Even bijpraten 4. Notulen ledenvergadering 31 mei Notulen extra ledenvergadering 13 december Beste leden, Verslag laatste wedstrijd 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Even bijpraten 4. Notulen ledenvergadering 31 mei 2007 5. Notulen extra ledenvergadering 13 december 2007 7. Beste leden, Verslag laatste wedstrijd 8"

Transcriptie

1 Even bijpraten 4 Notulen ledenvergadering 31 mei Beste leden, Hierbij nodigen we jullie uit voor de ledenvergadering van volleybalvereniging WIJHKO op donderdag 29 mei 2008 in de kantine van sporthal De Slenken. Aanvang uur. Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken / mededelingen 3. Notulen ledenvergadering 13 december Verslag technische commissie 5. Jaarverslag penningmeester + kascommissie 6. Bestuursverkiezing - Aftredend en herkiesbaar: Wim Petersen en John Grasso - Aftredend en niet herkiesbaar: Willem Swartjes en Wilma de Kleine 7. Begroting 8. Rondvraag 9. Sluiting Na afloop zal er een mixtoernooi worden gehouden. Iedereen wordt hiervoor van harte uitgenodigd. Notulen extra ledenvergadering 13 december Verslag laatste wedstrijd 8 Eindstanden NEVOBO 9 Eindstanden standscompetitie Meppel 11 Vacature secretaris (herhaalde oproep) 11 Trainingen 11 Voorlopige teamindelingen 12 Train(st)ers gezocht 12 Data om te noteren 12 Inschrijfformulier Stratenvolleybaltoernooi 12

2 Mei

3 Mei

4 VIJFHART-IT opereert al 21 jaar uiterst concurrerend op automatiseringsgebied. Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van: databases, applicaties & business intelligence. Onze werkterreinen zijn: Opleidingen Oracle Opleidingen Java Opleidingen Business Intelligence Oracle detachering Oracle DBA-diensten Kijk eens op onze website, Even bijpraten. Seizoen is gespeeld! Mei

5 Voor de stadsvolleybal dames een seizoen met een spannend einde. Pas na het spelen van de laatste wedstrijden werden de behaalde resultaten duidelijk. Voor Dames-3 was er champagne, zij werden kampioen in de 3 e klasse. De overige stadvolleybal teams eindigden in de top 3 van hun klasse. Een goed resultaat. Bij de NeVoBo geen kampioenen, maar elk team behaalde genoeg punten om ook volgend seizoen in dezelfde klasse uit te komen. De trainer van onze mini s, Jenet Donker, kreeg versterking van Berry Grasso. Ze waren 11 zaterdagen actief waarvan 2x in de Wijk. Er werd met veel plezier gespeeld en een aantal wedstrijden werden gewonnen. Bij de laatste vier thuiswedstrijden van D1 was er de mini van de week aanwezig. Zij liep met de dames warm en mocht de 1 e bal van de wedstrijd spelen. Hierna kon vanaf de bank de wedstrijd gevolg worden. De mini s kregen een certificaat en een presentje. Ook volgend seizoen zal bij de thuiswedstrijden een mini van de week aanwezig zijn. In het bestuur zal er de komende tijd wat veranderen. In januari droeg Leo Tjoonk de voorzittersfunctie over. Wilma de Kleine heeft aangegeven te stoppen met volleybal en legt dan ook haar functie als secretaresse neer. Voor deze functie zijn we nog steeds op zoek naar een vrijwilliger. Diegene die hier belangstelling voor heeft kan zich melden bij ondergetekende. Ook Willem Swartjes heeft aangegeven zijn vrije tijd wat minder aan de vereniging te willen besteden. Het samenstellen van het WIJHKO nieuws zal overgenomen worden door Janneke en Kim Veerman. Als laatste wens ik jullie na de ledenvergadering van 29 mei allemaal een hele fijne zomervakantie. Zodra de scholen weer beginnen zien we elkaar terug bij de trainingen en de competities! Moniek Schuitema. Notulen ledenvergadering volleybalvereniging WIJHKO 31mei2007 Aanwezig waren 37 leden. 1. Opening Willem opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Er zijn afmeldingen ontvangen van: Albert Jan Drogt, Gerla Huls en Hennie Kalter. Leo Tjoonk, Hans Huisjes en Moniek Schuitema komen later. 2. Ingekomen stukken / mededelingen Er zijn geen ingekomen stukken / mededelingen. 3. Notulen ledenvergadering 1 juni 2006 De notulen van de ledenvergadering d.d. 1 juni 2006 zijn in WIJHKO nieuws en op de website opgenomen. Tekstueel en inhoudelijk zijn er geen opmerkingen, zodat de notulen als zodanig worden vastgesteld. Naar aanleiding van de notulen: is er vorig jaar verteld dat toernooien voor eigen rekening zijn? Dat hebben we inderdaad vorig jaar verteld en het heeft ook in WIJHKO nieuws gestaan. Mei

6 4. Verslag technische commissie Trainers: John vertelt dat we het afgelopen seizoen een aantal trainerswisselingen hebben gehad. Ook voor komend seizoen zijn we nog mensen nodig. John heeft al meerdere oproepen gedaan, persoonlijk en via krantjes en internet. Carolien Wieken en Gerla Huls zijn bereid gevonden om meisjes B2 training te geven. Voor de mini s 7-8 jaar is nog een vacature. John doet weer een dringende oproep. Onze vereniging steunt op vrijwilligers. Terugtrekken team: het afgelopen seizoen hebben we NeVoBo Bmix uit de competitie moeten halen vanwege een gebrek aan spelers. Dit heeft ons 70 gekost. Dit probleem speelt nu bij meisjes B1 (was C1). Zij hebben 1 speelster tekort. John vraagt of iemand een meisje kent dat bij het team kan komen, want anders beginnen we niet aan de competitie met dit team. Teamindelingen NeVoBo: deze zijn bekend en staan in WIJHKO nieuws. Teamindelingen stadscompetitie: er zijn 29 dames. Er kunnen evt. 4 teams worden gevormd. Maar dit hangt af van de beschikbaarheid en de wil van de speelsters. John vraagt de speelsters om na de vergadering even te blijven zitten, zodat ze dit kunnen bespreken. Willem voegt hieraan toe dat het essentieel is om nu een keuze te maken, zodat we niet later een team moeten terugtrekken. Verder vraagt hij elk team om een scheidsrechter te leveren. Hij moet uiterlijk vrijdag a.s. doorgeven wie de scheidsrechters zijn. 5. Jaarverslag penningmeester + kascommissie Wim heeft de jaarrekening voor de vergadering uitgedeeld. In 2006 hadden we een positief resultaat van Dit komt o.a. door de contributieverhoging van vorig seizoen. Verder zijn er geen bijzonderheden: de kosten zijn iets lager en de opbrengsten iets hoger dan dat er was begroot. Gezien het resultaat is er geen reden voor contributieverhoging. Op de bank stond per 31 december ± Het is goed voor de vereniging om zo n buffer te hebben. De kascommissie bestond uit Liesbert Lubberink en Esther Hendriks. Maar aangezien Esther geen lid meer is, heeft Margriet Logtenberg haar vervangen. De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. Door de kascommissie wordt decharge verleend aan de penningmeester. Berry Grasso meldt zich als nieuw lid van de kascommissie. Eigenlijk mag Liesbert aftreden, maar aangezien Margriet bestuurslid wordt (zie punt 6), wil Liesbert nog wel een jaar blijven. 6. Bestuursverkiezing Wilma de Kleine is aftredend en stelt zich herkiesbaar. Leo Tjoonk en Hans Huisjes zijn aftredend en niet herkiesbaar. Willem bedankt Hans voor zijn inzet en overhandigt hem het cadeau: Galileo-thermoter. Aangezien Leo er nog niet is, zal Willem hem dit later overhandigen. Er was altijd nog een vacature voor jeugdzaken. Jenet Donker is bereid om dit op zich te nemen. Door het vertrek van Hans is er een vacature voor toernooizaken. Margriet Logtenberg en Jacqueline Smits melden zich aan om deze functie samen te vervullen. Verder is er door het vertrek van Leo een vacature voor voorzitter. Willem vraagt iedereen om na te denken over geschikte kandidaten. Leo is zeer betrokken en doet veel zelf. Dit hoeft niet te gelden voor de nieuwe voorzitter. Na de vergadering meldt Moniek Schuitema dat ze de functie wel ziet zitten, maar dat ze pas vanaf 1 januari beschikbaar is. Leo is bereid om daarom tot 31 december te blijven. De leden gaan akkoord met alle bestuurswijzigingen. 7. Begroting Wim heeft de begroting voor de vergadering uitgedeeld. Een aantal posten is bekend (o.a. subsidie) en verder is Wim uitgegaan van de cijfers van voorgaande jaren. Dit wijkt meestal niet veel af. Naar aanleiding van de begroting komt de vraag of de zaalhuur niet lager kan worden begroot. Vorig jaar was hetzelfde begroot en toen waren de werkelijke kosten lager. Het begrote bedrag is akkoord. De zaalhuur per uur stijgt het komend seizoen niet. Maar omdat we meer uren gaan inhuren, zal de totale zaalhuur stijgen ten opzichte van afgelopen seizoen. 8. Rondvraag - Willem vraagt de leden of ze aandachtspunten hebben voor volgend seizoen waar wij rekening mee kunnen houden. Dit hebben de leden niet. - Moniek Schuitema, Geke Kalter en Sonja de Boer zijn vorig jaar gestopt als trainer. Zij krijgen een attentie. Albert Jan Drogt is nu ook gestopt en ook hij zal een attentie krijgen. Naar aanleiding hiervan wordt er gevraagd of het een idee is om via het CIOS of een andere Mei

7 sportopleiding trainers te vragen. We hebben dit al eens geprobeerd en er is nooit een reactie opgekomen. We vinden het fijn dat er wordt meegedacht en we staan open voor meer suggesties. - Kim doet een oproep voor NeVoBo-scheidsrechters. De meeste scheidsrechters moeten ook zelf spelen en het zou fijn zijn als er meer kan worden gerouleerd. - Een aantal van dames 1 gaat elk jaar naar Amstel Live. Sonja vraagt wanneer dit weer is, zodat ze aan de NeVoBo kan doorgeven dat dames 1 die dag niet kan spelen. - Er wordt gevraagd of we nog een clinic voor de jeugd gaan organiseren. Hier hebben we geen plannen voor. We gaan leden werven door flyers uit te delen op het stratenvolleybaltoernooi en op de scholen. 9. Sluiting Om sluit Willem de vergadering en bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng. Daarna kan het mix-toernooi beginnen. Notulen extra ledenvergadering volleybalvereniging WIJHKO d.d. 13 december 2007 Aanwezig waren 30 leden. 1. Opening Leo opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Er zijn afmeldingen ontvangen van: Geke van Tarry, Sonja de Boer, Janneke Duiven en Hennie Kalter. 2. Mededelingen Er is geen training op 20/12 (ivm kerstuitvoering De Horst) en ook niet tussen Kerst en Oud & Nieuw. De website van WIJHKO is vernieuwd. Het is nu o.a. makkelijker om foto s te plaatsen. Jeroen Huls heeft als dank een kleine attentie van ons ontvangen. Hij blijft de site beheren. Wilma stopt eind mei met volleybal. Er is dus een vacature voor secretaris met ingang van 1 juni We zijn op zoek naar de shirts van Van Dijk ijzerwaren. Weet iemand waar ze zijn? Vacature(s) trainer mini s. Op het moment staat Jenet alleen voor een groep van 18 kinderen. We zijn op zoek naar mensen die haar willen ondersteunen. 3. Rondvraag De dames die trainen in IJhorst hadden van Lubertus gehoord dat er vanavond ledenvergadering was. Is dit verder wel bekend gemaakt? Het heeft in WIJHKO nieuws en op de website gestaan. 4. Bestuursverkiezing Moniek Schuitema heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van voorzitter. Leo vraagt de leden of ze haar willen verkiezen. Iedereen gaat hiermee akkoord. Leo wenst Moniek veel succes en hij overhandigt haar de voorzittershamer. Vervolgens wordt Leo bedankt voor zijn inzet door Kim en zij overhandigt hem een boeket bloemen. 5. Sluiting Leo bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid. Daarna kon het kerstmix- / oliebollentoernooi beginnen. Bedrijventoernooi 2008 Onze vereniging heeft woensdag 2 april weer het jaarlijkse bedrijventoernooi georganiseerd. De toernooicommissie (Jaqueline en Margriet) heeft een vette pluim verdiend. De avond is zeer goed verlopen. Er zijn 10 team actief aan het volleyballen gegaan. Vanaf de eerste wedstrijd voelden de supporters de strijd onderling, alhoewel het er allemaal zeer sportief aan toe ging. Mei

8 Na de poulewedstrijden werd er gestreden om de titel tussen Diamep en Rabobank. Dit werd een spannende strijd die is gewonnen door de Rabobank. Alle teams bedankt voor jullie deelname en niet te vergeten de toernooicommissie en scheidsrechters bedankt voor jullie inzet. Verslag laatste wedstrijd Afgelopen zaterdag 5 april hebben we weer gevierd dat we de laatste thuiswedstrijd moesten spelen. Erg veel punten hebben we als vereniging niet gekregen omdat Dames 1 heeft verloren met 3-1, Meisjes A verloor met 3-0, alleen Heren 1 hebben veel punten gepakt door met 3-1 te winnen.(ook al had dit volgens de coach 4-0 moeten zijn). Na de wedstrijden hebben we even snel gedoucht en kon het feesten beginnen. Eerst even een bodempje leggen door even een heerlijk soepie te eten van Ben en Klaasje. En dan kan de drank rijkelijk gaan vloeien. En dat deed ie. De muziek ging harder, we kregen hapjes van Ben en Klaasje en Dames 1 gingen spontaan een lied maken voor hun gewaardeerde trainer/coach Wim Het begon met Er staat een Wim in de gang ja ja.!!! Maar de dames zijn zeer creatief dus dit is het uiteindelijk geworden: Op melodie van Heb je even voor mij (Frans Bouwer) Heb je even voor ons La la la la la la Ja je bent soms een spons La la la la la la Het is zo sneu dat je gaat Maar het is nu te laat Want je geeft ons de bons. Wij zijn sukkels voor jou La la la la la la En je ergerd je soms blauw La la la la la la Maar wij kunnen er niks aan doen Geef ons gauw eens een zoen Want we lusten je rauw. Mei

9 Op de melodie van Ga maar weg (Jannes) Ga maar weg Wij zeggen ga maar weg Je hebt ons jaren laten zweten Maar je zult ons niet gauw vergeten Ga maar weg Wij zeggen ga maar weg Jij zit nu lekker aan t water Wij hebben morgen een vette kater Op de melodie van Het spijt me Het spijt ons Vergeef ons We kunnen echt niet langer zonder Anders wordt het zo n gedonder Kom je nu weer bij ons terug???????????????????? Het spijt ons Het spijt ons zo Kom jij weer terug Dinsdagavond?????????????????????????????? Alle supporters, teamleden en vooral Ben en Klaasje bedankt voor de gezellige avond. En tot volgend jaar. Afzender S. Z. S. Eindstanden NEVOBO Stand van poule D2G, Dames 2e klasse G team wedstr. punten sets-vt punten-vt 1 Set Up/B D De Schutters D WIJHKO D Sudosa-Desto D vv Ouvol D Volco D Thriantha D Univ? DAC D Vonk/Coevorden D de Hypotheekgroep Flash D Afbouw Rheeze Kangeroe D Emmy Side-Out D Mei

10 Stand van poule D4J, Dames 4e klasse J team wedstr. punten sets-vt punten-vt 1 Volco D De Bevers D Thriantha D WIJHKO D de Hypotheekgroep Flash D Smash D V.V.B.O. D Vonk/Coevorden D Afbouw Rheeze Kangeroe D Stand van poule H3G, Heren 3e klasse G team wedstr. punten sets-vt punten-vt 1 En Bloc H De Schutters H Dalen H Quinto H Set Up/B H WIJHKO H vv Ouvol H Sudosa-Desto HS de Hypotheekgroep Flash H V.C.Z. H Sleen H De Witte/Olhaco H Stand van poule MARE, MA Regioklasse E team wedstr. punten sets-vt punten-vt 1 V.C.Z. MA Volco MA WIJHKO MA De Bevers MA vv Ouvol MA de Hypotheekgroep Flash MA De Schutters MA Volco MA Vonk/Coevorden MA Stand van poule MBRH, MB Regioklasse H team wedstr. punten sets-vt punten-vt 1 Afbouw Rheeze Kangeroe MB Univ? DAC MB Set Up/B MB Volco MB De Bevers MB WIJHKO MB De Bevers MB Afbouw Rheeze Kangeroe MB De Schutters MB de Hypotheekgroep Flash MB Mei

11 Eindstanden Stadscompetitie Meppel HEREN 1e KLASSE wedstrijden punten setpunten 1 Quick Oosterboer Wijhko de Boo Dingstede HVC 1 Fehse mak DAMES 2e KLASSE wedstrijden punten setpunten 1 SVBS Wijhko 1 de Boo WKO Rouveen Oosterboer VCR WKO DAMES 3e KLASSE wedstrijden punten setpunten 1 Wijhko 3 't Veentje VCM 3 Ballorig Wijhko 2 Postma Tr Quick NVC Animo Oosterboer NVC Vacature secretaris (herhaalde oproep) Ik heb besloten om aan het eind van dit seizoen te stoppen met volleybal. Daarom zijn we nu op zoek naar een nieuwe secretaris. Wie wil eind mei deze functie van mij overnemen? De hoofdtaken zijn: De ingekomen post en mail behandelen en tijdig geven en/of doorsturen aan de (bestuurs)leden waarvoor het bedoeld is Notuleren van de bestuurs- en ledenvergaderingen Inhuren van de sporthal voor de NeVoBo-wedstrijden (in overleg met de gemeente en de NeVoBo) en voor de trainingen. Heb je belangstelling of wil je meer weten? Kom naar me toe of bel me even: Wilma de Kleine Trainingen Het einde van het wedstrijdseizoen is bereikt en dat merk je meteen aan de opkomsten tijdens de trainingen. Laat de train(st)ers echter niet alleen in de hal staan en blijf zoveel mogelijk verschijnen op je trainingen. De laatste trainingsavond is 29 mei welke (traditioneel) begonnen wordt met een ledenvergadering en daarna een tournooi. Mei

12 Het seizoen willen we zo spoedig mogelijk na de vakanties weer beginnen. Vandaar dat is afgesproken dat vanaf maandag 11 augustus er weer trainingen zullen zijn. Voorlopige teamindelingen De NeVoBo teamindelingen voor seizoen zullen niet verschillen met die van seizoen behalve de volgende wijzigingen: Het team Dames 2 komt helaas te vervallen. In verband met studie, andere sporten en andere wensen is het aantal speelster in de loop van het seizoen al van 12 naar 7 terug gelopen. Nu stoppen er ook nog 3 waardoor er voor de overige 4 geen keuze was, het team houdt op te bestaan. Meiden B heeft 1 speelster die volgend seizoen met de A-meiden moet meedoen gezien haar leeftijd. Er wordt met het team overlegd of ze dan nu al de sprong naar de competitie van de A-meiden willen maken of dat ze toch in de B-competitie blijven. Voor de stadscompetitie heb ik geen mutaties doorgekregen en dus stel ik voor om die teams te houden zoals ze nu zijn. Train(st)ers gezocht Het mag geen verbazing zijn dat we altijd op zoek zijn naar train(st)ers. Voor de mini s zijn we op zoek naar een enthousiaste persoon die het volleybalspel met de spreekwoordelijke paplepel in jonge maar leergierige mondjes wil stoppen. De leeftijd van de mini s ligt tussen de 8 en 12 jaar. Wie wil? Als het erg tegen zit dan hebben we voor volgend seizoen ook een acuut probleem bij de B-meiden. Ik hoop het niet maar toch vraag ik hierbij hulp aan train(st)er-wannabies. Wil zou het leuke team B-meiden (14-15 jaar) willen trainen? Meld je aan bij John Grasso via Data om te noteren 29 mei 2008 ledenvergadering WIJHKO + mixtoernooi 8 juni 2008 Stratenvolleybaltoernooi (hulp is welkom!) 11 augustus 2008 start trainingen Wijhko 9 september 2008 jaarvergadering Stads Volleybal Meppel 16 september 2008 scheidsrechterscursus Stads Volleybal Meppel 23 september 2008 start competitie Stads Volleybal Meppel Inschrijfformulier Stratenvolleybaltoernooi 8 juni 2008 Naam van het team : Contactpersoon van het team : Adres : Telefoonnummer : U kunt zich vóór 30 mei via deze strook bij één van onderstaande personen inschrijven: Janine Hendriks Mr. H. Smeengeweg 32 Koekange Willem Swartjes Nic. ten Woldeweg 15 De Wijk Lubertus Huls Heerenweg 16 IJhorst Margriet Logtenberg Oldenhof 1 De Wijk Mei

13 Autorijschool *GAS *WATER *VERWARMING Ywehof 31 *SANITAIR 7955 BD IJhorst *ZINK & KOPER Tel: *GAS *WATER *VERWARMING Ywehof 31 *SANITAIR 7955 BD IJhorst *ZINK & KOPER Tel: Opleiding voor: Auto rijbewijs B Rijopleiding in Stappen methode Bromfiets theorie certificaat komen en beginnen wanneer je wilt Aanhangwagen rijbewijs E Cursus in 1 dag Opfrislessen eventueel in eigen auto Anja Berlijn Gerrit Berlijn Mei

14 Mei

15 Sponsor worden van WIJHKO?! Hier is plaatst voor uw advertentie! Neem contact op met Wim Petersen, Mei

16 Opgericht: 1 oktober 2000 Postadres: Molenplein DH Ruinerwold Bankrelatie: adres: Website: Bestuur telefoon: Voorzitter Moniek Schuitema Secretaris Wilma de Kleine Penningmeester / Sponsoring/ ledenadministratie Wim Petersen p/a Oosterweg 33, 7927 TE Alteveer (gem. Zuidwolde) Jeugdzaken Jenet Donker Wedstrijdzaken Sonja de Boer Scheidsrechters Kim Veerman Technische zaken John Grasso Toernooizaken Margriet Logtenberg Jacqueline Smits Publiciteit en redactie Willem Swartjes Algemene zaken vacature Ledenadministratie: De schriftelijke opzegtermijn is minimaal 1 maand Contributie per maand x trainen Jeugdleden tot 12 jaar 5,75 7,75 Jeugdleden vanaf 12 tot 18 jaar 6,25 8,50 Recreanten 8,00 Volwassenen competitie 9,50 12,50 De contributie wordt maandelijks automatisch geïnd. Voor NeVoBo-leden geldt tevens afdracht van bondscontributie die jaarlijks wordt vastgesteld door de NeVoBo Leuke sites: volleybal.pagina.nl adressticker Oplage: 200 stuks Bezorging: Dick Janssens met buurman Grafische vormgeving: Yvonne Rieff ( ) Mei

Voorwoord 4. Notulen ledenvergadering 29 mei 2008 5. Stratenvolleybaltoernooi 8 juni 2008 6. De trainingen zijn weer begonnen!!

Voorwoord 4. Notulen ledenvergadering 29 mei 2008 5. Stratenvolleybaltoernooi 8 juni 2008 6. De trainingen zijn weer begonnen!! Voorwoord 4 Notulen ledenvergadering 29 mei 2008 5 De trainingen zijn weer begonnen!! De trainingen zijn weer begonnen, het eerste zweet na de vakanties heeft alweer het lichaam verlaten. Doordat we (gelukkig)

Nadere informatie

Gezocht!! 4. Voorwoord 5. Teamindelingen 5 seizoen 2009-2010. De mini s spelen de bal door 6. Belangrijke datums:

Gezocht!! 4. Voorwoord 5. Teamindelingen 5 seizoen 2009-2010. De mini s spelen de bal door 6. Belangrijke datums: Gezocht!! 4 Voorwoord 5 Teamindelingen 5 seizoen 2009-2010 De mini s spelen de bal door 6 Belangrijke datums: 8 april Bedrijvenvolleybal 11 & 18 april Laatste wedstrijden NeVoBo 21 april Laatste wedstrijden

Nadere informatie

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt.

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt. Notulen ledenvergadering WIJHKO 28 mei 2015 Aanwezig: 35 leden inclusief bestuur. Afwezig: Henny vanuit het bestuur en een aantal leden. Opening Moniek opent de vergadering Notulen vorige vergadering Geen

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Wijhko Nieuwsbrief. Beste volleyballers,

Wijhko Nieuwsbrief. Beste volleyballers, Wijhko Nieuwsbrief Augustus 2017 Woord van het bestuur In dit nummer Woord van het bestuur Seizoen 2017-2018 Teamindeling Sponsoren Beste volleyballers, Het eerste Wijhko nieuws zonder woord van de voorzitter.

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER ALV: 18 november Nieuws vanuit de mini s Foto uit de oude doos Activiteitencommissie Standenlijst ALV MAANDAG 18 NOVEMBER Op maandag 18 november om 21:15 uur is de algemene ledenvergadering in de kantine

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Nieuwe Technische Commissie

NIEUWSBRIEF. Nieuwe Technische Commissie SPORTVERENIGING D.I.O Pagina 1 NIEUWSBRIEF Beste DIO Volleyballers, Het seizoen 2015/2016 zit er al weer op. We hebben een succesvol jaar gehad, met een aantal kampioensteams. De laatste trainingen zijn

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Opening Algemene ledenvergadering op 11 juni 2013 bij Dekker Glascultures. Afwezig met afbericht: Patricia, Mariska, Willeke, Henry, Minko, Sharon, Sam en Henk.

Nadere informatie

Heb je vragen dan kun je altijd één van bovenstaande contactpersonen mailen of aanspreken.

Heb je vragen dan kun je altijd één van bovenstaande contactpersonen mailen of aanspreken. Leuk dat je lid bent geworden van TiVoC. Het bestuur heet je van harte welkom en we wensen je een leuke, sportieve tijd bij deze volleybalvereniging! We hopen dat je je snel thuis zult voelen. Daarom is

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015.

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015. Augustus 2015. In deze nieuwsbrief: Van het bestuur. Begin van het seizoen. Trainingstijden dit seizoen. Twee keer trainen. Gezocht: Website beheerder.!!!!! Kleding perikelen.(nieuwe pasavond op 2 en 3

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Jaarverslag Technische Commissie (TC) seizoen

Jaarverslag Technische Commissie (TC) seizoen Jaarverslag Technische Commissie (TC) seizoen 2015 2016. De samenstelling: De TC heeft het afgelopen seizoen uit de volgende leden bestaan: Niesko Veenker : Dames afdeling Koos van Delden: Jeugd en CMV.

Nadere informatie

Volleybal Vereniging A.S.S.V. Urbanus Sinds 21 augustus INFO

Volleybal Vereniging A.S.S.V. Urbanus Sinds 21 augustus INFO ACTUEEL Zo eindelijk hebben jullie weer een voor jullie. Het bestuur heeft 3x vergaderd. En dan werd er o.a. gevraagd of mijn email adres het niet deed, maar sorry het ontbrak mij even aan de tijd. Let

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Terugblikken. In deze nieuwsbrief 1 Inleiding. Nummer 1 Seizoen

1. Inleiding. 2. Terugblikken. In deze nieuwsbrief 1 Inleiding. Nummer 1 Seizoen Nummer 1 Seizoen 2015-2016 2015-2016-1 In deze nieuwsbrief 1 Inleiding 2 Terugblikken 3 Pupillen van de week 4 Agenda 5 Afspraken 6 Competitie CMV 7 Weetjes 8 Overig nieuws 9 Digitale info 10 Voor de ouders

Nadere informatie

Vanuit de technische commissie DE NIEUWSBRIEF VAN AMERSFOORT NOORD. Inhoud: 1. Vanuit de technische commissie. 2. Vanuit de jeugdcommissie

Vanuit de technische commissie DE NIEUWSBRIEF VAN AMERSFOORT NOORD. Inhoud: 1. Vanuit de technische commissie. 2. Vanuit de jeugdcommissie ON DE NIEUWSBRIEF VAN DE GEZELLIGSTE VERENIGING VAN AMERSFOORT NOORD EN OMSTREKEN Inhoud: 1. Vanuit de technische commissie 2. Vanuit de jeugdcommissie a. Trainers bedankt b. Hoe gaan we met elkaar om

Nadere informatie

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende:

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: OFW D1 NIEUWS Hallo allemaal, Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: Algemene Ledenvergadering Old Forward Hierbij nodigen wij de leden uit voor het

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Becege Doetinchem

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Becege Doetinchem Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Becege Doetinchem Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering van Becege (najaarsvergadering 2015). Datum: Woensdag 17 december 2014

Nadere informatie

Indien je input hebt mag je deze altijd delen met Joukje Deinum. Dames 5. Nieuwsbrief Volleybalvereniging LVC Lemmer

Indien je input hebt mag je deze altijd delen met Joukje Deinum. Dames 5. Nieuwsbrief Volleybalvereniging LVC Lemmer Voorwoord: Hierbij de laatste nieuwsbrief van LVC volleybalvereniging van dit speelseizoen. Het seizoen hebben we afgesloten met een knal feest georganiseerd door onze heren 1 waar heel RIO bij aanwezig

Nadere informatie

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Maart 2015 Bestuur van vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Nadere informatie

Welkom nieuw lid. Naast trainen en spelen van wedstrijden organiseert TiVoC ieder jaar leuke activiteiten, zoals:

Welkom nieuw lid. Naast trainen en spelen van wedstrijden organiseert TiVoC ieder jaar leuke activiteiten, zoals: Welkom nieuw lid Leuk dat je lid bent geworden van TiVoC. Het bestuur heet je van harte welkom en we wensen je een leuke, sportieve tijd bij deze volleybalvereniging! We hopen dat je je snel thuis zult

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Mededelingen van het Bestuur 6 Strippenkaart Het bestuur heeft besloten de 6 strippenkaart te introduceren, met name voor oud leden die nog een keer willen spelen

Nadere informatie

VOREO. 13 oktober 2014. Algemene Leden Vergadering 2014

VOREO. 13 oktober 2014. Algemene Leden Vergadering 2014 VOREO 13 oktober 2014 Algemene Leden Vergadering 2014 ALV 2014 1. Opening 2. Mededelingen bestuur 3. Vaststelling notulen 2013-2014 4. Verslagen van de commissies 5. Financieel verslag 6. Verkiesbaar stellingen

Nadere informatie

Momenteel zijn de bouwvakkers nog steeds bezig de sporthal te moderniseren en enige uitbreidingen te

Momenteel zijn de bouwvakkers nog steeds bezig de sporthal te moderniseren en enige uitbreidingen te Nieuwsbrief Nummer 23 Datum:26 november 2013 Volleybal vereniging LANGHENKEL-H.E.C. Het is alweer een tijdje geleden dat er een nieuwsbrief is verschenen. Dat had verschillende redenen, maar die zijn nu

Nadere informatie

Aandachtspunten nieuwe leden:

Aandachtspunten nieuwe leden: Aandachtspunten nieuwe leden: Welkom bij Smash, Met elkaar proberen we zoveel mogelijk plezier te beleven aan het volleyballen. Daar heb je natuurlijk niet alleen een team voor nodig dat zowel in als buiten

Nadere informatie

Kampioenen... Meiden van Jeugd MB1, van harte gefeliciteerd met het Kampioenschap 2015. We zijn trots op jullie.

Kampioenen... Meiden van Jeugd MB1, van harte gefeliciteerd met het Kampioenschap 2015. We zijn trots op jullie. Flyer nr. 18 1 13 e Jaargang nummer 18 Verschijnt 2x per maand 24-04-2015 Voorzitter: Gert van Kalsbeek Tel: 5282065 e-mail: gertvankalsbeek@gmail.com Penningmeester en Secretariaat: Rene Akerboom Tel:

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Inschrijving competitie. Toernooien. Maart Jaargang 7

Nieuwsbrief. Inschrijving competitie. Toernooien. Maart Jaargang 7 Nieuwsbrief Maart 2016 Jaargang 7 Inschrijving competitie Anouk Engelen Evie Vaessen Stan vd Homberg Czeslaw Kobylko Frans van Geesink Sanne van Geffen Max Zonnevijlle Casper van Rens Marco Hezel Stef

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering ACGV

Algemene Ledenvergadering ACGV TurnAround DIGITAAL april 2015 Algemene Ledenvergadering ACGV Op woensdag 22 april 2015 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van ACGV. Alle leden en ouders van jeugdleden zijn van harte uitgenodigd

Nadere informatie

Het bestuur bestond bij aanvang van het seizoen uit de volgende personen:

Het bestuur bestond bij aanvang van het seizoen uit de volgende personen: Verslag secretariaat Haaften Kwiek seizoen 2014-2015 Het bestuur bestond bij aanvang van het seizoen uit de volgende personen: Vacature Jan Poppelier Angela de Best Alie van der Moore John van der Meer

Nadere informatie

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 26 september 2013 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Jasper de Munck (bestuurslid), Johan Klein (bestuurslid recreanten),

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2013

Nieuwsbrief September 2013 Nieuwsbrief September 2013 Door: Esther Koevoets Arnold Lexmond 1 Van de voorzitter Hoi allemaal, De vakantie is voorbij en de trainingen zijn weer begonnen. De teamindelingen zijn bekend en ook dit jaar,

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER (s.v.p. invullen in blokletters)

AANMELDINGSFORMULIER (s.v.p. invullen in blokletters) PERSOONSGEGEVENS AANMELDINGSFORMULIER ACHTERNAAM : M/V VOORNAMEN VOLUIT : ROEPNAAM : STRAAT EN HUISNUMMER : POSTCODE EN WOONPLAATS : TELEFOONNUMMER (VAST) : TELEFOONNUMMER (MOBIEL) : E-MAILADRES : GEBOORTEDATUM

Nadere informatie

Ledenvergadering maart 2013 Van harte welkom!

Ledenvergadering maart 2013 Van harte welkom! Ledenvergadering maart 2013 Van harte welkom! Webversie presentatie 21 maart 2013 Agenda 19.30 19.40 Welkom 19.40 20.20 Presentatie 20.20 21.00 Vragen en antwoorden 21.00 Sluiting Aanleiding tot de herinrichting

Nadere informatie

plek notulen niet bekend bij leden, beter aangeven volgende keer

plek notulen niet bekend bij leden, beter aangeven volgende keer ALV notulen 19-04-2017 Notulist Joris Kaaks Start: 20.15 Baan 7 de Lockhorst 1. opening 2. vaststelling notulen plek notulen niet bekend bij leden, beter aangeven volgende keer 3. mededelingen Afscheid

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering. Dinsdag 12 april uur

Algemene Ledenvergadering. Dinsdag 12 april uur Algemene Ledenvergadering Dinsdag 12 april 2016 19.30 uur AGENDA 1. Opening door de (vice-)voorzitter 2. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken 3. Vaststellen notulen ALV 2015 4. Behandeling jaarverslag

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016 Vrijdag 18 november 2016 om 19.30 uur Locatie: kantine Sporthal Egerbos (Drie Decembersingel 34, Blerick) Het bestuur van basketbalvereniging Venlo Sport Crusaders

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2016 nummer 5

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2016 nummer 5 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2016 nummer 5 Mededelingen van het Bestuur Algemene Leden Vergadering Op maandag 19 september heeft de ALV plaatsgevonden. De opkomst van de leden was zeer beperkt. Het bestuur

Nadere informatie

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl:

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl: ENQUETEFORMULIER Het bestuur wil graag op de hoogte zijn van wat onder de leden leeft. Om te inventariseren wat de wensen en behoeftes van de leden zijn, hebben wij deze enquête opgesteld. Het bestuur

Nadere informatie

VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK 1. DE VERENIGING Art. 1.1 Art. 1.2 Art. 1.3 Art. 1.4 Art. 1.5 Art. 1.6 De vereniging draagt de naam Volleybal Vereniging Almere Buiten

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7.

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7. Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7 Informatieboekje 2 Beste aankomende HVV-er Van harte welkom bij HVV 70. We zijn

Nadere informatie

Vacature ledenadministratie of penningmeesterschap. Johan Gerards heeft aangegeven een stapje terug te willen doen.

Vacature ledenadministratie of penningmeesterschap. Johan Gerards heeft aangegeven een stapje terug te willen doen. Nieuwsbrief Nummer 21 Datum: 3 maart 2013 Volleybal vereniging Vacature ledenadministratie of penningmeesterschap Johan Gerards heeft aangegeven een stapje terug te willen doen. Volley vereniging Hierbij

Nadere informatie

Volleybalvereniging AMstelveen

Volleybalvereniging AMstelveen Nieuwsbrief Jaargang: 4, Nr. 10 December 2014 De Nieuwsbrief verschijnt elke 2 weken en wordt gestuurd naar (jeugd)leden die competitie spelen en ouders van jeugdleden. Wil je deze Nieuwsbrief ook ontvangen

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE JEUGD

INFORMATIEBOEKJE JEUGD INFORMATIEBOEKJE JEUGD Seizoen 2015-2016 1 Welkom! Hallo, hartelijk welkom bij ISALA 77! We vinden het erg leuk dat je in volleybal geïnteresseerd bent, of misschien al voor volleybal bij ISALA 77 hebt

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

Jaaroverzicht AFC Volleybal

Jaaroverzicht AFC Volleybal Jaaroverzicht AFC Volleybal 2016-2017 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Bestuur... 3 Vrijwilligers in onze club... 3 Ledenontwikkeling... 4 Financieel Jaarverslag 2016/2017... 4 Uit de technische commissie...

Nadere informatie

BadmintonClub Dwingeloo. Jaarverslag Seizoen

BadmintonClub Dwingeloo. Jaarverslag Seizoen BadmintonClub Dwingeloo Jaarverslag Seizoen 2015 2016 1 Badminton Vereniging Dwingeloo is opgericht in 1980. Op dit moment zijn we een vereniging die de badmintonsport hoofdzakelijk recreatief beoefend.

Nadere informatie

Welkom bij BAS basketbal seizoen 2014-2015

Welkom bij BAS basketbal seizoen 2014-2015 Welkom bij BAS basketbal seizoen 2014-2015 Wij zijn blij dat wij je als nieuw lid mogen begroeten en hopen dat je je snel thuis zult voelen binnen onze vereniging. Hierbij willen wij je wat informatie

Nadere informatie

Weekbericht Fusion Rotterdam

Weekbericht Fusion Rotterdam Weekbericht Fusion Rotterdam Week 33 19 augustus 2017 Beste , Een nieuw seizoen, en een nieuw uiterlijk voor het weekbericht. Met het overnemen van het weekbericht heb ik dit in een nieuw

Nadere informatie

Takenboek per functie. TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal

Takenboek per functie. TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal 1 Voorzitter 1. Vertegenwoordigen van de vereniging ten opzichte van derden. 2. Zorg voor de algemene organisatie van bestuur en commissies. 3. Zorg voor toepassing

Nadere informatie

CONCEPT NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VOLLEYBAL CLUB VARSSEVELD

CONCEPT NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VOLLEYBAL CLUB VARSSEVELD CONCEPT NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VOLLEYBAL CLUB VARSSEVELD Datum : 24 OKTOBER 2013 Plaats: bovenzaal Chinees Restaurant Fu Hing, Varsseveld Aanvang: 20.00 uur 1. Opening Aanwezig: 21 leden en

Nadere informatie

Verslag van de ALV d.d. 24 april 2014

Verslag van de ALV d.d. 24 april 2014 Verslag van de ALV d.d. 24 april 2014 1. Verslag ALV d.d 23 april 2013 Akkoord en zonder wijzigingen vastgesteld. 2. Terugblik periode april 2013 tot april 2014 Wij zijn al weer bijna twee jaar het nieuwe

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Brevolk d.d. 4 april 2015 in het Grachthuys

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Brevolk d.d. 4 april 2015 in het Grachthuys Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Brevolk d.d. 4 april 2015 in het Grachthuys Volleybalvereniging Brevolk nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering, op zaterdag 4 april in het

Nadere informatie

Informatieboekje. voor. nieuwe leden. Jeugdcombinatie s.c. Lutten en v.v. EMMS

Informatieboekje. voor. nieuwe leden. Jeugdcombinatie s.c. Lutten en v.v. EMMS Informatieboekje voor nieuwe leden Jeugdcombinatie s.c. Lutten en v.v. EMMS (versie 1.2) Informatieboekje voor nieuwe leden JCLE JCLE stelt dit boekje met de uiterste zorg samen. Het kan echter voorkomen

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel Art. 1 Geen der artikelen van dit reglement mag in strijd zijn met de statuten. Toelating als lid. Art. 2 Nadat een lid zich bij de vereniging

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

Hoofdsponsor Langhenkel. hoofdsponsor sinds augustus 2001 en zij gaan door!

Hoofdsponsor Langhenkel. hoofdsponsor sinds augustus 2001 en zij gaan door! Nieuwsbrief Nummer 18 Datum: 12 oktober 2012 Volleybal vereniging LANGHENKEL-H.E.C. Hoofdsponsor Langhenkel Langhenkel is onze Volley hoofdsponsor sinds augustus 2001 en zij gaan door! vereniging Op 25

Nadere informatie

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21. Verslag bestuur Margriet Datum: Aanvang: Notulist: 21-03- 2012 19.30 uur Ellen Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.30 u), Cor Opening Notulen vorige

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015 Aanwezig: Wil Schoonderbeek Erik van der Loo Roland van der Loo Adrien Esselmann Hennie Straakenbroek Ben Peelen Bert van de Poll Marcel Wilgenburg

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Een groeiende vereniging, dat houden we samen sterk.

Een groeiende vereniging, dat houden we samen sterk. Een groeiende vereniging, dat houden we samen sterk. 1 Contents Openstaande vacatures binnen MHC Uitgeest We hebben een gezonde, groeiende vereniging. Met het groter worden van de vereniging, hebben we

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Jeugd bij Oranje Nassau.

Jeugd bij Oranje Nassau. . Datum: 08 april 2006 Sietze Ketelaar Inleiding. Ongeveer 10 jaar geleden is ON gestopt met het geven van trainingen aan jeugdspelers. Destijds is ON hiermee gestopt omdat de instroom van nieuwe jeugd

Nadere informatie

BESTUURSFUNCTIES. Taken en verantwoordelijkheden

BESTUURSFUNCTIES. Taken en verantwoordelijkheden BESTUURSFUNCTIES Taken en verantwoordelijkheden Voorzitter Secretaris Penningmeester Commissie Wedstrijdzaken Technische Commissie Jeugdcommissie Interne Coördinator Mei 2012 VOORZITTER De taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Naam : Voornaam : Adres : Postcode/woonplaats : / Telefoonnummer : / Mobiel: Geboortedatum : / E-mail adres Geslacht : M / V* *doorstrepen wat niet van toepassing is.

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda 1. Opening 2. Notulen ALV d.d. 26 september 2013 (bijgevoegd) 3. Jaarverslagen,

Nadere informatie

Discussie 5 januari 2014

Discussie 5 januari 2014 Discussie 5 januari 2014 Strategie Structuur Cultuur Verloop ledenbestand Ledenbestand (spelend) Overzicht teams Categorie Subcategorie Niveau Plaats Competitie Gem. leeftijd Aantal spelers Trainings frequentie

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Infobulletin Jeugd. (Seizoen: )

Infobulletin Jeugd. (Seizoen: ) Infobulletin Jeugd (Seizoen: 2014-2015) opgericht: 29 augustus 1982 www. revoc.nl Aanmelden Een nieuw jeugdlid kan aangemeld worden bij één van de train(st)ers. De eerste 3 trainingen zijn gratis. Als

Nadere informatie

1. Openingen De voorzitter heet iedereen welkom. Met name in ons nieuwe onderkomen, sporthal Duinwetering.

1. Openingen De voorzitter heet iedereen welkom. Met name in ons nieuwe onderkomen, sporthal Duinwetering. Algemene ledenvergadering NOVO Datum: Dinsdag 19 april 2015, 20.00uur Lokatie: Sportkantine Duinwetering Aanwezig: Leen de Koning, Sander van Grinsven, Marina van Kampen, Madelief Klinkenberg, Manon Vergunst,

Nadere informatie

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS 2. Verslag ALV 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering 18-2-2009 3. Jaaroverzichten Bestuur Technische commissie Jeugdcommissie 55+ Commissie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Oranje Blauw

Nieuwsbrief Oranje Blauw Nieuwsbrief Oranje Blauw nr. 3 19-06-2013 Van de jubileumcommissie CSV Oranje Blauw een bruisende voetbalclub aan de Staddijk. Het is nu ongeveer twee weken geleden dat we ons spetterende jubileumfeest

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016 NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016 Domburg, 18 november 2016 De (jeugd)voorzitter heet alle aanwezigen welkom op deze jaarvergadering. Hij geeft aan de jaarvergadering te zullen leiden

Nadere informatie

ALV. d.d. 15-06-2009 Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs

ALV. d.d. 15-06-2009 Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs ALV d.d. 15-06-2009 Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs 1. Opening Hartelijk welkom iedereen. 2. Vaststelling agenda De agenda voor deze vergadering is als volgt: 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: juni 2014 editie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: juni 2014 editie NIEUWSBRIEF In dit nummer: juni 2014 editie 8 Woord van de voorzitter 1 Woord van de voorzitter Even voorstellen: Marije Beldman-Olijdam Even voorstellen: Karin Nieland-Leurink Oproep: oude nieuwsbrieven

Nadere informatie

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Jaarverslag Sportvereniging OKK 2009 Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Het bestuur van Sportvereniging OKK te Nieuwkoop nodigt alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de jaarvergadering

Nadere informatie

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren 1. Opening De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Wat er afgelopen seizoen is gepasseerd is te lezen in het jaarverslag, welke we

Nadere informatie

Nieuwsbrief 23 december 2016

Nieuwsbrief 23 december 2016 Volleybalvereniging Clam Dycke Nieuwsbrief 23 december 2016 Toen was het alweer kerst.! En maken we langzaam maar zeker de balans op van het oude jaar 2016. Wat ging er goed, minder goed, hoogte- en dieptepunten.

Nadere informatie

CNS-NIEUWS. jrg.34 nr.22 vrijdag : internet:

CNS-NIEUWS. jrg.34 nr.22 vrijdag : internet: CNS-NIEUWS jrg.34 nr.22 vrijdag 17-02-2017 :461632 e-mail: cns@cnsstaphorst.nl internet: www.cnsstaphorst.nl DE BIJBELVERHALEN NA DE VAKANTIE: groep 1, 2 en 3: Het verloren schaap Lucas 15:1-7 De verloren

Nadere informatie

Club van 50. Informatieboekje

Club van 50. Informatieboekje Inhoud Onderwerp Bladzijde De Club van 50 3 Inschrijfformulier Club van 50 5 Reglement Club van 50 7 2 Club van 50 Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? Voor veel mensen die V.V. Stellendam

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van de voorzitter: December 2015.

In deze nieuwsbrief: Van de voorzitter: December 2015. December 2015. In deze nieuwsbrief: Van de voorzitter. Terugblik sponsordag. Sponsor JC2, JB1 en recreant dames? Wafeltoernooi. Inzameling oude Univé kleding. Evaluatie jeugdbeleidsplan Nieuwjaars BBQ

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 10 oktober 2014

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 10 oktober 2014 ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 oktober 2014 Agenda ALV 2014 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Goedkeuring notulen van de ALV van 24 mei 2013. 4. Bestuur 5. Presentatie jaarverslag van het

Nadere informatie

Taxandria Handbal Oisterwijk Informatieboekje september 2015

Taxandria Handbal Oisterwijk Informatieboekje september 2015 Informatieboekje 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Even voorstellen... 6 Jeugdbeleid... 7 Technisch Jeugdbeleidsplan... 7 Spelregels... 7 Gedrag... 7 Supporters langs de lijn... 8 Trainingen... 9 Waar en

Nadere informatie

Informatie voor nieuwe (jeugd) leden, ouders, verzorgers en overige belangstellenden

Informatie voor nieuwe (jeugd) leden, ouders, verzorgers en overige belangstellenden Ledenadministratie Versie: 1 mei 2015. Informatie voor nieuwe (jeugd) leden, ouders, verzorgers en overige belangstellenden Hallo nieuw (jeugd)lid en beste ouders en belangstellenden. Je hebt je misschien

Nadere informatie

VOLLEYBALVERENIGING ALTERNO MININIEUWS 6 2 MEI 2016

VOLLEYBALVERENIGING ALTERNO MININIEUWS 6 2 MEI 2016 VOLLEYBALVERENIGING ALTERNO MININIEUWS 6 2 MEI 2016 Aan alle ouders/verzorgers en kinderen van de miniafdeling, Bijgevoegd vindt u weer een nieuwsbrief met veel informatie over de komende periode. Vorige

Nadere informatie

Nieuwsbrief HV MINOR De Doorzetters

Nieuwsbrief HV MINOR De Doorzetters Nieuwsbrief HV MINOR De Doorzetters HV Minor De Ping 26 6361 AS Nuth Tel. 045 5245332 2e jaargang, nummer 5 Onze nieuwsbrief verschijnt 2 tot 4 keer per jaar en wordt via onze website verspreidt. Veel

Nadere informatie