BP Gedragscode. Onze Gedragscode. Waar we in geloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BP Gedragscode. Onze Gedragscode. Waar we in geloven"

Transcriptie

1 Onze Gedragscode Waar we in geloven Gedragscode 1

2 BP Gedragscode Inhoudsopag.ve Inleiding 8 Waar onze Gedragscode over gaat 10 Onze Gedragscode is gebaseerd op vier grondbeginselen 14 Zero tolerance bij represailles 15 De rol van de functie Ethics & Compliance Sectie 1: Veilig, verantwoord en betrouwbaar handelen Sectie 2: Onze mensen Sectie 3: Onze zakenrelaties Sectie 4: De overheden en gemeenschappen waarmee wij werken 22 Bescherming van gezondheid, veiligheid, beveiliging en het milieu 30 Mensen eerlijk en respectvol behandelen en iedereen gelijke kansen geven 32 Een respectvolle en intimidatievrije werkomgeving creëren 34 Privacy en vertrouwelijkheid beschermen 42 Juiste uitwisseling van geschenken en entertainment 46 Belangenverstrengeling voorkomen 50 Voldoen aan mededingings- en antitrustwetten 54 Voldoen aan handelsbeperkingen, exportcontroles en anti-boycotwetten 56 Het witwassen van geld voorkomen 58 Werken met leveranciers 66 Het uitbannen van omkoping en corruptie 70 Omgaan met overheden 71 Betrokkenheid bij gemeenschappen en respect voor hun rechten en waardigheid 72 Communiceren met investeerders, analisten en de media 74 Onze houding ten aanzien van politieke activiteiten We zeggen wat waar is. We doen wat juist is. Sectie 5: Onze activa en financiële integriteit 82 Accurate en volledige informatie, dossiers, verslaglegging en boekhouding 86 BP s activa beschermen 88 Intellectueel eigendom en beschermde informatie respecteren 90 Handel met voorkennis voorkomen 94 Onze digitale systemen verantwoordelijk en veilig gebruiken Bijlage 98 Links naar uitgebreidere informatie over specifieke onderwerpen Index Gedragscode 100 Naleving van onze Gedragscode 108 Hoe bepalen we wat RIGHT is?

3 De Gedragscode is onze leidraad Nathan Shift Research Technician

4 De Gedragscode is onze leidraad Kavaljeet Assurance Delivery

5 BP Gedragscode Om een bedrijf te zijn waar men op kan vertrouwen, moeten we werken volgens consistente en hoogstaande normen, en naar deze normen leven in alles wat we zeggen en doen, dag in dag uit, waar we ook werken. Welkom bij onze Gedragscode. Dit boek legt de basisregels vast waaraan iedereen in BP zich en licht toe hoe onze waarden als richtlijn moeten dienen bij al onze beslissingen. De Gedragscode geeft informatie over waar u uitgebreidere normen en advies over specifieke onderwerpen kunt vinden. Met andere woorden, de Gedragscode helpt ons op de juiste manier te handelen wanneer we voor lastige beslissingen staan. Dit schept vertrouwen en heeft een positief effect op iedereen met wie we te maken hebben. Wetten verschillen van land tot land en we moeten deze altijd in acht nemen. Maar we moeten meer doen. Om een bedrijf te zijn waar men op kan vertrouwen, moeten we jaar in jaar uit werken volgens consistente en hoogstaande normen, en naar deze normen leven in alles wat we zeggen en doen, dag in dag uit, waar we ook werken. Iedereen binnen BP, zonder enige uitzondering, is verplicht deze Gedragscode te volgen en te handhaven - en we mogen niet vergeten dat, wanneer we daarin tekortschieten, we BP en onszelf kunnen blootstellen aan risico s. Indien u op enig moment denkt dat onze Gedragscode niet wordt gevolgd of als u gewoonweg niet zeker bent over een bepaalde situatie, dan is het van groot belang dat u dat uitspreekt en vragen stelt of uw bezorgdheid rechtstreeks deelt. In deze Gedragscode vindt u informatie over de verschillende manieren om dat te doen, inclusief de vertrouwelijke hulplijn OpenTalk. Onze reputatie en onze toekomst als bedrijf is afhankelijk van ons vermogen om persoonlijk de verantwoordelijkheid te nemen om onze Gedragscode in de praktijk te brengen. Samen kunnen we de wereld laten zien dat BP als bedrijf verenigd is door sterke waarden - een bedrijf waar we trots op mogen zijn daar deel van uit te maken. We zeggen wat waar is. We doen wat juist is. Bob Dudley, Group Chief Executive 6 7

6 BP Gedragscode Waar onze gedragscode over gaat Onze Gedragscode geeft ons de begeleiding en ondersteuning die we nodig hebben om op ethische wijze zaken te doen en om te voldoen aan de wet. Deze twee zaken zijn essentieel voor ons succes. Onze Gedragscode is een afspiegeling van onze toewijding om juist te handelen, waaronder ook het respecteren van de rechten van anderen. Door onderdeel uit te maken van BP, zegt u toe zich hieraan te zullen houden: indien u dat niet doet, kunt u uzelf, uw collega s en BP aan risico s blootstellen. Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat het niet naleven van de Gedragscode wangedrag is, wat kan leiden tot disciplinaire maatregelen en zelfs ontslag. Van de bepalingen van onze Gedragscode kan geen afstand worden gedaan zonder voorafgaande goedkeuring, wat aangeeft hoezeer wij hieraan hechten. Dit wordt gecoördineerd door de Group Ethics & Compliance Officer, die goedkeuringen verkrijgt en ervoor zorgt dat alle relevante rapporten en verklaringen worden opgesteld, ook de wettelijk vereiste. Verklaringen van afstand zullen uitsluitend toegekend worden in uitzonderlijke omstandigheden. Wie dienen zich aan de gedragscode te houden? Het korte antwoord is: iedereen. Het lange antwoord is: iedere werknemer en functionaris in elk bedrijf dat 100% eigendom is van BP en in joint ventures (JV s ) voor zover dit mogelijk en redelijk is gelet op de mate van deelneming door BP. In situaties waarin BP niet het volledige beheer over een JV heeft, doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat onze JV-partners zich aan vergelijkbare principes houden. Ook streven wij naar samenwerking met derden die opereren volgens grondbeginselen die vergelijkbaar zijn met deze Gedragscode. Dit omvat waar mogelijk het aangaan van een contractuele verplichting om te voldoen aan wettelijke vereisten en om te werken in overeenstemming met onze Gedragscode. Wij verwachten van al onze aannemers en hun werknemers dat zij in overeenstemming met onze Gedragscode handelen en zich aan de principes daarvan houden. Wanneer zij volgens ons niet aan onze normen of hun contractuele verplichtingen hebben voldaan, zullen wij overwegen contracten te beëindigen. Indien u een leidinggevende bent... Heeft u extra verantwoordelijkheden onder de Gedragscode: Tonen van ethisch leiderschap. Tonen van leiderschap op het vlak van veiligheid en voor mensen de juiste omgeving creëren om onze waarde veiligheid goed na te leven. Ethics & compliance-activiteiten bij BP ondersteunen. Ervoor zorgen dat al uw teamleden de vereisten van de Gedragscode en lokale wettelijke vereisten begrijpen, en over de middelen beschikken om zich daaraan te houden. Uw teamleden verantwoordelijk stellen voor het tentoonspreiden van ethisch gedrag en de nakoming van de Gedragscode en wettelijke vereisten. De Gedragscode consequent ten uitvoer brengen. Ervoor zorgen dat de juiste controles op naleving geïmplementeerd zijn in uw organisatie. Uw mensen aanmoedigen om vragen te stellen en ethische punten van zorg naar voren te brengen door: - Ze te stimuleren om kwesties aan te kaarten. - Punten van zorg aan te pakken, zodra deze uitgesproken zijn. - Ervoor te zorgen dat tegen niemand die een zorg uit represailles genomen worden. Naleving van de wet, bepaling van de norm Aangezien BP in meer dan 80 landen werkzaam is, kan deze Gedragscode niet alle verschillende wetten, van toepassing zijnde regelgevingen en overige wettelijke vereisten dekken. Daarom is het van belang dat u op de hoogte bent van diegene welke van toepassing zijn waar u werkt. We dienen in de allereerste plaats de wettelijke vereisten na te leven. Indien er een verschil is tussen een wettelijke vereiste en onze Gedragscode, zal altijd de meest strenge norm van toepassing zijn. Indien u hier vragen over heeft, praat dan met uw lijnmanager, HR, Legal of Ethics & Compliance. Er is sprake van een hoogst gereguleerde omgeving rond de tradingactiviteiten van BP die soms in aanraking komt met andere BPbusinesses. Het is essentieel dat al onze handels- en daaraan verwante bedrijfsactiviteiten uitgevoerd worden binnen het kader van het trading control & compliance framework. De Global Trading Guidelines zijn uitgewerkt op basis van de Gedragscode. Hierin zijn de vereisten voor gedrag en integriteit uiteengezet, die gelden voor iedereen bij BP die betrokken is bij tradingactiviteiten. Indien u hierbij hulp nodig heeft, neem dan contact op met Ethics & Compliance. Vóór alles mag niet vergeten worden dat deze Gedragscode slechts een uitgangspunt is. Hierin kan niet elke situatie opgenomen worden, en de Gedragscode is geen vervanging voor het gebruik van uw eigen beoordelingsvermogen en juist handelen. De informatie verkrijgen die u nodig heeft Om u naar meer gedetailleerde informatie over verschillende onderwerpen te verwijzen, zijn er secties gemarkeerd in de Gedragscode, en wel met het symbool In de bijlage worden ook links gegeven naar specifieke documenten/websites. en om uw vragen te beantwoorden Om een indruk te krijgen van hoe de Gedragscode in de praktijk werkt, vindt u Vragen & Antwoorden in elke sectie die gemarkeerd is met het symbool Deze Gedragscode verandert de bepalingen en voorwaarden van uw arbeidsovereenkomst niet. De Gedragscode zet gedetailleerd uiteen wat er van iedereen bij BP verwacht wordt en helpt ons om verantwoordelijk en respectvol te zijn. In dit document worden woorden of zinsdelen als BP, ons bedrijf en bedrijf gewoonlijk gebruikt om de werkmaatschappijen van BP aan te duiden. 8 9

7 BP Gedragscode Onze gedragscode is gebaseerd op vier grondbeginselen Wat we doen Wij leveren energie aan de wereld. We vinden, ontwikkelen en produceren essentiële energiebronnen. Deze bronnen zetten we om in producten die mensen overal nodig hebben. De wereld heeft behoefte aan energie en deze behoefte neemt toe. Deze energie zal er in talloze vormen zijn. Energie is en blijft overal van vitaal belang voor de mens en de vooruitgang. Wij verwachten dat mensen bij alles wat we doen hoge maatstaven hanteren. We streven ernaar binnen onze sector toonaangevend te zijn op het gebied van veiligheid, een concern van wereldklasse dat maatschappelijk verantwoord onderneemt en een geweldige werkgever is. Wij zijn BP. Waar we voor staan We hechten veel belang aan de wijze waarop we energie leveren aan de wereld. Dat begint bovenal met veiligheid en excellentie in al onze werkzaamheden. Dit is cruciaal voor ons succes. Onze aanpak is gebaseerd op respect, consequent zijn en de moed te hebben om op de juiste manier te handelen. Wij geloven dat succes voortvloeit uit de energie van onze mensen. We zijn vastbesloten om te leren en zaken beter uit te voeren. We zijn afhankelijk van het ontwikkelen en inzetten van de beste technologie, en het opbouwen van duurzame relaties. We willen een echt verschil maken bij het leveren van energie die de wereld vandaag nodig heeft èn in de veranderende wereld van morgen. We werken als één team. Wij zijn BP

8 BP Gedragscode Waar we waarde aan hechten Veiligheid Veiligheid is goed ondernemerschap. Alles wat we doen, steunt op de veiligheid van onze werknemers en de gemeenschappen om ons heen. We bekommeren ons om veilig milieubeheer. We zetten ons in om energie veilig aan de wereld te leveren. Respect We respecteren de wereld waarin we opereren. Het begint met de naleving van wet- en regelgeving. We houden ons aan de hoogste ethische normen en gedragen ons zodanig dat we het vertrouwen van anderen verdienen. We zijn afhankelijk van de relaties die we onderhouden en respecteren elkaar en degenen met wie we werken. We waarderen de diversiteit van mensen en ideeën. We houden rekening met de gevolgen van onze beslissingen, zowel grote als kleine beslissingen, voor degenen om ons heen. Excellentie We opereren in een gevaarlijke sector en zetten ons in voor excellentie door middel van een systematische en gedisciplineerde bedrijfsvoering. We houden ons aan de regels en normen die wij voor ons bedrijf stellen. We zetten in op hoogwaardige resultaten en willen graag leren en verbeteren. Als iets krom is, zetten wij het recht. Moed Wat we doen is zelden gemakkelijk. Het behalen van het beste resultaat vereist vaak moed om problemen onder ogen te zien, vrijuit te spreken en trouw te blijven aan waar we in geloven. We streven er altijd naar juist te handelen. We onderzoeken nieuwe denkwijzen en zijn niet bang om hulp te vragen. We zijn eerlijk tegenover onszelf en vragen actief om feedback van anderen. We streven naar een duurzame toekomst, ondanks de kortetermijn-prioriteiten van onze wereld. Eén team Ongeacht de kracht van het individu zullen we samen méér bereiken. We stellen het team boven ons persoonlijke succes en zetten ons in om de capaciteiten van het team te versterken. We vertrouwen erop dat ieder van ons zijn of haar verplichtingen nakomt. Je uitspreken We delen allemaal de verantwoordelijkheid om ons uit te spreken als we een vraag hebben over de Gedragscode of als we denken dat deze geschonden wordt. Wat we doen is zelden gemakkelijk. We moeten de moed hebben om ons uit te spreken en er altijd naar streven juist te handelen. Dit betekent dat u altijd om hulp dient te vragen als u een vraag heeft over de Gedragscode of denkt dat men zich hier niet aan houdt. Als u op de hoogte bent van een schending of potentiële schending van de Gedragscode of overige wettelijke vereisten, dient u dit onmiddellijk te melden ongeacht of het gaat om u, uw manager of iemand anders. Onze Fraud and Misconduct Reporting Standard biedt nadere informatie over het melden van incidenten zie de bijlage voor de link. Meld urgente problemen zoals veiligheidsrisico s lokaal als dat mogelijk is, om de snelste reactie te krijgen. Wij achten het van groot belang alle gemelde potentiële schendingen of gestelde vragen consequent te onderzoeken en we zullen deze eerlijk en verantwoord afhandelen. Om te voorkomen dat een kwestie of een punt van zorg een crisis wordt, dient u advies in te winnen zodra u dat kunt. U heeft de volgende keuzes: Het probleem doorspreken met uw lijnmanager doorgaans de beste optie. Het probleem voorleggen aan uw Ethics & Compliance Leader (ECL). Contact opnemen met Legal, HR of Ethics & Compliance. Contact opnemen met OpenTalk als u liever geen contact opneemt met de bovengenoemde mensen. OpenTalk biedt een vertrouwelijke manier om uw vragen te beantwoorden en te reageren op uw zorgen over naleving, ethiek of andere vereisten in de Gedragscode. Deze hulplijn, die bediend wordt door een onafhankelijk bedrijf, is beschikbaar voor iedereen, dag en nacht, op elke dag van de week. De OpenTalk hulplijn kan oproepen in meer dan 75 talen afhandelen. Als u contact opneemt met OpenTalk, wat u meestal anoniem kunt doen, zal de operator naar uw probleem of vraag luisteren, u indien nodig toelichtende vragen stellen en daarna een samenvatting van de oproep maken. De samenvatting wordt vervolgens, in strikt vertrouwen, verstrekt aan het OpenTalk-team van BP voor beoordeling en verdere actie, waar dat van toepassing is. U kunt OpenTalk bereiken op de volgende nummers: +44 (0) in het Verenigd Koninkrijk in de VS het nummer voor collectgesprekken (kosteloos) U treft een volledige lijst van lokale nummers aan op: U kunt ook een rapport indienen via de website: Schendingen van de Gedragscode dienen te worden gemeld via codeofconductcertification. bpweb.bp.com/breach/breach. aspx 12 13

9 BP Gedragscode Zero tolerance bij represailles De rol en functie van Ethics & Compliance Ons beleid van zero tolerance bij represailles gaat hand in hand met onze overtuiging dat melding doen altijd de juiste manier van handelen is. Als u te goeder trouw een punt van zorg of wangedrag meldt of deelneemt aan een onderzoek naar een klacht of een ethische zaak voldoet u aan de Gedragscode. BP zal onder geen beding represailles tegen u tolereren. We beschouwen represailles als gevallen van wangedrag die, indien onderbouwd, zouden kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen en zelfs ontslag. Represailles kunnen vele vormen aannemen, van genegeerd worden tot onrechtmatig ontslag. Het kan ook betekenen dat u geïntimideerd wordt, met het doel om u ervan te weerhouden een potentiële schending van de Gedragscode te melden. We nemen alle meldingen van represailles serieus, onderzoeken deze allemaal grondig en nemen passende maatregelen. Indien u vermoedt dat tegen uzelf of iemand die u kent represailles zijn genomen, neem dan onmiddellijk contact op met OpenTalk of met de Group Ethics & Compliance Officer, een vertegenwoordiger van HR of Legal. V. Moet ik mij uitspreken? Ik denk erover om OpenTalk te bellen, maar ik weet niet zeker of ik dat moet doen. Mijn lijnmanager heeft mij gevraagd iets te doen waarvan ik het gevoel heb dat het gevaarlijk is, en misschien zelfs onrechtmatig. Maar ik ben bang dat hij me het leven zuur zou kunnen maken als ik dit naar voren breng. Wat moet ik doen? A. Het is belangrijk dat u uw ongerustheid over deze potentieel ernstige zaak kenbaar maakt. U kunt er zeker van zijn dat elke oproep naar OpenTalk vertrouwelijk behandeld wordt. En in het onwaarschijnlijke geval dat iemand represailles tegen u neemt, wordt dit niet getolereerd en zullen er onmiddellijk maatregelen getroffen worden. V. Worden er represailles tegen mij genomen? Drie maanden geleden heb ik anoniem contact opgenomen met OpenTalk. Ik was bezorgd omdat mijn teamleider mogelijk een contract had toegekend aan een bedrijf waarvan zijn vriend eigenaar was. Dat werd onderzocht en ik heb begrepen dat er actie is ondernomen. Sindsdien praten mijn collega s uit mijn team niet meer tegen me en geven ze me belangrijke berichten niet meer door. Ik ben bang dat dit mijn prestaties zal beïnvloeden. Ik heb het gevoel dat mijn collega s weten dat ik onze teamleider heb aangegeven bij OpenTalk en dat ze represailles tegen mij aan het nemen zijn. A. Dit zou heel goed een geval van represaille kunnen zijn, dus u dient dit te laten onderzoeken. Als u het moeilijk vindt om de kwestie met uw teamleider te bespreken, neem dan contact op met een vertegenwoordiger van HR, de manager van uw teamleider, Legal, Ethics & Compliance of OpenTalk. Er zal grondig onderzoek gedaan worden om vast te stellen wat tot het gedrag van uw collega s heeft geleid. Indien uit het onderzoek blijkt dat zij represailles tegen u hebben genomen, zullen passende maatregelen worden getroffen. BP heeft een onafhankelijke functie gecreëerd ter controle van het ethics & complianceprogramma onder leiding van de Group Ethics & Compliance Officer. Ethics & Compliance Houdt onafhankelijk toezicht op aanzienlijke risico s die BP loopt op het gebied van ethics & compliance, waar deze risico s bewaarheid zouden kunnen worden en de te nemen maatregelen. Beoordeelt de bedrijfscultuur op het gebied van ethiek en zorgt ervoor dat de hoogste ethische normen worden gevolgd. Stelt verwachtingen op voor effectieve elementen uit het ethics & compliance-programma van BP, zoals raamwerken, normen, processen, systemen, tools, trainingen en communicatie. Ondersteunt businesses en functies van BP bij het implementeren van programma s om hun ethische en juridische verplichtingen na te komen en vastgestelde risico s op het gebied van ethiek en naleving effectief te beheren of te beperken. Zet transacties of activiteiten stop die mogelijk in strijd zijn met de BP Gedragscode of toepasselijke wettelijke vereisten inzake naleving. Ondersteunt en helpt werknemers en anderen bij ethische dilemma s en het naleven van de BP Gedragscode, standaarden van BP en toepasselijke wetten. Voert OpenTalk uit en zorgt ervoor dat bijbehorende onderzoeken voldoen aan de Fraud and Misconduct Reporting Standard van BP. Voert waar nodig onafhankelijke onderzoeken uit naar ethische zaken en nalevingskwesties. Heeft een advocaat in dienst en instrueert deze om onderzoek te doen en andere steun te verlenen voor het ethics & complianceprogramma van BP. Ondersteunt en assisteert business- en functionele leiders bij het uitvoeren van consequente disciplinaire procedures in verband met overtredingen van de BP Gedragscode en het opnemen van ethiek en naleving in beoordelingsgesprekken en andere HR-processen. Controleert en beoordeelt objectief of het ethics & compliance-programma de risico s van BP op het gebied van ethiek en naleving voldoende beheert/beperkt en doet voor zover nodig aanbevelingen voor verbetering. Beoordeelt objectief of het ethics & compliance-programma van BP optimaal voldoet aan de eisen van stakeholders (ook regelgevende). Vertegenwoordigt BP tegenover toezichthouders en overheidsfunctionarissen met betrekking tot ethiek en naleving. Verstrekt periodieke beoordelingen en rapporten inzake het ethics & compliance-programma van BP aan de directie en commissies van de Raad van Bestuur

10 De Gedragscode is onze leidraad Mark Despatch

11 De Gedragscode is onze leidraad Lola Operations Development Engineer

12 Veilig, verantwoord en betrouwbaar handelen BP Gedragscode Alles wat we doen, steunt op de veiligheid van onze werknemers en de gemeenschappen om ons heen. We maken het onze hoogste prioriteit onze eigen veiligheid, maar ook die van onze collega s en iedereen met wie wij in contact komen, te beschermen. Ook hechten we veel waarde aan de bescherming van het milieu en het respecteren van de rechten en waardigheid van gemeenschappen overal ter wereld waar wij werken. We opereren in gevaarlijke omgevingen en zetten ons in voor excellentie en een gedisciplineerde bedrijfsvoering. Onze leiders hebben een voorbeeldfunctie op het gebied van veiligheid en dienen voor werknemers de juiste omgeving te creëren om de waarde veiligheid goed te kunnen naleven. Onze HSSE-doelstellingen zijn: geen ongevallen, geen schade aan mensen en geen schade aan het milieu. 1 Veilig, verantwoord en betrouwbaar handelen Bescherming van gezondheid, veiligheid, beveiliging en het milieu / pag

13 Veilig, verantwoord en betrouwbaar handelen Bescherming van gezondheid, veiligheid, beveiliging en het milieu We zijn er allemaal verantwoordelijk voor om de gezondheid, veiligheid en beveiliging van mensen en het milieu (HSSE) te beschermen. Dit omvat iedereen bij BP en iedereen die bij onze activiteiten betrokken is. Dit is essentieel voor het respecteren van hun rechten en voor ons succes. We werken er hard aan onze invloed op het milieu en de gezondheid te verbeteren door: Afval, uitstoot en lozing te reduceren. Efficiënt gebruik te maken van energie. Blootstelling aan gezondheidsrisico s op de werkplek te verminderen. Veilige en hoogwaardige producten te maken. We stellen ook meetbare HSSE-doelstellingen in onze ondernemingsplannen, waar we ons allemaal aan zullen houden. Persoonlijke veiligheid en procesveiligheid is meer dan het naleven van regels. We moeten allemaal alert zijn op veiligheidsrisico s tijdens onze werkzaamheden. Niets is zo belangrijk dat we niet de tijd kunnen nemen om het op een veilige manier te doen. Altijd Neem altijd eerst maatregelen om de veiligheid en het welzijn van iedereen om u heen te verzekeren. Voldoe altijd aan van toepassing zijnde wetten en houd u aan de eisen die uiteengezet zijn in uw lokale Operating Management Systeem (OMS) of in Office Safety. Stop altijd met werkzaamheden waarvan u denkt dat deze onveilig zijn of zouden kunnen leiden tot het vrijkomen van schadelijke stoffen in het milieu. Voer uitsluitend werkzaamheden uit waarvoor u bevoegd, medisch gezond en voldoende uitgerust en alert bent om deze te kunnen verrichten. Zorg er altijd voor dat u op de hoogte bent van de noodprocedures die gelden op de plaats waar u werkt. Help altijd mee om te zorgen dat degenen die met u werken werknemers, aannemers en derden handelen in overeenstemming met onze HSSE- en bedrijfsvoorschriften. Respecteer de capaciteiten van mensen met een cruciale veiligheidsfunctie. Meld alle ongevallen, letsels, ziekten, onveilige of ongezonde omstandigheden, incidenten, lozingen of ontsnappingen van materiaal in het milieu of duidelijke overtreding van de wet of BP-vereisten aan het lokale BPmanagement, zodat onmiddellijk actie kan worden ondernomen. Ga er nooit van uit dat iemand anders een risico of punt van zorg zal melden. Vraag altijd om hulp en advies als u niet zeker bent over uw HSSE- en operating verantwoordelijkheden, of als u bezorgd bent over een mogelijke of daadwerkelijke overtreding van een wet of de BP-vereisten op het werk. Nooit Voer nooit werkzaamheden uit indien uw prestaties negatief beïnvloed worden door alcohol of geneesmiddelen op recept of vrij verkrijgbare geneesmiddelen, legale of illegale drugs. Bedreig of intimideer nooit iemand op het werk en treed nooit gewelddadig op tegen iemand op het werk of in de gemeenschappen waarin we opereren. Breng nooit wapens mee inclusief wapens die gebruikt worden voor sportdoeleinden naar BP-locaties, en gebruik nooit wapens binnen de organisatie van BP tenzij u daartoe goedkeuring verkregen heeft. Deze verbodsbepalingen, en de daarbij behorende noodzaak van goedkeuring, zijn niet van toepassing op een locatie waar de toepassing of tenuitvoerlegging daarvan niet in overeenstemming is met de van toepassing zijnde wetgeving op die locatie. De toestemmingsprocedure wordt geïnitieerd door een schriftelijk verzoek aan de Regional Security Advisor. Hiervoor is de goedkeuring vereist van zowel de Vice President, Group Security, als de President, BP America voor locaties in de VS of de Strategic Performance Unit Leader of een equivalent buiten de VS. We streven ernaar om onze operating - en HSSE-risico s systematisch te beheren, en prestaties te verbeteren door middel van het Operating Management System (OMS) voor productiemedewerkers en Office Safety voor kantoorpersoneel. In de bijlage treft u links aan naar het OMS en Office Safety. Om meer te weten te komen over HSSE bij BP, OMS en Office Safety (inclusief nadere gegevens over de toepasselijkheid van OMS en Office Safety), kunt u onze Safety and Operations website bezoeken zie de bijlage voor details. U vindt nadere informatie over digitale veiligheidsvereisten onder Onze digitale systemen verantwoordelijk en veilig gebruiken in deze Gedragscode. Indien u vragen of zorgen heeft over veiligheid en operations, zijn er veel verschillende manieren om deze onder de aandacht te brengen. U kunt bijvoorbeeld met uw lijnmanager of een andere collega praten, of als u liever in vertrouwen met een onafhankelijke persoon praat, kunt u contact opnemen met OpenTalk. V. Moet ik mijn werkzaamheden staken? Word ik bestraft als ik mijn werkzaamheden staak, wanneer ik bezorgd ben over veiligheid of milieuschade? A. Nee. We willen alle werknemers aanmoedigen zelf het heft in handen te nemen en werkzaamheden te staken waarvan zij denken dat deze onveilig zouden kunnen zijn of milieuschade zouden kunnen veroorzaken. We zullen geen represailles tolereren tegen iemand die dit te goeder trouw doet. We willen dat BP voor iedereen een veilige werkomgeving is. U kunt beter te vroeg zijn dan te laat. Als u de situatie liever niet met uw lijnmanager bespreekt, neem dan contact op met OpenTalk of een andere bron, zoals Legal, uw lokale HSSE-team, HR of Ethics & Compliance. V. Moet ik het vrijkomen van kleine hoeveelheden product melden? Er is een kleine hoeveelheid product vrijgekomen het gaat slechts om een paar liter. Moet ik dit melden? A. Ja. U dient altijd melding te maken van vrijgekomen hoeveelheden product, koolwaterstoffen of chemicaliën, hoe klein ook. Breng direct uw lijnmanager op de hoogte, zodat we actie kunnen nemen, meld het intern en indien nodig extern, en onderzoek de oorzaken om vergelijkbare incidenten in de toekomst te voorkomen

14 Veilig, verantwoord en betrouwbaar handelen De Gedragscode is onze leidraad Eugenio Control & Instrument ACE Engineer 24 25

15 Veilig, verantwoord en betrouwbaar handelen De Gedragscode is onze leidraad Frank Site Mechanic 26 27

16 BP Gedragscode 2 Our people 2 Onze mensen We zijn één team. Ongeacht de kracht van het individu zullen we samen méér bereiken. We stellen het team boven ons persoonlijke succes en zetten ons in om de capaciteiten van het team te versterken. Ook vertrouwen we erop dat ieder van ons zijn of haar verplichtingen nakomt. Onze mensen We trachten een werkomgeving te creëren die gekenmerkt wordt door respect voor mensenrechten, verantwoordelijkheid, excellentie en wederzijds vertrouwen. We waarderen de diversiteit van mensen en ideeën. We geloven dat iedereen gelijke kansen hoort te hebben. We werven, selecteren en ontwikkelen onze mensen op basis van hun verdiensten ongeacht ras, kleur, nationaliteit, religie, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit, huwelijkse staat, handicaps of enig ander kenmerk dat door de van toepassing zijnde wetten beschermd is. We werken te goeder trouw, binnen het geëigende wettelijk raamwerk, met vakbonden en andere instanties die onze mensen collectief kiezen om hen te vertegenwoordigen. Mensen eerlijk en respectvol behandelen en iedereen gelijke kansen geven / pag. 30 Een respectvolle en intimidatievrije werkomgeving creëren / pag. 32 Privacy en vertrouwelijkheid beschermen / pag

17 Onze mensen Mensen eerlijk en respectvol behandelen en iedereen gelijke kansen geven Onze mensen zijn een van onze sterkste punten. We waarderen de diversiteit van mensen en ideeën en we waarderen elke werknemer als een belangrijk lid van één BP-team. We streven ernaar ervoor te zorgen dat iedereen bij BP en iedereen met wie we in contact komen behandeld wordt met eerlijkheid, respect en waardigheid, en dat er geen discriminatie plaatsvindt. Onze doelstelling is dat u, als werknemer van BP: Weet wat er in uw functie van u verwacht wordt. Open en constructieve beoordelingsgesprekken krijgt. De hulp krijgt die u nodig heeft om uw capaciteiten verder te ontwikkelen. Eerlijk voor uw prestaties erkend en beloond wordt. Betrokken wordt bij de verbetering van de teamprestaties en dat er naar u geluisterd wordt. Ondersteund wordt in het beheren van uw persoonlijke prioriteiten. Altijd Baseer uw besluiten over werving, selectie, ontwikkeling en promotie van werknemers altijd op verdienste. Baseer uw besluiten op hun kwalificaties, bewezen vaardigheden en prestaties. Verwacht altijd van andere partijen waarmee u samenwerkt (aannemers, vertegenwoordigers, joint ventures) dat zij handelen in overeenstemming met onze normen voor eerlijke behandeling en gelijke kansen. Voldoe altijd aan alle van toepassing zijnde arbeids- en arbeidsovereenkomstwetten. Meld alle overtredingen van de wet of deze Gedragscode waarvan u kennis neemt en werk mee aan bedrijfsonderzoeken. Win advies in als u ergens bezorgd over bent of dat nu uzelf, uw directe leidinggevenden of anderen betreft. Nooit Laat nooit ras, kleur, religie, geslacht, leeftijd, nationaliteit, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit, huwelijkse staat, handicap of enig ander kenmerk welke door de van toepassing zijnde wet beschermd is, uw beoordeling beïnvloeden als het gaat om werving, selectie, ontwikkeling en promotie van werknemers. Kinder- en dwangarbeid We leggen ons toe op de uitbanning van alle vormen van gedwongen of verplichte arbeid en de effectieve afschaffing van kinderarbeid. Altijd Wees alert op bewijzen van kindermisbruik of dwangarbeid in onze eigen activiteiten of de activiteiten van anderen die namens ons werken. Meld deze aan het BP-management, HR of Legal. Zorg dat onze aannemers en andere derden die namens ons werken weten dat wij verwachten dat er bij hun werkzaamheden voor BP geen kinder-of dwangarbeid zal plaatsvinden. Nooit Maak nooit gebruik van kinder- of dwangarbeid. Om meer te weten te komen over ons beleid en onze programma s inzake diversity & inclusion, kunt u uw lokale People -website bezoeken. Indien u vragen heeft over gelijke kansen of diversiteit, neem dan contact op met een HR-vertegenwoordiger. Indien u bezorgd bent over een tegenstrijdigheid tussen onze Gedragscode en de wetgeving, gewoonten en dagelijkse praktijk daar waar u werkzaam bent, neem dan contact op met uw lijnmanager, HR, Legal of Ethics & Compliance. Om in vertrouwen met een onafhankelijke persoon te spreken, kunt u contact opnemen met OpenTalk. V. Moeten we vrouwen uitsluiten? Ik werk in een land waar vrouwen niet mogen solliciteren naar banen die we bij BP aanbieden. Als we vrouwen naar voren schuiven als kandidaten voor de JV in dat land, dan weten we dat zij geweigerd zullen worden. Moeten we hen uitsluiten? A. Nee. Uitsluiting van vrouwen zou betekenen dat we akkoord gaan met discriminatie. U moet altijd de beste kandidaten naar voren schuiven, ongeacht de weigeringen. Als er een voorbeeld gesteld wordt, kan dat leiden tot positieve veranderingen in de toekomst. V. Moet ik een sollicitatiegesprek aangaan met alleenstaande ouders? Ik geloof dat een bepaalde vacature in mijn team niet geschikt is voor een alleenstaande ouder, aangezien de baan veel reizen met zich meebrengt. Dit gaat niet over vooroordelen, maar over uitvoerbaarheid. Ben ik verplicht om uit beleefdheid een sollicitatiegesprek aan te gaan met alleenstaande ouders? A. U bent verplicht om met alle kandidaten te praten wier kwalificaties voldoen aan de vereisten van de baan niet op basis van een persoonlijke mening. Aannames als deze zijn in strijd met onze principes en zouden zelfs tegen de wet kunnen zijn. Net zo belangrijk is dat het niet uitnodigen van gekwalificeerde kandidaten voor een sollicitatiegesprek het risico inhoudt dat niet de beste persoon voor de functie wordt aangesteld. Bij BP betekent gelijke kansen, gelijke kansen voor iedereen

18 Onze mensen Een respectvolle en intimidatievrije werkomgeving creëren Iedereen bij BP heeft recht op een gelijke behandeling, beleefdheid en respect. We tolereren nergens enigerlei vorm van misbruik of intimidatie van werknemers, aannemers, leveranciers, klanten of anderen met wie we te maken hebben. Het gebruik van smadelijke of ongepaste taal tijdens beoordelingsgesprekken en beoordelingen is verboden. Het voeren van beoordelingsgesprekken en het uitvoeren van beoordelingen waarin de noodzaak van prestatieverbetering of verandering in gedrag naar voren komt, zijn over het algemeen echter geen vormen van intimidatie of misbruik. Altijd Gedraag u nooit op een manier die in redelijkheid beschouwd kan worden als aanstootgevend, intimiderend, kwaadaardig, discriminerend of beledigend. Intimideer een collega nooit seksueel door ongewenste seksuele avances te maken, seksuele gunsten en/of fysiek contact te eisen of u te gedragen op een andere seksueel aanstootgevende manier. Intimidatie hoeft niet noodzakelijkerwijs op het werk plaats te vinden of betrekking te hebben op een BP-werknemer om onze Gedragscode en zelfs de wet te overtreden. Raak nooit betrokken bij een vorm van intimidatie met de intentie of het gevolg: - Dat er een vijandige of intimiderende werkomgeving gecreëerd wordt, waaronder een omgeving waarin werknemers ertoe aangezet worden om zich in te laten met ongepaste werkpraktijken om erbij te horen. - Dat de werkprestaties van een individu op een onredelijke manier benadeeld worden. - Dat de arbeidskansen van een individu beïnvloed. Verneder of denigreer een andere persoon nooit en breng anderen nooit letsel toe. Uit geen beledigingen en maak geen grappen van racistische, etnische, religieuze, handicapgerelateerde, leeftijdsgerelateerde of seksuele aard. Maak geen afkeurende opmerkingen over seksuele geaardheid. Verwijder nooit door BP goedgekeurde mededelingen van affiniteitsgroepen of business resource groepen. Verspreid nooit aanstootgevend materiaal, waaronder ongepaste afbeeldingen, cartoons en (haat) symbolen. Maak nooit misbruik van iemands persoonlijke gegevens. Uit geen valse beweringen over een andere persoon of BP. Verspreid op geen enkele manier kwaadaardige geruchten of aanstootgevende, afkeurende of discriminerende informatie. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Wat ook de vorm van de belediging of intimidatie is, er is eenvoudigweg geen plaats voor bij BP. U kunt nadere informatie over ons beleid inzake intimidatie vinden op de HR-website zie de bijlage voor de relevante links. Met betrekking tot geweld op het werk, zie Veilig, verantwoordelijk en betrouwbaar handelen in deze Gedragscode. Indien u enige vorm van misbruik of intimidatie ervaart of daarvan getuige bent, meld dit dan aan uw lijnmanager of HR, of neem contact op met OpenTalk. We vertrouwen erop dat u ernstige kwesties direct meldt zodat we onmiddellijk kunnen ingrijpen. U kunt ervan uitgaan dat ons beleid van zero tolerance op represailles iedereen zal beschermen die te goeder trouw een daadwerkelijke of potentiële schending van onze Gedragscode of de wet meldt. V. Wat moet ik met mijn baas doen? Ik voel me ongemakkelijk als mijn baas mij vraagt om mee te gaan om wat te drinken of praat over buitenechtelijke relaties als er niemand anders aanwezig is. Wat moet ik doen? A. Indien u de kwestie liever niet met uw baas bespreekt, praat dan met uw HR-adviseur. Hij/zij zal bij het ondernemen van stappen om dit ongepaste gedrag te stoppen zoveel mogelijk vertrouwelijkheid betrachten. U kunt ook contact opnemen met OpenTalk of een andere lokale bron waarover u eventueel beschikt. V. Hoe ga ik om met pestende collega s? Een lid van ons team met een gehoorprobleem praat anders dan de meesten van ons. Sommige collega s maken hem belachelijk achter zijn rug. Ik vind dat niet respectvol tegenover hem en slecht voor het team, maar wat kan ik eraan doen? A. Dit soort gedrag is onacceptabel. U kunt proberen een beroep te doen op de eerlijkheid en het fatsoen van uw collega s. Of u kunt uw bezorgdheid bespreken met een HR-adviseur, die getraind is om met dergelijke situaties om te gaan. Een ander alternatief is om contact op te nemen met OpenTalk of een andere lokale bron. V. Heeft mijn manager onze Gedragscode geschonden? Tijdens een beoordelingsgesprek met mijn manager gisteren vertelde hij me dat ik mijn prestaties moet verbeteren en bepaalde doelen moet behalen in de komende 60 dagen omdat anders mijn arbeidscontract opgezegd zou worden. Ik ben het niet eens met zijn beoordeling en voelde me geïntimideerd door zijn dreigement. Heeft hij onze Gedragscode geschonden? A. Om iedereen te helpen zijn mogelijkheden volledig te benutten, wordt er van BP-managers verwacht dat zij teamleden op een constructieve en respectvolle manier eerlijke feedback geven. U dient uw specifieke situatie te bespreken met zowel uw manager als een HR-vertegenwoordiger, zodat zij de bezorgdheid en verwachtingen volledig duidelijk kunnen maken. Indien uw manager echter beledigende of ongepaste taal gebruikt heeft, is dat verboden en dient u het incident aan HR, het senior management of OpenTalk te melden

19 Onze mensen Privacy en vertrouwelijkheid beschermen We leggen ons toe op het respecteren van de privacy en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens. We zullen alleen persoonlijke gegevens inwinnen en bewaren die nodig zijn om BP effectief te runnen of aan de wet te voldoen. Aangezien we het recht op privacy respecteren, houden we ons normaal gesproken niet bezig met wat iedereen buiten het werk doet tenzij dat nadelig is voor de werkprestaties of de reputatie of bedrijfsbelangen van BP. Altijd Classificeer persoonlijke gegevens altijd als vertrouwelijk. Beperk de toegang tot personen die daartoe bevoegd zijn en een duidelijke, zakelijke noodzaak hebben om deze informatie te verkrijgen. Gebruik persoonlijke gegevens waarover u mag beschikken altijd alleen voor doeleinden die bekend zijn bij de betreffende individuen of die deze kunnen verwachten dat wil zeggen: eerlijk en met absolute integriteit. Bewaar persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor het legitieme doel waarvoor de informatie is verzameld of om te voorzien in een wettelijke eis, voorschrift of gerechtvaardigde bedrijfsbehoefte. Wees u bewust van het bestaan van lokale privacywetten, met name wanneer persoonlijke gegevens buiten het land van afkomst doorgestuurd worden. Raadpleeg uw privacy-adviseur of databeschermingscoördinator om eventuele wettelijke vereisten waaraan dient te worden voldaan, te identificeren. dat informatie die aangemaakt of opgeslagen is op computers of andere elektronische apparaten niet beveiligd of privé is. Ook kan deze informatie op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, geopend, bewaakt of gecontroleerd worden, behoudens plaatselijke wet- en regelgeving. Bewerk persoonlijke gegevens in overeenstemming met de regels voor dataprivacy van BP die regelen hoe BP met persoonlijke gegevens omgaat. U vindt deze regels op de website van Legal zie de bijlage voor gegevens over de link. Nooit Zoek nooit toegang tot persoonlijke gegevens waarover u niet mag beschikken of wanneer er geen geldige zakelijke reden is om over deze informatie te beschikken. Verstrek nooit persoonlijke gegevens aan iemand binnen of buiten BP zonder er zeker van te zijn of dat juist is om te doen. Zorg dat u passende veiligheidsmaatregelen in acht neemt. Zie voor nadere informatie over de bescherming van persoonlijke gegevens BP s activa beschermen en Onze digitale systemen verantwoordelijk en veilig gebruiken in deze Gedragscode. U vindt nadere informatie over privacy onder Belangenverstrengeling voorkomen en Onze houding ten aanzien van politieke activiteiten. Voor meer begeleiding over het persoonlijk gebruik van digitale systemen, zie Onze digitale systemen verantwoordelijk en veilig gebruiken. Zie voor nadere informatie over de periodes waarin data bewaard dienen te blijven, Accurate en volledige informatie, dossiers, verslaglegging en boekhouding. U vindt de volledige details en de veelgestelde vragen over privacynaleving op de website van Legal zie de bijlage voor gegevens over de link. Indien u nadere informatie wilt hebben over privacyvereisten, kan uw privacy-adviseur of databeschermingscoördinator helpen. Q. Wat moet ik doen als ik vertrouwelijke dossiers vind? Een rapport dat ik op het kopieerapparaat vond, bevatte een heleboel vertrouwelijke HRdossiers, inclusief salarisinformatie van ons team. Ik wil niet dat iemand in de problemen raakt, maar ik denk niet dat het goed is als dit soort informatie voor iedereen zichtbaar is. Wat moet ik doen? A. U moet het rapport direct in vertrouwen naar HR terugbrengen, en uw ontdekking en acties melden aan uw lokale privacy- en databeschermingscoördinator. Deze schending dient ook opgenomen te worden in de database voor schendingen (zie de bijlage voor verdere gegevens). De bescherming van vertrouwelijkheid en privacy is de persoonlijke verantwoordelijkheid van elke werknemer van BP. Degene die de papieren op het kopieerapparaat heeft achtergelaten, zal aangesproken worden op zijn of haar plicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens van werknemers (en klanten) bij BP te beschermen. Wees objectief wanneer er schriftelijk commentaar geleverd wordt over individuen en denk eraan dat documenten met commentaren openbaar gemaakt kunnen worden. Alle persoonlijke gegevens, ook uw mening, dienen relevant, gepast, accuraat en te rechtvaardigen te zijn. Betracht voorzichtigheid en discretie wanneer u gebruik maakt van elektronische media. Bedenk 34 35

20 Onze mensen De Gedragscode is onze leidraad Duncan Area Authority 36 37

21 De Gedragscode is onze leidraad Miryam Data Change Analyst

22 Onze BP Gedragscode zakenrelaties 3 Onze zakenrelaties Onze zakenrelaties Iedereen profiteert van zakelijke relaties die gebaseerd zijn op vertrouwen en eerlijke discussie. Ze zijn van vitaal belang voor ons succes. Om ervoor te zorgen dat onze zakelijke relaties in ieders voordeel werken, moeten we de behoeften van onze stakeholders begrijpen en eerlijk, respectvol en verantwoord met hen werken. Dit omvat onze klanten, aannemers, leveranciers, joint venture-partners en overige derden. Hoewel we concurrerend moeten zijn, dient alles wat we doen tegelijkertijd rechtmatig en eerlijk te zijn. Wij zijn een verantwoordelijke onderneming en hechten veel belang aan het nakomen van onze verplichtingen en het opbouwen van duurzame relaties. Juiste uitwisseling van geschenken en entertainment / pag. 42 Belangenverstrengeling voorkomen / pag. 46 Voldoen aan mededingings- en antitrustwetten / pag. 50 Voldoen aan handelsbeperkingen, exportcontroles en anti-boycotwetten / pag. 54 Het witwassen van geld voorkomen / pag. 56 Werken met leveranciers / pag

23 Onze zakenrelaties Juiste uitwisseling van geschenken en entertainment Algemeen We geven of aanvaarden alleen geschenken en entertainment die bestemd zijn voor bedrijfsdoeleinden en die niet materieel of frequent zijn. De uitwisseling van geschenken en het deelnemen aan entertainment in verband met een legitiem bedrijfsdoel kunnen constructieve relaties met derden bevorderen. Geschenken en entertainment mogen echter nooit de onpartijdige besluitvorming van BP-werknemers of derden beïnvloeden, dan wel de schijn van beïnvloeding wekken. Ze mogen nooit worden aangeboden of ontvangen in ruil voor een voorkeursbehandeling bij zakelijke transacties. Bepaalde geschenken en entertainment kunnen het vertrouwen van anderen in BP ondermijnen en dienen te worden gemeden. Hieronder vallen geschenken of entertainment die gezien kunnen worden als steekpenningen, die vragen oproepen over belangenverstrengeling voor u of BP, of die de reputatie van BP schaden. Het is nooit gepast om te proberen een beslissing te beïnvloeden door een overheidsfunctionaris of iemand anders persoonlijke voordelen aan te bieden. We ondersteunen wetten die omkoping en corruptie verbieden en die vaak strenge regels kennen betreffende geschenken en entertainment waarbij overheidsfunctionarissen en overige derden zijn betrokken. Ontvangst van delegaties is een andere streng gereguleerde activiteit, waarbij het gaat om het betalen van reis-, verblijfs- of dagelijkse kosten voor derden (zoals een overheidsambtenaar of een werknemer van een staatsbedrijf) in verband met hun bezoek aan een kantoor, site of andere locatie van BP om de voordelen van BP-producten of -technologie te promoten, te demonstreren of uit te leggen. We houden ons altijd aan de wet- en regelgeving inzake het ontvangen van overheidsfunctionarissen en andere zakenrelaties. In detail Geschenken en entertainment omvat alles van waarde dat door een individu of leden van hun familie aangeboden of ontvangen wordt. Geschenken omvatten naast contant geld ook niet-contante zaken. Enkele voorbeelden: Kunstwerken Horloges Sieraden Apparatuur Preferentiële kortingen Leningen Gunstige voorwaarden voor producten of diensten Diensten Prijzen Donaties aan liefdadigheidsinstellingen Transport Gebruik van bedrijfswagens van een ander bedrijf Gebruik van vakantiefaciliteiten Aandelen of andere waardepapieren Deelname aan aandelenemissies Renovaties van de privéwoning Kaartjes en cadeaubonnen Entertainment is wanneer u met een derde meegaat naar een evenement en omvat bijvoorbeeld zakendiners, uitnodigingen of kaartjes voor recreatieve, culturele of sportieve evenementen en bijeenkomsten, alsook alle daaraan verwante reizen, accommodatie, maaltijden en dranken. Entertainment dient te worden behandeld als een geschenk indien degene die het aanbod heeft gedaan niet van plan is het evenement bij te wonen. Altijd Voldoe altijd aan de strengste eisen voor het geven en ontvangen van geschenken en entertainment, of dit nu de regels zijn die in deze Gedragscode worden beschreven dan wel toepasselijke lokale interne voorschriften, regels van derden, contractbepalingen of toepasselijke wettelijk vereisten. Geef een geschenk in contanten of equivalent daarvan, dat u van een derde heeft ontvangen onmiddellijk terug en breng Legal op de hoogte van wat er is gebeurd. Indien u denkt dat u iemand zou beledigen als u een geschenk weigert, meld dat dan aan uw lijnmanager die zal besluiten of u of BP het geschenk kan behouden, of het geschenk aan een liefdadigheidsinstelling geschonken kan worden (het geschenk zelf of het geld uit de verkoop daarvan) of dat het geschenk teruggegeven dient te worden. Geef alle oneerbare of ongepaste geschenken terug. Verkrijg eerst goedkeuring van Legal voordat u de ontvangstkosten voor delegaties betaalt waaronder transport, huisvesting- of gerelateerde reiskosten van een overheidsfunctionaris, inclusief delegaties van staatsbedrijven. Win advies in bij Legal voordat u geschenken of entertainment aanbiedt of uitwisselt met een overheidsfunctionaris en registreer alle geschenken en entertainment die zijn aangeboden door of ontvangen van overheidsfunctionarissen in het BP Gifts and Entertainment Register of in het goedgekeurde lokale register voor geschenken en entertainment. Verkrijg eerst goedkeuring van het management en waar nodig van Legal voordat u een geschenk of entertainment aanbiedt aan of aanneemt van een derde. Waarde van het geschenk Waarde van entertainment (inclusief maaltijden) * Goedkeuringsvereisten < $50 < $150 Geen voorafgaande goedkeuring vereist. > $50 and < $250 > $150 and < $1,000 Goedkeuring van de lijnmanager vereist. Group Leaders mogen eigen goedkeuring verlenen. > $250 > $1,000 Goedkeuring van Group Leader vereist. Group Leaders mogen eigen goedkeuring verlenen. U dient te voldoen aan de strengste goedkeuringsvereisten, of dit nu de regels in onderstaand schema zijn of de toepasselijke lokale interne voorschriften. Registreer wanneer dit vereist is alle geschenken en entertainment die u aanbiedt, geeft of ontvangt accuraat in het BP Gifts and Entertainment Register of in het goedgekeurde lokale register voor geschenken en entertainment. U dient te voldoen aan de strengste registratievereisten, of dit nu de regels in onderstaand schema zijn of de toepasselijke lokale interne voorschriften. Registratie - vereisten Registratie niet vereist. Dient te worden geregistreerd in het Gifts and Entertainment Register. Dient te worden geregistreerd in het Gifts and Entertainment Register. Naast de bovengenoemde vereisten zijn de volgende eisen van toepassing bij het uitwisselen van geschenken en entertainment met een overheidsfunctionaris: Win advies in van Legal voordat u een geschenk of entertainment aanbiedt/geeft aan of ontvangt van een overheidsfunctionaris. Verkrijg goedkeuring van Legal voordat u de ontvangstkosten van een overheidsfunctionaris aanbiedt of betaalt. Registreer alle geschenken en entertainment die zijn aangeboden/gegeven aan of ontvangen van een overheidsfunctionaris, ongeacht hun waarde. * Houd bij gebruik van dit schema rekening met het volgende: 1. Voor maaltijden/entertainment die u aan anderen geeft: Gebruik de totale waarde van maaltijden entertainment die u aan een externe organisatie tijdens één evenement biedt. Als u bijvoorbeeld meerdere mensen uit dezelfde organisatie entertainment aanbiedt bij een specifiek evenement, is de waarde het totaalbedrag dat u uitgeeft aan entertainment voor het totale aantal gasten. 2. Voor maaltijden/entertainment die u van anderen accepteert: Neem alleen de waarde op van de maaltijd/entertainment die u persoonlijk ontvangt (met inbegrip van de waarde van maaltijden/ entertainment die uw echtgenoot/echtgenote of een ander familielid dat niet in dienst is bij BP ontvangt)

BP Gedragscode. Onze Gedragscode. Waar we in geloven

BP Gedragscode. Onze Gedragscode. Waar we in geloven Onze Gedragscode Waar we in geloven Gedragscode 1 BP Gedragscode Inhoudsopag.ve Inleiding 8 Waar onze Gedragscode over gaat 10 Onze Gedragscode is gebaseerd op vier grondbeginselen 14 Zero tolerance bij

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

Algemene Informatie. Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van

Algemene Informatie. Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van Algemene Informatie Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van 17.06.2009 goedkeuring Doelpubliek Dit beleid geldt voor

Nadere informatie

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Inleiding Het doel van dit document is om medewerkers van Staples te informeren over de helpdeskvoor ethiek en de naleving daarvan (Ethics and Compliance

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid Klokkenluidersbeleid Pagina 1 van 6 Inleiding en documentcontrole Dit document is bedoeld om informatie te verstrekken met betrekking tot het beleid, de procedures, normen of richtsnoeren van G4S Group

Nadere informatie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Datum: 04-02- 2015 Rev: 1 Vrijgave:EQS Officer Pagina: 1 van 9 Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Bij H.Essers geldt een nultolerantie voor omkoping en corruptie. Wij streven naar een eerlijk

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

MVO gedragscode gavilar B.V.

MVO gedragscode gavilar B.V. PAGINA 1 MVO gedragscode B.V. Documentgegevens Bedrijf Adres Opgesteld Gecontroleerd Akkoord : B.V. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht : R. ten Hove : QHSE-coördinator : P. Klijs : Operations

Nadere informatie

Vattenfall Gedragscode voor leveranciers

Vattenfall Gedragscode voor leveranciers Vattenfall Gedragscode voor leveranciers Introductie Vattenfall levert energie voor de maatschappij van vandaag en draagt bij aan het energiesysteem van morgen. Bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Beleid inzake bestrijding van omkoping

Beleid inzake bestrijding van omkoping Beleid inzake bestrijding van omkoping Inleiding RPC Group Plc (de Company ) voert een nultolerantiebeleid inzake omkoping en corruptie in haar zakelijke transacties over de gehele wereld, zowel in de

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

Algemene Beleidsuitgangspunten

Algemene Beleidsuitgangspunten Shell International B.V. 2010 Deze publicatie, of onderdelen daarvan, mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van Shell International B.V. Deze toestemming zal onder normale

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar en

Nadere informatie

De belangrijkste bedrijfsprincipes zijn:

De belangrijkste bedrijfsprincipes zijn: Ethisch Beleid 1. Inleiding Wanneer in dit beleid SIG wordt genoemd, refereert dit eveneens naar ATC en ATCI. SIG plc heeft een aantal basisprincipes en -waarden waar het veel waarde aan hecht. Het vertrouwen

Nadere informatie

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw rechten en verplichtingen. U kunt het originele document

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov-2013 1.0 Fokko Kool

Nadere informatie

fair play Raad van Bestuur Ballast Nedam

fair play Raad van Bestuur Ballast Nedam Gedragscode fair play Fair play is niet alleen belangrijk in sport, maar zeker ook in het dagelijkse leven en binnen de omgeving waarin wij ons als onderneming begeven. Voor je ligt de vernieuwde gedragscode

Nadere informatie

GEDRAGSCODE September 2013

GEDRAGSCODE September 2013 GEDRAGSCODE Wij hebben een duidelijke en eenvoudige set waarden - bij alles wat we doen streven we ernaar moedig, fantasierijk en fatsoenlijk te zijn. Werken volgens deze waarden betekent niet alleen dat

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG Gedragscode Integriteit en ethisch gedrag GedraGscode Beste collega s, Integriteit en ethisch gedrag zijn sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de sika cultuur. al in de eerste versie van de sika

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden 1) Wat is de reikwijdte van de Ethics Open Talk-site van L ORÉAL? Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 2 hieronder kun je op de Ethics Open Talk-site

Nadere informatie

AV2-Hm 04-06.01 Gedragscode Avenue2 2

AV2-Hm 04-06.01 Gedragscode Avenue2 2 Gedragscode AV2-Hm 04-06.01 Gedragscode Avenue2 2 Inhoud Fair play 5 Veiligheid is 6 Respect is 7 Professionaliteit is 8 Integriteit is... 9 Duurzaamheid is 10 Interne samenwerking is 11 Transparantie

Nadere informatie

De Gunnebo gedragscode

De Gunnebo gedragscode De Gunnebo gedragscode 2 Woord vooraf van de CEO Het is de visie van Gunnebo om wereldwijd toonaangevend leverancier te worden van een veiligere toekomst. Om deze visie te realiseren, moeten wij wereldwijd

Nadere informatie

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG Als medewerker van PPG wordt van u verwacht dat u het Algemene anticorruptiebeleid van PPG leest en naleeft. Als u vragen of bedenkingen over het Beleid of uw nalevingsverplichtingen hebt, kunt u contact

Nadere informatie

www.pwc.com/ethics Ethisch handelen PwC s werkwijze Gedragscode

www.pwc.com/ethics Ethisch handelen PwC s werkwijze Gedragscode www.pwc.com/ethics Ethisch handelen PwC s werkwijze Gedragscode Wij handelen professioneel. We zijn integer in ons zakendoen. De reputatie van onze klanten zowel als onze eigen reputatie houden we hoog.

Nadere informatie

Informatie over EthicsPoint

Informatie over EthicsPoint Informatie over EthicsPoint Melden algemeen Beveiliging en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken Informatie over EthicsPoint Wat is EthicsPoint? EthicsPoint is een uitgebreid en vertrouwelijk

Nadere informatie

Code of Conduct (Nederlandse versie)

Code of Conduct (Nederlandse versie) Code of Conduct (Nederlandse versie) Datum [12-01-2014] Eigenaar: Global Internal Audit Department John Snyder President & CEO Mike Janssen COO Stephan Baars CFO 2014 BCD Travel 1 Inhoudsopgave Code of

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar juli 2010 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Integriteitscode... 3 2.1 Toewijzing van woningen... 3 2.2 Zakelijk houden van relaties

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbinnen omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden

Nadere informatie

Ethische gedragscode. De principes die de bedrijfsactiviteiten van Travelex bepalen

Ethische gedragscode. De principes die de bedrijfsactiviteiten van Travelex bepalen De principes die de bedrijfsactiviteiten van Travelex bepalen Travelex verplicht zichzelf om bij zijn bedrijfsvoering de hoogste professionele en ethische standaards te handhaven 1 Aan allen, Travelex

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode versie 05 januari 2015 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle

Nadere informatie

ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep

ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep Bijlagen WOORD VOORAF DOOR JEAN-LOUIS BOUCHARD, VOORZITTER

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN INTEGRITEIT. Integriteitcode bij Zeeuwland

SAMEN WERKEN AAN INTEGRITEIT. Integriteitcode bij Zeeuwland SAMEN WERKEN AAN INTEGRITEIT Integriteitcode bij Zeeuwland Samen werken aan integriteit! Integriteit gaat over hoe wij ons gedragen. Naar klanten, leveranciers, collega s en anderen die we tegen komen

Nadere informatie

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen Ahold Gedragscode Het juiste doen Ahold Gedragscode 2 Inhoud 1. Houd je aan de wet 4 Overal waar we zaken doen houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving. 2. Respecteer elkaar 6 We respecteren de

Nadere informatie

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 Ondernemingscode Procumulator B.V. - juli 2014 1 INHOUD 1. Doel van de Ondernemingscode... 3 2. Integriteit... 3 3. Zaken doen... 5 4. Bedrijfsmiddelen en informatie...

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

Gedragscode Propertize. September 2014

Gedragscode Propertize. September 2014 Gedragscode Propertize September 2014 Vastgesteld door de directie d.d. 8 juli 2014 Woord vooraf Vertrouwen en integriteit zijn voor Propertize van cruciaal belang. Onze stakeholders hebben gerechtvaardigde

Nadere informatie

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed werken, wat betekent dat? Hoe behoor je je als medewerker van Standvast Wonen te gedragen en hoe niet? Waar liggen de grenzen? Vragen

Nadere informatie

Gedrags- en integriteitscode

Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Voorwoord WPM Groep is een sterk en vooraanstaand bedrijf in de vastgoedmarkt in Nederland. Wij onderscheiden ons door hoog gekwalificeerde medewerkers

Nadere informatie

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Supplier Code of Conduct Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Bij Kramp gaan we voor zakelijk succes op de lange termijn. Daarbij voelen we een sterke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT GEDRAGSCODE INTEGRITEIT Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken Voor extern gebruik Postadres Postbus 329 1200 AH Hilversum Bezoekadres Schapenkamp 130 1211 PB Hilversum Telefoon (035) 672 66

Nadere informatie

Over EthicsPoint. Over EthicsPoint Meldingen algemeen Veiligheid en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken

Over EthicsPoint. Over EthicsPoint Meldingen algemeen Veiligheid en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken Over EthicsPoint Meldingen algemeen Veiligheid en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken Over EthicsPoint Wat is EthicsPoint? EthicsPoint is een uitvoerig en vertrouwelijk meldingsinstrument

Nadere informatie

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen.

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen. Gedragscode Integriteit Woonstad Rotterdam Inleiding Woonstad Rotterdam is een woningcorporatie met een grote maatschappelijke opgave. Onze ambities en maatschappelijk positie stellen hoge eisen aan de

Nadere informatie

Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen

Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen Wij zijn een toonaangevend adviesbureau op het gebied van duurzaam ontwerpen, engineering en

Nadere informatie

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014 Bedrijfscode PMeijer Augustus 2014 PMeijer / Molenwerf 32 / 1911 DB / Uitgeest Postbus / 1920 AA / Akersloot / 0251 27 82 78 info@pmeijer.nl / pmeijer.nl Bedrijfscode Het hanteren van een bedrijfscode

Nadere informatie

Grontmij ondernemingsbeleid en -beginselen

Grontmij ondernemingsbeleid en -beginselen Grontmij ondernemingsbeleid en -beginselen Ondernemingsbeleid Grontmij In onze rol als toonaangevend adviesbureau op het gebied van duurzaam ontwerpen, engineering en management hebben wij een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET JUNI 2015 ANTICORRUPTIEBELEID DOEL Dun & Bradstreet streeft naar de hoogste ethische normen. Wij geloven in het op een eerlijke en oprechte manier zakendoen

Nadere informatie

Procedurerichtlij nen voor informanten

Procedurerichtlij nen voor informanten Procedurerichtlij nen voor informanten De bijgevoegde procedurerichtlijnen voor informanten die door elke bestuurder, directeur en werknemer van BARNES Group Holland B.V., zakendoend met de naam KENT,

Nadere informatie

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Missie XS2RA B.V. tevens handelend onder de naam RadiologieNetwerk ( RadiologieNetwerk ) heeft als missie om via haar RadiologieNetwerk

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER Gelieve er nota van te nemen dat dit een vertaling is van een origineel document in het Engels. OVEREENKOMST TUSSEN SECURITAS AB (publ) EN UNION NETWORK INTERNATIONAL EN DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS

Nadere informatie

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 MKB Webhoster erkent dat privacy belangrijk is. Dit Privacy- en Cookiebeleid (verder: Beleid) is van toepassing op alle producten diensten

Nadere informatie

Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van

Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van 06 2013 Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van iedereen verwacht? Wat wordt er van managers

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

5.10.1 Gedragscode FloreoKids. Versie 1 26-7-2011

5.10.1 Gedragscode FloreoKids. Versie 1 26-7-2011 5.10.1 Gedragscode FloreoKids Versie 1 26-7-2011 5.10.1. Gedragscode FloreoKids Om elkaar te beschermen heeft FloreoKids in een gedragscode beschreven op welke wijze we met elkaar en met onze klanten omgaan.

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Gedragsregels in verband met een Vermoeden van een misstand Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie

Nadere informatie

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V.

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. 6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. Inleiding Wij willen graag dat de cliënten van THUIS met zorg Zaanstreek thuiszorg tevreden zijn over de zorg die aan hen wordt geboden. Ook vinden we het

Nadere informatie

GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers

GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers de regels, de toelichting, de actie bij overtreding juni 2010 Bergen op Zoom, juni 2010 Het Lievensberg ziekenhuis wil graag een gastvrij ziekenhuis voor zijn patiënten

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningstichting Heteren

Integriteitscode. Woningstichting Heteren Integriteitscode Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Integriteitscode Woningstichting Heteren 1 Integriteit Integriteit en daaruit voortvloeiend integer handelen is belangrijk

Nadere informatie

Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy.

Patiënt Intelligence Panel Limited (wij, ons of onze) is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Patiënt Intelligence Panel Limited, Privacy Policy 1 Inleiding Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Dit privacy-beleid

Nadere informatie

Integriteitscode ZVH

Integriteitscode ZVH Integriteitscode ZVH Waarom ZVH is een klantgerichte woningcorporatie met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Van de medewerkers wordt verwacht dat zij professioneel, klantgericht, transparant handelen

Nadere informatie

Protocollen ZeelandCare Gedragscode

Protocollen ZeelandCare Gedragscode Protocollen ZeelandCare Gedragscode Nummer Y 505 Versie 1 Datum 25-11-2015 Status goedgekeurd Eigenaar Directeur Pagina Pagina 1 van 6 Y 505 Protocol gedragscode Voor u ligt de gedragscode van ZeelandCare.

Nadere informatie

Integriteitcode. Preambule

Integriteitcode. Preambule Integriteitcode Preambule Directie, medewerkers en toezichthouders van De Bouwvereniging doen hun werk in wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat klanten en

Nadere informatie

Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint) Rapportering - Algemeen Beveiliging rapportering Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint) Rapportering - Algemeen Beveiliging rapportering Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint) Rapportering - Algemeen Beveiliging rapportering Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint)

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer Gedragscode De Nyrstar Way Veiligheid voor alles We voorkomen schade aan onze mensen, ons milieu, de wereld om ons heen, onze Nyrstar strategie en onze installaties waar we mee werken Open en eerlijk zijn

Nadere informatie

Integriteitsbeleidskader Woonstichting Etten-Leur 2014

Integriteitsbeleidskader Woonstichting Etten-Leur 2014 Integriteitsbeleidskader Woonstichting Etten-Leur 2014 Voor de leesbaarheid spreken wij over de medewerkers en over hij / zijn. Uiteraard worden hiermee ook de vrouwelijke medewerkers bedoeld en kan hij

Nadere informatie

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID Inleiding De KBC-groep wil een onafhankelijke bank-verzekeraar zijn voor particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen in geselecteerde Europese

Nadere informatie

Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment

Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment I DOEL Het geven en ontvangen van zakelijke gunsten (geschenken, maaltijden, reizen en entertainment) is een gebruikelijke zakelijke praktijk, met als

Nadere informatie

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen Integriteitcode Woningbouwvereniging Brederode Wonen Brederode Wonen INTEGRITEITCODE versie oktober 2013 Inleiding Woningbouwvereniging Brederode Wonen (hierna te noemen Brederode) is een woningbouwcorporatie

Nadere informatie

www.afier.com Klachtenregeling Inhoud

www.afier.com Klachtenregeling Inhoud 7 Klachtenregeling Inhoud 1. Doelstellingen en uitgangspunten 2. Contactpersonen 3. Klachtenprocedure 4. Evaluatie klachtenafhandeling 5. Geheimhouding 6. Privacy en rechtbescherming 1. Doelstellingen

Nadere informatie

Ons gedrag bepaalt wie we zijn. Elopak Group Gedragscode

Ons gedrag bepaalt wie we zijn. Elopak Group Gedragscode Ons gedrag bepaalt wie we zijn. Elopak Group Gedragscode 1 Beste collega s, Het doel van onze Gedragscode is te zorgen dat we als wereldwijde organisatie altijd volgens geaccepteerde ethische normen handelen,

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK

INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK INTEGRITEITSCODE GOED WONEN ZEDERIK Vastgesteld door het MT op 14 oktober 2008 1 Integriteitscode Goed Wonen Zederik werkt met maatschappelijk kapitaal aan de realisatie van belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

S P E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT J E P N S S I

S P E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT J E P N S S I N T R E S P E O J E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT C T P N A E S S I N O BERICHT AAN ALLE MEDEWERKERS HEINEKEN is uitgegroeid tot s werelds meest internationale brouwer en het Heineken merk tot het meest

Nadere informatie

Gedragscode Propertize. Mei 2015

Gedragscode Propertize. Mei 2015 Gedragscode Propertize Mei 2015 Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 26 mei 2015 0 Versiebeheer, autorisatie en publicatie 0.1 Versiebeheer Versie Status Auteur(s) Wijziging/toevoeging Mei 2015 Definitief

Nadere informatie

Air Trade Centre Belgium NV/SA Hoogstraat 180 1930 Zaventem Belgium. Policy Ethiek

Air Trade Centre Belgium NV/SA Hoogstraat 180 1930 Zaventem Belgium. Policy Ethiek Inleiding Policy Ethiek Deze Policy geldt voor individuele werknemers, agenten, sponsors, tussenpersonen, consultants of andere personen of instanties die verbonden zijn met SIG plc en haar dochterondernemingen

Nadere informatie

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE ResMed Inc - Zakelijke gedrags- en ethische code Pagina 2 van 11 Laatst bijgewerkt op 13 mei 2005 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR 1 oktober 2004 Geachte ResMed-werknemer,

Nadere informatie

LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE

LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE Vastgesteld d.d. 21-10-2008 Gewijzigd d.d. 08-10-2009 Inleiding Laurentius wil voor de medewerkers, klanten en samenwerkingspartners een professionele, toegankelijke en betrouwbare

Nadere informatie

Als in de code gesproken wordt over medewerkers, worden bedoeld: directie en leidinggevende, alle medewerkers, en de toezichthouders.

Als in de code gesproken wordt over medewerkers, worden bedoeld: directie en leidinggevende, alle medewerkers, en de toezichthouders. Integriteitcode Preambule Directie, medewerkers en toezichthouders van De Bouwvereniging doen hun werk in wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat klanten en

Nadere informatie

doen gedragsregels van PSW

doen gedragsregels van PSW doen laten gedragsregels van PSW Inhoud1. Inleiding 2. De Taak 3. Gedragsregels 4. Werken met dit boekje 1 1. Inleiding Algemeen Werken bij PSW Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg betekent

Nadere informatie

Anheuser-Busch InBevs Wereldwijde Beleid inzake Verantwoorde Sourcing

Anheuser-Busch InBevs Wereldwijde Beleid inzake Verantwoorde Sourcing Anheuser-Busch InBevs Wereldwijde Beleid inzake Verantwoorde Sourcing Overzicht Wat en Waarom Dit Wereldwijde Beleid inzake Verantwoorde Sourcing (hierna Beleid ) is een uiteenzetting van Anheuser-Busch

Nadere informatie

Gedragswijzer Integriteit

Gedragswijzer Integriteit Gedragswijzer Integriteit juli 2014 1 Inleiding Wij zijn Velison Wonen, een woningcorporatie met ambities in Velsen. We willen waarborgen en versterken wat we al zijn: een maatschappelijk betrokken, daadkrachtige

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE ROC Leiden

INTEGRITEITSCODE ROC Leiden INTEGRITEITSCODE ROC Leiden Dit document is onlosmakelijk verbonden met: de branchecode Goed bestuur in het mbo (ingaande 1 augustus 2014); de Statuten van de Stichting ROC Leiden (17 oktober 2014 2014);

Nadere informatie

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc.

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. Deze Gedragsregels gelden voor alle ITW medewerkers/-sters, bestuurders, bedrijven en dochterondernemingen over de hele wereld. Elke ITW

Nadere informatie

Bedrijfscode Haag Wonen

Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen 1 Dit is de bedrijfscode van woningcorporatie Haag Wonen. In deze code benoemen we onze uitgangspunten voor eerlijk en integer samen werken. Wij handelen

Nadere informatie