Controller: sparring of business partner?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Controller: sparring of business partner?"

Transcriptie

1 Controller: sparring of business partner? Wat de financial belangrijk vindt, krijgt niet zijn prioriteit, berichtten wij in de vorige aflevering van Tijdschrift Controlling als belangrijkste uitkomst van de Finance Monitor. Drie professionals reageren op de resultaten van het onderzoek, elk vanuit hun eigen gezichtspunt. 20 maart 2014 TIJDSCHRIFT CONTROLLING TIJDSCHRIFT CONTROLLING maart 2014

2 Tekst: Arne Lasance De resultaten van de Finance Monitor nader beschouwd Was de financial ooit primair verantwoordelijk voor grootboek, facturen, belastingen en begrotingen, het merendeel van die taken wordt dezer dagen geautomatiseerd. Om serieus genomen te worden en zijn waarde als professional waar te maken, moet de financial dus groeien, van een retroactieve boekhouder naar een proactieve business controller die zelf waarde creëert. Misschien wel naar de rol van strategische business partner van de ceo? Een governance-issue Het was niet de eerste keer dat de Nederlandse financial gevraagd werd naar de evolutie van zijn functie. Zo rapporteerden in Tijdschrift Controlling van oktober 2013 De Waal c.s over hun onderzoek Trends en ontwikkelingen in de financiële functie, en ook De Waals respondenten zien hun rol liefst als die van strategische partner van de directie. Tegelijk vindt tweederde dat een duidelijke scheiding van de functies van financial en business controller geen slecht idee is. De Waal twijfelt dan ook, of die alom geuite wens van de financials, om business controller en strategische sparring partner van het management te zijn, wel zo realistisch is. Recent onderzoek naar governance-structuren, veelal geïnstigeerd door boekhoudschandalen, roept de fundamentele vraag op, wat de rol van de financiële functie in de organisatie eigenlijk is. Een cfo is als lid van de raad van bestuur verantwoordelijk voor het juist en compliant rapporteren over de financiële positie van de organisatie maar als strategische business partner kan hij diezelfde positie beïnvloeden en beheert hij bovendien de kas. Kan de controller dus qualitate qua eigenlijk wel business partner zijn? Is zijn rol niet veeleer om tegenwicht te bieden aan de andere agenda s? Reacties op de uitkomsten Uit de resultaten van de Finance Monitor van Tijdschrift Controlling en USG Finance Professionals blijken de respondenten opnieuw vooral de groei naar strategische business partner belangrijk te vinden, met het zuiver operationele cost- en cash management op de tweede plaats (zie kader). De antwoorden op de vraag Wie is hier in the lead? maken anderzijds duidelijk, dat finance zich voorshands vooral druk maakt over financiële issues; nog geen 3 procent rapporteert dat hun organisatie volwassen is, qua dat business partnership van de financials. Wij vroegen een drietal professionals, Maarten van Ginkel (algemeen directeur USG Finance), Hans ten Rouwelaar (assistant professor en onderzoeker Management Accounting & Control Nyenrode Business Universiteit) en Guido Fröhlichs (financial controller afdeling Strategie & Control Gemeente Heerlen) naar hun commentaren op de bevindingen van het Finance Monitor onderzoek. De ondervraagden zeggen te willen groeien naar de rol van volwaardige business partner maar zien (zeker als ze al cfo zijn) cash en cost control en het outsourcen van hun werk als de belangrijkste harde issues. Strategisch relevante thema s staan niet erg hoog op hun agenda? Van Ginkel: De trend dat financials zich (willen) ontwikkelen naar een meer interactiegerichte professional is reeds jaren geleden in gang gezet. Het vooroordeel bestond en bestaat, dat een echte financial niet de competenties heeft om deze rol serieus op te pakken. Maar de afgelopen jaren hebben veel financials fors in zichzelf geïnvesteerd en flinke stappen gemaakt. Dat cash en cost control zo dominant zijn, hangt samen met de economische situatie. Wanneer je hard moet vechten om je topline en marges enigszins in stand te houden, moet je zorgen dat wat je zelf kan beïnvloeden op orde is. Van Ginkel: Dat cash en cost control zo dominant zijn, hangt samen met de economische situatie maart 2014 TIJDSCHRIFT CONTROLLING TIJDSCHRIFT CONTROLLING maart

3 Ten Rouwelaar: Het spanningsveld tussen de businesspartner (support) rol en de control (rapportage) rol is een bekend item in de literatuur. Beheersen van de control rol wordt door veel controllers als harde voorwaarde gezien, voordat zij aan hun businesspartner rol kunnen beginnen. Sommige onderzoekers suggereren dat controllers zich nog weinig op hun gemak vinden bij het omgaan met strategische issues, dat blijft vaak het domein van de ceo. Anderzijds zijn door de grote onzekerheid controllerstaken als het doorrekenen van scenario s, impactanalyses en het anticiperen op de toekomst actueler dan ooit. Tegelijk dwingt die onzekerheid controllers meer in de control rol en harde issues. Oude gewoonten zijn soms lastig te veranderen. Fröhlichs: Ja, cash en cost control op de tweede plaats, dat is natuurlijk nogal operationeel. Business partner, dat houdt voor mij in meedenken, en vooral positief-kritisch tegenhanger zijn, van de ceo c.q. wethouder. Dan pas ben je een echte sparring partner en word je als financial betrokken bij zaken als strategische analyses en scenario s. Op onze afdeling Strategie en Control is dat de belangrijkste rol. Ik vind het vreemd dat dat aspect niet expliciet in deze top-tien genoemd wordt! Zowel het ambtelijk als het politieke bestuur vraagt ons steeds om scenario s door te rekenen, keuzes voor te bereiden en daarbij te adviseren. Meer dan een derde van de controllers in Nederland voelt zich onder druk gezet om meer winst te tonen, zo bleek uit het jaarlijkse beloningsonderzoek van de beroepsorganisatie NBA-VRC. Compliancy aan de regels scoort in dit onderzoek niet bijzonder hoog! Ten Rouwelaar: Managers stellen een kritische houding van controllers in de praktijk vaak erg op prijs Van Ginkel: Dat accountants in business de training Beroepsethiek verplicht volgen heeft zeker waarde. Ik heb dat zelf ook gedaan, ik ken de druk die collega s voelen. Het is een herijken van je normen- en waardenset, en dat kan nooit kwaad. Winstmanipulatie is veelal kortetermijndenken; we zijn er meer bij gebaat wanneer bedrijven en stakeholders als banken en private equity owners een lange- en middellangetermijnvisie hanteren en consistentie in financiële verslaglegging promoten. Winstmanipulatie met als doel het onttrekken van middelen aan de organisatie (voor bonussen of winstuitkering) is wat mij betreft altijd uit den boze. Hier zal een financial zijn rol als financieel geweten van de organisatie moeten nastreven. Ten Rouwelaar: In de huidige opleiding van controllers en accountants (zowel op master als post-master niveau) wordt steeds meer aandacht besteed aan beroepsethiek. Het oefenen om een rechte rug te krijgen en als een robuuste financial standvastig te zijn, tegenover verzoeken om malafide boekingen of handelingen te verrichten, dat vergt aandacht en training; maar is zeker noodzakelijk om als controller goed te kunnen functioneren. Je kunt je echter ook afvragen of een vak ethiek als zodanig wel ethisch gedrag kan vormen/doen toenemen. Of een verplichting zal helpen, betwijfel ik. Wel brengen regels en gedragscodes de discussie over ethische kwesties op gang, en bevorderen daarmee de bewustwording. Uit mijn eigen onderzoek blijkt dat managers een kritische houding van controllers in de praktijk overigens vaak erg op prijs stellen. Fröhlichs: Bij de overheid is er veel minder druk om de jaarrekening op een bepaalde manier te presenteren dan in het bedrijfsleven, al is die niet geheel afwezig. Uit mijn ervaringen in het bedrijfsleven concludeer ik dat vooral als er flexibel beloond wordt op basis van financiële resultaten, die druk hoger is. Daarom is het beter een strategisch controller (net als de ceo) niet te belonen op basis van financiële resultaten, maar op zaken als kwaliteit van de analyses, verbeteringen in de reporting, aandragen van oplossingen en dergelijke. Ik vind de training beroepsethiek belangrijk, de aandacht daarvoor mag zeker niet verslappen. Een controller moet zo onafhankelijk mogelijk blijven en ook minder gewaardeerde scenario s durven presenteren. Om een echte business partner te worden, als financial, moet je ten eerste je eigen vak verstaan, en ten tweede je eigen bedrijf van haver tot gort kennen en snappen, zo is de communis opinio. Hoe staat het met de vakkennis van de Nederlandse financials? Van Ginkel: Die vakkennis is volgens mij goed te noemen. Het feit dat we in ons land, nog steeds, meer principle based dan rule based denken, maakt dat we vaak met interpretaties van wet- en regelgeving te maken hebben. Dat maakt ons werk complexer; maar zorgt dat het niveau hier juist hoger is dan in veel omringende landen. Zelf ben ik een absolute voorstander van principle based werken; tegelijk zie ik wel een beweging naar meer rule based re- 22 maart 2014 TIJDSCHRIFT CONTROLLING TIJDSCHRIFT CONTROLLING maart 2014

4 gelgeving. De huidige nadruk op compliance vraagt veelal om het strakker en exacter naleven van regels dan we historisch gezien gewend zijn. Dat maakt ons vak wel zo interessant! Ten Rouwelaar: Nederlandse financials (accountants en controllers) worden gelukkig nog steeds deskundig opgeleid, maar hun werkzaamheden en taken zijn verschillend. Dat zie je ook terug in de functieomschrijvingen in dit onderzoek: business controllers en financieel managers vormen de grootste groep. Zij zijn primair verantwoordelijk voor de interne informatie, terwijl financial controllers en cfo s vaak verantwoordelijk zijn voor de externe jaarrekening. Moderne ict en erp-systemen maken het eenvoudiger om de juistheid van de gegevens van tevoren (dus reeds bij de invoer in het systeem) te controleren. Daardoor is er minder controle achteraf nodig. Toenemende wetgeving doet die twee domeinen steeds meer uit elkaar groeien. Maar door de recente schandalen is de aandacht voor de juistheid van de jaarrekeningen weer toegenomen. Fröhlichs: Met de vakkennis van onze controllers, zeker die een RC-opleiding hebben gevolgd, is niet veel mis denk ik. De PE-verplichting is ook prima, ik denk dat zowel RC s als RA s, in overheid zowel als bedrijfsleven, goed scoren. De terechte commentaren van de AFM en de Nederlandse Bank hebben niet zozeer te maken met vakbekwaamheid; eerder met manipulatie van cijfers om accountantsverklaringen te kunnen afgeven. Mijn ervaring met de grote accountantskantoren is overigens positief, qua vakkennis, kennis van regelgeving en ook qua meedenken als de regelgeving niet eenduidig is. Zeker bij de oudere professionals met meer levenservaring. Aansluitend op de vorige vraag: BI en integrated reporting zijn beide ontwikkelingen die een route wijzen naar verrijking van de ex-post boekhoudfunctie. Ook deze twee thema s scoren maar matig. Van Ginkel: BI en integrated reporting zijn trends van de laatste tijd, onder druk van economisch omstandigheden nog onvoldoende ingedaald. Het is mijn stellige overtuiging dat op deze beide terreinen de toekomst ligt, juist omdat het veel mogelijkheden biedt om processen en de beheersomgeving efficiënter in te richten en tegelijkertijd meer grip te krijgen op de belangrijkste risico s en opportunities. Het is inmiddels voor alle bedrijven in Nederland bereikbaar om alle data die vastgelegd worden binnen het bedrijf te ontsluiten, analyseren en benchmarken. We zijn er ons enkel nog niet van bewust, of weten niet hoe de eerste stappen te zetten. Ten Rouwelaar: De opmars van ict en business intelligence met gemakkelijke (integrale) rapportages is inderdaad een verrijking, maar door de veelheid aan informatie en combinatiemogelijkheden zien veel managers door het grote aantal bomen het bos niet meer. Deze ontwikkeling is niet te stoppen. Alle informatie is beschikbaar, en die data samenvoegen, die informatie vertalen naar praktische adviezen bij het nemen van belangrijke besluiten, dat is een belangrijke (support) rol Fröhlichs: Business partner is voor mij: meedenken en vooral positief-kritisch tegenhanger zijn voor de controllers. Als spin in het informatieweb heeft die de taak om alle interne informatiestromen te coördineren en de kwaliteit ervan te garanderen en te borgen. Fröhlichs: Hierover was ik wel verbaasd. Het zijn absoluut dé issues van de moderne controller, het dashboard, het analyseren van reports, forecasten en het geven van adviezen! Aangeven welke informatie je als controller nodig hebt, dat is belangrijk. Wat je nog vaak tegenkomt is dat controllers op een gegeven moment ook betrokken worden bij het genereren van de gegevens en dan vanwege deadlines te weinig tijd hebben of krijgen om goede analyses uit te voeren. Te vaak merk ik dat de controllersfunctie ook op tactisch niveau een hands-on functie is, met het vervaardigen van reports in hun takenpakket dat zou niet moeten. Wat heeft u geleerd van de resultaten van de Finance Monitor? En wat zou de gemiddelde controller moeten oppikken uit dit onderzoek? Van Ginkel: Het mooie van de monitor vind ik dat de respons komt van alle functionele lagen binnen ons vakgebied, en uit meerdere sectoren. Wat ik ervan leer is dat we als finance-kolom momenteel sterk bezig zijn met de problemen van nu. Dit vraagt bijna alle energie en aandacht en ontneemt ons soms de kracht om te investeren in toekomstige ontwikkelingen. Finance is in feite anti- maart 2014 TIJDSCHRIFT CONTROLLING TIJDSCHRIFT CONTROLLING maart

5 cyclisch. In economisch zware tijden wordt juist meer van ons gevraagd. Meer inzicht, meer analyses en rapportages en tegelijkertijd meer verantwoording afleggen aan interen en externe stakeholders. Toch moet ook vaak de finance-afdeling terug in capaciteit (kaasschaafmethode). Als controller zou ik oppikken uit de monitor dat ik ruimte moet creëren voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Ook zou ik proberen binnen mijn organisatie voortrekker te zijn en een middellange-termijnvisie op de agenda te krijgen, voor het bedrijf maar zeker ook voor de finance-functie zelf. Ten Rouwelaar: De gemiddelde controller bestaat niet. Uit eigen ervaring weet ik dat controllers in de praktijk erg gemotiveerd zijn om uit onderzoeken iets te halen, waarmee zij in de dagelijkse praktijk gelijk wat kunnen doen. Wat is dat bij dit onderzoek? Niet wat zij zelf al weten, namelijk dat rapportages en cash & cost control belangrijke zaken zijn. Dat is eerder een bevestiging van hun vermoedens. Wel is verrassend dat de ontwikkeling van de businessrol van controllers nog steeds doorgaat en hoog scoort. Daarbij moeten controllers niet worden gezien als een natuurlijk tegenwicht van het management; liever dienen managers en controllers samen dezelfde zaak, namelijk de continuïteit van de business, zowel op de korte als de langere termijn. Fröhlichs: Ik vond de resultaten her en der verrassend. Ik weet niet of de dataset toereikend was. Ik kan wel zien wat in die top-tien laag scoort, maar niet wat écht laag scoort. Ik mis onderwerpen als project-control, operational control, portfolio control. Ik mis ook zeker risk management en risk control, onderwerpen die voor een strategische controller vaak aan de orde komen, maar hier niet. Zeker risicomanagement zou toch overal hoog op de agenda moeten staan, van directies, van organisaties. En dus zeker van controllers die een strategische business partner willen zijn... Bevindingen Finance Monitor USG Finance Professionals en Tijdschrift Controlling hebben samen onderzocht wat Nederlandse financials in hun werk belangrijke thema s vinden. Via een vooronderzoek rond de Nationale Controllersdag 2013 is een top-tien geïdentificeerd, op zowel vaktechnisch, organisatorisch, als persoonlijk terrein. Aan de doelgroep is daarna gevraagd welke prioriteit deze thema s krijgen en in welke ontwikkelingsfase hun organisaties zich wat dat aspect betreft bevinden. Vooral de business controllers zetten de groei naar business partner bovenaan; de overige financiële professionals vinden cost- en cash control het belangrijkst. Dat domein is in termen van professionaliteit ook het verst ontwikkeld (figuur 1). Thema Nog niet aan de orde Onderzoeksfase Implementatiefase Uitbouwfase Volwassenheidsfase Ontwikkeling naar 8,2% 21,6% 32,0% 35,3% 2,8% business partner Cost- en cashcontrol 1,3% 11,6% 21,4% 38,0% 27,7% Flexibilisering 21,2% 31,8% 28,0% 16,6% 2,3% Business intelligence 8,2% 36,9% 28,0% 22,3% 4,6% Integrated reporting 5,1% 49,8% 25,0% 17,4% 2,8% Figuur 1. In welke ontwikkelingsfase zijn de belangrijkste thema s in uw organisatie? Ook de antwoorden op de vraag wie in de organisatie in de lead is rond de verschillende issues is interessant (figuur 2). Thema Finance Directie Business Anders HR ICT Ontwikkeling naar business partner 71% 14% 8% 7% 1% 1% Cost- en cashcontrol 75% 17% 5% 3% 0% 0% Flexibilisering 9% 42% 25% 9% 14% 1% Business intelligence 37% 6% 19% 6% 0% 33% Integrated reporting 70% 8% 12% 4% 2% 5% Compliance 50% 24% 7% 20% 0% 0% Veranderende klantwensen 3% 28% 58% 9% 0% 2% Restructurering 23% 62% 7% 5% 1% 1% Het nieuwe werken 4% 28% 14% 16% 37% 2% War for talent 11% 11% 11% 11% 57% 0% Eindtotaal 42% 22% 17% 8% 6% 5% Het is duidelijk dat finance, hoewel het strategische partner wil worden, zich voorshands vooral druk maakt over financiële issues Al is ruim tachtig procent het niet eens Ownwikkeling naar business partner - Stelling 1: De financial met de vomnt volgende het natuurlijk stellingen tegenwicht (figuur t.o.v. de 3 business en 4): en het management. Daarom is het niet logisch om als partner op te treden. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Volledig eens Eens Neutraal Oneens Volledig oneens Operationeel niveau Tactisch niveau Strategisch niveau Figuur 3. Reacties op de stelling: De financial vormt het natuurlijk tegenwicht ten opzichte van de business en het management. Daarom is het niet logisch om als partner op te treden Ownwikkeling naar business partner - Stelling 2: financial professionals hebben niet de competenties om op te treden als business controllers, laat staan als business partner. 60% 50% Operationeel niveau 40% Tactisch niveau 30% Strategisch niveau 20% 10% 0% Eens Neutraal Oneens Volledig oneens Figuur 4. Reacties op de stelling: Finance professionals hebben niet de competenties om op te treden als business controllers, laat staan als business partner Meer achtergronden en uitkomsten van de Finance Monitor vindt u op: onder Whitepapers. Figuur 2. Welke afdeling is binnen uw organisatie in de lead bij de genoemde thema s? 24 maart 2014 TIJDSCHRIFT CONTROLLING TIJDSCHRIFT CONTROLLING maart 2014

Samenvatting Finance Monitor

Samenvatting Finance Monitor Samenvatting Finance Monitor Welke thema s beïnvloeden het werk van financials? De Finance Monitor van USG Finance en Tijdschrift Controlling geeft inzicht in de thema s die het werk van financials gaan

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Strong Controllership

Strong Controllership Strong Controllership Als ik gemekker wil, koop ik wel een geit Hoe verandert onze functie? Welke competenties zijn er nodig op ons vakgebied gezien de veranderende context? Wat betekent dit voor de inrichting

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Maak de sprong naar de opleiding tot registercontroller. business in control

Maak de sprong naar de opleiding tot registercontroller. business in control Alleen de top biedt het perspectief Maak de sprong naar de opleiding tot registercontroller business in control De registercontroller als business partner voor het management De functie van controller

Nadere informatie

Rondetafel. De wisselwerking tussen Business Management en Business Control. v Samen aan tafel! 25 juni 2015, SS Rotterdam

Rondetafel. De wisselwerking tussen Business Management en Business Control. v Samen aan tafel! 25 juni 2015, SS Rotterdam 5-7-2015 1 Rondetafel De wisselwerking tussen Business Management en Business Control v Samen aan tafel! 25 juni 2015, SS Rotterdam Agenda Rondetafel 15.00 15.15 uur: Introductie 15.15 15.35 uur: Bespiegelingen

Nadere informatie

Workshop Integriteit & Financiën Jaarcongres Controlling Alex van Groningen

Workshop Integriteit & Financiën Jaarcongres Controlling Alex van Groningen Workshop Integriteit & Financiën Jaarcongres Controlling Alex van Groningen Theo Quaijtaal (HighQ) 18-04-2013 1 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Pleonasme) De maatschappelijke en daarmee ethische

Nadere informatie

Financieel Controller en Administrateur bij hulporganisatie.

Financieel Controller en Administrateur bij hulporganisatie. Vastenaktie Nederland Financieel Controller en Administrateur bij hulporganisatie. Wie zijn wij: De stichting Vastenaktie Nederland is een R.-K. hulporganisatie die in Nederland geld werft, met name in

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN.

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. COMPLIANCE RADAR De Compliance Radar helpt gemeenten een brug te slaan tussen beleidsdoelstellingen en uitvoering. Door

Nadere informatie

LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP. BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE

LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP. BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE waarom een schakeltrajecter? Iemand met een niet-financiële vooropleiding heeft

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control Top 10 kenmerken van een effectieve v Rotterdam, februari 2015 vs Final Wat kunt u in deze doorkijk verwachten? Inleiding FinTouch doet onderzoek naar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Management Accounting & Control 5 Module Externe Verslaggeving 6 Module Management Control & Information Systems 7 Rooster 8 Opleidingskosten 9 Netherlands

Nadere informatie

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven succeed IT better results together Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven in handel

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

Big Data in finance: kans of bedreiging? Trends, tips & tools, case & debat

Big Data in finance: kans of bedreiging? Trends, tips & tools, case & debat Big Data in finance: kans of bedreiging? Trends, tips & tools, case & debat Colofon Whitepaper Big Data in finance: kans of bedreiging? USG Finance Professionals, september 2014. Eindredactie USG Finance

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

Contractmanagement in Nederland anno 2011

Contractmanagement in Nederland anno 2011 Contractmanagement in Nederland anno 2011 Samenvatting Mitopics Theo Bosselaers NEVI René van den Hoven Februari 2012 1 Periodiek onderzoekt Mitopics de professionaliteit waarmee Nederlandse organisaties

Nadere informatie

GRIP OP MEER MET MINDER AMC SEMINAR AMSTERDAM 28 oktober 2010

GRIP OP MEER MET MINDER AMC SEMINAR AMSTERDAM 28 oktober 2010 Inspireren, creëren, organiseren GRIP OP MEER MET MINDER AMC SEMINAR AMSTERDAM 28 oktober 2010 1 Inleiding Enquete, SUTO 2010 De wereld In 2010 Trends, Scenario s en Prognoses Voor komende Jaren. Piet

Nadere informatie

Beloningsonderzoek 2013 Onderzoek naar salaris, targets en werkomgeving

Beloningsonderzoek 2013 Onderzoek naar salaris, targets en werkomgeving NBA-VRC & ROBERT WALTERS Beloningsonderzoek 2013 Onderzoek naar salaris, targets en werkomgeving Het salaris van de controller: wanneer wil de controller weg? Bob van Ginkel, Associate director Robert

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system!

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system! Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system!! Tom Veerman! Triple A Risk Finance B.V.! 1! Programma! Solvency II stand

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

Financieel management voor anesthesiologen

Financieel management voor anesthesiologen Financieel management voor anesthesiologen 08 & 22 September 2012 Novotel Rotterdam Brainpark 12 NVA CME credits Registration via our website: http://medina.net/?page_id=179 Doelgroep Deze training is

Nadere informatie

- CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012-

- CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012- - CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012- Martin Jager Partner BDO Westfriesland - CONTROLLERS CIRCLE 12 juni 2012- De Controller van de 21 e Eeuw Dr. André de Waal MBA 12 juni 2012 Controllers Circle West-Friesland

Nadere informatie

Profiel van de Nederlandse controller

Profiel van de Nederlandse controller Controllers: identiteit en imago Profiel van de Nederlandse controller Controllers Onderzoek 2007 ControllersMagazine Onderzoek Robert Half en ControllersMagazine lieten in februari en maart 2007 een gezamenlijk

Nadere informatie

Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen.

Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen. Relatie finance & sales - onderzoek Credit Expo en Graydon 2014 Graydon Nederland 2014 Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen. Voorwoord Graydon Nederland 2014 Sturen op

Nadere informatie

World Class Finance in de Retail

World Class Finance in de Retail World Class Finance in de Retail Jaarcongres Controlling 24 april 2008 Hans Strikwerda Copyright 2008 by Nolan, Norton & Co. Private for the client. This report nor any part of it may not be copied, circulated,

Nadere informatie

Ontdek de mogelijkheden

Ontdek de mogelijkheden Business Intelligence Ontdek de mogelijkheden Drs.Roel Haverland An apple a day.. Page 3 Hoe vertaalt dit zich naar u? Page 5 Hoe vertaalt dit zich naar u? Winst Page 6 Hoe de winst te verhogen? Winst

Nadere informatie

Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016. Financial Control Framework Van data naar rapportage

Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016. Financial Control Framework Van data naar rapportage Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016 Financial Control Framework Van data naar rapportage Inhoudsopgave Even voorstellen Doel van de workshop Positie van Finance & Control Inrichting van management

Nadere informatie

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand Profiel FenterDaniëls bemiddelt sinds 1999 in personeel voor FINANCE posities. Dat doen wij voor vaste functies. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met tijdelijk personeel. Onze wervings- en selectieprocedure

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning

Strategische Personeelsplanning Strategische Personeelsplanning De basis voor effectief en duurzaam functioneren 1 Wie is Hubé Maaike Huisman HR Business Coach Hubé zet mensen in hun kracht Van intuïtie tot intellect Van binnen naar

Nadere informatie

Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid

Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid Het assurance-raamwerk De accountant en het verstrekken van zekerheid Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Het begrip assurance en maatschappelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

Rapport Carriere Waarden I

Rapport Carriere Waarden I Rapport Carriere Waarden I Kandidaat TH de Man Datum 18 Mei 2015 Normgroep Advies 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart. In dit rapport

Nadere informatie

& control. opleiding

& control. opleiding VU post- GRADUATE school of accounting & control opleiding Controlling (RC/EMFC) De VU-opleiding tot Executive Master of Finance and Control (RC) Allround Controller bedrijfseconomisch geweten en adviseur

Nadere informatie

Wat is Sales Benchmarking?

Wat is Sales Benchmarking? benchmarking Wat is Sales Benchmarking? Sales Benchmarking vergelijkt de belangrijkste Sales prestatie indicatoren van uw organisatie met die van uw directe- en indirecte concurrenten. Benchmarking vindt

Nadere informatie

Doen we de juiste dingen vs de dingen juist doen

Doen we de juiste dingen vs de dingen juist doen Doen we de juiste dingen vs de dingen juist doen Programma Introductie Better practices Doen we de juiste dingen Discussie Einde 2015 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 4 Module Management Accounting & Control 5 Module Externe Verslaggeving 6 Module Management Control & Information Systems 7 Rooster 8 Docenten

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Controller Manager Consolidatie RA

Curriculum Vitae. Interim Controller Manager Consolidatie RA Curriculum Vitae Interim Controller Manager Consolidatie RA Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer Jaren ervaring

Nadere informatie

Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie. Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst

Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie. Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst Procesmanagement aan het werk Business discovery als motor

Nadere informatie

HR INTELLIGENCE HET WINNENDE INGREDIËNT VOOR DE HR BUSINESS PARTNER, OF OUDE WIJN IN NIEUWE ZAKKEN?

HR INTELLIGENCE HET WINNENDE INGREDIËNT VOOR DE HR BUSINESS PARTNER, OF OUDE WIJN IN NIEUWE ZAKKEN? HR INTELLIGENCE HET WINNENDE INGREDIËNT VOOR DE HR BUSINESS PARTNER, OF OUDE WIJN IN NIEUWE ZAKKEN? CFO Day 2012 Roy Klaassen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt,

Nadere informatie

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014 FUNCTIEDOCUMENT CONTEXT De afdeling Planning & Control richt zich op de effectieve en efficiënte uitvoering van planning & controlcyclus governance, financiering & treasury en risicomanagement. De medewerker

Nadere informatie

HealthRatio Integrated Planning

HealthRatio Integrated Planning HealthRatio Integrated Planning HIP is de alles in één oplossing voor uw besturing: Begroten, plannen, prognosticeren en rapportage Financieel, Productie en Middelen (FTE, OK, Bedden) Geïntegreerde kostprijscalculatie

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Business Controller RC

Curriculum Vitae. Interim Business Controller RC Curriculum Vitae Interim Business Controller RC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaat Ervaring Samenvatting CVK83

Nadere informatie

Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010

Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010 Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010 Tanja Goense 16 September 2010 Programma Even voorstellen Opzet onderzoek Bevindingen Samengevat Foodforthought

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Business Controller Plant Controller WO BE

Curriculum Vitae. Interim Business Controller Plant Controller WO BE Curriculum Vitae Interim Business Controller Plant Controller WO BE Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer

Nadere informatie

Executive Academy. Permanente Educatie voor Professionals. Permanente Educatie voor Professionals

Executive Academy. Permanente Educatie voor Professionals. Permanente Educatie voor Professionals Executive Academy Permanente Educatie voor Professionals Permanente Educatie voor Professionals Wat is de Executive Academy? De Executive Academy is een samenwerking tussen de Amsterdam Business School

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Hoofd Administratie Drs.

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Hoofd Administratie Drs. Curriculum Vitae Interim Financial Controller Hoofd Administratie Drs. Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer

Nadere informatie

CIAD in de praktijk. Factsheets

CIAD in de praktijk. Factsheets CIAD in de praktijk Factsheets Inhoud 1. Introductie 2. Dienstverlening 3. Casussen 1.1 Introductie CIAD is expert op het gebied van in control vraagstukken: van interim controlling tot adviestrajecten.

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

Verslag klanttevredenheidsonderzoek support Q1

Verslag klanttevredenheidsonderzoek support Q1 Verslag klanttevredenheidsonderzoek support Q1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Samenvatting... 4 3 Algemene informatie... 5 3.1 Wat is je functie?... 5 3.2 Hoe lang werk je al met Connexys?... 5 3.3 Hoeveel

Nadere informatie

Business. IT in charge. Met resultaten CIO Survey en 9 CIO s aan het woord. Analytics

Business. IT in charge. Met resultaten CIO Survey en 9 CIO s aan het woord. Analytics Business Analytics IT in charge Met resultaten CIO Survey en 9 CIO s aan het woord Informatie is van en voor mensen CIO speelt belangrijke rol in nieuw spanningsveld Door Guus Pijpers Een van de eerste

Nadere informatie

Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching

Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching Adviesbureau nieuwe stijl Strategie leiderschap - coaching Samenvatting InmensGroeien is opgericht door Joop Egmond en Maarten Smits. Het bedrijf is ontstaan uit de wens om voor mensen binnen organisaties

Nadere informatie

HR Analytics heeft met cijfers niets van doen

HR Analytics heeft met cijfers niets van doen HR Analytics heeft met cijfers niets van doen NVP bijeenkomst - HR Metrics & Analytics: cijfermatig adviseren 17 november 2015 HR Metrics & Analytics: cijfermatig adviseren 1 Even voorstellen Senior Managing

Nadere informatie

Strategisch Risicomanagement

Strategisch Risicomanagement Commitment without understanding is a liability Strategisch Risicomanagement Auteur Drs. Carla van der Weerdt RA Accent Organisatie Advies Effectief en efficiënt risicomanagement op bestuursniveau Risicomanagement

Nadere informatie

DE WENDBARE ORGANISATIE

DE WENDBARE ORGANISATIE DE WENDBARE ORGANISATIE 16E BPUG SEMINAR 4 JUNI 2013 Jef Aarts & Aart Schouten FrieslandCampina Project control & agility in a global change programme Ervaringen vanuit het project management office van

Nadere informatie

Curriculum Vitae Interim Manager Finance Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.

Curriculum Vitae Interim Manager Finance Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin. Curriculum Vitae Interim Manager Finance Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer CVK3352 Ervaring Samenvatting

Nadere informatie

Naar mijn stellige overtuiging is dit een van de belangrijkste oorzaken van de verwachtingskloof.

Naar mijn stellige overtuiging is dit een van de belangrijkste oorzaken van de verwachtingskloof. Alleen uitgesproken tekst geldt Bijdrage van drs. P.J. van Mierlo RA, voorzitter PwC Accountants N.V. aan Rondetafelgesprek Accountancy op maandag 10 juni 2013. 1. Graag wil ik de PvdA hartelijk bedanken

Nadere informatie

Trends en ontwikkelingen in de financiële functie (I)

Trends en ontwikkelingen in de financiële functie (I) PERSOONLIJK FUNCTIONEREN Visie op financiële functie van de toekomst Dr. André A. de Waal MBA, zelfstandig adviseur en associate professor strategic management Maastricht School of Management (andredewaal@planet.nl).

Nadere informatie

Versterk uw focus op vastgoed met ICT

Versterk uw focus op vastgoed met ICT Versterk uw focus op vastgoed met ICT Johan André de la Porte Real Estate IT September 2012 Voorwoord De wereld van het vastgoed staat onder druk en verandert in hoog tempo. Uit onderzoek dat in samenwerking

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

CobiT. Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1

CobiT. Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1 CobiT Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1 Control objectives for information and related Technology Lezenswaardig: 1. CobiT, Opkomst, ondergang en opleving

Nadere informatie

NATIONALE VEERKRACHTTEST

NATIONALE VEERKRACHTTEST NATIONALE VEERKRACHTTEST VEERKRACHT OPTIMISME PSYCHOLOGISCH KAPITAAL ZELF- VERTROUWEN HOOP Rapport Persoonlijke Veerkracht 1-10-2012 uitzenden professionals inhouse services employability payrolling outsourcing

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Corporaties In Control

Corporaties In Control Corporaties In Control D A T U M : 3 0 M E I 2 0 1 3 Leonie van Meel & Frank Bieleman Agenda 1. Speelveld 2. Risicomanagement / Governancecode 3. Projectfasering ICS 4. Onafhankelijke rol / verantwoordelijkheid

Nadere informatie

PROFIEL @ SENIOR BUSINESS CONTROLLER ADRZ

PROFIEL @ SENIOR BUSINESS CONTROLLER ADRZ PROFIEL @ SENIOR BUSINESS CONTROLLER ADRZ 6 februari 2015 voor meer info over de functie: werving.search@leeuwendaal.nl, telefoon (070) 41 42 700 voor sollicitatie: www.leeuwendaal.nl Niets uit dit profiel

Nadere informatie

Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V.

Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V. Risk & Compliance Charter Clavis Family Office B.V. Datum: 15 april 2013 Versie 1.0 1. Inleiding Het Risk & Compliance Charter (charter) bevat de uitgeschreven principes, doelstellingen en bevoegdheden

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)?

Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)? Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)? Wat nearshoring voor kleine bedrijven kan betekenen en het stappenplan om hier een succes van te maken. Nearshoring (in het buitenland, dicht bij

Nadere informatie

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS to ANALYTICS Voordelen Voor de Business professional Vanaf dag 1 heb je waardevolle inzichten die voor een jumpstart van uw business intelligence

Nadere informatie

Vacature Concerncontroller (1fte)

Vacature Concerncontroller (1fte) Vacature Concerncontroller (1fte) Organisatie en context Algemeen Met de komst van de Participatiewet is samenwerking binnen en tussen gemeenten op het gebied van het sociaal domein belangrijker geworden.

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gegevensbeheer Functiecode: 0501

Functieprofiel: Medewerker Gegevensbeheer Functiecode: 0501 Functieprofiel: Medewerker Gegevensbeheer Functiecode: 0501 Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de organisatie, dan

Nadere informatie

Voorlopige resultaten Informatiemanagement onderzoek 2011. Woensdag 19 oktober NGI IM Utrecht

Voorlopige resultaten Informatiemanagement onderzoek 2011. Woensdag 19 oktober NGI IM Utrecht Voorlopige resultaten Informatiemanagement onderzoek 2011 Woensdag 19 oktober NGI IM Utrecht Agenda 19.00 19.15 Welkom en inleiding 19.15 19.45 IM Onderzoek 2011 19.45 20.15 Pauze 20.15 21.00 Discussie

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN. ICCO Onderzoek 2015

MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN. ICCO Onderzoek 2015 MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN ICCO Onderzoek 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 2. Onderzoek Demografie Bedrijfsgegevens Functie van de respondent Landen Wat zijn mensenrechten? Waarom mensenrechten? Six step

Nadere informatie

Finance & Control. Plaats in de organisatie:

Finance & Control. Plaats in de organisatie: Functienaam: Sector: Afdeling: teammanager Financiën Finance & Control Financiën Plaats in de organisatie: De teammanager Financiën verricht zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de manager

Nadere informatie

1. Verschillende invalshoeken

1. Verschillende invalshoeken GITP Follow the Money Geertebolwerk 1 3511 XA in Utrecht 15.15 16.30 u Vergroot de OR-invloed op de financiële beleidscyclus? 23 juni 2014 drs. ing. Rob Latten MBA Rob.Latten@GITP.NL GITP Wilhelminapark

Nadere informatie

Herinnert u zich deze nog?

Herinnert u zich deze nog? Even voorstellen Herinnert u zich deze nog? Topthema s De klant is koning Meten is weten! Het onderzoek Het onderzoek Grootste klantonderzoek ooit Unieke samenwerking met de leden Samenwerking Universiteit

Nadere informatie

EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012. 29 mei 2012

EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012. 29 mei 2012 EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' 1 MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012 2 DE STRATEGY-TO-PERFORMANCE GAP (MANKINS EN STEELE) 3 37% Gemiddelde prestatie verliezen

Nadere informatie

Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk

Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk Concerncontrol Velsen Concerncontrol in de gemeente Velsen: de praktijk Jörg Schlunke jorgschlunke@bmc.nl 06-506 908 92 12 juni 2014 Inhoud Opdracht concerncontroller Velsen Visie op control Rol, taken

Nadere informatie

Ontwikkeling en vernieuwing van de bedrijfsvoering

Ontwikkeling en vernieuwing van de bedrijfsvoering Ontwikkeling en vernieuwing van de bedrijfsvoering Geïnspireerd op ervaringen van PEC Zwolle Veel publieke organisaties hebben moeite tot echt vernieuwende invulling en organisatie van hun bedrijfsvoering

Nadere informatie

Credit Management en Excel

Credit Management en Excel Credit Management en Excel Debiteurenbeheer of het opstellen van debiteuren rapportages, het zijn terugkerende werkzaamheden op iedere creditmanagement afdeling. Werkzaamheden die lang niet altijd goed

Nadere informatie

Ook een complexe financiële administratie moet natuurlijk kloppen.

Ook een complexe financiële administratie moet natuurlijk kloppen. Ook een complexe financiële administratie moet natuurlijk kloppen. Over inzicht, controle en uw ambities. laat onderwijs bedrijven Activa Financiële stuurgegevens Subsidie? Facturen Passend onderwijs digitaliseren

Nadere informatie

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en India, heeft de wereld in veel opzichten in hoog tempo veranderd. Voor veel bedrijven betekent dit een strategische herbezinning op

Nadere informatie

2014 KPMG Advisory N.V

2014 KPMG Advisory N.V 02 Uitbesteding & assurance 23 Overwegingen bij uitbesteding back- en mid-office processen van vermogensbeheer Auteurs: Alex Brouwer en Mark van Duren Is het zinvol voor pensioenfondsen en fiduciair managers

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak Rapportage Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak In opdracht van: DirectResearch & Logeion en d Associatie van hoofden Communicatie Datum: 15 september 2014 Projectnummer: 2013008 Auteur(s): John

Nadere informatie

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1

FUNCTIEDOCUMENT. Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 FUNCTIEDOCUMENT RWS Sector : Management Datum : december 2011 Functie : Manager Functienummer : 1.1 CONTEXT RWS heeft vier afdelingen (Strategie & Beleid, Klant, Vastgoed en Bedrijfsvoering). Deze afdelingen

Nadere informatie

Beheers de waan van de dag

Beheers de waan van de dag Fred Conijn en Rudi Oskamp zijn managing consultant bij de PA Consulting Group ONTWIKKELING FINANCIËLE FUNTIE Productspecifieke sturing in de financiële functie (1) Beheers de waan van de dag 12 Rapportages

Nadere informatie

Integraal risicomanagement

Integraal risicomanagement Samenvatting Integraal risicomanagement in 40 Nederlandse ziekenhuizen Inhoud Inleiding 3 Onderzoeksvragen 3 Integraal risicomanagement onvoldoende beschreven 4 Aanbevelingen 5 Over VvAA 7 2 VvAA Risicomanagement

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Rapportage De Kracht van Communicatie DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies Resultaten van het onderzoek 5 De

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor. Juni 2013 Dilemma s in Klantcontact

Strategic Decisions Monitor. Juni 2013 Dilemma s in Klantcontact Strategic Decisions Monitor Juni 2013 Dilemma s in Klantcontact KIRC 2013 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere wijze openbaar worden

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie