Adres: Weidedreef 206, 2727 EP Zoetermeer Telefoon: Linkedin:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adres: Weidedreef 206, 2727 EP Zoetermeer Telefoon: 06-24248455 E-mail: jurjen@human-int.nl. Linkedin: www.linkedin."

Transcriptie

1 Jurjen Roels Human-Int Adres:, Telefoon: blog: Linkedin: O P L E I D I N G H a a g s e H o g e s c h o o l, I n f o r m a t i c a e n I n f o r m a t i e k u n d e HBO Diploma, Den Haag, 1998 R o t t e r d a m B u s i n e s s S c h o o l ( H E S ) Geen Diploma, Rotterdam 1994 E r a s m u s C o l l e g e HAVO, Zoetermeer, 1992 C A R R I È R E S A M E N V A T T I N G t o t O m g e v i n g s d i e n s t H a a g l a n d e n ( L i j n m a n a g e r ) t o t G e m e e n t e D e n H a a g ( A d v i s e u r, I n t e r i m m a n a g e m e n t ) t o t h e d e n H u m a n - I n t ( T r a i n e r, F r e e l a n c e I C T ) t o t C M G, L o g i c a C M G, L o g i c a C o n s u l t a n t, m a n a g e m e n t ) t o t 1998 U n i s o u r c e B u s i n e s s N e t w o r k s ( B e h e e r ) t o t U n i s o u r c e B u s i n e s s N e t w o r k s ( S t a g i a i r P e r f o r m a n c e m a n a g e m e n t ) t o t D o s t e c h B. V. ( T e c h n i e k e n v e r k o p e r ) t o t B u r g g o l f B. V. ( d i v e r s e t a k e n ) H u m a n - I n t P a g i n a 1 8

2 W I E I S J U R J E N R O E L S? Sinds 1996 ben ik werkzaam in de ICT sector. De laatste jaren heb ik binnen de overheid gewerkt als ICT-adviseur in een vrije rol en als (interim) manager. De laatste twee jaar ben ik intensief bezig geweest met de vorming van de Omgevingsdienst Haaglanden(ODH). Ik geloof in lange termijn relaties om succesvol te zijn in wat ik doe. Of dit nu een project is of de ontwikkeling van een zakelijke relatie. In een lange termijn relatie staan vertrouwen en wederzijds respect voorop. Mijn managementstijl laat zich typeren als mensgericht. Ik word vaak een mensen-mens genoemd. Ik stimuleer mensen in mijn omgeving om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag en acties, om zo uiteindelijk de klant beter te bedienen. Ik geef mensen vertrouwen en help ze vervolgens een succes te maken van hun opdrachten. In juli 2012 ben ik als programmamanager voor de realisatie van alle ICT voor de omgevingsdienst aangesteld vanuit de gemeente Den Haag. In een heel korte tijd hebben we de basis voorzieningen voor de ODH gerealiseerd. Op 1 januari 2013 is de ODH gestart en moesten de eerste medewerkers aan de slag. In 2013 ben ik meegegaan naar de ODH als lijnmanager in de rol: teamleider ICT, DIV en facilitaire zaken. Een groot deel van mijn tijd benutte ik aan het verder vervolmaken van de ICT opleveringen voor de ODH en het blijven aansturen van de projectorganisatie. Daarnaast werkte ik aan de opbouw van het multidisciplinaire team van eigen personeel. De (ICT) organisatie maakt momenteel een transitie door van, nadruk op de projecten naar nadruk op beheersing van de gerealiseerde ICT. Ik ben sterk in omgevingen waarbij zowel sterke ICT inhoudelijke kennis gevraagd wordt als managementervaring. Bij de ODH heb ik naar eigen inzicht de projectleden geselecteerd en heb ik de mensen in korte tijd tot een hecht team gesmeed. Na de vorming van het team en het verdelen van de projecten over de teamleden, heb ik me vooral gericht op de regie over de projecten en de consistentie tussen de oplossingen van de deelprojecten. In de komende jaren wil ik me graag bezighouden met diverse ICT projecten, waar een flinke dosis ICT-kennis en managementervaring voor nodig is. Ik doe dit graag in rollen als: ICT Regisseur, programma management, interim management, project management en adviseur. Ik heb een breed netwerk van mensen waarmee ik graag samen werk om specifieke klussen te klaren en dat netwerk zet ik graag in om de opdrachtgever een voorsprong te bieden. H u m a n - I n t P a g i n a 2 8

3 E R V A R I N G P r o j e c t m a n a g e r e n t e a m m a n a g e r I C T, D I V e n f a c i l i t a i r e z a k e n O m g e v i n g s d i e n s t H a a g l a n d e n In 2012 ben ik aan de slag gegaan als project manager ICT in de vorming van de omgevingsdienst. Ik was verantwoordelijk voor de realisatie van alle ICT. In eerste instantie zouden we de basis voorzieningen insourcen als een dienst van een van de deelnemers aan de ODH. Uiteindelijk hebben we in hele korte termijn alle basis ICT moeten aanbesteden en zelf moeten uitrollen binnen de ODH. Voor de inrichting van de systemen en processen binnen de ODH, konden we leunen op de zaaktype catalogus en de doel-architectuur die is opgesteld door de werkgroep ICT in 2011 (waar ik ook deel van uitmaakte). Met deze twee documenten als basis, is de ODH op 1 januari 2013 van start gegaan. Sinds 1 januari 2013 was ik naast het project ook lijn verantwoordelijke voor het team DIV, ICT en Facilitaire Zaken. Bij het opzetten van de ODH is gekozen om alleen functionele mensen binnen de ICT-organisatie te hebben waarmee de demand organisatie gestalte is gegeven. Voor de levering van technische mensen voor onder andere het beheer van de omgeving, doorontwikkeling en de uitvoering van de projecten was budget beschikbaar voor inhuur en diensten. Diverse (Europese) aanbestedingen zijn hiervoor uitgevoerd. S e n i o r A d v i s e u r G e m e e n t e D e n H a a g In 2011 en 2012 ben ik intern gedetacheerd naar diverse afdelingen en heb ik me bezig gehouden met Applicatie Portfolio Management voor de gehele gemeente en met de ICT voor de Omgevingsdienst Haaglanden. Het portfolio management is samen met Gartner opgezet en voorzien van tooling in een Agile project met behulp van het OutSystems platform. Verder heb ik diverse eigen gemaakte trainingen en business games bedacht, georganiseerd en uitgevoerd binnen de gemeente. Met de business game kunnen principes als: sturen op KPI, LEAN, kwaliteitsbewust zijn, pull mechanismen en teamsamenwerking getraind worden. H u m a n - I n t P a g i n a 3 8

4 S e n i o r A d v i s e u r G e m e e n t e D e n H a a g okt Als senior adviseur ben ik betrokken geweest bij diverse trajecten binnen de gemeente Den Haag op het gebied van invoering van nieuwe Informatievoorziening. Het waren vaak complexe verandertrajecten, die stuitten op weerstand. De (politieke) organisatie, de cultuur, de complexe ICT-architectuur en de grote verscheidenheid aan processen binnen de gemeente zorgden voor genoeg uitdaging. Het was mijn rol om het project of programma zo op te starten en de omgeving daarin zo te betrekken dat de weerstand vanzelf verdwijnt. Een heldere visie en transparant handelen is de basisaanpak die vaak leidt tot de verandering. Rolmodel zijn in de verandering is erg belangrijk voor acceptatie binnen de organisatie. Binnen de afdeling had ik kwaliteitsbewustzijn als bijzonder aandachtspunt. Daarnaast droeg ik bij aan de standaardisering en uniforme werkwijze door de verschillende diensten heen. Hierbij werden regelmatig trainingen ingezet die ik samen met een collega ontwikkeld heb. Bijvoorbeeld op het gebied van auditing, het doorlopen van een project life cycle in een rollenspel, maar ook een intervisie training op het gebied van persoonlijke effectiviteit zijn ontwikkeld en gegeven. Daarnaast ondersteunden wij regelmatig veranderingen met behulp van workshops en business games. In 2010 heb ik ad-interim het volledige takenpakket van het hoofd van de afdeling waargenomen. In die periode heb ik de voorspelbaarheid, professionaliteit en financieel bewustzijn van de mensen in de afdeling vergroot door elementen uit de 8e eigenschap en de Toyota-Way te integreren in de aansturing van de organisatie. Hierbij is het hele team betrokken, waardoor er draagvlak is bij alle leden in het team voor de aanpak. De grootte van het team, inclusief externen, was c.a. 30 man. E i g e n b e d r i j f H u m a n - I n t Apr 2010 heden In 2010 ben ik mijn eigen bedrijf begonnen om de activiteiten in de samenwerking met Bjørn Aris te borgen. Human-Int staat voor menselijke intelligentie. Ik geloof sterk in een aanpak waarbij alle aspecten van de mens ontwikkeld worden. Ik ben in opleiding gegaan bij Bjørn Aris om een op martial-arts gebaseerde training te geven. Dit is een training waarbij je leert door fysiek oefeningen uit te voeren, in plaats van traditioneel cognitief te leren. De oefeningen zijn een metafoor voor de aan te leren vaardigheden. Een belangrijk aspect is bijvoorbeeld: te werken vanuit eigen kracht en niet met kracht. Eerst (fysiek) de ander te begrijpen en dan pas te reageren. Vanaf 2014 ontplooi ik als freelance ICT-er mijn activiteiten vanuit Human-Int. H u m a n - I n t P a g i n a 4 8

5 C o m p e t e n c e M a n a g e r L o g i c a Jan dec 2008 Als competence manager ben ik verantwoordelijk geweest voor het Business Intelligence en Data Management team. (c.a. 30 personen) Mijn persoonlijke missie statement was: Ik ben verantwoordelijk voor het professioneel geluk van mijn teamleden. Werving en selectie, resourcing en matching van klantvragen op beschikbare capaciteit, ontwikkeling van persoonlijke en technische competenties van consultants, ontwikkeling van proposities zijn belangrijke termen in mijn dagelijkse uitvoering van de rol geweest. In deze periode heb ik diverse trainingen gegeven op het gebied van kwaliteitsbewustzijn en zelf ontwikkelde trainingen over het boek 7 eigenschappen van succesvolle mensen van Stephen Covey D e l i v e r y M a n a g e r S h e l l U p s t r e a m L o g i c a C M G Apr 2007 Dec 2007 Als delivery manager bij LogicaCMG ben ik verantwoordelijk geweest voor de levering van ICT services aan klanten in de energie sector. Samen met een collega deelde ik de verantwoordelijkheid voor de levering aan de upstream markt binnen Shell. Omzet en marge waren de belangrijkste KPI s in deze functie. De omzettarget was 12 miljoen euro over het jaar. In de werkverdeling met mijn collega heb ik me voornamelijk gericht op de inzet van consultants en de uitvoering van projecten in het gebied van sub-surface. Hierbij heb ik ook veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de projectuitvoering. D e l i v e r y M a n a g e r C u s t o m e r C o n t a c t S o l u t i o n s L o g i c a C M G Mar 2005 Apr 2007 Als (ad-interim service) delivery manager ben ik verantwoordelijk geweest voor de levering van spraakgestuurde- en nummerportabiliteit oplossingen. De voornaamste leveringen bestonden uit call routerings oplossingen, waarbij spraakgestuurde invoer de bekende toetsen keuzemenu s verving. Ik was verantwoordelijk voor het leveren van de oplossingen conform offerte en de daarbij behorende interne doelstellingen. De project managers verzorgden onder mijn verantwoordelijkheid de dagelijkse uitvoering van de projecten,. Ik was verantwoordelijk voor het creëren van de juiste omgeving waarbinnen het project succesvol uitgevoerd kon worden. Dit begon bij de offertefase en eindigde bij de projectevaluatie. Naast de uitvoering van projecten leverden de teams ook support op de geleverde diensten. Verbetering van de kwaliteit van levering maakte integraal onderdeel uit van de werkzaamheden. In deze periode ben ik ook als project manager verantwoordelijk geweest voor de levering van een call routing oplossing aan ABN AMRO. H u m a n - I n t P a g i n a 5 8

6 P r o j e c t M a n a g e r S p r a a k o p l o s s i n g e n L o g i c a C M G Apr 2004 Mar 2005 Ik ben als project manager verantwoordelijk geweest voor de realisatie van een aantal releases op de Rabobank Beleggingslijn. Een telefonische spraakgestuurde service waarbij koersinformatie opgevraagd kan worden en waarmee orders geplaatst kunnen worden. De oplossing is door het blad Banking & Finance onderscheiden voor haar innovatieve karakter. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor de realisatie van een geautomatiseerde nummerinformatie dienst op basis van spraakherkenning. Deze dienst is helaas nooit in productie genomen als gevolg van herwaardering van de business case door de opdrachtgever. Een volledig werkbare oplossing is getest opgeleverd. T e c h n i c a l M a n a g e r L o g i c a C M G Mar 2003 Mar 2004 Voor het Vodafone Horizontal Adress Book heb ik de rol van Solution Architect en Technical Manager gehad. Tijdens de kwalificatiefase van het project heb ik diverse demonstraties met leveranciers gerealiseerd en de solution technisch vormgegeven met de leveranciers. Tijdens de voorbereidingsfase heb ik de requirements met zowel Vodafone als de derde partijen afgestemd. Het project kenmerkte zich door een internationaal karakter. De klant had vestiging in Düsseldorf, het programma in Nieuwegein, het ontwerpteam in Dublin en Praag en de externe partij in Köln. Het Horizontal Adress Book is een dienst van Vodafone waarbij cliënten hun adresboek kunnen synchroniseren met hun telefoons, PDA s en mailprogramma s. Voor elk Vodafone land zijn aanpassingen gerealiseerd ten opzichte van het standaard product. De Japanse versie had diverse grote aanpassingen nodig. Ik heb als Interim Technical Manager in Japan geassisteerd met het opstarten van het project, het bepalen van de aanpak en de inventarisatie van de benodigde aanpassingen op de Europese variant. H u m a n - I n t P a g i n a 6 8

7 P r o j e c t l e i d e r o p l e i d i n g e n d e m o s L o g i c a C M G Jan 2002 Mar 2003 In deze periode heb ik als sales consultant diverse demo s gemaakt van producten van LogicaCMG. In de periode september 2002 en januari 2003 was ik verantwoordelijk voor de opleiding van twee groepen consultants. De consultants werden opgeleid tot internationaal implementatie engineer. De groepen kregen van externe partijen opleiding over TCP/IP en UNIX, waar nodig aangevuld met door mij gedoceerde (technische) trainingen en trainingen in algemene vaardigheden. P r o j e c t l e i d e r e n B u s i n e s s c o n s u l t a n t C M G Jan 1999 Dec 2001 In deze periode heb ik voornamelijk gewerkt in de rol van Business Consultant of als project manager. In de meeste gevallen als leider van een development team rondom internet of intranet oplossingen. Ik heb de volgende projecten uitgevoerd: Jan dec 2000 Projectleider KPN Softwarehuis Internet team. Jan mei 2001 Projectleider Systemen Prisma Excelleren in Factureren. Jul 2001 nov 2001 Functioneel Projectleider Internetsite Ministerie van Justitie Jun 2001 jun 2002 Business Consultant Multi Channel Service Delivery. S e n i o r A p p l i c a t i e M a n a g e r U n i s o u r c e B u s i n e s s N e t w o r k s Sep 1996 Dec 1998 Ik was lid van een senior team dat tweede en derde lijns support leverde op de applicaties draaiende binnen het internet netwerk van Unisource. In samenwerking met het netwerkteam werden problemen opgelost en systemen proactief beheerd. Klantfocus was erg belangrijk, gezien de hoogte van de penalty s in de service level overeenkomsten. Naast de primaire taken in het beheerteam was ik lid van het Computer Emergency Response Team(UNI-CERT). Dit orgaan treedt coördinerend op bij beveiligingsincidenten. Ook leidde ik nieuwe collega s op. H u m a n - I n t P a g i n a 7 8

8 W E R K E R V A R I N G I N F U N C T I E S E N R O L L E N Interim management, 4 jaar Competence Management/ Human Resource Management, 2 jaar Delivery Management, 5 jaar Project Management, 13 jaar Team Leading, 13 jaar Ontwerp en Analyse, 18 jaar Business Consultancy, 7 jaar Beheer, 5 jaar Trainer 5 jaar DIV en Facilitaire Zaken, 1 jaar T A L E N Nederlands, moedertaal Engels, vloeiend Duits, gemiddeld Frans, Italiaans, matig H O B B I E S Aikido, Fotografie, Digitale foto bewerking, Koken, Lezen, Muziek, Beeldende technieken, Diverse trainingen geven, Zen N E V E N A C T I V I T E I T E N Lid van de medezeggenschapsraad van de Basisschool van mijn zoon K E Y W O R D S RUD, Omgevingsdienst, Zaakgericht werken, RGBZ, ICT, Project management, Programma management, kantoor automatisering, primair proces systemen, infrastructuur, financiën, HR systemen, Tijdschrijven, Business Intelligence, data modellering, ster modellen, Entiteit-Relatie Diagrammen, Databases, SQL, Leiderschap, Ontwikkeling, Advies, Architectuur, Overview, Analyse, Training, Audit, Auditing, Overheid, Telecommunicatie, Spraak gestuurde systemen, Business Consultancy, Delivery management, Portfolio management. H u m a n - I n t P a g i n a 8 8

Curriculum Vitae van Dick Bins

Curriculum Vitae van Dick Bins Persoonlijke gegevens Algemeen Algemeen Naam : Dick Bins Woonplaats : Noordwijk GN Nationaliteit : Nederlands Telefoon (0594) 65 75 45 / (06) 19 610 380 E-mail : dickbins@gmail.com Websites : www.db-advies.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein Tel: 030 6020602 Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.nl Uw accountmanager: Marco Elkerbout Tel: 030 6020602 Mobiel: 06 21587067 m.elkerbout@attached.nl

Nadere informatie

ing. Dick J. Costeris

ing. Dick J. Costeris CURRICULUM VITAE ing. Dick J. Costeris Dick Co st eris A DRES Arubastraat 8 2405 EX Alphen aan den Rijn T E LE FO O N ( + 31) 172 478 19 5 INTERNET w ww. c o s t eri s. co m E -MA IL di c k@ co st eri

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling

Professionele softwareontwikkeling Professionele softwareontwikkeling Quintor Johan Tillema, CEO Quintor 2 Onze ambitie: professionaliseren van software development 3 In oktober 2005 hebben we Quintor opgericht. Sindsdien is het snel gegaan.

Nadere informatie

PERSOONLIJKHEIDSPROFI ERSOONLIJKHEIDSPROFIEL NAAM WOONPLAATS. Roy van Gellekom Valkenswaard. VIER5 Ooistraat 1 5555 KB Valkenswaard

PERSOONLIJKHEIDSPROFI ERSOONLIJKHEIDSPROFIEL NAAM WOONPLAATS. Roy van Gellekom Valkenswaard. VIER5 Ooistraat 1 5555 KB Valkenswaard PERSOONLIJKHEIDSPROFI ERSOONLIJKHEIDSPROFIEL EL NAAM WOONPLAATS Roy van Gellekom Valkenswaard VIER5 Ooistraat 1 5555 KB Valkenswaard T: +31 (0) 6 205 62 842 E: info@vier5.nl W: www.vier5.nl KvK 17.277.384

Nadere informatie

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle Persoonlijke gegevens Naam : Radstake Voornaam : Peter Adriaan Geslacht : Man Woonplaats : Zwolle Telefoonnummer : 06-46280714 E-mail : info@radstake-it-consultant.nl Geb. dat. : 24 april 1974 Nationaliteit

Nadere informatie

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Afstudeerverslag Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING... 4 2. INLEIDING... 5 3. LEONES... 6 VISIE...

Nadere informatie

Curriculum Vitae. August Kluijfhout. cv August Kluijfhout pagina:1

Curriculum Vitae. August Kluijfhout. cv August Kluijfhout pagina:1 cv August Kluijfhout pagina:1 Curriculum Vitae August Kluijfhout August is een persoon die ruim 20 jaren ervaring heeft in het IT werkveld. Zijn kracht ligt in het operationeel- en projectmanagement. De

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff Woonplaats : Den Haag Geboortedatum : 20 oktober 1958 Nationaliteit : Nederlands Rijbewijs : B Active Professionals is dé dienstverlener voor interim-oplossingen en werving

Nadere informatie

Projectmanagement Meldingensysteem Data-ICT-Dienst (DID) Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Data-ICT- Dienst (DID)

Projectmanagement Meldingensysteem Data-ICT-Dienst (DID) Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Data-ICT- Dienst (DID) RIJKSWATERSTAAT Systeemintegratie en Omgevingsmanagement project Mobiliteitsaanpak In de jaren 2010, 2011 en 2012 is door Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur (DI) het project Mobiliteitsaanpak uitgevoerd.

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

18 oktober 1977 Lemmer Man www.2b4qa.nl +31 6 11 010 659

18 oktober 1977 Lemmer Man www.2b4qa.nl +31 6 11 010 659 Bernd Beersma 18 oktober 1977 Lemmer Man www.2b4qa.nl +31 6 11 010 659 SENIOR TEST SPECIALIST - PROFIEL In Nederland ben ik één van de experts die het vakgebied Test Automation binnen het testen van applicaties

Nadere informatie

Curriculum Vitae Michiel Oudegeest d.d. december 2014 Pagina 1 van 8

Curriculum Vitae Michiel Oudegeest d.d. december 2014 Pagina 1 van 8 Pagina 1 van 8 Curriculum Vitae Michiel Oudegeest Personalia Naam : Michiel Oudegeest Geboortedatum : 6 juni 1974 Woonplaats : Meteren (Geldermalsen) Nationaliteit : NL Burgerlijke staat : Gehuwd Werk

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

Expertise. Frans Woelders: een mooie club om. voor te werken. In dit nummer:

Expertise. Frans Woelders: een mooie club om. voor te werken. In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 52, juni 2009 In dit nummer: 1. Frans Woelders: een mooie club om voor te werken 3. Kees Heijnen: kwaliteit hebben

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ron Oei

Curriculum Vitae Ron Oei Curriculum Vitae Ron Oei PROFIEL Het loopt beter en veel soepeler in een organisatie als ik daarin heb mogen participeren door leiding te geven. Ik ben dan ook trots op het testimonial dat een opdrachtgever

Nadere informatie

SHARED SERVICE MANAGEMENT

SHARED SERVICE MANAGEMENT SHARED SERVICE MANAGEMENT Service Management Simplified 2 SHARED SERVICE MANAGEMENT CONTENTS 03 AMPHIA DRAAGT ZORG VOOR DE TOEKOMST 07 KIES U ROUTE NAAR EEN PROFESSIONELERE DIENSTVERLENING 11 EEN STAP

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

DE ISM-METHODE Verleden, heden en toekomst van IT-servicemanagement

DE ISM-METHODE Verleden, heden en toekomst van IT-servicemanagement Versie 3 DE ISM-METHODE Verleden, heden en toekomst van IT-servicemanagement Wim Hoving Jan van Bon DE ISM-METHODE Verleden, heden en toekomst van IT-servicemanagement Wim Hoving & Jan van Bon Colofon

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Madelon Roeleveld 14 juni 1965 06-22755849 iepenlaan 81. fkf. Blad 1 van 5

Curriculum Vitae. Madelon Roeleveld 14 juni 1965 06-22755849 iepenlaan 81. fkf. Blad 1 van 5 damesopbezoek Curriculum Vitae Madelon Roeleveld 14 juni 1965 06-22755849 iepenlaan 81 madelon@damesopbezoek.nl 3723 xe bilthoven Als projectleider en interim manager heb ik de afgelopen vijftien jaar

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 1 Inhoudsopgave In verbinding 1 Organisatie in beweging 3 Ontwikkeling van onze mensen 7 Goed werkgeverschap 11 Collectief en individueel 15 Mobiliteit

Nadere informatie