FTP Kennisbrief 20 Januari 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FTP Kennisbrief 20 Januari 2010"

Transcriptie

1 FTP Kennisbrief 20 Januari 2010 AFM: resultaten bedrijfsbezoeken AFM: recordaantal boetes AFM: leidraad beleggingsadvies Den Haag: sociale verzekeringen per Den Haag: deeltijd WW tot Den Haag: nieuwe Successiewet Den Haag: zelfstandigenaftrek alleen nog over winstinkomen BrancheFlitsen HypotheekFlitsen LevenFlitsen PensioenFlitsen SchadeFlitsen ZorgFlitsen CommunicatieFlitsen AFM: resultaten bedrijfsbezoeken De AFM heeft in 2009 bedrijfsbezoeken afgelegd bij willekeurig gekozen adviseurs en bemiddelaars in Noord Holland, Zuid Holland en Utrecht. Daarbij werd vooral gelet op de randvoorwaarden voor zorgvuldige financiële dienstverlening. Resultaten: bij vrijwel alle kantoren is de feitelijk leidinggevende in het bezit van de juiste diploma s; de verplichting tot Permanente Educatie is algemeen bekend; alle bezochte tussenpersonen beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, maar niet iedereen weet dat voor een vrijstelling onder het Nationaal Regime extra dekking vereist is; over het Nationaal Regime heerst nog veel onduidelijkheid; niet iedereen weet dat wijzigingen in de bedrijfsvoering aan de AFM moeten worden gemeld; niet iedereen weet dat nieuwe medewerkers voor indiensttreding moeten worden gecontroleerd op betrokkenheid bij faillissementen; deze verplichting vormt samen met de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een onderdeel van het personeelsdossier; soms gebruiken financieel dienstverleners gestandaardiseerde klant en risicoprofielen als doel op zich; het dient echter als hulpmiddel om klantgegevens te inventariseren die dienen als basis van de advisering van een specifiek product; veel financieel dienstverleners hebben moeite met de vastlegging van klantgegevens; wat zijn de vereisten en wat is de reikwijdte?

2 AFM: recordaantal boetes De AFM legde vorig jaar 53 boetes op tegen 20 boetes in Sinds is een nieuw boetestelsel van kracht. Voor overtredingen kunnen de boetebedragen oplopen tot 4 miljoen, bij recidive tot 8 miljoen. De laagste boete bedraagt AFM: leidraad beleggingsadvies De AFM heeft de Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw uitgebracht die beleggingsondernemingen en financieel adviseurs een richtlijnen biedt voor een goed beleggingsadvies. De leidraad is nadrukkelijk geen verplichting. De uitdieping en concretisering van de zorgplicht moeten misverstanden en foute adviezen voorkomen. In dat kader heeft de AFM de sector de afgelopen maand ook een meer verfijnde categorisatie voorgesteld van het risicoprofiel dat beleggingsinstellingen van hun klanten moeten opstellen. Het predikaat defensief, neutraal of offensief zou wel eens vervangen kunnen worden door een label dat loopt van risicoklasse A tot en met F. Den Haag: sociale verzekeringen per Sinds is het minimumloon gestegen van 1.398,60 naar 1.407,60 bruto per maand. Daardoor zijn alle aan het wettelijk minimumloon gekoppelde uitkeringen verhoogd, evenals bijstandsuitkeringen, uitkeringen voor oudere werkloze werknemers (IOAW), oudere voormalige zelfstandigen (IOAZ) en kunstenaars (WWIK). Overzicht van de uitkeringen. Den Haag: deeltijd WW tot De deeltijd WW gaat door tot , maar stopt eerder als het beschikbare geld op is. Minister Donner van Sociale Zaken heeft dit in overleg met de sociale partners besloten. Bedrijven die voor 1 april 2010 gebruikmaken van de deeltijd WW, kunnen verlengen tot maximaal 15 maanden. De deeltijd WW is voor een minimale periode van 26 weken en heeft een minimale omvang van 20% per werknemer. In totaal is 950 miljoen beschikbaar gesteld voor de regeling. Verder treft het kabinet verschillende maatregelen om de inzetbaarheid van werknemers te vergroten, zoals de omscholingsbonus. De bonus, die bedoeld is voor met ontslag bedreigde werknemers, wordt uitgebreid in 2010 met een WW periode van maximaal 4 weken. D.m.v. scholing en loopbaanbeleid kunnen werknemers makkelijker naar ander werk in een sector waar vacatures zijn. Den Haag: nieuwe Successiewet Sinds is de nieuwe Successiewet van kracht waardoor de tarieven zijn gedaald, de vrijstellingen voor partners en kinderen zijn gegroeid en het erven van een onderneming fiscaal gunstiger is. De nieuwe vrijstellingen en lagere tarieven per : de vrijstelling van erfbelasting voor partners: ; de vrijstelling van erfbelasting voor kinderen: ; de tarieven voor partners en kinderen: 10% over de 1ste en 20% over het restant; de tarieven voor derden (neven en nichten): 30% over de 1ste en 40% over het restant; het erven van een onderneming: tot 1 miljoen vrijgesteld en 17% heffing over het meerdere.

3 Den Haag: zelfstandigenaftrek alleen nog over winstinkomen Staatssecretaris De Jager van Financiën beperkt de zelfstandigenaftrek in 2010 tot het winstinkomen. Zelfstandigenaftrek is een aftrekpost voor de inkomensbelasting en mag bij verlies doorgeschoven worden naar het eerstvolgende jaar met winst, tot maximaal 9 jaar later. Afgelopen jaar was de zelfstandigenaftrek nog van toepassing op het hele inkomen, dus ook dat uit periodieke uitkeringen en bijbaantjes. Nu wordt dat beperkt tot het winstinkomen. Alleen starters mogen de eerste 3 jaar van hun bedrijf wel de zelfstandigenaftrek op hun hele inkomen van toepassing laten zijn. De Jager wil de zelfstandigenaftrek voor het MKB gefaseerd opheffen. In ruil ervoor wordt de winstvrijstelling verruimd: 12% in 2010 (2009: 10,5%). BrancheFlitsen DNB: herstel effectenportefeuille verzekeraars De effectenportefeuille van verzekeringsinstellingen heeft zich in het 3de kwartaal 2009 verder hersteld van de forse terugval in het 1ste kwartaal Volgens DNB is hun effectenbezit met bijna 12 miljard toegenomen tot 225 miljard in september 2009, vooral dankzij koerswinsten. De verzekeraars hebben geprofiteerd van het herstel van de financiële markten en hun verlies na september 2008 sinds eind maart 2009 meer dan goedgemaakt. De koerswinsten bij aandelen en aandelenfondsen zijn te danken aan het wereldwijde herstel van de aandelenkoersen, de waardestijging van obligaties en obligatiefondsen is de weerspiegeling van een daling van de lange rente. Financials lossen staatssteun af Aegon, SNS Reaal en ING hebben (een deel van) de staatssteun afgelost die zij in 2008 ontvingen. Hiermee maken de ondernemingen gebruik van de mogelijkheid om binnen een jaar een deel van de staatssteun terug te betalen door securities terug te kopen. AEGON koopt voor 1 miljard aan securities terug tegen de uitgifteprijs van 4 per security. Het totale rendement voor de Staat over dit bedrag komt daarmee uit op 19,3%. SNS Reaal heeft tegen de uitgifteprijs van 5,25 securities teruggekocht ter waarde van 185 miljoen. Het rendement voor de Staat over dit bedrag is 8,5%. ING heeft 5 miljard van de 10 miljard staatssteun afbetaald. Bovenop het aflosbedrag betaalt ING een rente van 259 miljoen en 347 miljoen aan premie. FEC heeft eigen website Het Financieel Expertise Centrum (FEC) heeft een eigen website: partners.nl. Tot nu toe was de informatie over en van het FEC ondergebracht bij de website van DNB. Het FEC is een samenwerkingsverband ter versterking van de integriteit van de financiële sector en bestaat uit: AFM, AIVD, Belastingdienst, DNB, FIOD ECD, Openbaar Ministerie en Politie. Petitie tegen PE toetsing Een Commissie Wfd/Wft heeft op een petitie aan de Tweede Kamer aangeboden tegen de verplichte (18 maandelijkse) PE toetsing. De petitie is door ruim 600 financieel dienstverleners ondertekend. Commissielid Herdink ziet de PE toetsing als gelegaliseerde diefstal van de rechtsgeldigheid van onze diploma s. Fidin wijst de oproep af, hoewel ook Fidin kritisch is over het PE systeem. DNB: cijfers leven en schade De Nederlandse levensverzekeraars behaalden in de 1ste helft van 2009 een nettoresultaat van 142 miljoen. Over heel 2008 werd een verlies gelden van ruim 5 miljard. Dit meldt DNB. De winst is voornamelijk te danken aan betere beleggingsresultaten. Verder constateert DNB een sterke daling van de individuele levenproductie en een verschuiving van beleggingsproducten naar garantieproducten. De solvabiliteit verbeterde in Leven van 209% naar 232%.

4 Het schadebedrijf heeft in de 1ste helft van ,15 miljard winst geboekt. In 2008 bedroeg de winst 254 miljoen. Risico s voor het schadebedrijf zijn: de dalende autoverkoop, de aanhoudend hoge schadelast door grote branden en de slecht presterende transportsector. Verder moeten verzekeraars rekening houden met toenemend shopgedrag a.g.v. het afschaffen van de stilzwijgende verlenging. De solvabiliteit verbeterde in Schade van 237% naar 248%. NBVA + NVA = Adfiz De leden hebben ingestemd met de fusie tussen NVA en NBVA in één vereniging onder de naam Adfiz (Adviseurs in Financiële Zekerheid). De speerpunten van Adfiz zijn belangenbehartiging, de verenigingsfunctie, dienstverlening en een keurmerk. Adfiz werkt samen met Fidin (lobby), Bureau D&O (dienstverlening) en de SAR (keurmerk). Bob Veldhuis is bestuursvoorzitter van Adfiz, Wilbert Schellens is de nieuwe directeur. Fidin en FFP werken samen Fidin en FFP gaan samenwerken op de beleidsterreinen advies, deskundigheid, integriteit, beroepskwalificaties, personenregistratie, en certificering. Ruim 200 kantoren dreigen vergunning te verliezen De AFM dreigt 207 financiële dienstverleners hun vergunning af te nemen als zij niet op tijd hun zelfonderzoek hebben ingevuld. Financieel dienstverleners moeten tussen half oktober en begin december het jaarlijkse self assessment invullen. Van de 207 nalatige dienstverleners waren er 33 deelnemer van de StFD die ze al eerder had geroyeerd nadat het zelfonderzoek bij de StFD uitbleef. Van alle vergunninghouders bij de AFM is 80% deelnemer van de StFD. Kifid verhoogt tarieven Voor de meeste assurantiekantoren stijgen de tarieven van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) in 2010 met meer dan 60%. Een kantoor met maximaal 1 fte (incl. de directeur/eigenaar) betaalt 145 aan Kifid (2009: 90); met maximaal 5 fte s 225 (2009: 140); met maximaal 20 fte s 435 (2009: 270); met maximaal 100 fte s 560 (2009: 350) en met maximaal 200 fte s 900 (2009: 650); voor elke fte daarboven moet 1,50 extra worden betaald. Kifid spreekt van een explosieve toename van het aantal klachten en snel oplopende achterstanden. NBVA en NVA spreken over een voor het intermediair onevenredige toename van de aansluitingskosten en eisen een extern onderzoek naar de vraag of de behandeling van zaken bij Kifid wel optimaal gebeurt. Als de uitkomsten daarvan niet bevredigend zijn, overwegen zij de oprichting van een ander Klachteninstituut. Massaclaim tegen aanbieders koppelverkoop Volgens de Vereniging Consument & Geldzaken zijn de afgelopen 15 jaar circa leningen afgesloten waarbij de wettelijke regels voor koppelverkoop met consumptieve leningen zijn overtreden. De vereniging start daarom een massaclaim voor gedupeerden. Consument & Geldzaken heeft eerder geprobeerd de koppelverkoop van leningen en verzekeringen van DSB Bank nietig te laten verklaren. Die actie wordt nu verder opgevoerd en uitgebreid naar andere kredietaanbieders die de wet met verboden koppelverkoop hebben overtreden, aldus de vereniging. Geheime convenanten verzekeraars en letselschadebureaus Tros Radar heeft onthuld dat letselschadebureaus zowel van verzekeraars als van slachtoffers die zij bijstaan een vergoeding krijgen. Dat gebeurt als het slachtoffer kiest voor no cure no pay terwijl al duidelijk is dat de tegenpartij aansprakelijk is. De verzekeraar van de tegenpartij draait dan ook op voor de buitengerechtelijke kosten. Op die manier casht het letselschadebureau zowel van de verzekeraar als van het slachtoffer. Het tv programma onthulde ook het bestaan van geheime convenanten tussen verzekeraars en letselschadebureaus. Uit een convenant blijkt dat het letselschadebureau bij een harmonieuze schaderegeling een vergoeding krijgt van 21% van het schadebedrag.

5 Het Verbond van Verzekeraars en het Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) stellen dat er sprake is van oplichting als belangenbehartigers dezelfde werkzaamheden door zowel de verzekeraar als het slachtoffer volledig zouden laten betalen. Transparantie is volgens het Verbond en het PIV het beste wapen tegen dubbel declareren. Zij willen dan ook dat slachtoffers op het einde van een letselschadetraject inzicht krijgen in alle gedane betalingen door een verzekeraar. CAO akkoord verzekeringsbedrijf Er is een onderhandelingsakkoord over een nieuwe CAO voor het verzekeringsbedrijf. Als ook de leden akkoord gaan, geldt de nieuwe CAO per tot voor werknemers. Salarissen gaan per met 0,9% en per met 0,5% omhoog. Verder zijn er afspraken gemaakt over het leeftijdsonafhankelijk maken van vakantie en arbeidsduur en over loopbaanchecks en ervaringscertificaten. De (indexering van de) pensioenregeling wordt nader onderzocht. Woekerpolisverklaring Akkermans Van de ruim 100 aangesloten kantoren bij pensioenadviesbedrijf Akkermans & Partners weigeren 30 een verklaring te ondertekenen dat zij nooit woekerpolissen hebben verkocht. Akkermans heeft afscheid genomen van deze kantoren. De woekerpolisverklaring werd in november ter ondertekening gestuurd aan adviseurs die voor hun pensioenzaken gebruikmaken van Akkermans. Volgens directeur Theo Gommer is het een must om de reputatie van Akkermans beschermen. De woekerpolisverklaring moet jaarlijks opnieuw worden getekend. HypotheekFlitsen Omzet hypotheken daalt met een derde De hypotheekomzet is in 2009 met een derde teruggevallen vergeleken met een jaar eerder. In vergelijking met 2006 is de omzet gehalveerd. Dat meldt IG&H Consulting. Over heel 2009 zijn er hypotheken afgesloten met een omvang van 65,6 miljard euro. Een jaar eerder lag de omzet bij nieuwe hypotheken nog op 97,8 miljard. In 2006 lag de omzet op 124 miljard euro bij hypotheken. De hypotheekverkoop staat momenteel in cijfers weer op het niveau van Den Haag: aflossing spaarhypotheek blijft onbelast De uitkering van spaarhypotheken bij aflossing na 30 jaar blijft onbelast. Met dit besluit heeft staatssecretaris De Jager van Financiën een einde gemaakt aan alle onduidelijkheid. Die ontstond na berichten dat de aflossing van een hypothecaire schuld met een KEW na 30 jaar mogelijk belast zou zijn. Ook ontstond onduidelijkheid over mogelijke onvoorziene gevolgen vanwege het afschaffen van de goedkoperwonen regeling. De Jager neemt ook deze onduidelijkheid weg: ook als een kapitaalverzekering korter dan 20 jaar heeft gelopen, blijft de vrijstelling van toepassing. De rente over een hypotheek mag maximaal 30 jaar worden afgetrokken. Na deze looptijd als de schuld nog niet is afgelost verhuist de hypotheek van box 1 naar box 3. Een KEW is bij uitkering onbelast als hij 20 jaar heeft gelopen en ter aflossing van een hypotheekschuld dienst. Dit is ook zo als de schuld van box 1 naar box 3 is verhuisd. In het Belastingplan 2010 wordt de goedkoperwonen regeling afgeschaft. Mocht vanwege het afschaffen van deze regeling de spaarhypotheekschuld worden afgelost met de KEW, dan blijft de volledige vrijstelling van toepassing, ook als de looptijd van de verzekering korter is dan 20 jaar. Den Haag: 164 miljoen voor woningbouw Minister Van der Laan voor WWI heeft 164 miljoen subsidie uit de crisispot toegekend voor de bouw van ruim koop en huurwoningen. Gemeenten hebben in totaal voor ruim 257 miljoen aan subsidies aangevraagd voor bouwprojecten die door de economische crisis zijn stilgevallen of waaraan niet eens meer is begonnen. Ruim 300 gemeenten krijgen subsidie waardoor de bouw van ruim huizen nog voor 1 juli kan beginnen.

6 CBS: een derde minder bouwvergunningen In het 3de kwartaal van 2009 zijn er ruim woningbouwvergunningen verleend: 32% minder dan in dezelfde periode in In de eerste 9 maanden van 2009 daalde het aantal vergunningen met 18% t.o.v. dezelfde periode in Het aantal gereedgekomen woningen lag in het 3de kwartaal op bijna ( koopwoningen). Tussen het verlenen van een bouwvergunning en de oplevering zit gemiddeld 1,5 tot 2 jaar. De afgelopen jaren lag in de eerste 3 kwartalen het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend steeds boven het aantal gereedgekomen woningen. Hierdoor groeide deze zogenoemde pijplijn van nog te bouwen woningen begin 2005 tot woningen in het 3de kwartaal van Het afgelopen kwartaal kromp deze pijplijn met woningen. CBS: waarde woningen verdriedubbeld sinds 1996 In 2008 waren alle bezittingen in Nederland miljard waard. Dat is ruim per inwoner. Dat meldt het CBS. Daarmee is de waarde in 15 jaar tijd ruim verdubbeld. Ruim de helft van het bezit bestaat uit woningen waarvan de waarde tussen 1996 en 2008 is verdriedubbeld. De waardestijging van woningen en bedrijfsgebouwen is vooral toe te schrijven aan prijsstijgingen. Cijfers koopwoningen De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in december gemiddeld 5,3% lager dan in december In november was de prijsdaling 4,7%. Dit blijkt uit de prijsindex van het CBS en het Kadaster. Over heel 2009 werden in totaal ruim woningen verkocht: 30% minder dan in Bestaande koopwoningen waren in oktober 2009 gemiddeld goedkoper dan een jaar eerder: tegenover De koopsomdaling komt zowel door de prijsdaling van woningen als doordat er relatief minder duurdere woningen werden verkocht. De gemiddelde koopsom van verkochte woningen is in een jaar tijd gedaald met 7,8%. Volgens Woningmarktcijfers.nl is de gemiddelde woningprijs in 2009 gedaald met 6,5%, in sommige regio s zelfs met meer dan 10%. In de regio Gooi en Vechtstreek is de gemiddelde woningprijs waarmee het, evenals in 2008, de duurste woonregio van Nederland is. Het aantal woningtransacties daalde in 2009 met 30%. Ook hier zijn er grote regionale verschillen, uiteenlopend van 12,6% in Venray tot ruim 40% op de Heuvelrug. De NVM meldt dat in het 4de kwartaal van ,8% meer woningen zijn verkocht dan in het voorgaande kwartaal. Vooral appartementen werden meer verkocht. De prijs van de gemiddelde woning steeg met 0,4% en bedraagt nu Volgens de makelaarsvereniging komt daarmee de prijsdaling in heel 2009 uit op 2%, veel minder dan de 5% waarmee de NVM had gerekend en dan de cijfers waarmee andere partijen komen Fiscalisten willen eigen woning in box 3 Tegenover de Studiecommissie Belastingstelsel, die door staatssecretaris De Jager is ingesteld, hebben fiscalisten en hoogleraren gepleit voor het aanpakken van de hypotheekrenteaftrek. Zij vinden dat de eigen woning behandeld moet worden in box 3 i.p.v. in box 1. Verder zijn er voorstellen tot vrijstelling van de vermogensrendementsheffing van bijv , een tax credit voor betaalde hypotheekrente van per jaar die in 30 stapjes van 3,3% kan worden afgebroken of het aftrekbaar maken van de betaalde rente tegen het tarief van box 3 (nu 30%). Ook wordt voorgesteld om de overdrachtsbelasting af te schaffen en bovennormale verkooprendementen te belasten. De Studiecommissie komt in het 2 de kwartaal met de bevindingen.

7 Meer NHG leningen In 2009 werden ruim woningen gefinancierd met NHG, waarvan voor aankoop. Dat is bijna 20% meer dan in De toename wordt toegeschreven aan de tijdelijke NHG verhoging naar In 2009 werden 763 NHG woningen gedwongen met verlies verkocht (2008: 927 woningen). In één op de drie gedwongen verkopen was echtscheiding de oorzaak, in slechts één op de tien gevallen was werkloosheid de oorzaak. Het aantal geregistreerde betalingsachterstanden is wel toegenomen: 28% meer dan in KNB: maximaal bedrag voor hypotheekadviseur De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft eind 2009 de derdengelden regeling bij onroerendgoedtransacties aangevuld met de beleidsregel Welk bedrag mag aan de hypotheekadviseur worden uitbetaald?. Dat betekent dat de notaris op verzoek van de cliënt het honorarium van een hypotheekadviseur mag betalen mits het honorarium gebruikelijk is. Volgens KNB is een gebruikelijk honorarium voor een hypotheekadvies 13 uur van 150 à 200 per uur of 1 à 1,5% van de hoofdsom. Als zowel afsluitprovisie als honorarium in rekening worden gebracht, mag het totale bedrag van beide posten maximaal 1,5% van de hoofdsom of (13 x 200) zijn. Ander kosten van de hypotheekadviseur mag een notaris niet uitbetalen. Het criterium is dat het gaat om de transactie. Fidin en OvFD verzetten zich fel tegen deze beleidsregel. Volgens de KNB is de regel tot stand gekomen in overleg met de financiële sector. De regel verplicht notarissen aan de bel te trekken als sprake is van ongebruikelijke bedragen. Vernieuwd energielabel beschikbaar Het vernieuwde energielabel voor woningen en gebouwen (verplicht bij verkoop en verhuur) is sinds beschikbaar. Het energielabel is op diverse onderdelen aangepast: de lay out is aangepast waardoor de boodschap van het energielabel begrijpelijker is en de consument aangezet wordt om energiebesparende maatregelen te nemen; er wordt aangegeven wat het gestandaardiseerd energieverbruik is voor elektriciteit, gas en/of warmte zodat het label gebruikt kan worden om het energieverbruik van verschillende woningtypen met elkaar te vergelijken; ter bepaling van het label zijn nieuwe technieken opgenomen zoals decentrale ventilatie, micro warmtekrachtkoppeling (Hre ketel), douchewarmtewisselaar en bodemisolatie van de kruipruimte; een woning moet door een gecertificeerd bedrijf beoordeeld worden dat jaarlijks een interne kwaliteitscontrole moet uitvoeren en de resultaten hiervan moet overleggen aan de certificerende instelling; de controles door de certificerende instellingen zijn aangescherpt; naast de klachten en geschillenregeling is er een digitaal klachtenloket energielabelklachten.nl. Schikking Rabobank in kwestie OpMaat Hypotheek Rabobank en Stichting Woekerpolis Claim (WPC) zijn een schikking overeengekomen die een einde maakt aan de 2 jaar durende ruzie over de OpMaat Hypotheek. De overeenkomst geldt voor alle klanten met een OpMaat Hypotheek waaraan een beleggingsverzekering is gekoppeld en gaat verder dan de Aanbeveling van Financieel Ombudsman Wabeke. OpMaat klanten krijgen de mogelijkheid hun hypotheekconstructie kosteloos te verbeteren. Ze worden bovendien gecompenseerd voor geleden renteverliezen. Hiermee wordt grotendeels tegemoet gekomen aan de eisen van WPC. De schikking doet geen afbreuk aan eventuele claims over de kosten en risicopremies van de aan de OpMaat Hypotheek verbonden beleggingsverzekering. WPC wil hiervoor een aanvullende vergoeding van verzekeraar Achmea/Interpolis.

8 NHG: nieuw taxatieregime Sinds moet elke taxatie voor een NHG aanvraag gecontroleerd zijn door een toegelaten instituut om zo foute taxaties en fraude te voorkomen. De door NHG toegelaten instituten zijn: NWWI, RapportNetPro, NTS/NTBO, Taxateurs Unie, TaxaNet, Puur Waarderen, MijnTaxateur.nl, Maatwerk Woondiensten, Stichting Veritax, Fitrex Taxatie Services, De Taxatheek Consultancy, Keurtax en Taxatiemanager. Huizensite mag prijsgeschiedenis melden De huizensite Miljoenhuizen.nl mag informatie geven over het afprijzen van te koop staande huizen. Dat heeft de rechtbank van Rotterdam bepaald nadat een huiseigenaar bezwaar maakte omdat de prijsverlaging van zijn woning vermeld stond op Miljoenhuizen.nl, die de vraagprijsgeschiedenis van ieder huis bijhoudt. Volgens de huiseigenaar, gesteund door het College Bescherming Persoonsgegevens, ging het om privacygevoelige informatie. De rechter ziet de prijsgeschiedenis niet als een persoonsgegeven zodat de website die geschiedenis mag melden. VEH: meldpunt woonlastenverzekeringen Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft een meldpunt geopend voor ervaringen met woonlastenverzekeringen die vóór 2007 samen met een hypotheek zijn afgesloten. Deze polissen hebben volgens VEH slechtere voorwaarden dan die van na VEH verwacht vooral een groot aantal afgewezen claims op grond van werkloosheid vanwege de ongunstige voorwaarden. Eigen Huis stelt dat veel polishouders een schijnzekerheid hebben gekocht. Het Verbond van Verzekeraars vindt het meldpunt een goede zaak. LevenFlitsen Wijzigingen levenverzekeringen Verbod op bonusprovisies voor complexe producten, uitvaartverzekeringen en betalingsbeschermers. Pensioenverzekerden krijgen jaarlijks een overzicht waaruit blijkt hoeveel (provisie)kosten en risicopremies worden ingehouden op de ingelegde bedragen. De kostenspecificatie wordt al gegeven in de startbrief. De kosteninhoudingen worden evenredig over de looptijd gespreid. Uiterlijk vanaf wordt bij nieuwe beleggingsverzekeringen de provisie voor de adviseur apart vermeld onder de post kosten bemiddelaar volgens het model De Ruiter. Waar mogelijk wordt deze provisie ook bij bestaande verzekeringen in het jaarlijks kostenoverzicht genoemd. Brand New Day ruilt beleggingspolissen in Brand New Day biedt houders van een beleggingspolis de mogelijkheid om deze eenvoudig in te ruilen voor een bankspaarproduct. Het jonge bedrijf belooft 0,5% aan kosten per jaar en 0,5% aan eenmalige kosten over de inleg. Inclusief opzegboete zouden klanten bij Brand New Day goedkoper uit zijn. Het bedrijf richt zich primair op vermogensopbouw voor pensioen en hypotheek. ASR biedt provisieloze beleggingsverzekering ASR Verzekeringen introduceert een beleggingsverzekering (mét garantie) zonder provisie. ASR speelt daarmee in op de trend dat steeds meer adviseurs op basis van feebeloning werken. PensioenFlitsen CPB: AOW ingreep voldoet aan kabinetsdoelstelling De verhoging van de AOW leeftijd naar 67 jaar levert de overheid een structurele bezuiniging op van 0,7% van het BPP: 4 miljard. Dat is exact het bedrag dat het kabinet wil behalen met de AOWingreep. Dat heeft het Centraal Planbureau (CPB) berekend. Bij de berekening is het CPB ervan uitgegaan dat ook de aanvullende pensioenen op termijn op 67 jaar worden uitgekeerd.

9 In de berekening is het CPB uitgegaan van de overbruggingsregeling IOW voor werklozen en arbeidsongeschikten tussen 65 en 67 jaar en de mogelijkheid om met 42 dienstjaren straks met 65 jaar te kunnen uittreden. Volgens het CPB zal nog geen 5% van de mensen de eis van 42 dienstjaren halen. Er is geen rekening gehouden met het ontzien van zware beroepen. Driekwart AOW ers heeft aanvullend pensioen Van de bijna 2,5 miljoen AOW ers in 2008 ontving 73% een aanvullend pensioen. Ruim 9 op de 10 mannen en 6 op de 10 vrouwen hadden hun AOW aangevuld met een pensioen via de werkgever of een individueel afgesloten regeling. Bij personen betrof het bedragen van 500 of minder. Vrouwen zijn in deze kleinere aanvullende pensioenen sterk oververtegenwoordigd. 90% werknemers bouwt pensioen op In 2007 nam 90% van de werknemers deel aan een pensioenregeling; 10% bouwt dus geen aanvullend pensioen op bij zijn werknemer. Minister Donner van Sociale Zaken gaat onderzoeken of sociale partners erin slagen deze groep te verkleinen. Pensioenregelingen ontbreken vooral bij bedrijven tot 10 werknemers (25% van de werknemers heeft geen regeling), bij bedrijven in de commerciële dienstverlening (19% van de werknemers heeft geen regeling) en bij werknemers met een inkomen vanaf (19% heeft geen regeling). DNB: dekkingsgraad pensioenfondsen verbetert De gemiddelde dekkingsgraad van de pensioenfondsen bedroeg aan het eind van het 3de kwartaal van % (2 de kwartaal: 102%). Dit meldt De Nederlandsche Bank. Nog 108 pensioenfondsen zaten onder de minimumgrens van 105%, 243 hadden een dekkingsgraad tussen 105 en 130% en 37 hadden een dekkingsgraad boven de 130%. ABP: 11 miljard voor langer leven Pensioenfonds ABP reserveert 11 miljard om de stijgende kosten op te vangen van langer leven. Daardoor stijgen de pensioenverplichtingen tot 201 miljard en verslechtert de financiële positie van het fonds. Uit het jaarverslag over 2009 blijkt dat eind 2009 de dekkingsgraad 104% was. Zonder de reservering was deze uitgekomen op 109%. DNB eist bij ABP minimaal 104,4%. ABP boekte vorig jaar een beleggingsrendement van ruim 20%. Het fonds verkleint de beleggingsrisico s en zoekt naar meer beleggingen waarvan de opbrengst gekoppeld is aan de inflatie. AFM: kosten pensioenpremieovereenkomsten onduidelijk Pensioenuitvoerders met premieovereenkomsten vermelden zelden in hun startbrieven welk deel van de premie wordt besteed aan pensioenopbouw, aan kosten en aan premies voor risicoverzekeringen. 7% van de door de AFM onderzochte startbrieven voldeed aan alle wettelijke transparantieverplichtingen. In de startbrief moet een duidelijke kostenopgave staan, óók als er geen kosten worden gerekend. Opvallend zijn de grote kostenverschillen tussen de onderzochte premieovereenkomsten: uiteenlopend van 0% tot 35%. Van de doorgerekende premieovereenkomsten wordt gemiddeld 79% aan de opbouw besteed, 16% aan kosten en 5% aan risicopremies. De startbrief, incl. de kostenspecificatie, is sinds verplicht voor pensioenfondsen en sinds voor verzekeraars. Voortaan gaat de AFM bij tekortkomingen over tot formele maatregelen. Commissie Goudswaard: pensioenpremies stijgen fors De commissie Goudswaard, een van de pensioencommissies die minister Donner adviseert, is somber over de betaalbaarheid van het pensioenstelsel en rekent met een premieverhoging van 50% over 15 jaar. De commissie pleit voor een versobering van de pensioenregelingen. Volgens Goudswaard is de huidige positie van ouderen beter dan in het verleden en is er ruimte is om met minder pensioenbesparingen en dus uitkeringen genoegen te nemen. In het verlengde hiervan pleit Goudswaard ervoor dat de ophoging van de pensioenen enkel nog wordt gebaseerd op de werkelijke inflatie en niet meer op de loonontwikkeling van de desbetreffende sector waarin de pensioendeelnemers actief zijn. Ook meent Goudswaard dat het onderscheid tussen harde en

10 zachte toezeggingen geleidelijk moet worden losgelaten. Dit betekent dat de verwachte uitkeringen in hun totaliteit meer mee kunnen bewegen met de ontwikkelingen op de financiële markten. Dit geeft de fondsen meer flexibiliteit in hun beleggingsbeleid. SchadeFlitsen Wijzigingen schadeverzekeringen Schadeverzekeringen worden niet langer stilzwijgend verlengd. Consumenten krijgen tijdig informatie over een naderende verlenging en mogelijkheden om de polis eventueel op te zeggen. Als een consument verder niets doet, wordt de verzekering voortgezet. Bij schadeverzekeringen is een looptijd van 1 jaar het uitgangspunt. Verzekeraars kunnen langer lopende contracten aanbieden, maar altijd in combinatie met een 1 jarig contract. Kiest de consument voor een langer lopend contract dan moet hij daar expliciet voor tekenen. Na afloop van de contractsduur is de maximale opzegtermijn 1 maand. Meer werkgevers kiezen voor private verzekering Eind 2009 hebben werkgevers de overstap gemaakt van UWV naar een private verzekeraar voor hun WGA verzekering. Vaak was de forse premieverhoging van het UWV de aanleiding. Het marktaandeel van verzekeraars in de WGA markt nadert de 30%. ZorgFlitsen Wijzigingen zorgverzekeringen In verzekeringen voor werknemers met een gezondheidsbeperking die op basis van (collectieve) arbeidsovereenkomsten worden gesloten, worden geen carenztijden meer gehanteerd. Wijzigingen basispakket: o de maximale vergoeding voor pruiken gaat van 294 naar 374; o losse voorzetkamers om vernevelde medicijnen in te ademen worden vergoed; o bij een obstructief slaapapneusyndroom wordt het Mandibulair Repositie Apparaat vergoed; o het geneesmiddel acetylcysteïne zit niet meer in het basispakket; o behandeling van ernstige dyslexie bij kinderen (7 9 jaar) zit in het basispakket; o bij transplantatie van weefsels en organen zijn enkel donoren vanuit EU/EER landen toegestaan tenzij het gaat om een donatie van een bloedverwant, echtgenoot of geregistreerd partner; o het Persoonsgebonden budget voor de geestelijke gezondheidszorg is vervallen. CBS: ruim wanbetalers Zorgverzekeringswet Het CBS stelt dat het aantal wanbetalers van de zorgpremie is gestegen tot (2008: ). Ruim verzekerden zijn al 4 jaar lang wanbetaler. Verzekerden die langer dan een half jaar hun zorgpremie niet hebben betaald, betalen 30% meer premie tot ze hun schuld hebben voldaan. Het bedrag wordt ingehouden op het loon of de uitkering. Wie onder dit regime uit wil, moet direct de schuld van een half jaar premie voldoen. Als iemand blijft weigeren de premie te betalen, kan de verzekeraar de zorgverzekering beëindigen. Zorgverzekeraars Nederland stelt juist dat het aantal wanbetalers sinds september 2009 met is gedaald. De koepelorganisatie schrijft deze afname toe aan de nieuwe wetgeving op dit terrein en het feit dat zorgverzekeraars verzekerden met een betalingsachterstand hebben aangeschreven en gedreigd met loonbeslag of beslag op de uitkering.

11 Den Haag: meer marktwerking in de zorg Het kabinet gaat vanaf 2011 over op prestatiebekostiging van ziekenhuizen i.p.v. budgetten o.b.v. geleverde behandelingen. De DBC s worden daarbij vervangen door medisch zorgproducten. Ook wordt fors bezuinigd op medisch specialisten. Het liefst ziet het kabinet hen in loondienst. Dat blijkt uit een persverklaring van minister Klink van Volksgezondheid. De invoering van prestatiebekostiging in combinatie met het versterken van inkoopprikkels voor verzekeraars moet op middellange termijn een besparing van circa 0,5 miljard opleveren. Het kabinet wil het B segment (bekostiging van ziekenhuiszorg o.b.v prestaties met vrije prijsvorming) uitbreiden van 34% nu naar 50% vanaf Het definitieve besluit daarover wordt uiterlijk genomen na overleg met de Tweede Kamer. Er komt een overgangsperiode van ten minste een jaar waarin omzetdalingen deels worden gecompenseerd en omzetstijgingen deels afgeroomd via een garantiepercentage zodat ziekenhuizen niet ineens met abrupte financiële gevolgen worden geconfronteerd. CommunicatieFlitsen Onderzoek: hypotheekgever wantrouwt financiële dienstverlening 86% van de hypotheekgevers vindt dat banken en verzekeraars misbruik maken van de onwetendheid van klanten en een meerderheid vindt financiële producten onbetrouwbaar. 80% van de woningbezitters heeft vertrouwen in zijn eigen hypotheekverstrekker. Het vertrouwen in de hypotheekverstrekker is groter dan dat in intermediair waar men de hypotheek heeft afgesloten. Dat blijkt uit het Groot Hypotheken Onderzoek 2010 van Miles Reporting en het IIR Hypothekenevent onder hypotheekbezitters. Daaruit blijkt ook dat het vertrouwen alleen hersteld kan worden door toezichthouders meer wettelijke bevoegdheden te geven om financiële producten te controleren. Hierbij hebben woningbezitters meer vertrouwen in DNB dan in de AFM en de overheid. Veel mensen die een hypotheek afsluiten kennen de hoogte van de afsluitprovisie voor hun hypotheek niet; een derde heeft achteraf het gevoel teveel te hebben betaald. Velen zien daarom graag een alternatief voor het provisiesysteem. Sowieso wil men dat de wetgeving meer controle uitoefent op de beloning. Eenderde maakt zich zorgen over de waardeontwikkeling van zijn woning, en tweederde voorziet financiële problemen wanneer de hypotheekrenteaftrek wordt afgeschaft. Slechts de helft van de klanten gelooft dat de financiële sector erin slaagt om de klant centraal te stellen. Onderzoek: Nederlander wantrouwt beleggingskunde pensioenfonds De helft van de Nederlanders vindt dat het beleggingsrisico te groot is voor pensioenfondsen. Dat blijkt uit een onderzoek i.o.v. de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB). Tweederde van de ondervraagden vindt dat de pensioenbeheerders minder risico s moeten nemen met hun pensioengeld. Als er wel belegd wordt, dan vindt 80% dat dit met minder risico s moet gebeuren. Een derde is van mening dat de financiële situatie van gepensioneerden beter zou zijn als er niet belegd zou zijn met de premie inleg. Onderzoek: Nederlander te optimistisch over pensioen De meeste Nederlanders hebben onrealistische verwachtingen van hun pensioen. Een kwart van de consumenten heeft geen idee over de hoogte van zijn pensioenen en ruim de helft verwacht 70% of meer van het laatstverdiende brutosalaris als pensioen terwijl het werkelijk pensioen voor de meeste mensen waarschijnlijk lager is. Eén derde van de recent gepensioneerden is teleurgesteld in de hoogte van zijn pensioen. Dat blijkt uit onderzoek van de AFM. Verder blijkt dat consumenten hun pensioengegevens, zoals het UPO, onvoldoende begrijpen en niet kunnen vertalen naar hun persoonlijke situatie. Ze begrijpen niet goed welke factoren van invloed zijn op hun pensioen en realiseren zich ook niet wat de gevolgen zijn van een scheiding, een verblijf in het buitenland of werkloosheid voor hun pensioen. Deelnemers aan pensioenregelingen vinden pensioen vaak moeilijk

12 en besteden er weinig aandacht aan. Bijna de helft van de Nederlanders vindt de eigen pensioenkennis onvoldoende. Toch nemen ze zelf weinig initiatief om hun kennis en inzicht te verbeteren. De AFM wil samen met de pensioensector de pensioenkennis van de consumenten vergroten en hen bewegen tot actieve bemoeienis met hun eigen pensioen. Financieel nieuws voor u FTP Communicatie levert financieel nieuws: voor uw site of uw nieuwsbrief voor verzekeraars, makelaars, ketens, intermediairs en eindklanten vertaald naar de doelgroep en rechtenvrij via uw beheerssite, RSS, onze webmodules of in Word dagelijks, wekelijks of maandelijks in de eindklantmodules: particulier, zakelijk en hypotheken Kijk op Redactie voor financiële professionals De FTP Kennisbrief is samengesteld door de redactie van FTP Communicatie die dagelijks het vaknieuws verzorgt voor verzekeraars en intermediairorganisaties. De nieuwsbrief wordt verstuurd naar 800 professionals werkzaam bij verzekeraars, ketens, serviceproviders en intermediairs. Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door TDM en Fintool.nl. Wilt u nadere informatie over onze nieuwsservice, neem dan contact op met FTP Communicatie, telefoonnummer , of Hoewel alle teksten met de grootst mogelijk zorg zijn samengesteld, kan geen enkel recht worden ontleend aan de inhoud hiervan. FTP Communicatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden. Bij verder gebruik van de teksten bronvermelding gewenst.

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2010 - I

Eindexamen m&o vwo 2010 - I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Particuliere beleggers kunnen op verschillende manieren vermogen opbouwen,

Nadere informatie

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN 1 GEVOLGEN DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN 2 REKENRENTE,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Top Consult Services Sales Academy BV h.o.d.n. TCS Verzekeringen. Postadres Postbus 99, 1270 AB Huizen

Dienstverleningsdocument. Top Consult Services Sales Academy BV h.o.d.n. TCS Verzekeringen. Postadres Postbus 99, 1270 AB Huizen Dienstverleningsdocument Top Consult Services Sales Academy BV h.o.d.n. TCS Verzekeringen Postadres Postbus 99, 1270 AB Huizen Contactgegevens Telefoon : 024-3501452 Fax : 024-3501014 E-mail : info@tcs-verzekeringen.nl

Nadere informatie

Reacties op de uitzending van TROS Radar 23 april 2012 over Woekerpolissen

Reacties op de uitzending van TROS Radar 23 april 2012 over Woekerpolissen Reacties op de uitzending van TROS Radar 23 april 2012 over Woekerpolissen AFM: De Autoriteit Financiële Markten (AFM) raadt consumenten met een woekerpolis aan om zelf in actie te komen. Wij hebben de

Nadere informatie

Datum eerste inleg: 1 januari 1992 3.600,- per jaar steeds op 1 januari Uitbetaling eindbedrag: 31 december 2011

Datum eerste inleg: 1 januari 1992 3.600,- per jaar steeds op 1 januari Uitbetaling eindbedrag: 31 december 2011 Informatiebron 1 Beleggingsovereenkomst Regendrop 13 2435 RD Rookbaai Rookbaai, 1 november 1991 Geachte heer Traaghand, Naar aanleiding van uw verzoek om informatie over ons beleggingsproduct kunnen wij

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Jacobus Recourt Assurantien B.V., Kingsfordweg 151, 1043GR Amsterdam. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie mei 2012 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht aan

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Skyline Hypotheken B.V. Zadelmakerstraat 59 2984 CC Ridderkerk Telefoonnummer: 0180-712 860 Faxnummer: 0180-412 076 Email: info@skylinehypotheken.nl Kamer

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel.

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel. Deze dienstenwijzer heeft als doen om u inzicht te

Nadere informatie

PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis

PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis PE+ Actualiteiten 2015 Wft Basis Onderdeel van Wft PE+ modules zijn actualiteiten. Dat zijn de meest recente ontwikkeling in het betreffende vakgebied. De minister heeft deze actualiteiten op 6 oktober

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES

DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES U heeft voor Bleukens Advies gekozen of overweegt voor Bleukens Advies te kiezen als uw tussenpersoon voor uw verzekeringen en / of andere financiële diensten. Met uw keuze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand

Nadere informatie

WFD Dienstenwijzer Versie april 2007. Inleiding. Wie zijn wij? Geachte relatie,

WFD Dienstenwijzer Versie april 2007. Inleiding. Wie zijn wij? Geachte relatie, WFD Dienstenwijzer Versie april 2007 Inleiding Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2006 is binnen de assurantiebranche de Wet Financiële Dienstverlening (Wfd) van kracht. De Wfd eist dat consumenten,

Nadere informatie

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW Aan het vinden van de perfecte woning besteedt u vaak maandenlang

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Vaes Finance is een onafhankelijke bemiddelaar op het gebied van hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Wij dienen uitsluitend en alleen de belangen van onze klanten

Nadere informatie

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid 070-333 89 99

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid 070-333 89 99 Dienstenwijzer Wet op het financieel toezicht december 2014 De Regt assurantiën v.o.f., handelend onder de namen De Regt adviesgroep, De Regt assurantiën, De Regt adviseurs, De Regt pensioenadviseurs,

Nadere informatie

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW Zoals uw huis de basis is voor uw privéleven, zo is uw hypotheek de basis voor

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie november 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Q: Kom ik in aanmerking voor de compensatieregeling van Cordares Verzekeringen? Q: Wat is een woekerpolis?

Q: Kom ik in aanmerking voor de compensatieregeling van Cordares Verzekeringen? Q: Wat is een woekerpolis? Q: Kom ik in aanmerking voor de compensatieregeling van Cordares Verzekeringen? A: De compensatieregeling geldt voor mensen met een beleggingsverzekering met een ingangsdatum vóór 1 januari 2008. Is uw

Nadere informatie

levensverzekeringen schadeverzekeringen spaarrekeningen hypotheken kredieten beleggen in fondsen Onze adresgegevens zijn:

levensverzekeringen schadeverzekeringen spaarrekeningen hypotheken kredieten beleggen in fondsen Onze adresgegevens zijn: van Hagedoorn Assurantiën. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en onze werkwijze. In dit document geven wij u een beschrijving van onze diensten en de tarieven. Wie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hypotheek Adviesgroep NL

Dienstverleningsdocument Hypotheek Adviesgroep NL Dienstverleningsdocument Hypotheek Adviesgroep NL In het Dienstverleningsdocument staat wat Hypotheek Adviesgroep Nederland voor u kan betekenen. En uiteraard wat de kosten van onze dienstverlening zijn.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V.

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. (MEI 2015 ) Onze gegevens: Dé Financiële Wereld B.V, Oudegracht 249, 1811 CG Alkmaar Telefoon : (072) 511 2000 E-mail : info@definancielewereld.nl Website

Nadere informatie

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek,

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, Wie zijn wij? Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, maar ook uit eigen beweging) nazorg op het gebied van financiële

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Van Haarlem Uw Financieel Adviseur. Strandmeer 1 3994 ZR Houten Telefoon 030-6590800 Fax 084-2273005 KvK Utrecht 30219708 Internet www.uwfinancieeladviseur.nl E-mail vanhaarlem@uwfinancieeladviseur.nl

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv Dit document wordt u aangeboden door Nationale Financiële Adviesgroep bv, gevestigd Laan op Zuid 196-198 te 3071 AA Rotterdam.

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

Te behalen uitkering varieert bij DC-pensioen sterker dan bij DB

Te behalen uitkering varieert bij DC-pensioen sterker dan bij DB date: 23.06.2014 place: Amsterdam Te behalen uitkering varieert bij DC-pensioen sterker dan bij DB Frank van Alphen, FD media Het verschil tussen de uitkering in een pessimistisch en een optimistisch scenario

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht tot dienstverlening

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Bas Perik Consult Erkend Hypotheekadviseur Langestraat 64a 7491 AH Delden T: 074-3766060 F: 084-2230474 M: 06-18209342 info@geldmoment.nl www.basperikconsult.nl Ons kantoor hecht

Nadere informatie

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering

Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering Een duidelijk verhaal over uw beleggingsverzekering 1 Wat u kunt verwachten 2 Beleggingsverzekering 3 De Achmearegeling 4 Komt u in aanmerking? 5 Hoe nu verder? Voorwoord De laatste tijd is er veel kritiek

Nadere informatie

Vijf veranderingen per 1 januari 2013

Vijf veranderingen per 1 januari 2013 Advies over financiële producten? December 2012 Vijf veranderingen per 1 januari 2013 U overweegt een financieel product aan te schaffen en daarover advies in te winnen? Dan gaan er bij de advisering van

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Wij zijn volledig onafhankelijk en niet gelieerd aan of deels eigendom van enige financiële instelling.

Wij zijn volledig onafhankelijk en niet gelieerd aan of deels eigendom van enige financiële instelling. Dienstverleningsdocument en Dienstenwijzer Trajectum Financiële Planning streeft naar een open relatie met haar klanten. Om u inzicht te geven in de dienstverlening van Trajectum en de daaraan verbonden

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument HYPi is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag laten wij u zien hoe wij werken. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036.

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036. DIENSTENWIJZER Informatie over onze dienstverlening op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Prior Financiële Diensten

Dienstverleningsdocument Prior Financiële Diensten Dienstverleningsdocument Prior Financiële Diensten Prior Financiële Diensten BV Bezoekadres Oude Doelenkade 13 1621 BH Hoorn Postadres Postbus 476 1620 AL Hoorn Telefoon 0229 24 90 36 E-mail Website info@priorfd.nl

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Well Insured B.V. 2593 AG Den Haag T. 070 362 74 37 F. 070 362 84 32 Dienstverleningsdocument (DVD) Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de

Nadere informatie

Dienstenwijzer Goedkopehypotheek.nl VOF

Dienstenwijzer Goedkopehypotheek.nl VOF Goedkopehypotheek.nl VOF Henric de Cranestraat 70 8374 KR KUINRE Tel: 0527-231 231 Fax: 0527-231 530 Mail: info@goedkopehypotheek.nl Web: www.goedkopehypotheek.nl Geachte heer, mevrouw, Zoals u van ons

Nadere informatie

Afspraken buiten kantoortijden zijn ook mogelijk. Voor dringende zaken buiten kantoortijden kunt u ons bereiken op 06-55150027.

Afspraken buiten kantoortijden zijn ook mogelijk. Voor dringende zaken buiten kantoortijden kunt u ons bereiken op 06-55150027. Dienstverleningsdocument Zelfverzekerd De financiële dienstverlening van ons kantoor valt onder de regelgeving van de Wet Financieel Toezicht (WFT). Wij zijn in het bezit van een vergunning die afgegeven

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Hypotheek Advies Kantoor is een handelsnaam van Financiën Winkel B.V.

Dienstenwijzer. Hypotheek Advies Kantoor is een handelsnaam van Financiën Winkel B.V. Dienstenwijzer Wie zijn wij? Financiën Winkel B.V. handelt onder de naam Hypotheek Advies Kantoor en is gevestigd te Helmond. Het postadres van de onderneming is Postbus 137, 5730 AC Mierlo. U kunt ons

Nadere informatie

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt van onze dienstverlening. Deze tijd vraagt om transparantie. Wij regelen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Van de Kamp Financieel Adviseurs B.V. Korte Bergweg 53, 3712 AE Huis ter Heide Telefoon: 030-6977745, Fax: 030-2667208 Website: http://www.vandekampadviseurs.nl/ Email: hans@vandekampadviseurs.nl

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen DIENSTVERLENINGSDOCUMENT U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Dienstverleningsdocument Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken

Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken De huizenprijzen zijn in Nederland sinds 2008 flink gedaald. Dat is goed nieuws voor starters die een huis willen kopen.

Nadere informatie

Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Kempenburg Intermediair b.v. Besterdring 81 5014 HH TILBURG 013-5770395 info@kempenburg.nl www.kempenburg.nl Voordat

Nadere informatie

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot dit klachteninstituut: KiFid Dienstenwijzer Wet op het financieel toezicht december 2014 De Regt assurantiën v.o.f., handelend onder de namen De Regt adviesgroep, De Regt assurantiën, De Regt adviseurs, De Regt pensioenadviseurs,

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1.

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1. Dienstenwijzer Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1.1 Op alle diensten die door Fundament worden geleverd, zijn de Algemene

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Dienstenwijzer. in het kader van de. Wet Financiële Dienstverlening

Dienstenwijzer. in het kader van de. Wet Financiële Dienstverlening Dienstenwijzer in het kader van de Wet Financiële Dienstverlening Versie: december 2008 Geachte relatie, Binnen de verzekeringsbedrijfstak hecht men aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Heilbron Hypotheken BV

Dienstverleningsdocument Heilbron Hypotheken BV Dienstverleningsdocument Heilbron Hypotheken BV Wie zijn wij In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van ons kantoor: Heilbron Hypotheken BV Edisonstraat 92, 7006 RE Doetinchem Postbus

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Adviesburo Neels Annie M.G. Schmidtsingel 100 4421 TA Kapelle tel. 0113 32 01 40 mobiel: 06 5391 0828 mail: info@adviesburoneels.nl internet: www.adviesburoneels.nl Ons kantoor

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

Invest Finance Groep. Dienstverleningsdocument. gevestigd aan de M.P. Lindostraat 21-bis, 3532 XE te Utrecht. Tel. 030 267 1772. Fax.

Invest Finance Groep. Dienstverleningsdocument. gevestigd aan de M.P. Lindostraat 21-bis, 3532 XE te Utrecht. Tel. 030 267 1772. Fax. Dienstverleningsdocument Invest Finance Groep gevestigd aan de M.P. Lindostraat 21-bis, 3532 XE te Utrecht. Tel. 030 267 1772 Fax. 030 267 4565 www. www.investfinancegroep.nl @. info@investfinancegroep.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dienstverleningsdocument --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dienstverleningsdocument --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Arci Steenderen BV

Dienstenwijzer Arci Steenderen BV Dienstenwijzer Arci Steenderen BV Dit document wordt u aangeboden door Arci Steenderen BV De Berken 13 Waarom dit document? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Deze

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven, Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven, Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIE STE WIJZER / DIE STVERLE I GSDOCUME T Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven, Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen en

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende:

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende: Dienstenwijzer Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. Daarin staat u als klant centraal. In deze dienstenwijzer treft u een

Nadere informatie

EEN DUIDELIJK VERHAAL OVER UW BELEGGINGSVERZEKERING

EEN DUIDELIJK VERHAAL OVER UW BELEGGINGSVERZEKERING EEN DUIDELIJK VERHAAL OVER UW BELEGGINGSVERZEKERING 1 wat kunt u verwachten? 2 beleggingsverzekering 3 De achmearegeling 4 wie komt in aanmerking? 5 hoe nu verder? INHOUDSOPGAVE 1. Wat kunt u van ons verwachten?

Nadere informatie

Brochure service dienstverlening

Brochure service dienstverlening Brochure service dienstverlening Haaker & Daas Haaker & Daas Verzekeringen en Hypotheken Hypotheek service Inleiding Ons kantoor is gespecialiseerd in het adviseren en bemiddelen in financiële diensten

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naam en adres FinanZen: Postadres: Postbus 268 2600 AG Delft Bezoekadres: Weesmeesterstraat 6 2645MC Delfgauw Telefoon: 015-7112122 Fax: 015-7111020 Internet www.finanzen.nl info@finanzen.nl

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem. Dienstenwijzer Siebelink Assurantiën B.V. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Siebelink Assurantiën B.V. Hazenlaan 1, 7004 BL te Doetinchem. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

VERMOGENS BEHEER HYPOTHEEK UW HYPOTHEEK EN BELEGGINGEN IN PROFESSIONELE HANDEN

VERMOGENS BEHEER HYPOTHEEK UW HYPOTHEEK EN BELEGGINGEN IN PROFESSIONELE HANDEN VERMOGENS BEHEER HYPOTHEEK UW HYPOTHEEK EN BELEGGINGEN IN PROFESSIONELE HANDEN VERMOGENS BEHEER HYPOTHEEK UW HYPOTHEEK EN BELEGGINGEN IN PROFESSIONELE HANDEN Vermogen opbouwen op een comfortabele manier:

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT. INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie 8.2 10-2-2016

INFORMATIEDOCUMENT. INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie 8.2 10-2-2016 INFORMATIEDOCUMENT INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie 8.2 10-2-2016 Informatie over onze dienstverlening Midden Nederland Hypotheken B.V. vindt het belangrijk u vooraf een goed

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument V.o.f. Assurantiekantoor H. Nijhuis h.o.d.n. Assurantiekantoor H. Nijhuis en/of Planner, Inkomens- en vermogensplanning Bentelosestraat 10, 7496 PG Hengevelde www.assurantiekantoornijhuis.nl

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument CAN Assurantiën B.V. Molukkenstraat 68 3531 WE UTRECHT Tel: 030 296 14 81 Fax: 030 296 42 87 www.canassurantien.nl KvK: 30181022 1 P a g i n a Dienstverleningsdocument ten behoeve

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Kinderbaantje 23 4651 XX Steenbergen K.v.K. nummer: 20044835 Telefoon: 0167-541070 Mobielenummer: 06-20392281 Website: www.nuijtenbv.nl E-mail: info@nuijtenbv.nl

Nadere informatie

Dienstenwijzer 01-2013

Dienstenwijzer 01-2013 Dienstenwijzer 1 Dienstenwijzer Als bedrijf in de financiële branche hechten wij grote waarde aan betrouwbaarheid. Ook proberen wij in onze voorlichting zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van de

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Dit document wordt u aangeboden door Opheij Hypotheken, Burg. Van Rijnsingel 20B te 5913 AN Venlo

DIENSTENWIJZER. Dit document wordt u aangeboden door Opheij Hypotheken, Burg. Van Rijnsingel 20B te 5913 AN Venlo Wij stellen ons graag aan u voor Wanneer u kiest voor Opheij Hypotheken als intermediair of adviseur, doet u zaken met een onafhankelijke, professioneel kantoor. Wij stellen aan onszelf hoge kwaliteitsnormen.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

Onze bereikbaarheid U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen.

Onze bereikbaarheid U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen. WFT Dienstenwijzer Inleiding U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële belangen

Nadere informatie

Dienstenwijzer Visie Verzekeringen

Dienstenwijzer Visie Verzekeringen Dienstenwijzer Visie Verzekeringen Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door Visie Verzekeringen. In deze dienstenwijzer zetten wij uiteen waar Visie Verzekeringen voor staat en welke diensten zij verricht.

Nadere informatie

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen

REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen Maart 2009 REAAL Compensatieregeling beleggingsverzekeringen SNS REAAL is met de Stichting Woekerpolis Claim, de Stichting Verliespolis, de Vereniging van Effectenbezitters, de Vereniging Eigen Huis en

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Hypotheken Verzekeringen Pensioenen Financieel Advies Dienstverleningsdocument Van Huit Financiële Diensten Kantoor : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Postadres : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Telefoon

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument H.P. Assurantien & Financieringen BV tel: 0113-216777 Voorstad18 fax: 0113-223861 4461 KN Goes website:www.hpassurantien.nl email:info@hpassurantien.nl Ons kantoor hecht aan een

Nadere informatie

van Weijen Verzekeringen B.V.

van Weijen Verzekeringen B.V. van Weijen Verzekeringen B.V. Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

DOCUMENTATIE NAZORG HYPOTHEKEN

DOCUMENTATIE NAZORG HYPOTHEKEN DOCUMENTATIE NAZORG HYPOTHEKEN Doel van de notitie Nazorg Het doel is om in kaart te brengen welke nazorg een professioneel hypotheekintermediair de klant zou kunnen bieden na afloop van het advies- en

Nadere informatie

Dienstenwijzer Ten behoeve van bemiddeling en advisering

Dienstenwijzer Ten behoeve van bemiddeling en advisering Dienstenwijzer Ten behoeve van bemiddeling en advisering Op alle diensten die door Convento Assurantiën worden geleverd zijn algemene voorwaarden van toepassing. De tekst van deze voorwaarden zijn geplaatst

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER Wet op het financieel toezicht -februari 2010-

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER Wet op het financieel toezicht -februari 2010- DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & DIENSTENWIJZER Wet op het financieel toezicht -februari 2010- Deel 1 Dienstverleningsdocument Drijver Advies Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Struijs Financial Planning

DIENSTENWIJZER. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Struijs Financial Planning DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Struijs Financial Planning Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

Ons dienstverleningsdocument (DVD)

Ons dienstverleningsdocument (DVD) Informatie over onze dienstverlening Wij zijn een financieel dienstverlener. Wij adviseren, bemiddelen en bieden nazorg op het gebied van financiële producten. Daarbij staat altijd úw belang voorop: wij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Komfort makelaardij & Verzekeringen, Zwart Janstraat 55A, 3035 AL ROTTERDAM. Telefoon 010-4660609, Faxnummer : 010-4661120, e-mail: info@komfortverzekeringen.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie