Veiligheid van Speelterreinen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheid van Speelterreinen"

Transcriptie

1 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN BESTUUR KWALITEIT EN VEILIGHEID Afdeling Veiligheid Dienst Productveiligheid Veiligheid van Speelterreinen Veel Voorkomende Vragen (Frequently Asked Questions)

2 Inhoudstafel I. De Europese Normen (EN) - Het Koninklijk Besluit (KB) 1. Wat zijn de Europese Normen? 2. Wie maakt de Europese Normen? 3. EN 1176 en EN 1177: hoe zit het met al die cijfers? 4. Waar vind ik de normen? 5. Is er een verschil tussen DIN en EN? 6. Wat als er niets in de normen vermeld staat over een bepaald onderdeel? 7. Wat met oudere speeltoestellen met een andere norm dan de Europese Normen? 8. Wat is het verschil tussen wetgeving en normen? 9. Zijn de Europese normen wettelijk verplicht? 10. Is het Koninklijk Besluit de toepassing van de Europese Normen? 11. De bijlage van het Koninklijk Besluit, wat is dat precies? 12. Is de wetgeving rond veilige speelterreinen een gewestelijke of een federale materie? 13. Moet een gemeente de normen opleggen bij openbare aanbestedingen? II. Risicoanalyse 1. Wanneer moet de uitbater een risicoanalyse opstellen? 2. Wanneer moet de uitbater een risicoanalyse uitvoeren? 3. Op welke manier kan de uitbater een risicoanalyse uitvoeren? 4. Kan een risicoanalyse door derden worden uitgevoerd? 5. Kan de uitbater vrijgesteld worden van een risicoanalyse van het speelterrein? 6. Wat is het verschil tussen gevaar en risico? 7. Moeten bestaande speeltoestellen gekeurd worden? 8. Hoe lang blijven de speeltoestellen en het speelterrein veilig na het uitvoeren van de risicoanalyse? 9. Kan de uitbater preventiemaatregelen nemen die afwijken van de norm? 10. Wat staat er in het onderhoudsschema? 11. Wat is het verschil tussen regelmatig nazicht, onderhoud en periodieke controle? 12. Wat is de minimale frequentie van regelmatig nazicht voor een speelgelegenheid op een kampeerterrein? 13. Moeten reparaties aan speeltoestellen uitgevoerd worden met originele onderdelen van de leverancier? 14. Mag de uitbater zelf bepaalde onderdelen vervangen? III. Speeltoestellen sporttoestellen 1. Wat zijn speeltoestellen volgens de toepassing van het Koninklijk Besluit? 2. Wanneer is een toestel een sporttoestel of een speeltoestel? 3. Is bij elk speeltoestel een verklaring van conformiteit met de Europese Normen verplicht? 4. Moeten alle speeltoestellen verankerd worden aan de bodem? 1

3 5. De toestellen zoals bankjes, EHBO-huisjes, vuilnisbakken op een speelterrein, horen die bij dit Koninklijk Besluit? 6. Wat moet er gebeuren met de veiligheid van verlichtingspalen, elektriciteitskabines,...? 7. Is een Vliegende Hollander veilig? 8. Zijn skatepistes sport- of speeltoestellen? 9. Is een fitnessparcours naast het speelterrein nog mogelijk? 10. Is een pony-parcours een deel van een speelterrein? 11. Wat gebeurt er met elektrische schud- of wiebeltoestellen? 12. Vallen kinderfietsen ook onder de toepassing van het Koninklijk Besluit? IV. Tijdelijke speeltoestellen 1. Wat is een tijdelijk toestel? 2. Wanneer is een tijdelijk toestel een speeltoestel? 3. Wat is tijdelijk? 4. Kunnen er nog toestellen worden tentoongesteld op beurzen? 5. Mag de scouting haar tijdelijke speeltoestellen blijven bouwen? 6. Wat met een tijdelijk opgebouwd speelterrein vb. tijdens een schoolfeest? V. Speelterrein 1. Wanneer heb je een speelterrein? 2. Wie valt allemaal onder mogelijke 'speelterreinuitbaters'? 3. Wat zijn speelterreinen volgens de toepassing van het Koninklijk Besluit? 4. Is een kleuterklas met een zandbak of fietsjes ook een speelterrein? 5. Is een terrein zonder speeltoestellen ook een speelterrein? 6. Wat als kinderen bij vriendjes thuis gaan spelen, is dit dan een speelterrein? 7. Moeten de initiatieven voor buitenschoolse opvang, dus ook onthaalmoeders voldoen aan dit Koninklijk Besluit? 8. Is een speelstraat een speelterrein? 9. Wat kan (moet) de gemeente doen aan speeltoestellen die geplaatst zijn door bewoners zelf? 10. Kan een zwembad ook een speelterrein worden? 11. Waar moet de uitbater een ongeval dat in het zwembad gebeurt melden? 12. Waar ligt de grens van het speelterrein? 13. Tot hoever gaat een speelterrein bij een niet-afgebakend terrein? 14. Voor speelterreinen en alles wat er behalve speeltoestellen nog opstaat zijn er geen normen. Hoe kan de uitbater dan inschatten of iets veilig is of niet? 15. Is een hoogteparcours een speelterrein? 16. Zijn honden toegelaten op een speelterrein? VI. De uitbater 1. Wie is de uitbater? 2. Moet de uitbater ook de kosten op zich nemen van het laten veilig maken van het speelterrein? 2

4 VII. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 1. Wat is het verschil tussen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid? 2. Wie is verantwoordelijk voor speeltoestellen? 3. Wie is verantwoordelijk als de uitbater de inspecties uitbesteedt? 4. Hoe kan de uitbater bewijzen dat hij al het mogelijke gedaan heeft voor een veilig speelterrein? 5. In welke mate zijn de uitbater en fabrikant aansprakelijk voor ongevallen die zich voordoen met een speeltoestel? 6. Verplicht het Koninklijk Besluit een verzekering? 7. De schoolspeelplaats met speeltoestellen wordt verhuurd aan jeugdwerking of een socioculturele vereniging. Wie is dan de uitbater? 8. Waar ligt de verantwoordelijkheid bij een uitleendienst van speeltoestellen? 9. Wat is voorzienbaar gebruik? VIII. Bordjes 1. Wat zijn de verschillende bordjes op een speelterrein? 2. Wat is een alfanumerieke identificatie? 3. Welke bordjes zijn verplicht? 4. Mag of moet de uitbater zijn telefoonnummer op het bordje zetten? 5. Kan de uitbater op zijn speelterrein koordjes aan kleding verbieden? 6. Waar staat het bordje van de uitbater in een school of bij onthaalmoeders? 7. In welke taal moet een tekst geschreven zijn? 8. Mogen er nog bordjes staan zoals het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen? IX. Logboek 1. Moet de uitbater een administratie bijhouden? 2. Is een logboek verplicht? X. Meldingsplicht 1. Op welke manier moet de uitbater de meldingsplicht vervullen? 2. Wie kan melden? 3. Wie moet melden? 4. Wat moet de uitbater melden, wat niet? 5. Wat is het nut/ doel van de meldingsplicht? XI. Overgangstermijnen 1. Gelden er overgangstermijnen voor speelterreinen? 2. Wat is een bestaand speelterrein? 3. Gelden er overgangstermijnen voor bordjes? 4. Zijn er uitzonderingen op de overgangstermijnen? 3

5 XII. Keuring van de toestellen 1. Is een verklaring van overeenstemming met de norm noodzakelijk? 2. Wat doe je met toestellen die goedgekeurd zijn volgens een oude norm? 3. Wat staat er in de handleiding van een speeltoestel? 4. Moeten speeltoestellen, zoals bedoeld in het Koninklijk Besluit, een CE-markering hebben? 5. Kunnen onthaalmoeders of kinderdagverblijven speeltoestellen met een CE-markering plaatsen? XIII. Inspectie - overheid keuringsinstellingen 1. Worden er preventieve inspecties gedaan? 2. Hoe groot is de kans op inspectie? 3. Kunnen er straffen worden gegeven? 4. Wordt er na elke melding een inspectie gedaan? 5. Kan een inspectie aangevraagd worden door een ouder? 6. Zijn er erkende instellingen voor het keuren van speelterreinen? 7. Wat is een geaccrediteerde instelling? 8. Mogen buitenlandse keuringsinstellingen in België speelterreinen controleren? XIV. Ondergrond 1. Wat is de bedoeling van een valdempende ondergrond? 2. Wat is het uitgangspunt voor een valdempende ondergrond? 3. Wat is de HIC-waarde? 4. Moet er onder alle schommels zand liggen? 5. Wat zijn de voor- en nadelen van rubbertegels? 6. Mag een rubberen ringmat onder een schommel worden gelegd om het uitslijten van de ondergrond tegen te gaan? XV. Diversen 1. Hoe wordt vervuiling in een zandbak bepaald? 2. Welke houtbeschermende producten kunnen gebruikt worden voor een speeltoestel? 3. Mogen er barsten zijn in een houten speeltoestel? 4

6 I. De Europese Normen (EN) - Het Koninklijk Besluit (KB) 1. Wat zijn de Europese Normen? De normen zijn technische richtlijnen die een bepaald veiligheidsniveau beschrijven. Ze houden rekening met onder andere de verbindingen, openingen, materialen van speeltoestellen evenals de ondergrond en de ruimte rond de toestellen. 2. Wie maakt de Europese Normen? De Europese Normen worden samengesteld door de normencommissie. Dat is een commissie van alle Europese lidstaten die samen de technische richtlijnen maken voor onder andere speeltoestellen. De normencommissie is te benaderen via het Belgisch Instituut voor Normalisatie. Voor vragen kan men bij hen terecht. 3. EN 1176 en EN 1177: hoe zit het met al die cijfers? EN staat voor Europese normen, daarachter staat het volgnummer. EN 1176 heeft betrekking op speeltoestellen en EN 1177 op bodemmaterialen. EN 1176 heeft 7 delen: deel 1 bevat algemene eisen voor alle speeltoestellen. Delen 2 tot en met 6 bespreken aanvullende eisen voor specifieke toestellen. Deze normen omschrijven veel gedetailleerder dan de wet hoe je veiligheid kunt beoordelen; daarom hanteren producenten en keuringsinstanties graag deze normen. Ook voor uitbaters is een deel van de normen interessant: de Europese norm EN 1176 deel 7 betreft plaatsing, controle, onderhoud en gebruik van het speeltoestel. Naar de andere delen zullen uitbaters, als ze niet zelf een toestel gaan bouwen, veel minder hoeven te kijken. 4. Waar vind ik de normen? Normen worden in België enkel verkocht door het Belgische Instituut voor Normalisatie (BIN). Je kan de normen kopen of ter plaatse gratis raadplegen. 5. Is er een verschil tussen DIN en EN? Er is geen verschil meer tussen deze normen. Duitsland: DIN 1176 en DIN 1177 Frankrijk: AFNOR 1176 AFNOR Wat als er niets in de normen vermeld staat over een bepaald onderdeel? Normen zijn pas hanteerbaar als ze er zijn. Als de normen er niets over zeggen, dan mag het wel. 7. Wat met oudere speeltoestellen met een andere norm dan de Europese Normen? Deze toestellen worden dan nagekeken. Er moet een risicoanalyse gebeuren voor alle afwijkende punten met de huidige normen. 8. Wat is het verschil tussen wetgeving en normen? De wetgeving is door de overheid vastgesteld en normen zijn gezamenlijk door belanghebbenden geschreven. Nog een verschil: iedereen moet aan de wetgeving voldoen. De Europese Normen zijn instrumenten om de uitbater of de fabrikant te helpen om alles veilig te maken en mogen dus gebruikt worden om aan te tonen dat iets veilig is. 9. Zijn de Europese normen (EN) wettelijk verplicht? De EN zijn NIET wettelijk verplicht. Afwijken van de norm mag. Het Koninklijk Besluit (KB) legt een bepaald veiligheidsniveau op. Het KB verplicht de overeenkomst met een norm NIET. Als men de EN volgt, dan voldoet dat toestel aan het veiligheidsniveau. De uitbater kan een speelterrein ook veilig maken zonder deze EN te volgen. Maar dan moet hij dat wel kunnen aantonen aan de hand van een risicoanalyse. 5

7 De gemakkelijkste manier om aan te tonen dat het veiligheidsniveau bereikt is, is wel degelijk de overeenstemming aantonen met de bepalingen van de norm. Voor speeltoestellen die voldoen aan de EN moet de uitbater geen risicoanalyse uitvoeren. 10. Is het Koninklijk Besluit (KB) de toepassing van de Europese Normen? Neen. Het KB legt een bepaald veiligheidsniveau op. Als de uitbater de normen volgt, dan voldoet dat toestel aan het veiligheidsniveau. Als hij de normen niet volgt, dan moet hij aan de hand van een risicoanalyse kunnen aantonen dat hij minstens hetzelfde veiligheidsniveau bereikt. De uitbater is niet verplicht om de Europese Normen te volgen. 11. De bijlage van het Koninklijk Besluit, wat is dat precies? Dit is geen verduidelijking van de Europese Normen. De bijlage helpt de uitbater bij het uitvoeren van de risicoanalyse en geeft aan waar mogelijke gevaren kunnen zitten. Aan de hand van de gevaren kan de uitbater beslissen of het speelterrein en de speeltoestellen veilig zijn. 12. Is de wetgeving rond veilige speelterreinen een gewestelijke of een federale materie? Het Koninklijk Besluit is een uitvoeringsbesluit van de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van de consumenten en is een federale wetgeving. Het besluit is dus van toepassing op het ganse grondgebied van België. 13. Moet een gemeente de normen opleggen bij openbare aanbestedingen? Neen. Het is wettelijk niet verplicht om de normen te volgen. Er worden minimale voorwaarden opgelegd. Een gemeente is een klant voor de aankoop van speeltoestellen en kan dus zelf meer eisen stellen dan wat wettelijk verplicht is. 6

8 II. Risicoanalyse 1. Wanneer moet de uitbater een risicoanalyse opstellen? Alle toestellen die gekeurd zijn volgens de Europese Normen (EN) moeten geen risicoanalyse ondergaan. Alle speeltoestellen die niet voldoen aan de EN norm moeten een risicoanalyse ondergaan. Er zijn geen Europese Normen voor het speelterrein. Dat wil dus zeggen dat de uitbater altijd een risicoanalyse van het speelterrein moet maken. Een speelterrein waar enkel speeltoestellen staan die voldoen aan de EN, moet ook een risicoanalyse ondergaan. 2. Wanneer moet de uitbater een risicoanalyse uitvoeren? De uitbater hoeft slechts één risicoanalyse uit te voeren. Het moet dus niet jaarlijks worden herhaald. Tijdens het periodiek onderhoud wordt wel verondersteld een update van deze risicoanalyse te doen. Indien echter nieuwe toestellen worden geplaatst, een nieuwe lay-out ontstaat, ingrijpende wijzigingen gebeuren (terrein, toestel, type uitbating, ), dan moet de uitbater een aangepaste risicoanalyse uitvoeren. 3. Op welke manier kan de uitbater een risicoanalyse uitvoeren? Er bestaat veel literatuur over risicoanalyse. De Europese norm EN 1050 geeft een technische uitleg over de risicoanalyse. Een eenvoudige uitleg over het uitvoeren van een risicoanalyse staat beschreven in het handboek rond veiligheid van speelterreinen van het Ministerie van Economische Zaken. 4. Kan een risicoanalyse door derden worden uitgevoerd? Ja. Ook al wordt een risicoanalyse uitgevoerd door derden, de uitbater blijft in de eerste plaats verantwoordelijk voor de uitgevoerde analyse. 5. Kan de uitbater vrijgesteld worden van een risicoanalyse van het speelterrein? Neen. Er zijn geen Europese Normen voor het speelterrein. Dat wil dus zeggen dat de uitbater altijd een risicoanalyse van het speelterrein moet maken. 6. Wat is het verschil tussen gevaar en risico? Een gevaar is een mogelijke bron van fysiek letsel of aantasting van de gezondheid. Een gevaar ligt aan de oorspong van een risico. Een risico is de kans dat er schade optreedt rekening houdend met de omvang van de schade. Een kort voorbeeld: eenzelfde speeltoestel wordt op 2 verschillende plaatsen geïnstalleerd, op een school en op een speelterreintje van een woonwijk. Het toestel op school zal maar enkele uren per dag gebruikt wordt door veel kinderen tegelijkertijd. Het toestel in de woonwijk zal meerdere uren per dag gebruikt worden door enkele kinderen. Bij het toestel op school is het risico groter omdat de kans op schade groter is. 7. Moeten bestaande speeltoestellen gekeurd worden? De uitbater moet controleren of een speeltoestel veilig is. Dit hoeft geen keuring door derden te zijn. Dit kan in eigen beheer bepaald worden. Er zijn particuliere instanties die bestaande speeltoestellen keuren en een advies geven over de veiligheid. 8. Hoe lang blijven de speeltoestellen en het speelterrein veilig na het uitvoeren van de risicoanalyse? Het toestel en het speelterrein blijven in principe veilig zolang er niets verandert aan het concept en zolang het toestel en het terrein steeds onderhouden worden. Eigenlijk is een risicoanalyse een momentopname. Je moet er dus mee rekening houden dat de situatie op elk moment kan veranderen. Bijvoorbeeld door slecht onderhoud, extreme weersomstandigheden, vandalisme, 7

9 Om deze redenen worden ook het regelmatig nazicht, onderhouds- en periodieke controles in de Europese norm beschreven. 9. Kan de uitbater preventiemaatregelen nemen die afwijken van de norm? De Europese normen zijn NIET wettelijk verplicht. Afwijken van de norm mag dus. Het Koninklijk Besluit (KB) legt een bepaald veiligheidsniveau op. Het KB verplicht de overeenkomst met een norm NIET. De zeshoekschommel is hier een voorbeeld van. Deze schommel heeft een overlapping van de valzones binnen de zeshoek. Oplossing : aanbrengen van banden op de zitvlakken zodat naar voor afspringen quasi onmogelijk wordt. 10. Wat staat er in het onderhoudsschema? In het schema staat duidelijk op welk moment de uitbater het regelmatig nazicht, het onderhoud en de periodieke controles plant en uitvoert. 11. Wat is het verschil tussen regelmatig nazicht, onderhoud en periodieke controle? De volgende periodes zijn relatief en eerder indicatief. De frequentie van het regelmatig nazicht, het onderhoud en de periodieke controles zijn afhankelijk van de risicoanalyse en de situatie van het speelterrein. De uitbater kan het best rekening houden met de Europese Normen en de informatie van de fabrikant. Regelmatig nazicht gebeurt dagelijks of wekelijks met de bedoeling om het speelterrein en de toestellen na te kijken op gevolgen van intensief gebruik, vandalisme of weersomstandigheden. De uitbater let vooral op netheid, bodemafwerking, ontbrekende delen, scherpe hoeken, Het onderhoud gebeurt elke maand of elk trimester. Dan wordt gekeken naar de correcte werking, de stabiliteit en de algemene slijtage van het speeltoestel. De periodieke controle gebeurt jaarlijks en is bedoeld om het algemeen veiligheidsniveau van het speelterrein, de toestellen, de funderingen en de bodem na te kijken. De uitbater bekijkt roest, rot, te herstellen onderdelen, uit te voeren herstellingen, 12. Wat is de minimale frequentie van regelmatig nazicht voor een speelgelegenheid op een kampeerterrein? Dit is niet zomaar te beantwoorden. Dit is onder andere afhankelijk van de geplaatste speeltoestellen, de gebruiksintensiteit van de toestellen en de omgeving. Het is aangeraden om te starten met een hoge frequentie ( b.v. dagelijks) en die langzaam af te bouwen tot de frequentie die voor dat terrein geschikt blijkt te zijn. 13. Moeten reparaties aan speeltoestellen uitgevoerd worden met originele onderdelen van de leverancier? Het besluit legt hierover geen verplichtingen op aan de uitbater. Het is wel mogelijk dat garantiebepalingen vervallen op het moment dat de uitbater andere materialen gebruikt. 15. Mag de uitbater zelf bepaalde onderdelen vervangen? Het besluit legt hierover geen verplichtingen op aan de uitbater. Het is mogelijk dat garantiebepalingen vervallen op het moment dat de uitbater kiest in eigen beheer reparaties uit te voeren. 8

10 III. Speeltoestellen sporttoestellen 1. Wat zijn speeltoestellen volgens de toepassing van het Koninklijk Besluit? Dit zijn speeltoestellen: een schommel, een glijbaan, een zandbak, een wipplank, maar ook een ballenbad, go-karts, mini-pedalo s, minifietsjes voor kinderen, een springkasteel, skateboard toestellen, glijbanen in zwembaden 2. Wanneer is een toestel een sporttoestel of een speeltoestel? Om te bepalen of iets een speeltoestel is, dient men naar de definitie te kijken. Als de toestellen zich op een speelterrein bevinden, is het zelfs niet relevant om te weten of het gaat om speeltoestellen. Het volledige speelterrein met alle toestellen erop moet veilig zijn. Definitie speeltoestel: - product bestemd voor vermaak of ontspanning - ontworpen of bestemd om te worden gebruikt door personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt - waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van zwaartekracht of van fysische kracht van de mens - collectief gebruik - tijdelijk of blijvend Toestellen bedoeld voor volwassenen vallen niet onder dit Koninklijk Besluit. Alle toestellen die niet de bedoeling hebben dat kinderen er op spelen zijn geen speeltoestellen (verlichtingspalen, bankjes, ). Sporttoestel: Dit is een toestel waarvoor speciale 'sport'- normen zijn vastgelegd. De normen voor sporttoestellen zijn te verkrijgen bij het Belgisch Instituut voor Normalisatie. OPGELET: Afhankelijk van de plaatsing van sommige sporttoestellen of andere toestellen op het speelterrein worden deze toestellen speeltoestellen en vallen dus onder het Koninklijk Besluit van veilige speelterreinen en speeltoestellen. Voor alle duidelijkheid: Een sporttoestel is een sporttoestel indien het voldoet aan de eigen norm voor sporttoestellen. Maar, een sporttoestel dat - midden op een speelterrein is geplaatst, - geen duidelijke afscheiding heeft met de andere speeltoestellen, - gebruikt wordt door de kinderen als speeltoestel om op te spelen - en niet echt bedoeld is om er 'echte' sportactiviteiten mee te ontwikkelen wordt een speeltoestel en valt dus onder het Koninklijk Besluit. Een sporttoestel kan dus wel op een speelterrein staan en ook als sporttoestel worden bekeken indien - er wel een duidelijke afscheiding is met de andere speeltoestellen (door omheining of in de ruimte) - en gebruikt wordt om effectief te sporten. Een belangrijk criterium om deze toch wel wazige zone te onderscheiden is OBSERVATIE. Observeer de kinderen. Op welke manier maken zij gebruik van het speelterrein? Gebruiken zij de voor sport bedoelde toestellen eigenlijk als speeltoestel? 9

11 Dan moet de uitbater - of het sporttoestel als een speeltoestel bekijken en dan moet het voldoen aan het KB - of door inplanting en afscheidingen duidelijk maken dat het een sporttoestel is en ervoor zorgen dat kinderen het ook op die manier gaan bekijken. Dan valt het sporttoestel niet onder het KB, wel onder de eigen norm. Deze toestellen moeten hoe dan ook 'veilig' zijn. De uitbater moet rekening houden met het feit dat alles draait om veiligheid. Indien kinderen sporttoestellen gebruiken als speeltoestellen dan moet de uitbater ervoor zorgen dat deze toestellen voldoen aan het veiligheidsniveau van speeltoestellen. 3. Is bij elk speeltoestel een verklaring van conformiteit met de Europese Normen verplicht? Neen, dat hoeft niet. De uitbater kan wel best een toestel kopen met zo n verklaring, dan moet hij geen risicoanalyse meer uitvoeren voor dat toestel. 4. Moeten alle speeltoestellen verankerd worden aan de bodem? Het feit of een speeltoestel verankerd is of niet, verandert niets aan het feit dat het een speeltoestel is. De verankering vloeit voort uit een veiligheids- of andere overweging. De definitie stelt zelfs niet dat een speeltoestel op één plaats moet blijven staan. Verplaatsbare speeltoestellen bestaan dus. 5. De toestellen zoals bankjes, EHBO-huisjes, vuilnisbakken op een speelterrein, horen die bij dit Koninklijk Besluit? Alle toestellen en infrastructuur op een speelterrein dienen veilig te zijn in functie van het voorzienbaar gebruik. Het fundamentele verschil tussen een speeltoestel en andere toestellen is dat deze eersten moeten voorzien zijn van een unieke alfanumerieke identificatie. Hier geldt de regel van het gezond verstand. 6. Wat moet er gebeuren met de veiligheid van verlichtingspalen, elektriciteitskabines,...? Gezond verstand zegt dat deze toestellen niet bedoeld zijn als speeltoestellen. Ze moeten dus ook niet voldoen aan de specifieke technische veiligheidsnormen van speeltoestellen. Sommige toestellen en installaties die op een speelterrein aanwezig zijn moeten eventueel voldoen aan verdere specifieke wetgeving zoals het Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties (AREI). 7. Is een Vliegende Hollander veilig? Een vliegende Hollander is een speeltoestel. In principe mag het nog worden geplaatst, maar het is moeilijk om dit technisch 'veilig' te maken. Onveilig aan vliegende Hollander: - vaste staven (ophanging) - zeer grote massa in beweging die heel traag tot stilstand komt Mogelijke preventiemaatregelen: - Technisch: verwijderen van het toestel of veren voorzien aan de scharnierpunten, zodat de kracht van het toestel vermindert - Organisatorisch: een afsluiting zetten met toegang langs 1 kant - Informatie: een bordje zetten met niet opstappen of afstappen tijdens het schommelen - Toezicht: er staat altijd iemand bij het toestel 8. Zijn skatepistes sport- of speeltoestellen? Skate-installaties die op een speelterrein staan of die duidelijk bedoeld zijn voor spel en niet voor (georganiseerde) sport zijn te beschouwen als speeltoestellen volgens de wetgeving. De veiligheid ervan moet dus gegarandeerd worden. Let op, veilig gebruik van skatepistes impliceert persoonlijke beschermmiddelen (PBM s) die eventueel beschikbaar dienen te zijn. PBM's moeten beschikbaar zijn ter plekke indien het gaat over een 'professioneel uitgebaat terrein' een commercieel uitgebaat terrein. 10

12 PBM's moeten niet beschikbaar zijn indien het gaat over speelterreintjes, wijkspeelpleintjes e.d. Er moet dan wel ergens uithangen dat PBM s verplicht zijn voor de veiligheid. Dit kan door een uithangbord, door een infocampagne in de buurt 9. Is een fitnessparcours naast het speelterrein nog mogelijk? De toestellen van een fitnessparcours zijn in principe geen speeltoestellen. Indien ze zich echter op een speelterrein bevinden moeten ze wel degelijk veilig zijn. Indien er verwarring mogelijk is tussen toestellen van het parcours en speeltoestellen dan kunnen ze worden beschouwd als speeltoestellen en moeten ze dus voldoen aan veiligheidsnormen voor speeltoestellen. 10. Is een pony-parcours een deel van een speelterrein? Neen. Een vast parcours met pony s is geen speelterrein en ook geen speeltoestel. Er wordt een andere kracht gebruikt dan zwaartekracht of menselijke kracht, namelijk dierlijke. 11. Wat gebeurt er met elektrische schud- of wiebeltoestellen? De kleine elektrische toestellen voor kleine kinderen om op te zitten en te schudden en die dikwijls werken door middel van een muntstuk zijn géén speeltoestellen aangezien ze elektrisch aangedreven worden. 12. Vallen kinderfietsen ook onder de toepassing van het Koninklijk Besluit (KB)? Kinderfietsen, peuter en kleuter driewielers op een parcours, in een speelzaal vallen wel degelijk onder de toepassing van dit besluit. Ook kinderfietsen in een kleuterklas worden bekeken als speeltoestellen. 11

13 IV. Tijdelijke speeltoestellen 1. Wat is een tijdelijk toestel? Een tijdelijk toestel is een toestel dat gedurende een bepaalde periode wordt geplaatst, opgebouwd en na deze bepaalde periode terug wordt afgebroken. 2. Wanneer is een tijdelijk toestel een speeltoestel? De tijdelijke toestellen die onder de toepassing van het Koninklijk Besluit vallen: - moeten onder toezicht zijn; - moeten terug worden afgebroken. Er wordt geen absolute termijn gegeven waarbinnen het toestel terug afgebroken moet worden. Tijdelijke toestellen die niet onder de toepassing van het Koninklijk Besluit vallen: - zijn door kinderen als element van hun spel gemaakt; - zijn voor een bepaalde periode opgebouwd; - mogen niet door buitenstaanders worden gebruikt. Dit zijn dan vooral de bouwspeelplaatsen de jeugdwerkingen. Alhoewel deze toestellen niet als speeltoestellen worden beschouwd, maken ze wel deel uit van het speelterrein en dienen aldus veilig te zijn. Ze vallen ook onder de verantwoordelijkheid van de uitbater. Dit gaat dus niet op voor zelfgemaakte speeltoestellen door volwassenen. Deze speeltoestellen zijn natuurlijk niet verboden, maar het zijn wel degelijk speeltoestellen in de zin van dit besluit. 3. Wat is tijdelijk? Er is geen absolute termijn gegeven voor een tijdelijk speeltoestel. Het moet duidelijk zijn wanneer het speeltoestel terug wordt afgebroken. Dat kan een exacte datum zijn, maar ook het einde van een bepaalde periode (bijvoorbeeld na de zomer, na de zomervakantie). 4. Kunnen er nog toestellen worden tentoongesteld op beurzen? Ja. Bij deze demonstraties moeten alle veiligheidsmaatregelen worden genomen om de veiligheid van de personen te waarborgen. Als de speeltoestellen niet in overeenstemming zijn met de wetgeving, moet dat duidelijk worden vermeld in de taal of talen van het gebied. 5. Mag de scouting haar tijdelijke speeltoestellen blijven bouwen? Ja. Door de scouting in teamverband gebouwde speeltoestellen zijn te vergelijken met de speeltoestellen die op bouwspeelplaatsen worden gebouwd. Als het doel is om de speeltoestellen gezamenlijk (onder toezicht) te bouwen, er even mee te spelen (voor een dag of een weekend) en daarna weer af te breken, dan vallen deze speeltoestellen niet onder de werking van dit besluit. 6. Wat met een tijdelijk opgebouwd speelterrein vb. tijdens een schoolfeest? Dit wordt een speelterrein en dus valt het onder de toepassing van het Koninklijk Besluit. De regel van het gezond verstand geldt hier echter des te over. Alles wat men doet of aanbiedt, ook op een schoolfeest, moet veilig zijn. 12

14 V. Speelterrein 1. Wanneer heb je een speelterrein? Elk publiek terrein met minstens 1 speeltoestel is een speelterrein en valt dus onder het Koninklijk Besluit. Een publiek terrein is een terrein dat omwille van zijn functie en uitbating toegankelijk is voor publiek. Dit kunnen dus ook privé-clubs zijn. 2. Wie valt allemaal onder mogelijke 'speelterreinuitbaters'? De uitbater is diegene die het terrein rechtstreeks aanbiedt aan de gebruikers. Hij is verantwoordelijk voor het veilig maken van het terrein. Hij moet ervoor zorgen dat zijn speelterrein voldoet aan de wetgeving. Dit is de verantwoordelijke, de beheerder, de uitbater, de directeur, de gerant van: - een taverne, café, restaurant (horeca) met speeltoestellen - recreatieverblijven - winkelketens (ballenbad) - indoor speeltuinen - scholen - gemeentelijke speelterreinen - kinderdagverblijf - initiatieven voor buitenschoolse opvang - campings - jeugdclubs - sportclubs - speelpleinwerking - hotels - zwembaden met spelinfrastructuur - 3. Wat zijn speelterreinen volgens de toepassing van het Koninklijk Besluit? Elke speelruimte met minstens 1 speeltoestel is een speelterrein. Dit zijn allemaal speelterreinen: Binnenspeelterreinen, speelterreinen zonder afdak, zonder omheining, met omheining, kleuterklas met speeltoestellen, enz 4. Is een kleuterklas met een zandbak of fietsjes ook een speelterrein? Ja. Een kleuterklas is een deel van een school en heeft dan een ruimte met speeltoestellen. In de kleuterklas wordt altijd onder toezicht gespeeld. 5. Is een terrein zonder speeltoestellen ook een speelterrein? Neen. Het Koninklijk Besluit stelt duidelijk dat er minstens 1 speeltoestel moet aanwezig zijn om van een terrein een speelterrein te maken. 6. Wat als kinderen bij vriendjes thuis gaan spelen, is dit dan een speelterrein? Neen, want een privé-tuin wordt niet plots een publiek speelterrein als er andere kinderen komen spelen. In dit geval gaat het over het individueel gebruik van speeltoestellen en dat hoort niet bij het Koninklijk Besluit. 7. Moeten de initiatieven voor buitenschoolse opvang, dus ook onthaalmoeders voldoen aan dit Koninklijk Besluit (KB)? Een eenvoudig speeltoestel bij een onthaalmoeder zorgt ervoor dat het een speelterrein wordt. Ze vallen dus onder de toepassing van dit KB. Let op, in het geval van onthaalmoeders kan men ervan uitgaan dat er continu toezicht is. De norm gaat ervan uit dat speeltoestellen veilig genoeg zijn dat ze zonder toezicht kunnen gebruikt worden. Voor de praktische invulling werd een brochure gemaakt door Kind en Gezin. 13

15 8. Is een speelstraat een speelterrein? Als een straat wordt afgesloten en er speeltoestellen worden geplaatst, dan is het wel degelijk een tijdelijk speelterrein. Er moet dus aan alles worden voldaan in functie van het Koninklijk Besluit. 9. Wat kan (moet) de gemeente doen aan speeltoestellen die geplaatst zijn door bewoners zelf? Als de speeltoestellen reeds in gebruik zijn voor de publicatie van het Koninklijk Besluit moet de gemeente (mits ze eigenaar of uitbater is van het terrein) ervoor zorgen dat de toestellen veilig zijn en dat het nodige onderhoud gebeurt. De gemeente zal ook een logboek moeten opstellen. 10. Kan een zwembad ook een speelterrein worden? Ja, dat kan. Bij de gewone uitrusting van een zwembad behoort een springplank en startblokken. De aanwezigheid hiervan maakt van een zwembad geen speelterrein. Zwembaden met glijbanen zijn speelterreinen want de glijbanen zijn speeltoestellen. Ook een plonsbad met enkele speeltoestelletjes valt onder het Koninklijk Besluit (KB). Op dat moment moet het zwembad voldoen aan de normen voor een zwembad als sportinfrastructuur én aan het KB voor veilige speelterreinen. Dat houdt in dat de uitbater voor de glijbaan ook een risicoanalyse moet uitvoeren en een onderhoudsschema moet opstellen. 11. Waar moet de uitbater een ongeval dat in het zwembad gebeurt melden? Als er een ernstig ongeval of incident gebeurt in een zwembad (als speelterrein), dan moet de uitbater dit melden aan het Ministerie van Economische Zaken. 12. Waar ligt de grens van het speelterrein? De grens bepalen van een speelterrein is niet altijd even gemakkelijk. In sommige gevallen wordt het speelterrein fysiek begrensd door omheiningen, hagen en dergelijke. In de andere gevallen is er geen duidelijke afbakening. In ieder geval maakt de valruimte en de toestelruimte deel uit van het speelterrein. De ruimte tussen de verschillende toestellen normaal gezien ook. Het kan nuttig zijn om te kijken naar het spel van de aanwezige kinderen om te zien welke ruimte zij spontaan benutten bij hun spel. 13. Tot hoever gaat een speelterrein bij een niet-afgebakend terrein? Hier gelden de regels van de natuurlijke afbakening of de psychologisch grens. Hier geldt de regel van het gezond verstand en observatie. Indien blijkt dat kinderen dit nabijgelegen of aanpalende terrein ook als speelterrein gebruiken, vanuit het speelterrein, moet de uitbater - ofwel een duidelijke afscheiding maken - ofwel het andere terrein veilig maken, want dan behoort het wel tot het speelterrein. 14. Voor speelterreinen en alles wat er behalve speeltoestellen nog opstaat zijn er geen normen. Hoe kan de uitbater dan inschatten of iets veilig is of niet? Er zijn geen normen voor het speelterrein zelf. Er zijn wel normen voor: - vrije valruimte - valdemping - Inplantingnormen van speeltoestellen ten opzichte van elkaar (minimumafstanden) Inplantingnormen van vuilnisbakjes, bankjes ten opzichte van de toestellen en waar bepaalde speeltoestellen moeten worden ingeplant zijn er niet. Hier geldt de regel van het gezond verstand. 15. Is een hoogteparcours een speelterrein? Hoogteparcours die bedoeld zijn voor volwassenen, zijn geen speelterreinen. 16. Zijn honden toegelaten op een speelterrein? Honden (en andere huisdieren) kunnen worden toegelaten op een speelterrein. Er mag wel geen verwarring zijn tussen een zandbak en een hondentoilet. 14

16 VI. De uitbater 1. Wie is de uitbater? De uitbater is diegene die het terrein rechtstreeks aanbiedt aan de gebruikers. Hij is verantwoordelijk voor het veilig maken van het terrein. Hij moet ervoor zorgen dat zijn speelterrein voldoet aan de wetgeving. Dit is de verantwoordelijke, de beheerder, de uitbater, de directeur, de gerant van: - een taverne, café, restaurant (horeca) met speeltoestellen - recreatieverblijven - winkelketens (ballenbad) - indoor speeltuinen - scholen - gemeentelijke speelterreinen - kinderdagverblijf - initiatieven voor buitenschoolse opvang - campings - jeugdclubs - sportclubs - speelpleinwerking - hotels - zwembaden met spelinfrastructuur - 2. Moet de uitbater ook de kosten op zich nemen van het laten veilig maken van het speelterrein? - Indien de uitbater ook eigenaar is: ja. - Indien de uitbater geen eigenaar is: Zie contract tussen de eigenaar en de uitbater. 15

17 VII. Onthaalgezin als uitbater 1. Zijn driewielers en loopfietsjes te bestempelen als speelgoed? Betekent dit dat ze moeten opgenomen worden in de risico-analyse en dat ze allemaal genummerd moeten worden? Driewielers, loopfietsjes en andere kinderfietsjes zijn te beschouwen als speeltoestellen in de zin van het koninklijk besluit betreffende de uitbating van speelterreinen (hierna het besluit ). Zoals eerder opgemerkt kunnen we echter stellen dat ze voldoen aan de veiligheidseisen van het besluit als ze voldoen aan de veiligheidseisen voor speelgoed. Er is dan geen verdere risico-analyse noodzakelijk voor deze producten. Wel is het zo dat bij de algemene risico-analyse van het speelterrein rekening zal moeten worden gehouden met het feit dat de kinderen met deze toestellen autonoom kunnen rijden. Bijzondere aandacht moet worden gegeven aan mogelijke open deuren, hoogteverschillen, trappen en de andere bereikbare delen van het huis. Ook de tuin zal in dit licht moeten worden bekeken, indien het mogelijk is dat de kinderen toegang hebben tot deze tuin. Het aanbrengen van een unieke identificatie per fietsje is verplicht. 2. Verplaatsbare glijbanen, wippen, schommels, klimtorens zijn dit speeltoestellen? Welke ondergrond moet in de risico-analyse worden bekeken? Die toestellen/producten die niet bedoeld zijn om zich mee voort te bewegen, maar die zo klein zijn of zo licht van contructie zijn dat een peuter ze zelf gemakkelijk kan verplaatsen, worden beschouwd als speelgoed. De andere toestellen daarentegen worden, ook al zijn ze niet verankerd, beschouwd als speeltoestellen. Zoals eerder opgemerkt kunnen we echter stellen dat ze voldoen aan de veiligheidseisen van het besluit als ze voldoen aan de veiligheidseisen voor speelgoed. Er is dan geen verdere risico-analyse noodzakelijk voor deze toestellen. Wel is het zo dat de aanwezige ondergrond zal moeten worden geëvalueerd. Deze dient aangepast te zijn aan de aanwezige vrije valhoogtes. Omdat deze toestellen meestal een kleine vrije valhoogte hebben, kan -buitenshuis- gras of zand volstaan en -binnenshuis- een ondergrond met beperkte valdempende eigenschappen zoals tapijt, kunststofspeeltegels en dergelijke. Beton en stenen tegels voldoen niet. 3. Een onthaalmoeder leent tijdelijk speeltoestellen van de speel-o-theek, bijv. een glijbaan uit kunststof. Wie is de uitbater van dit speeltoestel. Wie doet de risico-analyse? Wie is aansprakelijk bij een ongeval met dit toestel? Waar moet het logboek liggen? Een onthaalouder is de uitbater van alle speeltoestellen die hij/zij ter beschikking stelt van de kinderen. Het doet er niet toe of deze toestellen tijdelijk of permanent zijn opgesteld, noch of ze aangekocht, geleend of gehuurd zijn. De onthaalouder dient er dan ook voor te zorgen dat aan alle wettelijke verplichtingen aangaande deze toestellen wordt voldaan. Het is dan ook aangeraden om over deze tijdelijk geleende speeltoestellen (schriftelijke) afspraken te maken met de speel-o-theek. Het volgende wordt voorgesteld: - het regelmatig (dagelijks) nazicht wordt uitgevoerd door de onthaalouder, eventueel aan de hand van een controlelijst die bij het toestel werd meegeleverd; - het onderhoud wordt uitgevoerd door de speel-o-theek, telkens het toestel terug in hun bezit komt; - de periodieke controle (jaarlijks) wordt uitgevoerd door of in opdracht van de speel-o-theek. 16

18 Op het ogenblik dat een speeltoestel wordt verhuurd aan een onthaalouder, wordt er door de speelo-theek volgende informatie meegeleverd: - de handleiding en opstellingsinstructies (verankering, ); - de vereisten met betrekking tot de valhoogte, vrije ruimte en ondergrond; - een logboek met daarin de documenten betreffende de periodieke controles en het onderhoud. De aansprakelijkheid in geval van een ongeval met een speeltoestel wordt geregeld door de toepasselijke bepalingen van het burgerlijk wetboek. De (verdeling van de) aansprakelijkheid zal, na de feiten, worden bepaald door de rechterlijke macht. 4. Moet de onthaalouder de informatie over haar risico-analyse en inspectie bij zich in huis houden of is het voldoende dat de dienstverantwoordelijke deze informatie bewaart op de dienst? Het besluit stelt dat de uitbater (de onthaalouder) te allen tijde de informatie in verband met de risico-analyse en controle, onderhoud en nazicht ter beschikking dient te houden. In de meeste gevallen betekent dit dat de onthaalouder deze gegevens thuis, ter plaatse, zal moeten bewaren. 5. Mag een onthaalouder struiken met doornen op het speelterrein hebben staan? Onder bepaalde omstandigheden is het toegelaten om struiken met doornen op het speelterrein (in de tuin) te hebben staan. Op zich is er een zeker risico verbonden aan dergelijke struiken. Het is echter pas als de blootstelling eraan te groot wordt dat dit risico onaanvaardbaar wordt. De blootstelling is groot op plaatsen waar kinderen dikwijls komen en op plaatsen waar kinderen zo actief bezig zijn met spelen dat ze het gevaar niet correct kunnen inschatten. In de praktijk betekent dit meestal dat dergelijke struiken niet kunnen worden toegelaten op uitloopwegen van de speeltoestellen, verbindingswegen en drukke verzamelplaatsen. Dergelijke struiken zouden wel kunnen worden toegelaten op rustige plaatsen of zelfs als afschermingen buiten de normale looproutes. De exacte bepaling van de plaatsen waar doornige struiken wel of niet kunnen worden toegelaten zal gebeuren na de uitvoering van een risico-analyse. 6. Een glijbaan die in het huis van de onthaalouder staat, staat deze op een speelterrein? Een glijbaan in het huis van een onthaalouder staat op een speelterrein als het gedeelte van het huis waar dit speeltoestel staat, wordt gebruikt om de kinderen te onthalen. In een afgeschermd deel van het huis, of op een afgezonderd deel van de tuin, kunnen speeltoestellen staan die enkel door het gezin van de onthaalouder wordt gebruikt en als dusdanig voor privégebruik bestemd zijn en daardoor niet onder de toepassing van het besluit vallen. 17

19 VIII. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 1. Wat is het verschil tussen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid? De uitbater is verantwoordelijk voor het veilig maken van zijn speelterrein. Indien er toch ongevallen gebeuren, wordt er nagekeken wie daarvoor aansprakelijk is. Dit wordt geregeld door het Burgerlijk wetboek artikel 1382 en volgende. 2. Wie is verantwoordelijk voor speeltoestellen? Op het moment van de verkoop is de verkoper (fabrikant of importeur) verantwoordelijk voor de veiligheid in het ontwerp en de fabricagefase. Tijdens het gebruik van de toestellen is de uitbater verantwoordelijk voor de veiligheid. 3. Wie is verantwoordelijk als de uitbater de inspecties uitbesteedt? De verplichtingen in het besluit zijn opgelegd aan degene die het speeltoestel aanbiedt. Dat is de uitbater. Hij zal aangesproken worden op vastgestelde tekortkomingen. De verantwoordelijkheid blijft altijd bij de uitbater. Hoe hij dit verder wil opnemen met de instantie die de inspecties heeft verricht, wordt geregeld via het burgerlijk wetboek artikel 1382 en volgende. 4. Hoe kan de uitbater bewijzen dat hij al het mogelijke gedaan heeft voor een veilig speelterrein? De uitbater houdt een correcte administratie bij. Alles rond risicoanalyse, preventiemaatregelen en inspecties en onderhoud moet er in staan. Daaruit zal blijken dat de uitbater al het mogelijke heeft gedaan voor een veilig speelterrein. 5. In welke mate zijn de uitbater en fabrikant aansprakelijk voor ongevallen die zich voordoen met een speeltoestel? Een benadeelde kan een burgerrechterlijke procedure instellen. Daarbij kunnen zowel de uitbater als de fabrikant aansprakelijk gesteld worden. Het ligt voor de hand dat bij het gerechtelijk onderzoek getoetst wordt of de uitbater en/of de fabrikant zich aan de bestaande regelgeving heeft gehouden. 6. Verplicht het Koninklijk Besluit (KB) een verzekering? Het KB verplicht geen verzekering, maar het wordt wel sterk aangeraden. 7. De schoolspeelplaats met speeltoestellen wordt verhuurd aan jeugdwerking of een socioculturele vereniging. Wie is dan de uitbater? Beide partijen moeten goede afspraken maken rond het nazicht, onderhoud, melden van gebreken, Deze afspraken kunnen in een contract worden vastgelegd. De uitbater is diegene die het speelterrein rechtstreeks aanbiedt aan de gebruikers. De uitbater kan verschillen afhankelijk van het contract en de periode van huren. De beide partijen moeten hier duidelijk stellen wie de uitbater is. 8. Waar ligt de verantwoordelijkheid bij een uitleendienst van speeltoestellen? De uitleendienst is verantwoordelijk voor de veiligheid van de speeltoestellen. De uitlener is verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens het gebruik van de toestellen. 9. Wat is voorzienbaar gebruik? Denk aan uw eigen kindertijd of KIJK naar de spelende kinderen. Voorzienbaar gebruik is NIET : het door volwassenen als normaal ingeschat gebruik (Zitten op een schommel, glijden op een glijbaan) maar WEL het gebruik dat kinderen er dikwijls normalerwijze van maken. Rechtstaan op een schommel, omhoog klimmen langs een glijbaan is voorzienbaar gebruik. 18

20 IX. Bordjes 1. Wat zijn de verschillende bordjes op een speelterrein? Er zijn 3 soorten bordjes met: - naam en adres van de uitbater - alfanumerieke identificatie van de speeltoestellen - reglementen, algemeen advies, informatie Een bord met gebruik op eigen risico of iets dergelijks mag er NIET staan. 2. Wat is een alfanumerieke identificatie? Ieder toestel is voorzien van een identificatie onder de vorm van letters en/of cijfers. Zoals : 1,2,3,4,5 of A,B,C,D, of S1,S2,S3,G1,G2 of iets dergelijks. 3. Welke bordjes zijn verplicht? De uitbater moet een bordje zetten op zijn terrein met zijn coördinaten erop (naam en adres). Dit wordt het aanspreekpunt voor het ministerie en ouders. Indien de uitbater geen eigenaar is, dan moet de uitbater er toch zijn coördinaten opzetten. Elk speeltoestel heeft een bordje met een alfanumerieke identificatie. 4. Mag of moet de uitbater zijn telefoonnummer op het bordje zetten? Het plaatsen van een telefoonnummer op het identificatiebord is een goed idee, maar niet verplicht. De uitbater kan ook een adres vermelden, maar ook dat is niet verplicht. Het is wel nuttig voor een vlotte en directe communicatie. 5. Kan de uitbater op zijn speelterrein koordjes aan kleding verbieden? Ja, dat kan. Het zal de uitbater wel een vals gevoel van veiligheid geven omdat niet alle ongevallen met koordjes gebeuren. Het is een goed idee om de gebruikers van het speelterrein erop te wijzen dat koordjes ergens kunnen blijven hangen. 6. Waar staat het bordje van de uitbater in een school of bij onthaalmoeders? Een speelterrein moet volgens de wetgeving voorzien zijn van een bordje dat duidelijk de uitbater identificeert. Dit bordje hoeft echter niet exclusief voor het terrein te zijn. Bij een school kan een bord aan de ingang van de school met de naam van de school volstaan, bij een onthaalmoeder de naam op de bel. Het is belangrijk dat het wel degelijk om de uitbater gaat én dat er geen verwarring kan ontstaan over wie het speelterrein nu uitbaat. 7. In welke taal moet een tekst geschreven zijn? In tweetalige gemeenten en in gemeenten met taalfaciliteiten moeten de twee talen (Nederlands- Frans of Frans-Duits) worden gebruikt (talen van het gebied). Er mogen meerdere talen op het bordje staan, dan de taalwetgeving verplicht. Zo is het mogelijk om in sommige buurten de gegevens ook in het Engels of Arabisch op de bordjes te zetten. Het gebruik van icoontjes kan ook nuttig zijn. 8. Mogen er nog bordjes staan zoals het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen? Neen. 19

Veiligheid van speelterreinen. Sylvie Thenard - Fotolia.com

Veiligheid van speelterreinen. Sylvie Thenard - Fotolia.com Veiligheid van speelterreinen Sylvie Thenard - Fotolia.com Veiligheid van speelterreinen Een praktische leidraad voor uitbaters 3 e uitgave 1 Colofon Auteurs (1e editie): Jeroen Bos, Jan Deconinck, Peter

Nadere informatie

Het WAS gewogen Beleidsevaluatie Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen

Het WAS gewogen Beleidsevaluatie Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen Het WAS gewogen Beleidsevaluatie Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen André Oostdijk Maarten van Noort Annick van Kollenburg Martine Hoofwijk (Consument en Veiligheid) 21 december 2011 Het WAS

Nadere informatie

SPEELNATUUR en veiligheid

SPEELNATUUR en veiligheid SPEELNATUUR en veiligheid richtlijnen en aanbevelingen voor terreinbeheerders Samenvatting Aanleiding voor dit onderzoek was de maatschappelijke behoefte aan meer speelnatuur (incl. speelbossen, speeluiterwaarden,

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Regel die burgerinitiatieven

Regel die burgerinitiatieven Regel die burgerinitiatieven Hoe gemeenten en maatschappelijke initiatieven in de openbare ruimte en publiek toegankelijke gebouwen omgaan met aansprakelijkheid December 2013 1 2 Voorwoord Ont-regel die

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

Praktische gids. voor mede-eigenaars

Praktische gids. voor mede-eigenaars Praktische gids voor mede-eigenaars In deze gids... Inleiding 1. Wat moet ik weten als ik mede-eigenaar word? 5 2. De belangrijkste organen van een mede-eigendom 7 3. Belangrijke documenten voor een mede-eigenaar

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT Deel van het geheel Een appartementsrecht is een aandeel (bijvoorbeeld één/dertigste) in een gebouw met toebehoren dat de bevoegdheid geeft tot het

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

meest gestelde vragen over CE-markering De Gier Stam &

meest gestelde vragen over CE-markering De Gier Stam & meest gestelde vragen over CE-markering De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over CE-markering De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

16 Drank- en horecawet

16 Drank- en horecawet 16 Drank- en horecawet 16.1 Wat u moet weten 16.2 Vragen en praktijkvoorbeelden 16.3 Extra informatie 16.1 Wat u moet weten. De huidige Drank- en Horecawet (16.3.1) is vanaf 1 november 2000 van kracht.

Nadere informatie

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING. x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING. x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS VAST EN verzekering Als je t mij vraagt: CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS Chirojeugd Vlaanderen Kipdorp 30

Nadere informatie

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers Vrijwilligers & Verzekeringen Inhoudstafel A p. 2 p. 4 4 6 6 p. 9 9 10 13 17 18 23 23 23 De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers

Nadere informatie

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS VAST EN verzekering Als je t mij vraagt: CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS Chirojeugd Vlaanderen Kipdorp 30 2000

Nadere informatie

Contingency Planning Universiteit van Amsterdam

Contingency Planning Universiteit van Amsterdam Contingency Planning Universiteit van Amsterdam B. Eenink bas@os3.nl D.J. van Helmond dirkjan@os3.nl 29 maart 2006 Samenvatting Veel MKB-bedrijven zijn niet voorbereid op ramp-scenario s die hen kunnen

Nadere informatie

OCMW-NETWERK POD MI 1/45 Veiligheidskit GIDS VOOR DE TOEPASSING VAN DE MINIMUMNORMEN

OCMW-NETWERK POD MI 1/45 Veiligheidskit GIDS VOOR DE TOEPASSING VAN DE MINIMUMNORMEN OCMW-NETWERK POD MI 1/45 1 Inleiding. Het doel van deze gids is de veiligheidsconsulenten van de OCMW s: - de minimale veiligheidsnormen die werden gecreëerd door de werkgroep veiligheid van de BCSS KSZ,

Nadere informatie

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Voorbeeld Incident

Nadere informatie

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. ART/ddw/2015-04 Uitbating van Café MIRY op de campus Hoogpoort, Hogeschool

Nadere informatie

BEWONERS REGLEMENT. Versie april 2012

BEWONERS REGLEMENT. Versie april 2012 BEWONERS REGLEMENT Op basis van Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode gewijzigd bij BVR

Nadere informatie

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit Ten geleide 14 Etablissements de crédit De voorbije jaren werden gekenmerkt door ingrijpende veranderingen op de financiële markten en in de financiële wetgeving. Voor de ondernemingen, bemiddelaars en

Nadere informatie

Hoe de Privacywet toepassen in historisch onderzoek?

Hoe de Privacywet toepassen in historisch onderzoek? Hoe de Privacywet toepassen in historisch onderzoek? Adres van de Commissie: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Espace Jacqmotte Hoogstraat 139 1000 Brussel T: +32 (0)2 213 85

Nadere informatie

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN Voorwoord Wat je nu in handen houdt is een naslagwerk voor zij die de sessies "Cijfers lezen en kritisch interpreteren" gevolgd hebben. Deze cursus richt zich op

Nadere informatie

Zorgplicht bij bomen langs Rijkswegen in Noord-Brabant

Zorgplicht bij bomen langs Rijkswegen in Noord-Brabant 0 / K -D048 NB it Z o r gp\icht UU Opdrachtgever: D.A.S. Eindhoven: Contactpersoon Desiree Bruls Opdrachtnemer: Onderafdeling Specialismen en Ondersteuning Contactpersoon Peer Meyboom Klankbordgroep Regionaal

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie