Adres: Weidedreef 206, 2727 EP Zoetermeer Telefoon: Linkedin:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adres: Weidedreef 206, 2727 EP Zoetermeer Telefoon: 06-24248455 E-mail: jurjen@human-int.nl. Linkedin: www.linkedin."

Transcriptie

1 Jurjen Roels Human-Int Adres:, Telefoon: blog: Linkedin: O P L E I D I N G H a a g s e H o g e s c h o o l, I n f o r m a t i c a e n I n f o r m a t i e k u n d e HBO Diploma, Den Haag, 1998 R o t t e r d a m B u s i n e s s S c h o o l ( H E S ) Geen Diploma, Rotterdam 1994 E r a s m u s C o l l e g e HAVO, Zoetermeer, 1992 C A R R I È R E S A M E N V A T T I N G t o t O m g e v i n g s d i e n s t H a a g l a n d e n ( L i j n m a n a g e r ) t o t G e m e e n t e D e n H a a g ( A d v i s e u r, I n t e r i m m a n a g e m e n t ) t o t h e d e n H u m a n - I n t ( T r a i n e r, F r e e l a n c e I C T ) t o t C M G, L o g i c a C M G, L o g i c a C o n s u l t a n t, m a n a g e m e n t ) t o t 1998 U n i s o u r c e B u s i n e s s N e t w o r k s ( B e h e e r ) t o t U n i s o u r c e B u s i n e s s N e t w o r k s ( S t a g i a i r P e r f o r m a n c e m a n a g e m e n t ) t o t D o s t e c h B. V. ( T e c h n i e k e n v e r k o p e r ) t o t B u r g g o l f B. V. ( d i v e r s e t a k e n ) H u m a n - I n t P a g i n a 1 8

2 W I E I S J U R J E N R O E L S? Sinds 1996 ben ik werkzaam in de ICT sector. De laatste jaren heb ik binnen de overheid gewerkt als ICT-adviseur in een vrije rol en als (interim) manager. De laatste twee jaar ben ik intensief bezig geweest met de vorming van de Omgevingsdienst Haaglanden(ODH). Ik geloof in lange termijn relaties om succesvol te zijn in wat ik doe. Of dit nu een project is of de ontwikkeling van een zakelijke relatie. In een lange termijn relatie staan vertrouwen en wederzijds respect voorop. Mijn managementstijl laat zich typeren als mensgericht. Ik word vaak een mensen-mens genoemd. Ik stimuleer mensen in mijn omgeving om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag en acties, om zo uiteindelijk de klant beter te bedienen. Ik geef mensen vertrouwen en help ze vervolgens een succes te maken van hun opdrachten. In juli 2012 ben ik als programmamanager voor de realisatie van alle ICT voor de omgevingsdienst aangesteld vanuit de gemeente Den Haag. In een heel korte tijd hebben we de basis voorzieningen voor de ODH gerealiseerd. Op 1 januari 2013 is de ODH gestart en moesten de eerste medewerkers aan de slag. In 2013 ben ik meegegaan naar de ODH als lijnmanager in de rol: teamleider ICT, DIV en facilitaire zaken. Een groot deel van mijn tijd benutte ik aan het verder vervolmaken van de ICT opleveringen voor de ODH en het blijven aansturen van de projectorganisatie. Daarnaast werkte ik aan de opbouw van het multidisciplinaire team van eigen personeel. De (ICT) organisatie maakt momenteel een transitie door van, nadruk op de projecten naar nadruk op beheersing van de gerealiseerde ICT. Ik ben sterk in omgevingen waarbij zowel sterke ICT inhoudelijke kennis gevraagd wordt als managementervaring. Bij de ODH heb ik naar eigen inzicht de projectleden geselecteerd en heb ik de mensen in korte tijd tot een hecht team gesmeed. Na de vorming van het team en het verdelen van de projecten over de teamleden, heb ik me vooral gericht op de regie over de projecten en de consistentie tussen de oplossingen van de deelprojecten. In de komende jaren wil ik me graag bezighouden met diverse ICT projecten, waar een flinke dosis ICT-kennis en managementervaring voor nodig is. Ik doe dit graag in rollen als: ICT Regisseur, programma management, interim management, project management en adviseur. Ik heb een breed netwerk van mensen waarmee ik graag samen werk om specifieke klussen te klaren en dat netwerk zet ik graag in om de opdrachtgever een voorsprong te bieden. H u m a n - I n t P a g i n a 2 8

3 E R V A R I N G P r o j e c t m a n a g e r e n t e a m m a n a g e r I C T, D I V e n f a c i l i t a i r e z a k e n O m g e v i n g s d i e n s t H a a g l a n d e n In 2012 ben ik aan de slag gegaan als project manager ICT in de vorming van de omgevingsdienst. Ik was verantwoordelijk voor de realisatie van alle ICT. In eerste instantie zouden we de basis voorzieningen insourcen als een dienst van een van de deelnemers aan de ODH. Uiteindelijk hebben we in hele korte termijn alle basis ICT moeten aanbesteden en zelf moeten uitrollen binnen de ODH. Voor de inrichting van de systemen en processen binnen de ODH, konden we leunen op de zaaktype catalogus en de doel-architectuur die is opgesteld door de werkgroep ICT in 2011 (waar ik ook deel van uitmaakte). Met deze twee documenten als basis, is de ODH op 1 januari 2013 van start gegaan. Sinds 1 januari 2013 was ik naast het project ook lijn verantwoordelijke voor het team DIV, ICT en Facilitaire Zaken. Bij het opzetten van de ODH is gekozen om alleen functionele mensen binnen de ICT-organisatie te hebben waarmee de demand organisatie gestalte is gegeven. Voor de levering van technische mensen voor onder andere het beheer van de omgeving, doorontwikkeling en de uitvoering van de projecten was budget beschikbaar voor inhuur en diensten. Diverse (Europese) aanbestedingen zijn hiervoor uitgevoerd. S e n i o r A d v i s e u r G e m e e n t e D e n H a a g In 2011 en 2012 ben ik intern gedetacheerd naar diverse afdelingen en heb ik me bezig gehouden met Applicatie Portfolio Management voor de gehele gemeente en met de ICT voor de Omgevingsdienst Haaglanden. Het portfolio management is samen met Gartner opgezet en voorzien van tooling in een Agile project met behulp van het OutSystems platform. Verder heb ik diverse eigen gemaakte trainingen en business games bedacht, georganiseerd en uitgevoerd binnen de gemeente. Met de business game kunnen principes als: sturen op KPI, LEAN, kwaliteitsbewust zijn, pull mechanismen en teamsamenwerking getraind worden. H u m a n - I n t P a g i n a 3 8

4 S e n i o r A d v i s e u r G e m e e n t e D e n H a a g okt Als senior adviseur ben ik betrokken geweest bij diverse trajecten binnen de gemeente Den Haag op het gebied van invoering van nieuwe Informatievoorziening. Het waren vaak complexe verandertrajecten, die stuitten op weerstand. De (politieke) organisatie, de cultuur, de complexe ICT-architectuur en de grote verscheidenheid aan processen binnen de gemeente zorgden voor genoeg uitdaging. Het was mijn rol om het project of programma zo op te starten en de omgeving daarin zo te betrekken dat de weerstand vanzelf verdwijnt. Een heldere visie en transparant handelen is de basisaanpak die vaak leidt tot de verandering. Rolmodel zijn in de verandering is erg belangrijk voor acceptatie binnen de organisatie. Binnen de afdeling had ik kwaliteitsbewustzijn als bijzonder aandachtspunt. Daarnaast droeg ik bij aan de standaardisering en uniforme werkwijze door de verschillende diensten heen. Hierbij werden regelmatig trainingen ingezet die ik samen met een collega ontwikkeld heb. Bijvoorbeeld op het gebied van auditing, het doorlopen van een project life cycle in een rollenspel, maar ook een intervisie training op het gebied van persoonlijke effectiviteit zijn ontwikkeld en gegeven. Daarnaast ondersteunden wij regelmatig veranderingen met behulp van workshops en business games. In 2010 heb ik ad-interim het volledige takenpakket van het hoofd van de afdeling waargenomen. In die periode heb ik de voorspelbaarheid, professionaliteit en financieel bewustzijn van de mensen in de afdeling vergroot door elementen uit de 8e eigenschap en de Toyota-Way te integreren in de aansturing van de organisatie. Hierbij is het hele team betrokken, waardoor er draagvlak is bij alle leden in het team voor de aanpak. De grootte van het team, inclusief externen, was c.a. 30 man. E i g e n b e d r i j f H u m a n - I n t Apr 2010 heden In 2010 ben ik mijn eigen bedrijf begonnen om de activiteiten in de samenwerking met Bjørn Aris te borgen. Human-Int staat voor menselijke intelligentie. Ik geloof sterk in een aanpak waarbij alle aspecten van de mens ontwikkeld worden. Ik ben in opleiding gegaan bij Bjørn Aris om een op martial-arts gebaseerde training te geven. Dit is een training waarbij je leert door fysiek oefeningen uit te voeren, in plaats van traditioneel cognitief te leren. De oefeningen zijn een metafoor voor de aan te leren vaardigheden. Een belangrijk aspect is bijvoorbeeld: te werken vanuit eigen kracht en niet met kracht. Eerst (fysiek) de ander te begrijpen en dan pas te reageren. Vanaf 2014 ontplooi ik als freelance ICT-er mijn activiteiten vanuit Human-Int. H u m a n - I n t P a g i n a 4 8

5 C o m p e t e n c e M a n a g e r L o g i c a Jan dec 2008 Als competence manager ben ik verantwoordelijk geweest voor het Business Intelligence en Data Management team. (c.a. 30 personen) Mijn persoonlijke missie statement was: Ik ben verantwoordelijk voor het professioneel geluk van mijn teamleden. Werving en selectie, resourcing en matching van klantvragen op beschikbare capaciteit, ontwikkeling van persoonlijke en technische competenties van consultants, ontwikkeling van proposities zijn belangrijke termen in mijn dagelijkse uitvoering van de rol geweest. In deze periode heb ik diverse trainingen gegeven op het gebied van kwaliteitsbewustzijn en zelf ontwikkelde trainingen over het boek 7 eigenschappen van succesvolle mensen van Stephen Covey D e l i v e r y M a n a g e r S h e l l U p s t r e a m L o g i c a C M G Apr 2007 Dec 2007 Als delivery manager bij LogicaCMG ben ik verantwoordelijk geweest voor de levering van ICT services aan klanten in de energie sector. Samen met een collega deelde ik de verantwoordelijkheid voor de levering aan de upstream markt binnen Shell. Omzet en marge waren de belangrijkste KPI s in deze functie. De omzettarget was 12 miljoen euro over het jaar. In de werkverdeling met mijn collega heb ik me voornamelijk gericht op de inzet van consultants en de uitvoering van projecten in het gebied van sub-surface. Hierbij heb ik ook veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de projectuitvoering. D e l i v e r y M a n a g e r C u s t o m e r C o n t a c t S o l u t i o n s L o g i c a C M G Mar 2005 Apr 2007 Als (ad-interim service) delivery manager ben ik verantwoordelijk geweest voor de levering van spraakgestuurde- en nummerportabiliteit oplossingen. De voornaamste leveringen bestonden uit call routerings oplossingen, waarbij spraakgestuurde invoer de bekende toetsen keuzemenu s verving. Ik was verantwoordelijk voor het leveren van de oplossingen conform offerte en de daarbij behorende interne doelstellingen. De project managers verzorgden onder mijn verantwoordelijkheid de dagelijkse uitvoering van de projecten,. Ik was verantwoordelijk voor het creëren van de juiste omgeving waarbinnen het project succesvol uitgevoerd kon worden. Dit begon bij de offertefase en eindigde bij de projectevaluatie. Naast de uitvoering van projecten leverden de teams ook support op de geleverde diensten. Verbetering van de kwaliteit van levering maakte integraal onderdeel uit van de werkzaamheden. In deze periode ben ik ook als project manager verantwoordelijk geweest voor de levering van een call routing oplossing aan ABN AMRO. H u m a n - I n t P a g i n a 5 8

6 P r o j e c t M a n a g e r S p r a a k o p l o s s i n g e n L o g i c a C M G Apr 2004 Mar 2005 Ik ben als project manager verantwoordelijk geweest voor de realisatie van een aantal releases op de Rabobank Beleggingslijn. Een telefonische spraakgestuurde service waarbij koersinformatie opgevraagd kan worden en waarmee orders geplaatst kunnen worden. De oplossing is door het blad Banking & Finance onderscheiden voor haar innovatieve karakter. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor de realisatie van een geautomatiseerde nummerinformatie dienst op basis van spraakherkenning. Deze dienst is helaas nooit in productie genomen als gevolg van herwaardering van de business case door de opdrachtgever. Een volledig werkbare oplossing is getest opgeleverd. T e c h n i c a l M a n a g e r L o g i c a C M G Mar 2003 Mar 2004 Voor het Vodafone Horizontal Adress Book heb ik de rol van Solution Architect en Technical Manager gehad. Tijdens de kwalificatiefase van het project heb ik diverse demonstraties met leveranciers gerealiseerd en de solution technisch vormgegeven met de leveranciers. Tijdens de voorbereidingsfase heb ik de requirements met zowel Vodafone als de derde partijen afgestemd. Het project kenmerkte zich door een internationaal karakter. De klant had vestiging in Düsseldorf, het programma in Nieuwegein, het ontwerpteam in Dublin en Praag en de externe partij in Köln. Het Horizontal Adress Book is een dienst van Vodafone waarbij cliënten hun adresboek kunnen synchroniseren met hun telefoons, PDA s en mailprogramma s. Voor elk Vodafone land zijn aanpassingen gerealiseerd ten opzichte van het standaard product. De Japanse versie had diverse grote aanpassingen nodig. Ik heb als Interim Technical Manager in Japan geassisteerd met het opstarten van het project, het bepalen van de aanpak en de inventarisatie van de benodigde aanpassingen op de Europese variant. H u m a n - I n t P a g i n a 6 8

7 P r o j e c t l e i d e r o p l e i d i n g e n d e m o s L o g i c a C M G Jan 2002 Mar 2003 In deze periode heb ik als sales consultant diverse demo s gemaakt van producten van LogicaCMG. In de periode september 2002 en januari 2003 was ik verantwoordelijk voor de opleiding van twee groepen consultants. De consultants werden opgeleid tot internationaal implementatie engineer. De groepen kregen van externe partijen opleiding over TCP/IP en UNIX, waar nodig aangevuld met door mij gedoceerde (technische) trainingen en trainingen in algemene vaardigheden. P r o j e c t l e i d e r e n B u s i n e s s c o n s u l t a n t C M G Jan 1999 Dec 2001 In deze periode heb ik voornamelijk gewerkt in de rol van Business Consultant of als project manager. In de meeste gevallen als leider van een development team rondom internet of intranet oplossingen. Ik heb de volgende projecten uitgevoerd: Jan dec 2000 Projectleider KPN Softwarehuis Internet team. Jan mei 2001 Projectleider Systemen Prisma Excelleren in Factureren. Jul 2001 nov 2001 Functioneel Projectleider Internetsite Ministerie van Justitie Jun 2001 jun 2002 Business Consultant Multi Channel Service Delivery. S e n i o r A p p l i c a t i e M a n a g e r U n i s o u r c e B u s i n e s s N e t w o r k s Sep 1996 Dec 1998 Ik was lid van een senior team dat tweede en derde lijns support leverde op de applicaties draaiende binnen het internet netwerk van Unisource. In samenwerking met het netwerkteam werden problemen opgelost en systemen proactief beheerd. Klantfocus was erg belangrijk, gezien de hoogte van de penalty s in de service level overeenkomsten. Naast de primaire taken in het beheerteam was ik lid van het Computer Emergency Response Team(UNI-CERT). Dit orgaan treedt coördinerend op bij beveiligingsincidenten. Ook leidde ik nieuwe collega s op. H u m a n - I n t P a g i n a 7 8

8 W E R K E R V A R I N G I N F U N C T I E S E N R O L L E N Interim management, 4 jaar Competence Management/ Human Resource Management, 2 jaar Delivery Management, 5 jaar Project Management, 13 jaar Team Leading, 13 jaar Ontwerp en Analyse, 18 jaar Business Consultancy, 7 jaar Beheer, 5 jaar Trainer 5 jaar DIV en Facilitaire Zaken, 1 jaar T A L E N Nederlands, moedertaal Engels, vloeiend Duits, gemiddeld Frans, Italiaans, matig H O B B I E S Aikido, Fotografie, Digitale foto bewerking, Koken, Lezen, Muziek, Beeldende technieken, Diverse trainingen geven, Zen N E V E N A C T I V I T E I T E N Lid van de medezeggenschapsraad van de Basisschool van mijn zoon K E Y W O R D S RUD, Omgevingsdienst, Zaakgericht werken, RGBZ, ICT, Project management, Programma management, kantoor automatisering, primair proces systemen, infrastructuur, financiën, HR systemen, Tijdschrijven, Business Intelligence, data modellering, ster modellen, Entiteit-Relatie Diagrammen, Databases, SQL, Leiderschap, Ontwikkeling, Advies, Architectuur, Overview, Analyse, Training, Audit, Auditing, Overheid, Telecommunicatie, Spraak gestuurde systemen, Business Consultancy, Delivery management, Portfolio management. H u m a n - I n t P a g i n a 8 8

Kunst & culturele sector Ontwikkelingswerk, non-profit Fotografie Zakelijke en Financiële dienstverlening Detailhandel

Kunst & culturele sector Ontwikkelingswerk, non-profit Fotografie Zakelijke en Financiële dienstverlening Detailhandel Profiel Sinds begin jaren tachtig heb ik een schat aan kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van automatisering, veelal bij de grootste financiële instellingen van deze wereld. Van hardcore programmering,

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam Jaap Bregman 17 september 1985, Rotterdam 06 14 055 843 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden die ondersteunende

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement. Martijn Buurman November 2016

Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement. Martijn Buurman November 2016 Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement Martijn Buurman November 2016 Functioneel-Beheerder.com Gestart in mei 2010 15 man en vrouw sterk Werving, selectie en detachering

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 CURRICULUM VITAE Jaap Bregman 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden

Nadere informatie

Zaakgericht werken in Emmen. Met een big bang live, nu de mensen nog! 14 oktober 2015

Zaakgericht werken in Emmen. Met een big bang live, nu de mensen nog! 14 oktober 2015 Zaakgericht werken in Emmen Met een big bang live, nu de mensen nog! 14 oktober 2015 Voorstellen Debby Gillet Projectleider zaakgericht werken/dimpact Gemeente Emmen Contactgegevens d.gillet@emmen.nl 06-52169186

Nadere informatie

ICT Management. Leerprocessen en hun invloed op de kwaliteit van IT-servicemanagement. Kortere terugverdientijd door het versnellen van het leerproces

ICT Management. Leerprocessen en hun invloed op de kwaliteit van IT-servicemanagement. Kortere terugverdientijd door het versnellen van het leerproces ICT Management Kortere terugverdientijd door het versnellen van het leerproces Leerprocessen en hun invloed op de kwaliteit van IT-servicemanagement SOLUTIONS THAT MATTER 1 Kortere terugverdientijd door

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. Werkgevers / Projecten. Certificering. Werkervaring. E.H.B. (Ewout) Vocking

Persoonlijke gegevens. Werkgevers / Projecten. Certificering. Werkervaring. E.H.B. (Ewout) Vocking Persoonlijke gegevens Naam E.H.B. (Ewout) Vocking Bedrijfsnaam Vandaag IT Consultancy Adres Albert Cuypstraat 51 Woonplaats en Postcode 8021 DV, Zwolle K.v.K. nummer 53699394 Geboortedatum 8 juli 1982

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Nico Verbaan

Curriculum Vitae. Nico Verbaan Curriculum Vitae Nico Verbaan oog voor resultaat/hart voor mensen hr = mindset het nwe ontwikkelen talent management people & performance can do/will do Geboortedatum 18 januari 1964 Adres Groen-blauwlaan

Nadere informatie

Curriculum Vitae Arno van Klaveren. Persoonlijke gegevens. Profiel. Karakter

Curriculum Vitae Arno van Klaveren. Persoonlijke gegevens. Profiel. Karakter Curriculum Vitae Arno van Klaveren Persoonlijke gegevens naam: Arno van Klaveren adres: De Vriesstraat 3 woonplaats: 2613CA Delft geboortedatum: 27-09-1963 nationaliteit: Nederlands email: info@arnovanklaveren.nl

Nadere informatie

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer Kennismaking 1 Beheer Van project naar beheer Grootschalige Vernieuwing Applicatiebeheer

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Curriculum Vitae. R.P.D. (Rob) Buijtendijk. InnerVisie BV Contactpersoon: Rob Buijtendijk

Curriculum Vitae. R.P.D. (Rob) Buijtendijk. InnerVisie BV Contactpersoon: Rob Buijtendijk Curriculum Vitae R.P.D. (Rob) Buijtendijk InnerVisie BV Contactpersoon: Rob Buijtendijk Postbus 414 1270 AK Huizen M: 06-54 23 84 80 T: 035-646 93 96 F: 035-646 93 97 E: rob.buijtendijk@innervisie.nl I:

Nadere informatie

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee verbind jezelf aan Cofely sprak me aan omdat ze behalve technisch ook qua duurzaamheid vooroploopt. En haar ambities omzet in concrete producten voor klanten. Zo heb ik tijdens mijn traineeship een Energie

Nadere informatie

Samenwerken in een SSC. Ton Bernts. Congres 2011 Samenwerken aan FM. www.factomagazine.nl

Samenwerken in een SSC. Ton Bernts. Congres 2011 Samenwerken aan FM. www.factomagazine.nl Samenwerken in een SSC Ton Bernts Congres 2011 Samenwerken aan FM www.factomagazine.nl Achtergrond 49% Energy 2 Het netwerkbedrijf Alliander wordt gevormd door de onderdelen Liander, Liandon en Endinet.

Nadere informatie

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing Masterclass Uitbesteden / Outsourcing Agenda Hoe is het begonnen en waar staat outsourcing nu Praktische oefeningen om outsourcing te ervaren Uiteenzetting van de verschillende typen uitbesteding Hulp

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Beknopt plan van aanpak project centrale huisvesting

Beknopt plan van aanpak project centrale huisvesting BIJLAGE 2 Beknopt plan van aanpak project centrale huisvesting Het vervolgtraject na het raadsbesluit van 1 juli 2010 april 2010 2010011330 Project 3252 - Voorbereidingsfase centrale huisvesting gemeente

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate.

Jaap Bregman. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate. CURRICULUM VITAE Jaap Bregman 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 15 59 85 56 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Door zijn studie en werkervaring is Jaap geïnteresseerd geraakt in de kansen

Nadere informatie

HUISSTIJL PRESENTATIE

HUISSTIJL PRESENTATIE HUISSTIJL PRESENTATIE WESTENWIND BRIEFPAPIER - VERVOLG KvK nr. 01136263 ING Bank 75.22.52.259 50% WESTENWIND ENVELOP 220 X 156 MM (3 VARIATIES) 75% HR-meerwaarde consultant Probeer eerst te begrijpen voordat

Nadere informatie

De projectmanager. en zelforganiserende teams

De projectmanager. en zelforganiserende teams De projectmanager en zelforganiserende teams Agenda 16:00 16:30: Inloop 16:30 16:50: Welkomstwoord DUO 16:50 17:00: Welkomstwoord IPMA Noord 17:00 17:30: Oefening zelforganisatie 17:30 18:00: Agile en

Nadere informatie

Informatiebrochure 1

Informatiebrochure 1 Informatiebrochure 1 Wat kan Blokss Training en Consultancy voor uw bedrijf doen? Ons antwoord hierop is kort samen te vatten in de volgende omschrijving. Blokss Training en Consultancy kan uw medewerkers

Nadere informatie

Entrepôt Data Warehouse Consultancy B.V. Productenbrochure Versie april 2006

Entrepôt Data Warehouse Consultancy B.V. Productenbrochure Versie april 2006 Productenbrochure Versie april 2006 Adres: Lovensestraat 41, 5014 DM Tilburg Telefoon: 06-51657583 Email: Pieter.Priems@entrepot.nl Internetsite: www.entrepot.nl 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Markt

Nadere informatie

Procesgerichte IT BPM de link tussen bedrijf en IT

Procesgerichte IT BPM de link tussen bedrijf en IT 24 november 2010 Procesgerichte IT BPM de link tussen bedrijf en IT ir. Martin R. Meijer senior BPM/EAI consultant Agenda Business Process Management, een historisch overzicht BPM als bindmiddel geschikte

Nadere informatie

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst?

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Ordina ICT Talent Development Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Waarom het thema ICT Talent Development? 2 Onze klanten hebben een structurele behoefte aan gekwalificeerde ICT professionals

Nadere informatie

Curriculum Vitae Rob Vonk

Curriculum Vitae Rob Vonk Personalia Naam Titel Ing Geboortejaar 1970 Woonplaats 's-gravenhage Nationaliteit Nederlandse Profiel Rob is na zijn studie aan de Haagse Hogeschool betrokken geweest bij veel verschillende soorten automatiseringsopdrachten.

Nadere informatie

Van 6 weken naar 6 minuten. met. OpenSource. Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl

Van 6 weken naar 6 minuten. met. OpenSource. Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl Van 6 weken naar 6 minuten met OpenSource Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl Wat is DUO? Uitvoeringsorganisatie van Ministerie van OCW - Studiefinanciering - Bekostiging

Nadere informatie

BI Roadmap: Highway to success

BI Roadmap: Highway to success BI Roadmap: Highway to success Microsoft Applicatie Platform Congres 2 maart 2011, Zeist Sjoerd Hobo Business Unit manager / Senior BI consultant sjoerd.hobo@qnh.nl Introductie QNH QNH helpt haar klanten

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group)

FUNCTIEPROFIEL. Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group) FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Afdeling: Standplaats: Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group) HRM Business Partner Human Resources Emmen 1. ORGANISATIE Algemene

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIEL. Working together is succes

PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIEL. Working together is succes PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Reinold Minderhout Geboortedatum 07 januari 1964 Woonplaats Alphen aan den Rijn SAP ervaring sinds 1991 Specialisme SAP HR consultancy, Project management, Service delivery management

Nadere informatie

Digitaal, Ja natuurlijk. Digitalisering als strategische succesfactor

Digitaal, Ja natuurlijk. Digitalisering als strategische succesfactor Digitaal, Ja natuurlijk Digitalisering als strategische succesfactor Agenda Van Ja, natuurlijk naar digitaal concept Te realiseren doelstellingen Van concept naar realisatie Helemaal je eigen plek Digitaal,

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO PROJECTSTART-UPS IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

Eén plaats, één taal, één waarheid

Eén plaats, één taal, één waarheid Eén plaats, één taal, één waarheid ARIS voor een betere klantservice bij de Rabobank Pieter van Langen 18 maart 2014 Rabobank ICT Missie We ondersteunen de Rabobank Groep met ICT-diensten voor de bancaire

Nadere informatie

Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan

Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan Bewustwording (Klik hier) Structureren en borgen (Klik hier) Aanscherping en maatwerk (Klik hier) Continu verbeteren (Klik hier) Solviteers

Nadere informatie

Contractmanagement volgens CATS CM

Contractmanagement volgens CATS CM Contractmanagement volgens CATS CM Een introductie in het wat, waarom en hoe van contractmanagement 2 Agenda Even voorstellen.. Wat is contractmanagement? Waarom contractmanagement? Hoe contractmanagement:

Nadere informatie

Het nieuwe verzekeren

Het nieuwe verzekeren Het nieuwe verzekeringssoftware Het nieuwe Ongebonden door plaats en tijd, zonder menselijk handelen met elkaar verbonden door de digitale wereld. Verzekerden, intermediairs en verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Johan Vink TestNet Voorjaarsevenement 2010 Agenda Inleiding Typering project & testaanpak Werkwijze business proces Probleem De opdracht voor het testteam Probleemanalyse

Nadere informatie

Hoe creëert u vooruitgang?

Hoe creëert u vooruitgang? Hoe creëert u vooruitgang? advies & interim training & coaching opleiding & loopbaan assessments Erkende kwaliteit Advance Groep maakt zich sinds haar oprichting sterk voor de kwaliteit van haar consultants,

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten Curriculum Vitae Jaap Bregman MSc 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 14 05 58 43 j.bregman@facilityestate.nl Enthousiast Sociaal Onderzoekend Nuchter Eigenwijs Profiel Door zijn studie en werkervaring

Nadere informatie

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud Koenen en Co en Valid Koenen en Co is de vooruitstrevende totaaladviseur voor zakelijk Zuid- Nederland. Met vestigingen in Maastricht

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren!

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! (de mens in het proces) Ronald Vendel Business Development manager Ruim 20 jaar ervaring Gestart in 1990 Software specialisme: Procesmanagement (BPM)

Nadere informatie

ConQuaestor Summer Game Week

ConQuaestor Summer Game Week ConQuaestor Summer Game Week Glue It: lean management bij productiebedrijven Alles moet snel én alles moet goed. U heeft te maken met (toenemende) eisen en wensen van klanten op het gebied van kwaliteit,

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS)

Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS) Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS) LEARNING BY DOING Kort signalement Road2Results heeft op basis van haar jarenlange ervaring met het managen van business en ICT projecten vanuit diverse

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

Adding value to test tooling Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert

Adding value to test tooling Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert Najaarsevenement 14 oktober 2015 Inleiding Wie zijn we Marc Koper: Specialist in performancetesten / testautomatisering HenkJaap van den

Nadere informatie

Scorpio ICT Project Management

Scorpio ICT Project Management Curriculum Vitae Personalia Naam Marcel Lanting Adres Calville 22 Woonplaats 2771 PN Boskoop Telefoon 0172 462 440 Geboren te 18 november 1965 te Edam Algemene beschrijving Sinds 1990 ben ik werkzaam in

Nadere informatie

KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL

KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL Referenties KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL en ZAAKGERICHT Modern Informatiemanagement Project en programmamanagement Programmamanagement digitaal informatiemanagement Ministerie IenM Van Kaliber is verantwoordelijk

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Hermann-Otto F. Israël HBO werk- en denkniveau 31 mei 1967 Oosterhout (NB) In bezit van rijbewijs B

Hermann-Otto F. Israël HBO werk- en denkniveau 31 mei 1967 Oosterhout (NB) In bezit van rijbewijs B Persoonlijke informatie Hermann-Otto F. Israël HBO werk- en denkniveau 31 mei 1967 Oosterhout (NB) In bezit van rijbewijs B Talenkennis Nederlands (moedertaal), vloeiend in woord en geschrift Engels, vloeiend

Nadere informatie

Rik Jan van Hulst Wittenburgergracht 269 1018 ZL Amsterdam rikjan@ppqa.nl 0653814034

Rik Jan van Hulst Wittenburgergracht 269 1018 ZL Amsterdam rikjan@ppqa.nl 0653814034 Personalia Naam van Hulst Voornaam Rik Jan Geb.datum 20-06-1964 Geslacht Man Burg. staat Gehuwd Nationaliteit Nederlandse Talen Nederlands, Engels, Frans, Italiaans Website www.ilexit.nl www.ppqa.nl www.risicoproces.nl

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD

DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD DRIVEN BY AMBITION SUCCESVOL EXACT IMPLEMENTEREN IN DE PRIVATE CLOUD WOENSDAG 11 MEI INN STYLE, MAARSSEN Introduction Huub van Langerak Expert team Marc Eilander Expert team 3 Agenda Exact private cloud

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Talent wins games Teamwork & Intelligence wins championships Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

VENTURN. > Instroom: Het zorgen voor de juiste persoon op de juiste plaats; > Doorstroom: De ontwikkeling van mensen en het inzetten van kennis;

VENTURN. > Instroom: Het zorgen voor de juiste persoon op de juiste plaats; > Doorstroom: De ontwikkeling van mensen en het inzetten van kennis; VENTURN Venturn is actief met mensen in de scheepvaart, transport en logistieke sector. De klanten van Venturn zijn veelal havengebonden bedrijven. Wij ondersteunen onze relaties met diensten en kennis

Nadere informatie

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Organisatieadvies Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Procesmanagement Uw bedrijfsprocessen inzichtelijk, efficiënt en onder regie Opleiding en training Praktijkgerichte en actuele

Nadere informatie

Flexibele PMO ondersteuning voor eigentijdse programmavoering

Flexibele PMO ondersteuning voor eigentijdse programmavoering Flexibele PMO ondersteuning voor eigentijdse programmavoering Najaar seminar BPUG 15 oktober 2014 Michiel Dijkman Tatiana Constandse Opbouw presentatie 1. Even voorstellen 2. Stelling 3. Programma opdracht

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Architectuur, Organisatie en Business Cases

Architectuur, Organisatie en Business Cases Architectuur, Organisatie en Business Cases Ervaringen uit de praktijk Jan de Baat CMG Trade, Transport & Industry B.V. Inleiding In de Dynamiek track van LAC 2000 is de problematiek omtrent de alignment

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING MENSEN MAKEN HET VERSCHIL Als ze op de juiste plek zitten. In het juiste team. Als zij hun talent kunnen omzetten in toegevoegde waarde. Wij adviseren, ondersteunen

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Outsourcen, niet meer weg te denken.

Outsourcen, niet meer weg te denken. Outsourcen, niet meer weg te denken. Outsourcen, een Engelse term, roept vaak in Nederland meteen het beeld op van internationaal en India. De feitelijke betekenis van het woord outsourcen is uitbesteden

Nadere informatie

Zie verder mijn gespecificeerde werkervaring

Zie verder mijn gespecificeerde werkervaring Curriculum Vitae Personalia Voornaam : Achternaam : Adres : PC + woonplaats : Telefoonnummer : E-mail : Geboortedatum en plaats : Burgerlijke staat : Nationaliteit : Skills / Expertise Werkervaring Optimalisatie

Nadere informatie

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten Langer thuis door innovatieve wijkverpleging Andere focus, betere uitkomsten Uw focus op innovatie en uitkomsten van zorg bepaalt het succes De wereld van de wijkverpleging is sinds 2015 drastisch veranderd.

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

Easy Filenet P8 RET met ECM Partners

Easy Filenet P8 RET met ECM Partners Easy Filenet P8 RET met ECM Partners Agenda Inleiding Uitgevoerd project bij de RET Tooling bij implementatie Succesfactoren Algemene info over de RET De RET vervoert elke dag ruim 600.000 reizigers binnen

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE HANS HEIJNEN. Personalia. Relevante werkervaring. Competenties. Expertise

CURRICULUM VITAE HANS HEIJNEN. Personalia. Relevante werkervaring. Competenties. Expertise CURRICULUM VITAE HANS HEIJNEN Personalia Naam: Hans Heijnen Geboortedatum: 28 november 1967 Nationaliteit: Nederlands Adres: Witmolen 10, 2645GK, Delfgauw E-mail: hans.heijnen@enhansment.nl Telefoon: 06-467

Nadere informatie

(In overleg uitbreidbaar naar 36 of 40 uur)

(In overleg uitbreidbaar naar 36 of 40 uur) Curriculum Vitae Personalia Naam Geboorte Woonplaats Rijbewijs Huwelijkse staat Beschikbaarheid Michael Floris Zandstra 27 augustus 1981 te Voorburg Delft B Getrouwd 32 uur per week (In overleg uitbreidbaar

Nadere informatie

Ik bruis van de ideeën en voer ze graag uit met veel verantwoordelijkheidsgevoel en een gezonde dosis zelfreflectie en leergierigheid

Ik bruis van de ideeën en voer ze graag uit met veel verantwoordelijkheidsgevoel en een gezonde dosis zelfreflectie en leergierigheid Elke Kestens - Elcatraz People coach MBTI specialist Verandermanagement elke.kestens@elcatraz.be www.elcatraz.be Hulsbergweg 52 3220 Holsbeek 0476-98.37.70 Achtergrond Als ervaren coach focus ik op de

Nadere informatie

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit.

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit. Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief Verbeteren kan alleen van binnenuit. Onze visie, missie en strategie Visie: dat er in alle organisaties een

Nadere informatie

Informatie Logistiek op basis van RAMS en Architectuur Inleiding in RAMS (Diagonale Matrix) methode en Architectuuraanpak

Informatie Logistiek op basis van RAMS en Architectuur Inleiding in RAMS (Diagonale Matrix) methode en Architectuuraanpak Informatie Logistiek op basis van RAMS en Architectuur Inleiding in RAMS (Diagonale Matrix) methode en Architectuuraanpak Yuj Advies, René R. Tol Versie 1.1 Inleiding De beschreven combinatie van methodes

Nadere informatie

Curriculum vitae. Persoonlijke gegevens. Relevante werkervaring

Curriculum vitae. Persoonlijke gegevens. Relevante werkervaring Persoonlijke gegevens Naam : Dennis de Zwart Geslacht : Mannelijk Geboortedatum : 13 juni 1974 Woonplaats : Haarlem Nationaliteit : Nederlandse Relevante werkervaring Nero IT & Business Consultancy mei

Nadere informatie

Midden in het leven blijven staan

Midden in het leven blijven staan Midden in het leven blijven staan De AWZW is een landelijk werkende academie die innovatieve opleidingen en maatwerktrajecten ontwikkelt en op de markt brengt. Hiermee wil zij de sector een stevige impuls

Nadere informatie

Whitepaper ERP Vreemde ogen

Whitepaper ERP Vreemde ogen Whitepaper ERP Vreemde ogen Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Investeren in elkaar

Investeren in elkaar Investeren in elkaar Kwaliteit begint bij de bron U vindt bij Adecco Contact Center Solutions antwoorden en oplossingen. Van betrokken specialisten die zich sterk maken voor de kwaliteit en effectiviteit

Nadere informatie

Programma. Ontwikkelingen. Kansen. Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben?

Programma. Ontwikkelingen. Kansen. Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben? ICT en Vastgoed Programma Ontwikkelingen Kansen Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben? Wie ben ik? Loopbaan IT biedt vastgoedbedrijven concurrentievoordelen RealEstateIT helpt deze voordelen

Nadere informatie

Support Engineer There are no translations available.

Support Engineer There are no translations available. Support Engineer Wij zoeken een gemotiveerde, enthousiaste collega die goed kan luisteren en doorvragen om de klantvraag helder te krijgen en die de sociale vaardigheden heeft om de vele soorten klanten

Nadere informatie

Workshop Proces- en informatiemanagement. Feike Verweij

Workshop Proces- en informatiemanagement. Feike Verweij Workshop Proces- en informatiemanagement Feike Verweij + Voorstellen Feike Verweij Achtergrond KUN Planologie / Beleidswetenschappen Marktonderzoek & ICT Business Consultant Centric Woningcorporaties HC&H

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden zien

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Business Controller Plant Controller WO BE

Curriculum Vitae. Interim Business Controller Plant Controller WO BE Curriculum Vitae Interim Business Controller Plant Controller WO BE Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer

Nadere informatie

Kennis van (Documentaire) Informatie Voorziening

Kennis van (Documentaire) Informatie Voorziening Kennis van (Documentaire) Informatie Voorziening Alles wat u altijd al wilde weten over DIV flexkrachten van Mailprofs www.mailprofs.nl Met de toenemende digitalisering van de (Documentaire) Informatie

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie.

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. John Lieberwerth Agenda Even voorstellen Cloud Computing De tien Plagen Gebruikersorganisatie en ICT

Nadere informatie

Optimalisatie. BMC klantendag 4 maart 2010

Optimalisatie. BMC klantendag 4 maart 2010 Applicatie Portfolio Optimalisatie BMC klantendag 4 maart 2010 Introductie Pim van der Kleij consultant applicatieen servicemanagement Benno Faase consultant servicemanagement 2 Sogeti Professioneel ICT-vakbedrijf

Nadere informatie

The future of Quality

The future of Quality The future of Quality Organisatieontwikkeling & Strategisch Q-beleid gaan hand in hand Abdon Moens IT Services - Infrastructure - Software op maat - Standaard software HR Services - W&S - HR management

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie