Controller: sparring of business partner?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Controller: sparring of business partner?"

Transcriptie

1 Controller: sparring of business partner? Wat de financial belangrijk vindt, krijgt niet zijn prioriteit, berichtten wij in de vorige aflevering van Tijdschrift Controlling als belangrijkste uitkomst van de Finance Monitor. Drie professionals reageren op de resultaten van het onderzoek, elk vanuit hun eigen gezichtspunt. 20 maart 2014 TIJDSCHRIFT CONTROLLING TIJDSCHRIFT CONTROLLING maart 2014

2 Tekst: Arne Lasance De resultaten van de Finance Monitor nader beschouwd Was de financial ooit primair verantwoordelijk voor grootboek, facturen, belastingen en begrotingen, het merendeel van die taken wordt dezer dagen geautomatiseerd. Om serieus genomen te worden en zijn waarde als professional waar te maken, moet de financial dus groeien, van een retroactieve boekhouder naar een proactieve business controller die zelf waarde creëert. Misschien wel naar de rol van strategische business partner van de ceo? Een governance-issue Het was niet de eerste keer dat de Nederlandse financial gevraagd werd naar de evolutie van zijn functie. Zo rapporteerden in Tijdschrift Controlling van oktober 2013 De Waal c.s over hun onderzoek Trends en ontwikkelingen in de financiële functie, en ook De Waals respondenten zien hun rol liefst als die van strategische partner van de directie. Tegelijk vindt tweederde dat een duidelijke scheiding van de functies van financial en business controller geen slecht idee is. De Waal twijfelt dan ook, of die alom geuite wens van de financials, om business controller en strategische sparring partner van het management te zijn, wel zo realistisch is. Recent onderzoek naar governance-structuren, veelal geïnstigeerd door boekhoudschandalen, roept de fundamentele vraag op, wat de rol van de financiële functie in de organisatie eigenlijk is. Een cfo is als lid van de raad van bestuur verantwoordelijk voor het juist en compliant rapporteren over de financiële positie van de organisatie maar als strategische business partner kan hij diezelfde positie beïnvloeden en beheert hij bovendien de kas. Kan de controller dus qualitate qua eigenlijk wel business partner zijn? Is zijn rol niet veeleer om tegenwicht te bieden aan de andere agenda s? Reacties op de uitkomsten Uit de resultaten van de Finance Monitor van Tijdschrift Controlling en USG Finance Professionals blijken de respondenten opnieuw vooral de groei naar strategische business partner belangrijk te vinden, met het zuiver operationele cost- en cash management op de tweede plaats (zie kader). De antwoorden op de vraag Wie is hier in the lead? maken anderzijds duidelijk, dat finance zich voorshands vooral druk maakt over financiële issues; nog geen 3 procent rapporteert dat hun organisatie volwassen is, qua dat business partnership van de financials. Wij vroegen een drietal professionals, Maarten van Ginkel (algemeen directeur USG Finance), Hans ten Rouwelaar (assistant professor en onderzoeker Management Accounting & Control Nyenrode Business Universiteit) en Guido Fröhlichs (financial controller afdeling Strategie & Control Gemeente Heerlen) naar hun commentaren op de bevindingen van het Finance Monitor onderzoek. De ondervraagden zeggen te willen groeien naar de rol van volwaardige business partner maar zien (zeker als ze al cfo zijn) cash en cost control en het outsourcen van hun werk als de belangrijkste harde issues. Strategisch relevante thema s staan niet erg hoog op hun agenda? Van Ginkel: De trend dat financials zich (willen) ontwikkelen naar een meer interactiegerichte professional is reeds jaren geleden in gang gezet. Het vooroordeel bestond en bestaat, dat een echte financial niet de competenties heeft om deze rol serieus op te pakken. Maar de afgelopen jaren hebben veel financials fors in zichzelf geïnvesteerd en flinke stappen gemaakt. Dat cash en cost control zo dominant zijn, hangt samen met de economische situatie. Wanneer je hard moet vechten om je topline en marges enigszins in stand te houden, moet je zorgen dat wat je zelf kan beïnvloeden op orde is. Van Ginkel: Dat cash en cost control zo dominant zijn, hangt samen met de economische situatie maart 2014 TIJDSCHRIFT CONTROLLING TIJDSCHRIFT CONTROLLING maart

3 Ten Rouwelaar: Het spanningsveld tussen de businesspartner (support) rol en de control (rapportage) rol is een bekend item in de literatuur. Beheersen van de control rol wordt door veel controllers als harde voorwaarde gezien, voordat zij aan hun businesspartner rol kunnen beginnen. Sommige onderzoekers suggereren dat controllers zich nog weinig op hun gemak vinden bij het omgaan met strategische issues, dat blijft vaak het domein van de ceo. Anderzijds zijn door de grote onzekerheid controllerstaken als het doorrekenen van scenario s, impactanalyses en het anticiperen op de toekomst actueler dan ooit. Tegelijk dwingt die onzekerheid controllers meer in de control rol en harde issues. Oude gewoonten zijn soms lastig te veranderen. Fröhlichs: Ja, cash en cost control op de tweede plaats, dat is natuurlijk nogal operationeel. Business partner, dat houdt voor mij in meedenken, en vooral positief-kritisch tegenhanger zijn, van de ceo c.q. wethouder. Dan pas ben je een echte sparring partner en word je als financial betrokken bij zaken als strategische analyses en scenario s. Op onze afdeling Strategie en Control is dat de belangrijkste rol. Ik vind het vreemd dat dat aspect niet expliciet in deze top-tien genoemd wordt! Zowel het ambtelijk als het politieke bestuur vraagt ons steeds om scenario s door te rekenen, keuzes voor te bereiden en daarbij te adviseren. Meer dan een derde van de controllers in Nederland voelt zich onder druk gezet om meer winst te tonen, zo bleek uit het jaarlijkse beloningsonderzoek van de beroepsorganisatie NBA-VRC. Compliancy aan de regels scoort in dit onderzoek niet bijzonder hoog! Ten Rouwelaar: Managers stellen een kritische houding van controllers in de praktijk vaak erg op prijs Van Ginkel: Dat accountants in business de training Beroepsethiek verplicht volgen heeft zeker waarde. Ik heb dat zelf ook gedaan, ik ken de druk die collega s voelen. Het is een herijken van je normen- en waardenset, en dat kan nooit kwaad. Winstmanipulatie is veelal kortetermijndenken; we zijn er meer bij gebaat wanneer bedrijven en stakeholders als banken en private equity owners een lange- en middellangetermijnvisie hanteren en consistentie in financiële verslaglegging promoten. Winstmanipulatie met als doel het onttrekken van middelen aan de organisatie (voor bonussen of winstuitkering) is wat mij betreft altijd uit den boze. Hier zal een financial zijn rol als financieel geweten van de organisatie moeten nastreven. Ten Rouwelaar: In de huidige opleiding van controllers en accountants (zowel op master als post-master niveau) wordt steeds meer aandacht besteed aan beroepsethiek. Het oefenen om een rechte rug te krijgen en als een robuuste financial standvastig te zijn, tegenover verzoeken om malafide boekingen of handelingen te verrichten, dat vergt aandacht en training; maar is zeker noodzakelijk om als controller goed te kunnen functioneren. Je kunt je echter ook afvragen of een vak ethiek als zodanig wel ethisch gedrag kan vormen/doen toenemen. Of een verplichting zal helpen, betwijfel ik. Wel brengen regels en gedragscodes de discussie over ethische kwesties op gang, en bevorderen daarmee de bewustwording. Uit mijn eigen onderzoek blijkt dat managers een kritische houding van controllers in de praktijk overigens vaak erg op prijs stellen. Fröhlichs: Bij de overheid is er veel minder druk om de jaarrekening op een bepaalde manier te presenteren dan in het bedrijfsleven, al is die niet geheel afwezig. Uit mijn ervaringen in het bedrijfsleven concludeer ik dat vooral als er flexibel beloond wordt op basis van financiële resultaten, die druk hoger is. Daarom is het beter een strategisch controller (net als de ceo) niet te belonen op basis van financiële resultaten, maar op zaken als kwaliteit van de analyses, verbeteringen in de reporting, aandragen van oplossingen en dergelijke. Ik vind de training beroepsethiek belangrijk, de aandacht daarvoor mag zeker niet verslappen. Een controller moet zo onafhankelijk mogelijk blijven en ook minder gewaardeerde scenario s durven presenteren. Om een echte business partner te worden, als financial, moet je ten eerste je eigen vak verstaan, en ten tweede je eigen bedrijf van haver tot gort kennen en snappen, zo is de communis opinio. Hoe staat het met de vakkennis van de Nederlandse financials? Van Ginkel: Die vakkennis is volgens mij goed te noemen. Het feit dat we in ons land, nog steeds, meer principle based dan rule based denken, maakt dat we vaak met interpretaties van wet- en regelgeving te maken hebben. Dat maakt ons werk complexer; maar zorgt dat het niveau hier juist hoger is dan in veel omringende landen. Zelf ben ik een absolute voorstander van principle based werken; tegelijk zie ik wel een beweging naar meer rule based re- 22 maart 2014 TIJDSCHRIFT CONTROLLING TIJDSCHRIFT CONTROLLING maart 2014

4 gelgeving. De huidige nadruk op compliance vraagt veelal om het strakker en exacter naleven van regels dan we historisch gezien gewend zijn. Dat maakt ons vak wel zo interessant! Ten Rouwelaar: Nederlandse financials (accountants en controllers) worden gelukkig nog steeds deskundig opgeleid, maar hun werkzaamheden en taken zijn verschillend. Dat zie je ook terug in de functieomschrijvingen in dit onderzoek: business controllers en financieel managers vormen de grootste groep. Zij zijn primair verantwoordelijk voor de interne informatie, terwijl financial controllers en cfo s vaak verantwoordelijk zijn voor de externe jaarrekening. Moderne ict en erp-systemen maken het eenvoudiger om de juistheid van de gegevens van tevoren (dus reeds bij de invoer in het systeem) te controleren. Daardoor is er minder controle achteraf nodig. Toenemende wetgeving doet die twee domeinen steeds meer uit elkaar groeien. Maar door de recente schandalen is de aandacht voor de juistheid van de jaarrekeningen weer toegenomen. Fröhlichs: Met de vakkennis van onze controllers, zeker die een RC-opleiding hebben gevolgd, is niet veel mis denk ik. De PE-verplichting is ook prima, ik denk dat zowel RC s als RA s, in overheid zowel als bedrijfsleven, goed scoren. De terechte commentaren van de AFM en de Nederlandse Bank hebben niet zozeer te maken met vakbekwaamheid; eerder met manipulatie van cijfers om accountantsverklaringen te kunnen afgeven. Mijn ervaring met de grote accountantskantoren is overigens positief, qua vakkennis, kennis van regelgeving en ook qua meedenken als de regelgeving niet eenduidig is. Zeker bij de oudere professionals met meer levenservaring. Aansluitend op de vorige vraag: BI en integrated reporting zijn beide ontwikkelingen die een route wijzen naar verrijking van de ex-post boekhoudfunctie. Ook deze twee thema s scoren maar matig. Van Ginkel: BI en integrated reporting zijn trends van de laatste tijd, onder druk van economisch omstandigheden nog onvoldoende ingedaald. Het is mijn stellige overtuiging dat op deze beide terreinen de toekomst ligt, juist omdat het veel mogelijkheden biedt om processen en de beheersomgeving efficiënter in te richten en tegelijkertijd meer grip te krijgen op de belangrijkste risico s en opportunities. Het is inmiddels voor alle bedrijven in Nederland bereikbaar om alle data die vastgelegd worden binnen het bedrijf te ontsluiten, analyseren en benchmarken. We zijn er ons enkel nog niet van bewust, of weten niet hoe de eerste stappen te zetten. Ten Rouwelaar: De opmars van ict en business intelligence met gemakkelijke (integrale) rapportages is inderdaad een verrijking, maar door de veelheid aan informatie en combinatiemogelijkheden zien veel managers door het grote aantal bomen het bos niet meer. Deze ontwikkeling is niet te stoppen. Alle informatie is beschikbaar, en die data samenvoegen, die informatie vertalen naar praktische adviezen bij het nemen van belangrijke besluiten, dat is een belangrijke (support) rol Fröhlichs: Business partner is voor mij: meedenken en vooral positief-kritisch tegenhanger zijn voor de controllers. Als spin in het informatieweb heeft die de taak om alle interne informatiestromen te coördineren en de kwaliteit ervan te garanderen en te borgen. Fröhlichs: Hierover was ik wel verbaasd. Het zijn absoluut dé issues van de moderne controller, het dashboard, het analyseren van reports, forecasten en het geven van adviezen! Aangeven welke informatie je als controller nodig hebt, dat is belangrijk. Wat je nog vaak tegenkomt is dat controllers op een gegeven moment ook betrokken worden bij het genereren van de gegevens en dan vanwege deadlines te weinig tijd hebben of krijgen om goede analyses uit te voeren. Te vaak merk ik dat de controllersfunctie ook op tactisch niveau een hands-on functie is, met het vervaardigen van reports in hun takenpakket dat zou niet moeten. Wat heeft u geleerd van de resultaten van de Finance Monitor? En wat zou de gemiddelde controller moeten oppikken uit dit onderzoek? Van Ginkel: Het mooie van de monitor vind ik dat de respons komt van alle functionele lagen binnen ons vakgebied, en uit meerdere sectoren. Wat ik ervan leer is dat we als finance-kolom momenteel sterk bezig zijn met de problemen van nu. Dit vraagt bijna alle energie en aandacht en ontneemt ons soms de kracht om te investeren in toekomstige ontwikkelingen. Finance is in feite anti- maart 2014 TIJDSCHRIFT CONTROLLING TIJDSCHRIFT CONTROLLING maart

5 cyclisch. In economisch zware tijden wordt juist meer van ons gevraagd. Meer inzicht, meer analyses en rapportages en tegelijkertijd meer verantwoording afleggen aan interen en externe stakeholders. Toch moet ook vaak de finance-afdeling terug in capaciteit (kaasschaafmethode). Als controller zou ik oppikken uit de monitor dat ik ruimte moet creëren voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Ook zou ik proberen binnen mijn organisatie voortrekker te zijn en een middellange-termijnvisie op de agenda te krijgen, voor het bedrijf maar zeker ook voor de finance-functie zelf. Ten Rouwelaar: De gemiddelde controller bestaat niet. Uit eigen ervaring weet ik dat controllers in de praktijk erg gemotiveerd zijn om uit onderzoeken iets te halen, waarmee zij in de dagelijkse praktijk gelijk wat kunnen doen. Wat is dat bij dit onderzoek? Niet wat zij zelf al weten, namelijk dat rapportages en cash & cost control belangrijke zaken zijn. Dat is eerder een bevestiging van hun vermoedens. Wel is verrassend dat de ontwikkeling van de businessrol van controllers nog steeds doorgaat en hoog scoort. Daarbij moeten controllers niet worden gezien als een natuurlijk tegenwicht van het management; liever dienen managers en controllers samen dezelfde zaak, namelijk de continuïteit van de business, zowel op de korte als de langere termijn. Fröhlichs: Ik vond de resultaten her en der verrassend. Ik weet niet of de dataset toereikend was. Ik kan wel zien wat in die top-tien laag scoort, maar niet wat écht laag scoort. Ik mis onderwerpen als project-control, operational control, portfolio control. Ik mis ook zeker risk management en risk control, onderwerpen die voor een strategische controller vaak aan de orde komen, maar hier niet. Zeker risicomanagement zou toch overal hoog op de agenda moeten staan, van directies, van organisaties. En dus zeker van controllers die een strategische business partner willen zijn... Bevindingen Finance Monitor USG Finance Professionals en Tijdschrift Controlling hebben samen onderzocht wat Nederlandse financials in hun werk belangrijke thema s vinden. Via een vooronderzoek rond de Nationale Controllersdag 2013 is een top-tien geïdentificeerd, op zowel vaktechnisch, organisatorisch, als persoonlijk terrein. Aan de doelgroep is daarna gevraagd welke prioriteit deze thema s krijgen en in welke ontwikkelingsfase hun organisaties zich wat dat aspect betreft bevinden. Vooral de business controllers zetten de groei naar business partner bovenaan; de overige financiële professionals vinden cost- en cash control het belangrijkst. Dat domein is in termen van professionaliteit ook het verst ontwikkeld (figuur 1). Thema Nog niet aan de orde Onderzoeksfase Implementatiefase Uitbouwfase Volwassenheidsfase Ontwikkeling naar 8,2% 21,6% 32,0% 35,3% 2,8% business partner Cost- en cashcontrol 1,3% 11,6% 21,4% 38,0% 27,7% Flexibilisering 21,2% 31,8% 28,0% 16,6% 2,3% Business intelligence 8,2% 36,9% 28,0% 22,3% 4,6% Integrated reporting 5,1% 49,8% 25,0% 17,4% 2,8% Figuur 1. In welke ontwikkelingsfase zijn de belangrijkste thema s in uw organisatie? Ook de antwoorden op de vraag wie in de organisatie in de lead is rond de verschillende issues is interessant (figuur 2). Thema Finance Directie Business Anders HR ICT Ontwikkeling naar business partner 71% 14% 8% 7% 1% 1% Cost- en cashcontrol 75% 17% 5% 3% 0% 0% Flexibilisering 9% 42% 25% 9% 14% 1% Business intelligence 37% 6% 19% 6% 0% 33% Integrated reporting 70% 8% 12% 4% 2% 5% Compliance 50% 24% 7% 20% 0% 0% Veranderende klantwensen 3% 28% 58% 9% 0% 2% Restructurering 23% 62% 7% 5% 1% 1% Het nieuwe werken 4% 28% 14% 16% 37% 2% War for talent 11% 11% 11% 11% 57% 0% Eindtotaal 42% 22% 17% 8% 6% 5% Het is duidelijk dat finance, hoewel het strategische partner wil worden, zich voorshands vooral druk maakt over financiële issues Al is ruim tachtig procent het niet eens Ownwikkeling naar business partner - Stelling 1: De financial met de vomnt volgende het natuurlijk stellingen tegenwicht (figuur t.o.v. de 3 business en 4): en het management. Daarom is het niet logisch om als partner op te treden. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Volledig eens Eens Neutraal Oneens Volledig oneens Operationeel niveau Tactisch niveau Strategisch niveau Figuur 3. Reacties op de stelling: De financial vormt het natuurlijk tegenwicht ten opzichte van de business en het management. Daarom is het niet logisch om als partner op te treden Ownwikkeling naar business partner - Stelling 2: financial professionals hebben niet de competenties om op te treden als business controllers, laat staan als business partner. 60% 50% Operationeel niveau 40% Tactisch niveau 30% Strategisch niveau 20% 10% 0% Eens Neutraal Oneens Volledig oneens Figuur 4. Reacties op de stelling: Finance professionals hebben niet de competenties om op te treden als business controllers, laat staan als business partner Meer achtergronden en uitkomsten van de Finance Monitor vindt u op: onder Whitepapers. Figuur 2. Welke afdeling is binnen uw organisatie in de lead bij de genoemde thema s? 24 maart 2014 TIJDSCHRIFT CONTROLLING TIJDSCHRIFT CONTROLLING maart 2014

Big Data in finance: kans of bedreiging? Trends, tips & tools, case & debat

Big Data in finance: kans of bedreiging? Trends, tips & tools, case & debat Big Data in finance: kans of bedreiging? Trends, tips & tools, case & debat Colofon Whitepaper Big Data in finance: kans of bedreiging? USG Finance Professionals, september 2014. Eindredactie USG Finance

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Operationeel Risico Management

Operationeel Risico Management Operationeel Risico Management Benchmark Rapport 2009 Auteurs: Danielle Wareman Karel Janssen Merel Verschure Research: Khanh Ly Vincent de W inter Schiphol Oost, 2009 Nederland 2009 DCE Consultants Niets

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

VAN DATA NAAR KENNIS INFORMATIEVOORZIENING OP MAAT 7 GOUDEN TIPS. Team Hampshire. Big Data VAN BUZZWORD TOT PEILER VAN WAARDECREATIE.

VAN DATA NAAR KENNIS INFORMATIEVOORZIENING OP MAAT 7 GOUDEN TIPS. Team Hampshire. Big Data VAN BUZZWORD TOT PEILER VAN WAARDECREATIE. #1 / APRIL 2012 / FM.NL Team Hampshire Hospitality: INFORMATIEVOORZIENING OP MAAT Big Data VAN BUZZWORD TOT PEILER VAN WAARDECREATIE Performance Management 7 GOUDEN TIPS VAN DATA NAAR KENNIS Getting to

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

Veranderingen in het beroepsprofi el van HRM in de praktijk

Veranderingen in het beroepsprofi el van HRM in de praktijk Veranderingen in het beroepsprofi el van HRM in de praktijk Petra Biemans Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw komt de term human resources management (HRM) in zwang. Met name in het westen, waar

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Attero op eigen kracht verder Afsplitsing van Essent uitdaging voor Finance en ICT

Attero op eigen kracht verder Afsplitsing van Essent uitdaging voor Finance en ICT FAGRO NIEUWSBRIEF 4e KWARTAAL 2010 Index Pagina 1: Voorwoord Jos Paffen Pagina 1-2: Attero, interview Arno Luisman Pagina 2-3: WML, Interview Jeroen Ronden en Gaston Wijler Pagina 4 tot en met 7: Provincie

Nadere informatie

TRENDS IN ACCOUNTANCY 2014-2015

TRENDS IN ACCOUNTANCY 2014-2015 TRENDS IN ACCOUNTANCY 2014-2015 2 TRENDS IN ACCOUNTANCY 2014-2015 INHOUD Voorwoord 5 1 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN ACCOUNTANTSBEROEP 7 Trend 1 - Accountants stappen uit de schaduw en worden steeds meer publieke

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit Transparantieverslag 2011/2012 van Deloitte Accountants B.V.

Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit Transparantieverslag 2011/2012 van Deloitte Accountants B.V. Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit Transparantieverslag 2011/2012 van Deloitte Accountants B.V. Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit De brede maatschappelijke discussie over de dienstverlening

Nadere informatie

Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA

Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA Inleiding Risk management schrijft geschiedenis. De crisis waar we nu middenin zitten heeft volgens de analyses in de media

Nadere informatie

Het zingt rond. Monitor Talent naar de Top 2012

Het zingt rond. Monitor Talent naar de Top 2012 Het zingt rond Monitor Talent naar de Top 2012 Succes door aanbod en kwaliteit van vrouwen Monitor Talent naar de Top 2012 Babette Pouwels en Wilma Henderikse Commissie Monitoring Talent naar de Top l

Nadere informatie

magazine Relatie IA en externe accountant naar principle based Samen een olifant leren dansen

magazine Relatie IA en externe accountant naar principle based Samen een olifant leren dansen AUDIT magazine Magazine voor internal en operational auditors nummer 1 maart 2013 jaargang 12 thema: Relatie IA en externe accountant Samen een olifant leren dansen Over een rapport dat NIET over internal

Nadere informatie

DE NIEUWE PROFESSIONAL. Uw toegevoegde waarde in een veranderende markt INLEIDING. SAMENSTELLING: Walter van Hulst. ONDER REDACTIE VAN: Frank Kwakman

DE NIEUWE PROFESSIONAL. Uw toegevoegde waarde in een veranderende markt INLEIDING. SAMENSTELLING: Walter van Hulst. ONDER REDACTIE VAN: Frank Kwakman DE NIEUWE PROFESSIONAL Uw toegevoegde waarde in een veranderende markt INLEIDING SAMENSTELLING: Walter van Hulst ONDER REDACTIE VAN: Frank Kwakman INHOUD 1. Inleiding 2. De professional: een marktverkenning

Nadere informatie

Het Achmea Financieel Management Traineeship WE HEBBEN EEN BALANSTOTAAL VAN 100 MILJARD. gaat doen

Het Achmea Financieel Management Traineeship WE HEBBEN EEN BALANSTOTAAL VAN 100 MILJARD. gaat doen Het Achmea Financieel Management Traineeship WE HEBBEN EEN BALANSTOTAAL VAN 100 MILJARD en 4,5 miljoen klanten die benieuwd zijn wat jij ermee gaat doen 1 Met merken als Avéro Achmea, Centraal Beheer Achmea,

Nadere informatie

EFFECTIEF BESTUUR. Een handreiking aan bestuurders en toezichthouders

EFFECTIEF BESTUUR. Een handreiking aan bestuurders en toezichthouders EFFECTIEF BESTUUR Een handreiking aan bestuurders en toezichthouders ISBN 9789089800404 De auteurs, 2012 Mijntje Lückerath-Rovers Daniëlle Balen Gwendolyn van Tunen Nicolette Loonen-van Es Chantal Verkooy

Nadere informatie

Een adviseur moet ook nee durven te zeggen

Een adviseur moet ook nee durven te zeggen Een adviseur moet ook nee durven te zeggen hoewel steeds meer signalen op groen staan, is de MKB-overnamemarkt nog steeds afwachtend. Bovendien lijkt de concurrentie onder adviseurs eerder toe dan af te

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Oktober 2014. Hoeveel zijn we opgeschoten na de crisis?

Oktober 2014. Hoeveel zijn we opgeschoten na de crisis? Oktober 2014 Hoeveel zijn we opgeschoten na de crisis? Tweede Nationaal Onderzoek Risicomanagement in Nederland 2014 De onderzoekers v.l.n.r.: Casper Ruizendaal, Remko Renes, Dirk Swagerman, Marcel Prinsenberg,

Nadere informatie

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012 Corporate governance en btw-toezicht in Europa Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Corporate governance 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Kwaliteit RC-opleidingen is goed

Kwaliteit RC-opleidingen is goed Kwaliteit RC-opleidingen is goed In 2010 en 2011 zijn de EMFC-opleidingen voor de tweede keer gevisiteerd door een commissie van onafhankelijke deskundigen onder voorzitterschap van prof. dr. J. van der

Nadere informatie

IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014

IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014 Utrecht, juni 2014 IG&H Distributiemonitor - Duurzame groeiers onderzoek 2014 Zicht op wat snel en duurzaam groeiende kantoren succesvol maakt en hoe zij te herkennen zijn IG&H Consulting & Interim Management

Nadere informatie