In Contakt met. effectiever en eff iciënter. veranderen binnen Wegener

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In Contakt met. effectiever en eff iciënter. veranderen binnen Wegener"

Transcriptie

1 nieuwsbrief contakt consulting bv nr. 2 jaargang 3 In Contakt met effectiever en eff iciënter veranderen binnen Wegener Organisaties moeten blijven verbeteren en vernieuwen om de organisatiedoelen te realiseren in een continu veranderende omgeving. De beschikbare middelen - geld, tijd en menselijke inspanning - zijn echter beperkt. Daarom moeten besluitvormers de juiste keuzes kunnen maken en alleen die veranderingen doorvoeren waarbij de baten opwegen tegen de kosten. Met een business case wordt dit inzichtelijk gemaakt. Het gebruik van de business case als besluitvormingsinstrument is niet nieuw, maar wordt de laatste jaren wel steeds meer toegepast. Zowel de huidige economische omstandigheden als de continue veranderprocessen vereisen dat de beperkte middelen effectiever worden ingezet. Zo ook bij Wegener, de beursgenoteerde multimediale nieuws- en informatie brenger. Circa een jaar geleden concludeerde de directie van Wegener dat het financiële verandervermogen bewuster en doelgerichter moet worden ingezet om de strategie en de daarop gebaseerde bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Contakt Consulting is gevraagd om de Wegener Business Case Management (WBCM)-methode te ontwikkelen en te trainen. Contakt Consulting heeft de WBCMmethode en -training in nauw overleg met de businesscontrollers van Wegener ont wikkeld. De controllers spelen in de methode een belangrijke rol bij het bewaken van de richtlijnen. De business case wordt ontwikkeld nadat de opdrachtgever daartoe een eenduidige opdracht heeft verstrekt. Daarin staan de te onderzoeken alternatieven centraal. Ook worden besluitvormingscriteria meegegeven, die zowel financieel (rendement, besparing, e.d.) als nietfinancieel (bereik, imago, maatschappelijk onder nemen, e.d.) kunnen zijn. De WBCM-methode sluit naadloos aan op de Wegener Projectmanagement Methode (WPM), die inmiddels meer dan tien jaar geleden is ontwikkeld en waar sinds die tijd veel medewerkers in zijn opgeleid door Contakt Consulting. Met het toepassen van projectmanagement en door projecten goed te doen, is het rendement op verandertrajecten binnen Wegener toegenomen. Met de implementatie van business case management zal de organisatie beter in staat zijn om de goede projecten te doen, waarmee het rendement verder kan toenemen. De krantenwereld leeft in zwaar weer. Voor Wegener Media, uitgever van regionale en lokale media, is dat niet anders. Tegelijkertijd vraagt de opkomst van digitale media en de neergang van de traditionele printmedia dat de organisatie innoveert en investeert. De schaarse middelen die daarvoor beschikbaar zijn, moeten optimaal worden ingezet. Een business case is hiervoor een hulpmiddel. De business case geeft inzicht in de kosten en baten van een business initiatief. Het is daarmee de zakelijke rechtvaardiging van het besluit een project wel of niet te doen. Om Wegener hierin te professionaliseren is Contakt Consulting gevraagd hiervoor de methodiek te ontwikkelen en deze vervolgens te trainen. Er zijn twee verschillende trainingen ontwikkeld: een eendaagse voor projectmanagers en leidinggevenden met projectverantwoordelijkheden en een training van een halve dag voor directeuren. De trainingen zijn vrijwel afgerond, de evaluaties waren lovend. Nu moeten wij het in de praktijk waarmaken en goede business cases uitwerken voor alle investeringen die we wensen. Rita Verduin Manager P&O Ontwikkeling - Wegener Media

2 Contakt Consulting ondersteunt het korfbalverbond Gemeten naar de aandacht die op televisie wordt besteed aan korfbal lijkt dit een kleine sport. Toch zijn er in Nederland ruim korfballers, verdeeld over ongeveer 580 verenigingen. Tijd dus om korfbal in het juiste perspectief te plaatsen. Contakt Consulting begeleidt ons bij het vinden van de juiste partners voor het verder ontwikkelen van onze website en de ondersteuning van onze kantoorautomatisering. Aan het woord zijn Norman Uhlenbusch (adjunct-directeur met ICT-portefeuille) en Roos Huls (hoofd Marketing en Communicatie) van het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV). Korfbal heeft de ambitie de komende jaren uit te groeien tot de derde teamsport in Nederland. Een reële groei van 3 à 4 procent in ledenaantal maakt dit mogelijk. Om dit te bereiken is een meerjarenbeleid geformuleerd met aandacht voor groei, bestuurlijke vernieuwing en verbetering van communicatie en imago. Helaas leven er rond korfbal vooroordelen, veelal veroorzaakt door onbekendheid met deze sport. Het KNKV wil graag haar identiteit laten zien: een aantrekkelijke dynamische (top)sport waar mannen en vrouwen samen de competitie aangaan. Een toegankelijke familiesport, waar het verenigingsleven een grote rol speelt, en een groot bereik met attractieve (internationale) competities en grote evenementen. Onze huidige website straalt deze identiteit onvoldoende uit. Samen met Contakt Consulting hebben we een partner gevonden waarmee we onze website nieuw elan gaan geven. Parallel daaraan heeft ook een selectietraject voor de ondersteuning van onze kantoorautomatisering tot goed resultaat geleid. Wij zijn zeer tevreden over de wijze waarop Contakt Consulting deze selectietrajecten heeft begeleid. Er werden RFI/RFP s op gesteld waarin alle voor ons relevante aspecten werden uitgevraagd, met als resultaat dat partners zijn gevonden die de juiste match hebben met onze sportcultuur. In het selectieproces werden we ontzorgd, vanaf het opstellen van de RFI/RFP tot en met de beoordeling van de contracten. Ook op andere beleidsterreinen maken we inmiddels dankbaar gebruik van de expertise van Contakt Consulting. een partner die uw taal spreekt In deze In Contakt met vindt u géén standaard lijstje met de stappen die u binnen een selectietraject moet uitvoeren. Even googlen en dit lijstje is snel gevonden, evenals de zo vele consultancybureaus die een selectie voor u kunnen uitvoeren. Maar is een succesvol resultaat daarmee ook gegarandeerd? Contakt Consulting denkt dat er meer nodig is om een selectietraject succesvol uit te voeren. Een goed resultaat vraagt eerst om de nodige beleidskeuzes. Ga ik de selectie zelf doen of uitbesteden? Schaf ik een pakket aan of ga ik gebruik maken van webservices? Hoe vind ik de optimale aansluiting op mijn huidige bedrijfsproces? Welke implementatiepartner spreekt mijn taal? Hoe zorg ik ervoor dat de gekozen oplossing de komende jaren mee kan groeien bij het realiseren van mijn bedrijfsdoelstellingen? Contakt Consulting volgt bij een selectietraject niet het standaardlijstje, maar geeft eerst samen met u antwoord op al deze vragen. Daarmee worden de risico s van het selectietraject beperkt, en wordt de kans op een succesvolle implementatie aanzienlijk vergroot. Wilt u meer weten over selectietrajecten, neemt u dan gerust contact op met Henk Meijer via of via

3 Contakt Consulting organiseert m-commerce, e-commerce & cross/multi channel lieke lamb, Trendwatcher.com Lieke houdt zich al vele jaren, onder andere als spreker en columniste, bezig met de veranderingen in de maatschappij en de invloed daarvan op de verschillende sectoren en branches. laurens van den oever, commercieel directeur GfK Retail and Technology Geen toekomst voor on- of offline: wordt synergie, samenhang en integratie tussen distributie kanalen het nieuwe retailbesef? Terwijl de omzetten in de conventionele retail nog steeds onder druk staan, blijft e-commerce met 10-15% per jaar groeien. Hoe performt uw eigen online-omzet? Is er sprake van kannibalisatie of versterkt e-commerce uw retailomzet? Heeft u te maken met kanaalconflicten? Maken uw offlineactiviteiten al gebruik van online-innovaties? De voorspelde onlinegroeicijfers zijn tot nu toe steeds overtroffen. Tijdens het jaarlijks retailseminar ligt de focus op hybride/multi channel ontwikkelingen die ook uw organisatie vooruit helpen. Wij praten u bij over actuele omzetontwikkelingen, trends en presenteren een aansprekende multi channel case. Niet alleen theorie, maar pragmatische invulling en details waar u mee verder kunt! maarten de ruiter, directeur ShopGoals ShopGoals geeft middels een -nieuw te lanceren- mobiele applicatie retailers direct invloed op foot traffic, loyaliteit en in-store activiteit via smartphones en social media. jeroen bos, consultant Contakt Consulting Nog geen 10 procent van de totale retailbestedingen geschiedt via e-commerce en tóch praat iedereen nú al over m-commerce. Wat zeggen de cijfers? Hoe werkt het en waarin moet ik investeren? angélique wouters, directeur digitale strategie Selexyz Een groot deel van de boekenverkoop vindt plaats via internet. Waarom zou je nog een boek in een traditionele winkel kopen? Een inspirerende case met vernieuwende inzichten in het creëren van toegevoegde waarde. zo schrijft u zich in: (0182) Woensdag 25 mei uur kasteel de hooge vuursche baarn

4 leiden steevast tot goede resultaten en tevreden klanten. Omdat we hoge eisen stellen aan onze eigen medewerkers, stellen we ook hoge eisen aan de freelancers die voor onze klanten werken. Voor de klant is het verschil dan ook niet te merken. En dat is precies wat we willen! let s roll Als kleine jongen was ik een enorme fan van een Amerikaanse politieserie. Hoewel het een serie was met elke week een aantal nieuwe gebeurtenissen, was de verhaallijn oneindig en werden de karakters van de hoofdpersonen steeds explicieter. Ik wilde geen aflevering missen, en nam in de vakantie zelfs de uitzendingen op video op. Één van de hoofdpersonen was een oudere, zeer ervaren sergeant, met de uitstraling van Bromsnor. Hij startte elke werkdag met een briefing aan alle agenten. Steevast eindigde hij zijn briefing met de woorden: Let s roll. Sinds een aantal jaren maakt Contakt in toenemende mate gebruik van de diensten van ZZP-ers of in de volksmond freelancers genoemd. Mannen en vrouwen die gekozen hebben voor het bestaan van zelfstandig ondernemer, omdat zij meer keuzevrijheid wensen ten aanzien van werk en privé. De afgelopen twee jaar is het aantal ingezette freelancers bij klanten van Contakt sterk toegenomen. Deze toename wijt ik niet alleen aan de groei van het aantal ervaren en professionele freelancers op de markt, maar vooral aan de snelle toename van de aan Contakt gegunde opdrachten. Onze klanten weten ons na 11 jaar dienstverlening steeds makkelijker te vinden. Op zich is dat niet zo vreemd. Contakt profileert zich altijd als een betrouwbare partner. De door Contakt geleverde prestaties Onlangs zijn we gestart met een programma om een selecte groep van freelancers hechter aan ons te binden. Deze ambassadeurs van Contakt hebben al een warme band met ons, omdat we ze al heel lang kennen of omdat ze verschillende opdrachten onder onze naam hebben uitgevoerd. Ze onderschrijven onze normen en waarden, en streven in hun werk hetzelfde hoge kwaliteitsniveau na. Daarbij zijn het vooral erg leuke mensen. Contakt onderkent bij deze collega s de behoefte om een professionele verbinding aan te gaan met een groep gelijkgestemden. Zij willen onderling ervaringen uitwisselen, kennis delen en collegiaal kunnen klankborden. Daarbij dragen ze Contakt een warm hart toe, en niet alleen omdat we in deze behoefte faciliteren. Dit exclusieve netwerk van freelancers zal zich ontwikkelen tot een onderscheidende aanvulling van onze dienstverlening. Door onze samenwerking met deze bijzondere mensen kunnen onze opdrachtgevers nóg meer vertrouwen op de kwaliteit van onze prestaties, en kennis en ondernemerschap van onze professionals. Wij denken dan ook dat we onze opdrachtgevers in de toekomst nóg beter van dienst kunnen zijn. Inmiddels heeft een eerste bijeenkomst met deze selecte groep van freelancers plaatsgevonden, en het bruist! Energieke, dynamische, warme, ondernemende en bijzondere mensen komen samen, en zijn zichtbaar enthousiast over het initiatief. Van begin af aan wordt het gevoel gedeeld dat dit heel bijzonder is, deze professionele ondernemers samen in een exclusief Contakt-netwerk. Ik voel me inmiddels een beetje als de ervaren sergeant uit de Amerikaanse politieserie, die tijdens de bijeenkomst trots naar de professionals kijkt en ze voor de volgende top-prestatie op u afstuurt met de boodschap: Let s roll! Ruud Wijnants

5 Contakt implementeert business intelligence bij D.I.O. Drogisterijen Business intelligence (BI) staat voor het verzamelen van informatie binnen de eigen handelsactiviteit. Het kan worden gedefinieerd als het proces van gegevens omzetten in informatie, die vervolgens leidt tot kennis. Op basis van de verkregen informatie en kennis kunnen gefundeerde besluiten worden genomen in het streven om de bedrijfsstrategie te realiseren. Voor het efficiënt en effectief verwerken van gegevens is een BI-oplossing onontbeerlijk. Staat uw organisatie voor de uitdaging om een BI-oplossing te selecteren of implementeren? Contakt Consulting helpt bij het verbeteren van de besturing van uw organisatie en waar nodig bij het selecteren en succesvol implementeren van BI-oplossingen. Met kennis van uw branche zijn we uw natuurlijke gesprekspartner om uw doelen en key performance indicatoren SMART te definiëren en de planning & controlecyclus te professionaliseren. Zoals altijd maken de mensen het verschil. In onze aanpak betrekken we direct uw medewerkers en zorgen we dat deze resultaatgerichte manier van werken ook daadwerkelijk wordt doorgevoerd. Een interessante actuele ontwikkeling is het beschikbaar komen van zeer betaalbare oplossingen op het grensvlak van Enterprise Search en BI als antwoord op de traditionele, complexe en kostbare ITgedreven BI-platformen. Deze nieuwe generatie tools empoweren de business om zelf door de beschikbare data in de organisatie te gaan. Deze tools maken hierbij gebruik van zoektechnologie, die ook op internet wordt gebruikt. Grote hoeveelheden data, denk in de retail bijvoorbeeld aan de kassatransacties van een aantal jaren, wordt binnen fracties van seconden doorzocht. Dit maakt het eenvoudig mogelijk om bijvoorbeeld allerlei vormen van basket-analysis te doen en daarmee de cross-selling en up-selling te vergroten. En dit zonder dat continu de hulp van de IT-afdeling moet worden ingeroepen om queries of rapporten aan te passen. Contakt Consulting ondersteunt momenteel FACO/D.I.O. Drogisterijen bij de implementatie van CXAIR, een BI-tool van deze nieuwe generatie. D.I.O. is een drogisterij/parfumerie formule met 170 winkels in Nederland. Alle D.I.O. winkels zijn eigendom van zelfstandige drogisten. De formule kenmerkt zich door een hoog serviceniveau, een kwalitatief hoogwaardig assortiment tegen een scherpe prijs en medewerkers met veel kennis. Elke week zijn er scherpe aanbiedingen van bekende A-merken. Daarnaast heeft D.I.O. een breed assortiment onder het eigen merk IDYL. FACO gaat CXAIR onder meer toepassen voor de analyse van D.I.O. winkelverkopen, debiteurenbeheer en het optimaliseren van category management.

6 De overeenkomst tussen webshops en algemene voorwaarden, hoe kunnen de algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard? Voor elektronisch gesloten overeenkomsten, zoals bij webshops, gelden bijzondere (wettelijke) regels voor de inhoud van de algemene voorwaarden die u, als verkoper, mag hanteren. Daarnaast gelden er bijzondere (wettelijke) regels voor de manier waarop u deze algemene voorwaarden met uw klant overeen dient te komen. Bij het opstellen is het van belang dat u ervoor zorgt dat deze voorwaarden u genoeg bescherming bieden bij de verkoop van uw producten. Anderzijds dient u rekening te houden met bijvoorbeeld de Wet koop op afstand, waarin een aantal beschermende bepalingen voor de koper staan opgenomen die u dient te respecteren. Voldoen uw voorwaarden immers niet aan de wettelijke vereisten, dan kunnen deze buiten toepassing worden verklaard en maken zij geen deel meer uit van de overeenkomst. Als u er zeker van bent dat uw voorwaarden inhoudelijk juist zijn (laat dit altijd door een deskundige beoordelen, gezien de diversiteit aan toepasselijke wetgeving), dan is de belangrijkste regel voor het van toepassing kunnen verklaren van deze voorwaarden dat deze vóór of bij het sluiten van de overeenkomst langs elektronische weg aan de klant ter beschikking zijn gesteld. Daarbij is het ook van belang dat de klant de mogelijkheid moet hebben gehad om de algemene voorwaarden te kunnen opslaan op een gegevensdrager, zodat deze op een later moment nog eens kunnen worden bekeken. In de praktijk zal het erop neerkomen dat tijdens het online bestelproces - dat bij de meeste webshops door de klant doorlopen colofon In Contakt met is de nieuwsbrief van Contakt Consulting bv en verschijnt 4 x per jaar. dient te worden - uiterlijk op de laatste pagina, waar de koper om een definitieve bevestiging van de bestelling wordt gevraagd, een link kan worden geplaatst naar de toepasselijke algemene voorwaarden. Indien de klant op deze link klikt, dienen de algemene voorwaarden direct te verschijnen, bijvoorbeeld in de vorm van een PDF-bestand. De ervaring leert dat het plaatsen van een aanvinkvakje, waarmee de klant zich akkoord kan verklaren met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden, het meest volledig is. Als extra maatregel adviseren wij u ook een link naar de algemene voorwaarden op uw homepage te plaatsen of een pagina in uw hoofdmenu hieraan te wijden. Zo kan uw klant ook op een later moment de algemene voorwaarden raadplegen. Tot slot is vermeldenswaardig dat uit recente rechterlijke uit spraken is gebleken dat het niet voldoet om enkel te verwijzen naar een website waar de algemene voorwaarden op te vinden zijn. Ook voldoet het niet om de klant te wijzen op de mogelijkheid om via een zoekopdracht op het internet kennis te kunnen nemen van de algemene voorwaarden. In beide gevallen zou dit tot een buiten toepassingverklaring van de algemene voorwaarden kunnen leiden. Hier zijn wel bepaalde uitzonderingen op van toepassing voor grotere ondernemingen. Kortom: zorg altijd voor een juiste inhoud en ter beschikkingstelling van uw algemene voorwaarden aan uw klant om onnodige discussies met uw klanten te voorkomen. Wilt u meer weten over de juridische perikelen van een webshop, neem gerust (elektronisch) contact met ons op. Karin Wörsdörfer-Nestby Linda Fleer Contakt Consulting bv Afd. Redactie In Contakt met Postbus AL GOUDA t (0182) e i

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

kracht van ondernemen met euretco gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor

kracht van ondernemen met euretco gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor PROFIEL profiel november jaargang 201219 extra 02 editie oktober 2012 ROFIEL extra FASHION kracht van ondernemen met euretco SPORT gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

CUSTOMER LOYALTY. Als je loyalere klanten wilt moet je ze beter leren kennen NR. 1 MAART 2014 SCAN DE QR-CODE EN LEES MEER OP WWW.LOYALEKLANTEN.

CUSTOMER LOYALTY. Als je loyalere klanten wilt moet je ze beter leren kennen NR. 1 MAART 2014 SCAN DE QR-CODE EN LEES MEER OP WWW.LOYALEKLANTEN. DIT IS EEN UITGAVE VERSPREID MET HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE REDACTIE VAN HET FINANCIEELE DAGBLAD HEEFT GEEN BETROKKENHEID BIJ DEZE PRODUCTIE. NR. 1 MAART 2014 SCAN DE QR-CODE EN LEES MEER OP WWW.LOYALEKLANTEN.NL

Nadere informatie

Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN

Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN VOORWOORD Marco Derksen VOORWOORD Vanaf het moment dat ik begon aan mijn eerste online community heb ik me ook bezig gehouden met

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

( loop )baan. Bestaat een. nog wel? Create your own job. Omnichannel Retail Marketing. Uitgave nr. We gaan naar een snack-carrière

( loop )baan. Bestaat een. nog wel? Create your own job. Omnichannel Retail Marketing. Uitgave nr. We gaan naar een snack-carrière Barbara Barend Over inspiratie en dromen pag 3 Bram Alkema Nieuwe businessmodellen vragen nieuwe managers Rik de Boer Recruitment moet mensgedreven zijn pag 7 pag 5 Carrièrekrant voor professionals in

Nadere informatie

Dossier. zoekmachinemarketing

Dossier. zoekmachinemarketing Dossier zoekmachinemarketing Voorwoord Branchevereniging IAB Nederland verbindt, inspireert en ontwikkelt de interactieve branche. Momenteel hebben 179 exploitanten, advertentienetwerken, internetbureaus,

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat

Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MEERJARENBELEIDSPLAN (VERKORTE VERSIE) MAKE-A-WISH NEDERLAND 2014 2017 Unieke wens vervullen van een ernstig ziek kind, aangegeven door het kind zelf, helemaal op maat MERKMISSIE 1 Make-A-Wish Nederland

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan Jaarplan 2015 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 6 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s 7 6 7 8 2 Opzet jaarplan 3 Missie, visie, kernwaarden 3.1 Missie 3.2 Visie 3.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Toepassingsmogelijkheden en voordelen sociaal intranet voor het HBO en WO

Toepassingsmogelijkheden en voordelen sociaal intranet voor het HBO en WO Toepassingsmogelijkheden en voordelen sociaal intranet voor het HBO en WO De ontwikkelingen in de markt gaan snel, ook in het onderwijs. Veel van die ontwikkelingen hebben te maken met de snelheid van

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN

HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN EDITIE 3 R.W. Bladder Bladder.nl Foto s met dank aan http://www.freedigitalphotos.net/ Foto op omslag en vorige pagina: Image: jscreationzs / FreeDigitalPhotos.net http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=1152

Nadere informatie

Sectorplan Boekhandel. Op weg naar een vitale toekomst

Sectorplan Boekhandel. Op weg naar een vitale toekomst Sectorplan Boekhandel Op weg naar een vitale toekomst Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Marktanalyse... 4 3. Arbeidsmarktanalyse... 9 4. Doelen en maatregelen... 15 5. Uitwerking van de maatregelen...

Nadere informatie

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten Hoe? Zo! Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe relevant zijn ict-projecten voor het management? 4 2 Hoe zorgen we voor betrokkenheid van het management bij ict? 7 3 Hoe nemen we goede besluiten over ict-investeringen?

Nadere informatie

Interviews met collegamarketeers

Interviews met collegamarketeers Interviews met collegamarketeers ONDERLING ONDERLIGGEND ONDERWERP ONDERSTEUNEND ONDERZOEK ONDERTUSsEN 5 Laat zien welke unieke kennis je in huis hebt Marketeer Zakelijke Markt PostNL heeft te maken met

Nadere informatie

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers Student: Akeem Cruz Neves

Nadere informatie

cross channel retail de toekomst

cross channel retail de toekomst cross channel retail de toekomst 2015 inleiding 1 De manier waarop mensen winkelen verandert in razend tempo. Consumenten kopen en oriënteren zich zowel in de winkel als online. We noemen dit cross channel

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie