloopt. Als uitbesteder wil je geen (imago)schade oplopen als gevolg van gaten in de informatiebeveiliging. Risico s nemen toe E-commerce, het internet of things, mobiele diensten en cloudcomputing maken onze wereld meer en meer connected. Klantcontact wordt complexer en consumenten willen steeds meer one stop service. Dat vraagt om empowered agents, waarbij je empowerment kunt borgen met goed beleid op vlak van security. Het imago van online retailers wordt in verregaande mate bepaald door de mate waarin je een betrouwbare partner bent. Consumenten en hun belangenorganisaties dwingen dit af met certificering en keurmerken, waarmee je kunt aantonen dat je maatregelen hebt getroffen om risico s te beperken. Gelukkig komt informatiebeveiliging steeds hoger op de agenda van de boardroom te staan.

3 De impact van fraude wordt onderschat Vrijwel alle bedrijven hebben dan ook beleid voor informatiebeveiliging ontwikkeld. Ze letten op richtlijnen, regels en (wettelijke) voorschriften; ze implementeren standaarden zoals ISO 27001; en ze halen gecertificeerde auditors en security-analisten in huis. Daarbij gaat de meeste aandacht uit naar cybercrime van buitenaf, maar dat is echter slechts een deel van het probleem. De grootste bedreigingen op het vlak van veiligheid komen van binnenuit, al is dat voor veel bedrijven nog een lastig thema. De grootste veiligheidsrisico s liggen op het vlak van misbruik of diefstal van data, frauduleuze transacties en bestellingen en een ongecontroleerd gebruik van externe systemen zoals internet, aldus de onderzoekers van Shopping2020: Onze verwachting is dat in het jaar 2020 het winkelproces niet dramatisch zal veranderen, maar dat voornamelijk verschuiving plaats zal vinden ten aanzien van het landschap van online shopping (zowel technologisch, qua globaliteit en schaalgrootte). Door deze verschuiving zal afhankelijkheid van ketenpartners en de mogelijke schaalgrootte van onveiligheid en fraude toenemen. Technologische innovaties kunnen hierbij zowel faciliterend als bedreigend zijn. Vrijwel alle bedrijven besteden aandacht aan beveiligingsprocedures, maar vaak kennen ze op het vlak van fraudepreventie geen audit- en monitoringcultuur. Ook beschikken ze zelden over specifieke programma s en systemen die de frauderisico s structureel in kaart brengen en beperken. Het gevolg is dat bedrijven de business impact van frauderisico s sterk onderschatten. Bouwstenen van informatiebeveiliging Een goed framework voor informatiebeveiliging is opgebouwd uit verschillende niveaus. Informatiebeveiliging begint bij het voldoen aan algemene wet- en regelgeving voor informatiebeveiliging. Op het tweede niveau gaat het om maatregelen die voortvloeien uit lokale wetgeving en maatregelen die bij specifieke lines of business horen denk aan nationale en Europese privacywetgeving. Het derde niveau omvat maatregelen op het gebied van fysieke beveiliging: denk aan clean desk policy, toegangsrechten, camerabewaking, maar ook aan training. Op het vierde niveau vind je maatregelen gericht op risicobeheersing gericht op de continuïteit van bedrijfsprocessen denk aan ITredundancy of uitwijkmogelijkheden. Bedrijven die een stap verder gaan, besteden ook aandacht aan het beheersen van frauderisico s. Ze passen systemen en processen toe op het gebied van preventie en detectie van fraude, zodat processen zonder schade of verliezen blijven verlopen. Het hoogst haalbare niveau van veiligheidsbeleid is dat het securitybeleid volwassen en transparant is voor zowel de dienstverlener als de opdrachtgever.

4 Aan de slag met fraudebestrijding Teleperformance heeft als wereldwijd marktleider in de facilitaire klantcontactsector een beproefd framework ontwikkeld om in alle bedrijfsprocessen proactief aandacht te besteden aan fraudebestrijding. Dit zogenaamde Fraud Risk Assessment van Teleperformance maakt onderdeel uit van het totale security beleid van Teleperformance. Het securitybeleid van Teleperformance is ontwikkeld op basis van alle best practices op het gebied van informatiebeveiliging in de klantcontactsector. Het security framework grijpt aan op mensen, processen en systemen: een global security team en local teams in de verschillende landen; verschillende standards, procedures en meer dan 500 controls; en monitoring en training (zie kader bouwstenen van informatiebeveiliging ). Met dit security programma heeft Teleperformance wereldwijde erkenning gekregen van Secure Computing Magazine (2012: best security team) en van Frost & Sullivan (2008, 2012: best security practice). De toepassing van het Fraude Risk Assessment bij een van de klanten van Teleperformance is bovendien genomineerd in de categorie Innovatie voor de Nationale Contact Center Awards van Het information security system van Teleperformance Het information management security system van Teleperformance bestaat uit 18 policy standards, 120 procedures en meer dan 500 controls, die variëren in gewicht en waarvan sommige opdrachtgever-specifiek zijn. De policy standards worden op het niveau van de Teleperformance Group samengesteld onder leiding van de compliance manager. Iedere maand is er een global meeting waarbij onder meer de input van alle landen verzameld wordt. De policies zijn dus steeds het resultaat van wereldwijd verzamelde best practices. De standards zijn gedetailleerde stappenplannen en procesvoorschriften. Controls zijn de punten waarop werkwijzen, processen en systemen periodiek gecheckt worden door middel van audits. De geldigheid van iedere control verloopt na een jaar of een kwartaal. Voor het verstrijken van de geldigheid moet op iedere Teleperformance locatie via een audit opnieuw bewijs worden verzameld dat een control voldoet. Denk aan een control op het gebied van visible security, die omschrijft dat Teleperformance voor alle sites zaken moet controleren zoals fysieke toegangscontrole (door middel van elektronische badges), toegangsrechten (de vloer wordt alleen gebruikt voor een specifieke opdrachtgever) en het in het pand onherkenbaar zijn van de opdrachtgever (geen naambordjes aanwezig). Andere controls hebben bijvoorbeeld betrekking op het regelmatig reviewen van de firewall regels waarbij moet worden aangetoond dat dat systemen gepatcht zijn op basis van vulnerability scans.

5 Het Teleperformance Fraud Risk Assessment Het doel van het Fraud Risk Assessment is dat mogelijke frauderisico s worden geïdentificeerd en vervolgens beperkt kunnen worden door het nemen van gerichte maatregelen. Het Fraud Risk Assessment bestaat daarom uit verschillende stappen: Prepare, Collect, Process, Improve en Result. Hoe wordt het Fraud Risk Assessment uitgevoerd? 1. Prepare Teleperformance past de Teleperformance security standaards toe bij het ontwerp en de implementatie van nieuwe klantcontactprocessen van klantorganisaties (uitbesteders). 2. Collect Het securityteam van Teleperformance Benelux vergelijkt de processen van de klantorganisatie met de Teleperformance standaarden. Er wordt meegeluisterd met gesprekken tussen agents en klanten; agents, business unit managers, contactcentermanagers en supervisors worden geïnterviewd; feitelijke processen en werkwijzen worden vergeleken met gemaakte afspraken en opgestelde documenten; er wordt een groot aantal steekproefcontroles uitgevoerd op verschillende zaken: beschikken alle medewerkers over de vereiste verklaring omtrent gedrag (VOG)? Is de fysieke toegangscontrole goed geregeld? Zijn de werkstations gehardened? 3. Process De resultaten van deze grondige analyse worden administratief vastgelegd en leiden tot een overzicht van risico s. De impact van deze risico s wordt door een team van security experts

6 bepaald, waarbij zij alle risico s aan de hand van drie criteria wegen: - de populariteit van een risico: hoe bekend is het frauderisico bij de direct betrokkenen? - de exploitability van een risico: hoe gemakkelijk is het om fraude te plegen? - de business impact van een risico: de totale mogelijke schade; niet alleen directe financiële schade, maar ook reputatieschade. De drie wegingsfactoren samen leiden tot een impact level score voor ieder risico. 4. Improve Een eerste audit van Teleperformance leidt vrijwel altijd tot findings. Findings worden steeds teruggekoppeld en leiden op verschillende niveaus tot scores in het security systeem. Daardoor is per site, per land en per aandachtsgebied zichtbaar hoe er op compliancy gescoord wordt, waar problemen of aandachtspunten zitten, wie daarvoor aanspreekbaar zijn en wat er wanneer moet gebeuren. Bij complexe findings wordt uiteraard naar diepere (grond)oorzaken gezocht door middel van een root cause analyse die besproken worden met het team van de klant. Findings vormen uiteraard de basis voor acties (ingrepen in processen of systemen) of adviezen. 5. Result Findings uit een audit kunnen leiden tot nieuwe klant- of projectspecifieke controls die aan het security management systeem worden toegevoegd. Zo wordt de daadwerkelijke follow-up voor de toekomst geborgd en raakt de veiligheid van de klantprocessen volledig in het Teleperformance securitybeleid ingebed. Nieuwe controls worden afhankelijk van hun gewicht jaarlijks of per kwartaal geaudit, waarbij de auditoren voor iedere control het bewijs moeten aanleveren dat er passende maatregelen zijn genomen om het risico te beheersen. Sommige risico s worden, onderbouwd met redenen, geaccepteerd. Onderdeel van het hoogste volwassenheidsniveau van informatiebeveiliging (zie kader) is dat daar zowel bij klant als dienstverlener overeenstemming over bestaat.

7 Fraudepreventie en -bestrijding is geen sinecure Met IT en fysieke beveiliging kan veel bereikt worden denk aan toegangscontrole, autorisaties en cleandesk policies maar de volgende stap in fraudepreventie heeft te maken met de medewerker. Veel bedrijven kiezen er voor om procedures zo te ontwerpen dat de agent niet te veel beslissingsbevoegdheden heeft. Dat gaat vaak ten koste van de mogelijkheden om optimale service te verlenen. Veiligheid en one stop service hoeven elkaar niet uit te sluiten. Wel vergt het moed om op het het vlak van veiligheid en fraude: - de juiste analyses te durven maken - conclusies te durven trekken over mensen middelen en systemen - vervolgens passende maatregelen te nemen. Security realiseer je met z n allen. Binnen Teleperformance worden alle medewerkers in trainingen en via posters actief aangemoedigd om (los van de auditors) zelf findings te rapporteren. Dat kan binnen Telepeformance op een veilige manier dus met respect voor de melder..

8 Voor meer informatie kan je contact opnemen met of

Vijf denkfouten over cybersecurity

Vijf denkfouten over cybersecurity Vijf denkfouten over cybersecurity Een bestuurdersperspectief op cybersecurity ADVISORY kpmg.nl 2 Vijf Continuous denkfouten auditing over and cybersecurity continuous monitoring: The current status and

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Security Operations Center: Een inrichtingsadvies

Security Operations Center: Een inrichtingsadvies PvIB Expertbrief februari 2011 ISSN 1872-4876, jaargang 7 Nr. 3 Februari 2011 Security Operations Center: Een inrichtingsadvies Kelvin Rorive Mark Beerends Lourens Bordewijk Frank Breedijk Haydar Cimen

Nadere informatie

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v HANDREIKING goed opdrachtgeverschap informatieveiligheid inhoudsopgave Voorwoord 3 Achtergrond en doel van de handreiking 5 1 2 3 4 + samenvatting 9 basisvragen - strategiefase 13 basisvragen - voorbereidingen

Nadere informatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

E-Factureren voor het bedrijfsleven

E-Factureren voor het bedrijfsleven E-Factureren voor het bedrijfsleven Colofon Het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Financiën en de belastingdienst hebben bijgedragen de totstandkoming van deze publicatie door financiering

Nadere informatie

De interne audit: haal je er meer uit met een goed auditprogramma

De interne audit: haal je er meer uit met een goed auditprogramma Walvisgeluiden Juli 2013 Walvis ConsultingGroep Johannes Bosboomstraat 39-3817 DP Amersfoort www.walviscg.nl info@walviscg.nl tel: 085 87 80 640 De interne audit: haal je er meer uit met een goed auditprogramma

Nadere informatie

IT Audit in de MKB controlepraktijk. Ervaringen en inzichten. Webbased Self Assessments

IT Audit in de MKB controlepraktijk. Ervaringen en inzichten. Webbased Self Assessments IT Audit in de MKB controlepraktijk Ervaringen en inzichten Webbased Self Assessments 1 Samenvatting Het belang van IT Audit voor de accountant De accountant heeft zelf steeds meer behoefte aan inzicht

Nadere informatie

Oktober 2014. Hoeveel zijn we opgeschoten na de crisis?

Oktober 2014. Hoeveel zijn we opgeschoten na de crisis? Oktober 2014 Hoeveel zijn we opgeschoten na de crisis? Tweede Nationaal Onderzoek Risicomanagement in Nederland 2014 De onderzoekers v.l.n.r.: Casper Ruizendaal, Remko Renes, Dirk Swagerman, Marcel Prinsenberg,

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

MAGAZINE. Veiligezorg. 10 jaar Veiligezorg, de belangrijkste resultaten. februari 2013

MAGAZINE. Veiligezorg. 10 jaar Veiligezorg, de belangrijkste resultaten. februari 2013 MAGAZINE Veiligezorg februari 2013 10 jaar Veiligezorg, de belangrijkste resultaten INHOUD Magazine Veiligezorg COLUMN Elise Merlijn De rol van de Ondernemingsraad (OR) bij Veiligezorg COLUMN Tjitte Alkema

Nadere informatie

Vertrouwen geven en in control zijn; Hoe doe je dat? Handleiding voor de vertrouwensscan & Verslag van de expertmeeting

Vertrouwen geven en in control zijn; Hoe doe je dat? Handleiding voor de vertrouwensscan & Verslag van de expertmeeting Vertrouwen geven en in control zijn; Hoe doe je dat? Handleiding voor de vertrouwensscan & Verslag van de expertmeeting Vertrouwen geven en in control zijn; Hoe doe je dat? Handleiding voor de vertrouwensscan

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Versie 2009 opgesteld door: Paul de Heer Edith Groenedaal Janine Molier John Peters Actualisatie 2012 opgesteld door: Paul Beumer Wim van Alphen Ralf Cornelissen

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma.

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma. wensen wensen beleggen beleggen geld geld Zwolle Zwolle Amsterdam Amsterdam vragen mening vragen mening Den Bosch financiële sector Den Bosch financiële sector Op 17, 24 en 26 september hebben de eerste

Nadere informatie

Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V.

Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V. Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V. over backstage BACK stage In dit verslag kijken we terug op vijf jaar Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group. We geven hierin uitleg van ons

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

6/2013. Rob. Van wie is deze hond? Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT. Juni 2013

6/2013. Rob. Van wie is deze hond? Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT. Juni 2013 6/2013 Van wie is deze hond? Rob Raad Ropenbaar voor het bestuur Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT Juni 2013 Rob Profiel De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) is een adviesraad

Nadere informatie

Hoe maken we interne audits effectiever?

Hoe maken we interne audits effectiever? Hoe maken we interne audits effectiever? Er gaat best wat tijd en energie zitten in interne kwaliteitsaudits. Je mag dus verwachten dat het ook wat oplevert. Gelukkig is dat vaak ook wel zo, zeker in de

Nadere informatie

Goed inkopen: een schone zaak

Goed inkopen: een schone zaak PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo Goed inkopen: een schone zaak Een handreiking voor (overheids) inkopers bij de inkoop van schoonmaakdienstverlening PIANOo PIANOo

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Intelligence bij evenementen

Intelligence bij evenementen Intelligence bij evenementen Intelligence bij evenementen.indd 1 12-4-2014 10:51:05 Eerder verschenen publicaties van de Politieacademie bij Boom Lemma uitgevers: Otto Adang, Wim van Oorschot & Sander

Nadere informatie