Meer rendement uit een Business Intelligence investering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meer rendement uit een Business Intelligence investering"

Transcriptie

1 Meer rendement uit een Business Intelligence investering NGI Peter Geelen ipm Partners - #1

2 Meer rendement uit een Business Intelligence investering. Organisaties investeren aanzienlijke bedragen in Data Warehousing en Business Intelligence om het inzicht in prestaties te vergroten. Een prima zet natuurlijk, maar in de praktijk zien we te vaak een u vraagt wij draaien aanpak. De focus ontbreekt en het gebruik is niet optimaal, met als gevolg een onvoldoende renderende investering. ipm Partners - #2

3 ipm Partners - #3

4 ipm Partners - #4

5 ipm Partners - #5

6 ipm Partners - #6

7 ipm Partners - #7

8 Richten van de organisatie Inrichten op maat Sturen en verbeteren Oplossen complexe vraagstukken Borgen en continu verbeteren Leiderschap, samenwerking en cultuur ipm Readiness Scan Veranderboodschap Veranderaanpak ipm introductie training & ipm awareness game Veranderboodschap keten Teamregels Training ipm Sturen en Verbeteren Teamregels Teamontwikkeling Teamfoto en coaching Training ipm Veranderen Teamregels Teamcoaching Training ipm Problem Solving Training- en ontwikkelprogramma Periodieke teamfoto Strategie & Stuurinformatie Validatie strategie Onderscheidend vermogen Vijf doelen & resultaat s Proces niveau 1 s Communiceerbaar maken met strategiekaart Programmastructuur boom per klantketen sturing Analyse organisatie- en overlegstructuren rapporten Verbeter- / planborden Toekomstige organisatie- en overlegstructuren Performance monitoring Inrichting beheerorganisatie Integratie met P&C Performance monitoring Processen & Verbeteren Klant-klant processen Klantwaarde / eigen waarde Verspillingindicatie Prioritering processen Gegevens verzameling Huidige klantwaarde prestaties Procesuitwerking en analyse Verspillinganalyse Proces governance Korte termijn procesverbeteringen (quick wins, eerste successen) Productiviteitsanalyse Opdracht en verbeterdoelstelling Problem Solving, Root Cause analyse, Lean/Six Sigma TO BE Proces Implementatieplan Programma management Uitvoeren verbeterprojecten Standaardisatie van processen en activiteiten Beheren van processen Informatie logistiek Analyse bestaande rapportages en informatielogistiek Korte & lange termijn BI oplossing en toolset inventarisatie definities & meetmethodes visualisaties Rapportage schetsen 0-meting rapportages op basis van (korte termijn) BI oplossing Planvorming toekomstige informatielogistiek en systemen opgestart rapportages volgens periodiek schema ingeregeld Toekomstige informatielogistiek bepaald Implementatie lange termijn informatielogistiek en systemen rapportages volledig geautomatiseerd Producten & Mijlpalen Strategiekaart & Klantketens Resultaat indicatoren Veranderaanpak Organisatie readiness indicatie Verspillingindicatie Programmastructuur Verbeterpotentieel Proces AS IS structuur Team readiness indicatie Proces governance rapportages Team- / keten / MT sturing Quick Wins / eerste successen Competentie ontwikkeling Overlegstructuur TO BE Implementatieplan TO BE proces Verbeterpotentieel Competentie ontwikkeling Programma management BI / MI structuur Procesmodel (kwaliteitssysteem) Handover ipm Partners - #8

9 Richten van de organisatie Leiderschap, Samenwerking & Cultuur Veranderboodschap Waarom veranderen? Wat veranderen? Waartoe veranderen? Hoe veranderen? Wie veranderen? ipm Partners - #9

10 Effectiviteit Richten van de organisatie Leiderschap, Samenwerking & Cultuur Voordeel: 5 ipm Readiness Assessment Profiel Sterkte: 4 Work in Progress: 3 Uitdaging: 2 Blokkade: 1 Huidig Gewenst Succesfactoren ipm Partners - #10

11 Richten van de organisatie Strategie & Stuurinformatie Onze Missie, Visie en Kernwaarden Wat is onze passie en droom en wat is onze veranderboodschap? Missie Wat is ons bestaansrecht? Visie Waar willen we staan? Wat is onze droom? Kernwaarden Wat drijft ons? Onze strategische doelstellingen Wat willen bereiken? Wanneer vieren we succes? Ultieme doel Wat is ons ultieme doel? Wat willen we bereiken ten aanzien van continuïteit en rendement? 1 1 Groeistrategie Waar zitten groeimogelijkheden en welke Product-Markt combinaties (PMCs) kiezen we? Nieuwe markten? Nieuwe producten, huidige markten? Huidige producten, huidige markten? Waarde propositie & Onderscheidend vermogen Productiviteitsstrategie Waar zijn productiviteit en efficiency verbeteringen mogelijk in relatie tot onze organisatie typologie? Kosten reductie? Productiviteit verhoging? Benutting van kapitaal of assets? Hoe onderscheiden we ons tov de concurrentie; wat is onze waardepropositie; waarom koopt de klant bij ons? We zijn de liefste; Customer Intimacy We zijn de snelste; Operational Excellence We zijn de slimste; Product Leadership Lock in Resultaat s laten zien of we onze doelstellingen behalen ipm Partners - #11

12 Richten van de organisatie Processen & Verbeteren Onze klant waardeketens Hoe gaan we het realiseren? De klant-klant processen bepalen onze prestaties De waardeketen is wat de klant ervaart (momenten van de waarheid) De klant initieert het proces en het resultaat is een concreet product of dienst waar de klant voor wil betalen Sturende processen Klant-klant proces A Klant-klant proces B Klant-klant proces C Ondersteunende processen Proces niveau 1 s geven de prestaties van de klant-klant processen weer en zijn van invloed op de strategische doelstellingen ipm Partners - #12

13 Richten van de organisatie Processen & Verbeteren Missie, visie en kernwaarden Duurzame groei van de winst Winst Opbouwen marktpositie Omzet Marktaandeel Verlagen logistieke kosten Logistieke kosten per machine Activering van het merk Advies op maat Overtref verwachting bij service Klanttevredenheid Klantbehoefte Verkoop effectiviteit % op tijd geïnstalleerd Verkopen, leveren en installeren Werkende machine Behoefte printsupplies Volume supplies Leverbetrouwbaarheid Leveren printbenodigdheden Geleverde printsupplies Behoefte aan onderhoud Bezoek frequentie Leveren technische service % storing binnen SLA Werkende machine ipm Partners - #13

14 Wow-effect (Delighter) Normale Dienstverlening (Satisfier) Minimale Dienstverlening (Dissatisfier) Richten van de organisatie Processen & Verbeteren 1. Gebruik de klantwaarden 2. Welke klantwaarden worden door welke klantketens gerealiseerd Klantwaarden Beschikbaarheid producten op het schap Sturende processen Klant-klant proces A Klant-klant proces B Klant-klant proces C Ondersteunende processen ipm Partners - #14

15 Richten van de organisatie Processen & Verbeteren 1 Wat verwacht de klant? Sturende processen Klant-klant proces A Klant-klant proces B Klant-klant proces C Ondersteunende processen Deel de klantwaarden toe aan de klantketens Moeten we nog dingen toevoegen t.a.v. wat de klant (of klant van de klant) verwacht van iedere keten Eigen verwachtingen? Wat zijn onze eigen verwachtingen ten aanzien van ieder klantproces? Issues Waar lopen we op dit moment tegen aan? Wat belemmert ons nu om de klantwaarden en eigen verwachtingen te realiseren? Consequentie en impact in Wat betekent dat (consequentie) en hoeveel kost dat (impact)? ipm Partners - #15

16 Richten van de organisatie Leiderschap, Samenwerking & Cultuur Ervaren van ipm procesgericht werken en sturen Toepassen van proces verbeterprincipes Sturen op feiten / s, oorzaak en gevolg Teambuilding & Fun ipm Partners - #16

17 Inrichten op maat Leiderschap, Samenwerking & Cultuur Veranderboodschap Waarom veranderen? Wat veranderen? Waartoe veranderen? Hoe veranderen? Wie veranderen? Veranderboodschap Keten ipm Partners - #17

18 Inrichten op maat Processen & Verbeteren Klant-klant proces Niveau 1 Klantproces Werkproces Afdeling A Werkproces Afdeling B Werkproces Afdeling A Werkproces Afdeling C Niveau 2 Organisatie eenheden Processtap Medewerker Processtap Medewerker Processtap Medewerker Processtap Medewerker Niveau 3 Medewerkers Werk instructie Niveau 4 Werkinstructies ipm Partners - #18

19 Inrichten op maat Processen & Verbeteren Hoe Wanneer 1 Wat Waarom Wie ipm Partners - #19

20 Inrichten op maat Strategie & Stuurinformatie Niveau 1 ACTIVITEIT 1 ACT 2 ACT 3 ACT 5 Tijdigheid ACT 4 ACT 6 Niveau 2 Productiviteit Kwaliteit Niveau 3 Geven van FOCUS en vertalen naar de vloer s op 3 niveaus Oorzaak gevolg relaties Beperkt tot s per proces Voorkomen van eenzijdige sturing Alle aspecten van de driehoek worden gedekt ipm Partners - #20

21 Inrichten op maat Strategie & Stuurinformatie Ultieme doel s Groeistrategie Waarde propositie & onderscheidend vermogen s s Productiviteitsstrategie s Management niveau s Klant-klant proces Werkproces Afdeling A Werkproces Afdeling B Werkproces Afdeling A Werkproces Afdeling C s Ketenniveau Processtap Medewerker Processtap Processtap Medewerker Medewerker Werk instructie Processtap Medewerker s Afdeling / team niveau ipm Partners - #21

22 Sturen en verbeteren Leiderschap, Samenwerking & Cultuur Team Huidig team Totaal Regioscore TOPS 2 1 TIPS 0 Gezamenlijk doel en resultaat Rolverdeling en leiderschap Afspraken over werkwijzen en procedures Cultuur en onderlinge relaties Overlegstructuur Omgaan met verbeteren Resultaten ipm Partners - #22

23 Sturen en verbeteren Strategie & Stuurinformatie Rapportages & Prestatieoverzichten Het proces gevisualiseerd Team afspraken Strategiekaart Nieuwe, lopende en afgeronde verbeteracties Resultaten en behaalde successen ipm Partners - #23

24 Oplossen complexe vraagstukken Processen & Verbeteren 1 7 Standaardiseer oplossingen Identificeer pijnpunten 2 Beschrijf problemen 3 Review resultaten Bepaal grondoorzaken 6 Test oplossingen 5 Ontwikkel oplossingen 4 ipm Partners - #24

25 Borgen en continu verbeteren Leiderschap, Samenwerking & Cultuur Trainingen sturen en verbeteren, verandermanagement, etc. Training op vakinhoudelijke vaardigheden en competenties Integratie in beoordelingscyclus Opleidingsprogramma voor nieuwe medewerkers Periodiek evalueren (teamfoto) en bijstellen waar nodig ipm Partners - #25

26 Sturen en verbeteren lange termijn Strategie & Stuurinformatie Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Strategie Validatie strategie Begroting Verbeterbord sessies Maandrapportage Kaderbrief Afdelingsbegroting Totaal begroting Algemeen Directeur Center of Excellence Verkoop Productie Logistiek Inkoop Finance HR ipm Partners - #26

27 PMO Sturen, Controleren, Ondersteunen Borgen en continu verbeteren Processen & Verbeteren Portfoliomanagement Inrichten en beheren portfolio Programmamanagement Voorbereiden programma Realiseren programma Sluiten programma Voorbereiden plateau Voorbereiden project Realiseren plateau Projectmanagement Realiseren project Sluiten project Sluiten plateau Realiseren strategie Verandermanagement Lijn/Procesmanagement Analyseren verbetering Realiseren verbetering Borgen verbetering Inbrengen initiatieven Bedrijfsprocessen ipm Partners - #27

28 Borgen en continu verbeteren Processen & Verbeteren START Registreren verbeteridee Werken volgens nieuwe werkwijze Uitvoeren verbeterbord sessie Sessieleider Evalueren verbeteridee Medewerkers Sessieleider Proces expert Bevestigen nieuwe werkwijze Goedkeuren verbeteridee Proces eigenaar Medewerkers Publiceren verbetering Doorvoeren verbetering Applicatiebeheerder Proces expert Autoriseren verbetering Proces eigenaar Controleren conventie en inrichting Applicatiebeheerder ipm Partners - #28

29 HEEFT U NOG VRAGEN? Waalseweg BP SOMEREN ipm Partners - #29

Slecht meten, niet weten en niet verbeteren

Slecht meten, niet weten en niet verbeteren Performancemanagement tekst Peter Geelen Slecht meten, niet weten en niet verbeteren Sinds de eeuwwisseling is de aandacht voor performancemanagement enorm toegenomen. Waar staan we circa tien jaar later?

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Kennisbijeenkomst Business Process Management & Business Intelligence verbeteren en beheersen van de organisatie. Marc Schijff

Kennisbijeenkomst Business Process Management & Business Intelligence verbeteren en beheersen van de organisatie. Marc Schijff Kennisbijeenkomst Business Process Management & Business Intelligence verbeteren en beheersen van de organisatie Marc Schijff 06 20 13 92 88 marc.schijff@prcs.nl Het bestaansrecht van een organisatie Vroeger

Nadere informatie

Cursus Kwaliteitszorg. Opleiding Beton- en Staalconstructeur PMSE

Cursus Kwaliteitszorg. Opleiding Beton- en Staalconstructeur PMSE Cursus Kwaliteitszorg Opleiding Beton- en Staalconstructeur PMSE Bouwenquête, wat speelt er? Wat speelt er? Illegale Prijsverbetering als gevolg van concurrentie op prijs Prijs voortdurend onder druk doordat

Nadere informatie

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement 1 ICT portfoliomanagement Kenniskring portfolio management Lectoraat ICT governance, Fontys

Nadere informatie

en kwaliteitsverbetering

en kwaliteitsverbetering Future Proof Efficiency realiseren van structurele besparingen en kwaliteitsverbetering Your business technologists. Powering progress Introductie De huidige economische ontwikkelingen en de verwachtingen

Nadere informatie

TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT. Werken aan world class performance

TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT. Werken aan world class performance TRAININGSGIDS PROCESVERBETERING & KWALITEITSMANAGEMENT Werken aan world class performance Continu verbeteren: juiste combinatie van leiderschap, competenties, proces en innovatie VOORWOORD Beste Lezer,

Nadere informatie

Sogeti Nederland B.V.

Sogeti Nederland B.V. Het SMART-principe is management- of pedagogenjargon voor het eenvoudig en eenduidig opstellen en controleren van doelstellingen. Doelstellingen zijn formuleringen van doelen. Specifiek; De doelstelling

Nadere informatie

StrΩm Bedrijfsvoerders - White paper Optimaliseren Verkoopproces

StrΩm Bedrijfsvoerders - White paper Optimaliseren Verkoopproces - White paper Optimaliseren Verkoopproces Veel kansen blijven liggen als gevolg van een gebrek aan focus en structuur Inleiding In deze white paper laten we zien waarom een goed functionerend verkoopproces

Nadere informatie

Bureauprofiel. Work, flow, fun

Bureauprofiel. Work, flow, fun Bureauprofiel Work, flow, fun Onze missie Bouwen aan betrouwbare overheidsorganisaties Met een heldere strategie Elke dag een stapje beter Door overdracht van kennis en ervaring Omdat verbeteren en ontwikkelen

Nadere informatie

Een optimale printinfrastructuur voor meer efficiency, productiviteit en kostenbesparingen.

Een optimale printinfrastructuur voor meer efficiency, productiviteit en kostenbesparingen. Een optimale printinfrastructuur voor meer efficiency, productiviteit en kostenbesparingen. Managed Print Services you can Canon Managed Print Services zorgen ervoor dat uw printomgeving echt optimaal

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

The John D. Eisenfelt Principle. Markt Oostzijde 12B 3421 AE Oudewater 0348-566 600 www.eisenfelt.com info@eisenflet.com

The John D. Eisenfelt Principle. Markt Oostzijde 12B 3421 AE Oudewater 0348-566 600 www.eisenfelt.com info@eisenflet.com Markt Oostzijde 12B 3421 AE Oudewater 0348-566 600 www.eisenfelt.com info@eisenflet.com Hogere gemiddelde orderwaarde Voorspelbare orderintake Hogere productiviteit sales The John D. Eisenfelt Principle

Nadere informatie

Master Data Management

Master Data Management Master Data Management Waarom gegevensbeheer de basis is voor een succesvolle onderneming Gegevens zijn de basis voor processen en daarmee een belangrijk asset voor organisaties. Uit onderzoek blijkt dat

Nadere informatie

Business Service Management. BSM volgens Logica

Business Service Management. BSM volgens Logica Logica is a leading IT and business services company, employing 39,000 people across 36 countries. It provides business consulting, systems integration, and IT and business process outsourcing services.

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Speciale editie Portfolio Active Professionals

Speciale editie Portfolio Active Professionals M A G A Z I N E Speciale editie Portfolio Active Professionals AFVAL & MILIEU DETACHERING ICT CRM PERFORMANCE MANAGEMENT TEST CONSULTANCY V o o r w o o r d Active Professionals is sinds de oprichting in

Nadere informatie

Customer Case VIBA. Feiten in het kort:

Customer Case VIBA. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: NV Medewerkers: 100 Activiteiten: is een technische handelsonderneming met de hoofdvestiging in Zoetermeer. De organisatie telt drie divisies: Bevestigen; Machinegereedschappen

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. LEAN IT THEORIE EN PRAKTIJK VAN LEAN IN EEN IT-OMGEVING Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op

Nadere informatie

OPEN-BOOK MANAGEMENT ALS ZINVOL INSTRUMENT

OPEN-BOOK MANAGEMENT ALS ZINVOL INSTRUMENT Management accounting control Resultaatverbetering en cultuurverandering OPEN-BOOK MANAGEMENT ALS ZINVOL INSTRUMENT Open-Book Management is een manier van bedrijfsvoering die past bij organisaties die

Nadere informatie

Samenvatting ITIL Service Management

Samenvatting ITIL Service Management Samenvatting ITIL Service Management Anton Rusbach V1.3 23 mei 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 ITIL Procesinrichting 5 Servicedesk 9 Configuratie Management 11 Incident management 14 Problem management

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

ITIL versie 3. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ITIL versie 3. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ITIL versie 3 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 BASISBEGRIPPEN

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

VAN DATA NAAR KENNIS INFORMATIEVOORZIENING OP MAAT 7 GOUDEN TIPS. Team Hampshire. Big Data VAN BUZZWORD TOT PEILER VAN WAARDECREATIE.

VAN DATA NAAR KENNIS INFORMATIEVOORZIENING OP MAAT 7 GOUDEN TIPS. Team Hampshire. Big Data VAN BUZZWORD TOT PEILER VAN WAARDECREATIE. #1 / APRIL 2012 / FM.NL Team Hampshire Hospitality: INFORMATIEVOORZIENING OP MAAT Big Data VAN BUZZWORD TOT PEILER VAN WAARDECREATIE Performance Management 7 GOUDEN TIPS VAN DATA NAAR KENNIS Getting to

Nadere informatie

Applicatie beheer of Applicatiemanagement

Applicatie beheer of Applicatiemanagement De positie van applicatie management Model van Looijen en Deelen: 1. Technisch beheer (TB) 2. Applicatie beheer (AB) 3. Functioneel beheer (FB) Technisch beheer of Infrastructuur management Applicatie

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie