Even bijpraten 4. Notulen ledenvergadering 31 mei Notulen extra ledenvergadering 13 december Beste leden, Verslag laatste wedstrijd 8

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Even bijpraten 4. Notulen ledenvergadering 31 mei 2007 5. Notulen extra ledenvergadering 13 december 2007 7. Beste leden, Verslag laatste wedstrijd 8"

Transcriptie

1 Even bijpraten 4 Notulen ledenvergadering 31 mei Beste leden, Hierbij nodigen we jullie uit voor de ledenvergadering van volleybalvereniging WIJHKO op donderdag 29 mei 2008 in de kantine van sporthal De Slenken. Aanvang uur. Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken / mededelingen 3. Notulen ledenvergadering 13 december Verslag technische commissie 5. Jaarverslag penningmeester + kascommissie 6. Bestuursverkiezing - Aftredend en herkiesbaar: Wim Petersen en John Grasso - Aftredend en niet herkiesbaar: Willem Swartjes en Wilma de Kleine 7. Begroting 8. Rondvraag 9. Sluiting Na afloop zal er een mixtoernooi worden gehouden. Iedereen wordt hiervoor van harte uitgenodigd. Notulen extra ledenvergadering 13 december Verslag laatste wedstrijd 8 Eindstanden NEVOBO 9 Eindstanden standscompetitie Meppel 11 Vacature secretaris (herhaalde oproep) 11 Trainingen 11 Voorlopige teamindelingen 12 Train(st)ers gezocht 12 Data om te noteren 12 Inschrijfformulier Stratenvolleybaltoernooi 12

2 Mei

3 Mei

4 VIJFHART-IT opereert al 21 jaar uiterst concurrerend op automatiseringsgebied. Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van: databases, applicaties & business intelligence. Onze werkterreinen zijn: Opleidingen Oracle Opleidingen Java Opleidingen Business Intelligence Oracle detachering Oracle DBA-diensten Kijk eens op onze website, Even bijpraten. Seizoen is gespeeld! Mei

5 Voor de stadsvolleybal dames een seizoen met een spannend einde. Pas na het spelen van de laatste wedstrijden werden de behaalde resultaten duidelijk. Voor Dames-3 was er champagne, zij werden kampioen in de 3 e klasse. De overige stadvolleybal teams eindigden in de top 3 van hun klasse. Een goed resultaat. Bij de NeVoBo geen kampioenen, maar elk team behaalde genoeg punten om ook volgend seizoen in dezelfde klasse uit te komen. De trainer van onze mini s, Jenet Donker, kreeg versterking van Berry Grasso. Ze waren 11 zaterdagen actief waarvan 2x in de Wijk. Er werd met veel plezier gespeeld en een aantal wedstrijden werden gewonnen. Bij de laatste vier thuiswedstrijden van D1 was er de mini van de week aanwezig. Zij liep met de dames warm en mocht de 1 e bal van de wedstrijd spelen. Hierna kon vanaf de bank de wedstrijd gevolg worden. De mini s kregen een certificaat en een presentje. Ook volgend seizoen zal bij de thuiswedstrijden een mini van de week aanwezig zijn. In het bestuur zal er de komende tijd wat veranderen. In januari droeg Leo Tjoonk de voorzittersfunctie over. Wilma de Kleine heeft aangegeven te stoppen met volleybal en legt dan ook haar functie als secretaresse neer. Voor deze functie zijn we nog steeds op zoek naar een vrijwilliger. Diegene die hier belangstelling voor heeft kan zich melden bij ondergetekende. Ook Willem Swartjes heeft aangegeven zijn vrije tijd wat minder aan de vereniging te willen besteden. Het samenstellen van het WIJHKO nieuws zal overgenomen worden door Janneke en Kim Veerman. Als laatste wens ik jullie na de ledenvergadering van 29 mei allemaal een hele fijne zomervakantie. Zodra de scholen weer beginnen zien we elkaar terug bij de trainingen en de competities! Moniek Schuitema. Notulen ledenvergadering volleybalvereniging WIJHKO 31mei2007 Aanwezig waren 37 leden. 1. Opening Willem opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Er zijn afmeldingen ontvangen van: Albert Jan Drogt, Gerla Huls en Hennie Kalter. Leo Tjoonk, Hans Huisjes en Moniek Schuitema komen later. 2. Ingekomen stukken / mededelingen Er zijn geen ingekomen stukken / mededelingen. 3. Notulen ledenvergadering 1 juni 2006 De notulen van de ledenvergadering d.d. 1 juni 2006 zijn in WIJHKO nieuws en op de website opgenomen. Tekstueel en inhoudelijk zijn er geen opmerkingen, zodat de notulen als zodanig worden vastgesteld. Naar aanleiding van de notulen: is er vorig jaar verteld dat toernooien voor eigen rekening zijn? Dat hebben we inderdaad vorig jaar verteld en het heeft ook in WIJHKO nieuws gestaan. Mei

6 4. Verslag technische commissie Trainers: John vertelt dat we het afgelopen seizoen een aantal trainerswisselingen hebben gehad. Ook voor komend seizoen zijn we nog mensen nodig. John heeft al meerdere oproepen gedaan, persoonlijk en via krantjes en internet. Carolien Wieken en Gerla Huls zijn bereid gevonden om meisjes B2 training te geven. Voor de mini s 7-8 jaar is nog een vacature. John doet weer een dringende oproep. Onze vereniging steunt op vrijwilligers. Terugtrekken team: het afgelopen seizoen hebben we NeVoBo Bmix uit de competitie moeten halen vanwege een gebrek aan spelers. Dit heeft ons 70 gekost. Dit probleem speelt nu bij meisjes B1 (was C1). Zij hebben 1 speelster tekort. John vraagt of iemand een meisje kent dat bij het team kan komen, want anders beginnen we niet aan de competitie met dit team. Teamindelingen NeVoBo: deze zijn bekend en staan in WIJHKO nieuws. Teamindelingen stadscompetitie: er zijn 29 dames. Er kunnen evt. 4 teams worden gevormd. Maar dit hangt af van de beschikbaarheid en de wil van de speelsters. John vraagt de speelsters om na de vergadering even te blijven zitten, zodat ze dit kunnen bespreken. Willem voegt hieraan toe dat het essentieel is om nu een keuze te maken, zodat we niet later een team moeten terugtrekken. Verder vraagt hij elk team om een scheidsrechter te leveren. Hij moet uiterlijk vrijdag a.s. doorgeven wie de scheidsrechters zijn. 5. Jaarverslag penningmeester + kascommissie Wim heeft de jaarrekening voor de vergadering uitgedeeld. In 2006 hadden we een positief resultaat van Dit komt o.a. door de contributieverhoging van vorig seizoen. Verder zijn er geen bijzonderheden: de kosten zijn iets lager en de opbrengsten iets hoger dan dat er was begroot. Gezien het resultaat is er geen reden voor contributieverhoging. Op de bank stond per 31 december ± Het is goed voor de vereniging om zo n buffer te hebben. De kascommissie bestond uit Liesbert Lubberink en Esther Hendriks. Maar aangezien Esther geen lid meer is, heeft Margriet Logtenberg haar vervangen. De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. Door de kascommissie wordt decharge verleend aan de penningmeester. Berry Grasso meldt zich als nieuw lid van de kascommissie. Eigenlijk mag Liesbert aftreden, maar aangezien Margriet bestuurslid wordt (zie punt 6), wil Liesbert nog wel een jaar blijven. 6. Bestuursverkiezing Wilma de Kleine is aftredend en stelt zich herkiesbaar. Leo Tjoonk en Hans Huisjes zijn aftredend en niet herkiesbaar. Willem bedankt Hans voor zijn inzet en overhandigt hem het cadeau: Galileo-thermoter. Aangezien Leo er nog niet is, zal Willem hem dit later overhandigen. Er was altijd nog een vacature voor jeugdzaken. Jenet Donker is bereid om dit op zich te nemen. Door het vertrek van Hans is er een vacature voor toernooizaken. Margriet Logtenberg en Jacqueline Smits melden zich aan om deze functie samen te vervullen. Verder is er door het vertrek van Leo een vacature voor voorzitter. Willem vraagt iedereen om na te denken over geschikte kandidaten. Leo is zeer betrokken en doet veel zelf. Dit hoeft niet te gelden voor de nieuwe voorzitter. Na de vergadering meldt Moniek Schuitema dat ze de functie wel ziet zitten, maar dat ze pas vanaf 1 januari beschikbaar is. Leo is bereid om daarom tot 31 december te blijven. De leden gaan akkoord met alle bestuurswijzigingen. 7. Begroting Wim heeft de begroting voor de vergadering uitgedeeld. Een aantal posten is bekend (o.a. subsidie) en verder is Wim uitgegaan van de cijfers van voorgaande jaren. Dit wijkt meestal niet veel af. Naar aanleiding van de begroting komt de vraag of de zaalhuur niet lager kan worden begroot. Vorig jaar was hetzelfde begroot en toen waren de werkelijke kosten lager. Het begrote bedrag is akkoord. De zaalhuur per uur stijgt het komend seizoen niet. Maar omdat we meer uren gaan inhuren, zal de totale zaalhuur stijgen ten opzichte van afgelopen seizoen. 8. Rondvraag - Willem vraagt de leden of ze aandachtspunten hebben voor volgend seizoen waar wij rekening mee kunnen houden. Dit hebben de leden niet. - Moniek Schuitema, Geke Kalter en Sonja de Boer zijn vorig jaar gestopt als trainer. Zij krijgen een attentie. Albert Jan Drogt is nu ook gestopt en ook hij zal een attentie krijgen. Naar aanleiding hiervan wordt er gevraagd of het een idee is om via het CIOS of een andere Mei

7 sportopleiding trainers te vragen. We hebben dit al eens geprobeerd en er is nooit een reactie opgekomen. We vinden het fijn dat er wordt meegedacht en we staan open voor meer suggesties. - Kim doet een oproep voor NeVoBo-scheidsrechters. De meeste scheidsrechters moeten ook zelf spelen en het zou fijn zijn als er meer kan worden gerouleerd. - Een aantal van dames 1 gaat elk jaar naar Amstel Live. Sonja vraagt wanneer dit weer is, zodat ze aan de NeVoBo kan doorgeven dat dames 1 die dag niet kan spelen. - Er wordt gevraagd of we nog een clinic voor de jeugd gaan organiseren. Hier hebben we geen plannen voor. We gaan leden werven door flyers uit te delen op het stratenvolleybaltoernooi en op de scholen. 9. Sluiting Om sluit Willem de vergadering en bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng. Daarna kan het mix-toernooi beginnen. Notulen extra ledenvergadering volleybalvereniging WIJHKO d.d. 13 december 2007 Aanwezig waren 30 leden. 1. Opening Leo opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Er zijn afmeldingen ontvangen van: Geke van Tarry, Sonja de Boer, Janneke Duiven en Hennie Kalter. 2. Mededelingen Er is geen training op 20/12 (ivm kerstuitvoering De Horst) en ook niet tussen Kerst en Oud & Nieuw. De website van WIJHKO is vernieuwd. Het is nu o.a. makkelijker om foto s te plaatsen. Jeroen Huls heeft als dank een kleine attentie van ons ontvangen. Hij blijft de site beheren. Wilma stopt eind mei met volleybal. Er is dus een vacature voor secretaris met ingang van 1 juni We zijn op zoek naar de shirts van Van Dijk ijzerwaren. Weet iemand waar ze zijn? Vacature(s) trainer mini s. Op het moment staat Jenet alleen voor een groep van 18 kinderen. We zijn op zoek naar mensen die haar willen ondersteunen. 3. Rondvraag De dames die trainen in IJhorst hadden van Lubertus gehoord dat er vanavond ledenvergadering was. Is dit verder wel bekend gemaakt? Het heeft in WIJHKO nieuws en op de website gestaan. 4. Bestuursverkiezing Moniek Schuitema heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van voorzitter. Leo vraagt de leden of ze haar willen verkiezen. Iedereen gaat hiermee akkoord. Leo wenst Moniek veel succes en hij overhandigt haar de voorzittershamer. Vervolgens wordt Leo bedankt voor zijn inzet door Kim en zij overhandigt hem een boeket bloemen. 5. Sluiting Leo bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid. Daarna kon het kerstmix- / oliebollentoernooi beginnen. Bedrijventoernooi 2008 Onze vereniging heeft woensdag 2 april weer het jaarlijkse bedrijventoernooi georganiseerd. De toernooicommissie (Jaqueline en Margriet) heeft een vette pluim verdiend. De avond is zeer goed verlopen. Er zijn 10 team actief aan het volleyballen gegaan. Vanaf de eerste wedstrijd voelden de supporters de strijd onderling, alhoewel het er allemaal zeer sportief aan toe ging. Mei

8 Na de poulewedstrijden werd er gestreden om de titel tussen Diamep en Rabobank. Dit werd een spannende strijd die is gewonnen door de Rabobank. Alle teams bedankt voor jullie deelname en niet te vergeten de toernooicommissie en scheidsrechters bedankt voor jullie inzet. Verslag laatste wedstrijd Afgelopen zaterdag 5 april hebben we weer gevierd dat we de laatste thuiswedstrijd moesten spelen. Erg veel punten hebben we als vereniging niet gekregen omdat Dames 1 heeft verloren met 3-1, Meisjes A verloor met 3-0, alleen Heren 1 hebben veel punten gepakt door met 3-1 te winnen.(ook al had dit volgens de coach 4-0 moeten zijn). Na de wedstrijden hebben we even snel gedoucht en kon het feesten beginnen. Eerst even een bodempje leggen door even een heerlijk soepie te eten van Ben en Klaasje. En dan kan de drank rijkelijk gaan vloeien. En dat deed ie. De muziek ging harder, we kregen hapjes van Ben en Klaasje en Dames 1 gingen spontaan een lied maken voor hun gewaardeerde trainer/coach Wim Het begon met Er staat een Wim in de gang ja ja.!!! Maar de dames zijn zeer creatief dus dit is het uiteindelijk geworden: Op melodie van Heb je even voor mij (Frans Bouwer) Heb je even voor ons La la la la la la Ja je bent soms een spons La la la la la la Het is zo sneu dat je gaat Maar het is nu te laat Want je geeft ons de bons. Wij zijn sukkels voor jou La la la la la la En je ergerd je soms blauw La la la la la la Maar wij kunnen er niks aan doen Geef ons gauw eens een zoen Want we lusten je rauw. Mei

9 Op de melodie van Ga maar weg (Jannes) Ga maar weg Wij zeggen ga maar weg Je hebt ons jaren laten zweten Maar je zult ons niet gauw vergeten Ga maar weg Wij zeggen ga maar weg Jij zit nu lekker aan t water Wij hebben morgen een vette kater Op de melodie van Het spijt me Het spijt ons Vergeef ons We kunnen echt niet langer zonder Anders wordt het zo n gedonder Kom je nu weer bij ons terug???????????????????? Het spijt ons Het spijt ons zo Kom jij weer terug Dinsdagavond?????????????????????????????? Alle supporters, teamleden en vooral Ben en Klaasje bedankt voor de gezellige avond. En tot volgend jaar. Afzender S. Z. S. Eindstanden NEVOBO Stand van poule D2G, Dames 2e klasse G team wedstr. punten sets-vt punten-vt 1 Set Up/B D De Schutters D WIJHKO D Sudosa-Desto D vv Ouvol D Volco D Thriantha D Univ? DAC D Vonk/Coevorden D de Hypotheekgroep Flash D Afbouw Rheeze Kangeroe D Emmy Side-Out D Mei

10 Stand van poule D4J, Dames 4e klasse J team wedstr. punten sets-vt punten-vt 1 Volco D De Bevers D Thriantha D WIJHKO D de Hypotheekgroep Flash D Smash D V.V.B.O. D Vonk/Coevorden D Afbouw Rheeze Kangeroe D Stand van poule H3G, Heren 3e klasse G team wedstr. punten sets-vt punten-vt 1 En Bloc H De Schutters H Dalen H Quinto H Set Up/B H WIJHKO H vv Ouvol H Sudosa-Desto HS de Hypotheekgroep Flash H V.C.Z. H Sleen H De Witte/Olhaco H Stand van poule MARE, MA Regioklasse E team wedstr. punten sets-vt punten-vt 1 V.C.Z. MA Volco MA WIJHKO MA De Bevers MA vv Ouvol MA de Hypotheekgroep Flash MA De Schutters MA Volco MA Vonk/Coevorden MA Stand van poule MBRH, MB Regioklasse H team wedstr. punten sets-vt punten-vt 1 Afbouw Rheeze Kangeroe MB Univ? DAC MB Set Up/B MB Volco MB De Bevers MB WIJHKO MB De Bevers MB Afbouw Rheeze Kangeroe MB De Schutters MB de Hypotheekgroep Flash MB Mei

11 Eindstanden Stadscompetitie Meppel HEREN 1e KLASSE wedstrijden punten setpunten 1 Quick Oosterboer Wijhko de Boo Dingstede HVC 1 Fehse mak DAMES 2e KLASSE wedstrijden punten setpunten 1 SVBS Wijhko 1 de Boo WKO Rouveen Oosterboer VCR WKO DAMES 3e KLASSE wedstrijden punten setpunten 1 Wijhko 3 't Veentje VCM 3 Ballorig Wijhko 2 Postma Tr Quick NVC Animo Oosterboer NVC Vacature secretaris (herhaalde oproep) Ik heb besloten om aan het eind van dit seizoen te stoppen met volleybal. Daarom zijn we nu op zoek naar een nieuwe secretaris. Wie wil eind mei deze functie van mij overnemen? De hoofdtaken zijn: De ingekomen post en mail behandelen en tijdig geven en/of doorsturen aan de (bestuurs)leden waarvoor het bedoeld is Notuleren van de bestuurs- en ledenvergaderingen Inhuren van de sporthal voor de NeVoBo-wedstrijden (in overleg met de gemeente en de NeVoBo) en voor de trainingen. Heb je belangstelling of wil je meer weten? Kom naar me toe of bel me even: Wilma de Kleine Trainingen Het einde van het wedstrijdseizoen is bereikt en dat merk je meteen aan de opkomsten tijdens de trainingen. Laat de train(st)ers echter niet alleen in de hal staan en blijf zoveel mogelijk verschijnen op je trainingen. De laatste trainingsavond is 29 mei welke (traditioneel) begonnen wordt met een ledenvergadering en daarna een tournooi. Mei

12 Het seizoen willen we zo spoedig mogelijk na de vakanties weer beginnen. Vandaar dat is afgesproken dat vanaf maandag 11 augustus er weer trainingen zullen zijn. Voorlopige teamindelingen De NeVoBo teamindelingen voor seizoen zullen niet verschillen met die van seizoen behalve de volgende wijzigingen: Het team Dames 2 komt helaas te vervallen. In verband met studie, andere sporten en andere wensen is het aantal speelster in de loop van het seizoen al van 12 naar 7 terug gelopen. Nu stoppen er ook nog 3 waardoor er voor de overige 4 geen keuze was, het team houdt op te bestaan. Meiden B heeft 1 speelster die volgend seizoen met de A-meiden moet meedoen gezien haar leeftijd. Er wordt met het team overlegd of ze dan nu al de sprong naar de competitie van de A-meiden willen maken of dat ze toch in de B-competitie blijven. Voor de stadscompetitie heb ik geen mutaties doorgekregen en dus stel ik voor om die teams te houden zoals ze nu zijn. Train(st)ers gezocht Het mag geen verbazing zijn dat we altijd op zoek zijn naar train(st)ers. Voor de mini s zijn we op zoek naar een enthousiaste persoon die het volleybalspel met de spreekwoordelijke paplepel in jonge maar leergierige mondjes wil stoppen. De leeftijd van de mini s ligt tussen de 8 en 12 jaar. Wie wil? Als het erg tegen zit dan hebben we voor volgend seizoen ook een acuut probleem bij de B-meiden. Ik hoop het niet maar toch vraag ik hierbij hulp aan train(st)er-wannabies. Wil zou het leuke team B-meiden (14-15 jaar) willen trainen? Meld je aan bij John Grasso via Data om te noteren 29 mei 2008 ledenvergadering WIJHKO + mixtoernooi 8 juni 2008 Stratenvolleybaltoernooi (hulp is welkom!) 11 augustus 2008 start trainingen Wijhko 9 september 2008 jaarvergadering Stads Volleybal Meppel 16 september 2008 scheidsrechterscursus Stads Volleybal Meppel 23 september 2008 start competitie Stads Volleybal Meppel Inschrijfformulier Stratenvolleybaltoernooi 8 juni 2008 Naam van het team : Contactpersoon van het team : Adres : Telefoonnummer : U kunt zich vóór 30 mei via deze strook bij één van onderstaande personen inschrijven: Janine Hendriks Mr. H. Smeengeweg 32 Koekange Willem Swartjes Nic. ten Woldeweg 15 De Wijk Lubertus Huls Heerenweg 16 IJhorst Margriet Logtenberg Oldenhof 1 De Wijk Mei

13 Autorijschool *GAS *WATER *VERWARMING Ywehof 31 *SANITAIR 7955 BD IJhorst *ZINK & KOPER Tel: *GAS *WATER *VERWARMING Ywehof 31 *SANITAIR 7955 BD IJhorst *ZINK & KOPER Tel: Opleiding voor: Auto rijbewijs B Rijopleiding in Stappen methode Bromfiets theorie certificaat komen en beginnen wanneer je wilt Aanhangwagen rijbewijs E Cursus in 1 dag Opfrislessen eventueel in eigen auto Anja Berlijn Gerrit Berlijn Mei

14 Mei

15 Sponsor worden van WIJHKO?! Hier is plaatst voor uw advertentie! Neem contact op met Wim Petersen, Mei

16 Opgericht: 1 oktober 2000 Postadres: Molenplein DH Ruinerwold Bankrelatie: adres: Website: Bestuur telefoon: Voorzitter Moniek Schuitema Secretaris Wilma de Kleine Penningmeester / Sponsoring/ ledenadministratie Wim Petersen p/a Oosterweg 33, 7927 TE Alteveer (gem. Zuidwolde) Jeugdzaken Jenet Donker Wedstrijdzaken Sonja de Boer Scheidsrechters Kim Veerman Technische zaken John Grasso Toernooizaken Margriet Logtenberg Jacqueline Smits Publiciteit en redactie Willem Swartjes Algemene zaken vacature Ledenadministratie: De schriftelijke opzegtermijn is minimaal 1 maand Contributie per maand x trainen Jeugdleden tot 12 jaar 5,75 7,75 Jeugdleden vanaf 12 tot 18 jaar 6,25 8,50 Recreanten 8,00 Volwassenen competitie 9,50 12,50 De contributie wordt maandelijks automatisch geïnd. Voor NeVoBo-leden geldt tevens afdracht van bondscontributie die jaarlijks wordt vastgesteld door de NeVoBo Leuke sites: volleybal.pagina.nl adressticker Oplage: 200 stuks Bezorging: Dick Janssens met buurman Grafische vormgeving: Yvonne Rieff ( ) Mei

NIEUWSBRIEF MAART 2009

NIEUWSBRIEF MAART 2009 NIEUWSBRIEF MAART 2009 Doelstelling van de vereniging: Bevorderen van de volleybalsport voor jong en oud, zowel op recreatief gebied als op NeVoBo competitie niveau. Bestuur volleybalvereniging Isala 77:

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2013 nr.95 Pagina 1 van 18. Sponsor All In. Opbrengst mrt 20.97

Nieuwsbrief april 2013 nr.95 Pagina 1 van 18. Sponsor All In. Opbrengst mrt 20.97 Nieuwsbrief nr. 95 jaargang 9 April 2013 Hallo allemaal, De Algemene ledenvergadering is geweest, de competitie is bekend, en we zijn klaar om het seizoen te beginnen! Ondanks dat de winter voorbij is

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

Homepage en e-mail adressen zie www.ltc-sgravenzande.nl

Homepage en e-mail adressen zie www.ltc-sgravenzande.nl Homepage en e-mail adressen zie www.ltc-sgravenzande.nl Correspondentie adres: Lawn Tennisclub s-gravenzande Postbus 286 2690 AG s-gravenzande Hans van der Toorn secretariaat en homepage Albert Schweitzerlaan

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

PluimPleiter. BBV Garage Wilgenlaan/PIP WWW.BBVPIP.NL. Seizoen 2014-2015, nummer 3

PluimPleiter. BBV Garage Wilgenlaan/PIP WWW.BBVPIP.NL. Seizoen 2014-2015, nummer 3 PluimPleiter BBV Garage Wilgenlaan/PIP WWW.BBVPIP.NL Seizoen 2014-2015, nummer 3 `DOESBURG Berkel en Rodenrijs, Westerwater 20 (010-5116670) en Kerksingel 13 (010-5116037) 15 % korting voor leden van BBV

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

www.flashdemare.nl JEUGD van 8 tot 18 jaar : 18:00-20:15 uur SENIOREN vanaf 16 jaar : 20:15-22:30 uur

www.flashdemare.nl JEUGD van 8 tot 18 jaar : 18:00-20:15 uur SENIOREN vanaf 16 jaar : 20:15-22:30 uur www.flashdemare.nl WOENSDAGAVOND: december 2013 JEUGD van 8 tot 18 jaar : 18:00-20:15 uur SENIOREN vanaf 16 jaar : 20:15-22:30 uur Adres sporthal: Arubastraat 6, Alkmaar- Noord Naast Dalton College Van

Nadere informatie

April. Mei. Agenda. infaro@aro88.nl. 25 e Jaargang Nummer 4 april 2013. Sluitingsdatum inleveren kopij: 28 april 2013.

April. Mei. Agenda. infaro@aro88.nl. 25 e Jaargang Nummer 4 april 2013. Sluitingsdatum inleveren kopij: 28 april 2013. 25 e Jaargang Nummer 4 april 2013 Agenda April 7 de Leyenestafette Voor ARO leden en familie en vrienden Sluitingsdatum inleveren kopij: 28 april 2013 Redactieadres: infaro@aro88.nl Redactiecommissie:

Nadere informatie

SPORTCLUBJOURNAAL 2 0 13-2 0 14. Nieuwsbulletin Sportclub Neede

SPORTCLUBJOURNAAL 2 0 13-2 0 14. Nieuwsbulletin Sportclub Neede SPORTCLUBJOURNAAL 2 0 13-2 0 14 Nieuwsbulletin Sportclub Neede Van de Redactie Cluborgaan van: Sportclub Neede COLOFON Uitgave: Sp. Neede Jaargang: 45 Samenstelling en redactie: redactie team Oplage:

Nadere informatie

anno 1983 In dit nummer o.a.:

anno 1983 In dit nummer o.a.: .1 Februari 2015, JAARGANG 17 anno 1983 GIETEN In dit nummer o.a.: Meer Vrijwilligers Wielerkleding Nieuwe MTB route ALV Vrijwilliger in het zonnetje Clinics Nieuwe MTB route Tegelhuys MTB tocht Toer Nieuws

Nadere informatie

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980.

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980. Jaargang 30 Nummer 1-2009 T.C. Welgelegen Lage Weide 4 0575 52 77 49 7231 NN Warnsveld Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980 Bestuur

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Bolleboos. CVB op internet http://www.decvb.nl. Redacteur gezocht! (zie pagina 2) Demonstratie over het maken van een eenvoudige

Bolleboos. CVB op internet http://www.decvb.nl. Redacteur gezocht! (zie pagina 2) Demonstratie over het maken van een eenvoudige CVB op internet http://www.decvb.nl De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Hier had uw advertentie kunnen staan! Bolleboos maart 2007 Windenergie! Belangstelling? Bel: 023-5581158

Nadere informatie

AGILITAS POST. SvZ Seizoen 2011-2012. Van de redactie ARNHEMSE VOLLEYBALVERENIGING

AGILITAS POST. SvZ Seizoen 2011-2012. Van de redactie ARNHEMSE VOLLEYBALVERENIGING AV agilitas AGILITAS POST ARNHEMSE VOLLEYBALVERENIGING de CMV jeugd speelt nu in nieuwe shirtjes gesponsord door Welling Bij deze bodembalk object hadden we achteraf liever een effen blauw vlak gehad,

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene Ledenvergadering 28 maart 2014 Uitnodiging voor leden, ouder(s), verzorgers van de jeugdleden en donateurs voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering Welke gehouden zal worden in de Tramhalte

Nadere informatie

Notulen ALV 6 februari 2015

Notulen ALV 6 februari 2015 Notulen ALV 6 februari 2015 Afwezig en afgemeld: Mark Bosman, Vincent van Luijk en Jose Borst Volmacht voor: Jeroen Verhoef, Ilona Verhoef en Inge Bömer 1. Opening De voorzitter opent om 20.02 de ALV en

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar

Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar 2 Ons clubblad t Batje bestaat 15 jaar. Ja, u ziet het goed STV bestaat 25 jaar en daarom een goed gevulde uitgave

Nadere informatie

19 april 2014. nummer 35. Programma Opstellingen Uitslagen. De Korfpraat De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad van C.K.V.

19 april 2014. nummer 35. Programma Opstellingen Uitslagen. De Korfpraat De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad van C.K.V. 19 april 2014 nummer 35 doorloopl ink s Programma Opstellingen Uitslagen De Korfpraat De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad van C.K.V. Excelsior DE VERENIGING DA GELIJK S BE STU UR Voorzitter:

Nadere informatie

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Augustus 2014: Het seizoen 2013-2014 begon onder leiding van hoofdtrainer Wim Bender en voor het tweede elftal was Dick Hol de verantwoordelijke man Beesd 1 verloor

Nadere informatie

De redactie wenst jullie een:

De redactie wenst jullie een: Decmber 2012 Dag clubleden, De Break-Out van december is weer goed gevuld dankzij kopij van de leveranciers. Genoeg stof om te lezen. -Twee teams stellen zich aan jullie voor. -Leo belooft een topjaar.

Nadere informatie