Oracle EBS 11i en R12 trainingsprogramma s

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oracle EBS 11i en R12 trainingsprogramma s"

Transcriptie

1 Oracle EBS 11i en R12 trainingsprogramma s MARC is gespecialiseerd in trainingsprogamma s voor Oracle professionals. Kernwoorden van MARC zijn vakkennis, praktijkervaring en bewezen kwaliteit van docenten. Door middel van een actieve lesmethodiek maken we de theorie concreet. Ervaren docenten uit de praktijk. Docenten die samenwerken met MARC hebben allen jarenlange ervaring met Oracle-producten en hebben bij of voor Oracle gewerkt. Ze hebben naast het doceren hun sporen verdiend op het vlak van ondersteuning danwel implementatie van Oracle-producten. Ze zijn specialist op het terrein waarin ze onderwijzen en gebruiken o.a. voorbeelden uit eigen praktijk in de trainingsprogramma s. Flexibele lesomgeving en locatie. MARC is flexibel. MARC maakt gebruik van een mobiele lesomgeving. Hierdoor is het mogelijk de programma s ook eventueel aangepast wat betreft inhoud en vorm op een door u gewenst(e) moment en locatie te verzorgen. Open Rooster MARC voert een open rooster in vijf programma s voor de Oracle E-Business Suite 11i en R12; - Financiële Administratie en Rapportage (GL;AP;AR;R12NF) - Van Inkopen naar Betalen (PO;AP) - Projecten Administratie en Rapportage (PACB) - Business Intelligence en Management Rapportage (OBIEE) - Applications en DBA beheer (AD;FND) Op de website van MARC is de actuele cursuskalender te vinden. Functioneel programma Het financieel programma en het inkoopprogramma zijn achter elkaar ingepland. Voor cursisten die beide programma s boeken ontstaat er zo een krachtig Functioneel Bootcamp. Binnen 3 weken kan een Bootcamp-cursist zich Financials en Procure-to-Pay eigen maken. Beheerprogramma Het beheerprogramma leidt op tot een volwaardige rol als Applications DBA, waarbij niet alleen de technische maar ook de functionele aspecten van het systeembeheer behandeld worden. bedrijfsspecifiek maatwerk Naast de vaste programma s kan MARC als maatwerk bijna alle andere disciplines binnen de E- Business Suite in trainingsvorm aanbieden. Onze docenten hebben leservaring op het vlak van Fixed Assets, Collections, Projects Billing en Projects Costing, CRM/Services en Manufacturing. Daarnaast beschikken wij over ruime kennis van Daily Business Intelligence, Discoverer en BI Publisher. Ook kunnen we uw professionals onthe-job coachen, u in uw leertrajecten adviseren en persoonlijk begeleiden om tot een efficiënt trainingsresultaat te komen. Actieve lesmethodiek. Onze trainingsprogramma s zijn opgebouwd uit een of meerdere cases. Iedere case beschrijft een concrete bedrijfssituatie waarbij alle ingrediënten om tot een goede oplossing te komen worden behandeld. Case-gestuurd doceren biedt de cursist een actieve manier om de theorie van de Oracle modules in de praktijk te brengen. De keuze voor actieve lesmethodiek is gebaseerd op de jarenlange ervaring van onze docenten. Uiteraard wordt de theorie niet vergeten. Gedegen cursusmateriaal. Iedere cursist krijgt de beschikking over een studieboek met leeswijzer, een referentielijst en opgaven. Het studieboek is ontwikkeld in het Engels. De leeswijzer, de beschrijvingen van de cases en de opgaven zijn in het Nederlands. Door middel van demonstraties, checklists en schema s wordt uitgelegd hoe de praktijksituaties vertaald kunnen worden naar de mogelijkheden binnen de standaard software van de Oracle producten. Via de opgaven en uitwerkingen leert de cursist de Oracle modules van binnen en buiten kennen. Meer informatie? Website: Telefoon: MARC is een handelsnaam van Online-Dotcom BV. Oracle is een trademark van Oracle Corp.

2 Financiële Administratie en Rapportage Het financiële programma heeft tot doel de cursist op te leiden in de basisprincipes van Oracle Financials. Het programma is bedoeld voor implementatieconsultants, functionele support-consultants en kerngebruikers. Eveneens zijn eindgebruikers welkom die een verdiepingsslag willen maken. Inhoudelijk is de cursus afgestemd op de Nederlandse markt. Het programma bestaat uit drie basismodules voor General Ledger, Accounts Payables en Accounts Receivables. Aanvullende onderwerpen en modules zoals Fixed Assets zijn op aanvraag beschikbaar. GL Grootboek AP Crediteuren 2 dagen AR Debiteuren 2 dagen Module Grootboek (GL) setup van de module General Ledger. De cursist is na deze cursus in staat zelfstandig een grootboek te ontwerpen en in te richten. Verder worden de belangrijkste boekhoudkundige procedures doorlopen en besproken in de Nederlandse context. Basissetup General Ledger - Organisaties - Boekingsleutels ( accounting flexfield ) - Kalender - Rekeningschema Openen/sluiten perioden Boekhoudcyclus ADI Journaal boekingen Complexe Journaal boekingen - Herhalende boekingen - Bulk allocatie boekingen - Intercompany boekingen Importeren boekingen uit inkoop- en verkoopboeken Aansluiting met grootboek verifiëren Rapportages met Financial Statement Generator (FSG) Module Crediteuren (AP) setup van de module Accounts Payables. De cursist is na deze cursus in staat zelfstandig een inkoopboek te ontwerpen en in te richten. Verder worden de belangrijkste inkoopfacturen, BTW en betalingsprocedures doorlopen en besproken Basissetup Accounts Payables - Leveranciers - BTW-codering Inkoopfacturen - Standaardfactuur - Creditnota Goedkeuringsprocedures Betalingen Boekingsprocedures Module Debiteuren (AR) setup van de module Accounts Receivables. De cursist is na deze cursus in staat zelfstandig een verkoopboek te ontwerpen en in te richten. Verder worden de belangrijkste facturerings- en ontvangstprocedures doorlopen en besproken Basissetup Accounts Receivables - Klanten - BTW codering - Bankrekeningen Verkoopfacturen - Standaardfactuur - Factuuraanpassing AutoInvoice interface - Integratie met verkooporders Ontvangsten Aanmaningen/Innen BTW Boekingen

3 Financiële Administratie - Update R12 Het financiële programma heeft tot doel de cursist op te leiden in de basisprincipes van Oracle Financials. Het programma is bedoeld voor implementatieconsultants, functionele supportconsultants en kerngebruikers. Eveneens zijn eindgebruikers welkom die een verdiepingsslag willen maken. Inhoudelijk is de cursus afgestemd op de Nederlandse markt. Speciaal voor de overstap naar Oracle E-Business Suite R12 is een update module ontwikkeld. R12NF R12 Financieel Update Module R12 Financieel Update Deze cursus behandelt de gewijzigde basisconcepten en nieuwe functionaliteit in E-Business Suite R12 gerelateerd aan de vorige versie Inhoudelijk is de cursus geconcentreerd op Financials (GL, AP, AR en FA) en Inkoop (PO). De belangrijkste wijzigingen in Projects zullen kort besproken worden. De cursist is na deze cursus in staat zelfstandig de verschillen te onderkennen en de voor- en/of nadelen te benoemen en te beoordelen. Algemeen - Multi-Org Access Control - Legal Entity - Central Payment Processing - Intercompany transaction - Tax Engine - Sub-Ledger Accounting General Ledger - Account Setup Manager - Definition Access Sets Accounts Payables - Invoice Lines - Supplier Maintenance - AR/AP Netting Fixed Assets - Automated Mass Additions - Automated Depreciation Rollback Accounts Receivables - Revenue Recognition - Line level Cash Application Purchasing - Professional Buyers Work Center - Supplier Management - Sourcing and Contracts Projects - Projects Portfolio Management - Project Management - Projects Costing/Billing

4 Van Inkopen naar Betalen Het inkoop programma heeft tot doel de cursist op te leiden in de basisprincipes van het Procure-to- Pay werkproces in de Oracle E-business Suite. Het programma is bedoeld voor implementatieconsultants, functionele supportconsultants en kerngebruikers. Eveneens zijn eindgebruikers welkom die een verdiepingsslag willen maken. Inhoudelijk is de cursus afgestemd op de Nederlandse markt. Het programma bestaat uit twee basismodules voor Purchasing en Accounts Payables. Hierbij wordt het volledige inkoopproces van begin tot eind gevolgd en uitgelegd. De AP Module is dezelfde als in het financiële programma. AP Crediteuren 2 dagen PO Inkoop Module Crediteuren (AP) setup van de module Accounts Payables. De cursist is na deze cursus in staat zelfstandig een inkoopboek te ontwerpen en in te richten. Verder worden de belangrijkste inkoopfacturen, BTW en betalingsprocedures doorlopen en besproken Basissetup Accounts Payables - Leveranciers - BTW-codering Inkoopfacturen - Standaardfactuur - Creditnota Goedkeuringsprocedures Betalingen Boekingsprocedures Module Inkoop (PO) setup van de module Purchasing. De cursist is na deze cursus in staat zelfstandig een inkoopproces met goedkeuringsprocedures te ontwerpen en in te richten. Verder worden de belangrijkste documenten zoals offerteaanvraag, bestelaanvraag, inkooporder, artikelontvangst en inkoopfactuur doorlopen en besproken in de Nederlandse context. Basissetup Purchasing - Werknemers/Inkopers - Position - vs Supervisor -hiërarchie - Goedkeuringsprocedures - Locaties Basissetup Inventory - Voorraadpunten - Inkoopartikel - Artikelklassificatie Bidboek/Inkoopofferte Leveranciersselectie en -eisen Inkoopbehoefte/bestelaanvraag Inkooporder - Standaard - Inkoopcontract - Raamcontract Artikelontvangsten en -inspectie Aansluiting inkoopfactuur met inkooporder verifiëren Boekingsprocedures

5 Business Intelligence Projecten Administratie Het BI-programma heeft tot doel de cursist op te leiden in de basisprincipes van Business Intelligence en Management Rapportage in de Oracle E-Business Suite. Het programma is bedoeld voor implementatieconsultants, functionele supportconsultants en kerngebruikers. Eveneens zijn eindgebruikers welkom die een verdiepingsslag willen maken. Inhoudelijk is de cursus afgestemd op de Nederlandse markt. Het programma omvat aan Oracle E-Business Suite gerelateerde onderwerpen als BI Publisher, BI Applications in OBIEE en Daily Business Intelligence. Aanvullende onderwerpen en modules zoals datamodellen en -structuren binnen Oracle E-Business Suite zijn op aanvraag beschikbaar. OBIEE OBIEE, DBI en BI APPS Module OBIEE, DBI en BI APPS setup van de module BI Apps. De cursist is na deze cursus in staat zelfstandig een rapportageomgeving met aangepaste rapporten te ontwerpen en in te richten. Verder worden de belangrijkste standaardrapportages op het gebied van bijvoorbeeld Financials Profit and Loss, Expense Management, Inkoop Management, Projects Management en HRMS doorlopen en besproken OBIEE Overview - Functional Overview - Module Architecture - Relations with ebs, DBI and BI Apps Daily Business Intelligence - Configure Financials reporting - Configure Procurement reporting - Configure Projects reporting - Configure Services reporting BI Apps - Alter standard reports using OBIEE - Create new reports using OBIEE Het Projectprogramma heeft tot doel de cursist op te leiden in de basisprincipes van Projects in de Oracle E-Business Suite. Het programma is bedoeld voor implementatieconsultants, functionele supportconsultants en kerngebruikers. Eveneens zijn eindgebruikers welkom die een verdiepingsslag willen maken. Inhoudelijk is de cursus afgestemd op de Nederlandse markt. Het programma bestaat uit de twee basismodules voor Projects Costing en Projects Billing. Hierbij wordt het volledige Projects-implementatieproces van begin tot eind gevolgd en uitgelegd. PACB Projectkosten en facturering 5 dagen Module Project kosten en facturering setup van de modules Projects Costing en Projects Billing. De cursist is na deze cursus in staat zelfstandig een project organisatie te ontwerpen en in te richten. Verder worden de belangrijkste documenten zoals het project en de types, het werkplan en taken, de organisatie en de medewerkers, de transacties en kosten, de budgetten en schattingen en tot slot facturering aan klanten besproken Projects Overview - Functional Overview - Projects Module Architecture - Relations with other modules Projects Costing - Transactions and Costs Indirect Projects - Supplier Invoices against Indirect Projects - Adjustments - Multicurrency transactions - Projects Allocations - Capital Projects Projects Billing - Creating Billable projects - Transactions and Costs Contract Projects - Integration AR

6 Applications en DBA-beheer Het Beheerprogramma heeft tot doel de cursist op te leiden in de basisprincipes van Applications Technology. Het programma is bedoeld voor systeembeheerders, databasebeheerders en technische supportconsultants. Ook technisch managers of supportmanagers die een verdiepingsslag willen maken zijn welkom. Inhoudelijk is de cursus afgestemd op de Nederlandse markt. Het programma bestaat uit twee basismodules, te weten Applications DBA en Functional System Administration. Aanvullende onderwerpen en modules zoals datamodellen en -structuren zijn op aanvraag beschikbaar. AD FND Technisch beheer Functioneel beheer Module Technisch beheer (AD) setup van de module Applications DBA. De cursist is na deze cursus in staat zelfstandig een E-Business Suite omgeving te installeren en te patchen. Verder worden de belangrijkste beheerswerkzaamheden zoals opschonen, problemen oplossen en klonen behandeld en besproken Overzicht architectuur Installatie - 1 Tier - N Tier Filesystem en componentarchitectuur - Apps Tier - DB Tier Beheergereedschap - Oracle Applications Manager - Adadmin Patchen - Adpatch - Bulk Klonen Module Functioneel beheer (FND) setup van de module System Administration. De cursist is na deze cursus in staat zelfstandig gebruikers, autorisatie- en achtergrondprocessen in te richten en te onderhouden. Verder worden de belangrijkste generieke componenten van de E-Business Suite doorlopen en besproken in de Nederlandse context. Gebruikers inrichten - User - Responsibilities - Menustructuren Profile options Flexfields Multi-Org security Decentraal gebruikersbeheer Auditing Achtergrondprocessen beheer - Concurrent programs - Concurrent managers - Capacteitsbeheer Oracle Workflow beheer Persoonlijk contact We komen graag met u in contact om uw opleidingsbehoefte persoonlijk te bespreken en tot een juiste afstemming van onze dienstverlening te komen. Persoonlijk contact of inschrijven? U kunt ons bereiken via of Meer informatie vindt u ook op de website van MARC: Daar vindt u ook het actuele cursusrooster. Voor het open rooster kunt u zich direct inschrijven door het inschrijfformulier van de website te downloaden en ondertekend te faxen naar of te scannen en en naar Het inschrijformulier vindt u op de website Bij inschrijving gelden de opleidingsvoorwaarden zoals te lezen in voorwaarden. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Dynamics AX2009. Solutions

Dynamics AX2009. Solutions Dynamics AX2009 Microsoft Cursusprogramma Business Solutions Mprise B.V. Newtonstraat 2 / 3902 HP Veenendaal Postbus 598 / 3900 AN Veenendaal Tel 0318-50 88 10 Fax. 0318-50 84 04 www.mprise.nl E-mail:

Nadere informatie

Dynamics AX2012. Cursusprogramma

Dynamics AX2012. Cursusprogramma Dynamics AX2012 Cursusprogramma Mprise B.V. Newtonstraat 2 / 3902 HP Veenendaal Postbus 598 / 3900 AN Veenendaal Tel 0318-50 88 10 Fax. 0318-50 84 04 www.mprise.nl E-mail: training@mprise.nl Versie: 14

Nadere informatie

Dynamics AX2012. Cursusprogramma

Dynamics AX2012. Cursusprogramma Dynamics AX2012 Cursusprogramma Mprise B.V. Newtonstraat 2 / 3902 HP Veenendaal Postbus 598 / 3900 AN Veenendaal Tel 0318-50 88 10 Fax. 0318-50 84 04 www.mprise.nl E-mail: training@mprise.nl Versie: 23

Nadere informatie

Dynamics NAV voor het HBO

Dynamics NAV voor het HBO Dynamics NAV voor het HBO Versie: 3 mei 2011 Cursusprogramma 2011 Mprise Training en Advies B.V. Newtonstraat 2 / 3902 HP Veenendaal Postbus 598 / 3900 AN Veenendaal Tel. 0318-50 88 10 Fax. 0318-50 84

Nadere informatie

Trainingsbrochure 2012 VCD Business Intelligence

Trainingsbrochure 2012 VCD Business Intelligence Trainingsbrochure 2012 2012 Trainingsbrochure en Crystal Reports trainingen sopgave Introductie sopgave Trainingsmogelijkheden Overzicht trainingsaanbod SAP BusinessObjects Trainingstrajecten Trainingstrajecten

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff Woonplaats : Den Haag Geboortedatum : 20 oktober 1958 Nationaliteit : Nederlands Rijbewijs : B Active Professionals is dé dienstverlener voor interim-oplossingen en werving

Nadere informatie

Profielschets Juan Rikken

Profielschets Juan Rikken Profielschets Juan Rikken Personalia Geboorte datum 29 april 1975 Woonplaats Amsterdam Land Nederland Functie(s) Project manager / Senior Consultant / Senior Business Analyst Specialisatie Talenkennis

Nadere informatie

d e v e l o p m e n t s e r v i c e s p r o f f e s i o n a l s e r v i c e s p h p t r a i n i n g e n

d e v e l o p m e n t s e r v i c e s p r o f f e s i o n a l s e r v i c e s p h p t r a i n i n g e n d e v e l o p m e n t p r o f f e s i o n a l p h p t r a i n i n g e n Een eerste kennismaking... Ibuildings is in1999 opgericht met als doel zich te specialiseren in het ontwikkelen van websites en webapplicaties.

Nadere informatie

Dynamics NAV2013. Cursusprogramma

Dynamics NAV2013. Cursusprogramma Dynamics NAV2013 Cursusprogramma Mprise B.V. Newtonstraat 2 / 3902 HP Veenendaal Postbus 598 / 3900 AN Veenendaal Tel. 0318-50 88 10 Fax. 0318-50 84 04 www.mprise.nl E-mail: training@mprise.nl Versie:

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Inclusief trainingen voor Ultimo versie 10. Trainingsprogramma. januari tot en met juli 2011

Inclusief trainingen voor Ultimo versie 10. Trainingsprogramma. januari tot en met juli 2011 Inclusief trainingen voor Ultimo versie 10 Trainingsprogramma januari tot en met juli 2011 Introductie In deze trainingsbrochure treft u het actuele trainingsaanbod van Ultimo Software Solutions en Ultimo

Nadere informatie

IBM SMARTER BUILDINGS

IBM SMARTER BUILDINGS IBM SMARTER BUILDINGS IBM Tririga Integrated Workplace Management System MACS BVBA Museumstraat 8 2000 Antwerpen 0032 (0)3 237 1755 www.macs.be Smarter Buildings Vandaag de dag wordt steeds meer waarde

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Deloitte Academy. Cursusaanbod Salesforce

Deloitte Academy. Cursusaanbod Salesforce Deloitte Academy Cursusaanbod Salesforce Deloitte vindt het belangrijk om kennis te delen met klanten en relaties. Om deze reden bieden wij u de mogelijkheid om samen met Deloitte Consulting professionals

Nadere informatie

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem // Aan de slag met Mamut One Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem Welkom bij Mamut One Mamut One bestaat uit een reeks bedrijfsoplossingen die u helpen om de taken in uw

Nadere informatie

Dynamics denken en doen* PwC Dynamics Rondetafelsessie 23 september 2008

Dynamics denken en doen* PwC Dynamics Rondetafelsessie 23 september 2008 Dynamics denken en doen* PwC Dynamics Rondetafelsessie 23 *connectedthinking Agenda Plenaire sessie 15.00 16.15 In Control met Dynamics NAV Rapportage tools Autorisaties Performance Pauze 16.15 16.45 Parallelle

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Productoverzicht UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT

UNIT4 Multivers. Productoverzicht UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT UNIT4 Multivers Productoverzicht UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT 2 UNIT4 Multivers Productoverzicht UNIT4: producten en diensten voor het MKB UNIT4 ontwikkelt ruim 30 jaar praktijkgerichte bedrijfssoftware

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 Prijslijst Dynamics Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 CRM 2013 Online E: info@engion.nl Introductie Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM en andere Office

Nadere informatie

Dé ERP-oplossing voor de zorg

Dé ERP-oplossing voor de zorg Dé ERP-oplossing voor de zorg Vidaví dé ERP-oplossing voor de zorg Vidaví staat voor Visie, Daadkracht en Vitaliteit. Deze kernwaarden gelden voor zowel VCD Healthcare als voor de zorgmarkt in zijn geheel.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem // Aan de slag met Mamut One Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem Welkom bij Mamut One! Mamut One bestaat uit een reeks bedrijfsoplossingen die u helpen om de taken in

Nadere informatie

Verhoog uw prestaties met de PSA Suite for Microsoft Dynamics CRM

Verhoog uw prestaties met de PSA Suite for Microsoft Dynamics CRM Verhoog uw prestaties met de PSA Suite for Microsoft Dynamics CRM Met de PSA Suite verhoogt u uw prestaties en heeft u inzicht in alle belangrijke KPI s van uw bedrijf. De bezetting, productiviteit, efficiency

Nadere informatie

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Versie 1.1 Datum Mei 2014 Status Definitief Auteur Con Sadée 1 INLEIDING TOT DE DIENSTVERLENING...

Nadere informatie

UNIT4 Multivers Productoverzicht

UNIT4 Multivers Productoverzicht UNIT4 Multivers Productoverzicht UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT 2 UNIT4 Multivers Productoverzicht UNIT4: producten en diensten voor het MKB UNIT4 ontwikkelt ruim 0 jaar praktijkgerichte bedrijfssoftware

Nadere informatie

ExpertDesk 9 productlijst

ExpertDesk 9 productlijst ExpertDesk 9 productlijst Dankzij ExpertDesk hebben we de service performance verbeterd en de dienstverlening vergroot. - KPN ExpertDesk 9 Voor en door klanten ExpertDesk 9 is ontwikkeld door middel van

Nadere informatie

E-invoicing* De markt en mogelijkheden van e-invoicing nader bekeken. *connectedthinking

E-invoicing* De markt en mogelijkheden van e-invoicing nader bekeken. *connectedthinking E-invoicing* De markt en mogelijkheden van e-invoicing nader bekeken *connectedthinking 1 PricewaterhouseCoopers verleent sectorspecifieke diensten op de gebieden Assurance, Tax & HRS en Advisory. Ons

Nadere informatie

Professionalisering bedrijfsvoering

Professionalisering bedrijfsvoering Professionalisering bedrijfsvoering Titel: Globaal Ontwerp IT Datum: 24 Mei 2002 Versie: 0.4 Inhoudsopgave 1. DOCUMENTBEHEER... 5 1.1 VERSIE BEHEER... 5 1.2 DISTRIBUTIE LIJST... 5 1.3 GOEDKEURING... 5

Nadere informatie