Office migratie cursussen. In-company computercursussen bij bedrijven en organisaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Office migratie cursussen. In-company computercursussen bij bedrijven en organisaties"

Transcriptie

1 Office migratie cursussen In-cmpany cmputercursussen bij bedrijven en rganisaties

2 Migratie naar een nieuwe Office mgeving Een migratie naar de nieuwe versie van Micrsft Office vergt een extra inspanning van uw rganisatie en uw medewerkers. Met de migratie bent u p zek naar meer efficiency en prductiviteit. Met een gede instructie en kennisverdracht kunt u uw medewerkers vrbereiden en kmt de cntinuïteit p de werkplek niet in het geding. Cmpu Act Opleidingen biedt migratietrainingen en ndersteuning aan; Klassikale migratietrainingen Presentaties Werkplekndersteuning Uiteraard wrden k de Office applicatiebeheerders / helpdesk medewerkers van uw rganisatie niet vergeten: met een uitgebreid trainingsprgramma wrden zij pgeleid m de vragen van de medewerker ged te kunnen beantwrden. Cmpu Act Opleidingen biedt in-cmpany migratie trainingen en wrkshps aan vr zwel Office 365, Office 2013, Office 2010 als Office Handig m het migratie mment te gebruiken m de kennis van uw medewerkers te verbeteren. Of het nu gaat m een krte presentaties met tips en trics f een migratie training van één specifiek Office pakket, Cmpu Act Opleidingen heeft ruime ervaring. Cmpu Act ntzrgt uw migratietraject: Wij ntwikkelen vr u sjablnen Wij verzrgen de inventarisatie Wij bepalen samen met u de cursusinhud Wij verzrgen de planning met nze n-line tl Wij richten vr u de cursusruimte in Wij passen de cursusinhud aan uw wensen aan Wij verzrgen de training k 's avnds f in het weekend Wij verzrgen (nline) cursusmateriaal, quick reference cards, etc Wij evalueren de cursus Wij hebben een helpdesk en vraagbaak als nazrg Als in English

3 Sjablnen migreren in huisstijl Dagelijks wrden dcumenten en crrespndentie gemaakt met behulp van Micrsft Office. Vreemd geneg wrden vanuit één bedrijf verschillende versies van bijvrbeeld brieven, frmulieren en faxen verstuurd. Dr te werken met Office huisstijl/sjablnen zrgt u ervr dat alle dcumenten identiek zijn, ngeacht dr wie het dcument is gemaakt. Daarnaast kan tijd en geld wrden bespaard dr de Office sjablnen en autmatisering vr u te laten werken. Werkt u met sjablnen uit de ude versie f wilt u weten wat de mgelijkheden zijn? Wij kunnen vr uw rganisatie een huisstijl ntwikkelen / vernieuwen en deze integreren in Office. Planning van de cursus Wij verzrgen de cmplete migratie training vr u met een kennisscan, planning, uitndigingen, uitvering en evaluatie. Via nze nline planningstl kunnen cursisten zich inschrijven en hudt u een vinger aan de pls: Inventariseer de kennisbehefte en wensen van uw persneel Plan cursussen p diverse data en lcaties Ndig medewerkers uit m te kiezen vr een vr hen geschikte datum Dcenten hebben tegang zdat zij presentielijsten en certificaten kunnen invullen/gebruiken Gebruik van sjablnen vergemakkelijkt de crrespndentie Rutebeschrijvingen en andere bijlagen kunnen makkelijk verstuurd wrden Evalueer cursussen, dcenten, lcaties, cursisten Zek p naam, cursustype, cursus Filter p n shw, ng uit te ndigen, manager, en meer Diverse gebruikersrllen, ieder met zijn eigen rechten en beperkingen Mbiel cursuslkaal Geen cmputers maar wel een vergaderruimte? Geen prbleem; wij richten desgewenst een cursuslkaal bij u in met laptps, beamer, server, etc. Het cursuslkaal beheft geen internet verbinding. De ksten vallen enrm mee! Hebt u geen ruimte? U kunt de cursus k p nze lcaties f p een willekeurige vergaderruimte laten verzrgen! Wij verzrgen cursussen p elk gewenst tijdstip en lcatie k in het weekend f 's avnds!

4 Cursusinhud Afhankelijk van de inventarisatie wrdt de cursusinhud samen met u bepaalt. De vergang naar Office 2013 / 2010 / 2007 mag niet ten kste gaan van efficiency en prductiviteit. Cmpu Act Opleidingen biedt passende migratie trainingen en ndersteuningen aan; Klassikale migratietrainingen Presentaties Werkplekndersteuning e-learning Cursusmateriaal Na de training gaan cursisten enthusiast aan de slag met de nieuwe Office versie. Handig als ze dan ver materiaal beschikken waar ze snel antwrden vinden p hun vragen. Cmpu Act Opleidingen kan de training ndersteunen met de vlgende materialen: Quick Reference Cards Migratie reader Handbeken per applicatie met CD Instructie films en tls HelpDesk Tijdens de verstap naar een nieuwe MS Office versie, kmen er relatief meer vragen p uw ICT-helpdesk. Cmpu Act Opleidingen biedt prfessinele helpdeskndersteuning (p afstand) m vragen p een gede manier af te kunnen handelen. Op ns frum vindt u alle vragen en antwrden. Z vrmt u een bedrijfsspecifiek FAQ-systeem. SharePint SharePint is het platfrm van Micrsft waarmee u eenvudig en snel een website kunt pzetten vr infrmatie uitwisseling en nline samenwerking. Dit kan in een intranet mgeving zijn f extern via een prtaal. Met standaard mgelijkheden vr wrkflw, autmatisering van frmulieren, business intelligence (BI) en dcumentenbeheer aanwezig. Hiermee biedt SharePint een dynamisch platfrm m het gat te verbruggen tussen uw systemen. Cmpu Act Opleidingen verzrgt k SharePint pleidingen vr eindgebruikers en beheerders

5 Migratie cursus van 1 dag In deze cursus van 1 dag wrdt aandacht besteed aan de nieuwe functies van Micrsft Office 2013/2010/2007. De cursus is met name geschikt vr de mensen die met udere versies van Micrsft Office werken. De dcent met de uitleg van het Lint m vervlgens kennis te maken met de vele nieuwe mgelijkheden van Wrd, Excel, Outlk en eventueel PwerPint. In deze eendaagse grepscursus krijgen cursisten een rndleiding dr de nieuwe en bestaande pties van Office. De ksten vr een cursusdag bedragen v.a. 550,--. Delstelling Er wrdt nadrukkelijk aandacht besteed aan het verkrijgen van inzicht in de structuur en pbuw van het prgramma. Na aflp van de cursus is de cursist in staat zelfstandig nderstaande functinaliteiten te te passen. Opzet Na een inventarisatiernde heeft de dcent een helder beeld van de wensen van de grep. In een rustig temp wrden de verschillende prgramma s met bijbehrende functinaliteit en mgelijkheden besprken. Tussen de uitleg dr is er weinig tijd vr efeningen en vragen het gaat immers m een rndleiding. De cursus wrdt klassikaal gegeven met gebruik van cmputers, zdat men zelf actief kan mee kan klikken. Dit verhgt de effectiviteit en betrkkenheid in grte mate. Inhud Tijdens de cursus kmt in ieder geval het vlgende aan de rde: Office algemeen De knp Bestand; backstage view Gebruikerspties instellen De werkbalk snelle tegang Het lint; lint aanpassen Bediening met het tetsenbrd. Wrd Verschillende weergaves De mini-werkbalk Smart-art, gallerie Live vrbeelden Grafieken, afbeeldingen Kp en vettekst Cntext gevelige tabs Snelnderdelen.

6 Excel Vrwaardelijke pmaak Direct werken in de afdrukweergave Frmules bewerken ng gemakkelijker Nieuwe srteer- en filtermgelijkheden Grafieken en Sparklines Draaitabellen en Slicer Statusbalk. Outlk Werken met het lint / waar zitten de mgelijkheden? De mgelijkheid snelle stappen Weergave discussie Minder mail in Pstvak in: Discussie pschnen Weergave deelvenster persnen Tevegen sciale netwerken Werken met meerdere agenda s. Cnversie Andere bestandsextensies De 'cmpatibiliteits-mdus' Oude bestanden cnverteren Terug naar de ude bestandsindeling Cnversie hulpmiddelen. Help brnnen De 'Help-buttn', 'tltips' Online-ndersteuning Sjablnen ('templates') nline beschikbaar Infrmatiebrnnen p internet. Lesmateriaal Elke deelnemer ntvangt vr elk nderdeel afznderlijk een cursusbek waarin de belangrijkste functies van het prgramma stapsgewijs uitgelegd zijn. Dit is een prima naslagwerk m later zelf de nderwerpen ng eens dr te lpen. Bij elk cursusbek ntvangt u een cd met efenbestanden. De ksten per bek bedragen 20,--. Geen Cmputers? Cmpu Act Opleidingen neemt desgewenst laptps mee. ( 15,-- per laptp per dag)

7 Enkele prgramma's van Micrsft Office p een rij: Wrd beheft geen intrductie. Iedere Office-gebruiker kent deze tekstverwerker. Gebruikers kunnen er alles mee den, van het typen van eenmalige brieven tt het samenvegen van cmplete mailings. Dr sjablnen te ntwikkelen kunt u alle crrespndentie in uw eigen huisstijl gieten en macr's maken herhaaldelijk vrkmende taken eenvudig. Nieuw in Wrd is nder meer het direct kunnen zien van de gevlgen van een wijziging, ng vrdat u deze uitvert. Ok is er een nieuw snelmenu m geselecteerde tekst direct p te maken. Glbale cursusinhud basis Opstarten en instellingen Tabellen pmaken Tekst pmaken en pmaak en pnieuw gebruiken Paginanummering, marges instellen Opslaan en penen dcumenten in mappen Ongedaan maken, helpfunctie en assistent Opmaken, crrigeren, aanpassen bestanden Dcumenten bewerken en reviseren Opmaakfuncties vet, cursief, nderstrepen Werken en wisselen tussen meerdere Bestandrganisatie, wijzigingen in tekst dcumenten Speciale effecten in de tekst Inspringen, kpteksten en vetteksten, alinea Synniemen en antniemen Glbale cursusinhud gevrderd Sjablnen Standaardbrief en adressenbestand maken Query pties in het adressenbestand Etiketten en envelppen Srteren en selecteren Mailings maken met speciale velden Frmulieren maken Autmatische pmaak, pmaakprfielen Standaardinstellingen van Wrd Overzichtsweergave Bladerbjecten, macr s en sneltetsen Index en inhudspgave

8 Excel is het spreadsheetprgramma. Hiermee kunt u frmules maken m cmplexe berekeningen uit te veren, maar u kunt er k gewn verkpresultaten mee ptellen. Omdat Excel veel wrdt gebruikt vr het maken van lijsten, wrden functies als srteren en selecteren ndersteund. Het prgramma kent een indeling in klmmen en rijen en telt meerdere werkbladen tegelijk. De laatste jaren wrdt Excel steeds meer ingezet vr het analyseren van bedrijfsresultaten. Dit wrdt Business Intelligence genemd. Dit is mede te danken aan de krachtige draaitabellenfunctie. Glbale cursusinhud basis Nieuwe interface Gevarieerde vrwaardelijke pmaak Verbeterde srteer- en filterfuncties Nieuwe mgelijkheden grafieken Uitlijnen van tekst, speciale tekens Selecteren (meerdere) cellen, reeksen inveren Opmaak en instellingen van tekst/cellen/randen Vulgreep en kpiëren, snelmenu s Klm- en rijvariabelen instellen Abslute en relatieve celverwijzing Frmules en futcntrle, srteren gegevens Subttalen, spelling en kppelen Verbergen, beveiligen en vastzetten cellen Grafieken maken/pmaak/wijzigen Kaart, afdrukinstellingen en pmaak Beveiligen werkmappen en bladen Werkbalk pvragen/aanpassen/maken Tekenen en sjablnen Glbale cursusinhud gevrderd Lgische functies en databases Gegevenstabellen met variabelen Scenari s maken en vergelijken Inverwaarden zeken met de plsser Recrds bekijken in het datafrmulier, Autfilters Recrds selecteren p selectiecriteria Subttalen berekenen in een gesrteerde lijst Rekenfuncties gebruiken in een database Data samenvatten in een draaitabel Macr s pnemen en wijzigen Relatieve verwijzingen maken in een macr Macr s starten via knppen f menu s Menu maken met macr-pdrachten beschikbaar Zelf functies maken (.a. met tekstwaarden)

9 Outlk is een zeer cmplete cliënt. Naast het ntvangen en versturen van kunt u met Outlk k taken tewijzen en uw agenda bijhuden. Gekppeld aan Micrsft Exchange Server is het bvendien mgelijk de agenda's van anderen in te zien en afspraken met hen te plannen. Outlk is vrzien van een nieuwe indeling. Z is het srteren van gemakkelijker gewrden en kunt u berichten via een leesvenster inzien znder ze in een apart venster te penen. De grtste verbetering in Outlk zit hem in de zekfunctie. Deed Outlk er vreger tientallen secnden tt minuten ver m een bepaald item in uw pstvak terug te vinden, in de nieuwste Outlk gebeurt dat in luttele secnden. Ok kan Outlk veel beter zeken naar alle srten items, agenda s delen, taken verdelen, etc. Glbale cursusinhud basis Lint en werkbalk gecmbineerd Grepen en mappen Elektrnische berichten versturen, afhandelen Direct zeken Kleuren categrieën Bijlagen bekijken Taken beheren, verzichten gebruiken Verbeterde planningmgelijkheden Taakintegratie in de Agenda Agenda in verlayweergave Autmatische regels vr Gegevens van cntactpersnen beheren Glbale cursusinhud uitgebreid Samenwerken via Exchange Server Machtigingen verlenen Openen van mappen van andere gebruikers Openen van de pstbus/agenda van een ander Extra mgelijkheden Mail Pstvak IN rganiseren, Afwezigheidsassistent instellen Ongewenste vrkmen Extra mgelijkheden Agenda Kleurgebruik vr afspraken Grepsplanning gebruiken Resurces gebruiken Cntactpersnen en MailMerge Imprteren en exprteren vcards tevegen aan cntactpersnen Massaverzending - mailmerge.

10 In krte tijd is PwerPint het presentatieprgramma gewrden. PwerPint is in eerste instantie de vervanger van de ude verheadsheets f dia's. Net als vreger maakt u in PwerPint een reeks 'dia's' met daarp tekst f afbeeldingen die achter elkaar vertnd wrden. Omdat het uiterlijk van de presentatie steeds belangrijker wrdt, telt PwerPint vele nieuwe, prfessinele diantwerpen en fraaie vergangen en effecten. Ok de nieuwe grafieken en SmartArt-afbeeldingen zrgen vr prfessinelere resultaten. Bvendien maakt de nieuwe interface PwerPint ng gemakkelijker in het gebruik. Glbale cursusinhud Starten, afsluiten PwerPint Aangepaste dia-indelingen SmartArt-afbeeldingen Thema s en snelle stijlen Nieuwe en verbeterde effecten Tabellen en diagramman Nieuwe pties vr tekst Sjablnen maken en gebruiken Diavergang Standaardinstellingen aanpassen Grafieken met kppeling naar Excel Animatie, vergang effecten en tijdsindeling

11 Lcaties Cmpu Act Opleidingen Haarlem (Hfdkantr) Wilhelminastraat VJ Haarlem Telefn: Cmpu Act Opleidingen Almere De Stijger AE Almere Telefn: Cmpu Act Opleidingen Zaandam Parklaan AK Zaandijk Telefn: Cmpu Act Opleidingen Nijmegen Bedrijvencentrum Grenestraat Grenestraat JC Nijmegen Telefn: Cmpu Act Opleidingen Rtterdam Slinge 303 (LCC Larenkamp, zaal 103) 3085 ER Rtterdam Telefn Mbiel: Cmpu Act Opleidingen Heythuysen Cmpu Act Opleidingen Limburg Park EL Heythuysen Telefn: Mbiel:

Adobe Trainingen. Praktijkgerichte computercursussen voor particulieren en bedrijven

Adobe Trainingen. Praktijkgerichte computercursussen voor particulieren en bedrijven Adbe Trainingen Praktijkgerichte cmputercursussen vr particulieren en bedrijven Ik ben Adbe. Wil je mij leren kennen? Cmpu Act Opleidingen nderscheidt zich p het gebied van flexibiliteit, prijsniveau en

Nadere informatie

Releasenotes 2002, 2015

Releasenotes 2002, 2015 Stamgilde Develpment (0570) 546 226 inf@stamgilde.cm www.stamgilde.cm Releasentes 2002, 2015 Stamgilde Develpment, De Wandelingen 45, 8131 WD WIJHE, Tel: (0570) 546 226, Fax: (0847) 11 66 90 K.v.K. Utrecht,

Nadere informatie

STUDIEGIDS BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE 2014-2015

STUDIEGIDS BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE 2014-2015 Tm Devrme vlgt mmenteel de pleiding Bekhudkundige bediende bij CVOWW. Hij vlgt dit in cmbinatie met Aanvullende Algemene Vrming m z zijn secundair diplma te behalen. He kwam je p het idee m vr Bekhudkundige

Nadere informatie

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010 2010 Beveiliging ICT Yvan Gielens Welzijnskepel West-Brabant 1-1-2010 Inleiding Vrwrd Via wrkshps zal ik te samen met de systeembeheerders prberen punten uiteen te zetten en deze p een eenvudige manier

Nadere informatie

Tom Devrome volgt momenteel de opleiding Boekhoudkundige bediende bij CVOWW. Hij volgt dit in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming om zo zijn

Tom Devrome volgt momenteel de opleiding Boekhoudkundige bediende bij CVOWW. Hij volgt dit in combinatie met Aanvullende Algemene Vorming om zo zijn Tm Devrme vlgt mmenteel de pleiding Bekhudkundige bediende bij CVOWW. Hij vlgt dit in cmbinatie met Aanvullende Algemene Vrming m z zijn secundair diplma te behalen. 2 He kwam je p het idee m vr Bekhudkundige

Nadere informatie

Inhoud. TabForce Handleiding Mobistar V1.0 Page 1

Inhoud. TabForce Handleiding Mobistar V1.0 Page 1 HANDLEIDING Inhud 1. Inleiding...2 2. Initiële cnfiguratie...3 2.1 De eerste stappen...3 2.2 Een Apple ID aanmaken...3 3. Registratieprcedure... 11 3.1 U ntving de registratie mail p uw TabFrce... 11 3.2

Nadere informatie

SMART Notebook 14. Mac OS X-besturingssysteemsoftware. Gebruikershandleiding

SMART Notebook 14. Mac OS X-besturingssysteemsoftware. Gebruikershandleiding SMART Ntebk 14 Mac OS X-besturingssysteemsftware Gebruikershandleiding Kennisgeving handelsmerk SMART Ntebk, SMART Dcument Camera, SMART Ink, SMART Bard, SMART Respnse, SMART Exchange, smarttech, het SMART-lg

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

ebeam Education Suite Version 2.4 Dutch - Nederlands Luidia Incorporated, 2011

ebeam Education Suite Version 2.4 Dutch - Nederlands Luidia Incorporated, 2011 ebeam Educatin Suite Versin 2.4 Dutch - Nederlands Luidia Incrprated, 2011 Inhudspgave ebeam Educatin Suite 4 Inf ver... 5 Wat is nieuw? 6 Minimale systeemvereisten 7 Installatie 8 Hardware installatie

Nadere informatie

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Office 365 in het nderwijs Masterclass SharePint Online Masterclass Office 365 - SharePint Online in het nderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Micrsft Office 365 in het nderwijs Micrsft Office 365 biedt nderwijsinstellingen

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Landschoot.be Karel Van Landschoot Appelboom 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landschoot.be

Landschoot.be Karel Van Landschoot Appelboom 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landschoot.be MassaMail is een cncept van Landscht.be Landscht.be Karel Van Landscht Appelbm 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landscht.be De algemene vrwaarden kunnen gelezen wrden p http://www.massamail.be/algemene_vrwaarden.htm

Nadere informatie

Handleiding. Inleiding 1

Handleiding. Inleiding 1 Handleiding Inleiding 1 2 Inleiding INLEIDING 4 Systeemvereisten... 4 Beveiliging databank... 5 Tepassing... 5 Oefenpppen p de cmputer aansluiten... 6 Oefenpppen rechtstreeks p de seriële prten van de

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Thuis in de Stad-prijs 2012

Thuis in de Stad-prijs 2012 Thuis in de Stad-prijs 2012 Inschrijvingsfrmulier Digitaal psturen naar inf@thuisindestad.be U krijgt een ntvangstmelding Waarvr dient dit frmulier? Met dit frmulier dingt u mee naar de Thuis in de Stad-prijs

Nadere informatie

Deel IV: Dagelijkse boekingen in UNIT4 Accounting

Deel IV: Dagelijkse boekingen in UNIT4 Accounting Deel IV: Dagelijkse bekingen in UNIT4 Accunting UNIT4 Accuntancy B.V. Telefn 0318 581600 De Schutterij 27 Telefax 0318 581610 Pstbus 755 Supprtlijn 0318 581750 3900 AT Veenendaal Supprtfax 0318 581610

Nadere informatie

Ontwikkeling van een commercieel webplatform

Ontwikkeling van een commercieel webplatform Academiejaar 2009 2010 Departement Tegepaste Ingenieurswetenschappen Schnmeersstraat 52-9000 Gent Ontwikkeling van een cmmercieel webplatfrm Masterpref vrgedragen tt het behalen van het diplma van Master

Nadere informatie

Dactylografie/Toegepaste informatica 6KA/VK

Dactylografie/Toegepaste informatica 6KA/VK Dactylgrafie/Tegepaste infrmatica 6KA/VK Thierry Willekens, leerkracht Kninklijk Technisch Atheneum Ml 2007 WOORD VOORAF Alle leerlingen hebben in de 2 de graad en in het eerste leerjaar van de 3 de graad

Nadere informatie

In dit programmaboekje: Het programmaoverzicht. Sprekersbiografieën. Workshops en lezingen. Meerdere extra tips

In dit programmaboekje: Het programmaoverzicht. Sprekersbiografieën. Workshops en lezingen. Meerdere extra tips In dit prgrammabekje: Het prgrammaverzicht Sprekersbigrafieën Wrkshps en lezingen Meerdere extra tips Prgramma Cultuurcngres 2014 Met marketing en sales naar meer mzet, meer bezekers en meer naamsbekendheid

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken Wat anderen zeggen ver He LinkedIn nu ECHT gebruiken Eindelijk iemand die uitlegt waarm LinkedIn nuttig is. Als een typische Gen X er begn ik gefrustreerd te wrden wanneer ik meer en meer mensen hrde praten

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen Hfdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV vlwassenen Gegevensverzameling... 2 5.1. Algemeen... 2 5.2. Instructie dataverzamelaars... 2 5.3. Fasen in dataverzameling... 3 5.3.1. Brndcumenten...

Nadere informatie

VOORWOORD. Alle trainingen worden zowel op onze vestiging als bij uw organisatie in huis verzorgd.

VOORWOORD. Alle trainingen worden zowel op onze vestiging als bij uw organisatie in huis verzorgd. VOORWOORD In deze brochure geven wij naast de algemene informatie over ons opleidingsinstituut, een omschrijving van de trainingen en faciliteiten die IP Computer Training Centrum Zwolle voor u verzorgt.

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 2013 Quadrant Sftware B.V. CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 Dit dcument beschrijft de cnversie van een Queen-administratie van release 3 f 4 naar Queen 5.49. De cnversie van een dergelijke administratie

Nadere informatie