zakendoen met België

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "zakendoen met België"

Transcriptie

1 zakendoen met België

2 2 zakendoen met België 3 inhoudsopgave Voorwoord 5 Zakenklimaat Handelsgeest 6 Economische situatie 12 Handelsrelatie 16 Kansrijke sectoren 20 Zakencultuur 26 Omgangsvormen 30 Bedrijfsprofielen 34 Zakendoen in de praktijk Een bedrijf opzetten 36 Wet- en regelgeving 42 Douanezaken 52 Visa en vergunningen 56 Productaansprakelijkheid 60 Personeel 64 Belastingen 68 Betalingsverkeer 74 Dit kan ABN AMRO voor u betekenen 80 Nuttige adressen 89

3 voorwoord Ziet u toekomstige expansie in het buitenland voor uw onderneming? Zakendoen over de grens en daarmee succesvol zijn, blijkt in de praktijk veelal een uitdaging. Daarom introduceert ABN AMRO de zakenreisgids, onmisbaar voor uw zakelijke, internationale avontuur! ABN AMRO Bank N.V. ABN AMRO is gevestigd aan de Gustav Mahlerlaan 10, Amsterdam (Postbus 283, 1000 EA). KvK nummer BTW-identificatienummer: NL B01. In deze brochure staat algemene informatie en is niet speciaal geschreven voor uw persoonlijke situatie. De brochure is daarom geen advies om iets te doen of niet te doen. Beslissingen die u alleen neemt op grond van de informatie in de brochure komen voor uw eigen risico. Wij proberen alleen betrouwbare bronnen te gebruiken voor de informatie in de brochure. We kunnen niet garanderen dat alle informatie altijd juist, volledig of niet al verouderd is. Als u meer informatie wilt over het onderwerp van de brochure, kunt u altijd contact met ons opnemen, bijvoorbeeld via internet (www.abnamro.nl) of via een bankshop bij u in de buurt. De informatie in deze brochure is bedoeld voor onze klanten in Nederland. We kunnen er niet voor in staan dat de informatie in de brochure ook bruikbaar is in andere landen. Een gids vol informatie van insiders; met handige weetjes over het betreffende land, het zakenklimaat en ondernemerstips. Uiteraard staan wij u daarnaast ook graag bij met netwerken in binnen- en buitenland, advies, producten en diensten op maat. ABN AMRO wenst u veel succes op uw zakelijke reis! Edzard Enschedé Managing Director International Network Commercial and Merchant Banking

4 6 zakendoen met België 7 handelsgeest Open economie Kijkend naar de export- en importwaarde ten opzichte van het bruto binnenlands product (bbp), is België een van de meest open economieën ter wereld. De buitenlandse handel is enorm belangrijk voor de economische ontwikkeling en er is een grote inbreng van buitenlandse investeerders. De waarde van de uitvoer bedraagt meer dan 80% van het binnenlands inkomen. Een bijna even groot invoeraandeel geeft aan dat veel handel bestaat uit de doorvoer van goederen. De Belgische conjunctuur is daarmee erg afhankelijk van de economische ontwikkelingen in Frankrijk, Duitsland en Nederland. Deze hebben veel invloed op de groei van de Belgische economie. Investeringsklimaat De openheid van de Belgische economie is goed zichtbaar in de investeringsstatistieken. Mede door de centrale ligging van het land, is het investeringsklimaat gunstig. Er is een goede infrastructuur voor transport, logistiek en telecommunicatie en voor bepaalde branches zijn er gunstige belastingvoorwaarden. België is in 2011 naar de zesde plaats geklommen in de Europese top 20 van aantrekkelijke investeringslanden.

5 8 zakendoen met België handelsgeest 9 België is een avontuur vol plezier en prettige relaties dat zich boven verwachting ontwikkelt en waar veel geld verdiend wordt. Indra - Mark Visschers Buitenlandse bedrijven investeren het meeste in: (petro)chemie; autoassemblage; biotechnologie; ICT; transport en logistiek. Sinds de jaren tachtig hanteert België gunstige belastingvoorwaarden voor bepaalde ondernemingsvormen. Vooral met de volgende dienstencentra hoopt het land meer buitenlandse investeerders aan te trekken: distributiecentra (België profileert zich steeds meer als een distributieland); servicecentra, zoals callcenters. Investeringsbevorderende instanties In de gewesten Brussel, Vlaanderen en Wallonië zijn er aparte investeringsbevorderende instanties die zich specifiek richten op de situatie in hun regio. Daarnaast investeren buitenlandse ondernemingen veel in de dienstensector. De hoge loonkosten en de fiscale druk noemen deze investeerders de belangrijkste handicaps van België. Buitenlandse bedrijven Buitenlandse bedrijven hebben een aandeel van ongeveer 70% in de Belgische industrie. Ze brengen veel kennis en nieuwe technologie met zich mee, wat de productiviteit ten goede komt. Enkele grote internationale bedrijven maken de dienst uit in een aantal industrieën, de financiële dienstverlening en in de handel. internettip Brussels Agentschap voor de Onderneming: Flanders investment and trade: Invest in Wallonia: In België kunt u als buitenlandse ondernemer aanspraak maken op dezelfde investeringsfaciliteiten als binnenlandse bedrijven. Financiële faciliteiten regelt u via de gewesten. Fiscale maatregelen komen vanuit de federale overheid. Werkgelegenheidsmaatregelen kunt u zowel op federaal als op gewestelijk niveau aanvragen.

6 10 zakendoen met België handelsgeest 11 Vlaamse wensen Het Vlaams Gewest wil een goede investeringslocatie worden voor financiële bedrijven. Fiscaal gezien, is investeren in vastgoed in Vlaanderen het goedkoopst. U betaalt er 10% registratierechten, terwijl dit in de rest van België 12,5% is. Daarnaast investeert het gewest veel in hoogtechnologische productie- en assemblageindustrieën en verwelkomt Vlaanderen buitenlandse investeringen in: auto-onderdelen; petrochemie; onderzoek en ontwikkeling; medische technologie; biotechnologie; informatica en e-business; grafische communicatie; logistiek en vervoer; Europese distributiecentra; callcenters; Europese hoofdkwartieren. Waalse interesse Wallonië werkt hard om buitenlandse bedrijven aan te trekken en is erg geïnteresseerd in Nederlandse investeerders. Volgens de Waalse investeringsorganisatie Awex is Nederland de derde belangrijkste handelspartner van Wallonië. Het Waals Gewest promoot investeringen in biotechnologie, distributiecentra en callcenters. Daarnaast zijn ruimtevaart, chemie, informatica en elektronica en regionale (Europese) hoofdkwartieren belangrijke investeringsdoelen. Waals-Brabant, met name de regio Louvain-La-Neuve, loopt voorop als het gaat om investeringen. Brusselse bloei Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een eigen exportorganisatie om de internationale handel te bevorderen: Brussels Export. Dit gewest wisselt met Nederland onder meer voedingsmiddelen en milieutechnologische producten uit. Brussel beschikt over een sterke ICTsector en er zijn veel administratieve en financiële dienstencentra en onderzoeksinstellingen in deze regio gevestigd. Je moet echt in de relatie investeren, persoonlijke aandacht geven. Daarom bezoeken wij onze klanten. Als iemand een prijsopgave vraagt, mailen we de die niet door. We gaan er zelf heen en geven uitleg over het product. Belgen waarderen dat. Nestaan - Kay Hennekens

7 12 zakendoen met België 13 economische situatie België binnen de eurozone België draagt krap 4% bij aan het bruto binnenlands product (bbp) van de eurozone. De economie is heel open, meer nog dan de Nederlandse. De omvang van de Belgische uitvoer bedraagt ongeveer 80% van het bbp. Na de crisis van , heeft de economie zich goed hersteld. In het voorjaar van 2011 koelde deze echter af en in de tweede helft van dat jaar belandde België opnieuw in een economische recessie. Economie In 2009 nam het Belgische bbp met 2,8% af, om het jaar erna weer toe te nemen met 2,3%. Daarmee deed België het beter dan de eurozone als geheel. In de eerste helft van 2011 groeide de economie verder. In het eerste kwartaal van dat jaar lag het bbp weer op een hoger niveau dan vóór het begin van de recessie, in het tweede kwartaal van Door de zeer open economie is België heel gevoelig voor buitenlandse economische ontwikkelingen. In 2009 deden vooral de uitvoer, voorraadvorming en investeringen het slecht. De uitvoer daalde met ruim 11%. Door de sterke terugval van de buitenlandse vraag bliezen bedrijven hun investeringen af, of stelden deze uit. De investeringen daalden in 2009 daardoor met maar liefst 8%. Omgekeerd was het economische herstel in België ook te danken aan de opleving in het buitenland.

8 14 zakendoen met België economische situatie 15 Opvallend genoeg, zijn de particuliere consumptieve bestedingen in België blijven toenemen. Alleen toen de recessie eind 2008 het hardst toesloeg, liet de consumptie kwartaal op kwartaal een min optekenen. Twee kwartalen later was dit verlies echter al weer ruimschoots goedgemaakt. Het was gunstig voor de consumptie dat de werkgelegenheid in 2009 per saldo licht kromp en in 2010 weer toenam. Bovendien stegen in 2009 de lonen in reële termen flink. Na een goede start liep de groei in 2011 sterk terug. In het tweede kwartaal daalde de uitvoer en in het derde en vierde kwartaal kromp de hele economie. België leed onder de afkoeling van de wereldhandel. Het overgrote deel van de Belgische uitvoer gaat naar Europa en ook daar viel de economische groei terug. Van de goederenuitvoer blijft 72% binnen de EU. Duitsland is de belangrijkste exportmarkt met ruim 18% van het totaal. Daarna volgen Frankrijk met 16%, Nederland met 12% en het Verenigd Koninkrijk met 7%. BBP-groei versus eurozone (Bron: Thomson Reuters Datastream) % k-o-k 1,5 09 0, ,5-3,0 Concurrentiepositie De Belgische concurrentiepositie is redelijk, maar op een aantal terreinen zeker voor verbetering vatbaar. Volgens de Global Competitiveness Index van het World Economic Forum eindigde België in 2011 op de 19e plaats. Daarmee staat het hoger dan Frankrijk en Oostenrijk, maar duidelijk lager dan Nederland (achtste) en Duitsland (vijfde). Als bedreiging voor de concurrentiepositie worden de regulering van de arbeidsmarkt, de belastingtarieven en de inefficiënte overheid genoemd. Op het terrein van de arbeidsmarkt wordt onder meer gewezen op de loonkosten die harder stegen dan die van omringende landen. De automatische loonindexering wordt hierbij als schuldige aangewezen. Gezien het grote belang van de buitenlandse handel voor de Belgische economie, is de zorg hierover terecht. Overheidsfinanciën Na een formatieproces van anderhalf jaar kreeg België eind 2011 weer een regering. Staatshervorming is onderdeel van het regeerakkoord en regelt onder andere de overdracht van bevoegdheden naar de gewesten en de bijbehorende financieringsmechanismen. Verder wordt fors bezuinigd om het begrotingstekort in 2014 terug te brengen naar minder dan 1% van het bbp. Doordat de groei in 2012 waarschijnlijk lager uitvalt dan eind 2011 nog werd verwacht, zijn inmiddels extra bezuinigingen aangekondigd om te voldoen aan de afspraken met de Europese Commissie (tekort: 2,8% van het bbp in 2012). België is een heel interessante groeimarkt. Indra - Mark Visschers België Eurozone

9 16 zakendoen met België 17 handelsrelatie België - Nederland Benelux België en Nederland werken in economisch opzicht intensief samen. Al sinds 1944 hebben ze een bevoorrechte handelsrelatie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog richtten Nederland, België en Luxemburg de Benelux op. Binnen dit samenwerkingsverband kunnen de drie landen onderling vrij goederen transporteren. Daarnaast hanteren ze een uniform tarief voor goederen van buiten de Benelux. In 1958 werd de Benelux een economische unie en vanaf de jaren zeventig zijn de verworvenheden ervan stapsgewijs opgenomen in de EU. Strategisch partnerschap De voornaamste handelspartners van België zijn buurlanden Nederland, Duitsland en Frankrijk. Vlaanderen beschouwt Nederland als een bevoorrechte, strategische partner. Onder meer vanwege historische, geografische en taalkundige banden en gedeelde economische belangen. Om aan dit partnerschap inhoud te geven, formuleerde de Vlaamse regering in de Strategienota Nederland een aantal doelstellingen om de samenwerking te verstevigen. Globalisering speelt hierin een belangrijke rol. Denk aan acties ter verbetering van de wederzijdse communicatie, het wederzijds imago, natuur en milieu en vooral de economie. België is na Duitsland de grootste handelspartner van Nederland. Omgekeerd is Nederland het derde exportland van België (11,8 %). De economische waarde van de handelsrelatie bedraagt ongeveer 101 miljard euro.

10 18 zakendoen met België 19 België is niet het land waar mensen uit het Noorden van Nederland - Hollanders zoals zij het noemen - makkelijk een voet tussen de deur krijgen. Je moet je eerst aanpassen aan de Belgische cultuur. Nestaan - Kay Hennekens

11 20 zakendoen met België 21 kansrijke sectoren De bouwsector De bouwsector is een van de motoren van de Belgische economie en is opgedeeld in drie deelmarkten: 1. Woningen Vlaanderen is goed voor 80% van alle afgeleverde bouwvergunningen voor flats in België. Het aantal bouwvergunningen voor appartementen groeit veel sneller dan het aantal vergunningen voor eengezinswoningen; 2. Burgerlijke bouwkunde Deze deelmarkt bestaat voor 80% uit nieuwbouw, waarbij de overheid vaak opdrachtgever is; 3. Bouwmaterialenhandel In België zijn ongeveer achthonderd bouwmaterialenhandelaren actief. Een grote groep kleine bedrijven en een beperkt aantal grote spelers zijn samen goed voor 850 verkooppunten en ongeveer achtduizend arbeidsplaatsen. Vervoer en logistiek Binnen Europa staat België aan de top op het gebied van logistiek en transport. Het land laat hiermee Frankrijk en Nederland achter zich. Deze positie dankt België aan de centrale ligging binnen Europa, de goede toegankelijkheid en de lage huurprijzen. België heeft een uitgebreid waterwegennet, belangrijke internationale zeehavens (Antwerpen, Zeebrugge, Gent en Oostende) en havens voor de binnenvaart (Luik, Charleroi, Brussel, Genk). De snelwegen en

12 22 zakendoen met België kansrijke sectoren 23 spoorwegverbindingen zijn goed en het land beschikt over verschillende luchthavens (Brussel Airport, Antwerpen, Oostende, Luik en Charleroi). In Luik wordt een trimodale logistieke zone ontwikkeld met als doel intensieve samenwerking met Antwerpen en Rotterdam. Lucht- en ruimtevaart Zowel in Wallonië als in Vlaanderen is de lucht- en ruimtevaartindustrie de afgelopen vijftien jaar sterk gegroeid. Tussen 2007 en 2015 zal het wereldwijde vliegverkeer verdrievoudigd zijn, waardoor de productie in deze industrie flink wordt opgevoerd. De grootste uitdaging voor deze sector is grote concurrenten het hoofd te bieden door de expertise op peil te houden. In de lucht- en ruimtevaartindustrie bestaat een grote vraag naar knowhow en flexibiliteit van kmo s (kleine en middelgrote ondernemingen - de Vlaamse tegenhanger van het mkb). Auto- en transportmiddelenindustrie België heeft de grootste concentratie van autoproducenten op wereld niveau. De activiteiten variëren van onderzoek tot productie. De transport middelenindustrie is de belangrijkste branche binnen de metaalbewerking in België en trekt veel investeerders aan. De branche bestaat voor het grootste deel uit assemblage - bedrijven en toeleveranciers voor de auto-industrie. Er worden per jaar ongeveer een half miljoen auto s gemaakt, naast vrachtwagens, opleggers, bussen en aanhangwagens. België kent enkele grote, internationaal opererende producenten van tram- en spoorwegmaterieel. De vliegtuigbouw, scheepsbouw en de productie van motoren en fietsen nemen een bescheiden plaats in. De totale sector heeft ongeveer driehonderd toeleveringsbedrijven. (Petro)chemie De Belgische chemiesector is de op een na grootste productiebranche van het land, goed voor 34,5% van de totale export in Het is een van de grootste chemiesectoren ter wereld. Doordat 80% van de producten is bestemd voor uitvoer, is de sector sterk afhankelijk van de internationale conjunctuur. De branche wordt gekenmerkt door een netwerk van middelgrote en kleine bedrijven. Twee derde van de chemische industrie bevindt zich in Vlaanderen, de rest in Wallonië. De haven van Antwerpen staat na Houston (Texas) op de tweede plaats van de wereldranglijst van petrochemische centra. Hierdoor zijn grote samenwerkingsvoordelen ontstaan op het gebied van: aanvoer van grondstoffen en energie; transport van afgewerkte producten; onderlinge uitwisseling van producten en utiliteiten. ICT-sector De Belgische ICT-sector omvat hardware, software, telecommunicatie en nieuwe technologieën, zoals e-commerce en e-government. Ondernemers in de ICT groeiden uit van zuivere technologieleveranciers tot partners die in overleg met de klant naar oplossingen zoeken. Er liggen kansen voor Nederlandse bedrijven die zich richten op nichemarkten. Vooral kleine Belgische ICT-dienstverleners die hun afzetkansen willen verbeteren, hebben soms onvoldoende mogelijkheden om te investeren. Samenwerking met Nederlandse bedrijven biedt dan perspectief.

13 24 zakendoen met België kansrijke sectoren 25 Waterzuivering België heeft een flinke achterstand op het gebied van waterzuivering. Het land werd hiervoor al verschillende keren op de vingers getikt door de Europese Commissie. Er zijn dan ook volop mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven die in deze sector actief zijn. Samenwerking met lokale partners verhoogt ook hier de slagingskansen. In Vlaanderen wordt de waterzuivering gecoördineerd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Zij stellen de plannen op die Aquafin vervolgens uitvoert of laat uitvoeren. In Wallonië is de Société Publique de Gestion de l Eau (SPGE) de centrale waterzuiveringorganisatie. In Brussel is dit het Brussels Instituut voor Milieubeheer (Institut Bruxellois pour la Gestion de l Environnement). Het Vlaams Gewest werkt niet langer met investeringsprogramma s, maar met een optimalisatietraject. De nadruk ligt hierbij op verbetering, modernisering en onderhoud van installaties. In Wallonië gaat veel aandacht uit naar de aanleg van riolering in afgelegen gebieden en individuele waterzuivering voor dunbevolkte regio s. Wellness De wellness-industrie is enorm in opkomst in België. De fitness-, cosmetica- en voedingsmiddelensector profiteren daarvan, net als producenten en leveranciers van voedingssupplementen. Milieutechnologie Vlaanderen is toonaangevend in diverse domeinen van de milieu- en energietechnologie. Door de aandacht voor een schoon milieu en de opgave om de uitstoot van schadelijke stoffen te verlagen, neemt het belang van deze sector alleen maar toe. Consumenten, bedrijven en overheden doen er alles aan om de verschillende milieunormen te halen, vervuiling te voorkomen en waar mogelijk te saneren. Het maakt deze groeiende sector interessant voor Nederlandse bedrijven. Medische sector en thuiszorg Net als in Nederland, sluiten ook steeds meer Belgen aanvullende ziektekostenverzekeringen af bij particuliere verzekeraars. Door de toenemende vergrijzing van de bevolking, groeit de behoefte aan ouderenzorg. Met het oog op de groeiverwachtingen en de beperkte financiële mogelijkheden van de overheid, worden nieuwe private initiatieven ontwikkeld om tekorten in de zorg op te vangen. Zowel Vlaanderen als Wallonië zijn interessant. Er is een duidelijke scheiding tussen het Nederlandstalige en het Franstalige gedeelte. Als je in België zaken wilt doen, moet je sowieso tweetalig te werk gaan, anders kun je de markt nooit optimaal benutten. Plukon Food Group - Peter Poortinga

14 26 zakendoen met België 27 zakencultuur Cultuurverschillen Veel Nederlanders die in België zakendoen, of dit van plan zijn, vergissen zich in de onderlinge cultuurverschillen. België ligt dicht bij Nederland en we denken de Belgen goed te kennen, alleen al doordat veel Belgen dezelfde taal spreken. Hierdoor vergeten Nederlandse ondernemers zich vaak te verdiepen in de Belgische mentaliteit van zakendoen en dat breekt ze op. Wees bescheiden België is wel degelijk buitenland. En dat blijkt direct uit een aantal culturele signalen, die u maar beter kunt opppikken. Een Belg luistert veel naar zijn gesprekspartner en zal de Nederlandse directe aanpak snel als brutaal ervaren. Daarbovenop komt bescheidenheid. Waar bij ons zelfzekerheid als een belangrijke zakelijke deugd wordt gezien, verwacht men in België dat mensen met veel kennis van zaken hier niet mee te koop lopen. Doet u dit toch, dan zal u snel arrogant over komen. Vertrouwen ontstaat aan tafel De Belgische cultuur is een Bourgondische: zakendeals worden aan tafel gesloten. Een broodje ham met een glas karnemelk zal dus niet volstaan om tot een overeenkomst te komen. In België gaat u uitgebreid tafelen, waarbij u eerst uitgebreid met elkaar kennismaakt. Zo smeedt u een band. Dit sluit naadloos aan op een ander belangrijk verschil met Nederland. In België is een goede overeenkomst het gevolg van groot vertrouwen tussen de zakenpartners. In Nederland geldt doorgaans het omgekeerde.

15 28 zakendoen met België zakencultuur 29 De hiërarchische instelling van Belgen blijkt onder andere uit hun gedrag rond de eettafel. Is er een lopend buffet op een personeelsfeest, dan wacht iedereen tot het bestuur is geweest. Pas daarna sluit de rest van de organisatie aan in de rij. In Nederland is dat wel eens anders. Plukon Food Group - Peter Poortinga Respecteer de hiërarchie Vervolgens is het belangrijk de Belgische hiërarchie te erkennen. In Nederland heerst de gewoonte ieder zijn zegje te laten doen, in België bestaat een sterke gezagsrelatie tussen werkgever en werknemer. Eén land, twee culturen Het is evengoed van belang om de verschillen tussen de Belgen onderling te noemen. Vlamingen vinden van Walen dat ze traag en vaag zijn. Omgekeerd vinden Walen dat Vlamingen soms te hard zijn. Walen zijn - nog meer dan Vlamingen - afstandelijk en storen zich aan de amicaliteit van Nederlanders. Walen hebben ook meer een Franse mentaliteit. Meestal hebben ze al een besluit genomen voordat de vergadering is begonnen. Vlamingen zijn hierin een stuk flexibeler en staan ook meer open voor nieuwe dingen. Taal In België heerst tot op de dag van vandaag een taalstrijd tussen Nederlands- en Franstaligen. In het Vlaamse en Waalse binnenland merkt u hier weinig van, maar aan de taalgrens kunt u er versteld van staan hoe gevoelig deze kwestie ligt. In Vlaanderen is er voor Nederlanders taalkundig gezien geen probleem, maar let wel: Vlamingen tillen zwaar aan spelfouten. In Wallonië moet u in het Frans zaken kunnen doen. Beheerst u deze taal onvoldoende, zorg dan voor een tolk. Let op: Brussel is niet Waals Tenslotte geven we u nog dit mee: maak goed onderscheid tussen Vlamingen, Brusselaars en Walen. Franstalige Brusselaars zijn geen Walen. Wanneer u dit insinueert, zien zij dat als een belediging. Het contact met klanten is anders dan in Nederland. Het duurt even voordat je het vertrouwen hebt gewonnen van een Belg. Nestaan - Kay Hennekens

16 30 zakendoen met België 31 omgangsvormen Imago van Nederlanders Nederlanders staan bij Belgen te boek als goede kooplieden. In dit opzicht hebben ze veel respect voor ons. Maar soms kan de Nederlandse dominante en assertieve mentaliteit ook weerstand oproepen. We tonen meer zelfvertrouwen dan Belgen en zijn gesteld op onze bestuurlijke en geestelijke vrijheid. Nederlanders hebben vaak een eigenzinnige en openhartige mening. Daardoor vinden Belgen ons vaak betweterig, drammerig en arrogant. Wees bescheiden en gereserveerd wanneer u met Belgen communiceert. Voorkom dat u overkomt als de Nederlander die het allemaal beter weet. Respect voor autoriteit In België bestaat veel respect voor autoriteit. De relatie tussen een Belgische werkgever en werknemer is veel formeler dan in Nederland. Bij onderhandelingen is het goed te weten met wie u spreekt en welke positie uw gesprekspartner binnen het bedrijf inneemt. Degene die u spreekt, is niet altijd degene die de beslissingen neemt. Verwacht ook niet dat Belgen na het gesprek gelijk de knoop doorhakken. Ze hebben doorgaans enige bedenktijd nodig. Er wordt veel genetwerkt op beurzen, maar ook tijdens speciale lunchmeetings. Die beginnen soms rond vier uur en iedereen neemt wat zakenrelaties mee. Je stelt wat mensen aan elkaar voor en hebt het over zaken en persoonlijke interesses. Indra - Mark Visschers

17 32 zakendoen met België 33 Vertrouwen als voorwaarde België is een contactland, Nederland een contractland. Voor de Belgen is vertrouwen een voorwaarde om tot zaken te komen. Ze leggen zich liever niet meteen vast voor de lange termijn. Nederlanders zien vertrouwen eerder als een gewenst gevolg van succesvol zakendoen. Compromissen Belgen zijn specialisten in compromissen sluiten. Daardoor zijn ze nog wel eens terughoudend en spreken ze niet altijd uit wat ze denken. Dat kan er zelfs toe leiden dat een Belg ja zegt als hij nee bedoelt, of andersom. Ik vind het heel belangrijk om verschillende talen te spreken, ook al is het niet vloeiend. Als je met een Waal een Frans gesprek hebt gevoerd en je maakt daarbij een paar fouten, zegt hij toch aan het eind: Dankjewel dat je met mij in het Frans hebt gesproken. Ze waarderen dat enorm, en het geeft je ook zakelijk gezien een streepje voor. Nestaan - Kay Hennekens

18 34 zakendoen met België 35 bedrijfsprofielen Plukon Food Group Plukon Food Group produceert en vermarkt pluimveevlees en maaltijdconcepten. Met tien vestigingen in Nederland, Duitsland en België is het een van de grootste spelers op de Europese pluimveevleesmarkt. Plukon produceert voor het topsegment van de fooden snackindustrie en voor private labels van internationale (supermarkt)organisaties. Het heeft verschillende eigen merken, zoals Friki, Pingo, Maïski, De KuikenaeR en Stolle. Peter Poortinga is CEO en mede-eigenaar van Plukon Food Group. Sinds 1988 is hij in verschillende functies aan het bedrijf verbonden geweest. Indra Indra staat voor infiltratie en drainage. Het bedrijf is gespecialiseerd in producten en systemen voor afwatering van infrastructuur. De leidingsystemen van Indra worden geproduceerd met duurzame, hoogwaardige grondstoffen en zijn 100% recyclebaar. Indra werkt met de meest innovatieve infiltratiesystemen en hun technische personeel biedt ondersteuning in de ontwerpfase en op projectlocatie. Indra telt momenteel elf medewerkers en is actief in België, Nederland en Luxemburg. Mark Visschers startte in 1997 REZO water en solar systems, een bedrijf dat in dezelfde branche acteert als Infra nu doet. In 2002 verkocht hij zijn bedrijf aan Wavin, Europees marktleider in kunststof leidingsystemen. Hij bleef er vervolgens nog zes jaar actief als divisiedirecteur, om vervolgens in 2009 Indra op te richten. Nestaan Nestaan is een echt familiebedrijf, opgericht in 1968 door Jan van Nes en overgenomen in 1998 door Kay en Helen Hennekens-van Nes. Nestaan produceert isolatiematerialen: polyurethaan blokschuim en tweecomponentensystemen. Er werken inmiddels 45 krachten fulltime voor het bedrijf. Dankzij zijn toegevoegde waarde op de markt heeft Nestaan een goede positie veroverd. Via vertegenwoordigers leveren ze hun producten aan België, Frankrijk, Engeland, Ierland, Duitsland, Denemarken, Finland, Qatar, India, Dubai en andere golfstaten.

19 36 zakendoen met België 37 een bedrijf opzetten Registratie bij ondernemingsloket Bedrijven in België worden niet geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, maar via een ondernemingsloket. De ondernemingsloketten zijn opgericht in het kader van de regeling Kruispuntbank van Ondernemingen. In dit register worden alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden opgeslagen. Als u zich wilt vestigen in België, moet u kunnen aantonen dat u over vakkennis beschikt en/of kennis heeft van bedrijfsbeheer (middenstandsdiploma). Voordat u handelsactiviteiten met een vennootschap start, moet deze vennootschap eerst zijn vermeld in het Belgisch Staatsblad. De Belgische Reparatiewet voorziet in de volgende rechtsvormen van handelsvennootschappen: Belangrijkste ondernemingsvormen in België U kunt zich in België vestigen als een: zelfstandige eenmanszaak zonder rechtspersoonlijkheid; bijkantoor dat in België is opgericht door een buitenlandse vennootschap, zonder eigen rechtspersoonlijkheid; onderneming naar Belgisch recht. vennootschap onder firma (vof) gewone commanditaire vennootschap (comm.v) naamloze vennootschap (nv) besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba) en de éénpersoonsvennootschap-bvba coöperatieve vennootschap (cv) met diverse varianten commanditaire vennootschap op aandelen (comm.va) economisch samenwerkingsverband (esv)

20 38 zakendoen met België een bedrijf opzetten 39 internettip Voor meer informatie over de verschillende Belgische vennootschapsvormen en de bijbehorende voordelen, kunt u terecht op de online portal van de Belgische overheid: Registratie bij de Limosa databank ontslaat u van de noodzaak om Belgische documenten op te stellen in het kader van het arbeidsreglement, het personeelsregister en controledocumenten voor deeltijdwerknemers. In feite zorgt Limosa voor een administratieve vereenvoudiging voor het tewerkstellen van werknemers in België. Verplichtingen voor ondernemingen Als u een onderneming start in België, dan zijn de volgende handelingen verplicht: Meldingspunt voor buitenlandse werknemers Buitenlandse ondernemingen, organisaties, werknemers, zelfstandigen en stagiairs die in België werkzaamheden verrichten, moeten zich registreren in de Limosa databank. Door registratie krijgt u een meldingsplichtbewijs L-1. Hiermee wil de Belgische overheid concurrentievervalsing, uitbuiting van werknemers, sociale dumping en de toenemende druk op het Belgische solidariteitsmechanisme tegengaan. De Europese regels voor vrij verkeer van personen, diensten, goederen en kapitaal worden hierbij in acht genomen. Vanuit België kunnen we zowel de Belgische als de Franse markt bedienen. De Belgen zijn verantwoordelijk voor de complete Franse afzet. Daarvoor zijn ze uitermate geschikt vanwege het taalvoordeel dat ze hebben. meld u aan bij de Belgische belastingdienst en vraag een btw-nummer aan; schrijf u in bij de Kruispuntbank van Ondernemingen; als u een vennootschap opricht, moet u een financieel plan opstellen om de levensvatbaarheid van de vennootschap gedurende de periode van twee jaar aan te tonen. De oprichting moet gebeuren bij een Belgische notaris; bij de oprichting van een vennootschap en inbreng van goederen, moet u een verslag opmaken van de bedrijfsrevisor (vergelijkbaar met de Nederlandse registeraccountant) ter verantwoording van de inbrengwaarde; voor sommige activiteiten moet u vooraf erkend zijn of een vergunning aanvragen. Bijvoorbeeld als u aannemer bent, een zaak wilt openen waar voedingsmiddelen worden verkocht of een reisbureau wilt beginnen; als u zich bezighoudt (of gaat houden) met bouwen, verbouwen, afwerken, inrichten en onderhouden van onroerende goederen, moet u een registratienummer aanvragen; een inventarisboek en centralisatieboek zijn wettelijk vereist. Ze dienen afgestempeld te worden bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel. Een accountant kan u hierbij helpen. Plukon Food Group - Peter Poortinga

Buurmarkt België. Praktijkverhalen over zakendoen. ABN AMRO Bank N.V. MKB-relaties

Buurmarkt België. Praktijkverhalen over zakendoen. ABN AMRO Bank N.V. MKB-relaties Buurmarkt België ABN AMRO Bank N.V. MKB-relaties Foppingadreef 22, Postbus 283 (AA3311), 1000 EA Amsterdam-Zuidoost Internet: www.abnamro.nl Koninklijke Vereniging MKB-Nederland Bureau Internationale Handel

Nadere informatie

zakendoen met Frankrijk

zakendoen met Frankrijk zakendoen met Frankrijk 2 zakendoen met Frankrijk 3 inhoudsopgave Voorwoord 5 Zakenklimaat Handelsgeest 6 Economische situatie 12 Handelsrelatie 16 Kansrijke sectoren 20 Zakencultuur 26 Omgangsvormen 30

Nadere informatie

zakendoen met Duitsland

zakendoen met Duitsland zakendoen met Duitsland 3 inhoudsopgave Voorwoord 5 Zakenklimaat Handelsgeest 6 Economische situatie 10 Handelsrelatie 16 Kansrijke sectoren 20 Zakencultuur 22 Omgangsvormen 28 Nederlands-Duitse Handelskamer

Nadere informatie

zakendoen met Singapore

zakendoen met Singapore zakendoen met Singapore 3 inhoudsopgave Voorwoord 5 Zakenklimaat Handelsgeest 6 Economische situatie 10 Handelsrelatie 16 Kansrijke sectoren 20 Zakencultuur 28 Omgangsvormen 32 Bedrijfsprofielen 38 Zakendoen

Nadere informatie

zakendoen met China en Hongkong

zakendoen met China en Hongkong zakendoen met China en Hongkong 3 inhoudsopgave Voorwoord 5 Zakenklimaat Handelsgeest 6 Economische situatie 12 Handelsrelatie 18 Kansrijke sectoren 22 Zakencultuur 26 Omgangsvormen 32 Bedrijfsprofielen

Nadere informatie

zakendoen met de Verenigde Staten

zakendoen met de Verenigde Staten zakendoen met de Verenigde Staten 3 inhoudsopgave Voorwoord 5 Zakenklimaat Handelsgeest 6 Economische situatie 12 Handelsrelatie 18 Kansrijke sectoren 22 Zakencultuur 26 Omgangsvormen 30 Bedrijfsprofielen

Nadere informatie

STARTEN MET INTERNATIONAAL ONDERNEMEN. Import

STARTEN MET INTERNATIONAAL ONDERNEMEN. Import STARTEN MET INTERNATIONAAL ONDERNEMEN Import Of u nu fietsen wilt importeren uit China of het exclusieve verkooprecht hebt van Engels sanitair, invoer van producten of diensten vereist een aantal basisvaardigheden.

Nadere informatie

Grensoverschrijdend Ondernemen en Exporteren vanuit Nederland. Ria Oomen-Ruijten

Grensoverschrijdend Ondernemen en Exporteren vanuit Nederland. Ria Oomen-Ruijten Grensoverschrijdend Ondernemen en Exporteren vanuit Nederland Ria Oomen-Ruijten Titel: Grensoverschrijdend Ondernemen en Exporteren vanuit Nederland Auteur: Oomen-Ruijten, M.G.H.C Co-auteurs: Krapels,

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

Duitsland Dichterbij

Duitsland Dichterbij Duitsland Dichterbij Praktijkverhalen over internationaal ondernemen Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Zakendoen in Duitsland 6 Patrick van Alst, Vermeer Machine Techniek bv 38 Dini Hogeweg, Hulshof koffers

Nadere informatie

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Bureau BedrijfsLeven Inhoud 1. Algemeen 05 1.1. Een eigen bedrijf starten 05 1.1.1. Succesvol ondernemen 05 1.1.2. Wat wordt er van u verwacht 05 1.1.3.

Nadere informatie

Ondernemen in België www.lydian.be

Ondernemen in België www.lydian.be Ondernemen in België www.lydian.be LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT. INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Wat is de meest geschikte vennootschapsvorm?... 4 2. Fiscaal perspectief... 6 3. Belgische vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

Frankrijk Route du succès

Frankrijk Route du succès Frankrijk Route du succès Praktijkverhalen over internationaal ondernemen Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Kennismaking met Frankrijk 6 Piet Mosterd, AWL-Techniek B.V. 38 Martin Doornbos, Ultimate Mik s 42

Nadere informatie

Internationaal ondernemen Verover nieuwe buitenlandse markten

Internationaal ondernemen Verover nieuwe buitenlandse markten Internationaal ondernemen Verover nieuwe buitenlandse markten Internationaal ondernemen Verover nieuwe buitenlandse markten Voorwoord Leendert-Jan Visser Willem Prinsen 3 4 Directeur MKB-Nederland Managing

Nadere informatie

China & Hong Kong. Onbegrensde mogelijkheden. Praktijkverhalen over internationaal ondernemen

China & Hong Kong. Onbegrensde mogelijkheden. Praktijkverhalen over internationaal ondernemen China & Hong Kong Onbegrensde mogelijkheden Praktijkverhalen over internationaal ondernemen Woord vooraf Woord vooraf Het aandeel van China in de mondiale economie is de laatste drie decennia zeer sterk

Nadere informatie

Kansrijk Turkije. Praktijkverhalen over zakendoen. ABN AMRO Bank N.V. MKB-relaties

Kansrijk Turkije. Praktijkverhalen over zakendoen. ABN AMRO Bank N.V. MKB-relaties Kansrijk Turkije ABN AMRO Bank N.V. MKB-relaties Foppingadreef 22, Postbus 283 (AA3311), 1000 EA Amsterdam-Zuidoost Internet: www.abnamro.nl Koninklijke Vereniging MKB-Nederland Bureau Internationale Handel

Nadere informatie

De accountant in uw achterzak

De accountant in uw achterzak De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv kiezen? Moet ik mij als zzp er ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel? En hoe

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer?

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? SOCIAL ADMIN Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? Het erkend ondernemingsloket van Securex ZELFSTANDIGE Inhoudsopgave 1. Checklist oprichting eenmanszaak en vennootschap 6 2. Administratieve formaliteiten

Nadere informatie

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER Syllabus ter voorbereiding op het examen bij de Centrale Examencommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Brussel Economie en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Zakendoen kent geen grenzen

Zakendoen kent geen grenzen Zakendoen kent geen grenzen Ondernemers vertellen hoe zij succes behalen uit handelsreizen Zakendoen kent geen grenzen Ondernemers vertellen hoe zij succes behalen uit handelsreizen Inhoudsopgave Samen

Nadere informatie

Kansen voor mkb-metaal. Thema: export ARNOLD STOKKING: VERDIEPINGSSLAG MAKEN METAALUNIE: REGELDRUK AANPAKKEN RISICO S ELIMINEREN OP HET RACECIRCUIT

Kansen voor mkb-metaal. Thema: export ARNOLD STOKKING: VERDIEPINGSSLAG MAKEN METAALUNIE: REGELDRUK AANPAKKEN RISICO S ELIMINEREN OP HET RACECIRCUIT maandblad 58e jaargang april 2013 4 VAKBLAD VOOR HET MKB IN DE METAAL VAKBLAD VOOR HET MKB IN DE METAAL ARNOLD STOKKING: VERDIEPINGSSLAG MAKEN METAALUNIE: REGELDRUK AANPAKKEN Thema: export Kansen voor

Nadere informatie

EXPORT. Bent u van plan om zaken te doen in het buitenland?

EXPORT. Bent u van plan om zaken te doen in het buitenland? Bent u van plan om zaken te doen in het buitenland? Wat uw overwegingen ook zijn, exporteren vraagt een grondige voorbereiding. Daar helpt dit boekje bij. Stap voor stap, beknopt, en met veel verwijzingen

Nadere informatie

Starten als ZZP er. Alle regelzaken op een rij!

Starten als ZZP er. Alle regelzaken op een rij! Starten als ZZP er. Alle regelzaken op een rij! Inhoudsopgave De naam van je bedrijf 3 Naar de Kamer van Koophandel 7 Fiscale regelzaken 9 Zakelijke bankrekening 11 Boekhouding 12 Financiële reserves 14

Nadere informatie

Vrije Economische Zone

Vrije Economische Zone Vrije Economische Zone Bedrijfsbegeleider: Paul Janssen Kennislab begeleider: Jan-Willen Wesselink HvA begeleider: Johan Kalkoven In Samenwerking met: SADC Gemaakt door: Jesper van Tol 500608406 Mark Vleij

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Liever investeren dan beleggen: technologieforum in Amsterdam en Utrecht

Liever investeren dan beleggen: technologieforum in Amsterdam en Utrecht IGNALEMENT De Beurs van Berlage in Amsterdam en de Jaarbeurs Utrecht hebben deze maanden iets met elkaar: beiden zijn toneel van een technologieforum van FHI. En het gaat over beleggen en investeren, twee

Nadere informatie

STARTERSGIDS FLANDERS FASHION INSTITUTE

STARTERSGIDS FLANDERS FASHION INSTITUTE STARTERSGIDS FLANDERS FASHION INSTITUTE UPDATE MEI 2013 INHOUD INLEIDING 2 5_ONDERNEMINGSPLAN 20 DEEL 1: SOLLICITEREN EN STAGES 3 1_JOBS 4 Job zoeken 4 Salaris 6 Contracten 6 Vakbonden 7 2_STAGES 8 Stages

Nadere informatie